ELMÄTARE PM BRUKSANVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING"

Transkript

1 ELMÄTARE PM BRUKSANVISNING -1-

2 Om PM300 PM300 är en elmätare som gör det möjligt att mäta elförbrukningen för en elektrisk apparat och genom angivande av elpriset att beräkna totalkostnaden av apparatens elförbrukning. Mätaren registrerar dessutom överbelastningsförhållanden och användningsstatistik. Läs resten av bruksanvisningen för att kunna använda elmätarens alla funktioner. LCD-display Uppknapp (Up) Nedknapp (Down) Batterilucka Överbelastningsinställning (Overload Set) Prisinställning (Price Set) Eluttag -2-

3 Snabbstart MÄTNING - Tryck på A (UP)-knappen för att välja mellan Spänning (Voltage), Amp, Max Amp, Watt, Max Watt och Överbelastning (Overload) på displayen. - Tryck på B (DOWN)-knappen för att välja mellan kwh, totalkostnad (Total Cost) och pris (Price). INSTÄLLNING AV PRISET - Tryck på B (DOWN)-knappen för att välja arbetssätt för prisvisning. - Tryck på D (PRICE SET)-knappen för att övergå till arbetssätt för prisinställning. - Tryck på A (UP)- eller B (DOWN)-knappen för att justera priset och tryck på D (PRICE SET)-knappen för att bekräfta inställningen. INSTÄLLNING AV ÖVERBELASTNINGSVARNING - Tryck på A (UP)-knappen för att välja arbetssätt för överbelastningsvisning. - Tryck på C (OVERLOAD SET)-knappen för att övergå till arbetssätt för överbelastningsinställning. - Tryck på A (UP)- eller B (DOWN)-knappen för att välja önskad enhet W eller A. - Tryck på C (OVERLOAD SET)-knappen för att övergå till arbetssätt för värdeinställning. - Tryck på A (UP)- eller B (DOWN)-knappen för att ställa in önskat värde av överbelastning i watt eller ampere och tryck på C (OVERLOAD SET)-knappen för att bekräfta inställningen. NOLLSTÄLLNING AV MAXIMIBELASTNING - Tryck på A (UP)- och C (OVERLOAD SET)-knapparna och håll dem nedtryckta i 3 sekunder för att nollställa avläsning av maximibelastning och stänga av summern. NOLLSTÄLLNING AV ANVÄNDNINGSSTATISTIK - Tryck på B (DOWN)- och D (PRICE SET)-knapparna och håll dem nedtryckta i 3 sekunder för att nollställa avläsning av användningstid och kwh samt stänga av summern. -3-

4 Batterier Före användning skall två 1,5V (typ LR-44 eller AG-13) knappcellsbatterier (medföljande) installeras i elmätaren. - Dra ur elmätaren ur eluttaget. - Placera två batterier i batterifacket i enlighet med polaritetsmärkningen som visas i facket. - Sätt tillbaka elmätarens lucka. Batteriernas uppgift är att behålla avläsningarna och elpriset i händelse av elavbrott eller när elmätaren dras ur eluttaget. OBS! Om elmätaren måste lämnas urkopplad under en längre tid (mer än en månad), skall batterierna tas ur för att spara batterikapaciteten. LCD-displayen MAX TOTAL PRICE/ W V A $DM PM -4-

5 LCD-displayen är indelad i 3 horisontella rutor: Topprutan: Topprutan används för visning av spänning, ström, maximiström, wattförbrukning, maximiwattförbrukning samt inställning av överbelastningsförbrukning/ överbelastningsström. Mittrutan: Mittrutan används för visning av elförbrukning och totalkostnad samt inställning av elpriset. Bottenrutan: Bottenrutan används för visning av den totala påslagningstiden av den anslutna apparaten för ackumulerad energi. Placering av knapparna: UP-knappen (till vänster om topprutan) DOWN-knappen (till vänster om mittrutan) OVERLOAD-knappen (till vänster om bottenrutan) PRICE-knappen (under topprutan till vänster) Användning av knapparna: UP Med denna knapp väljer man visningssätt för topprutan (spänning, ström, watt, max amp, max watt, överbelastning) -5-

6 - Genom att trycka på UP-knappen en gång väljer man nästa visningssätt i följande ordning: volt -> amp -> max amp -> watt -> max watt -> överbelastningsinställning (Overload) -> volt osv. DOWN Med denna knapp väljer man visningssätt för mittrutan (kwh, totalkostnad, pris) - Genom att trycka på DOWN-knappen en gång väljer man nästa visningssätt i följande ordning: kwh -> totalkostnad (Total cost) -> pris (Price) -> kwh osv. OVERLOAD Med denna knapp ställer man in överbelastningsparametrar. - Tryck på UP-knappen för att välja överbelastningsinställning i topprutan. - Tryck på OVERLOAD-knappen för att övergå till arbetssätt för inställning. - Välj med hjälp av UP- eller DOWN-knappen inställning av överbelastning i watt eller ampere "W"- eller "A"-symbolen kommer att blinka. - Tryck på OVERLOAD-knappen igen för att markera den första siffran (siffra 1 blinkar). Öka eller minska värdet av den första siffran med hjälp av UP- eller DOWN-knappen. Det högsta möjliga värdet i wattöverbelastning är "4", medan det högsta möjliga värdet i ampereöverbelastning är "1". - Tryck på OVERLOAD-knappen för att markera den andra siffran (siffra 2 blinkar). Öka eller minska värdet av den andra siffran med hjälp av UP- eller DOWN-knappen. - Tryck på OVERLOAD-knappen igen för att markera siffra 3 och siffra 4. - Tryck på OVERLOAD-knappen igen för att avsluta inställningen. Om ingen knapp trycks på 1 minut, kommer inställningen att avslutas. -6-

7 PRICE Med denna knapp ställer man in elpriset. - Tryck på DOWN-knappen för att välja elpris som visas i mittrutan. - Tryck på PRICE-knappen den första siffran kommer att blinka. - Välj värdet med hjälp av UP- eller DOWN-knappen. - Tryck på PRICE-knappen igen för att markera nästa siffra. Välj värdet med hjälp av UP- eller DOWN-knappen. - Tryck på PRICE-knappen igen för att avsluta inställningen. Om ingen knapp trycks på 1 minut, kommer inställningen att avslutas. Tryck på UP- och OVERLOAD-knapparna samtidigt och håll dem nedtryckta i 3 sekunder för att nollställa maximivärdena (maximiström och maximiwattförbrukning). Summern kommer att ljuda för att bekräfta radering av minnet. Tryck på DOWN- och PRICE-knapparna samtidigt och håll dem nedtryckta i 3 sekunder för att nollställa användningstiden och kwh-förbrukningen. Summern kommer att ljuda för att bekräfta radering av minnet. Summern kommer också att ljuda om en överbelastning förekommer (ett pipljud var 5:e sekund). DETALJERAD BESKRIVNING AV KNAPPFUNKTIONERNA TOPPRUTAN Tryck på DOWN-knappen för att titta på tillståndet av varje av sex nedanstående arbetssätt. Alla dessa uppgifter visas i topprutan. -7-

8 [Nätspänningsläge] -> [Strömläge] -> [Maximiströmläge] -> [Wattförbrukningsläge] -> [Maximiwattförbrukningsläge] -> [Överbelastningsinställningsläge] -> [Nätspänningsläge] 1. Spänningsläge Nätspänning (i V) visas i topprutan. Tryck på UP-knappen för att övergå till Ström. V 2. Strömläge I detta arbetssätt visas aktuell ström (i A) som dras av mottagaren. Tryck på UP-knappen för att övergå till Maximiström. A. 3. Maximiströmläge I detta arbetssätt visas maximiström. Detta värde kommer att kvarstå tills ett annat högre värde avläses och lagras som det nya maximiströmvärdet. -8-

9 MAX A 4. Wattförbrukningsläge I detta arbetssätt visas verklig energiförbrukning (i Watt). Beräkningen av mottagarens energiförbrukning i watt utförs genom att multiplicera spänning, ström och effektfaktor (energi = spänning x ström x effektfaktor). Energiförbrukningen visas med en noggrannhet på 1 watt. Tryck på UP-knappen för att övergå till Maximiwattförbrukningsläge. W 5. Maximiwattförbrukningsläge I detta arbetssätt visas maximiwattförbrukning. Detta värde kommer att kvarstå tills ett annat högre värde avläses och lagras som det nya maximiwattförbrukningsvärdet. MAX W -9-

10 6. Överbelastningsinställningsläge I detta arbetssätt är "OVERLOAD"-symbolen tänd. Standardinställningen av överbelastningsvärdet är 0 W. Tryck på OVERLOAD-knappen blinkande "W"-symbol betyder att överbelastningsförbrukning är vald. Tryck på UP- eller DOWN-knappen för att byta mellan "W" och "A". Blinkande "A"-symbol betyder att överbelastningsström är vald. Tryck på OVERLOAD-knappen igen den första siffran kommer att blinka. Ställ med hjälp av UP- eller DOWN-knappen in det önskade värdet av den första siffran. Tryck på OVERLOAD-knappen för att välja nästa siffra, osv. W Tryck på UP- och OVERLOAD-knapparna samtidigt och håll dem nedtryckta i ca. 3 sekunder för att nollställa alla maximivärden. MITTRUTAN Tryck på DOWN-knappen för att titta på tillståndet av varje av tre nedanstående arbetssätt. Alla dessa uppgifter visas i mittrutan. [Totalenergi kwh] -> [Totalkostnad] -> [Pris per kwh] -> [Totalenergi kwh] -10-

11 1. -läge I detta arbetssätt visas den totala ackumulerade energin förbrukad av apparaten (i kwh) från början av mätningen. Noggrannheten är 0,01 kwh och maximivärdet är 9999,99 kwh. Tryck på DOWN-knappen för att övergå till Totalkostnadsläge. V 2. Totalkostnadsläge I detta arbetssätt beräknas den totala ackumulerade kostnaden för mottagaren. När kostnaden överstiger $999,999 kommer inget decimalvärde att visas, vilket betyder att totalkostnaden kan visas upp till $ Totalkostnaden är baserad på det pris som ställs in under Pris/kWh. Tryck på DOWN-knappen för att övergå till Pris/kWh-läge. V TOTAL $ 3. Pris/kWh-läge I detta arbetssätt visas och ställs priset per kwh in. Det pris som ställs in här kommer att påverka energiförbrukningskostnaden. -11-

12 V PRICE/ $ För att ställa in elpriset gå igenom följande steg: 1.Tryck på PRICE-knappen den första siffran kommer att blinka. 2.Tryck på UP- eller DOWN-knappen för att välja värdet av den första siffran. 3.Tryck på PRICE-knappen den andra siffran kommer att blinka. 4.Tryck på UP- eller DOWN-knappen för att välja värdet av den andra siffran. 5.Upprepa steg 3 och 4 för att ställa in den tredje, fjärde, femte och sjätte siffran i priset. 6.Tryck på PRICE-knappen för att avsluta prisinställningen. Det tillåtna området är från $0,001/kWh till $999,999/kWh. Tryck på DOWN- och PRICE-knapparna samtidigt och håll dem nedtryckta i ca. 3 sekunder för att nollställa kwh-värdet, totalkostnaden och den totala påslagningstiden. BOTTENRUTAN - Total användningstid I detta arbetssätt visas den totala påslagningstiden av den apparat som är ansluten till elmätaren i timmar/minuter/sekunder eller i timmar/minuter från början av mätningen. När den ackumulerade tiden uppnår 99:59:59 kommer visningsformatet ändras till timmar/minuter. Maximivärdet är 9999:59 ( timmar). Noggrannheten är 1 sekund när den totala tiden är kortare än 100 timmar, annars är noggrannheten lika med 1 minut. Apparaten måste vara påslagen och dra effekt för att tiden skall räknas. Om apparaten drar för lite ström (0,00 A visas amperearbetssätt), kommer tiden inte att räknas. Teknisk specifikation: Inkommande spänning Max motståndsbelastning Min avkännbar ström Strömvisning (i ampere) Wattförbrukningsvisning (i VA) -visning (i kwh) : 230 V växelström, 50 Hz : 16 A, watt : 0,02 A : 0,00 A 16,00 A : 0 W 4800 W : 0,00 kwh 9999,99 kwh -12-

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Tel. 031-762 07 01 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 1 3. Installation 2

Läs mer

Du sparar energi och miljö samtidigt som du håller koll på din elräkning

Du sparar energi och miljö samtidigt som du håller koll på din elräkning Nöjd kund-garanti Fortum Energidisplay har en nöjd kund-garanti på 32 dagar. Under garantitiden kan du montera och testa apparaten i lugn och ro. Om du inte är nöjd med energidisplayen kan du returnera

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Elektronisk personvåg med kroppsanalys

Elektronisk personvåg med kroppsanalys B R U K S A N V I S N I N G Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 1 Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 Förutom vikt mäter vågen kroppsfett, vattenhalt,

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

EnergyWatch - Frågor & Svar

EnergyWatch - Frågor & Svar Frågor & Svar EnergyWatch - Frågor & Svar Innehållsförteckning Om Energy Watch. 2 Montering.... 4 Programinstallation.. 4 Start.. 5 Förbrukning... 5 Analys..... 6 Ständigt på...7 Inställningar... 7 Felsökning...

Läs mer

Modell R6 Bruksanvisning

Modell R6 Bruksanvisning PULSE D I A /min mmhg SYS mmhg SET MEM HEM-6000-E_sv.fm Page 1 Monday, February 28, 2005 3:05 PM Blodtrycksmätare för handleden Modell R6 Bruksanvisning SV HEM-6000-E_sv.fm Page 2 Monday, February 28,

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL LUFTKONDITIONERING AV SPLIT-TYP INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL MODELL RAK-18PSPA/RAC-18WSPA RAK-35PSPA/RAC-35WSPA RAK-25PSPA/RAC-25WSPA SVENSKA UTOMHUSDEL INOMHUSDEL RAC-18WSPA RAC-25WSPA RAC-35WSPA FJÄRRKONTROLL

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

SUPERINTEND VRE-08/16/32/64

SUPERINTEND VRE-08/16/32/64 SUPERINTEND VRE-08/16/32/64 Felströmsövervakningssystem (GFM) för jordade elektriska system med 8/16/32/64 mätpunkter Användarhandbok v2.00 (svenska rev.1d) Superintend VRE-08/16/32/64 användarhandbok

Läs mer

Pulse Sonic K3555 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier

Pulse Sonic K3555 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier Pulse Sonic K3 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier MEM/EL ST/SP/+ MODE/SET SAVE/RST/- MODE / SET (Funktion/inställningar) + Tänd display! MEM / EL (Minne/belysning)

Läs mer

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Luftvärmepump Folkpool Översikt mått och benämningar Tryckmätare Vattenutlopp Kontroll panel Kabel hål Vatteninlopp Luft utblås Kontrollpanel Display Avfrostnings lampa

Läs mer

Installationsmanual för Mitt smarta hem. Android

Installationsmanual för Mitt smarta hem. Android Installationsmanual för Mitt smarta hem Android Innehållsförteckning Före installationen Om de olika produkterna 3 Steg 1 av 7 Börja här! 4 Steg 2 av 7 Ladda ned appen 5 Steg 3 av 7 Skapa ett konto 6 Steg

Läs mer

Bruksanvisning Cebex SE7000

Bruksanvisning Cebex SE7000 Bruksanvisning Cebex SE7000 KONTAKTINFORMATION CEBEX Keramikexperterna AB Malmö Erlandsrovägen 3 S-218 45 VINTRIE Tel +46 40-671 77 60 Fax +46 40-671 77 61 5 fasta och 5 lagringsbara program. Digital display

Läs mer

NX Start Pack 4. Installation och användarmanual Svensk

NX Start Pack 4. Installation och användarmanual Svensk NX Start Pack 4 Installation och användarmanual Start pack 4 1 Start pack 4 Edition: April 2007 2 Start pack 4 1 Leveransförteckning...5 2 Installation...7 2.1 Installera vindgivaren...8 2.2 Placering...8

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A BRUKSANVISNING Model: T23-92A FM/AM-radio med PLL-tuner och löstagbar front, MP3/CD-spelare med ID3 textfunktion, USB- och AUX-anslutning, SD/MMC-kortläsare KONTROLLER OCH FUNKTION 1. KNAPP FÖR ATT LOSSA

Läs mer

Användarhandbok FGC 313/323

Användarhandbok FGC 313/323 Användarhandbok FGC 313/323 Den här handboken gäller för följande versioner: Maskinvara: FGC 313/323 Displaykort: AIH1701 Rev 1.03 Huvudkort: AHH1701 Rev 3.05, AHH1702 Rev 3.05 Systemprogramvara: 3.00

Läs mer

Sea Data. Installations och Användarmanual Svensk

Sea Data. Installations och Användarmanual Svensk Installations och Användarmanual 1 Sea Data Denna manual är skriven för Silva Star Sea Data Utgåva: Januari 2004 2 1 Introduktion...4 1.1 Specifikationer...4 1.2 Förpackningens innehåll...4 2 Installation...5

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

Multimeter, Milliohmmeter och Kalibrator

Multimeter, Milliohmmeter och Kalibrator Bruksanvisning METRA 28C Multimeter, Milliohmmeter och Kalibrator 3-349-099-09 3/9.03 1 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 21 20 15 16 15 12 9 7 max. 600 V!! Observera, ingen mätingång! Lägg inte på någon

Läs mer

Manual för Swema 3000

Manual för Swema 3000 Manual för Swema 3000 Version 1508 5.31 Tel: 08 94 00 90 Fax: 08 93 44 93 swema@swema.se www.swema.se 1 Innehåll 1. Översikt... 3 2. Montering av hållare... 4 3. Läs detta innan du börjar... 5 4. MENY

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

www.hasbro.se www.monopoly.co.uk

www.hasbro.se www.monopoly.co.uk THE SIMPSONS & 2007 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. Distribueras i Norden av Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Danmark. Tillverkat i Irland www.hasbro.se

Läs mer