SKADEGÖRELSE OCH FÖLJDERNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKADEGÖRELSE OCH FÖLJDERNA"

Transkript

1 VI HJÄLPER LÄRARE I GRUNDKOLAN ATT UTBILDA I LAG OCH RÄTT KADEGÖRELE OCH ÖLJDERNA UTBILDNINGMATERIAL ÖR MELLANTADIET 1 LÄRAR- HANDLEDNING

2 INNEHÅLL Till dig som använder materialet i undervisningen Lagar, regler och normer Lektionsplanering kadegörelse i vardagen Lektionsplanering 17 Brand Lektionsplanering 21 Klotter Lektionsplanering rån brott till rättegång erie Lag och rätt Ordlista kadegörelse och följderna 2

3 TILL LÄRAREN Till dig som använder materialet i undervisningen Målsättningen med det här studiematerialet är att hjälpa eleverna att nå målen i läroplanen. Genom att visa verkliga rättsfall och följderna av dem, vill vi levandegöra undervisningen. Du kan bryta mot normer utan att göra något olagligt, men var går gränsen? När blir det ett lagbrott? Materialet täcker in hela kedjan från brottet till straffet - gärningsman, brottsoffer, rättegång och följderna för alla inblandade. Material Det här häftet ska komplettera filmerna som finns på Där finns fler faktablad och artiklar som kan vara intressanta i undervisningen. Materialet innehåller film, powerpoints, instuderingsfrågor, diskussionsmaterial och gruppövningar. I den här lärarhandledningen finner du lektionsplanering, fallstudier, fakta i alla kapitel. Verkliga fall Vi tror på att plocka in verkligheten i klassrummet. Vi vill att eleverna ska känna att gärningsmän och brottsoffer är människor. Vid brott drabbas alla. I slutändan får alla i samhället vara med och betala vad det kostar. Vi visar hur det går till. Lokal prägel ör att ytterligare öka intresset för materialet finns det en lokal webb-sida för alla kommuner. Där kan man hitta löpande information om skadegörelse i sin kommun eller sitt närområde. Det kan skapa diskussioner om vad som händer i närområdet och de specifika problem som finns där. Kopplingen till Lgr 11 Målsättning med materialet: - skapa diskussion - få till värdegrundande samtal om rätt och fel - ge eleverna insikt i att skadegörelse får konsekvenser - ta in verkligheten i klassrummet genom autentiska fall Lärande mål Eleverna ska ges förutsättningar att... - utveckla sin förmåga att reflektera hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. (O) - uttrycka och värdera olika ståndpunkter i aktuella samhällsfrågor.(o) - söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet. (O) - utveckla sin förmåga att formulera sig i tal och skrift, samt söka information från olika källor och värdera dessa. (VENKA) - utveckla sin förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap. (BILD) - undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder. (BILD) - utveckla kunskaper om konsumtionens villkor, om sparande, krediter och lån. (Hem- och konsumentkunskap). ortsättning på nästa sida. 3

4 TILL LÄRAREN Kopplingen till Lgr 11, forts yfte Eleverna ska utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor, och samhällsstrukturer där sociala, ekonomiska, och rättsliga aspekter är centrala. (O) Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper i det svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang. (VENKA) Eleverna ska utveckla kunskaper om hur bilder kan skapas och kan tolkas. (BILD) Eleverna ska få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser. (Hem- och konsumentkunskap) Centralt innehåll O 4-6: amhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder, samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället. Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengar till. venska 4-6: Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser. Muntliga presentationer. Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet. Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. BILD 4-6: ramställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text. Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage. otografering och filmande samt redigering i datorprogram. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap. Hem- och konsumentkunskap 1-6: Ungas ekonomi, sparande och konsumtion. 4

5 TILL LÄRAREN yrhörnsövning, förklaring yfte: Huvudsyftet är att ge eleverna tillfälle att träna sig i att våga stå för sina åsikter, att samla koncentrationen och väcka intresse för det tema som avses tas upp. Deltagaren får möjlighet att höra andras argument och träna på att uttrycka, motivera sin egen åsikt och kanske komma till ett nytt ställningstagande. Tillvägagångssätt: Eleverna får en fråga eller ett dilemma som de ska ta ställning till. Olika svarsalternativ finns representerade i klassrummets fyra hörn. Tre av hörnen består av färdiga svarsalternativ och det fjärde är öppet för eget förslag. Den som är ledare börjar med att beskriva frågan eller dilemmat för att därefter redogöra för hörnens olika svarsalternativ. Eleverna tar ställning Nu får eleverna ta ställning och välja något av de fyra hörnen som mest stämmer överens med deras åsikt. Därefter är det fritt att diskutera. Ett annat alternativ är att eleverna, inom varje hörn, diskuterar och berättar för varandra hur de tänker. Därefter får varje hörn tillsammans presentera deras ståndpunkt för hela gruppen. Bredda övningen edan kan man bredda övningen med att ändra berättelsen med följande: Hon som sabbar är din bästa kompis aken som tjejen sabbar är din mormors Det hon sabbar kan orsaka en större olycka Viktigt är att ingen ska styra över vad någon annan ska tycka. Det är viktigt att alla får ha sin egen åsikt. Givetvis är det tillåtet att byta hörn under diskussionen om man ändrar inställning. Om det är någon som blir ensam i ett hörn så är det viktigt att du som lärare ställer dig hos den eleven och leder övningen därifrån. Du som lärare fördelar ordet, så att alla får prata någon gång under hela övningen. Det bör inte utvecklas till en diskussion mellan två personer. Då ledsnar resten. Det är viktigt att endast formulera svarsalternativ som är av positiv art. Om en elev uttrycker ett negativt alternativ så är det viktigt att ställa följdfrågor såsom: Hur tror du att brottsoffret känner sig? Hur skulle du tänka, känna eller tycka om det var din kompis som blev utsatt/om det var du som blev utsatt? 5

6 LAGAR, REGLER OCH NORMER Lagar, regler och normer Lektionsplanering 1. Diskussion - lagar, regler och normer I vårt samhälle har vi en mängd olika lagar och regler. Be eleverna att ge exempel på lagar och regler runt omkring oss. Det kan vara trafikregler, trivselregler i klassrummet, regler inom fotboll och andra sporter, regler hemma i familjen, lagar i verige, m m Varför vi har lagar och regler? Alla olika lagar och regler finns i samhället för att alla ska kunna komma överens och må bra. Vad skulle hända i ett samhälle utan lagar och regler tror du? De starka tar makten, lagarna skyddar ofta dem som är svaga. undera över vilka beteenden som bryter olika normer Exempelvis att inte hälsa tillbaka på någon som hälsat på dig, att tränga sig före i kön, att strunta i duschen efter träningen, att äta rosen på tårtan direkt från tårtfatet, som Pippi Långstrump 2. kapa en bild av vad du tror skulle hända i ett samhälle utan lagar regler och normer Eventuellt kan man inleda med att prata om hur de starka skulle ta makten, och att lagarna ofta skyddar dem som är svaga. Eleverna kan använda sig av olika tekniker - skissa, måla göra ett collage av utklippta bilder... Diskutera bilderna efteråt - vad ger de för budskap, kan de tolkas på olika sätt? 3. Vilka beteenden bryter olika normer? Gör en seriesida Eleverna får fundera över vilka beteenden som bryter olika normer. Exempelvis att inte hälsa tillbaka på någon som hälsat på dig, att tränga sig före i kön, att strunta i duschen efter träningen, att äta rosen på tårtan direkt från tårtfatet, som Pippi Långstrump Därefter får de skapa en seriesida. Tips: gör en mall med tre-fyra rutor på ett A4-papper som eleverna kan rita sin serie på. Diskutera serierna efteråt - vad ger de för budskap, kan de tolkas på olika sätt? 6

7 LAGAR, REGLER OCH NORMER akta Lagar, regler och normer En lag är en regel som riksdagen bestämt. Om du bryter mot en lag får du ett straff. En regel är något man kommer överens om inom en grupp. Till skillnad från en lag så får du inget rättsligt straff om du bryter mot en regel. I spelregler kan det finnas straffsom till exempel rött och gult kort i fotboll, men ingen får sitta i fängelse eller betala böter för att ha brutit en regel på fotbollsplanen. Normer är varken lagar eller regler. De är mer som underförstådda regler som handlar om vad man får och inte får gör i olika situationer för att andra ska tycka att man beter sig normalt. Normer kan vara olika i olika kulturer och ibland uppstår kulturkrockar där normerna inte stämmer överens. 7

8 KADEGÖRELE kadegörelse i vardagen Lektionsplanering 1. Kunskapstest - vad kan klassen om skadegörelse? Låt eleverna svara på frågorna i ant eller falskt? (sid. 12) för att testa sina kunskaper om skadegörelse. Du kan använda sidan som kopieringsunderlag. Ett tips: när ni läst färdigt om skadegörelse kan du låta eleverna göra testet igen för att mäta sina kunskaper. acit finns på sidan 13 i handledningen. 2. Vad är skillnaden mellan bus och skadegörelse? Vad är bus och vad är skadegörelse? kriv upp påståenden från listan nedan på tavlan. Eleverna diskuterar vad som är vad i smågrupper som sedan får redovisa sina svar och hur de tänkt i helklass. Det är fritt fram att komma med fler egna förslag. Att skriva namnet på någon man gillar på toalettdörren. Att kasta sten på en gatlykta. Att klottra på en söndersparkad soptunna. Att smälla smällare i någons brevlåda. Att skräpa ner utomhus. 3. Ordgenomgång före filmen abbet i vardagen skadestånd - den som orsakat en skada kan dömas att betala vad skadan kostar gärningsman - personen som har begått brottet försäkring - genom att betala får man ersättning av försäkringen när något skadas kronofogden - myndighet som ser till att de med obetalda skulder betalar 4. e filmen abbet i vardagen film ilmen handlar om olika fall där ungdomar ägnat sig åt skadegörelse. Vi får se själva brottet och vad det får för konsekvenser för de inblandade och för brottsoffret. 5. Tycker ni likadant? Hur ser ni nu på bus och skadegörelse, vad är skillnaden? Låt eleverna göra listor med förslag på vad som är bus och skadegörelse. Om någon ändrat sig, vad beror det på? 8

9 KADEGÖRELE 6. yrhörnsövning (mer information finns i kapitlet Till läraren ) Hur skulle du göra om du upptäckte en kille som sabbade toaletterna på badplatsen som Peter i filmen? Beskrivning av fyrhörnsövningen finns i Till läraren. Här betyder de fyra olika hörnen: Ringa till polisen. Berätta för mina föräldrar. örsöka få honom att sluta men hålla polisen och föräldrarna utanför. Låtsas som jag inte sett. Ändrade premisser: Peter är din kompis. Det är din mormors sommarstuga som blir vandaliserad. ALTERNATIV: Känns fyrhörnsövningen för avancerad i början så låt eleverna fundera över vad de tycker och svara på frågorna på ett enklare sätt: Eleverna står i ring med ryggen mot varandra och svarar ja eller nej på påståenden genom att räcka upp handen när ingen ser. Eleverna får skriva ner vad de tycker på en post-it-lapp och rösta anonymt med den. 7. Vem sabbar och varför? undera kring Peter i filmen. Varför tror du att Peter vandaliserade toaletterna och fönsterrutorna på Krutudden? Hur tror du att Peter kände sig när polisen kom och knackade på? Om han fortsätter att sabba och klottra i framtiden, vad händer då, tror du? 8. Hur påverkas vi av alkohol? Grupparbete med redovisning. Eleverna väljer ett av följande ämnen eller hittar på ett eget ämne som de vill veta mer om. Vad är alkohol? Hur påverkas vi av alkohol? Alkoholens koppling till olika brott. 9. Reklambroschyr Diskutera först innebörden av ironi och cynism med eleverna. Gör en ironisk reklambroschyr för hemorten. Visa upp de otrevligaste platserna, skadegörelse och klotter och blanda detta med den smörigaste reklamtext du kan komma på. Börja med att gå ut och fota de ställen som ska få vara med i broschyren. 10. Ordfläta Låt eleverna testa sina nya kunskaper genom att göra ordflätan på sidorna acit finns på sidan 16. 9

10 KADEGÖRELE allstudie kadegörelse på badplats 2012 Badplatsen Krutudden i Östhammar den 8 juli 2012 Peter krossar tre fönsterrutor och skadar två toaletter i toalettbyggnaden vid badplatsen. kadorna kostar runt kr att reparera. Vilka konsekvenser får brottet för Peter? ocialt? Vad tycker alla runt omkring om bus och skadegörelse? Peter blev också dömd till 20 timmars ungdomstjänst. Det innebar att han fick jobba gratis på badplatsen i 20 timmar. Ekonomiskt? Peter dömdes att betala kronor i skadestånd tillsammans med sina föräldrar. kadeståndskravet finnns kvar tills det är betalt och Peter får betala dröjsmålsränta om han inte kan betala hela summan på en gång. Juridiskt? Eftersom Peter dömdes för brottet får han en prick i brottsregistret. Hur kommer det att påverka honom i framtiden under de fem år tills pricken är borta? (Han får inte lån till bil eller bostad, han kan inte söka jobb som väktare eller någon utbildning till väktare eller polis.) Kille född 1996 KADEGÖRELE KADETÅND kr UNGDOMTJÄNT 20 timmar

11 KADEGÖRELE Vilka konsekvenser får brottet för andra? ältuppgift Hur drabbas de som vill bada på Krutudden av skadegörelsen? inns det några andra konsekvenser än att toaletterna stängs för reparation? (Otrygghet, rädsla?) akta Bild: Tingsrättens förundersökningsprotokoll Vem är det som utför skadegörelse? kadegörelsebrott är ett vanligt ungdomsbrott. Runt 40 procent av dem som misstänktes för skadegörelse år 2011 var ungdomar mellan 15 och 20 år. Vanliga skadegörelsebrott Vanliga skadegörelsebrott är att förstöra bilar, till exempel krossa rutor, ha sönder däck och repa lack skadegörelsebrott anmäldes 2011, ett stort antal skadegörelsebrott anmäls aldrig. 11

12 KADEGÖRELE Vad vet du om skadegörelse? ant eller falskt? Ringa in eller En person som inte är straffmyndig (dvs under 15 år gammal) behöver inte betala skadestånd om han eller hon åker dit för skadegörelse eller klotter. Var fjärde brand i verige är anlagd. Nästan var femte skolelev tycker att det är okej om en kompis klottrar. Klotter och skadegörelse anmäls allt mer sällan till Polisen. Varje år slängs omkring fimpar på marken i verige. Det sker idag ungefär en anlagd skolbrand om dagen i verige. En fastighetsägare som drabbas av klotter får ut hela summan för att sanera byggnaden från sitt försäkringsbolag. Blir man dömd för något brott får man inte utbilda sig till polis. De flesta som klottrar är pojkar mellan 12 och 20 år. Om man startar en brand i en tom byggnad kan man inte dömas för mordbrand. Kopieringsunderlag 12

13 KADEGÖRELE ACIT: Vad vet du om skadegörelse? ant eller falskt? Ringa in eller En person som inte är straffmyndig (dvs under 15 år gammal) behöver inte betala skadestånd om han eller hon åker dit för skadegörelse eller klotter. Var fjärde brand i verige är anlagd. Nästan var femte skolelev tycker att det är okej om en kompis klottrar. Klotter och skadegörelse anmäls allt mer sällan till Polisen. Varje år slängs omkring fimpar på marken i verige. Det blir badkar fulla med fimpar... Det sker idag ungefär en anlagd skolbrand om dagen i verige. En fastighetsägare som drabbas av klotter får ut hela summan för att sanera byggnaden från sitt försäkringsbolag. alskt - fastighetsägaren får betala självrisk. Blir man dömd för något brott får man inte utbilda sig till polis. ant - så länge man finns med i brottsregistet. De flesta som klottrar är pojkar mellan 12 och 20 år. Om man startar en brand i en tom byggnad kan man inte dömas för mordbrand. ACIT 13

14 KADEGÖRELE Ordfläta sida 1 Tips till läraren: Diskutera orden i ordflätan innan eleverna får lösa den. 2 1 Å 3 4 T 5 N Ö 9 11 B L Ä D Kopieringsunderlag 14

15 KADEGÖRELE Ordfläta sida 2 1. Den som ägnar sig åt skadegörelse kan dömas att betala detta. 2. Kallas den som misstänks för brott under rättegången. 3. En olaglig handling. 4. Tar emot anmälningar om brott. 5. Att slänga skräp utomhus, men inte i en papperskorg. 6. En målares signatur i graffiti. 7. Att utan tillåtelse ta något från någon annan. 8. Hjälper den åtalade under rättegången. 9. En sådan brand har någon tänt med flit. 10. I en sådan avgörs brottsmål (rättegångar om brott). 11. Att förstöra något med vilja. 12. Är den som bara tänker på sig själv. 13. Kan få betala skadeståndet om den som dömts för ett skadegörelsebrott är yngre än 15 år. 14. Kallas den som begår ett brott. 15. Den säger vad vi får och inte får göra i verige. 16. När man tar bort graffiti och klotter. 17. Hjälpas åt. 18. Att ljuga under en rättegång. 19. ammanträde där man reder ut om någon är skyldig till ett brott. Vad vill vi göra enligt ordflätan?... Kopieringsunderlag 15

16 KADEGÖRELE ACIT: Ordfläta K ADE T Å N D 2 Å T A L A D 3 B R O T T 4 P O L I E N N E D K R Ä P N I N G 6 T A G 7 T Ö L D 8 A D V O KAT 9 A N L A G D 10 DOM T O L 11 A B O T E R A EGO I T I K ÖRÄ L D R A R 14 G Ä R N I N G M A N 15 L A G E N 16 K L O T T E R A N E R I N G 17 A M A R B E T A 18 MENED R Ä T T EGÅNG ACIT 16

17 BRAND Brand Lektionsplanering 1. Ordgenomgång före filmen Pojkarna som lekte med elden anlagd brand - när någon startat en brand med flit rättegång - förhandling som ska reda ut om en person som är misstänkt för ett brott ska dömas för det anstiftan - att få någon annan att begå ett brott att väcka åtal - fatta beslut om att en person som är misstänkt för brott ska utredas i domstol konkurs - när ett företag som inte kan betala sina skulder stängs ner belastningsregister - Polisens register över personer som har begått brott 2. e filmen om Pojkarna som lekte med elden film 3. Basfrågor (besvaras i filmen): Vad betyder det att dömas för anstiftan för ett brott? var: Att dömas för att man fått någon annan att begå brottet. Utöver skadestånd och straff, vad får brottet mer för följder för killarna som startade branden i Berga centrum? var: De får en prick i belastningsregistret. ramtida arbetsgivare kan begära utdrag från registret och det kan ge problem när man söker vissa jobb. 4. Diskussionsfrågor: Varför var det ingen av killarna i gruppen som stoppade eldningen vid Berga Centrum? De fyra killarna som tände på dömdes för grov allmänfarlig vårdslöshet och grov skadegörelse. Tre andra killar dömdes för anstiftan till grov allmänfarlig vårdslöshet och grov skadegörelse. Det betyder att de dömdes för att ha fått de fyra andra killarna att tända på. Var det rätt att också de dömdes tycker du? Innan den stora branden hade det anlagts en rad mindre bränder kring Berga Centrum. Kunde man ha gjort något mer för att stoppa utvecklingen? Vem tycker du skulle ha agerat? Pojkarna som dömdes för branden krävs på stora skadestånd. Är det rimligt, tycker du? inns det någon gräns för hur stora skadestånd som rättssamhället bör utkräva, tycker du? 17

18 BRAND 5. Brandförloppet - reportage ök information om vad som händer under en brand och gör ett tidningsreportage med text och tillhörande bilder. ök på internet hur ett reportage kan se ut. Inspirerande frågor kan vara: Hur lång tid tar det innan det bildas tjock, farlig rök? Hur varmt blir det i en villabrand? 6. Muntlig redovisning om bränder Eleverna arbetar i grupp och väljer ett ämne att redovisa för klassen. De kan ta hjälp av powerpoints, bilder, och annat. Ämnesförslag: Hur ska man bete sig när brandlarmet går? kolbränder i verige (verige har flest skolbränder per år i hela världen). kolbränder i verige jämfört med andra delar av världen. 7. yrhörnsövning (mer information finns i kapitlet Till läraren ) Hur skulle du göra om du hörde att några personer skulle tända på något för att få vara med i ett gäng? Beskrivning av fyrhörnsövningen finns på s. 5. Här betyder de fyra olika hörnen: Ringa till polisen. Berätta för mina föräldrar. örsöka få personerna i fråga att inte tända på. Låtsas som jag inte hört. Ändrade premisser: Är det någon skillnad om du vet att de ska tända på vid ett centrum där någon kan skadas? 18

19 BRAND allstudie Vilka konsekvenser får Bergabranden för Elias? ocialt? Vad tycker alla runt omkring om bus och skadegörelse? Vad innebär det att få samhällstjänst? Om man blir omhändertagen enligt LVU kan man tvingas flytta och byta skola. Ekonomiskt? Elias och de andra dömda krävs tillsammans på 14,5 miljoner kronor. Den som har pengar får betala och sedan kräva de andra på pengar. Det kallas solidariskt skadestånd. Juridiskt? Eftersom Elias dömdes för brottet får han en prick i brottsregistret. Hur kommer det att påverka honom i framtiden under de fem år tills pricken är borta? (Han får inte lån till bil eller bostad, han kan inte söka jobb som väktare eller någon utbildning till väktare eller polis.) akta: Anstiftan Anstiftan betyder att få någon annan att begå brott. I verige straffas en anstiftare oftast som om personen själv vore gärningsman. Medhjälp till brott Kan man dömas till om man inte har utfört brottet, men hjälpt någon annan att begå brott. TARTADE BRANDEN I BERGA CENTRUM KADETÅNDKRAV PÅ DE DÖMDA: 14,5 miljoner 19

20 BRAND akta akta: Anlagda bränder Över bränder anläggs i verige varje år, det betyder att var fjärde brand är anlagd. Minst hälften av alla anlagda bränder startas av barn och ungdomar under 18 år. Anlagda bränder kostar samhället över en miljard kronor per år. kolbränder Hälften av alla skolbränder är anlagda och det sker ungefär en anlagd skolbrand om dagen i verige. kolbränderna kostar samhället minst 300 miljoner kronor varje år. Det finns exempel på 13-åringar som blivit skyldiga att betala flera miljoner kronor efter att ha orsakat skolbränder. 20

21 KLOTTER Klotter Lektionsplanering 1. Ordgenomgång före filmen Klotter kostar gripen - en person som misstänks för brott som kan ge fängelse får gripas, föras bort av polisen anhållen - att bli inlåst hos polisen i väntan på att häktas eller släppas fri delbetalning - att betala en skuld eller en vara i flera delar i stället för allt på en gång skattepengar - gemensamma pengar i samhället som har betalats in av dem som arbetar 2. e filmen Klotter kostar film 3. Basfrågor (besvaras i filmen): Hur kan klotter påverka framtiden för den som gör det? (Ekonomiskt, socialt, framtidsutsikter). Vad får det för följder för ett bostadsområde som har problem med klotter? (Det kan bli ännu mer klotter och skadegörelse. Området kan få ett dåligt rykte bland hyresgäster. Ett nedklottrat område kan kännas osäkrare för hyresgästerna). Hur och varför påverkas miljön av klotter? (ör att få bort sprayfärg från väggar krävs det rätt starka kemikalier. Dessa rinner sedan ned i grundvattnet. Det påverkar sedan naturen). Vad menas med nolltolerans mot klotter? (Många anser att klotter föder mer klotter. Det innebär att många företag, fastighetsägare och kommuner ser till att sanera bort allt klotter inom 24 timmar. 21

22 KLOTTER 4. Diskussionsfrågor: # Varför tror du att ungdomar börjar klottra? # kulle det räcka att förbjuda sprayfärg? Vad skulle hända då? # Tror du att lagliga klotterväggar skulle kunna minska klottret? # Hur tror du att man skulle kunna stoppa klottret? Är det omöjligt? Eller kan man informera bort det? inns det andra sätt att få bort det? Diskutera. 5. Vad kostar klottret i din kommun? Vad skulle de pengarna räcka till för roliga saker i skolan som ni skulle vilja göra? Gör en affisch med bilder och text för att redovisa det ni kommit fram till för de andra i klassen. 6. Hur skulle det se ut om ingen gjorde något åt klottret och skadegörelsen? Rita, måla, eller gör ett kollage där du använder bilder från internet för att visa din bild av hur du tror att det skulle se ut om all skadegörelse och allt klottrande fick fortgå. Diskutera bilderna efteråt - vad ger de för budskap, kan de tolkas på olika sätt? 7. Reportage om vad folk på orten tycker om klotter Gå ut på stan och fråga alla ni möter om vad de tycker om skadegörelse. kriv sedan en artikel om folks attityder. ök information om hur en tidningssida ser ut och arbeta med rubriker, ingresser, texter och bilder / illustrationer. Kanske kan någon av de intervjuade tänka sig att vara med på bild? 22

23 KLOTTER allstudie Klotter på bilar och väggar, misshandel 2012 Trädgårdsgatan i Uppsala 30 juli Två män ser Lisa spraya bilar med rosa sprayfärg. Tidigare har hon också klottrat ner två fasader, ett fönster, en biljettautomat, en informationstavla och ett staket. Männen springer efter henne och när de närmar sig svingar Lisa en påse där det finns sprayburkar mot den ena mannen. Hon döms för skadegörelse och misshandel. Vilka konsekvenser får brottet för Lisa? ocialt? Lisa hade dömts för skadegörelse tidigare och därför dömdes hon nu till skyddstillsyn. Det betyder att hon ställdes under övervakning av frivården i ett års tid. Tingsrätten utser en övervakare, som ska hjälpa och stödja den dömde. Om Lisa missköter sig kan hon få nya föreskrifter eller en varning. Om Lisa skulle missköta sig allvarligt kan skyddstillsynen ersättas av en annan påföljd, till exempel fängelse. Begår hon nya brott under prövotiden kan tingsrätten i det nya målet förlänga övervakningstiden eller ersätta skyddstillsynen med en annan påföljd. Tjej född 1988 KADEGÖRELE OCH MIHANDEL KADETÅND kr KYDDTILLYN Ekonomiskt? Lisa dömdes att betala kronor i skadestånd. kadeståndskravet finns kvar tills det är betalt och Lisa får betala dröjsmålsränta om hon inte kan betala hela summan på en gång. Juridiskt? Lisa finns nu med i brottsregistret. Hur kommer det att påverka henne i framtiden under de fem år tills pricken är borta? (Hon får inte lån till bil eller bostad, hon kan inte söka jobb som väktare eller någon utbildning till väktare eller polis.) Vilka konsekvenser får brottet för bilägare, fastighetsägare och kommunen? ältuppgift Hur drabbas den utsatte av skadegörelse? örsäkringar, ekonomi, otrygghet, rädsla? Besök en butik, kiosk, kommun och ett bostadsföretag och någon som ansvarar för skolbyggnader. Ta fram ett faktablad för brottsoffret och ett för den som begått brottet. 23

24 KLOTTER akta Klottrets historia Klotter är ingen ny företeelse. Idag uppskattar vi klotter som gjorts i gamla tider - runskrifter och hällristningar, medeltida klotter på kyrkväggar som berättar för oss hur livet var förr. Dagens klotter är inte alltid lika uppskattat. Vad tycker du om klotter? Kan klotter vara konst? undera över skillnaden mellan gårdagens och dagens klotter. Vem är det som klottrar? kadegörelsebrott och särskilt klotter är vanligt ungdomsbrott. Nästan 60 procent av dem som misstänktes för klotter år 2011 var ungdomar mellan 15 och 20 år. Klotter är ett brott Många ungdomar vet inte att klotter är ett brott. Undersökningar visar att det finns klottrare i alla områden och från alla sociala miljöer. De flesta är unga pojkar, i åldrarna år, som söker spänning och gemenskap i ett gäng. Varför tror du att man klottrar? erie Nästa kapitel är en serie om vad som händer från brottet till rättegången. 24

25 RÅN BROTT TILL RÄTTEGÅNG erien finns som pdf för utskrift på stoppasabbet.nu 25

26 RÅN BROTT TILL RÄTTEGÅNG erien finns som pdf för utskrift på stoppasabbet.nu 26

27 RÅN BROTT TILL RÄTTEGÅNG erien finns som pdf för utskrift på stoppasabbet.nu 27

28 RÅN BROTT TILL RÄTTEGÅNG erien finns som pdf för utskrift på stoppasabbet.nu 28

29 LAG OCH RÄTT traff för skadegörelse och klotter Lektionsplanering 1. Genomgång traff En person som döms för ett brott får också ett straff, eller en påföljd som det också kallas. Vilket straff man döms till beror på vad man har gjort, hur gammal man är och om man dömts för något brott förut. Ålder Det är först när man har fyllt 15 år som man kan åtalas och dömas i domstol. Man ska alltså ha begått brottet efter att man fyllt 15 år. En person som är under 15 år överlämnas till socialtjänsten. Men polisen kan fortfarande utreda händelsen och sedan lämna ärendet vidare. Om man är under 15 år kan man bli skadeståndsskyldig för brottsliga handlingar, även om man inte kan åtalas och dömas. kadegörelse Den som ritar, sprejar eller ristar kan dömas för skadegörelse. traffet är böter eller fängelse i upp till ett år. Ett vanligt straff vid skadegörelse är att förövaren får betala skadestånd för det han eller hon förstört. Den som döms kan få stora skadeståndskrav som hänger med i många år, och en prick i belastningsregistret. 2. Vad är ett fängelsestraff? Gör en mindmap på tavlan och låt eleverna svara på frågan. var: Ett fängelsestraff är samhällets sätt att straffa den som begått ett allvarligt brott. traffet är att berövas sin frihet. Under rättegången bestäms hur lång tid brottslingen ska sitta i fängelse från 14 dagar till livstid. 29

30 LAG OCH RÄTT En prick i belastningsregistret Rikspolisstyrelsen har ett register över alla personer i verige som dömts för något brott. Där står det vilket brott personen har begått och vad påföljden, straffet, blev. Hamnar man i polisens belastningsregister kan det bli svårt att få körkortstillstånd. Det är inte ovanligt att arbetsgivare begär utdrag ur registret när man söker jobb. Man kan heller inte söka vilket jobb som helst. Det blir omöjligt att välja en karriär som polis, väktare, taxichaufför, brandman eller stridsflygare, så länge personen finns kvar i registret.? Det är straffet som avgör hur länge man finns kvar i belastningsregistret. En prick i belastningsregistret tas bort efter tre år om brottet aldrig ledde till åtal och om personen som utförde skadegörelsen var under 18 år. Annars finns pricken kvar i fem till tio år. kadeståndskrav kadeståndslagen: 1 Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan. Lag (2001:732). olidariskt skadestånd: När flera gärningsmän döms att tillsammans betala ett skadestånd, och bara en har pengar - får den som har pengar betala allt och sedan kräva pengar av sina medbrottslingar. Den som begått ett brott kan dömas att betala skadestånd till offret. Det kan handla om ersättning för förstörd egendom, förstörda kläder, en utslagen tand, kostnader för sjukvård, sveda och värk eller kränkning. Vad händer om man inte kan betala skadeståndet? Betalas inte skadeståndet eller dagsböterna hamnar skulden hos kronofogden och du får en betalningsanmärkning. Då blir det nästan omöjligt att ta ett lån, hyra en lägenhet, skaffa ett telefonabonnemang, köpa något på avbetalning eller hyra en vanlig TV-dekoder. öräldrarna kan få betala När förövarna är under 15 år får föräldrarna betala en del av barnens skadestånd. Resterande del får barnet betala när han eller hon börjar arbeta och tjäna pengar. 30

Skadegörelse i vardagen

Skadegörelse i vardagen KADEGÖRELE kadegörelse i vardagen Lektionsplanering 1. Kunskapstest - vad kan klassen om skadegörelse? Låt eleverna svara på frågorna i ant eller falskt? (sid. 5) för att testa sina kunskaper om skadegörelse.

Läs mer

Skadegörelse i vardagen

Skadegörelse i vardagen KADEGÖRELE kadegörelse i vardagen Lektionsplanering 1. Kunskapstest - vad kan klassen om skadegörelse? Låt eleverna svara på frågorna i ant eller falskt? (sid. 5) för att testa sina kunskaper om skadegörelse.

Läs mer

SKADEGÖRELSE OCH FÖLJDERNA

SKADEGÖRELSE OCH FÖLJDERNA VI HJÄLPER LÄRARE I GRUNDKOLAN ATT UTBILDA I LAG OCH RÄTT KADEGÖRELE OCH ÖLJDERNA UTBILDNINGMATERIAL ÖR HÖGTADIET LÄRAR- HANDLEDNING INNEHÅLL 3 6 8 Till dig som använder materialet i undervisningen Lagar,

Läs mer

Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap

Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap Vi ska under några veckor arbeta med rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld

Läs mer

Lag & Rätt. Rättssamhället Rättegången Straffskalan. Straff eller vård? Vilka brott begås? Statistik. Vem blir brottsling?

Lag & Rätt. Rättssamhället Rättegången Straffskalan. Straff eller vård? Vilka brott begås? Statistik. Vem blir brottsling? Lag & Rätt Rättssamhället Rättegången Straffskalan. Straff eller vård? Vilka brott begås? Statistik. Vem blir brottsling? Sverige ett rättssamhälle inget straff utan lag Alla är lika inför lagen ingen

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

LAG OCH RÄTT SAMHÄLLSKUNSKAP

LAG OCH RÄTT SAMHÄLLSKUNSKAP LAG OCH RÄTT SAMHÄLLSKUNSKAP MÅL - Du kommer få en inblick i de lagar och regler som vår demokrati vilar på. - Du kommer efter arbetsområdet ha insikt i hur Sveriges rättsväsende fungerar. LAGAR OCH REGLER

Läs mer

Vad som kan vara ett brott hänger alltså nära samman med hur samhället utvecklas. Det uppkommer nya brott, som inte kunde finnas för länge sedan.

Vad som kan vara ett brott hänger alltså nära samman med hur samhället utvecklas. Det uppkommer nya brott, som inte kunde finnas för länge sedan. LAG & RÄTT VAD ÄR ETT BROTT? För att något ska vara ett brott måste det finnas en lag som beskriver den brottsliga handlingen. I lagen ska det också stå vilket straff man kan få om det bevisas i domstol

Läs mer

Lag och rätt. 22 Civilrätt 23 Äktenskap Giftorätt Skilsmässa Bodelning 24 Arv Bouppteckning Dödsboet 25 Testamente * Juridik

Lag och rätt. 22 Civilrätt 23 Äktenskap Giftorätt Skilsmässa Bodelning 24 Arv Bouppteckning Dödsboet 25 Testamente * Juridik Lag och rätt sid Ord och Begrepp att kunna: 8 Regler Lagar Sveriges Rikes Lag Stifta Riksdagen Polisen Domstolarna 9 Brottsbalken Snatteri Stöld Förtal Rån Våld mot tjänsteman Häleri Olovligt förfogande

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

LAG OCH RÄTT. Brott och straff

LAG OCH RÄTT. Brott och straff LAG OCH RÄTT Brott och straff Olika typer av straff = påföljd En stor del av innehållet i denna powerpoint är hämtat från Brottsrummet.se En person som döms för ett brott får också ett straff, eller en

Läs mer

Rättigheter och Rättsskipning

Rättigheter och Rättsskipning Rättigheter och Rättsskipning Syfte: Lag och Rätt Att eleverna förstår delar av det svenska rättssystemet och sambandet mellan lagar och de skyldigheter vi medborgare har i vårt demokratiska samhälle.

Läs mer

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling Lag och rätt Historik Brott förr självmord, otrohet, annan religiös tro även samma som idag som mord, stöld Straff förr fredslös, även kroppsliga som spöstraff, dödstraff och som idag fängelse Sista avrättningen

Läs mer

Lag och rätt. Normer, regler och lagar.

Lag och rätt. Normer, regler och lagar. Lag och rätt Normer, regler och lagar. Sverige en är rättsstat Rättssäkerhet: Innebär bl. a. att en människa inte kan dömas till något utan att ha genomgått en rättegång. Den anklagade är alltså oskyldig

Läs mer

Så här kan det gå till.

Så här kan det gå till. ETT BROTT BEGÅS Så här kan det gå till. Tre killar begår tillsammans en väskryckning. De åker moped och kör upp jämsides med en äldre dam och rycker väskan i farten. Damen stretar emot och får ta emot

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätten Inledning Den film du strax ska se har tagits fram av Domstolsverket (DV) för att informera om hur en rättegång i svensk domstol går till.

Läs mer

Samhällskunskap LAG & RÄTT. Namn: Grupp:

Samhällskunskap LAG & RÄTT. Namn: Grupp: Samhällskunskap LAG & RÄTT Namn: Grupp: Innehållsförteckning Planering 2 Arbetsuppgifter 5 Begreppsförklaring 14 Från brott till rättegång 16 Påföljder 17 Domstol 18 Grundlagarna 19 Planering v. 14 17

Läs mer

Lag och rätt. Varför begår man brott? Kostnader - ett exempel. Vägen från brott till straff.

Lag och rätt. Varför begår man brott? Kostnader - ett exempel. Vägen från brott till straff. Lag och rätt. Varför begår man brott? Kostnader - ett exempel. Vägen från brott till straff. Förövaren. Det finns flera teorier om varför någon blir kriminell. Två vanliga teorier är arv och miljö. Arv

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2006:891 Utkom från trycket den 26 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om brottsbalken 2 dels

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2016:491 Utkom från trycket den 3 juni 2016 utfärdad den 26 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 förskrivs i fråga om brottsbalken 2 dels att

Läs mer

Att göra en polisanmälan vad händer sen?

Att göra en polisanmälan vad händer sen? Att göra en polisanmälan vad händer sen? Sammanfattning av seminarium om rättsprocessen Plats: Scandic Crown i Göteborg, 7 november 2014 Arrangör: Social Resursförvaltning, Göteborgs Stad, i samarbete

Läs mer

Lag och Rätt 7D och C

Lag och Rätt 7D och C Lag och Rätt 7D och C HT 2016 Information om lärare Lärare E-post Kontrosadress och kontorstider Anders Lennmor Anders.lennmor@stockholm.se Lila arbetslaget, 08:00-16:00 Allmän information Beskrivning

Läs mer

Erik står i mål Lärarmaterial

Erik står i mål Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Boken handlar om Erik som är fotbollsmålvakt. Idag ska de spela match. Hans pappa är tränare och vill gärna att laget ska vinna. I bilen dit

Läs mer

rättegången hur blir den?

rättegången hur blir den? Jag vill veta rättegången hur blir den? www.jagvillveta.se 14 17 år 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2015 Vad är en rättegång? 6 Vägen

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

Riktlinjer för hantering av skadeståndsärenden i samband med skada på kommunens egendom

Riktlinjer för hantering av skadeståndsärenden i samband med skada på kommunens egendom Riktlinjer för hantering av skadeståndsärenden i samband med skada på kommunens egendom Begrepp Skadeståndsansvar uppstår när någon uppsåtligen eller på grund av vårdslöshet vållar skada på egendom och

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

Varför anlägger unga bränder? en första analys av mordbrandsdomar

Varför anlägger unga bränder? en första analys av mordbrandsdomar Varför anlägger unga bränder? en första analys av mordbrandsdomar Sara Uhnoo Material Totalurval: 94 mordbrandsdomar från 10 tingsrätter i Västra Götaland De dömda är mellan 15-25 år Undersökningsperioden

Läs mer

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT?

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? Kan någon hjälpa mig? Hur lång tid tar en rättegång? När preskriberas brottet? Kan jag åtalas för förtal? Det här dokumentet är framtaget för att guida dig om du har

Läs mer

- Hur länge finns han kvar i det registret? - I fem år från dagen för domen.

- Hur länge finns han kvar i det registret? - I fem år från dagen för domen. När klassen arbetar med fallet om hot och våld i kärleksrelationen mellan Claes och Eva, kanske ni funderar kring det straff som Claes dömdes till. Vi har talat med Johan Ström, som är specialist på relationsvåld

Läs mer

Lärarmaterial MAFFIANS Ö. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Benni Bödker

Lärarmaterial MAFFIANS Ö. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Benni Bödker SIDAN 1 Författare: Benni Bödker Vad handlar boken om? Boken handlar om den föräldralöse pojken Marko. Han bor tillsammans med gruppen Gamma som jagar brottslingar. När Markos föräldrar dödades av bankrånare

Läs mer

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten Brottsoffermyndigheten Barns rätt till ersättning i samband med brott Ulrika Forsgren Jurist och beslutsfattare Brottsoffermyndigheten 1 Ersättningsformer Ersättning vid skada till följd av brott Skadestånd,

Läs mer

En lektion om medverkan till brott

En lektion om medverkan till brott OBS! Det här materialet togs fram till den nu nedlagda webbplatsen Brottsrummet.se. Delar av innehållet kan vara inaktuellt eller felaktigt. En lektion om medverkan till brott Lärarhandledning FALLSTUDIE

Läs mer

Samhällskunsk ap 4-6 grundbok

Samhällskunsk ap 4-6 grundbok 1 Samhällskunsk ap 4-6 grundbok Michael Engström Capensis förlag ab 2 Språkgranskning Elin Herrmann Värdefulla synpunkter på innehållet Oskar Anderzén, Jonas Cederquist, Maria Engstrand, Elin Herrmann

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

Etik, normer & lagar. OM allt från språkets betydelse till socialamedier, näthat och hur man lever ett gott liv!

Etik, normer & lagar. OM allt från språkets betydelse till socialamedier, näthat och hur man lever ett gott liv! Etik, normer & lagar OM allt från språkets betydelse till socialamedier, näthat och hur man lever ett gott liv! LPP Samhällskunskap: => Förklara vad som menas med kränkning och mobbning. => Ge exempel

Läs mer

Utsatt för brott? - En skrift för dig som är ung och behöver veta vad som händer om man är utsatt för ett brott

Utsatt för brott? - En skrift för dig som är ung och behöver veta vad som händer om man är utsatt för ett brott Utsatt för brott? - En skrift för dig som är ung och behöver veta vad som händer om man är utsatt för ett brott Som förlaga till denna skrift har vi fritt använt oss av broschyren Utsatt för brott? som

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Slutsatser utifrån elevenkäterna 82 elever som gjort Brandtemat och 82 elever som inte gjort Brandtemat, samt 58 elever som gjort Brandtemat för ett år sedan,

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

Mina barn skulle aldrig klottra!...eller?

Mina barn skulle aldrig klottra!...eller? Mina barn skulle aldrig klottra!...eller? Gribbylundstunneln skapar trivsel och trygghet och underlättar klottersaneringen avsevärt genom glasemaljmaterialet. Hjälp oss att göra skillnad! Nedsprejade busskurer,

Läs mer

AVSNITT 3. Skuld. Skuld. Koll på cashen 1

AVSNITT 3. Skuld. Skuld. Koll på cashen 1 AVSNITT 3 Koll på cashen 1 Ordlista Avgift en ersättning som du betalar kreditgivaren för att få låna pengar. Den täcker de kostnader kreditgivaren har för att låna ut pengar till dig, till exempel kreditprövning

Läs mer

Till dig som har anmält ett brott

Till dig som har anmält ett brott 6 Till dig som har anmält ett brott Du har anmält ett brott till Polisen. Genom din information är det möjligt för oss att utreda och förhoppningsvis klara upp brottet. Informationen kan också bidra till

Läs mer

Handlingsplan för att minska klotter och skadegörelse

Handlingsplan för att minska klotter och skadegörelse LULEÅ KOMMUN HANDLINGSPLAN 1 (6) 2011-04-11 Handlingsplan för att minska klotter och skadegörelse Fastställt av kommunstyrelsen 2007-04-16 Reviderad 2011-04-11 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON/ VÄXEL MOBILTELEFON

Läs mer

Se mig Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11. Eleverna tränar på följande förmågor. Författare: Bente Bratlund

Se mig Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11. Eleverna tränar på följande förmågor. Författare: Bente Bratlund sidan 1 Författare: Bente Bratlund Vad handlar boken om? Jonna och Sanna var bästa kompisar och gjorde allt tillsammans. De pratade om killar, viskade och skrattade tillsammans, och hade ett hemligt språk

Läs mer

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet 3 Leva i Sverige Kriminalpolitik Kriminalpolitik är alla de åtgärder som samhället sätter in för att begränsa brottsligheten. I regel tänker vi på rättsväsendet och på det arbete som utförs av polis, åklagare,

Läs mer

Pass 3 Bygga ett samhälle

Pass 3 Bygga ett samhälle Kursplaner åk 1 3 Pass 1 Vad är ett samhälle? Samhällskunskap Att leva i närområdet Centrala samhälls funktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola. Yrken och verksamheter i närområdet.

Läs mer

Rättegång. Åklagare: Vad har Gabriel Arwidson och Jon Righard för inställning till detta?

Rättegång. Åklagare: Vad har Gabriel Arwidson och Jon Righard för inställning till detta? Rättegång Välkomna! Jag heter Ludvig Löfqvist och är domare i rätten idag. Vi har endast en nämdeman, Otto Jeppsson, eftersom de övriga var på semester, som även är notarie, samt målsägare Line Gustavson,

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Studier rörande påföljdspraxis m.m. Lunds domarakademi 31 maj 2013

Studier rörande påföljdspraxis m.m. Lunds domarakademi 31 maj 2013 Studier rörande påföljdspraxis m.m. Lunds domarakademi 31 maj 2013 1 Enhetlig påföljdsbestämning Vilka skäl kan anföras för att påföljdsbestämningen bör vara enhetlig? Är påföljdsbestämningen i Sveriges

Läs mer

Sluten ungdomsvård år 2000 Redovisning och analys av domarna

Sluten ungdomsvård år 2000 Redovisning och analys av domarna Allmän SiS-rapport 2001:4 Sluten ungdomsvård år Redovisning och analys av domarna Av Anette Schierbeck ISSN 1404-2584 2001-02-25 Dnr 120-182- FÖRORD Som ett led i uppföljningen av sluten ungdomsvård har

Läs mer

LärarHandledning lektion 2

LärarHandledning lektion 2 LärarHandledning lektion 2 Till lektionen finns fördjupningsuppgifter och ordlista. 1 Skuldkollen - Kunskap för livet om pengar och skulder. Lektion 2 I lektionen varvas fakta med filmer och diskussionövningar.

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Utsatt för brott. andra upplagan. Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk

Utsatt för brott. andra upplagan. Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk Utsatt för brott andra upplagan Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk Utsatt för brott? (andra upplagan) är tänkt att på ett lättförståeligt sätt ge en sammanfattad bild av den straffrättsliga processen

Läs mer

Ordförande och sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen. 74/2012 Betänkanden och utlåtanden. OSKARI nummer OM 5/41/2012 HARE nummer OM006:00/2012

Ordförande och sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen. 74/2012 Betänkanden och utlåtanden. OSKARI nummer OM 5/41/2012 HARE nummer OM006:00/2012 14.12.2012 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Genomförande av tolkningsdirektivet Tolkningsarbetsgruppen Ordförande och sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen 74/2012

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 2014-08-28 Ett tryggare Sverige I Sverige ska människor kunna leva i trygghet, utan att behöva oroa

Läs mer

AMIR. Boken handlar om: Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor:

AMIR. Boken handlar om: Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: IDAN 1 Boken handlar om: Olle och Amir är bästa kompisar. En dag, på rasten, ser Olle att Amir är ledsen. Han frågar vad det är, men Amir vill inte berätta. Olle ser tre killar bakom Amir. De säger: Brunt

Läs mer

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm SOU 2007:6 Målsägandebiträdet ett aktivt stöd

Läs mer

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN Jämställdhetsmålen En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet

Läs mer

Samhällskunskap Civics

Samhällskunskap Civics 1 Ämnesprov, läsår 2012/2013 Ersättningsprov Samhällskunskap Civics Delprov A1 Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen.

Läs mer

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar 4 HÖRN Vad är 4 hörn? Ledaren ger ett påstående, deltagarna får välja på att ställa sig i ett hörn, tre hörn har givna val och ett är öppet. Forma smågrupper utifrån hörnen och låt deltagarna diskutera

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

Har du utsatts för brott?

Har du utsatts för brott? Har du utsatts för brott? Kort information om stöd och ersättning Misshandel Hot Våld Särskilt sårbara brottsoffer Mordför Stalkning Ofredande sök Internetrelaterade brott Sexuella övergrepp Brott med

Läs mer

Rutiner för polisanmälan om brott i skolan och anmälan till socialtjänsten när barn/elev far illa

Rutiner för polisanmälan om brott i skolan och anmälan till socialtjänsten när barn/elev far illa Rutiner för polisanmälan om brott i skolan och anmälan till socialtjänsten när barn/elev far illa Innehåll BAKGRUND... 3 RUTINER FÖR POLISANMÄLAN OM BROTT... 3 VAD MENAS MED BROTT?... 4 ANMÄLAN... 4 KONSULTATION...

Läs mer

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling Lag och rätt Historik Brott förr självmord, otrohet, annan religiös tro även samma som idag som mord, stöld Straff förr fredslös, även kroppsliga som spöstraff, dödstraff och som idag fängelse Sista avrättningen

Läs mer

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRATT DOM meddelad i Gävle Mål nr B 2402-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

Trakasserier och kränkande särbehandling

Trakasserier och kränkande särbehandling Trakasserier och kränkande särbehandling Alla medarbetare i Lunds kommun ska erbjudas en trygg arbetsmiljö där alla möts av respekt. I detta ingår att inte utsättas för kränkande särbehandling, sexuella

Läs mer

1 Utkast till lagtext

1 Utkast till lagtext 1 Utkast till lagtext Regeringen har följande förslag till lagtext. 1.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken Härigenom föreskrivs i fråga om brottsbalken 1 dels att 6 kap. 3 ska upphöra att gälla,

Läs mer

Ett samarbete mot utanförskap och mobbning

Ett samarbete mot utanförskap och mobbning Lärarhandledning Ett samarbete mot utanförskap och mobbning Gilla: Hata Horan har kommit till genom ett samarbete mellan Johanna Nilsson, Pocketförlaget och Friends. Vi vill att du som läser ska bli berörd,

Läs mer

Landet Demokratien. Om arbetsbladet

Landet Demokratien. Om arbetsbladet Om arbetsbladet I den här övningen får eleverna i grupper fundera, argumentera och ta ställning i demokratifrågor. Ämnets aktualitet och förankring i skolans styrdokument gör att övningen kan användas

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Lärarhandledning ELTON FÅR EN IDÉ av Ann Fagerberg Embretsén

Lärarhandledning ELTON FÅR EN IDÉ av Ann Fagerberg Embretsén 1 Lärarhandledning ELTON FÅR EN IDÉ av Ann Fagerberg Embretsén 2 3... Läsförståelse- och diskussionsfrågor 3... Kursplan svenska 3... Kursplan samhällskunskap 4... Kursplan bild 4... Barnkonvention 5...

Läs mer

Jag vill inte Lärarmaterial

Jag vill inte Lärarmaterial sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Dina och Isak. De har varit tillsammans länge och Isak har flyttat in till Dina. Dina älskar Isak och tycker att de har det

Läs mer

Lärarmaterial. Hundra hugg. Vad handlar boken om? Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor:

Lärarmaterial. Hundra hugg. Vad handlar boken om? Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: SIDAN 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Aisha och hennes bror Karim. Karim har inget tålamod och är väldigt arg hela tiden. Han trivs inte i skolan och hotar familjen,

Läs mer

Att få sin sak prövad i en opartisk domstol

Att få sin sak prövad i en opartisk domstol Tingsrätten Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. Domstolarnas uppgift är att handlägga mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. De allmänna domstolarna

Läs mer

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Jojo, som är tillsammans med Ivar. Ivar gillar att ta bilder av Jojo, när hon är lättklädd eller naken. Han lovar Jojo, att

Läs mer

Låt eleverna reflektera enskilt eller i grupp kring följande frågor. Samla sedan eleverna och diskutera frågorna.

Låt eleverna reflektera enskilt eller i grupp kring följande frågor. Samla sedan eleverna och diskutera frågorna. TORSTEN BENGTSSON Sidan 1 Lea och snöbollskriget Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Lea brukar ha följe med Erik till skolan men idag är Erik sjuk. När Lea kommer till skolan, står Hugo och kastar snöbollar,

Läs mer

Elevs skadegörelse skolans möjlighet att kräva ersättning analys

Elevs skadegörelse skolans möjlighet att kräva ersättning analys Page 1 of 5 JP Skolnet Elevs skadegörelse skolans möjlighet att kräva ersättning analys Senast ändrad: 2007-01-17 Utgivare: JP Infonet Vilka regler gäller för en skolas möjlighet att få ersättning för

Läs mer

Skadestånd och Brottsskadeersättning

Skadestånd och Brottsskadeersättning Skadestånd och Brottsskadeersättning Barns och ungas rätt till ekonomisk upprättelse efter brott som de utsatts för eller bevittnat Ann Lundgren Jurist och beslutsfattare Brottsoffermyndigheten 1 Brottsoffermyndigheten

Läs mer

Att få sin sak prövad i en opartisk domstol

Att få sin sak prövad i en opartisk domstol Tingsrätten Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. Domstolarnas uppgift är att bereda mål, fatta beslut och döma på ett rättssäkert och effektivt sätt. De allmänna domstolarna

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

Johanna, Yohanna. -lärarhandledning Tage Granit 2004

Johanna, Yohanna. -lärarhandledning Tage Granit 2004 Johanna, Yohanna -lärarhandledning Tage Granit 2004 Syfte Syftet med lärarhandledningen är att skapa olika sätt att bearbeta filmen och teaterföreställningens tema; mobbing och utanförskap. Genom olika

Läs mer

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång BROTTMÅLS- RÄTTEGÅNGENS FÖRLOPP I HOVRÄTTEN Före rättegången kan man vänta i det gemensamma väntrummet. Den som vill vänta i ett enskilt väntrum

Läs mer

Avdelningen för JURIDIK. Britta Forsberg C 430

Avdelningen för JURIDIK. Britta Forsberg C 430 Britta Forsberg 054 700 13 15 britta.forsberg@kau.se 11C 430 Stöld BrB 8:1. 4 rekvisit: 1. Olovligt tagande utan lov ta annans sak. 2. Äganderättskränkning saken tillhör annan. Ej vilda djur. 3. Tillägnelseuppsåt

Läs mer

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson AVmedia dagen 20151027 Ses offline Milla Skoglund Stina Nilsson Varför "ses offline"? AVmedia utbildning Många kränkningar på nätet, Trygghets gruppen Lektion 1 Kontrakt Kontrakt Kontrakt SES OFFLINE?

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om godkännande av Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp och till lagar som har

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

Upptäck Samhälle. Provlektion: Hur genomför man ett demokratiskt beslut?

Upptäck Samhälle. Provlektion: Hur genomför man ett demokratiskt beslut? Upptäck Samhälle Upptäck Samhälle är ett grundläromedel i samhällskunskap för årskurs 4-6 som utgår från de fem samhällsstrukturerna i Lgr 11. Författare är Göran Svanelid. Provlektion: Hur genomför man

Läs mer

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen Lag om ändring av 10 kap. i strafflagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i strafflagen (39/1889) 10 kap. 5 3 mom., sådant det lyder i lag 875/2001, ändras 10 kap. 2 och 3, 6 1 mom. samt 9 och 11,

Läs mer

Sida 1 av 5 Barnkonventionen för barn och unga FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, antogs 1989. Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska

Läs mer

INFORMATION OM BROTTSOFFERS RÄTTIGHETER

INFORMATION OM BROTTSOFFERS RÄTTIGHETER Tietoa rikoksen uhrin oikeuksista SELKORUOTSI 8.8.2017 INFORMATION OM BROTTSOFFERS RÄTTIGHETER I den här broschyren kan du läsa om information som brottsoffer har rätt att få av myndigheterna. Informationen

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

Dimitras resa Elevmaterial

Dimitras resa Elevmaterial Dimitras resa Elevmaterial Hej! Visste du att alla barn har rätt till en meningsfull fritid? Vi på Majblomman arbetar för att förbättra barns villkor och vi har en vision om att alla barn ska få vara med

Läs mer

Två HD-domar om ungdomstjänst

Två HD-domar om ungdomstjänst Två HD-domar om ungdomstjänst RättsPM 2007:18 Brottmålsavdelning December 2007 Två HD-domar om ungdomstjänst Högsta domstolen har nyligen meddelat två domar som gäller tillämpningen av påföljden ungdomstjänst.

Läs mer

Ungas attityder till att vittna

Ungas attityder till att vittna Ungas attityder till att vittna - En enkätundersökning bland 1 650 ungdomar i Stockholms län som besökte Ung08 i augusti 2007 Inledning Våga Vittna är ett arbete för att starta en dialog med ungdomar om

Läs mer

Personer lagförda för brott år 2000

Personer lagförda för brott år 2000 Personer lagförda för brott år 2000 Här ges en kort sammanfattning av statistiken över personer lagförda för brott (lagföringsstatistik). Lagföringsstatistiken används framförallt för att kunna följa utvecklingen

Läs mer