LIONS CLUB I HÄÄR. ANTECKNINGAR från StyrelsemÇtet den 6 september 2012 hemma hos Ulf Peterson. Kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIONS CLUB I HÄÄR. ANTECKNINGAR från StyrelsemÇtet den 6 september 2012 hemma hos Ulf Peterson. Kl 18.30-22.00"

Transkript

1 LIONS CLUB I HÄÄR ANTECKNINGAR från StyrelsemÇtet den 6 september 2012 hemma hos Ulf Peterson. Kl NÉrvarande: PP Äke Svensson LP Ulf Petersson 1:e vlp Eddie Blom 2:e v LP Lars G Thomasson LD Pia Goldschmidt LS Thorsten Liljekvist LK Bo Nyman KM Sven Persson BKM Jan Wilborgsson TT Ingalill Davidsson Ej nérvarande: LP Ulf Petersson hålsade vålkommen till verksamhetsçrets férsta styrelseméte och férklarade métet Éppnat samt tillade att han kommer att arbeta i samma positiva anda som féregçngaren gjort. Ñ 1 Bokslut LK Bo Nyman presenterade bokslutet fér verksamhetsçret och redogjorde fér det som skett under Çret. AD-kassan uppgçr till kr, AK-kassan till kr och MINT-kassan kr samt Fonden Omtanken kr (=donation pç kr frçn GÉte Andersson, som utnyttjats under 2 Çr), d v s totalt kr. Styrelsen godkånde redovisningen och ÉverlÅmnade den till mçnadsmétet. Redovisningen ska liksom férra Çret kompletteras med specifikation av hur bidragen férdelats ur AK-kassan. Ñ 2 Budget och medlemsavgift LK Bo Nyman lågger fram till AK-budget fér verksamhetsçret som balanserar pç kr, vilket År nçgot hégre belopp Ån utfallet fér férra Çret En viss héjning av medlemsavgiften mçste till fér att klara av klubbens administrativa kostnader. Medlemsavgiften har varit 800 kr under sex Çr frçn verksamhetsçret 2006/07. FinanskommittÑn har tidigare diskuterat en héjning med 100 kr per Çr till 900 kr frçn och med innevarande verksamhetsçr. Styrelsen beslutade féreslç att medlemsavgiften fr o m verksamhetsçret faststålls till 900 kr per Çr.

2 Ñ 3 Kassarapport LK Bo Nyman låmnade féljande kassarapport: AK-kassan kr AK-kassan 152,755 kr, OMTANKE kr o MINT kr. LP Ulf Petersson meddelade att City Gross betalat klubben kr fér hjålp med att introducera scanning av inképta varor under slutet av vçren. Vid redovisningen hade City Gross skånkt klubben kr sç att klubben kunde sånda kr till Lions MÅsslingsaktiviteten. 4) Firmatecknare Styrelsen beslutade att féreslç mçnadsmétet att till klubbens firmatecknare fér verksamhetsçret 1/ / utse presidenten Ulf Petersson och kasséren Bo Nyman var fér sig. 5) KommittÖrapporter LP rapporterade kortfattat om de kommittñer han féreslagit. Ny fçr Året År KalenderkommittÖn som kommit till under diskussioner i kommittñn fér Program och Inspiration. Till ledaméter i den nya kommittñn utses Pia Goldschmidt, Bertil BjÉrk, Sven Tuvesson och Ulf Petersson. Avsikten År att géra en Çrskalender med bilder frçn Lions olika aktiviteter. a) Medlems- och NomineringskommittÖn KlubbmÅstaren meddelade att det kommer tre gåster till mçnadsmétet den 10 september, bl a Christer Ovallius som féreslçs som ny medlem av Thomas HÇkansson, med sambo Kerstin Lill samt en gåst som Sasse Andersson vill introducera. b KonsertkommittÖn LP Ulf Petersson meddelade att Anders Hansson tidigare har rapporterat om kommande férestållningar med MalmÉ Opera i HÉÉr pç Kulturhuset Anders: Torsdag den 13/9 kl Kickoff med Marianne MÉrck (i samarbete med SPF Klubb 72) LÇrdag den 6/10 kl GÅstspel med operan Tosca av Rossini. c HÇÇrsdagen - Kulturnatten Pia Goldschmidt meddelade att Kulturnatten firas fredag den 28 september pç Nya Torg med omnejd. Lions kommer att erbjuda besékarna pç Kulturnatten varm korv frçn vçr Korvvagn, utékat med Él och vatten. d ProgramkommittÖn Pia Goldschmidt meddelade att ProgramkommittÑn haft méte och planerat program till varje mçnadsméte fér innevande verksamhetsçr.

3 Ñ 4 AnsÇkan om bidrag a) Blindskolan i Hanoi Elisabeth Persson har anhçllit om ytterligare kr till sin konstskola fér blinda barn i Hanoi, dit hon Çker den 14 november. Elisabeth har startat en mindre blindskola i provinsen Hai Duong i Vietnam eftersom behovet av konstskola fér blinda barn fortfarande År stort. Bilder frçn skolorna i Vietnam bifogades. Styrelsen beslutade att bevilja ett bidrag pç kr till Elisabet Perssons konstskolor fér blinda barn i Vietnam. b) HÇÇrs Sommaropera HÉÉrs Musik & TeatersÅllskap anhçller i skrivelse den 11 juli 2012 om bidrag till de medverkandes fértåring i samband med repetitionerna och férestållningar under perioden 27/7 8/8 + fem férestållningar med premiår den 9/8. I Çr spelades ett nytt verk Kung Mattias I av Viggo EdÑn. Styrelsen beslutade efter diskussion att avslç framstållningen. c) LydiagÅrden LydiagÇrdens verksamhetschef Maud Svensson har i skrivelse den 13/ anhçllit om ekonomiskt bidrag pç kr fér att installera dérrstångare till alla 18 patientrummen. LydiagÇrden som År en stiftelse utan vinstsyfte har Çlagts av brandmyndigheterna att géra denna installation. Styrelsen beslutade efter diskussion att avslå framstållningen med motiveringen att Lions inte ger bidrag till investeringar i fasta anlåggningar. Styrelsen kan dåremot tånka sig att vara positiv till att skånka bidrag till verksamheten fér patienternas uppmuntran och trevnad. d) Praktik i Kenya Tamara JÉnsson, 25 Çr, GullvivevÅg 32 i Ludvigsborg har gnom Freddy Friberg pç Kultur och Fritid i HÉÉrs kommun ansékt om bidrag/stipendium fér ideellt arbete inom organisationen Vi-skogen/Kooperation Utan GrÅnser i ett projekt som kallas HÇllbar utveckling kring VictoriasjÉn i Kenya. Vistelsen i Kenya varar under 5 mçnader (oktober 2012 mars 2013) och År helt oavlénad. Kostnaden fér vistelsen i Kenya beråknas till ca kr. Styrelsen beslutade efter diskussion att avslå framstållningen. e) VolontÉrresa till Ghana Miriam Steinwall, 17 Çr, Storgatan 36, HÉÉr, gçr pç Katedralskolans i Lund program IB Diploma Programme som År en internationell utbildning pç engelska och anséker om bidrag/stipendium fér en treveckors resa till Ghana fér volontårarbete pç barnhem under sommaren Kostnaden beråknas till nåstan kr. Styrelsen beslutar efter diskussion att ÇverlÉmna ansékan till kommittñn som har hand om Lions ungdomsstipendium Çr under vçren 2013.

4 Ñ 5 Ävriga Érenden a) Ro-Li - golf Ulf Petersson meddelade att Lions i Çr férlorat den Çrliga golftåvlingen mot Rotary den 24/8 pç BosjÉkloster golfbana. Ulf P efterlyser en ny lagledare! b) KlubbmÉsterskap i golf Bertil BjÉrk inbjuder till klubbmåsterskap i golf fredag den 21 /9 kl pç BosjÉklosters golfbana. c) Diverse meddelanden Sekreteraren meddelade att president och sekreterare anmålts till deltagande i DistriktsmÇtet pç Medborgarhus i EslÉv lérdag den 15/9 Kl d) ZonmÇte LP Ulf Petersson meddelade att han lovat den nya Zon-OrdfÉranden Anders Arvelid, SvalÉv, att HÉÉr kan arrangera zonmçtet i november pç Fulltofta Naturcenter. e) TavelgÅva Elsie Nilsson, Ånka efter BÉrje Nilsson, har skånkt 10 st gamla tavlor, varav nçgra utgivits av Lions och nçgra av Jazzklubben fér 30 Çr sedan. Styrelsen beslutade att tacksamt ta emot gçvan och att uppdra Çt Pia Goldschmidt att férséka sålja dem vid julmarknaden den 2 december. d) Kulturstipendium Lions Club i HÉÉr har genom annons i Annonsbladet HÇÇr och HÉpna i slutet av augusti utlyst ett nytt Kulturstipendium pç kr. Kulturstipendiet kan delas ut som beléning eller stéd och uppmuntran fér verksamhet inom litteratur, musik, konst och konsthantverk, dans, teater, hembygdsvçrd eller dårmed jåmférbara omrçden av kulturell karaktår. AnsÉkningstiden utgçr den 30 september Sekreteraren meddelade att det hittills har endast en ansékan inkommit. e) Projektkatalogen Distriktet har sånt ut sin Projektkatalog fér verksamhetsçret Distriktet féreslç att klubbarna bidrar med pengar till olika projekt, 19 stycken År mer eller mindre behjårtansvårda ÅndamÇl. Styrelsen beslutar att liksom under tidigare Çr uppdra År presidenten att fér en summa av kr féreslç låmpliga projekt ur katalogen. f) Tack fçr uppvaktning FÉreligger Tack frçn Olle Iding som fyllt 75 Çr och gratulerats genom Sven Persson och Thorsten Liljekvist.

5 g) INFO Sekreteraren meddelade att han via e-post vidarebefordrat meddelanden frçn Distriktet, frçn Internationella presidenten Wayne A Madden frçn USA med motto In a world of service och frçn LCIF Lions Clubs International Fondations ordférande Wing-Kun Tam samt frçn Lions kansli i Stockholm. h) Tack 1:e vlp Eddie Blom framférde gåsterna tack till Barbro och Ulf PeterssonfÉr en god férplågnad i familjår miljé. i) KlubbmÉstaren KlubbmÅstaren Sven Persson meddelade att han anlitat en ny matleverantér nåmligen Nillas Catering pç FogdarÉd. Hon har idag hand om matlagningen till skoleleverna pç FogdarÉds skolor. j) HÉlsning Sven Persson framfér en hålsning frçn Mamma Gullan Sparrhult, 92 Çr, som bor pç KungshÅllan och under mçnga Çr reste till Gambia och hjålpte barnen pç skolan i Mandinary med bidrag frçn bl. a Lions i HÉÉr. Den fésta resan féretog Gullan redan Çr ) Avslutning LP Ulf Petersson tackade fér livligt deltagande i métet. Vid anteckningarna: Justeras: Thorsten Liljekvist Sekreterare Ulf Petersson President

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm 1 (7) Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm Närvarande Ulla Y Gustafsson, ordförande Alf Svensson, kassör Kurt Kvarnström Anita Berger

Läs mer

Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 9 januari 2008 kl. 18.00, på HD

Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 9 januari 2008 kl. 18.00, på HD 2014-01-11 13:18 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 9 januari 2008 kl. 18.00, på HD Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Ingrid Persson

Läs mer

101 VG Nytt. Årgång 45 Nr 1 2008 2009

101 VG Nytt. Årgång 45 Nr 1 2008 2009 Lions 101 VG Nytt Årgång 45 Nr 1 2008 2009 I huve t på LarsO Lionvänner! Mirakel genom service är IP Al Brandels tema för detta Lionår! Varje dag åstadkommer medlemmarna i Lions runt om i världen större

Läs mer

AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE

AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE Agenda årsmöte-vårmöte Upsala Golfklubb 2014-03-17 AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE Tid: 17 mars 2013 kl. 19:00 Plats: Gränbyskolans aula Föredragningslista 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

Läs mer

Lions Clubs International, Sverige Nr 6. juni 2010 www.lions.se. Klubbar tackades för Röda Fjädern arbetet på Riksmötet.

Lions Clubs International, Sverige Nr 6. juni 2010 www.lions.se. Klubbar tackades för Röda Fjädern arbetet på Riksmötet. LION Lions Clubs International, Sverige Nr 6. juni 2010 www.lions.se Klubbar tackades för Röda Fjädern arbetet på Riksmötet. LEDARE Engagera ungdomar i Lions arbete. I en stad i staten Indiana i USA bor

Läs mer

Välkommen till årsmöte 20 mars kl 19

Välkommen till årsmöte 20 mars kl 19 Nr 1 2013 Välkommen till årsmöte 20 mars kl 19 sidan 3, 6-7 Två kurser I sommar Läs mer på sista sidan Alexandersondagen 30 juni Sigvard Bengtsson och Roland Charlie Börjesson, fixar och donar i Sändarsalen

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

Lions Club Västerhaninge www.lionsvasterhaninge.se. Historieskrivning 1957 2007

Lions Club Västerhaninge www.lionsvasterhaninge.se. Historieskrivning 1957 2007 Lions Club Västerhaninge www.lionsvasterhaninge.se Historieskrivning 1957 2007 Lions Club Västerhaninge har månadsmöte i Tingshuset kl. 19.30 den andra fredagen i varje månad under tiden september-maj.

Läs mer

29 maj 2007 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening

29 maj 2007 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) hos Anne och Magnus på Runmarö 29 maj 2007 kl. 10.15 12.30 Närvarande: Sune Fogelström Ordförande Barbro

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

Med inbjudan till nordiskt möte för idrottsledarveteraner 16 18 augusti i Göteborg

Med inbjudan till nordiskt möte för idrottsledarveteraner 16 18 augusti i Göteborg Med inbjudan till nordiskt möte för idrottsledarveteraner 16 18 augusti i Göteborg Föreningen Riksidrottens Vänner, RV 1. Föreningen RV, stiftad den 25 november 1916, har till ändamål att verka för gott

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRENINGEN RÄDDA REGNSKOG

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRENINGEN RÄDDA REGNSKOG VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRENINGEN RÄDDA REGNSKOG 2012 Inledning Föreningen Rädda Regnskog, nedan kallad Rädda Regnskog, bildades våren 2005. Föreningens syfte lyder: Föreningen skall verka för att tropisk

Läs mer

Årets stipendiater har utsetts. Resan går i år till Bologna i Italien. På sidan 5 kan du läsa om vilka de lyckliga vinnarna är.

Årets stipendiater har utsetts. Resan går i år till Bologna i Italien. På sidan 5 kan du läsa om vilka de lyckliga vinnarna är. 4 2008 Karl Wistrand, vd Coop Sverige KLF s ordförandekonferens 2008 Den 29 september var KLF inbjudna till Coop Sverige i Business Park i Solna. På dagordningen var ett möte med Coop Sveriges nya vd Karl

Läs mer

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) i rum Blåsippan på länsstyrelsen 10 april 2006 kl. 10.15 12.30 Närvarande: Sune Fogelström Barbro Nordstedt

Läs mer

fskf Protokoll 2012-05-14

fskf Protokoll 2012-05-14 2012-05-14 Protokoll Styrelsemöte den 14 maj 2012 Plats: Kulturförvaltningen Stockholm, Drottninggatan 30 Tid: 11:00 13:30. Adjungerade från 12:00. Lunchsallad serverades. Närvarande: 1 14: Torbjörn Neiman,

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Susanne Rehlin, Ninni Ericsson,

Läs mer

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter Medlemstidning för Båtsällskapet Lögarängen Nummer 2. Mars 2015. Årgång 27 Välkommen till Vårmötet Den 9 april kl 19 är det dags för BSLs vårmöte, på Fritidsbåtsmuséet. Läs inbjudan och dagordningen på

Läs mer

Styrelsemöte Föreningen Barnkörveckan på Fårö, BKV Plats: Kue Datum: 17-18 2012

Styrelsemöte Föreningen Barnkörveckan på Fårö, BKV Plats: Kue Datum: 17-18 2012 BKV 2013 Styrelseprotokoll nr 1 121117 Styrelsemöte Föreningen Barnkörveckan på Fårö, BKV Plats: Kue Datum: 17-18 2012 Närvarande: Karin Blomqvist, Anna Derwinger Hallberg, Annelie Edlund, Karin Kloth

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Styrelsemöte 17 januari 2011

Styrelsemöte 17 januari 2011 Styrelsemöte 17 januari 2011 Protokoll från styrelsemöte 20110117 Plats:Ann-Christin Jäderholm Mellanfjärden Närvarande: Sven Norman, Stefan Haglund, Torsten Hansson, Ann-Christin Jäderholm, Inger Åhslund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Falsterbo Golfklubb Fyrvägen 34, 239 40 Falsterbo Org nr 846000-1509 Telefon: 040-47 50 78 Fax: 040-47 27 22 E-post: info@falsterbogk.se Hemsida: www.falsterbogk.se

Läs mer

Lions Club Täby. Årskavalkad 2012. Lär känna Anna och tre andra duktiga idrottstjejer, sid 18-19. Bengan sid 23

Lions Club Täby. Årskavalkad 2012. Lär känna Anna och tre andra duktiga idrottstjejer, sid 18-19. Bengan sid 23 Lions Club Täby Årskavalkad 2012 Lär känna Anna och tre andra duktiga idrottstjejer, sid 18-19 Bengan sid 23 1201321s01-32.indd 1 2012-10-30 11:00:14 ! NÄSBYVIK RESURSSKOLA! LÄGERSKOLA 2012 BJURSÅS SKIDÅKNING

Läs mer

Grennaskolan Magazine Nr.3

Grennaskolan Magazine Nr.3 THE GL Grennaskolan Magazine Nr.3 BEAugusti 2012 Föredettinghelg sid 12-13 Student 2012 sid 25 Ledarskapsutbildning sid 17 Ideérna bakom Grennaskolan Idéerna bakom Grennaskolan att promenaderna till undervisningslokalerna

Läs mer

Nummer 4 November 2010

Nummer 4 November 2010 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET Nummer 4 November 2010 INNEHÅLL Styrelsen har ordet...... 4 Kallelse till IDUN:s årsmöte 2011... 5 Kassören informerar... 6 Information

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Del I Maj 2004 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 24-25 maj 2004 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra

Läs mer

Röda Korset. Eskilstuna Torshällakretsen. Verksamhetsberättelse 2008

Röda Korset. Eskilstuna Torshällakretsen. Verksamhetsberättelse 2008 Röda Korset Eskilstuna Torshällakretsen Verksamhetsberättelse 2008 Varje barn skall dagligen ha kontakt med minst en vuxen som hon/han kan vända sig till i förtroende Eskilstuna Kommuns mål (2000-2003)

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Var är stödet från vår kommun? Möt gympafamiljen Abbas Nya redskap i hallen Årets nykomlingar: mixen och trupp 4 Mamma Mia, vilken julshow!

Var är stödet från vår kommun? Möt gympafamiljen Abbas Nya redskap i hallen Årets nykomlingar: mixen och trupp 4 Mamma Mia, vilken julshow! HÖSTEN 2013 Var är stödet från vår kommun? Möt gympafamiljen Abbas Nya redskap i hallen Årets nykomlingar: mixen och trupp 4 Mamma Mia, vilken julshow! På G ges ut av Höganäs gymnastikförening, Sporthallsvägen

Läs mer