Protokoll Skolkonferens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Skolkonferens 2014-11-20"

Transkript

1 Protokoll Skolkonferens Närvarande: Jennie Blom ordf 8A Jari Ljungquist sekr 8B Maria Papec 9C Magnus Holm 7D Patrik Christierson 9B Anna Lena Andersson 8A Tina Bjerhag 8A Alice Rostgaard Evald 7C Rosa Thelander 7D Lennart Sallegård, lärarrepresentant Ulrika Svensson, fritidsledare Sadaf Timori, elevrådsrepresentant Sunny Petersson, elevrådsrepresentant Ann Wikström, rektor Elevrådet informerar Elevrådsrepresentanterna Sunny års 8 och Sadaf års 9 inledde konferensen med att informera lite allmänt om olika satsningar och önskemål som elevrådet försöker att driva igenom på skolan. Studiehallen har man fått in ritningar och olika förslag på ommöblering samt tillsatt en liten grupp som ska sammanfatta det hela. Man har kommit med förslag på att utvärdera lärarna, bedömningen ska endast vara till för den berörde läraren och ska vara ett underlag för att se hur läraren ligger till kvalitetsmässigt med sin undervisning. Lärarna har rätt att vara anonyma om de önskar det. Elevrådet ska fixa en egen sida på Hofgårdsskolans hemsida där man kan läsa om deras arbete samt presentera sina medlemmar, deras visioner och ambitioner inför framtiden. Skolan har fått lite investeringspengar för att använda till olika förbättringar. Vidare så tycker de att det har blivit mycket bättre och lugnare på skolan, speciellt nu som organisationen har blivit mer komplett i och med att rektorstjänsten blivit tillsatt. Man sitter på bestämda platser i lektionssalen, man får inte välja sin bänkkamrat utan det kan bli någon som du aldrig umgås med, något som upplevs positivt eftersom man jobbar bättre tillsammans. Man har fasta tider då alla klasser på skolan byter placering samtidigt. Mobil disciplinen har blivit bättre nu eftersom de flesta lärarna inte tillåter mobilanvändande på lektionerna vilket gör att eleverna får mer uträttat på sin lektionstid, tydliga regler som alla följer.

2 Man tycker att s-tiderna är jättebra men det kan vara svårt att få plats vissa gånger, speciellt på mattelektionerna då det är många som behöver hjälp, några får hjälp på ordinarie lektion med hjälp av extra lärare. Rektorn säger att skolan har förstalärare, flera av dem är mattelärare som går utbildning och då är frånvarande vilket gör att det blir mindre matte för eleverna, men det kommer att ske en förändring. På frågan om det generellt är många elever som går på extrahjälp i matte svarar rektorn att det finns ganska många elever med behov av stöd eller annan anpassning här på skolan, men hur man ligger till rent generellt kan hon inte svara på. Man arbetar på att försöka sprida ut eleverna till fler lektionssalar så att alla som behöver hjälp ska få plats. Rektorn säger att de håller på med resursfördelning och får utvärdera vart det leder. Skolan har två specialpedagoger på 270 elever och med dem så har man kontinuerliga möten för att bli uppdaterade om statusen på skolan, om någon klass behöver extra stöd, dessa två är en resurs som skolan tycker är bra. En del av elevernas mognadsprocess är elevens förståelse för sitt eget ansvar för sitt lärande. Därför jobbar man med struktur, ansvarstagande, regler etc. Lärarna försöker pusha eleverna och med bra argument få dem att satsa på de ämnen som de ligger dåligt till i, inte bara i de ämnen som läraren själv undervisar eleven i då det visat sig att det finns klassföreståndare som inte undervisar sina egna elever i ett enda ämne. Samtidigt så trycker man hårt på att eleven på sin s-tid, ska gå på lektionerna i de ämnen som eleven själv är intresserad av och inte för att kompisarna är där. Skolan erbjuder även läxhjälp. Det har varit sex till tio elever som har valt att gå på dessa. Läxhjälpen sker direkt efter skolans slut bara för att det ska vara hanterbart med undervisning (alla dagar utom fre- sön). Reglerna säger att man inte får lägga det på ordinarie skoltid. Man vet inte om man kan fortsätta erbjuda läxhjälp, eftersom skolan inte får fortsatt ekonomiskt bistånd. Nu så har man löst bemanningen av läxhjälpen med att ordinarie lärare går in ha har dessa timmar. Efter utvärdering får man se hur det blir efter årets slut. Sunny tycker att läxhjälpen är bra även att hon får bra hjälp med läxorna hemma, man måste försöka att få elever som behöver extra hjälp att tycka det är bra och på så sätt locka andra elever. Det är svårt att motivera eleverna till att utnyttja den hjälpen då de tycker att det är skämmigt! Kanske ett namnbyte kan ändra på det.

3 Ulrica Svensson Fritidsledare informerar Hon tycker att stämningen på skolan är bra men hon upplever ett lugn som hon tror beror på lite olika faktorer, något mindre elevantal mot föregående år är en av dem, att rektorn visar sig och rör sig mera i skolmiljön tror hon är ytterligare en faktor som påverkar, det är ganska mycket verksamhet igång på rasterna. Aktiviteterna är X-box, pingis, airhockey bord, många spelar vanliga sällskapsspel. Skolan har fått en ny syslöjdslärare som sällan stänger sin dörr, så de elever som vill fortsätta att jobba med sina arbeten är fria att göra det. Man har pratat mycket om tobak och konstaterat att det har minskat oerhört mycket, de har inte alls det problemet i år. Man tror att trenden håller på att vända och att man håller sig ifrån detta. Problemet är elever som är vanerökare med stöd från föräldrarna, något som skolan inte kan påverka mer än att säga till dem att de inte får röka på skolans område. På frågan om droger så har man inte märkt någon droghantering eller försäljning av droger, man har däremot haft misstanke om droger och gjort vissa drogtester, skolan har en drogpolicy som de följer och vid minsta misstanke så kontaktas vårdnadshavare som man tillsammans med försöker få till en åtgärd. Skolan har även ett tätt samarbete med vård & fält. Vidare informerar Ulrica om julavslutningen den 19 december och att de har planer på att ändra den eftersom de har lucia och veckan efter julavslutning och för personalen men framför allt musikläraren så är det mycket jobb med instrument som ska finnas, ljudet ska fungera, mikrofoner och det är minst en dags arbete för att få allt att fungera. Eleverna ska träna på instrumenten och för allt detta arbete så har man börjat tänka om och ändra på konceptet så det skapades ett forum för detta. Man har diskuterat med elevrådet och festkommittén vad man kan göra för något. Som en röd tråd i detta så arrangerar man en julfight som med början vecka.47 och varje tisdag så är man i sina hemklassrum där man klassvis kommer att få ett uppdrag att lösa på tid. Det är frågor som är kopplade till olika ämnen samt praktiska lösningar osv. De tre klasserna som når högst resultat kommer att vara finalister ute i Hofgårdshallen, där man kommer att svara på frågor samt utföra en del praktiska uppgifter och då få fram två finalister som får fajtas om segern. Rektorn och elevrådet kommer att prata lite i mellan samt dans och lite olika inslag som filmvisning, allsång, julsång. Det kommer att vara prisutdelning för 1-2 och 3:e, det tar ca en timma, efteråt så går man till klassrummet och sedan är skoldagen slut vid kl: Föräldrarna är inte tänkta att var med på avslutningen, men de föräldrar som kommer är givetvis välkomna.

4 Det är nattinnebandy i sporthallen den 12 december mellan kl: med kiosk, grillning av hamburgare för högstadiet och gymnasiet, anmälan dit senast 5 december. Ulrika utryckte önskemål om att få föräldrar att hjälpa till i kiosken som är på läktaren. Jennie mailar ut till gruppen för intresseanmälan. Rektor Ann Wikström Informerar Vidare diskuterades utvecklingssamtalen då vissa föräldrar upplever dem som bra med bra upplägg och bra dialoger mellan lärare och elev medans andra upplever raka motsatsen med information bara någon timma från sista läraren innan utvecklingssamtalet, man hade helt enkelt inte fått in matriser, uppgifter från några lärare. Lennart tycker att hans utvecklingssamtal har gått bra då han försöker sitta ner i god tid med varje elev och ge en kort information på 3-4 minuter, men han har full förståelse för de lärare som bara har en timma i veckan i ämnet! Är eleven borta den veckan så dröjer det ytterligare en vecka till nästa gång. Egentligen så ska man inte behöva ha utvecklingssamtal utan eleverna får feedback löpande, elever och föräldrar måste samverka för att eleverna ska nå målen, problemet är när eleverna inte berättar hur de ligger till för föräldrarna utan håller det för sig själva. Matrisen vill skolan inte lägga ut i Edwise eftersom den inte är reviderad, men man ska kunna få den i pappersform även om så inte har skett. Rektorn tar med sig detta och ser om det kan ske en förbättring. Eftersom edwise är ganska nytt så har Hofgårdsskolan inte jobbat något direkt i den plattformen, det man har gjort i edwise under hösten är att man vecka 43 började skapa ett klassrum för varje klass där man kan lägga in olika sorters information som t.ex. filer, läxor etc. Problemet är att skolan har pedagoger som inte är bekanta med det verktyget så det kommer att ta lite tid innan de är insatta med edwise som plattform. Det är skolans ambition att man ska använda edwise eftersom den plattformen i första hand är till för eleven som då kan gå in och kolla vad som händer i klassen, men även att föräldrar ska få insyn och information om vad eleven står i sitt lärande. Edwise används redan på låg och mellanstadiet. Lärarna har varit lite skeptiska mot Läroplattformen eftersom det har strulat en del men allt eftersom man lär sig edwise så ser man dess potential då man kan göra så mycket i programmet även om det är krångligt. Som elev måste man förbereda sig med att strukturera och planera inför gymnasiet och därför görs detta redan i högstadiet. Aktuellt på skolan Skolan fått nyanlända vilket betyder att det är trångt om platserna så man kommer att flytta den internationella gruppen till B-huset som har två klassrum med grupprum så att de får lära sig svenska språket, lättare ämnen, praktiska ämnen som slöjd, idrott, matte etc.

5 för att slutligen placeras i ordinarie klasser så fort det går för att kunna få betyg i nionde klass. Det haltar men skolan har gjort så gott de kan efter de förutsättningar som ges då man önskar att man kunde gjort mycket mera, man skulle vilja ha kartläggning på varje elev för att se hur de ligger till kunskapsmässigt. Vi får hela tiden fler nyanlända till skolan och man jobbar hårt med att hinna kartlägga elevernas kunskapsnivåer för att kunna möta deras behov. Än så länge har vi ett glapp mellan resurser och behov. Rektorn är orolig för frånvaron på skolan, både giltig och ogiltig frånvaro, skolan försöker utreda vad det är för orsaker som gör att elever avviker. Varje månad så tar man ut en lista på varje elev och har man en frånvaro på 20 % så tas en dialog upp med elev och förälder där man förklarar för dem hur allvarligt det är, det är ett komplext problem. Det finns en handlingsplan för skolfrånvaro på Sävsjö kommuns hemsida som är för alla där det står tydligt vad som gäller. Skolan har ett åtgärdsprogram som de följer vid för mycket frånvaro. Rektorn tycker att det är positivt när föräldrar besöker skolan och intresserar sig för elevernas skoldag och hoppas att flera kommer. Vidare informerade rektorn att man haft en skyddsrond, en trevlig sådan på skolan där alla klasser fick varsitt skyddsronds protokoll där man fick fylla i det som man tyckte var dåligt på skolan beträffande miljön, något som genererade i ett antal felanmälningar. Betygen ska sättas och höstbetyget kan eleverna se på edwise och vårterminens betyg får niorna i pappersform. Lucia och julavslutning kommer att vara den 17/12 och så har de fått en inbjudan att gå ner till Röda kvarn och titta på filmen en oväntad vänskap. Lennart säger att han är nöjd med eleverna, de är duktiga tycker han. Rektorn säger att det är problem att få lärare till framförallt internationella gruppen något som är likadant i alla skolor eftersom migrationsverket ligger efter med betalning till kommunen. Skolan har några lärare som inte är behöriga bland annat en i Svenska A, det går ut annonser vid jämna mellanrum för att få in behöriga lärare. Man bör se över hur man gör med elever som är blyga och inte vågar fråga sin lärare när de får problem, något som hämmar deras lärande. Föräldrarna tycker att utvecklingssamtalet borde tidigareläggas då man tycker att det är väl sent att ha dem i slutet av året.

6 Kommande skolkonferens: Torsdag den 19 feb kl: Vid protokollet Jari Ljungquist sekr. Justeras Ann Wikström rektor Jennie Blom ordf. Föräldrarådet

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Grupp 1 Vi känner att vi implementerat no hands up och använder oss av det på en för oss lagom nivå. Vid varje nytt möte så går vi igenom föregående mötesinnehåll.

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

2. Tecken, signaler och situationer

2. Tecken, signaler och situationer 2. Tecken, signaler och situationer Skolan är en miljö där olika tecken på att elever lever inom en hederskontext kan upptäckas tidigt. Fast det är inte givet att lärare och skolpersonal uppmärksammar

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

Innehållsförteckning. Kartläggning... 6 Resultat av kartläggningen... 6

Innehållsförteckning. Kartläggning... 6 Resultat av kartläggningen... 6 Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriskolan Växthuset och dess fritidsverksamhet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vision och syfte... 3 Definitioner...

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Vi utbildar världsmedborgare! Projektledare och rektor Renée Dahlberg,

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Redovisning skolenkät och arbete vid föräldraråd på skolorna.

Redovisning skolenkät och arbete vid föräldraråd på skolorna. Redovisning skolenkät och arbete vid föräldraråd på skolorna. 20140218 et här är en redovisning av de svar som kommit in dels vid föräldramöten med igerbergets skolas föräldrar och dels via den enkät

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

Friendsrapporten 2014

Friendsrapporten 2014 Friendsrapporten 2014 INNEHÅLL Innehåll OM RAPPORTEN 3 12 & FRIENDS TRYGGHET I SKOLAN 4 RESULTATEN I KORTHET 14 SKOLANS OTRYGGA PLATSER 5 INLEDNING 16 LÄRARNAS KUNSKAP OM MOBBNING 6 KRÄNKNINGAR I SKOLAN

Läs mer

Metodhäfte: Rekrytera barn

Metodhäfte: Rekrytera barn Metodhäfte: Rekrytera barn Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Utredning Barn- och utbildning

Utredning Barn- och utbildning DNR: KS 2010-69 Utredning Barn- och utbildning Konsekvensanalyser för utredningsspår inom område Barn & Utbildning Bilaga 2 Innehåll 1 Bakgrund... 4 2 Personalens synpunkter... 4 2.1 Förskola... 5 2.1.1

Läs mer

INFORMATIONSTRÄFFAR Lär känna verksamheten i åk. 6-9 den 18 nov kl 18 i Enhagen. Årskurs 6 hösten 2015. Enhagen

INFORMATIONSTRÄFFAR Lär känna verksamheten i åk. 6-9 den 18 nov kl 18 i Enhagen. Årskurs 6 hösten 2015. Enhagen Årskurs 6 hösten 2015 Enhagen INFORMATIONSTRÄFFAR Lär känna verksamheten i åk 6-9 den 18 nov kl 18 i Enhagen Vårt motto Kunskap genom engagemang och kompetens Vår vision Alla elever ska känna glädje och

Läs mer

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Detta underlag kan med fördel användas av medarbetarna i de enskilda arbetslagen när arbetet med indikatorerna diskuteras och

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

Upplands Väsby Musikskola

Upplands Väsby Musikskola Upplands Väsby Musikskola Observatörernas namn och kommun Anna Nilsson Lavén, Salem Jesper Andersson, Stockholm Cecilia Frostenson, Stockholm Veckor för observationen: Vecka 10-12 år 2010 Innehållsförteckning

Läs mer

Därför ska du välja Mjölby Gymnasium!

Därför ska du välja Mjölby Gymnasium! viktig information från mjölby gymnasium Det viktiga är att alla gör sin egen grej Tips som gör ditt val enklare... För Mårten är valfrihet och personlig utveckling viktigast i skolan Goda råd från coachen

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer