FORTROENDE. Så kan konsulter vinna kundens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FORTROENDE. Så kan konsulter vinna kundens"

Transkript

1 SEPTEMBER 2015 INBLICK I DIN BRANSCH KONSULT & FINANS STOR BRIST PÅ LÄRARE HOTAR REDOVISNING DE OMUTBARA KORRUPTION UNDER LUPPEN AVTALSRÖRELSENS VIKTIGASTE FRÅGOR Så kan konsulter vinna kundens FORTROENDE NY FORSKNING FRÅN TEATERVÄRLDEN VISAR VILKA EGENSKAPER SOM KAN GE KONSULTER FRAMGÅNG INBLICK 1

2 utveckla arbetsplatsen. och dig själv. Man får en bra kompetens och förtroendevaldautbildningarna är meriterande. Att engagera sig fackligt är att investera i sig själv. J A q U eline MA ier Chávez klubbstyrelseledamot på Fresenius Kabi AB i Uppsala Som medlem i Unionen kan du vara med och påverka och förbättra i frågor som engagerar dig på jobbet. Bli arbetsplatsombud, arbetsmiljöombud eller bilda en Unionenklubb. Det finns mycket att tjäna för dig personligen, dina kollegor och din arbetsplats. Du får insyn och inflytande över verksamheten och villkoren rena rama röntgenblicken och tankekraften och skaffar dig erfarenheter och kunskaper om arbetslivet och dig själv som du har nytta av i ditt vanliga jobb. Läs mer på Eller sms:a unionen EngagEra dig till nummer 71700

3 KONSULT & FINANS VÄLKOMMEN Innehåll NYHET: Hur ser bemanningsbranschen ut globalt sett? Ciett har svaren. REPORTAGE: Ny rapport utreder hur man bäst bygger förtroende som konsult. TREND: Brist på kompetenta lärare hotar redovisningens framtid. KRÖNIKA: IMM:s Helena Sundén om svensk naivitet inför korruption. Välkommen till din bransch! Den här tidningen bevakar aktuali teter och trender i konsult- och finansbranschen och de utmaning ar du som jobbar inom området möter. Här kan du läsa om kollegor, besöka arbets platser och få svar på frågorna som hjälper dig att utvecklas. Har vi tagit fel på vilken bransch du arbetar i? Byt enkelt genom att logga in på unionen.se! MÅNADENS SNACKIS Start för avtalsrörelsen! Peter A. Bording Unionenklubben Manpower De allmänna villkoren. Det går kanske stick i stäv mot de fyra punkter som förbundsstyrelsen vill ta upp, men även om till exempel flexpension är viktigt tycker jag att vi tappat frågor kring grundläggande saker som lönesystem och röda dagar. De har inte tagits upp på flera år och det tycker jag är synd. Flexpension för alla, höjd reallön, bättre återhämtning, ökad tillgänglighet och minskade löneskillnader mellan kvinnor och män. Det är Unionens viktigaste krav inför den kommande avtalsrörelsen. Vilken fråga är viktigast för er klubb? Svanhild Rörset Unionenklubben Resurs Bank Flexpensionen känns utan tvekan som den viktigaste frågan. Men det märks också att det krävs mer information kring den. Många medlemmar har ännu inte riktigt greppat vad det handlar om och tänker att det där med pension ligger långt fram i tiden och löser sig nog av sig självt. Fakta: Avtalsrörelsen En återkommande händelse där arbetsmarknadens parter, arbetare och arbetsgivare, förhandlar fram nya avtal som reglerar löner och arbetsvillkor. Arbetsgivarsidan förväntas kräva väldigt låga lönelyft Unionens mål i avtalsrörelsen är flexpension på alla avtalsområden, höjda reallöner och siffersatta årliga löneökningar, stärkta möjligheter till återhämtning och ökad tydlighet kring tillgänglighet samt åtgärder för minskade löneskillnader mellan män och kvinnor. Ansvarig utgivare Fredrik Nilsson, Unionen Projektansvarig Mikael Sundström Redaktör Mattias Dahlström Art Director Douglas Dittmer Account Director Magnus Lindvall Editorial Director Kjell Häglund Tryck och repro Stibo Graphic AS För frågor om innehållet Mikael Sundström INBLICK 3

4 »Det är bättre att inte göra fel än att göra mer rätt än fel.«bino Catassius, professor i redovisning och revision vid Stockholms universitet, i en artikel om förtroende och jävproblematik i tidningen Balans. Guld och gröna skogar för redovisningsbranschen. Koncis redovisning skapade vinnare Ericsson gjorde förra årets bästa hållbarhetsredovisning. Telekombjässen drog det längsta strået när branschorganisationen FAR delade ut sitt pris. Syftet med priset, som delats ut årligen sedan 2003, är att belöna företag som på ett föredömligt sätt redovisar utvecklingen av sitt hållbarhetsarbete. Den fem personer starka juryn utvärderade 68 inkomna redovisningar (en ökning med fem från föregående år) mot en lista på tio olika kriterier och kom fram till att Ericsson hade en»förhållandevis koncis men innehållsrik redovisning«som behandlar»aktuella frågor som yttrandefrihet och rätten till privatliv«. Vår strävan är att alltid kommunicera en balanserad och transparent bild av våra framgångar och utmaningar. Vi är övertygade om att hållbarhetsrapportering ska ge en balanserad syn och inte bara vara ensidigt positiv, sa Elaine Weidman-Grunewald, Vice President of Sustainability and Corporate Responsibility for the Ericsson Group, i ett pressmeddelande från FAR. Redovisning i stället för revision Revisionsspliktens avskaffande har lett till en uppgång för redovisningsbranschen, med fler bolag och anställda. När revisionsplikten för mindre aktiebolag togs bort 2010 förväntades det ge en effekt på redovisningsbranschen. Möjligheten för närmare aktiebolag att lägga ut redovisningen externt och möjligheten att avstå från granskning av en revisor skulle kunna leda till att nya firmor uppstod. Statistik från analysföretaget Visma visar också att reformen verkligen fick påverkan. Under den senaste femårsperioden har antalet redovisningsfirmor ökat med 21 procent och närmare fler svenskar är anställda än före ändringen. Antalet registrerade bolag inom sektorn har ökat från till över Samtidigt har reformen fått negativ effekt på revisionsbranschen. Många av de redan före förändringen etablerade företagen har behållit sina revisorer, medan de nya i hög utsträckning valt den nya»under den senaste femårsperioden har antalet redovisningsfirmor ökat.«lösningen. Revisionssektorn, som också tas upp i undersökningen, visar under samma period på en tillbakagång. Det tillkommer fortfarande nya revisionsföretag, men i betydligt mindre utsträckning än under 00-talet. 4 INBLICK

5 KONSULT & FINANS NYHETER Global bemanning Bemanningsföretagen blir allt fler världen över, men skillnaderna är fortfarande stora från land till land och mellan kontinenterna. Förra året var 61 miljoner människor, i nästan företag, anställda i bemanningsbranschen världen runt. Det står att läsa i branschens internationella intressaorganisation Cietts»Economic report«. Mest utbredd är branschen i USA och Kina, men även i Japan och stora delar av centrala och norra Europa är företagen vanliga, framför allt i Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Nederländerna. Mindre vanliga är de i Östeuropa och Ryssland, med Polen som ett undantag. Anställningsformen är relativt sällsynt också i Australien, Sydamerika och Afrika. Skillnader finns också i könsfördelningen, som skiftar stort mellan olika marknader och länder. Totalt över hela världen är förhållandet 43 procent kvinnor och 57 procent män, men i USA är det i stället en kraftig övervikt för kvinnor (58 procent) medan det i Europa rent generellt är fler män än kvinnor som arbetar för bemanningsföretag. Störst är andelen i Österrike (79 procent), Frankrike (73 procent) och Tyskland (70 procent). I Norden är fördelningen jämnare och i Sverige är den Lättare är det att se tydliga mönster vad gäller ålder. Arbetsstyrkan är genomgående ung i de flesta länder är en majoritet under 30 år (66 procent totalt sett). I Indien är bara 1 procent över 30 år, i Sydafrika 9 och i Kina 23 procent. I Frankrike utgör personer under 25 år 25 procent av arbetskraften i företagen. Bemanningsföretagen har på sina håll också visat sig vara en väg in på arbetsmarknaden för invandrare. I Tyskland var 17 procent av bemanningsföretagens arbetare av utländsk»arbetsstyrkan är genomgående ung i de flesta länder under 30 år.«härkomst, nästan dubbelt så många om man jämför med den totala tyska arbetsmarknaden (9 procent). En majoritet av uppdragen de anställda får är på över en månad, särskilt i USA och Central- och Nordeuropa. Enligt rapporten är jobbkvaliteten hög i jämförelse med andra anställningsformer när det gäller välfärd, lönenivå, jobbträning och pensioner men sämre när det gäller inflytande på och begränsning av arbetstid och jobbsäkerhet. En trend som blir allt tydligare är att företag lägger ut sitt HR-arbete på bemanningsföretag, särskilt i USA, Japan och Storbritannien. Även i resten av Europa har metoden ökat, även om bilden är väldigt splittrad. Adecco i topp på bemanningslista De tio största bemanningsföretagen i världen 1. Adecco 2. Randstad 3. Manpower Group 4. Allegis Group 5. Recruit 6. Hays PLC 7. Kelly Services 8. Robert Half 9. USG People 10. Tempstaff Sned utveckling av kompetens När Unionens barometer för kompetensutveckling presenterades tidigare i somras fanns det en tydlig tendens det finns skillnader mellan könen vad gäller hur kompetensutveckling sker. I undersökningen, där Unionenmedlemmar fick frågor med ett antal svarsalternativ, framkom att fler män än kvinnor anser att de har inflytande över sin kompetensutveckling och männen har också mer tid till sitt förfogande. I en kategori var däremot resultatet det omvända: fler kvinnor än män ansåg att de har nytta och användning av utvecklingen. 7,9 Så många miljoner kravbrev skickade landets samlade inkassobolag ut under förra året, enligt statistik från branschorganisationen Svensk Inkasso. INBLICK 5

6 REPORTAGE KONSULT & FINANS Att lyssna, kommunicera och skapa förtroende är framgångsfaktorer för konsulter, visar ny forskning på området. 6 INBLICK

7 KONSULT & FINANS REPORTAGE AEhenis sant vere poruntur? Konsten att bli vald Cullamene volum isquam acius reruptatem ra doluptia volent fugit, optatur? Ipistisi Förtroende. För konsulter av alla olika slag blir det allt viktigare. Men vad innebär det att ha och inge förtroende? Lovisa Näslund är ekonomie doktor och verksam vid Stockholm School of Economics och har i rapporten»får jag lov? Förtroendeskapande bland konsulter och teaterregissörer«undersökt just hur man bygger förtroende. Jag arbetade med teater länge och där såg jag tydligt hur det finns en process bakom vilka uppsättningar som sätts upp eller inte. Jag började fundera kring hur man väljer mellan projekt som på papperet framstår som jämnbra. Det var den processen jag ville undersöka. I en konkurrensutsatt bransch blir förtroendet mellan kund och konsult allt mer angeläget. Men hur bygger man relationer och förtroende? TEXT Mattias Dahlström ILLUSTRATION Christina Hägerfors relationer mellan konsult och kund. Hur gör man då för att bli vald som konsult? Och vad ska man tänka på när man väljer kund?»förtroende bygger på välvilja, kompetens och integritet, det är vad konsulterna måste uppvisa för kunderna.«kunna se potentiella problem i förtid och agera utifrån det. I nästan allt konsultarbete finns det inslag av förändringsarbete. Att lösa problem i förväg, att göra kunden uppmärksam på vilka justeringar som krävs, blir då allt viktigare. Allt går också att påverka: på personnivå, projektnivå, omvärldsnivå. En annan del som är viktig är att hela tiden direkt visa kunden nyttan i det man gör. Om alla beslut man gör utgår från kundens bästa blir förtroendet större. Näslund lyfter fram lyhördhet som en viktig egenskap. I rapporten jämför Lovisa Näslund två på papperet väldigt olika branscher konsult- och teaterbranscherna för att undersöka hur förtroende uppstår och bibehålls mellan kund och konsult, mellan teaterchef och regissör. Hon kommer fram till att förtroende vilar på tre pelare. Man brukar säga att förtroende bygger på välvilja, kompetens och integritet, det är vad konsulterna måste uppvisa för kunderna. För att vinna förtroende måste man våga vara sårbar. Lovisa Näslund menar att konsultbranschen är en relationsbaserad marknad givna referenspunkter kring bra och dåligt saknas och gör utbudet svårt att överblicka. Marknaden blir instabil och inriktad på att upprätthålla Marianne Olsson är författare till böckerna»framgångsrik konsult guiden till att lyckas«och»konsultboken«. Sedan några år tillbaka sammanställer hon också en lista över vilka egenskaper som är viktigast för att lyckas som konsult. Förtroende bygger man med en kombination av att agera konsekvent och proaktivt, säger hon. När jag identifierat mina topp-10-listor över vilka egenskaper som är viktiga för en konsult så har topp-3 varit: lyssna, kommunicera och skapa förtroende. Alla tre behövs, alla tre måste också samverka. Den senaste rankningen är den andra jag gjort och där har förtroendeskapandet gått från tredje- till första platsen. Jag tror det beror på att kommunikation numera ses som en sådan självklarhet, alla förväntas vara bra på det, att förtroende blir än viktigare. En viktig del av förtroendeskapandet är, enligt Marianne Olsson, att vara förutseende. Man måste helt enkelt kunna agera proaktivt. Det gäller att se helhetsperspektivet i kundprojektet. Jobbar man under en längre tid med ett uppdrag måste man INBLICK 7

8 REPORTAGE KONSULT & FINANS»Prispressen öppnar upp för nya spelare och ger nya möjligheter för konsultbolag.«en nyckel är att sätta sig in i kundens situation. Konsulten sitter ju inte bara och väntar på att bli vald. Hen måste lyssna på kunden: vilka rädslor finns hos denna kring det kommande projektet och hur kan man övertyga kunden om att det finns planer på hur man ska motverka den där oron? När jag har pratat med konsulter säger de ofta att det första mötet med kund, tvärtemot vad man kanske tror, inte handlar om att lansera sig själv utan mer om att förstå kunden. I mars förra året konstaterade företaget Cinode i en undersökning att även om de stora konsultföretagen drog ned på antalet tjänster så växte antalet mindre företag och ensamkonsulter. Enligt Olsson är det en följd av att kunderna blivit bättre och tuffare. En del av den ökade konkurrensen är att kunderna, både offentliga och privata, har blivit bättre på att handla upp konsulttjänster. De har blivit vassare spelare, helt enkelt. Det påverkar prisbilden. Kunderna blir mer krävande och priserna pressas, men det behöver inte vara negativt. Snarare kan det öppna upp för mindre företag som har råd och kan göra uppdrag till ett mindre arvode än de stora. Prispressen öppnar upp för nya spelare och ger nya möjligheter för både kunder och konsultbolag. I en tid av ökad konkurrens blir det självklart också allt viktigare att särskilja sig. Näslund tror att ett av de bästa sätten är att känna till sina begränsningar och inte göra mer än man vet att man kan. Inga konsulter är unika. Det finns självklart mindre variationer, men många har ungefär samma kunskaper och kvaliteter. En av de viktigaste sakerna blir då att veta när man ska säga nej. Det är väldigt lätt att falla för frestelsen att tro att man kan göra allt, men man måste veta vad man behärskar och inte. För djungeltelegrafen fungerar åt båda håll gör man ett dåligt projekt går de uppgifterna precis lika snabbt runt i branschen som rekommendationerna efter ett bra jobb. Kunden får inte sällan mer respekt för en om man säger nej, det betyder att konsulten har integritet och hellre vill göra ett bra jobb än att få en ännu större vinst. En undersökning från Cisnode visar att även om de stora konsultföretagen drar ner på antalet tjänster så växer antalet mindre företag och ensamkonsulter. Marianne Olssons lista över de tio viktigaste framgångsfaktorerna för konsulter: 1. Förmågan att skapa förtroende 2. Förmågan att kommunicera 3. Förmågan att lyssna 4. Problemlösningsförmåga 5. Självständig att kunna leda dig själv 6. Social förmåga 7. Erfarenhet 8. Förändringsbenägenhet 9. Vilja lära sig nya saker och utvecklas 10. Bra självförtroende Så fungerar förtroendebyggande, enligt Lovisa Näslund: 1. Vi gör en tolkning av historien och den erfarenhet vi har av en viss situation. Vad vet vi om motparten sedan tidigare? Hur har denna agerat i tidigare projekt? 2. Utifrån den erfarenheten kan vi skapa en särskild förväntan på framtiden och hur troligt ett visst scenario är. 3. Sedan krävs ytterligare något mer svårdefinierat. För att överbrygga avståndet mellan erfarenheten och förväntningarna krävs också ett steg ut i det okända the leap of faith där vi tar beslut och agerar utifrån förhoppning utan att veta säkert. 8 INBLICK

9 KONSULT & FINANS KOMPETENS Hotande lärarbrist Inom några år riskerar Sverige att lida stor brist på kompetenta lärare inom extern redovisning. Samtidigt skruvas samhällets krav på redovisning och kontroll upp. TEXT Daniel Åberg ILLUSTRATION Martin Nicolausson När Civilekonomerna för en tid sedan kartlade lärarsituationen vid svenska lärosäten inom extern redovisning och revision var det en dyster bild som mötte dem. Företagsekonomi är i dag det område där det utbildas flest studenter inom svenskt högskoleväsende, och redovisning är det vanligaste ämnet att fördjupa sig i. Trots det är endast ett fåtal lektorer och professorer verksamma inom externredovisning. Många av dem väntas dessutom gå i pension de närmaste åren. Vi uppmärksammades på problemet första gången 2007, när civilekonomexamen infördes och lärosäten började leta personal med lägst docentkompetens och det snart upptäcktes att de inte räckte till, säger Alexander Beck, som är utredningschef på Civilekonomerna. Suget från arbetsmarknaden efter kvalificerade ekonomer och revisorer är i dag stort, många studenter erbjuds arbete redan före examen och antalet platser på högskolornas grundutbildningar har successivt ökats. Samtidigt har resurserna på forskarnivå legat still eller till och med minskats, med effekten att färre stannar i den akademiska världen, vilket leder till lärarbrist.»vi når snart en punkt där lärarna inte räcker till.«vi har redan i dag en situation där vi tvingas samsas om de lärare som finns, säger Alexander Beck. Ulla Eriksson-Zetterquist, som är professor på GRI Handelshögskolan i Göteborgs institut för tvärvetenskaplig forskning säger att det är av yttersta vikt att beslutsfattarna inser problemets allvar. Samhällets krav på redovisning och kontroll skruvas hela tiden upp och behovet av kunnig personal ökar, men om inget förändras når vi snart en punkt där de lärare som behövs för att utbilda nya ekonomer inte räcker till, säger hon. Nu jobbas från flera håll bland ledande ekonomer för att lyfta frågan. Vi skriver debattartiklar, uppvaktar universitetsledningar och politiska makthavare. Många studenter vill göra akademisk karriär, men det saknas pengar i systemet för att anställa doktorander och post-docs. Det måste vi komma till rätta med, säger Ulla Eriksson-Zetterquist. Än så länge är man dock långtifrån framme vid målet. Det här kommer tyvärr som en nyhet för många, företagsekonomi är så stort i dag och då förutsätts det att alla behov är täckta, men så är inte fallet, säger Alexander Beck. INBLICK 9

10 KRÖNIKA KONSULT & FINANS Vi är inte immuna mot korruption Helena Sundén, generalsekreterare för Institutet mot mutor.»korruption är vardag i 80 procent av världens länder.«ofta dyker resonemanget upp om att vi i Sverige är blåögda inför korruption. Men stämmer det verkligen? Många är nog medvetna om riskerna, även om vi inte vill tro att det förekommer i vår verksamhet. I en nyligen presenterad undersökning av EY (tidigare Ernst & Young) tillfrågades personer från stora företag fördelade på totalt 38 länder om sin syn på korruption. I de svar som presenterades avseende Sverige framgår att de flesta tillfrågade har en policy mot korruption, men att 66 procent saknar en uttalad beskrivning av vad som händer om en anställd bryter mot regelverket. I medierapportering har det ibland beskrivits som att företagen har en naiv inställning till korruption. Representanter skickas till marknader med hög grad av korruption utan att vara rustade för vad som väntar och sedan är misstanken om muta ett faktum. Jag som hela dagarna lever med korruptionsfrågorna skulle inte vilja kalla det en naiv inställning mot korruption, däremot tar vi gärna på skygglapparna, kniper ihop ögonen och intalar oss att det inte rör oss. De stora svenska företagen arbetar aktivt med frågan och många har en god bild av de utmaningar som väntar. Många kunskapsutbyten sker i arbetet mot korruption och problematiken är en del i en högst levande dialog. Det framgår också i undersökningen att press att uppnå finansiella mål och frisera siffor förekommer. Kan det vara så att det finns en press att uppnå finansiella mål? Självklart! Vi pratar om företag som ska tjäna pengar och som lever på att öka vinstmarginalerna. Kan arbetet mot korruption hamna i konflikt med detta? Javisst! Det är just därför företagsledningen måste tala om för de anställda att arbetet mot korruption inte kan förbises. Det är därför det är viktigt att policyn är baserad på verkligheten, att den följs upp och att det vidtas åtgärder om någon bryter mot den. Om vi inte vågar säga nej till kortsiktiga affärer som står i strid med arbetet mot korruption kommer vi aldrig att kunna bygga och bibehålla långsiktiga och hållbara verksamheter. Och varför ska då företagen vaccinera sig mot korruption? Därför att det inte finns något botemedel, därför att korruption är vardag i 80 procent av världens länder och för att vi som lever och arbetar i svenska företag i en globaliserad värld inte är immuna. Korruption äter förtroende och skadar den sunda konkurrensen, det är ett virus som det är svårt att freda sig mot och som kommer att slå direkt mot resultaten i våra företag. Därför är effektiva förebyggande åtgärder helt centrala. Institutet mot mutor IMM instiftades 1923 och är en ideell näringslivsorganisation som tar fram information om korruption och ger råd om hur den kan undvikas och bekämpas. 10 INBLICK

11 Fördel Unionen HANDEL KRÖNIKA Unionen arbetar för att lyfta alla medlemmars arbetssituation. Här får du ta del av nyheter och erbjudanden för just din bransch. Som medlem i Unionen får du 20 procents rabatt på Wenells samtliga utbildningar. Rabatt på projektledarutbildningar Under perioden 1 september 16 oktober får du som medlem i Unionen 20 procents rabatt på samtliga utbildningar som du bokar hos Wenell (själva utbildningen behöver inte genomföras under angiven period). Unionen har valt Wenell som exklusiv samarbetspartner och rekommenderar deras utbildningar för dig som är projektledare och vill utveckla dina färdigheter i projektledning och ledarskap/kommunikation. Wenell har även preparandkurser för dig som vill certifiera dig som projektledare kronor till din utveckling Funderar du på att vidareutbilda dig finns pengar att spara via ditt medlemskap. Unionens studiestöd ger dig ersättning för kursavgifter samt litteratur- eller materialkostnader när du vill kompetensutveckla dig i arbetslivet. Unionen ger dig ersättning med kronor per termin. Den totala summan som går att söka är kronor. För att få studiestöd krävs att du har varit medlem i Unionen i minst sex månader. Tidigare medlemskap i Unionen Student eller annat fackförbund räknas också. Handläggningstiden beräknas till åtta veckor. Om du vidareutbildat dig tidigare men glömt att ansöka om ersättning kan du söka retroaktivt ett år tillbaka i tiden. Ansökningsblanketter och mer information om studiestödet finns på Unionens hemsida. Läs mer på unionen.se Läs mer om erbjudandet på unionen.se/medlemskapet/medlemsformaner/ wenells-projektledarutbildning Familjejuridisk rådgivning och avtal Behöver du ett äktenskapsförord, testamente, samboavtal, skuldbrev eller annat privatjuridiskt avtal? Nu har du tillgång till juristbyrån Avtal24:s webbverktyg och erfarna jurister. Du kan snabbt och enkelt upprätta avtal anpassade till dina unika behov och individuella förutsättningar. Du ställs inför de frågor en jurist ställer och utifrån svaren du ger skapas ett färdigt avtal som är juridiskt korrekt. Det skickas direkt till din e-post till en betydligt lägre kostnad än om du skulle anlita en juristbyrå. Som medlem i Unionen har du möjlighet att genomföra en kostnadsfri juridisk behovsanalys online och skriva valfria privatjuridiska avtal med 20 procents rabatt, online eller tillsammans med jurist. Mer information finns på avtal24.se/unionen eller ring Avtal24:s jurister på Kryssa med rabatt Är du sugen på en kryssning till Mariehamn, Helsingfors, Tallinn eller någon annan ort kring Östersjön? Kolla in vilka rabatter du får hos Viking Line och Birka Cruises. Läs mer under»res och bo«på unionen.se/medlemskapet/ medlemsformaner INBLICK 11

12 Värva en kompis, välj varsin premie. Har du en kompis, kollega, affärskollega eller granne som inte är med i Unionen än? Värva din kompis så bjuder vi er på en värvningspremie respektive välkomstpresent, värde 100 kr per person. Välj mellan böcker, badhanddukar, solcellsladdare, Unionenparaply, presentkort hos Funäsfjällen m.m eller att vi istället skänker 100 kr till SOS Barnbyar. De 3 första månaderna är dessutom gratis för den nya medlemmen, värde upp till 675 kr eller kr (exkl moms) för egenföretagare. Erbjudandet gäller till den 30 september 2015 när du värvar en ny yrkesverksam medlem eller egenföretagarmedlem (inte student- eller pensionärsmedlem). VÄRDE 100 KR PER PERSON 12 INBLICK Läs mer och värva på

I SKUGGAN AV VARSLEN ERICSSONS STEFAN BORG OM BRISTEN PÅ KOMPETENSUTVECKLING I BRANSCHEN

I SKUGGAN AV VARSLEN ERICSSONS STEFAN BORG OM BRISTEN PÅ KOMPETENSUTVECKLING I BRANSCHEN SEPTEMBER 2015 INBLICK I DIN BRANSCH IT & TELEKOM AVTALSRÖRELSENS VIKTIGASTE FRÅGOR FRÅN DIGITALT TILL FYSISKT ABONNERA I STÄLLET FÖR ATT ÄGA DEN FÖRLORADE DRÖMMEN OM BITCOIN I SKUGGAN AV VARSLEN ERICSSONS

Läs mer

KVINNLIGA CHEFER. NCC vill ha fler BYGG & FASTIGHET

KVINNLIGA CHEFER. NCC vill ha fler BYGG & FASTIGHET MAJ 2015 FULLT FOKUS PÅ BRANSCHEN BYGG & FASTIGHET SKANSKAS NYA 3D-LÖSNINGAR HUR LJUS ÄR FRAMTIDEN FÖR SOLCELLER? SÅ SKA BYGG- BRANSCHEN MÖTA KLIMATHOTET NCC vill ha fler KVINNLIGA TARA NOURI OM CHEFER

Läs mer

NATIVE ADVERTISING HOT ELLER RÄDDNING? DE ÄR MÄKTIGAST PÅ TWITTER FLEXPENSION DÄRFÖR BERÖR FRÅGAN ALLA Världsbäst på

NATIVE ADVERTISING HOT ELLER RÄDDNING? DE ÄR MÄKTIGAST PÅ TWITTER FLEXPENSION DÄRFÖR BERÖR FRÅGAN ALLA Världsbäst på MAJ 2015 FULLT FOKUS PÅ BRANSCHEN MEDIA & KOMMUNIKATION NATIVE ADVERTISING HOT ELLER RÄDDNING? DE ÄR MÄKTIGAST PÅ TWITTER FLEXPENSION DÄRFÖR BERÖR FRÅGAN ALLA Världsbäst på REKLAM KREATÖRERNA OSKAR, STEPHANIE

Läs mer

SINGLAR. Ett samhälle gjort för. A Single s Guide to

SINGLAR. Ett samhälle gjort för. A Single s Guide to JUNI 2015 INBLICK I DIN BRANSCH SERVICE & TJÄNSTER A Single s Guide to Ibiza HOT OM VÅLD PÅ SÄKERHETSFÖRETAG SKIPPA NATTMACKAN! OM NATTJOBB OCH MAT NYA ENERGIKRAV PÅ GAMLA HOTELL Ett samhälle gjort för

Läs mer

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta 2:2015 Unionen verkar internationellt Retorikskola Kongress 2015 Allt du behöver veta Jaqueline Maier Chávez Har man upplevt tuffa saker i sitt liv kan det vara värdefullt att ta ett förtroendevalduppdrag.

Läs mer

REVANSCH. Life science laddar för SÅ SKAPAS EN STORSÄLJANDE HÄLSOBIBEL NY GRÖN VÅG I HONGKONG CITY APOTEKET SOM ÄR BÄST PÅ RÄTT KOMPETENS

REVANSCH. Life science laddar för SÅ SKAPAS EN STORSÄLJANDE HÄLSOBIBEL NY GRÖN VÅG I HONGKONG CITY APOTEKET SOM ÄR BÄST PÅ RÄTT KOMPETENS JUNI 2015 FULLT FOKUS PÅ DIN BRANSCH SÅ SKAPAS EN STORSÄLJANDE HÄLSOBIBEL NY GRÖN VÅG I HONGKONG CITY APOTEKET SOM ÄR BÄST PÅ RÄTT KOMPETENS Life science laddar för REVANSCH EFTER ÅR AV MOTVIND ÄR VÄNDNINGEN

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord w 5:2014 Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord kan göra skillnad för medlemmarna! SPÄNNANDE

Läs mer

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15 European Employee Index 2014 Sverige 2014 - Årgång 15 Innehåll 04 06 08 10 Sveriges arbetsglädje är fortsatt i topp 10 Ledarskapskvalitet utan styrfart Svensk prestationskulturs styrkor och svagheter Världen

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING

PERSONAL & REKRYTERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING Högkonjunktur inom branschen Företagen skriker efter nya medarbetare - läs mer sid. 8-9 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

guiden grunden för a-kassan är arbete

guiden grunden för a-kassan är arbete Annons Medlemskap krävs för inkomstrelaterad ersättning grunden för a-kassan är arbete Det finns två grundkrav för att du ska ha rätt till a-kassa. Det första är att du ska vara arbetslös och det andra

Läs mer

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012 I huvudet på småföretagaren - trender och tendenser under 2012 Inte svårt att vara rätt försäkrad Småföretag utgör den allra största delen av svenskt näringsliv. Endast 3,5 procent av alla företag i Sverige

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer 6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta Tjänstepension investeringen som företagsledningen glömmer Innehåll Förord... 3 Alla tycker det är viktigt men få gör något... 4 Så här avtalas tjänstepensioner...

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från FAR SRS

Hela denna bilaga är en annons från FAR SRS FÖRTROENDE i AFFÄRER En tidning från FAR SRS branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Distribueras med Dagens Industri måndagen den 19 november. Två branscher blir en FAR SRS öppnar sektion för

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE FÖRTROENDE F o k u s PÅ s m å o c h m e d e l s to r a f ö r e tag I AFFÄRER Robban Andersson / XP / SCANPIX Varumärket Kalla viljans triumf Skiddrottningen är också företagare och en förebild för dig

Läs mer

hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef

hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS i Karlskoga Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap Outsourcing av HR stark trend Trenden är tydlig. Allt fler företag

Läs mer

årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer,

årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer, årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer, jämställdhet Sammanställning av årsstämmorna 2013 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer