Gapanalys Uppsala/Örebroregion Uppdatering av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården 4 april 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gapanalys Uppsala/Örebroregion Uppdatering av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården 4 april 2014"

Transkript

1 Gapanalys Uppsala/Örebroregion Uppdatering av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården 4 april 2014 Helena de la Cour & Ann-Sofi Holmberg

2 Översikt rekommendationer Bedömning sinstrument Medicinska test Cannabis Opoider Behandling vid alkoholabstinens/ beroende Bensodiazepiner Centralstimulantia Samsjuklighet Ungdomar och familjebehandling Upprättare

3 Bedömningsinstrument Bedömningsinstrument SCID 1 används inte i hälften av regionens landsting för att diagnosticera missbruk eller beroende av alkohol och narkotika (prioritet 5) En övervägande del av landstingen använder inte ASI för att bedöma hjälpbehov för personer med alkohol- eller narkotikaproblem (prioritet 1) Endast några få kommuner använder ADAD för att bedöma hjälpbehov hos ungdomar med alkohol- eller narkotikaproblem (prioritet 4)

4 Medicinska test Medicinska test Nästan inga kommuner eller landsting använder sig av mätning av EtG och EtS i blod och urin för att upptäcka nyligt intag av alkohol (prioritet 2) Inte heller mätning av alkoholhalt i urin används i de flesta kommuner och landsting för att upptäcka nyligt intag av alkohol (prioritet 7) För att upptäcka långvarigt högt intag av alkohol används CDT och PEth av de flesta landsting men inte alls i kommunerna (prioritet 2) Mätning av GT, ASAT och ALAT i blodprov för att upptäcka långvarigt högt intag av alkohol används inte i de flesta kommuner (prioritet 3 och 5)

5 Behandling vid alkoholabstinens/beroende Behandling vid alkoholabstinens/beroende Två landsting uppger sig inte behandla alkoholberoende med nalmefen (prioritet 7) Tre landsting använder inte topiramat eller baklofen som behandling vid alkoholberoende (prioritet 7) Motivationshöjande behandling, MET, erbjuds generellt sett inte personer med missbruk eller beroende av alkohol (prioritet 1). Viss förvirring finns även i regionen av vad MET egentligen innebär inom både kommun och landsting. Psykodynamisk och interaktionell terapi är tämligen ovanlig i regionen som behandling för missbruk eller beroende av alkohol (prioritet 3)

6 Bensodiazepiner Bensodiazepiner Landstingen följer redan de rekommendationer som Socialstyrelsen har.

7 Cannabis Cannabis Hälften av regionens kommuner och landsting erbjuder inte personer med missbruk eller beroende av cannabis kognitiv beteendeterapi, KBT (prioritet 2) Endast några få kommuner i ett specifikt län använder sig av HAP som psykosocial behandling till personer med missbruk eller beroende av cannabis (prioritet 4) Hälften av landstingen erbjuder inte motiverande samtal (MI) som behandling till personer med missbruk eller beroende av cannabis (prioritet 5) De flesta landsting och kommuner erbjuder inte personer med missbruk eller beroende av cannabis förstärkningsmetod som tillägg till kognitiv beteendeterapi (prioritet 6)

8 Centralstimulantia Medicinska test Behandling vid alkoholabstinens/ beroende Bensodiazepiner strument stimulantia Centralstimulantia Bedömningsin Central- Tre landsting använder inte Naltrexon som behandling till personer med amfetaminberoende (prioritet 4) Samsjuklighet De flesta landsting och några kommuner erbjuder inte personer med missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat community reinforcement approach (CRA) med tillägg av förstärkningsmetod, eller 12- stegsbehandling (prioritet 3) Personer med missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat erbjuds inte KBT som behandling i hälften av regionens landsting och kommuner (prioritet 4) Hälften av landstingen erbjuder heller inte personer med missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat MI (prioritet 6)

9 Opoider Opoider (begränsad information, alla län har inte svarat på detta område då rekommendationerna publicerades senare) De flesta landsting tycks inte behandla personer med opiatabstinens med varken buprenorfin eller metadon (prioritet 1 för båda) Community reinforcement therapy (CRA) används inte av landstingen men däremot i några kommuner som behandling till personer med opiatberoende i läkemedelsassisterad behandling (prioritet 4) Inget landsting verkar erbjuda personer med opoidanalgetikaberoende varken nedtrappning eller läkemedelsassisterad behandling med buprenorfin-naloxon där nedtrappning inte lett till opoidfrihet (prioritet 3 för båda)

10 Samsjuklighet Samsjuklighet Personer med alkoholberoende och samtidig adhd får endast behandling med atomoxetin i hälften av landstingen (prioritet 5) Fyra landsting behandlar inte personer med amfetaminberoende och samtidig adhd med metylfenidat (prioritet 5) Integrerad behandling vid samsjuklighet (depression/psykisk sjukdom och beroende/missbruk) erbjuds i cirka 75 % av landstingen (prioritet 3)

11 Ungdomar och familjebehandling Ungdomar och familjebehandling Det är oklart om ungdomar med alkohol- eller narkotikaproblem erbjuds korta insatser (MI eller MET), motivationshöjande behandling i kombination med kognitiv beteendeterapi (MET och KBT) eller adolescent community reinforcement approach (ACRA) eller assertive continuing care (ACC) (prioritet 3) Endast några få kommuner erbjuder HAP som behandling till ungdomar som använder cannabis (prioritet 3) Generellt sett erbjuder varken kommunerna eller landstingen ungdomar med alkohol- eller narkotikaproblem inga metoder för familjebehandling (prioritet 3 och 4)

12 Indikatorer synpunkter från regionen Bra och relevanta indikatorer men allt för många För många utvecklingsindikatorer datakällor saknas. Kan Beroenderegistret vara en tillgång? Saknar indikatorer för vad individen får. Kan man använda sig av t.ex. PROMS för att se nytta och resultat på utförda behandlingar? Huvudmännen efterlyser större samspel mellan Socialstyrelsen och kvalitetsregistren

13 Behov av stöd till implementering Regionen ense om att stöd för implementering behövs på olika nivåer som t.ex. webb, kunskapsseminarier och personellt stöd (samordnare eller någon med stödansvar) Gemensamma (K+L), återkommande utbildningar Gemensam systematisk implementering Nationella metodutbildningar i MET och metoder för vård av ungdomar efterfrågas (arrangerade av Socialstyrelsen) Gemensamma vårdprogram (nationella/regionala/lokala?) För att underlätta implementeringen måste alla verksamheters uppdrag vara tydliga

14 Ekonomiska, resursmässiga och organisatoriska konsekvenser Primärvården och BUP behöver extra fokus NR kräver förändrade arbetssätt Utökat samarbete inom och mellan huvudmännen Förstärkning av personella resurser behövs (framför allt inom KBT, dokumentation och handledning) Resurser behövs för utbildning och uppföljning Utveckla organisatoriska förutsättningar för att skapa gemensamma mottagningar (K+L)

15 Övrigt Vi saknar rekommendationer om doping, blandmissbruk och iatrogena läkemedelsmissbruk Samlade synpunkter (länsvis) på kompletteringen gällande rekommendationerna om opoider, ADAD och HAP senast den 22 april (för att hinna med Samverkansnämndens AU)

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version Vad är Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg? Vad är nationella riktlinjer? Stöd vid fördelning av resurser

Läs mer

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Preliminär version regionala seminarier våren 2014 Nya grepp i behandlingen av alkoholproblem konferens Riddargatan 1, 15 nov 2013

Läs mer

3-månadersuppföljning

3-månadersuppföljning Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga SOCIODEMOGRAFISKA

Läs mer

Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga

Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga SOCIODEMOGRAFISKA

Läs mer

Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga

Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga Ange

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroendeproblem Socialstyrelsen klassificerar

Läs mer

Slutenvårdsregistrering

Slutenvårdsregistrering Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga Inskrivningsdatum

Läs mer

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende Slutsatser och förslag Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Uppföljning av projektet Evidensbaserad missbruksvård i Upplands Väsby kommun

Uppföljning av projektet Evidensbaserad missbruksvård i Upplands Väsby kommun Uppföljning av projektet Evidensbaserad missbruksvård i Upplands Väsby kommun Utvärderingsrapport augusti 2009 2 Innehållsförteckning Förord 5 1. Inledning/bakgrund 7 2. Syfte 7 3. Metod och genomförande

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Stockholms läns landsting 2007 Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Rapporten är framtagen av Johan Franck Utgåva 2, ISBN 91-85211-46-X (Reviderad

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING FoU-rapport 2012/4 RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING Nima Najafi Regionförbundet Uppsala län Sammanfattning RIM-projektet är Uppsala läns regionala kraftsamling

Läs mer

Utvärdering. Kunskap till praktik. ett nationellt stöd till implementering av Nationella Riktlinjer för missbruks och beroendevård

Utvärdering. Kunskap till praktik. ett nationellt stöd till implementering av Nationella Riktlinjer för missbruks och beroendevård Utvärdering av Kunskap till praktik ett nationellt stöd till implementering av Nationella Riktlinjer för missbruks och beroendevård Delrapport I 2008-2011 Ett samarbete mellan Lunds universitet och Linneuniversitetet

Läs mer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer Barn och unga i familjer med missbruk Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer ISBN 978-91-86301-74-3 Artikelnr 2009-12-15 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Camilla Cherry/Scanpix Sättning

Läs mer

Dagordning för den Politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik

Dagordning för den Politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik Utsänd 2011-04-12 Ledamöter i Den politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik Den Politiska ledningsgruppen för Samverkan mot våld Kallelse till sammanträde Plats: Nordkalotten Hotell och konferens

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8

Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8 Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8 Missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk sjukdom (samsjuklighet) Kapitel 5 Föreläsare professor Agneta Öjehagen

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet En systematisk litteraturöversikt Observera! Alla detaljer i denna rapport har ännu inte helt kontrollerats. Det är därför

Läs mer

2013-12-04. Angående rutiner för urinscreening vid centralstimulerantiabehandling vid ADHD

2013-12-04. Angående rutiner för urinscreening vid centralstimulerantiabehandling vid ADHD 1 2013-12-04 Angående rutiner för urinscreening vid centralstimulerantiabehandling vid ADHD För det första vill vi be om ursäkt för att man vid informationen har talat om att Socialstyrelsen har ställt

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

RSU: s familjehemsguide

RSU: s familjehemsguide 1 RSU: s familjehemsguide 2 Familjehemsguiden A-Ö Att vara familjehem för RSU innebär att ta emot en ung vuxen eller en vuxen människa i sitt hem och ge denne eller denna en naturlig och trygg hemmiljö

Läs mer

ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling

ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling Anders, Med dr, Leg Psykoterapeut Riddargatan 1 (Beroendecentrum Stockholm) Centrum för Psykiatriforskning och Utbildning (CPFU) Karolinska Institutet

Läs mer

Foto: Bildarkivet SAMVERKANSPLAN NEDSTÄMDHET/ORO MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE. för barn och ungdomars psykiska hälsa

Foto: Bildarkivet SAMVERKANSPLAN NEDSTÄMDHET/ORO MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE. för barn och ungdomars psykiska hälsa Foto: Bildarkivet SAMVERKANSPLAN NEDSTÄMDHET/ORO MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa Bakgrund Den här samverkansplanen har tagits fram i samarbete med berörda verksamheter

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01 Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Nationell psykiatrisamordnings ställningstaganden och förslag avseende tidiga insatser till barn och unga som riskerar allvarlig

Läs mer

Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa

Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa Rapport 2011:1 Susanne Holmsten Utvecklings- och utredningsfunktionen Dom har

Läs mer