Avgiftning från opiater med Subutex

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgiftning från opiater med Subutex"

Transkript

1 Avgiftning från opiater med Subutex Lars Goyeryd Specialistläkare

2 Lars Goyeryd Läkarexamen 1989 Leg läkare 1991 Specialist i anestesi- & intensivvård 1995 Heltid beroendemedicin sedan 1997 Lindalen heltid 1999 Lindalen deltid 2002 Start av Hudiksvalls beroendemott 2002

3 Opiater tunga (narkotika) Kroppsegna Endorfiner Naturliga Opium, morfin, kodein (>100 mg/dos) Semi syntetiska Heroin Syntetiska Fentanyl, Ketogan, Petidin, Oxikon, Hydromorfon, Metadon och andra sjukhus-preparat Buprenorfin (Subutex & Temgesic )

4 Opiater lätta - men beroendeframkallande Kodein Citodon, Treo-Comp, Panocod m.fl. Dextropropoxyfen Distalgesic, Dexofen, Doloxene, Dolotard, Paraflex-Comp m.fl. Tramadol levern Nobligan, Tradolan, Tiparol, Tramadol m.fl. Morfin!

5 Önskade effekter Smärtstillande Rogivande Välbefinnande Upprymdhet Känsla av osårbarhet Minskat obehag (fysiskt och psykiskt)

6 Tunga opiater användning ndning Kortvarig svår smärta Smärta och oro i livets slutskede Långvarig smärta vid elakartad sjukdom Kirurgiska ingrepp Missbruk och beroende Opiatberoende (substitutionsbehandling)

7 RISK FÖR MISSBRUK ALLA OPIATER! VANEBILDANDE BEROENDE

8 Beroende enl.. DSM-IV (ICD-10) - förenklade kriterier Tolerans Abstinens Ökad mängd och regelbundenhet Misslyckade försök att sluta eller kontrollera Tidskrävande bruk (skaffa, använda och återhämta) Andra viktiga aktiviteter minskas eller överges Fortsatt användning trots vetskap om försämrade funktioner

9 Beroendeutveckling Om drogen intas: 1. tillräckligt ofta! 2. tillräckligt mycket! utvecklas ett beroende. Snabbdiagnos: Tolerans Abstinens Kontrollförluster

10 Beroende forts. HJÄRNAN ANPASSAR SIG TILL DROGEN. SKADOR I HJÄRNANS BELÖNINGSSYSTEM. SKER PÅ PRIMITIV NIVÅ (MELLANHJÄRNAN).

11 Beroende forts. ÖVERLEVNADSHJÄRNAN Jaga! Äta! Sova! Fortplanta sig! DROGER

12 Beroende forts. DROGEN = ÖVERLEVNAD går före allt annat! Sitter i mellanhjärnan!!! och har inget med logik att göra.

13 Beroende forts. I mellanhjärnan finns INTE Vår personlighet Vår karaktär Vår moral Vår känsla för rätt eller fel Vår intelligens Vårt psyke Våra tankar Våra känslor Våra andra högre funktioner

14 Beroende forts. Drogberoende är en primär sjukdom och beror inte på något annat tillstånd. Den är kronisk och förvärras. Leder obehandlad till döden. Multifaktoriella orsaker. Första åtgärd måste ALLTID bli att ta bort drogen!

15 Att ta bort heroinet Ond cirkel med snabb toleransutveckling. ÖKAD TOLERANS - Minskad effekt! ÖKAD DOS.ger svår abstinens

16 Den ökade toleransen Beroende leder alltid till Nedstämdhet Depression Ångest Oro Rädsla Otrygghet

17 Drogbrist Drogen tas för att känna sig normal! Vid drogbrist uppstår abstinens. Vid avancerat drogberoende uppstår en kronisk abstinens. dödlig dos dos önskad effekt effekt

18 Svår r abstinens Ett stort antal sjukdomssymtom. Där varje symtom normalt skulle ha föranlett en sjukskrivning..nu kommer alla på en gång!

19 Abstinens forts Fysiska symtom Psykiska symtom Själsliga symtom Symtom från övriga sinnen (ex känsel) Akut fas subakut fas sen fas

20 Opiatabstinens Symtom som upplevs som värst i akutfas Smärta Frysningar Svettningar Illamående Kräkningar Magkramper Diarré Sömnstörning Restless legs Ångest Oro Rädsla Drogsug - craving Svår abstinens skyddar inte mot framtida återfall.

21 Mål l med vår v r avgiftningsmetod Förhindra komplikationer. Lindra svåra abstinenssymtom. Upprätthålla motivation till drogfrihet. Direkt kunna deltaga i motivationsprogram. Minska sena abstinenssymtom. Fri från abstinens & drogsug optimerar den fortsatta behandlingen. Påskynda läkning?

22 Avgiftning med Subutex Subutex = buprenorfin Aktuellt beroende av tunga opiater som morfin, heroin, fentanyl och metadon. Hög motivation Sker inneliggande Lång behandlingsplanering skall finnas Initial sluten behandling efter avgiftning Vi rekommenderar 6 mån i skyddad miljö

23 Subutex (buprenorfin) Narkotisk opiat (morfinlik). Skall tas under tungan. Långsamt insättande effekt (max 2 tim). Effekt i timmar. Svagare än heroin och morfin men binds gärna och hårt av receptorn (mottagare). Maximerad effekt hög säkerhet. Vanligt missbruk (injiceras, snortas, rökning).

24 Dos - effekt ffekt A Heroinets effekt ökar hela tiden med ökad dos tills överdos inträffar heroin Subutex Subutex effekt planar av vid mg och effekten är svagare än heroin Hjärnan föredrar Subutex som då kör bort heroinet från hjärnan (receptorn) Subutex är svagare än heroin och kan då utlösa abstinens Subutex fungerar då delvis som blockerare och heroinet kommer inte åt dos

25 Avgiftning forts Opiater är sällan enda drogen! Vanliga kombinationer: Heroin Bensodiazepiner (ex Rohypnol, Stesolid, Sobril m.fl.) Amfetamin Cannabis Resultatet blir en blandad och mer komplicerad abstinens.

26 Lindalen Start för avgiftning med Subutex våren Revolutionerande metod. Innan dess mycket små möjligheter till avgiftning. Antalet tunga opiatmissbrukare i regionen har också ökat betydligt senaste åren. Lindalen avgiftar heroinister / år. Sedan start har cirka 250 st avgiftningar genomförts. Uppskattat 80-90% blir avgiftade. Resterande avbryter själva eller blir utskrivna pga regelbrott.

27 Metod Långsam avgiftning genom successivt sjunkande doser ner till noll. 3-4 veckor som inkluderar några drogfria dygn. Avgiftning från ALLA sinnesförändrande preparat. Individuell avgiftning och dosering. Deltagande i motivationsprogram, helst från första dagen.

28 Metod forts. Subutex korstolerant medel. Initialt upp till 24 (32) mg/dygn, fördelat på 2 doser. Normalanvändning 0,2-0,4 mg som smärtstillande!! Catapresan minskar abstinenssymtom. Blodtrycksmedicin som till viss del blockerar opiatabstinens. Exv. förbättrar mikrocirkulationen i benen och minskar därmed smärtan i benen Lugnande bensodiazepiner (klopoxid). Högre doser vid samtidigt bensodiazepin beroende. Lägre doser som komplement mot oro och abstinens.

29 Metod forts. Sömn Remeron i låg dos, sömngivande och minskar abstinens Theralen eller Propavan (ej vanebildande). Lokal behandling Lokalt smärtstillande: smärtplåster, Zon gel och TENS Akupunktur Öronakupunktur minskar abstinens samt för avslappning. Massage För avslappning och minskade muskelspänningar.

30 Metod forts. Illamående Behöver sällan medicineras separat underdoserad? Smärta Oundviklig del av abstinensen. Endorfinbrist. Vi avgiftar från heroin/morfin så Alvedon och Ipren hjälper dåligt. Infektioner Inte ovanligt - Antibiotika Näringstillstånd Vanlig kost samt vitaminer

31 Problem 90 % lyckas med avgiftningen 10 % förblir drogfria Risken för (dödlig) överdos vid fortsatt missbruk är extra hög efter avgiftning! Siffrorna är inte exakta utan belyser ett allvarligt problem.

32 Behandling Psykologisk Kognitiva behandlingsformer: KBT kognitiv beteendeterapi 12-stegsbehandling Långa behandlingstider: Initial slutenvård Halvvägshus och utsluss Eftervård och arbetsrehabilitering Självhjälpsgrupper (livslång?) NA-möten Stegprogram

33 Behandling Farmakologisk Underhållsbehandling med: Metadon Subutex Blockering av hjärnans opiatreceptorer: Revia: Blockerar heroin och andra opiater vid intag Minskar drogsuget Antidepressiva?

34 Vår r mest komplexa sjukdom? Läkemedel Familj Psykiatri Kriminalitet Avgiftning Socialtjänst Arbete AA/NA Behandling

35 TACK! FRÅGOR?

Subutexbehandling, för- och nackdelar

Subutexbehandling, för- och nackdelar Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Höstterminen, 2007 Rapport nr. 435 Subutexbehandling, för- och nackdelar Thomas Johansson Henrik Karlsson Abstract Subutex används

Läs mer

Inledning. Om du läser vidare tror jag du får svar på de flesta av dina frågor om LARO.

Inledning. Om du läser vidare tror jag du får svar på de flesta av dina frågor om LARO. 1 Innehåll Denna kliniska handbok är tänkt som ett beslutsstöd i mötet med patienten som söker läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende, LARO. Vidare är handboken ett stöd för läkare och vårdpersonal

Läs mer

Beroendebegreppet innefattar två delar: fysiskt och psykologiskt beroende och definieras enl DSM IV. Centralt när det gäller fysiskt beroende är:

Beroendebegreppet innefattar två delar: fysiskt och psykologiskt beroende och definieras enl DSM IV. Centralt när det gäller fysiskt beroende är: - 1 - LÄKEMEDELSBEROENDE Läkemedelsberoende är ett tillstånd som förutom att det medför ett stort lidande för den drabbade ofta är förenat med stora kostnader för samhället i form av hög sjukvårdskonsumtion

Läs mer

Narkotikaberoende 1. Inledning. Bakgrund. Ändrad 2014-11-01, s 1135.

Narkotikaberoende 1. Inledning. Bakgrund. Ändrad 2014-11-01, s 1135. Ändrad 2014-11-01, s 1135. 1125 1 Markus Heilig, National Institute on Alcoholism and Alcohol Abuse, Bethesda, Maryland Anders Håkansson, Beroendecentrum Malmö, Avdelningen för psykiatri, Lunds universitet

Läs mer

Introduktion. och att det vid resor kan vara krångligt. Men med läkemedlet Metadon får man möjlighet att bygga upp sitt liv utan heroin.

Introduktion. och att det vid resor kan vara krångligt. Men med läkemedlet Metadon får man möjlighet att bygga upp sitt liv utan heroin. Metadonhandboken Metadonhandboken Harm Reduction Skadereducering har humanistisk värdegrund: Brukarens val att använda narkotika accepteras som en realitet. Inget moraliskt omdöme fälls, varken i syfte

Läs mer

VÅRDPROGRAM för LARO- behandling (läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende)

VÅRDPROGRAM för LARO- behandling (läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende) VÅRDPROGRAM för LARO- behandling (läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende) s Opiatmottagning Universitetssjukhuset i Örebro ingång P, våning 3 Materialet insamlat av: Lena Eriksson, programansvarig

Läs mer

Framgångsrik underhållsbehandling - sett ur ett brukarperspektiv

Framgångsrik underhållsbehandling - sett ur ett brukarperspektiv Hälsa och samhälle Framgångsrik underhållsbehandling - sett ur ett brukarperspektiv Fredrik Tiberg Johan Wessberg C-uppsats Socionomprogrammet Socialpedagogisk inriktning 2010-05-24 Malmö Högskola Hälsa

Läs mer

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31 Vårdprogram I :C:611(39) Handlingsguide för stöd åt gravida kvinnor och missbruk Barnhälsovården Barn- och ungdomsmedicin Kvinnosjukvården Mödrahälsovården Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef

Läs mer

Missbruk och beroende

Missbruk och beroende Vårdprogram 1 (36) Godkänd av: Karin Haster, Divisionschef Utarbetad/reviderad av: Anna-Karin Törnqvist Bengt Grenfeldt Håkan Johannesson Márta Hlavács Lisa Pellikka Revisionsansvarig: Divisionschef Utgåva:

Läs mer

ALKOHOL OCH ANDRA DROGER - BEROENDE OCH SKADEPANORAMA.

ALKOHOL OCH ANDRA DROGER - BEROENDE OCH SKADEPANORAMA. ALKOHOL OCH ANDRA DROGER - BEROENDE OCH SKADEPANORAMA. Göran Löfstedt Chefsöverläkare Beroendecentrum i Örebro 21/9 2012 1 ALLA SAMHÄLLSKLASSER KAN DRABBAS: 21/9 2012 2 Varför dricker Jeppe? Yrsla? 21/9

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av bipolär sjukdom INNEHÅLL Bipolär sjukdom 5 Orsaker 13 Behandling 17 Biverkningar 25 Vägen till

Läs mer

ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling

ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling Anders, Med dr, Leg Psykoterapeut Riddargatan 1 (Beroendecentrum Stockholm) Centrum för Psykiatriforskning och Utbildning (CPFU) Karolinska Institutet

Läs mer

Sjukskrivna. vanebildande läkemedel ANALYSERAR 2003:13

Sjukskrivna. vanebildande läkemedel ANALYSERAR 2003:13 ANALYSERAR 2003:13 Sjukskrivna & vanebildande läkemedel Användning och beroende av centralt verkande smärtstillande, sömn- och lugnande medel bland sjukskrivna I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket

Läs mer

SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING

SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING INTRODUKTION Smärta är den vanligaste orsaken till att uppsöka sjukvård. Det är därför viktigt att ha goda grundkunskaper om smärtlindring och de metoder som står till förfogande.

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende 1002 Beroendetillstånd Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Johan Franck, FoUU psykiatri, Stockholm Charlotte Hedberg, Centrum för allmänmedicin (CEFAM), Stockholm

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

Patientinformation inför överviktskirurgi

Patientinformation inför överviktskirurgi Nyköpings lasarett Patientinformation inför överviktskirurgi Överviktskirurgiska teamet Kliniken för kirurgi och urologi Nyköpings lasarett www.landstingetsormland.se framtagen av Per Lundquist och Maria

Läs mer

Narkotika och andra droger

Narkotika och andra droger FAKTA OM DROGER 2005-01-12 Narkotika och andra droger Narkotika, efter grekiskans narkotikos betyder sömn, dövande, bedövning eller känslolöshet. Ordet användes ursprungligen för preparat som var bedövande,

Läs mer

Special. Karl-Axel Ekbom. Ungdom och missbruk Cannabis Ecstasy GHB Heroin. Diagnos och behandling Mentala symtom.

Special. Karl-Axel Ekbom. Ungdom och missbruk Cannabis Ecstasy GHB Heroin. Diagnos och behandling Mentala symtom. Ungdom och missbruk Nr 3, 2001 Årgång 14 Special Ungdom och missbruk Cannabis Ecstasy GHB Heroin Karl-Axel Ekbom PARKINSON EPILEPSI Diagnos och behandling Mentala symtom Myoklonusepilepsi NEUROLOGI Karl-Axel

Läs mer

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta Inledning Långvarig användning av starka opioider är framför allt indicerad vid behandling av svår smärta vid cancerrelaterade smärttillstånd. I vilken utsträckning starka opioider skall användas vid andra

Läs mer

Anders Håkansson Med dr, leg läkare Avd för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Lunds universitet

Anders Håkansson Med dr, leg läkare Avd för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Lunds universitet Missbruk och beroende av narkotika. Anders Håkansson Med dr, leg läkare Avd för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Lunds universitet Epidemiologi 10% av den vuxna befolkningen har

Läs mer

Behandling av alkohol- och narkotikaproblem

Behandling av alkohol- och narkotikaproblem Behandling av alkohol- och narkotikaproblem Behandling av alkohol- och narkotikaproblem En evidensbaserad kunskapssammanställning Volym I Augusti 2001 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Beroendetillstånd 1109 Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Johan Franck, Beroendecentrum Stockholm (BCS), Stockholm Charlotte Hedberg, Centrum för allmänmedicin (CEFAM), Stockholm Inledning De flesta

Läs mer

Patientinformation inför överviktskirurgi

Patientinformation inför överviktskirurgi Nyköpings lasarett Patientinformation inför överviktskirurgi 1 Till Dig som överväger eller skall opereras för övervikt Vår kroppsvikt regleras under livet som en balans mellan intag och utgifter av energi.

Läs mer

Som att ha ett osynligt koppel på sig

Som att ha ett osynligt koppel på sig Som att ha ett osynligt koppel på sig Intervjustudie med tre patienter med erfarenhet av utskrivning från substitutionsbehandling mot opiatmissbruk Författare: Erika Fyrvall Stockholms universitet Institutionen

Läs mer