och tid: Onsdagen den. Datum. Plats: Konferensrum. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009-11-11. och tid: Onsdagen den. Datum. Plats: Konferensrum. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per."

Transkript

1 Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE Nr 7:2009 Dnr. MDH 2009/1002 Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse till möte med fakultetsnämnden för humaniora a, samhälls- och vårdvetenskap Datum och tid: Onsdagen den 18 november, kl OBS! Gemensam lunch, därefter eftermiddagen gemensamm med övriga nämnder (beräknat avslut 16.00). Plats: Konferensrum Ypsilon, Mälardalens högskola, Västerås (http://www.mdh.se/hogskolan/kontakt/kartor) Ledamöter: Tjänstemän: Fackliga företrädare: Övriga: Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per Tillgren Cecilia Erixon Maria Frisk Anna Hallgren Tomas Ljungberg Thure Morin Gunnel Eriksson Malin Gunnarsson Margareta Burell Mats Fagerberg Ulla Pettersson Johan Andersson Gunilla Eriksson Dekanus Tf Prodekanus Lärarrepresentantt Lärarrepresentantt Lärarrepresentantt Studeranderepresentant Studeranderepresentant Studeranderepresentant Extern ledamot Extern ledamot Utbildnings- och forskningshandläggare Utbildnings- och forskningshandläggare OFR-S SACO OFR-S Arkivarie, Rektors kansli Utbildnings- och forskningshandläggare Förhinder anmäls till Gunnel Eriksson, telefon , e-post 1 (3)

2 Fakultetsnämnden för humaniora samhälls- och vårdvetenskap FÖRSLAG TILL DAGORDNING MDH 2009/1002 Sammanträdesdatum: Nr 7:2009 Ärende Bilaga 1. (09.30) Mötets öppnande 2. Val av justeringsperson Ingela Rådestad föreslås utses till justeringsperson 3. Fastställande av föredragningslista med genomgång av miljö- och jämlikhetsaspekter 4. Anmälningar Föregående mötesprotokoll Tidigare utsänt Delegationsbeslut Bilaga till ärende Rapporter från dekanus, utskott och arbetsgrupper Biblioteksrådet Dekanus Forskningsutskottet Lärarförslagsnämnden Bilaga till ärende Utbildningsutskottet 6. (10.00) 7. (10.10) 8. (10.25) 9. (10.40) 10. (10.55) 11. (11.10) Rapport från studentkåren och doktorandrådet (föredragande: studeranderepresentanter) Rutiner för enhetlig administration och dokumentation av externt finansierade projekt, Dnr MDH /09 (föredragande: Johan Andersson) Inrättande av ämnet Italienska, Dnr MDH /09 (föredragande: Gunnel Eriksson) Revidering av Samhällsvetenskapliga programmet, Dnr MDH /09 (föredragande: Gunnel Eriksson) Fastställande av utbildningsplaner, Dnr MDH /09 (föredragande: Gunnel Eriksson) Inställande/nedläggning av Startår för högskolestudier, Dnr MDH /09 (föredragande: Gunnel Eriksson) Bilaga till ärende 7 Bilaga till ärende 8 Bilaga till ärende 9 Bilaga till ärende 10 Bilaga till ärende 11 2 (3)

3 Fakultetsnämnden för humaniora samhälls- och vårdvetenskap FÖRSLAG TILL DAGORDNING MDH 2009/1002 Sammanträdesdatum: Nr 7: (11.25) 13. (11.40) Högskolegemensamma kurser på forskarnivå 2010, Dnr MDH /09 (föredragande: Malin Gunnarsson) Ansökan om rätt att ge forskarutbildning inom ett område inom HSV, Dnr MDH 3-917/2009 (föredragande: Gunilla Eriksson) Bilaga till ärende 12 Bilaga till ärende 13 (sänds senare) 14. Högskolans verksamhetsplan för 2010, Dnr MDH /09 (föredragande: Malin Gunnarsson) Bilaga till ärende Övriga frågor 16. (12.30) Mötets avslutande Gemensam lunch (ca ) Nämndgemensamt möte på temat Ny nämndorganisation (ca i sal Gamma) 3 (3)

4 Delegationsbeslut Bilaga 4.2 Förteckning delegationsbeslut* Typ Datum Ärendemening Beslut Beslutande GEM Inställande av kurstillfälle Nämnderna beslutar att vårterminen 2010 ställa in kurstillfället Creativity Gustafsson vt-10 (MDH /09) and Innovation Management, INO002, 54020, IDT. Beslut att uppdra till IDT att i samarbete med Studentcentrum tillse att Jonsson Säfström berörda studenter erhåller information om inställd kurs och om vilken alternativ kurs som MDH erbjuder plats på istället. Berörd akademi ska särskilt beakta konsekvenserna för programstudenter, såväl på program som akademin är värd för som på övriga program, och säkerställa studenternas möjligheter att uppfylla examensfordringarna. GEM GEM Tillägg av nybörjarprogramtillfälle som ges på svenska vt- 11 (Dnr MDH /09) Ändring av studieort och rekryteringsmål för specialistsjuksköterskeut bildning med inriktning mot psykiatrisk vård, vt- 11 (Dnr /09) Beslut att Lärarprogrammet USE20), öppen ingång (OPEN) ska ha ett programtillfälle vårterminen 2011, med rekryteringsmålet 30 studenter och studieort Eskilstuna/Västerås. Beslut att programtillfället för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård (ZOJ24) ska ha studieort Eskilstuna och rekryteringsmålet 25 studenter. Detta beslut ersätter beslut i HSV-nämnden MDH 2009/775 avseende ZOJ24. Gustafsson Jonsson Säfström Gustafsson Jonsson Säfström * Detta är en förteckning av beslut och eventuella bilagor bifogas inte. För fullständig dokumentation hänvisas till aktuellt beslutsprotokoll.

5 Status för ärenden i Lfn HSV Ref nr och benämning Sakkunniga (SK) Status Övrigt Bilaga 5.4 HSV ansökan om att antas som docent i litteraturvetenskap Jenny Westerström, Lunds universitet Beslut om sakkunnig Handlingar till sakkunnig v 6. Utlåtande finns Sökande är Ingemar Haag Ärendet klart i lfn HSV ansökan om befordran till professor i sociologi med inriktning mot socialgerontologi Christine Roman, Örebro universitet, Klas Borell, Mittuniversitetet och Kari Waerness, Universitet i Bergen, Norge Handlingar till sakkunniga v 48. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Utlåtande från Borell och Roman finns. Sökande är Sandra Torres Beslut om SK HSV ansökan om att antas som docent i litteraturvetenskap Annelie Bränström Öhman, Umeå universitet Beslut om sakkunnig Handlingar till sakkunnig v. 17 Sökande är Birgitta Bergsten HSV universitetslektor i svenska Anna-Malin Karlsson, Södertörns högskola och Niclas Abrahamsson, Stockholms universitet Handlingar till sakkunniga v 7. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Utlåtanden finns Åtta sökande Ärendet klart i lfn Beslut om sakkunniga HSV universitetslektor i socialt arbete HSV universitetslektor i socialt arbete HSV universitetslektor i socialt arbete Sören Olsson, Göteborgs universitet och Elinor Brunnberg, Örebro universitet Beslut om sakkunniga Sören Olsson, Göteborgs universitet och Elinor Brunnberg, Örebro universitet Beslut om sakkunniga Sören Olsson, Göteborgs universitet och Elinor Brunnberg, Örebro universitet Handlingar till sakkunniga v. 20. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Utlåtanden finns Handlingar till sakkunniga v. 20. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Utlåtanden finns Handlingar till sakkunniga v. 20. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Åtta sökande Ärendet behandlas den 12/11 Sex sökande Ärendet behandlas den 12/11 Fyra sökande Ärendet behandlas den 12/11

6 Beslut om sakkunniga Utlåtanden finns Bilaga 5.4 HSV universitetslektor i socialt arbete Sören Olsson, Göteborgs universitet och Elinor Brunnberg, Örebro universitet Beslut om sakkunniga Handlingar till sakkunniga v. 20. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Utlåtanden finns Tre sökande Ärendet behandlas den 12/11 HSV ansökan om att antas som docent i engelska Christine Räisänen, Chalmers tekniska högskola Beslut om sakkunnig Handlingar till sakkunnig v 13 Utlåtande finns Sökande är Diane Pecorari Ärendet klart i lfn HSV ansökan om att antas som docent i företagsekonomi med inriktning mot ekonomistyrning Guy Ahonen, Hanken School of Economics, Helsingfors, Finland Beslut om sakkunnig Handlingar till sakkunnig v 20. Utlåtande finns Sökande är Lennart Bogg Ärendet klart i lfn HSV ansökan om att antas som docent i pedagogik Sangeeta Bagga- Gupta, Örebro universitet Beslut om sakkunnig Handlingar till sakkunnig v 20 Påbörjar arbetet i september Sökande är Margaret Obondo HSV professor i företagsekonomi med inriktning industriell förnyelse Sven Åke G Hörte, Högskolan Halmstad och Staffan Laestadius, KTH Beslut om sakkunniga Handlingar till sakkunniga v 26. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Fem sökande HSV professor i företagsekonomi med inriktning mot industriell marknadsföring Maria Holmlund- Rytkönen, Svenska handelshögskolan, Helsingfors, Evert Gummesson, Stockholms universitet och Ulf Johansson, Lunds universitet Handlingar till sakkunniga v 26. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Utlåtanden finns Fyra sökande Beslut om sakkunniga HSV Sven Åke G Hörte, Handlingar till Sex sökande

7 universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot industriell förnyelse Högskolan Halmstad och Lars Bengtsson, Blekinge tekniska högskola sakkunniga v 24. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Bilaga 5.4 Beslut om sakkunniga Utlåtande från Bengtsson finns universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot industriell marknadsföring Evert Gummesson, Stockholms universitet och Ulf Johansson, Lunds universitet. Beslut om sakkunniga Handlingar till sakkunniga v 26. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Utlåtanden finns Två sökande HSV universitetslektor i nationalekonomi Richard Friberg, HHS, Stockholm och Michael Lundholm, Stockholms universitet Handlingar till sakkunniga v 37. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Fyra sökande Beslut om sakkunniga HSV professor i socialt arbete Bengt Börjesson, Ersta-Sköndal, Stockholm, Gunvor Andersson, Lunds universitet och Björn Blom, Umeå universitet Handlingar till sakkunniga v 42. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Sex sökande HSV ansökan om att antas som docent i vårdvetenskap Lena Borell, Karolinska institutet Beslut om sakkunnig Handlingar till sakkunnig v 24 Sökande är Maria Müllersdorf. Ärendet klart i lfn HSV professor i vårdvetenskap En sökande HSV universitetslektor i psykologi Olof Rydén, Lunds universitet och Agneta Herlitz, Karolinska institutet Beslut om sakkunniga Handlingar till sakkunniga v 39. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Sju sökande HSV ansökan om att antas som docent i vårdvetenskap Britt-Marie Ternestedt, Ersta Sköndal högskola Beslut om sakkunniga Handlingar till sakkunnig v 37 Sökande är Margareta Asp

8 HSV universitetslektor i vårdvetenskap Inga sökande Bilaga 5.4 HSV ansökan om befordran till universitetslektor i psykologi Sökande är Agneta Brav Ärendet behandlas den 12/11 HSV universitetslektor i sjukgymnastik Sista ansökningsdag HSV universitetslektor i sjukgymnastik Sista ansökningsdag HSV ansökan om att antas som docent i svenska Sökande är Eva Sundgren Ärenden för prövning av den pedagogiska skickligheten HSV prövning av den pedagogiska skickligheten HSV prövning av den pedagogiska skickligheten HSV prövning av den pedagogiska skickligheten Margareta Sandström Kjellin Margareta Asp Dan Tedenljung

9 Fakultetsnämnden för FÖRSLAG TILL BESLUT Nr 7:2009 humaniora, samhälls- och vårdvetenskap MDH 2009/1002 Sammanträdesdatum: Bilaga 7 sammanträde Ärende 7 Rutiner för enhetlig administration och dokumentation av uppgifter i externfinansierade projekt MDH /09 Rektor gav i uppdrag till högskolans akademier att fasställa rutiner för enhetlig administration och dokumentation av uppgifter i externfinansierade projekt. Av uppdraget framgår att fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och beteendevetenskap och fakultetsnämnden naturvetenskap- och teknik ska innan avrapporteringen till rektor skall ha granskat rutinerna ur ett kvalitetssäkringsperspektiv. Uppdraget föregås av två rapporter från internrevisionen som pekat på brister i hur externfinansierade projekt administreras och dokumenteras. Förslag till beslut Nämnden beslutar att ställa sig bakom rutinernas generella syfte och relevans för kvalitetssäkring av administration och dokumentation av externfinansierade projekt. Nämnden uppmanar akademierna att se över rutinernas detaljnivå och förankra rutinernas utformning väl inom akademin innan de fastställs och återrapporteras till rektor. Ärendets beredning Förvaltningschefen har från rektor fått i uppdrag att ta fram ett högskolegemensamt underlag som stöd för akademiernas arbete. Underlaget tillställdes akademierna Muntlig föredragning genomfördes under nämndernas gemensamma sammanträde där ärendet återremitterades på grund av att nämnderna inte ansåg sig kunna fatta beslut då skriftligt underlag saknades. Underlag PM som förklarar rutinernas innehåll och konsekvens för genomförandet av externfinansierade projekt samt akademiernas förslag till rutiner, bilaga

10 Fakultetsnämnden för FÖRSLAG TILL BESLUT Nr 7:2009 humaniora, samhälls- och vårdvetenskap MDH 2009/1003 Sammanträdesdatum: Bilaga 7 sammanträde Delges Förvaltningschef, akademichefer, akademiernas administrativa chefer. 2

11 Bilaga 7.1 PM MDH /09 Rektors kansli Rutiner för enhetlig administration och dokumentation av uppgifter i externfinansierade projekt innehåll och konsekvenser 1. Bakgrund Rektor gav i uppdrag till högskolans akademier att fastställa rutiner för enhetlig administration och dokumentation av uppgifter i externfinansierade projekt. Av uppdraget framgår att fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och beteendevetenskap och fakultetsnämnden naturvetenskap- och teknik ska innan avrapporteringen till rektor skall ha granskat rutinerna ur ett kvalitetssäkringsperspektiv. Förvaltningschefen fick i sin tur i uppdrag att ta fram ett högskolegemensamt underlag till akademierna som stöd i deras arbete med att fastställa rutinerna. (Bilaga 1) Rektors uppdrag är ett resultat av två rapporter från internrevisionen som pekat på brister i hur externfinansierade projekt administreras och dokumenteras. 2. Enhetlig administration och dokumentation ur perspektivet kvalitetssäkring 2.1. Högskolans behov av dokumentation kring externfinansierade projekt Inom högskolan finns ett stort behov av att kunna hitta och använda sig av relevant och pålitlig information kring forskningsprojekt. I och kring externfinansierade projekten behöver såväl forskare som administrativa funktioner ta del av information som skapats i projektens olika aktiviteter Externa krav kring genomförande av externfinansierade projekt Förutom dessa behov omger en rad externa lagkrav och andra krav de externfinansierade projekten. Exempelvis påverkar bland annat lagen om offentlig upphandling, bokföringslagen, specifika krav från EU, tryckfrihetsförordningen och arkivlag. Ett externfinansierat projekt ska kunna revideras i sin helhet såväl under genomförandet som efter det att projektet avslutas. Konsekvenserna av en revision där ett projekts aktiviteter och kostnader inte kan styrkas kan i värsta fall vara att utbetalade medel måste betalas tillbaka till finansiären. Bilagor Bilaga 1 - Högskolegemensamt underlag för enhetlig administration och dokumentation av externfinansierade projekt Bilaga 2 - Akademiernas förslag till rutiner för administration och dokumentation av externfinansierade projekt

12 Bilaga Rutinernas relevans för kvalitetssäkring Den gemensamma nämnaren för rutinernas relevans för kvalitetssäkring är att en enhetlig administration och dokumentation underlättar för högskolan att uppfylla behov och krav. Således är följande aspekter relevanta ur kvalitetssäkringsperspektiv: - Att det för forskarna, oavsett akademi, finns en förutsägbarhet och trygghet i de administrativa processerna som gör att större del av forskarnas tid kan ägnas åt kärnverksamhet. - Att det finns rutiner som ger förutsättningar att uppfylla verksamhetens behov och externa krav. - Att det finns dokumentation som visar att högskolan genomfört externfinansierade projekt. - Att högskolan inte är personberoende när det gäller tillgång till information om externfinansierade projekt. 3. Akademiernas förslag till rutiner 3.1. Högskolegemensamt underlag Det högskolegemensamma underlag som förvaltningschefen fick i uppdrag att ta fram och som tillställdes akademierna är utformat som en checklista med minimikrav. Underlaget är strukturerat efter ett projekts generella faser, ansökan, utförande och avslutande. Inom respektive fas finns typiska aktiviteter listade och till aktiviteterna finns de administrativa åtgärder som måste utföras kopplade, samt uppgift om i vilka IT-system åtgärderna skall dokumenteras. Det gemensamma underlaget fångar på en övergripande nivå de aspekter som ger förutsättningar för en kvalitativ administration och dokumentation. Syftet med minimikraven i det högskolegemensamma underlaget är därför att garantera: - Att administrativa åtgärder utförs. - Att ansvaret för åtgärden är tydligt kopplat till en administrativ funktion. - Att befintligt IT-stöd används på rätt sätt Akademiernas utkast till rutiner I bilaga 2 framgår akademiernas utkast till rutiner Bedömning av akademiernas rutiner Bedömningen är att akademiernas förslag på rutiner: - Åtgärdar de brister som påpekas i internrevisionens rapporter. - Uppfyller de aspekter kring kvalitetssäkring som beskrivs under punkt 2.3, samt syftet med det gemensamma underlaget som beskrivs under punkt 3.1.

13 Bilaga Rutinernas konsekvenser för genomförande externfinansierade projekt Den sammanlagda bedömningen av rutinernas konsekvenser är att de resulterar i tillräckligt enhetliga administrativa processer inom samtliga akademier vilket kvalitetssäkrar genomförandet av externfinansierade projekt. Vissa av rutinerna innehåller referenser till beslutsnivåer och andra aspekter som kan påverka aktiviteter i ansökningsfasen. Akademiernas nu föreslagna rutiner varken inför eller påverkar dessa aspekter utan relaterar och förhåller sig endast till redan befintliga processer inom akademiernas verksamhet. Därför bedöms inte rutinerna få några negativa konsekvenser för forskarnas möjlighet att bedriva externfinansierade projekt.

14 Bilaga 7.1 PM MDH /09 Rektors kansli Högskolegemensamt underlag för rutiner för enhetlig administration och dokumentation av uppgifter i externfinansierade projekt, särskilt EU-finansierade projekt 1. Bakgrund Rektor gav i uppdrag till samtliga akademier att fastställa rutiner för enhetlig administration och dokumentation (inklusive rutin för allmänna handlingar) av uppgifter i externfinansierade projekt, särskilt EU-finansierade projekt. Samtidigt gav rektor i uppdrag till förvaltningschefen att ta fram ett högskolegemensamt underlag för enhetlig administration och dokumentation av uppgifter i externfinansierade projekt. Resultatet ska överlämnas till akademierna som ett underlag i arbetet med att ta fram rutinerna. Uppdraget gavs mot bakgrund att internrevisionen har pekat på brister i administration och dokumentation inom externfinansierade projekt Underlagets innehåll 2.1. Definition av externfinansierade projekt Externfinansierade projekt är helt eller delvis finansierade av bidrag eller avgifter. Projekten bedrivs inom forskning, samverkan och utbildning. Högskolan kan antingen vara ensam part i projekten eller delta som en del i konsortium som koordinator eller part. 1 Kartläggning och bedömning av rutinen för hantering av allmänna handlingar, med inriktning mot EU-projekt, på akademin för innovation, design och teknik IDT samt uppföljning av Granskning av rutinen för EU-bidrag (MDH /09)

15 Bilaga Varför behövs enhetlig administration och dokumentation? Inom högskolan finns ett stort behov av att kunna hitta och använda sig av relevant och pålitlig information kring våra forskningsprojekt.. Kring de externfinansierade projekten finns en rad funktioner som behöver ta del av information som skapats i projektens olika aktiviteter. Förutom dessa behov omger en rad externa lagkrav och andra krav de externfinansierade projekten. Exempelvis påverkar bland annat lagen om offentlig upphandling, bokföringslagen, specifika krav från EU, tryckfrihetsförordningen och arkivlag. Ett externfinansierat projekt ska kunna revideras i sin helhet såväl under genomförandet som efter det att projektet avslutas. För EU-finansierade projekt är kraven hårdare vilket innebär att revisionstidpunkten kan inträffa långt efter det att projektet avslutas. Konsekvensen av en revision där ett projekts aktiviteter och kostnader inte kan styrkas kan i värsta fall vara att utbetalade medel måste betalas tillbaka till finansiären. Även interna krav påverkar hur projekten administreras. Exempelvis gör de interna representationsreglerna att relevanta underlag måste finnas för att styrka kostnader. Den gemensamma nämnaren för dessa krav och behov är att de kräver en enhetlig administration för att garantera en strukturerad och sökbar dokumentation. Tillgången till dokumentationen får inte vara personberoende och måste även garanteras för tiden efter ett projekts avslut.

16 Bilaga Nödvändiga administrativa åtgärder Projektets faser och nödvändiga åtgärder Inom de externfinansierade projekten genomförs en rad aktiviteter. Här följer en checklista med minimikrav på vilka administrativa aktiviteter som måste utföras för att säkerställa en enhetlig dokumentation Ansökan/kontraktsförhandling Aktiviteter och åtgärder Aktivitet Åtgärd IT- System Ansökan om medel hos extern finansiär. Öppna ärende för forskningsprojektet och märk handlingen med ärendenummer. Registrera ansökan och bifoga fil. Accessia Accessia Beslut inkommer till högskolan. Registrera beslutet med fil på ärendet i Accessia. Accessia Ingå avtal med finansiär Firmatecknare eller annan behörig enligt delegation ingår avtal. Registrera avtalet i Accessia enligt rutin för registrering av avtal. (MDH /09) Accessia

17 Bilaga Genomförande Aktiviteter och åtgärder Aktivitet Åtgärd IT-system Ta ut projektnummer i Agresso. Genomför leverantörsutbetalningar Redovisa arbetad tid till finansiär Redovisa kostnader till finansiär Sprid resultat av projektets verksamhet Kontakta Ekonomisektionen och bifoga nödvändiga uppgifter för att få projektnummer. Registrera projektnummer på ärendet. Kontera faktura. Attestera faktura. Bokför kostnaden på projektnumret. Skicka in tidsredovisning till finansiär. Dokumentera tidsredovisning i projektledarens projektpärm. Skicka in kostnadsredovisning och rekvisition enligt avtalets rapporteringsperiod. Registrera rapport på ärendet. Publicera artikel eller motsvarande. Registrera publikation på ärendet. Agresso Accessia Baltzar Baltzar Agresso Accessia DiVA Accessia

18 Bilaga Avslut Aktiviteter och åtgärder Aktivitet Åtgärd IT-system Slutrapportera till finansiär Skicka in slutrapport till finansiär tillsammans med ekonomisk översikt och annat relevant underlag enligt krav från finansiär. Arkivlägg projekthandlingar Registrera slutrapport på ärendet. Avsluta ärende i Accessia. Kontrollera att samtliga handlingar i original är registrerade på ärendet och finns i pappersform i akten. Stäm av handlingarna mot projektledarens projektpärm och räkenskaper, sammanställ och arkivlägg projektets samtliga handlingar. Accessia Accessia

19 Bilaga 7.1 Checklista för UKK gällande externa projekt Denna checklista kompletterar akademins övriga dokument som rör denna hantering. Både gällande arbetsfördelning inom akademin Samt den beskrivning av processor som akademin har upprättat. Aktivitet och åtgärder Aktivitet Åtgärd Ansvarig IT system Ansökan Ansökan om medel hos extern finansiär Ärende öppnas Registrera ansökan Underskrift av ansökan Sökande Registrator Sökande tillse ev. godkännande från delegat Accessia Accessia Beslut inkommer Registrera beslut Delge beslut till berörda Registrator Registrator Accessia Outlook Ingå avtal Delegat ingår avtal Underskrivet avtal registreras Delge beslut till berörda Sökande Registrator Registrator Accessia Accessia Genomförande Skapa projektnummer för ekonomihanteringen Kontakta ekonomisektionen Ekonom på akademin Agresso Inkommande fakturor Kontrollera och attestera Avdelningschef Baltzar Mottagande eller rekvirering av medel Underrätta projektägare Ekonom på akademin Agresso/Baltzar Redovisa kostnad till finansiär Skicka in kostnadsredovisning Projektägare ansvar underlag till ekonom på akademin

20 Bilaga 7.1 Aktivitet Åtgärd Ansvarig IT system Redovisa tid till finansiär Upprätta tidsrapport samt Projektledare skicka in densamma till finansiär Sprida resultat av projektet Publicera artiklar el motsv Registrera publikation i ärendet Den som publicerar Den som publicerar ska överlämna till registrator som i sin tur registrerar Diva Accessia Avslut av projekt Slutrapport till finansiär Skicka in slutredovisning i enlighet med överenskommelse i avtal eller kontrakt Projektledare Registrera slutrapportredovisning Arkivering av ärendets handlingar Avsluta ärendet i Accessia och se till att originalhandlingar finns både i akt och digitalt Registrator, projektledare ska dock bistå då ev. handlingar saknas i ärendet Accessia Tillse att handlingar hos projektägare och diariet överensstämmer med varandra Projektledare

21 Bilaga 7.1 Rutiner för handläggning av externt finansierade projekt vid Akademin för Hållbar Samhälls- ochteknikutveckling Ansökan/kontraktsförhandling Aktiviteter och åtgärder Aktivitet Åtgärd IT- System Funktion Information om avsikt att söka medel Huvudsökande informerar aktuell forskningsledare och forskningssamordnare. Se bilaga 1 HSTs riktlinjer vid ansökan om externa medel. *** ansökningar till EU-program samt EU:s ramprogram (FP7) görs enligt särskilda anvisningar. Se bilaga 2 och 3 Huvudsökande Forskningsledare Forskningssamordnare Ansökan om medel hos extern finansiär. Öppna ärende för forskningsprojektet och märk handlingen med ärendenummer. Accessia Akademiregistrator Registrera ansökan och bifoga fil. Accessia Beslut inkommer till högskolan. Registrera beslutet med fil på ärendet i Accessia. Accessia Akademiregistrator Delgivning: Huvudsökande Forskningsledare Forskningssamordnare Ingå avtal med finansiär Firmatecknare eller annan behörig enligt delegation ingår avtal. Registrera avtalet i Accessia enligt rutin för registrering av avtal. (MDH /09) Accessia Akademichef alt. Rektor Akademiregistrator

22 Bilaga 7.1 Genomförande Aktiviteter och åtgärder Aktivitet Åtgärd IT-system Funktion Projektplaneringsmöte Arbetsfördelning och kvalitetssäkring av administrativa funktioner i projektet - Genomgång och eventuell revidering av budget - Anställningar i projektet (redan anställda, nyrekryteringar, konsulter) - Investeringar - Upphandlingar (tjänster, investeringar) - Fastställande av projektperioder *** särskilda rutiner för EU-projekt. Se bilaga 2 0ch 3 Projektledare/huvudsökande Forskningssamordnare Administrativ chef Ekonom Akademiregistrator Bevakningsaktiviteter avtal enligt Registrera bevakningsdatum i accessia enligt avtal med fiansiär Accessia Akademiregistrator Skapa projektnummer i Agresso. Ekonomisektionen kontaktas för projektnummer. Ekonom meddelar projektnummer till registrator som registrera projektnummet i Accessia. Agresso Accessia Ekonom Akademiregistrator Leverantörsutbetalningar Fakturor konteras. Baltzar Ekonom/projektledare Fakturor slutattesteras. Baltzar Administrativ chef Redovisningar till finansiär - arbetad tid och kostnader Projektledaren sammanställer tidsredovisning och skickar till ekonomen. Ekonom sammanställer Accessia Projektledare Ekonom

23 Bilaga 7.1 tidsredovisning ekonomiska redovisningen till finansiären Projektledaren tar fram rapport och skickar till finansiär enligt avtal med kopia till registrator. *** särskilda rutiner för EU-projekt. Se bilaga 2 0ch 3 Sprid resultat av projektets verksamhet Projektledaren registrerar projektets publikationer i DiVAsamt skickar en kopia av publikationen till registrator. DiVA Accessia Projektledare Akademiregistrator Registrera publikation på ärendet.

24 Bilaga 7.1 Avslut Aktiviteter och åtgärder Aktivitet Åtgärd IT-system Funktion Slutrapportera till finansiär Skicka in slutrapport till finansiär tillsammans med ekonomisk översikt och annat relevant underlag enligt krav från finansiär. Registrera slutrapport på ärendet. Accessia Projektledare Ekonom/Administrativ chef Akademiregistrator *** särskilda rutiner för EU-projekt. Se bilaga 2 0ch 3 Arkivlägg projekthandlingar Avsluta ärende i Accessia. Kontrollera att samtliga handlingar i original är registrerade på ärendet och finns i pappersform i akten. Accessia Akademiarkivarie Stäm av med projektledaren att samtliga handlingarna tillhörande projektet finns för arkivering. Projektet arkivläggs. Akademiarkivarie *** särskilda rutiner för EU-projekt. Se bilaga 2 0ch 3

25 Akademin för hälsa vård och välfärd Bilaga 7.1 Förslag / ggn Administrativa rutiner vid HVV för att hantera externfinansierade projekt Extern finansiering sker till olika typer av projekt, allt från uppdragskurser till större forsknings/utvecklingsprojekt. Dessa riktlinjer gäller i första hand bidrags- och avgiftsfinansierade forskningsprojekt men kan till viss del användas även för uppdragsverksamhet inom grundutbildning. Ett normalt externfinansierat projekt går igenom olika faser: ansökan, genomförande och avslut av projektet. Den forskare som ansöker om medel och fungerar som projektledare ansvarar för att samtliga handlingar som berör projektet lämnas till akademins registrator för diarieföring. 1 Ansökan Ansökan skrivs av forskaren/forskarlaget. Forskare/projektledare (nedan kallad projektledare) och ansvarig akademiekonom samarbetar kring projektets budget Akademins forskningsledare och akademichef informeras om att arbetet pågår Akademichefen godkänner att projektet förs vidare och godkänner eventuell medfinansiering Ansökan diareförs vid akademin och en projektpärm förbereds av ansvarig ekonom (se bilaga 1) Ansökan skrivs under av akademichef eller i vissa fall tillställs rektor för underskrift Ansökan skickas till anslagsgivare Ansökan Innan ansökan om bidrag sker eller vid planering av uppdragsfinansierad verksamhet ska förutsättningarna för verksamheten prövas. Akademichefen ansvarar ytterst för akademins verksamhet och det åligger denne att pröva om den externfinansierade verksamheten är förenlig med den verksamhet som bedrivs vid akademin se till att resurser i form av exempelvis personal, lokaler, material och utrustning kan disponeras för ändamålet så att den externfinansierade verksamheten inte sker på bekostnad av grundutbildning eller grundläggande forskning se till att kravet på full kostnadstäckning rimligen kommer att uppfyllas eller besluta om att medfinansiering kan godkännas 1

26 Ansökans ekonomiska delar tas fram av projektledaren i samråd med ansvarig akademiekonom. I budgeten ska klart framgå om projektet kräver medfinansiering av akademin. I arbetet ska också projektets preliminära bemanning klargöras. I detta läge ska också projektledaren informera också projektledaren de avdelningschefer vars personal kan komma att beröras om ansökan godkännes av anslagsgivaren. När beslutet på ansökan kommit till högskolan ingås eventuella avtal med anslagsgivaren med underskrifter enlig delegationsordningen. Vid positivt beslut ombesörjer akademiekonomen att ett projektnummer erhålls i ekonomisystemet. Vid negativt beslut avslutar akademiregistrator ärendet i Accessia. Bilaga Genomförande Under projektets genomförandefas konteras kostnader löpande på projektet. Ansvarig ska fortlöpande informera ekonomen om eventuella förändringar mot budgeten. Akademiekonomen ansvarar för att ekonomisk uppföljning på projektet genomförs regelbundet Ekonomen ansvarar för att rekvisition av medel och begärda kostnadsredovisningar skickas in i enlighet av avtalets rapporteringsperioder. Om tidsredovisning krävs av anslagsgivaren genomförs den löpande under projekttiden och dokumenteras i akademiekonomens projektpärm. Eventuella rapporter/artiklar inom projektets ram publiceras. Publikationen registreras på ärendet i Accessia. 3 Avslutning av projektet Projektet slutrapporteras och slutredovisas enligt riktlinjer från anslagsgivare. All dokumention sammanställs för slutarkivering och arkiveras på akademin. Projektet avslutas. Avslutningsfasen All projektdokumentation som speglar projektets genomförda aktiviteter och ekonomiska transaktioner sammanställs inför slutarkivering och överlämnas till akademins arkivredogörare. Dokumentationen ska då vara i sådan ordning att projektet går att följa och förstås av annan än den som upprättat dokumentationen. Projektdokumentationen förtecknas av akademins arkivredogörare och blir en del av akademins arkiv. Projektledaren tar tillsammans med akademins arkivredogörare/registrator en eventuell gallringsplan samt eventuell sekretessbeläggning av visst forskningsmaterial inom projektet. 2

27 Bilaga 7.1 Bilaga 1 Ett standardhåll i en projektpärm (med tillägg för projekt- och programspecifika krav) kan vara: 1. Generell information om projektet (ärendenummer i Accessia, projektnummer i Agresso, kontaktperson för projektet, rektorsbeslut, underlag för rektorsbeslut inklusive akademichefsgodkännande av medfinansiering, behov av revisionsintyg och datum för detta) 2. Fullständig ansökan 3. Finansiering budget och utfall av kostnader (och eventuella intäkter) 4. Personal (bemanningsplan, anställningsavtal, sammanställning av tidrapporter) 5. Eventuella avtal som berör projektet, t.ex. avtal med forskare (förbindelse mellan MDH och enskild person avseende immateriella rättigheter) 6. Utrustning och investeringar (ev investeringsbudget, handlingar avseende inköp/upphandling, fakturakopior) 7. Ekonomiuppföljning totalt (total projektbudget och projektuppföljning, rapporter från ekonomisystemet, projektrapport, transaktionslista, rapport över personalkostnader per person) 8. Slutrapport 9. Mall för revisionsrapport (om sådan krävs av anslagsgivare) 3

28 Bilaga 7.1 Rutiner för handläggning av externt finansierade projekt vid Akademin för Innovation, Design och Teknik Ansökan/kontraktsförhandling Aktiviteter och åtgärder Aktivitet Åtgärd IT- System Funktion Information om avsikt att söka medel Huvudsökande informerar aktuell forskningsledare och forskningssamordnare. Se bilaga 1 IDT riktlinjer vid ansökan om externa medel. *** ansökningar till EU-program samt EU:s ramprogram (FP7) görs enligt särskilda anvisningar. Huvudsökande Forskningsledare Forskningssamordnare Ansökan om medel hos extern finansiär. Öppna ärende för forskningsprojektet och märk handlingen med ärendenummer. Accessia Akademiregistrator Registrera ansökan och bifoga fil. Accessia Beslut inkommer till högskolan. Registrera beslutet med fil på ärendet i Accessia. Accessia Akademiregistrator Delgivning: Huvudsökande Forskningsledare Forskningssamordnare Ekonom Ingå avtal med finansiär Firmatecknare eller annan behörig enligt delegation ingår avtal. Registrera avtalet i Accessia enligt rutin för registrering av avtal. (MDH /09) Accessia Akademichef alt. Rektor Akademiregistrator

29 Bilaga 7.1 Genomförande Aktiviteter och åtgärder Aktivitet Åtgärd IT-system Funktion Projektplaneringsmöte Arbetsfördelning och kvalitetssäkring av administrativa funktioner i projektet - Genomgång och eventuell revidering av budget - Anställningar i projektet (redan anställda, nyrekryteringar, konsulter) - Investeringar - Upphandlingar (tjänster, investeringar) - Fastställande av projektperioder *** särskilda rutiner för EU-projekt. Projektledare/huvudsökande Forskningssamordnare Ekonom (Akademiregistrator) (Administrativ chef) Bevakningsaktiviteter avtal enligt Registrera bevakningsdatum i Accessia enligt avtal med fiansiär Accessia Akademiregistrator Skapa projektnummer i Agresso. Ekonomisektionen kontaktas för projektnummer. Ekonom meddelar projektnummer till registrator som registrerar projektnummet i Accessia. Agresso Accessia Ekonom Akademiregistrator Leverantörsutbetalningar Fakturor konteras. Baltzar Projektledare (vid behov m h a ekonom) Fakturor slutattesteras. Baltzar Administrativ chef Redovisningar till finansiär - arbetad tid och kostnader Projektledaren sammanställer tidsredovisning och skickar till ekonomen. Ekonom sammanställer tidsredovisning och den ekonomiska Accessia Projektledare Ekonom

30 Bilaga 7.1 redovisningen till finansiären. Projektledaren tar fram rapport och skickar till finansiär enligt avtal med kopia till registrator. *** särskilda rutiner för EU-projekt. Sprid resultat av projektets verksamhet Projektledaren registrerar projektets publikationer i DiVAsamt skickar en kopia av publikationen till registrator. DiVA Accessia Projektledare Akademiregistrator Registrera publikation på ärendet.

31 Bilaga 7.1 Avslut Aktiviteter och åtgärder Aktivitet Åtgärd IT-system Funktion Slutrapportera till finansiär Skicka in slutrapport till finansiär tillsammans med ekonomisk översikt och annat relevant underlag enligt krav från finansiär. Registrera slutrapport på ärendet. Accessia Projektledare Ekonom Akademiregistrator *** särskilda rutiner för EU-projekt. Arkivlägg projekthandlingar Avsluta ärende i Accessia. Kontrollera att samtliga handlingar i original är registrerade på ärendet och finns i pappersform i akten. Accessia Akademiarkivarie Stäm av med projektledaren att samtliga handlingarna tillhörande projektet finns för arkivering. Projektet arkivläggs. Akademiarkivarie *** särskilda rutiner för EU-projekt.

32 Oktober 2009 Akademin för innovation, design och teknik Bilaga 7.1 Bilaga 1 IDT Riktlinjer vid ansökan om externa medel GODKÄNNANDE AV ANSÖKNINGSPROCESS 1. Utlysningar bevakas av profilsamordnare (=forskningssamordnare) eller forskare. 2. Forskaren anmäler, till aktuell profilsamordnare, att han/hon antingen: a) önskar göra en egen ansökan b) önskar koordinera ett projekt c) har bjudits in att delta i en projektansökan Forskaren och profilsamordnaren fyller gemensamt i uppgifterna om projektet, under punkt 1 i dokumentet Godkännande av ansökningsprocess för deltagande i externfinansierat forskningsprojekt inom.. (finansiärens namn på utlysningen eller dylikt) (se Bilaga 2). Övriga frågor att se över: - kompetensen i projektet (finns tillräcklig sådan eller krävs också nyanställningar?) - planerade arbetsinsatser och dessas förläggning över tid - infrastruktur (ytterligare kriterier kan tillkomma ) 3. Profilsamordnaren kontaktar aktuell profilledare som, utifrån nedanstående kriterier, ska godkänna att ansökan görs. (Se samma dokument som ovan, Bilaga 2) a) Profilledaren kontrollerar att eventuell ansökan överensstämmer med profilen (vetenskaplig, strategisk bedömning). b) Profilledaren kontrollerar det tänkta projektets genomförbarhet i termer av en preliminär budget och medfinansieringsbehov. (Mallar finns att tillgå för detta ändamål.) Profilledaren har stöd av profilens övergripande strategi samt av aktuell profilsamordnare i ovanstående arbete. 4. Forskningsledaren informeras och godkänner att ansökan får göras. Detta sker genom underskrift i samma dokument som ovan. 5. Akademichefen informeras och beslutar i ärendet. Forskningssamordnaren informerar akademichefen och överlämnar dokumentet Godkännande av ansökningsprocess, inklusive bilagor, som beslutsunderlag. Akademichefen beslutar genom underskrift i samma dokument. Beslutet meddelas forskningssamordnaren, vilken informerar berörd forskare, profilledare, och forskningsledaren om beslutet. 6. Beslutet skall diarieföras och arkiveras. Forskningssamordnaren skickar beslutet för diarieföring (= under samma diarienummer som för projektansökan) och arkivering hos akademiregistrator, samt arkiverar i egen pärm. 1

33 Bilaga 7.1 Bilaga 2 Godkännande av ansökningsprocess för deltagande i externfinansierat forskningsprojekt 1. Uppgifter om projektet (fylls i gemensamt av ansvarig forskare/projektledare och profilsamordnare) Ansvarig forskare vid IDT: Ev. koordinator för projektet: (namn och e postadress) Projektets titel alt. arbetsnamn: Projektets acronym: Diarienummer: Finansiär: Utlysning nr: Dead-line för ansökan: 2. Profilledarens godkännande a) Profilledaren gör en vetenskaplig och strategisk bedömning av den eventuella ansökans överensstämmelse med aktuell profil. b) Profilledaren kontrollerar det tänkta projektets genomförbarhet i termer av en preliminär budget och medfinansieringsbehov. (Mallar finns att tillgå för detta ändamål.) Denna information bifogas detta dokument. 3. Forskningsledarens godkännande Forskningssamordnaren informerar forskningsledaren, vilken måste godkänna att ansökan görs. 2

34 Bilaga Akademichefens beslut Akademichefen beslutar att akademin tar ansvar för MDH:s åtaganden i projektet. Dessutom beslutar akademichefen att forskaren äger rätt att fullfölja nedanstående forskningsprojekt om det blir godkänt för finansiering. Detta dokument är upprättat i två original, varav ansvarig forskare får ett exemplar och det andra diarieförs och arkiveras på akademin under projektets diarienummer. Godkänns: Godkänns: (Stad), (datum) (Stad), (datum) Profilledare signatur Forskningsledare signatur namnförtydligande namnförtydligande Beslutas: (Stad), (datum) Akademichef signatur namnförtydligande 3

35 Fakultetsnämnden för humaniora, FÖRSLAG TILL BESLUT Nr 7:2009 samhälls- och vårdvetenskap MDH 2009/1002 Sammanträdesdatum: 8. Inrättande av ämnet Italienska Ärende 8 MDH /09 Akademin för utbildning, kultur och kommunikation har inkommit med ansökan till fakultetsnämnden om att återinrätta Italienska som ämne vid Mälardalens högskola. Förslag till beslut Fakultetsnämnden beslutar att återinrätta Italienska som ämne vid Mälardalens högskola inom utbildningsområdet Humaniora. Ärendets beredning Ärendet har handlagts av Gunnel Eriksson, Utbildnings- och forskningssektionen, efter beredning i nämndens utbildningsutskott samt Det står akademierna fritt att inrätta kurser men för att få inrätta dessa som hörande till ett ämne krävs att ämnet finns inrättat genom beslut. I annat fall läggs kursen under Övrigt ämne. De nuvarande (ännu inte uppdaterade) riktlinjerna för ämne ställer krav på ett relativt omfattande underlag vilket torde kunna minskas mot bakgrund av den mer omfattande process som istället gäller vid inrättande av huvudområde för generell examen. Utbildningsutskottet instämmer i den bedömningen och anser att underlaget som akademin presenterat är tillfredsställande ur ett kvalitetssäkringsperspektiv och tillstyrker därför akademins begäran. Underlag I ärendet finns underlag i form av ansökan från akademin, bilaga 8.1 Delges Akademichef, UKK Administrativ chef, UKK Forskningsledare, UKK Utbildningsledare, UKK Sektionschefer, STC och UFO 1

36 Till Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap Brev Sida 1 av Bilaga 8.1 Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Till Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap Ansökan återupptagning av ämne Akademin för utbildning, kultur och kommunikation ansöker härmed om återupptagning av ämnet Italienska. Italienska som ämne erbjöds senast höstterminen Inledningsvis avses Italienska, nybörjarkurs (nivå 1) och Italienska, baskurs (nivå 2). Framöver planeras även Italienska 1 och Italienska 2. Utbildningsområdestillhörighet: Humaniora. Motivering Under den senaste tiden har vi fått indikationer på ett ökat intresse för ämnet italienska. Intresset för italienska märks både lokalt bland Västerås invånare och bland språkstudenter vid Mälardalens högskola liksom bland studenter vid andra av högskolans utbildningar. Mot bakgrund av den ackumulerade efterfrågan av ämnet beslöt akademichef Peter Gustafsson och fd avdelningschef för moderna språk Ann-Margret Sandbäck att återuppta ämnet italienska from höstterminen 2010, vilket beskrivs i UKKs - kommande - verksamhetsplan för Kvalitet och kompetenta lärare De nationella ämnesutvärderingar som genomfördes under 2004 och 2005 för engelska, franska, spanska och tyska visade att kvaliteten på språkundervisningen är hög vid Mälardalens Högskola. (Finskan var inte med i denna utvärdering). Inget annat lärosäte i Sverige utanför de gamla universiteten har en lika kompetent och akademiskt väl kvalificerad språklärarkår som MDH. Att utöka ämnesgruppen moderna språk med ämnet italienska skulle ytterligare stärka MDH:s profil som kvalificerad utbildningsanordnare i språk. För undervisning inom ämnet italienska finns två mycket kompetenta lärare som är anställda vid UKK. Till en början planeras undervisning för en lärare men för framtida utvidgning av ämnet planeras undervisning för ytterligare en lärare. Nedan följer en kort presentation av de två lärarna. Mauro Cavaliere ( ) är född och uppvuxen i Italien. År 1994 tog Mauro en filosofie magisterexamen i iberiska språk och litteratur, vid Università Statale di Milano. Denna examen gav honom behörighet att undervisa i italienska och historia vid gymnasieskolor i Italien. Besöksadress: Drottninggatan 16A Besöksadress: Högskoleplan 1 Webb: Postadress: Box 325, Eskilstuna Postadress: Box 883, Västerås E-post: Tel: Fax: Tel: Fax: Org.nr:

37 Till Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap Brev Sida 2 av Bilaga 8.1 Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Till Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap År 2002 tog han en filosofie doktorsexamen i portugisiska vid Stockholms universitet och år 2008 en filosofie kandidatexamen i italienska vid Högskolan Dalarna. Mauro har arbetat vid Mälardalens högskola sedan 2004, till en början som timlärare i spanska och from 2006 som universitetslektor i spanska. I januari 2009 fick han en tillsvidareanställning om 20 % som universitetslektor i spanska. För närvarande arbetar han 40 % (tillsvidareanställning 20% samt 20% tidsbegränsad, ht 09). Övrig tid tjänstgör han som universitetslektor i portugisiska vid Stockholms universitet (50 % ). I italienska har han tidigare varit anställd som cirkelledare vid olika studiecirklar i Borås ( ) Han har också tjänstgjort som lärare i italienska vid Italienska Kulturinstitutet /Folkuniversitet och andra studieförbund ( ), samt som gymnasielärare i italienska vid JENSEN gymnasium ( ). Under de senaste 10 åren har Mauro haft ansvar för olika typer av kurser på högskolenivå i ämnena spanska och portugisiska vilket innefattar undervisning i språk och litteratur samt kurser i kultur och samhälle (nivå 1-4). Mauro är en entusiastisk, engagerad, livlig och kommunikativ lärare som brinner för ämnet italienska. Han sätter studentens lärande i centrum och förespråkar en aktiverande undervisningsstil vilket är av stor vikt vid undervisning av nybörjar,bas-och grundkurser i främmande språk. För fullständig meritförteckning, betyg och intyg hänvisas till avdelningschefen för moderna språk. Stella Moberg Paganelli ( ) är liksom Mauro född och uppvuxen i Italien. Stella har en högskoleexamen från en översättar-och tolkutbildning vid Scuola Superiore i Italien och är sedan 1987 översättare från engelska, franska, italienska till svenska. Stella har dessutom en filosofie magisterexamen i franska från Stockholms universitet. Stella har undervisat vid Mälardalens högskola sedan 1996 i ämnena italienska och franska. Mellan 1996 och 1998 tjänstgjorde hon som timlärare i italienska och arbetade med såväl kursplanering som undervisning. Hon har därefter varit anställd som universitetsadjunkt i franska och undervisar för närvarande i franska på nybörjar-och baskurs men har tidigare även undervisat i språkfärdighetskurser inom franska 2 och franska 3. Sedan 2000 arbetar hon även som gymnasielärare i franska vid ABB Industrigymnasium. Stella är en mycket uppskattad lärare. Hon har en god förmåga att kommunicera med sina studenter och upplevs som lyhörd, entusiasmerande och kunnig. Hennes goda pedagogiska Besöksadress: Drottninggatan 16A Besöksadress: Högskoleplan 1 Webb: Postadress: Box 325, Eskilstuna Postadress: Box 883, Västerås E-post: Tel: Fax: Tel: Fax: Org.nr:

38 Till Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap Brev Sida 3 av Bilaga 8.1 Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Till Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap och ämnesmässiga kunskaper kommer att bli en stor tillgång för ämnet italienska för såväl planering som undervisning. För fullständig meritförteckning, betyg och intyg hänvisas till avdelningschefen för moderna språk. Utbildning I rektor-dekanus dialogen med UKK den 8 april 2009 framförde rektor att hon ville se en "marknadsplan för språken" mot högskolans övriga utbildningar. I det avseendet kan man konstatera att italienskan skulle passa väl in i det utbud av språkundervisning som redan är etablerat. Internationella marknadsföringsprogrammet skulle kunna erbjuda möjligheter att kombinera studier i italienska med studier i ekonomiska ämnen och särskilt marknadsföring men även andra utbildningar, tex ingenjörsutbildningar och sjuksköterskeutbildningar skulle kunna vara relevanta. MDH har ett attraktivt och mycket sökt utbud av utlandsförlagda kurser (Barcelona, Kiel, Nice) som skulle få ytterligare attraktivitet genom en kurs i Italien. Kandidatprogrammet i språk och humaniora har dels en allmän inriktning, dels en inriktning mot kommunikation. Den senare har tagits fram i samverkan med externa intressenter och med särskilt stöd enligt Rektors medgivande. Programmet antog studenter för första gången ht 2008 och har uppfyllt rekryteringsmålet (20 stud). Hösten 2009 ökade antalet studenter till 31 stycken (rekryteringsmålet var 25). Kandidatprogrammet inkluderar samtliga språkämnen vid MDH samt litteraturvetenskap. Det är utformat utifrån de särskilda önskemål och behov som företag och myndigheter i regionen har. Programmet är ett gott exempel på just den form av samverkan som efterlyses i högskolans forsknings- och utbildningsstrategi. I MDH:s region bör vi ta vara på och utveckla de kvalifikationer som kunskaper i främmande språk och kulturer utgör. Goda språk- och kulturkunskaper är en betydelsefull regional konkurrensparameter och även en viktig väg till framgång i arbetslivet. Utbildningar i språk ökar möjligheten för de unga i regionen att möta dagens krav på arbetsmarknaden. I detta sammanhang kan italienskan helt säkert utgöra en konkurrensfördel. Besöksadress: Drottninggatan 16A Besöksadress: Högskoleplan 1 Webb: Postadress: Box 325, Eskilstuna Postadress: Box 883, Västerås E-post: Tel: Fax: Tel: Fax: Org.nr:

2009-12-08. Datum. och tid: Plats: Konferensrum. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per. Dekanus

2009-12-08. Datum. och tid: Plats: Konferensrum. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per. Dekanus Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-12-08 Nr 8:2009 Dnr. MDH 2009/1007 Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom

Läs mer

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-02-03 Nr 1:2009 Dnr. Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt

Läs mer

Kallelse till möte med fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap

Kallelse till möte med fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap 2008-08-28 Nr 5:2008 Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Administrativa rutiner vid HVV för att hantera vissa EU-finansierade projekt

Administrativa rutiner vid HVV för att hantera vissa EU-finansierade projekt 2009 12-29 Akademin för hälsa vård och välfärd HVV 4.1 239/09 Administrativa rutiner vid HVV för att hantera vissa EU-finansierade projekt Ett normalt EU projekt går igenom olika faser: ansökan, beslut

Läs mer

Kallelse till möte med fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap

Kallelse till möte med fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap 2010-10-05 Nr 6:2010 Dnr. MDH HSV 2010/986 Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse

Läs mer

Kallelse Nr 8: 2008 2008-11-04

Kallelse Nr 8: 2008 2008-11-04 Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik Kallelse Nr 8: 2008 2008-11-04 1 (3) KALLELSE TILL MÖTE MED FAKULTETSNÄMNDEN FÖR NATURVETENSKAP OCH TEKNIK Datum och tid: 2008-11-11, kl. 09.00-16.10 Plats:

Läs mer

Torsdagen den 12 september 2013, kl. 9:30 15:00, ca. Gordana Dodig-Crnkovic Lärarrepresentant. Johanna Westerlund Lärarrepresentant

Torsdagen den 12 september 2013, kl. 9:30 15:00, ca. Gordana Dodig-Crnkovic Lärarrepresentant. Johanna Westerlund Lärarrepresentant KALLELSE Nr 4 :2013 2013-09-05 MDH 1.1-16/13 Datum och tid: Plats: Torsdagen den 12 september 2013, kl. 9:30 15:00, ca. Sammanträdeslokal: B212, Eskilstuna Ledamöter: Peter Dobers Ordförande Yvonne Eriksson

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 5:2013 2013-10-03 MDH 1.1-23/13 Utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 3 oktober kl. 9.15-12.00 Plats: R3-131, Mälardalens

Läs mer

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden Utbildningsvetenskapliga nämnden KALLELSE 2008-10-01 Nr 6:2008 Christina Kääriä Handläggare Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse till möte med

Läs mer

Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar Nr 3:2013 2013-05-08 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Onsdag 8 maj kl. 9.15-12.00 Plats: T3-066, Mälardalens

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 6:2013 2013-11-21 MDH 1.1-23/13 Utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 21 november kl. 9.15-12.00 Plats: R3-132, Mälardalens

Läs mer

Utskottet för ekonomiutbildningar

Utskottet för ekonomiutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-21 MDH 1.1-20/13 Utskottet för ekonomiutbildningar Utskottet för ekonomiutbildningar Datum och tid: Onsdagen den 21 augusti klockan 9.30 11.30 Plats: Ypsilon, Västerås Ledamöter:

Läs mer

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden Utbildningsvetenskapliga nämnden KALLELSE 2009-03-05 Nr 2:2009 Diarienr: MDH 2009/ /33 Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde onsdagen den 22 april 2015

Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde onsdagen den 22 april 2015 KALLELSE Nr 2:2015 Fakultetsnämndens ordförande 2015-04-15 MDH 2.16-2015/0070 Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde onsdagen den 22 april 2015 Plats: Sammanträdesrum Ypsilon, Västerås Tid: kl. 09.30

Läs mer

Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde torsdagen den 4 juni 2015

Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde torsdagen den 4 juni 2015 KALLELSE Nr 3:2015 Fakultetsnämndens ordförande 2015-05-28 MDH 2.16-2015/0071 Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde torsdagen den 4 juni 2015 Plats: Styrelserummet B212, Eskilstuna Tid: kl. 09.30

Läs mer

Utskottet för lärarutbildningar

Utskottet för lärarutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-14 MDH:1.1-22/13 Utskottet för lärarutbildningar Datum och tid: Plats: Onsdagen den 21 augusti 2013 Kl.13.15 Sal R3-132, Mälardalens högskola, Västerås. Ledamöter: Niclas Månsson

Läs mer

Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde torsdagen den 10 september 2015

Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde torsdagen den 10 september 2015 KALLELSE Nr 4:2015 Fakultetsnämndens ordförande 2015-09-10 MDH 2.16-2015/0072 Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde torsdagen den 10 september 2015 Plats: Ypsilon, Västerås Tid: kl. 09.30 15.00 Besked

Läs mer

Fredagen den 25 oktober, klockan 9.30 15.00 ca. Gordana Dodig-Crnkovic Lärarrepresentant. Johanna Westerlund Lärarrepresentant

Fredagen den 25 oktober, klockan 9.30 15.00 ca. Gordana Dodig-Crnkovic Lärarrepresentant. Johanna Westerlund Lärarrepresentant KALLELSE Nr 6 :2013 2013-10-25 MDH 1.1-18/13 Datum och tid: Plats: Fredagen den 25 oktober, klockan 9.30 15.00 ca Sammanträdeslokal: Park Inn, Uppsala Ledamöter: Peter Dobers Ordförande Yvonne Eriksson

Läs mer

Gordana Dodig-Crnkovic Lärarrepresentant. Johanna Westerlund Lärarrepresentant. Tommy Svensson Extern ledamot

Gordana Dodig-Crnkovic Lärarrepresentant. Johanna Westerlund Lärarrepresentant. Tommy Svensson Extern ledamot KALLELSE Nr 3:2013 2013-05-30 MDH 1.1-15/13 Fakultetsnämnden Datum och tid: Plats: Torsdagen den 30 maj 2013, kl. 9:30 17:00, ca. Sammanträdeslokal: R3-131, Västerås Ledamöter: Peter Dobers Ordförande

Läs mer

KALLELSE TILL MÖTE MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN

KALLELSE TILL MÖTE MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN KALLELSE 2008-02-07 UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN KALLELSE TILL MÖTE MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN Datum och tid: Plats: 2008-02-07, kl. 09.15 16.00 Mälardalens högskola i Västerås, konferensrum

Läs mer

Rådet för internationell verksamhet

Rådet för internationell verksamhet KALLELSE MDH 1.1-26/13 1 (3) 2013-01-16 Rådet för internationell verksamhet Datum och tid: Onsdagen den 16 januari, kl. 9.15-15.30 Plats: R3-132, konferensrum mellan personal och ekonomisektionen, UFO,

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

Bilagor till fakultetsnämndens möte 2012-09-06

Bilagor till fakultetsnämndens möte 2012-09-06 Bilagor till fakultetsnämndens möte 2012-09-06 Bilaga 1: Statuslista för rekryteringskommitténs arbete Status för rekryteringsärenden i HSV 2012-08-22 Ärende Sökande Sakkunnigavtal Status Ref. nr. 64/12

Läs mer

STUDIEHANDBOK FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ. forskarstuderande antagna från 2011-01- 01. Gäller för

STUDIEHANDBOK FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ. forskarstuderande antagna från 2011-01- 01. Gäller för STUDIEHANDBOK FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Gäller för forskarstuderande antagna från 2011-01- 01 Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999

Läs mer

Självvärdering av kvalitetsarbetet vid Högskolan i Gävle. D nr : 10-1594/08

Självvärdering av kvalitetsarbetet vid Högskolan i Gävle. D nr : 10-1594/08 Självvärdering av kvalitetsarbetet vid Högskolan i Gävle R a p p o r t t i l l H ö gs k o l e v e r k e t, j u n i 2 0 0 9 D nr : 10-1594/08 Innehållsförteckning SJÄLVVÄRDERING AV KVALITETSARBETET VID

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för hälso- och välfärdsutbildningar

Fakultetsnämnden, utskottet för hälso- och välfärdsutbildningar Fakultetsnämnden, utskottet för hälso- och välfärdsutbildningar KALLELSE Nr 4:213 213-8-22 MDH 1.1-21/13 Fakultetsnämnden, utskottet för hälso- och välfärdsutbildningar Omfattning: 1 7 Datum och tid: Torsdagen

Läs mer

Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde den 9 oktober 2014

Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde den 9 oktober 2014 KALLELSE Nr 5:2014 Fakultetsnämndens ordförande 2014-10-02 MDH 1.1-19/14 Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde den 9 oktober 2014 Plats: Ypsilon, Västerås Tid: kl. 09.30 12.00 Besked om förhinder

Läs mer

Kallelse till möte med fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik

Kallelse till möte med fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik KALLELSE Nr 2:2010 Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik 2010-03-10 Dnr. MDH 2010/108 Johan Grundberg Handläggare Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista

Läs mer