JAMSTALLD. Hon vill göra industrin mer SVERIGE TOPPAR INNOVATIONSLIGAN KÄRNKRAFT EN OLÖNSAM AFFÄR FACKLIGA FRÅGOR PÅ EXPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JAMSTALLD. Hon vill göra industrin mer SVERIGE TOPPAR INNOVATIONSLIGAN KÄRNKRAFT EN OLÖNSAM AFFÄR FACKLIGA FRÅGOR PÅ EXPORT"

Transkript

1 SEPTEMBER 2015 INBLICK I DIN BRANSCH INDUSTRI & TEKNIK SVERIGE TOPPAR INNOVATIONSLIGAN KÄRNKRAFT EN OLÖNSAM AFFÄR FACKLIGA FRÅGOR PÅ EXPORT Hon vill göra industrin mer JAMSTALLD SANDVIK-INGENJÖREN ELINA KABIR KÄMPAR FÖR ATT FÅ IN FLER UNGA TJEJER I INDUSTRIN INBLICK 1

2 utveckla arbetsplatsen. och dig själv. Man får en bra kompetens och förtroendevaldautbildningarna är meriterande. Att engagera sig fackligt är att investera i sig själv. J A q U eline MA ier Chávez klubbstyrelseledamot på Fresenius Kabi AB i Uppsala Som medlem i Unionen kan du vara med och påverka och förbättra i frågor som engagerar dig på jobbet. Bli arbetsplatsombud, arbetsmiljöombud eller bilda en Unionenklubb. Det finns mycket att tjäna för dig personligen, dina kollegor och din arbetsplats. Du får insyn och inflytande över verksamheten och villkoren rena rama röntgenblicken och tankekraften och skaffar dig erfarenheter och kunskaper om arbetslivet och dig själv som du har nytta av i ditt vanliga jobb. Läs mer på Eller sms:a unionen EngagEra dig till nummer INBLICK

3 INDUSTRI & TEKNIK VÄLKOMMEN Innehåll NYHET: Forskare vid LTU vill undersöka hur gruvor kan få säkrare arbetsmiljö. REPORTAGE: Elina Kabir på Sandvik vill få in fler tjejer i ingenjörsyrket. TREND: Ekonomiska faktorer gör att kärnkraftsreaktorer stängs i förtid. KRÖNIKA: Unionens Magnus Kjellsson vill exportera fackligt engagemang. Välkommen till din bransch! Den här tidningen bevakar aktuali teter och trender i industri- och teknikbranschen och de utmaning ar du som jobbar inom området möter. Här kan du läsa om kollegor, besöka arbets platser och få svar på frågorna som hjälper dig att utvecklas. Har vi tagit fel på vilken bransch du arbetar i? Byt enkelt genom att logga in på unionen.se! MÅNADENS SNACKIS Start för avtalsrörelsen! Patrik Sundell Ordförande Unionenklubben Avesta Jernverk För oss är det viktigaste att det finns ett siffersatt löneutrymme, det finns hela tiden påtryckningar från vår utländska ledning om att hålla nere lönenivåer och löneökningar. Detta med argument som lönsamhetsproblem för koncernen trots att svenska enheter går bra. Höjd reallön och siffersatta löneökningar, flexpension för alla, bättre återhämtning och tillgänglighet samt minskade löneskillnader mellan kvinnor och män. Det är Unionens viktigaste krav inför den kommande avtalsrörelsen. I vår bransch är den viktigaste frågan siffersatt avtal som gärna ger reallöneökning. Ett stort problem är oklarheten kring hur tillgängliga vi ska vara. Allt fler jobbar mer och mer, även på sin fritid. Man svarar på mejl och löser problem hemifrån när som helst på dygnet. Vilken fråga är viktigast för er klubb? Ingvar Olofsson Ordförande Unionenklubben Sapa Technology Fakta: Avtalsrörelsen En återkommande händelse där arbetsmarknadens parter, arbetare och arbetsgivare, förhandlar fram nya avtal som reglerar löner och arbetsvillkor. Arbetsgivarsidan förväntas kräva väldigt låga lönelyft Unionens mål i avtalsrörelsen är höjda reallöner och siffersatta årliga löneökningar, flexpension på alla avtalsområden, stärkta möjligheter till återhämtning och ökad tydlighet kring tillgänglighet samt åtgärder för minskade löneskillnader mellan män och kvinnor. Ansvarig utgivare Fredrik Nilsson, Unionen Projektansvarig Mikael Sundström Redaktör Linus Fremin Art Director Douglas Dittmer Account Director Magnus Lindvall Editorial Director Kjell Häglund Tryck och repro Stibo Graphic AS För frågor om innehållet Mikael Sundström INBLICK 3

4 NYHETER INDUSTRI & TEKNIK 71 procent Användningen av fossila bränslen inom skogsindustrin har minskat med 71 procent på tio år. I dag använder skogsindustrin 2,2 terawattimmar fossila bränslen per år, en minskning med 5,4 terawatttimmar på tio år, enligt Svebio. Många väljer svenska livsmedel Enligt en ny Sifo-undersökning som Ica och LRF låtit genomföra väljer 75 procent av de svenska konsumenterna att köpa svenskproducerade livsmedel före livsmedel man tror är producerade i ett annat land. Det är en ökning med 9 procentenheter från 2014, då motsvarande siffra var 66 procent. 64 procent är enligt undersökningen också beredda att betala mer för svensk mat, en ökning med 8 procentenheter från Skälen till att välja svensk mat är i stort sett desamma som tidigare år. Bättre djurhållning, mindre antibiotikaanvändning, kortare transporter och omsorgen om svenskt lantbruk uppges som några av de främsta skälen.»ett jäkla viktigt samarbete för Saab«Pontus de Laval, teknikchef på Saab, om att Saab och Ericsson inleder ett forskningssamarbete. Tillsammans ska de jobba med ny grundteknik för antenner som ska kunna fungera i såväl nästa Gripen som nästa mobilnät, 5G. Unionen vill stärka Västsveriges industri Unionens regioner i västra Sverige har tagit fram ett åtgärdsprogram som de hoppas ska stärka den industritunga regionen. Unionens tre regioner i västra Sverige, Unionen SjuHall, Unionen Göteborg och Unionen Skaraborg/Väst, har tagit fram ett regionalpolitiskt program där de har identifierat åtgärder som kan göra regionen mer attraktiv för personer att bo i och för företag att lokalisera sig i. Syftet var att ta fram en gemensam grund för de tre regionerna vad gäller att agera i frågor kring framtida jobb och arbetsmarknad, säger Gösta Karlsson vid Unionens enhet för politik, opinion och påverkan, som fungerat som sekreterare under arbetet. I en region med tung industri och industrinära verksamheter finns det flera framtida utmaningar. En är att få personer med specifik kompetens att flytta till regionen. En annan är att öka pendlingsförutsättningarna inom regionen så att det går att ta sig till ett arbete även om detta inte finns i hemkommunen. En tredje utmaning handlar om att bygga tillräckligt många, och samtidigt för olika segment av befolkningen attraktiva, bostäder, säger Gösta Karlsson. Andelen Unionen-medlemmar som tillhör industrin och teknikbranschen i Västsverige ligger över snittet nationellt och de åtgärder som föreslås är med dem i åtanke. Medlemmarna gynnas av att förutsättningarna för att utveckla nya verksamheter förbättras, utan att detta nödvändigtvis tar bort fokus från utvecklingen av befintliga verksamheter, säger Gösta Karlsson och tillägger: Med tanke på den relativt stora pendlingen inom regionen är till exempel regionstyrelsernas förslag om att barnomsorg inte nödvändigtvis ska ske i hemkommunen, utan skulle kunna flyttas till arbetskommunen, mycket intressant. Det skulle kunna bidra till att minska stressen och förbättra vardagspusslet. Det handlar om att kommuner rent praktiskt kommer överens om hur detta ska finansieras. 4 INBLICK

5 INDUSTRI & TEKNIK NYHETER Svenska företag kan bli bätttre på att ta vara på sina medarbetares idéer, tycker Unionens utredare Lena Georgsson Wirkkala. Sverige innovationsledande i EU Även i år utses Sverige till det mest innovationsledande landet i EU. Men Unionen ser områden där Sverige måste vässa sig för att stå starkt. Sedan 2007 har Sverige varje år utsetts till det mest innovationsledande landet i EU, enligt EU-kommissionens sammanställning. Så även i år. Sverige toppar den innovationsledande klassen och klarar sig bra jämfört med de andra EU-länderna vad gäller öppna, utmärkta och attraktiva forskningssystem, finanser och stöd samt intellektuella tillgångar. Vi ska naturligtvis vara stolta över att Sverige ligger så bra till i denna och andra innovationsmätningar, men svenska företag är extremt konkurrensutsatta och vi måste hela tiden sträva efter att bli ett ännu bättre innovationsland, säger Lena Georgsson Wirkkala, utredare på Unionen. Tittar man till exempel på de ekonomiska effekterna av innovationerna hamnar Sverige under EU-genomsnittet. Ett område där vi ligger rätt dåligt till gäller nya innovationers andel av de svenska företagens försäljning. En viktig orsak till detta kan vara att vi inte är särskilt bra på att ta hand om medarbetares idéer, säger Lena Georgsson Wirkkala. Sverige ökade sin innovationskraft fram till 2012, men sedan har den minskat och exempelvis Danmark har börjat knappa in på Sverige. Allt fler studier visar att svenska företag saknar strategier för att utveckla innovationer. Viljan finns, men i praktiken fungerar det inte som man skulle önska. Här finns en enorm potential att ta tillvara i företagen. Och tyvärr syns inte detta i innovationsundersökningarna eftersom den interna förmågan att utveckla idéer till innovationer inte finns med som en parameter när man mäter innovationsförmåga, säger Lena Georgsson Wirkkala. Miljardsatsning ska koppla upp svensk industri För att svensk industri ska hänga med i det uppkopplade samhället startar Wallenbergstiftelsen ett nytt forskningsprogram. Det nya programmet kallas Wallenberg Autonomous Systems Program (Wasp) och ska se till att Sverige hänger med i utvecklingen, där allt fler system också blir självstyrande. Det handlar bland annat om fabriker där produkterna monterar sig själva, självkörande bilar, smarta energisystem och uppkopplade gruvor. De första doktoranderna ska rekryteras till hösten och målet är att locka krafter från hela världen. Programmet kommer att pågå i tio år och totalt satsar Wallenbergstiftelsen 1,3 miljarder kronor. Ytterligare 500 miljoner kommer från industrin och de fyra deltagande högskolorna: Chalmers, KTH samt Linköpings och Lunds universitet. Arbetsmiljön i gruvor undersöks Forskare vid Luleå tekniska universitet ska tillsammans med LKAB undersöka hur arbetet i gruvor kan organiseras och samordnas för att skapa en säker arbetsmiljö. Bland annat ska det forskas på hur beställarorganisationen kan arbeta förebyggande och säkerhetsfrämjande gentemot externa entreprenörer. Även olycksfallsfrekvensen hos entreprenörer och LKAB-anställda kommer att undersökas. Projektet avslutas hösten INBLICK 5

6 REPORTAGE INDUSTRI & TEKNIK Upp till kamp för jämställdhet Jämställdhetsarbetet inom industrin har tagit enorma kliv framåt de senaste åren, men fortfarande återstår mycket att göra. Elina Kabir kämpar för att få in fler kvinnor i branschen. TEXT Anna Liljemalm FOTO Johan Strindberg 6 INBLICK

7 INDUSTRI & TEKNIK REPORTAGE Elina Kabir hade fått sitt drömjobb. Efter att ha studerat fem år på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm hade hon blivit djupt fascinerad av stålindustrin. På stålverken är maskinerna stora och det händer mycket. Lite som att vara actionhjälte i en Hollywoodfilm, som hon själv beskriver det. När Elina Kabir förstod att Sverige är världsledande på stål bestämde hon sig direkt. Och nu var det alltså dags. Hon hade precis blivit anställd som utvecklingsingenjör på stålforskningsenheten på Sandvik. Men det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig, säger Elina Kabir. Hon trivdes, det var inte det. Men hon hade hoppats på att machokulturen Elina Kabir tror att nyckeln till en mer jämställd arbetsplats är att locka fler kvinnor. Hon är därför aktiv i Introduce a Girl to Engineering Day som är ett initiativ från kvinnliga ingenjörer och ingenjörsstudenter. Tanken är att öka intresset för ingenjörsyrket bland unga tjejer. Det är viktigt att vi kvinnliga ingenjörer syns. Det finns ganska få förebilder och det är väldigt synd. Att vara ingenjör är så oerhört spännande, säger hon. Målet är att lika många tjejer som killar ska ta ingenjörsexamen Vid det laget hoppas också Elina Kabir att machokulturen på industrierna är ett minne blott. Även om hon tycker att det blivit bättre sedan den där första»det är viktigt att vi kvinnliga ingenjörer syns. Det finns ganska få förebilder och det är väldigt synd.«sedan länge var borta. Hon trodde inte heller att det skulle vara så svårt att komma med nya idéer. Eller att tjejer och killar skulle behandlas olika. En del av de manliga kollegorna kan fortfarande säga»jag gör det där«och förutsätta att jag inte skulle klara av saker bara för att jag är tjej. Det finns kollegor som är jättebra också, men det är ett problem att så mycket är anpassat efter männen. Till och med arbetskläderna. Det är svårt att bli tagen på allvar när man måste vika upp både byxben och tröjärmar, säger hon. arbetsdagen blir hon fortfarande ifrågasatt ibland. När hon hävdar sin rätt och kräver samma förutsättningar som sina manliga kollegor, till exempel. Som tjej måste man dessutom visa att man duger. Man måste hela tiden lägga sig på en högre nivå än alla andra. Det skapar både stress och prestationsångest, säger hon. Lena Abrahamsson är professor i arbetsvetenskap och forskar kring genus och teknik vid Luleå tekniska universitet. Hon konstaterar att jämställdhets- LÖNELÄGET FÖR UNIONEN-KVINNOR Kvinnliga Unionen-medlemmars medellön inom industrin, i förhållande till manliga Under ett års tid bloggade 25-åriga Elina Kabir om hur det är att vara tjej på Sandvik. Därmed lyckades hon sätta ljus på många jämställdhetsfrågor % 84, ,7 93,8 92,3 93,1 93, INBLICK 7

8 REPORTAGE INDUSTRI & TEKNIK Enligt diskrimineringslagen är svenska företag skyldiga att vart tredje år kartlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män. Elina Kabir har hittat drömjobbet på stålverket i Sandvik. arbetet i de svenska industriföretagen gått starkt framåt de senaste åren. Mycket tack vare eldsjälar som jobbat med olika typer av jämställdhetsprojekt. Samtidigt har också attityderna i samhället förändrats. Ytterst få skulle säga att kvinnor inte hör hemma i industrin i dag, säger Lena Abrahamsson. Men det går långsamt. Att förändra organisationer tar tid, speciellt traditionellt manliga arbetsplatser. Lena Abrahamsson konstaterar dock att företagen har mycket att tjäna på att jobba med de här frågorna. I sin forskning har hon nämligen sett att ojämställda arbetsplatser hämmar såväl utveckling som produktivitet och lönsamhet. Med en jämn könsfördelning blir företagsklimatet både mer innovativt och kreativt. Det underlättar också rekryteringen. Det blir lättare att hitta rätt kompetens om man vänder sig till hela befolkningen och inte bara halva, säger hon. Ett företag som lyfts fram som ett positivt exempel i jämställdhetssammanhang är Coca-Cola Enterprises i Sverige. Här var andelen kvinnor länge bara 25 procent. Åren gick och någon direkt förändring syntes inte till. Så för två år sedan bestämde de sig för att satsa mer konkret. Vi hade en föreställning om att det var svårt att hitta kvinnor eftersom många av tjänsterna innebar så mycket fysiskt arbete, men när vi tittade närmare på det visade det sig inte riktigt stämma. Så vi ändrade platsannonser och yrkesbeskrivningar. Vi var noga med att rekrytera kvinnor på alla nivåer. Både i produktionen och i ledningen. Samtidigt startade vi också ett nätverk för kvinnliga talanger, säger Arne Dahlberg, HR-chef på Coca-Cola Enterprises i Sverige. I samband med detta ökade andelen kvinnor på kort tid till 36 procent. Coca-Cola belönades med Industrins jämställdhetspris 2015 för sitt arbete. Ett annat sätt att jobba med jämställdhetsfrågorna är att titta på lönerna. Enligt diskrimineringslagen är svenska företag skyldiga att vart tredje år kartlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män. På Coca-Cola sker lönekartläggningen årligen, men långt ifrån alla företag jobbar likadant. Enligt en Unionen-undersökning som presenterades i våras misslyckas tre av tio företag med att leva upp till lagkravet. Peter Tai Christensen, jämställdhetsexpert på Unionen, anser att det är oacceptabelt. Inom privat sektor finns relativt stora och oförklarliga löneskillnader mellan tjänstemännen så lönekartläggningarna är en viktig fråga för Unionen. Det är ett bra och systematiskt sätt att se om någon har fel lön. En del tror att det är onödig pappersexercis, men i mer än hälften av fallen leder det till konkreta åtgärder som exempelvis justerad lön. Elina Kabir på Sandvik tycker att det är bra att jobba systematiskt med jämställdhetsfrågor och ser positivt på framtiden. Hon konstaterar samtidigt att kvinnorna inte bara kan luta sig tillbaka. Vi tjejer kan bli bättre på att jobba tillsammans. Vi har en tendens att konkurrera med varandra. Män är lite mer som ett hockeylag, de dunkar varandra i ryggen i stället. 8 INBLICK

9 TREND INDUSTRI & TEKNIK SPANING Kärnkraft en olönsam affär Efter decennier av debatt börjar kärnkraften nu avvecklas av ekonomiska skäl. Vattenfall stänger två reaktorer i förtid och pekar på låga elpriser och höga produktionskostnader. TEXT Henrik Sahl Johansson ILLUSTRATION Martin Nicolausson Två av kärnkraftverket Ringhals reaktorer kan komma att stängas i förtid, meddelade Vattenfall i maj. Om tyska EON, som äger 30 procent av Ringhals, inte motsätter sig beslutet kommer reaktor 1 och 2 att stängas redan mellan 2018 och 2020, i stället för 2025 som först planerats. Magnus Kryssare, pressekreterare på Vattenfall, säger att beslutet att tidigarelägga stängningen är ett affärsmässigt beslut grundat på det rådande läget. Prognoserna pekar på fortsatt låga elpriser och höga produktionskostnader, och det är en ekvation som inte går ihop. Affärsmässighet och långsiktighet är viktiga förutsättningar för kraftproduktion på en avreglerad marknad, säger han. Lars Jagrén, Unionens chefsekonom, menar att utvecklingen riskerar att slå mot industrier som är beroende av pålitliga energileveranser. Jag tror att avvecklingen kommer att skapa större osäkerhet om det uppstår en snedfördelning mellan produktion och förbrukning. Risken är att viljan att investera i energiberoende industri minskar, säger Lars Jagrén.»Tror avvecklingen kommer att skapa större osäkerhet.«att flera reaktorer blivit olönsamma under 2000-talet beror enligt Lars Jagrén framför allt på att omställningen mot andra energislag har hjälpt till att sänka priset på el. I princip kan man säga att de traditionella elproducenterna har fått betala för att konkurrensen och utbudet av energislag ökar, vilket de sedan även får lida för i form av lägre elpriser. Så även om man hävdar att ekonomiska skäl ligger bakom finns politiska beslut i grunden. Kärnkraftverk är dyra att etablera men relativt billiga i drift ändå stängs reaktorer i flera länder på grund av bristande lönsamhet. Har man missbedömt kärnkraftens ekonomiska potential? Jag tror inte att det handlar om missriktade investeringar från början, snarare om att förutsättningarna har förändrats med tiden. Inte minst olyckan i Fukushima har bidragit till att man successivt skrivit upp de löpande riskerna med kärnkraftsverksamhet, vilket i sin tur har ökat den politiska viljan att ställa om energiproduktionen, säger Lars Jagrén. INBLICK 9

10 KRÖNIKA INDUSTRI & TEKNIK Export av rättigheter Magnus Kjellsson, internationell chef på Unionen.»Låt oss exportera en ömsesidig respekt mellan företag och medarbetare.«internationellt arbete Unionen påverkar genom samarbeten på nordisk, europeisk och global nivå. En väg för påverkan är via Unionens medlemskap i Tjänstemännens centralorganisation, TCO, som driver tjänstemannafackens frågor gentemot politiker och beslutsfattare. Ett annat viktigt påverkansarbete sker inom EU:s ramar. Som medlem i TCO är Unionen också medlem i IFS, Internationella Fackliga Samorganisationen. Det är lätt att nedslås av utvecklingen i världen när det gäller möjligheten till ett fackligt medlemskap. Det är exempelvis bara 7 procent av alla arbetstagare i världen som är med i en facklig organisation. Många får inte vara med i något förbund då det i många länder saknas grundläggande fackliga och mänskliga rättigheter. Lika vanligt är att arbetsgivaren aktivt, ibland med hot och våld, motarbetar facklig organisering på företaget. Det är därför av yttersta vikt att företag med svenska intressen utomlands står upp för goda värderingar samt ett fackligt och socialt ansvarstagande även i andra delar av världen. Orostecken saknas inte. Volvo har precis beslutat bygga sin nya anläggning i Charleston, South Carolina. Det är den mest anti-fackliga delstaten i hela USA med en guvernör som öppet talar om hur mycket hon tycker om att motarbeta facken. Likaså gläds Electrolux talesperson i delstaten Tennessee när det inte bildas fack på Electrolux i Memphis:»Electrolux är glada över att våra anställda i Memphis är överens om att en fackförening inte behövs på den här fabriken och att de vill fortsätta att arbeta direkt med ledningen.«(dagens Arbete). Lika bekymmersamt är det om vi vänder blickarna mot Asien. Vi kan titta på elektronikindustrin, där bara cirka 40 kronor av priset på din nya iphone 6 utgörs av arbetskostnader. Eller på textilindustrin i Bangladesh, där multinationella klädföretag trots rapporter om väggsprickor uppmanade folk att fortsätta jobba, vilket ledde till katastrofen vid Rana Plaza då människor dog. I återuppbyggnaden har de internationella fackliga federationerna UNI och IndustriALL (där Unionen är medlem) spelat viktiga roller när det gäller att få klädjättarna att betala ekonomisk kompensation till kvarlevande familjemedlemmar. Dessutom pågår ett omfattande arbete med att få företagen att skriva under avtal som skapar en betydligt säkrare arbetsmiljö och bättre villkor framöver. Vi har något att vara rädda om i Sverige. En arbetsmarknadsmodell där det går att påverka och göra sin röst hörd. Det är min övertygelse att respekt för fackliga och mänskliga rättigheter i världen inte bara går hand i hand med etik och moral, utan också är grunden för ett framgångsrikt svenskt företagande i världen. Låt oss exportera en ömsesidig respekt mellan företag och medarbetare, och respekt för varandra som parter på arbetsmarknaden. Världen behöver starkare fackförbund och ansvarsfulla företag mer än någonsin. 10 INBLICK

11 Fördel Unionen HANDEL KRÖNIKA Unionen arbetar för att lyfta alla medlemmars arbetssituation. Här får du ta del av nyheter och erbjudanden för just din bransch. Som medlem i Unionen får du 20 procents rabatt på Wenells samtliga utbildningar. Rabatt på projektledarutbildningar Under perioden 1 september 16 oktober får du som medlem i Unionen 20 procents rabatt på samtliga utbildningar som du bokar hos Wenell (själva utbildningen behöver inte genomföras under angiven period). Unionen har valt Wenell som exklusiv samarbetspartner och rekommenderar deras utbildningar för dig som är projektledare och vill utveckla dina färdigheter i projektledning och ledarskap/kommunikation. Wenell har även preparandkurser för dig som vill certifiera dig som projektledare. Testa Ny Teknik gratis i två månader Nu har du möjlighet att prova Sveriges största tekniktidning i två månader (8 nr) helt utan kostnad. I Ny Teknik läser du om de senaste nyheterna, produkterna, trenderna och innovationerna i branscher som IT, telekom, energi, bioteknik och andra områden inom industrin. Under provperioden kommer du att få ett erbjudande om att prenumerera till kraftigt rabatterat pris. Om du väljer att inte fortsätta prenumerera kommer din prenumeration att avslutas automatiskt. Beställning och mer information hittar du på: unionen.isf.se/prova-gratisunionen Läs mer om erbjudandet på unionen.se/medlemskapet/medlemsformaner/ wenells-projektledarutbildning Familjejuridisk rådgivning och avtal Behöver du ett äktenskapsförord, testamente, samboavtal, skuldbrev eller annat privatjuridiskt avtal? Nu har du tillgång till juristbyrån Avtal24:s webbverktyg och erfarna jurister. Du kan snabbt och enkelt upprätta avtal anpassade till dina unika behov och individuella förutsättningar. Du ställs inför de frågor en jurist ställer och utifrån svaren du ger skapas ett färdigt avtal som är juridiskt korrekt. Det skickas direkt till din e-post till en betydligt lägre kostnad än om du skulle anlita en juristbyrå. Som medlem i Unionen har du möjlighet att genomföra en kostnadsfri juridisk behovsanalys online och skriva valfria privatjuridiska avtal med 20 procents rabatt, online eller tillsammans med jurist. Mer information finns på avtal24.se/unionen eller ring Avtal24:s jurister på Kryssa med rabatt Är du sugen på en kryssning till Mariehamn, Helsingfors, Tallinn eller någon annan ort kring Östersjön? Kolla in vilka rabatter du får hos Viking Line och Birka Cruises. Läs mer under»res och bo«på unionen.se/medlemskapet/ medlemsformaner INBLICK 11

12 Värva en kompis, välj varsin premie. Har du en kompis, kollega, affärskollega eller granne som inte är med i Unionen än? Värva din kompis så bjuder vi er på en värvningspremie respektive välkomstpresent, värde 100 kr per person. Välj mellan böcker, badhanddukar, solcellsladdare, Unionenparaply, presentkort hos Funäsfjällen m.m eller att vi istället skänker 100 kr till SOS Barnbyar. De 3 första månaderna är dessutom gratis för den nya medlemmen, värde upp till 675 kr eller kr (exkl moms) för egenföretagare. Erbjudandet gäller till den 30 september 2015 när du värvar en ny yrkesverksam medlem eller egenföretagarmedlem (inte student- eller pensionärsmedlem). VÄRDE 100 KR PER PERSON 12 INBLICK Läs mer och värva på

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer 2 Medan våra medlemmar utvecklar Sverige så utvecklar vi dem Våra ingenjörers visioner leder oss steg för steg mot ett bättre samhälle. Det är deras innovationskraft som löser

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

FORTROENDE. Så kan konsulter vinna kundens

FORTROENDE. Så kan konsulter vinna kundens SEPTEMBER 2015 INBLICK I DIN BRANSCH KONSULT & FINANS STOR BRIST PÅ LÄRARE HOTAR REDOVISNING DE OMUTBARA KORRUPTION UNDER LUPPEN AVTALSRÖRELSENS VIKTIGASTE FRÅGOR Så kan konsulter vinna kundens FORTROENDE

Läs mer

I SKUGGAN AV VARSLEN ERICSSONS STEFAN BORG OM BRISTEN PÅ KOMPETENSUTVECKLING I BRANSCHEN

I SKUGGAN AV VARSLEN ERICSSONS STEFAN BORG OM BRISTEN PÅ KOMPETENSUTVECKLING I BRANSCHEN SEPTEMBER 2015 INBLICK I DIN BRANSCH IT & TELEKOM AVTALSRÖRELSENS VIKTIGASTE FRÅGOR FRÅN DIGITALT TILL FYSISKT ABONNERA I STÄLLET FÖR ATT ÄGA DEN FÖRLORADE DRÖMMEN OM BITCOIN I SKUGGAN AV VARSLEN ERICSSONS

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

INTRODUCE. a girl to Engineering Day

INTRODUCE. a girl to Engineering Day INTRODUCE a girl to Engineering Day tt initiativ av Womengineer det utbildas idag betydligt fler manliga ingenjörer än kvinnliga MÅL 2030 utexamineras lika många kvinnor som män från ingenjörsutbildningar.

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror p Sju av tio hr-medarbetare tror på idén om en rättvisemärkning av rekryteringsprocesser. Fem av tio anser att det bästa alternativet vore att rättvisemärka hela arbetsplatsen.

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Unionen anser...4 Förord...5 Bakgrund...6 Resultat av mätning 2009...7 3 Sammanfattning Lönegapet mellan kvinnor

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Mediesatsning med hjälp av ANSÖKNINGSRAS FÖR JOURNALIST- UTBILDNINGARNA DÅLIG MÅNGFALD HOS BOKFÖRLAGEN ARG LAPP MED EFFEKTIVT BUDSKAP

Mediesatsning med hjälp av ANSÖKNINGSRAS FÖR JOURNALIST- UTBILDNINGARNA DÅLIG MÅNGFALD HOS BOKFÖRLAGEN ARG LAPP MED EFFEKTIVT BUDSKAP SEPTEMBER 2015 INBLICK I DIN BRANSCH MEDIA & KOMMUNIKATION ANSÖKNINGSRAS FÖR JOURNALIST- UTBILDNINGARNA DÅLIG MÅNGFALD HOS BOKFÖRLAGEN ARG LAPP MED EFFEKTIVT BUDSKAP Mediesatsning med hjälp av ANDREAS

Läs mer

Nyhet! Upplaga 1. Vision utbildningar. Mentorskapsprogram. för avdelningar och klubbar. *Förslag på utbildningsmaterial*

Nyhet! Upplaga 1. Vision utbildningar. Mentorskapsprogram. för avdelningar och klubbar. *Förslag på utbildningsmaterial* Nyhet! Upplaga 1 Vision utbildningar Mentorskapsprogram för avdelningar och klubbar *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Unionens politik för IT och Telekom

Unionens politik för IT och Telekom Unionens politik för IT och Telekom Unionens politik för IT & Telekom i korthet IT och Telekom är en bransch där digitaliseringen står i fokus och det bidrar till ständig förändring men också tillväxt.

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Kartlagd: Morgondagens it-chef

Kartlagd: Morgondagens it-chef Kartlagd: Morgondagens it-chef Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vad lockar morgondagens it-chefer? Vi har svaren 2 Vi fortsätter

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet S o c i o e k o n o m i s k a a s p e k t e r i n o m o c h r u n t g r u v f ö r e t a g social hållbar utveckling, arbetsmiljö, jämställdhet exempel från Kiruna och Pajala Professor Lena Abrahamsson

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 2 Mer utveckling för fler... 2 - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet... 2 Inledning... 4 Många är överens

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

TIDIGA TECKEN PÅ OJÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET UNGA KVINNOR MER STRESSADE ÄN MÄN

TIDIGA TECKEN PÅ OJÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET UNGA KVINNOR MER STRESSADE ÄN MÄN I skuggan av lön och ohälsa TIDIGA TECKEN PÅ OJÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET UNGA KVINNOR MER STRESSADE ÄN MÄN 1 2 Inledning Att det finns stora skillnader mellan mäns och kvinnors villkor på arbetsmarknaden

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Kraftladda inför drömjobbet.

Kraftladda inför drömjobbet. Kraftladda inför drömjobbet. Unionen Direkt 0770-870 870 Vi svarar på alla dina frågor om arbetslivet mån-fre 08.15-17.00 bli medlem 0771-743 743 Inkomstförsäkring 0771-27 28 00 Unionens A-KASSA 0770-77

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Ingenjörsamfundet byter chef

Ingenjörsamfundet byter chef Ingenjörsamfundet byter chef Publicerad: 2013-04-10 11:34 Ingenjörsamfundet som står inför stora förändringar har rekryterat en ny verksamhetschef. Det är Stefan Johansson som har lång erfarenhet från

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla.

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla. Stockholm 2014-05-21 Rättvisa villkor. För alla. 2(8) Rättvisa villkor. För alla. Femton år med ett högerdominerat styre har slagit hårt mot EU. Europa halkar efter. Arbetslösheten har skjutit i höjden,

Läs mer

Personalchefsbarometern 2012

Personalchefsbarometern 2012 Personalchefsbarometern 2012 Personalchefsbarometern 2012 Inledning Det här är Visions återkommande personalchefsbarometer. Vision har under flera år drivit på i frågan om att kommunerna måste kunna locka

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel.

Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel. Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel. Vad som gör företag framgångsrika är inte alltid det du tror. Visst är det viktigt med affärsplaner, distributionsmodeller

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen 1 Gällande lagar och regler i Sverige visar inte några påtagliga skillnader när det gäller rättigheter och skyldigheter för kvinnor och

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre Du och din lön eller hur du kan göra din lönedialog bättre STs lönepolitik Din lön ska vara saklig Ju högre krav som ställs på ditt jobb och skickligare du är desto mer ska du tjäna Osakliga löneskillnader

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Vår syn på lönebildning

Vår syn på lönebildning Unionens lönepolitiska plattform 2016-2019 Vår lönepolitik uttrycker våra gemensamma värderingar om löneökningarnas storlek, hur dessa ska fördelas och hur vårt inflytande ska gå till. Lönepolitikens syfte

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Sammanfattning. Slutsatser

Sammanfattning. Slutsatser Sammanfattning Chefer är viktiga för att skapa attraktiva och välfungerande jobb inom välfärden. Samtidigt är många chefer hårt pressade av hög arbetsbelastning, stort personalansvar och knappa resurser.

Läs mer

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten Kort om: kort om Rapport av 7 7 RappoRt av 7 7 En sammanfattning av den femte rapporten De vanligaste skälen för unga arbetare att inte vara med i facket är medlemsavgiftens storlek, att man har tillfällig

Läs mer

Årsstämma Vattenfall AB 2012 Stockholm 25 april 2012

Årsstämma Vattenfall AB 2012 Stockholm 25 april 2012 Årsstämma Vattenfall AB 2012 Stockholm 25 april 2012 Tal styrelseordförande Lars G Nordström Observera: Det talade ordet gäller. Tack för ordet, herr ordförande. Låt mig inleda med en beskrivning av styrelsens

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

Ett världsmästerskap AVTALSRÖRELSENS VIKTIGASTE FRÅGOR HUR KONTOREN BLIR VARUMÄRKEN NÄR BLIR ALLA KÖK SMARTA?

Ett världsmästerskap AVTALSRÖRELSENS VIKTIGASTE FRÅGOR HUR KONTOREN BLIR VARUMÄRKEN NÄR BLIR ALLA KÖK SMARTA? SEPTEMBER 2015 INBLICK I DIN BRANSCH BYGG & FASTIGHET AVTALSRÖRELSENS VIKTIGASTE FRÅGOR HUR KONTOREN BLIR VARUMÄRKEN NÄR BLIR ALLA KÖK SMARTA? Ett världsmästerskap KAMPANJEN»DECENT WORK, FAIR PLAY«UPPMÄRKSAMMAR

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd.

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd. Boksammanfattning Våga leda modigare! Om författaren Malin Trossing har en gedigen bakgrund som ledare inom olika branscher och började sin chefsbana redan vid 26 års ålder. Hennes första bok Våga leda

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

DEN ALLA VILL HA SEN. NU.

DEN ALLA VILL HA SEN. NU. DEN ALLA VILL HA SEN. NU. TEKNIKSPRÅNGET.SE Satsa på ett osäkert kort. Idag närmar sig många av Sveriges ingenjörer pensionen och vi måste fylla på med nya. Vi behöver fler tjejer och killar som vågar

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 48, 2009-03-24 Reviderad: KS 96, 2012-04-24 Karlshamns kommun 1. Inledning Alla har olika bakgrund, erfarenheter

Läs mer