Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6"

Transkript

1 Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Slutsatser utifrån elevenkäterna 82 elever som gjort Brandtemat och 82 elever som inte gjort Brandtemat, samt 58 elever som gjort Brandtemat för ett år sedan, fick fylla i varsin enkät. Det är en jämn fördelning mellan skolor från stan och från landsbygden i samtliga grupper. Den första frågan löd: Du märker att det har börjat brinna i huset som du befinner dig i. Det kommer rök in i rummet som du är i. Vad gör du? Eleverna fick sedan skriva fritt. Här nedan är en sammanställning och jämförelse över de vanligaste svaren: 48% 32% 52% 68% 55% 45% Flera skrev att de skulle ringa 112/Brandkåren. Antalet som skrev detta var fler bland de som haft temat, än för de som inte haft temat. Enkäten visar också att kunskapen sitter kvar hos de flesta efter 1 år. Bland de elever som inte haft Brandtemat fanns det barn som i sina kommentarer tydligt visar hur viktigt det är att de får kunskap om området. Exempel: Blir förvirrad. Vet inte vad jag ska göra utom att springa ut. (Flicka) AAAAAAAAA och sedan lägger jag mig ner på golvet. (Pojke)

2 Jag skulle få panik. (Pojke) De flesta elever skrev att de tog sig ut ur huset på olika sätt: Hur man tar sig ut Springer/går Kryper för att röken är giftig 5% Hur man tar sig ut Springer/går Kryper för att röken är giftig 11% 65% 30% 54% 35% Hur man tar sig ut Springer/går Kryper för att röken är giftig 8% 14% 78% Eleverna som haft Brandtemat visade sig ha en större kunskap, procentuellt sett, om att röken är giftig och att den stiger uppåt. Alltså att man krypandes ska ta sig ut ur huset för att inte andas in röken.

3 Nästa fråga i enkäten lyder: Vilka tre saker behövs för att det ska kunna brinna? (Brandtriangeln) Eleverna fick sedan skriva fritt. Här nedan är en sammanställning och jämförelse över i vilken utsträckning eleverna är medvetna om att det behövs syre, brännbart material och värme för att det ska brinna: Kan Brandtriangelns alla tre delar Kan Brandtriangelns alla tre delar Kan Kan inte Kan Kan inte 21% 37% 79% 63% Kan Brandtriangelns alla tre delar Kan Kan inte 41% 59%

4 Eleverna som haft Brandtemat har en större kunskap om vad som krävs för att det ska kunna brinna, vilket är viktig kunskap bland annat för att veta hur du hindrar en eld från att sprida sig, hur du kväver den, brandfarliga områden osv. Nästa fråga handlar om konsekvenser av en brand. Hur medvetna är eleverna om att om någon tänder på en skola eller fritidsgård, så rubriceras det som mordbrand, eftersom någon skulle ha kunnat befinna sig i skolan, eller så kunde branden sprida sig, så att någon kunnat dö. Att det rubriceras mordbrand även om avsikten bara var att elda lite. Frågan löd: När någon tänt eld på en skola, dagis eller fritidsgård brukar det rubriceras (kallas för) mordbrand, även om branden skedde efter stängning. Varför kallas det mordbrand? Eleverna fick sedan skriva fritt. Här nedan är en sammanställning och jämförelse över svaren: Varför brottet rubriceras som mordbrand Någon kunde ha dött Avsikten var att döda någon Vet ej/fel svar Varför brottet rubriceras som mordbrand Någon kunde ha dött Avsikten var att döda någon Vet ej/fel svar 28% 56% 40% 48% 16% 12% Varför brottet rubriceras som mordbrand Någon kunde ha dött Avsikten var att döda någon Vet ej/fel svar 24% 12% 64%

5 Klasser som haft Brandtemat har en större kunskap om konsekvensera av en brand och varför det rubriceras som mordbrand. Hur många elever är medvetna om konsekvenserna av att tända på, när det kommer till vem som beslutar om böter och hur mycket. I vilken utsträckning är eleverna medvetna om att det blir en rättegång? Och att det i det svenska systemet är en domare och nämndemän som beslutar. Frågan löd: Emma 15 år har varit med och tänt eld på en fritidsgård. Vem bestämmer om hon ska böta något och hur mycket? Eleverna fick sedan välja mellan en rad alternativ och kryssa i det som de trodde var rätt. Här nedan är en sammanställning och jämförelse över svaren: Vem beslutar om konsekvenserna av en brand? Chefen för fritidsgården En jury vid en rättegång En domare & nämndemännen vid en rättegång Polisen eller Räddningstjänst 0% 83% 10% 7% Vem beslutar om konsekvenserna av en brand? Chefen för fritidsgården En jury vid en rättegång En domare & nämndemännen vid en rättegång Polisen eller Räddningstjänst 27% 16% 50% 7%

6 Vem beslutar om konsekvenserna av en brand? Chefen för fritidsgården En jury vid en rättegång En domare & nämndemännen vid en rättegång Polisen eller Räddningstjänst 7% 10% 9% 74% En mycket större andel av de elever som gjort Brandtemat hade kunskaper om detta i jämförelse med de som inte gjort temat. Avslutningsvis kom två frågor som syftar till att se hur eleverna själva skulle ha agerat i ett moraliskt dilemma. Den första frågan löd: Din kompis Erik tänker klottra på en vägg. Vad tycker du om det? Eleverna fick sedan välja mellan en rad alternativ och kryssa i det som de själva tyckte. Här nedan är en sammanställning och jämförelse över svaren: Inställningen till klotter Det är ok att klottra Det kanske är lite fel, men jag tycker inte att det är så farligt Om han inte riskerar att åka fast är det ok Nej, det är absolut inte ok 0% 8% 8% Inställningen till klotter Det är ok att klottra Det kanske är lite fel, men jag tycker inte att det är så farligt Om han inte riskerar att åka fast är det ok Nej, det är absolut inte ok 2% 21% 84% 66% 11%

7 Inställningen till klotter Det är ok att klottra Det kanske är lite fel, men jag tycker inte att det är så farligt Om han inte riskerar att åka fast är det ok Nej, det är absolut inte ok 2% 17% 76% 5% De elever som varit på Brandtemat tyckte i större utsträckning att det är fel att klottra. Den andra frågan löd: Din kompis Stina tänker lunta (elda) lite försiktigt på en äng. Vad tycker du om det? Eleverna fick sedan välja mellan en rad alternativ och kryssa i det som de själva tyckte. Här nedan är en sammanställning och jämförelse över svaren: Inställningen till att lunta Det är ok att lunta Inställningen till att lunta Det är ok att lunta Lite försiktigt ibland är ok Lite försiktigt ibland är ok Bara om hon har med sig vatten så att hon snabbt kan släcka elden igen Nej, absolut inte 0% 5% 52% 43% Bara om hon har med sig vatten så att hon snabbt kan släcka elden igen Nej, absolut inte 1% 10% 45% 44%

8 Inställningen till att lunta Det är ok att lunta Lite försiktigt ibland är ok Bara om hon har med sig vatten så att hon snabbt kan släcka elden igen Nej, absolut inte 4% 2% 59% 35% Fler av de elever som varit på Brandtemat ansåg det som fel att lunta.

9 Slutsatser utifrån fokusintervjuerna För att få reda mer på vad elever som varit på Brandtemat tyckte om det hela, har vi gjort fokusintervjuer med elever från två klasser. En av grupperna var 12 elever från en 5:a från en skola ute på landsbygden. Den andra gruppen var 12 elever från en 5:a från en skola som ligger i stan. Här nedan följer frågorna och en sammanställning av elevernas svar och uppfattningar: Vad tyckte ni om förarbetet till Brandtemat filmerna? Filmen Övertändning : Jag lärde mig hur snabbt eld kan spridas och hur fort det går när något börjar brinna. Jag lärde mig brandtriangeln; syre, bränsle, värme. Filmen Fritidsgården brinner : Här var åsikterna lite blandade. De flesta tyckte att filmen var bra och viktig för temats helhet. Några tyckte till och med att den var det bästa på hela temat. Medan några tyckte att filmen var tråkig och overklig. Vad var din upplevelse av att gå in i delen av fritidsgården som brunnit? (Containern) Det var jättekul och spännande. Man kände sig som en riktig brandtekniker. Jag tyckte att det var läskigt att se när allt var nerbrunnet. Flera av eleverna refererade till hur det såg ut inne i containern. Vad tyckte ni om Navetbesöket att analysera bevismaterial? Roligt att göra testerna. Intressant att kolla fingeravtryck. Spännande att ha på sig handskar. Kul men svårt att lista ut askan. Roligt att blanda kemikalier och att jämföra olika lågor. Man lärde sig massor av saker som man inte visste innan. Man lärde sig hur man kunde kolla om det var elfel på kablarna, då var det små plumpar i de kablarna. Det var kul, men det var för kort tid, för man hann inte kolla alla kläderna. Vad tycket ni om efterarbetet till Brandtemat rättegången? Det var jättekul att vara med om hur en riktig rättegång går till, även om vi inte gjorde exakt, eftersom att vittnena fick sitta kvar. Det var roligt och intressant att höra vad de andra skulle säga, att alla i rättegången hade lite olika syn på allt. Samtliga elever tyckte att det hade varit roligt. Generellt var det så att de som haft lite större roller var än mer nöjda, än de som haft lite mindre roller. Vad blir konsekvenserna om du är med och tänder på någonstans? Man får en prick i registret. Man kan bli misstänkt om det blir en till brand i samhället. Man kan hamna i fängelse. Man kan ju råka döda någon som brinner inne och då blir man ju en mördare. Man kan få betala böter. Också vi ( i vår ålder) kan få betala böter. Man kan få så stora skulder att man inte har råd att betala dem. Domaren och nämndemännen bestämmer vad man ska få betala för böter. Man blir åtalad för mordbrand, även om det inte är någon där inne. Det kan bli rättegång och förhör med polisen. Man kan dö, brinna upp eller skada sig. Det kan förstöra ens iv.

10 Vad var roligast med Brandtemat? Här tyckte eleverna olika. Det var ganska jämt fördelat mellan filmen, containern, Navet-besöket och rättegången. Många tyckte att allt var lika roligt. Eller som en tjej sa: Att få vara med om allting ända från början till slutet. Någonting som var tråkigt? Några tyckte att filmen Fritidsgården brinner var tråkig och lite overklig, men att den var viktig för själva temat. Några som varit sjuka vid någon av delarna i temat tyckte att det var tråkigast. Det var också tråkigt att det var för kort tid på Navet, de hade velat stanna längre. Fick du veta någonting som du inte visste innan? Jag visste inte vad H2O var. (Replik från annan elev: Det visste inte jag heller. Det är ju vatten på kemispråk!) Jag lärde mig hur snabbt eldar sprider sig. Brandtriangeln och hur man utreder en brand. Hur man tar fram fingeravtryck och kollar aska. Man fick typ tänka mycket och lista ut olika saker. Hur en rättegång går till och hur de olika personerna sitter. Vad alla i en rättegång heter och vad de gör. Vissa ord som till exempel vittnesed och tingsnotarie. Varför tror ni att ungdomar startar bränder? Grupptryck. De vill vara tuffa och coola. Adrenalinkick. Hämnd. Testa något nytt. Skoj för stunden, men de förstår inte vad som kommer att hända. Samtliga var överens om att man i Brandtemat lär sig vad som händer när det brinner, och konsekvenserna av att tända på. Vad kan man göra för att de ska låta bli? Om man får lära sig om detta, så vill man inte göra det sen. När man får veta konsekvenserna och hur mycket skulder som man kan få.

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

En olycka händer så lätt

En olycka händer så lätt En olycka händer så lätt Handledning och faktafördjupning Målgrupp 9-13 år En olycka händer så lätt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per Steffensen Illustrationer: Sanna Pärli

Läs mer

Få kvinnor inom bilportens litteratur

Få kvinnor inom bilportens litteratur Få kvinnor inom bilportens litteratur Ämne: Sv/so Namn: Tove Andersson Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning FÅ KVINNO INOM BILSPORTENS LITTERATUR... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG

Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG Jag vet hur det känns, att vara fångad i sig själv. Varför är det så svårt att förstå? Är det så svårt att se.. är det så svårt att älska mig? Älska mig är baserad

Läs mer

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det GUNILLA CARLSSON KENDALL Snubbel tråden ADHD Så funkar det Bruksanvisning Till alla mammor och pappor eller andra vuxna: Läs gärna en liten bit i taget tillsammans med barnet. Hjälp till att hitta svaren

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Internationell feriepraktik, 2013

Internationell feriepraktik, 2013 Internationell feriepraktik, 2013 CITAT FRÅN ELEVERNAS SKRIFTLIGA RAPPORTER Efter de två veckor vi befann oss i London känner jag mig berikad. Berikad på ny kunskap; hur det är att jobba i en butik, hur

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling Första upplagan: 20 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter i samarbete med UMO.se Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s

Läs mer

VEM BRYR SIG!? 1 ARBETSMATERIAL TILL ETIKVIDEO ANNA EHDE MALMBERG FÖR ÅLDRARNA 9-14 ÅR OCH ROLF HAMARK

VEM BRYR SIG!? 1 ARBETSMATERIAL TILL ETIKVIDEO ANNA EHDE MALMBERG FÖR ÅLDRARNA 9-14 ÅR OCH ROLF HAMARK VEM BRYR SIG!? 1 ARBETSMATERIAL TILL ETIKVIDEO FÖR ÅLDRARNA 9-14 ÅR ANNA EHDE MALMBERG OCH ROLF HAMARK 1 2007 Datatext Anna Ehde Malmberg, Hamark Produktion Layout: Datatext Anna Ehde Malmberg Materialet

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

www.triaden.eu Utvärdering Triaden 2013-2014 Innehållsförteckning

www.triaden.eu Utvärdering Triaden 2013-2014 Innehållsförteckning Utvärdering Triaden 2013-2014 På följande sidor presenterar vi utvärderingen av Triaden läsåret 2013-2014. Vi vill tackar alla som på något vis har deltagit! Vänliga hälsningar Steve Olsson Kruse, Triadenansvarig

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Rissa von Hult. Tina Persson Hälsoinspiratören www.friskoteket.eu

Rissa von Hult. Tina Persson Hälsoinspiratören www.friskoteket.eu Rissa von Hult Det var en dag i april år 2000 jag var ute på min postrunda och stannade som vanligt till på fårfarmen i Hult för att lämna post. Den här dagen kom vi in på att jag gärna skulle vilja ha

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Varför skola? Intervju med några barn i år F-2 ht- 07

Varför skola? Intervju med några barn i år F-2 ht- 07 Varför skola? Intervju med några barn i år F-2 ht- 07 Marianne Stålhane Ja, men förstår du inte att du måste gå i skolan. Varför måste man gå i skolan? För att lära sig saker och ting förstås. Vad då för

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Vad menar vi med rika problem och vad är de bra till?

Vad menar vi med rika problem och vad är de bra till? ROLF HEDRÉN, EVA TAFLIN & KERSTIN HAGLAND Vad menar vi med rika problem och vad är de bra till? Den här artikeln ansluter till Problem med stenplattor i Nämnaren nummer 3, 2004. Här diskuterar vi vad vi

Läs mer

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer