FORTROENDE. Så kan konsulter vinna kundens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FORTROENDE. Så kan konsulter vinna kundens"

Transkript

1 SEPTEMBER 2015 INBLICK I DIN BRANSCH KONSULT & FINANS STOR BRIST PÅ LÄRARE HOTAR REDOVISNING DE OMUTBARA KORRUPTION UNDER LUPPEN AVTALSRÖRELSENS VIKTIGASTE FRÅGOR Så kan konsulter vinna kundens FORTROENDE NY FORSKNING FRÅN TEATERVÄRLDEN VISAR VILKA EGENSKAPER SOM KAN GE KONSULTER FRAMGÅNG INBLICK 1

2 utveckla arbetsplatsen. och dig själv. Man får en bra kompetens och förtroendevaldautbildningarna är meriterande. Att engagera sig fackligt är att investera i sig själv. J A q U eline MA ier Chávez klubbstyrelseledamot på Fresenius Kabi AB i Uppsala Som medlem i Unionen kan du vara med och påverka och förbättra i frågor som engagerar dig på jobbet. Bli arbetsplatsombud, arbetsmiljöombud eller bilda en Unionenklubb. Det finns mycket att tjäna för dig personligen, dina kollegor och din arbetsplats. Du får insyn och inflytande över verksamheten och villkoren rena rama röntgenblicken och tankekraften och skaffar dig erfarenheter och kunskaper om arbetslivet och dig själv som du har nytta av i ditt vanliga jobb. Läs mer på Eller sms:a unionen EngagEra dig till nummer 71700

3 KONSULT & FINANS VÄLKOMMEN Innehåll NYHET: Hur ser bemanningsbranschen ut globalt sett? Ciett har svaren. REPORTAGE: Ny rapport utreder hur man bäst bygger förtroende som konsult. TREND: Brist på kompetenta lärare hotar redovisningens framtid. KRÖNIKA: IMM:s Helena Sundén om svensk naivitet inför korruption. Välkommen till din bransch! Den här tidningen bevakar aktuali teter och trender i konsult- och finansbranschen och de utmaning ar du som jobbar inom området möter. Här kan du läsa om kollegor, besöka arbets platser och få svar på frågorna som hjälper dig att utvecklas. Har vi tagit fel på vilken bransch du arbetar i? Byt enkelt genom att logga in på unionen.se! MÅNADENS SNACKIS Start för avtalsrörelsen! Peter A. Bording Unionenklubben Manpower De allmänna villkoren. Det går kanske stick i stäv mot de fyra punkter som förbundsstyrelsen vill ta upp, men även om till exempel flexpension är viktigt tycker jag att vi tappat frågor kring grundläggande saker som lönesystem och röda dagar. De har inte tagits upp på flera år och det tycker jag är synd. Flexpension för alla, höjd reallön, bättre återhämtning, ökad tillgänglighet och minskade löneskillnader mellan kvinnor och män. Det är Unionens viktigaste krav inför den kommande avtalsrörelsen. Vilken fråga är viktigast för er klubb? Svanhild Rörset Unionenklubben Resurs Bank Flexpensionen känns utan tvekan som den viktigaste frågan. Men det märks också att det krävs mer information kring den. Många medlemmar har ännu inte riktigt greppat vad det handlar om och tänker att det där med pension ligger långt fram i tiden och löser sig nog av sig självt. Fakta: Avtalsrörelsen En återkommande händelse där arbetsmarknadens parter, arbetare och arbetsgivare, förhandlar fram nya avtal som reglerar löner och arbetsvillkor. Arbetsgivarsidan förväntas kräva väldigt låga lönelyft Unionens mål i avtalsrörelsen är flexpension på alla avtalsområden, höjda reallöner och siffersatta årliga löneökningar, stärkta möjligheter till återhämtning och ökad tydlighet kring tillgänglighet samt åtgärder för minskade löneskillnader mellan män och kvinnor. Ansvarig utgivare Fredrik Nilsson, Unionen Projektansvarig Mikael Sundström Redaktör Mattias Dahlström Art Director Douglas Dittmer Account Director Magnus Lindvall Editorial Director Kjell Häglund Tryck och repro Stibo Graphic AS För frågor om innehållet Mikael Sundström INBLICK 3

4 »Det är bättre att inte göra fel än att göra mer rätt än fel.«bino Catassius, professor i redovisning och revision vid Stockholms universitet, i en artikel om förtroende och jävproblematik i tidningen Balans. Guld och gröna skogar för redovisningsbranschen. Koncis redovisning skapade vinnare Ericsson gjorde förra årets bästa hållbarhetsredovisning. Telekombjässen drog det längsta strået när branschorganisationen FAR delade ut sitt pris. Syftet med priset, som delats ut årligen sedan 2003, är att belöna företag som på ett föredömligt sätt redovisar utvecklingen av sitt hållbarhetsarbete. Den fem personer starka juryn utvärderade 68 inkomna redovisningar (en ökning med fem från föregående år) mot en lista på tio olika kriterier och kom fram till att Ericsson hade en»förhållandevis koncis men innehållsrik redovisning«som behandlar»aktuella frågor som yttrandefrihet och rätten till privatliv«. Vår strävan är att alltid kommunicera en balanserad och transparent bild av våra framgångar och utmaningar. Vi är övertygade om att hållbarhetsrapportering ska ge en balanserad syn och inte bara vara ensidigt positiv, sa Elaine Weidman-Grunewald, Vice President of Sustainability and Corporate Responsibility for the Ericsson Group, i ett pressmeddelande från FAR. Redovisning i stället för revision Revisionsspliktens avskaffande har lett till en uppgång för redovisningsbranschen, med fler bolag och anställda. När revisionsplikten för mindre aktiebolag togs bort 2010 förväntades det ge en effekt på redovisningsbranschen. Möjligheten för närmare aktiebolag att lägga ut redovisningen externt och möjligheten att avstå från granskning av en revisor skulle kunna leda till att nya firmor uppstod. Statistik från analysföretaget Visma visar också att reformen verkligen fick påverkan. Under den senaste femårsperioden har antalet redovisningsfirmor ökat med 21 procent och närmare fler svenskar är anställda än före ändringen. Antalet registrerade bolag inom sektorn har ökat från till över Samtidigt har reformen fått negativ effekt på revisionsbranschen. Många av de redan före förändringen etablerade företagen har behållit sina revisorer, medan de nya i hög utsträckning valt den nya»under den senaste femårsperioden har antalet redovisningsfirmor ökat.«lösningen. Revisionssektorn, som också tas upp i undersökningen, visar under samma period på en tillbakagång. Det tillkommer fortfarande nya revisionsföretag, men i betydligt mindre utsträckning än under 00-talet. 4 INBLICK

5 KONSULT & FINANS NYHETER Global bemanning Bemanningsföretagen blir allt fler världen över, men skillnaderna är fortfarande stora från land till land och mellan kontinenterna. Förra året var 61 miljoner människor, i nästan företag, anställda i bemanningsbranschen världen runt. Det står att läsa i branschens internationella intressaorganisation Cietts»Economic report«. Mest utbredd är branschen i USA och Kina, men även i Japan och stora delar av centrala och norra Europa är företagen vanliga, framför allt i Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Nederländerna. Mindre vanliga är de i Östeuropa och Ryssland, med Polen som ett undantag. Anställningsformen är relativt sällsynt också i Australien, Sydamerika och Afrika. Skillnader finns också i könsfördelningen, som skiftar stort mellan olika marknader och länder. Totalt över hela världen är förhållandet 43 procent kvinnor och 57 procent män, men i USA är det i stället en kraftig övervikt för kvinnor (58 procent) medan det i Europa rent generellt är fler män än kvinnor som arbetar för bemanningsföretag. Störst är andelen i Österrike (79 procent), Frankrike (73 procent) och Tyskland (70 procent). I Norden är fördelningen jämnare och i Sverige är den Lättare är det att se tydliga mönster vad gäller ålder. Arbetsstyrkan är genomgående ung i de flesta länder är en majoritet under 30 år (66 procent totalt sett). I Indien är bara 1 procent över 30 år, i Sydafrika 9 och i Kina 23 procent. I Frankrike utgör personer under 25 år 25 procent av arbetskraften i företagen. Bemanningsföretagen har på sina håll också visat sig vara en väg in på arbetsmarknaden för invandrare. I Tyskland var 17 procent av bemanningsföretagens arbetare av utländsk»arbetsstyrkan är genomgående ung i de flesta länder under 30 år.«härkomst, nästan dubbelt så många om man jämför med den totala tyska arbetsmarknaden (9 procent). En majoritet av uppdragen de anställda får är på över en månad, särskilt i USA och Central- och Nordeuropa. Enligt rapporten är jobbkvaliteten hög i jämförelse med andra anställningsformer när det gäller välfärd, lönenivå, jobbträning och pensioner men sämre när det gäller inflytande på och begränsning av arbetstid och jobbsäkerhet. En trend som blir allt tydligare är att företag lägger ut sitt HR-arbete på bemanningsföretag, särskilt i USA, Japan och Storbritannien. Även i resten av Europa har metoden ökat, även om bilden är väldigt splittrad. Adecco i topp på bemanningslista De tio största bemanningsföretagen i världen 1. Adecco 2. Randstad 3. Manpower Group 4. Allegis Group 5. Recruit 6. Hays PLC 7. Kelly Services 8. Robert Half 9. USG People 10. Tempstaff Sned utveckling av kompetens När Unionens barometer för kompetensutveckling presenterades tidigare i somras fanns det en tydlig tendens det finns skillnader mellan könen vad gäller hur kompetensutveckling sker. I undersökningen, där Unionenmedlemmar fick frågor med ett antal svarsalternativ, framkom att fler män än kvinnor anser att de har inflytande över sin kompetensutveckling och männen har också mer tid till sitt förfogande. I en kategori var däremot resultatet det omvända: fler kvinnor än män ansåg att de har nytta och användning av utvecklingen. 7,9 Så många miljoner kravbrev skickade landets samlade inkassobolag ut under förra året, enligt statistik från branschorganisationen Svensk Inkasso. INBLICK 5

6 REPORTAGE KONSULT & FINANS Att lyssna, kommunicera och skapa förtroende är framgångsfaktorer för konsulter, visar ny forskning på området. 6 INBLICK

7 KONSULT & FINANS REPORTAGE AEhenis sant vere poruntur? Konsten att bli vald Cullamene volum isquam acius reruptatem ra doluptia volent fugit, optatur? Ipistisi Förtroende. För konsulter av alla olika slag blir det allt viktigare. Men vad innebär det att ha och inge förtroende? Lovisa Näslund är ekonomie doktor och verksam vid Stockholm School of Economics och har i rapporten»får jag lov? Förtroendeskapande bland konsulter och teaterregissörer«undersökt just hur man bygger förtroende. Jag arbetade med teater länge och där såg jag tydligt hur det finns en process bakom vilka uppsättningar som sätts upp eller inte. Jag började fundera kring hur man väljer mellan projekt som på papperet framstår som jämnbra. Det var den processen jag ville undersöka. I en konkurrensutsatt bransch blir förtroendet mellan kund och konsult allt mer angeläget. Men hur bygger man relationer och förtroende? TEXT Mattias Dahlström ILLUSTRATION Christina Hägerfors relationer mellan konsult och kund. Hur gör man då för att bli vald som konsult? Och vad ska man tänka på när man väljer kund?»förtroende bygger på välvilja, kompetens och integritet, det är vad konsulterna måste uppvisa för kunderna.«kunna se potentiella problem i förtid och agera utifrån det. I nästan allt konsultarbete finns det inslag av förändringsarbete. Att lösa problem i förväg, att göra kunden uppmärksam på vilka justeringar som krävs, blir då allt viktigare. Allt går också att påverka: på personnivå, projektnivå, omvärldsnivå. En annan del som är viktig är att hela tiden direkt visa kunden nyttan i det man gör. Om alla beslut man gör utgår från kundens bästa blir förtroendet större. Näslund lyfter fram lyhördhet som en viktig egenskap. I rapporten jämför Lovisa Näslund två på papperet väldigt olika branscher konsult- och teaterbranscherna för att undersöka hur förtroende uppstår och bibehålls mellan kund och konsult, mellan teaterchef och regissör. Hon kommer fram till att förtroende vilar på tre pelare. Man brukar säga att förtroende bygger på välvilja, kompetens och integritet, det är vad konsulterna måste uppvisa för kunderna. För att vinna förtroende måste man våga vara sårbar. Lovisa Näslund menar att konsultbranschen är en relationsbaserad marknad givna referenspunkter kring bra och dåligt saknas och gör utbudet svårt att överblicka. Marknaden blir instabil och inriktad på att upprätthålla Marianne Olsson är författare till böckerna»framgångsrik konsult guiden till att lyckas«och»konsultboken«. Sedan några år tillbaka sammanställer hon också en lista över vilka egenskaper som är viktigast för att lyckas som konsult. Förtroende bygger man med en kombination av att agera konsekvent och proaktivt, säger hon. När jag identifierat mina topp-10-listor över vilka egenskaper som är viktiga för en konsult så har topp-3 varit: lyssna, kommunicera och skapa förtroende. Alla tre behövs, alla tre måste också samverka. Den senaste rankningen är den andra jag gjort och där har förtroendeskapandet gått från tredje- till första platsen. Jag tror det beror på att kommunikation numera ses som en sådan självklarhet, alla förväntas vara bra på det, att förtroende blir än viktigare. En viktig del av förtroendeskapandet är, enligt Marianne Olsson, att vara förutseende. Man måste helt enkelt kunna agera proaktivt. Det gäller att se helhetsperspektivet i kundprojektet. Jobbar man under en längre tid med ett uppdrag måste man INBLICK 7

8 REPORTAGE KONSULT & FINANS»Prispressen öppnar upp för nya spelare och ger nya möjligheter för konsultbolag.«en nyckel är att sätta sig in i kundens situation. Konsulten sitter ju inte bara och väntar på att bli vald. Hen måste lyssna på kunden: vilka rädslor finns hos denna kring det kommande projektet och hur kan man övertyga kunden om att det finns planer på hur man ska motverka den där oron? När jag har pratat med konsulter säger de ofta att det första mötet med kund, tvärtemot vad man kanske tror, inte handlar om att lansera sig själv utan mer om att förstå kunden. I mars förra året konstaterade företaget Cinode i en undersökning att även om de stora konsultföretagen drog ned på antalet tjänster så växte antalet mindre företag och ensamkonsulter. Enligt Olsson är det en följd av att kunderna blivit bättre och tuffare. En del av den ökade konkurrensen är att kunderna, både offentliga och privata, har blivit bättre på att handla upp konsulttjänster. De har blivit vassare spelare, helt enkelt. Det påverkar prisbilden. Kunderna blir mer krävande och priserna pressas, men det behöver inte vara negativt. Snarare kan det öppna upp för mindre företag som har råd och kan göra uppdrag till ett mindre arvode än de stora. Prispressen öppnar upp för nya spelare och ger nya möjligheter för både kunder och konsultbolag. I en tid av ökad konkurrens blir det självklart också allt viktigare att särskilja sig. Näslund tror att ett av de bästa sätten är att känna till sina begränsningar och inte göra mer än man vet att man kan. Inga konsulter är unika. Det finns självklart mindre variationer, men många har ungefär samma kunskaper och kvaliteter. En av de viktigaste sakerna blir då att veta när man ska säga nej. Det är väldigt lätt att falla för frestelsen att tro att man kan göra allt, men man måste veta vad man behärskar och inte. För djungeltelegrafen fungerar åt båda håll gör man ett dåligt projekt går de uppgifterna precis lika snabbt runt i branschen som rekommendationerna efter ett bra jobb. Kunden får inte sällan mer respekt för en om man säger nej, det betyder att konsulten har integritet och hellre vill göra ett bra jobb än att få en ännu större vinst. En undersökning från Cisnode visar att även om de stora konsultföretagen drar ner på antalet tjänster så växer antalet mindre företag och ensamkonsulter. Marianne Olssons lista över de tio viktigaste framgångsfaktorerna för konsulter: 1. Förmågan att skapa förtroende 2. Förmågan att kommunicera 3. Förmågan att lyssna 4. Problemlösningsförmåga 5. Självständig att kunna leda dig själv 6. Social förmåga 7. Erfarenhet 8. Förändringsbenägenhet 9. Vilja lära sig nya saker och utvecklas 10. Bra självförtroende Så fungerar förtroendebyggande, enligt Lovisa Näslund: 1. Vi gör en tolkning av historien och den erfarenhet vi har av en viss situation. Vad vet vi om motparten sedan tidigare? Hur har denna agerat i tidigare projekt? 2. Utifrån den erfarenheten kan vi skapa en särskild förväntan på framtiden och hur troligt ett visst scenario är. 3. Sedan krävs ytterligare något mer svårdefinierat. För att överbrygga avståndet mellan erfarenheten och förväntningarna krävs också ett steg ut i det okända the leap of faith där vi tar beslut och agerar utifrån förhoppning utan att veta säkert. 8 INBLICK

9 KONSULT & FINANS KOMPETENS Hotande lärarbrist Inom några år riskerar Sverige att lida stor brist på kompetenta lärare inom extern redovisning. Samtidigt skruvas samhällets krav på redovisning och kontroll upp. TEXT Daniel Åberg ILLUSTRATION Martin Nicolausson När Civilekonomerna för en tid sedan kartlade lärarsituationen vid svenska lärosäten inom extern redovisning och revision var det en dyster bild som mötte dem. Företagsekonomi är i dag det område där det utbildas flest studenter inom svenskt högskoleväsende, och redovisning är det vanligaste ämnet att fördjupa sig i. Trots det är endast ett fåtal lektorer och professorer verksamma inom externredovisning. Många av dem väntas dessutom gå i pension de närmaste åren. Vi uppmärksammades på problemet första gången 2007, när civilekonomexamen infördes och lärosäten började leta personal med lägst docentkompetens och det snart upptäcktes att de inte räckte till, säger Alexander Beck, som är utredningschef på Civilekonomerna. Suget från arbetsmarknaden efter kvalificerade ekonomer och revisorer är i dag stort, många studenter erbjuds arbete redan före examen och antalet platser på högskolornas grundutbildningar har successivt ökats. Samtidigt har resurserna på forskarnivå legat still eller till och med minskats, med effekten att färre stannar i den akademiska världen, vilket leder till lärarbrist.»vi når snart en punkt där lärarna inte räcker till.«vi har redan i dag en situation där vi tvingas samsas om de lärare som finns, säger Alexander Beck. Ulla Eriksson-Zetterquist, som är professor på GRI Handelshögskolan i Göteborgs institut för tvärvetenskaplig forskning säger att det är av yttersta vikt att beslutsfattarna inser problemets allvar. Samhällets krav på redovisning och kontroll skruvas hela tiden upp och behovet av kunnig personal ökar, men om inget förändras når vi snart en punkt där de lärare som behövs för att utbilda nya ekonomer inte räcker till, säger hon. Nu jobbas från flera håll bland ledande ekonomer för att lyfta frågan. Vi skriver debattartiklar, uppvaktar universitetsledningar och politiska makthavare. Många studenter vill göra akademisk karriär, men det saknas pengar i systemet för att anställa doktorander och post-docs. Det måste vi komma till rätta med, säger Ulla Eriksson-Zetterquist. Än så länge är man dock långtifrån framme vid målet. Det här kommer tyvärr som en nyhet för många, företagsekonomi är så stort i dag och då förutsätts det att alla behov är täckta, men så är inte fallet, säger Alexander Beck. INBLICK 9

10 KRÖNIKA KONSULT & FINANS Vi är inte immuna mot korruption Helena Sundén, generalsekreterare för Institutet mot mutor.»korruption är vardag i 80 procent av världens länder.«ofta dyker resonemanget upp om att vi i Sverige är blåögda inför korruption. Men stämmer det verkligen? Många är nog medvetna om riskerna, även om vi inte vill tro att det förekommer i vår verksamhet. I en nyligen presenterad undersökning av EY (tidigare Ernst & Young) tillfrågades personer från stora företag fördelade på totalt 38 länder om sin syn på korruption. I de svar som presenterades avseende Sverige framgår att de flesta tillfrågade har en policy mot korruption, men att 66 procent saknar en uttalad beskrivning av vad som händer om en anställd bryter mot regelverket. I medierapportering har det ibland beskrivits som att företagen har en naiv inställning till korruption. Representanter skickas till marknader med hög grad av korruption utan att vara rustade för vad som väntar och sedan är misstanken om muta ett faktum. Jag som hela dagarna lever med korruptionsfrågorna skulle inte vilja kalla det en naiv inställning mot korruption, däremot tar vi gärna på skygglapparna, kniper ihop ögonen och intalar oss att det inte rör oss. De stora svenska företagen arbetar aktivt med frågan och många har en god bild av de utmaningar som väntar. Många kunskapsutbyten sker i arbetet mot korruption och problematiken är en del i en högst levande dialog. Det framgår också i undersökningen att press att uppnå finansiella mål och frisera siffor förekommer. Kan det vara så att det finns en press att uppnå finansiella mål? Självklart! Vi pratar om företag som ska tjäna pengar och som lever på att öka vinstmarginalerna. Kan arbetet mot korruption hamna i konflikt med detta? Javisst! Det är just därför företagsledningen måste tala om för de anställda att arbetet mot korruption inte kan förbises. Det är därför det är viktigt att policyn är baserad på verkligheten, att den följs upp och att det vidtas åtgärder om någon bryter mot den. Om vi inte vågar säga nej till kortsiktiga affärer som står i strid med arbetet mot korruption kommer vi aldrig att kunna bygga och bibehålla långsiktiga och hållbara verksamheter. Och varför ska då företagen vaccinera sig mot korruption? Därför att det inte finns något botemedel, därför att korruption är vardag i 80 procent av världens länder och för att vi som lever och arbetar i svenska företag i en globaliserad värld inte är immuna. Korruption äter förtroende och skadar den sunda konkurrensen, det är ett virus som det är svårt att freda sig mot och som kommer att slå direkt mot resultaten i våra företag. Därför är effektiva förebyggande åtgärder helt centrala. Institutet mot mutor IMM instiftades 1923 och är en ideell näringslivsorganisation som tar fram information om korruption och ger råd om hur den kan undvikas och bekämpas. 10 INBLICK

11 Fördel Unionen HANDEL KRÖNIKA Unionen arbetar för att lyfta alla medlemmars arbetssituation. Här får du ta del av nyheter och erbjudanden för just din bransch. Som medlem i Unionen får du 20 procents rabatt på Wenells samtliga utbildningar. Rabatt på projektledarutbildningar Under perioden 1 september 16 oktober får du som medlem i Unionen 20 procents rabatt på samtliga utbildningar som du bokar hos Wenell (själva utbildningen behöver inte genomföras under angiven period). Unionen har valt Wenell som exklusiv samarbetspartner och rekommenderar deras utbildningar för dig som är projektledare och vill utveckla dina färdigheter i projektledning och ledarskap/kommunikation. Wenell har även preparandkurser för dig som vill certifiera dig som projektledare kronor till din utveckling Funderar du på att vidareutbilda dig finns pengar att spara via ditt medlemskap. Unionens studiestöd ger dig ersättning för kursavgifter samt litteratur- eller materialkostnader när du vill kompetensutveckla dig i arbetslivet. Unionen ger dig ersättning med kronor per termin. Den totala summan som går att söka är kronor. För att få studiestöd krävs att du har varit medlem i Unionen i minst sex månader. Tidigare medlemskap i Unionen Student eller annat fackförbund räknas också. Handläggningstiden beräknas till åtta veckor. Om du vidareutbildat dig tidigare men glömt att ansöka om ersättning kan du söka retroaktivt ett år tillbaka i tiden. Ansökningsblanketter och mer information om studiestödet finns på Unionens hemsida. Läs mer på unionen.se Läs mer om erbjudandet på unionen.se/medlemskapet/medlemsformaner/ wenells-projektledarutbildning Familjejuridisk rådgivning och avtal Behöver du ett äktenskapsförord, testamente, samboavtal, skuldbrev eller annat privatjuridiskt avtal? Nu har du tillgång till juristbyrån Avtal24:s webbverktyg och erfarna jurister. Du kan snabbt och enkelt upprätta avtal anpassade till dina unika behov och individuella förutsättningar. Du ställs inför de frågor en jurist ställer och utifrån svaren du ger skapas ett färdigt avtal som är juridiskt korrekt. Det skickas direkt till din e-post till en betydligt lägre kostnad än om du skulle anlita en juristbyrå. Som medlem i Unionen har du möjlighet att genomföra en kostnadsfri juridisk behovsanalys online och skriva valfria privatjuridiska avtal med 20 procents rabatt, online eller tillsammans med jurist. Mer information finns på avtal24.se/unionen eller ring Avtal24:s jurister på Kryssa med rabatt Är du sugen på en kryssning till Mariehamn, Helsingfors, Tallinn eller någon annan ort kring Östersjön? Kolla in vilka rabatter du får hos Viking Line och Birka Cruises. Läs mer under»res och bo«på unionen.se/medlemskapet/ medlemsformaner INBLICK 11

12 Värva en kompis, välj varsin premie. Har du en kompis, kollega, affärskollega eller granne som inte är med i Unionen än? Värva din kompis så bjuder vi er på en värvningspremie respektive välkomstpresent, värde 100 kr per person. Välj mellan böcker, badhanddukar, solcellsladdare, Unionenparaply, presentkort hos Funäsfjällen m.m eller att vi istället skänker 100 kr till SOS Barnbyar. De 3 första månaderna är dessutom gratis för den nya medlemmen, värde upp till 675 kr eller kr (exkl moms) för egenföretagare. Erbjudandet gäller till den 30 september 2015 när du värvar en ny yrkesverksam medlem eller egenföretagarmedlem (inte student- eller pensionärsmedlem). VÄRDE 100 KR PER PERSON 12 INBLICK Läs mer och värva på

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

I SKUGGAN AV VARSLEN ERICSSONS STEFAN BORG OM BRISTEN PÅ KOMPETENSUTVECKLING I BRANSCHEN

I SKUGGAN AV VARSLEN ERICSSONS STEFAN BORG OM BRISTEN PÅ KOMPETENSUTVECKLING I BRANSCHEN SEPTEMBER 2015 INBLICK I DIN BRANSCH IT & TELEKOM AVTALSRÖRELSENS VIKTIGASTE FRÅGOR FRÅN DIGITALT TILL FYSISKT ABONNERA I STÄLLET FÖR ATT ÄGA DEN FÖRLORADE DRÖMMEN OM BITCOIN I SKUGGAN AV VARSLEN ERICSSONS

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

JAMSTALLD. Hon vill göra industrin mer SVERIGE TOPPAR INNOVATIONSLIGAN KÄRNKRAFT EN OLÖNSAM AFFÄR FACKLIGA FRÅGOR PÅ EXPORT

JAMSTALLD. Hon vill göra industrin mer SVERIGE TOPPAR INNOVATIONSLIGAN KÄRNKRAFT EN OLÖNSAM AFFÄR FACKLIGA FRÅGOR PÅ EXPORT SEPTEMBER 2015 INBLICK I DIN BRANSCH INDUSTRI & TEKNIK SVERIGE TOPPAR INNOVATIONSLIGAN KÄRNKRAFT EN OLÖNSAM AFFÄR FACKLIGA FRÅGOR PÅ EXPORT Hon vill göra industrin mer JAMSTALLD SANDVIK-INGENJÖREN ELINA

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Mediesatsning med hjälp av ANSÖKNINGSRAS FÖR JOURNALIST- UTBILDNINGARNA DÅLIG MÅNGFALD HOS BOKFÖRLAGEN ARG LAPP MED EFFEKTIVT BUDSKAP

Mediesatsning med hjälp av ANSÖKNINGSRAS FÖR JOURNALIST- UTBILDNINGARNA DÅLIG MÅNGFALD HOS BOKFÖRLAGEN ARG LAPP MED EFFEKTIVT BUDSKAP SEPTEMBER 2015 INBLICK I DIN BRANSCH MEDIA & KOMMUNIKATION ANSÖKNINGSRAS FÖR JOURNALIST- UTBILDNINGARNA DÅLIG MÅNGFALD HOS BOKFÖRLAGEN ARG LAPP MED EFFEKTIVT BUDSKAP Mediesatsning med hjälp av ANDREAS

Läs mer

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs Mars 2010 Bemanningsföretagen behövs Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Majoriteten unga positiva till bemanningsföretag... 6 Många anser att bemanningsföretag förbättrar

Läs mer

För säljare, av säljare, genom hela karriären.

För säljare, av säljare, genom hela karriären. För säljare, av säljare, genom hela karriären. Säljarnas är den unika medlemsorganisationen som är specialiserad på säljarens förutsättningar och utmaningar. Det har vi över 100 års erfarenhet av. Vi vet

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare

Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare Stockholm juli 2009 Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare Trots lågkonjunkturen och hög arbetslöshet söker svenska arbetsgivare efter rätt kompetens. Hela 29 procent

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010 Konsult i bemanningsbranschen 14 juni 2010 1 Bemanningsbranschen 1993 blev personaluthyrning tillåtet Flexibilitet i bemanning för kundföretaget Konjunkturberoende lågmarginalbransch Kollektivavtal redan

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2012 1 Technology Management TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2012. Årets undersökning är den tredje i raden

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK ST 2015. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet ST. Tilltryck: April 2016. En arbetsplats en fackförening ST är det ledande fackförbundet

Läs mer

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen.

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Ev a-kasseavgift och premie för tilläggsförsäkring tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare i 3 månader Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Dessutom ca resten

Läs mer

Vad hände sedan? En uppföljning av 2009 års examensstudenter

Vad hände sedan? En uppföljning av 2009 års examensstudenter Vad hände sedan? En uppföljning av 2009 års examensstudenter text På Handelshögskolan utbildas morgondagens ekonomer och jurister Layout och grafisk form: Johanna Flemström Text och produktion: Hannah

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 3

Perspektiv på lärarlöner, del 3 Perspektiv på lärarlöner, del 3 en oroande framtidsspaning Rapport från Lärarförbundet 2010-03-05 Nu brådskar det! Kan det verkligen vara så att kvinnodominerade yrken idag, en bit in på 2000-talet, fortfarande

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

FUCK CANCER! UNG CANCER HAR PÅ BARA FEM ÅR LYCKATS FÅ TUSENTALS ATT ENGAGERA SIG I DERAS IDEELLA ORGANISATION MILJONSATSNING PÅ ASYLSÖKANDE

FUCK CANCER! UNG CANCER HAR PÅ BARA FEM ÅR LYCKATS FÅ TUSENTALS ATT ENGAGERA SIG I DERAS IDEELLA ORGANISATION MILJONSATSNING PÅ ASYLSÖKANDE OKTOBER 2015 INBLICK I DIN BRANSCH ORGANISATIONER & FÖRENINGAR FUCK CANCER! UNG CANCER HAR PÅ BARA FEM ÅR LYCKATS FÅ TUSENTALS ATT ENGAGERA SIG I DERAS IDEELLA ORGANISATION START FÖR AVTALSRÖRELSEN! MILJONSATSNING

Läs mer

En okänd kändis. Varumärkesplattform för Uppsala kommun Vård & bildning

En okänd kändis. Varumärkesplattform för Uppsala kommun Vård & bildning Alice 1,5 år Storvreta En okänd kändis. Varumärkesplattform för Uppsala kommun Vård & bildning Hur ska Vård & bildning se ut i framtiden? Och hur kan vi möta den allt större konkurrensen från andra alternativ?

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Staf, mars 2017 Brita Lundström, Fil. Dr Stockholms Akademiska Forum Valhallavägen Stockholm

Staf, mars 2017 Brita Lundström, Fil. Dr Stockholms Akademiska Forum Valhallavägen Stockholm Internationell studentmobilitet i Stockholm 2015/2016 Staf, mars 2017 Brita Lundström, Fil. Dr Stockholms Akademiska Forum Valhallavägen 79 114 28 Stockholm www.staforum.se 2 Internationell studentmobilitet

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång, februari 2011 Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer - en statistisk

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q4/6 Sverige 4

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Nyhet! Upplaga 1. Vision utbildningar. Mentorskapsprogram. för avdelningar och klubbar. *Förslag på utbildningsmaterial*

Nyhet! Upplaga 1. Vision utbildningar. Mentorskapsprogram. för avdelningar och klubbar. *Förslag på utbildningsmaterial* Nyhet! Upplaga 1 Vision utbildningar Mentorskapsprogram för avdelningar och klubbar *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre Du och din lön eller hur du kan göra din lönedialog bättre STs lönepolitik Din lön ska vara saklig Ju högre krav som ställs på ditt jobb och skickligare du är desto mer ska du tjäna Osakliga löneskillnader

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Innehållsförteckning Om arbetsmarknaden för samhällsvetare... 2 Statlig förvaltning... 4 Kommunal förvaltning...

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

BEREDSKAP. En bransch i ständig EN HALV MILJON SAKNAR AVTALADE FÖRMÅNER AVTALEN SOM HOTAR TELEMARKETING VAD ÄR VIKTIGAST I AVTALSRÖRELSEN?

BEREDSKAP. En bransch i ständig EN HALV MILJON SAKNAR AVTALADE FÖRMÅNER AVTALEN SOM HOTAR TELEMARKETING VAD ÄR VIKTIGAST I AVTALSRÖRELSEN? OKTOBER 2015 INBLICK I DIN BRANSCH SERVICE & TJÄNSTER EN HALV MILJON SAKNAR AVTALADE FÖRMÅNER AVTALEN SOM HOTAR TELEMARKETING VAD ÄR VIKTIGAST I AVTALSRÖRELSEN? En bransch i ständig BEREDSKAP ARBETE PÅ

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31 CIRKULÄR Till Regionkontor, klubbar och arbetsplatsombud inom Teknikarbetsgivarnas, Industri- och Kemigruppens samt Stål och Metallarbetsgivarförbundets områden. Unionen Direkt Avtalsenheten Datum Vår

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

Mejl och mobilpolicy

Mejl och mobilpolicy Mejl och mobilpolicy Tillgänglighet efter arbetstid blir allt vanligare och har många orsaker. Många tjänstemän har fått friare arbetstider och ges allt större möjlighet att utföra arbetsuppgifter på distans.

Läs mer

Så hanterar du etiska dilemman. 2014 Redaktörer Karin Karlström och Anna Kopparberg

Så hanterar du etiska dilemman. 2014 Redaktörer Karin Karlström och Anna Kopparberg Så hanterar du etiska dilemman 2014 Redaktörer Karin Karlström och Anna Kopparberg Så hanterar du etiska dilemman Saco Chefsråd har formulerat ett antal råd kring etik och hur du som chef kan göra för

Läs mer

Pressinfo. Företagstjänster 2012

Pressinfo. Företagstjänster 2012 Pressinfo Företagstjänster 2012 2012-06-11 Release: kl. 05.oo GENERELLT BRANSCHEN Kunderna är generellt nöjda med sina leverantörer av konsulttjänster, bemanningstjänster och revisionstjänster. Nöjdheten

Läs mer

Vi bjuder på 3 mån! Spara upp till. Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet

Vi bjuder på 3 mån! Spara upp till. Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet Vi bjuder på 3 mån! Spara upp till 675 KR Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet Jag pratar gärna om mina krafter. Ja, inkomstförsäkringen, förhandlingshjälpen

Läs mer

Ett världsmästerskap AVTALSRÖRELSENS VIKTIGASTE FRÅGOR HUR KONTOREN BLIR VARUMÄRKEN NÄR BLIR ALLA KÖK SMARTA?

Ett världsmästerskap AVTALSRÖRELSENS VIKTIGASTE FRÅGOR HUR KONTOREN BLIR VARUMÄRKEN NÄR BLIR ALLA KÖK SMARTA? SEPTEMBER 2015 INBLICK I DIN BRANSCH BYGG & FASTIGHET AVTALSRÖRELSENS VIKTIGASTE FRÅGOR HUR KONTOREN BLIR VARUMÄRKEN NÄR BLIR ALLA KÖK SMARTA? Ett världsmästerskap KAMPANJEN»DECENT WORK, FAIR PLAY«UPPMÄRKSAMMAR

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Lönepolitisk plattform

Lönepolitisk plattform Lönepolitisk plattform Antagen vid FTFs riksstämma 2010 2 (8) Inledning Denna lönepolitiska plattform syftar till att på ett övergripande plan beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer 2 Medan våra medlemmar utvecklar Sverige så utvecklar vi dem Våra ingenjörers visioner leder oss steg för steg mot ett bättre samhälle. Det är deras innovationskraft som löser

Läs mer