Kvalitetsvärderingar 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsvärderingar 2004"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(5) Kvalitetsvärderingar 2004 Denna PM beskriver de kvalitetsvärderingar som har gjorts under 2004 i de beräkningar som görs centralt på ES/PR. I en bilaga till denna PM beskrivs de kvalitetsvärderingsmetoder som används i KPI. Utrikes färjetrafik med passagerare Ett rederi höjde priserna på kryssningsresor mellan Stockholm Mariehamn med 11 procent mellan oktober 2004 och november Samtidigt byttes kryssningsfartyget ut och ersattes med ett kryssningsfartyg med betydligt bättre kvalitet på sträckan Stockholm Mariehamn. Ett annat rederi, som trafikerar samma sträcka, hade däremot oförändrade priser mellan oktober och november Detta rederi har inte gjort något fartygsbyte på sträckan. Priserna för rederiet som bytte till ett bättre fartyg på kryssningarna Stockholm Mariehamn antogs också då vara oförändrade. Hela prisökningen i samband med fartygsbytet antogs därmed vara en kvalitetsökning. Kvalitetsvärderingsmetod - bridged overlap: prisutvecklingen för en ersättningstjänst antas vara som den för liknande tjänster som inte har ersatts. Sjuk- och olycksfallsförsäkring Ett försäkringsbolag ändrade i juli villkoren för fyra barnförsäkringar samtidigt som försäkringspremierna höjdes. Förändringarna innebär bl a följande: Ersättningen för sjukhusvård höjs från 0,5 procent av prisbasbeloppet till 1,0 procent av prisbasbeloppet.(förbättring) Sjukersättningen om högst 10 % av prisbasbeloppet ändras från mellan 18 och 25 år till från 18 år. (Försämring) Enligt uppgift från försäkringsbolaget innebär villkorsändringarna en sänkning på mellan 22 och 28 procent i den s.k. riskpremien, dvs. den del av försäkringspremien som av bolaget beräknas behövas för att täcka ersättningar till försäkringstagarna. De stora sänkningarna beror till stor del

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(5) på att ersättningar för medicinsk respektive ekonomisk invaliditet nu ingår som separata moment med var sitt tak, medan det högre av dessa belopp gällde tidigare. Denna villkorsförändring medför oftast lägre ersättning men kan i fall med svåra skador ge högre ersättning. ES/PR anser att förändringar i riskpremien (mätta i relativa tal) till följd av ändringarna i försäkringsvillkoren innebär en försämring för konsumenten. Sammantaget betraktas förändringarna i försäkringsvillkoren som en kvalitetsförsämring. Mobiltelefoni En mobiltelefonoperatör bytte i januari från ett abonnemang där konsumenten betalade samma samtalsavgifter under hela dygnet till ett abonnemang där konsumenten istället har 25 fria samtalsminuter per månad. För samtal utöver de 25 fria minuterna betalar konsumenten samma avgift som tidigare som gäller under hela dygnet. Ett nytt pris beräknades med hjälp av en uppskattning av andelen samtalsminuter som en typkund betalar för med det nya abonnemanget. Flera mobiltelefonoperatörer har ändrat priserna på sina SMS-tjänster. Ändringarna innebär att de har infört en prisdifferentiering där olika priser gäller för kontantkorts- respektive abonnemangskunder. Nya priser för SMS har beräknats med hjälp av en uppskattning av andelen kunder som skickar SMS med kontantkort respektive abonnemang. I samtliga fall sker en prissänkning av det genomsnittliga SMS-priset. Internet I april slutade en internetoperatör att erbjuda ett abonnemang som prismättes i KPI. From maj erbjuds istället ett abonnemang men med lägre anslutningsavgift. Det nya abonnemanget har dock långsammare överföringshastighet än det tidigare abonnemanget. ES/PR bedömde att hälften av prissänkningen var en kvalitetsförsämring. Nya bilar Här redovisas förändringarna för nya modeller som har tagits med i indexet under året. Om inget annat anges så är förändringen positiv. Alla kvalitetsvärderingar har gjorts enligt den prislista som används vid kvalitetsvärderingen av bilar. Förändringar i bilmodeller som inte har ett värde i prislistan tas inte upp. Nya basvärden har beräknats utifrån kvalitetsförändringens värde.

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 3(5) Bilmärke Förändring samt värdet på förändringen i kr Bilmärke 1 (8 st) Färddator: 101 CD som standard: 405 Bilmärke 2 ( 1 st) Delbart baksäte: 200 Bilmärke 3 (1 st) Ändrade från AC till ACC: Bilmärke 4 (1 st) Vagnskadegaranti: 1520 Bilmärke 5 (7 st) Vagnskadegaranti: 1520 Bilmärke 6 (1 st) Vagnskadegaranti: 1520 Fri service: 1573 Bilmärke 7 Bilmärke 8 Från AC till ACC: Elfönsterhissar: 67 Bilmärke 9 Stereo: 405 Bilmärke 10 Högre effekt: 300 Lägre bensinförbrukning: Minskad motorvolym: Aktiv bromshjälp: 507 Kupéluftfilter: 217 CD som standard: 405 Färgade rutor togs bort: -72 Fjärrstyrt centrallås: 193 Bilmärke 11 (3 st) Farthållare: 108 Antispinnsystem: 257 Bilmärke 12 Antispinnsystem: 257 Bilmärke 13 Aluminiumfälgar: 100 Antispinnsystem: 257 Antisladdsyste: 507 Bilmärke 14 Färddator: 101 Elfönsterhissar bak: 33,50 Farthållare: 108

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 4(5) Husvagnar En ny modell som togs med i indexet i augusti har täckkåpa över dragbalkarna, en lastlucka som gör att man kommer åt sängen utifrån samt en fin kryddhylla. Dessa nyheter har värderats till 3000 kr. Kabel-TV Ett kabel-tv företag tog bort alla tjänster som prismättes i KPI fram t o m september. Nya tjänster valdes och en direkt prisjämförelse mellan de nya och de gamla tjänsterna gjordes. ES/PR gjorde bedömningen att de nya tjänsterna var i princip identiska med de tidigare tjänsterna.

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 5(5) Bilaga Intervjuarnas bedömning För merparten av de varor och tjänster (exklusive livsmedel) som intervjuarna samlar in ska kvalitetsvärdering utföras vid variantbyte. Intervjuaren väljer ut en ny representantvara när den tidigare uppmätta varan är slut eller inte längre säljs i någon större utsträckning. Intervjuaren bedömer tillsammans med expediter värdet på den eventuella kvalitetsförändringen på den nya varan. Om t ex en kvalitetshöjning anses svara mot en prishöjning så förblir prisindexen på varan oförändrad. Om kvalitetsändringen bedöms motsvara halva prisförändringen, så får hälften av prisskillnaden slå igenom som en prisförändring osv. Kläder (samlas in av intervjuare) För kläder används hedonisk regression. I hedonisk regression används många olika uppgifter om varornas utseende och innehåll för att bedöma marknadens värderingar av dessa egenskaper. PC och mobiltelefoner (samlas in av intervjuare) Här används månadskedjning. Prisförändringen från föregående månad till innevarande månad beräknas för de modeller som existerar i båda månaderna. Månadsförändringarna kedjas sedan tillbaka till december föregående år. Nya bilar (central prisinsamling) En expertgrupp med representanter från organisationer och myndigheter m.m. t ex Motormännens Riksförbund, Trafikförsäkringsföreningen, Konsumentverket m fl sammankallas i början av varje år av ES/PR. Expertgruppen värderar nya detaljer och egenskaper på bilar som kommit ut på marknaden eller som är på väg. Mötet resulterar i en uppdaterad prislista för detaljer som sedan tillämpas för priskorrigering vid byten av bilmodeller under året. Varje detalj har ett värde från ett grundvärderingsår som sedan skrivs upp med prisutvecklingen för nya bilar. Nya baspriser utifrån värdet på kvalitetsförändringen. Övriga centralpriser För övriga centralpriser används metoder som för tillfället bedöms vara lämpliga. Oftast görs kvalitetsvärderingen på samma sätt som för de priser som intervjuarna samlar in men ibland används även andra metoder t ex bridged overlap som beskrivs i fallet med utrikes båtresor

Kvalitetsvärderingsrapport 2008

Kvalitetsvärderingsrapport 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 1(6) Kvalitetsvärderingsrapport 2008 För beslut Denna PM beskriver de kvalitetsvärderingar som gjorts i KPI under 2008. De kvalitetsvärderingsmetoder som

Läs mer

Kvalitetsvärderingsrapport 2009

Kvalitetsvärderingsrapport 2009 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 1(6) Kvalitetsvärderingsrapport 2009 För beslut Denna PM beskriver de kvalitetsvärderingar som gjorts för de centralt insamlade priserna i KPI under 2009.

Läs mer

Kvalitetsvärderingsrapport 2010

Kvalitetsvärderingsrapport 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 1(5) Kvalitetsvärderingsrapport 2010 För information Denna PM beskriver de kvalitetsvärderingar som gjorts för centralt insamlade priser i KPI under 2010.

Läs mer

Kvalitetsvärderingsrapport 2013-2014

Kvalitetsvärderingsrapport 2013-2014 1(20) ES/PR Gissele Milanovici, Edith Jansen Brodda 2014-03-14 Kvalitetsvärderingsrapport 2013-2014 För information Denna PM beskriver de kvalitetsvärderingar som gjorts för centralt insamlade priser i

Läs mer

Teletjänster i KPI konsumentprofiler

Teletjänster i KPI konsumentprofiler STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 1(8) Teletjänster i KPI konsumentprofiler Enhetens för prisstatistik förslag. Enheten för prisstatistik föreslår att konsumentprofiler används vid beräkning av index för telefoni

Läs mer

Ny metod avseende nya bilar i KPI

Ny metod avseende nya bilar i KPI STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 1(7) Ny metod avseende nya bilar i KPI Enhetens för prisstatistik förslag. Enheten för prisstatistik föreslår att kvalitetsvärderingar för nya bilar ska göras med option pricing

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer De allra flesta länder med inflationsmål inklusive Sverige har någon typ av konsumentprisindex (KPI) som målvariabel för penningpolitiken. I den här ekonomiska kommentaren beskrivs

Läs mer

Implementering av listpriser som mätvariabel för nya bilar i KPI

Implementering av listpriser som mätvariabel för nya bilar i KPI ES/PR-S PM till Nämnden för KPI Erik Hauer, Miykal Tareke 2015-10-16 1(6) Implementering av listpriser som mätvariabel för nya bilar i KPI För beslut Prisenheten föreslår att samla in rekommenderade listpriser

Läs mer

Grossist- och konsumentpriser för telefoni och bredband 2006-2007

Grossist- och konsumentpriser för telefoni och bredband 2006-2007 DATUM RAPPORTNUMMER: 23 januari 2007 PTS-ER-2008:4 DIARIENR: 06-3299 Grossist- och konsumentpriser för telefoni och bredband 2006-2007 Metodbeskrivning och beräkningar Innehåll Sammanfattning...5 1 Inledning...7

Läs mer

RAPPORTNUMMER 23 februari 2005 PTS-ER-2005:5 ISSN 1650-9862. Vad kostar det att ringa och surfa i Sverige 2004?

RAPPORTNUMMER 23 februari 2005 PTS-ER-2005:5 ISSN 1650-9862. Vad kostar det att ringa och surfa i Sverige 2004? DATUM RAPPORTNUMMER 23 februari 2005 PTS-ER-2005:5 ISSN 1650-9862 Vad kostar det att ringa och surfa i Sverige 2004? Förord Förord PTS skall verka för effektiv konkurrens och främja konsumentnyttan inom

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STATISTISKA CENTRALBYRÅN STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 1(14) Lotteri i KPI För beslut Föreliggande PM syftar till att visa hur förändringstalen för index avseende lotteri (samlad beteckning för en rad olika

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-12-18 Dnr 765/2013 1 (13) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Stockholms

Läs mer

Konsumentprisindex 2005=100

Konsumentprisindex 2005=100 Konsumentprisindex 2005=100 Användarhandbok Handböcker 39b Handböcker 39b Konsumentprisindex 2005=100 Användarhandbok Helsingfors 2008 Förfrågningar: Juhani Pekkarinen Christina Telasuo (09) 17 341 khi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Läs mer

6YHQVNDPRELOWHOHPDUNQDGHQ XUHWWNRQVXPHQWRFK NRQNXUUHQVSHUVSHNWLY

6YHQVNDPRELOWHOHPDUNQDGHQ XUHWWNRQVXPHQWRFK NRQNXUUHQVSHUVSHNWLY 6YHQVNDPRELOWHOHPDUNQDGHQ XUHWWNRQVXPHQWRFK NRQNXUUHQVSHUVSHNWLY En rapport från Post- och telestyrelsen, Konsumentverket och Konkurrensverket december 1999 ) URUG Sverige är ett av världens mobiltelefontätaste

Läs mer

Hantering av abonnemang i KPI

Hantering av abonnemang i KPI ES/PR Rohan Draper Hannah Morin Abrami PM till Nämnden för KPI 2015-05-18 1(12) Hantering av abonnemang i KPI För diskussion Den här promemorian syftar till att lyfta frågan om hur olika typer av abonnemang

Läs mer

Hantering av ränteavdraget

Hantering av ränteavdraget ES/PR Peter Nilsson PM till Nämnden för KPI 2014-10-16 1(10) Hantering av ränteavdraget För diskussion Syftet med denna PM är att utgöra underlag för en diskussion om, och i så fall hur, avdragsrätten

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Avtalspension Kompletterande pension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Privat Pension Pensionskonto LRF MedlemsPension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

EFFEKTER PÅ SKATTEUNDANDRAGANDE AV SÄNKT RESTAURANGMOMS

EFFEKTER PÅ SKATTEUNDANDRAGANDE AV SÄNKT RESTAURANGMOMS RAPPORT 1(49) EFFEKTER PÅ SKATTEUNDANDRAGANDE AV SÄNKT RESTAURANGMOMS Rapportering av ett regeringsuppdrag RAPPORT 3(49) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Inledning... 7 2.1 Uppdraget... 7

Läs mer

Konsumentprisindex 2010=100

Konsumentprisindex 2010=100 Konsumentprisindex 2010=100 Användarhandbok Handböcker 39b Handböcker 39b Konsumentprisindex 2010=100 Användarhandbok Helsingfors 2013 Förfrågningar: Juhani Pekkarinen Johanna Leivo 09 17 341 khi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Läs mer

Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014...

Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014... Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014...4 Övergångsbestämmelser... 5 Privattandläkarnas synpunkter under arbetets

Läs mer

Nettopremier ett nytt prissättningssystem

Nettopremier ett nytt prissättningssystem PROMEMORIA Datum 2006-06-13 Författare Friné Johnsson Gabriella Lanciotti Dnr 06-5498-306 Nettopremier ett nytt prissättningssystem Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167]

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Översyn av index för utrikes flygresor

Översyn av index för utrikes flygresor STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till nämnden för KPI 1(5) Översyn av index för utrikes flygresor För information Efter en översyn har det internt beslutats att ändra vissa delar av KPIundersökning för utrikes

Läs mer

Användning av finansmarknadsdata i räntesatsindex

Användning av finansmarknadsdata i räntesatsindex ES/PR-S Ronny Andersson och Emanuel Carlsson PM till Nämnden för KPI 2014-04-07 1(13) Användning av finansmarknadsdata i räntesatsindex För beslut Dagens räntesatsindex i KPI använder de listräntor som

Läs mer

Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om priser, taxor och allmänna villkor allmänt tillgänglig

Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om priser, taxor och allmänna villkor allmänt tillgänglig PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-07-02 Dnr: 10-7098 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om

Läs mer

Marknadsöversikt 2/2011

Marknadsöversikt 2/2011 Marknadsöversikt 2/2011 Prisnivån på teletjänster i Finland 2010 Kommunikationsverket 2011 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som

Läs mer

Prisstatistik inom IKT-sektorn

Prisstatistik inom IKT-sektorn Olle Grünewald, Ulf Johansson, Marlene Larsson 1(48) Prisstatistik inom IKT-sektorn Olle Grünewald Ulf Johansson Marlene Larsson Enheten för Prisstatistik Näringsliv och arbetsmarknad Statistiska centralbyrån

Läs mer

Högkostnadsskyddet inom tandvården

Högkostnadsskyddet inom tandvården ANALYSERAR 2003:18 Högkostnadsskyddet inom tandvården Första året I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete I huvudsak

Läs mer