Ett samarbete för framtidens strålbehandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett samarbete för framtidens strålbehandling"

Transkript

1 Ett samarbete för framtidens strålbehandling Linköping Sahlgrenska Norrlands Örebro Akademiska Karolinska Skånes Alla universitetssjukhusen tillsammans med företagen

2 Vi vill ha en kreativ mötesplats mellan sjukhusvärlden och de medicintekniska företagen. I vården har vi idéer om hur strålbehandlingen kan utvecklas och kvalitetssäkras. Nu får vi en plattform för att realisera dem. Sven Hertzman, 1:e sjukhusfysiker vid strålbehandlingen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg

3 Öka samverkan mellan Vården Industrin Sjukhus Sjukhus

4 En gemensam testmiljö alla universitetssjukhus Vård, akademi och industri utvecklar tillsammans innovationer som vården vill ha produkter tjänster organisatoriska lösningar

5 En gemensam testmiljö alla universitetssjukhus Vård, akademi och industri utvecklar tillsammans innovationer som vården vill ha produkter tjänster organisatoriska lösningar

6 Alla bidrar alla får

7 Samlar hela landet större patientunderlag landets ledande experter olika användarmiljöer Samtidigt. Och samordnat.

8 Vad ger det? Effektivare och säkrare strålbehandling Bästa metoderna och bästa tekniken sprids snabbare i alla regioner Nationell samordning skapar internationell konkurrenskraft

9 En ingång till alla svenska universitetssjukhus. Och världen.

10 Hur?

11 Testbädd Rapport Implementering Marknadsföring Prototyp för forts utv

12 Testbädd RCC Norrlands Akademiska Örebro Testbädd Karolinska Företagen Linköping Sahlgrenska Skånes

13 Nodnätverk Fysiker Läkare Sjuksköterskor Prövningsenheter Nodansvarig MT HTA Utv sköterskor IT

14 Testbädden i ekosystemet Näringslivet Kommersialisering av innovationer i vården Innovationsslussar, andra testbäddar etc Testcase TEST Testresultat Inkubatorer, acceleratorer, innovationsslussar med flera Utvärdering, urval Planering, förberedelser Genomförande, resultatanalys Utvärdering, effektmaximering Sjukvård och akademi Införande av innovationer i vården Idéhantering Testprocess Nyttiggörande

15 Projektet

16 Projektorganisation Partsstämma VINNOVA Styrgrupp Sjukhusnoder och näringsliv (ordförande från Karolinska) Referensgrupper Näringsliv Innovationsplatsen Operativ enhet Huvudprojektledare Operativ projektledare Modellprojektledare Delprojektledare Juridik Metod/modell Affärsutveckling Process och metodik DP 1 DP 2 DP 3 DP 4 DP 5 DP 6 Kommunikation Med flera Patientföreningar

17 Delprojekten spelar viktig roll Konkreta forsknings- och utvecklingsprojekt mellan kliniker, forskare och företag utvecklar både testmiljöns tekniska bas och nationell samverkan

18 Delprojekten tekniska basen MR-baserad strålterapi hörnsten i modern testmiljö Kvalitetssäkring av MR Databas jämförbara strålbehandlingsdata Positionering patienten alltid i rätt läge Adaptiv strålterapi modell för klinisk praxis Showcase internationell marknadsföring

19 Testbäddsmodell Affärsmodell som på ett effektivt sätt skapar, leverera och fångar upp värden för kunden, vården och patienterna inom innovativ strålterapi Förvaltningsmodell som på ett effektivt sätt kan tillgodose testbäddens framtida drift Marknadsföring som kommunicerar och når olika kundsegment och intressenter med testbäddens värdeerbjudande

20 Tid Projekttid med ekonomiskt stöd från Vinnova oktober 2012 oktober 2015

21 Finansiering av projektet Sammanlagd budget ca 26 miljoner kr över 3 år Vinnova 3 miljoner/år Parterna bidrar till finansieringen genom arbetstid 3,7 miljoner år 1 Estimerad medfinansiering för år 2 och 3 5,6 miljoner och 6,5 miljoner

22 Finansiering av testbädden Finansiering efter oktober 2015 Målet är att testbädden finansierar sin egen verksamhet genom uppdrag

23 En gemensam testmiljö alla Sveriges universitetssjukhus

24 En gemensam testmiljö alla Sveriges universitetssjukhus Linköping Norrlands Örebro Huvudprojektledare Björn Zackrisson Operativ projektledare Peter Söderman Nodansvarig Linköping Alexandru Dasu Sahlgrenska Akademiska Skånes Karolinska

25 Extra

26 Delprojekt Morfologisk diagnostik Behandlingsplanering & optimering QA verifikation av dosplan Patientbehandling Uppföljning, dokumentation & analys Ordination = strålbehandling Imaging, QA/QC, patient re-/positionering, adaptiv replanering Imaging/IGRhantering av tumörrörelse Informationshantering

27 MR-baserad strålterapi Projektledare Tufve Nyholm Parter Representanter från noderna, Siemens, Elekta, Naslund Medical, representanter för länssjukhus (Gävle, Jönköping, Sundsvall) Mål Utveckla och förfina metoder som gör det möjligt att utföra behandlingsplanering, dosberäkning, baserad på MR-data

28 QA för MR-baserad strålterapi Projektledare Lars Erik Olsson Parter Representanter från noderna, Siemens, Elekta, ScandiDos. Utom: Jönköping, Sundsvall, Gävle, representanter för diagnostisk radiologi Mål Sätta upp ett system för kvalitetssäkring när strålbehandlingen byggs upp på MR-data

29 Databaslösningar Projektledare Anders Montelius Parter Representanter från noderna, Cureos, Elekta, ScandiDos. Utom: SSM, RCC i samverkan, INCA (administrativt system för svenska kvalitetsregister) Mål Bygga generell databaslösning med enhetlig dokumentation av relevanta strålbehandlingsdata

30 Positionering och immobilisering Projektledare Kristina Finnilä Parter Representanter från noderna, Designhögskolan i Umeå, Elekta, Micropos Medical, Naslund Medical. Utom: Skandionkliniken Mål Skapa enhetlig och verifierbar metod för utvärdering av fixationer, ny utrustning och nya arbetssätt

31 Involverar användare och patienter Användarna centrala både nu och i den färdiga testbädden Nya metoder för att involvera patienter i utvecklingsarbete

32 Adaptiv strålterapi Projektledare Camilla Rönnqvist Parter Representanter från noderna, ScandiDos, Elekta Mål Ta fram metoder för att effektivisera processen så att adaptiv strålbehandling kan implementeras i stor skala

33 Internationellt show case Projektledare Michael Gubanski Parter Samtliga medlemmar i konsortiet Mål Demonstrera integration mellan testbäddens olika delar och marknadsföra testbädden internationellt

34 Testbäddsmodell

35 Metodutveckling Processer för testverksamhet och implementering inklusive gemensamma mallar och instruktioner för testbäddsnoderna Etablerade Medicinteknikavdelningarna på alla sjukhus involveras hösten 2013 för att harmonisera testprocesserna för prövningsverksamheten nationellt

36 Affärsutveckling Gemensam affärsmodell inom testbädden med etablerade principer och prismodeller Utveckling av affärsmodell enligt Business Model Canvas (Osterwalder) Affärsmodell framtagen och ska testas mot konsortiets parter (Referensgrupp Näringsliv)

37 Juridisk utveckling Konsortieavtal reglerar bl a rätten till resultat. Har undertecknats av samtliga Policy för hantering av nya parter, delprojekt och testcase framtaget - Örebro universitetssjukhus Nära dialog mellan parterna under processen för att ta fram ett avtalet har bidrag till förankringsarbetet och lagt grund för fortsatt god samverkan mellan vård och näringsliv.

38 Juridisk utveckling Upphandlingsfrågor och kommunalrättsliga frågor Testbäddens fortsatta förvaltning organisationsform och Äganderättsliga frågor

39 Hälsoekonomi Estimering av samhällsnyttan Riskbedömning Modell för evidensutveckling Plan för implementering Nyttiggörande av forskningskunskap

40 Handbok Manual för nationella testbäddar Metod för att nyttiggöra kunskap från testmiljön

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 1 (16) Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 Utlysningen fick in 16 ansökningar på totalt 135,5 Mkr 15 ansökningar beviljades för del

Läs mer

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin ORDLISTA AT Allmäntjänstgöring är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning

Läs mer

Norrbottens Läns Landsting. Projektplan Testbädd personcentrerad Närsjukvård

Norrbottens Läns Landsting. Projektplan Testbädd personcentrerad Närsjukvård 1 (26) Norrbottens Läns Landsting Projektplan Testbädd personcentrerad Närsjukvård Projektägare: Karin Zingmark, NLL Utvecklingsavdelning Författare: Mats Andrén, Projektledare 3 (26) Innehållsförteckning:

Läs mer

KUNGLIGA INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIN. Prövningar för svensk medicin. Infrastruktur Tillgänglighet

KUNGLIGA INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIN. Prövningar för svensk medicin. Infrastruktur Tillgänglighet KUNGLIGA INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIN Prövningar för svensk medicin Infrastruktur Tillgänglighet 2013-10-29 Utkast 2 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien Postadress: Box 5073, 102 42 Stockholm Besöksadress:

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH. 8.1 Bakgrund skäl till projektet

Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH. 8.1 Bakgrund skäl till projektet Bilaga 1 1 Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH 8.1 Bakgrund skäl till projektet Regionen behöver nya drivkrafter för att skapa tillväxt utifrån de förutsättningar och utmaningar vi står inför. En viktig

Läs mer

Rapport: Ökad innovation i offentlig verksamhet i Kalmar län

Rapport: Ökad innovation i offentlig verksamhet i Kalmar län Oskarshamn 3 sept 2014 Rapport: Ökad innovation i offentlig verksamhet i Kalmar län IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin) har i uppdrag att leda en process för att öka innovation i offentlig verksamhet

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Swedish Incubators & Science Parks. Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin

Swedish Incubators & Science Parks. Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges kunskapsintensiva innovationsmiljöer Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den

Läs mer

ROBOTDALENS SYFTE OCH MÅL

ROBOTDALENS SYFTE OCH MÅL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Inledning ROBOTDALENS SYFTE OCH MÅL Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och lösningar inom robotteknik. Vi har tre kärnområden med fokus på innovationer för

Läs mer

NÄTVERKET FÖR INNOVATIONSUPPHANDLING

NÄTVERKET FÖR INNOVATIONSUPPHANDLING NÄTVERKET FÖR INNOVATIONSUPPHANDLING SLUTDOKUMENTATION JUNI 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G... 2 1 / B A K G R U N D... 3 2 / S Y F T E O C H M Å L... 3 3 / D E L T A

Läs mer

Regionala enheten. För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB

Regionala enheten. För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Vitbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Hur vill vi ha det? Hur är det nu? Hur gör andra? Vad behöver vi göra nu och i framtiden? LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT X2AB PROJEKT SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 VAD KRÄVS AV BRANSCHEN OCH SAMHÄLLET FÖR ATT UPPNÅ VISIONEN OM KOLLEKTIVTRAFIKEN SOM EN SJÄLVKLAR

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats under

Läs mer

Rätt. för. kompetens. verkligheten! hösten 2013

Rätt. för. kompetens. verkligheten! hösten 2013 hösten 2013 Rätt kompetens för verkligheten! Innehåll 3 Om Affärshögskolan 4 Affärsinriktad redovisningsekonom 6 Marknadsinriktad företagssäljare 8 Medicinteknisk säljare 10 Strategisk säljare 12 Teknisk

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

innovation och entreprenörskap

innovation och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovation och entreprenörskap handlingsplan för örebroregionen 2014-2016 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen 2014 2016 1 Innehåll 1.

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

Bästa möjliga. Tony Holm, SKL

Bästa möjliga. Tony Holm, SKL Bästa möjliga. Hur arbetar landsting och regioner med kunskapsstyrning? Hur kan vi bidra till att fler patienter får tillgång till bästa tillgängliga vård? Hur hänger allt ihop och vem samordnar? Tony

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se

Läs mer

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan 2013 steg-2

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan 2013 steg-2 1 (19) Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan 2013 steg-2 Utlysningen fick in 19 ansökningar på totalt 147,5 Mkr 18 ansökningar involverandes 28 lärosäten

Läs mer

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling Innovationsupphandling Strategier och metoder för effektiv innovationsupphandling i Sverige med fokus på förkommersiell upphandling EY och Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete Förord Karolinska

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 INNEHÅLL STUNS INITIATIVTAGARE OCH PÅDRIVARE 3 Vägval Uppsala En innovationsstrategi för Uppsalaregionen 4 Vägval Uppsala Finansiering av tillväxtföretag 5 AGC en regional finansiell

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer