Läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd"

Transkript

1 Abstinens Läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd De fysiska och psykiska symtom som uppträder när en drog lämnar kroppen Droger som dämpar CNS ger en reaktiv excitation när de lämnar kroppen Abstinenssymtom är en följd av förändringar i hjärnan som en del av beroendeutvecklingen Evidensbaserade metoder = farmakologiska Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Hans Kleine Bilder bl a LH Nilson 1 2 Abstinens Dämpande droger Abstinensbehandling ska helst vara symtomstyrd. Dvs: utan abstinenssymtom inget behov av abstinensbehandling. Symtomskalor kan användas Alkohol Bensodiazepiner/barbiturater Cannabis Opiater Anabola Steroider?? 3 4 Alkoholabstinens Alkoholabstinens behandling Oro rastlöshet Svettningar darrningar Hög puls Högt blodtryck Puls > 100 => Läkemedelsbehandling Puls >120 ökad risk delirium CIWA-Ar skalan Vitamin B 1 (tiamin) Bensodiazepiner lindrar/minskar både specifika samt ospecifika abstinenssymtom Bensodiazepiner är den enda grupp med säkerställd förebyggande effekt mot abstinenskrampor samt delirium Delirium tremens: Bensodiazepiner, (Klometiazol, Clonidin) 5 6 Kunskap till Praktik 1

2 Bensodiazepinabstinens Bensodiazepinabstinens Tremor Yrsel, öronsus, hjärtklappning Dysfori Overklighetskänslor Ljus, ljudkänslighet Kognitiva symtom (konc svårigheter, minnesstörningar) Förändrad smak Förvirring krampor Samma preparat /Korstoleranta medel Akututsättning Långsiktig nedtrappning 7 8 Cannabisabstinens THC 100 % Cannabisabstinens över tid Abstinens långdragen pga. lång T½ Ångest dysfori irritabilitet Ångest Sömnsvårigheter 50 % 9 Veckor Cannabisabstinens Opiatabstinens Ingen evidensbaserad behandling Symtomatisk behandling Sömnmedicin (Theralen tn) Neuroleptika /bensodiazepiner vb Gäspningar, rinnande näsa, svettningar Aptitförlust, gåshud Värk, diarré, kräkningar Influensaliknande symtom Kunskap till Praktik 2

3 Opiatabstinens GHB-abstinens Inga läkemedel registrerade för detta. Korsreagerande läkemedel dvs andra opiater (symtomstyrd) Dextropropoxifen (riskfylld) Buprenorfin/metadon Symtomatisk behandling Clonidin Illamående, kräkningar, svettningar Oro, rastlöshet, sömnsvårigheter Förvirring Hjärtklappning, högt blodtryck Aggressivitet, förvirring GHB-abstinens Abstinens övriga droger Ingen evidensbaserad behandling Korstoleranta preparat Bensodiazepiner Symtomatisk behandling Endast CNS dämpande droger ger abstinenssymtom. Därför inga abstinenssymtom vid Hallucinogener Centralstimulerande medel Alkoholberoende beroende Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Kunskap till Praktik 3

4 Alkoholberoende Alkoholberoende Disulfiram, akamprosat och naltrexon har alla en plats i terapin Alla preparaten kan användas vid behandling av alkoholberoende generellt inom hälso- och sjukvården i kombination med ett omhändertagande som innefattar medicinska råd och stöd. Såväl akamprosat som naltrexon har god säkerhetsprofil, saknar beroendepotential och har begränsade biverkningar. Målet är minskade alkoholrelaterade problem. Detta kan uppnås genom: Alkoholfrihet Minskad totalkonsumtion Färre högkonsumtionstillfällen Fortlöpande utvärdering: Om ingen effekt efter 2-3 månader nytt upplägg Vid god effekt behandlingstid på minst 6-12 månader Läkemedel vid olika psykiatriska sjukdomar Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks och beroendevården (Alkohol) Förekomst Aktuella mediciner Förskrivning - DD/1000 inv Akamprosat: minskad risk för återfall, minskad alkoholsug och fler helnyktra dagar Psykossjukdom Ca 1 % Nya neuroleptika 10 DD Naltrexon; minskad risk för återfall, minskad alkoholsug och fler helnyktra dagar Affektiv sjukdom 3-5 % SSRI 70 DD Disulfiram Nykterhet och färre missbruksdagar (om given under överseende) Samtliga evidensgrad 1 Alkoholberoende 6-7 % Disulfiram Acamprosat naltrexon 1 DD Källa: Föreläsning Lars-Håkan Nilsson Acamprosat Naltrexon Påverkar GABA/glutamatsystemet, men verkningsmekanismen är komplex. I en större amerikanska studie uppnåddes bäst effekt för de personer som eftersträvade helnykterhet. Minskar också merbegäret vid återfall och förkortar på så sätt återfallen Oddskvoten för nykterhet genom behandling jämfört med placebo är 1.4, vilket innebär att man måste behandla 8-9 patienter för att få en nykter, men det är trots allt ett bättre resultat än vid behandling av hypertoni Blockerar hjärnans opioidreceptorer Troligen mest effekt vid hereditet för alkoholberoende Effekt genom minskad berusningsupplevelse ( less of ethanol high ), minskat sug att dricka mer, samt mindre positiva upplevelser av ruset För de personer som ej har ambitionen att vara helnyktra Kunskap till Praktik 4

5 Disulfiram (Antabus) Beroendesymtomen vägleder till behandlingsförslag Blockerar nedbrytningen av alkohol vilket ger anhopning av acetaldehyd med negativa symtom. Beroendesymtom Psykosocial behandling Läkemedel Få vetenskapliga studier, mer beprövad erfarenhet Toleransökning Naltrexon Många rapporterade biverkningar men få dokumenterade, vanligast leverpåverkan (ca 7 veckor), hudutslag (första 3 veckorna) och trötthet (troligen genom en generellt blockerande effekt) Abstinens Kontrolllförlust Svårt att avstå KBT. Kontrollerad drickande AA, MET Bensodíazepiner Naltrexon, Acamprosat Antabus, Naltrexon, Acamprosat Ska ges under övervakning, kontinuerlig kontroll av leverprover och återbesök till läkare. Relapse är regel mer än undantag Upptar dagliga livet Inskränker socialt liv KBT AA KBT MET Medicinska konsekvenser MET Vad är det som gör att behandlingen fungerar? Opiatberoende Vilka faktorer är av betydelse? Relation/ behandling sallians 30% Teknik/ Modell 15% Förväntnin gar/placeb o 15% Klient faktorer 40% Vid heroinberoende ger långtidsbehandling med metadon och buprenorfin (Suboxone) minskat heroinmissbruk och bättre medverkan i behandlingsprogram. Dödligheten minskar jmf placebo. Naltrexon ger också minskat missbruk (Revia är dock ej godkänt för denna indikation i Sverige). Hubble, M., Duncan, B., & Miller, S. (1999). The Heart and Soul of Change Kokainberoende Beroende andra narkotika Viss evidens finns för behandling med disulfiram (evidens grad 2-3) Evidensbaserad farmakologisk behandling saknas för: Cannabisberoende Missbruk/beroende av hallucinogener, samt övriga centralstimulerande medel Missbruk beroende anabola steroider Kunskap till Praktik 5

6 Gravid kvinna med missbruk/beroende av alkohol och droger AKUT ÄRENDE!! Samverkan mellan socialtjänst och barnmorskemottagningen. Utse formell samordnare Prioritera inläggning ev på överbeläggningsplats. Ta ställning till ev behov LVM Planera för uppföljning under hela graviditeten. Planera uppföljning efter förlossning. 31 Kunskap till Praktik 6

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Stockholms läns landsting 2007 Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Rapporten är framtagen av Johan Franck Utgåva 2, ISBN 91-85211-46-X (Reviderad

Läs mer

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Beroendetillstånd 1109 Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Johan Franck, Beroendecentrum Stockholm (BCS), Stockholm Charlotte Hedberg, Centrum för allmänmedicin (CEFAM), Stockholm Inledning De flesta

Läs mer

Biologiska faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling

Biologiska faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling Biologiska faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling Anders Håkansson, leg läkare, post doc Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Beroendecentrum, Psykiatri Skåne Beroendediagnos

Läs mer

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31 Vårdprogram I :C:611(39) Handlingsguide för stöd åt gravida kvinnor och missbruk Barnhälsovården Barn- och ungdomsmedicin Kvinnosjukvården Mödrahälsovården Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef

Läs mer

Beroendebegreppet innefattar två delar: fysiskt och psykologiskt beroende och definieras enl DSM IV. Centralt när det gäller fysiskt beroende är:

Beroendebegreppet innefattar två delar: fysiskt och psykologiskt beroende och definieras enl DSM IV. Centralt när det gäller fysiskt beroende är: - 1 - LÄKEMEDELSBEROENDE Läkemedelsberoende är ett tillstånd som förutom att det medför ett stort lidande för den drabbade ofta är förenat med stora kostnader för samhället i form av hög sjukvårdskonsumtion

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version Vad är Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg? Vad är nationella riktlinjer? Stöd vid fördelning av resurser

Läs mer

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta Inledning Långvarig användning av starka opioider är framför allt indicerad vid behandling av svår smärta vid cancerrelaterade smärttillstånd. I vilken utsträckning starka opioider skall användas vid andra

Läs mer

ALKOHOL OCH ANDRA DROGER - BEROENDE OCH SKADEPANORAMA.

ALKOHOL OCH ANDRA DROGER - BEROENDE OCH SKADEPANORAMA. ALKOHOL OCH ANDRA DROGER - BEROENDE OCH SKADEPANORAMA. Göran Löfstedt Chefsöverläkare Beroendecentrum i Örebro 21/9 2012 1 ALLA SAMHÄLLSKLASSER KAN DRABBAS: 21/9 2012 2 Varför dricker Jeppe? Yrsla? 21/9

Läs mer

ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling

ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling Anders, Med dr, Leg Psykoterapeut Riddargatan 1 (Beroendecentrum Stockholm) Centrum för Psykiatriforskning och Utbildning (CPFU) Karolinska Institutet

Läs mer

Klinisk handbok 2012. Alkohol. Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling

Klinisk handbok 2012. Alkohol. Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Klinisk handbok 2012 Alkohol Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Tobias Eriksson Chefsöverläkare Beroende & Neuropsykiatri Innehåll Detta koncentrerade kompendium

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroendeproblem Socialstyrelsen klassificerar

Läs mer

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Den förändring som gjorts i årets psykiatri-avsnitt är tillägget av rubriken Tillfällig ångest - barn och ungdomar.

Läs mer

Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8

Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8 Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8 Missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk sjukdom (samsjuklighet) Kapitel 5 Föreläsare professor Agneta Öjehagen

Läs mer

Behandling av alkohol- och narkotikaproblem

Behandling av alkohol- och narkotikaproblem Behandling av alkohol- och narkotikaproblem Behandling av alkohol- och narkotikaproblem En evidensbaserad kunskapssammanställning Volym I Augusti 2001 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The

Läs mer

Behandlingsprogram. LARO- MOTTAGNINGEN Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende. Metadonprogrammet

Behandlingsprogram. LARO- MOTTAGNINGEN Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende. Metadonprogrammet Behandlingsprogram LARO- MOTTAGNINGEN Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende Metadonprogrammet Verksamhetsområde Beroende- och neuropsykiatri Psykiatridivisionen Akademiska sjukhuset Uppsala

Läs mer

Slutenvårdsregistrering

Slutenvårdsregistrering Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga Inskrivningsdatum

Läs mer

3-månadersuppföljning

3-månadersuppföljning Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga SOCIODEMOGRAFISKA

Läs mer

Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga

Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga SOCIODEMOGRAFISKA

Läs mer

Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga

Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga Ange

Läs mer

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem DATUM 2015-03-16 Förord På uppdrag av Regionala Politiska Samverkansgruppen

Läs mer

Subutexbehandling, för- och nackdelar

Subutexbehandling, för- och nackdelar Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Höstterminen, 2007 Rapport nr. 435 Subutexbehandling, för- och nackdelar Thomas Johansson Henrik Karlsson Abstract Subutex används

Läs mer

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet En systematisk litteraturöversikt Observera! Alla detaljer i denna rapport har ännu inte helt kontrollerats. Det är därför

Läs mer

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende Slutsatser och förslag Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Kvinnors alkoholmissbruk

Kvinnors alkoholmissbruk Kvinnors alkoholmissbruk En studie om alkohol, missbruk och beroende med särskild betoning på kvinnors situation Kariné Harald Examensarbete för socionom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för det sociala

Läs mer

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende lokal instruktion 2012-08-06 Mikael Gubi, processledare (red.).

Läs mer

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Av Susanne Bejerot, psykiatiker- Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla

Läs mer

OM DROGER Alkohol Narkotika Dopning Tobak

OM DROGER Alkohol Narkotika Dopning Tobak OM DROGER Alkohol Narkotika Dopning Tobak En handbok till dig som förälder 1 1 Förord Alla vi som är vuxna måste hjälpas åt för att påverka ungdomarnas attityder och värderingar till droger. Som förälder

Läs mer

2013-12-04. Angående rutiner för urinscreening vid centralstimulerantiabehandling vid ADHD

2013-12-04. Angående rutiner för urinscreening vid centralstimulerantiabehandling vid ADHD 1 2013-12-04 Angående rutiner för urinscreening vid centralstimulerantiabehandling vid ADHD För det första vill vi be om ursäkt för att man vid informationen har talat om att Socialstyrelsen har ställt

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

Fakta schizofreni 1. Psykossjukdomar 2. Schizofreni vanligast

Fakta schizofreni 1. Psykossjukdomar 2. Schizofreni vanligast Fakta schizofreni 1. Psykossjukdomar I Sverige insjuknar mellan 1 500 och 2 000 personer varje år i psykos varav schizofreni är den vanligaste formen. En psykos kan definieras som ett tillstånd där en

Läs mer