Bildhantering - med inriktning strålterapi Kurs MR och Strålterapi 12:e november, 2013 Johan Sjöberg, leg. Sjukhusfysiker

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bildhantering - med inriktning strålterapi Kurs MR och Strålterapi 12:e november, 2013 Johan Sjöberg, leg. Sjukhusfysiker Johan.sjoberg.ks@gmail."

Transkript

1 Bildhantering - med inriktning strålterapi Kurs MR och Strålterapi 12:e november, 2013 Johan Sjöberg, leg. Sjukhusfysiker

2 Mentometertest Vad är du? 1. MR-fysiker 2. Strålfysiker 3. Onkolog 4. Radiolog 5. Onk-ssk 6. Rtg-ssk 7. Us 8. Annat

3 Definition Bildinsamling PACS Sekundärgranskning Lagring Andra bildhanteringssystem Forskning Projekt Egna verktyg Kvalitetssäkring Informations- och bildhanteringssystem för strålterapi Segmentering Registrering Dosberäkning Presentation av data

4 Frågan om sekundärgranskning Bildinsamling MRT-bilderna lagras i PACS och det är viktigt att så sker, de behövs för jämförelse vid senare undersökningar Radiolog KS Sekundärgranskning PACS Lagring Vad skiljer diagnostisk MR från MRiRT (targetdefinition)? Diagnostisk MR Vi söker sjukdomen Patient ligger ej i fixation Dedicerade spolar Många sekvenser av olika karaktär Datainsmaling i olika plan (tra, sag, cor) Geometrisk integritet inte i fokus MR för targetdefinition Vi vet var sjukdomen är Patient ligger i fixation Flex -spolar Få, välvalda sekvenser för ändamålet Endast transversell datainsamling Geometrisk integritet mycket viktigt Process under utveckling behövs göras sekvensoptimering på friska frivilliga skriftlig rutin för sekundärgranskning av radiolog bör finnas

5 Fixation H&N Process under utveckling behövs göras sekvensoptimering på friska frivilliga skriftlig rutin för sekundärgranskning av radiolog bör finnas

6 Frågan om sekundärgranskning Bör patientmaterialet också sekundärgranskas av radiolog? 1. Ja, rutinmässigt 2. Ja, under vissa förutsättningar 3. Nej 4. Vet inte

7 Definition Bildinsamling Informations- och bildhanteringssystem för strålterapi Registrering Segmentering Dosberäkning Presentation av data Första orosmoment: Geometrisk integritet Andra orosmoment: Registreringsosäkerhet Stående orosmoment: Segmentering

8 Första orosmoment: Geometrisk integritet MR-bilder ljuger alltid: kort om geometrisk distortion 1. Gradientinducerad geometrisk distortion 1 G x Modell Verklighet x 1. Medvetet designade för minska risk för perifer nervstimulering 2. Signal- och positionsdistortion 3. Kan mätas upp med exempelvis grid -fantom a) System (individ)- och sekvensspecifik b) Ej objekt/patientberoende 1 Doran S. J. et al, A complete distortion correction for MR images: I. Gradient Warp Correction, Phys Med Biol 50: , 2005

9 Första orosmoment: Geometrisk integritet MR-bilder ljuger alltid: kort om geometrisk distortion 2. Objektinducerade B0-inhomogeniteter 1,2 Magnetfält runt circulär ledare Magnetfält runt spole Idealfallet 1. Designmål motsatta: vettig homogenitet samtidigt som patientvänlig och utrymmesvänlig design 2. Patienten/objektet inducerar ändå inhomogeniteter, trots perfekt statiskt magnetfält 1 Doran S. J. et al, A complete distortion correction for MR images: I. Gradient Warp Correction, Phys Med Biol 50: , Chang H., Fitzpatrick J. M., Geometrical image transformation to compensate for MRI distortions, Proc. SPIE 1233, Medical Imaging IV,m Image Processing, 116, 1990

10 Första orosmoment: Geometrisk integritet 2 McFarlane, J. Assessment of geometric distortion as part of quality assurance in multicentre magnetic resonance imaging, IPEM special interest group meeting, 2012

11 Första orosmoment: Geometrisk integritet 2 McFarlane, J. Assessment of geometric distortion as part of quality assurance in multicentre magnetic resonance imaging, IPEM special interest group meeting, 2012

12 Första orosmoment: Geometrisk integritet Varför objektinducerade inhomogeniteter? Olika material har olika magnetisk susceptibilitet 3 I gränsskikt mellan material med olika magnetisk susceptibilitet uppstår små lokala magnetfält -> susceptibilitetsartefakt (signaldistortion) Effekten i bilden starkt beroende av sekvenstyp (bandbredd, voxelstorlek, TE, GRE eller SE) Den mest extrema formen är metallartefakten som resulterar i total urfasning av lokala spinn signalförlust 3 Sumanaweera T. S., et al, MR susceptibility misregistration correction, IEEE Trans Med Imaging 12:251-9, 1993

13 4 Carlsson Å, Susceptibility effects in MRI and 1 H MRS, Doctoral Thesis, University of Gothenburg, ISBN , 2009

14 4 Carlsson Å, Susceptibility effects in MRI and 1 H MRS, Doctoral Thesis, University of Gothenburg, ISBN , 2009

15 Exempel (okorrigerat) 3 Sjöberg J., Dosimetric and geometric evaluation of MRI as the only imaging modality for the radiotherapy treatment process of localized prostate cancer, Master of Science Dissertation, Lund university, 2010 Leverantör A 1,0 T Leverantör B 3,0 T

16 Vi kan photoshoppa Leverantören erbjuder distortionskorrektion 2D eller 3D Minskar effekten av icke-linjära gradienter Baserar sig på en begränsad teoretisk beskrivning av gradientspolarna Korrigerar inte effekten av patientinducerad inhomogenitet MR-bilder ljuger trots korrektion

17 Bättre men inte perfekt 2 McFarlane, J. Assessment of geometric distortion as part of quality assurance in multicentre magnetic resonance imaging, IPEM special interest group meeting, 2012

18 Residual distortion 2 McFarlane, J. Assessment of geometric distortion as part of quality assurance in multicentre magnetic resonance imaging, IPEM special interest group meeting, 2012

19 Exempel Leverantör A 1,0 T 3 Sjöberg J., Dosimetric and geometric evaluation of MRI as the only imaging modality for the radiotherapy treatment process of localized prostate cancer, Master of Science Dissertation, Lund university, 2010

20 Exempel (korrigerat) Leverantör B 3,0 T WIP Karolinska

21 Exempel 5 Karger C. P., et al, Accuracy of device-specific 2D and 3D image distortion correction algorithms for magnetic resonance imaging of the head provided by a manufacturer, Phys Med Biol 51: , 2006

22 Hur förhåller ni er på eran site till geometrisk distortion för MRiRT? 1. Vi har kvantifierat den och inkorporerat den i PTVmarginalerna 2. Vi har kvantifierat den och inte inkorporerat den i PTVmarginalerna 3. Vi är medvetna om problemet men kör ändå utan ändring av PTVmarginalerna 4. Vi är inte medvetna om problemet och har kört på ändå 5. Arbetar inte med MRiRT (än)

23 Hur förhålla sig till geometriska felet för MRiRT? Kvantifiera totala geometriska felet a) Mät upp GDC-algoritmens prestanda i tre dimensioner över hela användbara FOV i. Se NEMA-standard MS b) Uppskatta felet (storleksordning) från susceptibilitetsgränsskikt i. Idéer? ii. Enkla fantomstudier med olika geometrier? iii. Studier med antropomorfiska fantom? iv. Simuleringar? Korrigera!

24 WIP: GEODIST 2D Presentation av data enligt internationell standard Presentation enligt NEMA-standard WIP Karolinska: 50x50x50 cm 3 3D-fantom, kontrollpunkter

25 3D och stort FoV Presentation av data enligt internationell standard 2 McFarlane, J. Assessment of geometric distortion as part of quality assurance in multicentre magnetic resonance imaging, IPEM special interest group meeting, 2012

26 Efterföljande korrigering Två syften med uppmätningen medels fantom QA Input till korrigeringsalgoritm för gradienternas ickelinjäritet, se bl.a. Doran et al, 2005 Patientspecifik korrigering (B0-inhomogeniteter) Reverserad utläsningsgradient, se Chang & Fitzpatrick, 1992 samt Reinsberg et al, 2005 Geometrisk integritet motsvarande CT 3 Reinsberg S. A., et al, A complete distortion correction for MR images: II. Rectification of static-field inhomogeneities by similarity-based profile mapping, Phys Med Biol 50: , 2005

27 Andra orosmoment: Registrering CT T2-viktad TSE Definition: Två eller flera bilddataset med olika referenssystem sammanförs i ett gemensamt referenssystem Rigid (translation, rotation) samt deformabel registrering Punktbaserad (markörer, fördefinierade eller av användaren definierade) Signalintensitet och/eller signalgradienter (ex. mutual information) Manuell

28 Utmaningar CT ideal MR ideal CT real MR real Streckartefakter Photon depletion Beam hardening Olika signalintensiteter för olika vävnader Kortikala benet syns på CT mkt väl Syns inte alls på MR, vi ser fett- och vatteninnehållet i benmärgen Artefakter, falsk information Dancing prostate, olika blås- och tarmfyllnad, patientrörelse Gibbs-ringningar Rörelseartefakter Kemiskt skift Susceptibilitetsartefakter Flödesartefakter Ghosting Interferenslinjer Distortion

29 Exempel för bäcken

30 För rigid registrering Registreringsalgoritmen kan inte ta hänsyn till dessa fenomen Falsk information påverkar målfunktionen, optimeringen konvergerar inte mot det optimala resultatet Registreringsosäkerhet Dessutom: Vilken är den optimala volymen att registrera över? Vilka är de optimala registreringsparametrarna? Vilken är den optimala pulssekvensen? Ska vi registrera med markörer för prostata? Andra siter? Registrera på ben? Mjukvävnad? Vilken? Vad är en bra registrering?

31 Exempel för bäcken Bra registrering Kvalitetssäkring? Dålig registrering Konsekvens: Systematiskt geometriskt fel

32 Vem bör utföra registreringen och vem bör granska och godkänna den? 1. Doktor/Doktor 2. SSK/Doktor 3. SSK/Fysiker 4. Fysiker/Doktor 5. Fysiker/Fysiker 6. Andra

33 Registreringsosäkerhet Automatisk rigid registrering Observationer och slutsatser: 1. Tung penalty i optimeringsalgoritmen på felregistreringar av benstrukturer p.g.a. kraftiga signalgradienter I. Bra registreringkvalitet för skelettstrukturer med låg variabilitet 2. Blåsan hopplöst organ 3. Avvikelser i kroppskontur kanske ej av stor vikt idag 4. Mjukvävnadsavvikelser av problematisk storleksordning och variabilitet Blåsa Kroppskontur Fett/muskelgränser Höftkulor Patient # AP [mm] Lat [mm] CC [mm] Max [mm] Max [mm] Max [mm] Medel SD

34 Stor signalgradient mellan kortikala benet (urfasat) och omgivande strukturer Registreringsunderlag Karolinska

35 Preliminära resultat Kroppskontur Fett/muskelgränser Höftkulor Max [mm] Max [mm] Max [mm] Observationer och slutsatser: 1. Registreringskvalitén generellt sämre Leder till två möjliga utfall: Medel SD 8 5 4

36 Registreringskvalité Courtesy of Ingmar Lax Courtesy of Ingmar Lax Registrering på skelett: Bra, konsekvent registreringskvalitet för skelett, sämre för andra organ Registrering på markörer: Prostata bra överensstämmelse, sämre för allt annat Leder till följande slutsats:

37 Registreringskvalité Dosfördelningen och strukturerna bör vid dosplanrond alltid visas på det bildunderlag strukturerna är ritade på.

38 Inte framtidens strategi 1. Registreringsförfarandet CT/MR är en övergångsperiod 2. Framtiden (spekulation): Görs ingen CT alls om inte MR är kontraindicerat MR/PET för targetdefinition samt noninvasiv responsutvärdering (tidig för adaptiv behandling, sen för uppföljning) och MR-Linac med Target Tracking

39 Segmentering Manuell segmentering aka Paint Onkologen ritar manuellt in strukturer, snitt för snitt Volymer interpoleras Tidskrävande = dyrt Stort operatörsberoende Funktioner utan formell kunskap om radiologi ritar ibland Remittenter Onkologer (utan MR-utb) på MR-bilder

40 Intra-observatörvariation 3 Nyholm T. et al, Variability in prostate and seminal vesicle delineations defined on magnetic resonance images, a multi-observer, -center and sequence study, Radiat Oncol 8:126, 2013

41 Segmentering (Semi-) Automatisk segmentering 3-6 : Idé: Låt en dator modellera patienten - Atlasbaserade, region-growing m.fl. - Låt onkologen istället kvalitetssäkra och finjustera vid behov - Enkelt för CT (fyra grundkontraster) - Lite knepigare för MR - Syfte: effektivitet 3 Bondiau P. U. et al, Atlas-based automatic segmentation of MR images: validation study on the brainstem in radiotherapy context, Int J Radiat Oncol Biol Phys 61:289-98, Mikheev A. et al, Fully automatic segmentation of the brain from T1-weighted MRI using Bridge-Burner algorithm, J Magn Reson Imaging 27: , Pasquier D. et al, Automatic segmentation of pelvic structures from magnetic resonance images for prostate cancer radiotherapy, Int J Radiat Oncol Biol Phys 68: , Klein S. et al, Automatic segmentation of the prostate in 3D MR images by atlas matching using localized mutual information, Med Phys 35: , 2008

42 Kommersiella lösningar

43 Slutsatser 1. Bra förutsättningar för lyckad integration av MRiRT: Förstå att MRiRT på riktigt är ett relativt nytt fält, finns inget facit, inte självklart, inte bara trycka på knapp, måste kompetensförsörjas, många obesvarade icke-triviala frågeställningar Ha en multidisciplinär arbetsgrupp med prioriterings- och beslutsrätt Radiolog, Onkolog, Strålfysiker, MR-fysiker, ONK/MR-ssk, representation från ledning MEN det är naturligtvis bättre att köpa en MR än att inte göra det! 2. Kvalitetssäkring/rutinetablering för bildflödet/hanteringen får inte förbises Kartläggning av adderade/subtraherade osäkerheter för ställningstagande till PTV-marginaler (riskanalys?) Förankrade, skriftliga rutiner över ansvarsfördelning vad gäller registrering

44 Tack för mig

2010:26. In vivo-dosimetri inom strålbehandling i Sverige. Jacob Eriksson Michael Blomquist. Författare:

2010:26. In vivo-dosimetri inom strålbehandling i Sverige. Jacob Eriksson Michael Blomquist. Författare: Författare: Jacob Eriksson Michael Blomquist 2010:26 In vivo-dosimetri inom strålbehandling i Sverige Rapportnummer: 2010:26 ISSN:2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se Titel: In vivo-dosimetri

Läs mer

Sjukhusfysikern. Nr 1. Årliga lönestatistiken 5. Tema: Lön. www.sjukhusfysiker.se

Sjukhusfysikern. Nr 1. Årliga lönestatistiken 5. Tema: Lön. www.sjukhusfysiker.se Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetareförbundet Nr 1 MARS 2008 Årliga lönestatistiken 5 Tema: Lön 2 3 5 6 7 8 9 11 14 15 18 19 Möte: SSFF och N

Läs mer

Lärande från INcidenter för Säkerhet inom farliga verksamheter. Populärvetenskaplig rapport

Lärande från INcidenter för Säkerhet inom farliga verksamheter. Populärvetenskaplig rapport Lärande från INcidenter för Säkerhet inom farliga verksamheter Populärvetenskaplig rapport 2 MSB:s kontaktpersoner: Thomas Gell, 010-240 56 68 Stefan Särdqvist, 010-240 36 44 Publikationsnummer MSB354

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Metoder för risk- och sårbarhetsanalys ur ett systemperspektiv

Metoder för risk- och sårbarhetsanalys ur ett systemperspektiv Metoder för risk- och sårbarhetsanalys ur ett systemperspektiv Henrik Johansson Henrik Jönsson LUCRAM Lunds universitets centrum för riskanalys och riskhantering Lunds universitet Rapport 1010, Lund 2007

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förstudie för implementering av en ny arbetsmetod och automatiserad testning. Pernilla Eriksson. Högskoleexamen Datateknik

EXAMENSARBETE. Förstudie för implementering av en ny arbetsmetod och automatiserad testning. Pernilla Eriksson. Högskoleexamen Datateknik EXAMENSARBETE Förstudie för implementering av en ny arbetsmetod och automatiserad testning Pernilla Eriksson Högskoleexamen Datateknik Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet ANDERS ANELL Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet SKRIFTSERIE 2014:4 INSTITUTET FÖR EKONOMISK FORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET FÖRORD Uppföljning av indikatorer

Läs mer

Vilken påverkan har tillväxt på kapitalomsättningshastigheten och vinstmarginalen?

Vilken påverkan har tillväxt på kapitalomsättningshastigheten och vinstmarginalen? Lunds universitet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats FEKK01 HT 2009 Vilken påverkan har tillväxt på kapitalomsättningshastigheten och vinstmarginalen? Handledare: Måns Kjelsson Författare:

Läs mer

Riskhantering i stora anläggningsprojekt

Riskhantering i stora anläggningsprojekt Riskhantering i stora anläggningsprojekt En fallstudie av projekt Kiruna Ny Järnväg Karin Jonasson Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi Institutionen för Ekonomi, Teknik

Läs mer

Business Intelligence Problem i olika typer av användning

Business Intelligence Problem i olika typer av användning Uppsala universitet Inst. för Informationsvetenskap/Data- och systemvetenskap Business Intelligence Problem i olika typer av användning Daniel Kronsell Young Jessica Klingberg Kurs: Nivå: Termin: Datum:

Läs mer

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet CMB-RAPPORT 2007 Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet Roger Flanagan, Carol Jewell och Jennie Johansson Byggnadsekonomi, Institutionen för bygg- och miljöteknik Centrum för management

Läs mer

Sjukhusfysikern. Nr 1. Body scanners påp. flygplatser. lsäkerhetsproblem? www.sjukhusfysiker.se

Sjukhusfysikern. Nr 1. Body scanners påp. flygplatser. lsäkerhetsproblem? www.sjukhusfysiker.se Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP Nr 1 MARS 2010 Body scanners påp flygplatser Stråls lsäkerhetsproblem? 5 2 Lönestatistik

Läs mer

BIM I SAMSPEL MED FEM

BIM I SAMSPEL MED FEM BIM I SAMSPEL MED FEM Arber Sulejmani Bedri Sallova Avdelningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet, 2012 Rapport TVBK - 5205 Avdelningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska

Läs mer

Effektiv dokumenthantering

Effektiv dokumenthantering Uppsala universitet Inst. för informationsvetenskap/data- och systemvetenskap Effektiv dokumenthantering Martin Berntsson & Niclas Hedman Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin: VT-14 Datum: 140616 Sammanfattning

Läs mer

Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP

Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP Nr 3 Okt 2014 2 3 4 6 11 12 16 20 23 Specialinbjuden gäst Ledaren Årsmöte 2014 Minnesord

Läs mer

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Janna Forsén Malin

Läs mer

Revisionspliktens avskaffande - påverkan på bankers utlåning och ränteprissättning

Revisionspliktens avskaffande - påverkan på bankers utlåning och ränteprissättning ISRN-nr Revisionspliktens avskaffande - påverkan på bankers utlåning och ränteprissättning The abolition of the statutory audit - the impact on bank loans and interest rate pricing Rickard Jonsson Andrea

Läs mer

Bedömning av kvalitet i matematikkunskaper

Bedömning av kvalitet i matematikkunskaper Bedömning av kvalitet i matematikkunskaper En jämförelse mellan Skolverkets betygskriterier, SOLOtaxonomin och van Hieles nivåer av tänkande. Peter Nyström Abstract The present study originates from the

Läs mer

Examensarbete+! vid$csc,$kth!

Examensarbete+! vid$csc,$kth! Examensarbete+! vid$csc,$kth! EFFEKTIV MJUKVARUUTVECKLING MED CONTINUOUS INTEGRATION OCH AUTOMATISERING EFFECTIVE SOFTWARE DEVELOPMENT WITH CONTINUOUS INTEGRATION AND AUTOMATION Nyholm, Tobias E-postadress

Läs mer

Karaktäristiska gestaltningar av brukare och domän ett systemperspektiv

Karaktäristiska gestaltningar av brukare och domän ett systemperspektiv Karaktäristiska gestaltningar av brukare och domän ett systemperspektiv av Carola Häggström 2009-04-24 Magisteruppsats i Kognitionsvetenskap Institutionen för datavetenskap, Linköpings Universitet Handledare:

Läs mer

Självstyrande grupper - en manual för självstyrning i

Självstyrande grupper - en manual för självstyrning i Kemiteknik KKK060, 2001 Självstyrande grupper - en manual för självstyrning i Självstyrande grupper Generellt kan man säga att en grupp är mer effektiv än om var och en arbetar för sig själv. Det är ju

Läs mer

Revision av företag som outsourcar ekonomifunktionen

Revision av företag som outsourcar ekonomifunktionen Uppsala Universitet Företagsekonomiska Institutionen Ekonomprogrammet VT09 Kandidatuppsats i Företagsekonomi Revision av företag som outsourcar ekonomifunktionen - Så tänker revisorn Carin Forsström Karen

Läs mer

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95 IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns Analys av systemintroduktionens framåtskridande IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns 2005-11-15 IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan

Läs mer

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå 1 Dokumenthistorik Version Kommentar Handläggare 0.1 11-09-03 Sammanslagning av delar 0.2 Justeringar 2 1 Inledning... 4 1.1 Produktionsplanering... 4 1.2 Dimensionering... 4 1.3 Kapacitetsplanering...

Läs mer

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Sourcingstrategier för komplexa produkter och system av Christian Fehrlund

Läs mer

Den direkta användarmedverkans problematik

Den direkta användarmedverkans problematik Examensarbete i Människa-datorinteraktion, Interaktionsdesign. Den direkta användarmedverkans problematik Lina Pettersson, Kalle Ulvstig Göteborg, Sweden 2005 REPORT NO. 2005/05 Den direkta användarmedverkans

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

Utveckling av inköpsprocess och leverantörshantering i en projektbaserad organisation

Utveckling av inköpsprocess och leverantörshantering i en projektbaserad organisation Utveckling av inköpsprocess och leverantörshantering i en projektbaserad organisation Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik SOFIE BONDESON AMANDA GRANSTRÖM Institutionen

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

ACG förutsättningar för en nationell insats

ACG förutsättningar för en nationell insats 2014-06-04 Dnr:14/3321 1 (19) Avdelningen för ekonomi och styrning Agneta Rönn Avdelningen för vård och omsorg Olle Olsson ACG förutsättningar för en nationell insats Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer