Läkemedelsrester i vatten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkemedelsrester i vatten"

Transkript

1 Läkemedelsrester i vatten Seminarium Ann-Marie Camper Koordinator Marinbiolog o. EMBA

2 Vad är Skånes Hav o Vatten? Funktion finansierad av Region Skåne i samarbete med Simrishamns kommun Koordinator anställd av Simrishamns kommun Uppstartsfas; 6 augusti ca 3 år Hela Skåne och alla typer av frågor kring vatten, hav och kust är arbetsfält ursprungligen Sedan 2013 huvudsakliga inriktning Läkemedelsrester i vatten på begäran från RS

3 Syfte Att etablera en plattform där aktörer av olika slag ska kunna mötas för att hantera bland annat frågor relaterade till planering, förvaltning och skydd av Skånes hav, kust och vatten, inklusive utveckling av hållbara näringar. Miljö + Näringslivsutveckling

4 Vad Kunskaps- och erfarenhetsutbyte Nätverksbyggande Underlätta innovation och nytänkande inom berörda områden

5 Hittills har Skånes Hav och Vatten Byggt nätverk kring läkemedelsrester i Skåne (+Sverige) 600 p. Byggt nätverk i EU Prioriteringar i nätverket (+ kunskap) Workshops, seminarier o konferenser (ca 10 st) Barnbok tillsammans med Primozone Förberedande arbete för IVLs satsning i S-hamn Företag testa sin teknik i kommuner Policyfrågor PM Reningsteknik PM Forskning PM Samarbete forskare Nationell dialog sätta Skåne på kartan

6

7 Sverige sjunker i internationell jämförelse av läkemedelsanvändning

8 Starka aktörer o skillnader Under 2013 exporterades läkemedel från Sverige för ett värde av 56 miljarder kronor, vilket bidrar till 26 miljarder ca hälften av Sveriges handelsöverskott. Stora regionala skillnader i användningen av nya läkemedel

9 Läkemedelsmarknaden i Sverige MAT: Moving Annual Total = rullande 12 månader, januari december 2014.

10 Läkemedelsförsäljningen 2013 och 2014 (AIP)

11

12

13

14 Vad är problemet? Läkemedel ger effekt i miljön! Läkemedlens effekter i miljön skiljer sej från många andra kemikalier, dvs vi behöver ett annat sätt att förhålla oss till problemet. Generellt dålig insikt om problematiken i samhället Lågt kunskapsinnehåll Frånvaro av politiska styrmedel orsakar att trycket på kommunala reningsverk att vidta årgärder är litet Många existerande företag med varierande tekniska lösningar har funnits i ca 20 år men har inte Sverige som marknad. Varför? Sjukvårdssystemet är mer inriktat på hälsoaspekten av läkemedel, inte så mycket vad de orsakar för problem i miljön Många intressenter o aktörer involverade från kommuner, offentliga organisationer, företag, forskare, NGOs och övriga organisationer

15

16

17 Riskabla halter i vattendrag och sjöar? Aha utspädningseffekt det är nog inte så farligt då

18 Att summera viktsmängder för läkemedelsgrupper har begränsat värde, eftersom olika substanser har olika miljöeffekter och olika substanser kan ge miljöpåverkan vid högst olika koncentrationer.

19 Åtgärder Läkemedel behövs Men ger problem i miljön Vi måste angripa problemet på olika nivåer med olika metoder samtidigt Vi lägger mycket medel på analyser och bevisföring av effekter Policy avgörande för incitament att förändra Riktade åtgärder inom hälso- och sjukvård Riktade åtgärder mot konsumenter Information till allmänheten Reningstekniker finns men används inte i så stor omfattning..ännu Det går att rena avloppsvatten helt kostsamt Kombination av tekniker framtidens lösning?

20 Om läkemedel och miljö i den nationella läkemedelsstrategin 4. Minskad utveckling och spridning av antibiotikaresistens 7.1 Utreda om miljöaspekter bör beaktas vid subvention av läkemedel (Socialdepartementet) 7.2 Uppmuntra frivillig kontroll av utsläpp från läkemedelsfabriker (Läkemedelsindustriföreningen) 7.3 Utreda vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas på nationell nivå för att minska kassationen av läkemedel eller på annat sätt begränsa miljöpåverkan av läkemedelsanvändning (Läkemedelsverket) 7.4 Verka för möjliggörande av miljöhänsyn vid produktion och användning av läkemedel (Regeringskansliet)

21 Fokus idag kring läkemedel och miljö Produktion Förskrivning Analys av förekomst - utvärdering Miljöklassning Kassation Reduktion i avloppsreningsverk Gröna läkemedel Information Vi diskuterar åtminstone problemet!

22 Reningsmetoder reningsverk Biologiska metoder Aktivt Slam (AS) Membranbioreaktor (MBR) Biofilm System (MBBR) Separerande metoder Nanofiltrering(NF) Omvänd osmos (RO) Aktivt kol (AC) Oxidativametoder (kem/fys) Ozonering (O3) Ultraviolett ljus + väteperoxid (UV/H2O2)

23 Men oxå Biofilter UV Plattmembran Våtmarker (bevisade effekt)

24 Kanske Svampar (nya revolutionerande rön..) Tallbarksfilter Hampafilter

25 Gröna läkemedel Sverige ska trycka på i EU för mer miljöhänsyn vid produktion av läkemedel Läkemedelsverket ska i samråd med Kemikalieinspektionen ansvara för uppföljning av målet

26 Läkemedel i samhällsstrukturen Produktion av läkemedel Karensdagar Arbetsstruktur för arbetstagare Hälsonivå generellt o lokalt Lokalt: åldersstruktur på befolkningen Förskrivningssituationen (stafettläkare ) Administration av läkemedlen i kroppen Läkemedlens effektivitet (överdosering?) mm

27 En del av strukturen Detaljhandeln har inte skyldighet att ta emot överblivna läkemedel från allmänheten. Öppenvårdsapoteken har däremot skyldighet att ta emot överblivna läkemedel från allmänheten.

28 Regler När ett läkemedel ska godkännas för försäljning i Sverige utreds även miljöpåverkan. Men eventuella miljöeffekter kan ändå inte påverka om läkemedlet godkänns eller inte.

29 Regler Socialstyrelsen övervakar hur läkemedel används i vården. Socialstyrelsen godkänner inte läkemedel och sätter inte heller pris på dem eller bestämmer vilka av dem som ska subventioneras av staten.

30 Regler Det är Läkemedelsverket som godkänner alla läkemedel och naturläkemedel som ska användas i Sverige. Ofta är det också EU:s läkemedelsmyndighet som har godkänt läkemedlen. Myndigheten kontrollerar också kosmetika, narkotika, teknisk sprit och medicintekniska produkter, dit bland annat tandvårdsmaterial räknas.

31 Regler Läkemedelspriserna sätts av Tandvårds- och läkemedelsförmånsnämnden (TLV), som också bestämmer vilka läkemedel som ska subventioneras av staten.

32 Regler Förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel En producent ska utan ersättning ta hand om avfall som 1. utgörs av läkemedel, 2. uppkommit hos hushåll, och 3. lämnas av allmänheten till producenten.

33 Regler EU:s läkemedelslagstiftning saknar i nuläget regler för tillverkning kopplade till miljökrav såsom utsläpp av läkemedelssubstanser och deras effekter på miljön.

34 Paradigmskifte? Väg alltid in miljöeffekt vid tillstånd av läkemedel Krav-läkemedel? Alla läkemedel på recept? Utöka konceptet motion på recept, livsmedel på recept mm, mm Individens eget ansvar för sin hälsa? Våga ställa krav.. Arbetsmiljöfrågor utvidgas? Våga tänka tanken att läkemedel inte alltid är den enda lösningen Men idag 20 januari -15 har vi fokus på rening

35 Tack för att ni lyssnade! Ann-Marie Camper Skånes Hav och Vatten Marint Centrum, Simrishamn

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheten att skärpa miljökrav vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans

Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheten att skärpa miljökrav vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheten att skärpa miljökrav vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans Rapport från Läkemedelsverket 16 december 2009 Postadress/Postal address: P.O.

Läs mer

Fem nya företag på Marint centrum

Fem nya företag på Marint centrum Nyhetsbrev Marint centrum Simrishamn Fem nya företag på Marint centrum Under hösten har fem nya företag flyttat in på Marint centrum. Det senaste är Eco-Logic, ett nybildat miljökonsultbolag med fokus

Läs mer

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna 2 (124) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn, år och Tandvårds-

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87 Tid: 2015-06-22, kl 08:30-09:30 Plats: 79 RJL 2015/ 1106 Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus Slutrapport om receptbelagda läkemedel

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Vitbok. Apotekens roll i samhället

Vitbok. Apotekens roll i samhället Vitbok Apotekens roll i samhället Förord Förord Johan Wallér VD Sveriges Apoteksförening VD har ordet Det här är Sveriges första vitbok om apotek om apotekens funktion och dess självklara roll i samhället.

Läs mer

Marknadskontrollprogram 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde

Marknadskontrollprogram 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde Marknadskontrollprogram 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde Läkemedelsverket 2013-11-04 Dnr. 6.6.3-2013-084516 Postadress/Postal

Läs mer

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård.

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. Årsredovisning 2009 Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll GD HAR ORDET...

Läs mer

Kan ekonomiska styrmedel bidra till en giftfri miljö?

Kan ekonomiska styrmedel bidra till en giftfri miljö? Kan ekonomiska styrmedel bidra till en giftfri miljö? Henrik Hammar och Lars Drake SPECIALSTUDIE NR 15, DECEMBER 2007 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer

Åtgärder vid Källan. Hantering av läkemedel inom Stockholm Vattens upptagningsområde lägesbeskrivning och förslag till åtgärder.

Åtgärder vid Källan. Hantering av läkemedel inom Stockholm Vattens upptagningsområde lägesbeskrivning och förslag till åtgärder. Åtgärder vid Källan Hantering av läkemedel inom Stockholm Vattens upptagningsområde lägesbeskrivning och förslag till åtgärder Rapport nr 8-2009 Bernt Wistrand Åtgärder vid källan Hantering av läkemedel

Läs mer

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen 2011-09-26 Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen Förslaget till ny nationell avfallsplan (2011-09-12) prioriterar åtgärder inom följande områden: 1. Hantering av avfall inom

Läs mer

Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys

Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys Underlagsrapport för Sveriges inledande bedömning i havsmiljöförordningen Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:5 Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys

Läs mer

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Vad är REVAQ? REVAQ är ett certifieringssystem för hållbar återföring av växtnäring, minskat flöde av farliga ämnen till reningsverk och hantering

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2013 2017

Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöarbetet i Landstinget Västmanland ska bidra till en minskad klimatpåverkan och en bättre folkhälsa Världens länder fick 1992 ett gemensamt uppdrag vid FN:s konferens

Läs mer

Uppföljning och ställningstagande Miljö- och jordbruksutskottet. Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft En uppföljning

Uppföljning och ställningstagande Miljö- och jordbruksutskottet. Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft En uppföljning Uppföljning och ställningstagande Miljö- och jordbruksutskottet Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft En uppföljning Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft En uppföljning

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155 Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete Prop. 2009/10:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna September 2014 2 (52) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens

Läs mer

Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten

Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten Bakgrund Våra reningsverk är inte konstruerade för rening av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar. Effektiv rening av dessa ämnen

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:39

Regeringens proposition 2013/14:39 Regeringens proposition 2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag plattform för kemikaliepolitiken Prop. 2013/14:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 november 2013

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2014-2016

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2014-2016 samhällsskydd och beredskap Ert datum -977 Er referens Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för -2016 Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer