Minnesanteckningar från nätverksträff maj 2010 i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från nätverksträff 10-11 maj 2010 i Stockholm"

Transkript

1 1(8) Margareta Junghage Nätverk Digitala medier Minnesanteckningar från nätverksträff maj 2010 i Stockholm Deltagare: Marie Andersson, Örebro universitet, Malin Ekholm och Marie Rydén Davoust, Mälardalens högskola, Jenny Ericsson och Mats Brenner, Högskolan i Gävle, Stefan Rodheim och Ragnar Olafsson, Högskolan Dalarna, Julia Nyberg, Martin Lindqvist och Margareta Junghage, Karlstads universitet Vi ägnade första dagens förmiddag åt att lära känna varandra och varandras verksamheter. Lite historia DU Dalarna och Gotland startade 2001 med distansutbildning, då var utbildningsnivån låg. Dalacampus fick ett EU-projekt inom tekniksidan Då startades ett program och 5 kurser på distans, 3 personer fanns i gruppen. Det var en tillfällig projektorganisation. Nu är vi en underavdelning inom Utbildnings- och forskningskansliet. Vi kom igång sent med distansutbildning, skippade telebild och gick mer på nätet. På så sätt band vi inte upp oss till Lärcentran. Open University har lett till att vi gått från högkvalitativ till enkel, men tillräckligt bra teknik. Dalarna, IKT-pedagogiskt centrum: Hela 70 procent av studenterna läser någon kurs via nätet. Den digitala studiemiljön skall fungera lika bra som den fysiska. Gruppen har försökt ringa in de grundläggande behoven, vad är absolut nödvändigt för att göra bra utbildning digitalt? Att kommunicera/informera/dokumentera en kurs. Här använder man Fronter, som har mer än 100 verktyg. Av dessa används ca 20. Inga lärare är rumsägare, det är onödigt, de skall ägna sig åt utbildning. Behovet av support på Fronter är inte så stort. Vi behöver prata med studenter, diskutera fram vissa saker. Föreläsningarna skall hjälpa studenterna att förstå litteraturen bättre. Vi har 11 lokaler för sändning/inspelning, i snitt sker 12 föreläsningar per dag om vardera 2 timmar, de sänds direkt och spelas in. Hanteringen sker manuellt. Windows media används för distribution.

2 2(8) Fronter och Adobe Connect skall ha 0 i administration. Lärarna sköter det själva. (Antal på IKTpedagogiskt centrum är minst 8 pers.) Dalarnas högskola byter kodning till Flash Media koder, distribueras visa Flash Media server. Hanteras via webbsidan. Styrsystem Creston vi kan styra lärarens presentationsdator. Kaltura är ett företag som hostar material. Vi bygger nu en mediaportal med Kaltura som motor. Knäckfrågan är: Vilka saker får man visa? När det gäller kvalitetsgranskning av innehållet är det prefekten som ansvarar. Presentationen (ljud och bild) bedömer IKT. Men det måste vara på en rimlig nivå. I princip alla lärare är involverade i nätkurser. När det blir så på flera högskolor kan vi kanske bilda kluster och gå till förlagen lös den här frågan för oss kring köpa digitala bilder billigt/enkelt för undervisningsändamål (med upphovsrättsfrågan löst)! Betalningsmodeller? Det skall vara lätt att hitta och priserna skall vara rimliga. Högskolan i Gävle Publiceringsverktyg på webben är sedan februari 2009 Site Vision för hela högskolan. Lärplattform: Blackboard sedan mer än 10 år. Licensburet, ny version 9 installeras sommaren 2011, med helt öppna API:n. E-mötesverktyg Adobe Connect. Lärare kan skapa rum, men inte studenterna. Light webbsystem AV TOOLS (open source i Flash) i kurserna kan man ha webbkonferenser med upp till 6 deltagare. Videokonferenser, utrustning Tandberg, 5 anläggningar/rum finns. Alla föreläsningar spelas in automatiskt, minst 650 per år, och lagras på Vicom.se i Hudiksvall. De läggs inte ut och indexeras på nätet. Vi uppgraderar i sommar för ca kr vid HiG. Lärcentra uppgradera även 22 anläggningar i ett EU-projekt om videokonferenser. Idag är det både tekniktungt och personalkrävande, vi har bara % webb- och videokonferens tekniker. Webbföreläsningar: vi utgår från vad läraren kan och vill - efterfrågestyrt. Basnivån är Power Point med ljud. Adobe Connect går också, men vi har inte kommit så långt här. Vi debiterar inte våra tjänster. Vanligast är Power Point med ljud (Articulate) Adobe Connect Pro AV TOOLS (inne i Blackboard), för skala föreläsningar. Static konverterare av film/ljudfiler till Flash med embedded code. Vi testar Kaltura tillsammans med CUL i Hudiksvall, som är en on line video plattform (rankade 4:a I världen för sin Open Scourcedel). Bl a kan redigering av film/ljud ske direkt via webben. Film har vi svårt att hinna med vi är fem personer i hel arbetstid (inkl adm. distanssamordnare), vi har blivit av med två heltider.

3 3(8) Vi vill ha tydligare roller. Två stora utvecklingsprojekt pågår, men samtidigt är det anställningsstopp. Sex institutioner är nu tre akademier. Det administrativa stödet är ännu ej klart, och sedan kommer IT eventuell att omorganiseras! Produktioner görs i Premier, konverteraren static på nätet. Videokonferenslokaler, där lärarna spelar in sig själva. Movie Maker, Adobe Connect inspelningarna skall hålla i flera år (dyrt producera film därför viktigt med lång livscykel). Vi utbildar lärarna hur man använder Jing och ScreenToaster (skärminspelningsprogram). Vi introducerar just nu supportmanual-systemet Comearound, där skärminspelningar på webben även är möjliga. Det är en steg för stegmanual, används även av MDH. Bildhantering Photo shop. Adobe Acrobat 9 Pro för publicering utnyttjas inte fullt ut. Byta Static till Kaltura arbete utreds i utvecklingsprojekt i år? Effektiviseringsjobb på gång med nya rutiner. Enklare arbetsflöden behövs. Vi får flera system, men färre personal. Förenklingsrutiner, automatiseringar behövs, manuella flöden tas bort och satsningar bör ske mer på pedagogiken. Infacter (kunskapsscener) för icke linjära presentationer blir open source görs på uppdrag av Vetenskapsrådet. 40% av studenter är på distans vid HiG. Karlstad, Lärstöd och förlag I gruppen finns 12 personer, därav 5 IT-pedagoger, 2 på förlagsverksamheten, 1 utbildnings- och forskningssamordnare, 1 multimediaproducent, 2 telebildsamordnare och 1 koordinator. Vi jobbar ungefär som Gävle, vi har stort fokus på våra system och jobbar på efterfrågan. Vi saknar långsiktighet. Plattformar är It s learning (ökande) och First Class, vi tittar på Open Source. Webben struktureras om med Drupal. Vi har mycket support, med lite olika huvudfokus. Vi har enkätverktyget Query&Report. Ärendehanteringssystem RT. Film: Tandberg och bryggtjänster, som samordnar och bokar. Kostar en del. Studenten kan bara se det som körs i deras kurs. Vi har ingen policy för hur länge material skall sparas. Ibland använder vi Telebild, ibland filmar Martin. Nu ökar produktionerna med Martin. Lärarstudenter gör en film i Polen som diskussionsunderlag till lärarutbildningen. Färre, men mer omfattande produktioner. Man vill spela in allt, kanske behövs det styras upp mer? Vi vill lyfta kvalitén och t ex malla upp för- och eftertexter. En strategi och en plan behövs!

4 4(8) En vision är att bygga ihop som typ SVT Play gör, samla filmerna i en portal och göra som en TVtablå. Kanske kan kanal 12 användas (lokal TV-kanal), de sänder inget före kl. 16. Men då krävs ett produktionsbolag. Ca 35 % av utbildningen går på distans, bl a lärarutbildning, via Telebild till Lärcentra, som har ett regionalt uppdrag. Vi vill ta intryck, lära oss hur andra jobbar med det här kvalitet, fysisk miljö m m. Mälardalens högskola, Pedagogik, IKT och lärande Idag har vi ansvar för högskolepedagogiska kurser (inklusive kursdesign, teknikkopplingar, använder Camtasia för ljudsynk till.ppt-filer och Blackboard som lärplattform) och IKT, totalt 4 tjänster, men bara 2 besatta. Vi sitter med vid inspelningarna eller plockar ihop ljud och Power Points efteråt. Videokonferenser och filminspelningar görs inte på biblioteket, utan på Campus. Filminspelningar skall nu köpas externt. Två fasta lokaler och två mobila finns (i Eskilstuna/Västerås). En ny organisationsöversyn (igen! Nuvarande organisation sedan jan 2009) skall träda ikraft 1 januari Då blir troligen pedagogiken en egen avdelning inom akademin. 1 juli finns ingen kvar på PIL. Malin flyttar till IT-avdelningen redan i maj och tar med PIL-uppgifterna och Adobe Connect samt Blackboard, IT blir projektägare för Blackboard. IT-pedagogiken och högskolepedagogiken splittras nu. Filmaren blev uppsagd för någon vecka sedan. Örebro, Campusavdelningen Här finns högskolepedagogisk utbildning, men utan IKT, man gillar inte IT! Lasse Sandblom på Studentavdelningen slutar/går i pension, men ingen ersättare kommer. Vi har fått 25 % förstärkning till supporten på Blackboard. Det pågår en utredning om den högskolepedagogiska verksamheten. Planen är att Marie skall dela sin tid lika mellan H-puff och studentavdelningen. Örebro har haft anställningsstopp i fyra år. Blackboard används både på campus och för distans. Det finns ca aktiva studenter, men det är ändå inte så mycket support. Det är pli på studenterna, och vår FAQ är den tredje mest besökta sidan på ORU. Adobe Connect har funkat sådär. Marie har support, 2 AV-tekniker jobbar till 21 varje kväll. Marie utbildar och supportar lärarna, skriver manualer. Camtasia används för inspelningar av föreläsningar. Utlåningsdatorer + 2 rum, 90 % av lärarna kommer dit och spelar in (=bra ljud). De gör allt själva, packar ihop, lägger i databas, genererar htm-sida, klistrar embedded-scriptet in i Blackboard.

5 5(8) Innan du använder den här föreläsningen, kontakta den lärare som producerat den. När lärare slutar, tas deras föreläsningar bort, ett manuellt arbete. Videokonferensutrustningen används inte så mycket, det är mera nätkonferenser. Vi vill mycket, men vi räcker inte till! Nöden är dock uppfinningarnas moder, t ex en väl använd FAQ. Detta vill vi veta mera om gruppdiskussioner Moderskeppet i Jönköping vill vi veta mera om, både tekniker och bemötande. De har t ex studenter på sin kurs i Photo shop! Kan vi förlägga ett nätverksmöte dit, eller engagera Mattias Karlsson som inspirationsföreläsare? Matte.se, Tobiasson på KTH, kan också vara intressant. Här kan man läsa matte när man vill. Videokonferensteknik, ljud och ljus, vill vi veta mera om. Gärna automatiserat, men med bra kvalitet, gärna alternativa lösningar till videokonferenser. Erfarenhetsutbyte med varandra: om nätverket skall fortsätta med Adobe-sessioner, kanske vi kan byta representant utifrån ämnet. Vi kan även spela in gästföreläsare, typ grundutbildning bibliometri. Kodning Windows Media, framtidssäker? Hur publicera Apple Adobe ang. Flash, tänker de stödja Flash i framtiden? Publicera på flera sätt Quick Time. Hitta ultimata lösningar med SVT hur tänker de? Kvalitet när det gäller att koda? Skapare av SVT Play (produktionsbolag eller vad?), vilka behov måste uppfyllas? Utgångspunkt för att skapa en sådan tjänst? Hur resonerar vi - vems krav skall vi gå på, lärarnas, studenternas, IKT-personalens? Vi har de system vi har. UR Windows Media göra om system, de har ungefär samma lösning som SVT Play. Mats har kontakter där. SVT är också intressant. Jönköping och Moderskeppet har hög prioritet Martin kollar läget. Ljus, ljud, filmning Mats pratar med Sven i Gävle. Enkla, praktiska tips till lärarna för att göra en bra presentation kan vi ta fram 5 korta tips? Även för videokonferenser t ex inte rutig skjorta! Forskningsrön, hur lång bör inspelningar vara? Det är ju inte TV-produktioner, man ser dem på webben. Vad säger man/säger man inte? Uppmärksamheten, hur länge sitter den i? Talking heads växla mellan bildspel och ansiktet. Kommunikatör. En idé är att söka extra pengar för att kunna producera en film med skådisar, så det blir tydligt vad man bör undvika.

6 6(8) Nästa möte Preliminärt vecka 43 i Jönköping, Moderskeppet + nätverksmöte ti-on eller on-to. Det är inte säkert att det finns ekonomi till det i projektet, vi får undersöka det när vi vet vad det skulle kosta. Hur får vi nätverket att leva vidare efter projektet? Genom att knyta kontakter, samarbeta med olika individer på andra lärosäten. Det behöver ju inte vara hela nätverket, bara vi fortsätter att dra nytta av varandra. Studiebesök/seminarium Karolinska Institutet Medverkande från KIB: Carina Ahlberg, Carina Bois och Thomas Nixon. KI fyller 200 år i år. De sysslar med FoU från molekyl till patient. Det finns 22 institutioner och anställda, 600 forskargrupper, 1500 forskare/lärare, därav 316 professorer, doktorander och helårsstudenter. Sjuksköterskeutbildningen underkändes för några år sedan, nya studenter har inte tagits in på flera år, men I höst kommer nya, nu har man åter examensrättigheter. KI har inte satsat så mycket på distansundervisning. De har Sveriges största medicinska bibliotek. Inom biblioteket finns 120 anställda, och ca hälften av dem är bibliotekarier. Därutöver finns pedagoger, informatiker, IT-tekniker, systemerare, webbdesigners, fotografer/filmare m m. Figur 1, KIB:s stöd I forsknings- och lärandeprocessen Stöd för informationssökning Sociala Sökuppdrag nätverkstjänster? RSS, stående sökning Bloggar & wikis Podcasting LMS Posterproduktion (Upphovsrätt) Bildhantering Upptäcka Dela Skapa Samla Ta fram materialet Film? Hjälp med urval Skrivstöd (Word) Språkverkstad Låna in? Referenshanterin

7 7(8) Forskarna har valt sitt ämne, de har lust och engagemang. Hur får man studenterna till det? Bilden ovan kommer från University of Minesota, de har definierat forskningsprocessen på detta sätt. Det börjar med att någon upptäcker, samlar information, skapar nytt (ex artikel, avhandling), delar med sig (publicerar) och någon annan upptäcker något... KIB anordnar en femdagarskurs om IT i utbildningen nu och i framtiden för lärare. Innehåll: Webb 2.0 & kommunikation, Lärobjekt & kollaborativt lärande, ljud och video, visualisering & layout (bilder, PP). Kuren aslutas med en examination där de får skriva scenarios om att implementera verktyg i egen undervisning. Avsnittet om pingpong där får de en artikel om webb 2.0 och inlämningsuppgiften är att med egna ord beskriva 2.0 och göra en introfilm. Varje lärare skapar en egen blogg (blogger.com) där de skall göra minst 4 blogginlägg. Varje deltagare får också en Learning partner att kommunicera med under kursen. Första kurseen tog man in en jurist för att behandla upphovsrätt, men det blev inte bra. Nu arbetar man istället med att diskutera case, ex Creative Commons licenser vad får jag INTE använda. Det finns en databas på KI med medicinska bilder. Eleverna får ämnet Migrän och skall leta lärobjekt och fakta, bilder, ljudfiler. De får känna på studentperspektivet igen! Wikisgrupparbete. Nu har man köpt Commons Private Label, och därmed fått bort annonseringen. Power Point här får de lägga in ljud och film och får lite praktiska tips. Picasa dela med dig av dina bilder, gör t ex ett webbalbum. Digital Storytelling. Synkronisering av ljud til PP:s i Slideshare. Audacity spelar in, regigerar ljud. Inställningar för att inte andra skall kunna ladda ner ens egna PP. Kursen gick första gången 2007 och har getts 7-8 gånger. Gruppstorlek på personer fungerar bäst. Kursen ger 1,5 hp, som tillgodoräknas inom KI, men inte i Ladok. KI Commons projekt utforska hur använda webb 2.0 verktyg i undervisningen. De gjorde en prototyp för hur KI Commons presentationer kan se ut för KI:s styrelse för utbildning. Det hela startade som et projekt , delades därefter upp IT-stöd till lärare hamnade på biblioteket, men uppdraget är otydligt! Vilken väg ska vi gå in i webb 2.0-världen eller... Vi äskar pengar för varje år. Streaming video läggs in på en webbserver, där det är skyddag, (Streamuk.com), till en kostnad på kr/mån och ett tak på 100 GB. Redigering sker på egna datorn. Projekt: Ny kurs- och programwebb, ett gammalt system, utvecklat i Linköping, som nu stoppas in i pingpong som en öppen del. Man kan välja öppen eller stängd. Articulate klickningar i PP (t ex öron) kan jämföras med Adobe Presenter. En nätbaserad kurs för sjuksköterskor om Läkemedelsberäkning (spädning) har KIB gjort m h a Articulate Presenter och Quiz maker. Studenten får direkt se om hon svarat rätt eller fel på frågorna.

8 8(8) En annan produktion är 3-dbrain.ki.se. Om man laddar ner Cult3D på Atlas meny kan man se den. Smakprov finns även på youtube; beta cells animation respektive work production video. Articulate Presenter är en flik i PP om Articulte Presenter är installerat. Här kan man lägga in filmer, webbsidor m m. Articultae Studio Pro paket, som bl a innehåller Presenter. Läraren gör sitt manus och PP, spelar själva in i ett speciellt rum. Har anteckningar under bilden, som på PP. KIB hjälper till med publiceringen. De har även anpassat mallarna till KI:s färger, logga m m. Film Thomas Nixon I den datasal där vi befinner oss spänner Thomas upp en stor grön duk (köpt i England, 9 x 6 m, för ca kr, motsvarande i Sverige kostar kkr). Thomas har en HD-kamera som kostar ca 30 kkr ex moms och ett antal spottar till en kostnad på ca 50 kkr. Filmer redigerars i Premiaer Adobe. I programmet 3d-studiomax kan man animera i 3D, programmet kostar ca 10 kkr + 2 kkr/år i licenskostnad (vid högskolan Dalarna finns distansutbildning). Med den gröna duken som bakgrund filmas PP och föreläsaren, som kommer i bild i nedre högra hörnet. Föreläsaren har en mygga på sig. Filmen överförs till datorn, läggs in i Premiaer. Det är ca 7-8 tim arbete för Thomas att fixa till en föreläsning på 30 minuter. Inom enheten Lärande och webb finns 24 personer. De arbetar med projekt, t ex nätbaserade kurser, med olika kompetenser: - infostrukturering - grafixk designer - teniker - IT-pedagog De offererar sina tjänster, skriver tidrapporter (Project Companion) och tar betalt. Blandningen av personal är bra, både avseende ålder, kompetens och kultur. Omvärldsbevakning: Ett KIB-projekt heter Paradigmskifte eller akademisk panik?. Vi som var med har tillgång till rapporten via pingpong, rubrik Läsning. Den går ofta under namnet Tonårsrapporten eller Nätghenerationen. De arbetar även med pedagogisk kompetensutveckling både inom och utanför avdelningen. Ca 50 personer inom KIB deltar i undervisning inom KI.

GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR UTBILDNING SOM BYGGER PÅ BLENDED LEARNING. Rapport från arbetsgruppen 2014-05-22

GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR UTBILDNING SOM BYGGER PÅ BLENDED LEARNING. Rapport från arbetsgruppen 2014-05-22 GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR UTBILDNING SOM BYGGER PÅ BLENDED LEARNING Rapport från arbetsgruppen 2014-05-22 Maria Sunnerstam, PIL-enheten (gruppledare) Svante Eriksson, PIL-enheten Maxi Lubian, områdesstab

Läs mer

GENOMFÖRDA DELAKTIVITETER

GENOMFÖRDA DELAKTIVITETER 1 INLEDNING 1 1.1 PODCASTS 1 1.2 ENHANCED PODCASTING 1 1.3 PODCAST PRODUCER 1 1.4 SCREENCASTS 2 1.5 SLIDECASTS 2 2 MÅL 3 3 GENOMFÖRDA DELAKTIVITETER 4 3.1 KURSER 4 3.1.1 Kurs DM2578 XML FÖR PUBLICERING

Läs mer

KI Digital Commons på Karolinska Institutet

KI Digital Commons på Karolinska Institutet KI Digital Commons på Karolinska Institutet En rapport från KIB till Styrelsen för Utbildning 5 februari 2010 Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell- IngaBearbetningar

Läs mer

Distansutbildningsmyndigheten Rapport 3:2002 2002:3. Ingela Björck. Tänk om. Om- och nytänk kring distansutbildning ISBN 91-973907-2-0

Distansutbildningsmyndigheten Rapport 3:2002 2002:3. Ingela Björck. Tänk om. Om- och nytänk kring distansutbildning ISBN 91-973907-2-0 Distansutbildningsmyndigheten Rapport 3:2002 2002:3 3 Ingela Björck Tänk om Om- och nytänk kring distansutbildning vid tre högskolor Distansutbildningsmyndigheten Rapport 3:2002 ISBN 91-973907-2-0 Distansutbildningsmyndigheten

Läs mer

Pedagogiska strategier och nätbaserade hjälpmedel för lärande

Pedagogiska strategier och nätbaserade hjälpmedel för lärande Akademin för hälsa, vård och välfärd Pedagogiska strategier och nätbaserade hjälpmedel för lärande Rapport från ett pedagogiskt utvecklingsprojekt Lena Stangvik 2014-11-29 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND

Läs mer

E-boken som pedagogisk resurs - slutrapport

E-boken som pedagogisk resurs - slutrapport E-boken som pedagogisk resurs - slutrapport mobi" " ibook" " epub3" jutoh" " ibooksauthor" " viewporter" lup" " ojs" " ma6erhorn" windows"reader" " sony"reader" "?" " kindle" ibodes" readium" " adobe"digital"edi9ons"

Läs mer

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-30 96 % av lärarna använder Internet som resurs för att hitta fakta och lektionstips,

Läs mer

Skolans värld möter verkligheten

Skolans värld möter verkligheten Skolans värld möter verkligheten En utvärdering av projekt vaedu.nu Vänersborgs kommun Utvärderingen är skriven av projektledningsgruppen för projektet Vaedu.nu: It-tekniker: Fredrik Carlsson Utvecklingsledare:

Läs mer

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B 1 Respondent 2 Researcher A 3 Researcher B Fråga A = 4 första frågorna, Frågor B = nästa 3 frågor, endast nummer = fråga 1-17, Övr 1 osv = frågor från intervjuare utanför frågeguide Rad Person Text Fråga

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport Under projektet har vi lärt oss otroligt mycket och växt så det knakar. 2008 var året då ungradio blev stora. Men vi har busigheten kvar, och vår organisation drivs fullt ut

Läs mer

SUNET Strategi 2012- utbildningens behov

SUNET Strategi 2012- utbildningens behov SUNET Strategi 2012- utbildningens behov 1. Introduktion 2011-10-17 A Denna rapport presenterar arbetet med SUNETs strategi för 2012 och framåt. Strategin har tagits fram av representanter för olika lärosäten

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Intranätenkät 2013. 2 A. Berätta gärna varför du inte har du&ja som startsida. Vet inte riktigt. Har externa hemsidan.

Intranätenkät 2013. 2 A. Berätta gärna varför du inte har du&ja som startsida. Vet inte riktigt. Har externa hemsidan. Page 1 of 32 Intranätenkät 2013 2 A. Berätta gärna varför du inte har du&ja som startsida Vet inte riktigt. Har externa hemsidan. När jag öppnar webbläsaren så vill jag för det mesta söka på google. Jag

Läs mer

Utveckling av högskoleutbildning för studenter med utvecklingsstörning

Utveckling av högskoleutbildning för studenter med utvecklingsstörning Digital sammanfattning av rapporten från Nationella Samverkansgruppen om Utveckling av högskoleutbildning för studenter med utvecklingsstörning 2011-2014 Hälsoinspiratörsprojektet 1 Detta är en digital

Läs mer

Forum för flexibelt lärande vid HJ???

Forum för flexibelt lärande vid HJ??? Forum för flexibelt lärande vid HJ??? Utredning om behov av lärarstöd vid utveckling och genomförande av distanskurser Version 0.2 2004-05-06 Madelene Zetterlind Bakgrund Allt fler kurser vid Högskolan

Läs mer

Minnesanteckningar, Första möte i LRC-rådet, tisdag den 8 april 2008

Minnesanteckningar, Första möte i LRC-rådet, tisdag den 8 april 2008 Minnesanteckningar, Första möte i LRC-rådet, tisdag den 8 april 2008 Närvarande: Lars Stehn, Andreas Thorsson, Kerstin Öhrling, Tobias Larsson, Terje Höiseth, Kerstin Hofgren, Ylva Sköld Eva Alerby, Mauritz

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

IT på låg- och mellanstadiet Hur lyckas man?

IT på låg- och mellanstadiet Hur lyckas man? IT på låg- och mellanstadiet Hur lyckas man? Abstrakt För att förbereda våra barn för framtida arbetsliv och teknologi, måste vi vuxna se till att de får lära sig att hantera datorer i skolan. Syftet med

Läs mer

Projektmaterial. Kvinnofolkhögskolan

Projektmaterial. Kvinnofolkhögskolan Projektmaterial KOMIK KOMMUNIKATION, IT OCH KUNSKAP Kvinnofolkhögskolan s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Innehållsförteckning

Läs mer

PÅ RIKTIGT. White Paper. + 46 (0)10-20 96 300 Lin Education, Anders Carlssons gata 9, 417 55 Göteborg ORG.NR 556746-4440

PÅ RIKTIGT. White Paper. + 46 (0)10-20 96 300 Lin Education, Anders Carlssons gata 9, 417 55 Göteborg ORG.NR 556746-4440 PÅ RIKTIGT White Paper INTRODUKTION I På riktigt kan läraren skapa digitalt undervisningsmaterial i form av lärcirklar och fristående uppgifter. Materialet delas med eleverna i systemet och kommunikationen

Läs mer

Receptarier på nätet hur går det?

Receptarier på nätet hur går det? Receptarier på nätet hur går det? En utvärdering av genomförandet av första året på den nätbaserade receptarieutbildningen vid Umeå universitet; lärarnas, de lokala handledarnas och studenternas perspektiv

Läs mer

Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007

Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007 Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007 ARBOGA Limitprojektet i Arboga. Rapport september 2007. Projekt Vi utvecklar OPAC tillsammans folkbiblioteket, gymnasiebiblioteket och Arboga museum Bakgrund

Läs mer

FOLKBILDNING TOMMY NILSSON

FOLKBILDNING TOMMY NILSSON FOLKBILDNING TOMMY NILSSON Nationellt centrum för flexibelt lärande Rapport 1:2003 Nationellt centrum för flexibelt lärande Rapport 1:2003 Tommy Nilsson Flexibelt lärande på nätet handledning för cirkelledare

Läs mer

Tid 9.00 11.00 Faculty Club, styrelserummet. Jonas Bäckman Johan Nööjd Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd

Tid 9.00 11.00 Faculty Club, styrelserummet. Jonas Bäckman Johan Nööjd Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd Högskolan i Halmstad IT-RÅDET PROTOKOLL fört vid sammanträde 4/2012 2012-09-19 Tid 9.00 11.00 Plats Faculty Club, styrelserummet Närvarande ledamöter Lasse Hagestam Ela Aspillaga Mikael Hindgren Ulrika

Läs mer

I detta nummer: Lärarnas digitala kompetens, vad vi kan lära av Norge, Boldic Award 2010 och mycket, mycket mer!

I detta nummer: Lärarnas digitala kompetens, vad vi kan lära av Norge, Boldic Award 2010 och mycket, mycket mer! Nummer 3 4 2010 I detta nummer: Lärarnas digitala kompetens, vad vi kan lära av Norge, Boldic Award 2010 och mycket, mycket mer! Ordföranden har ordet Ett bra distansutbildningsår Ordförande: Ulf Sandström

Läs mer

Stödmaterial och lärarhandledning

Stödmaterial och lärarhandledning Stödmaterial och lärarhandledning Metoder för främjning av kulturarv genom teknologi Website: www.ieducate.eu Telephone: +44(0)2476525550 INNEHÅLL Museer Arkiv Fallstudie av ett arkiv och Internet Digitala

Läs mer

Survey Enkät till lärcentra

Survey Enkät till lärcentra Survey Enkät till lärcentra Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande Number of evaluated questionnaires: 44 Question Survey Results Result n Om lärcentrum Länstillhörighet 42 Hallands län 11.90 %

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

Telebild/Videokonferens på Karlstads universitet

Telebild/Videokonferens på Karlstads universitet Telebild/Videokonferens på Karlstads universitet s. 2 Vad är telebild? s. 3 Råd till föreläsaren på Kau s. 5 Råd till deltagaren på lärcentrum s. 6 Support under sändning s. 7 Strömmande video s. 8 Kostnader

Läs mer