I SKUGGAN AV VARSLEN ERICSSONS STEFAN BORG OM BRISTEN PÅ KOMPETENSUTVECKLING I BRANSCHEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I SKUGGAN AV VARSLEN ERICSSONS STEFAN BORG OM BRISTEN PÅ KOMPETENSUTVECKLING I BRANSCHEN"

Transkript

1 SEPTEMBER 2015 INBLICK I DIN BRANSCH IT & TELEKOM AVTALSRÖRELSENS VIKTIGASTE FRÅGOR FRÅN DIGITALT TILL FYSISKT ABONNERA I STÄLLET FÖR ATT ÄGA DEN FÖRLORADE DRÖMMEN OM BITCOIN I SKUGGAN AV VARSLEN ERICSSONS STEFAN BORG OM BRISTEN PÅ KOMPETENSUTVECKLING I BRANSCHEN INBLICK 1

2 utveckla arbetsplatsen. och dig själv. Man får en bra kompetens och förtroendevaldautbildningarna är meriterande. Att engagera sig fackligt är att investera i sig själv. J A q U eline MA ier Chávez klubbstyrelseledamot på Fresenius Kabi AB i Uppsala Som medlem i Unionen kan du vara med och påverka och förbättra i frågor som engagerar dig på jobbet. Bli arbetsplatsombud, arbetsmiljöombud eller bilda en Unionenklubb. Det finns mycket att tjäna för dig personligen, dina kollegor och din arbetsplats. Du får insyn och inflytande över verksamheten och villkoren rena rama röntgenblicken och tankekraften och skaffar dig erfarenheter och kunskaper om arbetslivet och dig själv som du har nytta av i ditt vanliga jobb. Läs mer på Eller sms:a unionen EngagEra dig till nummer 71700

3 IT & TELEKOM VÄLKOMMEN Innehåll NYHET: Dataspelsbranschen om arbetet för mer jämlika spel. REPORTAGE: På andra sidan varslen: hur kompetensutvecklar Ericsson? TREND: Sunfleet vill att du ska abonnera bil i stället för att köpa. KRÖNIKA: Avanzas Claes Hemberg om bitcoins tilltagande problem. Välkommen till din bransch! Den här tidningen bevakar aktuali teter och trender i IT- och telekombranschen och de utmaning ar du som jobbar inom området möter. Här kan du läsa om kollegor, besöka arbetsplatser och få svar på frågorna som hjälper dig att utvecklas. Har vi tagit fel på vilken bransch du arbetar i? Byt enkelt genom att logga in på unionen.se! MÅNADENS SNACKIS Start för avtalsrörelsen! Stefan Borg Ordförande Unionen Ericsson Kista Se nyttan med en bra arbetsmiljö för högre produktivitet och trivsel. Det gäller att ta vara på och utveckla varje individ maximalt. Företag av i dag behöver våga tänka mer lateralt har företagen till exempel råd att inte erbjuda de anställda de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb? Flexpension för alla, höjd reallön, bättre återhämtning, ökad tillgänglighet och minskade löneskillnader mellan kvinnor och män. Det är Unionens viktigaste krav inför den kommande avtalsrörelsen. Ett siffersatt utrymme för löneökningar i avtalet är en viktig fråga för oss som jobbar på utlandsägda företag. Vi möts av att löneökningsutrymmet budgeteras från»utlandet«och att tillväxt-/budgetmålen sätts så höga att företaget aldrig går bra när det kommer till löneförhandlingarna. Vilken fråga är viktigast för er klubb? Jonas Bister Ordförande Riksklubben Unionen på Hewlett-Packard Sverige AB Fakta: Avtalsrörelsen En återkommande händelse där arbetsmarknadens parter, arbetare och arbetsgivare, förhandlar fram nya avtal som reglerar löner och arbetsvillkor. Arbetsgivarsidan förväntas kräva väldigt låga lönelyft Unionens mål i avtalsrörelsen är flexpension på alla avtalsområden, höjda reallöner och siffersatta årliga löneökningar, stärkta möjligheter till återhämtning och ökad tydlighet kring tillgänglighet samt åtgärder för minskade löneskillnader mellan män och kvinnor. Ansvarig utgivare Fredrik Nilsson, Unionen Projektansvarig Mikael Sundström Redaktör Mattias Dahlström Art Director Douglas Dittmer Account Director Magnus Lindvall Editorial Director Kjell Häglund Tryck och repro Stibo Graphic AS För frågor om innehållet Mikael Sundström INBLICK 3

4 NYHETER IT & TELEKOM Gör smartphones att vi blir mindre spontana när vi handlar? Sned utveckling av kompetens När Unionens barometer för kompetensutveckling presenterades tidigare i somras fanns det en tydlig tendens det finns skillnader mellan könen vad gäller hur kompetensutveckling sker. I undersökningen, där Unionenmedlemmar fick frågor med ett antal svarsalternativ, framkom att fler män än kvinnor anser att de har inflytande över sin kompetensutveckling och männen har också mer tid till sitt förfogande. I en kategori var däremot resultatet det omvända: fler kvinnor än män ansåg att de har nytta och användning av utvecklingen.»hittills har ingen lyckats svara på hur gratis roaming ska uppnås.«it-minister Mehmet Kaplan i Dagens Nyheter apropå att Sverige ställer sig bakom den långsammare av två planer för att få bort dyra roamingkostnader vid utlandsvistelse. 96 Så många procent av alla brittiska företag har någon gång utsatts för hackerattacker, enligt en undersökning gjord av Grenoble Ecole de Management, Tilburguniversitetet och Fuqua School of Business på Duke-universitetet. Det rapporterar Computer Weekly. Mindre spontan shopping med luren Ett nytt forskningsprojekt vid Jönköpings universitet undersöker hur våra smartphones alltmer integreras i den fysiska shoppingen. E tt forskningsprojekt vid Internationella handelshögskolan i Jönköping undersöker hur vi använder våra smartphones när vi går till affären. 73 procent av svenskarna har smartphones och det blir allt vanligare att butiker via appar eller sms riktar sig till konsumenterna med erbjudanden eller funktioner som kan användas i den fysiska miljön. Adele Berndt är professor i affärsadministration och en av ledarna av projektet. Vi har sett att det finns två tydliga grupper. Först är det de som använder smartphonen som ett planeringsverktyg, innan de ska handla kollar de upp vad som finns och vad de behöver och gör en elektronisk shoppinglista. Den andra typen är de som integrerar sin smartphone också i den fysiska shoppingmiljön och använder erbjudanden och funktioner de får i butikernas appar. Ett stort antal djupintervjuer har gjorts med konsumenter och arbetet fortgår under sommaren för att slutligen resultera i en rapport i oktober. Men redan nu börjar Adele Berndt se vissa mönster. Hur butikerna kan använda telefonernas gps är intressant och lite skrämmande om man är orolig för ett övervakningssamhälle. Vi går mot mer anpassad och riktad marknadsföring via våra smartphones. När vi intervjuat konsumenter har flera sagt att de märker hur de allt oftare får erbjudanden som de faktiskt är intresserade av. Algoritmerna som används blir allt bättre och mer sofistikerade. Samtidigt menar Adele Berndt att någonting kanske också går förlorat. Tekniken gör oss effektivare, men leder också till mindre spontanitet. Just nu håller bara 2 procent av konsumenterna sig exakt till vad de har på sin shoppinglista oavsett om den är digital, på papper eller bara finns i huvudet men det här kan leda till en ökning. Shopping är också en social och interaktiv handling, men det avtar när den fysiska miljön blir mindre viktig och handlandet blir mer förutbestämt och styrt. Det kan också bli svårare för nya produkter att bryta igenom. När shoppingen blir mer effektiv minskar kanske incitamenten att prova något nytt man bara springer på. 4 INBLICK

5 Spel för alla! Dataspelsbranschens Per Strömbäck om arbetet för mer jämställda spel och företag. Jämställdhet blir allt viktigare i spelvärlden. Ihöstas inledde Dataspelsbranschen och forskningsprojektet Praxikon, med stöd från Vinnova, ett samarbete för att verka för en mer jämställd dataspelsbransch. Resultatet blev Diversi: en plattform för att skapa större mångfald både på företag och i utbildningar. Nya Spektrum riktar in sig på representationen i spelen. Per Strömbäck är talesperson för Dataspelsbranschen och han är nöjd med den uppmärksamhet projekten fått internationellt, men konstaterar också att kritik kommit. Ja, fast den bygger på ett missförstånd: att en kommitté skulle bedöma och sedan sätta en märkning på spelen. Det är inte tanken. Vårt mål är att på ett tidigare plan i produktionen få in frågor kring jämställdhet och representation. Med höstens gamergateskandal i minne där ett antal kvinnliga spelskribenter utsattes för omfattande näthat är det viktigt för branschen att visa att alla är välkomna. Gamergate var ett antal nättroll som hotade och tystade kritiska röster. En liten men högljudd minoritet som inte riktigt velat acceptera att spel bedöms och kritiseras utifrån samma premisser som annan kultur. Vi tar självklart avstånd från det. Alla ska spela. Dataspelsbranschen har genomgått ett identitetsskifte. Tidigare har spel varit en hobby för de invigda, nu har det blivit ett brett folknöje. Det har, av goda skäl funnits en outsiderkänsla bland tvspels-fans, bland annat på grund av att mycket kritik av den har varit så okunnig och präglad av moralpanik. Men nu ser vi att spel bedöms med samma intresse och kunskap som film eller litteratur. Strömbäck tror att Diversi och Spektrum X kan öppna upp spelvärlden. Jag hoppas att spelen ska locka ännu fler spelare och att fler ska vilja arbeta i branschen. Vad vill vi att världen ska förknippa tv-spel med? Är det teknik och ingenjörskonst? Eller kreativitet? Jag ser hellre det senare, för då blir det öppnare för alla. 26 IT & TELEKOM NYHETER Så många procent kvinnor med rätt datautbildning spås finnas i ITbranschen år 2035, enligt rapporten»trender och prognoser«från SCB. I dag är siffran 35 procent. Ångermejl finns inte Har ett mejl hamnat fel? Nu finns det räddning, rapporterar Huffington Post. Med Chrome/Safari-tjänsten Criptext kan man under en valfri tidsperiod hindra mottagaren från att se innehållet i ett mejl man ångrar att man skickat. (An)Sök Rekrytering genom googling Trodde du att chefen nöjer sig med cv och personligt brev när du söker jobb? Inte längre. Allt fler googlar också de arbetssökande när rekrytering sker. I en undersökning gjord av bemanningsföretaget Centric Professionals visar det sig att över hälften 51 procent av de 604 tillfrågade cheferna använder söktjänsten för att upptäcka andra meriter än de nedtecknade, men även icke önskvärda egenskaper för den aktuella arbetsplatsen. Till exempel används metoden för att upptäcka rasistiska inlägg och åsikter, rapporterar Computer Sweden. Resultatet i undersökningen är en dramatisk ökning från förra årets undersökning då motsvarande siffra var 19 procent. INBLICK 5

6 REPORTAGE IT & TELEKOM Utveckla eller ersätta? Ett av skälen till vårens omfattande uppsägningar på Sony och Ericsson har sagts vara brist på rätt kompetens. I skuggan av varslen växer frågan: varför kunde inte personalen utbildas och utvecklas? TEXT Daniel Åberg FOTO Camilla Lindqvist, Ericsson Stefan Borg vid Ericsson tror att tidsbrist och tuffa målbilder är hinder för företag som vill kompetensutveckla. 6 INBLICK

7 IT & TELEKOM REPORTAGE Årets nedskärningar på Ericsson är de senaste i raden för en dyster vartannatårstradition på den svenska telekomjätten även 2009, 2011 och 2013 ägde stora minskningar rum. På Ericsson i Sverige arbetar nu cirka människor, nästan två tredjedelar av arbetsstyrkan har tvingats lämna företaget sedan millennieskiftet, då svenskar jobbade på Ericsson. De nu aktuella uppsägningarna skiljer sig till viss del från de tidigare, då fler med långa anställningar och mångårig erfarenhet nu tvingas bort. Som skäl har företagsledningen angett att de som får gå saknar den kompetens som behövs när Ericsson skiftar fokus från den traditionella, hårdvarutunga telekomindustrin och ökar satsningarna på IT och molnbaserade tjänster. Hur många av dem som nu fått gå som kommer att ersättas av nya anställda eller konsulter har inte meddelats, men att ny kompetens på något sätt ska in i företaget står klart. Från fackligt håll är domen gällande resonemanget kring kompetensbrist hård. Stefan Borg, som är Unionens klubbordförande samt huvudskyddsombud på Ericsson i Kista, säger att det knappast kan ha kommit som en överraskning att IT-områdets betydelse växer. Det här har man kunnat planera för länge, företaget borde ha skött kompetensutvecklingen kontinuerligt. Visst är det delvis ett delat ansvar, vi medarbetare måste också försöka prioritera vår vidareutbildning, men i slutändan är det företagsledningen och cheferna som ska peka ut de anställdas riktning. Det har inte gjorts, säger Stefan Borg. Själv kom han till Ericsson 1997, och redan då talades det om att IT skulle få allt större betydelse inom företaget. Så det här är inget nytt. Det finns inget tekniksprång som går snabbare än att vi hinner med att utbilda oss till det, är man i den här branschen och väljer att haka på tåget som går, då hinner man med om man är intresserad. Ett grundläggande problem är enligt Stefan Borg tidsbrist. De anställda är pressade att utföra sina ordinarie arbetsuppgifter och deras chefer är i sin tur pressade att leva upp till de mål deras avdelning ålagts, möjligheterna att hitta tidsluckor som kan användas till fortbildning har successivt skurits bort. Alla måste bidra fullt ut hela tiden i dag, vilket naturligtvis försvårar för kompetensutvecklingen, säger han. Per Holmberg är ordförande för Unionens samorganisation på Ericsson. Han säger att neddragningar av det här»det finns inget tekniksprång som går snabbare än att att vi hinner med att utbilda oss till det.«inblick 7

8 REPORTAGE IT & TELEKOM slaget, där fel kompetens anges som en orsak till varför viss personal måste gå, bör ses som ett misslyckande för företaget. Det tyder på att man har misslyckats med den löpande fortbildningen, men också på att företaget lider av en för låg organisk personalomsättning. Då är risken större att man hamnar i sådana här situationer där man inte hinner göra naturliga omställningar, säger Per Holmberg. Ericsson är ett företag som har en stor andel externa konsulter inom organisationen. Det kan på papperet ses som ett billigt och snabbfotat sätt att jobba, men organisationen riskerar att ta skada. Jag tycker det är tråkigt att Ericsson väljer att anlita så många konsulter, men som fallet nu är måste vi åtminstone börja använda dem mer effektivt, tanka av dem deras kunskaper bättre och föra över dem till vår egen personal, säger Per Holmberg. Moa Andersson är central ombudsman på Unionens avtalsenhet. Hon säger att det borde gynna såväl företag och anställda som samhället i stort om så kallade»competence shifts«kan skötas inom ett bolag i större utsträckning än det vi ser i dag. Det är uppenbart en svår nöt att»företagen har fått utbildad personal från samhället. Man kan inte bara förbruka den och sedan be om ny.«knäcka hur man ska lyckas med detta och jag hoppas att ett nytt omställningsavtal kan vara ett stöd i den här problematiken, såväl för bolagens behov som för arbetstagarnas anställningsbarhet både inom nuvarande arbetsgivare och framtida andra. Det pågår just nu förhandlingar mellan Privattjänstemannakartellen och Svenskt Näringsliv för att söka lösningar här, säger Moa Andersson. Enligt Stefan Borg på Ericsson i Kista är det viktigt att företaget nu kommer ur den onda cirkeln med återkommande varsel och neddragningar. Det skadar inte bara våra anställda utan också Ericssons attraktionsförmåga när det gäller att locka till sig den nya kompetens man säger sig behöva. Självklart finns det många som tänker sig för innan de söker sig hit så som läget nu är, säger han. Att företag söker enkla men kanske kortsiktiga lösningar för att byta sin interna kompetens är inte unikt för Ericsson och Stefan Borg tror att utvecklingen fortsätter. Jag tror att det går åt det här hållet och det är sorgligt, företagen tar inte riktigt sitt samhällsansvar. De har trots allt fått utbildad personal som samhället har tillhandahållit. Man kan inte bara förbruka den och sedan be samhället utbilda ny personal igen. Enligt Stefan Borg på Ericsson är det viktigt att företaget nu kommer ur den onda cirkeln med återkommande varsel och neddragningar. VARSLEN PÅ ERICSSON Den 11 mars i år kom beskedet som var ett dråpslag för de anställda vid Ericsson: personer skulle varslas från telekomjätten. Även 800 konsulter skulle bort från företaget. Hårdast slog varslen mot Katrineholm, där hela företagets verksamhet lades ned, och Stockholm, där störst del anställda fick lämna sina tjänster. Andra orter som drabbades var Göteborg, Borås, Kumla, Linköping och Karlskrona. En av de stora orsakerna är att Ericsson vill byta ut sin kompetens när företaget går från hårdvarutillverkning till att bli allt mer inriktade på service och innehåll. Ericsson vill använda besparingen som varslen innebär till att satsa på tillväxtområden som molntjänster, tv och media. 8 INBLICK

9 IT & TELEKOM KOMPETENS Abonnemangets frihet Den digitala idén att abonnera i stället för att äga slår igenom även när det gäller fysiska produkter. Sunfleet erbjuder sina kunder ett nytt sätt att hyra bil. TEXT Per Nyström ILLUSTRATION Martin Nicolausson Att våra konsumtionsvanor har förändrats av den digitala revolutionen är knappast någon nyhet. I stället för att köpa skivor, filmer och tidningar har allt fler konsumenter valt att skaffa abonnemangstjänster som Spotify och Netflix. Men även marknaden för rent fysiska produkter förändras. Abonnemangs- och hyrtrenden har nått utanför de rent digitala produkterna, inte minst i storstadsområdena. Ett företag som har fångat upp denna trend är bilpoolfirman Sunfleet, som erbjuder en lösning som innebär att kunderna kan hyra bilar per timme vilken tid som helst på dygnet. Fordonen står utplacerade på strategiska ställen runtom i landet (1 000 stycken i 50 städer just nu), bokas via hemsidan och låses upp med abonnentens särskilda Sunfleetkort. Med tanke på att det kan vara både dyrt och tidskrävande att äga en bil i storstadsområdena har allt fler valt att gå över till att enbart hyra bil vid behov. Sandra Ryberg vid Sunfleet framhåller även miljöaspekten kring det nya systemet och tror att hyrtrenden är här för att stanna. Allt fler upptäcker att man inte behöver äga, eftersom allt väldigt snabbt ändå blir gammalt med tanke på den»vi lever med ett resursslöseri som är utan motstycke.«tekniska utvecklingen. Det finns heller ingen status i själva konsumtionen, den ligger i stället i möjligheten och friheten att kunna använda något när det behövs. Patrik Stoopendahl, antropolog och konsult vid analysföretaget Kairos Future, menar att den moderna konsumenten inte längre lägger samma vikt vid att äga saker. Att välja att dela bil genom bilpooler som Sunfleet kan ses som ett slags ställningstagande i ett samhälle där hållbarhet och miljötänk har blivit allt viktigare. Vi lever med ett resursslöseri som är utan motstycke. Dela/lånatrenden är ju en fantastiskt bra lösning på detta, säger han. Samtidigt framhåller Patrik Stoopendahl andra faktorer till varför allt fler väljer att hyra och låna i stället för att äga. I en ekonomi där arbetsmarknaden har blivit allt mer flexibel oroar sig många över sin framtid och privatekonomi. De som växer upp i dag kanske helt enkelt inte har råd att äga lika mycket som föregående generationer. Trenderna behöver inte alltid bara vara guld och gröna skogar utan kan också vara ett uttryck för något som får oss att tänka till kring vad som händer omkring oss. INBLICK 9

10 KRÖNIKA IT & TELEKOM Bakslaget för bitcoin Pengar är så självklara att vi sällan granskar dem ordentligt. Ändå litar vi på dem till 100 procent. Annars skulle vi ju aldrig sälja vår bostad för en hög med kronor. Men varför litar vi på pengarna? Förr garanterades kronans värde av vår kung (kronan). I dag står hela svenska folket bakom den genom världens äldsta riksbank. En metod som länder sedan dess har härmat. Mynten har därefter tagit olika form i sedlar, kreditkort och nu sms-valuta. I brist på bankkontor använder kenyaner allt oftare sms-pengarna mpesa. Jag har själv prövat metoden. Bakom den står kenyanska riksbanken. Claes Hemberg är sparekonom på Avanza och författare till boken»vad är pengar och 100 andra viktiga frågor«.»bitcoins rätta värde är omöjligt att förutse.«under finanskrisen 2008 växte en stor skepsis och ilska mot banker och politiker. Olika IT-experter tog fram egna digitala valutor bortom bankers och politikers långa armar. Den mest kända är i dag bitcoin. Den produceras genom en ytterst komplicerad datorkod som sägs vara omöjlig att bryta. Och den kontrolleras av ingen och garanteras av ingen. Perfekt, säger fansen, som ofta är IT-nördar. Entusiasterna har också strömmat till. Värdet stack i väg från några cent till toppnivån dollar hösten Och snart odlades bilden att det gick att bli fantastiskt rik. Men motvinden sedan dess är lika tydlig. Tyvärr har bitcoin lockat till sig kriminella och därför förbjudits i en rad länder. Senast häromdagen stals bitcoin till ett värde av fem miljarder kronor. Storleken på problemen är okända, eftersom ingen kontrollerar valutan. Den fria valutan ska i stället värderas av användarna, är tanken. Men det är svårt. Få handlar bitcoin. Få butiker erkänner valutan. Bitcoins är bäst för att växla över gränser, hävdar andra. I stället har skepsisen vuxit och värdet på bitcoin rasat i början av året var värdet nere på 177 dollar, en minskning med nästan 85 procent. Jag som jobbar med pengar och sparande till vardags håller med om att banksystemet behöver utmanas. Men bitcoin och andra systervalutor har inte övertygat, även om bitcoin i dag handlas på Stockholmsbörsen. Den är för svår att lita på. Dess rätta värde är omöjligt att förutse. I stället ser jag att användandet av bitcoin är på väg att gå i baklås. För om få använder valutan kanske den inte alls behövs utan bara sipprar ut i glömska... Bitcoins utveckling Bitcoin skapades redan 2009 för att underlätta internetbetalningar mellan två parter utan inblandning från till exempel banker. Inledningsvis steg värdet på kryptovalutan med rekordfart, men det senaste året har stölder och omfattande hackerattacker gjort att värdet sjunkit drastiskt. 10 INBLICK

11 Fördel Unionen HANDEL KRÖNIKA Unionen arbetar för att lyfta alla medlemmars arbetssituation. Här får du ta del av nyheter och erbjudanden för just din bransch. Som medlem i Unionen får du 20 procents rabatt på Wenells samtliga utbildningar. Rabatt på projektledarutbildningar Under perioden 1 september 16 oktober får du som medlem i Unionen 20 procents rabatt på samtliga utbildningar som du bokar hos Wenell (själva utbildningen behöver inte genomföras under angiven period). Unionen har valt Wenell som exklusiv samarbetspartner och rekommenderar deras utbildningar för dig som är projektledare och vill utveckla dina färdigheter i projektledning och ledarskap/kommunikation. Wenell har även preparandkurser för dig som vill certifiera dig som projektledare. Familjejuridisk rådgivning och avtal Behöver du ett äktenskapsförord, testamente, samboavtal, skuldbrev eller annat privatjuridiskt avtal? Nu har du tillgång till juristbyrån Avtal24:s webbverktyg och erfarna jurister. Du kan snabbt och enkelt upprätta avtal anpassade till dina unika behov och individuella förutsättningar. Du ställs inför de frågor en jurist ställer och utifrån svaren du ger skapas ett färdigt avtal som är juridiskt korrekt. Det skickas direkt till din e-post till en betydligt lägre kostnad än om du skulle anlita en juristbyrå. Som medlem i Unionen har du möjlighet att genomföra en kostnadsfri juridisk behovsanalys online och skriva valfria privatjuridiska avtal med 20 procents rabatt, online eller tillsammans med jurist. Mer information finns på avtal24.se/ unionen eller ring Avtal24:s jurister på Läs mer om erbjudandet på unionen.se/medlemskapet/medlemsformaner/ wenells-projektledarutbildning kronor till din utveckling Funderar du på att vidareutbilda dig finns pengar att spara via ditt medlemskap. Unionens studiestöd ger dig ersättning för kursavgifter samt litteratureller materialkostnader när du vill kompetensutveckla dig i arbetslivet. Unionen ger dig ersättning med kronor per termin. Den totala summan som går att söka är kronor. För att få studiestöd krävs att du har varit medlem i Unionen i minst sex månader. Tidigare medlemskap i Unionen Student eller annat fackförbund räknas också. Handläggningstiden beräknas till åtta veckor. Om du vidareutbildat dig tidigare men glömt att ansöka om ersättning kan du söka retroaktivt ett år tillbaka i tiden. Ansökningsblanketter och mer information om studiestödet finns på Unionens hemsida. Kryssa med rabatt Är du sugen på en kryssning till Mariehamn, Helsingfors, Tallinn eller någon annan ort kring Östersjön? Kolla in vilka rabatter du får hos Viking Line och Birka Cruises. Läs mer under»res och bo«på unionen.se/medlemskapet/ medlemsformaner INBLICK 11

12 Värva en kompis, välj varsin premie. Har du en kompis, kollega, affärskollega eller granne som inte är med i Unionen än? Värva din kompis så bjuder vi er på en värvningspremie respektive välkomstpresent, värde 100 kr per person. Välj mellan böcker, badhanddukar, solcellsladdare, Unionenparaply, presentkort hos Funäsfjällen m.m eller att vi istället skänker 100 kr till SOS Barnbyar. De 3 första månaderna är dessutom gratis för den nya medlemmen, värde upp till 675 kr eller kr (exkl moms) för egenföretagare. Erbjudandet gäller till den 30 september 2015 när du värvar en ny yrkesverksam medlem eller egenföretagarmedlem (inte student- eller pensionärsmedlem). VÄRDE 100 KR PER PERSON 12 INBLICK Läs mer och värva på

FORTROENDE. Så kan konsulter vinna kundens

FORTROENDE. Så kan konsulter vinna kundens SEPTEMBER 2015 INBLICK I DIN BRANSCH KONSULT & FINANS STOR BRIST PÅ LÄRARE HOTAR REDOVISNING DE OMUTBARA KORRUPTION UNDER LUPPEN AVTALSRÖRELSENS VIKTIGASTE FRÅGOR Så kan konsulter vinna kundens FORTROENDE

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

JAMSTALLD. Hon vill göra industrin mer SVERIGE TOPPAR INNOVATIONSLIGAN KÄRNKRAFT EN OLÖNSAM AFFÄR FACKLIGA FRÅGOR PÅ EXPORT

JAMSTALLD. Hon vill göra industrin mer SVERIGE TOPPAR INNOVATIONSLIGAN KÄRNKRAFT EN OLÖNSAM AFFÄR FACKLIGA FRÅGOR PÅ EXPORT SEPTEMBER 2015 INBLICK I DIN BRANSCH INDUSTRI & TEKNIK SVERIGE TOPPAR INNOVATIONSLIGAN KÄRNKRAFT EN OLÖNSAM AFFÄR FACKLIGA FRÅGOR PÅ EXPORT Hon vill göra industrin mer JAMSTALLD SANDVIK-INGENJÖREN ELINA

Läs mer

Mediesatsning med hjälp av ANSÖKNINGSRAS FÖR JOURNALIST- UTBILDNINGARNA DÅLIG MÅNGFALD HOS BOKFÖRLAGEN ARG LAPP MED EFFEKTIVT BUDSKAP

Mediesatsning med hjälp av ANSÖKNINGSRAS FÖR JOURNALIST- UTBILDNINGARNA DÅLIG MÅNGFALD HOS BOKFÖRLAGEN ARG LAPP MED EFFEKTIVT BUDSKAP SEPTEMBER 2015 INBLICK I DIN BRANSCH MEDIA & KOMMUNIKATION ANSÖKNINGSRAS FÖR JOURNALIST- UTBILDNINGARNA DÅLIG MÅNGFALD HOS BOKFÖRLAGEN ARG LAPP MED EFFEKTIVT BUDSKAP Mediesatsning med hjälp av ANDREAS

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet Unionens Karriär & utvecklingstjänster Förbättra dina chanser på jobbet Våra karriärtjänster passar inte en enda människa. De passar olika sorters människor. Hur vill du jobba imorgon? Jobbar du med det

Läs mer

Vi bjuder på 3 mån! Spara upp till. Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet

Vi bjuder på 3 mån! Spara upp till. Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet Vi bjuder på 3 mån! Spara upp till 675 KR Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet Jag pratar gärna om mina krafter. Ja, inkomstförsäkringen, förhandlingshjälpen

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

BEREDSKAP. En bransch i ständig EN HALV MILJON SAKNAR AVTALADE FÖRMÅNER AVTALEN SOM HOTAR TELEMARKETING VAD ÄR VIKTIGAST I AVTALSRÖRELSEN?

BEREDSKAP. En bransch i ständig EN HALV MILJON SAKNAR AVTALADE FÖRMÅNER AVTALEN SOM HOTAR TELEMARKETING VAD ÄR VIKTIGAST I AVTALSRÖRELSEN? OKTOBER 2015 INBLICK I DIN BRANSCH SERVICE & TJÄNSTER EN HALV MILJON SAKNAR AVTALADE FÖRMÅNER AVTALEN SOM HOTAR TELEMARKETING VAD ÄR VIKTIGAST I AVTALSRÖRELSEN? En bransch i ständig BEREDSKAP ARBETE PÅ

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

NY VARLD. På kryss mot en BIODRIVMEDLEN MÅSTE RÄDDAS VEM TJÄNAR PÅ VÄGAVGIFTERNA? VILKA FRÅGOR ÄR VIKTIGAST I AVTALS- RÖRELSEN?

NY VARLD. På kryss mot en BIODRIVMEDLEN MÅSTE RÄDDAS VEM TJÄNAR PÅ VÄGAVGIFTERNA? VILKA FRÅGOR ÄR VIKTIGAST I AVTALS- RÖRELSEN? OKTOBER 2015 INBLICK I DIN BRANSCH TRANSPORT & LOGISTIK BIODRIVMEDLEN MÅSTE RÄDDAS VEM TJÄNAR PÅ VÄGAVGIFTERNA? VILKA FRÅGOR ÄR VIKTIGAST I AVTALS- RÖRELSEN? På kryss mot en NY VARLD STENA LINES PIA CARLSSON

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

OKTOBER 2015 INBLICK I DIN BRANSCH HANDEL HAR DU RÄTT LÖN? VI LISTAR MARKNADSLÖNERNA OCH DE BÄSTA TIPSEN INFÖR FÖRHANDLINGEN

OKTOBER 2015 INBLICK I DIN BRANSCH HANDEL HAR DU RÄTT LÖN? VI LISTAR MARKNADSLÖNERNA OCH DE BÄSTA TIPSEN INFÖR FÖRHANDLINGEN OKTOBER 2015 INBLICK I DIN BRANSCH HANDEL HAR DU RÄTT LÖN? VI LISTAR MARKNADSLÖNERNA OCH DE BÄSTA TIPSEN INFÖR FÖRHANDLINGEN utveckla arbetsplatsen. och dig själv. Man får en bra kompetens och förtroendevaldautbildningarna

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Unionen anser...4 Förord...5 Bakgrund...6 Resultat av mätning 2009...7 3 Sammanfattning Lönegapet mellan kvinnor

Läs mer

Ett världsmästerskap AVTALSRÖRELSENS VIKTIGASTE FRÅGOR HUR KONTOREN BLIR VARUMÄRKEN NÄR BLIR ALLA KÖK SMARTA?

Ett världsmästerskap AVTALSRÖRELSENS VIKTIGASTE FRÅGOR HUR KONTOREN BLIR VARUMÄRKEN NÄR BLIR ALLA KÖK SMARTA? SEPTEMBER 2015 INBLICK I DIN BRANSCH BYGG & FASTIGHET AVTALSRÖRELSENS VIKTIGASTE FRÅGOR HUR KONTOREN BLIR VARUMÄRKEN NÄR BLIR ALLA KÖK SMARTA? Ett världsmästerskap KAMPANJEN»DECENT WORK, FAIR PLAY«UPPMÄRKSAMMAR

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Avtalsbarometern 2014

Avtalsbarometern 2014 Avtalsbarometern 2014 en årlig undersökning om svenskars inställning till att skriva juridiska avtal En undersökning genomförd av Red Blue Green på uppdrag av Avtal24 Sammanfattning AVTALSBAROMETERN 2014

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen.

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Ev a-kasseavgift och premie för tilläggsförsäkring tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare i 3 månader Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Dessutom ca resten

Läs mer

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31 CIRKULÄR Till Regionkontor, klubbar och arbetsplatsombud inom Teknikarbetsgivarnas, Industri- och Kemigruppens samt Stål och Metallarbetsgivarförbundets områden. Unionen Direkt Avtalsenheten Datum Vår

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Vi bjuder 675 KR. Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet

Vi bjuder 675 KR. Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet Vi bjuder påspara 3 mån! upp till 675 KR Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet Jag pratar gärna om mina krafter. Ja, inkomstförsäkringen, förhandlingshjälpen

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Detta vill Unionen i avtalsrörelsen Målet för avtalsrörelsen är att förbättra vår vardag och våra villkor. Utgångspunkten är vår

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Artikelnummer: 502007-6 Foto: Nordic Photos Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Dygnets alla timmar antogs på kongressen 1999. 2005 prövades

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

VAGVAL. Kärnkraften står inför ett E.ONS MATS EKBLOM FUNDERAR ÖVER EN FRAMTID MED NEDMONTERINGAR OCH OMSTRUKTURERINGAR

VAGVAL. Kärnkraften står inför ett E.ONS MATS EKBLOM FUNDERAR ÖVER EN FRAMTID MED NEDMONTERINGAR OCH OMSTRUKTURERINGAR OKTOBER 2015 INBLICK I DIN BRANSCH ENERGI & MILJÖ Kärnkraften står inför ett VAGVAL E.ONS MATS EKBLOM FUNDERAR ÖVER EN FRAMTID MED NEDMONTERINGAR OCH OMSTRUKTURERINGAR NUDGING EN PUTT I HALLBAR RIKTNING

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT 2 Tryggare omställning ökad rörlighet TRYGGHETSRÅDET TRS har, med stöd från Vinnova, genomfört projektet Tryggare omställning ökad rörlighet. Projektet

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre Du och din lön eller hur du kan göra din lönedialog bättre STs lönepolitik Din lön ska vara saklig Ju högre krav som ställs på ditt jobb och skickligare du är desto mer ska du tjäna Osakliga löneskillnader

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Fråga 1: Du ligger bra till för ett nytt jobb och har uppmanats att lämna löneanspråk. Vad gör du?

Fråga 1: Du ligger bra till för ett nytt jobb och har uppmanats att lämna löneanspråk. Vad gör du? Fråga 1: Du ligger bra till för ett nytt jobb och har uppmanats att lämna löneanspråk. Vad gör du? 1. Tar del av Unionens marknadslönestatistik för att få koll på löneläget för mitt yrke och min bransch.

Läs mer

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010 Konsult i bemanningsbranschen 14 juni 2010 1 Bemanningsbranschen 1993 blev personaluthyrning tillåtet Flexibilitet i bemanning för kundföretaget Konjunkturberoende lågmarginalbransch Kollektivavtal redan

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Lönepolitisk plattform

Lönepolitisk plattform Lönepolitisk plattform Antagen vid FTFs riksstämma 2010 2 (8) Inledning Denna lönepolitiska plattform syftar till att på ett övergripande plan beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Inledning De stora trendinstituten är överens. Mediabranschens digitala förvandling de senaste

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Terrorism och krig i en virtuell värld

Terrorism och krig i en virtuell värld > Hela denna sida är en annons från Sif < Nätverket Hans Blix om IT-säkerhet: Terrorism och krig i en virtuell värld Under Sweden ICT Week får du en unik chans att lyssna till världens mest kände utlandssvensk

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

BAKBUNDEN AV BIDRAG IDEELLA ELDSJÄLAR FÅR KOMPETENS PÅ PRÄNT FÖRENINGSLIVET KÄMPAR FÖR HEMLÖSA ROMER INTE BARA GULD- KONTRAKT INOM IDROTTEN

BAKBUNDEN AV BIDRAG IDEELLA ELDSJÄLAR FÅR KOMPETENS PÅ PRÄNT FÖRENINGSLIVET KÄMPAR FÖR HEMLÖSA ROMER INTE BARA GULD- KONTRAKT INOM IDROTTEN JUNI 2015 INBLICK I DIN BRANSCH ORGANISATIONER & FÖRENINGAR IDEELLA ELDSJÄLAR FÅR KOMPETENS PÅ PRÄNT FÖRENINGSLIVET KÄMPAR FÖR HEMLÖSA ROMER INTE BARA GULD- KONTRAKT INOM IDROTTEN BAKBUNDEN AV BIDRAG SANNA

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten Kort om: kort om Rapport av 7 7 RappoRt av 7 7 En sammanfattning av den femte rapporten De vanligaste skälen för unga arbetare att inte vara med i facket är medlemsavgiftens storlek, att man har tillfällig

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Även en ledare kan behöva ledning. Som chef och medlem i Vision har du tillgång till Chef Direkt:

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 I motion B7 föreslås att förbundet ska tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag om åtgärder för att vända trenden med sjunkande

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer