forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH / och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes"

Transkript

1 Fakultetsnämnden, utskottett för forskning Föredragningslista Dnr: MDH /12 Omfning Datum och tid: Plats: Onsdagenn den 9 maj 2012 kl Rum R2-014 (HST:s konferensrum), Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Tjänstemän: Fackliga företrädare: Övriga: Yvonne Eriksson Peter Dobers Andreas Ryve Esbjörn Segelod Erik Dahlquist Elinor Brunnberg Hans Hansson Magnus Wiktorsson Johan Lindmark Johannes Rytzler Matilda Bölling Anna-Karin Fornberg Monika Matevksa-Stier Rolf Lövgren Ulla Pettersson Björn Magnusson Ordförande, Prodekan Dekan Studentrepresentant Studentrepresentant Utbildnings- och forsknings- handläggare Utbildnings- och forsknings- handläggare Utbildnings- och forsknings- handläggare SACO OFR-S Ekonomichef Vid förhinder delta i forskningsutskottets möte var vänlig meddela Matilda Bölling, UFO, snarast. 1 (9)

2 16 Val av justeringsperson utse Magnus Wiktorsson jämte ordföranden justera protokollet. 17 Fastställande av föredragningslista fastställa förslag till föredragningslista. 2 (9)

3 18 Konsekvenser av särredovisning av forskning och forskar- för utbildning MDH har beslut från och med redovisningsåret 2012 redovisa kostnader utbildning på forskarnivå samt för forskning var för sig. Ekonomichef Björn Magnusson har bjudits in för beskriva konsekvenserna av särredovisningen av forskning och forskarutbildning. Föredragande: Björn Magnusson notera informationen 3 (9)

4 utse NN till peer-review granskare för årets KKS-ansökningar. i övrigt notera informationen. 19 Granskningsgruppp för MDH:s KKS-ansökningar 2012 I enlighet med tidigare beslutad rutin för KKS-ansökningar ska forskningsutskot- tet vid vårens sista möte utse peer-review granskare för årets KKS-ansökningar. Underlag: -Datum för rektors beslutsmöten mm- inför KKS-ansökningar, HÖG-ansökningar till KK-stiftelsen, bilaga 2. bila- ga 1. -Viktiga datum för förhandsgranskningsprocess- -Review of application to the Knowledge Foundation (bedömnings- mall för granskarna av HÖG-ansökningar), bilagaa 3. Föredragande: Yvonne Eriksson och Monika Matevksa-Stier 4 (9)

5 20 Fördelning av konstnärliga utvecklingsmedel Den förra nämndorganisationen hade ettt utskott för konst och design (UDK) vars huvuduppgift var årligen föreslå fakultetsnämnden för N/T fördelning av konstnärliga utvecklingsmedel. Dessa medel delades ut till studenter och lärare som hade idéer om konstnärlig verksamhet, vilket gav dem möjlighet utveckla dessa inom ramen för MDH:s strukturer. I den nuvarande nämndorganisationen har uppdraget föreslå fördelning av konstnärliga utvecklingsmedel övertagits av utskottet för forskning. Med anledning av detta gav fakultetsnämndenn forskningsutskottet i uppdrag göra en översyn av riktlinjerna för konstnärliga utvecklingsmedel samt utarbeta en tidplan och processbeskrivning för årets utlysning av 2012 års konstnärliga utvecklingsmedel. Rapportering av uppdraget ska ske vid fakultetsnämndens sammanträde i maj. Några tydliga riktlinjer för tidigare års utlysningar har inte funnits, dock har utlysningstexten innehållit delar som kan uppfas som riktlinjer. Däribland kan nämnas: Utskottet hade en ambition stödja flera projekt. Behöriga söka var personal och studenter vid Mälardalens högskola. Bedömningsgrunder var: Konstnärliga utvecklingsprojekt vid högskolan ska utforska gestalt- kompetensnivå och ökad kunskap inom högskolan. Därför ska också pla- ningsprocesser inom design och/eller konst och bidra till höjd ner för hur den nya kunskapen sprids och tillvaratas inom högskolan ingå i ansökan. Medel beviljas ej till utbildningsprojekt (t ex kurs- eller pro- gramutveckling). Vid bedömningen av inkomna ansökningar kommer kommittén beakfå be- ta: - om sökande är behörig t söka, - om projektet är behörigt, - om det finns en budget för projektet, - om budgeten verkar rimlig, - om projektet är skalbart, dvs om det är en förutsättning gärda medel eller om det går anpassa projektet skulle projektet beviljas en mindre summa samt - i vilken grad projektet är relevant i relation till den strategiska planenn för utveckling inom området Design och Konst vid MDH, dvs. konstens olika gestaltningsformer som viktiga katalysatorer i sam- och verkan med andra discipliner när det gäller kommunicera skapa förståelse. 1 Studenter är behöriga söka men MDHs personal bör vara kopplade till projektet !Strategisk%20plan% % %20konst%20o%20de sign.pdf 5 (9)

6 Dessa delar kan ses som en utgångspunkt för riktlinjer för fördelningen framöver. Vissa delar föreslås dock förändras, däribland vilka som är behöriga ansöka om medel. Då de medel som avses är anslag för forskning menar fakultetsnämndens dekaner det ska vara forskare eller lärare anställdaa vid MDH som bedriver det konstnärliga utvecklingsarbetet. I projektgruppen bör minst en person ingå som antingen är anställd på konstnärlig grund eller har en konstnärlig högskoleexamen. När det gäller tidsplan och process för fördelning så föreslås en utlysning av medel göras innann sommaren, med sista ansökningsdag i början av september. Ansökningarna behandlas vid utskotts- och nämndsammanträdet 26 september respektive oktober. För bedömning av ansökningarna föreslås en extern bedömargrupp tillsättas, dels för säkerställa en bred kompetens inom de konstnärliga områdena men även för undvika en jävsituation uppstår. Då medel kommer t fördelas sent under verksamhetsåret föreslås de beviljade projekten ska kunna genomföras även under Dessutom föreslås de medel som planeras avsättas för 2013 även fördelas i denna ansökningsomgång. Föredragande: Anna-Karin Fornberg Förslag till beslut föreslå fakultetsnämnden besluta: fastställa riktlinjer för fördelning av konstnärliga utveckingsmedel enligt: Behöriga t ansöka om medel för konstnärlig gt utvecklingsarbete är lärare och forskare anställda vid MDH, varav minst en ska varaa anställd på konstnärlig grund eller ha en konstnärlig högskoleexamen. Projekten ska utforska gestaltningsprocesser inom design och/eller konst och bidra tilll höjd kompetensnivå och ökad kunskap inom högskolan. Pro- jekten ska visa på konstens olika gestaltningsformer som viktiga katalysato- och skapa förståelse. rer i samverkan med andra discipliner när det gäller kommunicera tillsätta en bedömargrupp, bestående av externa personer med bred konstnärlig kompetens, för granskning och bedömning av ansökningarna, samt uppdra till forskningsutskottet ta fram förslag till fördelning av medel för konstnärligt utvecklingsarbete för 2012 och 2013 till fakultetsnämndens sammanträde i oktober. 6 (9)

7 21 Information om sammanträdesdagar hösten 2012 Fakultetsnämndenn har vid sitt sammanträde den 29 mars (möte nr 3:2012, MDH /12) fastställt nedanstående mötesveckor för hösten 2012 för utskot- ut tet för forskning. Med sammaa ordning som gällt för våren ser planeringen som nedan. Vecka 34 Dag Onsdagen den 22 augusti 2012 Starttid Kl Onsdagen den 26 september 2012 Kl Onsdagen den 7 november 2012 Kl Ordförande för utskottet för forskning önskar dock diskutera en ändring av da- tum för höstens andra möte. Föredragande: Yvonne Eriksson ändra datumet för höstens andra möte med utskottet för forskning till XX i övrigt notera informationen 7 (9)

8 22 Information/ Rapporter Denna punkt innefar rapporter etc. för utskottetss kännedom och diskussion. - Hur kan utskottet strategiskt stödja forskningen vid högskolan i relation till FUS:en? (Yvonne Eriksson) -Hur kan forskningen stimuleras i relation till vad som står i FUS:en? (Yvonne Eriksson) notera informationen 8 (9)

9 23 Mötet avslutas Utskottets ordförande avslutar mötet. 9 (9)

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Rapport 2008:5 R Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Miljöns mänskliga. dimension

Miljöns mänskliga. dimension Lars J. Lundgren, Christer Nordlund & Sofie Storbjörk UTBILDNINGSVETENSKAP Utbildningsvetenskap Miljöns mänskliga ett begrepp och dess sammanhang dimension Karin Fransson Ulf P. Lundgren En studie av humanistisk

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Ett kvalitetsdrivande resurstilldelningssystem

Ett kvalitetsdrivande resurstilldelningssystem Ett kvalitetsdrivande resurstilldelningssystem Riksdagsbeslutet i anledning av regeringens proposition Studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan 1 anger att kvaliteten i utbildningen ska prövas

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 Ett samlat karriärsystem för lärare ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 0 1 Ett samlat karriärsystem för lärare ett stöd för att alla elever ska nå skolans mål Detta är ett stödmaterial

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Elever med behov av särskilt stöd

Elever med behov av särskilt stöd Revisionsrapport Elever med behov av särskilt stöd Botkyrka kommun 2010-03-08 Susanna Collijn Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet

20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet 20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet Högskoleverkets redovisning av ett regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2001:27 R 20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet Högskoleverkets

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2011:27 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg Betänkande av E-delegationen Stockholm

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

Pedagogisk kompetensutveckling vid Linköpings universitet Behov, erfarenheter, åsikter och idéer

Pedagogisk kompetensutveckling vid Linköpings universitet Behov, erfarenheter, åsikter och idéer Pedagogisk kompetensutveckling vid Linköpings universitet Behov, erfarenheter, åsikter och idéer ULLA RIIS & JAN-ERIK ÖGREN Pedagogisk kompetensutveckling vid Linköpings universitet Behov, erfarenheter,

Läs mer