FÖRETAGETS FINANSIERING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRETAGETS FINANSIERING"

Transkript

1 FÖRETAGETS FINANSIERING 2/2015 kosek.fi

2 2 (24) INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 3 2. PLANERING AV FINANSIERINGEN Lokaler Maskiner och apparatur Tillverkningsrättigheter Driftskapital Företagsekonomins nyckeltal 4 3. BEHOVET AV OCH UTRÄKNING AV DRIFTSKAPITALET Metoden för minimering av driftskapitale 7 4. BANKEN OCH FINANSIERINGSBOLAGET SOM FINANSIÄRER AV DRIFTSKAPITALET 7 5. FINANSIERING AV FÖRETAGETS UTVIDGNINGSINVESTERINGAR 8 6. FINANSIERINGEN BEROR PÅ BORGEN 9 7. PENNINGBEHOV VID GRUNDANDET OCH FINANSIÄRERNA Startpenning FÖRETAGARNAS EGEN FINANSIERING Företagarnas egen finansiering Övrig villkorad finansiering av det egna kapitalet Finnveras företagarlån ELY-CENTRALENS BIDRAG OCH STÖD FÖR FÖRETAG BEROENDE PÅ PRÖVNING Företagsstöd Stöd för etablering av företag och för investeringa Stöd som kanaliseras via landsbygdens funktionsgrupper Mindre betydande, dvs. de minimis-stöd Beredningsfinansiering BIDRAG FÖR ANSTÄLLNING AV ARBETSKRAFT Bidrag för löneutgifterna i ett litet företag och till start och utvidgandet av verksamheten Stöd för läroavtal TE-byråns lönesubvention Läroavtal FINANSIERINGSBOLAGERNAS FINANSIERING FÖR INVESTERINGAR FINNVERAS LÅNER OCH BORGEN, KONTAKTUPPGIFTER Finnveralånet Förstärkande av företagets eget kapital, finansiering av ett företagsförvärv eller företagets internationalisering Finnveras brofinansiering Finnceras borgen TEKES UTVECKLINGSFINANSIERING FÖRSÄKRINGSBOLAGETS GARANTIAS BORGEN Finansieringsgarantier Garantier för köpesumman ÖVIRIGA SPECIALFINANSIÄRER Folkpensionsanstaltens (FPA) näringslivsstöd för företagsverksamhet för funktionshindrad MINIMERING AV FINANSIERINGSUTGIFTERNA 23 På grund av uppdateringstidtabellerna ansvarar vi inte för skador, som uppkommer på grund av felaktiga uppgifter.

3 3 (24) 1. ALLMÄNT Som huvudregel kan man konstatera att startandet av ett företag i dagens Finland inte är beroende av finansiering, fastän medlen hos den som uppfinner företagsidén skulle vara små. Som bevis på det kan anföras de många grundade högteknologiska företag där behovet av kapital kan ha uppgått till tiotals miljoner euro. I Finland finns en mångsidig offentlig finansiering som kompletteras av många privata kapitalplacerare. Vanligare är ändå en situation där affärsverksamheten hos ett företag som står i beråd att grundas baserar sig på arbetsinsatsen hos några få personer. För att få finansieringen i skick är de tvungna att placera sina sparade pengar i företagsverksamheten, att inteckna sin egendom och dessutom ta personligt lån som de sedan kan placera som startkapital i företaget. Det som mest inverkar på hur man lyckas med arrangemangen rörande finansieringen är en välgjord och sanningsenlig plan över affärsverksamheten, som förverkligas av en yrkeskunnig person eller personer. Planen över affärsverksamheten kan uppgöras med hjälp av Företagstolken FT2 eller FT3 Affärsplan. 2. PLANERING AV FINANSIERINGEN Utgångsläget är att man får företagens investeringar i Finland väl finansierade. Däremot är det svårigheter med tillräcklig finansiering av driftskapital, då de säkerheter som företagen och företagarna har givit, ofta har blivit använda till deras fulla belopp då man har anskaffat investeringsfinansiering. Då de bättre säkerheterna har använts, lämnar den s.k. företagsinteckningen som säkerhet för finansieringen av driftskapitalet, vars värde då företaget är nytt av förklarliga skäl är dåligt. Affärsvärde finns inte, faktureringsfordringar finns inte, halvfärdiga arbeten finns inte. Företagaren skulle göra klokast i att spara inteckningarna för finansieringen av driftskapitalet och använda t.ex. leasing- eller delbetalningsfinansieringen till investeringarna, för vilka en maskin eller apparat som man själv har skaffat fungerar som säkerhet för lånet. Ägandet får inte vara den huvudsakliga avsikten utan stödjandet av businessen. Det är bra att komma ihåg att inteckningsarrangemangen görs redan i början av företagsverksamheten. Om ekonomin kärvar senare då företaget är i gång är inteckningsarrangemangen alltid svåra. I syfte att minimera behovet av pengar är ett sätt att bredda ägarunderlaget för företaget genom tilläggsaktionärer. De övriga aktionärerna kan hämta mera riskmedel samt annan sakkunskap från branschen och affärslivet till företaget. Även trovärdigheten gentemot finansiärerna förbättras om tilläggsaktionärerna utgörs av personer som redan tidigare har varit framgångsrika i affärslivet. Man bör ändå inte låta tilläggsaktionärerna få bestämmanderätt i företaget, inte ens till ett läge av jämn makt. 2.1 LOKALER Då man skaffar sina första lokaler är det klokast att välja hyreslokaler, såvida egna lokaler inte finns att tillgå. Det är inte förnuftigt för ett nystartande företag att binda pengar och borgen till egen affärslokal. Det är också lätt att flytta till ett annat ställe från en hyreslokal. Vanligen känner man till uppgifter om lediga lokaler inom området vid utvecklingsbolagen och på ortens näringsbyrå. 2.2 MASKINER OCH APPARATER För att minimera startkapitalet kontrolleras tillgången till använda men användbara apparater och möbler innan man går in för nyanskaffningar. Om man ändå är tvungen att anskaffa nya lönar det sig att i första hand använda sig av leasing- eller delbetalningsfinansiering för finansieringen. På detta sätt sparar man säkerheter till driftskapitalet, men ELY-centralens investeringsbidrag är fortfarande tillgängliga. Kom ihåg att bidragen betalas först när projekten har genomförts och den första utbetalningen kan ske först då hälften av investeringsprojektets kostnader har förverkligats. Leasinganskaffningarna anses som hyresutgifter till vilka bidrag kan betalas för en hyrestid om högst tre år och endast i enlighet med genomförande och utbetalda betalningsrater. Delbetalningsfinansieringen möjliggör däremot ett normalt investeringsbidrag, oberoende av återbetalningstidens längd. Även för detaljhandelns möbelanskaffningar finns använda möbler som säljs av butiker som är specialiserade på området att tillgå i inledningsskedet. Även affärskedjorna säljer användbara möbler som för dem är föråldrade till ett rimligt pris. Vid inköp av möbler är det skäl att beakta den företagsprofil som du vill förmedla till dina kunder. Olika anskaffningsalternativ kan jämföras med Företagstolk FT22.4 Kalkyleringsprogram för investering. Det finns också en guide FT22 Beräkning av en investering.

4 4 (24) 2.3 TILLVERKNINGSRÄTTIGHETER För anskaffning av tillverkningsrättigheter finns inte startfinansiering att tillgå men nog lånefinansiering, bl.a. via Finnvera. 2.4 DRIFTSKAPITAL Driftskapital är pengar som förbinds till företagets utgifter innan kunden har betalat sin faktura och då pengarna finns på företagets konto. Från företagets kassa har man före klientavgifterna varit tvungna att betala löner, socialskyddsavgifter och skatter, el, råvaror och många andra utgifter som hänför sig till uppgörandet av produkten. Endast i detaljhandeln och i företag som säljer personliga tjänster är det möjligt att pengarna finns i kassan (kontantbetalning) före man betalar inköpsfakturor. I början av företagsverksamheten behövs det mera driftskapital än i en stabiliserad affärsverksamhet, eftersom det ofta krävs rikligt med marknadsföring i början för att komma in på marknaden, för att ge längre betalningstider, för att förmedla mindre provpartier eller för att annars bara sälja till ett prisläge som är lägre än normalt. Man förhåller sig ofta inte tillräckligt allvarligt till behovet av driftskapital. Om man har ett knappt tilltaget driftskapital är man tvungen att fördröja betalningen av fakturor. Detta förorsakar utgifter för dröjsmålsräntor och vad som är ännu värre är att Suomen Asiakastieto Oy, som övervakar företagens kreditvärdighet, får kännedom om dröjsmålet. Ett rykte som en dålig betalare försvårar verksamheten på många sätt. 2.5 FÖRETAGSEKONOMISKA NYCKELTAL Nyföretagare har ofta en alltför optimistisk uppfattning om sitt företags ekonomiska förutsättningar. De har dålig information om branschens ekonomiska nyckeltal. Också företagare som varit aktiva en lång tid har ofta bristande kunskaper om företagets framgång jämfört med övriga företag inom samma bransch. Tabell: Ekonomiska parametrar (median) i företagen i förhållande till omsättningen inom vissa sektorer i år Källor: Finnvera Abp och ANM/Toimiala online. Nr Bransch: Industri, tillverkning Personer/ företag Omsättn./ person Drifts- kapital Driftsbidrag Materialanv. Personalutgifter 1 Slakt, förädling av kött ,9 7,5 52,7 19,5 2 Bagerier ,5 4,1 27,6 42,1 3 Övrig tillverkning av textilprodukter ,3 16,5 42,9 28,1 4 Tillverkning av kläder ,0 23,8 41,3 26,1 5 Sågning, hyvling och impregnering av trä ,4 13,2 60,0 11,3 6 Tillverkning av byggnadssnickarprodukter ,1 9,1 45,7 27,9 7 Tryckning och därtill hörande tjänster ,0 7,8 8 Tillverkning av plastprodukter ,7 16,2 44,4 23,9 9 Tillverkning av betongvaror för byggändamål ,7 12,6 42,9 21,4 10 Tillverkning av metallkonstruktioner ,6 12,9 39,5 27,9 11 Beläggning och överdragning av metall; metallegoarbeten ,4 13,7 27,2 35,4 12 Tillverkning av maskiner och anordningar ,6 15,8 40,7 23,6 13 Lyft- och godshantering, VS-anordningar för industri ,6 14,6 41,5 20,5 14 Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner ,9 29,2 48,6 23,5

5 5 (24) Nr Bransch: Industri, tillverkning Personer/ företag Omsättn./ person Drifts- kapital Driftsbidrag Materialanv. Personalutgifter 15 Tillverkn. av karosserier för motorfordon ,5 18,8 56,9 21,9 16 Byggande av fritidsbåtar ,5 14,0 36,6 33,4 17 Tillverkning av möbler ,3 14,3 44,4 30,2 18 Tillverkning av köksinredningar och -möbler ,6 13,6 49,9 25,7 Nr Bransch: Byggande Personer/ företag Omsättn./ person Drifts- kapital Driftsbidrag Materialanv. Personalutgifter 19 Grundbyggande på byggnadsområde ,5 3,1 29,3 27,7 20 Allmänna husbyggnadsarbeten ,6 4,1 25,4 26,0 21 Elinstallationsaffärer ,9 8,0 37,9 37,6 22 VVS-installationer ,1 5,8 41,1 30,3 23 Byggnadssnickarinstallationer ,8 5,6 26,8 33,9 24 Målning ,5 4,6 20,5 46,9 25 Glasning ,4 9,3 39,1 35,9 Nr Bransch: Detaljhandel Personer/ företag Omsättn./ person Drifts- kapital Driftsbidrag Materialanv. Personalutgifter 26 Service och reparation av motorfordon ,9 5,6 39,7 31,0 27 Detaljhandel för biltillbehör ,0 18,1 64,5 12,4 28 Motorcykelförsäljning och service ,2 19,2 61,8 13,0 29 Servicestationsverksamhet ,1 1,2 72,3 11,9 30 Dagligvaruhandel ,8 1,1 31 Detaljhandel för textilier ,2 41,4 47,8 32,2 32 Detaljhandel för varor i järnhandel ,7 12,3 58,6 13,1 33 Detaljhandel för blommor ,8 2,6 51,8 32,5 34 Reparation av personliga och hushållsföremål ,4 12,1 26,1 47,5 Nr Bransch: Övriga tjänster Personer/ Omsättn./ Drifts- Driftsbidraanvutgifter Material- Personal- företag person kapital 35 Chartertrafik med buss ,9 0,4 25,6 27,6 36 Vägtransport, godstrafik ,0 3,8 25,9 26,7 37 Hotellverksamhet ,4-0,6 17,0 18,3 38 Restauranger ,7 0,4 36,2 26,0 39 Café-restauranger ,4 0,0 40,3 24,7 40 Caféer och kaffebarer ,8 1,8 40,2 24,9 41 Övrig catering- och centralköksverksamhet ,6 3,7 40,2 32,3 42 Cateringverksamhet vid enskilda evenemang ,3 0,0 35,0 32,9 43 IT-tjänster ,6 6,9 0,4 30,4 44 Bokförings- och bokslutstjänster ,3 7,8 0,0 50,8 45 Teknisk konsultverksamhet o.d ,0 9,8 1,0 17,8 46 Reklambyråer ,6 3,9 3,2 17,6 47 Fastighetsrelaterade stödtjänster ,8 2,1 6,3 32,5 48 Rengöring och lokalvård ,5 2,2 2,2 42,1

6 6 (24) Nr Bransch: Övriga tjänster Personer/ Omsättn./ Drifts- Driftsbidraanvutgifter Material- Personal- företag person kapital 49 Skötsel och underhåll av grönytor ,3 0,0 16,3 22,9 50 Fysioterapi ,9 3,8 1,2 51,4 51 Boendetjänster för äldre och funktionshindrade personer ,6 6,6 5,7 57,3 52 Frisersalonger och skönhetsvård ,0 4,7 14,6 54,2 3. BEHOVET AV OCH UTRÄKNING AV DRIFTSKAPITALET Driftskapital är pengar som förbinds till företagets utgifter innan kunden har betalat sin faktura och då pengarna finns på företagets konto. Från företagets kassa har man före klientavgifterna varit tvungna att betala löner, socialskyddsavgifter och skatter, el, råvaror och många andra utgifter som hänför sig till uppgörandet av produkten. Endast i detaljhandeln och i företag som säljer personliga tjänster är det möjligt att pengarna finns i kassan (kontantbetalning) före man betalar inköpsfakturor. Storleken på driftskapitalet uträknas enligt följande formel genom att beakta betalnings- eller lagringstiderna för en kostnadspost. EXEMPEL Metalverkstadens omsättning är Skattepliktig försäljning är Försäljningsfordringarnas omloppstid 14 dagar. Råvarulagers omloppstid 30 dagar. Produkternas genomfartstid 30 dagar. Direkta produktionskostnaderna (löner, energi, svetstråd och gas) Rörliga kostnaderna (lagring av färdiga varor och transportkostnaderna) Förkortningar som används i formlerna: FAKTOR FÖR DRIFTS- KAPITALET BERÄKNINGSFORMEL RÄKNEEXEMPEL + FÖRSÄLJNINGS- FORDRINGAR Skattepliktig försäljning per år ( ) x MI (dagar) 360 dagar X 14 dagar = dagar + RÅVARULAGER Råvaruanvändning ( /år) x LAG (dagar) 360 dagar X 30 dagar = dagar + HALVFÄRDIG PRODUKTION Direkta produktionskostn. 1) ( /v) x LAH (dagar) 360 dagar x 30 dagar = dagar + PRODUKT-/ VARULAGER Rörliga kostnader 2) /år x LAF (dagar) 360 dagar x 15 dagar = dagar - KÖPSSKULDER Skattepliktiga årsinköp ( ) x BL (dagar) 360 dagar x 14 dagar = dagar

7 7 (24) FAKTOR FÖR DRIFTS- KAPITALET BERÄKNINGSFORMEL RÄKNEEXEMPEL = DRIFTSKAPITAL = METODEN FÖR MINIMERING AV DRIFTSKAPITALET Försäljningsfordringar skärpa betalningsvillkoren kontantrabatt (dyrt sätt, 14 dagar 1 % = 25 % årsränta) hålla företagets tillväxt på nivån ca 20 % /år factoring- finansiering effektiv och uppdaterad inkassering arrangera finansiering åt kund (t.ex. bilhandel) Råvarulager minska lagerutrymmet förkorta omloppstiden minska antalet benämningar Produktion förkorta omloppstiden genom att effektivera produktionen och planeringen öka antalet underleverantörer vid inköp eller i produktionen begränsa material- och produkturval Levarantörskulder förlängning av betalningstiderna fördröjning av betalningar ibruktagning av finansiering av inköpsfaktura köpslående med inköpspriserna 4. BANKEN OCH FINANSIERINGBOLAGET SOM FINANSIÄRER AV DRIFTSKAPITAL Det vanligaste finansieringssättet för driftskapitalet är av banken beviljat konto med kredit. Ett konto med kredit utjämnar företagets penningströmmar, eftersom inkomster från försäljningsfakturorna sällan erhålls före inköpsfakturorna betalas. Konto med kredit kräver realsäkerhet. Behovet av kapital i företaget kan tillfredsställas även med hjälp av finansiering av försäljningsfordringarna, dvs. factoring. Grunden för factoringfinansiering är ett avtal som är uppgjort mellan finansieringsbolaget och kundföretaget, enligt vilket kundföretaget flyttar alla försäljningsfordringar till finansieringsbolaget som säkerhet för den kredit som det har beviljat, dvs. du kan få t.ex. 80 % av försäljningsfakturorna på ditt konto inom 2-3 dagar, fastän du har gett kunden betalningstid t.ex. 30 dagar. Särskild säkerhet behövs inte. Företagets realsäkerheter sparas för andra finansieringsbehov. Factoringfinansieringen passar för finansieringen av handeln mellan företag och samfund. Speciellt bra passar factoringfinansieringen för växande företag och inom branscher där man tillämpar långa betalningsvillkor och även för finansieringsbehov som kommer sig av säsongfluktuationer. Till factoringfinansieringen kan man ansluta skötseln av försäljningsreskontran och indrivningsservicen av försäljningsfordringar. Då du använder factoringfinansiering måste din kund ha kredituppgifterna i skick. Factoring dvs. finansiering av försäljningsfordringar Vad innebär det Fördelar Finansieringsbolaget betalar i förskott % till sin företagskund för dennes försäljningsfaktura inom 2 3 dagar efter faktureringen och resten på förfallodagen. För den kortsiktiga krediten inkasserar finansiären utgifterna och den kundrelaterade räntan. 1. Ger en möjlighet att främja försäljningen med bättre betalningsvillkor än konkurren terna 2. Om man inköper företagets kontoförvaringstjänster får man en effektiv indrivningsh jälp och en klar bokföringskännedom 3. Kassaflödet jämnas ut och man får de egna fakturorna omskötta i tid, utan fördröjnings räntor 4. Behövs inga andra kortsiktiga finansieringsarrangemang

8 8 (24) Factoring dvs. finansiering av försäljningsfordringar Nackdelar Säkerhet Övriga villkor Tillämpbarhet Bokföringspraxis Kan ge en opålitlig bild inför den slutliga kunden Finansieringsbolaget kräver ofta alla försäljningsfordringar åt sig själv Företaget ger ingen säkerhet om dess kunder är solventa. Finansiären förutsätter i allmänhet att man överför samtliga försäljningsfordringar på dem. 1. För växande företag främst inom branscher med långa betalningstider 2. För ett företag som under hela året tillverkar säsongbetonade produkter i långa serier, t.ex. jordbruks- och skogsmaskiner, båtar, utemöbler De finansierade försäljningsfakturorna utgör företagets kortsiktiga skuld. Finansieringsutgifterna utgör utgifter i resultatredovisningen. Efter leveransen ändrar de finansierade försäljningsfakturorna till försäljningsfordringar, som bör behandlas på eget konto. Samtidigt utgör de även givna säkerheter som i bilageuppgifterna anmäls under punkten givna panter. 5. FINANSIERING AV FÖRETAGETS UTVIDGNINGSINVESTERING Vid expansionsinvestering blev företagens eller ägarnas finansieringsbehov större än vid startande av företag. Framför allt produktiva företag har problem med tillräcklig finansiering av driftskapitalet speciellt då investeringen i relation till företagets tidigare omfattning är omfattande och uppkörningen tar tid. I dylika fall måste man binda apparaturanskaffningarnas betalningsposter till tillverkningsgraden och till apparaturens störningsfria produktionsförmåga och till leverantörens beredskap att omedelbart sköta om driftsproblemen. I följande tabell granskar vi finansieringen av investeringarna i samband med investeringarna. FINANSIERINGS- OBJEKT Anläggningstillgångar Av en investering förorsakad ökning av driftskapitalet KOSTNADSPOSTER ANVÄNDNINGEN AV PENGAR Maskiner och apparatur, möbler Byggnader, affärslokaler etc. Installation och transport Igångkörningsutgifter Kostnader för utbildning av arbetskraften Ökning av inköpen Driftskostnader (energi, vatten, hjälpmedel) Löner Utgifter i utbildningsskedet (produktionsmängd, kvalitet sförluster) Ökning av försäljningsfordringar Ökning av marknadsföringsutgifter ANDEL AV UTGIFTERNA % % PENNINGKÄLLOR FINANSIÄR FINANSIERINGSFORM / OBSERVATIONER ANDEL Ägare/företag Ägarnas tilläggsplaceringar och kapitallån Flera ägare / kapitalplaceringar Företagets inkomstfinansiering minst 20 %

9 9 (24) PENNINGKÄLLOR FINANSIÄR FINANSIERINGSFORM / OBSERVATIONER ANDEL ELY centralens investeringsbidrag Finnvera Abp:s lån Banklån Förutsätter en kännbar ökning av produktion, omsättning eller personalantal Måste mellanfinansieras eftersom det betalas först i efterhand Ingenting till ersättande investeringar Minilån max eller Investerings- och driftskapi tallån Med företagets och företagarnas säkerheter Även de investerings- och driftskapitallån som man erhål ler med Finnveras hel- eller delsäkerhet 0 35 % Beror på sökandens stödområde och företagsstorlek i allmänhet % i allmänhet % 6. FINANSIERINGEN BEROR PÅ BORGEN Till upptagandet av lån hänför sig alltid en säkerhet, som långivaren kräver. Fastän man enligt reklamen erbjuder lån utan säkerhet, utgör låntagarens personsäkerhet i verkligheten lånets säkerhet. Då låntagarens kredituppgifter är i skick, räcker det med enbart namnsäkerhet även i andra penninginrättningar upp till euro. En snabbfinansiär uppbär som ersättning för snabbheten och enkelheten för sitt lån en ränta som är 2 3 gånger högre än den sedvanliga vid bankerna. I det följande går vi i stora drag igenom olika säkerhetsformer. Proprieborgen Innebär att borgensmannen ansvarar för den skuld som han har varit borgensman för som för sin egen skuld. Detta är en typisk form av borgen vid företagarlån då företagets egna säkerheter inte räcker till som säkerhet för lånen. I firmor och personbolag (öppet bolag, kommanditbolag) är proprieborgen mera en regel än ett undantag. I ett aktiebolag krävs proprieborgen åtminstone i början av företagsverksamheten. Numera fastställs ansvarsgränsen för personlig borgen till högst Pantsättning, handfången pant En handfången pant är ett löst föremål som överlåts, dvs. pantas hos borgenären som säkerhet för lånet. Den handfångna panten kan lätt omvandlas till pengar och den bevarar sitt värde väl. Som handfångna panter används oftast aktiebreven i bostadsaktiebolagen (säkerhetsvärde %), börsaktier (säkerhetsvärde 60 %) eller depositionsbevis (säkerhetsvärde %). Efterpant Efterpanten utgör en del av den handfångna panten då huvudgäldenärens fordran är mindre än pantens värde. T.ex. en bostadsaktie värd är som pantsäkerhet hos bank A, men bankens lånefordran uppgår till Härigenom kan resterande del av pantens värde användas som säkerhet för ett nytt lån i bank B. Fastighetspanträtt (tidigare fastighetsinteckning) Fastighetspanträtten kan fastställas i en självständig fastighet, till ett obrutet område av en fastighet eller till en bråkdel av en fastighet. Att erhålla en fastighetspanträtt hänför sig inte på något sätt till upptagandet av ett lån. Fastighetens ägare ansöker om fastighetspanträtt för en viss summa (t.ex ) av tingsrätten, som fastställer panträtten. Vid upptagandet av lån överlåts pantbreven, dvs. pantas de åt fordringsägaren som säkerhet för lånet. S.k. generell pant ges inte längre. Man kan ansöka om flera olika panträtter för samma fastighet, varvid deras inbördes preferensrätt bestäms på basen av den dag de har blivit anhängiggjorda. Panträtten föråldras aldrig såvida fastighetsägaren inte dödar den. Fastighetspantens värde beror på var fastigheten är belägen och i vilket skick den är.

10 10 (24) Arrenderättsinteckning Med arrenderättsinteckning avses fastställande av panträtten för hyresrätt (hyresrättens bestånd) och för rätten att hyra befintliga byggnader. I övrigt fungerar arrenderättsinteckningen på samma sätt som fastighetspanträtten. Företagsinteckning En företagsinteckning är möjlig för en i handelsregistret införd näringsidkare, varvid dennas till näringsverksamheten hörande lösa egendom kan intecknas och utan att avstå från besittningen pantas som säkerhet för en fordran. Företagsinteckningen fastställs i patent- och registerstyrelsen för en viss summa och dess preferensrätt bestäms utgående från dagen för anhängiggörandet. Egendom som lyder under företagsinteckningen är förutom anläggningstillgångarna (byggnader, maskiner, möbler, jordområden) företagets immateriella rättigheter (panter, varumärken, tillverkningsrättigheter etc.), omsättningstillgångar (ämnen, halvfabrikat, färdiga produkter) samt finansieringstillgångar (pengar, tillgodohavanden, värdepapper etc.). Observeras bör att registrerade fordon inte hör till den egendom som sorterar under företagsinteckningen utan att man för dem måste ansöka om en bilinteckning. Värdet på företagsinteckningen beror på tidigare nämnda egendoms värde. Värdet sjunker på grund av att man med en fastighetsinteckning i en konkurssituation kan indriva endast 50 % av säkerhetens värde i euro. Därför kräver finansiärerna dubbel företagsinteckning i förhållande till lånet. Fordonsinteckning En säkerhetsform som används av yrkestrafikanter och maskinentreprenörsföretag. Registret upprätthålls av Bilregistercentralen, som fastställer inteckningen på ansökan av bilens ägare. Inteckningen görs för varje bil skilt för sig och den är i kraft i tio år. Lånefinansieringsarrangemang för ett nygrundat företag Av Finnvera Abp:s finansieringsformer används lån som erhålls mot personlig borgen och företagsinteckningar som används för möbelanskaffningar (minilån/företagarlån för kvinnor). Bankfinansiering används för finansiering av driftskapital med långfristigt lån eller konto med långfristig kredit, vilkas säkerheter utgörs av företagarens personliga säkerheter. En del av möbelanskaffningarna finansieras med delbetalningar eller leasingfinansiering, eftersom alla säkerheter inte kan bindas i detta skede. 7. PENNINGBEHOV VID GRUNDANDET OCH FINANSIÄRER Låt oss först granska arrangören av pengar för olika företagsformer på en allmän nivå. Av företagsformerna har andelslaget, som i stort följer aktiebolaget, lämnats bort, förutom att det i stället för aktiekapital finns ett andelskapital, som man kan överenskomma att vara mycket litet. I denna tabell ingår ingenting om på vilka villkor och med vilka säkerheter man kan få finansiering eller hur mycket pengar som behövs. 7.1 STARTPENNING Möjligheterna att erhålla startpenning utökades genom att man tog med de personer som lämnar sin egen arbetsplats och de som påbörjar företagsverksamheten. Tidigare måste den som ansökte om startpenning vara en arbetslös arbetssökande vid arbetskraftsbyrån. För att beviljas startpenning förutsätts företagande på heltid och att man inte kan erhålla några andra förmåner samtidigt. Vanligen förutsätts utbildning eller erfarenhet om företagandet eller genomförande av företagarkurs. Startpenning beviljas för en tid om 6 18 månader. Ansökningsprocessen är följande: 1. Kontakta till Mellersta Österbottens Nyföretagarcentral FIRMAXI 2. Remissinstansen intervjuar ansökaren

11 11 (24) 3. TE-byrån behandlar ansökan Mera info: 8. FÖRETAGARNAS EGEN FINANSIERING Finansieringen i ett företag som står i beråd att påbörja sin verksamhet ordnas i regel via tre källor, dvs. via företagarens egen finansiering, bidrag och lån. En fjärde finansieringsform, inkomstfinansieringen, kan inte vara betydande i början men betydelsen vid finansieringen av investeringarna ökar vartefter företaget blir äldre. Ett kännetecken på ett lönsamt företag är att man gör ersättningsinvesteringarna med inkomstfinansiering. 8.1 FÖRETAGARENS EGEN FINANSIERING Företagarens egen placering har stor betydelse för arrangemanget med den totala finansieringen. En betydande egen penningplacering ger trovärdighet åt projektet och underlättar strävandena att få med en utomstående finansiär. Företagarens/företagarnas egen/egna placeringar bör uppgå till minst 20 % av kapitalbehovet. Utöver en penninginsats kan man placera anläggningstillgångar som s.k. apport av gängse värde i bolaget. 8.2 ÖVRIG VILLKORAD FINANSIERING AV DET EGNA KAPITALET Utöver bidragen utgörs villkorade finansieringsformer för övrigt eget kapital av kapitallån och kapitalplacering. Kapitallån Ett kapitallån kan man erhålla av företagaren själv eller av en utomstående part. Fördelen med ett kapitallån jämfört med en direkt aktiekapitalplacering är att företagaren med de vinstgivande resultaten under kommande år kan betala tillbaka lånet åt sig själv. De medel som har placerats som aktiekapital kan företagaren också returnera åt sig själv genom att sälja sina egna aktier till företaget. Det är ändå tekniskt lättare att sköta ett kapitallån. Kapitalplaceringar Kapitalplacerarna utgörs av företag eller fonder som placerar kapital för en viss tid antingen som aktiekapital, konvertibelt lån (kan vid behov bytas ut till företagets aktier) eller lån utan säkerhet. Efter att den bestämda tiden har gått ut inlöser huvudaktionärerna placerarnas andel genom att betala ett bra pris för den. Huvudplacerarnas medverkan för med sig yrkeskunskap och trovärdighet till företagets verksamhet. En huvudplacerare som verkar i hela landet och som stöder sig på kapitalplacerare som stöder sig på offentliga medel är Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra och Finlands Industriinvestering Ab. Dessutom finns en stor grupp regionala kapitalplacerare som du kan bekanta dig med på Finlands kapitalplacerares förenings hemsidor. Där finns ca 40 olika kapitalplacerare. Via följande länkar kommer du direkt till ifrågavarande placerares hemsidor: Sitra Industriinvestering Ab Finlands Kapitalplacerare rf Fiban 8.3 FINNVERA ABP:S FÖRETAGARLÅN (till ett företag i startskedet och till ett fungerande företag) Det på statsmaktens ansvar fungerande Finnvera Abp är den enda penninginrättningen som har rätt till riskfinansiering. Därför är den finansiering som den ger viktig speciellt i början av företagsverksamheten. Finnveras företagarlån är avsedda för ansvariga placerare inom aktiebolag eller personbolag (öppet eller kommanditbolag) som placerar kapital i företaget i grundläggningsskedet. Lån kan beviljas även för köp av företag. Ett företag som får företagarlån kan fungera inom andra branscher men inte i direkt jordbruk, skogsbruk eller grundläggningsentreprenader

12 12 (24) inom byggnadsbranschen. Lånet är personligt (högst euro, egen placering minst 20 %) och det bör placeras i det företag som ska grundas. Lån kan även erhållas för att höja aktiebolagets aktiekapital. I företagarens personliga beskattning utgör räntan på nämnda lån en avdragspost. Närmaste Finnvera kontor hittar du på nätsidorna. Tilläggsuppgifter om företagarlån 9. NTM-CENTRALENS BIDRAG OCH STÖD ÅT FÖRETAG BEROENDE PÅ PRÖVNING Det stöd för företagsverksamhet som beviljas av statens och EU:s medel har på landskapsnivå koncentrerats till NTM-centralerna. Utgångsläget för stöden för företagsverksamheten är att objektet för bidraget måste ha förutsättningar för en fortgående och lönsam verksamhet. Detta innebär att man inte stöder verksamhet på intressenivå. Dessutom innebär erhållandet av stöd att man förbinder sig att fortsätta företagsverksamheten under 3 år i SMF-företag och 5 år i landbygdsföretag efter utbetalningen av biddrag med hot om att stödet i annat fall indrivs tillbaka helt eller delvis. Egendom som har anskaffats med bidrag får inte säljas eller överlåtas före utsatt tid. Detta är en regel men undantag kan göras av ändamålsenlighetsskäl eller på grund av förlust av arbetsförmåga. Dessutom förutsätts att bidragsmottagaren finansierar investeringen av anskaffningsutgiften till minst 25 procent med sådan finansiering, som inte innehåller finansiering av en offentlig finansiär. Kontaktuppgifter: NTM-centralen i Mellersta Finland, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä UNDERSTÖD FÖR UTVECKLANDE AV FÖRETAG Understöd för utvecklande av företag kan beviljas för projekt som förbättrar företagets konkurrenskraft på lång sikt, när företaget inleder sin verksamhet, expanderar eller utvecklar verksamheten avsevärt. Understödet beviljas enligt prövning för välplanerade projekt som uppfyller lönsamhetsförutsättningarna och som bedöms ha betydande effekt på företagets. Företagsstöd kan beviljas för: start, utvidgning eller förnyelse, innovationsverksamhet eller kompetensförbättring, tillväxt eller internationalisering, produktivitet eller energi- eller materialeffektivitet Understöd för utvecklande av företag för investeringar Understöd för utvecklande av företag kan beviljas för materiella och immateriella investeringar. Materiella investeringar är anskaffning av markområden, byggnader, maskiner, anordningar och inventarier. Immateriella investeringar är förvärv av patenträttigheter, licenser, know-how och icke-patentskyddad teknisk kunskap som hänför sig till överföring av teknik. Kostnader för långvarig hyrning av maskiner och anordningar kan godkännas inom ramen för understödet för högst tre år Understöd för utvecklande av företag för utvecklingsåtgärder Understöd för utvecklande av företag kan förutom för investeringar beviljas även för utvecklingsåtgärder. Med utvecklingsåtgärder avses utvecklande av företagets affärskompetens, internationalisering, produkter, tjänster och produktionsmetoder, beredning av projekt samt annat med detta jämförbart betydande utvecklande av företagsverksamheten.

FÖRETAGETS FINANSIERING

FÖRETAGETS FINANSIERING FÖRETAGETS FINANSIERING 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. PENNINGBEHOV VID GRUNDANDET OCH FINANSIÄRERNA 3 2.1 Startpenning 4 3. BEHOVET AV OCH UTRÄKNING AV DRIFTSKAPITALET

Läs mer

www.vasek.fi FÖRETAGETS FINANSIERING

www.vasek.fi FÖRETAGETS FINANSIERING www.vasek.fi FÖRETAGETS FINANSIERING 3/2014 2 INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. PENNINGBEHOV VID GRUNDANDET OCH FINANSIÄRERNA 3 2.1 Startpenning 4 3. BEHOVET AV OCH UTRÄKNING AV DRIFTSKAPITALET 4 4. BANKEN

Läs mer

KYRKSLÄTT FÖRETAGETS FINANSIERING. För nya företag företagsesbo www.foretagsesbo.fi

KYRKSLÄTT FÖRETAGETS FINANSIERING. För nya företag företagsesbo www.foretagsesbo.fi 2014 KYRKSLÄTT FÖRETAGETS FINANSIERING För nya företag företagsesbo www.foretagsesbo.fi KYRKSLÄTT 2 INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. PENNINGBEHOV VID GRUNDANDET OCH FINANSIÄRERNA 3 2.1 Startpenning 3 3. BEHOVET

Läs mer

FT1 PLANERING AV FÖRETAGSERKSAMHETEN. www.concordia.jakobstad.fi

FT1 PLANERING AV FÖRETAGSERKSAMHETEN. www.concordia.jakobstad.fi FT1 PLANERING AV FÖRETAGSERKSAMHETEN 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 FT1 PLANERING AV FÖRETAGSVERKSAMHETEN INNEHÅLL SIDA 1. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRETAGANDE 3 1.1 Yrkesskicklighet 3 1.2 Utbildning 3 1.3

Läs mer

FT19 FÖRETAGETS EKONOMI OCH BESKATTNING

FT19 FÖRETAGETS EKONOMI OCH BESKATTNING FT19 FÖRETAGETS EKONOMI OCH BESKATTNING 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 FT19 FÖRETAGETS EKONOMI OCH BESKATTNING 2015 INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. FÖRETAGETS PENNINGTRAFIK OCH GRUNDERNA FÖR EKONOMIFÖRVALTNING

Läs mer

Guiden. Bli företagare i Finland. Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi. Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY

Guiden. Bli företagare i Finland. Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi. Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY Guiden år Bli företagare i Finland Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY ISO 9001 Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi Inledning Med friheten som företagare ökar

Läs mer

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde - Företagsstöd från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013 - Understöd enligt lagen om statsunderstöd

Läs mer

Bli företagare i Finland

Bli företagare i Finland Bli företagare i Finland CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Inledning Med friheten som företagare ökar ansvaret för att lyckas på egen hand. En framgångsrik affärsverksamhet förutsätter att man

Läs mer

Bli företagare i Finland

Bli företagare i Finland Bli företagare i Finland CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Inledning Med friheten som företagare ökar ansvaret för att lyckas på egen hand. En framgångsrik affärsverksamhet förutsätter att man

Läs mer

Svenska - ruotsi GUIDEN. Bli företagare i Finland

Svenska - ruotsi GUIDEN. Bli företagare i Finland Svenska - ruotsi GUIDEN Bli företagare i Finland Inledning Inledning Att grunda ett eget företag är ett bra sätt att få arbete i Finland. Denna guide är avsedd för dig som vill grunda ett företag i Finland.

Läs mer

Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg

Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg Offentliga företagstjänster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde Innehåll 1. NTM-centralen 7 Utvecklingstjänsterna

Läs mer

AFFÄRSJURIDIK. Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare.

AFFÄRSJURIDIK. Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare. AFFÄRSJURIDIK Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare. startaeget.fi och Liselott Berg Ahlroth (1/61) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFFÄRSIDÉN 1 Affärsidé 1.1 Affärsidéns komponenter

Läs mer

Företagsnyckeln. Tema: Företagsfinansiering. En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 2/2012. Företagarnas Centraldelegation rf

Företagsnyckeln. Tema: Företagsfinansiering. En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 2/2012. Företagarnas Centraldelegation rf Foto: Thorbjörn Sirén Företagsnyckeln En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 2/2012 Tema: Företagsfinansiering Företagarnas Centraldelegation rf 1 Gå till adressen seriousfun.fi 3 Visa

Läs mer

FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG

FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. FÖRETAGARENS FÖRSÄKRINGAR 3 2.1 Företagarens pensionsförsäkring

Läs mer

Råd till business köpare

Råd till business köpare Råd till business köpare Råd till nya företagare som planerar att köpa ett företag TEM/APAKE 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför köpa en etablerad business... 5 Att hitta en lämplig business

Läs mer

Att starta ett eget företag

Att starta ett eget företag Institutionen för mat, hälsa och miljö MHM Att starta ett eget företag Hur gör man? Atosa Majd Examensarbete 10 poäng Kostekonomiprogrammet Handledare: Solveig Björcke & Gunvor Fröberg Examinator: Marianne

Läs mer

GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG

GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG 2/2015 FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG www.novago.fi FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG INNEHÅLL SIDA 1. VAL AV NAMN FÖR FÖRETAGET 3 2. FRÅGOR SOM INVERKAR PÅ VALET AV FÖRETAGSFORM 4 3. VAL AV FÖRETAGSFORM 6 3.1

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

RP 125/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 125/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Tekes utvecklingscentralen för teknologi och innovationer och till lag om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 1 mars 2001 Nr 175 176 INNEHÅLL Nr Sidan 175 Statsrådets förordning om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar... 465 175 Statsrådets

Läs mer

Etablering och tillväxt av företag inom social- och hälsovård i Borgånejden. Jemina Tuominen

Etablering och tillväxt av företag inom social- och hälsovård i Borgånejden. Jemina Tuominen Etablering och tillväxt av företag inom social- och hälsovård i Borgånejden 2002-2007 Jemina Tuominen Lärdomsprov Utbildningsprogrammet för turism 2009 Sammandrag 29.1.2009 Utbildningsprogrammet för turism

Läs mer

Bilaga 1 till N1208P10_02102008. Beslutsdatum: 2.10.2008 Dnr: N12/08/1/18. Antagna: 2.10.2008

Bilaga 1 till N1208P10_02102008. Beslutsdatum: 2.10.2008 Dnr: N12/08/1/18. Antagna: 2.10.2008 Beslutsdatum: 2.10.2008 Dnr: N12/08/1/18 Bilaga 1 till N1208P10_02102008 Landskapsregeringens principer för handläggning och beviljande av stöd till näringslivet avseende näringsavdelningens allmänna byrås

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Guide om de minimis-stöd. EU:s regler om statligt stöd

Guide om de minimis-stöd. EU:s regler om statligt stöd Guide om de minimis-stöd EU:s regler om statligt stöd Innehåll Inledning... 3 1 EU:s statsstödsregler och förfarandena i samband med dem... 4 1.1 Definition av de minimis-stöd och checklista för den som

Läs mer

Effekter av förändrad förmånsrätt

Effekter av förändrad förmånsrätt Effekter av förändrad förmånsrätt Enkätundersökning bland aktiebolag i Västerbottens län 2005 2005:219:19:05001a.doc FÖRORD Denna rapport utgör den andra delen i Västerbottens Handelskammares arbete med

Läs mer

Regionala företagsstöd

Regionala företagsstöd Regionala företagsstöd Handbok för Regionalt investeringsstöd, Sysselsättningsbidrag samt Regionalt bidrag för företagsutveckling Uppdatering Version 4 2010-11-15 Förord Detta är en handbok som vänder

Läs mer

GRUNDERNA FÖR PRISSÄTTNINGEN

GRUNDERNA FÖR PRISSÄTTNINGEN www.vasek.fi FT20 GRUNDERNA FÖR PRISSÄTTNINGEN 2 GRUNDERNA FÖR PRISSÄTTNINGEN INNEHÅLL SIDA 1. FAKTORER SOM INVERKAR PÅ FÖRSÄLJNINGSPRISET 3 1.1 Konkurrenternas priser 3 1.2 Självkostnadsvärde 3 1.3 Priselasticitet

Läs mer

FT23 GUIDE FÖR UPPGÖRANDE AV MARKNADSFÖRINGSPLAN

FT23 GUIDE FÖR UPPGÖRANDE AV MARKNADSFÖRINGSPLAN FT23 GUIDE FÖR UPPGÖRANDE AV MARKNADSFÖRINGSPLAN www.novago.fi FT23 GUIDE FÖR UPPGÖRANDE AV MARKNADSFÖRINGSPLAN INNEHÅLL SIDA A. ALLMÄNT 3 B. PROCESS FÖR UPPGÖRANDE AV MARKNADSFÖRINGSPLAN 3 C. MARKNADSFÖRINGSPLAN

Läs mer

FT20 GRUNDERNA FÖR PRISSÄTTNINGEN

FT20 GRUNDERNA FÖR PRISSÄTTNINGEN FT20 GRUNDERNA FÖR PRISSÄTTNINGEN www.concordia.jakobstad.fi 2 (18) INNEHÅLL 1. FAKTORER SOM INVERKAR PÅ FÖRSÄLJNINGSPRISET 3 1.1 Konkurrenternas priser 3 1.2 Självkostnadsvärde 3 1.3 Priselasticitet dvs.

Läs mer

FT22 BERÄKNING AV EN INVESTERING

FT22 BERÄKNING AV EN INVESTERING FT22 BERÄKNING AV EN INVESTERING www.concordia.jakobstad.fi BERÄKNING AV EN INVESTERING INNEHÅLL SIDA 1. PLANERING AV EN INVESTERING 3 1.1 Finansiering av investeringarna 3 1.2 Klassificering av investeringarna

Läs mer