Växjö kommun & Kronobergs län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Växjö kommun & Kronobergs län"

Transkript

1 Växjö kommun & Kronobergs län - En av Sveriges starkaste IT-regioner!? ALMI Företagspartner Kronoberg AB Växjö kommun Linnéuniversitetet/IEC Regionförbundet

2 I Kronobergs län finns 650 IT-företag med närmare anställda. Till denna IT-kompetens kommer anställda vid de stora företagens IT-avdelningar, universitetet mm uppskattningsvis ytterligare minst 1000 personer

3 Agenda Projektbeskrivning Kartläggning av IT-företagen i länet Enkätundersökning svar från 55 företag Är Växjö och Kronoberg en stark IT-region? SWOT Slutsatser Hur arbetar vi vidare?

4 Syfte med kartläggning -att inventera och få kännedom om de företag som finns inom IT-sektorn informera företagen om möjligheten att samverka med Linnéunviersitetet/IEC få kännedom om varandra ökar möjligheterna till samverkan och därmed affärsnyttan för IT-företagen kunna marknadsföra regionen som en IT-region med många IT-företag och professionella inom IT-området använda information som grund till att stimulera nyföretagandet och innovationsklimatet i regionen använda information till att informera, uppmuntra och inspirera ungdomar att välja IT som profession

5 Var har vi hämtat information? WebSelectUC Marknadsinfo (www.uc.se) visade över 1000 företag som blev 635 företag efter urval av 48 SNI-koder. Hemsidor

6 Vi har diskuterat med Linnéuniversitetet, IEC Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA ALMEGA IT&Telekomföretagen Acreo(forskningsinstitut) EITO (European Information Technology Observatory) Kommunerna i länet

7 SNI-koder InternetCity ALMEGA Tillväxtanalys Totalt 48 SNI-koder

8 SNI-koder InternetCity ALMEGA Tillväxtanalys Totalt 48 SNI-koder samt vissa enskilda företag i andra SNI-koder (ev felkodade)

9 Storlek 2% 1% 1% 0% Antal företag Ens.F,Ek/Ideella.För.,KB,HB AB 0 anst. 9% AB 0,5 anst. AB 1 anst. 14% 12% 51% AB 2-5 anst. AB 6-25 anst. AB anst. AB anst. 6% 4% AB anst. AB >250 anst. Data från 635 företag,

10 Storlek Anställda som arbetar på företag med 22% <15 anst. >= 15 anst. 78% Data från 635 företag,

11 Företagsfördelning Antal företag Enskilda firmor 49% 43% Ekonomiska/ideella föreningar Kommanditbolag Handelsbolag 4% 1% 3% Aktiebolag Data från 635 företag,

12 Speciella kompetensområden och nischer Utveckling av ekonomi-, löne-och administrationsprogram Spelutveckling Program för skolsektorn Dokumenthanteringssystem Införande & anpassning av affärssystem Inköpssystem Elektronik-och systemlösningar för tunga fordon/transportörer Hårdvaruhantering Utveckling av skräddarsydda lösningar på webben/mobila

13 Stora koncerner representerade i länet SAAB SAAB Security, SAAB Combitech, Sörman Atea Atea Sverige, Atea Logistics Logica Logica Sverige, Logica Sverige Infrastructure Management Sigma Sigma Exallano, Sigman IT & Management Sweden Systeam Systeam Engineering Partner, Systeam Business Critical Services

14 Större IT-företag i regionen och antal anställda (> 40 anställda) 1/2 VismaSpcsAB : 320 IKEA IT AB : 300 GtechG2 Boss Media AB : 210 InfocareCs AB : 200 Saab AB : 163 AteaLogistics AB : 156 CombitechAB : 130 BluegardenAB : 75 KontekLönAB : 75

15 Större IT-företag i regionen och antal anställda (> 40 anställda) 2/2 AteaSverigeAB : 58 Ist International Software Technology AB : 57 Ist-SverigeAB : 55 SörmanInformation AB : 53 ElanIT Resource AB : 53 Sigma ExallonAB/Sigma IT & Management SwedenAB : 50 CapgeminiSverigeAB : 42

16 Företag i gränslandet som ej inkluderats i kartläggningen Smålandsposten m fl mediaföretag GIV Akt m flreklambyråer Strålfors som arbetar med informationslogistik med stort inslag av IT-tjänster

17 Företag & organisationer med stora IT-avdelningarsom ej inkluderats i kartläggningen IKEA Volvo Kalmar Industries, Electrolux Landstinget Växjö kommun m flkommuner Universitetet

18 Växjö och länets samlade IT-komptens IT-företag i gränslandet IT-företagen Stora företag med ITavdelningar Universitet och annan IT-utbildning

19 635 företag, men hur många är aktiva? Resonemang om vad som gömmer sig i statistiken. Enskilda firmor/ab med omsättning 0 eller marginell omsättning? Man har ingen hemsida, går inte att hitta uppgifter om vare sig telefon eller adress än mindre information om företaget. Vi har hittat: 379 aktiva företag, 302 hemsidor (276 fungerande), 313 e-postadresser (11 formulär och dubbletter), 590 telefonnummer Men vissa med omsättning 0 är kanske nya Svar: Uppskattningsvis 400??? aktiva företag

20 IT-företagens etableringsår Antal ftg Antal ftg Registreringsår Data från 634 företag,

21 I vilka kommuner finns företagen? Antal ftg Antal företag Kommun Data från 630 företag,

22 Antal anställda 3000 Hur många anställda är det i ITföretagen per kommun? Antal anställda Kommun Data från 630 företag,

23 Vad arbetar man med? Segment Hårdvara Mjukvara IT-tjänster/IT-konsult Telekom Media, reklam & PR Antal ftg verksamma i segment Elektronik Övrigt Antal ftg Data från 274 företag,

24 Inom vilka branscher finns kunderna? Areella Tillverkning, gruvor & energi Byggindustrin Handel Bransch Hotell & restaurang Transport & kommunikation Antal företag Fastighet, försäkring, kreditinstitut, företagstjänster Myndigheter, utb., hälso-& sjukvård Andra samhälleliga & personliga tjänster Övrigt Alla segment Antal ftg Data från 221 företag,

25 Enkätundersökning 77 företag har svarat Skickat enkät till 313 e-postadresser (11 formulär och dubletter) Fyra enkäter via har skickats Vissa har vi ringt till Svarsfrekvens: 25 %

26 Hårdvara Mjukvara IT-tjänster Segment Enkätsvaren 77 företag 1: Vad arbetar man med? Telekom Reklam & PR Företag verksamma i segment Elektronik Övrigt Antal ftg

27 Enkätsvaren 77 företag 2: Inom vilka branscher finns kunderna? Areella Bransch Företag verksamma i bransch Tillverkning, gruvor & energi Byggindustri Handel Hotell & restaurang Transport & kommunikation Fastighet, försäkring, kreditinstitut & företagstjänster Myndigheter, utbildning, hälso-& sjukvård Andra samhällelige & personliga tjänster Övrigt Antal ftg

28 Enkätsvaren 77 företag 3: Antal Antal ftg 60 anställda i Kronoberg Ftg m. X anst >30 Antal anställda

29 Enkätsvaren 77 företag 4: Tidigare samarbete m. LNU Nej Ja, annat Ja, LNU 35% 50% 15%

30 Antal ftg Enkätsvaren 77 företag 5 & 7 Intresserad av mer info om: Ja Nej 0 Sam. m. LNU Ftgaktiviteter Svar

31 Enkätsvaren 77 företag 6: Företagen kan tänka sig att: Aktivitet Examensarb. (Sve) Examensarb. (Eng) Studiebesök Gästföreläsare Antal ftg villiga att Sam. m. LNU Inget svar Antal ftg

32 Enkätsvaren 77 företag 8: Rekryteringsbehov de närmaste 3 åren Antal ftg 35 Antal ftg som efterfrågar Antal ftg som efterfrågar >10 Vet ej Rekryterings behov

33 Enkätsvaren 77 företag 9: Efterfrågan kompetens Antal ftg Antal ftg efterfrågar Utbildning

34 Enkätsvaren 77 företag 9: Efterfrågan kompetens Antal ftg efterfrågar Utbildning

35 Inriktning efterfrågan kompetens? IT Telekom Programutveckling Systemdesign IT teknik Datalogi Medieteknik & Design Animation/ljud/media Informationshantering Säkerhet Annat Ekonomi Marketing & sälj Projektledning Erfarenhet

36 Inriktning efterfrågan kompetens? Enbart rekrytering av seniora medarbetare i och med att kunder kräver detta idag. Utbildningen i de flesta fall inte speciellt viktigt. Det viktigaste kommer att vara personens kompetens inte utbildningsnivån. I vår bransch krävs ingen flashig utbildning det viktiga är att man kan visa upp arbetsprov och att man har en brinnande intresse för ljud och bild resten kommer av sig självt!

37 Är Kronoberg & Växjö en stark ITregion? Hur mäter vi?

38 Totalt 42 SNI-koder Kommun Antal IT-ftg enl. SNI-lista Stockholm ,25 Lund ,41 Göteborg ,18 Malmö ,24 Linköping ,58 Karlstad 688 8,03 Växjö 646 7,79 Västerås ,52 Umeå 859 7,45 Luleå 532 7,17 Borås 723 7,00 Jönköping 857 6,73 Sundsvall 626 6,53 Kalmar 394 6,27 Karlskrona 388 6,06 Norrköping 708 5,45 /1000 invånare

39 Vi är starkast i regionen Kommun Antal IT-ftgenl. SNI-lista Växjö 646 7,067 Jönköping 810 6,361 Kalmar 377 6,013 Karlskrona 372 5,807 /1000 invånare Summa IT-företag i Småland & Blekinge Totalt 42 SNI-koder Jämför ex vixlinköping & Norrköping ITföretag

40 4 av Växjös 17 största arbetsgivare är IT-företag

41 Antal IT-ftgmed 5-19 anställda Kommun Antal ftg 5-19 /1000 invånare Procent av tot. ITftg Stockholm ,57 9% Lund 99 0,9 7% Göteborg 467 0,91 8% Malmö 223 0,75 7% Linköping 103 0,7 8% Karlstad 60 0,7 9% 688 Växjö % 646 Västerås 76 0,55 7% Umeå 51 0,44 6% 859 Luleå 532 Borås 723 Jönköping 65 0,51 8% 857 Sundsvall 626 Kalmar 22 0,35 6% 394 ej klar

42 Region Totalt antal IT-företag Stockholm Göteborg ej klar Malmö 2733 Lund 1399 Sydost (Växjö, Karlskrona& Kalmar) 1335 Linköping aspx Jönköping 810 Umeå 808 Norrköping 665

43 Region Totalt antal IT-företag Stockholm Göteborg ej klar Skåne (Malmö & Lund) 4132 Småland & Blekinge /Sydost (Växjö, Karlskrona& Kalmar, ) Linköping Jönköping 810 Umeå 808 Norrköping 665

44 SWOT

45 Styrkor Branschen är stor i Växjö i förhållande till andra städer Starka inom utveckling, försäljning och drift av administrationsprogram, såsom HRM-system Avknoppningar från de stora ger en bra grogrund för nya Serie-entrerprenörer inom branschen Många nystartade företag inom branschen Ett antal stora företag inom handel, industri mm som är bra kunder och som skapar efterfrågan Många av företagen arbetar internationellt/globalt som ger en identitet inom branschen och för regionen. Löneutvecklingen är god inom branschen

46 Svagheter Inget upparbetat nätverk (jf Karlstad) Lite samarbete mellan företagen, eller.. Lite samarbete mellan näringsliv och universitet/högskola, eller. Svårt att rekrytera den personal man efterfrågar Revirtänkande mellan städerna Ingen sammanhållen miljö där IT-företag är lokaliserade (ev undantag I11-området)

47 Möjligheter Ökat samarbete dels mellan företag och universitet Tillväxtmöjligheter för företagen Möjlighet för universitetet att skapa mer attraktiva utbildningar (genom en starkare förståelse av näringslivets behov) En starkare kontaktyta via den genomförda inventeringen av ITföretag ger bättre möjligheter till åtgärder som ger tillväxtmöjligheter för företagen. IKT-sektorn bidrar med tillväxtmöjligheter till andra sektorer i länet Nya arbtetstillfällenskapas inom tjänstesektorn Underlag för infrastruktur, IT-företagen reser mycket, bl a flyg Möjlighet för universitetet att starta industriforskningsprojekt Marknadsföring av Kronoberg som stark IT-region lockar bra personal som underlättar rekrytering och etableringar företag stannar kvar och expanderar Vi kan locka till oss nya etableringar

48 Hot Storstäderna lockar till sig bra personal Andra regioner har redan starkt upparbetade nätverk Företag köps upp och flyttar sina hk:n och/eller nyetablerar sig i storstäderna Företag flyttar till storstäderna

49 Slutsats: Ja, vi är en stark IT-region därför att Vi kan ej slåss mot storstäderna, men vi är starka därefter Slår vi oss samman (sydost regionen) så är vi numerärt starka Många i mellanskiktet (inte stora/små) dvsen bra blandning mellan stora och små företag (?) Vissa spjutspetsområden, men det är också en stor bredd och riskspridning i sektorn Många bra entreprenörer som startat flera olika företag vid flera olika tillfällen (det blir bara bättre)

50 Nästa steg Kort sikt Slutföra kartläggningen & kvalitetssäkra underlagen Pressinformation Göra databasen tillgänglig, hur? Genomföra aktiviteter för målgruppen. Vad? Vem ansvarar? Vem samordnar? Längre sikt Databasen skall hållas levande genom att hålla den uppdaterad Marknadsföra projektet externt Marknadsföra oss som en IT-region Frågeställning bla Hur kommunicera med medlemmarna i IEC? Facebook, Linked in?

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt Regionförbundet södra Småland Kronoberg som innovativ miljö Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt 2 Regionförbundet södra Småland KRONOBERG SOM INNOVATIV MILJÖ Innehåll Innehåll... 3 1. Förord...

Läs mer

Förstudie Kvinnors Företagande

Förstudie Kvinnors Företagande Förstudie Kvinnors Företagande 2012-12-05 info@innerstadengbg.se REVIDERAD 2013-05-20 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 De undersökta företagen... 4 Undersökningsperioden... 4 Tillvägagångssätt...

Läs mer

Nu är de här De vill ha dig Det är din framtid

Nu är de här De vill ha dig Det är din framtid Nu är de här De vill ha dig Det är din framtid Systemvetardagen 2006 Fredagen den 3 mars kl 10-16 i Forum, Kista Projektledaren har ordet och vilken typ av kompetens de är ute efter så du kan matcha deras

Läs mer

Invandrares företagande

Invandrares företagande September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon 08-681 91 00

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH. 8.1 Bakgrund skäl till projektet

Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH. 8.1 Bakgrund skäl till projektet Bilaga 1 1 Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH 8.1 Bakgrund skäl till projektet Regionen behöver nya drivkrafter för att skapa tillväxt utifrån de förutsättningar och utmaningar vi står inför. En viktig

Läs mer

Leverantörer till Life Science i Uppsala

Leverantörer till Life Science i Uppsala 77 Leverantörer till Life Science i Uppsala En studie av Life Sciencesektorns betydelse för Uppsalaregionens teknik- och IT-konsulter Indikatorer för Uppsala BIO 2009:1 Innehållsförteckning Inledning 4

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Tillverkningsindustrin i Kalmar län 2012 nuläge och framtida möjligheter

Tillverkningsindustrin i Kalmar län 2012 nuläge och framtida möjligheter Tillverkningsindustrin i Kalmar län 2012 nuläge och framtida möjligheter 2012-11-16 2/23 rev 2012-12-20 1. Inledning OECD konstaterar i sin analys av Småland, Öland och Blekinge att sydöstra Sverige är

Läs mer

Uppföljning av handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt

Uppföljning av handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt Working paper/pm 2012:05 Uppföljning av handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt Tillväxtanalys har på regeringens uppdrag följt upp de förslag till åtgärder som redovisas i KTH:s handlingsplan

Läs mer

Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner. Rapport 0066

Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner. Rapport 0066 Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner Rapport 0066 Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner Rapport 0066 Tillväxtverkets publikationer

Läs mer

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning Paul SchietekatD Tillgång till bredband Regional digital Digitalt innanförskap : D agenda för : ehälsa E-tjänster och e-förvaltning : D Värmland Handlingsplan 2014-2020 : D Näringsliv, entreprenörskap

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

Arbetsmarknaden i Stockholm Uppsala Mälardalen

Arbetsmarknaden i Stockholm Uppsala Mälardalen Arbetsmarknaden i Stockholm Uppsala Mälardalen för Akademikerföreningen på AstraZeneca i Södertälje I denna rapport vill vi skapa en bild av arbetsmarknadsläget i Stockholm Uppsala Mälardalen för kompetenser

Läs mer

Rapport från Företagarna februari 2012

Rapport från Företagarna februari 2012 Rapport från Företagarna februari 2012 februari 2012 Inledning... 2 Allt fler småföretag, allt fler sysselsatta... 2 Tjänstesektorn allt viktigare... 4 Nya företag och nya företagare... 5 Möjligheter och

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Samarbeten som skapar ömsesidig nytta Linnéuniversitetets studenter och forskare

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Förslag till handlingsplan för ökad inflyttning till länet och ett gott mottagande av de som flyttar hit. Bakgrund Lokal/regional attraktivitet Förslag

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Förord Utflyttning av jobb från Sverige är en fråga som diskuterats livligt under den senaste tiden. Trots de senaste årens

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

IT i landsbygder - IT-användning med fokus på mikroföretag

IT i landsbygder - IT-användning med fokus på mikroföretag Rapport 2010:11 IT i landsbygder - IT-användning med fokus på mikroföretag Tillgång till och användning av elektronisk kommunikation är en viktig förutsättning för tillväxt och sysselsättning. Väl utbyggd

Läs mer

Kompetensbehovet i Sörmland

Kompetensbehovet i Sörmland - En sammanställning av rapporter om Kompetensbehovet i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En

Läs mer

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Tillväxtverket fördelar 90 miljoner kr inom Sverige för att främja kvinnors företagande varav 3,8

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

ALMI FÖRETAGSPARTNER VÄRMLAND AB

ALMI FÖRETAGSPARTNER VÄRMLAND AB BILAGA 4: BESKRIVNING AV VERKSAMHET, ERBJUDANDEN, MÅLGRUPP, MÅL OCH SAMVERKAN PER AKTÖR I denna bilaga återfinns samtliga aktörer inom offentligt finansierade verksamheter, intresseorganisationer, samt

Läs mer

Projekt Stadsutveckling Nordost

Projekt Stadsutveckling Nordost Business Region Göteborg 111216 Projektledare: Pär Abrahamsson Real Consulting Projektledare: Jenny Björckebaum Projekt Stadsutveckling Nordost Kartla ggning Sammanfattning Bakgrund Projektet Stadsutveckling

Läs mer

Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling. Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB

Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling. Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Tidigare

Läs mer