LIONS CLUB HÄÄR. P R O T O K O L L färt vid det 54:e verksamhetsårets fjçrde månadsmäte i matsalen på FogdarÄds GÇstgÅrd i HÄÄr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIONS CLUB HÄÄR. P R O T O K O L L färt vid det 54:e verksamhetsårets fjçrde månadsmäte i matsalen på FogdarÄds GÇstgÅrd i HÄÄr 2012-12-10"

Transkript

1 LIONS CLUB HÄÄR P R O T O K O L L färt vid det 54:e verksamhetsårets fjçrde månadsmäte i matsalen på FogdarÄds GÇstgÅrd i HÄÄr NÇrvarande: 27 lions(av 45=60 %) och 20 partners. VÇlkommen och redovisning LP Ulf Petersson hälsade välkommen till Årets fjärde månadsmçte och lämnade en kort redovisning fçr vad klubben uträttat under Året. Han erinrade bl a om Bidrag till Elisabeth Perssons skola fär blinda barn i Hanoi och till Ulrika Nilssons barnhem i La Paz i Bolivia samt till 3 fadderbarn i Ecuador, Uganda och Kamerun genom PLAN Sverige, Bidrag till projektet Rent Vatten i Tanzania som drivs i distriktets regi med bl a klubbarna i HÇrby och Éhus och som nu satsar på utbildning av folk på platsen som ska skçta vattenanläggningarna. Vi bidrar med mat och underhållning på Barncancersavdelningen på Barnsjukhuset i Lund (zon-aktivitet)och LydiagÅrden som fçrra Året fick bidrag efter att Lions vunnit Çver Rotary i golftävlingen (TyvÄrr vann Rotary tävlingen i År och fick bestämma gåvomottagare), Flera fçreställningar av MalmÄ Opera uppskattades av allmänheten, Lions Kulturstipendium delades ut fçr fçrsta gången till Ése Alexandersson alias Trollmor, tre ungdomsstipendier(15-20 År) och ett ungdomsledarstipendium har utdelats, bidrag till pensionçrernas trevnad har delats ut till Äldreboendena i HÇÇr från GÇte Anderssons donationsfond. Sist men inte minst har Korvvagnen varit i gång hela Året och blivit PR fçr Lions som syns ute i samhället och uppskattas av allmänheten. TACK Presidenten framfçr ett STORT TACK till alla som på olika sätt hjälpt till under Året att samla ihop pengar som sedan klubben delat ut till olika angelägna och behjärtansvärde ÄndamÅl. Vid hçstens avslutande mçte på FogdarÇds GÄstgÅrd med liten julbuffñ från Nillas catering var det tänkt att Trollmor Ése Alexandersson skulle underhållit, men hon har tyvärr blivit sjuk så denna underhållning får anstå tills vidare. MÄte Ö 1 LP Ulf Petersson Çppnade månadsmçtet. Ö 2 Dagordningen godkändes. Ö 3 Upprop = KlubbmÄstarens anmälningslista, totalt 47 närvarande. Ö 4 FÇregÅende mçtes protokoll godkändes.

2 2 É 5 Kassarapport LP Ulf Petersson meddelade att kassçren lämnat fçljande kassarapport: AD: kr, AK: kr, OMTANKE: kr och MINT: kr samt Korvvagn: kr. Ekonomi Presidenten meddelande att han uppdragit Åt Eddie Blom att tills vidare hjälpa kassçren med debiteringsuppgifter från julbasaren vilket styrelsen godkänt. Presidenten och Eddie Blom ska träffa kassçren på onsdag den 12/12 fçr att diskutera hur kassçrsarbetet ska organiseras framçver eftersom kassçren inte hinner med allt jobb på grund av sitt eget jobb i fçretaget och sjukdom inom familjen. É 6 KommittÑrapporter a) Julmarknad Eddie Blom meddelade att Julmarknaden gett ett netto på Çver kr enligt den preliminära sammanställningen. IntÄkterna beräknas till kr och omkostnaderna till kr. Ett mycket bra resultat framhçll Eddie Blom som varit marknadsgeneral fçr tredje gången och tackade alla Lions med partners och andra som gjort att marknaden kunde ge ett så stort Çverskott, fçrmodligen det hçgsta i vår historia. Presidenten och Çvriga närvarande gav Eddie Blom och hans kommittñ en FULL HAND fçr väl utfçrt arbete. b) Trivsel och omsorg Clas Kehlmeier påminde om att KommittÑn och presidenten ska träffa Eva Olsson på KungshÄllan måndag den 17 december kl fçr att dela ut julpengarna till Äldreboendena på Étorp, BjÇrken, SkogsglÄntan och Orupslund dit Även pressen bçr kallas. Alf Bengtsson meddelade vid fçrra månadsmçtet att kommittñn ska träffas fçr att lägga upp planer fçr kommittñns framtida arbete. Alf Bengtsson hade i mail framfçrt kommittñns tack till Josef Nanasi och Sven Persson med partner Birgitta fçr deras medverkan vid pensionärernas trivseldag på Lucky Bowl med Éke Hjerpe. Framtiden Styrelsen hade diskuterat frågan om vad som kommer att hända på KungshÄllan när kommunen ska spara och drar in en tjänst som hälsokoordinater som bl a har hand om de frivilliga volontär-verksamheten, många personer som hjälper till med olika aktiviteter fçr pensionärerna på KungshÄllan. Styrelsen har beslutat att uppdra År Sven Persson och sekreteraren att arbeta fram en protestskrivelse till kommunen om indragningarna på KungshÄllan. c) Konserter och MalmÄ Opera Anders Hansson meddelade att nästa fçreställning med MalmÇ Opera blir lçrdag den 13 april 2013 med ett Jaques Brel-program. d) Korvvagnen Pia Goldschmidt rapporterade att korvvagnen under hçsten dragit in Çver kr och att den ska ut två gånger till fçre nyår så beloppet beräknas bli ca kr. Lista fçr anteckning om deltagande fçr kommande fçrsäljning skickades runt under mçtet.

3 3 KommittÑn fçreslår att korvvagnen Är ute vid loppislçrdagar på Nya Torg och lçnefredagar utanfçr Systembolaget varje månad. Det Är viktigt att VI SYNS UTE BLAND FOLKET I HÄÄR. Listan bifogas protokollet som Bilaga, e) MedlemskommittÑn AvsÇgelse Anders Hansson har i skrivelse meddelat att han på grund av flyttning till Simrishamn vill lämna klubben i HÇÇr. Anders Hansson tackade fçr sina fyra År i Lions i HÇÇr och nämnde bl a samarbetet med MalmÇ Opera och dess fçreställningar på Kulturhuset Anders och med instiftandet av Lions kulturstipendium samt sitt engagemang i Midsommarfirandet på Berggrenska gården som gav mycket PR fçr Lions. Det har varit en mycket intressant tid fçr mig i HÇÇr. Presidenten tackade Anders Hansson fçr hans arbete i klubben och Çnskade honom och hans partner lycka till i Simrishamn. Henry Olofsson hade redan i maj 2010 begärt att på grund av sjukdom få lämna klubben som han tillhçrt sedan I juni 2010 beslutade klubben att Henry Olofsson skulle stanna kvar som privilegierad medlem. Efter undersçkning av Crister Olsson och presidenten har Henry Åter uttryckt sin Çnskan att på grund av sjukdom få lämna klubben. Presidenten framfçrde ett stort tack till Henry Olofsson fçr det arbete han lagt ned Inom klubben under 44 År. Sven Persson meddelade på styrelsemçtet att hans kandidat HÅkan Andersson tacka Nej till erbjudandet att bli lionsmedlem. f) ProgramkommittÑn Crister Olsson meddelade att tills vidare gäller fçljande program under vårterminen. Januari: BesÇk på Leksaksmuseum i EslÇv. Februari: Stand-up-komiker på besçk Mars: BesÇk på LydiagÅrdens. April: BesÇk på biogasanläggning i MaglasÄte. Maj: Gibraltarcyklisten på besçk, fçredrag om en cykeltur Juni: VÅravslutning på Fulltofta Naturcenter. Reservation fär ev Åndringar. g) Midsommarfirande på Berggrenska gården Presidenten meddelade att INGEN anmält sitt intresse fçr att ta Çver ansvaret fçr denna kommittñ som Josef Nanasi skçtt under tre År. Vid fçregående mçte var frågan uppe om Lions kunde tänka sig att ta Çver serveringen under sommaren på Berggrenska gården som tidigare skçtts av pensionärsfçreningen Klubb 72 av SPF. Styrelsen beslutade enhälligt avstå från Çvertagandet av serveringen på Berggrenska gården och att tills vidare hålla Ärendet med midsommarfirandet Çppet, vilket Även blev klubbens beslut. h) Materiel och färråd Sven Persson meddelade att fçrrådet Är i ordning. l) PR, IT och Foto Sekreteraren meddelade att ett foto med text om Kulturstipendiaten Ése Alexander varit infçrd i tidningen LION dec 2012.

4 4 j) KalenderkommittÑn Pia Goldschmidt meddelade vid fçregående månadsmçte att KalenderkommittÑn haft mçte och beslutat att uppskjuta utgivningen av en Lionkalender till År 2014 så att man hinner med att dokumentera alla Lions aktiviteter i sin rätta miljç. Sven Thuvesson har redan tagit några bilder vid julmarknaden och fçljer upp under Året med nya bilder från våra aktiviteter fçr att samla bilder till en kalender 2014 kr. k) HÄÄrsamdagen Pia Goldschmidt meddelade att kommittñn haft mçte den 28/11, varvid man beslutat att tills vidare lägga ned denna aktivitet eftersom FÇretagarna inte var beredda att Çverta huvudansvaret fçr arrangemanget. Styrelsen hade noterat att aktiviteten gav ett magert resultat i fçrhållande till det omfattande arbetet som lades ner. Klubben beslutade att tills vidare lägga ned denna aktivitet. l) Barncancerdagen i Lund Lars Sunning, sammankallande i kommittñn, hade vid fçrra månadsmçtet meddelat att i denna zon-aktivitet har klubben begärt att få stå fçr arrangemanget i april Det gäller matservering och underhållning på Barncanceravdelningen på sjukhuset i Lund, där vi engagerat oss tidigare under flera År. KommittÑn består av Lars Sunning, Thomas HÅkansson och Britt-Marie Larsen Andersson Barnvakt LP Ulf Petersson meddelade att styrelsen i princip ställt sig positiv till ett fçrslag från president Bo Kristensson, LC SvalÇv, som håller i zon-aktiviteten på Barncancerkliniken, att vi lions ska hjälpa till med barnpassning på avdelningen under kortare tid får att ge fçräldrar som bor på avdelningen lita andrum och fritid fçr andra aktiviteter. NÅgon vuxen person ska hela tiden finnas till hands på avdelningen. Klubben beslutade i enlighet med styrelsens fçrslag att tills vidare vara positiv till att delta på något sätt. m) Lions Plastkassar LP Ulf Petersson framfçrde på styrelsemçtet fçrslag om att Åter sälja Lions Plastkasse till affärerna. Presidenten hade bett Olle Iding att närmare undersçka om det Är läge att Åter starta upp denna aktivitet. Klubben beslutade godkänna vidtagna ÅtgÄrder och avvakta undersçkningen. n) PÅskpynt Olle Nilsson meddelade att kommittñn ligger i startgroparna fçr att efter jul-och nyårsfirande sätta igång med planeringen fçr denna stora aktivitet. PÅskdagen infaller 2013 den 31 mars. É 7 Inkomna skrivelser och styrelsebeslut AnsÄkan om bidrag a) Utegym i HÄrby DistriktsguvernÇr Anna Sahl har i brev efterlyst sponsorer till ett nytt Utegym i HÇrby som ska byggas till en kostnad av kr. Styrelsen hade utan diskussion beslutat att inte delta i denna aktivitet, vilket Även blev klubbens beslut.

5 5 b) Natashas barnlçger Natasha Andersson, TáBY, ansçker fçr 25:e Året om bidrag till hennes sommarläger i Roslagen fçr ukrainska strålskadade barn. Insamlingen sker genom LC Almunge i Uppland. Styrelsen hade beslutat att inte ge något bidrag till denna aktivitet, vilket Även blev klubbens beslut. c) Cambodia Helping Tour 2013 Presidenten hälsade Jenny och Mattias Johansson från Fogdarp välkomna till Lions fçr att närmare berätta om deras aktivitet i Kambodja att genomfçra en cykeltur på 50 mil genom Kambodja i januari månad fçr att samla in pengar från sponsorer till byggande av en skola fçr att ge fattiga barnen gratis undervisning i engelska i en liten by på landet. Jenny Johansson berättade att hennes lillebror Mattias redan 2004 varit i Kambodja och sett nçden bland barnen ute på landsbygden och hade samlat in pengar fçr att bygga enkla skollokaler fçr att hjälpa barnen med undervisning i engelska. Ér 2005 fçrolyckades Mattias i en tragisk dykolycka på Costa Rica. Jenny och hennes familj startade därefter en fond till brodern Mattias Minne fçr att kunna fortsätta det arbete han bçrjat med fçr fattiga barn på landsbygden. Tillsammans med Jenny Gren som Är tandskçterska från HÇrby Åker de på egen bekostnad till Kambodja fçr att hälsa på i skolan och hjälpa till med tandhygienen bland barnen som efter den ordinarie skolan kan få gratis undervisning i engelska. PÅ hemsidorna och (Tryck Ctrl och klicka på vänster musknapp) kan man läsa mycket om tidigare projekt och om planerna infçr detta projekt. Jenny Johansson meddelade att det Är hennes pappa som administrerar minnesfonden. Bilaga: utdrag av hemsidan/bloggen. Eftersom det var kort om tid beslutade styrelsen att begära mandat att bevilja ett lämpligt belopp till denna aktivitet som nu klubben blivit informerad om och i princip kan godkänna. Klubben beslutade att ge styrelsen mandat att bevilja ett lämpligt belopp, gärna lite stçrre enligt Crister Olsson, vid nästa styrelsemçte den 3 januari É 8 Övriga Çrenden a FogdarÄd GÇstgÅrd Lars Persson vid FogdarÇds GÄstgÅrd har erbjudit Lions gratis hyra till vidare om vi använder lokalen minst två gånger per År och anlitar Nillas Catering som finns på gården. Styrelsen hade beslutat att med tacksamhet ta emot erbjudandet, vilket Även blev klubbens beslut. b) Tack FÇreligger Tackbrev från GlimÅkra FolkhÇgskolas Baslinje fçr bidrag till Årets studieresa till Jylland. c) ZonmÄte FrÅn ZO Anders Arvelid har inkommit protokoll från Zon-mÇtet i Landskrona den 6 november med bl a beslut om en ny zon-aktivitet genom bidrag till ett läkarpars engagemang i ett projekt fçr HIV-smittade kvinnor i Tanzania.

6 6 d) Uppvaktning Bertil Gustavsson framfçrde ett stort tack till klubben fçr uppvaktningen på hans 70-Årsdag. Grattis! e) Information Sekreteraren meddelade att han via e-posten vidarebefordrat inkomna meddelanden från 1/ DistriktsguvernÄren Annas Nyhetsbrev nr 6 fçr december, 2/ LCI Lions Clubs International Nyhetsbrev fçr december. 3/ LCIF Lions Clubs International Foundation om PÅverka liv genom LCIF. 4/ Lions MD 101 Sveriges Lions Nyhetsbrev december. 5/ Lions Forskningsfond SkÅne, info och julhälsning 6/ LCI Lions Clubs International FramgÅngshistorier om medlemskap 7/ GMT Jan Seebass, Koordinator fçr medlemsutvecklingen i distriktet i en Rapport till DR, DistriktsrÅdet: Medlemsantalet i distriktet per den 30/ var en minskning med 6 medlemmar. Ett rimligt mål fçr Året Är att klubbarna tar in ca 10 % av medlemsstocken, d v s 130 nya medlemmar i distriktet. LC HÄÄr hade 44 medlemmar vid halvårsskiftet och borde enligt fçrslaget Çka med 4-5 medlemmar netto under Året. Till december har vi Çkat med 3 men fçrlorat 2 = nettoçkning från 44 till 45 medlemmar. Det finns alltså utrymme fçr några fler. f) LionshjÇrta Sekreteraren meddelade att han från kansliet i Stockholm kçpt 25 st rçda lionshjärtan med blinkande sken till damerna som hjälper till vid aktiviteterna fçr att synas Ännu bättre. É 9 Avslutning Presidenten Ulf Petersson tillçnskade alla en GOD JUL och GOTT NYTT ÄR samt tackade fçr livligt deltagande och avslutade verksamhetsårets tredje månadsmçte samt Çnskade välkommen Åter till månadsmçtet den 7 januari Vid protokollet: Justeras: Thorsten Liljekvist Sekreterare Ulf Petersson President

LIONS CLUB I HÄÄR. ANTECKNINGAR från StyrelsemÇtet den 6 september 2012 hemma hos Ulf Peterson. Kl 18.30-22.00

LIONS CLUB I HÄÄR. ANTECKNINGAR från StyrelsemÇtet den 6 september 2012 hemma hos Ulf Peterson. Kl 18.30-22.00 LIONS CLUB I HÄÄR ANTECKNINGAR från StyrelsemÇtet den 6 september 2012 hemma hos Ulf Peterson. Kl 18.30-22.00 NÉrvarande: PP Äke Svensson LP Ulf Petersson 1:e vlp Eddie Blom 2:e v LP Lars G Thomasson LD

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2013-08-07

Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2013-08-07 KULLENSPK Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2013-08-07 1960 Plats: Klubbstugan, Tjörröd Ordförande: Gert Nielsen Sekreterare: Johan Persson Närvarande ledamöter: Bengt Pettersson,

Läs mer

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07. Kallelse till årsmöte

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07. Kallelse till årsmöte ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07 Kallelse till årsmöte Ledare Hej! Marfans syndrom krånglar till livet för oss periodvis.

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte lördag 26 november 2011 i Tullstugans kollektivhus, Stockholm

Protokoll från styrelsemöte lördag 26 november 2011 i Tullstugans kollektivhus, Stockholm Protokoll från styrelsemöte lördag 26 november 2011 i Tullstugans kollektivhus, Stockholm Närvarande: Nordström, Yvonne Segerheden, Norrby, Olszon, Anne Demerus, Lotta Bystedt, Karin Yttergren-Sahli, Urban

Läs mer

101 VG Nytt. Årgång 45 Nr 1 2008 2009

101 VG Nytt. Årgång 45 Nr 1 2008 2009 Lions 101 VG Nytt Årgång 45 Nr 1 2008 2009 I huve t på LarsO Lionvänner! Mirakel genom service är IP Al Brandels tema för detta Lionår! Varje dag åstadkommer medlemmarna i Lions runt om i världen större

Läs mer

BLADET TRÄDGÅRDS. Medlemsblad för. Forshaga Hemträdgårds förening. www.forshagahemtradgard.se. Nr 1 2012

BLADET TRÄDGÅRDS. Medlemsblad för. Forshaga Hemträdgårds förening. www.forshagahemtradgard.se. Nr 1 2012 Medlemsblad för Nr 1 2012 TRÄDGÅRDS BLADET Redaktörer i detta nummer: Julia Lokka och Örjan Sandberg Redaktionen tar tacksamt emot bidrag till bladet, helst i digital form till: info@forshagahemtradgard.se

Läs mer

Lions Club Västerhaninge www.lionsvasterhaninge.se. Historieskrivning 1957 2007

Lions Club Västerhaninge www.lionsvasterhaninge.se. Historieskrivning 1957 2007 Lions Club Västerhaninge www.lionsvasterhaninge.se Historieskrivning 1957 2007 Lions Club Västerhaninge har månadsmöte i Tingshuset kl. 19.30 den andra fredagen i varje månad under tiden september-maj.

Läs mer

Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 4. 2009. Klubben införde SPELRÄTTER. på höstårsmötet!

Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 4. 2009. Klubben införde SPELRÄTTER. på höstårsmötet! Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 4. 2009 Sö erslätts Golfklubb Klubben införde SPELRÄTTER på höstårsmötet! Årsfakturan ligger i tidningen!

Läs mer

ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll

ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll Förkortningar som används i protokollet: SK - Servicekonferensen GSR - Gruppservicerepresentant SG - Servicegruppen ACA Adult

Läs mer

Lions Clubs International, Sverige Nr 3. dec. 2010 www.lions.se. Lions hjälper handikappade i Tanzania.

Lions Clubs International, Sverige Nr 3. dec. 2010 www.lions.se. Lions hjälper handikappade i Tanzania. LION Lions Clubs International, Sverige Nr 3. dec. 2010 www.lions.se Lions hjälper handikappade i Tanzania. Vi sprider ljus LEDARE Bästa Lionsvänner Lions internationelle president Sid. L Scruggs med hustru

Läs mer

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 2. Medlemmar 2 3. Styrelsen 2 3.1 Förtroendevalda 3 3.2 Styrelsens arbete 2-5 4 Verksamheter 5 4.1 Läxhjälp 5 4.2 Frukostklubben

Läs mer

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1).

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1). NACKA BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid medlemsmöte 2 juni 2010. Tid: Kl 18.30 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öpnande Ordförande Patrik Gunnarsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Fastställande

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125 Närvarande: Ericson Andersson Louise Rosengren Monica Åkesson Eva Stark Louice Sporrsäter Sofie Falkman Ej närvarande: Tina Bodin Lena Hedlund Giesela Edström

Läs mer

- Nytt projekt i Rwanda - Behöver FSDB byta namn? - En väg till arbetsmarknaden

- Nytt projekt i Rwanda - Behöver FSDB byta namn? - En väg till arbetsmarknaden Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 Oktober 2010 Nr 5 - Nytt projekt i Rwanda - Behöver FSDB byta namn? - En väg till arbetsmarknaden Innehåll Nytt projekt i Rwanda... sid 3 FSDB:s internationella arbete...

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-11-16-18

Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-11-16-18 Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-11-16-18 Närvarande ledamöter: Rasmus Åkesson Linda Engström Lina Boberg Karin Melbin Närvarande tjänstemän: Jobjörn

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

101 VG Nytt. V ä st 2 i. b a r i 2 8 fe. Årgång 45 Nr 3 2008 2009

101 VG Nytt. V ä st 2 i. b a r i 2 8 fe. Årgång 45 Nr 3 2008 2009 Lions 101 VG Nytt Årgång 45 Nr 3 2008 2009 f ru ua ri PR- 9 23 eb 00 V ä st 2 i b a r i 2 8 fe r I huve t på LarsO Lionvänner! Kunskap är livets moder Allmänhetens kunskap om vad Lions är och vad Lions

Läs mer

Kraftsamling inför framtiden

Kraftsamling inför framtiden Kraftsamling inför framtiden EU-debatt i Höör den 9 maj Sidan 22 Aktiv roll i EU Sverige ska ha en fortsatt aktiv roll i EU och internationellt i drogfrågorna. Det sade riksdagsledamoten Lars Gustavsson

Läs mer

Styrelsemöte 17 januari 2011

Styrelsemöte 17 januari 2011 Styrelsemöte 17 januari 2011 Protokoll från styrelsemöte 20110117 Plats:Ann-Christin Jäderholm Mellanfjärden Närvarande: Sven Norman, Stefan Haglund, Torsten Hansson, Ann-Christin Jäderholm, Inger Åhslund

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer