och tid: Onsdagen den. Datum. Plats: Konferensrum. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009-11-11. och tid: Onsdagen den. Datum. Plats: Konferensrum. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per."

Transkript

1 Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE Nr 7:2009 Dnr. MDH 2009/1002 Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse till möte med fakultetsnämnden för humaniora a, samhälls- och vårdvetenskap Datum och tid: Onsdagen den 18 november, kl OBS! Gemensam lunch, därefter eftermiddagen gemensamm med övriga nämnder (beräknat avslut 16.00). Plats: Konferensrum Ypsilon, Mälardalens högskola, Västerås (http://www.mdh.se/hogskolan/kontakt/kartor) Ledamöter: Tjänstemän: Fackliga företrädare: Övriga: Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per Tillgren Cecilia Erixon Maria Frisk Anna Hallgren Tomas Ljungberg Thure Morin Gunnel Eriksson Malin Gunnarsson Margareta Burell Mats Fagerberg Ulla Pettersson Johan Andersson Gunilla Eriksson Dekanus Tf Prodekanus Lärarrepresentantt Lärarrepresentantt Lärarrepresentantt Studeranderepresentant Studeranderepresentant Studeranderepresentant Extern ledamot Extern ledamot Utbildnings- och forskningshandläggare Utbildnings- och forskningshandläggare OFR-S SACO OFR-S Arkivarie, Rektors kansli Utbildnings- och forskningshandläggare Förhinder anmäls till Gunnel Eriksson, telefon , e-post 1 (3)

2 Fakultetsnämnden för humaniora samhälls- och vårdvetenskap FÖRSLAG TILL DAGORDNING MDH 2009/1002 Sammanträdesdatum: Nr 7:2009 Ärende Bilaga 1. (09.30) Mötets öppnande 2. Val av justeringsperson Ingela Rådestad föreslås utses till justeringsperson 3. Fastställande av föredragningslista med genomgång av miljö- och jämlikhetsaspekter 4. Anmälningar Föregående mötesprotokoll Tidigare utsänt Delegationsbeslut Bilaga till ärende Rapporter från dekanus, utskott och arbetsgrupper Biblioteksrådet Dekanus Forskningsutskottet Lärarförslagsnämnden Bilaga till ärende Utbildningsutskottet 6. (10.00) 7. (10.10) 8. (10.25) 9. (10.40) 10. (10.55) 11. (11.10) Rapport från studentkåren och doktorandrådet (föredragande: studeranderepresentanter) Rutiner för enhetlig administration och dokumentation av externt finansierade projekt, Dnr MDH /09 (föredragande: Johan Andersson) Inrättande av ämnet Italienska, Dnr MDH /09 (föredragande: Gunnel Eriksson) Revidering av Samhällsvetenskapliga programmet, Dnr MDH /09 (föredragande: Gunnel Eriksson) Fastställande av utbildningsplaner, Dnr MDH /09 (föredragande: Gunnel Eriksson) Inställande/nedläggning av Startår för högskolestudier, Dnr MDH /09 (föredragande: Gunnel Eriksson) Bilaga till ärende 7 Bilaga till ärende 8 Bilaga till ärende 9 Bilaga till ärende 10 Bilaga till ärende 11 2 (3)

3 Fakultetsnämnden för humaniora samhälls- och vårdvetenskap FÖRSLAG TILL DAGORDNING MDH 2009/1002 Sammanträdesdatum: Nr 7: (11.25) 13. (11.40) Högskolegemensamma kurser på forskarnivå 2010, Dnr MDH /09 (föredragande: Malin Gunnarsson) Ansökan om rätt att ge forskarutbildning inom ett område inom HSV, Dnr MDH 3-917/2009 (föredragande: Gunilla Eriksson) Bilaga till ärende 12 Bilaga till ärende 13 (sänds senare) 14. Högskolans verksamhetsplan för 2010, Dnr MDH /09 (föredragande: Malin Gunnarsson) Bilaga till ärende Övriga frågor 16. (12.30) Mötets avslutande Gemensam lunch (ca ) Nämndgemensamt möte på temat Ny nämndorganisation (ca i sal Gamma) 3 (3)

4 Delegationsbeslut Bilaga 4.2 Förteckning delegationsbeslut* Typ Datum Ärendemening Beslut Beslutande GEM Inställande av kurstillfälle Nämnderna beslutar att vårterminen 2010 ställa in kurstillfället Creativity Gustafsson vt-10 (MDH /09) and Innovation Management, INO002, 54020, IDT. Beslut att uppdra till IDT att i samarbete med Studentcentrum tillse att Jonsson Säfström berörda studenter erhåller information om inställd kurs och om vilken alternativ kurs som MDH erbjuder plats på istället. Berörd akademi ska särskilt beakta konsekvenserna för programstudenter, såväl på program som akademin är värd för som på övriga program, och säkerställa studenternas möjligheter att uppfylla examensfordringarna. GEM GEM Tillägg av nybörjarprogramtillfälle som ges på svenska vt- 11 (Dnr MDH /09) Ändring av studieort och rekryteringsmål för specialistsjuksköterskeut bildning med inriktning mot psykiatrisk vård, vt- 11 (Dnr /09) Beslut att Lärarprogrammet USE20), öppen ingång (OPEN) ska ha ett programtillfälle vårterminen 2011, med rekryteringsmålet 30 studenter och studieort Eskilstuna/Västerås. Beslut att programtillfället för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård (ZOJ24) ska ha studieort Eskilstuna och rekryteringsmålet 25 studenter. Detta beslut ersätter beslut i HSV-nämnden MDH 2009/775 avseende ZOJ24. Gustafsson Jonsson Säfström Gustafsson Jonsson Säfström * Detta är en förteckning av beslut och eventuella bilagor bifogas inte. För fullständig dokumentation hänvisas till aktuellt beslutsprotokoll.

5 Status för ärenden i Lfn HSV Ref nr och benämning Sakkunniga (SK) Status Övrigt Bilaga 5.4 HSV ansökan om att antas som docent i litteraturvetenskap Jenny Westerström, Lunds universitet Beslut om sakkunnig Handlingar till sakkunnig v 6. Utlåtande finns Sökande är Ingemar Haag Ärendet klart i lfn HSV ansökan om befordran till professor i sociologi med inriktning mot socialgerontologi Christine Roman, Örebro universitet, Klas Borell, Mittuniversitetet och Kari Waerness, Universitet i Bergen, Norge Handlingar till sakkunniga v 48. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Utlåtande från Borell och Roman finns. Sökande är Sandra Torres Beslut om SK HSV ansökan om att antas som docent i litteraturvetenskap Annelie Bränström Öhman, Umeå universitet Beslut om sakkunnig Handlingar till sakkunnig v. 17 Sökande är Birgitta Bergsten HSV universitetslektor i svenska Anna-Malin Karlsson, Södertörns högskola och Niclas Abrahamsson, Stockholms universitet Handlingar till sakkunniga v 7. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Utlåtanden finns Åtta sökande Ärendet klart i lfn Beslut om sakkunniga HSV universitetslektor i socialt arbete HSV universitetslektor i socialt arbete HSV universitetslektor i socialt arbete Sören Olsson, Göteborgs universitet och Elinor Brunnberg, Örebro universitet Beslut om sakkunniga Sören Olsson, Göteborgs universitet och Elinor Brunnberg, Örebro universitet Beslut om sakkunniga Sören Olsson, Göteborgs universitet och Elinor Brunnberg, Örebro universitet Handlingar till sakkunniga v. 20. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Utlåtanden finns Handlingar till sakkunniga v. 20. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Utlåtanden finns Handlingar till sakkunniga v. 20. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Åtta sökande Ärendet behandlas den 12/11 Sex sökande Ärendet behandlas den 12/11 Fyra sökande Ärendet behandlas den 12/11

6 Beslut om sakkunniga Utlåtanden finns Bilaga 5.4 HSV universitetslektor i socialt arbete Sören Olsson, Göteborgs universitet och Elinor Brunnberg, Örebro universitet Beslut om sakkunniga Handlingar till sakkunniga v. 20. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Utlåtanden finns Tre sökande Ärendet behandlas den 12/11 HSV ansökan om att antas som docent i engelska Christine Räisänen, Chalmers tekniska högskola Beslut om sakkunnig Handlingar till sakkunnig v 13 Utlåtande finns Sökande är Diane Pecorari Ärendet klart i lfn HSV ansökan om att antas som docent i företagsekonomi med inriktning mot ekonomistyrning Guy Ahonen, Hanken School of Economics, Helsingfors, Finland Beslut om sakkunnig Handlingar till sakkunnig v 20. Utlåtande finns Sökande är Lennart Bogg Ärendet klart i lfn HSV ansökan om att antas som docent i pedagogik Sangeeta Bagga- Gupta, Örebro universitet Beslut om sakkunnig Handlingar till sakkunnig v 20 Påbörjar arbetet i september Sökande är Margaret Obondo HSV professor i företagsekonomi med inriktning industriell förnyelse Sven Åke G Hörte, Högskolan Halmstad och Staffan Laestadius, KTH Beslut om sakkunniga Handlingar till sakkunniga v 26. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Fem sökande HSV professor i företagsekonomi med inriktning mot industriell marknadsföring Maria Holmlund- Rytkönen, Svenska handelshögskolan, Helsingfors, Evert Gummesson, Stockholms universitet och Ulf Johansson, Lunds universitet Handlingar till sakkunniga v 26. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Utlåtanden finns Fyra sökande Beslut om sakkunniga HSV Sven Åke G Hörte, Handlingar till Sex sökande

7 universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot industriell förnyelse Högskolan Halmstad och Lars Bengtsson, Blekinge tekniska högskola sakkunniga v 24. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Bilaga 5.4 Beslut om sakkunniga Utlåtande från Bengtsson finns universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot industriell marknadsföring Evert Gummesson, Stockholms universitet och Ulf Johansson, Lunds universitet. Beslut om sakkunniga Handlingar till sakkunniga v 26. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Utlåtanden finns Två sökande HSV universitetslektor i nationalekonomi Richard Friberg, HHS, Stockholm och Michael Lundholm, Stockholms universitet Handlingar till sakkunniga v 37. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Fyra sökande Beslut om sakkunniga HSV professor i socialt arbete Bengt Börjesson, Ersta-Sköndal, Stockholm, Gunvor Andersson, Lunds universitet och Björn Blom, Umeå universitet Handlingar till sakkunniga v 42. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Sex sökande HSV ansökan om att antas som docent i vårdvetenskap Lena Borell, Karolinska institutet Beslut om sakkunnig Handlingar till sakkunnig v 24 Sökande är Maria Müllersdorf. Ärendet klart i lfn HSV professor i vårdvetenskap En sökande HSV universitetslektor i psykologi Olof Rydén, Lunds universitet och Agneta Herlitz, Karolinska institutet Beslut om sakkunniga Handlingar till sakkunniga v 39. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Sju sökande HSV ansökan om att antas som docent i vårdvetenskap Britt-Marie Ternestedt, Ersta Sköndal högskola Beslut om sakkunniga Handlingar till sakkunnig v 37 Sökande är Margareta Asp

8 HSV universitetslektor i vårdvetenskap Inga sökande Bilaga 5.4 HSV ansökan om befordran till universitetslektor i psykologi Sökande är Agneta Brav Ärendet behandlas den 12/11 HSV universitetslektor i sjukgymnastik Sista ansökningsdag HSV universitetslektor i sjukgymnastik Sista ansökningsdag HSV ansökan om att antas som docent i svenska Sökande är Eva Sundgren Ärenden för prövning av den pedagogiska skickligheten HSV prövning av den pedagogiska skickligheten HSV prövning av den pedagogiska skickligheten HSV prövning av den pedagogiska skickligheten Margareta Sandström Kjellin Margareta Asp Dan Tedenljung

9 Fakultetsnämnden för FÖRSLAG TILL BESLUT Nr 7:2009 humaniora, samhälls- och vårdvetenskap MDH 2009/1002 Sammanträdesdatum: Bilaga 7 sammanträde Ärende 7 Rutiner för enhetlig administration och dokumentation av uppgifter i externfinansierade projekt MDH /09 Rektor gav i uppdrag till högskolans akademier att fasställa rutiner för enhetlig administration och dokumentation av uppgifter i externfinansierade projekt. Av uppdraget framgår att fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och beteendevetenskap och fakultetsnämnden naturvetenskap- och teknik ska innan avrapporteringen till rektor skall ha granskat rutinerna ur ett kvalitetssäkringsperspektiv. Uppdraget föregås av två rapporter från internrevisionen som pekat på brister i hur externfinansierade projekt administreras och dokumenteras. Förslag till beslut Nämnden beslutar att ställa sig bakom rutinernas generella syfte och relevans för kvalitetssäkring av administration och dokumentation av externfinansierade projekt. Nämnden uppmanar akademierna att se över rutinernas detaljnivå och förankra rutinernas utformning väl inom akademin innan de fastställs och återrapporteras till rektor. Ärendets beredning Förvaltningschefen har från rektor fått i uppdrag att ta fram ett högskolegemensamt underlag som stöd för akademiernas arbete. Underlaget tillställdes akademierna Muntlig föredragning genomfördes under nämndernas gemensamma sammanträde där ärendet återremitterades på grund av att nämnderna inte ansåg sig kunna fatta beslut då skriftligt underlag saknades. Underlag PM som förklarar rutinernas innehåll och konsekvens för genomförandet av externfinansierade projekt samt akademiernas förslag till rutiner, bilaga

10 Fakultetsnämnden för FÖRSLAG TILL BESLUT Nr 7:2009 humaniora, samhälls- och vårdvetenskap MDH 2009/1003 Sammanträdesdatum: Bilaga 7 sammanträde Delges Förvaltningschef, akademichefer, akademiernas administrativa chefer. 2

11 Bilaga 7.1 PM MDH /09 Rektors kansli Rutiner för enhetlig administration och dokumentation av uppgifter i externfinansierade projekt innehåll och konsekvenser 1. Bakgrund Rektor gav i uppdrag till högskolans akademier att fastställa rutiner för enhetlig administration och dokumentation av uppgifter i externfinansierade projekt. Av uppdraget framgår att fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och beteendevetenskap och fakultetsnämnden naturvetenskap- och teknik ska innan avrapporteringen till rektor skall ha granskat rutinerna ur ett kvalitetssäkringsperspektiv. Förvaltningschefen fick i sin tur i uppdrag att ta fram ett högskolegemensamt underlag till akademierna som stöd i deras arbete med att fastställa rutinerna. (Bilaga 1) Rektors uppdrag är ett resultat av två rapporter från internrevisionen som pekat på brister i hur externfinansierade projekt administreras och dokumenteras. 2. Enhetlig administration och dokumentation ur perspektivet kvalitetssäkring 2.1. Högskolans behov av dokumentation kring externfinansierade projekt Inom högskolan finns ett stort behov av att kunna hitta och använda sig av relevant och pålitlig information kring forskningsprojekt. I och kring externfinansierade projekten behöver såväl forskare som administrativa funktioner ta del av information som skapats i projektens olika aktiviteter Externa krav kring genomförande av externfinansierade projekt Förutom dessa behov omger en rad externa lagkrav och andra krav de externfinansierade projekten. Exempelvis påverkar bland annat lagen om offentlig upphandling, bokföringslagen, specifika krav från EU, tryckfrihetsförordningen och arkivlag. Ett externfinansierat projekt ska kunna revideras i sin helhet såväl under genomförandet som efter det att projektet avslutas. Konsekvenserna av en revision där ett projekts aktiviteter och kostnader inte kan styrkas kan i värsta fall vara att utbetalade medel måste betalas tillbaka till finansiären. Bilagor Bilaga 1 - Högskolegemensamt underlag för enhetlig administration och dokumentation av externfinansierade projekt Bilaga 2 - Akademiernas förslag till rutiner för administration och dokumentation av externfinansierade projekt

12 Bilaga Rutinernas relevans för kvalitetssäkring Den gemensamma nämnaren för rutinernas relevans för kvalitetssäkring är att en enhetlig administration och dokumentation underlättar för högskolan att uppfylla behov och krav. Således är följande aspekter relevanta ur kvalitetssäkringsperspektiv: - Att det för forskarna, oavsett akademi, finns en förutsägbarhet och trygghet i de administrativa processerna som gör att större del av forskarnas tid kan ägnas åt kärnverksamhet. - Att det finns rutiner som ger förutsättningar att uppfylla verksamhetens behov och externa krav. - Att det finns dokumentation som visar att högskolan genomfört externfinansierade projekt. - Att högskolan inte är personberoende när det gäller tillgång till information om externfinansierade projekt. 3. Akademiernas förslag till rutiner 3.1. Högskolegemensamt underlag Det högskolegemensamma underlag som förvaltningschefen fick i uppdrag att ta fram och som tillställdes akademierna är utformat som en checklista med minimikrav. Underlaget är strukturerat efter ett projekts generella faser, ansökan, utförande och avslutande. Inom respektive fas finns typiska aktiviteter listade och till aktiviteterna finns de administrativa åtgärder som måste utföras kopplade, samt uppgift om i vilka IT-system åtgärderna skall dokumenteras. Det gemensamma underlaget fångar på en övergripande nivå de aspekter som ger förutsättningar för en kvalitativ administration och dokumentation. Syftet med minimikraven i det högskolegemensamma underlaget är därför att garantera: - Att administrativa åtgärder utförs. - Att ansvaret för åtgärden är tydligt kopplat till en administrativ funktion. - Att befintligt IT-stöd används på rätt sätt Akademiernas utkast till rutiner I bilaga 2 framgår akademiernas utkast till rutiner Bedömning av akademiernas rutiner Bedömningen är att akademiernas förslag på rutiner: - Åtgärdar de brister som påpekas i internrevisionens rapporter. - Uppfyller de aspekter kring kvalitetssäkring som beskrivs under punkt 2.3, samt syftet med det gemensamma underlaget som beskrivs under punkt 3.1.

13 Bilaga Rutinernas konsekvenser för genomförande externfinansierade projekt Den sammanlagda bedömningen av rutinernas konsekvenser är att de resulterar i tillräckligt enhetliga administrativa processer inom samtliga akademier vilket kvalitetssäkrar genomförandet av externfinansierade projekt. Vissa av rutinerna innehåller referenser till beslutsnivåer och andra aspekter som kan påverka aktiviteter i ansökningsfasen. Akademiernas nu föreslagna rutiner varken inför eller påverkar dessa aspekter utan relaterar och förhåller sig endast till redan befintliga processer inom akademiernas verksamhet. Därför bedöms inte rutinerna få några negativa konsekvenser för forskarnas möjlighet att bedriva externfinansierade projekt.

14 Bilaga 7.1 PM MDH /09 Rektors kansli Högskolegemensamt underlag för rutiner för enhetlig administration och dokumentation av uppgifter i externfinansierade projekt, särskilt EU-finansierade projekt 1. Bakgrund Rektor gav i uppdrag till samtliga akademier att fastställa rutiner för enhetlig administration och dokumentation (inklusive rutin för allmänna handlingar) av uppgifter i externfinansierade projekt, särskilt EU-finansierade projekt. Samtidigt gav rektor i uppdrag till förvaltningschefen att ta fram ett högskolegemensamt underlag för enhetlig administration och dokumentation av uppgifter i externfinansierade projekt. Resultatet ska överlämnas till akademierna som ett underlag i arbetet med att ta fram rutinerna. Uppdraget gavs mot bakgrund att internrevisionen har pekat på brister i administration och dokumentation inom externfinansierade projekt Underlagets innehåll 2.1. Definition av externfinansierade projekt Externfinansierade projekt är helt eller delvis finansierade av bidrag eller avgifter. Projekten bedrivs inom forskning, samverkan och utbildning. Högskolan kan antingen vara ensam part i projekten eller delta som en del i konsortium som koordinator eller part. 1 Kartläggning och bedömning av rutinen för hantering av allmänna handlingar, med inriktning mot EU-projekt, på akademin för innovation, design och teknik IDT samt uppföljning av Granskning av rutinen för EU-bidrag (MDH /09)

15 Bilaga Varför behövs enhetlig administration och dokumentation? Inom högskolan finns ett stort behov av att kunna hitta och använda sig av relevant och pålitlig information kring våra forskningsprojekt.. Kring de externfinansierade projekten finns en rad funktioner som behöver ta del av information som skapats i projektens olika aktiviteter. Förutom dessa behov omger en rad externa lagkrav och andra krav de externfinansierade projekten. Exempelvis påverkar bland annat lagen om offentlig upphandling, bokföringslagen, specifika krav från EU, tryckfrihetsförordningen och arkivlag. Ett externfinansierat projekt ska kunna revideras i sin helhet såväl under genomförandet som efter det att projektet avslutas. För EU-finansierade projekt är kraven hårdare vilket innebär att revisionstidpunkten kan inträffa långt efter det att projektet avslutas. Konsekvensen av en revision där ett projekts aktiviteter och kostnader inte kan styrkas kan i värsta fall vara att utbetalade medel måste betalas tillbaka till finansiären. Även interna krav påverkar hur projekten administreras. Exempelvis gör de interna representationsreglerna att relevanta underlag måste finnas för att styrka kostnader. Den gemensamma nämnaren för dessa krav och behov är att de kräver en enhetlig administration för att garantera en strukturerad och sökbar dokumentation. Tillgången till dokumentationen får inte vara personberoende och måste även garanteras för tiden efter ett projekts avslut.

16 Bilaga Nödvändiga administrativa åtgärder Projektets faser och nödvändiga åtgärder Inom de externfinansierade projekten genomförs en rad aktiviteter. Här följer en checklista med minimikrav på vilka administrativa aktiviteter som måste utföras för att säkerställa en enhetlig dokumentation Ansökan/kontraktsförhandling Aktiviteter och åtgärder Aktivitet Åtgärd IT- System Ansökan om medel hos extern finansiär. Öppna ärende för forskningsprojektet och märk handlingen med ärendenummer. Registrera ansökan och bifoga fil. Accessia Accessia Beslut inkommer till högskolan. Registrera beslutet med fil på ärendet i Accessia. Accessia Ingå avtal med finansiär Firmatecknare eller annan behörig enligt delegation ingår avtal. Registrera avtalet i Accessia enligt rutin för registrering av avtal. (MDH /09) Accessia

17 Bilaga Genomförande Aktiviteter och åtgärder Aktivitet Åtgärd IT-system Ta ut projektnummer i Agresso. Genomför leverantörsutbetalningar Redovisa arbetad tid till finansiär Redovisa kostnader till finansiär Sprid resultat av projektets verksamhet Kontakta Ekonomisektionen och bifoga nödvändiga uppgifter för att få projektnummer. Registrera projektnummer på ärendet. Kontera faktura. Attestera faktura. Bokför kostnaden på projektnumret. Skicka in tidsredovisning till finansiär. Dokumentera tidsredovisning i projektledarens projektpärm. Skicka in kostnadsredovisning och rekvisition enligt avtalets rapporteringsperiod. Registrera rapport på ärendet. Publicera artikel eller motsvarande. Registrera publikation på ärendet. Agresso Accessia Baltzar Baltzar Agresso Accessia DiVA Accessia

18 Bilaga Avslut Aktiviteter och åtgärder Aktivitet Åtgärd IT-system Slutrapportera till finansiär Skicka in slutrapport till finansiär tillsammans med ekonomisk översikt och annat relevant underlag enligt krav från finansiär. Arkivlägg projekthandlingar Registrera slutrapport på ärendet. Avsluta ärende i Accessia. Kontrollera att samtliga handlingar i original är registrerade på ärendet och finns i pappersform i akten. Stäm av handlingarna mot projektledarens projektpärm och räkenskaper, sammanställ och arkivlägg projektets samtliga handlingar. Accessia Accessia

19 Bilaga 7.1 Checklista för UKK gällande externa projekt Denna checklista kompletterar akademins övriga dokument som rör denna hantering. Både gällande arbetsfördelning inom akademin Samt den beskrivning av processor som akademin har upprättat. Aktivitet och åtgärder Aktivitet Åtgärd Ansvarig IT system Ansökan Ansökan om medel hos extern finansiär Ärende öppnas Registrera ansökan Underskrift av ansökan Sökande Registrator Sökande tillse ev. godkännande från delegat Accessia Accessia Beslut inkommer Registrera beslut Delge beslut till berörda Registrator Registrator Accessia Outlook Ingå avtal Delegat ingår avtal Underskrivet avtal registreras Delge beslut till berörda Sökande Registrator Registrator Accessia Accessia Genomförande Skapa projektnummer för ekonomihanteringen Kontakta ekonomisektionen Ekonom på akademin Agresso Inkommande fakturor Kontrollera och attestera Avdelningschef Baltzar Mottagande eller rekvirering av medel Underrätta projektägare Ekonom på akademin Agresso/Baltzar Redovisa kostnad till finansiär Skicka in kostnadsredovisning Projektägare ansvar underlag till ekonom på akademin

20 Bilaga 7.1 Aktivitet Åtgärd Ansvarig IT system Redovisa tid till finansiär Upprätta tidsrapport samt Projektledare skicka in densamma till finansiär Sprida resultat av projektet Publicera artiklar el motsv Registrera publikation i ärendet Den som publicerar Den som publicerar ska överlämna till registrator som i sin tur registrerar Diva Accessia Avslut av projekt Slutrapport till finansiär Skicka in slutredovisning i enlighet med överenskommelse i avtal eller kontrakt Projektledare Registrera slutrapportredovisning Arkivering av ärendets handlingar Avsluta ärendet i Accessia och se till att originalhandlingar finns både i akt och digitalt Registrator, projektledare ska dock bistå då ev. handlingar saknas i ärendet Accessia Tillse att handlingar hos projektägare och diariet överensstämmer med varandra Projektledare

21 Bilaga 7.1 Rutiner för handläggning av externt finansierade projekt vid Akademin för Hållbar Samhälls- ochteknikutveckling Ansökan/kontraktsförhandling Aktiviteter och åtgärder Aktivitet Åtgärd IT- System Funktion Information om avsikt att söka medel Huvudsökande informerar aktuell forskningsledare och forskningssamordnare. Se bilaga 1 HSTs riktlinjer vid ansökan om externa medel. *** ansökningar till EU-program samt EU:s ramprogram (FP7) görs enligt särskilda anvisningar. Se bilaga 2 och 3 Huvudsökande Forskningsledare Forskningssamordnare Ansökan om medel hos extern finansiär. Öppna ärende för forskningsprojektet och märk handlingen med ärendenummer. Accessia Akademiregistrator Registrera ansökan och bifoga fil. Accessia Beslut inkommer till högskolan. Registrera beslutet med fil på ärendet i Accessia. Accessia Akademiregistrator Delgivning: Huvudsökande Forskningsledare Forskningssamordnare Ingå avtal med finansiär Firmatecknare eller annan behörig enligt delegation ingår avtal. Registrera avtalet i Accessia enligt rutin för registrering av avtal. (MDH /09) Accessia Akademichef alt. Rektor Akademiregistrator

22 Bilaga 7.1 Genomförande Aktiviteter och åtgärder Aktivitet Åtgärd IT-system Funktion Projektplaneringsmöte Arbetsfördelning och kvalitetssäkring av administrativa funktioner i projektet - Genomgång och eventuell revidering av budget - Anställningar i projektet (redan anställda, nyrekryteringar, konsulter) - Investeringar - Upphandlingar (tjänster, investeringar) - Fastställande av projektperioder *** särskilda rutiner för EU-projekt. Se bilaga 2 0ch 3 Projektledare/huvudsökande Forskningssamordnare Administrativ chef Ekonom Akademiregistrator Bevakningsaktiviteter avtal enligt Registrera bevakningsdatum i accessia enligt avtal med fiansiär Accessia Akademiregistrator Skapa projektnummer i Agresso. Ekonomisektionen kontaktas för projektnummer. Ekonom meddelar projektnummer till registrator som registrera projektnummet i Accessia. Agresso Accessia Ekonom Akademiregistrator Leverantörsutbetalningar Fakturor konteras. Baltzar Ekonom/projektledare Fakturor slutattesteras. Baltzar Administrativ chef Redovisningar till finansiär - arbetad tid och kostnader Projektledaren sammanställer tidsredovisning och skickar till ekonomen. Ekonom sammanställer Accessia Projektledare Ekonom

23 Bilaga 7.1 tidsredovisning ekonomiska redovisningen till finansiären Projektledaren tar fram rapport och skickar till finansiär enligt avtal med kopia till registrator. *** särskilda rutiner för EU-projekt. Se bilaga 2 0ch 3 Sprid resultat av projektets verksamhet Projektledaren registrerar projektets publikationer i DiVAsamt skickar en kopia av publikationen till registrator. DiVA Accessia Projektledare Akademiregistrator Registrera publikation på ärendet.

24 Bilaga 7.1 Avslut Aktiviteter och åtgärder Aktivitet Åtgärd IT-system Funktion Slutrapportera till finansiär Skicka in slutrapport till finansiär tillsammans med ekonomisk översikt och annat relevant underlag enligt krav från finansiär. Registrera slutrapport på ärendet. Accessia Projektledare Ekonom/Administrativ chef Akademiregistrator *** särskilda rutiner för EU-projekt. Se bilaga 2 0ch 3 Arkivlägg projekthandlingar Avsluta ärende i Accessia. Kontrollera att samtliga handlingar i original är registrerade på ärendet och finns i pappersform i akten. Accessia Akademiarkivarie Stäm av med projektledaren att samtliga handlingarna tillhörande projektet finns för arkivering. Projektet arkivläggs. Akademiarkivarie *** särskilda rutiner för EU-projekt. Se bilaga 2 0ch 3

25 Akademin för hälsa vård och välfärd Bilaga 7.1 Förslag / ggn Administrativa rutiner vid HVV för att hantera externfinansierade projekt Extern finansiering sker till olika typer av projekt, allt från uppdragskurser till större forsknings/utvecklingsprojekt. Dessa riktlinjer gäller i första hand bidrags- och avgiftsfinansierade forskningsprojekt men kan till viss del användas även för uppdragsverksamhet inom grundutbildning. Ett normalt externfinansierat projekt går igenom olika faser: ansökan, genomförande och avslut av projektet. Den forskare som ansöker om medel och fungerar som projektledare ansvarar för att samtliga handlingar som berör projektet lämnas till akademins registrator för diarieföring. 1 Ansökan Ansökan skrivs av forskaren/forskarlaget. Forskare/projektledare (nedan kallad projektledare) och ansvarig akademiekonom samarbetar kring projektets budget Akademins forskningsledare och akademichef informeras om att arbetet pågår Akademichefen godkänner att projektet förs vidare och godkänner eventuell medfinansiering Ansökan diareförs vid akademin och en projektpärm förbereds av ansvarig ekonom (se bilaga 1) Ansökan skrivs under av akademichef eller i vissa fall tillställs rektor för underskrift Ansökan skickas till anslagsgivare Ansökan Innan ansökan om bidrag sker eller vid planering av uppdragsfinansierad verksamhet ska förutsättningarna för verksamheten prövas. Akademichefen ansvarar ytterst för akademins verksamhet och det åligger denne att pröva om den externfinansierade verksamheten är förenlig med den verksamhet som bedrivs vid akademin se till att resurser i form av exempelvis personal, lokaler, material och utrustning kan disponeras för ändamålet så att den externfinansierade verksamheten inte sker på bekostnad av grundutbildning eller grundläggande forskning se till att kravet på full kostnadstäckning rimligen kommer att uppfyllas eller besluta om att medfinansiering kan godkännas 1

26 Ansökans ekonomiska delar tas fram av projektledaren i samråd med ansvarig akademiekonom. I budgeten ska klart framgå om projektet kräver medfinansiering av akademin. I arbetet ska också projektets preliminära bemanning klargöras. I detta läge ska också projektledaren informera också projektledaren de avdelningschefer vars personal kan komma att beröras om ansökan godkännes av anslagsgivaren. När beslutet på ansökan kommit till högskolan ingås eventuella avtal med anslagsgivaren med underskrifter enlig delegationsordningen. Vid positivt beslut ombesörjer akademiekonomen att ett projektnummer erhålls i ekonomisystemet. Vid negativt beslut avslutar akademiregistrator ärendet i Accessia. Bilaga Genomförande Under projektets genomförandefas konteras kostnader löpande på projektet. Ansvarig ska fortlöpande informera ekonomen om eventuella förändringar mot budgeten. Akademiekonomen ansvarar för att ekonomisk uppföljning på projektet genomförs regelbundet Ekonomen ansvarar för att rekvisition av medel och begärda kostnadsredovisningar skickas in i enlighet av avtalets rapporteringsperioder. Om tidsredovisning krävs av anslagsgivaren genomförs den löpande under projekttiden och dokumenteras i akademiekonomens projektpärm. Eventuella rapporter/artiklar inom projektets ram publiceras. Publikationen registreras på ärendet i Accessia. 3 Avslutning av projektet Projektet slutrapporteras och slutredovisas enligt riktlinjer från anslagsgivare. All dokumention sammanställs för slutarkivering och arkiveras på akademin. Projektet avslutas. Avslutningsfasen All projektdokumentation som speglar projektets genomförda aktiviteter och ekonomiska transaktioner sammanställs inför slutarkivering och överlämnas till akademins arkivredogörare. Dokumentationen ska då vara i sådan ordning att projektet går att följa och förstås av annan än den som upprättat dokumentationen. Projektdokumentationen förtecknas av akademins arkivredogörare och blir en del av akademins arkiv. Projektledaren tar tillsammans med akademins arkivredogörare/registrator en eventuell gallringsplan samt eventuell sekretessbeläggning av visst forskningsmaterial inom projektet. 2

27 Bilaga 7.1 Bilaga 1 Ett standardhåll i en projektpärm (med tillägg för projekt- och programspecifika krav) kan vara: 1. Generell information om projektet (ärendenummer i Accessia, projektnummer i Agresso, kontaktperson för projektet, rektorsbeslut, underlag för rektorsbeslut inklusive akademichefsgodkännande av medfinansiering, behov av revisionsintyg och datum för detta) 2. Fullständig ansökan 3. Finansiering budget och utfall av kostnader (och eventuella intäkter) 4. Personal (bemanningsplan, anställningsavtal, sammanställning av tidrapporter) 5. Eventuella avtal som berör projektet, t.ex. avtal med forskare (förbindelse mellan MDH och enskild person avseende immateriella rättigheter) 6. Utrustning och investeringar (ev investeringsbudget, handlingar avseende inköp/upphandling, fakturakopior) 7. Ekonomiuppföljning totalt (total projektbudget och projektuppföljning, rapporter från ekonomisystemet, projektrapport, transaktionslista, rapport över personalkostnader per person) 8. Slutrapport 9. Mall för revisionsrapport (om sådan krävs av anslagsgivare) 3

28 Bilaga 7.1 Rutiner för handläggning av externt finansierade projekt vid Akademin för Innovation, Design och Teknik Ansökan/kontraktsförhandling Aktiviteter och åtgärder Aktivitet Åtgärd IT- System Funktion Information om avsikt att söka medel Huvudsökande informerar aktuell forskningsledare och forskningssamordnare. Se bilaga 1 IDT riktlinjer vid ansökan om externa medel. *** ansökningar till EU-program samt EU:s ramprogram (FP7) görs enligt särskilda anvisningar. Huvudsökande Forskningsledare Forskningssamordnare Ansökan om medel hos extern finansiär. Öppna ärende för forskningsprojektet och märk handlingen med ärendenummer. Accessia Akademiregistrator Registrera ansökan och bifoga fil. Accessia Beslut inkommer till högskolan. Registrera beslutet med fil på ärendet i Accessia. Accessia Akademiregistrator Delgivning: Huvudsökande Forskningsledare Forskningssamordnare Ekonom Ingå avtal med finansiär Firmatecknare eller annan behörig enligt delegation ingår avtal. Registrera avtalet i Accessia enligt rutin för registrering av avtal. (MDH /09) Accessia Akademichef alt. Rektor Akademiregistrator

29 Bilaga 7.1 Genomförande Aktiviteter och åtgärder Aktivitet Åtgärd IT-system Funktion Projektplaneringsmöte Arbetsfördelning och kvalitetssäkring av administrativa funktioner i projektet - Genomgång och eventuell revidering av budget - Anställningar i projektet (redan anställda, nyrekryteringar, konsulter) - Investeringar - Upphandlingar (tjänster, investeringar) - Fastställande av projektperioder *** särskilda rutiner för EU-projekt. Projektledare/huvudsökande Forskningssamordnare Ekonom (Akademiregistrator) (Administrativ chef) Bevakningsaktiviteter avtal enligt Registrera bevakningsdatum i Accessia enligt avtal med fiansiär Accessia Akademiregistrator Skapa projektnummer i Agresso. Ekonomisektionen kontaktas för projektnummer. Ekonom meddelar projektnummer till registrator som registrerar projektnummet i Accessia. Agresso Accessia Ekonom Akademiregistrator Leverantörsutbetalningar Fakturor konteras. Baltzar Projektledare (vid behov m h a ekonom) Fakturor slutattesteras. Baltzar Administrativ chef Redovisningar till finansiär - arbetad tid och kostnader Projektledaren sammanställer tidsredovisning och skickar till ekonomen. Ekonom sammanställer tidsredovisning och den ekonomiska Accessia Projektledare Ekonom

30 Bilaga 7.1 redovisningen till finansiären. Projektledaren tar fram rapport och skickar till finansiär enligt avtal med kopia till registrator. *** särskilda rutiner för EU-projekt. Sprid resultat av projektets verksamhet Projektledaren registrerar projektets publikationer i DiVAsamt skickar en kopia av publikationen till registrator. DiVA Accessia Projektledare Akademiregistrator Registrera publikation på ärendet.

31 Bilaga 7.1 Avslut Aktiviteter och åtgärder Aktivitet Åtgärd IT-system Funktion Slutrapportera till finansiär Skicka in slutrapport till finansiär tillsammans med ekonomisk översikt och annat relevant underlag enligt krav från finansiär. Registrera slutrapport på ärendet. Accessia Projektledare Ekonom Akademiregistrator *** särskilda rutiner för EU-projekt. Arkivlägg projekthandlingar Avsluta ärende i Accessia. Kontrollera att samtliga handlingar i original är registrerade på ärendet och finns i pappersform i akten. Accessia Akademiarkivarie Stäm av med projektledaren att samtliga handlingarna tillhörande projektet finns för arkivering. Projektet arkivläggs. Akademiarkivarie *** särskilda rutiner för EU-projekt.

32 Oktober 2009 Akademin för innovation, design och teknik Bilaga 7.1 Bilaga 1 IDT Riktlinjer vid ansökan om externa medel GODKÄNNANDE AV ANSÖKNINGSPROCESS 1. Utlysningar bevakas av profilsamordnare (=forskningssamordnare) eller forskare. 2. Forskaren anmäler, till aktuell profilsamordnare, att han/hon antingen: a) önskar göra en egen ansökan b) önskar koordinera ett projekt c) har bjudits in att delta i en projektansökan Forskaren och profilsamordnaren fyller gemensamt i uppgifterna om projektet, under punkt 1 i dokumentet Godkännande av ansökningsprocess för deltagande i externfinansierat forskningsprojekt inom.. (finansiärens namn på utlysningen eller dylikt) (se Bilaga 2). Övriga frågor att se över: - kompetensen i projektet (finns tillräcklig sådan eller krävs också nyanställningar?) - planerade arbetsinsatser och dessas förläggning över tid - infrastruktur (ytterligare kriterier kan tillkomma ) 3. Profilsamordnaren kontaktar aktuell profilledare som, utifrån nedanstående kriterier, ska godkänna att ansökan görs. (Se samma dokument som ovan, Bilaga 2) a) Profilledaren kontrollerar att eventuell ansökan överensstämmer med profilen (vetenskaplig, strategisk bedömning). b) Profilledaren kontrollerar det tänkta projektets genomförbarhet i termer av en preliminär budget och medfinansieringsbehov. (Mallar finns att tillgå för detta ändamål.) Profilledaren har stöd av profilens övergripande strategi samt av aktuell profilsamordnare i ovanstående arbete. 4. Forskningsledaren informeras och godkänner att ansökan får göras. Detta sker genom underskrift i samma dokument som ovan. 5. Akademichefen informeras och beslutar i ärendet. Forskningssamordnaren informerar akademichefen och överlämnar dokumentet Godkännande av ansökningsprocess, inklusive bilagor, som beslutsunderlag. Akademichefen beslutar genom underskrift i samma dokument. Beslutet meddelas forskningssamordnaren, vilken informerar berörd forskare, profilledare, och forskningsledaren om beslutet. 6. Beslutet skall diarieföras och arkiveras. Forskningssamordnaren skickar beslutet för diarieföring (= under samma diarienummer som för projektansökan) och arkivering hos akademiregistrator, samt arkiverar i egen pärm. 1

33 Bilaga 7.1 Bilaga 2 Godkännande av ansökningsprocess för deltagande i externfinansierat forskningsprojekt 1. Uppgifter om projektet (fylls i gemensamt av ansvarig forskare/projektledare och profilsamordnare) Ansvarig forskare vid IDT: Ev. koordinator för projektet: (namn och e postadress) Projektets titel alt. arbetsnamn: Projektets acronym: Diarienummer: Finansiär: Utlysning nr: Dead-line för ansökan: 2. Profilledarens godkännande a) Profilledaren gör en vetenskaplig och strategisk bedömning av den eventuella ansökans överensstämmelse med aktuell profil. b) Profilledaren kontrollerar det tänkta projektets genomförbarhet i termer av en preliminär budget och medfinansieringsbehov. (Mallar finns att tillgå för detta ändamål.) Denna information bifogas detta dokument. 3. Forskningsledarens godkännande Forskningssamordnaren informerar forskningsledaren, vilken måste godkänna att ansökan görs. 2

34 Bilaga Akademichefens beslut Akademichefen beslutar att akademin tar ansvar för MDH:s åtaganden i projektet. Dessutom beslutar akademichefen att forskaren äger rätt att fullfölja nedanstående forskningsprojekt om det blir godkänt för finansiering. Detta dokument är upprättat i två original, varav ansvarig forskare får ett exemplar och det andra diarieförs och arkiveras på akademin under projektets diarienummer. Godkänns: Godkänns: (Stad), (datum) (Stad), (datum) Profilledare signatur Forskningsledare signatur namnförtydligande namnförtydligande Beslutas: (Stad), (datum) Akademichef signatur namnförtydligande 3

35 Fakultetsnämnden för humaniora, FÖRSLAG TILL BESLUT Nr 7:2009 samhälls- och vårdvetenskap MDH 2009/1002 Sammanträdesdatum: 8. Inrättande av ämnet Italienska Ärende 8 MDH /09 Akademin för utbildning, kultur och kommunikation har inkommit med ansökan till fakultetsnämnden om att återinrätta Italienska som ämne vid Mälardalens högskola. Förslag till beslut Fakultetsnämnden beslutar att återinrätta Italienska som ämne vid Mälardalens högskola inom utbildningsområdet Humaniora. Ärendets beredning Ärendet har handlagts av Gunnel Eriksson, Utbildnings- och forskningssektionen, efter beredning i nämndens utbildningsutskott samt Det står akademierna fritt att inrätta kurser men för att få inrätta dessa som hörande till ett ämne krävs att ämnet finns inrättat genom beslut. I annat fall läggs kursen under Övrigt ämne. De nuvarande (ännu inte uppdaterade) riktlinjerna för ämne ställer krav på ett relativt omfattande underlag vilket torde kunna minskas mot bakgrund av den mer omfattande process som istället gäller vid inrättande av huvudområde för generell examen. Utbildningsutskottet instämmer i den bedömningen och anser att underlaget som akademin presenterat är tillfredsställande ur ett kvalitetssäkringsperspektiv och tillstyrker därför akademins begäran. Underlag I ärendet finns underlag i form av ansökan från akademin, bilaga 8.1 Delges Akademichef, UKK Administrativ chef, UKK Forskningsledare, UKK Utbildningsledare, UKK Sektionschefer, STC och UFO 1

36 Till Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap Brev Sida 1 av Bilaga 8.1 Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Till Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap Ansökan återupptagning av ämne Akademin för utbildning, kultur och kommunikation ansöker härmed om återupptagning av ämnet Italienska. Italienska som ämne erbjöds senast höstterminen Inledningsvis avses Italienska, nybörjarkurs (nivå 1) och Italienska, baskurs (nivå 2). Framöver planeras även Italienska 1 och Italienska 2. Utbildningsområdestillhörighet: Humaniora. Motivering Under den senaste tiden har vi fått indikationer på ett ökat intresse för ämnet italienska. Intresset för italienska märks både lokalt bland Västerås invånare och bland språkstudenter vid Mälardalens högskola liksom bland studenter vid andra av högskolans utbildningar. Mot bakgrund av den ackumulerade efterfrågan av ämnet beslöt akademichef Peter Gustafsson och fd avdelningschef för moderna språk Ann-Margret Sandbäck att återuppta ämnet italienska from höstterminen 2010, vilket beskrivs i UKKs - kommande - verksamhetsplan för Kvalitet och kompetenta lärare De nationella ämnesutvärderingar som genomfördes under 2004 och 2005 för engelska, franska, spanska och tyska visade att kvaliteten på språkundervisningen är hög vid Mälardalens Högskola. (Finskan var inte med i denna utvärdering). Inget annat lärosäte i Sverige utanför de gamla universiteten har en lika kompetent och akademiskt väl kvalificerad språklärarkår som MDH. Att utöka ämnesgruppen moderna språk med ämnet italienska skulle ytterligare stärka MDH:s profil som kvalificerad utbildningsanordnare i språk. För undervisning inom ämnet italienska finns två mycket kompetenta lärare som är anställda vid UKK. Till en början planeras undervisning för en lärare men för framtida utvidgning av ämnet planeras undervisning för ytterligare en lärare. Nedan följer en kort presentation av de två lärarna. Mauro Cavaliere ( ) är född och uppvuxen i Italien. År 1994 tog Mauro en filosofie magisterexamen i iberiska språk och litteratur, vid Università Statale di Milano. Denna examen gav honom behörighet att undervisa i italienska och historia vid gymnasieskolor i Italien. Besöksadress: Drottninggatan 16A Besöksadress: Högskoleplan 1 Webb: Postadress: Box 325, Eskilstuna Postadress: Box 883, Västerås E-post: Tel: Fax: Tel: Fax: Org.nr:

37 Till Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap Brev Sida 2 av Bilaga 8.1 Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Till Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap År 2002 tog han en filosofie doktorsexamen i portugisiska vid Stockholms universitet och år 2008 en filosofie kandidatexamen i italienska vid Högskolan Dalarna. Mauro har arbetat vid Mälardalens högskola sedan 2004, till en början som timlärare i spanska och from 2006 som universitetslektor i spanska. I januari 2009 fick han en tillsvidareanställning om 20 % som universitetslektor i spanska. För närvarande arbetar han 40 % (tillsvidareanställning 20% samt 20% tidsbegränsad, ht 09). Övrig tid tjänstgör han som universitetslektor i portugisiska vid Stockholms universitet (50 % ). I italienska har han tidigare varit anställd som cirkelledare vid olika studiecirklar i Borås ( ) Han har också tjänstgjort som lärare i italienska vid Italienska Kulturinstitutet /Folkuniversitet och andra studieförbund ( ), samt som gymnasielärare i italienska vid JENSEN gymnasium ( ). Under de senaste 10 åren har Mauro haft ansvar för olika typer av kurser på högskolenivå i ämnena spanska och portugisiska vilket innefattar undervisning i språk och litteratur samt kurser i kultur och samhälle (nivå 1-4). Mauro är en entusiastisk, engagerad, livlig och kommunikativ lärare som brinner för ämnet italienska. Han sätter studentens lärande i centrum och förespråkar en aktiverande undervisningsstil vilket är av stor vikt vid undervisning av nybörjar,bas-och grundkurser i främmande språk. För fullständig meritförteckning, betyg och intyg hänvisas till avdelningschefen för moderna språk. Stella Moberg Paganelli ( ) är liksom Mauro född och uppvuxen i Italien. Stella har en högskoleexamen från en översättar-och tolkutbildning vid Scuola Superiore i Italien och är sedan 1987 översättare från engelska, franska, italienska till svenska. Stella har dessutom en filosofie magisterexamen i franska från Stockholms universitet. Stella har undervisat vid Mälardalens högskola sedan 1996 i ämnena italienska och franska. Mellan 1996 och 1998 tjänstgjorde hon som timlärare i italienska och arbetade med såväl kursplanering som undervisning. Hon har därefter varit anställd som universitetsadjunkt i franska och undervisar för närvarande i franska på nybörjar-och baskurs men har tidigare även undervisat i språkfärdighetskurser inom franska 2 och franska 3. Sedan 2000 arbetar hon även som gymnasielärare i franska vid ABB Industrigymnasium. Stella är en mycket uppskattad lärare. Hon har en god förmåga att kommunicera med sina studenter och upplevs som lyhörd, entusiasmerande och kunnig. Hennes goda pedagogiska Besöksadress: Drottninggatan 16A Besöksadress: Högskoleplan 1 Webb: Postadress: Box 325, Eskilstuna Postadress: Box 883, Västerås E-post: Tel: Fax: Tel: Fax: Org.nr:

38 Till Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap Brev Sida 3 av Bilaga 8.1 Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Till Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap och ämnesmässiga kunskaper kommer att bli en stor tillgång för ämnet italienska för såväl planering som undervisning. För fullständig meritförteckning, betyg och intyg hänvisas till avdelningschefen för moderna språk. Utbildning I rektor-dekanus dialogen med UKK den 8 april 2009 framförde rektor att hon ville se en "marknadsplan för språken" mot högskolans övriga utbildningar. I det avseendet kan man konstatera att italienskan skulle passa väl in i det utbud av språkundervisning som redan är etablerat. Internationella marknadsföringsprogrammet skulle kunna erbjuda möjligheter att kombinera studier i italienska med studier i ekonomiska ämnen och särskilt marknadsföring men även andra utbildningar, tex ingenjörsutbildningar och sjuksköterskeutbildningar skulle kunna vara relevanta. MDH har ett attraktivt och mycket sökt utbud av utlandsförlagda kurser (Barcelona, Kiel, Nice) som skulle få ytterligare attraktivitet genom en kurs i Italien. Kandidatprogrammet i språk och humaniora har dels en allmän inriktning, dels en inriktning mot kommunikation. Den senare har tagits fram i samverkan med externa intressenter och med särskilt stöd enligt Rektors medgivande. Programmet antog studenter för första gången ht 2008 och har uppfyllt rekryteringsmålet (20 stud). Hösten 2009 ökade antalet studenter till 31 stycken (rekryteringsmålet var 25). Kandidatprogrammet inkluderar samtliga språkämnen vid MDH samt litteraturvetenskap. Det är utformat utifrån de särskilda önskemål och behov som företag och myndigheter i regionen har. Programmet är ett gott exempel på just den form av samverkan som efterlyses i högskolans forsknings- och utbildningsstrategi. I MDH:s region bör vi ta vara på och utveckla de kvalifikationer som kunskaper i främmande språk och kulturer utgör. Goda språk- och kulturkunskaper är en betydelsefull regional konkurrensparameter och även en viktig väg till framgång i arbetslivet. Utbildningar i språk ökar möjligheten för de unga i regionen att möta dagens krav på arbetsmarknaden. I detta sammanhang kan italienskan helt säkert utgöra en konkurrensfördel. Besöksadress: Drottninggatan 16A Besöksadress: Högskoleplan 1 Webb: Postadress: Box 325, Eskilstuna Postadress: Box 883, Västerås E-post: Tel: Fax: Tel: Fax: Org.nr:

Administrativa rutiner vid HVV för att hantera vissa EU-finansierade projekt

Administrativa rutiner vid HVV för att hantera vissa EU-finansierade projekt 2009 12-29 Akademin för hälsa vård och välfärd HVV 4.1 239/09 Administrativa rutiner vid HVV för att hantera vissa EU-finansierade projekt Ett normalt EU projekt går igenom olika faser: ansökan, beslut

Läs mer

Kallelse till möte med fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap

Kallelse till möte med fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap 2010-10-05 Nr 6:2010 Dnr. MDH HSV 2010/986 Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT Kommunstyrelseförvaltning 2011-04-11 Tommy Bengtsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE... 3 2. GRUNDLÄGGANDE DEFINITIONER... 3 3. BESLUTSRÄTT...

Läs mer

Dokumenthantering inom PRIM- Processer och Relationer i Innovativa Miljöer

Dokumenthantering inom PRIM- Processer och Relationer i Innovativa Miljöer Beslut Rektors kansli 2009-02-11 MDH 1.7.1 84/09 Handläggare Johan Andersson Dokumenthantering inom PRIM- Processer och Relationer i Innovativa Miljöer Kanslichefen fastställer bilagd rutin för dokumenthanering

Läs mer

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes Fakultetsnämnden, utskottett för forskning Föredragningslista 2012-05-02 Dnr: MDH 1.1-15/12 Omfning Datum och tid: Plats: 16-23 Onsdagenn den 9 maj 2012 kl 9.30-13.00. Rum R2-014 (HST:s konferensrum),

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015 Kallelse Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015 Omfattning 1-10 Datum och tid: Onsdagen den 18 mars 2015 kl. 9.15-11.15. Plats: T1-022 (UFO:s konferensrum), Västerås OBS! Orten

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt

Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(6) Torbjörn Kvist och Helena Zellner KS2008/178 Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt Ekonomikontoret Tillväxtkontoret/EU enheten

Läs mer

2009-12-08. Datum. och tid: Plats: Konferensrum. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per. Dekanus

2009-12-08. Datum. och tid: Plats: Konferensrum. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per. Dekanus Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-12-08 Nr 8:2009 Dnr. MDH 2009/1007 Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom

Läs mer

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-05-13 Nr 2:2013 113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander Beslut Högskolestyrelsen beslutar att uppdra till Rektor att gå igenom internrevisionens

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08 Tid 09.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Anne-Marie Brodén Cumtell Anna Lena Enmark Romulo Gaspes Veronica Nilsson Katarina Norén Johan

Läs mer

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde PM 1(4) 2015-08-27 Universitetsledningens kansli Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde Detta dokument, mallar för rektorsbeslut, tider för rektorssammanträden

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

95 Internrevisionsplan för 2013 och budget för internrevisionen 2013

95 Internrevisionsplan för 2013 och budget för internrevisionen 2013 PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-02-18 Nr 1:2013 95 Internrevisionsplan för 2013 och budget för internrevisionen 2013 Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa internrevisionsplan och budget för

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Beslut i styrelsen 2011-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 UTBETALNING AV MEDEL BEVILJADE AV STYRELSEN

Läs mer

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studentcentrum Beslut: 2015-03-10, 1.2.3-2015/0657 Beslutande: Rektor Ansvarig för tillämpning: Studentcentrum Dokumentansvarig: Studentcentrum Dokumenttyp: Regler Datum för ikraftträdande: 2015-03-10

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Per Westman 08-563 085 39 per.westman@uk-ambetet.se BESLUT Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Läs mer

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studentcentrum Dnr MDH 2.1-421/12 Beslutad 2010-09-20 (MDH 2.1-795/12) Reviderad 2012-09-25 (MDH 2.1-421/12) LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA för högskoleutbildning på grundnivå,

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 6:2013 2013-11-21 MDH 1.1-23/13 Utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 21 november kl. 9.15-12.00 Plats: R3-132, Mälardalens

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

Minnesanteckningar från HST:s akademiråd 2012-09-11

Minnesanteckningar från HST:s akademiråd 2012-09-11 Minnesanteckningar från HST:s akademiråd 2012-09-11 Närvarande: Thomas Wahl, akademichef Eva Thorin, utbildningsledare (teknik) Magnus Hoppe, utbildningsledare (ekonomi) Agneta Brav, utbildningsledare

Läs mer

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2012-12-03 Nr 4:2012 69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning Beslut Högskolestyrelsen beslutar att lägga bilagd rapport till handlingarna.

Läs mer

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-02-03 Nr 1:2009 Dnr. Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt

Läs mer

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10)

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10) 2013-05-10 Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROCESS TA FRAM OCH REVIDERA KURSPLANER... 3 1.1 Processens syfte... 3 1.2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade Sida 1 (9) UTLYSNING ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade KK-stiftelsen inbjuder nydisputerade forskare att ansöka om finansiering av forskningsprojekt vid Sveriges nya universitet och högskolor.

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet Umeå universitet Rektor Regel Dnr 300-3114-12 2013-12-17 Ansvarig enhet: Universitetsledningens kansli Giltighetstid: 5 år Sid 1 (8) Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

'utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring i högskoleförordningen

'utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring i högskoleförordningen Carl Larsson Från: Carl Larsson Skickat: den 15 oktober 201418:16 Till: 'utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram vid Göteborgs universitet

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram vid Göteborgs universitet Göteborgs universitet Handelshögskolan Box 601 405 30 GÖTEBORG Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010-470 03 65 BESLUT 2015-03-25 Reg. Nr. 411-02497-15 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Frånvarande Jörgen Carlsson Veronica Gaspes Madeleine Holgersson Magnus Larsson (ordf) Tobias Persson Jessika Rosenberg Henrik

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Närvarande ledamöter Övriga närvarande Eva Berggren Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Henrik Barth Jennie Wagnemark sekreterare 1.Godkännande av dagordning. Dagordningen

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF

PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF INSTRUKTION 1 (9) Datum Sven-Åke Lagerkvist, 0221-670010 sven-ake.lagerkvist@vmkfb.se PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF Inledning Västra Mälardalens Kommunalförbund har med sin nuvarande

Läs mer

Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen

Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen Uppdrag att utreda dokumenthaneringen inom BUF slutredovisning av uppdrag om diarieföring och förslag till åtgärder beträffande arkivfrågorna 2010-05-17

Läs mer

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen Kvalitetssäkring av avtalsprocessen -internationella samarbetsavtal inom grundutbildning steg för steg Avsikten med detta stöddokument är att kvalitetssäkra internationella samarbetsavtal inom grundutbildningen

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uk-ambetet.se Reg.nr 2013-01-29 641-2691-12, 42-42-13 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över ÅA/VR

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Högskolelektor i psykiatrisk omvårdnad 100%

Högskolelektor i psykiatrisk omvårdnad 100% Röda Korsets Högskola är en enskild stiftelsehögskola knuten till Svenska Rödakorset. Högskolan bedriver utbildning och forskning inom vård, omvårdnad och folkhälsa. Vår vision är att utbildning och forskning

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Ekonomiadministration av lokalprojekt

Ekonomiadministration av lokalprojekt O Om du ska skriva ut på framsida med förtryckt logotyp dubbelklicka på logotypen och tryck delete Glöm inte att skriv in dnr Ekonomiadministration av lokalprojekt, version 5, 2010-05 Denna revidering

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin 1 (7) Tid: Kl. 9.00-12.30 Plats: Högskolan i Borås, A 523 Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin Frånvarande: Studentrepresentant 1 vakant

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng Dnr: 53/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen maj 1996 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-29 Reviderad av institutionsstyrelsen

Läs mer

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 18. Beslut. Missiv. Bilaga p 19 A. Offertförfrågan.

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 18. Beslut. Missiv. Bilaga p 19 A. Offertförfrågan. Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sid 1 (1) Tid: Kl 13.00 Plats: Doktoranden i Förvaltningshuset, plan 8 Ärende Anmärkning Föredragande 18 Studieuppehåll

Läs mer

MALL AVSEENDE PROCESSKARTLÄGGNING AV KARLSKRONA KOMMUNS SAMLADE VERKSAMHET.

MALL AVSEENDE PROCESSKARTLÄGGNING AV KARLSKRONA KOMMUNS SAMLADE VERKSAMHET. Handläggare Er beteckning Datum Telefon Vår beteckning 2012-07-05 MALL AVSEENDE PROCESSKARTLÄGGNING AV KARLSKRONA KOMMUNS SAMLADE VERKSAMHET. Bakgrund Riksarkivets (RA) fattade 2009 beslut om en övergång

Läs mer

Strategiska rekryteringar 14

Strategiska rekryteringar 14 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar. Stödformen innebär

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer Offertförfrågan Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270 Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer (Förskolelyftet II) Skolverket avser med denna förfrågan

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Dokument för Intern kontroll. av löpande rutiner. Antagen av styrelsen 2015-02-06

Dokument för Intern kontroll. av löpande rutiner. Antagen av styrelsen 2015-02-06 Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-02-06 Finsam Lekeberg och Örebro 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 REDOVINSNING

Läs mer

Arbetsmaterial för bedömning av reell kompetens och tillgodoräknande på Mälardalens högskola

Arbetsmaterial för bedömning av reell kompetens och tillgodoräknande på Mälardalens högskola Arbetsmaterial för bedömning av reell kompetens och tillgodoräknande på Mälardalens högskola 2011-11-15 Studentmaterial Innehållsförteckning Bakgrund 3 Inledning 3 Definitioner och begrepp 3 Roller 4 Viktigt

Läs mer

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: RKE20 FEKO Innovationsprogrammet-MTO,, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, Business Administration, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv Dokumenthantering i EU-projekt Dokumenthantering i EU-projekt Vad vi ska prata om: Varför ska vi bevara Exempel på handlingar Diarieföring Gallring Arkivsäkerhet

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Marie Wennberg PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 10.00 15.00 Plats: Högskolan i Borås, C728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas Andersson, Roland

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Föreskrift för hantering av allmänna handlingar i projekt inom Stockholms läns landsting

Föreskrift för hantering av allmänna handlingar i projekt inom Stockholms läns landsting Landstingsarkivet Föreskrift nr. 5 2010-06-01 LA 2010-3058 Version 2.0 Föreskrift för hantering av allmänna handlingar i projekt inom Stockholms läns landsting Ordförklaringar 2 Bakgrund 3 Projekthandlingar

Läs mer

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen 2013-02-20 IMS 2012/36270 1 (5) Distriktet i Stockholm Åke Johansson, 010-730 9042 Stockholms kommun Stadsledningskontoret 105 35 Stockholm Delgivning Föreläggande efter framställning om ingripande enligt

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Datum Diarienummer 2014-06-26 811-2014-150 Handläggare Elin Swedenborg Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Bakgrund Vetenskapsrådet har sedan 2008 ett ansvar för forskningsinfrastruktur

Läs mer

Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar Nr 3:2013 2013-05-08 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Onsdag 8 maj kl. 9.15-12.00 Plats: T3-066, Mälardalens

Läs mer

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan BESLUT 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mattias Wande 08-563 087 34 Mattias.Wande@uk-ambetet.se Uppsala universitet Rektor Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus UTBILDNINGSRÅD HT 2012 Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus SCHEMA Lördag 07.30 Frukost 08.30 Mötet inleds, punkt 1-6 Kort bensträckare 10.00 Utvärdering med prorektor 11.00 Fika 11.15 Intern kommunikation-

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer