Läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd Evidensbaserade metoder farmakologiska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd Evidensbaserade metoder farmakologiska"

Transkript

1 Läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd Evidensbaserade metoder farmakologiska Orsolya Hoffmann, med dr överläkare Beroendecentrum Eskilstuna

2 Beroende Toleransutveckling Craving Kontrollförlust Abstinens

3 Beroendeutveckling Substans Ärftlighet Administrationssätt

4 Hjärna, nervceller

5 Brain Reward Mechanisms Goldstein, Addiction

6 Behov av farmakologisk behandling Abstinens Återfallsprevention

7 Alkoholabstinens I Tremor Ångest Sömnstörning Högt blodtryck Hög puls Delirium tremens Epileptiskt anfall hallucinationer förvirring

8 Alkoholabstinens II Lätt till måttlig abstinens Symptomatisk behandling (Atarax, Theralen) Svår abstinens: risk för delirium tremens (DT) eller utvecklat DT Korstolerant behandling: bensodiazepiner

9 Alkoholabstinens III Wernicke-Korsakoff Hos genetiskt predisponerade leder tiamin (B 1 vitamin) brist till hjärnskador Förvirring Förändringar i ögonmotoriken Ataxia Minnesstörning konfabulation

10 Wernicke Korsakoff Behandling Tiamin Betabion 50 mg/ml i.m. eller i.v. Neurobion 3ml= 100mg i.m.

11 Bensodiazepinabstinens I Ångest, Sömnstörningar, Depression, Rastlöshet, Paranoid tendens, Depersonalisation, Derealisation, Trötthet, Minnesstörningar, Koncentrationssvårigheter, Darrning, Ostadighet, Svettning, Illamående, Aptitlöshet, Värk i muskler, Ryckningar i muskler, Överkänslighet för ljud, ljus, beröring, Brännande och rinnande känslor, Dubbelseende, Perspektivförskjutningar, Metallsmak Delirium (förvirring, hallucinos) Epileptiska anfall

12 Bensodiazepinabstinens II Lätt till måttlig abstinens Symptomatisk behandling Svår abstinens: risk för delirium Korstolerant behandling: bensodiazepiner

13 Opioidabstinens I Gäspningar Svettningar/frysningar Ökad näs/tårflöde Oro, ångest 8-12 timmar Vida pupiller Gåshud Värk i leder, muskler timmar Kräkningar Diarré Insomnia timmar

14 Opioidabstinens II Lätt till måttlig abstinens Symptomatisk behandling Catapresan (clonidin) Svår abstinens Korstolerant behandling: opioider (buprenorfin, metadon) Gravida: risk för missfall: metadon

15 Abstinens Alkohol Opiater Bensodiazepiner 0-3 dagar 8 timmar Ca 4-14 dagar

16 Cannabisabstinens Cannabis ger troligen abstinens eftersom det är en dämpande drog Abstinensen blir mindre uttalad genom den långa halveringstiden Irritabilitet, ångest, dysfori/nedstämdhet Koncentrationssvårigheter, inlärningsproblem Cannabisrökning sänker IQ med minst 3-4 % Aldrig livshotande Symptomatisk behandling

17 Återfallsprevention

18 Alkoholens belöningsprofil

19 Alkoholberoende I Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer Disulfiram, akamprosat och naltrexon har alla en plats i terapin (Rekommendationsgrad A) Alla preparaten kan användas vid behandling av alkoholberoende generellt inom hälso- och sjukvården i kombination med ett omhändertagande som innefattar medicinska råd och stöd. (Rekommendationsgrad A) Såväl akamprosat som naltrexon har god säkerhetsprofil, saknar beroendepotential och har begränsade biverkningar. (Rekommendationsgrad A) Nalmefen (nyregistrerad)

20 Alkoholberoende II Behandlingsmålet är minskade alkoholrelaterade problem, något som kan uppnås genom alkoholfrihet, minskad totalkonsumtion och eller färre högkonsumtionstillfällen. Vid uppföljning ska behandlingsresultatet utvärderas regelbundet. Om utebliven effekt efter 2-3 månader bör behandlingen ändras. Vid god effekt bör man räkna med en behandlingstid om 6-12 månader, ev längre

21 Läkemedel vid olika psykiatriska sjukdomar Psykossjukdom ca 1% 2:a gen. neuroleptika 10 DD/1000 inv Depression Ångest 3 5% ca 5% SSRI 70 DD/1000 inv Alkoholberoende 6 7 % disulfiram acamprosat naltrexon 1 DD/1000 inv

22 Socialstyrelsens riktlinjer för missbruksoch beroendevården Akamprosat; minskad risk för återfall, minskat alkoholsug och fler helnyktra dagar. Evidensgrad 2 Naltrexon; minskad risk för återfall, minskat alkoholsug och fler helnyktra dagar. Evidensgrad 2 Disulfiram; nykterhet och färre missbruksdagar. Evidensgrad 1

23 Nedbrytning av alkohol

24 Disulfiram (Antabus) Blockerar syntesen av acetaldehyddehydrogenas Få vetenskapliga studier, mer beprövad erfarenhet Många rapporterade biverkningar men få dokumenterade, vanligast leverpåverkan (ca 7 veckor), hudutslag (första 3 veckorna) och trötthet Ska ges under övervakning, kontinuerlig kontroll av leverprover (1 gång per 2 veckor i 3 månader) och återbesök till läkare. Relapse är regel mer än undantag

25 Naltrexone nalmefen behandling Blockerar hjärnans opioidreceptorer Troligen mest effekt vid A118G-polymorfism, mutation of MOP receptor Effekt genom minskad berusningsupplevelse minskat sug att dricka mer, samt inte så positiva upplevelser av ruset För de personer som ej har ambitionen att vara helnyktra

26 Acamprosat (Campral) Taurin-analog som påverkar GABA/glutamatsystemet, men verkningsmekanismen är komplex I en större amerikanska studie uppnåddes bäst effekt för de personer som eftersträvade helnykterhet Minskar också merbegäret vid återfall och förkortar på så sätt återfallen Oddskvoten för nykterhet genom behandling jämfört med placebo är 1.4, vilket innebär att man måste behandla 8-9 patienter för att få en nykter, men det är trots allt ett bättre resultat än vid behandling av hypertoni

27 Behandling Naltrexon antingen kontinuerligt (delas 3ggr/vecka) eller till helgen dubbel dos Nalmefen vid behov Inledande period med disulfiram, övervakat på mottagningsbesök hos sköterska 2-3 dagar i veckan i 1-2 månader Samtidigt starta behandling med acamprosat

28 Opiatberoende Metadon Buprenorfin (Subutex, Suboxone) SOSFS 2009:27 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende

29 Amfetamin kokainberoende Antabus Naltrexon?

30 Behandlingsstrategi Beroende är kronisk sjukdom, kräver långvarig behandling, många år Långvarig drogfrihet inom institution (fängelse) betyder inte att patienten är botad

31 Vad är det som gör att behandling funkar? Behandlingsallians 30% Teknik 15% Förväntningar, placebo 15% Klientfaktorer 40%

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Beroendetillstånd 1109 Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Johan Franck, Beroendecentrum Stockholm (BCS), Stockholm Charlotte Hedberg, Centrum för allmänmedicin (CEFAM), Stockholm Inledning De flesta

Läs mer

Klinisk handbok 2012. Alkohol. Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling

Klinisk handbok 2012. Alkohol. Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Klinisk handbok 2012 Alkohol Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Tobias Eriksson Chefsöverläkare Beroende & Neuropsykiatri Innehåll Detta koncentrerade kompendium

Läs mer

Beroendebegreppet innefattar två delar: fysiskt och psykologiskt beroende och definieras enl DSM IV. Centralt när det gäller fysiskt beroende är:

Beroendebegreppet innefattar två delar: fysiskt och psykologiskt beroende och definieras enl DSM IV. Centralt när det gäller fysiskt beroende är: - 1 - LÄKEMEDELSBEROENDE Läkemedelsberoende är ett tillstånd som förutom att det medför ett stort lidande för den drabbade ofta är förenat med stora kostnader för samhället i form av hög sjukvårdskonsumtion

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Stockholms läns landsting 2007 Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Rapporten är framtagen av Johan Franck Utgåva 2, ISBN 91-85211-46-X (Reviderad

Läs mer

ALKOHOL OCH ANDRA DROGER - BEROENDE OCH SKADEPANORAMA.

ALKOHOL OCH ANDRA DROGER - BEROENDE OCH SKADEPANORAMA. ALKOHOL OCH ANDRA DROGER - BEROENDE OCH SKADEPANORAMA. Göran Löfstedt Chefsöverläkare Beroendecentrum i Örebro 21/9 2012 1 ALLA SAMHÄLLSKLASSER KAN DRABBAS: 21/9 2012 2 Varför dricker Jeppe? Yrsla? 21/9

Läs mer

Biologiska faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling

Biologiska faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling Biologiska faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling Anders Håkansson, leg läkare, post doc Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Beroendecentrum, Psykiatri Skåne Beroendediagnos

Läs mer

ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling

ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling Anders, Med dr, Leg Psykoterapeut Riddargatan 1 (Beroendecentrum Stockholm) Centrum för Psykiatriforskning och Utbildning (CPFU) Karolinska Institutet

Läs mer

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Den förändring som gjorts i årets psykiatri-avsnitt är tillägget av rubriken Tillfällig ångest - barn och ungdomar.

Läs mer

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta Inledning Långvarig användning av starka opioider är framför allt indicerad vid behandling av svår smärta vid cancerrelaterade smärttillstånd. I vilken utsträckning starka opioider skall användas vid andra

Läs mer

Behandling av alkohol- och narkotikaproblem

Behandling av alkohol- och narkotikaproblem Behandling av alkohol- och narkotikaproblem Behandling av alkohol- och narkotikaproblem En evidensbaserad kunskapssammanställning Volym I Augusti 2001 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The

Läs mer

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31 Vårdprogram I :C:611(39) Handlingsguide för stöd åt gravida kvinnor och missbruk Barnhälsovården Barn- och ungdomsmedicin Kvinnosjukvården Mödrahälsovården Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version Vad är Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg? Vad är nationella riktlinjer? Stöd vid fördelning av resurser

Läs mer

Slutenvårdsregistrering

Slutenvårdsregistrering Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga Inskrivningsdatum

Läs mer

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare.

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. Ungefär en miljon människor i Sverige har alkoholvanor som medför en ökad risk för ett stort antal hälsoproblem

Läs mer

Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga

Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga Ange

Läs mer

3-månadersuppföljning

3-månadersuppföljning Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga SOCIODEMOGRAFISKA

Läs mer

Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga

Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga SOCIODEMOGRAFISKA

Läs mer

Behandlingsprogram. LARO- MOTTAGNINGEN Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende. Metadonprogrammet

Behandlingsprogram. LARO- MOTTAGNINGEN Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende. Metadonprogrammet Behandlingsprogram LARO- MOTTAGNINGEN Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende Metadonprogrammet Verksamhetsområde Beroende- och neuropsykiatri Psykiatridivisionen Akademiska sjukhuset Uppsala

Läs mer

Beroendeutveckling. Vad händer i hjärnan?

Beroendeutveckling. Vad händer i hjärnan? Beroendeutveckling Vad händer i hjärnan? Jenny Häggkvist, Med. Dr Centrum för Psykiatriforskning Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Karolinska Institutet Föreläsningen - Introduktion till hjärnan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter Författare: Dr. David Healy INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANTIDEPRESSIVA LÄKEMEDEL... 2 ALLMÄNNA FRÅGOR... 3 LÄKEMEDEL OCH KEMISKA SUBSTANSER...

Läs mer

Introduktion. och att det vid resor kan vara krångligt. Men med läkemedlet Metadon får man möjlighet att bygga upp sitt liv utan heroin.

Introduktion. och att det vid resor kan vara krångligt. Men med läkemedlet Metadon får man möjlighet att bygga upp sitt liv utan heroin. Metadonhandboken Metadonhandboken Harm Reduction Skadereducering har humanistisk värdegrund: Brukarens val att använda narkotika accepteras som en realitet. Inget moraliskt omdöme fälls, varken i syfte

Läs mer

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Av Susanne Bejerot, psykiatiker- Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

tobaksberoende Allmänna synpunkter

tobaksberoende Allmänna synpunkter Tobaksberoende tobaksberoende I första hand nikotinersättningsmedel I andra hand vareniklin Champix Allmänna synpunkter Tobaksberoende orsakat av rökning leder till komplikationer i flera olika organsystem.

Läs mer

Subutexbehandling, för- och nackdelar

Subutexbehandling, för- och nackdelar Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Höstterminen, 2007 Rapport nr. 435 Subutexbehandling, för- och nackdelar Thomas Johansson Henrik Karlsson Abstract Subutex används

Läs mer

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende Slutsatser och förslag Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Ansvarsfull alkoholservering. Ett utbildningsmaterial

Ansvarsfull alkoholservering. Ett utbildningsmaterial Ansvarsfull alkoholservering Ett utbildningsmaterial Ansvarsfull alkoholservering Ett utbildningsmaterial Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice, e-post: publikationsservice@folkhalsomyndigheten.se.

Läs mer