STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS"

Transkript

1 STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 6B, STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon (09) FÖRETAGSSTRUKTURER, UPPGIFTER OM FÖRETAGET Industri- och byggnadsverksamhet 2012 Företagets namn och postadress: Lagstadgad förfrågan, konfidentiell Statistiklag 280/2004 ( 12, 14) Enkäten gäller den räkenskapsperiod som, utgått under tiden Statistikbilageblankett STATIS levereras Till Statistikcentralen fyra månader efter utgången av den månad under vilken räkenskapsperioden har gått ut eller senast För att undvika onödiga förfrågningar i framtiden ber vi Er vänligen levereras till Statistikcentralen årsberättelsen och det officiella bokslutet (en kopia av resultaträkningen och balansräkningen med noter) samt en kopia av skatteförvaltningens blanketter 6A, 6B or 5 samt 62. Räkenskapsperiod... / 20 / 20 FO-nummer / personbeteckning... Företagets näringsgren... Verksamheten nedlagd / Orsak: YHTEYSHENKILÖT TILASTOKESKUKSESSA / KONTAKTPERSONER I STATISTIKCENTRALEN Byggverksamhet Kolehmainen Seija Industri Nurmela Pirkko Immonen Mirja Arvila Aino Savolainen Riitta Telefon (09) (09) (09) (09) (09) Postadress: Datainsamling Företags- och miljömaterial PB 6B STATISTIKCENTRALEN E-post: Telefax: (09)

2 010 FO-nummer STATIS 2012 B. SPECIFIKATION AV RESULTATRÄKNING 1/2 B1. SPECIFIKATION AV OMSÄTTNING 1. Omsättning av industriverksamhet Leverans av varor (Industriella varor, rent vatten, materialåtervinning) Leverans av producerad elektricitet Leverans av producerad värme Nätverksamhet (elöverföring och distribution, distribution av naturgas) Industriella reparations- och installationsleveranser Lönearbete och andra industriella tjänster inkl. avloppsrening, insamling och behandling av avfall, sanering och efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning B10 B11 B12 B13 B14 B15 2. Omsättning av byggnadsverksamhet Byggande av hus Anläggningsarbeten Aktiehandel inom byggverksamhet B20 B21 B24 3. Övrig omsättning Parti- och detaljhandel (Försäljning av handelsvaror, inkl. förmedlad elektricitet, värme och gas. Också varor och tjänster som anskaffats från utländska dotterbolag och som sålts vidare som sådana, samt omsättning av företagets utländska filialer ) B30 Agenturverksamhet Restaurangverksamhet Hotellverksamhet Omsättning av övrig tjänstverksamhet (till exempel företagstjänster) samt jordbruk, skogsbruk och fiske Omsättning sammanlagt B31 B32 B33 B34 B38 B2. SPECIFIKATION AV RÖRELSEINTÄKTER (Här frågas bara om en del av övriga rörelseintäkter) Om någon post ingår i omsättningen hos Er, ange också detta här.) 1. Hyresintäkter för jord- och vattenområden B40 2. Övriga hyresintäkter B41 3. Royalties; intäkter av patent och licenser B42 4. Överlåtelsevinst av anläggningstillgångar B43 5. Fusionsvinst B45 B3. EXTRAORDINÄRA POSTER 1. Betalda koncernbidrag B50 2. Erhållna koncernbidrag B52 STATIS_tera /6

3 010 FO-nummer B. SPECIFIKATION AV RESULTATRÄKNING 2/2 B4. LAGERFÖRÄNDRINGAR 1. Förändring av lager av färdiga produkter eller produkter under tillverkning Ökning Minskning B53 B54 2. Förändring av lager av material, förnödenheter och varor Ökning Minskning B57 B58 B5. SPECIFIKATION AV UTGIFTER Följande punkter i resultaträkningen: inköp under räkenskapsperioden, externa tjänster och övriga rörelsekostnader. (Anskaffningar utanför företaget, också anskaffningar från andra juridiska företag i koncernen) 1. Anskaffning av material och redskap (exkl. energi, emballage), (utan förändring av lager) 2. Anskaffning av handelsvaror (Inkl. elektricitet, värme och gas som anskaffats för försäljning. Också varor och tjänster som anskaffats från utländska dotterbolag och som säljas vidare som sådana, samt anskaffning i företagets utländska filialer), (utan förändring av lager) B60 B61 3. Anskaffning av emballage (utan förändring av lager) B62 4. Anskaffning av bränsle (utan förändring av lager) B63 5. Anskaffning av elektricitet för eget bruk (exkl. förmedlingselektricitet) B64 6. Anskaffning av värme för eget bruk (exkl. förmedlingsvärme) B65 7. Reparations-, underhålls- och installationsarbete som uppdrag hos utomstående (omfattar inte personalkostnader för företagets egna anställda) 8. Underleverantörsarbeten (omfattar inte personalkostnader för företagets egna anställda) B66 B86 9. Hyra av arbetskraft B Forsknings- och utvecklingsutgifter B Transport- och lagringsutgifter B Reklam-, försäljnings- och marknadsföringsutgifter B Utgifter för dataplanering och -programmering B Utgifter för patent och licenser B Hyreskostnader för MARK- och vattenområden B Leasinghyror B Övriga hyror B Fusionsförlust B Överlåtelseförlust av anläggningstillgångar B Övriga utgifter än de ovannämnda B85 Utgifter TOTALT B90 STATIS_tera /6

4 010 FO-nummer D. BALANSRÄKNINGSUPPGIFTER Här frågas om enskilda uppgifter ur balansräkningen D1. BALANSRÄKNINGEN: Aktiva/Passiva sammanlagt D25 D2. FRÄMMANDE KAPITAL Räntebelagt främmande kapital Erhållna förskott på kortfristiga skulder i balansräkningen Erhållna förskott på långfristiga skulder i balansräkningen D10 D12 D13 D3. BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH RESERVER Ackumulerade bokslutsdispositioner sammanlagt Obligatoriska avsättningar sammanlagt D15 D20 D4. RÖRLIGA AKTIVA: SPECIFIKATION AV FINANSIELLA VÄRDEPAPPER Aktier och andelar sammanlagt Masskuldebrevslån Penningmarknadsinstrument Övriga finansiella värdepapper Finansiella värdepapper sammanlagt D30 D31 D32 D33 D34 D5. ÖVRIGA UPPGIFTER 1. Under räkenskapsperioden aktiverade marknadsföringsutgifter D40 2. Under räkenskapsperioden aktiverade utvecklingsutgifter D41 3. Under räkenskapsperioden aktiverade ränteutgifter D42 4. Under räkenskapsperioden aktiverade kursförluster D43 5. Värdet av anskaffad materiell leasingvara D44 6. Anskaffning av existerande byggnader D46 STATIS_tera /6

5 010 FO-nummer E1. ÖKNINGAR OCH MINSKNINGAR AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR a. b. Ökningar (anskaffningspris) Minskningar (överlåtelsepris eller annat vederlag) 1. Immateriella tillgångar därav: 1a. Dataprogramvara 2. Mark- och vattenområden 3. Mark- och vattenanläggningar, el- och värmenät 4. Byggnader och konstruktioner 5. Maskiner och inventarier därav: 5a. Datorer, servrar datanätanslutna enheter och kringutrustning 5b. Telekommunikations-, audio- och videoenheter och övriga ICT-enheter 6. Övriga materiella tillgångar 7. Förskottsbetalningar och pågående arbeten; för byggnader och konstruktioner samt mark- och vattenanläggningar 8. Förskottsbetalningar och pågående arbeten För maskiner och inventarier samt övriga materiella tillgångar 9. Värdepapper i anläggningstillgångar; aktier och andelar E10 E90 E20 E30 E40 E50 E90 E91 E60 E70 E75 E80 E12 E59 E22 E32 E42 E52 E57 E58 E62 E72 E77 E82 STATIS_tera /6

6 FÖRÄNDRINGAR I FÖRETAGETS VERKSAMHET 010 FO-nummer Har Ert företag nyligen fusionerats, bolagiserats eller varit föremål för en liknande organisationsförändring? Har Ert företag av andra orsaker upphört med sin verksamhet? Om svaret är jakande uppge vilken förändring som skett och när. Uppge namnen och FO-nummer för de företag som varit involverade. Ort Datum / 20 Underskrift Detta ärende handläggs av E-post Telefon Telefax Om uppgifterna skiljer sig mycket från uppgifterna för föregående räkenskapsperiod, ber vi Er ange orsaken till förändringar här. STATIS_tera /6

Statistik över företagsstrukturer

Statistik över företagsstrukturer STATIS 2007 1 Statistik över företagsstrukturer Betydelsen av statistikuppgifter i beslutsfattande Det behövs så hållbara datamaterial som möjligt som grund för ekonomiska analyser och slutledningar. Detta

Läs mer

0(36) Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR

0(36) Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR 0(36) 2015 Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR 1(36) Innehåll Inledning 3 Datainsamling 3 Innehållet i datainsamlingen 4 Poster ur kommunens/samkommunens resultaträkning 4 Poster ur

Läs mer

Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015

Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015 1(31) Uppgiftsinnehåll Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015 De här anvisningarna innehåller närmare information om datainnehållet och klassificeringarna i statistiken

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 22 december 1998 Nr 1020 1025 INNEHÅLL Nr Sidan 1020 Lag om ändring av 67 inkomstskattelagen... 2765 1021 Förordning om ändring av 12 förordningen

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014

Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014 1(9) Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014 ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV FINREP- TABELLBILAGORNA 2014... 1 Allmänt... 1 FA-tabellbilaga... 3 FA11A Ränteintäkter... 3 FA11B Räntekostnader...

Läs mer

4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer

4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer 5. Fördjupning 6. Sökordsregister Svensk Redovisning BOKSLUTSBOKEN 2014 Innehåll 1. Om boken 9 Bokens

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN 2000-592 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om redovisning av nätverksamhet EIFS 2012:4 Utkom

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BALANSRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BALANSRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BALANSRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-729-6 (haftad) ISBN 978-952-213-730-2

Läs mer

Närings- och teknikutvecklingsverkets författningssamling Utgivare: Magnus Wallde (verksjurist) ISSN 1401-2065

Närings- och teknikutvecklingsverkets författningssamling Utgivare: Magnus Wallde (verksjurist) ISSN 1401-2065 Närings- och teknikutvecklingsverkets författningssamling Utgivare: Magnus Wallde (verksjurist) ISSN 1401-2065 Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter och allmänna råd om ändring i Närings-

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2010

Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2010 Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2010 i bruk fr.o.m. 30.6.2010 30.6.2010 1 INNEHÅLL 1 RAPPORTERINGSANVISNINGAR... 2 1.1 TABELL 1: KREDITER EFTER KREDITTAGARSEKTOR... 3 1.2

Läs mer

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid 2-4 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning Sid 6-7 Kassaflödesanalys

Läs mer

Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2012

Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2012 Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2012 29.3.2012 1 INNEHÅLL 1 RAPPORTERINGSANVISNINGAR... 2 1.1 TABELL 1: KREDITER EFTER KREDITTAGARSEKTOR... 3 1.2 TABELL 2: KREDITER EFTER

Läs mer

Understödsverksamhet ÅRSREDOVISNING OM ANVÄNDNINGEN AV UNDERSTÖDET

Understödsverksamhet ÅRSREDOVISNING OM ANVÄNDNINGEN AV UNDERSTÖDET Understödsverksamhet ÅRSREDOVISNING OM ANVÄNDNINGEN AV UNDERSTÖDET 2012 1 Layout: Dynamo Ombrytning: Graiksi/Pauliina Sjöholm Utgivare: RAY Giltig: 2012 2 Sisältö 1. Inledning...4 2. RAY 3751 Utredning

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-731-9 (häftad) ISBN 978-952-213-732-6

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2010 ISBN 978-952-213-647-3 (häftad) ISBN 978

Läs mer

GRM-EXAMEN 30.8.2014

GRM-EXAMEN 30.8.2014 1 (19) Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 30.8.2014 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar), 100 poäng Lös följande uppgifter (1 3) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2013 ISBN 978-952-293-089-7 (häftad) ISBN 978-952-090-3

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer