Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015"

Transkript

1 Kallelse Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015 Omfattning 1-10 Datum och tid: Onsdagen den 18 mars 2015 kl Plats: T1-022 (UFO:s konferensrum), Västerås OBS! Orten är bytt. Ledamöter: Anne Söderlund Ordförande, prodekan för forskning och forskarutbildning Anna-Lena Carlsson, IPR Ledamot Hans Hansson, IS Ledamot Jinyue Yan, FE Ledamot Maria Eriksson, HV Ledamot Peter Ekman, IEO Ledamot Pirjo Lahdenperä, UVM Ledamot Charlotta Åkerlind Studentrepresentant (doktorand HSV) vakant Studentrepresentant (doktorand T) Tjänstemän: Andreas Boberg Utbildnings- och forskningssektionen Fackliga företrädare: Övriga: Ulrika Jepson Wigg vakant SACO OFR-S OBS! Vid förhinder att delta vänligen meddela detta till Andreas Boberg, utbildnings- och forskningssektionen senast den 16 mars (8)

2 Föredragningslista Fakultetsnämnden, utskottet för forskning Föredragningslista: Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars Mötets öppnande Val av justeringsperson Fastställande av föredragningslista Information från fakultetsnämnden som är relevant för forskningsutskottet att känna till Granskningsgrupp för granskning av KKS-ansökningar Lansering av kommande program hos KK-stiftelsen Utvärdering av högskolans satsning på forskarassistenter Uppdraget att utarbeta ny forsknings- och utbildningsstrategi för perioden Övriga frågor Mötet avslutas... 8 Justerandes signatur 2 (8)

3 1. Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet. 2. Val av justeringsperson att utse Anna-Lena Carlsson att jämte ordföranden justera protokollet. 3. Fastställande av föredragningslista att fastställa förslag till föredragningslista. 4. Information från fakultetsnämnden som är relevant för forskningsutskottet att känna till Ordförande rapporterar från fakultetsnämnds föregående möte. att lägga informationen till handlingarna. - 3 (8)

4 5. Granskningsgrupp för granskning av KKS-ansökningar 2015 Diarienummer: - Handläggare: Andreas Boberg I enlighet med gällande processbeskrivning för förhandsgranskning av ansökningar till KK-stiftelsen (Dnr MDH /13, avsnitt 2) ska forskningsutskottet utse en intern granskningsgrupp för granskning av samtliga planerade KKS-ansökningar i kommande ansökningsomgångar (KKS:s vår- och höstutlysning). Granskningsgruppen utses efter att respektive forskningsledare föreslår en representant med vetenskaplig kompetens från den egna etablerade forskningsinriktningen att ingå i utskottets granskningsgrupp varpå forskningsutskottet beslutar om granskningsgruppens sammansättning. Forskningsutskottet utser även en av medlemmarna till ordförande av granskningsgruppen. Tabell 1 ger de förslag på representanter till granskningsgrupp för våroch höstutlysningar 2015 har givits av respektive forskningsledare. Tabell 1. Förslag på granskningsgrupp för granskning av KKS-ansökningar 2015 Föreslagen representant Forskningsinriktning Adj. Prof. Tiberiu Seceleanu Inbyggda system Innovation och produktrealisering Hälsa och välfärd Konstantinos Kyprianidis Framtidens energi Christos Papahristodoulou Industriell ekonomi och organisation Anatoliy Malyarenko Utbildningsvetenskap och matematik Föredragande: Andreas Boberg att utse granskningsgrupp för granskning av samtliga KKS-ansökningar i kommande vår- och höstutlysningar 2015 i enlighet med tabell 1. att utse N N till ordförande av granskningsgruppen. - 4 (8)

5 6. Lansering av kommande program hos KK-stiftelsen Diarienummer: - Handläggare: Andreas Boberg Den 18 mars lanserar KK-stiftelsen kommande utlysningsprogram Avans 15, Företagsforskarskolor 15, Företags-lic 15, Strategisk kunskapsförstärkning 15, Strategiska rekryteringar 15 och HÖG 15. I enlighet med gällande processbeskrivning för förhandsgranskning av ansökningar till KK-stiftelsen (Dnr MDH /13, avsnitt 3) ska forskningsutskottet behandla föranmälda ansökningar 1-1,5 månad efter KKS lansering. Föredragande: Andreas Boberg att forskningsutskottet har ett extrainsatt möte den 27 april för att behandla föranmälda ansökningar. att lägga informationen till handlingarna. - Delges Forskningsledare 5 (8)

6 7. Utvärdering av högskolans satsning på forskarassistenter Diarienummer: MDH 4-167/13 Handläggare: Andreas Boberg Utskottet beslutade vid det föregående mötet att de av utskottet beslutade utvärderingsfrågor skulle ställas dels till akademichef och forskningsledare och dels till forskarassistenterna som erhållit tjänsterna. Vid sammanträdet förväntas forskningsutskottet hantera inkomna svar och besluta om utskottets fortsatta arbete. Föredragande: Andreas Boberg att utifrån utskottets diskussion ska särskilt hänsyn tas till: att notera informationen. Bilaga 1: Svar från akademierna (arbetsmaterial). Bilaga 2: Svar från forskarassistenterna (arbetsmaterial). 6 (8)

7 8. Uppdraget att utarbeta ny forsknings- och utbildningsstrategi för perioden Diarienummer: MDH /14 Handläggare: Andreas Boberg Rektor beslutade den 2 december 2014 att ett förslag till ny forsknings- och utbildningsstrategi för perioden (FUS) ska tas fram. Av beslutet framgår att dekan och prodekaner utsågs som arbetsgrupp med uppdrag att leda framtagandet av den nya forsknings- och utbildningsstrategin. Av arbetsgruppens tidsplan framgår att ett första utkast på kommande FUS beräknas vara klart i slutet av april I syfte att bistå arbetsgruppen förväntas forskningsutskottet vid mötet diskutera innebörden av vissa nyckelbegrepp i gällande FUS och resonera kring vad begreppen inkluderar och exkluderar. Föredragande: Anne Söderlund/Andreas Boberg att utifrån utskottets diskussion föreslår utskottet att följande särskilt beaktas i arbetet med FUS för perioden : att lägga informationen till handlingarna. Bilaga 1: Diskussionsunderlag från den 16 september 2007 (arbetsmaterial). 7 (8)

8 9. Övriga frågor att lägga informationen till handlingarna Mötet avslutas Utskottets ordförande avslutar mötet. 8 (8)

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes Fakultetsnämnden, utskottett för forskning Föredragningslista 2012-05-02 Dnr: MDH 1.1-15/12 Omfning Datum och tid: Plats: 16-23 Onsdagenn den 9 maj 2012 kl 9.30-13.00. Rum R2-014 (HST:s konferensrum),

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige

Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige 1 (1) Plats och tid: Skype, kl. 18.29 21.21. Närvarande: IS Ida STÅHL (ordförande) HD SF AB JW NT CA Hugo DÜRR (ordinarie ledamot; vice ordförande) Sigrun FAGERFJÄLL (ordinarie ledamot; vice ordförande)

Läs mer

Tid Onsdag den 23 februari 2005

Tid Onsdag den 23 februari 2005 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Pia Zätterström, Jane Andersson from 4, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Börje Sandgren, Lars Tigerberg, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

8 13 Justering. 1 Fastställande av föredragningslista PROTOKOLL SW. Ann Östling

8 13 Justering. 1 Fastställande av föredragningslista PROTOKOLL SW. Ann Östling Ann Östling PROTOKOLL Organ Sjukvardsutskottet Plats Landstingshuset, samman.br'adesrum Silvergruvan Tidpunkt Onsdagen den 23 mars 2011 -b j LedamSter Görel Korkman (S), Ordförande AM-Britt Borrmm (S)

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- ""O",. 1-7

_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- O,. 1-7 ?T.Jltll7 ~rj in. 'if I ; IZatrineholn1s kon11tiun '- TI LLGÄNG L1G HETSUTSKOTTET 2011-02-21 i Plats och tid Beslutande KTS-salen, Vita huset kl 13.30-15.30 Gunilla Magnusson (s), Bengt Andersson (m),

Läs mer

Göran Bondesson Andreas Möller, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81. Miriam Carlsson Susanne Rodmar, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81

Göran Bondesson Andreas Möller, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81. Miriam Carlsson Susanne Rodmar, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81 Sammanträdesprotokoll 72 87 Plats: Bromma folkhögskola Närvarande: Tomas Bjöersdorff, ordförande Christer Jonsson Hans Andreasson, deltog i andra halvan av Margareta Larsson, deltog i 73, 75, 76, 72.5

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (29) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Rådrummet, Tierp kl 13.00-16.00 Se sid 25 Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Göran Pettersson Underskrifterr Paragrafer 16-19 Sekreterare

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, måndagen den 21 mars kl 13.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson (M) Övriga

Läs mer

Likabehandlingsplan. Gäller perioden 19 november 2014 31 december 2015

Likabehandlingsplan. Gäller perioden 19 november 2014 31 december 2015 Likabehandlingsplan 2015 Gäller perioden 19 november 2014 31 december 2015 2 3 Strategi för lika villkor Grundtanken i jämlikhetsarbetet på Mälardalens högskola (MDH) är att det genomsyrar hela vardagslivet

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26) Sida 1 (26) Plats och tid Hörsal 1, Mimers Hus, kl. 09:00-11.40 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre (S) Johan

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studentcentrum Dnr MDH 2.1-421/12 Beslutad 2010-09-20 (MDH 2.1-795/12) Reviderad 2012-09-25 (MDH 2.1-421/12) LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA för högskoleutbildning på grundnivå,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer