Bildhantering - med inriktning strålterapi Kurs MR och Strålterapi 12:e november, 2013 Johan Sjöberg, leg. Sjukhusfysiker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bildhantering - med inriktning strålterapi Kurs MR och Strålterapi 12:e november, 2013 Johan Sjöberg, leg. Sjukhusfysiker Johan.sjoberg.ks@gmail."

Transkript

1 Bildhantering - med inriktning strålterapi Kurs MR och Strålterapi 12:e november, 2013 Johan Sjöberg, leg. Sjukhusfysiker

2 Mentometertest Vad är du? 1. MR-fysiker 2. Strålfysiker 3. Onkolog 4. Radiolog 5. Onk-ssk 6. Rtg-ssk 7. Us 8. Annat

3 Definition Bildinsamling PACS Sekundärgranskning Lagring Andra bildhanteringssystem Forskning Projekt Egna verktyg Kvalitetssäkring Informations- och bildhanteringssystem för strålterapi Segmentering Registrering Dosberäkning Presentation av data

4 Frågan om sekundärgranskning Bildinsamling MRT-bilderna lagras i PACS och det är viktigt att så sker, de behövs för jämförelse vid senare undersökningar Radiolog KS Sekundärgranskning PACS Lagring Vad skiljer diagnostisk MR från MRiRT (targetdefinition)? Diagnostisk MR Vi söker sjukdomen Patient ligger ej i fixation Dedicerade spolar Många sekvenser av olika karaktär Datainsmaling i olika plan (tra, sag, cor) Geometrisk integritet inte i fokus MR för targetdefinition Vi vet var sjukdomen är Patient ligger i fixation Flex -spolar Få, välvalda sekvenser för ändamålet Endast transversell datainsamling Geometrisk integritet mycket viktigt Process under utveckling behövs göras sekvensoptimering på friska frivilliga skriftlig rutin för sekundärgranskning av radiolog bör finnas

5 Fixation H&N Process under utveckling behövs göras sekvensoptimering på friska frivilliga skriftlig rutin för sekundärgranskning av radiolog bör finnas

6 Frågan om sekundärgranskning Bör patientmaterialet också sekundärgranskas av radiolog? 1. Ja, rutinmässigt 2. Ja, under vissa förutsättningar 3. Nej 4. Vet inte

7 Definition Bildinsamling Informations- och bildhanteringssystem för strålterapi Registrering Segmentering Dosberäkning Presentation av data Första orosmoment: Geometrisk integritet Andra orosmoment: Registreringsosäkerhet Stående orosmoment: Segmentering

8 Första orosmoment: Geometrisk integritet MR-bilder ljuger alltid: kort om geometrisk distortion 1. Gradientinducerad geometrisk distortion 1 G x Modell Verklighet x 1. Medvetet designade för minska risk för perifer nervstimulering 2. Signal- och positionsdistortion 3. Kan mätas upp med exempelvis grid -fantom a) System (individ)- och sekvensspecifik b) Ej objekt/patientberoende 1 Doran S. J. et al, A complete distortion correction for MR images: I. Gradient Warp Correction, Phys Med Biol 50: , 2005

9 Första orosmoment: Geometrisk integritet MR-bilder ljuger alltid: kort om geometrisk distortion 2. Objektinducerade B0-inhomogeniteter 1,2 Magnetfält runt circulär ledare Magnetfält runt spole Idealfallet 1. Designmål motsatta: vettig homogenitet samtidigt som patientvänlig och utrymmesvänlig design 2. Patienten/objektet inducerar ändå inhomogeniteter, trots perfekt statiskt magnetfält 1 Doran S. J. et al, A complete distortion correction for MR images: I. Gradient Warp Correction, Phys Med Biol 50: , Chang H., Fitzpatrick J. M., Geometrical image transformation to compensate for MRI distortions, Proc. SPIE 1233, Medical Imaging IV,m Image Processing, 116, 1990

10 Första orosmoment: Geometrisk integritet 2 McFarlane, J. Assessment of geometric distortion as part of quality assurance in multicentre magnetic resonance imaging, IPEM special interest group meeting, 2012

11 Första orosmoment: Geometrisk integritet 2 McFarlane, J. Assessment of geometric distortion as part of quality assurance in multicentre magnetic resonance imaging, IPEM special interest group meeting, 2012

12 Första orosmoment: Geometrisk integritet Varför objektinducerade inhomogeniteter? Olika material har olika magnetisk susceptibilitet 3 I gränsskikt mellan material med olika magnetisk susceptibilitet uppstår små lokala magnetfält -> susceptibilitetsartefakt (signaldistortion) Effekten i bilden starkt beroende av sekvenstyp (bandbredd, voxelstorlek, TE, GRE eller SE) Den mest extrema formen är metallartefakten som resulterar i total urfasning av lokala spinn signalförlust 3 Sumanaweera T. S., et al, MR susceptibility misregistration correction, IEEE Trans Med Imaging 12:251-9, 1993

13 4 Carlsson Å, Susceptibility effects in MRI and 1 H MRS, Doctoral Thesis, University of Gothenburg, ISBN , 2009

14 4 Carlsson Å, Susceptibility effects in MRI and 1 H MRS, Doctoral Thesis, University of Gothenburg, ISBN , 2009

15 Exempel (okorrigerat) 3 Sjöberg J., Dosimetric and geometric evaluation of MRI as the only imaging modality for the radiotherapy treatment process of localized prostate cancer, Master of Science Dissertation, Lund university, 2010 Leverantör A 1,0 T Leverantör B 3,0 T

16 Vi kan photoshoppa Leverantören erbjuder distortionskorrektion 2D eller 3D Minskar effekten av icke-linjära gradienter Baserar sig på en begränsad teoretisk beskrivning av gradientspolarna Korrigerar inte effekten av patientinducerad inhomogenitet MR-bilder ljuger trots korrektion

17 Bättre men inte perfekt 2 McFarlane, J. Assessment of geometric distortion as part of quality assurance in multicentre magnetic resonance imaging, IPEM special interest group meeting, 2012

18 Residual distortion 2 McFarlane, J. Assessment of geometric distortion as part of quality assurance in multicentre magnetic resonance imaging, IPEM special interest group meeting, 2012

19 Exempel Leverantör A 1,0 T 3 Sjöberg J., Dosimetric and geometric evaluation of MRI as the only imaging modality for the radiotherapy treatment process of localized prostate cancer, Master of Science Dissertation, Lund university, 2010

20 Exempel (korrigerat) Leverantör B 3,0 T WIP Karolinska

21 Exempel 5 Karger C. P., et al, Accuracy of device-specific 2D and 3D image distortion correction algorithms for magnetic resonance imaging of the head provided by a manufacturer, Phys Med Biol 51: , 2006

22 Hur förhåller ni er på eran site till geometrisk distortion för MRiRT? 1. Vi har kvantifierat den och inkorporerat den i PTVmarginalerna 2. Vi har kvantifierat den och inte inkorporerat den i PTVmarginalerna 3. Vi är medvetna om problemet men kör ändå utan ändring av PTVmarginalerna 4. Vi är inte medvetna om problemet och har kört på ändå 5. Arbetar inte med MRiRT (än)

23 Hur förhålla sig till geometriska felet för MRiRT? Kvantifiera totala geometriska felet a) Mät upp GDC-algoritmens prestanda i tre dimensioner över hela användbara FOV i. Se NEMA-standard MS b) Uppskatta felet (storleksordning) från susceptibilitetsgränsskikt i. Idéer? ii. Enkla fantomstudier med olika geometrier? iii. Studier med antropomorfiska fantom? iv. Simuleringar? Korrigera!

24 WIP: GEODIST 2D Presentation av data enligt internationell standard Presentation enligt NEMA-standard WIP Karolinska: 50x50x50 cm 3 3D-fantom, kontrollpunkter

25 3D och stort FoV Presentation av data enligt internationell standard 2 McFarlane, J. Assessment of geometric distortion as part of quality assurance in multicentre magnetic resonance imaging, IPEM special interest group meeting, 2012

26 Efterföljande korrigering Två syften med uppmätningen medels fantom QA Input till korrigeringsalgoritm för gradienternas ickelinjäritet, se bl.a. Doran et al, 2005 Patientspecifik korrigering (B0-inhomogeniteter) Reverserad utläsningsgradient, se Chang & Fitzpatrick, 1992 samt Reinsberg et al, 2005 Geometrisk integritet motsvarande CT 3 Reinsberg S. A., et al, A complete distortion correction for MR images: II. Rectification of static-field inhomogeneities by similarity-based profile mapping, Phys Med Biol 50: , 2005

27 Andra orosmoment: Registrering CT T2-viktad TSE Definition: Två eller flera bilddataset med olika referenssystem sammanförs i ett gemensamt referenssystem Rigid (translation, rotation) samt deformabel registrering Punktbaserad (markörer, fördefinierade eller av användaren definierade) Signalintensitet och/eller signalgradienter (ex. mutual information) Manuell

28 Utmaningar CT ideal MR ideal CT real MR real Streckartefakter Photon depletion Beam hardening Olika signalintensiteter för olika vävnader Kortikala benet syns på CT mkt väl Syns inte alls på MR, vi ser fett- och vatteninnehållet i benmärgen Artefakter, falsk information Dancing prostate, olika blås- och tarmfyllnad, patientrörelse Gibbs-ringningar Rörelseartefakter Kemiskt skift Susceptibilitetsartefakter Flödesartefakter Ghosting Interferenslinjer Distortion

29 Exempel för bäcken

30 För rigid registrering Registreringsalgoritmen kan inte ta hänsyn till dessa fenomen Falsk information påverkar målfunktionen, optimeringen konvergerar inte mot det optimala resultatet Registreringsosäkerhet Dessutom: Vilken är den optimala volymen att registrera över? Vilka är de optimala registreringsparametrarna? Vilken är den optimala pulssekvensen? Ska vi registrera med markörer för prostata? Andra siter? Registrera på ben? Mjukvävnad? Vilken? Vad är en bra registrering?

31 Exempel för bäcken Bra registrering Kvalitetssäkring? Dålig registrering Konsekvens: Systematiskt geometriskt fel

32 Vem bör utföra registreringen och vem bör granska och godkänna den? 1. Doktor/Doktor 2. SSK/Doktor 3. SSK/Fysiker 4. Fysiker/Doktor 5. Fysiker/Fysiker 6. Andra

33 Registreringsosäkerhet Automatisk rigid registrering Observationer och slutsatser: 1. Tung penalty i optimeringsalgoritmen på felregistreringar av benstrukturer p.g.a. kraftiga signalgradienter I. Bra registreringkvalitet för skelettstrukturer med låg variabilitet 2. Blåsan hopplöst organ 3. Avvikelser i kroppskontur kanske ej av stor vikt idag 4. Mjukvävnadsavvikelser av problematisk storleksordning och variabilitet Blåsa Kroppskontur Fett/muskelgränser Höftkulor Patient # AP [mm] Lat [mm] CC [mm] Max [mm] Max [mm] Max [mm] Medel SD

34 Stor signalgradient mellan kortikala benet (urfasat) och omgivande strukturer Registreringsunderlag Karolinska

35 Preliminära resultat Kroppskontur Fett/muskelgränser Höftkulor Max [mm] Max [mm] Max [mm] Observationer och slutsatser: 1. Registreringskvalitén generellt sämre Leder till två möjliga utfall: Medel SD 8 5 4

36 Registreringskvalité Courtesy of Ingmar Lax Courtesy of Ingmar Lax Registrering på skelett: Bra, konsekvent registreringskvalitet för skelett, sämre för andra organ Registrering på markörer: Prostata bra överensstämmelse, sämre för allt annat Leder till följande slutsats:

37 Registreringskvalité Dosfördelningen och strukturerna bör vid dosplanrond alltid visas på det bildunderlag strukturerna är ritade på.

38 Inte framtidens strategi 1. Registreringsförfarandet CT/MR är en övergångsperiod 2. Framtiden (spekulation): Görs ingen CT alls om inte MR är kontraindicerat MR/PET för targetdefinition samt noninvasiv responsutvärdering (tidig för adaptiv behandling, sen för uppföljning) och MR-Linac med Target Tracking

39 Segmentering Manuell segmentering aka Paint Onkologen ritar manuellt in strukturer, snitt för snitt Volymer interpoleras Tidskrävande = dyrt Stort operatörsberoende Funktioner utan formell kunskap om radiologi ritar ibland Remittenter Onkologer (utan MR-utb) på MR-bilder

40 Intra-observatörvariation 3 Nyholm T. et al, Variability in prostate and seminal vesicle delineations defined on magnetic resonance images, a multi-observer, -center and sequence study, Radiat Oncol 8:126, 2013

41 Segmentering (Semi-) Automatisk segmentering 3-6 : Idé: Låt en dator modellera patienten - Atlasbaserade, region-growing m.fl. - Låt onkologen istället kvalitetssäkra och finjustera vid behov - Enkelt för CT (fyra grundkontraster) - Lite knepigare för MR - Syfte: effektivitet 3 Bondiau P. U. et al, Atlas-based automatic segmentation of MR images: validation study on the brainstem in radiotherapy context, Int J Radiat Oncol Biol Phys 61:289-98, Mikheev A. et al, Fully automatic segmentation of the brain from T1-weighted MRI using Bridge-Burner algorithm, J Magn Reson Imaging 27: , Pasquier D. et al, Automatic segmentation of pelvic structures from magnetic resonance images for prostate cancer radiotherapy, Int J Radiat Oncol Biol Phys 68: , Klein S. et al, Automatic segmentation of the prostate in 3D MR images by atlas matching using localized mutual information, Med Phys 35: , 2008

42 Kommersiella lösningar

43 Slutsatser 1. Bra förutsättningar för lyckad integration av MRiRT: Förstå att MRiRT på riktigt är ett relativt nytt fält, finns inget facit, inte självklart, inte bara trycka på knapp, måste kompetensförsörjas, många obesvarade icke-triviala frågeställningar Ha en multidisciplinär arbetsgrupp med prioriterings- och beslutsrätt Radiolog, Onkolog, Strålfysiker, MR-fysiker, ONK/MR-ssk, representation från ledning MEN det är naturligtvis bättre att köpa en MR än att inte göra det! 2. Kvalitetssäkring/rutinetablering för bildflödet/hanteringen får inte förbises Kartläggning av adderade/subtraherade osäkerheter för ställningstagande till PTV-marginaler (riskanalys?) Förankrade, skriftliga rutiner över ansvarsfördelning vad gäller registrering

44 Tack för mig

MR inom strålterapi forskning i framkant och vision Dose painting och Adaption. Tufve Nyholm

MR inom strålterapi forskning i framkant och vision Dose painting och Adaption. Tufve Nyholm MR inom strålterapi forskning i framkant och vision Dose painting och Adaption Tufve Nyholm Cancer behandling Läkemedel Kirurgi Strålterapi System behandling Lokal binär behandling Lokal stokastisk behandling

Läs mer

MR - SÄKERHET. Vad ska man tänka på när det gäller implantat? Karin Åberg Sjukhusfysiker MR karin.a.aberg@akademiska.se. Bild från Philips Healthcare

MR - SÄKERHET. Vad ska man tänka på när det gäller implantat? Karin Åberg Sjukhusfysiker MR karin.a.aberg@akademiska.se. Bild från Philips Healthcare MR - SÄKERHET Vad ska man tänka på när det gäller implantat? Karin Åberg Sjukhusfysiker MR karin.a.aberg@akademiska.se Bild från Philips Healthcare Innehåll MR-fysik light Potentiella risker med MR och

Läs mer

5. Målgrupp Kursen vänder sig främst till ST- fysiker med strålterapi som inriktning och onkologer men även radiologer och dosplanerare är välkomna.

5. Målgrupp Kursen vänder sig främst till ST- fysiker med strålterapi som inriktning och onkologer men även radiologer och dosplanerare är välkomna. Kursbeskrivning Utbildningens titel Magnetresonanstomografi (MR) vid dosplanering av strålterapi 2. Typ av utbildning Vidareutbildning för Sjukhusfysiker (CPD/ST) och onkologer 3. Ämnesområde MR, Strålterapi

Läs mer

Program Nationella mötet i sjukhusfysik 2017

Program Nationella mötet i sjukhusfysik 2017 Program Nationella mötet i sjukhusfysik 2017 Plats: The Steam Hotell Västerås kl Tisdag - Onsdag 14-15/11 (lunch lunch) Kurs 1: Specialistkurs i odontologisk strålningsfysik och radiologi (start tis kl.9)

Läs mer

Op#mering av MR- bilder. Introduk)on. Lillemor Lundström Metodansvarig sjuksköterska Akademiska sjukhuset

Op#mering av MR- bilder. Introduk)on. Lillemor Lundström Metodansvarig sjuksköterska Akademiska sjukhuset Op#mering av MR- bilder Introduk)on Lillemor Lundström Metodansvarig sjuksköterska Akademiska sjukhuset Röntgenveckan 2013 Bildoptimering? Bildoptimering?! Bildoptimering?!? Bildoptimering!! Courtesy Margaretha

Läs mer

Kursbeskrivning 1. Utbildningens titel. 2. Ämnesområde. 3. Kort sammanfattning av utbildningen. 4. Målgrupp. 5. Program

Kursbeskrivning 1. Utbildningens titel. 2. Ämnesområde. 3. Kort sammanfattning av utbildningen. 4. Målgrupp. 5. Program Kursbeskrivning 1. Utbildningens titel Magnetisk resonansrelaxation in-vivo 2. Ämnesområde Medicinsk radiofysik Magnetresonansfysik 3. Kort sammanfattning av utbildningen Kursen syftar till att på ett

Läs mer

MR kronjuvelen. MR-teknik. Rocket Science. Tre ägg: Vad är det vi avbildar? Fältstyrka i Tesla (T) Mårten Annertz Neuroröntgen

MR kronjuvelen. MR-teknik. Rocket Science. Tre ägg: Vad är det vi avbildar? Fältstyrka i Tesla (T) Mårten Annertz Neuroröntgen MR kronjuvelen MR-teknik Mårten Annertz Neuroröntgen Med tack till Danielle van Westen Yttre magnetfält B0 - oftast på (0.23) 1. 5-3 (7) Tesla Fältstyrka i Tesla (T) Rocket Science 1,5 T 3 T 1mm 7 T Avancerad

Läs mer

Strålbehandling och radiologi i samverkan

Strålbehandling och radiologi i samverkan Strålbehandling och radiologi i samverkan Kristina Nilsson Överläkare Onkologiklinken Akademiska sjukhuset Uppsala 1960-talet Utveckling senaste 100 åren.? Vad vet en radiolog om strålbehandling?? Vad

Läs mer

Vad är detta? MR = Magnetröntgen. Nobel Prize in. D van Westen, BFC, Sus Lund, VT 2013

Vad är detta? MR = Magnetröntgen. Nobel Prize in. D van Westen, BFC, Sus Lund, VT 2013 MR Vad är detta? Danielle van Westen Framställning av nervbanor med MR (traktografi) Neuroröntgen, BFC, Skånes universitetssjukhus, Lund Konventionell röntgen, CT och MR Konventionell röntgen, CT och MR

Läs mer

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE Ämne: Utdragen punktform i TrueBeam Varunamn på påverkad produkt: TrueBeam och TrueBeam STx Referens/FSCA-identifierare: CP-06381 Datum för meddelande: 2012-01-13 Typ av åtgärd: Meddelande och korrigering

Läs mer

MR inom onkologin ur radiologens perspektiv

MR inom onkologin ur radiologens perspektiv MR inom onkologin ur radiologens perspektiv Johanna Berg, Röntgenläkare, Diagnostiskt Centrum för Bild- och Funktionsmedicin Skånes Universitetssjukvård, Malmö Innehåll / upplägg Halsens mjukdelar, buk,

Läs mer

Metodbok för användande av MR inom Strålterapi

Metodbok för användande av MR inom Strålterapi Metodbok för användande av MR inom Strålterapi Version 3, 2016-03-29 Christian Gustafsson, leg Sjukhusfysiker, MSc, Skånes Universitetssjukhus Maja Sohlin, leg Sjukhusfysiker, PhD, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Examensarbete Avancerad Nivå, 15 hp, Höstterminen 2012

Examensarbete Avancerad Nivå, 15 hp, Höstterminen 2012 Kan vismutskydd påverka stråldosen och den diagnostiska bildkvaliteten vid datortomogra8i av thorax? Effect on radiation dose and image quality with breast shielding in CT of the thorax Examensarbete Avancerad

Läs mer

Protokolloptimering , Datortomografi av barn Patrik Nowik Leg. Sjukhusfysiker Sjukhusfysik, Röntgen Solna

Protokolloptimering , Datortomografi av barn Patrik Nowik Leg. Sjukhusfysiker Sjukhusfysik, Röntgen Solna Protokolloptimering 2014-10-17, Datortomografi av barn Patrik Nowik Leg. Sjukhusfysiker Sjukhusfysik, Röntgen Solna 1 Agenda - Protokolloptimering Bildkvalitet mas Rekonstruktionsfilter kvp Snittjocklek

Läs mer

Att göra datortomografi på barn. Christin Ekestubbe, Gloria Broberg Barnröntgen Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Att göra datortomografi på barn. Christin Ekestubbe, Gloria Broberg Barnröntgen Astrid Lindgrens Barnsjukhus Att göra datortomografi på barn Christin Ekestubbe, Gloria Broberg Innehåll Före undersökning Vid undersökning Efter undersökning Hur mycket tid är avsatt för undersökningen?, kanske ni behöver lite

Läs mer

Medicinsk Informatik IT VT2002

Medicinsk Informatik IT VT2002 Bildbehandling Medicinsk Informatik IT VT2002 Medicinsk bildbehandling Mål Extraktion av relevant information ur medicinska bilder för diagnostisk tolkning, terapiplanering, dokumentation och patientinformation

Läs mer

Marie Sydoff, Helsingborgs lasarett, SUS Lund

Marie Sydoff, Helsingborgs lasarett, SUS Lund Marie Sydoff, Helsingborgs lasarett, SUS Lund Varför strålskydd? Förhindra akuta skador och begränsa risken för sena skador Skydda patienterna - patientstrålskydd Skydda er själva - personalstrålskydd

Läs mer

Dosdatainsamling i ingenjörens tjänst!

Dosdatainsamling i ingenjörens tjänst! Dosdatainsamling i ingenjörens tjänst! Jonas Söderberg Sjukhusfysiker 2014-09-10 307 000 invånare Undersökningar Vi gör c:a 200 000 radiologiska u.s. per år + operation och tandröntgen. Modaliteter 70

Läs mer

Utmattningssyndrom ta dig i kragen.. eller?

Utmattningssyndrom ta dig i kragen.. eller? GOD FÖRMIDDAG! Utmattningssyndrom ta dig i kragen.. eller? Del I: Neuroendokrin funktion Kognitiv förmåga Hippocampus morfologi Del II: Konstruktion och utvärdering av en självskattningsskala för symtom

Läs mer

Kvantifiering av intrakardiomyocytära och intramyocellulära lipider med eko-planar spektroskopisk bildtagning (EPSI)

Kvantifiering av intrakardiomyocytära och intramyocellulära lipider med eko-planar spektroskopisk bildtagning (EPSI) Kvantifiering av intrakardiomyocytära och intramyocellulära lipider med eko-planar spektroskopisk bildtagning (EPSI) Jan Weis 1, Morten Bruvold 2, Francisco Ortiz-Nieto 1, Håkan Ahlström 1 1 Akademiska

Läs mer

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Stefan Lönnerholm, Akademiska

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Stefan Lönnerholm, Akademiska Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Stefan Lönnerholm, Akademiska Sjukhuset, Uppsala Riktlinjernas uppbyggnad Underlag tillverkarnas

Läs mer

Karin Åberg Sjukhusfysiker MR karin.a.aberg@akademiska.se MR-SÄKERHET

Karin Åberg Sjukhusfysiker MR karin.a.aberg@akademiska.se MR-SÄKERHET Karin Åberg Sjukhusfysiker MR karin.a.aberg@akademiska.se MR-SÄKERHET Hur mycket jobbar du med MR? 10 A. Dagligen B. Någon gång i veckan C. Någon gång i månaden D. Aldrig Dagligen 0% 0% 0% 0% Någon gång

Läs mer

INDUKTIONS- LADDNING ENERGIÖVERFÖRING MELLAN STARKT KOPPLADE RESONATORER. Joakim Nyman 2013-01-30

INDUKTIONS- LADDNING ENERGIÖVERFÖRING MELLAN STARKT KOPPLADE RESONATORER. Joakim Nyman 2013-01-30 INDUKTIONS- LADDNING ENERGIÖVERFÖRING MELLAN STARKT KOPPLADE RESONATORER Innehåll 1 Inledning........................................... 1 2 Principbeskrivning.................................... 1 3 Induktiv

Läs mer

MR: En körning flera sekvenser. MR : mätning av många parametrar. Vad krävs för erhålla en MR bild. D van Westen, BFC, Sus, Lund, VT2010

MR: En körning flera sekvenser. MR : mätning av många parametrar. Vad krävs för erhålla en MR bild. D van Westen, BFC, Sus, Lund, VT2010 Danielle van Westen MR Neuroröntgen, BFC, Skånes universitetssjukhus, Lund Varför är MR så roligt och ibland utmanande att arbeta med? Mäter många parametrar inkl fysiologiska: protonernas relaxation och

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Magnetisk resonanstomografi. Magnetisk resonanstomografi MRT

Magnetisk resonanstomografi. Magnetisk resonanstomografi MRT Magnetisk resonanstomografi MRT NMR Nuclear Magnetic Resonance MRI Magnetic Resonance Imaging MRT Magnetisk resonanstomografi Magnetisk resonanstomografi (MRT) är en metod för bildgivande diagnostik som

Läs mer

ATT LÄSA MR BILDER. Vägledning för NYA ST läkare på MR. Drena Vracar, Öl Värnamo, 2014 02 27

ATT LÄSA MR BILDER. Vägledning för NYA ST läkare på MR. Drena Vracar, Öl Värnamo, 2014 02 27 ATT LÄSA MR BILDER Vägledning för NYA ST läkare på MR Drena Vracar, Öl Värnamo, 2014 02 27 Ett kompendium avsett för regionutbildning för ST läkare Röntgenavdelning, Värnamo Sjukhus 1 Sammanfattning Detta

Läs mer

Extrakorporal bestrålning av lokalt avancerat sarkom i skelett eller benet i påsen

Extrakorporal bestrålning av lokalt avancerat sarkom i skelett eller benet i påsen Extrakorporal bestrålning av lokalt avancerat sarkom i skelett eller benet i påsen Julia Söderström 1 Sjukhusfysiker, M.Sc. A Hesla 2, P Wersäll 3, T Pommer 1 1 Department of Medical Physics, Karolinska

Läs mer

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala ANATOMI FUNKTION 18 F- FDG- upptag i cancerceller Blodkärl G Cancercell FDG G

Läs mer

Medicinsk Informatik VT 2005

Medicinsk Informatik VT 2005 Medicinsk Informatik VT 2005 Introduktion till Medicinsk Informatik Informationsteknologi Teknikgrad Information technology Datavetenskap Computer science Systemvetenskap System analysis and design Informatik

Läs mer

Strålbehandlingsprocessen. Strålbehandling på Radiumhemmet. Hur många och på vilket sätt? Fixation - ansiktsmask. Bitfixation 1

Strålbehandlingsprocessen. Strålbehandling på Radiumhemmet. Hur många och på vilket sätt? Fixation - ansiktsmask. Bitfixation 1 1 Strålbehandling på Radiumhemmet Strålbehandlingsprocessen I samråd mellan onkolog och patientens läkare tas beslut om strålbehandling. Onkologen skriver remiss till strålbehandlingsavdelningen. Remissen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Ett samarbete för framtidens strålbehandling

Ett samarbete för framtidens strålbehandling Ett samarbete för framtidens strålbehandling Linköping Sahlgrenska Norrlands Örebro Akademiska Karolinska Skånes Alla universitetssjukhusen tillsammans med företagen Vi vill ha en kreativ mötesplats mellan

Läs mer

Farlig CT undersökning? -ganska

Farlig CT undersökning? -ganska Farlig CT undersökning? -ganska Hans-Erik Källman Sjukhusfysiker Landstinget Dalarna Omfattning Introduktion Utgångspunkter för riskbedömning Alternativ vid riskbedömning Standarder Reflektioner, spekulationer

Läs mer

Regressionstestning teori och praktik

Regressionstestning teori och praktik Regressionstestning teori och praktik Lic. Emelie Engström emelie.engstrom@cs.lth.se Software Engineering Research Group LUND UNIVERSITY Sweden SWELL the Swedish Research School in Software Verification

Läs mer

Examensarbeten inom tillämpad medicinsk bildanalys

Examensarbeten inom tillämpad medicinsk bildanalys Examensarbeten inom tillämpad medicinsk bildanalys [Lund 2010-10-28] Detta dokument beskriver förslag till tänkbara examensarbeten vid Hjärt-MR gruppen i samarbete med Matematik Centrum. Det skall endast

Läs mer

Fördjupad strålsäkerhetsutbildning, datortomografi

Fördjupad strålsäkerhetsutbildning, datortomografi Godkänt den: 2017-02-26 Ansvarig: Per-Erik Åslund Gäller för: Akademiska sjukhuset; Lasarettet i Enköping Fördjupad strålsäkerhetsutbildning, datortomografi Innehåll Vem riktar sig utbildningen till...2

Läs mer

PET/CT på länssjukhus vår resa

PET/CT på länssjukhus vår resa PET/CT på länssjukhus vår resa Agnieszka Athley radiolog/nuklearmedicinare, medicinsk ansvarig nuklearmedicin röntgenenheten Växjö Christina Lorentzson röntgensjuksköterska, sektionsansvarig nuklearmedicin

Läs mer

Temperaturens, kadaverålderns och radiopulssekvensens betydelse för bildkvaliteten vid magnetresonanstomografi av tarsus hos häst

Temperaturens, kadaverålderns och radiopulssekvensens betydelse för bildkvaliteten vid magnetresonanstomografi av tarsus hos häst Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för kliniska vetenskaper Temperaturens, kadaverålderns och radiopulssekvensens betydelse för bildkvaliteten

Läs mer

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet ST-läkare Röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna margret.sturludottir@karolinska.se Röntgenveckan

Läs mer

Fatigue trötthet vid cancer och dess behandling

Fatigue trötthet vid cancer och dess behandling Fatigue trötthet vid cancer och dess behandling Varför är jag så trött? Att vara trött är ofta en normal reaktion på något du gjort som krävt mycket energi. Trötthet i samband med cancersjukdom och dess

Läs mer

Monte Carlo. David Minarik Strålningsfysik SUS, Malmö

Monte Carlo. David Minarik Strålningsfysik SUS, Malmö Monte Carlo David Minarik Strålningsfysik SUS, Malmö Hur beräkna värdet av Pi? Arean av kvadraten: A k = d^2 y Arean av cirkeln: Pi = A c /A k *4 Kasta ett par tärningar. A c = (d/2)^2*pi d Bestäm x- och

Läs mer

Reliability of Visual Assessment of Medial Temporal Lobe Atrophy

Reliability of Visual Assessment of Medial Temporal Lobe Atrophy Reliability of Visual Assessment of Medial Temporal Lobe Atrophy Lena Cavallin Neuroradiolog Överläkare Röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Mediala temporalloben? Lena Cavallin September

Läs mer

Artefakter vid en MR-undersökning

Artefakter vid en MR-undersökning EXAMENSARBETE 2006:37 HV Artefakter vid en MR-undersökning CAMILLA JOHANSSON KUMBA SWA HÄLSOVETENSKAPLIGA UTBILDNINGAR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKA Institutionen för Tillämpad fysik Maskin- och materialteknik

Läs mer

Bildlabb i PACS. Exponerade på samma sätt

Bildlabb i PACS. Exponerade på samma sätt Bildlabb i PACS Tekniskt fantom Kliniskt fantom Exponerade på samma sätt Bildkvalitetslab i PACS Labben illustrerar effekter på bildkvalitet och patientdos vid förändringar av Rörspänning Patient -tjocklek

Läs mer

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar?

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Kvalitativ metodik Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Mats Foldevi 2009 Varför Komplement ej konkurrent Överbrygga klyftan mellan vetenskaplig upptäckt och realiserande

Läs mer

Föreskrift om MR. konsekvenser

Föreskrift om MR. konsekvenser Föreskrift om MR konsekvenser Professor Peter Lundberg (peter.lundberg@liu.se) Radiofysik/MR-fysik Universitetssjukhuset i Linköping, CMIV & Linköpings Universitet September 2017 Tack till Steven Keevil,

Läs mer

Evidens för en ny era av strokebehandling

Evidens för en ny era av strokebehandling Evidens för en ny era av strokebehandling En resa till framtiden Tiago Moreira med dr, spec läk neurologi KS Solna tiago.more@gmail.com 2007: - 53-63% rekanaliserings frekvens -3 mån mrs 0-2: 39%, -10%

Läs mer

KURSPLAN. Prevention, diagnostik samt behandling av livmoderhalscancer -från virusinfektion till allvarlig sjukdom med multimodel behandlingsstrategi

KURSPLAN. Prevention, diagnostik samt behandling av livmoderhalscancer -från virusinfektion till allvarlig sjukdom med multimodel behandlingsstrategi 080303 KURSPLAN Prevention, diagnostik samt behandling av livmoderhalscancer -från virusinfektion till allvarlig sjukdom med multimodel behandlingsstrategi Kursledare: Päivi Kannisto, docent, överläkare,

Läs mer

Digitala bilder. Matris, pixel, pixeldjup, signal, brus, kontrast

Digitala bilder. Matris, pixel, pixeldjup, signal, brus, kontrast Digitala bilder Matris, pixel, pixeldjup, signal, brus, kontrast Den nukleärmedicinska bilden Historik Analoga bilder. Film exponerades för ljusblixtar som producerades när strålning detekterades. oändligt

Läs mer

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom Kristian Borg Div of Rehabilitation Medicine, Karolinska Institutet and Danderyd University Hospital Stockholm Sweden Pågående denervation som kompenseras

Läs mer

ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD. Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)?

ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD. Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)? ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)? ENGAGe ger ut en serie faktablad för att öka medvetenheten om gynekologisk cancer och stödja sitt nätverk på gräsrotsnivå. Äggstockscancer

Läs mer

Svarsmall för CT/MR normal hjärna, MS, hjärntumör (inkl. mätning av tumörstorlek) och demens

Svarsmall för CT/MR normal hjärna, MS, hjärntumör (inkl. mätning av tumörstorlek) och demens Svarsmall för CT/MR normal hjärna, MS, hjärntumör (inkl. mätning av tumörstorlek) och demens Elna-Marie Larsson, professor, överläkare BFC/Röntgen Akademiska sjukhuset, Uppsala SFNR årsmöte, Lund, 111111

Läs mer

Erfarenheter av nationella fackspråket inom cancer

Erfarenheter av nationella fackspråket inom cancer Erfarenheter av nationella fackspråket inom cancer Kombinerade metoder och verktyg för implementering Resultat från försöksverskamhet vid onk.klin. Karolinska 2013 Vitalis 10 april 2014 Medverkande: Rolf

Läs mer

Bone Scan Index (BSI) med skelettscintigrafi. Mariana Reza, MD, PhD Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, SUS Malmö och LU Lund

Bone Scan Index (BSI) med skelettscintigrafi. Mariana Reza, MD, PhD Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, SUS Malmö och LU Lund Bone Scan Index (BSI) med skelettscintigrafi Mariana Reza, MD, PhD Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, SUS Malmö och LU Lund Syftet med forskningsprojekt om BSI hos patienter med prostatacancer (PC)

Läs mer

CT bilddata, bildbearbetning och bildkvalitet Brus & Upplösning

CT bilddata, bildbearbetning och bildkvalitet Brus & Upplösning CT bilddata, bildbearbetning och bildkvalitet Brus & Upplösning Strålning & Teknik I 2013-09-12 Mikael Gunnarsson Sjukhusfysiker Strålningsfysik, SuS Malmö Vad är bildkvalitet? Bildkvalitet Högkontrast

Läs mer

RÄTT DOS PÅ RÄTT PLATS VARJE GÅNG

RÄTT DOS PÅ RÄTT PLATS VARJE GÅNG RÄTT DOS PÅ RÄTT PLATS VARJE GÅNG Jörgen Olofsson Radiofysiska laboratoriet, Norrlands Universitetssjukhus (NUS), Umeå Institutionen för Strålningsvetenskaper - Radiofysik, Umeå Universitet Geotaggning

Läs mer

DT-biopsi i fantomstudie: Ett nytt punktionshjälpmedel (SeeStar) vs frihandsteknik. Björn Alpe

DT-biopsi i fantomstudie: Ett nytt punktionshjälpmedel (SeeStar) vs frihandsteknik. Björn Alpe DT-biopsi i fantomstudie: Ett nytt punktionshjälpmedel (SeeStar) vs frihandsteknik. Björn Alpe Introduktion Datortomografin har sedan mitten av 1970-talet kommit att ta en allt större plats inom den interventionella

Läs mer

Nord och syd. Magiska magneter. Redan de gamla grekerna. Kinesisk kompass. Magnetfält. Magnetfältets riktning

Nord och syd. Magiska magneter. Redan de gamla grekerna. Kinesisk kompass. Magnetfält. Magnetfältets riktning Nord och syd Magiska magneter Osynliga krafter som verkar på avstånd Föreläsning 10/ 2010 Marica Ericson Redan de gamla grekerna Kinesisk kompass Gjorde kompasser av magnetit på 1100-talet magnetit ca

Läs mer

Mammografi av kvinnor med bröstimplantat

Mammografi av kvinnor med bröstimplantat CLINTEC Sektionen för radiografi Examensarbete Grundnivå, 7,5 hp. Höstterminen 2014 Mammografi av kvinnor med bröstimplantat En studie av hur diagnostiken påverkas samt behovet av en nationell enhetlig

Läs mer

Present quality registers

Present quality registers National database solution for radiotherapy quality registers and clinical studies T. Nyholm 1, A. Gustavsson 2, M.G. Karlsson 1, L. Nyström 1, J. Skönevik 1, K. Söderström 1, P. Nilsson 3, G. Gagliardi

Läs mer

DICOM MPPS/dos- SR Vad gäller?

DICOM MPPS/dos- SR Vad gäller? DICOM MPPS/dos- SR Vad gäller? Jonathan Kruger Röntgenveckan, Umeå 2011-09-15 Jämförelse MPPS RDSR Olika funktionalitet med viss överlapp gällande patientstråldoser MPPS i korthet modality performed procedure

Läs mer

Akademiska sjukhuset. Skapat av: Per-Erik Åslund Skapat den: Reviderat av: Per-Erik Åslund Reviderat den:

Akademiska sjukhuset. Skapat av: Per-Erik Åslund Skapat den: Reviderat av: Per-Erik Åslund Reviderat den: Titel: Akademiska sjukhuset Division: DAT Verksamhetsområde: MSI Enhet: SF ID.nr: RAD-SA402-IN2-v3 Instruktion för strålsäkerhetskontroll av datortomograf Godkänt av: Kategori: Lars Jangland 1:e Sjukhusfysiker,

Läs mer

Riskhantering Landstinget Gävleborg. 2013-05-31 Margareta Petrusson

Riskhantering Landstinget Gävleborg. 2013-05-31 Margareta Petrusson Riskhantering Landstinget Gävleborg 2013-05-31 Margareta Petrusson Definition Intern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa: Att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv

Läs mer

RADIOGRAFI IV teorivecka + KTC + metodträning

RADIOGRAFI IV teorivecka + KTC + metodträning UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för omvårdnad Röntgensjuksköterskeprogrammet SCHEMA VT-2014 rtg:ssk 2/12 T4 Kursbenämning: Radiografi IV, 22,5 hp (varav 6 veckor VFU) Preliminärt SCHEMA Kurskod: 3OM254

Läs mer

* * * * * 2010-10-15. Cancerbehandling av sällskapsdjur - Är det ETISKT? Henrik von Euler. Steg II Specialist i onkologi, hund och katt

* * * * * 2010-10-15. Cancerbehandling av sällskapsdjur - Är det ETISKT? Henrik von Euler. Steg II Specialist i onkologi, hund och katt Cancerbehandling av sällskapsdjur - Är det ETISKT? Henrik von Euler Leg Vet, VMD, Docent, Dipl ECVIM-CA CA (oncology) Steg II Specialist i onkologi, hund och katt Smådjurssektionens höstmöte 8-9 oktober

Läs mer

Diagnostiska metoder. Några reflektioner. Christina Lindh Odontologiska fakulteten Malmö högskola

Diagnostiska metoder. Några reflektioner. Christina Lindh Odontologiska fakulteten Malmö högskola Diagnostiska metoder Några reflektioner Christina Lindh Odontologiska fakulteten Malmö högskola DIAGNOS» dia = genom» gnosis = kunskap Genom kunskap konstatera att en sjukdom föreligger samt fastställa

Läs mer

Utvärdering av onkologisk behandling. Anders Sundin Prof. Öl. Radiologi, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset

Utvärdering av onkologisk behandling. Anders Sundin Prof. Öl. Radiologi, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset Utvärdering av onkologisk behandling Anders Sundin Prof. Öl. Radiologi, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset Bakgrund Kunskap om monitorering av onkologisk behandling är viktig eftersom:

Läs mer

Fortbildningsdag MÖDRAHÄLSOVÅRDEN AKADEMISKA

Fortbildningsdag MÖDRAHÄLSOVÅRDEN AKADEMISKA Fortbildningsdag MÖDRAHÄLSOVÅRDEN AKADEMISKA Hur lyckas vi hitta våra mammor som är i behov av extra stöd? Hur får vi förtroende från våra kvinnor med funktionsnedsättning som väntar barn? Hur lägger man

Läs mer

Kvalitetsbristkostnader.

Kvalitetsbristkostnader. Kvalitetsbristkostnader. De totala förluster som uppstår genom att en verksamhets produkter och processer inte är fullkomliga utifrån ett kund- och processfokus. Den stora kvalitetsbristkostnaden i tjänsteorganisationer

Läs mer

Disposition. Hantering av bilddiagnostiska undersökningar. Röntgenremissen. Skäl till att bilddiagnostisk undersökning utförs

Disposition. Hantering av bilddiagnostiska undersökningar. Röntgenremissen. Skäl till att bilddiagnostisk undersökning utförs Disposition Röntgenremissen DEN DIAGNOSTISKA BILDEN Lennart Professor överläkare Röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Lennart.k.blomqvist@ki.se Hantering av bilddiagnostiska undersökningar

Läs mer

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism En civilingenjör ska kunna idealisera ett givet verkligt problem, göra en adekvat fysikalisk modell och behandla modellen med matematiska

Läs mer

Fantommätning PET/CT Cathrine Jonsson & Agnetha Gustafsson

Fantommätning PET/CT Cathrine Jonsson & Agnetha Gustafsson Fantommätning PET/CT 2015 Cathrine Jonsson & Agnetha Gustafsson Användarmöte 17 november 2015 Bakgrund Nya PET/CT-kameror har ofta upplösningsförbättrande algoritmer vilka ger bättre recovery av aktivitetskoncentrationen

Läs mer

Innehåll. 1. Bakgrund 2. Grundläggande dosimetri 3. Radiobiologi 4. Radioterapiprocessen 5. Klinisk dosimetri 6. Behandlingsoptimering

Innehåll. 1. Bakgrund 2. Grundläggande dosimetri 3. Radiobiologi 4. Radioterapiprocessen 5. Klinisk dosimetri 6. Behandlingsoptimering Innehåll 1. Bakgrund 2. Grundläggande dosimetri 3. Radiobiologi 4. Radioterapiprocessen 5. Klinisk dosimetri 6. Behandlingsoptimering 1. Bakgrund http://www.radiofysik.se 4 Cancer http://www.cancerfonden.se

Läs mer

Nationella riktlinjer för MS Quality Hotel Ekoxen, Linköping 1 oktober 2014

Nationella riktlinjer för MS Quality Hotel Ekoxen, Linköping 1 oktober 2014 Nationella riktlinjer för MS Quality Hotel Ekoxen, Linköping 1 oktober 2014 Magnus Vrethem, Docent, överläkare, MS-team ansvarig Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Linköping Multipel skleros

Läs mer

VIDARKLINIKEN VIDARKLINIKEN 2014. Hälsorelaterad livskvalitet och självskattad hälsa (EQ-5D)

VIDARKLINIKEN VIDARKLINIKEN 2014. Hälsorelaterad livskvalitet och självskattad hälsa (EQ-5D) VIDARKLINIKEN 2014 Hälsorelaterad livskvalitet och självskattad hälsa (EQ-5D) Tobias Sundberg, Med dr I C The Integrative Care Science Center Järna, mars 2015 VIDARKLINIKEN EN UNIK KOMBINATION AV SKOLMEDICIN

Läs mer

Nutritionsaspekter vid cancersjukdom och rehabilitering. Katarina Wikman leg dietist, Karolinska Universitet Sjukhuset, Onkologiska kliniken Solna

Nutritionsaspekter vid cancersjukdom och rehabilitering. Katarina Wikman leg dietist, Karolinska Universitet Sjukhuset, Onkologiska kliniken Solna Nutritionsaspekter vid cancersjukdom och rehabilitering Katarina Wikman leg dietist, Karolinska Universitet Sjukhuset, Onkologiska kliniken Solna Mat - en stor del av livet Katarina Wikman leg dietist,

Läs mer

Nyheter i ISO 14001 och 14004

Nyheter i ISO 14001 och 14004 Nyheter i ISO 14001 och 14004 Anne Swartling, SIS, 10 november, 2004 2004-11-17 1 Drivkrafter för revision av 14001/4 Överensstämmelse med ISO 9001 Förtydliga befintlig text Översättningsfrågor ISO 14004

Läs mer

Upprepade mätningar och tidsberoende analyser. Stefan Franzén Statistiker Registercentrum Västra Götaland

Upprepade mätningar och tidsberoende analyser. Stefan Franzén Statistiker Registercentrum Västra Götaland Upprepade mätningar och tidsberoende analyser Stefan Franzén Statistiker Registercentrum Västra Götaland Innehåll Stort område Simpsons paradox En mätning per individ Flera mätningar per individ Flera

Läs mer

DT- och MR-diagnostik av levermetastaser från kolorektal cancer. 10 10 27 Mats Andersson Radiologiska avd SU/Sahlgrenska

DT- och MR-diagnostik av levermetastaser från kolorektal cancer. 10 10 27 Mats Andersson Radiologiska avd SU/Sahlgrenska DT- och MR-diagnostik av levermetastaser från kolorektal cancer 10 10 27 Mats Andersson Radiologiska avd SU/Sahlgrenska Levermetastaser Överlevnad vid levermetastaser från kolorektal cancer (CLM) Spridning

Läs mer

FUNK-IS. Funktionshöjande teknik för inbyggda system med tillämpning inom avancerade medicinska processer. Kristina Groth, projektledare KTH, CSC

FUNK-IS. Funktionshöjande teknik för inbyggda system med tillämpning inom avancerade medicinska processer. Kristina Groth, projektledare KTH, CSC FUNK-IS Funktionshöjande teknik för inbyggda system med tillämpning inom avancerade medicinska processer Kristina Groth, projektledare KTH, CSC FOKUS I PROJEKTET Kombinera och utveckla avancerade perceptualiserings-

Läs mer

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 200 poäng

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 200 poäng Dnr 5867/2008-400 Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 200 poäng Study programme in Dentistry 200 credits (=300 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2006-05-17 Senast reviderad av Styrelsen

Läs mer

Två typer av strålning. Vad är strålning. Två typer av strålning. James Clerk Maxwell. Två typer av vågrörelse

Två typer av strålning. Vad är strålning. Två typer av strålning. James Clerk Maxwell. Två typer av vågrörelse Vad är strålning Två typer av strålning Partikelstrålning Elektromagnetisk strålning Föreläsning, 27/1 Marica Ericson Två typer av strålning James Clerk Maxwell Partikelstrålning Radioaktiva kärnpartiklar

Läs mer

Den nya Nordiska landhöjningsmodellen

Den nya Nordiska landhöjningsmodellen Den nya Nordiska landhöjningsmodellen NKG2016LU Jonas Ågren Geodesienheten Lantmäteriet Jonas Ågren, MätKart17, Örebro, februari 2017 Introduktion I allt arbete med geodetiska referenssystem i Sverige

Läs mer

Hur stor blir fosterdosen om en medvetslös gravid kvinna genomgår datortomografiundersökningar av huvud, thorax och buk?

Hur stor blir fosterdosen om en medvetslös gravid kvinna genomgår datortomografiundersökningar av huvud, thorax och buk? Utredning, del i SK-kursen Medicinsk strålningsfysik, teknik och strålskydd i Linköping 7-11 okt 2013 Kristina Lind och Karin Höeg Dembrower Danderyds Sjukhus Stockholm Hur stor blir fosterdosen om en

Läs mer

Problem med analyser av EQ-5D data. Philippe Wagner Tomasz Czuba Jonas Ranstam

Problem med analyser av EQ-5D data. Philippe Wagner Tomasz Czuba Jonas Ranstam Problem med analyser av EQ-5D data Philippe Wagner Tomasz Czuba Jonas Ranstam Tänkte prata om Vad är EQ-5D? Hur analyseras EQ-5D data? Kort repetition av t-testet T-testet och EQ-5D data Kort repetition

Läs mer

Malin Gren Landell, leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr. BUP-kliniken, Linköping

Malin Gren Landell, leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr. BUP-kliniken, Linköping Malin Gren Landell, leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr. BUP-kliniken, Linköping Giltig och ogiltig frånvaro, ströfrånvaro & långvarig frånvaro.. som kan leda till problem för individen Betrakta problematisk

Läs mer

SFOR-kurs Aspenäs herrgård 6 8 april 2011. Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

SFOR-kurs Aspenäs herrgård 6 8 april 2011. Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå SFOR-kurs Aspenäs herrgård 6 8 april 2011 Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Ljud definieras som tryckvariationer i luft, vatten eller annat medium. Det mänskliga örat uppfattar

Läs mer

Holger Sköldborns stipendium. Axplock från 45 års verksamhet av fysik för strålterapi: Kunskaps- och teknikutveckling

Holger Sköldborns stipendium. Axplock från 45 års verksamhet av fysik för strålterapi: Kunskaps- och teknikutveckling Holger Sköldborns stipendium Karl-Axel Johansson Sahlgrenska Universitetssjukhus Axplock från 45 års verksamhet av fysik för strålterapi: Kunskaps- och teknikutveckling Presentation vid Radiofysikdagen

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2015

Bokslutskommuniké januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 2015 Helåret, januari december 2015 Nettoomsättningen uppgick till 6 199 Tkr (1 848 Tkr) Periodens resultat uppgick till 78 Tkr (-6 614 Tkr) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Terapi av neuroendokrina tumörer (NETs) med 177 Lu-DOTA-octreotate. Ulrike Garske-Román MD, PhD Nuklearmedicin Akademiska Sjukhuset

Terapi av neuroendokrina tumörer (NETs) med 177 Lu-DOTA-octreotate. Ulrike Garske-Román MD, PhD Nuklearmedicin Akademiska Sjukhuset Terapi av neuroendokrina tumörer (NETs) med 177 Lu-DOTA-octreotate Ulrike Garske-Román MD, PhD Nuklearmedicin Akademiska Sjukhuset 177 Lu-DOTA-octreotate i Uppsala: behandlingar per år Antal terapier

Läs mer

Havsytan och CO 2 -utbytet

Havsytan och CO 2 -utbytet Havsytan och CO 2 -utbytet Anna Rutgersson 1, Gaelle Parard 1, Sindu Parampil 1 Tiit Kutser 2, Melissa Chierici 3 1 Air-Water Exchange Platform, Uppsala University, anna.rutgersson@met.uu.se 2 Estonian

Läs mer

Erik Stomrud, ST-läkare, med dr, Emmaboda hälsocentral, Enheten för klinisk minnesforskning, SUS. Kriterier: Minnesnedsättning. Sämre jfr med tidigare

Erik Stomrud, ST-läkare, med dr, Emmaboda hälsocentral, Enheten för klinisk minnesforskning, SUS. Kriterier: Minnesnedsättning. Sämre jfr med tidigare Hur kan vi idag förbättra diagnostiken av demenssjukdomar med hjälp av hjärnavbildningstekniker så som MR och PET? Erik Stomrud, ST-läkare, med dr, Emmaboda hälsocentral, Enheten för klinisk minnesforskning,

Läs mer

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS:

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: THE ROLE OF WORKING MEMORY, COMPLEX EXECUTIVE FUNCTION AND METACOGNITIVE STRATEGY TRAINING Avdelningen för psykologi Mittuniversitetet

Läs mer

PROGRAM: SSBA 08 LUND 13-14 MARS

PROGRAM: SSBA 08 LUND 13-14 MARS PROGRAM: SSBA 08 LUND 13-14 MARS ÖVERSIKT TORSDAG 09.00-10.00 Fika och Registrering 10.00-12.00 Opening Session 12.00-13.00 Lunch 13.00-14.00 Plenary Talk: Daniel Cremers 14.00-15.00 A: Medical Image Processing

Läs mer

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 5/7/2010. Disposition. Studiedesign två huvudtyper

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 5/7/2010. Disposition. Studiedesign två huvudtyper Gustaf Edgren Post doc, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik Läkarstudent, termin 11 gustaf.edgren@ki.se Hur vet vi egentligen vad vi vet? Vad beror skillnaden på? 60 min 20 min 60

Läs mer

Krav på medicinteknisk säkerhet (lagar och standards, tillverkningsperspektiv)

Krav på medicinteknisk säkerhet (lagar och standards, tillverkningsperspektiv) Krav på medicinteknisk säkerhet (lagar och standards, tillverkningsperspektiv) Magnus Stridsman Säkerhetschef/ FoU-ansvarig Medicinsk Teknik Östergötland Sekreterare TK62 / expert MT23 Riskområden Elektrisk

Läs mer

Kvalitetssäkring och Validering Molekylära Metoder. Susanna Falklind Jerkérus Sektionen för Molekylär Diagnostik Karolinska Universitetslaboratoriet

Kvalitetssäkring och Validering Molekylära Metoder. Susanna Falklind Jerkérus Sektionen för Molekylär Diagnostik Karolinska Universitetslaboratoriet Kvalitetssäkring och Validering Molekylära Metoder Susanna Falklind Jerkérus Sektionen för Molekylär Diagnostik Karolinska Universitetslaboratoriet Vem/Vad styr oss? 98/79/EG - IVD direktivet Lagen (1993:584)

Läs mer

ABVS I BRÖSTDIAGNOSTIK

ABVS I BRÖSTDIAGNOSTIK ABVS ultraljud Automated Breast Volume Scanner ABVS I BRÖSTDIAGNOSTIK Irena Kostolny MD,PhD Fredrik Gross MD Västerviks sjukhus Röntgenavdelning Mammografi Sverige ABVS I BRÖSTDIAGNOSTIK Mammografi Västervik-Oskarshamn

Läs mer

Trombektomi vid stroke

Trombektomi vid stroke Trombektomi vid stroke Umeå stroketeamkongress 12 oktober 2016 Erik Lundström Med dr, sektionsöverläkare R15 Karolinska universitetssjukhuset, Solna Tack till dr Tiago Moreira (neurlog) och bitr öl Åsa

Läs mer