JAMSTALLD. Hon vill göra industrin mer SVERIGE TOPPAR INNOVATIONSLIGAN KÄRNKRAFT EN OLÖNSAM AFFÄR FACKLIGA FRÅGOR PÅ EXPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JAMSTALLD. Hon vill göra industrin mer SVERIGE TOPPAR INNOVATIONSLIGAN KÄRNKRAFT EN OLÖNSAM AFFÄR FACKLIGA FRÅGOR PÅ EXPORT"

Transkript

1 SEPTEMBER 2015 INBLICK I DIN BRANSCH INDUSTRI & TEKNIK SVERIGE TOPPAR INNOVATIONSLIGAN KÄRNKRAFT EN OLÖNSAM AFFÄR FACKLIGA FRÅGOR PÅ EXPORT Hon vill göra industrin mer JAMSTALLD SANDVIK-INGENJÖREN ELINA KABIR KÄMPAR FÖR ATT FÅ IN FLER UNGA TJEJER I INDUSTRIN INBLICK 1

2 utveckla arbetsplatsen. och dig själv. Man får en bra kompetens och förtroendevaldautbildningarna är meriterande. Att engagera sig fackligt är att investera i sig själv. J A q U eline MA ier Chávez klubbstyrelseledamot på Fresenius Kabi AB i Uppsala Som medlem i Unionen kan du vara med och påverka och förbättra i frågor som engagerar dig på jobbet. Bli arbetsplatsombud, arbetsmiljöombud eller bilda en Unionenklubb. Det finns mycket att tjäna för dig personligen, dina kollegor och din arbetsplats. Du får insyn och inflytande över verksamheten och villkoren rena rama röntgenblicken och tankekraften och skaffar dig erfarenheter och kunskaper om arbetslivet och dig själv som du har nytta av i ditt vanliga jobb. Läs mer på Eller sms:a unionen EngagEra dig till nummer INBLICK

3 INDUSTRI & TEKNIK VÄLKOMMEN Innehåll NYHET: Forskare vid LTU vill undersöka hur gruvor kan få säkrare arbetsmiljö. REPORTAGE: Elina Kabir på Sandvik vill få in fler tjejer i ingenjörsyrket. TREND: Ekonomiska faktorer gör att kärnkraftsreaktorer stängs i förtid. KRÖNIKA: Unionens Magnus Kjellsson vill exportera fackligt engagemang. Välkommen till din bransch! Den här tidningen bevakar aktuali teter och trender i industri- och teknikbranschen och de utmaning ar du som jobbar inom området möter. Här kan du läsa om kollegor, besöka arbets platser och få svar på frågorna som hjälper dig att utvecklas. Har vi tagit fel på vilken bransch du arbetar i? Byt enkelt genom att logga in på unionen.se! MÅNADENS SNACKIS Start för avtalsrörelsen! Patrik Sundell Ordförande Unionenklubben Avesta Jernverk För oss är det viktigaste att det finns ett siffersatt löneutrymme, det finns hela tiden påtryckningar från vår utländska ledning om att hålla nere lönenivåer och löneökningar. Detta med argument som lönsamhetsproblem för koncernen trots att svenska enheter går bra. Höjd reallön och siffersatta löneökningar, flexpension för alla, bättre återhämtning och tillgänglighet samt minskade löneskillnader mellan kvinnor och män. Det är Unionens viktigaste krav inför den kommande avtalsrörelsen. I vår bransch är den viktigaste frågan siffersatt avtal som gärna ger reallöneökning. Ett stort problem är oklarheten kring hur tillgängliga vi ska vara. Allt fler jobbar mer och mer, även på sin fritid. Man svarar på mejl och löser problem hemifrån när som helst på dygnet. Vilken fråga är viktigast för er klubb? Ingvar Olofsson Ordförande Unionenklubben Sapa Technology Fakta: Avtalsrörelsen En återkommande händelse där arbetsmarknadens parter, arbetare och arbetsgivare, förhandlar fram nya avtal som reglerar löner och arbetsvillkor. Arbetsgivarsidan förväntas kräva väldigt låga lönelyft Unionens mål i avtalsrörelsen är höjda reallöner och siffersatta årliga löneökningar, flexpension på alla avtalsområden, stärkta möjligheter till återhämtning och ökad tydlighet kring tillgänglighet samt åtgärder för minskade löneskillnader mellan män och kvinnor. Ansvarig utgivare Fredrik Nilsson, Unionen Projektansvarig Mikael Sundström Redaktör Linus Fremin Art Director Douglas Dittmer Account Director Magnus Lindvall Editorial Director Kjell Häglund Tryck och repro Stibo Graphic AS För frågor om innehållet Mikael Sundström INBLICK 3

4 NYHETER INDUSTRI & TEKNIK 71 procent Användningen av fossila bränslen inom skogsindustrin har minskat med 71 procent på tio år. I dag använder skogsindustrin 2,2 terawattimmar fossila bränslen per år, en minskning med 5,4 terawatttimmar på tio år, enligt Svebio. Många väljer svenska livsmedel Enligt en ny Sifo-undersökning som Ica och LRF låtit genomföra väljer 75 procent av de svenska konsumenterna att köpa svenskproducerade livsmedel före livsmedel man tror är producerade i ett annat land. Det är en ökning med 9 procentenheter från 2014, då motsvarande siffra var 66 procent. 64 procent är enligt undersökningen också beredda att betala mer för svensk mat, en ökning med 8 procentenheter från Skälen till att välja svensk mat är i stort sett desamma som tidigare år. Bättre djurhållning, mindre antibiotikaanvändning, kortare transporter och omsorgen om svenskt lantbruk uppges som några av de främsta skälen.»ett jäkla viktigt samarbete för Saab«Pontus de Laval, teknikchef på Saab, om att Saab och Ericsson inleder ett forskningssamarbete. Tillsammans ska de jobba med ny grundteknik för antenner som ska kunna fungera i såväl nästa Gripen som nästa mobilnät, 5G. Unionen vill stärka Västsveriges industri Unionens regioner i västra Sverige har tagit fram ett åtgärdsprogram som de hoppas ska stärka den industritunga regionen. Unionens tre regioner i västra Sverige, Unionen SjuHall, Unionen Göteborg och Unionen Skaraborg/Väst, har tagit fram ett regionalpolitiskt program där de har identifierat åtgärder som kan göra regionen mer attraktiv för personer att bo i och för företag att lokalisera sig i. Syftet var att ta fram en gemensam grund för de tre regionerna vad gäller att agera i frågor kring framtida jobb och arbetsmarknad, säger Gösta Karlsson vid Unionens enhet för politik, opinion och påverkan, som fungerat som sekreterare under arbetet. I en region med tung industri och industrinära verksamheter finns det flera framtida utmaningar. En är att få personer med specifik kompetens att flytta till regionen. En annan är att öka pendlingsförutsättningarna inom regionen så att det går att ta sig till ett arbete även om detta inte finns i hemkommunen. En tredje utmaning handlar om att bygga tillräckligt många, och samtidigt för olika segment av befolkningen attraktiva, bostäder, säger Gösta Karlsson. Andelen Unionen-medlemmar som tillhör industrin och teknikbranschen i Västsverige ligger över snittet nationellt och de åtgärder som föreslås är med dem i åtanke. Medlemmarna gynnas av att förutsättningarna för att utveckla nya verksamheter förbättras, utan att detta nödvändigtvis tar bort fokus från utvecklingen av befintliga verksamheter, säger Gösta Karlsson och tillägger: Med tanke på den relativt stora pendlingen inom regionen är till exempel regionstyrelsernas förslag om att barnomsorg inte nödvändigtvis ska ske i hemkommunen, utan skulle kunna flyttas till arbetskommunen, mycket intressant. Det skulle kunna bidra till att minska stressen och förbättra vardagspusslet. Det handlar om att kommuner rent praktiskt kommer överens om hur detta ska finansieras. 4 INBLICK

5 INDUSTRI & TEKNIK NYHETER Svenska företag kan bli bätttre på att ta vara på sina medarbetares idéer, tycker Unionens utredare Lena Georgsson Wirkkala. Sverige innovationsledande i EU Även i år utses Sverige till det mest innovationsledande landet i EU. Men Unionen ser områden där Sverige måste vässa sig för att stå starkt. Sedan 2007 har Sverige varje år utsetts till det mest innovationsledande landet i EU, enligt EU-kommissionens sammanställning. Så även i år. Sverige toppar den innovationsledande klassen och klarar sig bra jämfört med de andra EU-länderna vad gäller öppna, utmärkta och attraktiva forskningssystem, finanser och stöd samt intellektuella tillgångar. Vi ska naturligtvis vara stolta över att Sverige ligger så bra till i denna och andra innovationsmätningar, men svenska företag är extremt konkurrensutsatta och vi måste hela tiden sträva efter att bli ett ännu bättre innovationsland, säger Lena Georgsson Wirkkala, utredare på Unionen. Tittar man till exempel på de ekonomiska effekterna av innovationerna hamnar Sverige under EU-genomsnittet. Ett område där vi ligger rätt dåligt till gäller nya innovationers andel av de svenska företagens försäljning. En viktig orsak till detta kan vara att vi inte är särskilt bra på att ta hand om medarbetares idéer, säger Lena Georgsson Wirkkala. Sverige ökade sin innovationskraft fram till 2012, men sedan har den minskat och exempelvis Danmark har börjat knappa in på Sverige. Allt fler studier visar att svenska företag saknar strategier för att utveckla innovationer. Viljan finns, men i praktiken fungerar det inte som man skulle önska. Här finns en enorm potential att ta tillvara i företagen. Och tyvärr syns inte detta i innovationsundersökningarna eftersom den interna förmågan att utveckla idéer till innovationer inte finns med som en parameter när man mäter innovationsförmåga, säger Lena Georgsson Wirkkala. Miljardsatsning ska koppla upp svensk industri För att svensk industri ska hänga med i det uppkopplade samhället startar Wallenbergstiftelsen ett nytt forskningsprogram. Det nya programmet kallas Wallenberg Autonomous Systems Program (Wasp) och ska se till att Sverige hänger med i utvecklingen, där allt fler system också blir självstyrande. Det handlar bland annat om fabriker där produkterna monterar sig själva, självkörande bilar, smarta energisystem och uppkopplade gruvor. De första doktoranderna ska rekryteras till hösten och målet är att locka krafter från hela världen. Programmet kommer att pågå i tio år och totalt satsar Wallenbergstiftelsen 1,3 miljarder kronor. Ytterligare 500 miljoner kommer från industrin och de fyra deltagande högskolorna: Chalmers, KTH samt Linköpings och Lunds universitet. Arbetsmiljön i gruvor undersöks Forskare vid Luleå tekniska universitet ska tillsammans med LKAB undersöka hur arbetet i gruvor kan organiseras och samordnas för att skapa en säker arbetsmiljö. Bland annat ska det forskas på hur beställarorganisationen kan arbeta förebyggande och säkerhetsfrämjande gentemot externa entreprenörer. Även olycksfallsfrekvensen hos entreprenörer och LKAB-anställda kommer att undersökas. Projektet avslutas hösten INBLICK 5

6 REPORTAGE INDUSTRI & TEKNIK Upp till kamp för jämställdhet Jämställdhetsarbetet inom industrin har tagit enorma kliv framåt de senaste åren, men fortfarande återstår mycket att göra. Elina Kabir kämpar för att få in fler kvinnor i branschen. TEXT Anna Liljemalm FOTO Johan Strindberg 6 INBLICK

7 INDUSTRI & TEKNIK REPORTAGE Elina Kabir hade fått sitt drömjobb. Efter att ha studerat fem år på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm hade hon blivit djupt fascinerad av stålindustrin. På stålverken är maskinerna stora och det händer mycket. Lite som att vara actionhjälte i en Hollywoodfilm, som hon själv beskriver det. När Elina Kabir förstod att Sverige är världsledande på stål bestämde hon sig direkt. Och nu var det alltså dags. Hon hade precis blivit anställd som utvecklingsingenjör på stålforskningsenheten på Sandvik. Men det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig, säger Elina Kabir. Hon trivdes, det var inte det. Men hon hade hoppats på att machokulturen Elina Kabir tror att nyckeln till en mer jämställd arbetsplats är att locka fler kvinnor. Hon är därför aktiv i Introduce a Girl to Engineering Day som är ett initiativ från kvinnliga ingenjörer och ingenjörsstudenter. Tanken är att öka intresset för ingenjörsyrket bland unga tjejer. Det är viktigt att vi kvinnliga ingenjörer syns. Det finns ganska få förebilder och det är väldigt synd. Att vara ingenjör är så oerhört spännande, säger hon. Målet är att lika många tjejer som killar ska ta ingenjörsexamen Vid det laget hoppas också Elina Kabir att machokulturen på industrierna är ett minne blott. Även om hon tycker att det blivit bättre sedan den där första»det är viktigt att vi kvinnliga ingenjörer syns. Det finns ganska få förebilder och det är väldigt synd.«sedan länge var borta. Hon trodde inte heller att det skulle vara så svårt att komma med nya idéer. Eller att tjejer och killar skulle behandlas olika. En del av de manliga kollegorna kan fortfarande säga»jag gör det där«och förutsätta att jag inte skulle klara av saker bara för att jag är tjej. Det finns kollegor som är jättebra också, men det är ett problem att så mycket är anpassat efter männen. Till och med arbetskläderna. Det är svårt att bli tagen på allvar när man måste vika upp både byxben och tröjärmar, säger hon. arbetsdagen blir hon fortfarande ifrågasatt ibland. När hon hävdar sin rätt och kräver samma förutsättningar som sina manliga kollegor, till exempel. Som tjej måste man dessutom visa att man duger. Man måste hela tiden lägga sig på en högre nivå än alla andra. Det skapar både stress och prestationsångest, säger hon. Lena Abrahamsson är professor i arbetsvetenskap och forskar kring genus och teknik vid Luleå tekniska universitet. Hon konstaterar att jämställdhets- LÖNELÄGET FÖR UNIONEN-KVINNOR Kvinnliga Unionen-medlemmars medellön inom industrin, i förhållande till manliga Under ett års tid bloggade 25-åriga Elina Kabir om hur det är att vara tjej på Sandvik. Därmed lyckades hon sätta ljus på många jämställdhetsfrågor % 84, ,7 93,8 92,3 93,1 93, INBLICK 7

8 REPORTAGE INDUSTRI & TEKNIK Enligt diskrimineringslagen är svenska företag skyldiga att vart tredje år kartlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män. Elina Kabir har hittat drömjobbet på stålverket i Sandvik. arbetet i de svenska industriföretagen gått starkt framåt de senaste åren. Mycket tack vare eldsjälar som jobbat med olika typer av jämställdhetsprojekt. Samtidigt har också attityderna i samhället förändrats. Ytterst få skulle säga att kvinnor inte hör hemma i industrin i dag, säger Lena Abrahamsson. Men det går långsamt. Att förändra organisationer tar tid, speciellt traditionellt manliga arbetsplatser. Lena Abrahamsson konstaterar dock att företagen har mycket att tjäna på att jobba med de här frågorna. I sin forskning har hon nämligen sett att ojämställda arbetsplatser hämmar såväl utveckling som produktivitet och lönsamhet. Med en jämn könsfördelning blir företagsklimatet både mer innovativt och kreativt. Det underlättar också rekryteringen. Det blir lättare att hitta rätt kompetens om man vänder sig till hela befolkningen och inte bara halva, säger hon. Ett företag som lyfts fram som ett positivt exempel i jämställdhetssammanhang är Coca-Cola Enterprises i Sverige. Här var andelen kvinnor länge bara 25 procent. Åren gick och någon direkt förändring syntes inte till. Så för två år sedan bestämde de sig för att satsa mer konkret. Vi hade en föreställning om att det var svårt att hitta kvinnor eftersom många av tjänsterna innebar så mycket fysiskt arbete, men när vi tittade närmare på det visade det sig inte riktigt stämma. Så vi ändrade platsannonser och yrkesbeskrivningar. Vi var noga med att rekrytera kvinnor på alla nivåer. Både i produktionen och i ledningen. Samtidigt startade vi också ett nätverk för kvinnliga talanger, säger Arne Dahlberg, HR-chef på Coca-Cola Enterprises i Sverige. I samband med detta ökade andelen kvinnor på kort tid till 36 procent. Coca-Cola belönades med Industrins jämställdhetspris 2015 för sitt arbete. Ett annat sätt att jobba med jämställdhetsfrågorna är att titta på lönerna. Enligt diskrimineringslagen är svenska företag skyldiga att vart tredje år kartlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män. På Coca-Cola sker lönekartläggningen årligen, men långt ifrån alla företag jobbar likadant. Enligt en Unionen-undersökning som presenterades i våras misslyckas tre av tio företag med att leva upp till lagkravet. Peter Tai Christensen, jämställdhetsexpert på Unionen, anser att det är oacceptabelt. Inom privat sektor finns relativt stora och oförklarliga löneskillnader mellan tjänstemännen så lönekartläggningarna är en viktig fråga för Unionen. Det är ett bra och systematiskt sätt att se om någon har fel lön. En del tror att det är onödig pappersexercis, men i mer än hälften av fallen leder det till konkreta åtgärder som exempelvis justerad lön. Elina Kabir på Sandvik tycker att det är bra att jobba systematiskt med jämställdhetsfrågor och ser positivt på framtiden. Hon konstaterar samtidigt att kvinnorna inte bara kan luta sig tillbaka. Vi tjejer kan bli bättre på att jobba tillsammans. Vi har en tendens att konkurrera med varandra. Män är lite mer som ett hockeylag, de dunkar varandra i ryggen i stället. 8 INBLICK

9 TREND INDUSTRI & TEKNIK SPANING Kärnkraft en olönsam affär Efter decennier av debatt börjar kärnkraften nu avvecklas av ekonomiska skäl. Vattenfall stänger två reaktorer i förtid och pekar på låga elpriser och höga produktionskostnader. TEXT Henrik Sahl Johansson ILLUSTRATION Martin Nicolausson Två av kärnkraftverket Ringhals reaktorer kan komma att stängas i förtid, meddelade Vattenfall i maj. Om tyska EON, som äger 30 procent av Ringhals, inte motsätter sig beslutet kommer reaktor 1 och 2 att stängas redan mellan 2018 och 2020, i stället för 2025 som först planerats. Magnus Kryssare, pressekreterare på Vattenfall, säger att beslutet att tidigarelägga stängningen är ett affärsmässigt beslut grundat på det rådande läget. Prognoserna pekar på fortsatt låga elpriser och höga produktionskostnader, och det är en ekvation som inte går ihop. Affärsmässighet och långsiktighet är viktiga förutsättningar för kraftproduktion på en avreglerad marknad, säger han. Lars Jagrén, Unionens chefsekonom, menar att utvecklingen riskerar att slå mot industrier som är beroende av pålitliga energileveranser. Jag tror att avvecklingen kommer att skapa större osäkerhet om det uppstår en snedfördelning mellan produktion och förbrukning. Risken är att viljan att investera i energiberoende industri minskar, säger Lars Jagrén.»Tror avvecklingen kommer att skapa större osäkerhet.«att flera reaktorer blivit olönsamma under 2000-talet beror enligt Lars Jagrén framför allt på att omställningen mot andra energislag har hjälpt till att sänka priset på el. I princip kan man säga att de traditionella elproducenterna har fått betala för att konkurrensen och utbudet av energislag ökar, vilket de sedan även får lida för i form av lägre elpriser. Så även om man hävdar att ekonomiska skäl ligger bakom finns politiska beslut i grunden. Kärnkraftverk är dyra att etablera men relativt billiga i drift ändå stängs reaktorer i flera länder på grund av bristande lönsamhet. Har man missbedömt kärnkraftens ekonomiska potential? Jag tror inte att det handlar om missriktade investeringar från början, snarare om att förutsättningarna har förändrats med tiden. Inte minst olyckan i Fukushima har bidragit till att man successivt skrivit upp de löpande riskerna med kärnkraftsverksamhet, vilket i sin tur har ökat den politiska viljan att ställa om energiproduktionen, säger Lars Jagrén. INBLICK 9

10 KRÖNIKA INDUSTRI & TEKNIK Export av rättigheter Magnus Kjellsson, internationell chef på Unionen.»Låt oss exportera en ömsesidig respekt mellan företag och medarbetare.«internationellt arbete Unionen påverkar genom samarbeten på nordisk, europeisk och global nivå. En väg för påverkan är via Unionens medlemskap i Tjänstemännens centralorganisation, TCO, som driver tjänstemannafackens frågor gentemot politiker och beslutsfattare. Ett annat viktigt påverkansarbete sker inom EU:s ramar. Som medlem i TCO är Unionen också medlem i IFS, Internationella Fackliga Samorganisationen. Det är lätt att nedslås av utvecklingen i världen när det gäller möjligheten till ett fackligt medlemskap. Det är exempelvis bara 7 procent av alla arbetstagare i världen som är med i en facklig organisation. Många får inte vara med i något förbund då det i många länder saknas grundläggande fackliga och mänskliga rättigheter. Lika vanligt är att arbetsgivaren aktivt, ibland med hot och våld, motarbetar facklig organisering på företaget. Det är därför av yttersta vikt att företag med svenska intressen utomlands står upp för goda värderingar samt ett fackligt och socialt ansvarstagande även i andra delar av världen. Orostecken saknas inte. Volvo har precis beslutat bygga sin nya anläggning i Charleston, South Carolina. Det är den mest anti-fackliga delstaten i hela USA med en guvernör som öppet talar om hur mycket hon tycker om att motarbeta facken. Likaså gläds Electrolux talesperson i delstaten Tennessee när det inte bildas fack på Electrolux i Memphis:»Electrolux är glada över att våra anställda i Memphis är överens om att en fackförening inte behövs på den här fabriken och att de vill fortsätta att arbeta direkt med ledningen.«(dagens Arbete). Lika bekymmersamt är det om vi vänder blickarna mot Asien. Vi kan titta på elektronikindustrin, där bara cirka 40 kronor av priset på din nya iphone 6 utgörs av arbetskostnader. Eller på textilindustrin i Bangladesh, där multinationella klädföretag trots rapporter om väggsprickor uppmanade folk att fortsätta jobba, vilket ledde till katastrofen vid Rana Plaza då människor dog. I återuppbyggnaden har de internationella fackliga federationerna UNI och IndustriALL (där Unionen är medlem) spelat viktiga roller när det gäller att få klädjättarna att betala ekonomisk kompensation till kvarlevande familjemedlemmar. Dessutom pågår ett omfattande arbete med att få företagen att skriva under avtal som skapar en betydligt säkrare arbetsmiljö och bättre villkor framöver. Vi har något att vara rädda om i Sverige. En arbetsmarknadsmodell där det går att påverka och göra sin röst hörd. Det är min övertygelse att respekt för fackliga och mänskliga rättigheter i världen inte bara går hand i hand med etik och moral, utan också är grunden för ett framgångsrikt svenskt företagande i världen. Låt oss exportera en ömsesidig respekt mellan företag och medarbetare, och respekt för varandra som parter på arbetsmarknaden. Världen behöver starkare fackförbund och ansvarsfulla företag mer än någonsin. 10 INBLICK

11 Fördel Unionen HANDEL KRÖNIKA Unionen arbetar för att lyfta alla medlemmars arbetssituation. Här får du ta del av nyheter och erbjudanden för just din bransch. Som medlem i Unionen får du 20 procents rabatt på Wenells samtliga utbildningar. Rabatt på projektledarutbildningar Under perioden 1 september 16 oktober får du som medlem i Unionen 20 procents rabatt på samtliga utbildningar som du bokar hos Wenell (själva utbildningen behöver inte genomföras under angiven period). Unionen har valt Wenell som exklusiv samarbetspartner och rekommenderar deras utbildningar för dig som är projektledare och vill utveckla dina färdigheter i projektledning och ledarskap/kommunikation. Wenell har även preparandkurser för dig som vill certifiera dig som projektledare. Testa Ny Teknik gratis i två månader Nu har du möjlighet att prova Sveriges största tekniktidning i två månader (8 nr) helt utan kostnad. I Ny Teknik läser du om de senaste nyheterna, produkterna, trenderna och innovationerna i branscher som IT, telekom, energi, bioteknik och andra områden inom industrin. Under provperioden kommer du att få ett erbjudande om att prenumerera till kraftigt rabatterat pris. Om du väljer att inte fortsätta prenumerera kommer din prenumeration att avslutas automatiskt. Beställning och mer information hittar du på: unionen.isf.se/prova-gratisunionen Läs mer om erbjudandet på unionen.se/medlemskapet/medlemsformaner/ wenells-projektledarutbildning Familjejuridisk rådgivning och avtal Behöver du ett äktenskapsförord, testamente, samboavtal, skuldbrev eller annat privatjuridiskt avtal? Nu har du tillgång till juristbyrån Avtal24:s webbverktyg och erfarna jurister. Du kan snabbt och enkelt upprätta avtal anpassade till dina unika behov och individuella förutsättningar. Du ställs inför de frågor en jurist ställer och utifrån svaren du ger skapas ett färdigt avtal som är juridiskt korrekt. Det skickas direkt till din e-post till en betydligt lägre kostnad än om du skulle anlita en juristbyrå. Som medlem i Unionen har du möjlighet att genomföra en kostnadsfri juridisk behovsanalys online och skriva valfria privatjuridiska avtal med 20 procents rabatt, online eller tillsammans med jurist. Mer information finns på avtal24.se/unionen eller ring Avtal24:s jurister på Kryssa med rabatt Är du sugen på en kryssning till Mariehamn, Helsingfors, Tallinn eller någon annan ort kring Östersjön? Kolla in vilka rabatter du får hos Viking Line och Birka Cruises. Läs mer under»res och bo«på unionen.se/medlemskapet/ medlemsformaner INBLICK 11

12 Värva en kompis, välj varsin premie. Har du en kompis, kollega, affärskollega eller granne som inte är med i Unionen än? Värva din kompis så bjuder vi er på en värvningspremie respektive välkomstpresent, värde 100 kr per person. Välj mellan böcker, badhanddukar, solcellsladdare, Unionenparaply, presentkort hos Funäsfjällen m.m eller att vi istället skänker 100 kr till SOS Barnbyar. De 3 första månaderna är dessutom gratis för den nya medlemmen, värde upp till 675 kr eller kr (exkl moms) för egenföretagare. Erbjudandet gäller till den 30 september 2015 när du värvar en ny yrkesverksam medlem eller egenföretagarmedlem (inte student- eller pensionärsmedlem). VÄRDE 100 KR PER PERSON 12 INBLICK Läs mer och värva på

FORTROENDE. Så kan konsulter vinna kundens

FORTROENDE. Så kan konsulter vinna kundens SEPTEMBER 2015 INBLICK I DIN BRANSCH KONSULT & FINANS STOR BRIST PÅ LÄRARE HOTAR REDOVISNING DE OMUTBARA KORRUPTION UNDER LUPPEN AVTALSRÖRELSENS VIKTIGASTE FRÅGOR Så kan konsulter vinna kundens FORTROENDE

Läs mer

I SKUGGAN AV VARSLEN ERICSSONS STEFAN BORG OM BRISTEN PÅ KOMPETENSUTVECKLING I BRANSCHEN

I SKUGGAN AV VARSLEN ERICSSONS STEFAN BORG OM BRISTEN PÅ KOMPETENSUTVECKLING I BRANSCHEN SEPTEMBER 2015 INBLICK I DIN BRANSCH IT & TELEKOM AVTALSRÖRELSENS VIKTIGASTE FRÅGOR FRÅN DIGITALT TILL FYSISKT ABONNERA I STÄLLET FÖR ATT ÄGA DEN FÖRLORADE DRÖMMEN OM BITCOIN I SKUGGAN AV VARSLEN ERICSSONS

Läs mer

KVINNLIGA CHEFER. NCC vill ha fler BYGG & FASTIGHET

KVINNLIGA CHEFER. NCC vill ha fler BYGG & FASTIGHET MAJ 2015 FULLT FOKUS PÅ BRANSCHEN BYGG & FASTIGHET SKANSKAS NYA 3D-LÖSNINGAR HUR LJUS ÄR FRAMTIDEN FÖR SOLCELLER? SÅ SKA BYGG- BRANSCHEN MÖTA KLIMATHOTET NCC vill ha fler KVINNLIGA TARA NOURI OM CHEFER

Läs mer

GALLERIAN LEVER! BEACONTEKNIK GÖR SHOPPINGEN PERSONLIGARE»SVENSKA SYNDEN«EN EXPORTSUCCÉ LÅNGT KVAR TILL HÅLLBAR HANDEL

GALLERIAN LEVER! BEACONTEKNIK GÖR SHOPPINGEN PERSONLIGARE»SVENSKA SYNDEN«EN EXPORTSUCCÉ LÅNGT KVAR TILL HÅLLBAR HANDEL JUNI 2015 INBLICK I DIN BRANSCH HANDEL BEACONTEKNIK GÖR SHOPPINGEN PERSONLIGARE»SVENSKA SYNDEN«EN EXPORTSUCCÉ LÅNGT KVAR TILL HÅLLBAR HANDEL GALLERIAN LEVER! HUR SKA ALLA NYBYGGDA KÖPCENTRUM ÖVERLEVA?

Läs mer

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta 2:2015 Unionen verkar internationellt Retorikskola Kongress 2015 Allt du behöver veta Jaqueline Maier Chávez Har man upplevt tuffa saker i sitt liv kan det vara värdefullt att ta ett förtroendevalduppdrag.

Läs mer

NATIVE ADVERTISING HOT ELLER RÄDDNING? DE ÄR MÄKTIGAST PÅ TWITTER FLEXPENSION DÄRFÖR BERÖR FRÅGAN ALLA Världsbäst på

NATIVE ADVERTISING HOT ELLER RÄDDNING? DE ÄR MÄKTIGAST PÅ TWITTER FLEXPENSION DÄRFÖR BERÖR FRÅGAN ALLA Världsbäst på MAJ 2015 FULLT FOKUS PÅ BRANSCHEN MEDIA & KOMMUNIKATION NATIVE ADVERTISING HOT ELLER RÄDDNING? DE ÄR MÄKTIGAST PÅ TWITTER FLEXPENSION DÄRFÖR BERÖR FRÅGAN ALLA Världsbäst på REKLAM KREATÖRERNA OSKAR, STEPHANIE

Läs mer

SINGLAR. Ett samhälle gjort för. A Single s Guide to

SINGLAR. Ett samhälle gjort för. A Single s Guide to JUNI 2015 INBLICK I DIN BRANSCH SERVICE & TJÄNSTER A Single s Guide to Ibiza HOT OM VÅLD PÅ SÄKERHETSFÖRETAG SKIPPA NATTMACKAN! OM NATTJOBB OCH MAT NYA ENERGIKRAV PÅ GAMLA HOTELL Ett samhälle gjort för

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

REVANSCH. Life science laddar för SÅ SKAPAS EN STORSÄLJANDE HÄLSOBIBEL NY GRÖN VÅG I HONGKONG CITY APOTEKET SOM ÄR BÄST PÅ RÄTT KOMPETENS

REVANSCH. Life science laddar för SÅ SKAPAS EN STORSÄLJANDE HÄLSOBIBEL NY GRÖN VÅG I HONGKONG CITY APOTEKET SOM ÄR BÄST PÅ RÄTT KOMPETENS JUNI 2015 FULLT FOKUS PÅ DIN BRANSCH SÅ SKAPAS EN STORSÄLJANDE HÄLSOBIBEL NY GRÖN VÅG I HONGKONG CITY APOTEKET SOM ÄR BÄST PÅ RÄTT KOMPETENS Life science laddar för REVANSCH EFTER ÅR AV MOTVIND ÄR VÄNDNINGEN

Läs mer

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord w 5:2014 Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord kan göra skillnad för medlemmarna! SPÄNNANDE

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar

hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar Höstens Unionenvecka, Gränslösa arbetslivet, Nytt kampanjmedlemskap, Årets Guldnappsvinnare, Avtalsrörelsen igång igen, Värva din chef hetluft 6/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER! 2:2013 VOBBANDE Jobb + VAB = sant? FACKET: DITT NYA AFFÄRSNÄTVERK! Delpension DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR AGNETA står rak då det blåser DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL

Läs mer

Unionenvecka. med balanstema

Unionenvecka. med balanstema Vårens Unionenvecka, Avtalsrörelsen, Nya profilprodukter i webbshopen, Nominera din vardagshjälte, Ta ansvar ny antalogi, Kongressen 2011 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag

Läs mer

IT-branschen en viktig bransch för Sverige

IT-branschen en viktig bransch för Sverige Om IT-branschen 2 ISBN: 978-91-7391-007-1 IT-branschen en viktig bransch för Sverige Sverige är en av världens mest avancerade IT-nationer med en stark industriell bas, hög användning av IT både inom offentlig

Läs mer

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet hetluft 5/09 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13 Kursprogram, Almedalen 2010, Årets raket, stordåd och värvare, CSR-policy, Unionenklubben på AkzoNobel berättar om sin värvningspolicy hetluft 4/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

DESSUTOM: MARIA VÄLKOMNAR HÖSTEN GULDKNAPPEN DELAS UT UNIONEN DELTOG I PRIDE JÖRGEN PEPPAR FÖRTROENDEVALDA OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: MARIA VÄLKOMNAR HÖSTEN GULDKNAPPEN DELAS UT UNIONEN DELTOG I PRIDE JÖRGEN PEPPAR FÖRTROENDEVALDA OCH MYCKET MER! 3:2012 INFORMATION OCH INSPIRATION FÖR DIG SOM HAR ETT FACKLIGT UPPDRAG I UNIONEN ORGANIZERMAN LAGAR STUDENTKRUBB Nya unionen.se I STARTGROPARNA DET GRÄNSLÖSA ARBETSLIVET JONAS ÅSTRÖM tycker att vi är

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

framåt HandelsKRAFT Full fart Så driver innovationerna handeln nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden

framåt HandelsKRAFT Full fart Så driver innovationerna handeln nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden 56 Koll sidor om innovation och handel nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden JOBBLÄGET: Nu satsar ICA på ungdomarna Marknadsläget: Supermarket vinnaren mot alla odds på läget: Framtidens

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet 202 Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Den ökade globala konkurrensen påverkar både företagen och arbetstagarna. Anställdas villkor har blivit osäkrare. Allt

Läs mer

SAS. Det är ett mysterium. Varslen ökar 1:2013. Ann-Sofie Johansson om varför hon blev ungdomsombud. 100 företag BAKOM KULISSERNA I FÖRHANDLINGSRUMMET

SAS. Det är ett mysterium. Varslen ökar 1:2013. Ann-Sofie Johansson om varför hon blev ungdomsombud. 100 företag BAKOM KULISSERNA I FÖRHANDLINGSRUMMET Rapporten Granskning av hållbarhetsredovisningen i 25 svenska storföretag analyserar och beskriver det sociala området i hållbarhetsredovisningen. Det sociala området berör i stor utsträckning mänskliga

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2005

Akademikerbarometer 3-2005 Akademikerbarometer 3-2005 "Sveriges akademiker om arbete..." Jonas Bengtsson November 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om arbete 3. Sveriges

Läs mer