KYRKSLÄTT FÖRETAGETS FINANSIERING. För nya företag företagsesbo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KYRKSLÄTT FÖRETAGETS FINANSIERING. För nya företag företagsesbo www.foretagsesbo.fi"

Transkript

1 2014 KYRKSLÄTT FÖRETAGETS FINANSIERING För nya företag företagsesbo

2 KYRKSLÄTT 2 INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. PENNINGBEHOV VID GRUNDANDET OCH FINANSIÄRERNA Startpenning 3 3. BEHOVET AV OCH UTRÄKNING AV DRIFTSKAPITALET 4 4. BANKEN OCH FINANSIERINGSBOLAGET SOM FINANSIÄRER AV DRIFTSKAPITALET 6 5. FINANSIERING AV FÖRETAGETS UTVIDGNINGSINVESTERINGAR 6 6. FINANSIERINGEN BEROR PÅ BORGEN 7 7. MINIMERING AV PENNINGBEHOVET OCH PLANERING AV FINANSIERINGEN Lokaler Maskiner och apparatur Tillverkningsrättigheter Driftskapital Företagsekonomins nyckeltal 9 8. FÖRETAGARNAS EGEN FINANSIERING Företagarnas egen finansiering Övrig villkorad finansiering av det egna kapitalet Finnveras företagarlån ELY-CENTRALENS BIDRAG OCH STÖD FÖR FÖRETAG BEROENDE PÅ PRÖVNING Definitionerna på företagsstorlekar Bidrag och stöd till investeringar Företagets utvecklingsunderstöd till övriga utvecklingsåtgärder Bidrag för löneutgifterna i ett litet företag och till start och utvidgandet av verksamheten Investeringsstöd för bybutiken Stöd som kanaliseras via landsbygdens funktionsgrupper Mindre betydande, dvs. de minimis-stöd Beredningsfinansiering BIDRAG FÖR ANSTÄLLNING AV ARBETSKRAFT Bidrag för löneutgifterna i ett litet företag och till start och utvidgandet av verksamheten Stöd för läroavtal TE-byråns lönesubvention BANKERNA OCH FÖRSÄKRINGSBOLAGERNA SOM LÅNEFINANSIÄRER FINANSIERINGSBOLAGERNAS FINANSIERING FÖR INVESTERINGAR FINNVERAS LÅNER OCH BORGEN, KONTAKTUPPGIFTER TEKES UTVECKLINGSFINANSIERING FÖRSÄKRINGSBOLAGETS GARANTIAS BORGEN ÖVIRIGA SPECIALFINANSIÄRER MINIMERING AV FINANSIERINGSUTGIFTERNA 25 På grund av uppdateringstidtabellerna ansvarar vi inte för skador, som uppkommer på grund av felaktiga uppgifter.

3 KYRKSLÄTT 3 1. ALLMÄNT Som huvudregel kan man konstatera att startandet av ett företag i dagens Finland inte är beroende av finansiering, fastän medlen hos den som uppfinner företagsidén skulle vara små. Som bevis på det kan anföras de många grundade högteknologiska företag där behovet av kapital kan ha uppgått till tiotals miljoner euro. I Finland finns en mångsidig offentlig finansiering som kompletteras av många privata kapitalplacerare. Vanligare är ändå en situation där affärsverksamheten hos ett företag som står i beråd att grundas baserar sig på arbetsinsatsen hos några få personer. För att få finansieringen i skick är de tvungna att placera sina sparade pengar i företagsverksamheten, att inteckna sin egendom och dessutom ta personligt lån som de sedan kan placera som startkapital i företaget. Det som mest inverkar på hur man lyckas med arrangemangen rörande finansieringen är en välgjord och sanningsenlig plan över affärsverksamheten, som förverkligas av en yrkeskunnig person eller personer. Planen över affärsverksamheten kan uppgöras med hjälp av Företagstolken FT2 eller FT3 Affärsplan. 2. PENNINGBEHOV VID GRUNDANDET OCH FINANSIÄRER Låt oss först granska arrangören av pengar för olika företagsformer på en allmän nivå. Av företagsformerna har andelslaget, som i stort följer aktiebolaget, lämnats bort, förutom att det i stället för aktiekapital finns ett andelskapital, som man kan överenskomma att vara mycket litet. I denna tabell ingår ingenting om på vilka villkor och med vilka säkerheter man kan få finansiering eller hur mycket pengar som behövs. Till den saken återkommer vi senare. FÖRETAGSFORM Firma (Yrkes- eller affärsidkare) Personbolag (Öppet och kommanditbolag) Aktiebolag Företagets grundläggningskostnader Företagaren själv registreringsavgift 105 Personerna själv registreringsavgift 225 övriga utgifter för eventuell medhjälpare vid uppgörandet av bolagsavtalet Aktionärerna själva registreringsavgift 380 (elektronisk registering 330 ) övriga utgifter (medhjälpare vid uppgörandet av bolagsavtal aktiekapitalet minst 2500 om kapitalet är större och aktionärerna flera, möjlighet att erhålla Finnveras aktionärslån Stödjande av företagarens egen ekonomi TE-byrås Startpenning 6 18 månader, belopp /mån. Finansiering av investeringar (maskiner, apparater, byggnader etc.) Finansiering av ingående lager i detaljhandeln etc. (hänför sig inte till turism) Avlöning av personal ELY-centralen, bidrag (tillgängligheten beror på branschen) Bankfinansiering Finnveras finansiering Leasing- och delbetalningsfinansiering Kapitalplacerarna FPA:s näringslivsstöd Lån av Finnvera Banklån Betalningstid av varuleverantören Bidrag till löneutgifterna i ett litet företag, till påbörjandet eller utvidgandet av verksamheten TE-byråns lönestöd i vissa fall

4 KYRKSLÄTT 4 FÖRETAGSFORM Firma (Yrkes- eller affärsidkare) Personbolag (Öppet och kommanditbolag) Aktiebolag Driftskapital Lån av Finnvera Banklån Kapitalplacerarna FPA:s näringslivsstöd Uppfinningsstiftelsen 2.1 STARTPENNING Möjligheterna att erhålla startpenning utökades genom att man tog med de personer som lämnar sin egen arbetsplats och de som påbörjar företagsverksamheten. Tidigare måste den som ansökte om startpenning vara en arbetslös arbetssökande vid arbetskraftsbyrån. För att beviljas startpenning förutsätts företagande på heltid och att man inte kan erhålla några andra förmåner samtidigt. Vanligen förutsätts utbildning eller erfarenhet om företagandet eller genomförande av företagarkurs. Startpenning beviljas för en tid om 6 18 månader. Ansökningsprocessen är följande: 1. Kontakta till Företagesbo 2. Remissinstansen intervjuar ansökaren 3. TE-byrån behandlar ansökan Mera info: 3. BEHOVET AV OCH UTRÄKNING AV DRIFTSKAPITALET Driftskapital är pengar som förbinds till företagets utgifter innan kunden har betalat sin faktura och då pengarna finns på företagets konto. Från företagets kassa har man före klientavgifterna varit tvungna att betala löner, socialskyddsavgifter och skatter, el, råvaror och många andra utgifter som hänför sig till uppgörandet av produkten. Endast i detaljhandeln och i företag som säljer personliga tjänster är det möjligt att pengarna finns i kassan (kontantbetalning) före man betalar inköpsfakturor. Storleken på driftskapitalet uträknas enligt följande formel genom att beakta betalnings- eller lagringstiderna för en kostnadspost. EXEMPEL Metalverkstadens omsättning är Skattepliktig försäljning är Försäljningsfordringarnas omloppstid 14 dagar. Råvarulagers omloppstid 30 dagar. Produkternas genomfartstid 30 dagar. Direkta produktionskostnaderna (löner, energi, svetstråd och gas) Rörliga kostnaderna (lagring av färdiga varor och transportkostnaderna) Förkortningar som används i formlerna: FAKTOR FÖR DRIFTS- KAPITALET BERÄKNINGSFORMEL RÄKNEEXEMPEL + FÖRSÄLJNINGS- FORDRINGAR Skattepliktig försäljning per år ( ) x MI (dagar) 360 dagar X 14 dagar = dagar

5 KYRKSLÄTT 5 FAKTOR FÖR DRIFTS- KAPITALET BERÄKNINGSFORMEL RÄKNEEXEMPEL + RÅVARULAGER Råvaruanvändning ( /år) x LAG (dagar) 360 dagar X 30 dagar = dagar + HALVFÄRDIG PRODUKTION Direkta produktionskostn. 1) ( /v) x LAH (dagar) 360 dagar x 30 dagar = dagar + PRODUKT-/ VARULAGER Rörliga kostnader 2) /år x LAF (dagar) 360 dagar x 15 dagar = dagar - KÖPSSKULDER Skattepliktiga årsinköp ( ) x BL (dagar) 360 dagar x 14 dagar = dagar = DRIFTSKAPITAL = MI = medelbetalningstid för inköpsfordringar (dagar) LAR = lagringstid för råvaror innan de överflyttas till produktionen (dagar) LAH = omloppstiden för lagring av halvfärdig produktion (dagar) LAF = färdiga produkters lagringstid (dagar) BL = betalningstid för leverantörsskulder (dagar) 1)Direkta produktionskostnader som binds av halvfärdig produktion, dvs. löner, råvaror, energi, vatten, hjälpmedel 2) Direkta produktionskostnader som binds av färdiga produkter, dvs. löner, råvaror, energi, vatten, hjälpmedel, förpackningstillbehör. Varor i butiken som har inköpts för försäljning inkl. köpfrakter 3.1 Metoden för minimering av driftskapitalet Försäljningsfordringar skärpa betalningsvillkoren kontantrabatt (dyrt sätt, 14 dagar 1 % = 25 % årsränta) hålla företagets tillväxt på nivån ca 20 % /år factoring- finansiering effektiv och uppdaterad inkassering arrangera finansiering åt kund (t.ex. bilhandel) Råvarulager minska lagerutrymmet förkorta omloppstiden minska antalet benämningar Produktion förkorta omloppstiden genom att effektivera produktionen och planeringen öka antalet underleverantörer vid inköp eller i produktionen begränsa material- och produkturval Levarantörskulder förlängning av betalningstiderna fördröjning av betalningar ibruktagning av finansiering av inköpsfaktura köpslående med inköpspriserna

6 KYRKSLÄTT 6 4. BANKEN OCH FINANSIERINGBOLAGET SOM FINANSIÄRER AV DRIFTSKAPITAL ÅT ETT NYTT OCH FUNGERANDE FÖRETAG Det vanligaste finansieringssättet för driftskapitalet är av banken beviljat konto med kredit. Ett konto med kredit utjämnar företagets penningströmmar, eftersom inkomster från försäljningsfakturorna sällan erhålls före inköpsfakturorna betalas. Konto med kredit kräver realsäkerhet. Behovet av kapital i företaget kan tillfredsställas även med hjälp av finansiering av försäljningsfordringarna, dvs. factoring. Grunden för factoringfinansiering är ett avtal som är uppgjort mellan finansieringsbolaget och kundföretaget, enligt vilket kundföretaget flyttar alla försäljningsfordringar till finansieringsbolaget som säkerhet för den kredit som det har beviljat, dvs. du kan få t.ex. 80 % av försäljningsfakturorna på ditt konto inom 2-3 dagar, fastän du har gett kunden betalningstid t.ex. 30 dagar. Särskild säkerhet behövs inte. Företagets realsäkerheter sparas för andra finansieringsbehov. Factoringfinansieringen passar för finansieringen av handeln mellan företag och samfund. Speciellt bra passar factoringfinansieringen för växande företag och inom branscher där man tillämpar långa betalningsvillkor och även för finansieringsbehov som kommer sig av säsongfluktuationer. Till factoringfinansieringen kan man ansluta skötseln av försäljningsreskontran och indrivningsservicen av försäljningsfordringar. Då du använder factoringfinansiering måste din kund ha kredituppgifterna i skick. Factoring dvs. finansiering av försäljningsfordringar Vad innebär det Fördelar Nackdelar Säkerhet Övriga villkor Tillämpbarhet Bokföringspraxis Finansieringsbolaget betalar i förskott % till sin företagskund för dennes försäljningsfaktura inom 2 3 dagar efter faktureringen och resten på förfallodagen. För den kortsiktiga krediten inkasserar finansiären utgifterna och den kundrelaterade räntan. 1. Ger en möjlighet att främja försäljningen med bättre betalningsvillkor än konkurren terna 2. Om man inköper företagets kontoförvaringstjänster får man en effektiv indrivningsh jälp och en klar bokföringskännedom 3. Kassaflödet jämnas ut och man får de egna fakturorna omskötta i tid, utan fördröjnings räntor 4. Behövs inga andra kortsiktiga finansieringsarrangemang Kan ge en opålitlig bild inför den slutliga kunden Finansieringsbolaget kräver ofta alla försäljningsfordringar åt sig själv Företaget ger ingen säkerhet om dess kunder är solventa. Finansiären förutsätter i allmänhet att man överför samtliga försäljningsfordringar på dem. 1. För växande företag främst inom branscher med långa betalningstider 2. För ett företag som under hela året tillverkar säsongbetonade produkter i långa serier, t.ex. jordbruks- och skogsmaskiner, båtar, utemöbler De finansierade försäljningsfakturorna utgör företagets kortsiktiga skuld. Finansieringsutgifterna utgör utgifter i resultatredovisningen. Efter leveransen ändrar de finansierade försäljningsfakturorna till försäljningsfordringar, som bör behandlas på eget konto. Samtidigt utgör de även givna säkerheter som i bilageuppgifterna anmäls under punkten givna panter. 5. FINANSIERING AV FÖRETAGETS UTVIDGNINGSINVESTERING Vid expansionsinvestering blev företagens eller ägarnas finansieringsbehov större än vid startande av företag. Framför allt produktiva företag har problem med tillräcklig finansiering av driftskapitalet speciellt då investeringen i relation till företagets tidigare omfattning är omfattande och uppkörningen tar tid. I dylika fall måste man binda apparaturanskaffningarnas betalningsposter till tillverkningsgraden och till apparaturens

7 KYRKSLÄTT 7 störningsfria produktionsförmåga och till leverantörens beredskap att omedelbart sköta om driftsproblemen. I följande tabell granskar vi finansieringen av investeringarna i samband med investeringarna. FINANSIERINGS- OBJEKT Anläggningstillgångar Av en investering förorsakad ökning av driftskapitalet ANVÄNDNINGEN AV PENGAR KOSTNADSPOSTER Maskiner och apparatur, möbler Byggnader, affärslokaler etc. Installation och transport Igångkörningsutgifter Kostnader för utbildning av arbetskraften Ökning av inköpen Driftskostnader (energi, vatten, hjälpmedel) Löner Utgifter i utbildningsskedet (produktionsmängd, kvalitetsförluster) Ökning av försäljningsfordringar Ökning av marknadsföringsutgifter ANDEL AV UTGIFTERNA % % PENNINGKÄLLOR FINANSIÄR FINANSIERINGSFORM / OBSERVATIONER ANDEL Ägare/företag ELY centralens investeringsbidrag Finnvera Abp:s lån Banklån Ägarnas tilläggsplaceringar och kapitallån Flera ägare / kapitalplaceringar Företagets inkomstfinansiering Förutsätter en kännbar ökning av produktion, omsättning eller personalantal Måste mellanfinansieras eftersom det betalas först i efterhand Ingenting till ersättande investeringar Minilån max eller Investerings- och driftskapitallån Med företagets och företagarnas säkerheter Även de investerings- och driftskapitallån som man erhåller med Finnveras hel- eller delsäkerhet minst 20 % 0 35 % Beror på sökandens stödområde och företagsstorlek i allmänhet % i allmänhet % 6. FINANSIERINGEN BEROR PÅ BORGEN Till upptagandet av lån hänför sig alltid en säkerhet, som långivaren kräver. Fastän man enligt reklamen erbjuder lån utan säkerhet, utgör låntagarens personsäkerhet i verkligheten lånets säkerhet. Då låntagarens kredituppgifter är i skick, räcker det med enbart namnsäkerhet även i andra penninginrättningar upp till euro. En snabbfinansiär uppbär som ersättning för snabbheten och enkelheten för sitt lån en ränta som är 2 3 gånger högre än den sedvanliga vid bankerna. I det följande går vi i stora drag igenom olika säkerhetsformer. Proprieborgen Innebär att borgensmannen ansvarar för den skuld som han har varit borgensman för som för sin egen skuld. Detta är en typisk form av borgen vid företagarlån då företagets egna säkerheter inte räcker till som säkerhet för lånen. I firmor och personbolag (öppet bolag, kommanditbolag) är proprieborgen mera en regel än ett undantag. I ett aktiebolag krävs proprieborgen åtminstone i början av företagsverksamheten. Numera fastställs ansvarsgränsen för personlig borgen till högst

8 KYRKSLÄTT 8 Pantsättning, handfången pant En handfången pant är ett löst föremål som överlåts, dvs. pantas hos borgenären som säkerhet för lånet. Den handfångna panten kan lätt omvandlas till pengar och den bevarar sitt värde väl. Som handfångna panter används oftast aktiebreven i bostadsaktiebolagen (säkerhetsvärde %), börsaktier (säkerhetsvärde 60 %) eller depositionsbevis (säkerhetsvärde %). Efterpant Efterpanten utgör en del av den handfångna panten då huvudgäldenärens fordran är mindre än pantens värde. T.ex. en bostadsaktie värd är som pantsäkerhet hos bank A, men bankens lånefordran uppgår till Härigenom kan resterande del av pantens värde användas som säkerhet för ett nytt lån i bank B. Fastighetspanträtt (tidigare fastighetsinteckning) Fastighetspanträtten kan fastställas i en självständig fastighet, till ett obrutet område av en fastighet eller till en bråkdel av en fastighet. Att erhålla en fastighetspanträtt hänför sig inte på något sätt till upptagandet av ett lån. Fastighetens ägare ansöker om fastighetspanträtt för en viss summa (t.ex ) av tingsrätten, som fastställer panträtten. Vid upptagandet av lån överlåts pantbreven, dvs. pantas de åt fordringsägaren som säkerhet för lånet. S.k. generell pant ges inte längre. Man kan ansöka om flera olika panträtter för samma fastighet, varvid deras inbördes preferensrätt bestäms på basen av den dag de har blivit anhängiggjorda. Panträtten föråldras aldrig såvida fastighetsägaren inte dödar den. Fastighetspantens värde beror på var fastigheten är belägen och i vilket skick den är. Arrenderättsinteckning Med arrenderättsinteckning avses fastställande av panträtten för hyresrätt (hyresrättens bestånd) och för rätten att hyra befintliga byggnader. I övrigt fungerar arrenderättsinteckningen på samma sätt som fastighetspanträtten. Företagsinteckning En företagsinteckning är möjlig för en i handelsregistret införd näringsidkare, varvid dennas till näringsverksamheten hörande lösa egendom kan intecknas och utan att avstå från besittningen pantas som säkerhet för en fordran. Företagsinteckningen fastställs i patent- och registerstyrelsen för en viss summa och dess preferensrätt bestäms utgående från dagen för anhängiggörandet. Egendom som lyder under företagsinteckningen är förutom anläggningstillgångarna (byggnader, maskiner, möbler, jordområden) företagets immateriella rättigheter (panter, varumärken, tillverkningsrättigheter etc.), omsättningstillgångar (ämnen, halvfabrikat, färdiga produkter) samt finansieringstillgångar (pengar, tillgodohavanden, värdepapper etc.). Observeras bör att registrerade fordon inte hör till den egendom som sorterar under företagsinteckningen utan att man för dem måste ansöka om en bilinteckning. Värdet på företagsinteckningen beror på tidigare nämnda egendoms värde. Värdet sjunker på grund av att man med en fastighetsinteckning i en konkurssituation kan indriva endast 50 % av säkerhetens värde i euro. Därför kräver finansiärerna dubbel företagsinteckning i förhållande till lånet. Fordonsinteckning En säkerhetsform som används av yrkestrafikanter och maskinentreprenörsföretag. Registret upprätthålls av Bilregistercentralen, som fastställer inteckningen på ansökan av bilens ägare. Inteckningen görs för varje bil skilt för sig och den är i kraft i tio år. 7. MINIMERING AV PENNINGBEHOVET OCH PLANERING AV FINANSIERINGEN Utgångsläget är att man får företagens investeringar i Finland väl finansierade. Däremot är det svårigheter med tillräcklig finansiering av driftskapital, då de säkerheter som företagen och företagarna har givit, ofta har blivit använda till deras fulla belopp då man har anskaffat investeringsfinansiering. Då de bättre säkerheterna har använts, lämnar den s.k. företagsinteckningen som säkerhet för finansieringen av driftskapitalet, vars värde då företaget är nytt av förklarliga skäl är dåligt. Affärsvärde finns inte, faktureringsfordringar finns inte, halvfärdiga arbeten finns inte. Företagaren skulle göra klokast i att spara inteckningarna för finansieringen av driftskapitalet och använda t.ex. leasing- eller delbetalningsfinansieringen till investeringarna, för vilka en maskin eller apparat som man själv har skaffat fungerar som säkerhet för lånet. Ägandet får inte vara den huvudsakliga avsikten utan stödjandet av businessen. Det är bra att komma ihåg att inteckningsarrangemangen görs redan i början av företagsverksamheten. Om ekonomin kärvar senare då företaget är i gång är inteckningsarrangemangen alltid svåra. I syfte att minimera behovet av pengar är ett sätt att bredda ägarunderlaget för företaget genom tilläggsaktionärer. De övriga aktionärerna kan hämta mera riskmedel samt annan sakkunskap från branschen och affärslivet till företaget. Även trovärdigheten gentemot finansiärerna förbättras om tilläggsaktionärerna utgörs av personer som redan tidigare har varit framgångsrika i affärslivet. Man bör ändå inte låta tilläggsaktionärerna få bestämmanderätt i företaget, inte ens till ett läge av jämn makt.

9 KYRKSLÄTT 9 ERFARENHETEN LÄR Lånefinansieringsarrangemang för ett nygrundat företag Av Finnvera Abp:s finansieringsformer används lån som erhålls mot personlig borgen och företagsinteckningar som används för möbelanskaffningar (minilån/företagarlån för kvinnor). Bankfinansiering används för finansiering av driftskapital med långfristigt lån eller konto med långfristig kredit, vilkas säkerheter utgörs av företagarens personliga säkerheter. En del av möbelanskaffningarna finansieras med delbetalningar eller leasingfinansiering, eftersom alla säkerheter inte kan bindas i detta skede. 7.1 LOKALER Då man skaffar sina första lokaler är det klokast att välja hyreslokaler, såvida egna lokaler inte finns att tillgå. Det är inte förnuftigt för ett nystartande företag att binda pengar och borgen till egen affärslokal. Det är också lätt att flytta till ett annat ställe från en hyreslokal. Vanligen känner man till uppgifter om lediga lokaler inom området vid utvecklingsbolagen och på ortens näringsbyrå. 7.2 MASKINER OCH APPARATER För att minimera startkapitalet kontrolleras tillgången till använda men användbara apparater och möbler innan man går in för nyanskaffningar. Om man ändå är tvungen att anskaffa nya lönar det sig att i första hand använda sig av leasing- eller delbetalningsfinansiering för finansieringen. På detta sätt sparar man säkerheter till driftskapitalet, men ELY-centralens investeringsbidrag är fortfarande tillgängliga. Kom ihåg att bidragen betalas först när projekten har genomförts och den första utbetalningen kan ske först då hälften av investeringsprojektets kostnader har förverkligats. Leasinganskaffningarna anses som hyresutgifter till vilka bidrag kan betalas för en hyrestid om högst tre år och endast i enlighet med genomförande och utbetalda betalningsrater. Delbetalningsfinansieringen möjliggör däremot ett normalt investeringsbidrag, oberoende av återbetalningstidens längd. Även för detaljhandelns möbelanskaffningar finns använda möbler som säljs av butiker som är specialiserade på området att tillgå i inledningsskedet. Även affärskedjorna säljer användbara möbler som för dem är föråldrade till ett rimligt pris. Vid inköp av möbler är det skäl att beakta den företagsprofil som du vill förmedla till dina kunder. Olika anskaffningsalternativ kan jämföras med Företagstolk FT22.4 Kalkyleringsprogram för investering. Det finns också en guide FT22 Beräkning av en investering. 7.3 TILLVERKNINGSRÄTTIGHETER För anskaffning av tillverkningsrättigheter finns inte startfinansiering att tillgå men nog lånefinansiering, bl.a. via Finnvera. 7.4 DRIFTSKAPITAL Driftskapital är pengar som förbinds till företagets utgifter innan kunden har betalat sin faktura och då pengarna finns på företagets konto. Från företagets kassa har man före klientavgifterna varit tvungna att betala löner, socialskyddsavgifter och skatter, el, råvaror och många andra utgifter som hänför sig till uppgörandet av produkten. Endast i detaljhandeln och i företag som säljer personliga tjänster är det möjligt att pengarna finns i kassan (kontantbetalning) före man betalar inköpsfakturor. I början av företagsverksamheten behövs det mera driftskapital än i en stabiliserad affärsverksamhet, eftersom det ofta krävs rikligt med marknadsföring i början för att komma in på marknaden, för att ge längre betalningstider, för att förmedla mindre provpartier eller för att annars bara sälja till ett prisläge som är lägre än normalt. Man förhåller sig ofta inte tillräckligt allvarligt till behovet av driftskapital. Om man har ett knappt tilltaget driftskapital är man tvungen att fördröja betalningen av fakturor. Detta förorsakar utgifter för dröjsmålsräntor och vad som är ännu värre är att Suomen Asiakastieto Oy, som övervakar företagens kreditvärdighet, får kännedom om dröjsmålet. Ett rykte som en dålig betalare försvårar verksamheten på många sätt. 7.5 FÖRETAGSEKONOMISKA NYCKELTAL Nyföretagare har ofta en alltför optimistisk uppfattning om sitt företags ekonomiska förutsättningar. De har dålig information om branschens ekonomiska nyckeltal. Också företagare som varit aktiva en lång tid har ofta bristande kunskaper om företagets framgång jämfört med övriga företag inom samma bransch.

10 KYRKSLÄTT 10 Tabell: Ekonomiska parametrar (median) i företagen i förhållande till omsättningen inom vissa sektorer i år Källor: Finnvera Abp och ANM/Toimiala online. Nr Bransch: Industri, tillverkning Personer/ företag Omsättn./ person Driftskapital Driftsbidrag Materialanv. Personalutgifter 1 Bagerier ,3 7,7 28,2 33,9 2 Tillverkning av textilier ,8 31,0 31,3 3 Tillverkning av kläder ,8 7,0 31,0 31,0 4 Sågning, hyvling och impregnering av trä ,9 34,1 8,9 5 Tillverkning av byggnadssnickarprodukter ,3 4,7 32,6 19,7 6 Tryckning och därtill hörande tjänster ,3 7,1 7 Tillverkning av plastprodukter ,7 6,5 30,5 22,9 8 Tillverkning av betongprodukter ,5 7,3 29,6 18,5 9 Tillverkning av metallkonstruktioner ,5 7,8 26,3 23,8 10 Bearbetning av metall, överklädning, maskinverkstadsindustri ,1 10,3 16,0 25,2 11 Tillverkning av maskiner och apparater ,5 5,9 30,4 18,1 12 Annan tillverkning av maskiner ,6 5,5 32,7 17,1 13 Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner ,8 4,0 44,6 13,5 14 Tillverkning av fordonskarosserier ,9 3,0 47,4 21,2 15 Tillverkning av lustjakter och båtar ,4 2,2 25,4 26,4 16 Tillverkning av möbler ,4 3,6 36,0 26,5 17 Tillverkning av köksinredning ,4 4,3 51,7 23,0 Nr Bransch: Byggande Personer/ företag Omsättn./ person Driftskapital Driftsbidrag Materialanv. Personalutgifter 18 Grundbyggande på byggnadsområde ,4 6,5 14,5 17,6 19 Allmänna husbyggnadsarbeten ,8 13,8 17,2 21,6 20 Elinstallationsaffärer ,6 5,5 37,7 32,2 21 VVS-installationer ,6 5,7 39,8 23,4 22 Byggnadssnickarinstallationer ,6 8,0 15,7 33,1 23 Målning ,0 7,1 14,6 41,1 24 Glasning ,4 6,5 38,3 28,4 Nr Bransch: Detaljhandel Personer/ företag Omsättn./ person Driftskapital Driftsbidrag Materialanv. Personalutgifter 25 Service och reparation av motorfordon ,7 5,4 39,7 31,0 26 Detaljhandel för biltillbehör ,4 64,5 12,4 27 Motorcykelförsäljning och service ,5-0,7 61,8 13,0 28 Servicestationsverksamhet ,0 2,6 72,3 11,9 29 Dagligvaruhandel ,9 2,4 31 Detaljhandel för textilier ,2-6,0 47,8 32,2 32 Detaljhandel för varor i järnhandel ,9 58,6 13,1 33 Detaljhandel för blommor ,8-3,2 51,8 32,5 34 Reparation av personliga och hushållsföremål ,9 7,7 26,1 47,5

11 KYRKSLÄTT 11 Nr Bransch: Övriga tjänster Personer/ företag Omsättn./ person Driftskapital Driftsbidrag Materialanv. Personalutgifter 37 Hotell-restauranger ,0 7, ,3 38 Restauranger ,6 6,1 36,2 26,0 39 Cafeteria-restauranger ,3 4,7 40,3 24,7 40 Cafeterier ,5 2,5 40,2 24,9 41 Cateringservice ,0 63,2 40,2 32,3 42 Taxitransport ,0 25,6 43 Charter busstrafik ,7 12,6 25,6 27,6 44 Varutransport på landsvägarna ,3 10,7 25,9 26,7 45 Fastighetsskötsel ,2 6,3 32,5 46 Städtjänst ,6 11,0 2,2 42,1 47 Programvaror, -konsulttjänster ,2 3,6 0,4 30,4 48 Bokförings- och bokslutstjänster ,9 10,3 0,0 50,8 49 Ingenjörs- och planeringsbyråer ,7 6,3 1,0 17,8 50 Reklambyråer och reklamtjänst ,8 6,3 1,0 17,8 51 Vårdhem ,6 11,2 5,7 57,3 52 Fysioterapi ,8 9,3 1,2 51,4 53 Friser- och skönhetssalong ,7 3,0 14,6 54,2 8. FÖRETAGARNAS EGEN FINANSIERING ÅT ETT NYTT OCH FUNGERANDE FÖRETAG Finansieringen i ett företag som står i beråd att påbörja sin verksamhet ordnas i regel via tre källor, dvs. via företagarens egen finansiering, bidrag och lån. En fjärde finansieringsform, inkomstfinansieringen, kan inte vara betydande i början men betydelsen vid finansieringen av investeringarna ökar vartefter företaget blir äldre. Ett kännetecken på ett lönsamt företag är att man gör ersättningsinvesteringarna med inkomstfinansiering. 8.1 FÖRETAGARENS EGEN FINANSIERING Företagarens egen placering har stor betydelse för arrangemanget med den totala finansieringen. En betydande egen penningplacering ger trovärdighet åt projektet och underlättar strävandena att få med en utomstående finansiär. Företagarens/företagarnas egen/egna placeringar bör uppgå till minst 20 % av kapitalbehovet. Utöver en penninginsats kan man placera anläggningstillgångar som s.k. apport av gängse värde i bolaget. 8.2 ÖVRIG VILLKORAD FINANSIERING AV DET EGNA KAPITALET (till företag i startskedet och verksamt företag) Utöver bidragen utgörs villkorade finansieringsformer för övrigt eget kapital av kapitallån och kapitalplacering. Kapitallån Ett kapitallån kan man erhålla av företagaren själv eller av en utomstående part. Fördelen med ett kapitallån jämfört med en direkt aktiekapitalplacering är att företagaren med de vinstgivande resultaten under kommande år kan betala tillbaka lånet åt sig själv. De medel som har placerats som aktiekapital kan företagaren också returnera åt sig själv genom att sälja sina egna aktier till företaget. Det är ändå tekniskt lättare att sköta ett kapitallån. Kapitalplaceringar Kapitalplacerarna utgörs av företag eller fonder som placerar kapital för en viss tid antingen som aktiekapital, konvertibelt lån (kan vid behov bytas ut till företagets aktier) eller lån utan säkerhet. Efter att den bestämda tiden har gått ut inlöser huvudaktionärerna placerarnas andel genom att betala ett bra pris för den. Huvudplacerarnas medverkan för med sig

12 KYRKSLÄTT 12 yrkeskunskap och trovärdighet till företagets verksamhet. En huvudplacerare som verkar i hela landet och som stöder sig på kapitalplacerare som stöder sig på offentliga medel är Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra och Finlands Industriinvestering Ab. Dessutom finns en stor grupp regionala kapitalplacerare som du kan bekanta dig med på Finlands kapitalplacerares förenings hemsidor. Där finns ca 40 olika kapitalplacerare. Via följande länkar kommer du direkt till ifrågavarande placerares hemsidor: Sitra Industriinvestering Ab Finlands Kapitalplacerare rf 8.3 FINNVERA ABP:S FÖRETAGARLÅN (till ett företag i startskedet och till ett fungerande företag) Det på statsmaktens ansvar fungerande Finnvera Abp är den enda penninginrättningen som har rätt till riskfinansiering. Därför är den finansiering som den ger viktig speciellt i början av företagsverksamheten. Finnveras företagarlån är avsedda för ansvariga placerare inom aktiebolag eller personbolag (öppet eller kommanditbolag) som placerar kapital i företaget i grundläggningsskedet. Lån kan beviljas även för köp av företag. Ett företag som får företagarlån kan fungera inom andra branscher men inte i direkt jordbruk, skogsbruk eller grundläggningsentreprenader inom byggnadsbranschen. Lånet är personligt (högst euro, egen placering minst 20 %) och det bör placeras i det företag som ska grundas. Lån kan även erhållas för att höja aktiebolagets aktiekapital. I företagarens personliga beskattning utgör räntan på nämnda lån en avdragspost. Närmaste Finnvera kontor hittar du på nätsidorna. Tilläggsuppgifter om företagarlån 9. ELY- CENTRALENS BIDRAG OCH STÖD ÅT FÖRETAG BEROENDE PÅ PRÖVNING Det stöd för företagsverksamhet som beviljas av statens och EU:s medel har på landskapsnivå Det stöd för företagsverksamhet som beviljas av statens och EU:s medel har på landskapsnivå koncentrerats till ELY-centralerna. Utgångsläget för stöden för företagsverksamheten är att objektet för bidraget måste ha förutsättningar för en fortgående och lönsam verksamhet. Detta innebär att man inte stöder verksamhet på intressenivå. Dessutom innebär erhållandet av stöd att man förbinder sig att fortsätta företagsverksamheten under 3 år efter senaste utbetalning av företagsavdelningen och 5 år efter utbetalningen av landsbygdsavdelningen, med hot om att stödet i annat fall indrivs tillbaka helt eller delvis. Egendom som har anskaffats med bidrag får inte säljas eller överlåtas före utsatt tid. Detta är en regel men undantag kan göras av ändamålsenlighetsskäl eller på grund av förlust av arbetsförmåga. Dessutom förutsätts att bidragsmottagaren finansierar investeringen av anskaffningsutgiften till minst 25 procent med sådan finansiering som inte innehåller finansiering av en offentlig finansiär. Kontaktuppgifter: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland Semaforbron 12 B, 5 vån., HELSINGFORS UTARBETANDE AV ETT OPERATIVT PROGRAM FÖR EU:S STRUKTURFONDER ENLIGT MÅLET INVESTE- RING FÖR TILLVÄXT OCH JOBB FÖR PROGRAMPERIODEN Utarbetande av ett strukturfondsprogram för Fastlandsfinland Ett enda programdokument kommer att utarbetas för EU:s strukturfonder för programperioden Programdokumentet inbegriper både Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) och Europeiska socialfondens (ESF) åtgärder. Det operativa programmet utarbetas för tiden Utarbetandet sker under ledning av arbets- och näringsministeriets regionavdelning. En regional plan upprättas för två områden: en gemensam plan för östra Finland och norra Finland samt en gemensam plan för södra Finland och västra Finland. Planerna utgör grunden för det operativa programmets verksamhet på den regionala nivån. De regionala planerna baseras förutom på Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen dessutom på regionens landskapsprogram och de rikstäckande riktlinjer som arbetsoch näringsministeriet har utfärdat. För utarbetandet av regionala planer svarar landskapsförbunden i samverkan med de statliga myndigheterna, kommunerna och andra sammanslutningar som deltar i genomförandet av programmet samt de parter som är viktiga med tanke på regionutvecklingen. Ministerierna svarar för utarbetandet de grundläggande riksomfattande riktlinjerna för programmet och för förberedelserna för verksamheten på nationell nivå. Arbets- och näringsministeriet svarar för utarbetandet av det slutliga programförslaget, dvs. för samordningen av riksomfattande åtgärder och regionala planer.

13 KYRKSLÄTT 13 Programförslaget blir färdigt sommaren Det slutliga beslutet om godkännande fattas av EU-kommissionen. 9.1 DEFINITIONERNA PÅ FÖRETAGSSTORLEKAR Beviljandet av offentlig finansiering beror på företagsstorlekar och är följande: Med mikroföretag avses ett företag som har högst 10 arbetstagare och där balansens slutsumma uppgår till högst 2 miljoner euro. Personalantalet i ett litet företag uppgår till färre än 50 personer, och dess årsomsättning eller balansens slutsumma är mindre än 10 miljoner euro. Företaget måste också fylla kriterierna för fullt oberoende och övriga EU:s rekommendationer rörande små företag. Personalantalet i ett litet och medelstort företag uppgår till färre än 250 personer och dess årsomsättning är mindre än 50 miljoner euro eller balansens slutsumma uppgår till högst 43 miljoner euro. Företaget måste även fylla kriterierna för ett litet företag som fyller kraven på oberoende och övriga EU:s rekommendationer. Storföretagen är större än ovan nämnda. 9.2 Bidrag och stöd till företag (till ett företag i startskedet och till ett fungerande företag) (EU PROGRAMPERIOD ) Tabell över investeringsstöd beroende på prövning Bidragets namn UTVECKLINGSUNDERSTÖD FÖR FÖRETAG STÖD FÖR FÖRETAGSVERKSAMHET PÅ LANDSBYGDEN (JSM) Till vilka utgifter För anskaffning av anläggningstillgångar (=maskiner, apparatur, byggnader). Även hyresutgifter för tre år kan beviljas. Projektet bör vara betydande ur företagets verksamhets synvinkel. För anskaffning av anläggningstillgångar (=maskiner, apparater, byggnader). För anskaffning av omsättningstillgångar och driftskapital beviljas inte bidrag. Stödets maximibelopp Mikroföretag 20 % Litet företag 20 % Medelstort företag 10 % Stort företag 0 % Mikroföretag, glest bebodd landsbygd 30 % Mikroföretag 20 % Litet företag 20 % Medelstort företag 10 % Mikroföretag, glest bebodd landsbygd 30 % Ansökan om stöd Stöd bör sökas innan man påbörjar projektet men projektet kan påbörjas på egen risk efter att ELY-centralen med sitt brev har fastställt att den har mottagit ansökan.

14 KYRKSLÄTT 14 Bidragets namn UTVECKLINGSUNDERSTÖD FÖR FÖRETAG STÖD FÖR FÖRETAGSVERKSAMHET PÅ LANDSBYGDEN (JSM) Åt hurudant företag beviljas stödet För ett litet eller medelstort företag som påbörjar, utvidgar eller utvecklar sin verksamhet. Till projekt som förbättrar företagets konkurrenskraft på lång sikt. Stöd kan beviljas till företag som bedriver jord-, skogs- eller fiskerinäring. Konkurrenssituationen inom branschen inverkar på möjligheterna att erhålla stöd. Närmare direktiv finns på ELY-centralens nätsidor i det egna landskapet. Stöd kan beviljas för annan företags-verksamhet, utöver lantbruk, som utövas på lantgård och för andra på landsbygden befintliga företag som sysselsätter färre än 10 personer, som har en årsomsättning som understiger två miljoner euro. Till de primära förädlarna av livsmedel som kan erhålla stöd hör även sådana små och medelstora företag som har färre än 250 anställda. Beviljandet av stödet förutsätter att företaget är beläget och företagaren bor på ett landsbygdsbetonat område. Den som erhåller stödet kan vara en fysisk person, ett öppet bolag, ett kommanditbolag, ett andelslag eller ett aktiebolag. Vanligen förutsätter man att företagets huvudsakliga avsikt är att idka ifrågavarande närings-verksamhet och att företagets ägare, genom att själva delta i arbetet, idkar sådan näringslivsverksamhet som stöds. Övrigt Ett investeringsobjekt kan köpas med egna pengar, finansiering med lån, delbetalning eller leasing utom landsbygdsföretagen, som bör använda egna eller lånade pengar. Delbetalnings- och leasingavtal bör ingås via ett finansieringsbolag. Vid leasing beviljas bidrag för kapital för högst 3 år och bidraget beviljas som ett de minimis-stöd. Företagsgranskarna besöker i regel företagen i samband med att projektet behandlas.

15 KYRKSLÄTT UTVECKLINGSUNDERSTÖD TILL FÖRETAGET FÖR ÖVRIGA UTVECKLINGSÅTGÄRDER (EU PROGRAMPERIOD , till ett företag i initialskedet och till ett fungerande företag) Syftet med ELY-centralens utvecklingsunderstöd är att stöda företagets utveckling, internationalisering, användning av inhemsk energi och utveckling av teknologin Företagets utvecklingsstöd och landbygdsföretagets utvecklingsstöd Tabell som visar villkoren för beviljandet av prövningsbaserade stöd Bidragets namn Företagets utvecklingsbidrag för övriga utvecklingsåtgärder Utvecklingsunderstöd för ett landsbygdsföretag eller företagsgrupp Vem kan beviljas Till ett litet eller medelstort företag som påbörjar, utvidgar eller utvecklar sin verksamhet. För projekt som förbättrar konkurrenskraften på lång sikt. Projektet måste vara betydande med hänsyn till företagets verksamhet. På landsbygden befintliga mikro-företag, lantgårdar som idkar annan företagsverksamhet förutom lantbruk, små och medelstora företag som, idkar verksamhet med jordbrukspro-dukter med förädling i initialstadiet. Minst 3 företag kan genomföra ett utvecklingsprojekt som en grupp, och alla måste uppfylla förutsättningarna för finansieringsprogrammet. Sökare eller projektets ledare kan vara utvecklingskollektiv (rådgivningsorganisation, kommunalt utvecklings-bolag osv.) eller någon av gruppens medlemmar. Till vad kan stödet beviljas Internationalisering av affärsverkskunnandet, utvecklande av produkter och produktionsmetoder, klargörande av förutsättningarna för företagets grundande och verksamhetsförutsättningar. Utvecklande av nya produkter/tjänster, kommersialisering av innovationer, främjande av produktutvecklingsverksamheten och företagens nätverksbildande, ökning av affärsverkskunnandet. Till vilka utgifter kan stödet beviljas För användning av utomståendes tjänster och sakkunniga, utgifter och resekostnader för mässor i utlandet, löne- och reseutgifter då man t.ex. stöder nyckelpersonerna i deras avlöning. I fråga om produktutvecklingsprojekt gäller det maskin- och apparaturanskaffningar och råvaruanskaffningar. Användning av utomstående tjänster och sakkunskap, utbildning, mässoch utställningskostnader, anskaffning och uthyrning av maskiner i någon form av projekt, inte anskaffningar av driftskostnadsnatur. Stödens maximibelopp 50 % av de godtagbara kostnaderna 50 % av de godtagbara kostnaderna. Till företagsgrupp högst 75 %. Klarläggande av företagens verksamhetsförutsättningar max /90 % av kostnaderna.

16 KYRKSLÄTT Energistöd Energistöd kan beviljas för sådana investerings- och utvecklingsprojekt, som främjar energisparande, effektiviseringen av användningen av energi och användningen av förnybar energi. Energistöd kan beviljas företag och sammanslutningar för en utredning över energisparande, som utförs av en godkänd sakkunnig. Understödet till dessa utredningar kan vara maximalt 40 % av kostnaderna för denna sakkunniga. Understöd för investeringar som främjar energisparande och utnyttjande av inhemska energikällor kan också ansökas. Då kan understödet maximalt uppgå till 30 %. 9.4 STÖD FÖR LÖNEUTGIFTERNA I ETT LITET FÖRETAG OCH FÖR PÅBÖRJANDE ELLER UTVIDGNING AV VERKSAMHETEN SAMT LANDSBYGDSFÖRETAGETS ETABLERINGSBIDRAG (till ett företag i initialskedet och till ett fungerande företag) Litet och medelstort företag För ett mikro eller litet företag som står i beråd att påbörja eller att utvidga verksamheten, kan man bevilja utvecklingsbidrag för de utgifter, som uppstår av sakkunnigtjänster eller kostnader att starta export. S.k. lönebidrag kan beviljas till högst 2 år gammal kläckningsföretag euro (företagare) eller euro också arbetstagare), om företagaren inte har fått startpenning. Landbygdföretagets etableringsbidrag Till landsbygdsföretagen kan etableringsstöd beviljas för två personarbetsår för den första externa arbetstagaren högst 50 % av lönekostnaderna. 9.5 INVESTERINGSSTÖD FÖR BYBUTIKEN (till ett företag i initialskedet och till ett fungerande företag) Utvecklingsstöd till företaget kan beviljas för investeringar för en bybutik belägen utanför stads- eller kommuncentra eller annat därmed jämförbart glesbebyggt område som säljer dagligvaror, med vilka man förbättrar eller gör servicen mångsidigare. Förutsättningarna för beviljandet är att butikens årsförsäljning av dagligvaror är under två miljoner euro och att försäljningsytan för dagligvarorna är mindre än 400 kvadratmeter. Bidragets maximiprocentandel av investeringens anskaffningsutgift är 40. Bidraget beviljas som ett de minimis-stöd. 9.6 STÖD SOM KANALISERAS VIA LANDSBYGDENS FUNKTIONSGRUPPER (till ett företag i initiolkedet och till ett fungerande företag) En funktionsgrupp utgörs av en lokal utvecklingsgrupp som fungerar tillsammans med företag, privatpersoner och offentliga organisationer, som för fram behoven på gräsrotsnivå och önskemål om utvecklandet av landsbygden. Huvuduppgiften för funktionsgrupperna är att aktivera och uppmuntra människorna inom det egna området att komma med i en vidsträckt utvecklingsverksamhet och ett samarbete. Funktionsgrupperna sätter igång projekt och annan verksamhet i enlighet med det program som man har uppgjort på området i samarbete med temaprogram, övriga utvecklingsprojekt och organisationer. Funktionsgrupperna har en självständig beslutanderätt. Av dem uppgjort program förverkligas via enskilda utvecklingsprojekt. Funktionsgruppen behandlar de uppgjorda projektförslagen och ger utlåtande om dem till ELY-centralen. ELY-centralen fattar de slutliga finansieringsbesluten rörande projekten. ELY-centralen kan bevilja bidrag endast för ett sådant projekt som den lokala funktionsgruppen har förordat. Kontaktuppgifter till den lokala funktionsgruppen: Pomoväst rf 9.7 MINDRE BETYDANDE, DVS. DE MINIMIS STÖD (till ett företag i initialskedet och till ett fungerande företag) De minimis-stödet kan utgöras av direkt bidrag, räntestöd för lån, -garanti eller kapitalplacering. I enlighet med De minimis-förordningen är det möjligt att betala stöd till ett företag med högst euro under 3 skatteåren. I summan bör beaktas all den finansiering i form av de minimis-stöd som olika myndigheter under ifrågavarande period har beviljat. Utgångspunkten är att stödet kan vara avsett för vilka kostnader som helst i företaget, såvida alla de de minimis-stöd som företaget erhåller via olika källor under en tre års period inte överstiger euro. Stöd beviljas inte för primärproduktionen inom lantbruket, för fiske- och vattenbruk och stenkolssektorn och inte för anskaffning av fordon. För företag som erbjuder varutransporttjänster på landsvägarna är stödet begränsat till euro under tre års tid och stöd får inte beviljas för kostnader för anskaffning av fordon.

17 KYRKSLÄTT 17 GRUNDREGLER: 1. Direkta bidrag: Stödets summa är det samma som bidragets summa. 2. Lån: Stödets belopp uppgår till skillnaden mellan den marknadsmässiga räntan och den ränta som företaget betalar diskonterad till den situation då stödet beviljas. 3. Säkerheter: Stödets storlek uträknas som 2 /15 (ca. 13,3 %) av det lånekapital som säkerheten gäller. En tilläggsförutsättning är att lånet inte får vara helt riskfritt för kreditgivaren. Säkerheten får täcka högst 80 % av det totala lånebeloppet. 4. Kapitalinsatser och riskkapitalinsatser: Vid tillämpning av de minimis förordningen beräknas dessa i sin helhet som stöd, vilket innebär att om man som kapitalplacering placerar euro i företaget, kan företaget erhålla övrigt de minimis stöd tidigast under tredje året som följer efter dagen då det har beviljats. Kapitalplaceringarna anses inte vara transparenta eftersom det i den stund då placeringen görs är omöjligt att veta om placeringen medför vinst eller om man förlorar dem helt. 9.8 BEREDNINGSFINANSIERING (till ett företag i initialskedet och till ett fungerande företag) De bidrag som är avsedda för beredning av forsknings- och utvecklingsprojekt för små och medelstora företag, som har ingått i Tekes finansieringsservice, har överflyttats till att handhas av ELY-centralerna. Finansiering beviljas till högst 70 % för sakkunnigtjänster och för löne- och resekostnader då bidragets maximibelopp uppgår till Med undantag av tidigare nämnda söker primära förädlare av livsmedel bidrag från Tekes. 10. BIDRAG FÖR ANSTÄLLNING AV ARBETSKRAFT ÅT ETT NYTT OCH FUNGERANDE FÖRETAG Ett företag i startskedet har större möjlighet än ett redan verksamt företag att få stöd för anställning av arbetskraft. I båda fallen beviljas stödet av ELY-centralen, TE-byrån och Läroavtalsbyrån. Ibland kan även kommunen stödja anställningen av arbetskraft, vilket man kan fråga om av den egna företagsrådgivaren Stöd för löneutgifterna i ett litet företag och för påbörjande eller utvidgning av verksamheten samt Landsbygdsföretagets etableringsbidrag Litet och medelstort företag För ett mikro eller litet företag som står i beråd att påbörja eller att utvidga verksamheten, kan man bevilja utvecklingsbidrag för de utgifter, som uppstår av sakkunnigtjänster eller kostnader att starta export. S.k. lönebidrag kan beviljas till högst 2 år gammal kläckningsföretag euro (företagare) eller euro också arbetstagare), om företagaren inte har fått startpenning. Landbygdföretagets etableringsbidrag Till landsbygdsföretagen kan etableringsstöd beviljas för två personarbetsår för den första externa arbetstagaren högst 50 % av lönekostnaderna Läroavtal (till ett företag i initialskedet och till ett fungerande företag) Med hjälp av läroavtalsutbildning kan arbetsgivaren få en yrkesmänniska direkt till behövliga uppgifter. Läroavtalsutbildning lämpar sig för yrkesmässig grund- och påbyggnadsutbildning och en tilläggsutbildningsperiod på minst ett år kan arrangeras, även om arbetstagaren har genomgått något slag av grundutbildning som lämpar sig för arbetet. Läroavtalet är ett tidsbundet arbetsavtal som förbinder den studerande, arbetsgivaren, läroanstalten och utbildningsanordnaren. Arbetsgivaren betalar lön till den studerande enligt kollektivavtal. Under tiden för läroavtalet erbjuder arbetsgivaren den studerande sådana arbetsuppgifter som förutsätts för yrket/examen och förbinder sig att anordna arbetet så att den studerande kan delta i närstudiedagarna på läroanstalten. Du kan fråga mera om läroavtal på din lokala TE-byrå. Stöd som betalas till företaget för arbetstagaren: För utbildningsuppgifter betalas till företaget bidrag på euro i månaden Om en arbetslös person beviljas läroavtalsutbildning, kan arbetsgivaren få lönesubvention som ansöks på arbets- och näringsbyrån, beroende av arbetstagare en summa om euro per månad

18 KYRKSLÄTT TE-tjänster lönesubvention (till ett företag i initialskedet och till ett fungerande företag) Arbets- och näringsbyrån kan bevilja arbetsgivaren lönesubvention för sysselsättning av en arbetslös arbetssökande. Stödet beviljas enligt prövning och förutsättningarna att få det utreds från fall till fall. Det lönesubventionerade arbetet bör främja den arbetslösas placering på öppna arbetsmarknaden. Lönesubvention kan beviljas för arbete i arbetsavtalsförhållande eller för läroavtalsutbildning. En arbetssökande kan få en lönesubventionssedel från arbets- och näringsbyrån. AV sedeln framgår att lönesubvention kan beviljas för anställning av sedelns innehavare. Mera information om lönesubvention fås från den lokala TE-byrån. Om en arbetslös person beviljas läroavtalsutbildning, kan arbetsgivaren få lönesubvention som ansöks på arbets- och näringsbyrån, beroende av arbetstagare en summa om euro per månad. 11. BANKEN OCH FÖRSÄKRINGSBOLAGEN SOM LÅNEFINANSIÄRER ÅT ETT NYTT OCH FUNGERANDE FÖRETAG Långfristiga lån beviljas av banker, Finnvera Abp och pensionsförsäkringsbolagen. Beroende på den allmänna räntenivån varierar populariteten hos finansieringskällor; under tider av låg ränta är bankerna och Finnvera populära, under tider av hög ränta ökar pensionsförsäkringsbolagen sin popularitet. Den mest väsentliga skillnaden mellan finanasiärerna utgörs av kravet på säkerhet, emedan endast Finnvera Abp som fungerar på statsmaktens ansvar har rätt till riskfinansiering. Därför är den finansiering som de beviljar viktig speciellt då företaget är nytt. I det följande granskas villkoren för lånefinansiering hos banker och pensionsförsäkringsbolag. Finansiär BANK FöPL-ÅTERLÅNING Lånetid och betalningssätt Högst 8 år, man överenskommer om betalningssättet 1 10 år, betalningssätt halvårsvis, rak amortering FÖRSÄKRINGSBOLA- GETS PLACERINGSLÅN 1 10 år, betalningssätt i allmänhet halvårsvis, rak amortering Lånets kapital Inga begränsningar Storleken på FöPL-lånet beror på storleken på de inbetalda FöPL-betal-ningarna. Ju mera FöPL-betalningar som företaget har inbetalat desto större andel FöPL- lån kan det söka från pensionsförsäkringsbolaget, dock minst Inga begränsningar Använd säkerhet Företagets och/eller företagarens egendom och ofta företagarens begränsade personliga borgen samt Finnveras och Garantias borgen. Som säkerhet godkänns säkerhet utfärdad av bank, Finnvera, Garantia eller kommun, försäkringsbolagets borgensförsäkring. Alla typer av säkerhet samt av bank, kommun, Finnvera och Garantia utfärdad borgen. Avkortningsfria år 1 2 år Inte vanligt inte vanligt Ränta Euribor + kundspecifik marginal Binds till FöPL-låneräntorna (fast/rörlig), som Försäkringsbolaget Garantia noterar dagligen. Om kommunens eller Finnveras borgen används som säkerhet tillkommer ingen räntemarginal. För övriga typer av borgen tillkommer garantispecifik marginal. Binds till FöPL-referensräntan eller till Euribor, rörlig eller fast ränta. FöPL-referensräntan utgörs av den marknadsränta som Försäkringsbolaget Garantia noterar offentligt dagligen. Till räntan fogas kundspecifik marginal.

19 KYRKSLÄTT 19 Finansiär BANK FöPL-ÅTERLÅNING Företagsundersökning Från fall till fall Företagsundersökning görs alltid om Garantia och Finnvera är borgenärer. FÖRSÄKRINGSBOLA- GETS PLACERINGSLÅN Görs alltid 12. FINANSIERINGSBOLAGENS ALTERNATIV FÖR INVESTERINGSFINANSIERING ÅT ETT NYTT OCH FUNGERANDE FÖRETAG Det lönar sig att dra nytta av finansieringsbolagens finansieringsmöjligheter i synnerhet i företags-verksamhetens initialskede då man anskaffar maskiner och apparatur, emedan finansieringen i allmänhet ordnar sig utan säkerhet då den produkt som inköps fungerar som säkerhet. Man får emellertid inte hela summan finansierad utan den egna finansieringen bör uppgå till minst 20 %. FINANSIERINGSFORM DELBETALNING LEASING Finansieringsobjekt Inventarieranskaffningar Inventarieranskaffningar Borgen Den produkt som köps, fungerar som borgen Lånets kapital Ingen gräns Ingen gräns Avkortningsfria år Förekommer inte Förekommer inte Ränta Euribor + kundspecifik marginal Euribor + kundspecifik marginal Betalningstid månader månader Självfinansieringsandel % av anskaffningspriset eller en bytesmaskin Ingen egenfinansieringsandel Intervall mellan betalningsraterna 1 eller 3 månader 1 eller 3 månader Begränsningar Måste köpas från affär fastän fråga skulle vara om en använd apparat eller möblemang. Köpeobjektet bör försäkras. Måste köpas från affär fastän fråga skulle vara om en använd apparat eller möblemang. Köpeobjektet bör försäkras. ELY-centralens bidrag Erhålls Erhålls för högst 3 år men i enlighet med betalningsraterna Flexibilitet Icke flexibel Mycket flexibel 13. FINNVERAS LÅN OCH BORGEN ÅT ETT NYTT OCH FUNGERANDE FÖRETAG Mera info: Finnvera Abp har tack vare sin exceptionella roll som finansiär mycket avsevärd betydelse för startande företag. Finnveras erbjudande omfattar både lånefinansiering och borgen såväl i hemlandet som utomlands.

20 KYRKSLÄTT FINNVERAS INVESTERINGS- OCH DRIFTSKAPITALLÅN Finnvera Abp har produktsatt en hel del olika lån för olika användningsändamål, börjande från företagets grundande till internationell kapitalplacering. Nedan granskas olika låneformer i enlighet med deras användningsändamål. Lånets namn MINILÅN INVESTERINGS- OCH DRIFTSKAPITALLÅN Lånets kapital Inga begränsningar men utgör i allmänhet en del av ett finansieringspaket Använd borgen En personlig borgen som motsvarar kapitalet, övriga från fall till fall underhandlas om från fall till fall. Påverkar räntans storlek Lånetid 5 år 3 15 år Avkortningsfria år 1 år möjligt Högst 2 år Ränta Begränsningar Euribor 6 mån (räntan innehåller statens räntestöd) Högst 5 personer, Icke godkända branscher är jord- och skogsbruk, grundentreprenader inom byggande. Fast eller till referensräntan bunden + kundspecifik marginal Högst 250 personer, omsättning < 50 milj. och balansen < 43 milj.. Icke godkända branscher är jord- och skogsbruk, grundentreprenader inom byggande. Företagsundersökning Görs alltid. Dessutom Nyföretagarcentralen ofta ger sitt utlåtande om projektets ändamålsänlighet. Görs alltid Övrigt En skriftlig affärsverksamhetsplan försnabbar behandlingen av ärendena FÖRSTÄRKANDE AV FÖRETAGETS EGET KAPITAL, FINANSIERING AV ETT FÖRETAGSKÖP ELLER FÖRETAGSHANDELN ELLER FINANSIERING AV EN GENERATIONSVÄXLING Storleken på det egna kapitalet inom företaget utgör en faktor som på ett betydande sätt inverkar på företagets finansieringsmöjligheter. Om företaget har ett litet eget kapital i förhållande till affärsverksamheten kan finansieringsmöjligheterna förhindras på grund av det. Finnvera erbjuder finansieringsformer där låntagaren utgörs av antingen företaget eller aktionärsföretagaren/ansvariga bolagsmannen. ÅT ETT FUNGERANDE FÖRETAG KAPITALLÅN FÖRETAGARLÅN Lånets kapital Högst / 80 % av behovet Använd borgen Diskuteras från fall till fall Minst personborgen som motsvarar kapitalet Lånetid Högst 10 år Högst 8 år Avkortningsfrihet Högst 3 år Ränta Diskuteras från fall till fall Räntan innehåller statens räntestöd Begränsningar För små och medelstora företag av aktiebolagsmodell. Icke godkända branscher är jord- och skogsbruk, grundentreprenader inom byggande. Icke godkända branscher är skogsbruk, grundentreprenader inom byggande.

www.vasek.fi FÖRETAGETS FINANSIERING

www.vasek.fi FÖRETAGETS FINANSIERING www.vasek.fi FÖRETAGETS FINANSIERING 3/2014 2 INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. PENNINGBEHOV VID GRUNDANDET OCH FINANSIÄRERNA 3 2.1 Startpenning 4 3. BEHOVET AV OCH UTRÄKNING AV DRIFTSKAPITALET 4 4. BANKEN

Läs mer

FÖRETAGETS FINANSIERING

FÖRETAGETS FINANSIERING FÖRETAGETS FINANSIERING 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. PENNINGBEHOV VID GRUNDANDET OCH FINANSIÄRERNA 3 2.1 Startpenning 4 3. BEHOVET AV OCH UTRÄKNING AV DRIFTSKAPITALET

Läs mer

FÖRETAGETS FINANSIERING

FÖRETAGETS FINANSIERING FÖRETAGETS FINANSIERING 2/2015 kosek.fi 2 (24) INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 3 2. PLANERING AV FINANSIERINGEN 3 2.1 Lokaler 3 2.2 Maskiner och apparatur 3 2.3 Tillverkningsrättigheter 4 2.4 Driftskapital 4 2.5 Företagsekonomins

Läs mer

Finansiering för att starta ett företag

Finansiering för att starta ett företag Finansiering för att starta ett företag Finansiering från Finnvera vid etablering av företagsverksamhet Planerar du att grunda ett företag? En bra affärsidé, företagarfärdigheter och en omsorgsfull planering

Läs mer

Vipportinstallation Kb, Företagstolkens FT4 Ekonomiplan Pro exempelkalkyl

Vipportinstallation Kb, Företagstolkens FT4 Ekonomiplan Pro exempelkalkyl 1. SKEDE: Klargörandet av penningbehov och penningkällor (T4 Lönsamhet, finansiering - tabell) Antecknas maskiner och inventarier samt bidragen, som fås till dem. Lånen här, ränta (5 %), fria år från avkortningar

Läs mer

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnvera Abp Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera erbjuder finansieringslösningar för etablering av företagsverksamhet, vid

Läs mer

Finnvera kompletterar finansmarknaden och hjälper finländare att skapa nytt. 4.2.2016 Luottamuksellinen / Tekijä 1

Finnvera kompletterar finansmarknaden och hjälper finländare att skapa nytt. 4.2.2016 Luottamuksellinen / Tekijä 1 Finnvera kompletterar finansmarknaden och hjälper finländare att skapa nytt 4.2.2016 Luottamuksellinen / Tekijä 1 Finnvera i korthet Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

Reglering av Finnveras finansieringsverksamhet 11.5.2012

Reglering av Finnveras finansieringsverksamhet 11.5.2012 Reglering av Finnveras finansieringsverksamhet 11.5.2012 Innehåll 1. Finnveras relation till staten 2. Finnveras finansieringsverksamhet regleras av författningsramarna 3. Finnveras lagstadgade uppgifter

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 19 september 2001 Nr 794 798 INNEHÅLL Nr Sidan 794 Statsrådets förordning om ändring av 1 statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om

Läs mer

Alla livsmedelsbutiker i skärgården med verksamhet året runt.

Alla livsmedelsbutiker i skärgården med verksamhet året runt. 6.7 Bidrag till detaljhandeln i skärgården Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti (1988:50). Landskapslag

Läs mer

Regionala företagsstöd och de nya förordningarna

Regionala företagsstöd och de nya förordningarna Regionala företagsstöd och de nya förordningarna katalin.frydenlund@tillvaxtverket.se 08-6819297 1 Regionala företagsstöd Tillåtet statsstöd enligt EU:s regelverk i syfte att utjämna regionala skillnader.

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1 2417/02.05.06/2015 Stadsstyrelsen 214 15.6.2015 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet

Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet Maria Konsin-Palva NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Företagsstöden Målet är att öka försörjningsmöjligheterna och arbetstillfällena på landsbygden

Läs mer

Förmögenhetskriterier

Förmögenhetskriterier Förmögenhetskriterier Övriga I denna anvisning används allmänt termen STEA-understöd, som avser statsunderstöd som beviljas allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till utveckling av lagstiftningen om bostadssparpremiesystemet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om bostadssparpremier,

Läs mer

Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet

Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Villkor för företaget Små företag (mindre än 50 årsverke) och mikroföretag som är belägna på område med landsbygdskaraktär

Läs mer

Lag. om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och Lagens syfte

Lag. om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och Lagens syfte Lag om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och 2017 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar genom

Läs mer

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek. 8.7.2008 Bilaga 13 KOMMUN-, ÖVRIG OFFENTLIG OCH PRIVAT FINANSIERING I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB

ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB 31.12.2014 1(7) ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM Den här överlåtelsehandlingen för apportegendom (nedan "Överlåtelsehandling")

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014):

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014): 1(5) FÖRESKRIFT Nr 53/15 Dnr 1189/54/2015 Giltighetstid 2.7.2015-31.12.2023 LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ANSÖKAN OM UTBETALNING AV STÖD FÖR UTVECKLINGSPROJEKT, FÖRETAGSSTÖD FÖR LANDSBYGDEN OCH VERKSAMHETSPENNING

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Vilket landsbygdsprogram? Ett delvis EU finansierat utvecklingsprogram, EU andelen betalas ur landsbygdsfonden - Har förverkligats

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

EU:s regler om statligt stöd

EU:s regler om statligt stöd EU:s regler om statligt stöd Innehåll 1 Vad avses med statligt stöd? 1 Vad avses med statligt stöd?... 3 2 Kontrollen och godtagbarheten av statligt stöd... 5 Stöd enligt gruppundantagsförordningen är

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING Omsättningstillgångar är tillgångar som är avsedda att överlåtas som sådana eller i förädlad form eller att förbrukas. Vad som räknas som en omsättningstillgång varierar från

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2011

Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida Dnr FIVA 9/01.00/2011 Utfärdad 15.12.2011 Gäller from 31.3.2012 FIASISPEKTIOE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (574/2016):

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Kommunstyrelsen Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380

Kommunstyrelsen Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380 Kommunstyrelsen 380 30.11.2015 Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380 Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 28.9.2015 310 föreslå kommunfullmäktige att kommunfullmäktige

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1100) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag; SFS 2003:4 Utkom från trycket den 21 januari 2003 Omtryck utfärdad

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 2 Bilaga 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 2 Bilaga 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN DELEGATIONEN REKOMMENDATION 2 Bilaga 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 FÖRTECKNING ÖVER X AB:S TILLGÅNGAR OCH SKULDER DAGEN DÅ BOET FÖRSATTES I KONKURS, 0.0.2004 I TILLGÅNGAR sid. euro 1 Bestående aktiva

Läs mer

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1 (8) Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1. Stödvillkor Stöd betalas till en aktiv jordbrukare som för första gången etablerar jordbruk som huvudsaklig företagare

Läs mer

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Företagsbeskattningen i ett nötskal Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Företagsbeskattningen i ett nötskal Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020

Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020 Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020 1 Vem kan få startstöd? Sökanden minst 18 år och högst 40 år Första etableringen som ansvarig jordbruksföretagare Tillräcklig yrkeskunskap Företagarinkomsten från

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 221/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, Ärende

Lag. RIKSDAGENS SVAR 221/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, Ärende RIKSDAGENS SVAR 221/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet samt av vissa andra skattelagar

Läs mer

1992 rd - RP 40 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1992 rd - RP 40 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1992 rd - RP 40 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om aktiebolaget Kera Ab PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om aktiebolaget

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

RP 21/2008 rd. personaluthyrningsföretag anskaffa arbetskraftspolitisk

RP 21/2008 rd. personaluthyrningsföretag anskaffa arbetskraftspolitisk Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 3 och 5 i lagen om offentlig arbetskraftsservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001):

Läs mer

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN Våren 2015 Seinäjoki. Allmänt Direktstöd Definitionen av aktiv jordbrukare Finansiell disciplin Tvärvillkoren Direktstödens nedre gräns

Läs mer

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 163/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Lån Ränta Skatt Allmänna råd från Finansinspektionen: bottenlån max 85% (2010). 2013-12-03 2 De allra flesta fastighetsförvärv

Läs mer

Ålandsbanken bostadslån

Ålandsbanken bostadslån Ålandsbanken bostadslån Ålandsbankens bostadslån ger dig rörelsefrihet På Ålandsbanken vet vi hur viktigt det är att du får rätt upplägg på ditt bostadslån. Att köpa lägenhet, hus eller bygga nytt är ett

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 Av Österbottens förbunds finansieringsram står 880 000 euro EU-stöd att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen

Läs mer

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde - Företagsstöd från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013 - Understöd enligt lagen om statsunderstöd

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN

ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN SMDno-2015-1965 ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN Giltighetstid 15.10.2014 - Författningar: Lagen om brandskyddsfonden (306/2003) Statsunderstödslagen (688/2001) Förvaltningslagen

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1176/2014 Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

Utkast till lagar 3.7.2015

Utkast till lagar 3.7.2015 Utkast till lagar 3.7.2015 Lag om ändring av lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

Läs mer

REDOVISNINGENS GRUNDER

REDOVISNINGENS GRUNDER REDOVISNINGENS GRUNDER Tid: 3 h Bokföring Texten får medtas 28.08.2006 Hjälpmedel: Kalkylator ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 15/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om statliga exportgarantier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att specialfinansieringsbolaget

Läs mer

30 januari Inveon, Borgå 1 februari Lärkkulla, Karis HENRIK LASSAS. Nylands Svenska Lantbrukssällskap Direktör 2011-> Generationsskiften sedan 2001

30 januari Inveon, Borgå 1 februari Lärkkulla, Karis HENRIK LASSAS. Nylands Svenska Lantbrukssällskap Direktör 2011-> Generationsskiften sedan 2001 30 januari Inveon, Borgå 1 februari Lärkkulla, Karis HENRIK LASSAS Nylands Svenska Lantbrukssällskap Direktör 2011-> Generationsskiften sedan 2001 Tel 0400 860 633 NSL/HL/2013 1 Vi erbjuder Dig rådgivning

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Investeringsbedömning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Investeringsbedömning. Avdelningen för byggnadsekonomi Investeringsbedömning Investeringar i ett samhällsperspektiv Investeringar TILLVÄXT Dagens välfärd beror på resultatet av tidigare investeringar, morgondagens välfärd beror på dagens investeringar Varför

Läs mer

AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14) 9.11.2006

AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14) 9.11.2006 AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14) 9.11.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Planeringsarbete och nya idéer... 3 1.1 Att planera affärsutveckling... 3 1.2 Olika slag av idéer för utveckling...

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

Alla har vi drömmar! Generationsväxlingsdag 2.12.2015, Västankvarn, Ingå: Banktjänster för jordbrukare

Alla har vi drömmar! Generationsväxlingsdag 2.12.2015, Västankvarn, Ingå: Banktjänster för jordbrukare Alla har vi drömmar! Generationsväxlingsdag 2.12.2015, Västankvarn, Ingå: Banktjänster för jordbrukare Carola Wester-Sundblad, Lantbruksexpert, Aktia Bank Abp Måste få ta tid Generationsväxling kontakta

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Årsredovisning BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

URVALSKRITERIER Hållbar tillväxt och jobb strukturfondsprogrammet för Finland

URVALSKRITERIER Hållbar tillväxt och jobb strukturfondsprogrammet för Finland 1 Regionavdelningen/Strukturfonderna 13.6.2014 URVALSKRITERIER Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020 strukturfondsprogrammet för Finland Uppföljningskommittén har i enlighet med förordningen om allmänna

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Marjaana Aarnikka handelsråd arbets- och näringsministeriet närings- och innovationsavdelningen 8.11.2012 Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp trädde

Läs mer