Minnesanteckningar från nätverksträff maj 2010 i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från nätverksträff 10-11 maj 2010 i Stockholm"

Transkript

1 1(8) Margareta Junghage Nätverk Digitala medier Minnesanteckningar från nätverksträff maj 2010 i Stockholm Deltagare: Marie Andersson, Örebro universitet, Malin Ekholm och Marie Rydén Davoust, Mälardalens högskola, Jenny Ericsson och Mats Brenner, Högskolan i Gävle, Stefan Rodheim och Ragnar Olafsson, Högskolan Dalarna, Julia Nyberg, Martin Lindqvist och Margareta Junghage, Karlstads universitet Vi ägnade första dagens förmiddag åt att lära känna varandra och varandras verksamheter. Lite historia DU Dalarna och Gotland startade 2001 med distansutbildning, då var utbildningsnivån låg. Dalacampus fick ett EU-projekt inom tekniksidan Då startades ett program och 5 kurser på distans, 3 personer fanns i gruppen. Det var en tillfällig projektorganisation. Nu är vi en underavdelning inom Utbildnings- och forskningskansliet. Vi kom igång sent med distansutbildning, skippade telebild och gick mer på nätet. På så sätt band vi inte upp oss till Lärcentran. Open University har lett till att vi gått från högkvalitativ till enkel, men tillräckligt bra teknik. Dalarna, IKT-pedagogiskt centrum: Hela 70 procent av studenterna läser någon kurs via nätet. Den digitala studiemiljön skall fungera lika bra som den fysiska. Gruppen har försökt ringa in de grundläggande behoven, vad är absolut nödvändigt för att göra bra utbildning digitalt? Att kommunicera/informera/dokumentera en kurs. Här använder man Fronter, som har mer än 100 verktyg. Av dessa används ca 20. Inga lärare är rumsägare, det är onödigt, de skall ägna sig åt utbildning. Behovet av support på Fronter är inte så stort. Vi behöver prata med studenter, diskutera fram vissa saker. Föreläsningarna skall hjälpa studenterna att förstå litteraturen bättre. Vi har 11 lokaler för sändning/inspelning, i snitt sker 12 föreläsningar per dag om vardera 2 timmar, de sänds direkt och spelas in. Hanteringen sker manuellt. Windows media används för distribution.

2 2(8) Fronter och Adobe Connect skall ha 0 i administration. Lärarna sköter det själva. (Antal på IKTpedagogiskt centrum är minst 8 pers.) Dalarnas högskola byter kodning till Flash Media koder, distribueras visa Flash Media server. Hanteras via webbsidan. Styrsystem Creston vi kan styra lärarens presentationsdator. Kaltura är ett företag som hostar material. Vi bygger nu en mediaportal med Kaltura som motor. Knäckfrågan är: Vilka saker får man visa? När det gäller kvalitetsgranskning av innehållet är det prefekten som ansvarar. Presentationen (ljud och bild) bedömer IKT. Men det måste vara på en rimlig nivå. I princip alla lärare är involverade i nätkurser. När det blir så på flera högskolor kan vi kanske bilda kluster och gå till förlagen lös den här frågan för oss kring köpa digitala bilder billigt/enkelt för undervisningsändamål (med upphovsrättsfrågan löst)! Betalningsmodeller? Det skall vara lätt att hitta och priserna skall vara rimliga. Högskolan i Gävle Publiceringsverktyg på webben är sedan februari 2009 Site Vision för hela högskolan. Lärplattform: Blackboard sedan mer än 10 år. Licensburet, ny version 9 installeras sommaren 2011, med helt öppna API:n. E-mötesverktyg Adobe Connect. Lärare kan skapa rum, men inte studenterna. Light webbsystem AV TOOLS (open source i Flash) i kurserna kan man ha webbkonferenser med upp till 6 deltagare. Videokonferenser, utrustning Tandberg, 5 anläggningar/rum finns. Alla föreläsningar spelas in automatiskt, minst 650 per år, och lagras på Vicom.se i Hudiksvall. De läggs inte ut och indexeras på nätet. Vi uppgraderar i sommar för ca kr vid HiG. Lärcentra uppgradera även 22 anläggningar i ett EU-projekt om videokonferenser. Idag är det både tekniktungt och personalkrävande, vi har bara % webb- och videokonferens tekniker. Webbföreläsningar: vi utgår från vad läraren kan och vill - efterfrågestyrt. Basnivån är Power Point med ljud. Adobe Connect går också, men vi har inte kommit så långt här. Vi debiterar inte våra tjänster. Vanligast är Power Point med ljud (Articulate) Adobe Connect Pro AV TOOLS (inne i Blackboard), för skala föreläsningar. Static konverterare av film/ljudfiler till Flash med embedded code. Vi testar Kaltura tillsammans med CUL i Hudiksvall, som är en on line video plattform (rankade 4:a I världen för sin Open Scourcedel). Bl a kan redigering av film/ljud ske direkt via webben. Film har vi svårt att hinna med vi är fem personer i hel arbetstid (inkl adm. distanssamordnare), vi har blivit av med två heltider.

3 3(8) Vi vill ha tydligare roller. Två stora utvecklingsprojekt pågår, men samtidigt är det anställningsstopp. Sex institutioner är nu tre akademier. Det administrativa stödet är ännu ej klart, och sedan kommer IT eventuell att omorganiseras! Produktioner görs i Premier, konverteraren static på nätet. Videokonferenslokaler, där lärarna spelar in sig själva. Movie Maker, Adobe Connect inspelningarna skall hålla i flera år (dyrt producera film därför viktigt med lång livscykel). Vi utbildar lärarna hur man använder Jing och ScreenToaster (skärminspelningsprogram). Vi introducerar just nu supportmanual-systemet Comearound, där skärminspelningar på webben även är möjliga. Det är en steg för stegmanual, används även av MDH. Bildhantering Photo shop. Adobe Acrobat 9 Pro för publicering utnyttjas inte fullt ut. Byta Static till Kaltura arbete utreds i utvecklingsprojekt i år? Effektiviseringsjobb på gång med nya rutiner. Enklare arbetsflöden behövs. Vi får flera system, men färre personal. Förenklingsrutiner, automatiseringar behövs, manuella flöden tas bort och satsningar bör ske mer på pedagogiken. Infacter (kunskapsscener) för icke linjära presentationer blir open source görs på uppdrag av Vetenskapsrådet. 40% av studenter är på distans vid HiG. Karlstad, Lärstöd och förlag I gruppen finns 12 personer, därav 5 IT-pedagoger, 2 på förlagsverksamheten, 1 utbildnings- och forskningssamordnare, 1 multimediaproducent, 2 telebildsamordnare och 1 koordinator. Vi jobbar ungefär som Gävle, vi har stort fokus på våra system och jobbar på efterfrågan. Vi saknar långsiktighet. Plattformar är It s learning (ökande) och First Class, vi tittar på Open Source. Webben struktureras om med Drupal. Vi har mycket support, med lite olika huvudfokus. Vi har enkätverktyget Query&Report. Ärendehanteringssystem RT. Film: Tandberg och bryggtjänster, som samordnar och bokar. Kostar en del. Studenten kan bara se det som körs i deras kurs. Vi har ingen policy för hur länge material skall sparas. Ibland använder vi Telebild, ibland filmar Martin. Nu ökar produktionerna med Martin. Lärarstudenter gör en film i Polen som diskussionsunderlag till lärarutbildningen. Färre, men mer omfattande produktioner. Man vill spela in allt, kanske behövs det styras upp mer? Vi vill lyfta kvalitén och t ex malla upp för- och eftertexter. En strategi och en plan behövs!

4 4(8) En vision är att bygga ihop som typ SVT Play gör, samla filmerna i en portal och göra som en TVtablå. Kanske kan kanal 12 användas (lokal TV-kanal), de sänder inget före kl. 16. Men då krävs ett produktionsbolag. Ca 35 % av utbildningen går på distans, bl a lärarutbildning, via Telebild till Lärcentra, som har ett regionalt uppdrag. Vi vill ta intryck, lära oss hur andra jobbar med det här kvalitet, fysisk miljö m m. Mälardalens högskola, Pedagogik, IKT och lärande Idag har vi ansvar för högskolepedagogiska kurser (inklusive kursdesign, teknikkopplingar, använder Camtasia för ljudsynk till.ppt-filer och Blackboard som lärplattform) och IKT, totalt 4 tjänster, men bara 2 besatta. Vi sitter med vid inspelningarna eller plockar ihop ljud och Power Points efteråt. Videokonferenser och filminspelningar görs inte på biblioteket, utan på Campus. Filminspelningar skall nu köpas externt. Två fasta lokaler och två mobila finns (i Eskilstuna/Västerås). En ny organisationsöversyn (igen! Nuvarande organisation sedan jan 2009) skall träda ikraft 1 januari Då blir troligen pedagogiken en egen avdelning inom akademin. 1 juli finns ingen kvar på PIL. Malin flyttar till IT-avdelningen redan i maj och tar med PIL-uppgifterna och Adobe Connect samt Blackboard, IT blir projektägare för Blackboard. IT-pedagogiken och högskolepedagogiken splittras nu. Filmaren blev uppsagd för någon vecka sedan. Örebro, Campusavdelningen Här finns högskolepedagogisk utbildning, men utan IKT, man gillar inte IT! Lasse Sandblom på Studentavdelningen slutar/går i pension, men ingen ersättare kommer. Vi har fått 25 % förstärkning till supporten på Blackboard. Det pågår en utredning om den högskolepedagogiska verksamheten. Planen är att Marie skall dela sin tid lika mellan H-puff och studentavdelningen. Örebro har haft anställningsstopp i fyra år. Blackboard används både på campus och för distans. Det finns ca aktiva studenter, men det är ändå inte så mycket support. Det är pli på studenterna, och vår FAQ är den tredje mest besökta sidan på ORU. Adobe Connect har funkat sådär. Marie har support, 2 AV-tekniker jobbar till 21 varje kväll. Marie utbildar och supportar lärarna, skriver manualer. Camtasia används för inspelningar av föreläsningar. Utlåningsdatorer + 2 rum, 90 % av lärarna kommer dit och spelar in (=bra ljud). De gör allt själva, packar ihop, lägger i databas, genererar htm-sida, klistrar embedded-scriptet in i Blackboard.

5 5(8) Innan du använder den här föreläsningen, kontakta den lärare som producerat den. När lärare slutar, tas deras föreläsningar bort, ett manuellt arbete. Videokonferensutrustningen används inte så mycket, det är mera nätkonferenser. Vi vill mycket, men vi räcker inte till! Nöden är dock uppfinningarnas moder, t ex en väl använd FAQ. Detta vill vi veta mera om gruppdiskussioner Moderskeppet i Jönköping vill vi veta mera om, både tekniker och bemötande. De har t ex studenter på sin kurs i Photo shop! Kan vi förlägga ett nätverksmöte dit, eller engagera Mattias Karlsson som inspirationsföreläsare? Matte.se, Tobiasson på KTH, kan också vara intressant. Här kan man läsa matte när man vill. Videokonferensteknik, ljud och ljus, vill vi veta mera om. Gärna automatiserat, men med bra kvalitet, gärna alternativa lösningar till videokonferenser. Erfarenhetsutbyte med varandra: om nätverket skall fortsätta med Adobe-sessioner, kanske vi kan byta representant utifrån ämnet. Vi kan även spela in gästföreläsare, typ grundutbildning bibliometri. Kodning Windows Media, framtidssäker? Hur publicera Apple Adobe ang. Flash, tänker de stödja Flash i framtiden? Publicera på flera sätt Quick Time. Hitta ultimata lösningar med SVT hur tänker de? Kvalitet när det gäller att koda? Skapare av SVT Play (produktionsbolag eller vad?), vilka behov måste uppfyllas? Utgångspunkt för att skapa en sådan tjänst? Hur resonerar vi - vems krav skall vi gå på, lärarnas, studenternas, IKT-personalens? Vi har de system vi har. UR Windows Media göra om system, de har ungefär samma lösning som SVT Play. Mats har kontakter där. SVT är också intressant. Jönköping och Moderskeppet har hög prioritet Martin kollar läget. Ljus, ljud, filmning Mats pratar med Sven i Gävle. Enkla, praktiska tips till lärarna för att göra en bra presentation kan vi ta fram 5 korta tips? Även för videokonferenser t ex inte rutig skjorta! Forskningsrön, hur lång bör inspelningar vara? Det är ju inte TV-produktioner, man ser dem på webben. Vad säger man/säger man inte? Uppmärksamheten, hur länge sitter den i? Talking heads växla mellan bildspel och ansiktet. Kommunikatör. En idé är att söka extra pengar för att kunna producera en film med skådisar, så det blir tydligt vad man bör undvika.

6 6(8) Nästa möte Preliminärt vecka 43 i Jönköping, Moderskeppet + nätverksmöte ti-on eller on-to. Det är inte säkert att det finns ekonomi till det i projektet, vi får undersöka det när vi vet vad det skulle kosta. Hur får vi nätverket att leva vidare efter projektet? Genom att knyta kontakter, samarbeta med olika individer på andra lärosäten. Det behöver ju inte vara hela nätverket, bara vi fortsätter att dra nytta av varandra. Studiebesök/seminarium Karolinska Institutet Medverkande från KIB: Carina Ahlberg, Carina Bois och Thomas Nixon. KI fyller 200 år i år. De sysslar med FoU från molekyl till patient. Det finns 22 institutioner och anställda, 600 forskargrupper, 1500 forskare/lärare, därav 316 professorer, doktorander och helårsstudenter. Sjuksköterskeutbildningen underkändes för några år sedan, nya studenter har inte tagits in på flera år, men I höst kommer nya, nu har man åter examensrättigheter. KI har inte satsat så mycket på distansundervisning. De har Sveriges största medicinska bibliotek. Inom biblioteket finns 120 anställda, och ca hälften av dem är bibliotekarier. Därutöver finns pedagoger, informatiker, IT-tekniker, systemerare, webbdesigners, fotografer/filmare m m. Figur 1, KIB:s stöd I forsknings- och lärandeprocessen Stöd för informationssökning Sociala Sökuppdrag nätverkstjänster? RSS, stående sökning Bloggar & wikis Podcasting LMS Posterproduktion (Upphovsrätt) Bildhantering Upptäcka Dela Skapa Samla Ta fram materialet Film? Hjälp med urval Skrivstöd (Word) Språkverkstad Låna in? Referenshanterin

7 7(8) Forskarna har valt sitt ämne, de har lust och engagemang. Hur får man studenterna till det? Bilden ovan kommer från University of Minesota, de har definierat forskningsprocessen på detta sätt. Det börjar med att någon upptäcker, samlar information, skapar nytt (ex artikel, avhandling), delar med sig (publicerar) och någon annan upptäcker något... KIB anordnar en femdagarskurs om IT i utbildningen nu och i framtiden för lärare. Innehåll: Webb 2.0 & kommunikation, Lärobjekt & kollaborativt lärande, ljud och video, visualisering & layout (bilder, PP). Kuren aslutas med en examination där de får skriva scenarios om att implementera verktyg i egen undervisning. Avsnittet om pingpong där får de en artikel om webb 2.0 och inlämningsuppgiften är att med egna ord beskriva 2.0 och göra en introfilm. Varje lärare skapar en egen blogg (blogger.com) där de skall göra minst 4 blogginlägg. Varje deltagare får också en Learning partner att kommunicera med under kursen. Första kurseen tog man in en jurist för att behandla upphovsrätt, men det blev inte bra. Nu arbetar man istället med att diskutera case, ex Creative Commons licenser vad får jag INTE använda. Det finns en databas på KI med medicinska bilder. Eleverna får ämnet Migrän och skall leta lärobjekt och fakta, bilder, ljudfiler. De får känna på studentperspektivet igen! Wikisgrupparbete. Nu har man köpt Commons Private Label, och därmed fått bort annonseringen. Power Point här får de lägga in ljud och film och får lite praktiska tips. Picasa dela med dig av dina bilder, gör t ex ett webbalbum. Digital Storytelling. Synkronisering av ljud til PP:s i Slideshare. Audacity spelar in, regigerar ljud. Inställningar för att inte andra skall kunna ladda ner ens egna PP. Kursen gick första gången 2007 och har getts 7-8 gånger. Gruppstorlek på personer fungerar bäst. Kursen ger 1,5 hp, som tillgodoräknas inom KI, men inte i Ladok. KI Commons projekt utforska hur använda webb 2.0 verktyg i undervisningen. De gjorde en prototyp för hur KI Commons presentationer kan se ut för KI:s styrelse för utbildning. Det hela startade som et projekt , delades därefter upp IT-stöd till lärare hamnade på biblioteket, men uppdraget är otydligt! Vilken väg ska vi gå in i webb 2.0-världen eller... Vi äskar pengar för varje år. Streaming video läggs in på en webbserver, där det är skyddag, (Streamuk.com), till en kostnad på kr/mån och ett tak på 100 GB. Redigering sker på egna datorn. Projekt: Ny kurs- och programwebb, ett gammalt system, utvecklat i Linköping, som nu stoppas in i pingpong som en öppen del. Man kan välja öppen eller stängd. Articulate klickningar i PP (t ex öron) kan jämföras med Adobe Presenter. En nätbaserad kurs för sjuksköterskor om Läkemedelsberäkning (spädning) har KIB gjort m h a Articulate Presenter och Quiz maker. Studenten får direkt se om hon svarat rätt eller fel på frågorna.

8 8(8) En annan produktion är 3-dbrain.ki.se. Om man laddar ner Cult3D på Atlas meny kan man se den. Smakprov finns även på youtube; beta cells animation respektive work production video. Articulate Presenter är en flik i PP om Articulte Presenter är installerat. Här kan man lägga in filmer, webbsidor m m. Articultae Studio Pro paket, som bl a innehåller Presenter. Läraren gör sitt manus och PP, spelar själva in i ett speciellt rum. Har anteckningar under bilden, som på PP. KIB hjälper till med publiceringen. De har även anpassat mallarna till KI:s färger, logga m m. Film Thomas Nixon I den datasal där vi befinner oss spänner Thomas upp en stor grön duk (köpt i England, 9 x 6 m, för ca kr, motsvarande i Sverige kostar kkr). Thomas har en HD-kamera som kostar ca 30 kkr ex moms och ett antal spottar till en kostnad på ca 50 kkr. Filmer redigerars i Premiaer Adobe. I programmet 3d-studiomax kan man animera i 3D, programmet kostar ca 10 kkr + 2 kkr/år i licenskostnad (vid högskolan Dalarna finns distansutbildning). Med den gröna duken som bakgrund filmas PP och föreläsaren, som kommer i bild i nedre högra hörnet. Föreläsaren har en mygga på sig. Filmen överförs till datorn, läggs in i Premiaer. Det är ca 7-8 tim arbete för Thomas att fixa till en föreläsning på 30 minuter. Inom enheten Lärande och webb finns 24 personer. De arbetar med projekt, t ex nätbaserade kurser, med olika kompetenser: - infostrukturering - grafixk designer - teniker - IT-pedagog De offererar sina tjänster, skriver tidrapporter (Project Companion) och tar betalt. Blandningen av personal är bra, både avseende ålder, kompetens och kultur. Omvärldsbevakning: Ett KIB-projekt heter Paradigmskifte eller akademisk panik?. Vi som var med har tillgång till rapporten via pingpong, rubrik Läsning. Den går ofta under namnet Tonårsrapporten eller Nätghenerationen. De arbetar även med pedagogisk kompetensutveckling både inom och utanför avdelningen. Ca 50 personer inom KIB deltar i undervisning inom KI.

IT-baserad distansutbildning

IT-baserad distansutbildning IT-baserad distansutbildning Bilder och exempel rörande organisation, samordning, stöd och support Fokus: Organisation Högskolan i Gävle Learning Center Learning Center är ett treårigt projekt som ska

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 VÄSTSVENSKA KONTAKTNÄTET 16 april 2007 FÖR FLEXIBELT LÄRANDE MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 Lena Johansson, värd för dessa två dagar, öppnar konferensen och

Läs mer

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming 9 Webbföreläsningar Webbföreläsningar innebär att en lärare håller en föreläsning vid sin dator och studenterna kan ta del av den live. För att fler ska kunna titta på detta samtidigt krävs att man använder

Läs mer

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Denna enkät är gjord av Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande (VKF). VKF är ett samarbete inom flexibelt lärande mellan Göteborgs Universitet, Chalmers, Karlstads

Läs mer

Enkla inspelningsverktyg PowerPoint

Enkla inspelningsverktyg PowerPoint Enkla inspelningsverktyg PowerPoint Att snabbt och enkelt kunna spela in röst och bild kan vara mycket användbart i undervisningen. Att publicera inspelningar på nätet kan däremot vara lite knepigt eftersom

Läs mer

Bambusermanual - Plattformen distans

Bambusermanual - Plattformen distans Bambusermanual - Plattformen distans Av: Sofie Sjöstrand, Nätverket SIP Senast reviderad: 2012-09-16 Innehåll Om Bambuser och manualen... 2 Registera ett konto... 3 Dashboard - din startsida... 4 Dashboard

Läs mer

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns!

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på it-distans. Om du blivit antagen eller reservplacerad i urval 1 måste du tacka JA till det antagningsbesked

Läs mer

E-PLIKT E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET

E-PLIKT E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET PRESENTATION FÖR KONTAKTPERSONER DISPOSITION Nätverk och kontaktpersoner Historik och bakgrund Rekvisit för e-pliktigt material Gruppdiskussion Hur gör man med e-plikt

Läs mer

Du behöver: PowerPoint, Camtasia (inte nödvändigt, men visas i detta kompendium), ett YouTube-konto, itslearning

Du behöver: PowerPoint, Camtasia (inte nödvändigt, men visas i detta kompendium), ett YouTube-konto, itslearning Aktiverande föreläsning i itslearning Du vill: Att studenterna ska se en kort föreläsning och aktivt svara på frågor i samband med att de tittar. Efter att de svarat på en fråga kan de gå vidare till nästa

Läs mer

Glocal Classroom Workshop 2014 webbaserat lärande. Webbaserat lärande Erfarenheter från comdev

Glocal Classroom Workshop 2014 webbaserat lärande. Webbaserat lärande Erfarenheter från comdev Webbaserat lärande Erfarenheter från comdev Webbaserad undervisning Information och instruktion via LMS Asynkron kommunikation Kommunikation via diskussionsforum Synkron kommunikation via videokonferens

Läs mer

Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande

Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande Bakgrund Projektet Learning Center drevs mellan år 2001 och januari 2005. Ett av projektets mål var att hitta en mer permanent form för

Läs mer

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar 1 Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar Program Gemensam diskussion: KK-stiftelsen, Apel, universitets- och högskoleledning, dekaner,

Läs mer

Välkommen till ekonomprogrammet på distans!

Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på distans. Det innebär att du kommer att studera med hjälp av Internet och instruktioner på web-plattformen Blackboard

Läs mer

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B 1 Respondent 2 Researcher A 3 Researcher B Fråga A = 4 första frågorna, Frågor B = nästa 3 frågor, endast nummer = fråga 1-17, Övr 1 osv = frågor från intervjuare utanför frågeguide Rad Person Text Fråga

Läs mer

Snabbmanual. för. Lärresurshanteringsverktyget

Snabbmanual. för. Lärresurshanteringsverktyget Snabbmanual för Lärresurshanteringsverktyget Beskrivning av olika vyer i Lärresurshanteringsverktyget Skapa I detta fönster skapar man nya sidor och/eller väljer struktur på sin lärresurs. Men man redigerar

Läs mer

SRG Company Tools SKALL

SRG Company Tools SKALL SRG Company Tools Robert Bengtsson augusti 2015 Det här dokumentet beskriver vilka programvaror och/eller webbtjänster skall eller bör finnas i din dator och din telefon. Vi berättar också vad du bör kunna

Läs mer

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Sammanfattning av D-uppsats i Utbildningsdesign Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Malin Seeger Annika Åström Linköpings universitet

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

E-MÖTESVERKTYG SKAPA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE

E-MÖTESVERKTYG SKAPA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE E-MÖTESVERKTYG SKAPA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE Adobe Connect Högskolan i Borås använder Adobe Connect, genom Sunet, som e-mötesverktyg. Via Adobe Connect har du möjlighet att kommunicera med ljud

Läs mer

Användarmanual Vklass lärplattform. Student

Användarmanual Vklass lärplattform. Student Användarmanual Vklass lärplattform Student Användarmanual Vklass lärplattform (Lärare) Sida 2 av 52 Innehållsförteckning Om Vklass lärplattform... 4 Videomanualer... 5 Inloggning till Vklass... 6 Vad är

Läs mer

Du startar Jag Vill genom öppna mappen och klicka på programfilen Jag_Vill

Du startar Jag Vill genom öppna mappen och klicka på programfilen Jag_Vill Börja med att placera mappen med JagVill på Skrivbordet. Byt namn på mappen till något passande 12 oktober Man klickar på en av de 8 rutorna och då kan en röst spelas upp om man lagt in en sådan t ex till

Läs mer

Checklista för kursmall i Pingpong

Checklista för kursmall i Pingpong Checklista för kursmall i Pingpong Länk till HJ:s videoguider om Pingpong Syftet med kursmallen i Pingpong är att skapa enhetlighet för studenter, en gemensam nivå för information och underlätta för dig

Läs mer

Nätbaskommitténs vision. Målgruppen. Metoder

Nätbaskommitténs vision. Målgruppen. Metoder Tillsatt 4.2.2004 Vision (2007) Nätbaserad undervisning ska vara en naturlig del av varje examensinriktad utbildning på Åland och möjlighet ska finnas även inom annan utbildning och inom den fria bildningen

Läs mer

Digitalkunskap år 1-6

Digitalkunskap år 1-6 Skönsmons skola Östra radiogatan 6 854 61 Sundsvall Digitalkunskap år 1-6 www.skonsmonsskola.se Digitalkunskap Skönsmons skola 2014/15 Kunskap om Digitalkunskap har en avgörande betydelse för oss människor.

Läs mer

SKOLDATORKONCEPT. Skoldatorkoncept i fyra kommuner och ett gymnasium. 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB

SKOLDATORKONCEPT. Skoldatorkoncept i fyra kommuner och ett gymnasium. 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB SKOLDATORKONCEPT 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB i fyra kommuner och ett gymnasium Detta dokument har tagits fram på uppdrag av styrelsen för Konsult och Service och beskriver skoldatorkoncepten inom

Läs mer

Administrativa hinder, samverkansmodeller för IT-stödd distansutbildning

Administrativa hinder, samverkansmodeller för IT-stödd distansutbildning Administrativa hinder, samverkansmodeller för IT-stödd distansutbildning Utredning under 2004 och 2005 kring samverkansmodeller för IT-stödd distansutbildning. Bättre underlag för beslut genom inventering

Läs mer

Workshop om Internetbaserad stöd och behandling 26-27 augusti

Workshop om Internetbaserad stöd och behandling 26-27 augusti Workshop om Internetbaserad stöd och behandling 26-27 augusti Gruppdiskussioner från dag 1 och fm dag 2 Fråga 1 Vad är tydligare? Tidsplanen Frågan om när vi verkligen kan ansluta oss är dock fortfarande

Läs mer

Så här fungerar Version 21 okt - 2013

Så här fungerar Version 21 okt - 2013 Så här fungerar Version 21 okt - 2013 Jag Vill används som väljare kring många vardagliga situationer. T ex att välja aktivitet, välja utflyktsmål osv. Jag Vill används som ett enkelt trycka-hända program,

Läs mer

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 18. Beslut. Missiv. Bilaga p 19 A. Offertförfrågan.

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 18. Beslut. Missiv. Bilaga p 19 A. Offertförfrågan. Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sid 1 (1) Tid: Kl 13.00 Plats: Doktoranden i Förvaltningshuset, plan 8 Ärende Anmärkning Föredragande 18 Studieuppehåll

Läs mer

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks.

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks. Framtidens lärande En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ Konferens arrangerad av: DIU Skolverket SKL KK-stiftelsen m.fl http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.skl.se/

Läs mer

Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt

Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi bygger goda relationer med alla som berörs av vår verksamhet på effektivitet och

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 4: Video, del 1

IT-körkort för språklärare. Modul 4: Video, del 1 IT-körkort för språklärare Modul 4: Video, del 1 Innehåll Skapa en egen YouTube-kanal... 3 Samla videofilmer i en spellista... 5 Ladda upp videofilmer från YouTube till en blogg eller hemsida eller skicka

Läs mer

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner?

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner? Hagaskolans IT-plan På Hagaskolan är IT ett naturligt inslag i den pedagogiska verksamheten. Eleverna i årskurserna F-5 använder både datorer och ipads för att lära sig läsa och skriva, för att stimulera

Läs mer

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö!

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö! kurskatalog vt-13 SIKTA står för Skolans IKT- Arbete i Lund. Det är en fortbildning som erbjuds kommunens pedagoger och skolledare. I fortbildningspaketet kan man välja bland kurser som på olika sän visar

Läs mer

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner Biblioteksresurser Vt 2014 Tanja Donner Text Ämnesguide Vårdvetenskap Söka hemifrån När ni klickar på länken till någon av våra databaser när ni inte är på högskolan kommer denna ruta att komma fram. Logga

Läs mer

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 Laboranter: Kurs: Klass: Operativsystem 1 HT12 DD12 Handledare: Hans Ericson Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-08-29 Mål Laborationen skall

Läs mer

Bibliotek & Läranderesurser vad är det egentligen?

Bibliotek & Läranderesurser vad är det egentligen? Eva Huntington Bibliotek & Läranderesurser vad är det egentligen? Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Inledning Under de 17 år som jag arbetat som bibliotekarie har biblioteksverksamheten

Läs mer

Lärarutbildningskonventet. Protokoll

Lärarutbildningskonventet. Protokoll Lärarutbildningskonventet Protokoll Protokoll för: Plats: Lärarutbildningskonventet Hotell Arlandia, Cassiopeja Datum: 2006-09-27 Närvarande: Karlstads universitet: Anders Arnqvist. ordförande, Mariana

Läs mer

Digitala verktyg vid examination av lärare Annelie Bodén Karlstads universitet

Digitala verktyg vid examination av lärare Annelie Bodén Karlstads universitet Digitala verktyg vid examination av lärare Annelie Bodén Karlstads universitet Användningen av bloggar och video i lärplattformen, svårigheter och möjligheter Annelie Bodén, universitetsadjunkt och programledare

Läs mer

Lathund för publicering i KI Commons wikitjänst

Lathund för publicering i KI Commons wikitjänst 1 Lathund för publicering i KI Commons wikitjänst (juni 2013) Skapa ett konto 1. Gå till webbplatsen: http://www.kicommons.wikispaces.net/ och klicka på Join längst upp till höger i webbläsarfönstret.

Läs mer

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07 Guide Eva Pärt-Enander, 2012-12-14 Webbsidor i Studentportalen Uppdaterad: 2014-10-07 Innehåll Webbsidor i Studentportalen... 1 Om webbsidor... 2 Lägg till en webbsida... 2 Lägg till samma webbsida på

Läs mer

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Alternativa möbler för att stimulera förflyttning + hälsa samt stödja olika typer av uppgifter och stimulera

Läs mer

Telebild/Videokonferens på Karlstads universitet

Telebild/Videokonferens på Karlstads universitet Telebild/Videokonferens på Karlstads universitet s. 2 Vad är telebild? s. 3 Råd till föreläsaren på Kau s. 5 Råd till deltagaren på lärcentrum s. 6 Support under sändning s. 7 Strömmande video s. 8 Kostnader

Läs mer

Lärcentrum som infrastruktur för livslångt lärande. Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Monika Hattinger www.distans.htu.se

Lärcentrum som infrastruktur för livslångt lärande. Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Monika Hattinger www.distans.htu.se Lärcentrum som infrastruktur för livslångt lärande Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Monika Hattinger www.distans.htu.se Varför en bok om LC? Reflektera och beskriva erfarenheter som finns fast oftast

Läs mer

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Sammanfattning Högskolan har tidigare saknat en ordentlig kartläggning av hur studenterna uppfattar lärandemiljön. Med lärandemiljö avses den

Läs mer

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-30 96 % av lärarna använder Internet som resurs för att hitta fakta och lektionstips,

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid tekniska referensgruppens möte i NUNOC:s lokaler, 26 maj 2010, kl.09.15

Minnesanteckningar förda vid tekniska referensgruppens möte i NUNOC:s lokaler, 26 maj 2010, kl.09.15 Minnesanteckningar förda vid tekniska referensgruppens möte i NUNOC:s lokaler, 26 maj 2010, kl.09.15 Närvarande: Per Andersson Johan Berggren Gun Djerf, ordförande Kent Engström Tomas Liljebergh Per Nihlén

Läs mer

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Skapa ny Importera Kopiera Sida Skapa en sida med text, bild, ljud eller film. Mapp Skapa en mapp som kan innehålla annat innehåll. Test Skapa ett test med poängsatta

Läs mer

Manual till DIKO 2012-10-19

Manual till DIKO 2012-10-19 Manual till DIKO 2012-10-19 Innehåll Manual till DIKO 2012-10-19... 1 1 Använda DIKO med en dator... 2 1.1 För att logga in i DIKO... 2 1.2 Dag... 3 1.3 Importera bilder... 4 1.4 Redigera bilder i samband

Läs mer

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter!

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med

Läs mer

Handlingsplan 2013 för IKT-studion

Handlingsplan 2013 för IKT-studion Linda Carlén- Hallström, tillförordnad föreståndare och fakultetskoordinator Utkast 2012-12- 03 Handlingsplan 2013 för IKT-studion Bakgrund IKT-studion finansieras av Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap,

Läs mer

Att sända live eller att spela in en videopodd, ett föredrag eller en flipp med Hanouts

Att sända live eller att spela in en videopodd, ett föredrag eller en flipp med Hanouts 2014 Att sända live eller att spela in en videopodd, ett föredrag eller en flipp med Hanouts Dan Åkerlund Karlstads universitet 2014-10-12 ATT SÄNDA LIVE ELLER ATT SPELA IN EN VIDEOPODD, ETT FÖREDRAG ELLER

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

Användarstöd för lärare. Anna-Karin Larsson 2013-10-02

Användarstöd för lärare. Anna-Karin Larsson 2013-10-02 itslearning (LMS) Användarstöd för lärare Anna-Karin Larsson 2013-10-02 Innehåll Skapa ny kurs... 1 Kopiera kurs eller mallkurs... 2 Kursens startsida - Kursinfopanelen... 3 Lägga till innehåll... 4 Redigera

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer

Projekt - Pedagogiska verktyg för att förbättra studenters färdighet i muntlig framställning

Projekt - Pedagogiska verktyg för att förbättra studenters färdighet i muntlig framställning Projekt - Pedagogiska verktyg för att förbättra studenters färdighet i Lars Forsberg Oktober 2011 Lars Forsberg (Uppsala University) Pedagogiskt projekt Oktober 2011 1 / 18 Undervisningen: Vad lär vi ut

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

SUNET Nätbaserade möten

SUNET Nätbaserade möten TREFpunkt 2004 Kiruna SUNET Nätbaserade möten Johnny Widén Medieteknik & CDT Luleå tekniska universitet 1 2004-03-31 johnny.widen@ltu.se Nätmötestjänsten Innehåll Aktiviteter vid Göteborgs universitet

Läs mer

E-MÖTESVERKTYG ANVÄNDARGUIDE TILL ADOBE CONNECT FÖR STUDENTER

E-MÖTESVERKTYG ANVÄNDARGUIDE TILL ADOBE CONNECT FÖR STUDENTER E-MÖTESVERKTYG ANVÄNDARGUIDE TILL ADOBE CONNECT FÖR STUDENTER Adobe Connect Högskolan i Borås använder Adobe Connect, genom Sunet, som e-mötesverktyg. Via Adobe Connect har du möjlighet att kommunicera

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

Moodle2 STUDENTMANUAL

Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle är en lärplattform med hjälp av vilket du kan kommunicera, dela med dig av information och upprätthålla kontakten med lärarna, handledarna och de andra kursdeltagarna. För

Läs mer

PBL på distans. Hälsouniversitetets erfarenheter av basgruppsarbete över nät. Presentation på Netlearning 2006. Arne Rehnsfeldt Christine Persson

PBL på distans. Hälsouniversitetets erfarenheter av basgruppsarbete över nät. Presentation på Netlearning 2006. Arne Rehnsfeldt Christine Persson PBL på distans Hälsouniversitetets erfarenheter av basgruppsarbete över nät. Presentation på Netlearning 2006 Arne Rehnsfeldt Christine Persson Anne- Problembaserat lärande Information Kommunikation Kunskap

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

»Det funkar« - att studera med funktionshinder

»Det funkar« - att studera med funktionshinder »Det funkar«- att studera med funktionshinder Hur då? Det funkar! Karolinska Institutet ett universitet för alla önskar dig välkommen! Är du student eller forskarstuderande med en funktionsnedsättning

Läs mer

Kapitel 33. Presentationer med PowerPoint

Kapitel 33. Presentationer med PowerPoint Kapitel 33 Presentationer med PowerPoint 164 165 Kapitel 33 Vad visas på skärmen? 33 I Microsoft Office PowerPoint 2010 finns ett antal verktyg och funktioner som kan användas till att skapa välformaterade

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 TERMINOLOGI I Polopoly används ett antal grundläggande begrepp för publicering och hantering av information, eller innehåll som det också benämns. Nedan följer en kort genomgång av denna grundläggande

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

ATT GÖRA WEBBSIDOR. Frivillig labb

ATT GÖRA WEBBSIDOR. Frivillig labb Numerisk analys och datalogi KTH 100 44 Stockholm Kerstin Frenckner, tel 790 7143, e-post kfrenck@nada.kth.se 2D1339 Programkonstruktion Hösten 2001 Datorintroduktion Frivillig labb ATT GÖRA WEBBSIDOR

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Komma igång med Learnify - snabbmanual

Komma igång med Learnify - snabbmanual Komma igång med Learnify - snabbmanual Välkomna till Learnifys snabbmanual. Här ger vi dig en snabbgenomgång eller påminnelse om våra viktigaste och mest använda tjänster och verktyg. På vår hemsida www.learnify.se

Läs mer

Teknikskifte. i Sveriges skolor UR online med digital teknik

Teknikskifte. i Sveriges skolor UR online med digital teknik Teknikskifte i Sveriges skolor UR online med digital teknik Den nya tekniken Nedsläckningen av det analoga marknätet för televisionen har börjat. 2008 ska hela Sverige ha bytt till digitalt marknät. Teknikskiftet

Läs mer

Digital tentamen SUNET Inkubator

Digital tentamen SUNET Inkubator Digital tentamen SUNET Inkubator Projektledn. Mats Brenner, Högskolan i Gävle Learning Center Kontaktadress: mats.brenner@hig.se Tfn: 026-64 82 18 Webbsida: hsps://portal.nordu.net/display/inkubator/digital+tentamen

Läs mer

Administration av asrp.se

Administration av asrp.se Administration av asrp.se Inloggning sker från: http://www.asrp.se/cms/admin_login.php Avdelningar/rubriker: - Sidor - Användare - Galleri - Övrigt - Annonser - Hästar - Faktablad - Logga ut SIDOR Under

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR

LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR UPPDRAGSGIVARE: IT-CENTER VÅR REFERENS: STEFAN JOHANSSON TEL.: 0708-23 10 64 E-POST: stefan.johansson@funkanu.se INNEHÅLL: LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR _ Funka Nu AB Finnbodavägen 2, 131 31

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Minnesanteckningar 2012- års UniLink-konferens Det interna arbetet med uppdragsutbildning

Minnesanteckningar 2012- års UniLink-konferens Det interna arbetet med uppdragsutbildning Minnesanteckningar 2012- års UniLink-konferens Det interna arbetet med uppdragsutbildning Detta är minnesanteckningar och vi friskriver oss ifrån eventuella missuppfattningar rörande frågor och svar. I

Läs mer

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor...

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor... Del HANTERA MUSIKFILER. Importera filer... 6. Skapa ordning i din musiksamling... 8 7. Skapa spellistor... 6 8. Bränna cd-skivor... . IMPORTERA FILER När du använder samma ljudformat för alla dina musikfiler,

Läs mer

Användarstöd för lärare. Anna-Karin Larsson 2013-06-24

Användarstöd för lärare. Anna-Karin Larsson 2013-06-24 itslearning (LMS) Användarstöd för lärare Anna-Karin Larsson 2013-06-24 Innehåll Skapa ny kurs... 1 Kopiera kurs eller mallkurs... 2 Kursens startsida - Kursinfopanelen... 3 Lägga till innehåll... 4 Redigera

Läs mer

Ljud och video på webbsidor

Ljud och video på webbsidor Nivå 3 Ljud och video på webbsidor All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your

Läs mer

Välkommen till magisterprogrammet i arbetsvetenskap 2014!

Välkommen till magisterprogrammet i arbetsvetenskap 2014! Välkommen till magisterprogrammet i arbetsvetenskap 2014! Vi hälsar Dig välkommen till magisterprogrammet i arbetsvetenskap som inleds vid Högskolan Halmstad onsdagen den 27/8 kl 11:30. Du hittar en vägbeskrivning

Läs mer

Copyright, Copyleft, Copytheft

Copyright, Copyleft, Copytheft Copyright, Copyleft, Copytheft Detta är en interaktiv PDF - klicka på bilder/filmer/ hemsidor etc så öppnas de på er dator De olika avtalen etc. ligger i samband frågorna I slutet av dokumentet finns ytterligare

Läs mer

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast)

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast) Tjänstefördelning 2.0 Användarhandledning (Utkast) Introduktion... 3 Inloggning... 3 Menyval... 4 Inställningar... 4 Personöversikt... 6 Lägg till lärare... 7 Scenario 1: Lägg till person inom universitet....

Läs mer

Kursutvärdering Distans

Kursutvärdering Distans HT12 1SJ012 Ledarskap, pedagogik samverkan i sjuksköterskans yrkesutövning (7,5hp) V46-50 Enkätresultat Enkät: Status: Distans: Kursutvärdering stängd Datum: 2013-04-26 13:29:21 Aktiverade deltagare (HT12

Läs mer

Alla mediafiler Säkert på ett ställe

Alla mediafiler Säkert på ett ställe Alla mediafiler Säkert på ett ställe Total kontroll på all digital media Media Asset Management (MAM) kallas den arbetsprocess som syftar till att effektivisera och underlätta hantering av digital media

Läs mer

P r i s u p p g i f t e r

P r i s u p p g i f t e r P r i s u p p g i f t e r Grafisk produktion -datum enligt hemsida eller överrenskommelse Uppdatering AdobeCS4/ CS5, 1dag InDesign grund, 2dgr InDesign steg2, 2dgr InDesign automatisera, spara tid 1dag

Läs mer

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga Ganska bekant Rätt kaxig Lite otydlig Mycket stolt! På stark frammarsch Lätt tilltufsad Kämpar i kylan! Kan snart flyga Varför Lärcentrum? Startade under 1990-talet Ingen egen utbildningsanordnare Förmedlare

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Guide : Skapa en publik kurshemsida i Mondo

Guide : Skapa en publik kurshemsida i Mondo Guide : Skapa en publik kurshemsida i Mondo Denna guide förklarar hur du skapar en publik kurshemsida i Mondo. En publik kurshemsida i Mondo är i princip inget mer än en vanlig Mondosajt med undantaget

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer