PET/CT VID DOSPLANERING enkätresultat från universitetssjukhusen i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PET/CT VID DOSPLANERING enkätresultat från universitetssjukhusen i Sverige"

Transkript

1 PET/CT VID DOSPLANERING enkätresultat från universitetssjukhusen i Sverige Onkologidagarna i Umeå Sophia Frantz Fysiologiska avdelningen Helsingborg, VO DiagnosUk, Skånevård Sund

2 Bakgrund Hur används PET/CT vid dosplanering i Sverige? Används det likadant överallt? Har annan enhet gjort någon erfarenhet som andra kan dra nyya av? BäYre för pauenten om erfarenheter delas Strävan: jämlik vård i hela Sverige

3 Enkät U[ormad av Elin Trägårdh (Malmö) Sophia Frantz (Helsingborg) Rådgivare: Eva Brun (Lund) 10 frågor Distribuerades Ull ansvarig onkolog på strålbehandlingsavdelningen på 7 sjukhus med PET/CT Svarsfrekvens 6/7

4 Tillfrågade strålbehandlingsavdelningar Göteborg Linköping Lund Stockholm (inget svar) Umeå Uppsala Örebro

5 1. Vilket år började er verksamhet använda PET/CT- stöd vid dosplanering? Lund 2007 Örebro, mobil buss Uppsala Umeå, Örebro Göteborg

6 2. Hur många kompleya PET/CT- undersökningar användes som stöd för dosplanering i er verksamhet 2014? Sjukhus Göteborg Linköping Lund Umeå Uppsala Örebro Antal Ca 100? 231 i mask, dvs rena PET/CT dosplaneringar Ca 60 där man UYar på bilder Ca 35 74

7 Jämförelse mellan enheterna Antal PET/CT för dosplanering Göteborg Linköping Lund Umeå Uppsala Örebro

8 3. I vilken utsträckning används PET som inte är primärt dedikerade för ändamålet som kompleyerande stöd för dosplanering i er verksamhet? Sjukhus Göteborg Linköping Lund Umeå Uppsala Örebro Ca yyerligare 100 st AllUd om det finns, särskilt vid lungcancer & huvud/halscancer Mycket men ingen siffra AllUd om det finns Alla Ullgängliga bilder används Enstaka!

9 4. För vilka tumörsjukdomar används PET/ CT- stöd vid dosplanering i er verksamhet? Sjukhus Göteborg Linköping Lund Umeå Uppsala Örebro Tumörsjukdomar Lymfom (Hodgkin s), icke småcellig lungcancer, cervixcancer och analcancer samt i vissa fall av avancerad huvud/halscancer Lungcancer, huvud/halscancer, lymfom framför allt. Huvud/halscancer allud, cervixcancer allud, lymfom (Hodgkin s) ibland, lungcancer oma, analcancer oma, esofaguscancer oma, men även vid andra diagnoser kan vi göra en PET/CT i fixauon såsom pancreascancer, ventrikelcancer. Huvud/halscancer, högrisk prostatacancer, lungcancer, lymfom, + udda fåglar Lungcancer, huvud/halscancer, analcancer Gyn, (lungcancer, huvud/halscancer)

10 För vilka tumörsjukdomar används PET/CT vid dosplanering? Antal enheter som använder PET/CT vid dosplanering för tumörsjukdomen 0

11 5. Vem eller vilka gör target- bestämning vid dosplanering med PET/CT- stöd i er verksamhet? Sjukhus Göteborg Linköping Lund Umeå Uppsala Örebro Targetbestämning Onkolog + nuklearmedicinare Onkolog Onkolog Onkolog Onkolog Gyn- onkolog

12 6. Finns formaliserat samarbete mellan onkolog och nuklearmedicinare respekuve mellan onkolog och sjukhusfysiker i er verksamhet? Sjukhus Göteborg Linköping Lund Umeå Uppsala Örebro Antal Ja, möten och veckovis rondverksamhet Nej, inte formaliserat Nej- inget formaliserat samarbete kring targetbestämning Nej Inget formaliserat Onkolog och sjukhusfysiker (JA) Alla planer granskas och godkännas av båda!

13 7. Vilken metod används för ay definiera tumörvolymen? Sjukhus Göteborg Linköping Lund Umeå Uppsala Örebro Manuell utlinjering Manuell utlinjering Manuell utlinjering Manuell utlinjering Manuell utlinjering Manuell utlinjering

14 8. Vilka svårigheter har verksamheten noterat i användandet av PET/CT- stöd vid dosplanering? Sjukhus Göteborg Linköping Lund Umeå Uppsala Örebro Tid för deltagande i rondverksamhet. Ekonomiska resurser för ay bredda användandet av PET/CT baserad targetdefiniton. HTA- analys pågår. Inga speciella Hypermetabola foci som ej kan verifieras histologiskt. Falskt posiuva fynd. Bildöverföringsproblem. Går ej registrera bilder friy. Annorlunda posiuonering. Dålig specificitet. Vad göra med minimal sjukdom? Vad göra om PET visar metastas och CT inte - ElekUv dos Ullräcklig? Bristande personalresurser. Osmidiga ritverktyg. Svårt med överföring Ull dosplaneringssystemet PosiUonering.

15 Svårigheter PosiUonering Metodrelaterat Tekniskt Falskt posiuva fynd Hypermetabola foci som ej kan verifieras histologiskt PET visar metastas, CT inte Bildöverförings- problem Osmidiga ritverktyg Personalbrist Tid Personer med räy kompetens Ekonomi Resurser för ay öka användandet av PET/CT vid dosplanering

16 9. Vilka fördelar märks i det kliniska arbetet i er verksamhet? Sjukhus Göteborg Linköping Lund Umeå Uppsala Örebro Mer objekuv och känsla av säkrare targetdefiniuon. Det ökade säkerhet som den bäyre diagnosuken ger Stora fördelar vid targetritandet i områden där det med CT är svårt ay avgränsa tumör. Ex.vis skilja på tumör och atelektas i lungan. Möjligheter ay minska target i dessa fall. PETdelen innebär också ay man kan verifiera/ förkasta misstanke om metastasering och/eller qärrspridning. PaUenten förhoppningsvis bäyre stadieindelad. Mindre risk för geografisk miss?? Säkrare targetdefiniuon för många pauenter, för en del spelar det ingen roll emersom maligniteten är så välavgränsad. För framför allt lungpauenterna så händer det ay pauentens stadieindelning ändras och därmed behandlingen. Den funkuonella dimension vid targetdefiniuon.

17 Fördelar TargetdefiniUon - Mer objekuvt - Säkrare Möjlighet ay minska target t ex i lungan Avgöra qärrspridning, säkrare stadieindelning, bäyre behandling PosiUonering Mindre risk för geografisk miss

18 10. Bedrivs några studier rörande PET/CT- stöd vid dosplanering inom er verksamhet? Sjukhus Göteborg Linköping Lund Umeå Värdet av PET/CT baserad targetdefiniuon Huvud/halscancer Barncancer Nej Nej Planerar ay UYa igenom 2014 års pauenter och se vad PET Ullförde Vid körtelbehandling vid prostata ges boost Ull posiuva bäckenkörtlar. Uppsala Första året med lungcancer Huvud/halscancer Uden Ull start av behandling kortas Örebro Inte än

19 SammanfaYning PET/CT vid dosplanering är etablerat i Sverige Huvud/halscancer, lungcancer och lymfom Manuell utlinjering Utmaningar: metodutveckling, ekonomi och kompetens Fördelar: targetdefiniuon, posiuonering Studier bedrivs på flera ställen

20 Tack! Alla kollegor på strålbehandlingsavdelningar runt om i landet som svarat på enkäten! SFNM för ay vi fick förtroendet ay göra deya Onkologidagarna för ay vi fick presentera här Alla som lyssnat!

Kompetensinventering och åtgärdsförslag Plan för prostatacancerprocessen i Södra sjukvårdsregionen

Kompetensinventering och åtgärdsförslag Plan för prostatacancerprocessen i Södra sjukvårdsregionen www.cancercentrumsyd.se Kompetensinventering och åtgärdsförslag Plan för prostatacancerprocessen i Södra sjukvårdsregionen Annette Säfholm, RCC Syd 2015-06-29 Referensgrupp: Jens Enoksson Göran Ahlgren

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Sidan 1 av10 Inledning 3 Tolkningsram 3 Vad är rehabilitering? 3 Frågeställning 4 Metod, problem och felkällor 4 Svårt att

Läs mer

Patientinformation ärftlig cancer

Patientinformation ärftlig cancer Patientinformation ärftlig cancer Ärftlig bröst- och äggstockscancer 1 MEFinfo_BC 1 Onkogenetiska mottagningen Universitetssjukhuset i Lund Adresser till onkogenetiska mottagningar i Sverige Lund Göteborg

Läs mer

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Revisionsrapport Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Januari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

LANDSTINGS- REVISORERNA

LANDSTINGS- REVISORERNA LANDSTINGS- REVISORERNA Projektrapport nr 2/2009 Patientens väg i vården ansvar och roller vid utredning och behandling av cancer hjärntumörer, lungcancer och prostatacancer Granskningen visar sammantaget

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom Hemtjänst Rapport från Kvalitetsnätverk Västkust,,,,,,,, 2003-04-10 Sammanfattning Kvalitetsnätverk Västkust startade i slutet av 1998 och har som syfte att jämföra

Läs mer

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Netigates Medarbetarrapport Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Medarbetarundersökning för Sakarias Fasth, Netigate AB 14 februari, 2013 www.netigate.se NETIGATE Sverige, Lästmakargatan

Läs mer

REGIONAL NIVÅSTRUKTURERINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN

REGIONAL NIVÅSTRUKTURERINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN 2013-05-24 REGIONAL NIVÅSTRUKTURERINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN Beslutad av Förbundsdirektionen för Norrlandstingens Regionförbund att gälla fr.o.m. 2013-05-24 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

MKB för detaljplan användning och kvalitet

MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU Antoienette Oscarsson Inger Olausson Åsa Heiter Boverket Helena Holm Ingemar Palm 2003-12-16 Postadress Besöksadress Tel Fax E-post

Läs mer

barncancerrapporten om barncancerfondens satsningar på forskning

barncancerrapporten om barncancerfondens satsningar på forskning BarncancerRAPPORTEN 2013 Den här rapporten lyfter fram delar av den forskning som Barncancerfonden stöttar. Fokus i årets rapport är leukemi. Det är den vanligaste cancerdiagnosen för barn och ungdomar

Läs mer

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Bröstcancer Nationell rapport diagnosår Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland www.regionaltcancercentrum.stockholmgotland.se Årsrapport Bröstcancer ISBN:

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Kan kommunerna leva upp till LSS?

Kan kommunerna leva upp till LSS? Länsförbundet Rapport 1, 2012 i Stockholms län LSS-undersökning 2012 Kan kommunerna leva upp till LSS? LSS-undersökning 2012. 1 Inledning och sammanfattning Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Läs mer

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Jimmie Trevett, andre vice ordförande RSMH. Det har varit många goda ord

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Svenska testikelcancerregistret-swenoteca, Q2-15-138

Svenska testikelcancerregistret-swenoteca, Q2-15-138 Svenska testikelcancerregistret-swenoteca, Q2-15-138 Svenska testikelcancerregistret-swenoteca Steg 1 - Återkoppling till deltagande verksamheter Finns webbmodul för utdata som individuella kliniker kan

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Bakgrund. Förförståelse. Undersökning - Musikproducenter

Bakgrund. Förförståelse. Undersökning - Musikproducenter Bakgrund Även om man som musikproducent arbetar tillsammans med musiker, arrangörer, tekniker och artister är det inte så ofta man ingår några djupare samarbeten med andra producenter. I samband med den

Läs mer

UNGAS SYN PÅ BANKER. Ungdomsbarometern + Landshypotek Bank

UNGAS SYN PÅ BANKER. Ungdomsbarometern + Landshypotek Bank UNGAS SYN PÅ BANKER Ungdomsbarometern + Landshypotek Bank FÖRORD OM LANDSHYPOTEK BANK Aldrig tidigare har det varit så enkelt att ta del av banktjänster. Ärenden till banken, någon gång då och då, har

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

Friendsrapporten 2014

Friendsrapporten 2014 Friendsrapporten 2014 INNEHÅLL Innehåll OM RAPPORTEN 3 12 & FRIENDS TRYGGHET I SKOLAN 4 RESULTATEN I KORTHET 14 SKOLANS OTRYGGA PLATSER 5 INLEDNING 16 LÄRARNAS KUNSKAP OM MOBBNING 6 KRÄNKNINGAR I SKOLAN

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 E-post i mobila enheter Så skapar och designar du e-post som ger resultat i en mobil värld. Ta del av undersökningsresultat och aktuell statistik. Creating e-mail success Hej! Den

Läs mer

Vem får rätt i mål om LSS?

Vem får rätt i mål om LSS? Länsförbundet Rapport 2, 2012 i Stockholms län Om Kontaktperson och Ledsagarservice i Förvaltningsrätten Vem får rätt i mål om LSS? Inledning Länsförbundet FUB har genomfört en analys av hur utfallet av

Läs mer

Arbetsmiljö i daglig verksamhet

Arbetsmiljö i daglig verksamhet RAPPORT 2015:1 Arbetsmiljö i daglig verksamhet - Brukarnas perspektiv Carolina Klockmo & Rolf Dalin KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet; FoU Västernorrland Järnvägsgatan 2 871 45 Härnösand

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer