SPF Blekingedistriktet SPF Sveriges Pensionärsförbund ÅRSREDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPF Blekingedistriktet SPF Sveriges Pensionärsförbund ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 SPF Blekingedistriktet SPF Sveriges Pensionärsförbund ÅRSREDOVISNING 2013

2 Berit Paulsson in memorian Distriktets kassör Berit Paulsson avled den 28 november 2013 efter en kort tids sjukdom. Hon blev 76 år. Berit var en kassör av det gamla slaget. Hon var oerhört noggrann och ambitiös i allt vad hon företog sig. Hon var tillika kassör i sin lokala förening, SPF Trossö, där hon uträttade ett enormt arbete i föreningens kamp för att överleva. Hon hade därutöver ett antal andra kassörs- och styrelseuppdrag. Vi minns Berit och hennes gärning med saknad. 1

3 Innehållsförteckning redigeras senare 2 Föredragningslista distriktsstämman Styrelsens sammansättning Av stämman valda funktionärer 4 Av styrelsens utsedda funktionärer 5 Distriktsstämman 2013 Ordförandekonferenser Sommarträff Utmärkelser, jubileer 6 Socialpolitiska kommitténs rapport Folkhälsokommitténs rapport 7 REPET, rapport LPR/KPR, rapport 8 Föreningarnas verksamhet Boule, bridge, golf, orientering 8 Kurser och konferenser 10 Medlemsutveckling 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Slutord 14 Ordförande i föreningarna

4 Föredragningslista vid stämma med SPF Blekinge Distrikt av SPF i Ronneby den 10 april 2014 kl Distriktsstämman öppnas 1a) Parentation 2. Val av funktionärer vid stämman a) Ordförande b) Vice ordförande c) Sekreterare d) Två personer att justera dagens protokoll jämte två rösträknare 3. Upprop av ombud, fastställande av röstlängd 4. Prövning av att stämman kallats i behörig ordning 5. Fastställande av föredragningslistan 6. Årsredovisning för år Revisorernas berättelse 8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Beslut om arvoden och kostnadsersättningar samt ersättning för resor med egen bil 11. Behandling av till stämman inkomna motioner 12. Behandling av aktivitetsplan för verksamhetsåret Fastställande av budget för verksamhetsåret Fastställande av årsavgift till distriktet för år 2015 (betalas 2015) 15. Fastställande av antalet ombud till 2015 års distriktsstämma 16. Fastställande av antalet ledamöter i distriktsstyrelsen 17. Val av a) Ordförande i distriktet för ett år b) Övriga ledamöter i styrelsen c) Revisor jämte ersättare d) Kongressombud jämte ersättare e) Ledamöter i Landstingets pensionärsråd (fyllnadsval efter Bertil Löfgren) f) Valberedning och sammankallande i valberedningen Ledmöter i kommittéer och utskott utses av distriktsstyrelsen 18. Behandling av vid stämman väckta frågor 19. Avtackningar/uppvaktningar 20. Stämmans avslutning 3

5 Årsredovisning för 2013 Styrelsen för Blekinge Distrikt av Sveriges Pensionärsförbund, SPF, får härmed avge följande redovisning för verksamhetsåret Styrelsens sammansättning. Funktion Namn Förening Mandat Anteckning Ordförande Kjell GG Johansson SPF Bräkne-Hoby 2014 Vice ordförande Birgitta Sjölin Johansson SPF Lyckå 2015 Sekreterare Anders Ovander SPF Nättraby-Hasslö 2014 Kassör Berit Paulsson SPF Trossö 2014 Avliden Ledamöter Laila Andersson SPF Ronneby 2015 Bengt Mauritzson SPF Johannishus-Listerby 2014 Sven-Åke Falkstrand SPF Lyckå 2015 Roland Vallgren SPF Olofström 2015 Hasse Jonsson SPF Ronneby 2015 Eva Holmberg SPF Ronneby 2014 Styrbjörn Gustavsson SPF Bodekull 2014 Adj tf kassör Yvonne Andersson SPF Ronneby 2014 fr. o. m Av stämman valda funktionärer Revisorer Ordinarie Lars-Inge Kjellberg SPF Bodekull 2015 Ingvar Svensson SPF Eringsboda-Tving 2014 Suppleanter Sven-Gustav Edenström SPF Ronneby 2014 Bengt Stoltz SPF Trossö 2015 Socialpolitiska kommittén Sammankallande Barbro Sjöbeck SPF Boken Avgått sept 2013 Laila Andersson SPF Ronneby tf sammankallande Elin Sjöström SPF Östra Blekinge Inez Svensson SPF Eringsboda-Tving Eivor Dahlén SPF Bodekull Brith-Marie Isacson SPF Bodekull Trafikansvarig Ordinarie Harald Ekberg SPF Nättraby-Hasslö Ersättare Åke Jeansson SPF Eringsboda-Tving Hörselansvarig Ordinarie Katarina Svensson SPF Nättraby-Hasslö Ersättare Lars-Gunnar Svensson SPF Nättraby-Hasslö Folkhälsokommittén 4

6 Sammankallande Eva Holmberg SPF Ronneby Ebba Hansson SPF Trossö Britt-Marie Johansson SPF Bodekull Maj-Britt Pålsson SPF Rosenbom Per-Erik Wijk SPF Nättraby-Hasslö Roland Wallgren SPF Olofströmsbygden IT-ansvarig Hasse Jonsson SPF Ronneby Bertil Nilsson, ersättare SPF Rödeby Ledamöter i NTF:s Äldreråd, Sydost Åke Jeansson Paul Rasmusson SPF Eringsboda-Tving SPF Rosenbom Valberedning till 2014 års distriktsstämma Sammankallande Harald Ekberg SPF Nättraby-Hasslö Elin Sjöström SPF Östra Blekinge Sone Persson SPF Nättraby-Hasslö Nils Karlsson SPF Bodekull Gunni-Ann Berggren SPF Olofströmsbygden Av styrelsen utsedda funktionärer Ombud till Vuxenskolans regionstämma Kjell GG Johansson och Laila Andersson Landstingets Pensionärsråd, LPR Ledamöter Birgitta Sjölin Johansson SPF Lyckå Bertil Lövgren SPF Bodekull Karlshamn Avgått sept 2013 Ersättare Gunni-Ann Berggren SPF Olofströmsbygden Kommittén REPET, Förnyelse Förbättring Sammankallande Kjell GG Johansson Bengt Mauritzson Hasse Jonsson Roland Wallgren Sven-Åke Falkstrand Rekryterings-/marknadsföringskommitté Bengt Mauritzson Hasse Jonsson Boendekommitté, nybildad 13 december 2013 Sammankallande Roland Wallgren Styrbjörn Gustavsson Birgitta Sjölin Johansson Hasse Jonsson 5

7 Boulekommitté Västra gruppen Bertil Abrahamsson SPF Mörrum Mellersta gruppen Bengt Gustavsson SPF Ronneby Östra gruppen Erling Gummesson SPF Nättraby-Hasslö Distriktsansvarig Erling Gummesson SPF Nättraby-Hasslö Golf Distriktsansvarig Kjell GG Johansson SPF Bräkne Hoby Styrelsen och arbetsutskottet Styrelsen har haft elva protokollförda sammanträden. Styrelsens ledamöter har löpande haft kontakter med varandra via e-post. Distriktets hemsida Distriktets IT- och hemsidesansvarige Hasse Jonsson har utvecklat hemsidan så att den nu innehåller allhanda nuyttigheter och information för medlemmarna. Hemsidan har under 2013 jhaft 6416 besök. Distriktsstämman 2013 Distriktsstämman hölls den 4 april 2013 i aulan på Soft center i Ronneby. Förutom de sedvanliga valen beslöt stämman att göra ett uttalande till Förbundsstyrelsen angående våra pensioner. Frågan väcktes av Arne Strand, SPF Östra Blekinge som menade att SPF som kamporganisation borde kunna göra mera för att höja våra pensioner. Ordförandekonferenser Vi de centrala ordförandekonferenserna har Kjell GG Johansson deltagit dels den april och dels den 9-10 oktober Den 9-10 oktober deltog också Birgitta Sjölin Johansson. Sommarträffen Laila beskriver Finns det någon bild? Hälsomässan 25 september Vi tilldelades under å 2012 ett utvecklingsbidrag på kronor för genomförande av ett projekt benämnt Hälsomässa, Lev väl på äldre dar. Efter ett intensivt projektarbete genomfördes hälsomässan den 25 september 2013 i Bellevueparken i Karlshamn. Dagen inleddes med musik av Havsbandet. SPF ordföranden Karl Erik Olsson var en av föreläsarna. Läkemedelsansvarig inom landstinget, dietist, synkonsulent, hälsostrateg och FOU bjöd på ny kunskap inom sina områden. RGRM visade sitt program för träning efter bl.a. stroke med musik, färg och rörelse och vi fick också lite flärd med modevisning. Många intressanta utställare presenterade sina varor och verksamheter. Österslättskolans elever ordnade make up och kaffeservering och ute i det vackra vädret kunde den som så önskade få sillamacka eller korv med bröd. En lyckad dag i hälsans tecken! Mässan besöktes av ca 600 personer. En besökssiffra som vi var väldigt nöjda med speciellt som den dagen genomfördes ett antal konkurrerande arrangemang för seniorer i Blekinge. Mässan som 6

8 innehöll föreläsningar och underhållning bestod också av ett 15-tal utställare allt inom områden som anknöt till hälsa. En heldag med tillfälle att skaffa såväl nya kunskaper som att få skratta gott med distriktsläkaren Christer Glader som talade om Humor och hälsa och Nöjeskompaniet. Dr Glader kavlar upp ärmarna inför sitt smittande föredrag Utmärkelser till SPF-medlemmar under verksamhetsåret Sammanställning över utmärkelser till SPF-medlemmar under verksamhetsåret ( Delades ut på respektive förenings årsmöten) SPF Eringsboda Tving SPF Rödeby Britt-Marie Karlsson Silverbrosch Elisabeth Svensson Silverbrosch Eva Olsson Silverbrosch SPF Ronneby Bo N E Nilsson Silvernål Ingabritt Månsson Silverbrosch Åke Bergman Silvernål SPF Boken Sölvesborg SPF Olofströmsbygden Gerd Jonsson Silverbrosch Lennart Mörngård Silvernål Åke Emanuelsson Silvernål Ingvar Östergren Silvernål SPF Mörrum Ruth Henriksson Standar SPF Bodekull Karlshamn Ingeborg Holmberg Standar Rolf Billström Silvernål Gunnel Kruse Silvernål Lars-Olov Olsson Silvernål Phillip George Silvernål SPF Trossö Karlskrona Britt Hansson Lillingrid Willman Ebba Hansson Margaretha Zelmerlöw Silverbrosch Standar Standar Silverbrosch 7

9 Årsrapport från socialpolitiska kommittén Socialpolitiska kommittén har under året fört en tynande tillvaro med endast en sammankomst. I huvudsak ägnades denna till presentation av medlemmarna som angav vad de ansåg som viktigast att ägna sig åt. Av hälsoskäl avsade sig Barbro Sjöbeck som gruppsammankallande i september månad. Laila Andersson har därefter åtagit sig uppdraget som sammankallande. Årsrapport från Folkhälsokommittén och syn- och hörselkommittén Under året har två sammanträden för planering av folkhälsodagar ägt rum. Utöver det har en lång planering för höstens Hälsomässa pågått. Vårens Folkhälsodag omfattade tre olika teman med Självhjälpsprogram, Synhjälpmedel och Hörsel och hörhjälpmedel. Självhjälpsprogrammet Att leva ett friskare liv presenterades av handledare Yvonne Kjellsson och Carina Ström från Landstingets kompetenscentrum. Att förändra livet med tankens kraft är målet och målgrupp är människor med långvariga hälsoproblem och deras närstående. Arbetsförmedling, försäkringskassa och socialkontor kan remittera. Synkonsulent Eva Karp informerade om och visade synhjälpmedel. Hon talade också om de vanligaste synrubbningarna. Representanter för HRF ( Hörselskadades riksförbund) i distriktet informerade om hörsel och hörhjälpmedel som hörapparater, hörslingor och tolk. De informerade också om vad vi alla bör tänka på i mötet med hörselskadade för att vi bättre ska förstå varandra. REPET kommitté för förbättring, förnyelse, marknadsföring, PR och rekrytering. Denna kommitté har ett brett arbetsfält och söker väl fortfarande de rätta arbetsformerna. Ett antal förbättringsförslag som avsett distriktsstyrelsens funktioner har redovisats och resulterat i förändringar/förbättringar. Utbildning i marknadsföring och hemsidor för distriktets föreningar har genomförts under året. Några uppföljande besök som avsett att vara vägledning för föreningarna i konsten att hålla hemsidorna aktiva och aktuella har också genomförts. Rapport från LPR-KPR Under hösten 2011 tog LPR-gruppen (bestående av representanter från SPF, PRO, SKPF, SPRF och adj. RPG) initiativ till en enkätundersökning och uppvaktning av länets kommunstyrelser angående länets äldrevård och samarbete med KPR. Arbetet har fortsatt att bearbeta de uppkomna frågeställningarna. De fem kommunerna inom Blekinge har delvis olika uppfattning om hur KPR ska arbeta och hur/vilken information som ska ges till respektive grupper. Att få beslutade ärenden framför sig på sittande möte där möjligheten att påverka är minimal ger föga arbetsglädje. Vi kommer att fortsätta framföra våra önskemål/krav på att vara remissinstans i ett flertal frågor rörande ekonomi/budgetfrågor, boendefrågor, vård och omsorg. Två utbildningsdagar har anordnats under året den 7 maj och 5 november. Ämnena som bearbetats: samordning mellan landsting och kommun, läkemedelshantering i kommunens äldreomsorg, kloka rättigheter som också ger en bättre läkemedelshantering, hitta de inre värdena hos våra vårdtagare och titta bakom de fysiska behoven. En nyhet för året var att presentera ett mobilt team med en specialutbildad undersköterska och hennes två vårdhundar. De arbetar i Karlskrona kommun och framför allt med dementa vårdtagare. Detta uppskattas otroligt mycket av både vårdtagare och personal. LPR har fyra möten under året tillsammans med Landstinget. Före varje möte skickar gruppen in frågeställningar vi vill ha belysta. LPR-gruppen upplever att vi får bra gehör från Landstinget. Frågan kring ett eller två sjukhus inkl nybyggnation av sjukhus i mitten av länet alternativt uppgradering av de nuvarande har kommit upp. Detta kommer säkert att bli en stor fråga under 2014 som är valår. 8

10 Distriktet har varit representerat vid förbundets utbildningsdagar. Inte minst har utbyte mellan övriga föreningar i landet varit värdefullt. Inom Blekinge har vi varit representerade i nationellt anhörigprojekt och en lokal referensgrupp för anhörigstödjare. LPR-deltagarna har också fungerat som referensgrupp för flera projekt på Kunskapscentrum där Äldrelotsprojektet har avslutats och utvärderats. Föreningarnas verksamhet Ledamöter i Kommunala Pensionärsråden Distriktsstyrelsens KPR-ansvarige: Birgitta Sjölin Johansson Karlskrona Astrid Johansson SPF Lyckå Bengt Billemyr SPF Östra Blekinge Ronneby Laila Andersson SPF Ronneby Ulla Svensson SPF Kallinge Ingvar Svensson SPF Eringsboda-Tving Karlshamn Lennart Wallin SPF Mörrum Inga Johnsson SPF Hällaryd-Åryd Bertil Lövgren SPF Bodekull Sölvesborg Berth Eriksson SPF Boken Sölvesborg Olofström Bengt Thomasson SPF Olofströmsbygden Lisbeth Bengtsson SPF Olofströmsbygden Distriktsverksamhet Boule Distriktsmästerskapen gav följande resultat Mixed-klassen 1:a Ronneby lag 1: Rut Lindström, Lennart Svärd och Arne Hansen Dam-klassen 1:a Ronneby lag 2: Kerstin la Fleur Jeppsson, Conny Hansson och Inger Meriö Herr-klassen 1:Ronneby lag 1: Ove Olofsson, Lars Andersson och Tommy Carlsson Vid Riksmästerskapen som spelades i Enköping den augusti 2014 kom Ronnebys herrlag på 5:e plats. Glada boulespelare med sina troféer 9

11 Bridge Distriktsmästerskapen spelades den 30 maj 2013 i Karlskrona med följande resultat: 1) Anders Lund/Börje Johansson SPF Rosenbom 2) Sven Håkansson-Åke Bjerngren SPF Rosenbom 3) Göte Viktorsson/Barbro Sandin SF Ronneby I denna tävling deltog 8 par. Vid riksmästerskapen i Sundsvall placerade sig paret Ingegärd Nilsson/Willy Norlin på 23:e plats. Golf Distriktsmästerskapen spelades på Ronneby Golfklubbs banor den 7 augusti 2013 och fick följande resultat: D 60: 1. Kerstin Arnlund 2. Birgitta Persson, bägge från SPF Ronneby D 70: 1. Gunilla Friberg 2. Birgitta Vernersson bägge från SPF Ronneby H 65: 1. Claes Friberg, SPF Ronneby 2, Mats Erenius, SPF Östra Blekinge H 75: 1. Sigurd Månsson 2. Lars Thelander, bägge från SPF Ronneby, I riksmästerskapen placerade sig Claes Friberg, SPF Ronneby på andra plats i klassen H 60. SPF-mästerskapen i orientering I riksmästerskapen, som samlade 110 deltagare i Skövde blev resultaten för våra deltagare helt suveräna och i stafettävlingen erövrade våra deltagare samtliga medaljer genom första, andra och tredjeplatserna. Placeringarna i de olika klasserna blev följande: D 60: Segrare Lena Söderberg, SPF Bodekull D 65: Gullevi Svensson, SPF Ronneby blev tvåa D 70: Segrare Birgitta Olsson, SPF Ronneby H 65: Segrare Ingemar Andersson, SPF Östra Blekinge H 70: Segrare Björn Linnersjö, SPF Östra Blekinge H 75: Segrare Roland Karlsson, SPF Ronneby Hjärnkoll Distriktsmästerskapen genomfördes den 14 maj 2013 på Soft Center i Ronneby. Laget från SPF Hällaryd-Åryd segrade efter en hård kamp med SPF Ronneby. Totalt deltog sex lag i tävlingen. Laget bestod av Inga Johnsson, Stig Harald Persson och Per Nyberg. Denna trio deltog också med framgång i riksmästerskapen som ägde rum den 5-6 november 2014 på Viking Line. Kurser och konferenser Distriktskurser Laila Centrala kurser och konferenser Laila 10

12 Medlemsutveckling Antal medlemmar i föreningarna den 31 december 2013 Nummer Förening 1 jan 2013 Ökn/minskn 31 dec SPF Bodekull SPF Belganet-Hallabro SPF Eringsboda-Tving SPF Ronneby SPF Östra Blekinge SPF Trossö SPF Boken Sölvesborg SPF Rödeby SPF Fridlevstad-Sillhövda SPF Nättraby-Hasslö SPF Olofströmsbygden SPF Lyckå SPF Bräkne-Hoby SPF Rosenbom Karlskrona SPF JohannishusListerby SPF Kallinge SPF Mörrum SPF Hällaryd-Åryd SPF Blekinge Distrikt Medlemsutveckling

13 Resultaträkning 2013 DISTRIKTETS INTÄKTER Resultat 2013 Resultat 2012 Medlemsavgifter netto , ,00 Landstingsbidrag för verksamhet , ,00 Utbildningsbidrag Vuxenskolan , ,00 Utbildningsbidrag kurs ,50 0,00 Försäljningsmaterial, kuvert mm 0,00 S:a DISTRIKTETS INTÄKTER , ,00 DISTRIKTETS KOSTNADER Hälsomässa ,85 Distriktsbidrag till föreningarna , ,00 Distriktskurser , ,35 Förbundskonferenser, nettokostnad , ,58 Övriga kurser o konferenser , ,26 Sommarträff, nettokostnad , ,00 KPR, LPR, Soc pol och Folkhälsa , ,62 Tävlingar , ,50 Vårt bidrag till RM Orientering , ,00 Distriktsstämma , ,16 Förnyelse, förbättring, marknadsföring , ,00 Lokalhyra , ,00 Inventarier -korttidsinventarier 0, ,00 Avskrivning inventarier 0, ,00 Styrelsen, möten, kostnadsersättn , ,31 Medlemsavgifter Blekingearkivet o SV , ,00 Övriga administrativa kostnader , ,44 S:a DISTRIKTETS KOSTNADER , :22 Bankkostnad -239,00 Ränteintäkter 5 504, ,00 RESULTAT FÖRE FONDERING 1 736, ,22 FONDERING /UPPLÖSNING FOND Upplösning del av utvecklingsfond ,00 ÅRETS RESULTAT 1 736, ,22 12

14 Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Inventarier , ,00 Värdeminskning inventarier , ,00 Summa anläggningstillgångar , ,00 Fordringar Förutbetalda kostnader o fordring ,00 0,00 Lager presentartiklar 2 800,00 0,00 Lager biljett Arlanda 356,54 946,92 Summa fordringar ,54 946,92 Kassa och bank Bank SHB , ,33 Bank Länsförs Placeringsk 83,38 14,59 Bank Länsförs Fasträntekonto ,07 0,00 Summa kassa och bank , ,92 SUMMA TILLGÅNGAR , ,84 FÖRENINGSKAPITAL OCH SKULDER Föreningskapital Eget kapital , ,19 Vinst/Förlust föregående år 0, ,87 Årets resultat , ,22 Summa föreningskapital , ,84 Reserveringar Inventariefond , ,00 Kongressfond , ,00 Utvecklingsfond , ,00 Summa reserveringar , ,00 Skulder Diverse skulder ,90-114,00 Förbundet oförbrukat projektbidrag 0, ,00 S:a FÖRENINGSKAPITAL , ,84 o SKULDER 13

15 Slutord Vi minskade under 2013 vårt medlemsantal med ett drygt dussin medlemmar. Minskningen kan helt tillskrivas det faktum att två SPF-föreningar lade ner sin verksamhet under föregående år. Vi måste helt klart ta nya tag för att kunna rekrytera ytterligare medlemmar. Förutom medlemsrekrytering ska vi satsa på en ännu mer omfattande och bättre utbildning. Med en fortsatt utveckling av distrikts- och föreningsarbetet kommer vi då att kunna ge en positiv framtid till mötes. Vi vill slutligen framföra ett stort tack till alla medlemmar och funktionärer i distriktets föreningar. Vi vill också rikta ett varmt tack till Landstinget Blekinge och till Studieförbundet Vuxenskolan samt till alla övriga som stöder vår verksamhet. SPF Blekinge distrikt Styrelsen Kjell GG Johansson Birgitta Sjölin Johansson Laila Andersson Anders Ovander Bengt Mauritzson Sven-Åke Falkstrand Hasse Jonsson Styrbjörn Gustavsson Eva Holmberg Roland Vallgren Yvonne Andersson 14

16 Ordförande i föreningarna 2013 Förening Namn och adress Telefon SPF Boken Sölvesborg Ingmar Larsson Skogsvägen 26, Sölvesborg SPF Olofströmsbygden Gunni-Ann Berggren Hemmingsmålavägen 56-6, Olofström SPF Mörrum Björn Nylén Transformatorvägen 20, Mörrum SPF Bodekull Karlshamn Lennart Torshall, avliden 29 januari 2014 Södra Fogdelyckegatan 29, Karlshamn SPF Hällaryd-Åryd Elsa Rudolfsson Trensum SPF Bräkne-Hoby Erika von Buxhoeveden Säljvägen 12, Bräkne-Hoby SPF Ronneby Laila Andersson Kungsgatan 51, Ronneby SPF Belganet-Hallabro Lennart Thernström Gammalstorp pl 1645, Kallinge SPF Eringsboda-Tving Ingvar Svensson Hycklehult, Eringsboda SPF Nättraby-Hasslö Harald Ekberg Åvägen 23, Nättraby SPF Fridlevstad-Sillhövda Bengt Ivarsson Gunnetorpsvägen 1, Tving SPF Rödeby Monika Bergman Bäckstigen 6, Rödeby SPF Trossö Carlskrona Annika Ovander St Möllebacksgränd 7A, Karlskrona SPF Rosenbom Karlskrona Karl-Axel Norén Skolvägen 50, Jämjö SPF Lyckå Sven-Åke Falkstrand Högamovägen 18, Ramdala SPF Östra Blekinge Elin Sjöström Östra Stationsvägen 6, Jämjö SPF Blekinge Kjell GG Johansson Distriktsexpedition Nyponvägen 4 C, Bräkne-Hoby 15

SPF Blekingedistriktet SPF Sveriges Pensionärsförbund ÅRSREDOVISNING

SPF Blekingedistriktet SPF Sveriges Pensionärsförbund ÅRSREDOVISNING SPF Blekingedistriktet SPF Sveriges Pensionärsförbund ÅRSREDOVISNING 2012 Innehållsförteckning 2 Föredragningslista distriktsstämman 2013 3 Styrelsens sammansättning Av stämman valda funktionärer 4 Av

Läs mer

DE 30 ÅREN: 1984 (4 april) bildades SPRF Blekinge som självständig organisation och fr om 1986 som SPF-ORGANISATION (SPF Blekinge distrikt)

DE 30 ÅREN: 1984 (4 april) bildades SPRF Blekinge som självständig organisation och fr om 1986 som SPF-ORGANISATION (SPF Blekinge distrikt) DE 30 ÅREN: 1984 (4 april) bildades SPRF Blekinge som självständig organisation och fr om 1986 som SPF-ORGANISATION (SPF Blekinge distrikt) 1987 I samband med distriktsstämman gjordes bl.a.följande uttalande:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera:

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera: Plats: Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30 2010-04-16 1 (4) Beslutande medlemmar: FVO=fiskevårdsområde FVF=fiskevårdsförening Bromölla kommun (Åke Hammarstedt) CEJN AB (Ilpo Axenhus) Immelns

Läs mer

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017 Antal närvarande medlemmar: 55 1. Mötets öppnande Ordförande Gunnar Gustafsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Parentation Parentation genomfördes för våra avlidna medlemmar under året: Genadi

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Svartbäcken 868 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015-01-01 2015-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening, org.nr 769609 7620 Styrelse Ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Protokoll fört vid SPF Seniorerna Skutans årsmöte den 16 februari 2017 på Väddö folkhögskola

Protokoll fört vid SPF Seniorerna Skutans årsmöte den 16 februari 2017 på Väddö folkhögskola 1 Protokoll fört vid SPF Seniorerna Skutans årsmöte den 16 februari 2017 på Väddö folkhögskola 1 Fastställande av röstlängd fastställa röstlängden till 61 röstberättigade medlemmar.. 2 Fråga om årsmötet

Läs mer

1/5. Verksamhetsberättelse för SPF Bräkne-Hoby år 2014. Styrelsen har under året haft följande sammansättning. Elisabet Petersson

1/5. Verksamhetsberättelse för SPF Bräkne-Hoby år 2014. Styrelsen har under året haft följande sammansättning. Elisabet Petersson 1/5 Verksamhetsberättelse för SPF Bräkne-Hoby år 2014. Styrelsen har under året haft följande sammansättning. Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Erika von Buxhoeveden Lars Åke Nilsson Bengt

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

Protokoll. Fört vid Jönköpings läns Civilförsvarsförbunds ordinarie distriktsstämma den 3 april 2013.

Protokoll. Fört vid Jönköpings läns Civilförsvarsförbunds ordinarie distriktsstämma den 3 april 2013. Protokoll Fört vid Jönköpings läns Civilförsvarsförbunds ordinarie distriktsstämma den 3 april 2013. Plats: Vrigstad Värdshus, Vrigstad Närvarande: Se bifogad lista. (Bilaga1) 1 Distriktsordförande David

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Protokoll. Fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Bråviken Kolmården Datum: Plats: Sjövikskyrkan Närvarande: Se bifogad närvarolista

Protokoll. Fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Bråviken Kolmården Datum: Plats: Sjövikskyrkan Närvarande: Se bifogad närvarolista Protokoll Fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Bråviken Kolmården Datum: 2017-02-13 Plats: Sjövikskyrkan Närvarande: Se bifogad närvarolista 1 Mötets öppnande Ordförande Nils Nilsson hälsade alla välkomna

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-02-15 Tid: 2017-02-15 kl 18.30 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

6 Föredragningslista Föreslagen föredragningslista godkändes, med tillägg punkt 27 Avtackningar och punkt 28 Avslutning.

6 Föredragningslista Föreslagen föredragningslista godkändes, med tillägg punkt 27 Avtackningar och punkt 28 Avslutning. Protokoll fört vid Gotlandsdistriktet av Sveriges Pensionärsförbunds, SPF:s, årsstämma torsdagen den 9 april 2015 kl. 11.00, i Västerhejde bygdegård. Närvarande: 51 (av 52) valda ombud samt 8 (av 9) ordinarie

Läs mer

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA PROTOKOLL Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan 13.00 World Trade Center, Stockholm 1 Stämmans

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december.

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december. Sidan 1 av 5 STADGAR 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna Jarlabanke Täby inom Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 816000-2807. Föreningen är ideell och partipolitiskt

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA Söndagen den 6 april kl 11.00 2008 På Östergatan 30 i Hässleholm 1. STÄMMANS ÖPPNANDE Ordförande Berth Andersson hälsar alla välkomna till årets stämma. Vi gläds åt

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 SPF Seniorerna Halland

VERKSAMHETSPLAN 2017 SPF Seniorerna Halland VERKSAMHETSPLAN 2017 SPF Seniorerna Halland SPF Seniorerna är ett pensionärsförbund, som är partipolitiskt obundet och hyllar demokratiska värderingar i samhället. Vår grundsyn är att alla människor i

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

Brodalen. Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2013

Brodalen. Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2013 Brodalen Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2013 Styrelsen för Brodalens PRO-förening avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2013 Medlemmar Antal medlemmar 2013-12 -31, 225 10 nya

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PRISMA

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PRISMA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PRISMA ÄRENDE: PLATS: Ordinarie föreningsstämma Gothia Arena Högsbo Basket, Västra Frölunda DATUM: 2015-04-20 kl. 18.00 NÄRVARANDE: från styrelsen: Karl-Erik Edvardsson Bengt Allan

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

SPF Seniorerna årsstämma 2015

SPF Seniorerna årsstämma 2015 Uppsala län Org.nr 817 301-2207 SPF Seniorerna årsstämma 2015 Protokoll fört vid SPF Seniorerna Uppsala läns årsstämma på Viktoria Hotell & konferens den 8 april 2015. Distriktsordförande Laila S Eriksson

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

9. Kassörens rapport Ekonomisk Redovisning, Resultat- och Balansräkning. 12. Fastställande av kostnadsersättning till styrelse och revisorer.

9. Kassörens rapport Ekonomisk Redovisning, Resultat- och Balansräkning. 12. Fastställande av kostnadsersättning till styrelse och revisorer. Dagordning Årsmöte 2014 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare.. 6. Fråga om årsmötet kungjorts i laga

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Norra Norrlands Judoförbund

Norra Norrlands Judoförbund Norra Norrlands Judoförbund Årsmöte 2013 - Protokoll 2013-11- 30 Närvarande Lea Alhonen, IKSU Judo Matilda Hylander, Star SC Judo Elina Bergvall, Star SC Judo Mirbek Niyazaliev, Star SC Judo Ingemar Lundberg,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Södra Älvsborgs distrikt PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-11-17 Plats: Borås Omfattning 1-25 Närvarande: Lars Lyborg, Borås, distriktsordförande Ulla Wahlin, Borås Dick Ylander,

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad.

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad. Protokoll fört vid SPF Jönköpingsdistriktets distriktsstämma i Torghuset, Smålandsstenar, den 14 april 2015 kl. 10.00 11.30 Närvarande: ca 180 personer 1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande

Läs mer

Folkdansringen i Örebro län

Folkdansringen i Örebro län Folkdansringen i Örebro län Protokoll från Distrikts Årsmötet den 5 mars 2011 i Åmmebergs Folkets Hus, Arrangör Norra Vätterbygdens folkdansgille. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen

Läs mer

TÖRNSKOGEN. Törnskogens villaägareförenings 83:e föreningsstämma Onsdagen den 20 april 2016, kl FÖRENINGSSTÄMMA

TÖRNSKOGEN. Törnskogens villaägareförenings 83:e föreningsstämma Onsdagen den 20 april 2016, kl FÖRENINGSSTÄMMA TÖRNSKOGEN FÖRENINGSSTÄMMA Törnskogens villaägareförenings 83:e föreningsstämma Onsdagen den 20 april 2016, kl. 19.15 Törnskogens villaägareförenings lokal i Vaxmoraskolan. Ingång mitt emot fotbollsplanen

Läs mer

RUNE VIKING SVENSSON

RUNE VIKING SVENSSON SEDVANLIGA ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR Underhållning, kåseri av RUNE VIKING SVENSSON Hummerlotteri m.m. Plats: Kvarnbergshemmet, Kungshamn Datum: 26 februari 2014 Tid: 15:00 DAGORDNING 1 Årsmötets öppnande 2

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Tid: 2015-02-18, Kl. 19.00 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Kent E. Nilsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Måndagen den 17 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Måndagen den 17 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå Västernorrlands Försvarsutbildningsförening Ordinarie Årsstämma Måndagen den 17 februari 2014 Kl. 19.00 Hotell Appelbergs Storgatan 51, Sollefteå KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR VÄSTERNORRLANDS

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Dusty Road Blues

Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Dusty Road Blues Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Dusty Road Blues Plats: Vänkretslokal på Tidagatan i Tidaholm Tid: Lördagen den 18 februari 2012, kl. 15.00 Närvarande: Årsmötesordföranden, 6 styrelseledamöter,

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

SPF 526, Vinslöv Verksamhetsberättelse för år 2015

SPF 526, Vinslöv Verksamhetsberättelse för år 2015 SPF 526, Vinslöv Verksamhetsberättelse för år 2015 Föreningens medlemsantal 2015-12-31 185 st., Män 66 st., Kvinnor 119 st. Verksamheten har letts av en styrelse och funktionärer enligt nedan: Styrelse

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

DET SKA VARA ROLIGT OCH MENINGSFYLLT ATT VARA MEDLEM I SPF

DET SKA VARA ROLIGT OCH MENINGSFYLLT ATT VARA MEDLEM I SPF VERKSAMHETSPLAN 2015, SPF Distrikt Halland Detta dokument är ett av våra många verktyg för distriktets årsaktiviteter. Innehåller utbildningar, aktiviteter, sammankomster, föreläsningar, seminarier. Vår

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

6 Fråga om stadgeenlig kallelse Kallelse till årsstämman har skett enligt stadgarna. Kallelsen godkändes.

6 Fråga om stadgeenlig kallelse Kallelse till årsstämman har skett enligt stadgarna. Kallelsen godkändes. Protokoll fört vid SPF Jönköpingsdistriktets årsstämma i Holavedsgymnasiet, Tranås den 9 april 2011 kl.14.15-16.10 Närvarande: ca 170 personer 1 Årsstämmans öppnande Distriktsordförande Lars Stenbäck förklarade

Läs mer

Tävlingsledarutbildning för spelledare m.fl anordnades under våren med lärare från bridgeförbundet.

Tävlingsledarutbildning för spelledare m.fl anordnades under våren med lärare från bridgeförbundet. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2011 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 7 mars omvaldes Ulla Eriksson som ordförande. Till

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND 1 Namn Föreningens namn är SPF Malmabygden inom SPF Sörmlandsdistrikt av SPF, Sveriges Pensionärsförbund. Föreningens organisationsnummer är 818 501-1478 Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst

Läs mer

PProtokoll Protokoll fört vid sammanträde med Jönköpings läns SPF-distrikts styrelse. Tid: den 5 juni 2012 kl.09.00-12.55 Plats: Lindgården, Jönköping

PProtokoll Protokoll fört vid sammanträde med Jönköpings läns SPF-distrikts styrelse. Tid: den 5 juni 2012 kl.09.00-12.55 Plats: Lindgården, Jönköping PProtokoll Protokoll fört vid sammanträde med Jönköpings läns SPF-distrikts styrelse. Tid: den 5 juni 2012 kl.09.00-12.55 Plats: Lindgården, Jönköping Lars Stenbäck Beslutande: Anne-Christine Lind Hammarström

Läs mer

4 Upprop och fastställande av röstlängd Ombuden ropades upp och sekreteraren noterade närvarande samt ersättare för de ombud som inte var med.

4 Upprop och fastställande av röstlängd Ombuden ropades upp och sekreteraren noterade närvarande samt ersättare för de ombud som inte var med. Årsmötesprotokoll Datum: 2016-02-06 Plats: Mössebergsgården, Falköping Närvarande: Enligt särskild deltagarförteckning 1 Årsmötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppnat. 2 Frågan om mötet utlyst

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i StyrelseAkademien Norr, 17 mars 2017 Umeå

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i StyrelseAkademien Norr, 17 mars 2017 Umeå Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i StyrelseAkademien Norr, 17 mars 2017 Umeå Inledning Styrelsens ordförande Olof Degerfeldt hälsade välkommen och förklarade stämman för öppnad. Org.nr. 897002-0221

Läs mer

Dagordning för årsstämma

Dagordning för årsstämma Dagordning för årsstämma Årsmötets öppnande 1. Val av ordförande för årsmötet 2. Val av protokollförare 3. Val av rösträknare 4. Val av justerare, vilka jämte årsmötets ordförande justerar årsmötesprotokollet

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma. Tid 2009-04-19 Plats Hotell Scandic, Södertälje Förbundsstämmans öppnande Förbundsordföranden, Berryl Arvehell,

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2009-05-26 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 32 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

www.brastadgolfcenter.nu/golfklubb Ordinarie årsmöte, Brastad GK Plats: Stångenäs AIS klubbstuga Datum 2009-02-14 Tid: 13:00 Förslag till dagordning 1 Öppnande 2 Fastställande av röstlängd 3 Fastställande

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämman öppnades av WED-Förbundet Region Stockholms ordförande Birgitta Westin. 1. Johnny Karlsson valdes till ordförande för årsstämman.

Läs mer

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga.

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga. Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/2 2016 i IF Rigors klubbstuga. Närvarande: HOF: Sven-Erik Dahlberg Frida Andersson Anders Larsson Fredrik Böregård Peter Badenfelt Tomas

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer