I SKUGGAN AV VARSLEN ERICSSONS STEFAN BORG OM BRISTEN PÅ KOMPETENSUTVECKLING I BRANSCHEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I SKUGGAN AV VARSLEN ERICSSONS STEFAN BORG OM BRISTEN PÅ KOMPETENSUTVECKLING I BRANSCHEN"

Transkript

1 SEPTEMBER 2015 INBLICK I DIN BRANSCH IT & TELEKOM AVTALSRÖRELSENS VIKTIGASTE FRÅGOR FRÅN DIGITALT TILL FYSISKT ABONNERA I STÄLLET FÖR ATT ÄGA DEN FÖRLORADE DRÖMMEN OM BITCOIN I SKUGGAN AV VARSLEN ERICSSONS STEFAN BORG OM BRISTEN PÅ KOMPETENSUTVECKLING I BRANSCHEN INBLICK 1

2 utveckla arbetsplatsen. och dig själv. Man får en bra kompetens och förtroendevaldautbildningarna är meriterande. Att engagera sig fackligt är att investera i sig själv. J A q U eline MA ier Chávez klubbstyrelseledamot på Fresenius Kabi AB i Uppsala Som medlem i Unionen kan du vara med och påverka och förbättra i frågor som engagerar dig på jobbet. Bli arbetsplatsombud, arbetsmiljöombud eller bilda en Unionenklubb. Det finns mycket att tjäna för dig personligen, dina kollegor och din arbetsplats. Du får insyn och inflytande över verksamheten och villkoren rena rama röntgenblicken och tankekraften och skaffar dig erfarenheter och kunskaper om arbetslivet och dig själv som du har nytta av i ditt vanliga jobb. Läs mer på Eller sms:a unionen EngagEra dig till nummer 71700

3 IT & TELEKOM VÄLKOMMEN Innehåll NYHET: Dataspelsbranschen om arbetet för mer jämlika spel. REPORTAGE: På andra sidan varslen: hur kompetensutvecklar Ericsson? TREND: Sunfleet vill att du ska abonnera bil i stället för att köpa. KRÖNIKA: Avanzas Claes Hemberg om bitcoins tilltagande problem. Välkommen till din bransch! Den här tidningen bevakar aktuali teter och trender i IT- och telekombranschen och de utmaning ar du som jobbar inom området möter. Här kan du läsa om kollegor, besöka arbetsplatser och få svar på frågorna som hjälper dig att utvecklas. Har vi tagit fel på vilken bransch du arbetar i? Byt enkelt genom att logga in på unionen.se! MÅNADENS SNACKIS Start för avtalsrörelsen! Stefan Borg Ordförande Unionen Ericsson Kista Se nyttan med en bra arbetsmiljö för högre produktivitet och trivsel. Det gäller att ta vara på och utveckla varje individ maximalt. Företag av i dag behöver våga tänka mer lateralt har företagen till exempel råd att inte erbjuda de anställda de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb? Flexpension för alla, höjd reallön, bättre återhämtning, ökad tillgänglighet och minskade löneskillnader mellan kvinnor och män. Det är Unionens viktigaste krav inför den kommande avtalsrörelsen. Ett siffersatt utrymme för löneökningar i avtalet är en viktig fråga för oss som jobbar på utlandsägda företag. Vi möts av att löneökningsutrymmet budgeteras från»utlandet«och att tillväxt-/budgetmålen sätts så höga att företaget aldrig går bra när det kommer till löneförhandlingarna. Vilken fråga är viktigast för er klubb? Jonas Bister Ordförande Riksklubben Unionen på Hewlett-Packard Sverige AB Fakta: Avtalsrörelsen En återkommande händelse där arbetsmarknadens parter, arbetare och arbetsgivare, förhandlar fram nya avtal som reglerar löner och arbetsvillkor. Arbetsgivarsidan förväntas kräva väldigt låga lönelyft Unionens mål i avtalsrörelsen är flexpension på alla avtalsområden, höjda reallöner och siffersatta årliga löneökningar, stärkta möjligheter till återhämtning och ökad tydlighet kring tillgänglighet samt åtgärder för minskade löneskillnader mellan män och kvinnor. Ansvarig utgivare Fredrik Nilsson, Unionen Projektansvarig Mikael Sundström Redaktör Mattias Dahlström Art Director Douglas Dittmer Account Director Magnus Lindvall Editorial Director Kjell Häglund Tryck och repro Stibo Graphic AS För frågor om innehållet Mikael Sundström INBLICK 3

4 NYHETER IT & TELEKOM Gör smartphones att vi blir mindre spontana när vi handlar? Sned utveckling av kompetens När Unionens barometer för kompetensutveckling presenterades tidigare i somras fanns det en tydlig tendens det finns skillnader mellan könen vad gäller hur kompetensutveckling sker. I undersökningen, där Unionenmedlemmar fick frågor med ett antal svarsalternativ, framkom att fler män än kvinnor anser att de har inflytande över sin kompetensutveckling och männen har också mer tid till sitt förfogande. I en kategori var däremot resultatet det omvända: fler kvinnor än män ansåg att de har nytta och användning av utvecklingen.»hittills har ingen lyckats svara på hur gratis roaming ska uppnås.«it-minister Mehmet Kaplan i Dagens Nyheter apropå att Sverige ställer sig bakom den långsammare av två planer för att få bort dyra roamingkostnader vid utlandsvistelse. 96 Så många procent av alla brittiska företag har någon gång utsatts för hackerattacker, enligt en undersökning gjord av Grenoble Ecole de Management, Tilburguniversitetet och Fuqua School of Business på Duke-universitetet. Det rapporterar Computer Weekly. Mindre spontan shopping med luren Ett nytt forskningsprojekt vid Jönköpings universitet undersöker hur våra smartphones alltmer integreras i den fysiska shoppingen. E tt forskningsprojekt vid Internationella handelshögskolan i Jönköping undersöker hur vi använder våra smartphones när vi går till affären. 73 procent av svenskarna har smartphones och det blir allt vanligare att butiker via appar eller sms riktar sig till konsumenterna med erbjudanden eller funktioner som kan användas i den fysiska miljön. Adele Berndt är professor i affärsadministration och en av ledarna av projektet. Vi har sett att det finns två tydliga grupper. Först är det de som använder smartphonen som ett planeringsverktyg, innan de ska handla kollar de upp vad som finns och vad de behöver och gör en elektronisk shoppinglista. Den andra typen är de som integrerar sin smartphone också i den fysiska shoppingmiljön och använder erbjudanden och funktioner de får i butikernas appar. Ett stort antal djupintervjuer har gjorts med konsumenter och arbetet fortgår under sommaren för att slutligen resultera i en rapport i oktober. Men redan nu börjar Adele Berndt se vissa mönster. Hur butikerna kan använda telefonernas gps är intressant och lite skrämmande om man är orolig för ett övervakningssamhälle. Vi går mot mer anpassad och riktad marknadsföring via våra smartphones. När vi intervjuat konsumenter har flera sagt att de märker hur de allt oftare får erbjudanden som de faktiskt är intresserade av. Algoritmerna som används blir allt bättre och mer sofistikerade. Samtidigt menar Adele Berndt att någonting kanske också går förlorat. Tekniken gör oss effektivare, men leder också till mindre spontanitet. Just nu håller bara 2 procent av konsumenterna sig exakt till vad de har på sin shoppinglista oavsett om den är digital, på papper eller bara finns i huvudet men det här kan leda till en ökning. Shopping är också en social och interaktiv handling, men det avtar när den fysiska miljön blir mindre viktig och handlandet blir mer förutbestämt och styrt. Det kan också bli svårare för nya produkter att bryta igenom. När shoppingen blir mer effektiv minskar kanske incitamenten att prova något nytt man bara springer på. 4 INBLICK

5 Spel för alla! Dataspelsbranschens Per Strömbäck om arbetet för mer jämställda spel och företag. Jämställdhet blir allt viktigare i spelvärlden. Ihöstas inledde Dataspelsbranschen och forskningsprojektet Praxikon, med stöd från Vinnova, ett samarbete för att verka för en mer jämställd dataspelsbransch. Resultatet blev Diversi: en plattform för att skapa större mångfald både på företag och i utbildningar. Nya Spektrum riktar in sig på representationen i spelen. Per Strömbäck är talesperson för Dataspelsbranschen och han är nöjd med den uppmärksamhet projekten fått internationellt, men konstaterar också att kritik kommit. Ja, fast den bygger på ett missförstånd: att en kommitté skulle bedöma och sedan sätta en märkning på spelen. Det är inte tanken. Vårt mål är att på ett tidigare plan i produktionen få in frågor kring jämställdhet och representation. Med höstens gamergateskandal i minne där ett antal kvinnliga spelskribenter utsattes för omfattande näthat är det viktigt för branschen att visa att alla är välkomna. Gamergate var ett antal nättroll som hotade och tystade kritiska röster. En liten men högljudd minoritet som inte riktigt velat acceptera att spel bedöms och kritiseras utifrån samma premisser som annan kultur. Vi tar självklart avstånd från det. Alla ska spela. Dataspelsbranschen har genomgått ett identitetsskifte. Tidigare har spel varit en hobby för de invigda, nu har det blivit ett brett folknöje. Det har, av goda skäl funnits en outsiderkänsla bland tvspels-fans, bland annat på grund av att mycket kritik av den har varit så okunnig och präglad av moralpanik. Men nu ser vi att spel bedöms med samma intresse och kunskap som film eller litteratur. Strömbäck tror att Diversi och Spektrum X kan öppna upp spelvärlden. Jag hoppas att spelen ska locka ännu fler spelare och att fler ska vilja arbeta i branschen. Vad vill vi att världen ska förknippa tv-spel med? Är det teknik och ingenjörskonst? Eller kreativitet? Jag ser hellre det senare, för då blir det öppnare för alla. 26 IT & TELEKOM NYHETER Så många procent kvinnor med rätt datautbildning spås finnas i ITbranschen år 2035, enligt rapporten»trender och prognoser«från SCB. I dag är siffran 35 procent. Ångermejl finns inte Har ett mejl hamnat fel? Nu finns det räddning, rapporterar Huffington Post. Med Chrome/Safari-tjänsten Criptext kan man under en valfri tidsperiod hindra mottagaren från att se innehållet i ett mejl man ångrar att man skickat. (An)Sök Rekrytering genom googling Trodde du att chefen nöjer sig med cv och personligt brev när du söker jobb? Inte längre. Allt fler googlar också de arbetssökande när rekrytering sker. I en undersökning gjord av bemanningsföretaget Centric Professionals visar det sig att över hälften 51 procent av de 604 tillfrågade cheferna använder söktjänsten för att upptäcka andra meriter än de nedtecknade, men även icke önskvärda egenskaper för den aktuella arbetsplatsen. Till exempel används metoden för att upptäcka rasistiska inlägg och åsikter, rapporterar Computer Sweden. Resultatet i undersökningen är en dramatisk ökning från förra årets undersökning då motsvarande siffra var 19 procent. INBLICK 5

6 REPORTAGE IT & TELEKOM Utveckla eller ersätta? Ett av skälen till vårens omfattande uppsägningar på Sony och Ericsson har sagts vara brist på rätt kompetens. I skuggan av varslen växer frågan: varför kunde inte personalen utbildas och utvecklas? TEXT Daniel Åberg FOTO Camilla Lindqvist, Ericsson Stefan Borg vid Ericsson tror att tidsbrist och tuffa målbilder är hinder för företag som vill kompetensutveckla. 6 INBLICK

7 IT & TELEKOM REPORTAGE Årets nedskärningar på Ericsson är de senaste i raden för en dyster vartannatårstradition på den svenska telekomjätten även 2009, 2011 och 2013 ägde stora minskningar rum. På Ericsson i Sverige arbetar nu cirka människor, nästan två tredjedelar av arbetsstyrkan har tvingats lämna företaget sedan millennieskiftet, då svenskar jobbade på Ericsson. De nu aktuella uppsägningarna skiljer sig till viss del från de tidigare, då fler med långa anställningar och mångårig erfarenhet nu tvingas bort. Som skäl har företagsledningen angett att de som får gå saknar den kompetens som behövs när Ericsson skiftar fokus från den traditionella, hårdvarutunga telekomindustrin och ökar satsningarna på IT och molnbaserade tjänster. Hur många av dem som nu fått gå som kommer att ersättas av nya anställda eller konsulter har inte meddelats, men att ny kompetens på något sätt ska in i företaget står klart. Från fackligt håll är domen gällande resonemanget kring kompetensbrist hård. Stefan Borg, som är Unionens klubbordförande samt huvudskyddsombud på Ericsson i Kista, säger att det knappast kan ha kommit som en överraskning att IT-områdets betydelse växer. Det här har man kunnat planera för länge, företaget borde ha skött kompetensutvecklingen kontinuerligt. Visst är det delvis ett delat ansvar, vi medarbetare måste också försöka prioritera vår vidareutbildning, men i slutändan är det företagsledningen och cheferna som ska peka ut de anställdas riktning. Det har inte gjorts, säger Stefan Borg. Själv kom han till Ericsson 1997, och redan då talades det om att IT skulle få allt större betydelse inom företaget. Så det här är inget nytt. Det finns inget tekniksprång som går snabbare än att vi hinner med att utbilda oss till det, är man i den här branschen och väljer att haka på tåget som går, då hinner man med om man är intresserad. Ett grundläggande problem är enligt Stefan Borg tidsbrist. De anställda är pressade att utföra sina ordinarie arbetsuppgifter och deras chefer är i sin tur pressade att leva upp till de mål deras avdelning ålagts, möjligheterna att hitta tidsluckor som kan användas till fortbildning har successivt skurits bort. Alla måste bidra fullt ut hela tiden i dag, vilket naturligtvis försvårar för kompetensutvecklingen, säger han. Per Holmberg är ordförande för Unionens samorganisation på Ericsson. Han säger att neddragningar av det här»det finns inget tekniksprång som går snabbare än att att vi hinner med att utbilda oss till det.«inblick 7

8 REPORTAGE IT & TELEKOM slaget, där fel kompetens anges som en orsak till varför viss personal måste gå, bör ses som ett misslyckande för företaget. Det tyder på att man har misslyckats med den löpande fortbildningen, men också på att företaget lider av en för låg organisk personalomsättning. Då är risken större att man hamnar i sådana här situationer där man inte hinner göra naturliga omställningar, säger Per Holmberg. Ericsson är ett företag som har en stor andel externa konsulter inom organisationen. Det kan på papperet ses som ett billigt och snabbfotat sätt att jobba, men organisationen riskerar att ta skada. Jag tycker det är tråkigt att Ericsson väljer att anlita så många konsulter, men som fallet nu är måste vi åtminstone börja använda dem mer effektivt, tanka av dem deras kunskaper bättre och föra över dem till vår egen personal, säger Per Holmberg. Moa Andersson är central ombudsman på Unionens avtalsenhet. Hon säger att det borde gynna såväl företag och anställda som samhället i stort om så kallade»competence shifts«kan skötas inom ett bolag i större utsträckning än det vi ser i dag. Det är uppenbart en svår nöt att»företagen har fått utbildad personal från samhället. Man kan inte bara förbruka den och sedan be om ny.«knäcka hur man ska lyckas med detta och jag hoppas att ett nytt omställningsavtal kan vara ett stöd i den här problematiken, såväl för bolagens behov som för arbetstagarnas anställningsbarhet både inom nuvarande arbetsgivare och framtida andra. Det pågår just nu förhandlingar mellan Privattjänstemannakartellen och Svenskt Näringsliv för att söka lösningar här, säger Moa Andersson. Enligt Stefan Borg på Ericsson i Kista är det viktigt att företaget nu kommer ur den onda cirkeln med återkommande varsel och neddragningar. Det skadar inte bara våra anställda utan också Ericssons attraktionsförmåga när det gäller att locka till sig den nya kompetens man säger sig behöva. Självklart finns det många som tänker sig för innan de söker sig hit så som läget nu är, säger han. Att företag söker enkla men kanske kortsiktiga lösningar för att byta sin interna kompetens är inte unikt för Ericsson och Stefan Borg tror att utvecklingen fortsätter. Jag tror att det går åt det här hållet och det är sorgligt, företagen tar inte riktigt sitt samhällsansvar. De har trots allt fått utbildad personal som samhället har tillhandahållit. Man kan inte bara förbruka den och sedan be samhället utbilda ny personal igen. Enligt Stefan Borg på Ericsson är det viktigt att företaget nu kommer ur den onda cirkeln med återkommande varsel och neddragningar. VARSLEN PÅ ERICSSON Den 11 mars i år kom beskedet som var ett dråpslag för de anställda vid Ericsson: personer skulle varslas från telekomjätten. Även 800 konsulter skulle bort från företaget. Hårdast slog varslen mot Katrineholm, där hela företagets verksamhet lades ned, och Stockholm, där störst del anställda fick lämna sina tjänster. Andra orter som drabbades var Göteborg, Borås, Kumla, Linköping och Karlskrona. En av de stora orsakerna är att Ericsson vill byta ut sin kompetens när företaget går från hårdvarutillverkning till att bli allt mer inriktade på service och innehåll. Ericsson vill använda besparingen som varslen innebär till att satsa på tillväxtområden som molntjänster, tv och media. 8 INBLICK

9 IT & TELEKOM KOMPETENS Abonnemangets frihet Den digitala idén att abonnera i stället för att äga slår igenom även när det gäller fysiska produkter. Sunfleet erbjuder sina kunder ett nytt sätt att hyra bil. TEXT Per Nyström ILLUSTRATION Martin Nicolausson Att våra konsumtionsvanor har förändrats av den digitala revolutionen är knappast någon nyhet. I stället för att köpa skivor, filmer och tidningar har allt fler konsumenter valt att skaffa abonnemangstjänster som Spotify och Netflix. Men även marknaden för rent fysiska produkter förändras. Abonnemangs- och hyrtrenden har nått utanför de rent digitala produkterna, inte minst i storstadsområdena. Ett företag som har fångat upp denna trend är bilpoolfirman Sunfleet, som erbjuder en lösning som innebär att kunderna kan hyra bilar per timme vilken tid som helst på dygnet. Fordonen står utplacerade på strategiska ställen runtom i landet (1 000 stycken i 50 städer just nu), bokas via hemsidan och låses upp med abonnentens särskilda Sunfleetkort. Med tanke på att det kan vara både dyrt och tidskrävande att äga en bil i storstadsområdena har allt fler valt att gå över till att enbart hyra bil vid behov. Sandra Ryberg vid Sunfleet framhåller även miljöaspekten kring det nya systemet och tror att hyrtrenden är här för att stanna. Allt fler upptäcker att man inte behöver äga, eftersom allt väldigt snabbt ändå blir gammalt med tanke på den»vi lever med ett resursslöseri som är utan motstycke.«tekniska utvecklingen. Det finns heller ingen status i själva konsumtionen, den ligger i stället i möjligheten och friheten att kunna använda något när det behövs. Patrik Stoopendahl, antropolog och konsult vid analysföretaget Kairos Future, menar att den moderna konsumenten inte längre lägger samma vikt vid att äga saker. Att välja att dela bil genom bilpooler som Sunfleet kan ses som ett slags ställningstagande i ett samhälle där hållbarhet och miljötänk har blivit allt viktigare. Vi lever med ett resursslöseri som är utan motstycke. Dela/lånatrenden är ju en fantastiskt bra lösning på detta, säger han. Samtidigt framhåller Patrik Stoopendahl andra faktorer till varför allt fler väljer att hyra och låna i stället för att äga. I en ekonomi där arbetsmarknaden har blivit allt mer flexibel oroar sig många över sin framtid och privatekonomi. De som växer upp i dag kanske helt enkelt inte har råd att äga lika mycket som föregående generationer. Trenderna behöver inte alltid bara vara guld och gröna skogar utan kan också vara ett uttryck för något som får oss att tänka till kring vad som händer omkring oss. INBLICK 9

10 KRÖNIKA IT & TELEKOM Bakslaget för bitcoin Pengar är så självklara att vi sällan granskar dem ordentligt. Ändå litar vi på dem till 100 procent. Annars skulle vi ju aldrig sälja vår bostad för en hög med kronor. Men varför litar vi på pengarna? Förr garanterades kronans värde av vår kung (kronan). I dag står hela svenska folket bakom den genom världens äldsta riksbank. En metod som länder sedan dess har härmat. Mynten har därefter tagit olika form i sedlar, kreditkort och nu sms-valuta. I brist på bankkontor använder kenyaner allt oftare sms-pengarna mpesa. Jag har själv prövat metoden. Bakom den står kenyanska riksbanken. Claes Hemberg är sparekonom på Avanza och författare till boken»vad är pengar och 100 andra viktiga frågor«.»bitcoins rätta värde är omöjligt att förutse.«under finanskrisen 2008 växte en stor skepsis och ilska mot banker och politiker. Olika IT-experter tog fram egna digitala valutor bortom bankers och politikers långa armar. Den mest kända är i dag bitcoin. Den produceras genom en ytterst komplicerad datorkod som sägs vara omöjlig att bryta. Och den kontrolleras av ingen och garanteras av ingen. Perfekt, säger fansen, som ofta är IT-nördar. Entusiasterna har också strömmat till. Värdet stack i väg från några cent till toppnivån dollar hösten Och snart odlades bilden att det gick att bli fantastiskt rik. Men motvinden sedan dess är lika tydlig. Tyvärr har bitcoin lockat till sig kriminella och därför förbjudits i en rad länder. Senast häromdagen stals bitcoin till ett värde av fem miljarder kronor. Storleken på problemen är okända, eftersom ingen kontrollerar valutan. Den fria valutan ska i stället värderas av användarna, är tanken. Men det är svårt. Få handlar bitcoin. Få butiker erkänner valutan. Bitcoins är bäst för att växla över gränser, hävdar andra. I stället har skepsisen vuxit och värdet på bitcoin rasat i början av året var värdet nere på 177 dollar, en minskning med nästan 85 procent. Jag som jobbar med pengar och sparande till vardags håller med om att banksystemet behöver utmanas. Men bitcoin och andra systervalutor har inte övertygat, även om bitcoin i dag handlas på Stockholmsbörsen. Den är för svår att lita på. Dess rätta värde är omöjligt att förutse. I stället ser jag att användandet av bitcoin är på väg att gå i baklås. För om få använder valutan kanske den inte alls behövs utan bara sipprar ut i glömska... Bitcoins utveckling Bitcoin skapades redan 2009 för att underlätta internetbetalningar mellan två parter utan inblandning från till exempel banker. Inledningsvis steg värdet på kryptovalutan med rekordfart, men det senaste året har stölder och omfattande hackerattacker gjort att värdet sjunkit drastiskt. 10 INBLICK

11 Fördel Unionen HANDEL KRÖNIKA Unionen arbetar för att lyfta alla medlemmars arbetssituation. Här får du ta del av nyheter och erbjudanden för just din bransch. Som medlem i Unionen får du 20 procents rabatt på Wenells samtliga utbildningar. Rabatt på projektledarutbildningar Under perioden 1 september 16 oktober får du som medlem i Unionen 20 procents rabatt på samtliga utbildningar som du bokar hos Wenell (själva utbildningen behöver inte genomföras under angiven period). Unionen har valt Wenell som exklusiv samarbetspartner och rekommenderar deras utbildningar för dig som är projektledare och vill utveckla dina färdigheter i projektledning och ledarskap/kommunikation. Wenell har även preparandkurser för dig som vill certifiera dig som projektledare. Familjejuridisk rådgivning och avtal Behöver du ett äktenskapsförord, testamente, samboavtal, skuldbrev eller annat privatjuridiskt avtal? Nu har du tillgång till juristbyrån Avtal24:s webbverktyg och erfarna jurister. Du kan snabbt och enkelt upprätta avtal anpassade till dina unika behov och individuella förutsättningar. Du ställs inför de frågor en jurist ställer och utifrån svaren du ger skapas ett färdigt avtal som är juridiskt korrekt. Det skickas direkt till din e-post till en betydligt lägre kostnad än om du skulle anlita en juristbyrå. Som medlem i Unionen har du möjlighet att genomföra en kostnadsfri juridisk behovsanalys online och skriva valfria privatjuridiska avtal med 20 procents rabatt, online eller tillsammans med jurist. Mer information finns på avtal24.se/ unionen eller ring Avtal24:s jurister på Läs mer om erbjudandet på unionen.se/medlemskapet/medlemsformaner/ wenells-projektledarutbildning kronor till din utveckling Funderar du på att vidareutbilda dig finns pengar att spara via ditt medlemskap. Unionens studiestöd ger dig ersättning för kursavgifter samt litteratureller materialkostnader när du vill kompetensutveckla dig i arbetslivet. Unionen ger dig ersättning med kronor per termin. Den totala summan som går att söka är kronor. För att få studiestöd krävs att du har varit medlem i Unionen i minst sex månader. Tidigare medlemskap i Unionen Student eller annat fackförbund räknas också. Handläggningstiden beräknas till åtta veckor. Om du vidareutbildat dig tidigare men glömt att ansöka om ersättning kan du söka retroaktivt ett år tillbaka i tiden. Ansökningsblanketter och mer information om studiestödet finns på Unionens hemsida. Kryssa med rabatt Är du sugen på en kryssning till Mariehamn, Helsingfors, Tallinn eller någon annan ort kring Östersjön? Kolla in vilka rabatter du får hos Viking Line och Birka Cruises. Läs mer under»res och bo«på unionen.se/medlemskapet/ medlemsformaner INBLICK 11

12 Värva en kompis, välj varsin premie. Har du en kompis, kollega, affärskollega eller granne som inte är med i Unionen än? Värva din kompis så bjuder vi er på en värvningspremie respektive välkomstpresent, värde 100 kr per person. Välj mellan böcker, badhanddukar, solcellsladdare, Unionenparaply, presentkort hos Funäsfjällen m.m eller att vi istället skänker 100 kr till SOS Barnbyar. De 3 första månaderna är dessutom gratis för den nya medlemmen, värde upp till 675 kr eller kr (exkl moms) för egenföretagare. Erbjudandet gäller till den 30 september 2015 när du värvar en ny yrkesverksam medlem eller egenföretagarmedlem (inte student- eller pensionärsmedlem). VÄRDE 100 KR PER PERSON 12 INBLICK Läs mer och värva på

NATIVE ADVERTISING HOT ELLER RÄDDNING? DE ÄR MÄKTIGAST PÅ TWITTER FLEXPENSION DÄRFÖR BERÖR FRÅGAN ALLA Världsbäst på

NATIVE ADVERTISING HOT ELLER RÄDDNING? DE ÄR MÄKTIGAST PÅ TWITTER FLEXPENSION DÄRFÖR BERÖR FRÅGAN ALLA Världsbäst på MAJ 2015 FULLT FOKUS PÅ BRANSCHEN MEDIA & KOMMUNIKATION NATIVE ADVERTISING HOT ELLER RÄDDNING? DE ÄR MÄKTIGAST PÅ TWITTER FLEXPENSION DÄRFÖR BERÖR FRÅGAN ALLA Världsbäst på REKLAM KREATÖRERNA OSKAR, STEPHANIE

Läs mer

KVINNLIGA CHEFER. NCC vill ha fler BYGG & FASTIGHET

KVINNLIGA CHEFER. NCC vill ha fler BYGG & FASTIGHET MAJ 2015 FULLT FOKUS PÅ BRANSCHEN BYGG & FASTIGHET SKANSKAS NYA 3D-LÖSNINGAR HUR LJUS ÄR FRAMTIDEN FÖR SOLCELLER? SÅ SKA BYGG- BRANSCHEN MÖTA KLIMATHOTET NCC vill ha fler KVINNLIGA TARA NOURI OM CHEFER

Läs mer

SINGLAR. Ett samhälle gjort för. A Single s Guide to

SINGLAR. Ett samhälle gjort för. A Single s Guide to JUNI 2015 INBLICK I DIN BRANSCH SERVICE & TJÄNSTER A Single s Guide to Ibiza HOT OM VÅLD PÅ SÄKERHETSFÖRETAG SKIPPA NATTMACKAN! OM NATTJOBB OCH MAT NYA ENERGIKRAV PÅ GAMLA HOTELL Ett samhälle gjort för

Läs mer

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta 2:2015 Unionen verkar internationellt Retorikskola Kongress 2015 Allt du behöver veta Jaqueline Maier Chávez Har man upplevt tuffa saker i sitt liv kan det vara värdefullt att ta ett förtroendevalduppdrag.

Läs mer

REVANSCH. Life science laddar för SÅ SKAPAS EN STORSÄLJANDE HÄLSOBIBEL NY GRÖN VÅG I HONGKONG CITY APOTEKET SOM ÄR BÄST PÅ RÄTT KOMPETENS

REVANSCH. Life science laddar för SÅ SKAPAS EN STORSÄLJANDE HÄLSOBIBEL NY GRÖN VÅG I HONGKONG CITY APOTEKET SOM ÄR BÄST PÅ RÄTT KOMPETENS JUNI 2015 FULLT FOKUS PÅ DIN BRANSCH SÅ SKAPAS EN STORSÄLJANDE HÄLSOBIBEL NY GRÖN VÅG I HONGKONG CITY APOTEKET SOM ÄR BÄST PÅ RÄTT KOMPETENS Life science laddar för REVANSCH EFTER ÅR AV MOTVIND ÄR VÄNDNINGEN

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord w 5:2014 Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord kan göra skillnad för medlemmarna! SPÄNNANDE

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER! 5:2012 DIN KOMPETENS SÄTT ORD PÅ VAD DU KAN SUPERHJÄLTARNA lär sig koreanska Unionen Egenföretagare MARIA AGASHINA vågar ställa dumma frågor DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN

Läs mer

guiden grunden för a-kassan är arbete

guiden grunden för a-kassan är arbete Annons Medlemskap krävs för inkomstrelaterad ersättning grunden för a-kassan är arbete Det finns två grundkrav för att du ska ha rätt till a-kassa. Det första är att du ska vara arbetslös och det andra

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie.

FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie. SPECIAL NR 1 JUNI 2015 UTGIVEN AV FAR Special #1 Inspiration och goda exempel FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie.

Läs mer

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Prylar för miljarder En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Växande näthandel visar att vi litar på varandra För bara tio år sedan skedde nästan all handel med begagnade

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING

PERSONAL & REKRYTERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING Högkonjunktur inom branschen Företagen skriker efter nya medarbetare - läs mer sid. 8-9 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp.

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp. Fria Oktober 2007 Nya kortregler upprör många Skojare snyltar på förbundet 1 Brukar dina kunder betala med kort? Tänk på att det från Några annonsskojare har hittat en och med den 1 augusti inte är tillåtet

Läs mer

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Det nya företagandet Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Why join the navy if you can be a pirate? Steve Jobs, entreprenör och grundare av Apple och Pixar Sverige är ett

Läs mer

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar!

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar! För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 2 2013 1 700 % Så mycket har bankernas vinster på bostadsrättslånen ökat med på tio år RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar UNIK

Läs mer

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap Outsourcing av HR stark trend Trenden är tydlig. Allt fler företag

Läs mer

guiden 40-plussarna åker i papperskorgen

guiden 40-plussarna åker i papperskorgen guiden Tema: ÅLDERSDISKRIMINERING 40-plussarna åker i papperskorgen Personnumret har blivit en sorteringsfaktor vid rekrytering. Michael Strauss, vd för bemannings- och rekryteringsföretaget Go Veteran,

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer 6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta Tjänstepension investeringen som företagsledningen glömmer Innehåll Förord... 3 Alla tycker det är viktigt men få gör något... 4 Så här avtalas tjänstepensioner...

Läs mer