Årsredovisning 2013 Arbetsgivarföreningen kfo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013 Arbetsgivarföreningen kfo"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Arbetsgivarföreningen kfo

2 Verksamhetsberättelse Ledare: En väl fungerande lönebildning Sverige har genomlevt tre stora avtalsrörelser på lika många år. I och med 2013 års avtalsrörelse gäller återigen treårsavtal, vilket ger företag och organisationer bra förutsättningar att planera sin verksamhet långsiktigt. Den vanliga definitionen på en väl fungerande lönebildning är att den ska ge reallöneökningar, ge få arbetsmarknadskonflikter och medverka till ökad sysselsättning. Den svenska lönebildningsmodellen utgår även från att den internationellt konkurrensutsatta sektorn är lönenormerande och att kostnaderna inte ska öka mer än i våra konkurrentländer. Reallöneökningen för 2013 hamnar på cirka 2,5 procent och under de senaste 20 åren har reallönerna ökat med nästan 50 procent. Den senaste avtalsrörelsen har varit fredlig och i en internationell jämförelse har Sverige relativt få förlorade arbetsdagar på grund av arbetsnedläggelse. Sysselsättningen steg under 2013 men eftersom arbetskraften ökade i motsvarande takt kunde inte arbetslösheten pressas ned. Sedan 2007 har produktiviteten i Sverige utvecklats svagare än i konkurrentländerna. Den starka kronan och något högre arbetskraftskostnader än i omvärlden innebär att omvandlingstrycket i exportindustrin sannolikt kommer att öka. Den sammantagna bilden är ändå att arbetsmarknadens parter under en lång period har lyckats träffa avtal som är förenliga med en väl fungerande lönebildning. KFO har i samtliga avtal hamnat i nivå med den övriga arbetsmarknaden. Värt att framhålla är att många av KFOs avtal löper på hela 37 eller 38 månader. Dessutom var KFO, tillsammans med Svensk Handel och Handelsanställdas förbund, först ut på den svenska arbetsmarknaden med att träffa avtal om så kallade introduktionsanställningar. Det är ett sätt att underlätta övergången mellan skola och yrkesliv och att säkra kompetensförsörjningen inom handelsbranschen. Blickar man framåt så har KFO påbörjat ett analysarbete för att utveckla vår medlemsservice och lägga grunden för en framtida strategi. Vi har bland annat jämfört vad som ingår i medlemskapet och vad det kostar i jämförelse med andra arbetsgivarorganisationer. Glädjande nog har KFO sammantaget de lägsta serviceavgifterna på marknaden samtidigt som föreningen erbjuder alla de produkter som kan finnas på en arbetsgivarorganisation. Vi kommer även att göra en stor medlemsundersökning för att ta reda på hur medlemmarna uppfattar KFOs service, kompetens och bemötande. foto: lena dahlström 22 Inom KFO finns både små och stora verksamheter som verkar inom många olika branscher. De stora kooperativa och ömsesidiga bolagen utgör en viktig del av det svenska näringslivet och våra medlemmar inom personlig assistans och förskola är bra exempel på långsiktiga utförare av välfärdstjänster med hög kvalité. Därtill kommer alla KFOs medlemmar inom folkrörelser och den ideella sektorn som utgör en stor del av det svenska civilsamhället. Vad förenar då alla dessa medlemmar inom KFO? Jo, viljan att svara upp mot ett behov och viljan att göra skillnad. Inflytande och

3 Innehåll demokrati är viktiga ledord, liksom att vinster återinvesteras i verksamheten eller på annat sätt kommer medlemmar, kunder och brukare till godo. Jag och mina medarbetare känner starkt för KFOs medlemmar och deras verksamheter, som möter både individens och samhällets behov mitt emellan den offentliga sektorn och det rent kommersiella före tagandet. 20 Vi ska göra allt vi kan för att ge våra medlemmar bästa tänkbara förutsättningar att bedriva sin verksamhet, både genom att förhandla fram branschanpassade kollektivavtal och att ge dem ett professionellt stöd i arbetsgivarfrågor Petter Skogar, Förbundsdirektör, Arbetsgivarföreningen KFO 20 Nominallön, reallön och KPI Procentuell förändring Källor: Medlingsinstitutet och SCB Anmärkning: Data för 2013 är preliminära. -5 Källor: Medlingsinstitutet och SCB. Anmärkning: Data för 2013 är preliminära. -10 God reallönetillväxt trots nominellt låga lönelyft. Sedan mitten på 90-talet har reallönerna ökat med nästan 50 procent. Reallöneutveckning Nominell löneökning KPI-index Reallöneutveckning Nominell löneökning KPI-index Källor: Medlingsinstitutet och SCB Anmärkning: Data för 2013 är preliminära Reallöneutveckning Nominell löneökning KPI-index Verksamhetsberättelse 2 Ledare 4 KFO fyllde 70 år 5 KFO firade med öppet hus 6 Fakta om KFO 8 Avtalsområden 9 Förskola, skola, fritidshem 10 Personlig assistans 11 Hälsa, vård, omsorg 11 Hushållsnära tjänster 12 Försäkringsverksamhet 13 Arbetskooperativ 13 Ideella organisationer 13 Folkrörelser 14 Butiks- och stormarknadsavtalen 14 Distribution 15 Handeln 15 Tjänstemän inom handeln 16 Industri, fastighetsförvaltning och petroleum 17 Tjänsteföretag 17 Petroleum 18 Medlemsservice 18 Tjänstepensionsavtal 19 Premier 20 Trygghetsstiftelserna 21 Förhandlingar och juridik 21 Temagruppen entreprenörskap och företagande inom social ekonomi 22 Jämställdhet och diskriminering 22 Arbetsmiljö 23 Utbildning 24 Närings- och samhällspolitik 25 Kommunikation och marknadsföring 26 Närliggande organisationer 27 Samverkansorgan 28 KFOs kollektivavtal 29 Styrelse, revisorer valberedning Årsredovisning 31 Förvaltningsberättelse och räkenskaper 32 Arbetsgivarföreningen KFO 40 Athene Arbetsgivarservice AB 3

4 Verksamhetsberättelse Kerstin Landelius och Svea Taube anställdes som maskinskriverskor på KFO 1944 respektive foto: kfo:s bildarkiv. Bilden är tagen på en personalfest på Mosebacke Längst till vänster sitter chefen för KFO, Emil Enqvist. foto: kfo:s bildarkiv. KFO fyllde 70 år KFO har gått från att vara en arbetsgivarorganisation för den traditionella kooperationen till en organisation som samlar både den traditionella kooperationen och andra idéburna företag och organisationer inom civilsamhället. Allt sedan bildandet 1943 har KFOs grundfundament varit det huvudavtal som tecknades med LO, och som numera omfattar nästan alla motparter. Avtalen innebär att KFO garanterar de fackliga motparterna konkurrensneutrala avtal, samtidigt som de fackliga organisationernas motprestation är arbetsfred. Huvudavtalet är unikt eftersom KFO inte är en konfliktorganisation. I vanliga fall är strejk och lockout det yttersta sättet att lösa en intressekonflikt mellan arbetsgivarorganisation och de fackliga motparterna. KFO hanterar istället sådana tvister genom att parterna efter en strandad förhandling tvingas in i två formella, interna medlingar, ett system som har skyddat KFOs medlemsföretag från legala konflikter. Namnet KFO betydde ursprungligen Kooperationens förhandlingsorganisation. På den tiden var Kooperativa Förbundet, KF, Sveriges största företagsgrupp. Förutom detaljhandeln som drevs av konsumentföreningarna, hade KF även industrier som producerade en mängd olika varor. Under åttiotalet började dock den KF-ägda industrisektorn att avvecklas, samtidigt som konkurrensen skärptes betydligt inom detaljhandeln. För KFO innebar detta ett tapp av ett stort antal medlemsföretag. Samtidigt lockades en mängd idéburna och nykooperativa verksamheter till KFO tack vare värdegrunden och huvudavtalen med de fackliga organisationerna. Medlems antalet växte i takt med att nya medlemsgrupper valde att ansluta sig till KFO kom de ideella organisationerna. I slutet av åttiotalet blev det möjligt att driva kooperativa förskolor finansierade av kommunerna och 1988 blev kooperativa förskolor en ny medlemsgrupp i KFO. Under nittiotalet blev även vård- och omsorgsföretag, friskolor och personlig assistansanordnare nya avtalsområden. Även verksamheter inom folkrörelserna, arbetskooperativen och partierna valde att ansluta sig. Idag har KFO nästan 4000 medlemsföretag, som tillsammans har cirka anställda. Det gör KFO till Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation. 4

5 KFOs 70-årsjubileum firades i samband med stämman. Högst upp på Klara södra kyrkogata 1 samlades medlemmar, styrelseledamöter, samarbetspartners och personal till ett öppet hus med utställningar och mingel. foto: helena sundqvist laurin, helen ala-kojola, tobias berving. KFO firade med öppet hus Drygt tvåhundra medlemmar och samarbetspartners kom till öppet hus när KFO firade 70 år. Firandet hölls i samband med årsstämman den 31 maj och besökarna bjöds på kortseminarier, utställningar, jubileumstårta och varsin present. Närmare tjugo medlemsföretag visade upp sina verksamheter genom informativa och inspirerande utställningar. Tillsammans visade de vilken mångfald av verksamheter som ryms inom KFO. Under dagen hölls nio kortseminarier där medlemmar, styrelseledamöter och experter från KFO delade med sig av sina erfarenheter. I samband med 70-årsfirandet avtackades även Arne Mårtensson, som efter sju år på posten som vd och sedermera förbundsdirektör gick i pension. Medlemsantal

6 Verksamhetsberättelse Fakta om KFO KFO är Sveriges största fristående arbetsgivarförening. Vi ger våra medlemmar personligt och professionellt stöd i stora och små arbetsgivarfrågor. Vi arbetar aktivt och strategiskt inom politiken, föreningslivet och näringslivet för att förbättra livsvillkoren för våra medlemmar. Många av våra medlemmar är kooperativa och idéburna företag, ideella organisationer och folkrörelser. Våra medlemmar och deras anställda Antal medlemsföretag och antal anställda per medlemskategori för aktiva medlemmar per (Inom parentes december 2012.) Rapporten utskriven Avtalsområde Summa av antal anställda Summa företag per avtalsområde Folkrörelser (3 762) 678 (664) Förskolor/Fritidshem och (16 064) (1 411) fristående skolor Försäkringsverksamhet (3 659) 2 (2) Handelsföretag (22 223) 208 (224) Hälsa, vård och övrig omsorg (5 746) 313 (262) Ideella organisationer (3 754) 629 (636) Industri och Fastighetsförvaltning (2 914) 40 (46) Personlig Assistans (32 049) 495 (482) Petroleumhandel (3 407) 26 (25) Tjänsteföretag (3 791) 120 (111) Totalsumma (97 369) (3 863) Personlig assistans Handelsföretag Förskolor, fritidshem och fristående skolor Hälsa, vård och övrig omsorg Folkrörelser Försäkringsverksamhet Tjänsteföretag Antal anställda efter avtalsområde Antal medlemsföretag efter avtalsområde Ideella organisationer Petroleumhandel Industri och fastighetsförvaltning 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 6

7 Årets lönestatistik Varje år samlar KFO in löneuppgifter från alla medlemmar och tar fram statistik på marknadslönerna. Lönestatistiken är partsgemensam och ett viktigt underlag för de centrala löneförhandlingarna. Våra medlemmar har också möjlighet att använda lönestatistiken som ett hjälpmedel i lönesättningen. Under året har KFO samlat in underlag för lönenivåer inom alla avtalsområden. Lönenivå och löneutveckling tjänstemän/medarbetare September 2012 september 2013 (folkrörelsen oktober oktober) Medellön, kr/månad Lönehöjning, % Medlemskategori identiska individer Folkrörelsen ,5 % För- och fristående skolor, fritidshem ,7 % Försäkringsverksamhet ,3 % Handelsföretag ,3 % Hälsa, vård och övrig omsorg 1) ,0 % Ideella organisationer ,5 % Industri/fastighetsförvaltning ,8 % Personlig assistans 2) ,7 % Petroleumhandel ,6 % Tjänsteföretag ,4 % 1) 2013 års underlag består till viss del av 2012 års löner eftersom 2013 års förhandlingar blev klara sent. 2) Månadsanställda och timanställda personliga assistenter Löneläge och löneutveckling arbetare September 2012 september 2013 Avtalsområde Medellön 1), kronor/månad Lönehöjning, % identiska individer Detaljhandel 1) ,0 % Distribution 1) ,6 % Fastighetsarbete 2) ,9 % 1) Medellön beräknad på fast och rörlig lön 2) Fast månadslön 7

8 Verksamhetsberättelse foto: kfo:s bildarkiv. Avtalsområden KFO förhandlar och sluter kollektivavtal för våra medlemmar. Vi har branschanpassade kollektivavtal för cirka 35 olika områden. Några av KFOs avtalsområden är: Fristående förskolor, skolor och fritidshem Personlig assistans Hälsa, vård och övrig omsorg Hushållsnära tjänster Ideella organisationer Folkrörelser Arbetskooperativ Butiks- och stormarknadsavtalen Distribution Tjänstemän inom handeln Industri och fastighetsförvaltning Petroleum Tjänsteföretag Försäkringsverksamhet 8

9 Den första förskolan som blev medlem i KFO var Föräldrakooperativet Ior, år Därefter strömmade de föräldrakooperativa och personalkooperativa förskolorna in. Idag är drygt 1400 förskolor och cirka 140 fristående skolor medlemmar i KFO. foto: helen ala-kojola. Förskola, skola, fritidshem Förskolor, skolor och fritidshem är det största avtalsområdet inom KFO räknat till antal medlemmar. Området har under året stått i fokus i samhällsdebatten. Kraven på legitimation för lärare ses mestadels som positivt, men innebär att många arbetsgivare ägnat arbete åt att omorganisera verksamheten. Under verksamhetsåret har ett nytt kollektivavtal träffats om löner och allmänna villkor för fristående skolor, förskolor och fritidshem med Kommunal. Avtalet, som löper från den 1 september 2013 till den 31 oktober 2016, har en individuell höjning med ett löneutrymme på 500 kronor första året, 550 andra och 650 kronor Avtalen med Vision och Sveriges Skolledarförbund löper tillsvidare och nivån vid lönehöjning sätts genom dialog där man utgår från individuella mål samt resultatuppfyllelse. Rådgivningen och stöd i arbetsgivarrollen via telefon och mejl till medlemsföretagen utgör en stor del av den dagliga verksamheten. Antalet centrala tvister är fortsatt lågt och rör inte principiella frågor utan är av individkaraktär. KFO har genomfört utbildningsinsatser tillsammans med samarbetspartners, till exempel arbetsgivarkvällar och deltagit på för området relevanta konferenser och mässor. Fackliga motparter Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Vision och Sveriges Skolledarförbund. Verksamhetskommitté: Anna Dannert, Mosebacke Förskolor AB, Stockholm Elin Ekenskär, ULNA AB, Trollhättan Hans-Erik Karlsson, Ideella föreningen Eketånga Montessoriskola, Halmstad Mary-Anne Mårdh, FVBU, Norrköping Marie Rydberg, Stiftelsen Casa Del Bambini, Göteborg Mimmi von Troil, FSO, Göteborg Dick Holmlund, Filosofiska i Sverige AB (Svb), Stockholm Mats Sjöberg, Skogsbackens förskola, Svenshögen. 9

10 Verksamhetsberättelse Dåvarande socialminister Bengt Westerberg och Martin Larson, en av pionjärmedlemmarna i Brukarkooperativet JAG, firar att en enhällig riksdag har klubbat beslutet om assistansreformen (1993). På bilden syns även Robert Larson. I samband med reformen sökte sig många assistansanordnare till KFO. Idag är personlig assistans det största avtalsområdet inom KFO räknat till antalet anställda. foto: föreningen jag Personlig assistans Facklig motpart Kommunal Området personlig assistans är KFOs största verksamhetsområde räknat till antalet anställda i medlemsföretagen. I juni träffades ett avtal med Kommunal som löper på 37 månader. Ett löneutrymme per heltidsanställd och månad om lägst 500 kronor den 1 augusti 2013, 550 kronor den 1 augusti 2014 samt 650 kronor den 1 augusti 2015, fördelas individuellt på respektive arbetstagare. För deltidsanställda beräknas beloppet proportionellt. Avtalet innebär också vissa höjningar av ersättningen för arbete på obekväm tid, jour- och beredskap under avtalets löptid. I en ny skrivning om allmänna anställningsvillkor anges att arbetstimmar som sker under utbildning inte ska räknas som arbetad tid i förhållande till arbetstidslagen. En överenskommelse har gjorts om att man kan förhandla lokala avtal för att utöka möjligheten att arbeta mer jour än vad som begränsas i arbetstidslagen. KFO-LO fonden har dessutom avsatt medel från och med hösten, för ett projekt som under tre år kommer att lyfta specifika branschfrågor. Verksamhetskommitté Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning AB, Bromölla Katarina Bergwall, STIL Stiftarna av Independent Living i Sverige, Johanneshov Suzanne Elmqvist, Sundbyberg Linda Forzelius, Brukarkooperativet JAG, Stockholm Lilly Key, Intressegruppen för Assistansberättigade, Bromölla Christer Ryder, AssistansPoolen i Kalmar län AB, Färjestaden 10

11 De första medlemmarna inom hälsa, vård och omsorg samt hushållsnära tjänster kom till KFO i slutet av 90-talet, till exempel HSB Omsorg och Hemfrid. Det var nya branscher där det var extra viktigt att få till schyssta villkor och kollektivavtal. foto: hsb omsorg Hälsa, vård, omsorg Området hälsa, vård och omsorg har drygt 500 medlemsföretag, framförallt inom behandlingshem och hemtjänst. Löneavtalet med Kommunal löper på 37 månader och ger både första året och andra året ett löneutrymme om lägst 550 kronor, samt sista året 600 kr per heltidsanställd att fördelas helt individuellt. Med Vårdförbundet, Vision, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter och Fysioterapeuterna löper sedan tidigare tillsvidareavtal där lönebildningen sker utifrån varje verksamhets egna förutsättningar. För dessa organisationer har ett projekt just startats upp som ytterligare ska se över såväl samverkansformer som vissa individuella avsteg från kollektivavtalet. Utbildning har bland annat hållits i arbetsgivaransvaret för företagen inom denna sektor. KFO biträder även Famnas medlemmar i upphandlingsfrågor. Fackliga motparter Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Kommunal, Vårdförbundet och Vision. Verksamhetskommitté Barbro Bergström, KULING Rehab och Hälsa AB, Lysekil Per-Olof Gottberg, Grannskapsservice Tillberga ek för, Västerås Daniel Riddez, Magelungens Behandlingscenter, Stockholm Susanne Tonnysson, HSB Omsorg AB, Danderyd. Hushållsnära tjänster Hushållsnära tjänster är ett område med både stora och små verksamheter, och hela branschen har möjlighet till god utveckling. Löneavtalet med Kommunal löper på 37 månader från den 1 september 2013 till den 30 september 2016 och ger ett löneutrymme om lägst 500 kronor 2013, 650 kronor 2014 och 550 kronor 2015 per heltidsanställd. Beloppet fördelas helt individuellt. Facklig motpart Kommunal 11

12 Verksamhetsberättelse Grundidén för försäkringar är att dela risker. Därför väcks tanken om en lösöresförsäkring för vanligt folk inom Kooperativa Förbundet (KF). Första bolaget som bildas är Samarbete, som så småningom slås ihop med livförsäkringsbolaget Folket. Man byter namn till Folksam, som blir medlemmar i KFO redan vid starten foto: folksam. Försäkringsverksamhet Fackliga motparter FTF och Handelsanställdas förbund. Avtalsområdet omfattar främst Folksam. För 2013 träffades ett 15 månader långt löneavtal som innebär en generell löneökning för FTF och Handelsanställdas förbund med 3,0 procent. Akademikerförbundens löneavtal löper sedan tidigare utan siffror. 12

13 BILD FRÅN FOLKETS HUS OCH PARKER Många folkrörelser valde att ansluta sig till KFO under 2000-talet, då de sympatiserade med huvudavtalet och den idéburna värdegrunden. Folkets Hus och Parker bildades år 2000, då Folkparkernas Centralorganisation (bildad 1905) och Folkets Husföreningarnas Riksorganisation (bildad 1932) slogs ihop. Samma år blev de medlemmar i KFO. Bilden är tagen på Åsöberget foto: a-bild. Folkrörelser Folkrörelser är KFOs näst största avtalsområde sett till antal medlemmar träffades ett treårigt avtal som löper till och med den 30 september För de medlemmar som tillämpar individuell lönesättning ger avtalet en genomsnittlig löneökning på 2,2 procent, dock lägst 265 kr i individgaranti. För företag och organisationer som tillämpar tarifflönesystem höjs tarifferna och utgående löner, med 2,2 procent, dock lägst 265 kronor. Facklig motpart Handelsanställdas förbund Ideella organisationer Facklig motpart Unionen och Akademikerförbunden tecknades ett treårigt avtal som löper från och med den 1 maj 2013 till den 30 april Löneökningsutrymmet uppgår till 2,1 procent för 2013, 2,3 procent för 2014 och 2,4 procent för Verksamhetskommittén hade ett sammanträde under Verksamhetskommitté: Susanne Lindqvist, Coompanion, Gävle Örjan Brinkman, Sveriges Konsumenter, Stockholm Annika Nyström Karlsson, HSO, Sundbyberg Lena Ridemar, Reumatikerförbundet, Stockholm Margareta Åsén-Johansson, SRF Stockholm och Gotlands län, Stockholm Eva Björk, Synskadades Riksförbund, Enskede Arbetskooperativ 2013 tecknades ett 38-månadersavtal som löper från och med den 1 juni 2013 till den 31 juli Löneökningsutrymmet uppgår till 550 kr för 2013, 550 kr för 2014 och 600 kr för Fackliga motparter Kommunal 13

14 Verksamhetsberättelse 1946 tecknar KFO ett huvudavtal med LO som innebär att den kooperativa rörelsen inte hindras i tävlan på lika villkor med annan företagsamhet att utvecklas i allt större omfång och betydelse. Huvudavtalet har KFO numera tecknat med alla sina motparter. Just den här bilden kommer från överläggningar med Handelsanställdas förbund 1964 foto: kfo:s bildarkiv. Butiks- och stormarknadsavtalen Facklig motpart Handelsanställdas förbund De träffade avtalen, som omfattar cirka anställda, innebär löneökningar med 560 kronor per månad från och med den 1 april 2013 och 2014, samt 580 kr från och med den 1 april Lönehöjningen fördelas med 60 procent generellt påslag och 40 procent i lokalt utrymme. Lägstalönerna höjs med 85 procent av det totala löneutrymmet. Parterna har också enats om ett avtal om yrkespraktik som innebär att medlemmar i KFO som omfattas av butiks- eller stormarknadsavtalet har möjlighet att ta emot en praktikant under ett år på heltid till 75 procent av lönen. Butiken utser en handledare som fungerar som stöd i det dagliga arbetet. Yrkespraktikanten kombinerar 75 procent praktiskt arbete med 25 procent självstudier. Både handledare och praktikant har tillgång till en interaktiv webbportal med ett antal utbildningsområden och arbetsuppgifter. Verksamhetskommitté: Jan-Eric Agnemyr, Konsum Värmland, Karlstad Erik Österberg, Coop Butiker & Stormarknader AB, Solna Pia Nordgren, Coop Butiker & Stormarknader AB, Solna Karin Bartholf, KF ek förening, Solna. Distribution Ett treårigt avtal om allmänna villkor och löner trädde i kraft den 1 april Första avtalsåret innehöll en individgaranti om 193 öre per timme. Därutöver disponerade de lokala parterna en pott om 129 öre per timme. Verksamhetskommitté: Roger Eckman, Coop Logistik AB, Upplands-Bro Pia Nordgren, Coop Butiker och Stormarknader AB, Solna. 14

15 Redan 1906 vill KFs kongress ha 8 timmars arbetsdag och man slår fast att kooperationen bör föregå som gott exempel när det gäller arbetsgivarskap. Det första kollektivavtalet tecknas 1912 och gäller KFs kontors- och lagerpersonal vid huvudkontoret. KFs förhandlingsorganisaition, KFO, bildas först Bilden är tagen på Odengatan 31, år foto: karl sanders, kf bibliotek och arkiv. Handeln Handeln är KFOs näst största avtalsområde sett till antal anställda i medlemsföretagen. Inom handelsområdet har KFO under året träffat avtal med Handelsanställdas förbund för butiks- och stormarknadspersonal, terminalarbetare och chaufförer (distribution) samt för tjänstemän. För arbetsledande personal har KFO också ett tillsvidareavtal med KFT inom Ledarna. Tillsammans med Svensk Handel och Handelsanställdas förbund bildade parterna kollektivavtalsstiftelsen Handels yrkesnämnd som bland annat har till uppgift att höja de anställdas yrkesstatus och bidra till att säkerställa företagens behov av kompetensförsörjning. För verksamheten har parterna anställt en kansliansvarig på heltid. Nämndens arbete kommer att finansieras genom en kollektivavtalsavgift. Fackliga motparter Handelsanställdas förbund och Kooperativa Tjänstemännens Förbund Tjänstemän inom handeln Avtalet om allmänna villkor och löner är treårigt och löper ut den 31 mars Löneökningar från den 1 april, 2,2 procent för 2013, 2,2 procent för 2014 och 2,4 procent för Avtalet innehåller individgarantier. Verksamhetskommitté: Jan-Eric Agnemyr, Konsum Värmland, Karlstad Erik Österberg, Coop Butiker & Stormarknader AB, Solna Pia Nordgren, Coop Butiker & Stormarknader AB, Solna Karin Bartholf, KF ek förening, Solna. 15

16 Verksamhetsberättelse BILD från OKQ bildades IC, Bilägarnas Inköpscentral, och på tio år lyckas man pressa priserna till att vara Europas lägsta byter man namn till OK, Oljekonsumenterna, och 1999 ingås ett joint venture med Kuwaitiska staten. OKQ8 är idag ett etablerat varumärke på svensk drivmedelsmarknad. De blev medlemmar i KFO foto: oks bildarkiv. Industri, fastighetsförvaltning och petroleum Facklig motpart Unionen, Akademikerförbunden, Ledarna För avtalsområdet industri, fastighet och petroleum träffades ett nytt kollektivavtal för tjänstemännen om allmänna villkor och löner från och med den 1 april 2013 till den 31 mars Den totala lönesumman för Unionen och Akademikerförbundens medlemmar ska den 1 april 2013 ha ökat med lägst 2,0 procent. Unionens medlemmar garanteras också en lönehöjning om lägst 250 kr. Med såväl Akademikerförbunden och Ledarna träffades nya löneavtal med en tydligare lönerevisionsprocess. Avtalet med Ledarna innehåller inga löneökningstal, individgarantier eller lägstalöner. Verksamhetskommitté: Lars Dahlensjö, BIVA AB, Linköping Malin Eklund, OKQ8 AB, Stockholm Thomas Gustafsson, Riksbyggen, Stockholm 16

17 I slutet av 1800-talet startades ett litet borstbinderi i Stockholm. Det blev en lyckad rörelse, så lyckad att den finns än idag. Idag heter företaget Iris Hantverk och de är medlemmar i KFO sedan 1979 och tillhör avtalsområdet tjänsteföretag. foto: iris hantverk Tjänsteföretag 2013 tecknades ett treårigt avtal som löper från och med den 1 april 2013 till den 31 mars Löneökningsutrymmet uppgår till 2,0 procent för 2013, 2,3 procent för 2014 och 2,5 procent för Verksamhetskommittén hade ett sammanträde under Fackliga motparter Unionen och Akademikerförbunden Verksamhetskommitté: Åsa Andersson Antelli, Hemfrid i Sverige AB, Stockholm Agneta Karlsson, Arenagruppen, Stockholm Ylva Arnold, Norstedts Förlagsgrupp, Stockholm Sara Edhäll, Iris Hantverk, Stockholm Erik Hoving, C företaget vård & omsorg, Uppsala. Petroleum Ett nytt avtal med Transportarbetarförbundet för anställda på bensinstationer trädde i kraft den 1 april 2013 och innebär löneökningar med 344 öre den 1 april 2013, 308 öre den 1 april 2014 samt 315 öre den 1 april Verksamhetskommitté Philip Palmgren, OKQ8 AB, Stockholm Olle Janrik, OKQ8 AB, Stockholm Stefan Särnehed, OK Värmland ek för., Karlstad Sonia Turstedt, OK Norrbotten, ek för., Luleå. 17

18 Verksamhetsberättelse foto: kfo:s bildarkiv. Medlemsservice Tjänstepensionsavtal Alla anställda hos KFOs medlemmar omfattas av pensionsavtal som specificeras i kollektivavtalet. Följande pensionslösningar finns: KFO-PTK KTP-planen är uppdelad i två avdelningar: KTP 1 omfattar anställda födda 1981 och senare. Den administreras av Collectum (där den kallas ITP 1). Nya medlemmar i KFO kan teckna enbart KTP 1 för alla sina anställda tjänstemän. KTP 2 omfattar anställda födda 1980 och tidigare. KTP 2 administreras av Folksam. KFO-Handels KTP-planen är uppdelad i två avdelningar: KTP 1 omfattar anställda födda 1983 och senare. Den administreras av Pensionsvalet. KTP 2 omfattar anställda födda 1982 och tidigare. Den administreras av Folksam. KFO-LO Mellan KFO och LO gäller Kooperationens avtalspension, KAP. Den administreras av Pensionsvalet. 18

19 Marlene Pettersson anställdes på KFO 1966 och arbetade i växeln och receptionen. foto: kfo.:s bildarkiv. Premier KFO-LO En återbetalning av inbetalda premier för avtalgruppsjukförsäkringen (AGS) åren 2005 och 2006 har beslutats. Återbetalningen sker under Avtalgruppsjuk försäkringen och premiebefrielseförsäkringen för KAP har varit rabatterad till 100 procent. Premien för avtalgrupplivförsäkringen (AGL) har sänkts. KFO-PTK och KFO-Handels Riskförsäkringarna i dessa två pensionsavtal har stärkts. Det gäller främst sjuk- och premiebefrielseförsäkringen. Premien för dessa två försäkringar har varit rabatterad till 50 procent. Folksam Liv, som är försäkringsgivare, har sett över sina modeller för att göra reservering vid ett skadefall för dessa produkter och förändrat dessa modeller. Förändringen kommer att genomföras till KFO-PTK och KFO-Handels När det gäller den förmånsbestämda ålderspensionen i dessa två pensionsavtal, KTP 2, så har försäkringsgivaren Folksam Liv en stabil affär med goda nyckeltal vilket innebär en stabil premiesituation. Nyckeltalets styrka har aktualiserat frågan om åtgärder, till exempel rabatt av premien för ålderspensionen. Den så kallade värdesäkringsavgiften har varit rabatterad till 100 procent. Kooperationens Pensionsstiftelse Större arbetsgivare kan finansiera en förmånsbestämd ålderspension i KTP 2 via avsättningar till Kooperationens pensionsstiftelse. Avkastningen i pensionsstiftelsens tre portföljer har under året varit god. Räntan för räkna pensionsskulden har sänkts men en onödig säkerhetsbelastning har tagits bort, varför effekten av den sänkta räntan nästan har eliminerats. Verksamhetskommitté för pension och försäkring Anders Stake, Konsum Gävleborg, Gävle Petter Skogar, KFO, Stockholm Berit Jebjerg, OKQ8, Stockholm Sara Antic, Ulna, Trollhättan Helen Karlsson, Gil, Göteborg Ingrid Burman, HSO, Stockholm Johnny Capor, KF, Stockholm P-O Westerlund, KFO, Stockholm. 19

20 Verksamhetsberättelse Överläggningar med Handelsanställdas förbund år 1962 under ledning av Harry Hjalmarson, dåvarande ordförande i KFO. foto: kfo:s bildarkiv. Trygghetsstiftelserna KFO/LO-fonden Ordinarie styrelseledamöter från KFO har varit Arne Mårtensson, KFO, Karin Goddard, Riksbyggen och Pia Nordgren, Coop Sverige AB. I beredningsgruppen har Sven Rosqvist, KFO ingått. Kollektivavtalsstiftelsen KFO-Handels Trygghets- och AGE-fond Från fonden har drygt 2,7 miljoner kronor betalats ut i bidrag under året. Fondens behållning var drygt 42,9 miljoner kronor den 31 december 2013 varav drygt 1,6 miljoner kronor är avsatta för redan fattade beslut. Kollektivavtalsstiftelsen KFO-Handels Trygghetsfond för butiks- och lageranställda Från fonden har drygt 3,8 miljoner kronor betalats ut i bidrag under året. Fondens behållning var 43,1 miljoner kronor den 31 december 2013, varav drygt 1,4 miljoner kronor är avsatta för redan fattade beslut. Trygghetsrådet (TRR) För vissa avtalsområden är KFO anslutet till Trygghetsrådet (TRR) istället för att ha egna trygghetsstiftelser. 20

21 Ombudsman Harry Ryderholm och vd Lars Thorstensson ser över avtalskrivningarna på sjuttiotalet. foto: kfo:s bildarkiv. Förhandlingar och juridik 2013 har KFO varit part i knappt hundra förhandlingar. Det har varit avtalsår och intresseförhandlingarna har utgjort drygt hälften av dessa. Resterande förhandlingar har varit medbestämmande- och tvisteförhandlingar. Av de tvister som förhandlas centralt avslutas de allra flesta genom någon form av frivillig uppgörelse. Resten blir då föremål för domstols- eller skiljenämndsprövning. Genom servicebolaget företräds KFO i eget namn eller som ombud i dessa mål. Vid utgången av 2013 pågick femton mål i olika instanser, varav elva var kopplade till KFO och fyra till Arbets givaralliansen. KFO-Kommunals avtalsnämnd har under 2013 behandlat fem ärenden. KFO har en egen tvist i allmän domstol som avser en fordran på staten avseende projektet Överenskommelsen. Temagruppen entreprenör skap och företagande inom social ekonomi Temagruppen entreprenörskap och företagande är ett projekt som är finansierat av Europeiska socialfonden, med KFO som projektägare. Samverkanspartners är myndigheter och organisationer inom den sociala ekonomin, bland andra SKL, Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Coompanion Sverige och SKOOPI. Temagruppen fokuserar på villkoren för företagande inom den sociala ekonomin, analyserar och sprider lärdomar om arbetsintegrerande sociala företag, påverkar och ger konkreta förslag till förbättringar, med utgångspunkt i de erfarenheter som samlats i de projekt som socialfonden finansierat. 21

22 Verksamhetsberättelse Arbetsmiljö Ingen ska behöva bli sjuk eller skadad på sin arbetsplats. Det är grunden för KFOs arbete med arbetsmiljöfrågor. För att ge våra medlemmar det stöd de behöver i dessa frågor arbetar KFO brett och på många olika plan. KFO har varit representerat i flera partsgemensamma arbetsmiljögrupper under 2013: Samråd på central nivå med Arbetsmiljöverkets generaldirektör och arbetsmarknadens centrala parter. Handelns Arbetsmiljökommitté, HAK, som är ett samverkansorgan mellan KFO, Svensk Handel, Handelsanställdas förbund och Unionen. Arbetsmiljönämnden för personlig assistans, Ampa, som är ett samverkansorgan mellan KFO och Svenska Kommunalarbetareförbundet. Arbetsmiljökommittén för fristående skolor, förskolor och fritidshem, fffsam, som är ett samverkansorgan mellan KFO, Svenska Kommunalarbetareförbundet, Vision, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund. Arbetsmiljökommittén för hälsa, vård och övriga omsorg, Ahvo, startade i februari. Ahvo är ett samverkansorgan mellan KFO, Kommunal, Vårdförbundet, Vision, FSA, och LRS. Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, TYA. Handelns samrådsgrupp för arbetsmiljöfrågor, HSA, ledd av Arbetsmiljöverket. Två grupper inom områdena förskola/skola, hälso- och sjukvård samt omsorg och sociala tjänster. Båda leds av Arbetsmiljöverket. KFO är sedan flera år representerat i Alna Sveriges styrelser. Alna är arbetslivets egen resurs i alkohol- och drogfrågor. Alnas huvudmän är Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting, KFO, IDEA, LO, TCO och Saco. KFO har varit representerat och deltagit i diskussioner på Arbetsmarknadsdepartementet rörande arbetsmiljöfrågor. KFO har deltagit vid ett antal dialogmöten på Arbetsmiljöverket rörande verkets föreskriftsarbete samt lämnat skriftliga synpunkter. Dessutom har knappt tjugo utbildningar på området ordnats. För att göra det enkelt för våra medlemmar att göra rätt har material tagits fram, bland annat för arbetsanpassning och rehabilitering och checklista för akuta händelser, olyckor med mera. Utbildning Under året har KFO genomfört 36 hel-och halvdagskurser och seminarier med sammanlagt 664 deltagare på olika platser i landet. Tillsammans med Arbetsgivaralliansen, Fastigo, KFS, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Svensk scenkonst har vi även haft två seminarier om åldersdiskriminering och lojalitetsplikten med sammanlagt 56 deltagare. Utöver kurserna vi erbjuder på webbplatsen har rådgivarna även haft ett stort antal externa kurser.. 22

23 Arbetsmiljö har alltid varit en viktig fråga för KFO. Den här bilden är tagen 1948 och visar hur KF satsade på husmorsgymnastik för att främja folkhälsan. foto: kf bibliotek och arkiv. Jämställdhet och diskriminering Medarbetarna i Arbetsgivarföreningen KFOs är anställda i Athene Arbetsgivarservice AB. Under 2013 var antalet kvinnor och män i servicebolaget jämnt fördelade, 14 kvinnor respektive 14 män. Dessutom är 37 procent, eller mer än var tredje person i ledningen för kooperativa företag, är en kvinna. Det visar en undersökning som arbetsgivarorganisationen KFO har gjort bland de 18 största kooperativa företagen. Motsvarande siffra för börsbolagen är 17,2 procent enligt Andra AP-fondens årliga kvinnoindex. Undersökningen visar även att kvinnor är bättre representerade i styrelserna för de kooperativa företagen, där 31 procent är kvinnor jämfört med börsbolagens 22,3. KFO har under 2013 representerat den icke offentliga arbetsmarknaden i Nämnden mot diskriminering. KFOs chefsjurist representerar KFO och Arbetsgivaralliansen. Nämnden är en statlig förvaltningsmyndighet med uppgift att pröva frågor om vissa vitesförelägganden enligt diskrimineringslagen. 23

24 Verksamhetsberättelse Närings- och samhällspolitik Under 2013 har KFO arbetat strategiskt med att synliggöra våra medlemsföretags frågor bland politiker och opinionsbildare. Arbetet har skett genom debattartiklar, seminarium under Almedalsveckan men även i form av individuella träffar med politiker och opinionsbildare. Under året har samarbete med Famna, Coompanion och Skoopi skett kring frågor rörande det idéburna företagandet. Några fokusområden under året har varit att arbeta för att regeringen ska besluta om en ny lag om ekonomisk förening samt att KFO deltar som part i regeringens överenskommelse om en etisk plattform för utförare inom vård och omsorg. Under 2013 har KFO, tillsammans med medlemsföretagen inom den etablerade och nykooperationen, arbetat fram en treårig satsning på att lyfta fram den kooperativa företagsformen som en viktig del av det svensk marknadsekonomi och tydliggöra dess särart. Satsningen påbörjas KFO har tillsammans med Arbetsgivaralliansen och Famna under 2013 startat en insamlingskommitté som har till uppgift att samla in medel från civilsamhällets organisationer och företag i syfte att ta fram tillförlitlig och jämförbar statistik som korrekt fångar civilsamhället, dess utveckling och betydelse i samhället. Det finns idag motsvarande statistik för civilsamhällets organisationer från åren 1992 och Nu behöver vi ta fram ny statistisk för 2012 för att kunna följa utvecklingen över tid. Syftet med statistiken är att få kunskap om hur det svenska civilsamhället har utvecklats, vilka fält som har vuxit respektive minskat i betydelse, hur många människor som är verksamma i dessa organisationer samt på vilket sätt driftsformerna har förändrats och hur organisationernas resursbaser ser ut idag. Under 2013 har också ett arbete påbörjats kring hur KFOs arbete med näringspolitiska frågor ska formeras framöver. Den översynen beräknas vara klar under Remissvar/yttranden KFO har under 2013 lämnat åtta remissvar inom en rad områden, bland annat om friskolorna i samhället, uppsägningstvister, förstärkt försäkringstagarskydd och pensionsåldersutredningen. Utöver det har vi även lämnat en rad yttranden och skrivelser, till exempel om Arbetsmiljöverkets införande av sanktionsavgifter och om vikten av att den sociala ekonomin och civilsamhället finns med i programarbetet för EU:s strukturfonder och som en viktig aktör i genomförandet. 24

25 Kommunikation/marknad Medlemskommunikation Grunden för att våra medlemmar ska känna sig väl informerade om vad som händer på arbetsgivarsidan är bra medlemskommunikation. Det tryckta nyhetsbrevet Nytt från KFO kom ut med fyra nummer under våren I slutet av augusti ersattes det tryckta nyhetsbrevet av ett digitalt nyhetsbrev som skickas ut per mejl. Det digitala nyhetsbrevet kommer ut varannan vecka och ger medlemmarna aktuell information om avtalsändringar, lagstiftning, arbetsgivarfrågor, omvärldsbevakning med mera. Nyheterna selekteras per avtalsområde, så att medlemmarna får tillgång till det som berör just dem. Det digitala nyhetsbrevet når cirka mottagare som finns registrerade som användare i KFOs medlemsföretag. Under 2013 har 24 cirkulär med viktig information skickats ut till medlemmarna, samt ett kursprogram för höst och vår. Dessutom togs en jubileumstidning fram i samband med KFOs 70-årsfirande. Den distribuerades till alla medlemmar och samarbetspartners. All aktuell information finns på vår webbplats Under året har vi haft unika besökare. Vi har även tagit fram en utvecklingsplan för hur webben ska förbättras under 2014, både avseende teknik och innehåll. Marknadsföring KFO marknadsför sig i olika kanaler för att öka kännedomen om våra frågor och om kooperativa och idéburna verksamheter i stort. Under året har vi bland annat annonserat i Nyföretagartidningen nummer 1 och 2, Svenska Dagbladets bilaga Ideellt engagemang, Famnas egenproducerade bilaga i DN samt i FSOs tidning. Dessutom har vi annonserat på Independent Livings webbportal. KFO har även deltagit på ett antal utställningar och mässor, till exempel Eget Företag-mässan tillsammans med Coompanion Stockholm, samt som huvudsponsor av Förskoledagarna som arrangeras av KFOs samarbetspartner Sefif. Under Almedalsveckan på Gotland medverkade KFO i ett flertal sammanhang, bland annat ett gemensamt seminarium med Svensk Handel och Handelsanställdas förbund om yrkespraktik. 25

26 Verksamhetsberättelse Närliggande organisationer För att stärka medlemsorganisationernas villkor och förutsättningar är KFO mycket aktiv i intresseorganisationer och har ett nära samarbete med flera intresseorganisationer: Civos Civos, civilsamhällets organisationer i samverkan, arbetar för att stärka civilsamhällets och idéburna organisationers gemensamma intressen. Coompanion Coompanion Kooperativ utveckling i Sverige sitter sedan 2006 i KFOs lokaler. Coompanion erbjuder företagsrådgivning när människor vill starta eget tillsammans, och finns på 25 platser i landet. Arbetsgivarföreningen KFO och Coompanion samarbetar inom utbildning, opinionsbildning och samhällspåverkan. Famna Famna är en branschorganisation för föreningar, stiftelser och företag vilka bedriver vård och social omsorg utan vinstsyfte. KFO och Famna samarbetar för att stärka den gemensamma förmågan att verka för idéburen vård och social omsorg. Förskola och skola KFO samarbetar med flera olika branschorganisationer inom förskole- och skolområdet: FSO Fria förskolor, Idéburna skolors riksförbund, Sefif och Sveriges fristående förskolor. Ideell Arena Ideell Arena är ett samarbete mellan cirka 70 självständiga organisationer. Ideell Arena utvecklar ledarskapet i den ideella sektorn genom nyskapande program, kreativa mötesplatser och främjande av forskning. Sedan 2006 är arbetsgivaransvaret för de anställda i Ideell Arena permanent förlagt till KFO. Sektor3 På vetenskapliga grunder vill den ideella föreningen Sektor3 synliggöra och granska det civila samhället. Under 2013 har ett arbete med att avveckla Sektor3 i sin nuvarande form genomförts och från och med 2014 bedrivs inte längre någon verksamhet aktivt. Skoopi Föreningen Skoopi, de sociala arbetskooperativens intresseorganisation, sitter sedan 2007 i KFOs lokaler. Skoopi verkar med stöd och utbildning till kooperativen och påverkansarbete för att människor med arbetshinder ska få arbeta utifrån sina förutsättningar. De flesta av Skoopis medlemmar är också medlemmar i KFO. 26

27 Samverkansorgan KTP/TGL-nämnder Nämndens uppgift är att tolka frågeställningar kring tjänstemännens pensions- och försäkringsavtal, samt att vara rådgivande organ till försäkringsgivarna och administratörerna. Ledamöter från KFO är Per-Olof Westerlund och Jan-Eric Rönngren. KFF-nämnden Nämndens uppgift är att svara för tolkningar av villkoren för avtalsförsäkringar inom LO-området, samt att vara rådgivande organ till Folksam. Ledamöter från KFO är Per-Olof Westerlund och Jan-Eric Rönngren. Särskilda nämnden KFO-KTF Nämndens uppgift är att lösa intressetvister på avtalsområdet. Ledamöter från KFO är Arne Mårtensson och Jan-Eric Rönngren. Sekreterare är Magnus Lindström. KFO-Kommunals avtalsnämnd Nämndens uppgift är att yttra sig i tvister rörande kollektivavtalsområdet personlig assistans. Ledamöter från KFO är Magnus Lindström och Lena Widman. Handelns Utvecklingsråd, HUR Handelns Utvecklingsråd är en av Sveriges största finansiärer av handelsforskning. Syftet är att öka kunskapen om handel, till nytta för handelsföretag, anställda inom handeln och kunder. Rådet är en kollektivavtalsstiftelse som utöver KFO består av Svensk Handel och arbetstagarorganisationerna Akademikerförbunden, Handelsanställdas förbund samt Unionen. Ordinarie ledamöter från KFO är Magnus Lindström och Anita Fink Knudsen. Suppleant är Jan-Eric Rönngren. Handelns Kompetensråd Handelns Kompetensråd är ett samarbete mellan handelns huvudorganisationer och företag med syfte att ge branschen ett nationellt fokus i kompetensfrågor. KFOs representant är Jan-Eric Rönngren. Kollektivavtalsstiftelsen för kompetensutveckling inom kooperativ handel Stiftelsen tillskjuter medel för att stötta kompetensutvecklingen inom de kooperativa handelsföretagen. Ordinarie styrelseledamöter från KFO har under 2013 varit Arne Mårtensson som ersattes av Petter Skogar andra halvåret och Kerstin Wrisemo, samt Carina Sundqvist som ersattes av Karin Bartholf andra halvåret, båda från KF. Stiftelsen avger särskild verksamhetsberättelse. 27

28 Verksamhetsberättelse KFOs kollektivavtal Den 31 december 2013 hade KFO kollektivavtal med följande fackliga organisationer: Akademikerförbunden Fastighetsanställdas Förbund Finansförbundet Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter FTF Fysioterapeuterna Förhandlings- och samverkansrådet PTK GS-facket Handelsanställdas förbund Hotell och Restaurang Facket Industrifacket Metall Kooperativa Tjänstemännens Förbund Landsorganisationen i Sverige, LO Ledarna Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund SRAT Svenska Byggnadsarbetareförbundet Svenska Elektrikerförbundet Svenska Journalistförbundet Svenska Kommunalarbetareförbundet Svenska Livsmedelsarbetareförbundet Svenska Musikerförbundet Svenska Transportarbetareförbundet Sveriges Läkarförbund Sveriges Skolledarförbund Tjänstetandläkarföreningen Unionen Vision Vårdförbundet Teaterförbundet, förbundet för scen/media 28

29 Styrelse, revisorer, valberedning Göran Lindblå ordförande Leif Linde Cecilia Blanck Ingrid Burman Johnny Capor Gordon Hahn Jan Johnsson Harriet Pontán Anders Stake Anders Sundström Björn Jidéus Lena Widman Petter Skogar Arbetsgivarföreningen KFOs styrelse den 31 dec 2013: Göran Lindblå, ordförande, OKQ8 AB, ordförande, Stockholm Leif Linde, vice ordförande, Riksbyggen, vd, Stockholm Cecilia Blanck, Brukarkooperativet JAG Service AB, verksamhetschef, Stockholm Ingrid Burman, Handikappförbunden, ordförande, Sundbyberg Johnny Capor, KF ek för, ekonomioch finansdirektör, Solna Gordon Hahn, Coompanion Sverige, ordförande, Stockholm Jan Johnsson, Hyresgästföreningen Riksförbundet, förbundschef, Värmdö Harriet Pontán, Folksam, chef HR, Stockholm Anders Stake, Konsum Gävleborg, vd, Gävle Anders Sundström, KF ek för, ordförande, Stockholm Björn Jidéus, personalrepresentant KFO, rådgivare, Stockholm Suppleanter: Chrilles Svendsen, direktör ekonomi/finans/hr, OKQ8 AB Ingrid Wikström, ordförande NÄRA AB Wenche Willumsen, intressepolitisk samordnare, DHR Pia Nordgren, förhandlingschef, KF ek för Marita Öberg-Molin, verksamhetsledare, Coompanion Västerås Viktoria Färm, förhandlingschef, Folkets Hus och Parker Thomas Gustafsson, strateg arbetsgivarfrågor, Riksbyggen Magnus Johansson, vd, Coop Inköp & Kategori AB Berit Landström, ordförande, Konsum Malmfälten Lars Sundberg, förhandlingschef, Folksam Lena Widman, sekreterare, KFO Petter Skogar, förbundsdirektör, KFO Revisor och suppleant för perioden är: Ordinarie: Lars Wennberg, PwC Suppleant: Johan Rönnqvist, PwC Valberedning för perioden är: Mårten Lilja, kommunikationschef, Riksbyggen, Stockholm Ingrid Engelbrekts, verksamhetsledare, Coompanion, Gävle Suppleanter: Marie Sandström-Öhberg, ekonomiansvarig, Coompanion Sverige, Umeå Bo Kärreskog, ledamot av Konsum Götas styrelse, Gislaved 29

30

31 Förvaltningsberättelse och räkenskaper Arbetsgivarföreningen KFO och Athene Arbetsgivarservice AB 31

32 Förvaltningsberättelse och räkenskaper Arbetsgivarföreningen KFO Förvaltningsberättelse för Arbetsgivarföreningen KFO Styrelsen och förbundsdirektören för Arbetsgivarföreningen KFO får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Information om verksamheten Föreningens syfte är att ge konsultativ arbetsgivarservice, träffa avtal med arbetstagarorganisationer för medlemmars räkning, bistå medlemmarna vid förhandlingar och tvister med arbetstagarorganisationer och enskilda arbetstagare, verka för goda förhållanden mellan medlemmarna och deras anställda samt i övrigt bidra till medlemmarnas utveckling som arbetsgivare. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och framtida utveckling Föreningens arbetsgivarservice har utförts av Athene Arbetsgivarservice AB, som ägs tillsammans med Arbetsgivaralliansen. Därutöver har det i Arbetsgivarföreningen KFO under 2013 skett följande väsentliga händelser: KFO tilldelades bronspriset i Clio Awards, världens mest erkända internationella tävling inom reklam, design och kommunikation, för arbetet med att rädda de föräldrakooperativa förskolorna. Tävlingens syfte är att uppmärksamma och belöna kreativ och banbrytande kommunikation. KFO bildades 1943 och firade under 2013 sitt 70-årsjubileum. Firandet skedde i samband med stämman, då mer än 200 medlemmar och samarbetspartners besökte KFOs öppna hus. Kopplat till 70-årsjubileumet togs också en jubileumstidning fram. Under 2013 planerades ett 3-årigt projekt kopplat till den Svenska kooperationen fram. Projektet ska genomföras under åren med syfte att lyfta fram de kooperativa företagen som en viktig del av näringslivet i Sverige. Under året påbörjades ett arbete med KFOs framtida strategi och verksamhet. Arbetet kommer att fortsätta under Personal Under 2013 har Arne Mårtensson avgått som förbundsdirektör och Petter Skogar har kommit in som ny förbundsdirektör. Eva Nordström är anställd som näringspolitisk chef på 100 procent och Lena Widman är chefsjurist på 23 procent. Övrig personal är anställd i Athene Arbetsgivarservice AB. Flerårsöversikt (tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Eget kapital Balansomslutning Resultatdisposition Styrelsen har disponerat resultatet i enlighet med stadgarna. Ingående kapitalbehållning I anspråkstagen dispositionsfond Disponeras så att utgående kapitalbehållning Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. 32

ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFO

ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFO ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFO Årsredovisning 2014 Arbetsgivarföreningen KFO Årsredovisning 2014 Omslagsillustration: Mattias Käll Formgivning och produkion: ETC Kommunikation Tryck: HS Grafiska, maj 2015 Arbetsgivarföreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse & Årsredovisning Arbetsgivarföreningen KFO 2011 Verksamhetsberättelse KFO 2011 I denna verksamhetsberättelse har vi, liksom tidigare år, hämtat bilderna från ett av våra medlemsföretag.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse & Årsredovisning KFO 2010 Verksamhetsberättelse KFO 2010 3 I denna verksamhetsberättelse har vi liksom tidigare år hämtat bilderna från ett av våra medlemsföretag. Denna gång valde

Läs mer

Arbetsgivarföreningen för kooperativa och idéburna företag och organisationer

Arbetsgivarföreningen för kooperativa och idéburna företag och organisationer Arbetsgivarföreningen för kooperativa och idéburna företag och organisationer friskolan där eleverna står i fokus sid 8 kooperativ assistansverksamhet gav flexibilitet sid 4 Folkets Hus och Parker digitaliserar

Läs mer

Han är KFOs nye förbundsdirektör

Han är KFOs nye förbundsdirektör Nytt från KFO NUMMER 4 JUNI 2013 / www.kfo.se Han är KFOs nye förbundsdirektör Det bästa jobb jag kan tänka mig. Det säger Petter Skogar, som efterträder Arne Mårtensson som förbundsdirektör på KFO. Foto:

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen

Avtalsrörelsen och lönebildningen Avtalsrörelsen och lönebildningen 2013 Medlingsinstitutets årsrapport Swedish National Mediation Office Avtalsrörelsen och lönebildningen År 2013 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet

Läs mer

Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012

Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 2 svensk scenkonst Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 Innehåll VD har ordet 4 Arbetsgivarfrågor 6 Branschens förutsättningar

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen

Avtalsrörelsen och lönebildningen Avtalsrörelsen och lönebildningen 2012 Medlingsinstitutets årsrapport Swedish National Mediation Office Avtalsrörelsen och lönebildningen År 2012 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen

Avtalsrörelsen och lönebildningen Avtalsrörelsen och lönebildningen 2012 Medlingsinstitutets årsrapport Swedish National Mediation Office Avtalsrörelsen och lönebildningen År 2012 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet

Läs mer

Lönerna bör sättas lokalt och individuellt

Lönerna bör sättas lokalt och individuellt Nytt från KFO N U M M E R 2 FE B R UAR I 2013 / w w w.k f o.s e Inför kommande avtalsrörelse Lönerna bör sättas lokalt och individuellt Det börjar dra ihop sig till ny avtalsrörelse. För KFOs del inleds

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen

Avtalsrörelsen och lönebildningen Avtalsrörelsen och lönebildningen 2014 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Swedish National Mediation Office Avtalsrörelsen och lönebildningen År 2014 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen

Avtalsrörelsen och lönebildningen Avtalsrörelsen och lönebildningen 2014 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Swedish National Mediation Office Avtalsrörelsen och lönebildningen År 2014 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Innehåll Visionen 1 Ordföranden har ordet 3 Ekonomisk översikt 8 Medlemskapet 11 Löner och anställningsvillkor 19 Välfärd 29 Internationellt 33 Kommunikation 39 Slutord 44 Ekonomi

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2009 PTKs Storkonferens om aktuella pensionsfrågor november 2009. Läs mer på sidan 10. Cecilia Fahlberg Ordförande i PTK Innehåll Året som gått 3 Organisation 4 Kommunikation 8

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. KFS och KFS Företagsservice AB

Verksamhetsplan 2012. KFS och KFS Företagsservice AB Verksamhetsplan 2012 KFS och KFS Företagsservice AB INNEHÅLL Programförklaring 2 Ordförande har ordet 4 KFS är 5 KFS historik, omvärld och position 6 KFS 2012 och 2020 8 Framtidens KFS 10 Avtal 12 och

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Sociala arbetskooperativens intresseorganisation

Hela denna bilaga är en annons från Sociala arbetskooperativens intresseorganisation SOCIALT FÖRETAGANDE En tidning i från SKOOPI Sociala arbetskooperativens ti intresseorganisation i ti Alfa - en väg till arbete SID 6 Arbetsintegrerande sociala företag - Vad är det? SID 2 VÄGEN UT -Tala

Läs mer

MEDLEMSNYTTA SAMHÄLLSNYTTA

MEDLEMSNYTTA SAMHÄLLSNYTTA MEDLEMSNYTTA SAMHÄLLSNYTTA KFS FÖRETAGSPRESENTATION OCH VERKSAMHETSPLAN 2011 INNEHÅLL 3 Förord av kfs vd och Ordförande... 4 kfs Uppdrag... 6 I samhällets tjänst... I 8 Samhällsnyttiga företag är framtidens

Läs mer

KFS 25 ÅR KFS verksamhetsidé 16

KFS 25 ÅR KFS verksamhetsidé 16 INNEHÅLL Förord Carl Cederschiöld, ordförande KFS 4 Förord Monica Ericsson, VD 5 Varför finns KFS? 6 25 år med KFS 7 5 nyttor med att vara medlem i KFS 12 KFS branschråd och arbetsgivarråd 15 KFS 25 ÅR

Läs mer

Kommunal 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Kommunal 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Art nr 978 91 7141 965 1 Bob Reklambyrå. 2011. Eskils Tryckeri, Borås 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Kommunal 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning www.kommunal.se Verksamhetsberättelse 2010 Kommunal

Läs mer

Prisad KFO-företagare. Äntligen klart för lärarna. Trygghetsrådet flaggar för kris. NUMMER 10 DECEMBER 2012 / www.kfo.se

Prisad KFO-företagare. Äntligen klart för lärarna. Trygghetsrådet flaggar för kris. NUMMER 10 DECEMBER 2012 / www.kfo.se Nytt från KFO NUMMER 10 DECEMBER 2012 / www.kfo.se Prisad KFO-företagare Foto: Jan Dahlqvist. Årets bästa kvinnliga entreprenör har utsetts; Veronica Hedenmark, styrelseordförande i VH assistans, som är

Läs mer

Jobb Framtid. Ung. Företagsamma människo. Kunskap. Välstånd. Ansvarsfulla av. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2011.

Jobb Framtid. Ung. Företagsamma människo. Kunskap. Välstånd. Ansvarsfulla av. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2011. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2011 Företagsamma människo Skattesänkning Jobb Svenskt Framtid Näringsliv Kunskap Lönebildning Sociala media Luleå Bryssel Välstånd Ung Forskningspolitik Konku

Läs mer

FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 1(67) Innehållsförteckning

FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 1(67) Innehållsförteckning 1(67) Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens rapport nr 1 Verksamheten 1 januari 31 augusti 2008...3 Förbundsstyrelsens rapport nr 2 Kompetens- och löneportfolio...14 Förbundsstyrelsens rapport nr 3 Stipendiefonden

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

KFS Verksamhetsplan. 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab

KFS Verksamhetsplan. 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab KFS Verksamhetsplan 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab INNEHÅLLSFÖRTECKNING KFS är dess medlemmar 2 Stabilisering och full fart framåt 3 Detta är KFS 4 KFS och den samhällsekonomiska utvecklingen 5

Läs mer

Nu drar avtalsrörelsen i gång

Nu drar avtalsrörelsen i gång Nytt från KFO NUMMER 9 november 2011 / www.kfo.se Nu drar avtalsrörelsen i gång Fredagen 21 oktober genomförde Arbetsgivarföreningen KFO en avtalskonferens för sina verksamhetskommittéer. Träffen var en

Läs mer

Kommunal 2006 Verksamhetsberättelse

Kommunal 2006 Verksamhetsberättelse Kommunal 2006 Verksamhetsberättelse År 2006 präglades i Kommunal mycket av förberedelserna inför lönekampen och kongressen 2007. Kongressmotioner och avtalsförslag skrevs, en mängd avtalskonferenser hölls.

Läs mer

V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E

V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2013 V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2014 Produktion: Arbetsgivarverket Tryck: DanagårdLiTHO Foto: Catharina Biesèrt, Getty Images, Linn Malmén, Lisa Thanner,

Läs mer

Verksamhetsberättelsen 2007

Verksamhetsberättelsen 2007 Verksamhetsberättelsen 2007 Intervju Eva Nordmark... 4 Fråga till FS-ledamöterna... 7 Inriktningen 2007 08...13 Påverka... 14 Synas... 18 Organisera/rekrytera...26 Utbilda... 33 SKTF Media inkl. Årets

Läs mer

juristutbildningar samt lanserat en kostnadsfri och oberoende rådgivningstjänst om pensioner och försäkringar. Och mycket mer...

juristutbildningar samt lanserat en kostnadsfri och oberoende rådgivningstjänst om pensioner och försäkringar. Och mycket mer... År 2010 har PTK Anställt tre nya medarbetare inom pensionsoch försäkringsområdet, avslutat upphandlingen av livbolag inom ITP-avtalet, producerat Att vara med innan beslut fattas, Handbok om försäkringar

Läs mer

EMMA JANSSON och ABDOU AGBERE. Abdou: Emma: Undersköterskor, Hemmet för Gamla, Enskede.

EMMA JANSSON och ABDOU AGBERE. Abdou: Emma: Undersköterskor, Hemmet för Gamla, Enskede. Verksamhetsberättelse 2014 1 EMMA JANSSON och ABDOU AGBERE Undersköterskor, Hemmet för Gamla, Enskede. Hemmet för Gamla drivs av Vardaga, en av Sveriges största privata aktörer inom äldreomsorg. Emma har

Läs mer