Initiativ för minskad miljöpåverkan från läkemedel Alicja Andersson, Läkemedelsverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Initiativ för minskad miljöpåverkan från läkemedel 2014-05-08. Alicja Andersson, Läkemedelsverket"

Transkript

1 Initiativ för minskad miljöpåverkan från läkemedel Alicja Andersson, Läkemedelsverket 1

2 LV: en statlig myndighet under Socialdepartementet Läkemedelsverkets uppgift är att främja folk- och djurhälsan. Ansvarsområden: Se till att läkemedel är säkra, effektiva, av god kvalitet och att de används ändamålsenligt Verka för att kosmetika och hygienprodukter är säkra och inte påverkar miljön negativt Se till att användare av medicintekniska produkter har tillgång till säkra produkter som är lämpliga för sin avsedda användning Motverka missbruk av produkter inom vårt ansvarsområde Ge medborgarna kvalitetssäkrad och producentoberoende information om läkemedel Inom Centrum för bättre läkemedelsanvändning (CBL) samordna den nationella läkemedelsstrategin. Ha ett samlat ansvar för miljöfrågor med anknytning till vårt verksamhetsområde

3 Initiativ för minskad miljöpåverkan från läkemedel arbete 2014 Etappmålet 2020 Regeringsuppdrag om fördjupad konsekvensanalys Regeringsuppdrag om GMP SAICM NLS: utveckling av miljöindikatorer Eco Risk Prediction: IMI initiativ Östersjösamarbete Produktion Kassation Internationellt samarbete: utbyte av erfarenheter Estland och Brasilien 3

4 Etappmålet 2020 Regeringsuppdrag om GMP (15 oktober 2014) Regeringsuppdrag om fördjupad konsekvensanalys (31 december 2014) SAICM (Strategic Approach to International Chemicals Management): Sverige bör även verka inom ramen för SAICM där miljöpåverkan från läkemedel har förts fram som s.k. framkantsfråga, då främst med fokus på problematiken kring miljöpåverkan av långlivade ämnen i läkemedel. Frågan kommer att komma upp på nästa internationella möte LV bidrar med kommentarer till förslag från Uruguay och Peru att göra Environmentally persistent pharmaceutical pollutants till en ny s.k. Emerging Policy Issue (EPI) 4

5 Nationella Läkemedelsstrategin NLS Mäta uppfyllelse av miljömål och miljöuppdrag inom Nationella läkemedelsstrategin minskad miljöpåverkan lokalt och globalt 5

6 Bakgrund miljöindikatorer NLS Arbetsgrupp: Bengt Mattson, LIF (sammankallande), Alicja Andersson, LV och Marie-Louise Ovesjö, LOK Fyra indikatorer har föreslagits Mäta halter av läkemedelssubstanser i miljön Antalet reningsverk i Sverige som använder moderna reningssteg för att ta bort läkemedelssubstanser och/eller andra typer av svårnedbrytbara kemikalier Miljöpåverkan i leverantörskedjan: Information om hur ofta offentlig upphandlingskrav ställs och uppföljning av kraven Miljöpåverkan i leverantörskedjan: Förmånssystemet/Utbytessystemet (NLS 7.1 och 7.2). Två av fyra föreslagna indikatorer prioriteras för att de kan tas fram snabbast - Mäta halter av läkemedelssubstanser i miljö Miljöpåverkan i leverantörskedjan: Offentlig upphandling Högst prioritet har indikatorn mäta halter av läkemedelssubstanser i miljön Indikatorn offentlig upphandling behöver också utvecklas innan den kan användas för uppföljning av NLS

7 Utveckling av indikatorn Mäta halter av läkemedelssubstanser i miljön Projekt med Inst. för Läkemedelskemi, U-a Univ. Målsättningen med projektet är att kartlägga vad vi vet genom att: Gå igenom rapporter från NV:s miljöövervakningsprogram, landstingen samt forskargrupper och selektera fram tillförlitliga data med hjälp av tydliga kriterier (där använda provtagnings- och analysmetoder är korrekta). Utifrån sammanställa läkemedelssubstanser, dess koncentrationer, matrix, analysmetod (både provtagning samt provanalys) och geografisk plats de var mäta på. Sammanställningen ska inkludera en analys om det går att jämföra och använda förekomstdata för samma läkemedelssubstans som har tagits fram med hjälp av olika analysmetoder. Presentera data grafiskt på lättillgängligt sätt. För att få en uppfattning om förekomsten av läkemedelssubstanser utgör en miljörisk jämföra (om möjligt) de tillförlitliga koncentrationerna med relevanta PNEC för dessa substanser (ifall de finns tillgängliga) Genomföra en muntlig presentation för intresserade parter under hösten 2014 (inkluderar vägledning om tillförlitliga mätdata)

8 Mäta halter av läkemedelssubstanser i miljö För att mätningar i miljön ska vara en indikator krävs att ett antal förutsättningar kan uppfyllas Kontinuerliga mätningar kan genomföras (NV:s miljöövervakning) under ett antal år (trender) Relevanta substanser finns föreslagna (prioriteringsverktyg) Kontinuerligt arbete med analys och bearbetning av mätdata (tillförlitlighet) Årligt framtagande och kommunikation av indikator till NLS Arkivering av arbete, administration och IT verktyg Möjlighet men samarbete är viktigt! Flera andra aktörer tar fram miljöindikatorer, t.ex. KemI för kemikalieanvändning i samhället utifrån mätningar i avloppsreningsverk och utlysning (Svenskt Vatten) för avancerad avloppsrening inkluderar utveckling av indikatorer för uppföljning av spridning av läkemedelsrester i miljön.

9 Innovative Medicines Initiative (IMI) EcoRiskPrediction Gemensamt åtagande mellan EU och EFPIA (europeisk organisation för läkemedelsindustrin). IMI arbetar med att förbättra utveckling av nya läkemedel (bättre och säkrare). Exempel på projekt (47 projekt): CHEM21 Chemical manufacturing methods for the 21st century pharmaceutical industries COMBACTE Combatting Bacterial Resistance in Europe EU-AIMS European Autism Interventions - a Multicentre Study for Developing New Medications Pharma-Cog Prediction of cognitive properties of new drug candidates for neurodegenerative diseases in early clinical development STEMBANCC Stem cells for biological assays of novel drugs and predictive toxicology 9

10 EcoRiskPrediction (ERP) A methodology for the prediction of the potential environmental Varför ERP? risk of pharmaceutical substances - Utveckling av ERA (Environmental Risk Assessment) Dagens ERA är ospecifik för lm och miljödata tas fram sent i processen; miljödata skulle behövas tidigare för att möjliggöra specifika teststrategier - Industrins respons/bidrag till EU-kommissionens förväntade strategi mot förorening av vatten genom läkemedel (ett systematiskt tillvägagångssätt för att bedöma miljörisker från läkemedel) 10

11 ERP förväntade resultat Literature evaluation of concepts for mode-of-action based approaches to environmental risk assessment A data management system filled with literature, industry owned and possibly regulatory data, focusing on links between environmental information and specific properties of APIs in co-operation with other projects (such as IMI etox, Mistrapharma) Delivery of predictive tools for early screening of hazardous environmental properties and validation of the tools through experimental research projects Guidance on how the tools can be used to develop a prioritization process for existing APIs (legacy products) Guidance on how the tools can be used in early development programmes for new APIs Discuss the outcome of this programme with stakeholders, evaluation of the overall situation on PiE 11

12 EFPIA PARTICIPANTS ERP förutsättningar Bayer Pharma (coordinator), Novartis (deputy coordinator), AstraZeneca (deputy coordinator), Roche, Johnson and Johnson, Merck (MSD), Pfizer, Sanofi. INDICATIVE DURATION OF THE PROJECT: 4 år INDICATIVE BUDGET OF THE PROJECT The indicative in kind contribution from the EFPIA companies is estimated at EUR The indicative IMI JU contribution will be up to EUR Expression of Interest från olika konsortier 8 april 2014 Vinnande konsortium kan börja arbetet under höst/vinter 2014: LV ingår i ett konsortium, andra svenska aktörer i andra konsortier 12

13 Östersjösamarbete och annat internationellt samarbete Inom EU:s Östersjöstrategi Kartläggning av miljötillstånd vid produktionsanläggningar Kartläggning av implementering av EU:s direktiv om kassation av oanvända läkemedel Utbyte av erfarenheter Estland: besök från Estlands systermyndighet som försöker få in miljö/hållbarhetsfrågor i sin strategi Brasilien: 3-månaders praktik från Brasiliens systermyndighet Vi återkommer till er med förfrågan om att möta våra gäster! 13

14 Tack för er uppmärksamhet! 14

BILAGOR TILL FÖRSLAG TILL ETABLERINGS-/VERKSAMHETSPLAN FÖR SWEDISH TOXICOLOGY SCIENCES INSTITUTE. (SweTox) A. Myndiheters behov av toxikologitjänster

BILAGOR TILL FÖRSLAG TILL ETABLERINGS-/VERKSAMHETSPLAN FÖR SWEDISH TOXICOLOGY SCIENCES INSTITUTE. (SweTox) A. Myndiheters behov av toxikologitjänster BILAGOR TILL FÖRSLAG TILL ETABLERINGS-/VERKSAMHETSPLAN FÖR SWEDISH TOXICOLOGY SCIENCES INSTITUTE () A. Myndiheters behov av toxikologitjänster B. Behovsstudie av internationella aktörer C. Förutsättningarna

Läs mer

Bättre EU-regler för en giftfri miljö

Bättre EU-regler för en giftfri miljö Rapport Nr 1/12 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre EU-regler för en giftfri miljö rapport från ett regeringsuppdrag KEMIKALIEINSPEKTIONEN Bättre EU-regler för en giftfri miljö rapport

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheten att skärpa miljökrav vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans

Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheten att skärpa miljökrav vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheten att skärpa miljökrav vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans Rapport från Läkemedelsverket 16 december 2009 Postadress/Postal address: P.O.

Läs mer

Utveckling av en svensk påverkansplattform för nanosäkerhet och nanomaterial

Utveckling av en svensk påverkansplattform för nanosäkerhet och nanomaterial Utveckling av en svensk påverkansplattform för nanosäkerhet och nanomaterial Rapport 2: Strategi och handlingsplan för ökat svenskt deltagande i H2020 NMBP VINNOVA 2014-01744 Utveckling av en svensk påverkansplattform

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

TEKNIKUPPHANDLING - VERKTYG FÖR ATT FRÄMJA INNOVATIONER OCH NY MILJÖTEKNIK

TEKNIKUPPHANDLING - VERKTYG FÖR ATT FRÄMJA INNOVATIONER OCH NY MILJÖTEKNIK Miljöstyrningsrådet Rapport 2008:10 TEKNIKUPPHANDLING - VERKTYG FÖR ATT FRÄMJA INNOVATIONER OCH Miljöstyrningsrådet, MInT och Jegrelius Forskningscenter i samarbete med NUTEK MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM

Läs mer

Utvärdering av arbetet med branschdialoger PM 4/15. kemikalieinspektionen.se

Utvärdering av arbetet med branschdialoger PM 4/15. kemikalieinspektionen.se Utvärdering av arbetet med branschdialoger PM 4/15 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning

Läs mer

RAPPORT 4/14. Utveckla och effektivisera Reach. kemikalieinspektionen.se. en handlingsplan

RAPPORT 4/14. Utveckla och effektivisera Reach. kemikalieinspektionen.se. en handlingsplan Utveckla och effektivisera Reach en handlingsplan RAPPORT 4/14 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under Miljödepartementet. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Miljökrav vid produktion av läkemedel inom EU

Redovisning av regeringsuppdrag Miljökrav vid produktion av läkemedel inom EU 1(23) SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y PM 2014-10-09 Ärendenr: NV-03207-14 Redovisning av regeringsuppdrag Miljökrav vid produktion av läkemedel inom EU B E SÖ K: ST O C K

Läs mer

ETAPPMÅL FÖR FARLIGA ÄMNEN

ETAPPMÅL FÖR FARLIGA ÄMNEN ETAPPMÅL FÖR FARLIGA ÄMNEN UPPFÖLJNINGSANSVARIG MYNDIGHET: KEMIKALIEINSPEKTIONEN Särskilt farliga ämnen Etappmålet om särskilt farliga ämnen innebär att beslut som fattas inom Europeiska unionen och internationellt

Läs mer

Nationell läkemedelsstrategi

Nationell läkemedelsstrategi Nationell läkemedelsstrategi Handlingsplan 2013 Produktion: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2012 Foto: Johnér Bildbyrå Artikelnummer: S2012.012 Förord Regeringen och Sveriges kommuner

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

Svar på motion om giftfri kommun

Svar på motion om giftfri kommun Tjänsteskrivelse Sida 1(3) Kansliavdelningen Stefan Johansson,0550-858 97 stefan.johansson@kristinehamn.se Datum 2014-08-01 Ks/2013:186 008 Motioner/enkel fråga/medb.förslag Svar på motion om giftfri kommun

Läs mer

Program för miljöövervakning och miljömålsuppföljning av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö för Lunds kommun

Program för miljöövervakning och miljömålsuppföljning av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö för Lunds kommun Examensarbete i Miljövetenskap, 20 p Kemiska miljörisker, Vårterminen 2006 Program för miljöövervakning och miljömålsuppföljning av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö för Lunds kommun Susanne Johansson

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2014

Läkemedelsverkets miljöarbete 2014 2014-01-23 Läkemedelsverkets miljöarbete 2014 Februari 2015 Dnr: 1.1-2015-004609 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42,

Läs mer

Remissvar angående EU konsultation avseende europeiska åtgärder inom området sällsynta sjukdomar (Dnr S2007/10815/HS)

Remissvar angående EU konsultation avseende europeiska åtgärder inom området sällsynta sjukdomar (Dnr S2007/10815/HS) Stockholm 21 januari 2008 Remissvar angående EU konsultation avseende europeiska åtgärder inom området sällsynta sjukdomar (Dnr S2007/10815/HS) Karolinska Institutet (KI) ser mycket positivt på detta initiativ.

Läs mer

Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle

Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Sveriges program för att förebygga avfall 2014-2017 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post:

Läs mer

Underlag till Miljömålsberedningens arbete med en strategi för en giftfri miljö.

Underlag till Miljömålsberedningens arbete med en strategi för en giftfri miljö. Miljömålsberedningen M 2010:04 2012-02-20 Miljömålsberedningens expertgrupp om farliga ämnen i produkter och varor Underlag till Miljömålsberedningens arbete med en strategi för en giftfri miljö. 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2012 15 februari 2013 Dnr 1.1-2013-018192

Läkemedelsverkets miljöarbete 2012 15 februari 2013 Dnr 1.1-2013-018192 Läkemedelsverkets miljöarbete 2012 15 februari 2013 Dnr 1.1-2013-018192 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala

Läs mer

Screening av läkemedel i Skåne

Screening av läkemedel i Skåne Screening av läkemedel i Skåne Utvärdering av provtagning i reningsverk och deponier 2005 Miljö och hälsa Ellen Westerlund Titel: Screening av läkemedel i Skåne: Utvärdering av provtagning i reningsverk

Läs mer

En handlingsplan för life science. 25 åtgärder för att stärka Sveriges konkurrenskraft To Do! P

En handlingsplan för life science. 25 åtgärder för att stärka Sveriges konkurrenskraft To Do! P En handlingsplan för life science 25 åtgärder för att stärka Sveriges konkurrenskraft To Do! P Det handlar om att förbättra strukturer och använda befintliga resurser smartare Svensk life science har en

Läs mer

Utfasning av farliga kemikalier

Utfasning av farliga kemikalier Sofia Nyholm Miljövetarprogrammet Sektionen för ekonomi och teknik Högskolan Halmstad Datum 2009-05-19 Utfasning av farliga kemikalier Vid Banverket och Vägverket Handledare, Högskolan Halmstad: Lars-Gunnar

Läs mer

Läkemedelsverkets årsredovisning 2013

Läkemedelsverkets årsredovisning 2013 Läkemedelsverkets årsredovisning 2013 Dnr: 1.1-2014-014815 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone:

Läs mer

Lokalt energi- och klimatarbete i Skånes kommuner

Lokalt energi- och klimatarbete i Skånes kommuner Lokalt energi- och klimatarbete i Skånes kommuner en jämförelse av traditionellt och otraditionellt arbete Åsa Cornander 2012 Miljövetenskap Examensarbete för masterexamen 30 hp Lunds universitet 1 Lokalt

Läs mer

Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle. Sveriges program för att förebygga avfall 2014 2017

Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle. Sveriges program för att förebygga avfall 2014 2017 Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle RAPPORT 6654 JUNI 2015 Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra farliga ämnen

Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra farliga ämnen Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra farliga ämnen rapport 5794 februari 2008 Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra farliga ämnen Redovisning

Läs mer

Samordning och uppföljning av genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin Läkemedelsverket

Samordning och uppföljning av genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin Läkemedelsverket Samordning och uppföljning av genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin Läkemedelsverket 2011-12-13 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer

RAPPORT 3/15. Kemikalier i textilier. kemikalieinspektionen.se. Risker för människors hälsa och miljön. Rapport från ett regeringsuppdrag

RAPPORT 3/15. Kemikalier i textilier. kemikalieinspektionen.se. Risker för människors hälsa och miljön. Rapport från ett regeringsuppdrag Kemikalier i textilier Risker för människors hälsa och miljön Rapport från ett regeringsuppdrag RAPPORT 3/15 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar

Läs mer

Samhällsekonomiska analyser av åtgärder i krisberedskapsarbetet

Samhällsekonomiska analyser av åtgärder i krisberedskapsarbetet VTI rapport 789 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Samhällsekonomiska analyser av åtgärder i krisberedskapsarbetet - teori, metodik och tillämpning Lena Nerhagen Lars Hultkrantz Utgivare: Publikation:

Läs mer