Allmänna villkor 2014/2015. Innehållsförteckning. Innan du går till en läkare eller ett sjukhus och hur du gör en skadeanmälan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna villkor 2014/2015. Innehållsförteckning. Innan du går till en läkare eller ett sjukhus och hur du gör en skadeanmälan"

Transkript

1 Allmänna villkor 2014/2015 Det här försäkringsbrevet gäller för försäkringstagare med en begynnelsedag mellan den 1 mars 2014 och den 28 februari Innehållsförteckning Innan du går till en läkare eller ett sjukhus och hur du gör en skadeanmälan 1 Assist dygnetruntservice för akut medicinsk hjälp 2 Produktinformationsblad 2 Inledning till försäkringsavtalet från 3 ACE försäkringsgivare och klassning 3 Allmän information om reseförsäkring 5 Förteckning över förmåner 5 Allmänna definitioner 6 Medicinsk reseförsäkring (HA) 7 Försäkringsskydd vid riskfyllda sporter (X) 8 Reseförsäkringsskydd vid akutfall (E) 8 Försäkring för ersättning vid olycksfall under resa (I) 8 Resehjälp (T) 9 Resgodsförsäkring (L) 9 Allmänna begränsningar och undantag 10 Allmänna bestämmelser och skyldigheter för alla förmåner 11 Reseansvarsförsäkring (3) 12 Definitioner avseende ansvarsförsäkringen 13 Undantag i ansvarsförsäkringen 13 Allmänna skyldigheter och bestämmelser för ersättning inom ramen för ansvarsförsäkringen 13 Medicinsk skadeanmälningsblankett 16 Innan du går till en läkare eller ett sjukhus och hur du gör en skadeanmälan När du reser utanför USA kan du fritt välja sjukvårdsinrättning. Om du behöver hjälp med att hitta en sjukvårdsinrättning i ditt område, kan du kontakta Assist. När du är i Förenta staterna får du tillgång till sjukvård som omfattas av försäkringen via nätverket PHX Preferred Provider Network, även känt som First Health Network. En remiss kan du få genom att ringa det avgiftsfria nödnumret till hjälpcentralen eller genom att besöka webbplatsen för på Vänligen observera att när du ringer eller besöker en läkare eller sjukvårdsinrättning, så måste du nämna att du är försäkrad inom ramen för försäkringsplanen som ingår i First Health Network, och visa din försäkringsbekräftelse från. Om du reser utanför Amerikas förenta stater kan du välja vilken sjukvårdsleverantör/sjukvårdsinrättning du vill använda. Om du behöver hjälp med att hitta en läkare/sjukvårdsinrättning i ditt område, kan du kontakta vår hjälpcentral Assist som kan nås dygnet runt. Det finns två skadekontor som handlägger skadeanmälningar för den internationella reseförsäkringen från. Vilket skadekontor du ska vända dig till beror på vilket land du reser till. Claim Center 1 Om din destination är Nord- eller Sydamerika: Claims CISI Claim Department 1 High Ridge Park Stamford, CT 06905, USA Öppettider: kl EST Telefon: Telefon: (tryck #1) Fax: E-post: Claim Center 2 Om din destination är något annat land än Nord- och Sydamerika: Claims ACE European Group Limited Direktion für Deutschland Lurgiallee Frankfurt, Germany Öppettider: kl CET Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) E-post: 1. Skicka nedanstående handlingar med vanlig post, e-post eller fax till respektive skadekontor inom 60 dagar efter att den första sjukvårdsfakturan har utfärdats (du kan i förväg skicka alla handlingar med e-post, våra skadehandläggare kommer att begära originalhandlingar om det behövs): - Skadeanmälningsblankett som fyllts i av försäkringstagaren eller dess rättsliga ombud. - Alla detaljerade fakturor, kvitton och dokument avseende ett visst försäkringsfall (tänk på att ta kopior av dessa handlingar för din egen dokumentation). - Medicinska rapporter från läkaren inklusive alla rapporter, laboratorie- och röntgendokument osv. Lägg allt i ett kuvert och skicka det till respektive ovannämnda skadekontor. Försäkringsgivaren förbehåller sig rätten att vägra utbetalning om orsaken till och nödvändigheten av behandlingen inte längre kan fastställas på grund av att skadeanmälan lämnas in för sent eller är ofullständig. 2. Ring dygnetruntservicen Assist innan du tas in på ett sjukhus eller blir opererad. Vanliga telefonavgifter kan komma att utgå. 3. Visa alltid bekräftelsen från för sjukvårdsleverantören innan du får en behandling. 4. Läkaren eller andra sjukvårdsleverantörer kan kontakta skadekontoret eller Assist för att få en verifiering av förmåner. 5. Försäkringstagaren och försäkringstagarens läkare ska fylla i skadeanmälningsblanketten för varje skadehändelse. Ytterligare skadeanmälningsblanketter får du från, s webbplats eller skadekontoret. En fotokopia av en tom blankett är godtagbar. 6. Det kan förekomma att försäkringstagaren ombeds att betala läkaren/sjukvårdsinrättningen innan han eller hon får läkarvård. Om den situationen inträffar, rekommenderar vi följande steg: a) Kontakta Assist och förklara situationen. Assist kan bekräfta försäkringens förmåner och allmänna villkor för läkaren/sjukvårdsinrättningen, och förklara att du är berättigad till ersättning. b) Om det behövs kan Assist tillhandahålla en garantiskrivelse till läkaren/sjukvårdsinrättningen. c) Om läkaren/sjukvårdsinrättningen fortfarande kräver att försäkringstagaren ska betala i förskott, behöver försäkringstagaren bara fylla i en skadeanmälningsblankett från och skicka in skadeanmälningsblanketten tillsammans med all den information som anges i avsnittet om hur du gör en skadeanmälan. Om du har en allmän fråga om reseförsäkringsplanen från, så kan du titta på webbplatsen för eller kontakta Assist. Om du har frågor om ett befintligt försäkringsfall, kontakta skadekontoret. 1

2 Assist Dygnetruntservice för akut medicinsk hjälp Din försäkringsplan innehåller Assist, en dygnetruntservice för akut medicinsk hjälp i hela världen. Försäkringstagaren kan få hjälp och rådgivning på flera språk i händelse av ett akutfall under försäkringsperioden. För att få tillgång till dessa tjänster måste du ringa Assist på de telefonnummer som anges nedan. Vänligen observera att telefonnumret du ska ringa är beroende av vilket land du reser till. Assist dygnet runt Nödnummer och e-postadress för medicinska akutfall: USA och Canada (avgiftsfritt) Alla andra destinationer +49 (0) E-post: 1. Assist måste godkänna och organisera alla sjuktransporttjänster som omfattas av den här försäkringen. Om Assist inte kontaktas innan nedanstående transporttjänster organiseras, kan det leda till avslag eller minskning av ersättningen för dessa. Hemtransport till försäkringstagarens hemland Resor och traktamente för föräldrar Hemtransport av avlidna 2. Nedan finns en kortfattad sammanfattning av de ytterligare tjänster som Assist tillhandhåller. Medicinsk hjälp Remiss till First Health Network Medicinsk övervakning Ersättning/sändning av receptbelagda läkemedel Översändande av nödmeddelanden Resehjälp Hjälp med att skaffa kontanter i nödfall ( Assist kan hjälpa dig att få pengar i förskott för nödfall när du är på resa genom att samordna direkt med din familj, ditt kreditkortsföretag, din bank, din arbetsgivare, din sjukvårdseller pensionsgivare eller andra kreditkällor). Spårning av förlorat eller försenat bagage, om det har försvunnit hos ett allmänt transportföretag. Ersättning av borttappad eller stulen flygbiljett. Teknisk hjälp Hitta rättshjälp Borgensförbindelser Produktinformationsblad Det här informationsbladet är avsett att ge dig en snabb överblick över de olika tillgängliga alternativen. Observera dock att den inte innehåller all information om ditt försäkringsbrev. En fullständig version av försäkringsbrevets innehåll hittar du i försäkringens allmänna villkor. Vart och ett av följande möjliga försäkringsskydd är endast giltigt om du uttryckligen har tecknat det, dvs. om det ingår i det försäkringsskydd som du har valt! Vilken typ av försäkring är detta? Den internationella reseförsäkringen från är en reseförsäkring som gäller för en begränsad period då du befinner dig utanför ditt hemland. Försäkringens omfattning och de individuella förmåner som är kopplade till ditt försäkringsbrev, bestäms av den försäkringsplan som du väljer. Vilken omfattning har ditt försäkringsskydd? a) Medicinsk reseförsäkring (HA) Den medicinska reseförsäkringen täcker nödvändig sjukvårdsbehandling vid sjukdom eller skada som du drabbas av medan du är ute och reser utanför ditt hemland under din försäkringsperiod. Detta omfattar behandling utförd av läkare, behandling på sjukhus och läkemedel. En fullständig beskrivning av det försäkringsskydd som ges, hittar du i avsnittet Medicinsk reseförsäkring. b) Försäkring för ersättning vid olycksfall under resa (I) Om du köper försäkringen för ersättning vid olycksfall under resa, betalar försäkringen ett engångsbelopp (invaliditetsersättning) om du drabbas av bestående invaliditet genom en olyckshändelse (t.ex. begränsad rörlighet, förlamning eller amputation). Invaliditetsersättningens nivå beror på det avtalade försäkringsbeloppet och graden av funktionsnedsättning. En fullständig beskrivning av det försäkringsskydd som ges, hittar du i avsnittet Försäkring för ersättning vid olycksfall under resa. c) Resehjälpförsäkring (T) Om din försäkringsplan innehåller en resehjälpförsäkring, täcker försäkringsgivaren kostnader för transport och logi för nära familjemedlemmar om du läggs in på sjukhus på grund av ett livshotande tillstånd eller om du kommer att vara inlagd på sjukhus under en viss tidsperiod. En fullständig beskrivning av resehjälpförsäkringen (T) hittar du i avsnittet Resehjälp. d) Resgodsförsäkring (L) Om du köper resgodsförsäkringen, täcker försäkringen förlust av eller skador på incheckat bagage, eller förlust av eller skador på bagage som uppstår till följd av stöld, brand eller naturhändelser. En fullständig beskrivning av det försäkringsskydd som ges, hittar du i avsnittet Resgodsförsäkring. e) Reseansvarsförsäkring (3) Om en reseansvarsförsäkring ingår i ditt försäkringsbrev, är du under din resa försäkrad mot de vardagliga risker som du är ansvarig för, och för vilka du därför måste ersätta andra. I sådana fall reglerar försäkringsgivaren inte bara skadorna, utan kontrollerar dessutom om och i vilken utsträckning det föreligger ett skadeståndsansvar. Obefogade anspråk på ersättning granskas och hanteras av försäkringsgivaren å dina vägnar. För det ändamålet ger försäkringen även rättsligt skydd i händelse av obefogade skadeståndsanspråk. En fullständig beskrivning av det försäkringsskydd som ges, hittar du i avsnittet Reseansvarsförsäkring. När måste premierna betalas? Försäkringspremier ska betalas till innan försäkringen börjar gälla. Om försäkringsbrevet skickas efter det att försäkringen har börjat gälla, måste premien betalas inom fjorton dagar efter mottagandet av försäkringsbrevet. Vad täcks inte av försäkringen? En del händelser är undantagna från försäkringsskyddet. I synnerhet föreligger inget försäkringsskydd i följande fall inom alla områden: Om försäkringstagaren eller den försäkrade personen uppsåtligen har anstiftat den händelse som omfattas av försäkringen. - I samband med den medicinska reseförsäkringen: Alla skador eller sjukdomar som utgör ett redan befintligt tillstånd. 2

3 - I samband med försäkringen för ersättning vid olycksfall under resa: För olycksfall där berusning eller drogkonsumtion har spelat en roll. Olycksfall som orsakats av psykiska störningar eller nedsatt medvetande. - I samband med resgodsförsäkringen: Kontanter/pengar, värdepapper, biljetter och dokument av något som helst slag, samt smycken/värdesaker som lämnats i incheckat bagage eller i parkerade bilar. - I samband med resehjälpen: Arrangemang som inte har samordnats av Assist. - I samband med reseansvarsförsäkringen: För skada på lånade, leasade eller hyrda föremål eller på värdfamiljens egendom, med undantag för vad som omfattas av hemförsäkringsskyddet för värdfamiljen. Vilka skyldigheter uppkommer vid tecknande av avtal? När du tecknar ett avtal, måste du lämna fullständiga och sanna uppgifter. Om du inte gör det, äventyras ditt försäkringsskydd. Vilka skyldigheter måste du uppfylla om det inträffar en händelse som omfattas av försäkringen? Se till att den inträffade skadan hålls så liten som möjligt. Undvik allt som kan leda till en onödig ökning av kostnaderna. Meddela försäkringsgivaren omedelbart om den skada som inträffat. Information om ytterligare skyldigheter finns i avsnitten Allmänna skyldigheter och bestämmelser samt Allmänna skyldigheter och bestämmelser för ersättning inom ramen för ansvarsförsäkringen här nedan. Vad har det för rättsliga följder om du inte uppfyller dina skyldigheter? Mycket viktigt: Om du bryter mot dina skyldigheter, har försäkringsgivaren rätt att minska den utfallande ersättningen med ett belopp motsvarande vikten av din överträdelse. Det kan till och med leda till en fullständig förlust av försäkringsskyddet. Ytterligare detaljer om detta finns i avsnitten Allmänna skyldigheter och bestämmelser samt Allmänna skyldigheter och bestämmelser för ersättning inom ramen för ansvarsförsäkringen. När börjar ditt försäkringsskydd att gälla och när upphör det? Försäkringsskyddet börjar tidigast att gälla när premierna betalas, dock inte före den avtalade begynnelsedagen. Det upphör att gälla det slutdatum som har avtalats. I - Ersättning vid olycksfall under resa T - Resehjälp L - Resgodsförsäkring 3 - Reseansvarsförsäkring TC - Reseavbokningsförsäkring Z1 - Destination: hela världen inklusive USA och Canada Z2 - Destination: hela världen utom USA och Canada L - Långfristig S - Kortfristig G - Gold (obegränsat medicinskt försäkringsskydd) S - Silver (medicinskt försäkringsskydd upp till maximalt /US$) B - Bronze (medicinskt försäkringsskydd upp till maximalt /US$) A - Ingen självrisk B - Självrisk 50 /US$ C - Självrisk 100 /US$ D - Självrisk 250 /US$ Exempel på försäkringskoder i ett försäkringsbrevs nummer: HAITL3Z1LGA - Fullständig försäkring (medicinsk reseförsäkring, ersättning vid olycksfall under resa, resehjälp, resgodsförsäkring, reseansvarsförsäkring) - Hela världen inklusive USA och Canada - Långfristig - Försäkringsskydd Gold - Ingen självrisk vid sjukvårdskostnader HAZ1LSB - Medicinsk reseförsäkring - Hela världen inklusive USA och Canada - Långfristig - Försäkringsskydd Silver - Självrisk 50 /US$ Inledning till den internationella reseförsäkringen från GmbH erbjuder försäkringstagaren internationella reseförsäkringsprogram som marknadsförs under märket. Försäkringsgivaren är ACE European Group Limited med kontor i Frankfurt i Tyskland, nedan kallad försäkringsgivaren. Försäkringsgivaren tillhandahåller försäkringsskydd baserat på de försäkringsalternativ som valts i försäkringsbrevet. Med Gold G, Silver S och Bronze B fastställs förmånsramen i reseförsäkringsplanen från. Det går att bestämma om respektive förmån ska vara utan självrisk A eller med en självrisk på 50 /US$ B, 100 /US$ C, eller 250 /US$ D per skadehändelse. Förmånernas typ och omfattning, de geografiska begränsningarna samt försäkringsskyddets början och slut framgår av försäkringskoderna nedan, och dokumenteras i försäkringsbekräftelsen från. Den här broschyren innehåller en beskrivning av försäkringsförmånerna och tjänsterna inom ramen för Assist. Assist ingår i alla försäkringsplaner. Det är viktigt att du läser all information om begränsningar, undantag och bestämmelser som gäller för den här planen, eftersom det finns en del tillstånd som inte omfattas av den. Försäkringskoder (anges i försäkringsbrevet och bekräftelsen) HA - Medicinsk reseförsäkring X - Försäkringsskydd vid riskfyllda sporter E - Reseförsäkringsskydd vid akutfall 3 Försäkringsgivarens identitet: ACE European Group Limited 100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP, England Registrerat i England, företagsnummer ACE European Group Limited har fått kreditbetyget A+ av Standard & Poor s och A+ av A.M. Best. Ansvarig för försäkringsbrev: ACE European Group Limited Direktion für Deutschland Lurgiallee 12, Frankfurt am Main, Tyskland Handelsregisternummer: HRB Frankfurt Företaget har sitt huvudkontor i London i Förenade kungariket. Huvudsaklig verksamhet Verksamhet inom alla områden för egendoms- och personförsäkringar (men utan livförsäkringar och substituerande sjukförsäkringar), återförsäkringsverksamhet samt försäljning och distribution av alla typer av försäkringar. Tillsynsmyndighet ACE European Group Limited är auktoriserat och regleras av tillsynsmyndigheten, 20 Moorgate, London EC2R 6DA i Förenade kungariket. Dessutom regleras ACE:s tyska kontor av den federala tillsynsmyndigheten för finansiella tjänster, Graurheindorfer Str. 108, Bonn,

4 Information om försäkringsförmånerna Väsentliga egenskaper/rättslig grund Försäkringsavtalet grundar sig på din ansökan (i den mån den är tillgänglig), dessa allmänna försäkringsvillkor, i vilka våra prisbestämmelser ingår, ditt försäkringsbrev samt lagen som reglerar försäkringsavtal. Den här försäkringen ger dig skydd mot händelser, som de förmåner som listas i ditt försäkringsbrev är avsedda för. Fömånerna specificeras nedan. Vi som försäkringsgivare tillhandahåller de försäkringsförmåner som har överenskommits i avtalet inom ramen för dessa allmänna försäkringsvillkor. Kostnader och betalningssätt Med undantag för den premie som anges i försäkringsbrevet (inkl. lagstadgad moms), behöver du inte betala några andra kostnader för att teckna avtalet och försäkringsskyddet. Premien ska betalas av dig på det betalningssätt som anges i försäkringsbrevet. Giltighetstid Dessa allmänna försäkringsvillkor kan när som helst ändras av oss för nya, dock inte befintliga, avtal. Vi är bundna till vårt anbud (vår prisuppgift) i 30 dagar. Tecknande av ditt avtal Avtalet har tecknats i och med vår bekräftelse av försäkringsskyddet. Avtalet och ditt försäkringsskydd börjar gälla den dag som anges i försäkringsbrevet. Information om ångerrätt 1. Ångerrätt Du kan återkalla din avtalsförklaring inom fjorton dagar genom skriftligt meddelande (t.ex. brev, fax eller e-postmeddelande) utan att ange några skäl. Fristen börjar löpa dagen efter du har mottagit försäkringsbrevet, avtalsbestämmelserna inklusive våra allmänna försäkringsvillkor samt avtalsinformationen enligt 7 andra stycket i lagen om försäkringsavtal och dessa instruktioner i skriftlig form. I elektroniska affärstransaktioner (ansökningar eller avtal som ingås via internet) ska ångerfristen inte börja löpa förrän vi dessutom har uppfyllt de ytterligare skyldigheter som enligt 312e första stycket första meningen i den tyska civillagen gäller särskilt för denna försäljningsmetod (medel för korrigering av inmatningsfel, bekräftelse av ansökan). För att ångerfristen ska anses ha iakttagits, räcker det att ångermeddelandet har skickats iväg i rätt tid. Ångermeddelandet ska ställas till : GmbH, Budapester Str. 4, Bonn, Tyskland, e-postadress: 2. Följderna av att ångerrätten utövas Om ångerrätten utövas på ett giltigt sätt, upphör ditt försäkringsskydd att gälla och vi återbetalar den del av din premie som avser tidsperioden efter mottagandet av ditt ångermeddelande. Vi kan behålla den del av din premie som avser tidsperioden fram till mottagandet av ditt ångermeddelande, om du har godkänt att försäkringsskyddet ska börja gälla före ångerfristens utgång. Om du inte har gett ett sådant samtycke eller om försäkringsskyddet inte börjar gälla förrän efter det att ångerfristen har gått ut, återbetalar vi hela premien. Vi återbetalar dina premier omgående, senast 30 dagar efter mottagandet av ångermeddelandet. 3. Särskilda instruktioner Din ångerrätt upphör om avtalet på din uttryckliga begäran har fullgjorts av båda parter innan du har utövat din ångerrätt. Det finns ingen ångerrätt när det gäller avtal för en period på mindre än en månad. Om du är en fysisk person måste åtal som följer av försäkringsavtalet och riktas mot dig, väckas vid den domstol som är behörig på den plats där du har din hemvist eller, i avsaknad av en sådan hemvist, din vanliga vistelseort. Om du är en juridisk person bestäms den behöriga domstolen utifrån var du har ditt registrerade säte eller distriktskontor. Om din hemvist, ditt registrerade säte eller ditt distriktskontor befinner sig i ett land utanför Europeiska unionen, Island, Norge eller Schweiz, är däremot domstolen i Frankfurt am Main behörig. Avtalets språk Det gällande språket för det här avtalet och kommunikationen med försäkringstagare under avtalstiden ska vara engelska. Ombudsman Vårt företag är medlem i föreningen för försäkringsombudsmän. Sålunda kan du kostnadsfritt använda förlikningsförfaranden utanför domstol för alla icke-medicinska produkter. Försäkringsombudsmannen kan behandla klagomål som gäller omtvistade belopp på upp till för närvarande ,- euro. Vi åtar oss att godkänna beslut om belopp på upp till ,- euro för att undvika domstolsförfaranden, och att bekräfta ombudsmannens skiljedom. Försäkringsombudsmannen kan kontaktas på e-postadressen Postfach , Berlin. Klagomål kan också lämnas in till den behöriga tillsynsmyndigheten Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, Bonn, Möjligheten att vidta rättsliga åtgärder kvarstår oförändrad för dig, även om du har kontaktat ombudsmannen eller den federala tillsynsmyndigheten för finansiella tjänster (BaFin). Avtalsperiod och uppsägningsvillkor Avtalet gäller för den period som anges i försäkringsbrevet. Rättssystem och laga domstol Avtalet regleras av tysk lag. Laga domstol för åtal som följer av försäkringsavtalet och riktas mot ACE är domstolen i Frankfurt am Main. Om du är en fysisk person ska rättegången äga rum vid domstolen i det område där du vid den tidpunkt då åtalet väcks har din hemvist eller, i avsaknad av en sådan hemvist, din vanliga vistelseort. 4

5 Allmän information om reseförsäkring Avsnitt 1 Vem är försäkrad? De personer vars namn anges i ansökningsblanketten för försäkringen eller i försäkringsbrevet är försäkrade, förutsatt att dessa personer är minst 6 och högst 70 år gamla den dag försäkringen börjar gälla, att försäkringsansökan har bekräftats av och att premien har betalats till. Avsnitt 2 Var gäller försäkringsskyddet? Försäkringen ger skydd vid en försäkrad resa/ett försäkrat reseprogram till destinationer i hela världen. Vi delar in resedestinationerna i två zoner. Zon 1 resedestinationer i USA och Canada Zon 2 resedestinationer i hela världen utom USA och Canada Försäkringsskyddet gäller inte i försäkringstagarens hemland. Avsnitt 3 När börjar och slutar försäkringstagarens försäkringsskydd? 1. Försäkringen börjar gälla kl senast a) den ikraftträdandedag som valts av försäkringstagaren, förutsatt att respektive premie har betalats innan den resa/det reseprogram som omfattas av försäkringen har börjat, eller b) den dag då godkänner försäkringsansökan och premien, eller c) den tidpunkt då försäkringstagaren lämnar hemlandet. 2. Försäkringen upphör att gälla tidigast a) kl den dag som angetts som försäkringens slutdatum i försäkringsbekräftelsen, eller b) när försäkringstagaren kommer tillbaka till sitt hemland, eller c) den dag fram till vilken premier har betalats. 3. Den maximala försäkringsperioden får inte överstiga 13 månader. 4. Försäkringsskyddet förlängs utöver det slutdatum som angetts i försäkringsbekräftelsen om a) försäkringstagarens hemresa försenas på grund av transportmedelsförseningar som försäkringstagaren inte kan hållas ansvarig för, dock inte med mer än 72 timmar b) försäkringstagaren läggs in på sjukhus den dag då försäkringen går ut, och av en läkare konstateras inte vara i skick att transporteras, med upp till högst 90 dagar, och c) det kan fastställas att skolårets varaktighet förlängs på grund av en oförutsedd händelse. För en sådan förlängning måste försäkringstagaren meddela i förväg, och betala en tilläggspremie för detta försäkringsår innan förlängningsperioden börjar. Om försäkringstagaren vägrar betala premien för förlängningen, upphör försäkringsskyddet att gälla det slutdatum som ursprungligen angetts i försäkringsbekräftelsen. Avsnitt 4 Kan försäkringstagaren förlänga försäkringen? Ursprungliga försäkringsavtal förlängs inte, men försäkringstagaren kan ansöka om ytterligare försäkringsperioder enligt de försäkringsvillkor som gäller vid den tidpunkten. Redan existerande tillstånd kan inte tas med i en efterföljande försäkringsperiod. Avsnitt 5 Vilka begränsningar gäller för försäkringsförmånerna? Begränsningarna för de förmåner som ingår i försäkringen anges i US-dollar eller euro beroende på vilket land som försäkringstagaren har rest till: USA och Canada: Förmånsbegränsningarna anges i US-dollar. Alla andra länder utom USA och Canada: Förmånsbegränsningarna anges i euro. Förteckning över förmåner Följande försäkringsskydd är inte tillgängliga för alla försäkringstagare. Försäkringsnumret i din försäkringsbekräftelse från specificerar vilka försäkringsskydd som är tillgängliga för dig. Se efter i informationen om försäkringskoder på sidan 3, för att tolka ditt försäkringsnummer och få reda på vilka försäkringsskydd som är tillgängliga för dig. 5 Medicinsk reseförsäkring (HA) GOLD SILVER Förmånsperiod: Kostnader som uppstått under försäkringstagarens försäkringsperiod. Läkarkostnader i /US$ händelse av skada obegränsat /US$ BRONZE /US$ Läkarkostnader i /US$ händelse av akut sjukdom obegränsat /US$ /US$ Självriskalternativ per skada eller sjukdom 0, 50, 100, 250 /US$ 0, 50, 100, 250 /US$ 0, 50, 100, 250 /US$ Självrisk för behandling av icke-akut sjukdom på akutmottagning (endast 250 US$ 250 US$ 250 US$ för zon 1) Val av läkare/sjukhus För First Health Network kontakta hjälpcentralen eller Akut tandvård smärtlindring 500 /US$ 250 /US$ 100 /US$ Tandvård till följd av olycksfall /US$ 750 /US$ 500 /US$ Psykiatrisk bedömning 500 /US$ 250 /US$ 100 /US$ Psykisk/nervös störning 500 /US$ 250 /US$ 100 /US$ Medicinsk hemtransport /US$ /US$ /US$ Hemtransport av avlidna personers kvarlevor /US$ /US$ /US$ Läkarkostnader i /US$ händelse av olycksfall obegränsat /US$ /US$ Öppen sjukvård: Sjukgymnastik 750 /US$ 500 /US$ 250 /US$ Diagnostiska röntgen- och laboratorietjänster /US$ 500 /US$ 500 /US$ Datortomografi och magnetresonanstomografi /US$ /US$ /US$ Medicinska hjälpmedel 250 /US$ 150 /US$ 100 /US$ De ovannämnda medicinska förmånerna omfattas av de villkor, begränsningar och undantag som anges i det här försäkringsbrevet. Reseförsäkringsskydd vid akutfall (E) GOLD SILVER BRONZE Akut tandvård smärtlindring 500 /US$ - - Tandvård till följd av olycksfall /US$ - - Medicinsk hemtransport /US$ - - Hemtransport av avlidna personers kvarlevor /US$ - - Försäkring för ersättning vid olycksfall GOLD SILVER BRONZE under resa (I) Dödsfall /US$ /US$ /US$ * Fullständig invaliditet max /US$ max /US$ max /US$ Sök- och räddningskostnader /US$ /US$ /US$ * Ger ersättning för invaliditet och förlust av liv eller lem. Läkarkostnader som uppstår till följd av olycksfall ersätts inom ramen för den medicinska reseförsäkringen upp till de maximala begränsningarna. Resehjälp (T) GOLD SILVER BRONZE Förmån för återförening av familjer /US$ /US$ /US$ Förmån vid reseavbrott (tillgänglig endast för långtidsresenärer /US$ /US$ /US$ månader +) Resgodsförsäkring (L) GOLD SILVER BRONZE Självrisk per händelse (gäller inte för incheckat 50 /US$ 50 /US$ 50 /US$ bagage) Stöld/skada på personlig egendom /US$ /US$ 500 /US$ Klockor och värdesaker 50 % av det försäkrade 750 /US$ 500 /US$ 250 /US$ beloppet Försening av incheckat bagage 500 /US$ 500 /US$ 500 /US$ Glasögon och kontaktlinser 250 /US$ 250 /US$ 250 /US$ Borttappad flygbiljett 100 /US$ 100 /US$ 100 /US$ Reseansvarsförsäkring (3) GOLD SILVER BRONZE Personskada /US$ /US$ /US$ Skada på egendom /US$ /US$ /US$ Sammanlagt för Sammanlagt Sammanlagt för personskada för personskada and skada på personskada and skada på egendom and skada på egendom maximalt egendom maximalt maximalt /US$ /US$ /US$ Den totala begränsningen för ansvarsförsäkringsskyddet per försäkringstagare är lika med den ovannämnda begränsningen.

6 Allmänna definitioner Akut: Plötsligt uppträdande, inte kronisk. Bil: Ett landgående motorfordon, en släpvagn eller en påhängsvagn (inklusive alla påmonterade maskiner eller anordningar) som är registrerat eller godkänt för trafik på allmänna vägar. Förmånsperiod: Den tillåtna tidsperiod under vilken försäkringstagaren måste få behandling för en skada eller sjukdom som omfattas av försäkringen. Kronisk sjukdom: Ett tillstånd som är långvarigt och återkommande, eller som karakteriseras av långt lidande. Försäkrad resa/försäkrat reseprogram: Den planerade utlandsresa i någon som helst kategori som angetts i ansökan och för vilken försäkringstagaren har betalat den erforderliga premien till. Den här försäkringen gäller inte när försäkringstagaren befinner sig på sin stadigvarande hemvist. Självrisk: Den del av de ersättningsgilla kostnaderna som försäkringstagaren är ansvarig för att betala innan ersättningen enligt den här försäkringsplanen utfaller. Berättigad person: En person som inte har fyllt 70 år vid försäkringens början, vars inträde i försäkringen har bekräftats och godkänts av innan försäkringen började gälla vilket har meddelats försäkringsgivaren, och vars respektive premie har betalats. Extrema sporter: Idrottsaktiviteter som innebär en hög grad av fara eller risk. Familjemedlem: En äkta make eller maka, en förälder, en fareller morförälder, ett syskon eller ett barn till den försäkrade personen. Hemland: Det land där den försäkrade personen 1) har sin verkliga, fasta och stadigvarande bostad och hemvist, och 2) som han eller hon har uppgett till vid tidpunkten för inträdet. Sjukhus: Om inget annat anges avses ett sjukhus (ingen institution för äldre, kroniskt sjuka eller konvalescenter och inget vilo- eller vårdhem) som drivs enligt lag för vård och behandling av sjuka eller skadade personer, som har organiserade resurser för diagnos och kirurgi och som erbjuder vård dygnet runt under läkartillsyn. Med sjukhus avses en plats som 1. drivs lagligt i syfte att tillhandahålla sjukvård och behandling till sjuka eller skadade personer, för vilket en avgift tas ut som den försäkrade personen enligt lag är skyldig att betala om försäkring saknas, 2. tillhandahåller sådan sjukvård och behandling i medicinska, diagnostiska eller kirurgiska inrättningar i sina fastigheter eller sådana som är ordnade i förväg för det syftet, 3. tillhandahåller vård dygnet runt under kontinuerlig tillsyn av en legitimerad sjuksköterska, och 4. drivs under tillsyn av en eller flera läkare. Med sjukhus avses dessutom en plats som har godkänts som sjukhus av den gemensamma kommittén för godkännande av sjukhus, den amerikanska kiropraktiska föreningen eller den gemensamma kommittén för godkännande av hälsovårdsorganisationer. Med sjukhus avses inte - ett hem eller en inrättning för konvalescens, omvårdnad eller vila, eller ett äldreboende, - en plats som huvudsakligen tillhandahåller kustodiell, undervisande eller rehabiliterande vård, eller - en inrättning som huvudsakligen används för behandling av drogmissbrukare eller alkoholister. Värdfamilj: Den person eller de personer som är ansvariga för att tillhandahålla rum, kost, allmän omsorg och omvårdnad till försäkringstagaren under den tid han eller hon deltar i en försäkrad resa/ett försäkrat reseprogram. Sjukdom: En sjukdom av något som helst slag, som en person ådrar sig och som börjar under den tid försäkringen är i kraft. En 6 komplikation eller ett tillstånd som uppstår till följd av en sjukdom som försäkringstagaren får eller har fått behandling för, betraktas som del av den ursprungliga sjukdomen. Försäkringstagare: En berättigad person som är försäkrad enligt det här försäkringsbrevet. Skada (på person): En kroppsskada som orsakats endast och direkt av våldsamma, oavsiktliga, yttre och synliga medel oberoende av sjukdom. Sluten vård: Om försäkringstagaren tas in på en institution och måste betala för rum och kost. Försäkringsgivare: ACE European Group Limited. Psykisk och nervös störning: Ett tillstånd eller en sjukdom som i den senaste utgåvan av den internationella klassifikationen av sjukdomar klassas som psykisk störning, som visar sig i form av en kliniskt betydande beteendemässig eller psykologisk störning som utmärks av en tydlig avvikelse från ett normalt sunt tillstånd och är kopplad till ett aktuellt smärtsamt symtom eller en nedsättning på ett eller flera viktiga funktionsområden. Denna sjukdom får inte vara enbart en förväntad reaktion på en viss stimulus. Med psykisk störning avses inte inlärningssvårigheter, attitydstörningar eller disciplinära problem. Bergsbestigning: Vandring och klättring upp för berg som utövas som sport, hobby eller yrke, och innebär att man antingen 1) använder sele, rep, stegjärn eller ishackor, eller 2) stiger upp på höjder på meter eller högre. Självrisk för behandling av icke-akut sjukdom på akutmottagning: Den del av de ersättningsgilla kostnaderna som försäkringstagaren är ansvarig för att betala när tjänster för behandling av en sjukdom tillhandahålls på en akutmottagning. Denna självrisk efterskänks om 1) försäkringstagaren tas in på sjukhuset för behandling i sluten vård, eller 2) sjukdomen är livshotande. Livshotande i den mening som avses här, betyder att det finns en stor sannolikhet att försäkringstagaren dör av sjukdomen eller situationen. Öppen vård: Om försäkringstagaren på grund av en sjukdom eller skada får vård på ett sjukhus eller en annan institution, som kan vara ett kirurgicentrum för behandling i öppen vård, ett konvalescenthem/en kvalificerad vårdinrättning eller en läkarmottagning, som intygas och där kostnad för rum och kost inte ingår. Fallskärmshoppning: En aktivitet som innebär att hoppa från ett flygplan och sedan falla fritt med hjälp av en fallskärm. Försäkringsperiod: Den period som försäkringstagarens försäkringsbrev har utfärdats för av försäkringsgivaren, och som börjar när försäkringsskyddet börjar gälla och slutar när försäkringsskyddet upphör. Läkare: En legitimerad läkare eller en osteopat som har tillstånd att tillhandahålla medicinska tjänster eller utföra kirurgiska ingrepp i enlighet med lagarna i den jurisdiktion där sådana yrkesmässiga tjänster utövas. Denna definition utesluter dock kiropraktorer och sjukgymnaster. Redan existerande tillstånd: Alla skador eller sjukdomar som uppfyller följande kriterier: Tillstånd som skulle ha föranlett personen att söka läkarhjälp, diagnos, vård eller behandling under de tolv månaderna före försäkringens ikraftträdandedag och/eller tillstånd för vilka symtom, läkarhjälp, diagnos, vård eller behandling har rekommenderats, erhållits eller observerats under de tolv månaderna före försäkringens ikraftträdandedag. Recept: 1. Måste ordineras av en läkare på grund av en skada eller sjukdom som omfattas av försäkringen inom ramen för försäkringsplanen. 2. Recept betalas alltid i förskott (betalas och skickas in). Försäkringstagaren måste fylla i och skicka in en skadeanmälningsblankett för ersättning.

7 3. Receptet måste skickas in tillsammans med skadeanmälningsblanketten (kvitton från diversehandelsbutiker godtas inte). Rimligt och brukligt: Betyder att det av försäkringsgivaren fastställda maximibeloppet för ersättningsgilla kostnader som den försäkrade personen får, är rimligt och brukligt. Detta gäller för kostnader som faktiskt har fakturerats, men inte därutöver. För att fastställa beloppet tar försäkringsgivaren hänsyn till följande faktorer: - Belopp som andra tjänsteleverantörer debiterar för samma eller liknande tjänst på den ort där den erhållits, med hänsyn till sambandet mellan kroppsskadans eller sjukdomens art och svårighetsgrad och de tjänster och den försörjning som erhålls. - Alla ovanliga medicinska omständigheter som kräver extra tid, kunskap eller erfarenhet. - Andra faktorer som försäkringsgivaren anser vara relevanta, inklusive men inte begränsat till en resursbaserad relativ värdeskala. Rehabilitering ersätts enligt följande: Sluten vård: Endast på sjukhus, rehabiliteringscentrum omfattas inte av försäkringen. Öppen vård: Vård på rehabiliteringscentrum ersätts upp till den begränsning som gäller för förmånen för sjukgymnastik. Medicinsk reseförsäkring (HA) Försäkringsgivaren betalar alla ersättningsgilla kostnader som uppkommer för behandling av en akut sjukdom eller skada under den tid försäkringstagaren är på resande fot utanför sitt hemland. Ersättning utgår upp till den begränsning som anges i förteckningen över förmåner. Med ersättningsgilla kostnader avses sådana kostnader som är nödvändiga i medicinskt avseende, som finns med i förteckningen nedan och som inte omfattas av undantagen och begränsningarna: a) Rimliga och brukliga kostnader som debiteras av en läkare för diagnos, behandling och operation. Dessutom betalar försäkringsgivaren för undersöknings- och behandlingsmetoder samt läkemedel som också har visat sig vara framgångsrika, eller som används eftersom inga klassiska medicinska undersöknings- eller behandlingsmetoder eller läkemedel är tillgängliga. Försäkringsgivaren kan minska ersättningen som betalas ut enligt försäkringsbrevet, så att den motsvarar det belopp som skulle ha uppstått om befintliga metoder eller läkemedel hade använts. b) Medicinska behandlingar och undersökningar som är nödvändiga på grund av graviditet anses också omfattas av försäkringen, såvida graviditeten inte förelåg redan innan försäkringen började gälla. Väntetiden före förlossningen är åtta månader och räknas från försäkringens början eller från förlängningens början, om det ursprungliga avtalet har förlängts. Om graviditeten förelåg innan försäkringsavtalet började gälla, täcker försäkringen prenatala undersökningar, behandling, förlossning och aborter om de är nödvändiga på grund av en oförutsedd akut försämring av moderns eller det ofödda barnets hälsa. Behandlingskostnader: - Undersökning och behandling i samband med graviditet, såvida inte graviditeten förelåg vid försäkringsavtalets eller förnyelseavtalets början - Behandling vid missfall - Barnafödsel efter väntetidens utgång c) Läkarbehandling och läkemedel som ordinerats av en legitimerad läkare för försäkringstagaren. d) Sluten vård på allmänt erkända sjukhus. e) Transport som i medicinskt avseende kan anses nödvändig, till närmaste sjukhus inom det avtalade geografiska området för behandling i sluten vård, samt transport tillbaka till försäkringstagarens husrum. f) Hör- och talapparater, gånghjälpmedel, stödanordningar, ortopediska stöd, ortopediska skor, bandage, bråckband, elastiska strumpor, proteser och rullstolar. Försäkringsgivaren ersätter kostnaden eller hyran för den enklaste varianten, upp till anskaffningspriset på dessa hjälpmedel som i medicinskt avseende är nödvändiga för sjukvårdsbehandlingen i samband med en akut sjukdom eller skada. 7 g) Sjukhuskostnader: Normal dagsavgift för sjukhusvistelse i tvåbäddsrum med kost, samt försörjning som omfattar vanlig omvårdnad, intensivvård och behandling vid hjärtinfarkt. Kostnader för öppen vård ersätts i samma omfattning som kostnader för sluten vård. Om utlandsvistelsen äger rum i Tyskland, är försäkringsersättningen för sjukhusvistelse begränsad till kostnaderna för allmänna sjukhustjänster respektive den logi som är lämplig för sådana tjänster, samt sjukvård och alla sidokostnader. h) Kostnader för operationer i sluten eller öppen vård, inklusive kostnader för operationssalen och kostnader för bedövningsmedel och förvaltningen av dessa. i) Läkemedel som ordineras av en läkare. j) Röntgenbilder, laboratorieprov och diagnostiska tester; avgifter för tekniska och diagnostiska tjänster. k) Läkemedel och medicinska hjälpmedel; begränsat till en period av 60 dagar. l) Psykisk störning: Endast sådana kostnader som uppkommer till följd av behandling av eller vid medicinering mot psykiska störningar i sluten eller öppen vård. m) Sjukgymnastik i sluten och öppen vård. n) Diagnostiska röntgen- och laboratorietjänster i öppen vård upp till det maximala ersättningsbeloppet. Datortomografibilder och magnetresonanstomografi i öppen vård upp till det maximala ersättningsbeloppet per försäkringsperiod. o) Akut tandvårdsbehandling för smärtlindring av sunda, naturliga tänder. p) När det gäller tandvård efter en olycka har försäkringstagaren rätt till ersättning för akut tandläkarvård för lagning eller ersättning av sunda, naturliga tänder som skadats till följd av ett ersättningsgillt olycksfall. Varken försäkringsgivaren eller Assist är ansvariga för tillgängligheten, omfattningen, kvaliteten eller framgången av den sjukvårdsbehandling som försäkringstagaren får, eller för försäkringstagarens vägran att ta emot medicinsk hjälp som erbjuds. SJUKTRANSPORT/HEMTRANSPORT 1. Kostnaderna för alla transporter som Assist anser vara medicinskt nödvändiga och arrangerar, betalas av försäkringsgivaren när det gäller transport av försäkringstagaren till följd av en ersättningsgill skada eller sjukdom. Försäkringsgivaren ersätter även följande medicinskt nödvändiga kostnader för transport av försäkringstagaren: a) Transport till närmaste lämpliga sjukhus. b) Transport till ett lämpligt sjukhus i närheten av försäkringstagarens stadigvarande hemvist eller till ett sjukhus i försäkringstagarens hemland. 2. Närhelst det är möjligt ska försäkringstagarens returflygbiljett användas för hemtransporten. 3. Om försäkringstagaren fysiskt inte kan fortsätta sina aktiviteter som ingår i programmet (t.ex. au pair, praktikarbete, arbete i kombination med resa) till följd av en ersättningsgill skada eller sjukdom, anses en medicinsk hemtransport som medicinskt tillrådlig och rimlig. Försäkringsgivaren ersätter extra kostnader för en nödvändig uppgradering av biljetten. SJUKVÅRDSBEHANDLING I HEMLANDET: Om det inte är akut nödvändigt att läkaren utför en dyr och medicinskt nödvändig behandling omedelbart, och om kostnaderna för behandlingen i värdlandet överstiger kostnaderna för hemtransporten av försäkringstagaren och försäkringstagarens hälsa tillåter en sådan transport, har försäkringsgivaren rätt att besluta att försäkringstagaren transporteras hem på försäkringsgivarens bekostnad, för att få behandlingen utförd i hemlandet. Kostnaderna för en sådan behandling i hemlandet betalas inte av försäkringsgivaren. De medicinska rapporterna om försäkringstagarens hälsotillstånd ska ligga till grund för ett sådant beslut. Om försäkringsgivaren beslutar att försäkringstagaren ska transporteras hem och försäkringstagaren ändå insisterar på att få behandlingen utförd i värdlandet, står försäkringstagaren ensam för kostnaden för behandlingen. I så fall ersätter försäkringsgivaren endast det belopp som skulle ha uppkommit för hemtransporten. Försäkringsgivaren betalar ut ersättningen direkt till försäkringstagaren. Försäkringstagaren måste ta ett beslut inom 72 timmar efter mottagandet av försäkringsgivarens meddelande om sitt beslut om transport.

8 HEMTRANSPORT AV AVLIDNA PERSONERS KVARLEVOR De direkta kostnaderna för hemtransport av avlidna personers kvarlevor ersätts av försäkringsgivaren, förutsatt att Assist har gett sitt föregående godkännande och att Assist har organiserat transporten. I händelse av försäkringstagarens död ger den här försäkringsplanen ersättning för kostnader som uppkommer för att skaffa nödvändiga tillstånd från myndigheter, för förberedelse och transport av försäkringstagarens kvarlevor till hans eller hennes bosättningsort eller till begravningsplatsen, samt för balsamering eller kremering i en standardkista eller behållare för flygfrakt. Försäkringsskydd vid riskfyllda sporter (X) Sjukvårdskostnader som uppkommer för behandling av skador som sker vid deltagande i en riskfylld sportaktivitet, ersätts med ett belopp på högst dollar. Med riskfylld sportaktivitet avses följande sporter: a) Körning med snöskoter, vattenskoter, motorcykel, terrängfordon eller skoter. b) Sportdykning med andningsapparat för undervattensbruk, förutsatt att försäkringstagaren har ett PADI- eller NAUIcertifikat eller ett annat certifikat som är godkänt i värdlandet. c) Vattenskidåkning, hängflygning, skärmflygning, fallskärmshoppning, bungyjump, ziplineåkning, grottutforskning och snowboardåkning. d) Kampsporter (dvs. boxning, taekwondo, karate), forsränning, bergsbestigning, bergsklättring under tillsyn av en instruktör/guide. e) Alla aktiviteter som sponsras av den organisation, den skola eller det universitet som den försäkrade personen går på, eller av den semesterort som den försäkrade personen vistas på. Försäkringsskyddet vid riskfyllda sporter omfattar inga aktiveter som betraktas som extrema sporter. Reseförsäkringsskydd vid akutfall (E) Försäkringsgivaren betalar alla ersättningsgilla kostnader som uppkommer för behandling av en akut sjukdom eller skada under den tid försäkringstagaren är på resande fot utanför sitt hemland. Ersättning utgår upp till den begränsning som anges i förteckningen över förmåner. Med ersättningsgilla kostnader avses sådana kostnader som är nödvändiga i medicinskt avseende, som finns med i förteckningen nedan och som inte omfattas av undantagen och begränsningarna: a) Akut tandvårdsbehandling för smärtlindring av sunda, naturliga tänder. b) När det gäller tandvård efter en olycka är försäkringstagaren berättigad till ersättning för akut tandläkarvård för lagning eller ersättning av sunda, naturliga tänder som skadats till följd av ett ersättningsgillt olycksfall. Varken försäkringsgivaren eller Assist är ansvariga för tillgängligheten, omfattningen, kvaliteten eller framgången av den sjukvårdsbehandling som försäkringstagaren får, eller för försäkringstagarens vägran att ta emot medicinsk hjälp som erbjuds. SJUKTRANSPORT/HEMTRANSPORT 1. Kostnaderna för alla transporter som Assist anser vara medicinskt nödvändiga och arrangerar, betalas av försäkringsgivaren när det gäller transport av försäkringstagaren till följd av en ersättningsgill skada eller sjukdom. Försäkringsgivaren ersätter även följande medicinskt nödvändiga kostnader för transport av försäkringstagaren: a) Transport till närmaste lämpliga sjukhus. b) Transport till ett lämpligt sjukhus i närheten av försäkringstagarens stadigvarande hemvist eller till ett sjukhus i försäkringstagarens hemland. 2. Närhelst det är möjligt ska försäkringstagarens returflygbiljett användas för hemtransporten. 3. Om försäkringstagaren fysiskt inte kan fortsätta sina aktiviteter som ingår i programmet (t.ex. au pair, praktikarbete, arbete i kombination med resa) till följd av en ersättningsgill skada eller sjukdom, anses en medicinsk hemtransport som medicinskt tillrådlig och rimlig. Försäkringsgivaren ersätter extra kostnader för en nödvändig uppgradering av biljetten. 8 HEMTRANSPORT AV AVLIDNA PERSONERS KVARLEVOR De direkta kostnaderna för hemtransport av avlidna personers kvarlevor ersätts av försäkringsgivaren, förutsatt att Assist har gett sitt föregående godkännande och att Assist har organiserat transporten. I händelse av försäkringstagarens död ger den här försäkringsplanen ersättning för kostnader som uppkommer för att skaffa nödvändiga tillstånd från myndigheter, för förberedelse och transport av försäkringstagarens kvarlevor till hans eller hennes bosättningsort eller till begravningsplatsen, samt för balsamering eller kremering i en standardkista eller behållare för flygfrakt. Försäkring för ersättning vid olycksfall under resa (I) Försäkringsgivaren ger ersättning motsvarande det grundbelopp som anges i förteckningen över förmåner, om en skada som försäkringstagaren ådrar sig i en ersättningsgill olycka leder direkt till försäkringstagarens död eller bestående invaliditet. Ett ersättningsgillt olycksfall anses ha inträffat 1. om försäkringstagaren ofrivilligt lider kroppsskada till följd av en händelse som plötsligt påverkat kroppen utifrån, och 2. om en led har vridits ur led eller muskler, senor, ledband eller kapslar har sträckts eller slitits sönder på grund av en ökad påfrestning på lemmar eller ryggrad, och 3. olyckan som orsakade skadan har inträffat under försäkringsperioden. Under förutsättning att försäkringstagarens död genom olyckshändelse inträffar inom loppet av ett år efter olyckan, betalar försäkringsgivaren grundbeloppet för dödsfall genom olyckshändelse enligt förteckningen över förmåner. Om försäkringstagarens skada leder till en bestående nedsättning av försäkringstagarens fysiska eller mentala förmåga (invaliditet), har försäkringstagaren rätt att kräva ersättning motsvarande försäkringens grundbelopp för invaliditet. Invaliditeten måste ha börjat inom ett år efter olyckan, och måste ha konstaterats vara bestående av en legitimerad läkare inom 15 månader efter olyckan. Den utfallande ersättningen för invaliditet beror på invaliditetsgraden och kroppsdelen vars funktion är permanent nedsatt. Utan hinder av eventuella bevis som styrker en högre eller lägre invaliditetsgrad, gäller nedanstående högsta procentsatser av det grundbelopp för invaliditet som anges i förteckningen över förmåner: Invaliditetstabell Arm till axelleden 70 % Arm till över armbågsleden 65 % Arm till under armbågsleden 60 % Hand till handleden 55 % Tumme 20 % Pekfinger 10 % Annat finger 5 % Ben över mitten av låret 70 % Ben upp till mitten av låret 60 % Knä 50 % Ben upp till mitten av underbenet 45 % Fot till fotleden 40 % Stortå 5 % Annan tå 2 % Öga 50 % Hörsel på ett öra 30 % Luktsinne 10 % Smaksinne 5 % 1. I händelse av delvis förlust eller funktionsnedsättning av någon av dessa kroppsdelar eller sinnesorgan, fastställs motsvarande del på grundval av respektive procentsats som anges i ovanstående invaliditetstabell. 2. Om olycksfallet påverkar kroppsdelar eller sinnesorgan vars förlust eller funktionsnedsättning inte anges ovan, mäts invaliditetsgraden i förhållande till i vilken utsträckning försäkringstagarens normala fysiska eller mentala förmåga försämras ur ett rent medicinskt perspektiv. 3. Om olycksfallet leder till en nedsättning av flera fysiska eller mentala funktioner, så adderas de invaliditetsgrader som

9 anges i invaliditetstabellen. En sådan addition får dock inte ge mer än hundra (100) procent invaliditet. Om olycksfallet påverkar en fysisk eller mental funktion som var permanent nedsatt redan innan olyckan inträffade, görs ett avdrag som motsvarar den tidigare invaliditeten. En sådan invaliditet ska mätas enligt ovanstående invaliditetstabell. Om försäkringstagaren avlider inom ett år efter olycksfallet till följd av en skada som han eller hon ådragit sig i olyckan, föreligger ingen rätt till invaliditetsersättning. Om försäkringstagaren avlider inom ett år efter olycksfallet av skäl som inte har något samband med olycksfallet, eller om försäkringstagaren avlider mer än ett år efter olycksfallet och tidigare hade rätt till invaliditetsersättning, utgår ersättningen för den invaliditetsgrad som rimligen kunde förväntas på grund av den senaste läkarundersökningen. Om en sjukdom eller krämpor har bidragit till orsaken till olycksfallet, minskas den utfallande ersättningen i förhållande till den bidragande faktorn i sjukdomen eller krämporna, under förutsättning att den bidragande faktorn uppgår till minst tjugofem (25) procent. Utbetalningar sker till en förmånstagare som anges av försäkringstagaren. Om ingen annan förmånstagare anges av försäkringstagaren, utbetalas ersättningen för dödsfall till den första av följande efterlevande förmånstagare: 1. Försäkringstagarens äkta make/maka. 2. Försäkringstagarens barn eller barn tillsammans. 3. Försäkringstagarens föräldrar tillsammans om båda lever, eller den efterlevande föräldern om endast en är i livet. 4. Försäkringstagarens bröder och systrar tillsammans. 5. Försäkringstagarens kvarlåtenskap. Sök- och räddningskostnader Försäkringsgivaren ersätter sammanlagt de nödvändiga kostnader som uppkommer för nedanstående ändamål upp till det avtalade försäkringsbeloppet: 1. Sök-, räddnings- eller bärgningsarbete utfört av räddningstjänster, samt de avgifter som normalt tas ut för detta. 2. Kostnader som försäkringstagaren är ansvarig för, även om han eller hon inte har lidit någon skada, om en olycka var nära förestående. 3. Transport av försäkringstagaren till närmaste sjukhus, eller till en specialklinik om det är medicinskt nödvändigt och har ordinerats av en läkare. 4. Extra kostnader som uppkommer när försäkringstagaren kommer tillbaka till sin stadigvarande hemvist, i den mån dessa extra kostnader grundar sig på beslut från läkare, eller i de fall de är oundvikliga på grund av skadans slag. 5. Transport till den senaste stadigvarande hemvisten i händelse av dödsfall. Resehjälp (T) Assist tillhandahåller resehjälp till försäkringstagaren i något av följande scenarier: FÖRMÅN VID RESEAVBROTT: Försäkringsgivaren står för kostnaderna för försäkringstagarens återresa till hemlandet i händelse av olycksfall/dödsfall/kritisk sjukdom som drabbat en nära familjemedlem. Alla arrangemang måste samordnas av Assist. Försäkringsgivaren står för kostnaderna för försäkringstagarens återresa till värdlandet om samtliga av följande villkor är uppfyllda: a) Försäkringstagaren måste vara en långtidsresenär med, och vara försäkrad i mer än 3 månader. b) Det måste vara minst 6 veckor kvar av försäkringstagarens planerade vistelse*. *Undantagna från denna regel är elever som deltar i utbytesprogram, och som måste avsluta tentamina och/eller delta i examensceremonier. c) Alla arrangemang måste samordnas av Assist. d) Närhelst det är möjligt ska försäkringstagarens returflygbiljett användas för hemtransporten. FÖRMÅN FÖR ÅTERFÖRENING AV FAMILJER: Försäkringsgivaren ersätter kostnaderna för sådan transport och logi för nära familjemedlemmar som har arrangerats av Assist, upp till det högsta ersättningsbeloppet, om försäkringstagaren är inlagd på sjukhus på grund av ett livshotande tillstånd, eller om försäkringstagarens sjukhusvistelse överskrider en period av 10 på varandra följande dagar. Resgodsförsäkring (L) Försäkringstagaren står för en självrisk på 50 euro/us-dollar per försäkringsfall när det gäller skadat eller förlorat bagage, med undantag för skadat eller förlorat incheckat bagage. En förteckning över begränsningar när det gäller vissa personliga föremål i bagaget finns nedan i punkt 4. Alla personliga föremål och tillhörigheter som försäkringstagaren har under försäkringsperioden, inklusive presenter och souvenirer, betraktas som försäkrat bagage. 1. Incheckat bagage a) Försäkrat är bagage som går förlorat eller skadas när det är i förvar hos ett transportföretag, en logi- eller hyresvärd eller på en bagageförvaring. b) Om incheckat bagage inte kommer fram till destinationen på samma dag som försäkringstagaren på grund av förseningar i transporten, ersätts kostnader som bevisligen uppkommit för att få tillbaka bagaget och för att köpa föremål som varit väsentliga för att kunna fortsätta resan. Ersättning utgår med upp till 500 euro/us-dollar för varje avtal, under förutsättning att det kan bevisas att flygbolaget eller den ansvariga parten inte utger någon ersättning. 2. Bagage som lämnats i parkerade fordon: Försäkringsskyddet gäller i händelse av stöld ur ett parkerat fordon och ur förpackningslådor som är fästa vid fordonet med lås, om fordonet respektive förpackningslådorna varit ordentligt omslutna och fästa med lås och skadan skedde mellan kl och Vid uppehåll i resan som inte varar längre än två timmar, gäller försäkringsskyddet även på natten. 3. Alla andra resetider: Under den övriga resetiden gäller försäkringsskyddet om bagage går förlorat eller skadas till följd av följande händelser: a) Stöld, inbrott, plundring, väpnat rån, avsiktlig skadegörelse på egendom från tredje mans sida. b) Olycksfall som medför skada på försäkringstagaren eller skada på transportmedlet. c) Brand, naturhändelser, force majeure. 4. Maximiersättningen begränsas enligt följande: a) Kamerautrustning, film- och videokameror, mobiltelefoner (inklusive tillbehör) och personliga elektroniska apparater (dvs. ipod, MP3-spelare, hand- och fickdatorer, personliga videospelare) samt pälsar 50 procent av försäkringsbeloppet. b) Försäkringstagarens bärbara dator 50 procent av försäkringsbeloppet. c) Glasögon och kontaktlinser 250 euro/us-dollar per försäkringsfall. 5. Vad avser alla andra föremål i bagaget ersätter försäkringsgivaren med upp till det maximala försäkringsbeloppet enligt vad som anges nedan i händelse av en ersättningsgill skada: a) Det verkliga värdet när det gäller förlorad eller skadad egendom. Det verkliga värdet är det belopp som vanligtvis krävs för att köpa ett nytt föremål av jämförbar typ och kvalitet minus ett belopp motsvarande skicket på försäkringstagarens föremål (ålder, slitage, användning osv.). För föremål som skaffats under resan är anskaffningspriset det maximala beloppet. b) De nödvändiga reparationskostnaderna för skadad egendom och möjligen den återstående värdeminskningen, dock maximalt det verkliga värdet. c) Materialvärdet för filmer, ljud- och datamedier. d) Myndighetsavgifter för att skaffa nya identitetshandlingar. 6. Om en flygbiljett har tappats bort, ersätter försäkringsgivaren alla avgifter som uppkommer för att utfärda en ny biljett upp till ett belopp på 100 euro/us-dollar, dock inte värdet på själva biljetten. 7. Försäkringsbeloppen är förstariskbelopp, dvs. det tas inte hänsyn till någon annan försäkring i händelse av anspråk. 9

10 Allmänna begränsningar och undantag Inom ramen för den medicinska reseförsäkringen, reseförsäkringsskyddet vid olycksfall, resgodsförsäkringen, sjuktransport/evakuering och resehjälp samt hemtransport av avlidna personers kvarlevor utgår ingen ersättning i händelse av: 1. Krig eller krigshandlingar (oavsett om krig har förklarats eller ej), revolt, revolution, terrorism, kapning av flygplan, uppror, civila oroligheter, strejker, allt slags väpnat våld, verkställande av lagar och genomförande av räddningstjänster, faktiska brott och försök till brott, bråk eller våld samt åtgärder utförda av offentliga myndigheter. 2. Alla slags förluster, skador, kostnader eller utgifter som direkt eller indirekt har orsakats av avlossande, explosion eller användning av något som helst slags apparat, vapen, material som använder sig av eller medför kärnklyvning, kärnfusion eller radioaktiv kraft, eller kemiska, biologiska, radiologiska eller liknande medel, oavsett om detta sker i freds- eller krigstider, och utan hänsyn till andra orsaker eller händelser som inträffar samtidigt eller till följd av dessa. 3. Förluster som har vållats uppsåtligen av försäkringstagaren. 4. Fysiskt arbete som utförs mot lön eller i vinstsyfte. Försäkringstagaren kan anta lätta uppgifter som till exempel barnpassning eller au-pair-tjänster, eller delta i utbildningsprogram. Försäkringsskyddet omfattar även alla aktiviteter inom ramen för ett visum av typ F1, J1, J2 och H2B för inresa till USA, eller ett arbetssemestervisum för inresa till Australien, Nya Zeeland eller t.ex. Canada. 5. Alla skador eller sjukdomar som utgör ett redan existerande tillstånd enligt den definition som anges i dessa villkor. Detta undantag upphävs i händelse av livshotande tillstånd som blir akuta under försäkringsperioden. Ett livshotande tillstånd i den mening som avses i samband med det här undantaget, är ett tillstånd som ovillkorligen kräver medicinsk behandling i sluten vård på en intensivvårdsavdelning. 6. Sexuellt överförda sjukdomar. 7. HIV (förvärvat immunbristsyndrom, aids) och alla möjliga konsekvenser vid överföring genom sexuell kontakt. 8. Självmord, försök till självmord eller självtillfogade skador. 9. Missbruk av berusningsmedel, narkotika eller beroendeframkallande droger eller derivat av dessa, samt nedsättningar som orsakats av sådana medel, oberoende av om de utgör den direkta eller indirekta orsaken till de uppkomna kostnaderna, samt missbruk av läkemedel. 10. Skador som försäkringstagaren ådrar sig vid deltagande i följande aktiviteter: boxning, kampsporter, flygsporter, offpiståkning efter helikopterfärd, bergsbestigning, bergsklättring, hängflygning, fallskärmshoppning, bungyjump, hästkapplöpning, motorfordons- eller hastighetstävlingar, körning eller åkning med motorcykel, skoter eller terrängfordon, sportdykning, forsränning, körning med vattenskoter, snowboardåkning, körning med snöskoter som sportaktivitet, vattenskidåkning, grottutforskning, skärmflygning, professionella sporter. För deltagare som arbetar i skidområden inom ramen för reseprogram kombinerat med arbete, omfattar försäkringen skid- och snowboardåkning upp till ett maximalt belopp på euro/us-dollar per försäkringsperiod. 11. Framförande av någon typ av motordrivet transportmedel på land eller vatten eller i luften, om försäkringstagaren ännu inte har fyllt 18 år, eller inte innehar det giltiga körkort som krävs för detta. Däremot gäller försäkringsskyddet vid deltagande i sådan förberedelse för körkortsprov för motorfordon som organiseras av skolan. Försäkringsskyddet omfattar även framförande av mopeder eller motordrivna cyklar under förutsättning att försäkringstagaren har erforderligt körkort och fordonets högsta hastighet är 50 km/tim. 12. Försäkringsskyddet gäller inte för medpiloter eller passagerare på icke-kommersiella flyg och passagerare på motorcyklar eller snöskotrar om dessa används som sportfordon, inte heller för terränggående fordon, tävlingsbilar eller go-carts av något slag. Däremot gäller försäkringsskyddet för passagerare i framsätet eller passagerare i motordrivna transportmedel inklusive snöskotrar, om dessa används som transportmedel. 13. Inget ansvar föreligger för ränta, finansieringskostnader eller avgifter avseende betalningspåminnelser. 14. Försäkringsfallet utgörs inte av en akut sjukdom eller en för försäkringstagaren oförutsedd händelse. 15. Resor som görs i syfte att få sjukvårdsbehandling. 16. Sjukvårdsbehandling som försäkringstagaren visste skulle bli nödvändig före avresan. 17. Kostnader för tandproteser, tandreglering, tandkronor och rutinbehandlingar som till exempel bortskrapning av tandsten ersätts inte. 18. Rutinundersökningar och rutinbehandlingar, inklusive rutinundersökningar av ögonen. 19. Avvikande från vad som anges ovan ersätts kostnaderna för testning av synskärpan, förutsatt att en sådan testning blir nödvändig för att köpa nya glasögon och att det har bekräftats att ersättning utgår för förlust av eller skada på dessa glasögon inom ramen för resgodsförsäkringen. 20. Sjukvårdsbehandling och operationer som kan skjutas upp och som inte är medicinskt absolut nödvändiga. 21. Behandlingar för att stabilisera kroniska sjukdomar. 22. Allergitester. 23. Behandling och läkemedel för konvalescens och återhämtning. 24. Receptfria läkemedel, förebyggande vaccinationer, sprutor eller läkemedel, preventivmedel, fertilitetsläkemedel, vitaminer. 25. Plastisk eller kosmetisk kirurgi, såvida inte försäkringsgivaren har gett sitt föregående godkännande av att reparera en skada som orsakats av ett olycksfall. 26. Glasögon och kontaktlinser såvida dessa inte omfattas av resgodsförsäkringen; utbyte, borttagning eller reparation av proteser. 27. Sjukvårdsbehandling och läkemedel som erhållits utanför försäkringsperioden, eller i det land där försäkringstagaren har sin stadigvarande hemvist. 28. Aborter, såvida de inte ordinerats av läkare. 29. Medfödda abnormiteter eller genetiska rubbningar. 30. Gallstenssjukdom, litotripsi, cystoskopi, bråck och åderbråck. Nedanstående ytterligare undantag gäller för försäkringen för ersättning vid olycksfall under resa: 1. Bakteriella infektioner utom varbildande infektioner som uppstått till följd av ett oavsiktligt skärsår eller sår. 2. Förgiftning genom intag av fasta eller flytande ämnen genom svalget. 3. Olycksfall som orsakats av psykiska störningar eller nedsatt medvetande, slaganfall, epileptiska anfall eller kramper i hela kroppen. Detta gäller även i den mån som tillståndet beror på alkohol- och drogpåverkan. 4. Nedsättning av hälsan som orsakats av botande åtgärder eller andra ingrepp i försäkringstagarens kropp; strålning och infektioner. Nedanstående ytterligare undantag gäller för resgodsförsäkringen: 1. Följande föremål undantas från försäkringsskyddet: a) Kontanter/pengar, värdepapper, biljetter och handlingar av alla tänkbara slag, utom myndighetsavgifter för att skaffa nya identitetshandlingar som anmälts förlorade inom ramen för resgodsförsäkringen. b) Datorutrustning, programvara och tillbehör (med undantag för vad som anges häri). c) Motordrivna markfordon, flygplan, fartyg och båtar inklusive tillbehör. 2. Begränsningar som gäller för försäkringsskyddet: a) Försäkringen gäller inte för smycken och värdesaker som lämnats kvar i incheckat bagage och parkerade fordon. Under den övriga restiden gäller försäkringsskyddet om sådana föremål förvaras säkert i ett kassaskåp eller i någon annan stationär behållare som är låst, eller behålls i personligt förvar. b) Rent ekonomiska följdskador omfattas inte av försäkringen. c) Försäkringsersättning för bagage som skadats eller gått förlorat under tält- och campingturer utgår endast om skadan skett på officiella campingplatser. 10

11 d) Försäkringsersättning för cyklar, surfingbrädor, skidor och snowboards utgår endast om dessa förvarats i ett slutet utrymme. 3. Förlorat, skadat eller stulet bagage i de fall försäkringstagaren inte har vidtagit rimliga åtgärder för att skydda, bevara och/eller återfå sin egendom. Allmänna bestämmelser och skyldigheter Följande bestämmelser gäller för den medicinska reseförsäkringen, försäkringen för ersättning vid olycksfall under resa, resgodsförsäkringen, sjuktransport/evakuering och resehjälp, hemtransport av avlidna personers kvarlevor och för ansvarsförsäkringen: FALSK FRAMSTÄLLNING OCH BEDRÄGERI Försäkringsgivaren befrias från sin skyldighet att utge ersättning enligt försäkringsbrevet, om försäkringstagaren försöker lura försäkringsgivaren när ett försäkringsfall har inträffat, genom att lämna felaktiga uppgifter om omständigheter som är av betydelse när det gäller huruvida och i vilken utsträckning försäkringsgivaren är skyldig att utge ersättning enligt försäkringsbrevet. SUBROGATION Försäkringsgivaren har rätt att kräva skadestånd från tredje man upp till det ersättningsbelopp som försäkringsgivaren har betalat ut. Försäkringstagaren är skyldig att i denna omfattning och upp till detta belopp överlåta alla sina skadeståndsanspråk till försäkringsgivaren. Försäkringstagaren ska hjälpa försäkringsgivaren att göra gällande och överlåta anspråk. 1. Om försäkringstagaren har gjort gällande ett anspråk på kostnadsersättning mot ett privat sjukförsäkringsbolag och fått relevant ersättning i samband med en händelse som omfattas av försäkringen, kan försäkringstagaren inte göra anspråk på det belopp som ersatts genom sådan annan försäkring. 2. Försäkringstagaren ska till försäkringsgivaren lämna bevis på utbetalning av ersättning från någon annan sjuk-, olycksfalls-, egendoms- eller ansvarsförsäkring eller pensionsfond med högre prioritet att utge förmåner. Om försäkringstagaran gör ett anspråk gällande inom ramen för en annan försäkring utan försäkringsgivarens samtycke, befrias försäkringsgivaren från sin ersättningsplikt i den utsträckning som motsvarar den ersättning som försäkringstagaren kunde ha fått på grund av det anspråket. FALL DÅ BELOPP TÄCKS MED ANNAN FÖRSÄKRING Försäkringen som tillhandahålls enligt det här försäkringsbrevet (annan än ersättning vid olycksfall under resa för dödsfall och invaliditet) har lägre prioritet än någon annan giltig och indrivningsbar försäkring. Alla skyldigheter till ersättning som uppstår till följd av alla andra försäkringsavtal, har företräde framför det här försäkringsbrevet. Detta gäller i synnerhet för lagstadgade förmåner som betalas ut av socialförsäkringsmyndigheter samt ersättningsanspråk från försäkringstagarens sida mot ett ansvarsförsäkringsbolag, som försäkringsgivaren har övertagit (t.ex. motorfordonsförsäkring eller privat ansvarsförsäkring). En skadeanmälan som försäkringstagaren skickar in till försäkringsgivaren i form av originalfakturor betraktas som en förhandsanmälan, men försäkringstagaren ska först lämna in sådana fakturor till någon annan försäkring för ersättning. NÄR FÖRSÄKRINGSTAGARENS FÖRSÄKRINGSSKYDD BÖRJAR GÄLLA Försäkringsavtalet börjar gälla kl den ikraftträdandedag som valts av försäkringstagaren, förutsatt att respektive premie har betalats innan den försäkrade resan/det försäkrade reseprogrammet börjar, eller den dag då godkänner försäkringsansökan och premien, om den dagen infaller senare än den ikraftträdandedag som står i försäkringstagarens ansökan. NÄR FÖRSÄKRINGSTAGARENS FÖRSÄKRINGSSKYDD UPPHÖR Försäkringsavtalet upphör att gälla kl den dag som angetts som försäkringens slutdatum i försäkringsbekräftelsen, eller när försäkringstagaren kommer tillbaka till sitt hemland, 11 eller den dag fram till vilken premier har betalats. Försäkringsavtalet förlängs utöver det slutdatum som står i bekräftelsen om 1. försäkringstagarens hemresa försenas på grund av transportmedelsförseningar som försäkringstagaren inte kan hållas ansvarig för, dock inte med mer än 72 timmar, 2. försäkringstagaren befinner sig på sjukhus för behandling i öppen vård den dag då försäkringen går ut, och av en läkare konstateras inte vara i skick att transporteras, med upp till högst 90 dagar, och 3. det kan fastställas att skolårets varaktighet förlängs på grund av en oförutsedd händelse. För en sådan förlängning måste försäkringstagaren meddela i förväg och betala en tilläggspremie innan förlängningsperioden börjar. För en förlängning av den anledning som anges i punkt 3 ovan, ska försäkringstagaren betala en tilläggspremie för förlängningstiden motsvarande samma avgift som för den ursprungliga försäkringsperioden. Om försäkringstagaren vägrar betala premien för förlängningen, upphör försäkringsskyddet att gälla det slutdatum som ursprungligen angetts i försäkringsbekräftelsen. PREMIER 1. De i avtalet fastställda premierna som förfaller till betalning för försäkringen, ska remitteras till före ikraftträdandedagen. 2. Full betalning av premien måste vara tillhanda före försäkringsavtalets ikraftträdandedag. Försäkringsskyddet anses inte föreligga om checkar utan valutabenämning skickas in som betalning. 3. Om försäkringsavtalet återkallas före ikraftträdandedagen, återbetalas premien till fullo. 4. Om försäkringsavtalet återkallas efter ikraftträdandedagen, återbetalas premien med ett belopp som motsvarar återstående hela månader minus en handläggningsavgift för den återstående löptiden, om ingen försäkringsersättning har betalats ut av försäkringsgivaren. Om försäkringsgivaren har betalat ut ersättning inom ramen för försäkringen, sker ingen återbetalning. Återkallelsen kan inte bearbetas tidigare än den dag då mottar meddelandet om återkallelse. Återbetalningar av premier bearbetas 60 dagar efter den dag då mottar försäkringstagarens skriftliga meddelande om återkallelse. FÖRSÄKRINGSFALL Försäkringstagaren är skyldig att följa nedanstående bestämmelser när det gäller alla försäkringsfall. Om försäkringstagaren uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot någon av nedanstående bestämmelser, eller försöker lura försäkringsgivaren genom att lämna felaktiga uppgifter som är av betydelse när det gäller försäkringsfallets omständigheter, befrias försäkringsgivaren från sin skyldighet att utge ersättning enligt försäkringsbrevet. 1. För förmåner som gäller resehjälp ska Assist kontaktas. 2. Assist eller skadekontoret ska kontaktas innan försäkringstagaren tas in på sjukhus eller blir opererad. 3. Försäkringsfallet ska utan dröjsmål anmälas till respektive skadekontor. 4. Om försäkringstagaren inte omedelbart kontaktar skadekontoret eller Assist när han eller hon tas in på sjukhus eller blir opererad, så är försäkringstagaren ansvarig för alla extra kostnader som uppkommer. 5. Skadan ska minimeras i största möjliga mån och onödiga kostnader ska undvikas. 6. En beskrivning av händelsen och dess omfattning samt all relevant information om försäkringsfallet ska lämnas till skadekontoret. Försäkringstagaren ska lämna en ifylld skadeanmälningsblankett och bevis i form av fakturor och kvitton i original. Fakturorna ska innehålla uppgift om för- och efternamn på den person som behandlats, en beskrivning av och diagnos för behandlingen, information om de enskilda tjänster som tillhandahållits av den behandlande personen samt datumet för behandlingen. Man måste tydligt kunna se det ordinerade läkemedlet, priset och kvittot från apoteket för receptbelagda läkemedel. 7. Försäkringstagaren ska befria behandlande eller undersökande läkare från deras yrkesmässiga sekretess, och tillåta

12 skadekontoret att i rimlig utsträckning undersöka det hävdade anspråkets orsak och belopp, samt att även skaffa information från hälso- och sjukvårdsmyndigheter och andra myndigheter. 8. En fullständigt ifylld skadeanmälningsblankett, medicinska rapporter, detaljerade originalfakturor samt alla relevanta bevis på uppkomna kostnader ska på ordnat sätt skickas in till respektive skadekontor inom 60 dagar efter den försäkrade händelsen. 9. Om försäkringstagaren uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot någon av dessa skyldigheter, befrias försäkringsgivaren från sin skyldighet att utge ersättning för uppkomna kostnader enligt försäkringsbrevet. Nedanstående ytterligare bestämmelser avseende försäkringsfall gäller endast för försäkringen för ersättning vid olycksfall under resa: 1. Försäkringstagaren är skyldig att genomgå en medicinsk undersökning utförd av en läkare som utsetts av skadekontoret. Skadekontoret står för de nödvändiga kostnaderna för en sådan undersökning, samt för eventuella inkomstförluster som detta orsakar. 2. När skadekontoret har fått de handlingar som ska skickas in av försäkringstagaren i syfte att bevisa olyckans omständigheter och konsekvenser, och den botande behandling som krävs för att bestämma invaliditetsgraden har avslutats, förklarar skadekontoret inom tre månader om och i vilken utsträckning ersättning för ett försäkringsfall beviljas. 3. Innan den botande behandlingen har avslutats, kan krav på invaliditetsersättning göras gällande inom ett år efter olycksfallet endast motsvarande det belopp som utfaller vid dödsfall. 4. Försäkringstagaren och skadekontoret har rätt att få invaliditetsgraden fastställd av en läkare en gång om året under en period på högst tre år efter olycksfallet. För att utöva den rätten måste skadekontoret ange detta i förklaringen enligt punkt 2 ovan, och försäkringstagaren måste svara inom en månad efter mottagandet av en sådan förklaring. Om den slutliga bedömningen av invaliditeten resulterar i en högre invaliditetsersättning än den som skadekontoret har betalat ut fram till dess, så ska det ytterligare beloppet förräntas med 4 procent per år. Nedanstående ytterligare bestämmelser avseende försäkringsfall gäller endast för resgodsförsäkringen: 1. Försäkringsgivaren befrias från sin ersättningsplikt om försäkringstagaren uppsåtligen eller av oaktsamhet föranleder den försäkrade händelsen, eller om försäkringstagaren uppsåtligen lämnar felaktiga uppgifter med avseende på en försäkrad händelse, i synnerhet i en skadeanmälan, även om det inte leder till några nackdelar för försäkringsgivaren. 2. Förlorat eller skadat incheckat bagage ska utan dröjsmål anmälas till transportföretaget och/eller logi- eller hyresvärden. En bekräftelse på förlusten eller skadan från respektive företag ska skickas in till skadekontoret. En förlust eller skada som inte syns utifrån ska anmälas skriftligen till transportföretaget omedelbart efter upptäckten, senast inom sju dagar. 3. Förluster eller skador som orsakats av kriminella handlingar ska anmälas på närmaste eller närmast tillgängliga polisstation i form av en rapport åtföljd av en förteckning över alla förlorade eller skadade föremål. En intygad kopia av en sådan rapport ska skickas in till skadekontoret. BEVIS PÅ SKADA Försäkringstagaren ska på ordnat sätt skicka in en fullständigt ifylld skadeanmälningsblankett, medicinska rapporter, detaljerade originalfakturor samt alla relevanta bevis på uppkomna kostnader till respektive skadekontor inom 60 dagar efter olycksfallet, sjukdomens början eller den dag då skadan skedde. SKADEREGLERING 1. När skadekontoret har avgjort om och i vilken utsträckning skyldighet till ersättning föreligger, betalas ersättningen ut inom två veckor i euro eller US-dollar eller, efter skadekontorets eget omdöme, i den valuta som respektive faktura är utfärdad i. 2. Ersättningen som utgår till försäkringstagaren grundar sig på detaljerade originalfakturor, av vilka det framgår att de har betalats. Om så krävs kan utbetalning ske direkt till tjänsteleverantören eller till en rättmätig fordringsägare som är tredje man. 3. Omräkningen av utländska valutor grundar sig på den växelkurs som gäller den dag då fakturan behandlas av försäkringsgivaren eller skadekontoret. 4. Försäkringstagaren ska betala bankavgifterna. OENIGHET OM SKADANS OMFATTNING 1. Stämningsansökan mot försäkringsgivaren kan inges till domstolen på försäkringsgivarens huvudsakliga verksamhetsort. 2. Anspråk som följer av försäkringsavtalet preskriberas efter två år. Denna begränsningstid börjar löpa i slutet av det år då försäkringsersättningen utfaller. Om anspråket har meddelats försäkringsgivaren, tas tiden mellan meddelandet och mottagandet av försäkringsgivarens skriftliga beslut inte med i beräkningen av denna tid. 3. Om försäkringsgivaren har vägrat att utge ersättning, befrias försäkringsgivaren i det avseendet från sin ersättningsplikt om försäkringstagaren inte har gjort anspråket gällande i domstol inom sex (6) månader. Denna tid börjar inte löpa förrän försäkringsgivaren skriftligen har avslagit anspråket och angett skälen till detta. Reseansvarsförsäkring (3) Försäkringsgivaren betalar å försäkringstagarens vägnar alla belopp som försäkringstagaren på rättslig grund är skyldig att betala som skadestånd till följd av anspråk på grund av personligt ansvar som först framställs mot försäkringstagaren och anmäls till skadekontoret, under den försäkringsperiod som ansvarsförsäkringen gäller, och som uppkommit i samband med ett olycksfall som omfattas av den här försäkringen, alltid under förutsättning att ett sådant olycksfall inträffar 1. den dag då försäkringsavtalet träder i kraft eller senare, och 2. utanför försäkringstagarens hemland. Försäkringsgivaren har rätten och skyldigheten att bestrida käromål mot försäkringstagaren (utanför USA, Puerto Rico och Canada har försäkringsgivaren rätten men inte skyldigheten) avseende krav på skadestånd som täcks av den här försäkringen, även om anklagelserna i käromålet är ogrundade, falska eller bedrägliga. Försäkringsgivaren kan genomföra en utredning och reglering i samband med något anspråk eller käromål på det sätt som denne anser lämpligt. Under inga omständigheter är försäkringsgivaren skyldig att betala skadestånd eller kostnader för anspråk, eller att bestrida eller fortsätta att bestrida ett käromål efter det att försäkringsgivarens gällande ansvarsbegränsning har nåtts genom betalning av skadestånd. Hemförsäkringsskydd för värdfamiljen: Det här försäkringsskyddet gäller när försäkringstagaren bor hos en värdfamilj. Om en incident leder till ett berättigat anspråk inom ramen för en giltig och indrivningsbar hemförsäkring som tecknats av värdfamiljen, eller en liknande försäkring som omfattar egendomsskada på den försäkrade platsen, ersätter försäkringsgivaren den uppkomna skadan med ett belopp motsvarande självrisken i värdfamiljens hemförsäkring (eller liknande försäkring). Ersättningsbeloppet får inte överskrida euro/us-dollar per försäkringstagare och försäkringsperiod. Försäkringsgivaren betalar inte ut ersättningen enligt den här bestämmelsen förrän försäkringstagaren har skickat in vederbörliga bevis på den uppkomna egendomsskadans belopp till försäkringsgivaren. ANDRA FÖRSÄKRINGAR Om någon annan försäkring står till förfogande för försäkringstagaren, värdfamiljen eller tredje man när det gäller en ersättningsgill skada inom ramen för ansvarsförsäkringen, har en sådan försäkring prioritet framför försäkringsgivarens skyldigheter enligt den här försäkringen. Den här försäkringen gäller inte under några omständigheter förrän alla andra försäkringar har betalat ut sina ersättningar upp till gällande begränsning. 12

13 Definitioner avseende ansvarsförsäkringen Anspråk: Ett krav på pengar eller rättegång, som namnger försäkringstagaren och anför en incident. Ett anspråk omfattar inte rättegångsförfaranden som avser förbudsförelägganden eller ersättning för ideella skador. Straffskadestånd täcks inte av försäkringen. Kostnader för anspråk: 1. Arvoden som tas ut av en advokat eller advokater som utsetts av försäkringsgivaren, samt alla andra avgifter, kostnader och utgifter som uppkommer i samband med utredning, reglering, bestridande och överklagande i fråga om ett anspråk, mål eller rättegångsförfarande i samband därmed, om dessa uppstår för försäkringsgivaren eller med försäkringsgivarens skriftliga medgivande för försäkringstagaren. De omfattar dock inga löner eller kostnader för försäkringsgivarens ordinarie anställda eller tjänstemän, eller avgifter och kostnader för oberoende skadereglerare. 2. Alla kostnader mot försäkringstagaren i sådana rättegångar och all ränta på det totala beloppet i en dom däri, som tillkommer efter registrering av domen och innan försäkringsgivaren har betalat eller erbjudit eller deponerat, antingen vid domstol eller på annat sätt, den del av domen som inte överstiger försäkringsgivarens ansvarsbegränsning i det sammanhanget. 3. Premier för borgen för överklagandekostnader och säkerheter för att bevilja föreläggande i sådana rättegångar, men inte för borgenbelopp större än gällande ansvarsbegränsning enligt det här försäkringsavtalet. Försäkringsgivaren har ingen skyldighet att betala för eller lämna någon borgen. Skadestånd: Domar, skiljedomar eller reglering avseende ersättning, som dock inte omfattar straffskadestånd, böter eller vite, återbetalning av avgifter eller annan ersättning som betalats till försäkringstagaren, eller den del av någon skiljedom eller dom som uppkommit genom tredubbling eller mångfaldigande av det egentliga skadeståndet enligt federala eller statliga lagar. Incident: En handling eller försummelse från försäkringstagarens sida som sker under försäkringsperioden och leder till en personskada eller egendomsskada. Försäkrad plats: Värdfamiljens huvudbostad eller andra byggnader eller markområden som ägs av värdfamiljen och används av försäkringstagaren på värdfamiljens anvisning. Personskada: Kroppsskada eller sjukdom (dock ingen smittsam sjukdom) som en person lider av, inklusive dödsfall. Egendomsskada: Fysisk skada på eller förstörelse av materiell egendom, inklusive därav resulterande förlust av egendomens användbarhet vid någon som helst tidpunkt. Undantag i ansvarsförsäkringen Nedanstående undantag gäller för ansvarsförsäkringen. Denna försäkring gäller inte för anspråk eller talan 1. avseende kroppsskada eller egendomsskada som uppstått till följd av ägande, drift eller användning av (1) en bil; (2) någon som helst typ av markfordon inklusive terrängfordon, snöskotrar, mopeder, motorcyklar; (3) en vattenfarkost; (4) ett flygplan eller någon slags flyganordning; (5) motordriven utrustning; det här undantaget gäller inte om försäkringstagaren är passagerare i något av ovannämnda fordon, 2. avseende kroppsskada eller egendomsskada som uppstått till följd av utövande av följande riskfyllda sporter: jaktaktiviteter, boxning, kampsporter, bergsbestigning eller bergsklättring, grottutforskning, flygsporter, offpiståkning efter helikopterfärd, motor- eller hastighetstävlingar, bungyjump, sportdykning (såvida försäkringstagaren inte har de kvalifikationer som godkänns av den behöriga myndigheten på den destinationsort som avses i avtalet), forsränning, vattenskoteråkning, professionella sporter samt deltagande i sporttävlingar av något som helst slag, 3. som baseras på eller följer av ansvar som försäkringstagaren har tagit på sig inom ramen för ett avtal eller en överenskommelse, inklusive straffränta eller ränteskulder, 4. som följer av överföring av en sjukdom eller smittsam sjukdom genom försäkringstagaren, eller överföring av, infektion med, testning för eller underlåtenhet att testa sig för förvärvat immunbristsyndrom (aids), någon typ av aidsrelaterat virus eller någon annan sjukdom som överförs genom sexuell kontakt eller en annan persons kroppsvätskor, 5. som baseras på eller följer av en faktiskt utförd eller ett försök till en ohederlig, bedräglig, kriminell, avsiktligt skadegörande handling, eller en illvillig handling eller en försummelse eller falsk framställning som begåtts av försäkringstagaren eller på dennes anvisning eller med dennes vetskap, inklusive bråk eller våldshandlingar eller inledande av en konfrontation, 6. som följer av diskriminering som begåtts av försäkringstagaren mot andra på grund av deras ras, tro, ålder, kön, hudfärg, sexuella läggning eller nationella härkomst, 7. som följer av handlingar utförda av försäkringstagaren som väntas eller avses föranleda kroppsskada eller egendomsskada (det här undantaget gäller inte för kroppsskada som orsakas av rimligt våld som används för att skydda personer eller egendom), 8. avseende egendomsskada på a) egendom som ägs av försäkringstagaren eller befinner sig i dennes förvar, eller b) egendom som hyrs ut till, bebos av eller lånas ut till försäkringstagaren, eller som försäkringstagaren har hand om i sådan utsträckning att han eller hon enligt avtal är skyldig att teckna en försäkring för sådan egendom c) värdfamiljens egendom, med undantag för vad som omfattas av hemförsäkringsskyddet för värdfamiljen d) egendom som skaffats genom olagliga övergrepp, eller e) hyrda möbler eller inventarier, eller skador på byggnader eller installationer i ungdomscentrum eller vandrarhem av något som helst slag, dock ingår ansvar för skador på hyrda semesterboenden och hotellrum, 9. som väcks mot försäkringstagaren och som helt eller delvis avser sexuellt övervåld, misshandel, fysisk bestraffning, ofredande, fysisk eller psykisk misshandel eller liknande kriminellt beteende som försäkringstagaren har hotat med, begått eller påståtts ha begått, 10. avseende kroppsskada eller egendomsskada som följer av konsumtion av alkohol eller missbruk av berusningsmedel, narkotika eller beroendeframkallande droger eller derivat av dessa, samt nedsättningar som orsakats av sådana medel, oberoende av om de utgör den direkta eller indirekta orsaken till de uppkomna skadorna; missbruk av läkemedel; psykisk sjukdom, psykiska eller emotionella störningar eller reaktioner, inklusive stress, ångest, panikattacker, depression, ätstörningar eller viktproblem, 11. avseende kroppsskada eller egendomsskada på grund av krig eller krigshandlingar, oavsett om krig har förklarats eller ej, revolt, revolution, terrorism, kapning av flygplan, uppror, civila oroligheter, strejker, allt slags väpnat våld, verkställande av lagar och genomförande av räddningstjänster samt åtgärder utförda av offentliga myndigheter, 12. avseende kroppsskada på försäkringstagaren, 13. som väcks mot försäkringstagaren till följd av försäkringstagarens yrkesverksamhet eller något annat fysiskt arbete som utförs mot lön eller i vinstsyfte, eller försäkringstagarens tillhandahållande av tjänster till andra personer än värdfamiljen, 14. avseende skador som direkt eller indirekt orsakas av kärnreaktioner, strålning, radioaktiv eller icke-radioaktiv kontamination, oberoende av på vilket sätt dessa har orsakats, 15. avseende kroppsskada eller egendomsskada bland eller mellan försäkringstagare som reser tillsammans, och försäkringstagare och deras medföljande anhöriga. Allmänna skyldigheter och bestämmelser för ersättning inom ramen för ansvarsförsäkringen Dessa bestämmelser gäller i tillägg till de ovannämnda allmänna bestämmelserna för alla förmåner. ÅTAL MOT FÖRSÄKRINGSGIVAREN Det finns ingen laglig grund för åtal mot försäkringsgivaren såvida inte, som villkor som först måste uppfyllas, alla villkor i det här försäkringsbrevet har uppfyllts till fullo, dock inte förrän det belopp som försäkringstagaren är skyldig att betala har fastställts slutligt, antingen i en dom mot försäkringstagaren efter en faktisk rättegång eller i en skriftlig överenskommelse mellan försäkringstagaren, fordringsägaren och försäkringsgivaren. 13

14 ÖVERLÅTELSE En försäkringstagares rätt kan inte överlåtas. Om en försäkringstagare avlider eller omyndigförklaras, upphör den här försäkringen att gälla för en sådan person, men ger försäkringsskydd för försäkringstagarens rättsliga ombud i egenskap av försäkringstagare med avseende på det ansvar som tidigare uppkommit och som omfattas av denna försäkring. STÖD OCH SAMARBETE FRÅN FÖRSÄKRINGSTAGARENS SIDA I HÄNDELSE AV ANSPRÅK ELLER TALAN När försäkringstagaren blir medveten om en incident som rimligen kan väntas bli grunden för ett anspråk som omfattas av den här försäkringen, ska försäkringstagaren lämna ett skriftligt meddelande till försäkringsgivaren, som ska innehålla så fullständig information som möjligt. Om ett anspråk framställs eller en talan väcks mot försäkringstagaren, ska försäkringstagaren till försäkringsgivaren omedelbart vidarebefordra alla krav, meddelanden, kallelser eller andra förelägganden som försäkringstagaren eller försäkringstagarens ombud får. Försäkringstagaren ska samarbeta med försäkringsgivaren och på försäkringsgivarens begäran hjälpa till att göra uppgörelser i mål och genomdriva eventuella regressrätter eller rättigheter till ersättning mot personer eller organisationer som kan vara ansvariga gentemot försäkringstagaren på grund av skadestånd som denna försäkring gäller för. Försäkringstagaren ska närvara vid domstolsförhandlingar och rättegångar, och hjälpa till att säkra och ge bevis samt att få tag i vittnen. Försäkringstagaren ska inte frivilligt göra några betalningar, ta på sig någon skyldighet eller dra på sig någon kostnad, såvida det inte sker på försäkringstagarens egen bekostnad. Om försäkringstagaren uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot dessa skyldigheter, kan det leda till att försäkringsgivaren befrias från sin ersättningsplikt. NÄR ANSES ETT ANSPRÅK HA FRAMSTÄLLTS FÖR FÖRSTA GÅNGEN? 1. När skadekontoret för första gången får ett skriftligt meddelande från försäkringstagaren om att ett anspråk har framställts. 2. Eller när skadekontoret för första gången får ett skriftligt meddelande från försäkringstagaren om särskilda omständigheter rörande en viss person eller enhet, som kan komma att ge upphov till ett anspråk. Alla anspråk som uppkommer till följd av samma eller en därtill knuten incident, anses ha framställts vid den tidpunkt då det första anspråket framställdes och omfattas av samma ansvarsbegränsning. något land som försäkringstagaren reser i under den resa/det reseprogram som omfattas av försäkringen. FÖRSÄKRINGSPERIOD För varje försäkringstagare börjar och slutar försäkringsperioden på samma dagar som anges som försäkringstagarens försäkringsskydds början och slut i de allmänna bestämmelserna i försäkringsbrevet. ÅTERBETALNING Om försäkringsgivaren, trots att försäkringsgivaren inte är skyldig därtill, betalar skadestånd eller kostnader för anspråk 1. inom beloppet för den gällande självrisken, eller 2. som överstiger den gällande ansvarsbegränsningen, ska försäkringstagaren, på skriftlig begäran, återbetala sådana belopp till försäkringsgivaren inom trettio (30) dagar. Underlåtenhet att betala något av ovannämnda belopp kan leda till att försäkringsavtalet upphävs, och försäkringstagaren har inte någon rätt till en utökad anmälningsperiod. SUBROGATION Om försäkringsgivaren gör en utbetalning inom ramen för försäkringsavtalet och den person till eller för vilken utbetalningen gjordes har rätt till skadestånd från någon annan, ska denna rätt överlåtas till försäkringsgivaren. Denna person 1. ska göra allt som är nödvändigt för att göra det möjligt för försäkringsgivaren att utöva försäkringsgivarens rättigheter, och 2. får efter skadan inte göra någonting som inverkar menligt på dessa rättigheter. Om försäkringsgivaren gör en utbetalning inom ramen för försäkringsavtalet och den person till eller för vilken utbetalningen gjordes får skadestånd från någon annan, ska denna person 1. förvalta avkastningen på ersättningen för försäkringsgivarens räkning, och 2. återbetala ett belopp motsvarande försäkringsgivarens utbetalning till försäkringsgivaren. ANSVARSBEGRÄNSNING ANSPRÅK Oberoende av antalet försäkringstagare inom ramen för det här försäkringsbrevet, antalet personer eller organisationer som lider skada, eller antalet anspråk som framställts eller talan som väckts, anges försäkringsgivarens ansvar för det försäkringsskydd som ges i förteckningen över förmåner. Den i förteckningen över förmåner angivna ansvarsbegränsningen som gäller för varje anspråk, är begränsningen för försäkringsgivarens ansvar för alla skadestånd på grund av varje enskilt anspråk som omfattas därav. Alla anspråk som uppkommer till följd av samma eller en därtill knuten incident, anses som ett enskilt anspråk inom ramen för denna försäkring och omfattas av samma ansvarsbegränsning. Den i förteckningen över förmåner angivna totala ansvarsbegränsningen är, med förbehåll för den ovannämnda bestämmelsen avseende varje anspråk, den totala begränsningen för försäkringsgivarens ansvar inom ramen för det här försäkringsbrevet för alla skadestånd som följer av alla anspråk som framställts och anmälts till försäkringsgivaren under försäkringsperioden, inklusive en eventuell utökad anmälningsperiod. Kostnader för anspråk ingår i den gällande ansvarsbegränsning som anges i förteckningen över förmåner. FÖRSÄKRINGSPERIOD, OMRÅDE Försäkringen inom ramen för det här försäkringsbrevet gäller för anspråk som för första gången framställs och anmäls under den gällande försäkringsperioden, förutsatt att anspråket framställs eller talan i förekommande fall väcks i Amerikas förenta stater, dess territorier eller besittningar, Puerto Rico, Canada eller 14

15 ACE European Group Limited Direktion für Deutschland Lurgiallee 12, Frankfurt am Main, Germany CLAIMS OFFICE NORTH + SOUTH AMERICA Claims CISI Claim Department 1 High Ridge Park Stamford, CT 06905, USA Telefon: Telefon: (avgiftsfritt) Fax: E-post: CLAIMS OFFICE EUROPE, AFRICA, ASIA, OCEANIA Claims ACE European Group Limited Direktion für Deutschland Lurgiallee Frankfurt, Germany Öppettider: kl CET Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) E-post: CAREMED ASSIST E-POSTADRESS OCH NÖDNUMMER DYGNET RUNT USA och Canada (avgiftsfritt) Alla andra destinationer +49 (0) E-post: Mer information finns på CAREMED INTERNATIONAL SALES OFFICE GmbH Budapester Str Bonn, Germany Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) E-post: CAREMED OFFICE USA 1 High Ridge Park Stamford, CT 06905, USA E-post: 15

16 Skadeanmälningsblankett för sjukvård Dina personuppgifter: Efternamn Födelsedatum (DD/MM/ÅÅ) Adress i hemlandet: Jag kommer tillbaka till mitt hemland den (DD/MM/ÅÅ) Adress Postadress Delstat Land Telefonnummer E-postadress Din sjukvårdsbehandling: Typ av sjukdom eller olycksfall Förnamn Adress i utlandet: c/o Adress Postadress Delstat Land Telefonnummer E-postadress Om det gäller en sjukdom, har du haft den tidigare? ja Om ja, när? Om det gäller ett olycksfall: eget vållande Ersättning (försäkringstagaren ska betala bankavgifterna) Har du redan betalat läkarens faktura? ja nej vållat av tredje man nej Om inte, så kommer utbetalningen att göras direkt till läkaren/sjukhuset. Namn på behandlande läkare/sjukhus Adress till behandlande läkare/sjukhus Om ja, så kommer ersättningen att betalas ut till dig via insättning på det bankkonto som du anger nedan. Vid skadeanmälningar för destinationer i Nord- eller Sydamerika kan ersättningen även betalas ut via check, vänligen markera Bankens namn Bankens adress och land Kontoinnehavarens namn Kontonummer SWIFT/BIC (måste absolut anges) IBAN (måste absolut anges) HANDLINGAR AVSEENDE FÖRSÄKRINGSFALLET Skicka den fullständigt ifyllda skadeanmälningsblanketten tillsammans med fakturorna med e-post till det skadekontor som anges nedan (baserat på ditt destinationsland) inom 60 dagar efter den första sjukvårdsfakturan utfärdats. OFULLSTÄNDIG ELLER FELAKTIG INFORMATION LEDER TILL FÖRSENAD UTBETALNING. Bankidentifieringskod Härmed ger jag alla sjukhus, läkare eller andra personer som har behandlat eller undersökt mig, inklusive sådana i mitt hemland, tillstånd att lämna all information med avseende på sjukdomar eller skador, sjukdomshistoria, konsultationer, ordineringar eller behandlingar, samt kopior av alla sjukhusrapporter eller medicinska rapporter, till hjälpcentralen eller dess ombud. En fotostatkopia av det här tillståndet är lika giltig som originalet. Om du reser till: Nord- och Sydamerika Något annat land än Nord- och Sydamerika Claims Claims CISI Claims Department ACE European Group Limited 1 High Ridge Park Direktion für Deutschland Stamford, CT Lurgiallee 12 USA Frankfurt, Tyskland Datum Försäkringsgivarens namnteckning 16

Allmänna villkor 2015/2016. Innehållsförteckning. Innan du går till en läkare eller ett sjukhus och hur du gör en skadeanmälan

Allmänna villkor 2015/2016. Innehållsförteckning. Innan du går till en läkare eller ett sjukhus och hur du gör en skadeanmälan Allmänna villkor 2015/2016 Det här försäkringsbrevet gäller för försäkringstagare med en begynnelsedag mellan den 1 mars 2015 och den 29 februari 2016. Innehållsförteckning Innan du går till en läkare

Läs mer

Allmänna villkor 2016/2017. Innehållsförteckning. Innan du går till en läkare eller ett sjukhus och hur du gör en skadeanmälan

Allmänna villkor 2016/2017. Innehållsförteckning. Innan du går till en läkare eller ett sjukhus och hur du gör en skadeanmälan Allmänna villkor 2016/2017 Det här försäkringsbrevet gäller för försäkringstagare med en begynnelsedag mellan den 1 mars 2016 och den 28 februari 2017. Innehållsförteckning Innan du går till en läkare

Läs mer

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid Ingen självrisk Råd och tips på vår föräldrasajt www.tryggabarn.nu Snabb skadeservice ofta kan vi reglera

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Förköpsinformation. Detta gäller för Vitalas Olycksfallsförsäkring: Hushållsnära tjänster. Sjukhusvistelse. Tandskador

Förköpsinformation. Detta gäller för Vitalas Olycksfallsförsäkring: Hushållsnära tjänster. Sjukhusvistelse. Tandskador Förköpsinformation är ett samarbete mellan försäkringsbolaget AIG och Vitalas. Produkten kan tecknas av Vitalas kunder i åldern 18-80 år och gäller till 85 års ålder. Försäkringen innehåller ersättning

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola September 2012 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2017 Avtal 10116 MEDLEMSFÖRSÄKRING För dig i Brandmännens Riksförbund Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller ett dödsfall kan betyda stora påfrestningar

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card. Skadeanmälan

Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card. Skadeanmälan Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card KORTMEDLEM Skadeanmälan Namn: Adress: Postnummer och ort: Telefon dagtid: e-mail: Kortnummer: För utbetalning av ersättning: Bankgiro, bankkontonummer

Läs mer

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser 2-3 studera utomlands Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER STUDERA UTOMLANDS Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER 2-3 STUDERA UTOMLANDS Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

VILLKOR FÖR IDROTTSFÖRSÄKRING FÖR FINLANDS BOLLFÖRBUND R.F:S SPELPASSFÖRSÄKRING 1.1.2011

VILLKOR FÖR IDROTTSFÖRSÄKRING FÖR FINLANDS BOLLFÖRBUND R.F:S SPELPASSFÖRSÄKRING 1.1.2011 1(10) VILLKOR FÖR IDROTTSFÖRSÄKRING FÖR FINLANDS BOLLFÖRBUND R.F:S SPELPASSFÖRSÄKRING 1.1.2011 Detta är en förkortad översättning av den engelska texten och ifall det råder olikheter mellan texterna är

Läs mer

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1 Innehåll Allmän information... 2 Gruppavtal... 2 Försäkringstid... 2... 2 Fullt arbetsför... 2 Viktigt att meddela förändring av gruppmedlemmar... 2 Försäkringsgivare... 2 Allmän produktinformation Olycksfall...

Läs mer

Ersättning för personskada

Ersättning för personskada Ersättning för personskada 2 En personskada har hänt Vad behöver du göra? Anvisningarna i denna broschyr gör inte anspråk på att vara fullständiga, men kan i de flesta skadefall tjäna som vägledning om

Läs mer

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If!

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Offert 22 februari 2008 Mikael Edlund Himlastigen 56 906 41 UMEÅ 1BP78 Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Vi har nöjet att lämna förslag på försäkringslösning och offert

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

RESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment RESEFÖRSÄKRING Grupprabatt 15% Barnrabatt 50% 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar

Läs mer

Redcats. Trygghetsförsäkring. Hanteras av: REDCATS FINANCIAL SERVICES

Redcats. Trygghetsförsäkring. Hanteras av: REDCATS FINANCIAL SERVICES Redcats Trygghetsförsäkring Hanteras av: REDCATS FINANCIAL SERVICES En försäkring exklusivt för dig som betalar med Konto Du som har ett Konto hos Ellos, Jotex eller La Redoute har möjlighet att teckna

Läs mer

Sensor Personförsäkring

Sensor Personförsäkring Sensor Personförsäkring Vi skyddar dig och din familjs ekonomi Personförsäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. En ekonomiskt tryggare tillvaro Sensor Försäkring

Läs mer

SKADEANMÄLAN DanskeBank

SKADEANMÄLAN DanskeBank Skadeanmälan skickas till: Chartis Europe S.A. Skadeavdelningen Box 3122, SE-103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 40 Fax +46 8 506 920 95 (Ifylles av Chartis) SKADEANMÄLAN DanskeBank Försäkrad danskebank

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring Gäller från 1 jan 2017 TRYGG BRANDMAN Sjuk- och diagnosförsäkring Med Trygg Brandman kan du skydda din ekonomi om du skulle bli långvarigt sjuk eller drabbas av en särskild diagnos. Sjukförsäkringen ger

Läs mer

Riktlinjer för undergruppen katastrofrisk vid sjukförsäkring

Riktlinjer för undergruppen katastrofrisk vid sjukförsäkring EIOPA-BoS-14/176 SV Riktlinjer för undergruppen katastrofrisk vid sjukförsäkring EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 Medlemsförsäkring för dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 en gruppförsäkring för medlemmar i Brandmännens Riksförbund Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

Ersättning för personskada

Ersättning för personskada Ersättning för personskada 2 Ersättning Personskada En personskada har hänt Vad behöver du göra? Anvisningarna i denna broschyr gör inte anspråk på att vara fullständiga, men kan i de flesta skadefall

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING

SENIORRESEFÖRSÄKRING FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2014-03-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en LIV & HÄLSA Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Förköpsinformation. forenadeliv.se HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA. Automatisk anslutning OM FÖRSÄKRINGARNA. Sjukvårdsförsäkring Bas.

Förköpsinformation. forenadeliv.se HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA. Automatisk anslutning OM FÖRSÄKRINGARNA. Sjukvårdsförsäkring Bas. Förköpsinformation HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring,

Läs mer

Försäkringsbrev Företagsförsäkring Datum 2012-11-29

Försäkringsbrev Företagsförsäkring Datum 2012-11-29 106 60 Stockholm Försäkringsbrev Telefonnummervid frågor Förmedlare: Marsh AB Försäkringsärenden: 08-4124200 Inträffad skada: 0771-960960 792 80 Mora 20 2 06.03.56 18 66 64 7+1 Utfärdat på grund av Försäkringstagare

Läs mer

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort (Ifylles av AIG) Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3122, 103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 80 Fax +46 8 506 920 95 SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort Organisationsnummer:

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Unionen

Medlemsförsäkring för dig i Unionen Medlemsförsäkring för dig i Unionen Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i unionen Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Gäller från 1 maj 2014 forenadeliv.se/vision Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se Andra försäkringar Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna ersättning

Läs mer

Sjukvå. om din trygghet.

Sjukvå. om din trygghet. Sjukvå r Direkt d plus personförsäkringar om din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde sig för att

Läs mer

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING FÖR enkeltperson/familie DIG UPP TILL 35 ÅR Til rejser Kompletterande i hele verden eller for heltäckande personer under försäkring 70 år Flexibel Fra 2 med dage valbara til 18 måneder moment UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment.

Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment RESEFÖRSÄKRING Grupprabatt 15% Barnrabatt 50% 2014-03-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Plus - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLP

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR VÅRDVERKSAMHET - TILLÄGG N53:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 7.2 Vårdverksamhet - tillägg 7.2.1 Ansvarsförsäkring Övriga skadehändelser

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare:

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Maria Berglez Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Försäkringsnummer: 830 777 984 Västra Götalands Läns Landsting

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ. Olycksfallsförsäkring 2015 Svenska Volleybollförbundet Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR...3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-02-01

Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland & PRO ger dig mervärden Kontakta oss! På vår hemsida www.sveland.se finner du information om företaget, villkor och blanketter med mera. Sveland Djurförsäkringar har försäkringslösningar

Läs mer

Försäkringskassans personskadeskydd för arbetslösa Försäkringsinformation från Kammakollegiet till Försäkringskassan

Försäkringskassans personskadeskydd för arbetslösa Försäkringsinformation från Kammakollegiet till Försäkringskassan Försäkringskassans personskadeskydd för arbetslösa Försäkringsinformation från Kammakollegiet till Försäkringskassan Vi har inte möjlighet att besöka er alla Vi ber er istället se på ett kort bildspel

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Vad försäkringen ersätter och inte Var och när gäller försäkringen? Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen

Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Försäkrade personer Försäkrade är innehavare av Diners Club Premium och MasterCard GlobeCard privat- och familjekort (nedan Diners Club kort ) i åldern

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag Medlemsförsäkring för dig i Sveriges Åkeriföretag Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i Sveriges Åkeriföretag Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En

Läs mer

Personskadeförsäkring för KY-studerande

Personskadeförsäkring för KY-studerande Personskadeförsäkring för KY-studerande Försäkringsvillkor 2005-01-01 Utdrag ur Förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning 1 kap. Statligt stöd Försäkring för personskada 9 Myndigheten för

Läs mer

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. PRESIDIET 536:e SAMMANTRÄDET 29 MAJ 2007

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. PRESIDIET 536:e SAMMANTRÄDET 29 MAJ 2007 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Pt 7 a) PRESIDIET 536:e SAMMANTRÄDET 29 MAJ 2007 Ärende: Punkt 7 a) på dagordningen Stöd till ledamöterna/läkar- och kuratorsmottagningen FÖR KÄNNEDOM Syftet

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola Januari 2013 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Vision

Medlemsförsäkring för dig i Vision Medlemsförsäkring för dig i Vision Gäller från 1 maj 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i VISION Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Gäller från 1 januari 2014 forenadeliv.se/unionen Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING FÖR ENKELTpERSON/fAMILIE DIG UPP TILL 35 ÅR Til rejser Kompletterande i hele verden eller for heltäckande personer under försäkring 70 år flexibel Fra 2 med dage valbara til 18 måneder moment UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

Läs mer

Personskadeförsäkring

Personskadeförsäkring Personskadeförsäkring för KY- och YH-studerande Försäkringsvillkor 2009-07-01 2 Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskola 6 kap. Försäkringar 1 Myndigheten för yrkeshögskolan ska ansvara för att

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta

Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta TRYGG HANSA Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta Version 1 Beteckning P 161 2015-04-01 Innehållsförteckning 1 TILLÄGG TILL PRODUKTVILLKOR

Läs mer

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare Kurspass 7 Säkerhet Fakta Grundutbildning Vilket ansvar har jag som ledare Ni som ledare har tagit ett ansvar för barn genom att bli ledare för en grupp. Barnens föräldrar har lämnat över ansvaret till

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 Medlemsbarn Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 2 Många barn och unga är dåligt försäkrade Föräldrar tror ofta att samhället automatiskt rycker in med all ekonomisk hjälp om barn drabbas

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ 2 Spara till dig själv och till dina efterlevande När du går i pension upphör det efterlevandeskydd som du har genom kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. För att

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Skydda det bästa du har från 80 kr /mån För den du vill skydda mest i världen Världen är

Läs mer

Personförsäkring Företag

Personförsäkring Företag Personförsäkring Företag Försäkringar utformade för dig och dina anställda Personförsäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. En ekonomiskt tryggare tillvaro

Läs mer

Personskadeförsäkring för studenter

Personskadeförsäkring för studenter Personskadeförsäkring för studenter Försäkringsvillkor 2005-01-01 Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 1 kap. Allmänna bestämmelser Försäkring för personskada 11 a Högskolor med staten som huvudman

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Senior - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLS

Läs mer

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare SBAB Låneskydd Liv Försäkringsvillkor nr 1-2010 i utdrag från gruppförsäkring SBSWL0110 så som den överenskommits mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren Stockholm, Maj 2011 INLEDNING SBAB Låneskydd

Läs mer

Åkarnas gruppförsäkring

Åkarnas gruppförsäkring gruppförsäkring för dig i sveriges åkeriföretag Åkarnas gruppförsäkring gäller från 1 januari 2014 Nyhet 2014 - Ny Barnförsäkring Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli.

Läs mer

Konsultansvarsförsäkring

Konsultansvarsförsäkring Konsultansvarsförsäkring Försäkringsvillkor 2004-04-01 1 Innehåll A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid A.1 Försäkringens giltighet 3 A.2 Förlängning av försäkring 3 A.3 Riskbelopp och självrisk 3 A.4 Årlig premiejustering

Läs mer

Tandvårdsförsäkring. Förebygga. Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag.

Tandvårdsförsäkring. Förebygga. Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag. Tandvårdsförsäkring Förebygga Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag. Detta produktblad innehåller en sammanfattning av de viktigaste delarna från försäkringsvillkoren avseende

Läs mer

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3506, 103 69 Stockholm Tel +46 8 506 920 20 Fax +46 8 506 920 90 E-mail claims.sweden@aig.com För att kunna ge en snabb och effektiv service

Läs mer

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Obligatorisk gruppförsäkring GF 3100, KS 3101, GF 3102, GF 14302, GF 14418 och GF 14750-00005 Gäller från och med 1 januari 2016 I samarbete med Folksam Försäkrade

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Hasse Larsson Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Västra Götalands Läns Landsting Försäkringsnummer: 830 777 984

Läs mer