Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:"

Transkript

1 VALHANDLINGAR Sammansättning för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Ida Nilsson, P10 Viktor Lindholm, M11 Rebecca Lind, M12 Joel Mars Bodell, M12 Christian Öhrman, P13 Linnea Kåwe, P13 Nils Henningsson, P13 Mark Ekvall, M13 Till sammankallande för valdes Ida Nilsson. Arbetssätt Inför läsårets andra SM har granskat befintliga intervjuunderlag och kravprofiler från tidigare år och därefter kompletterat och utvecklat materialet med vad som ansetts behövligt. Målsättningen för underlagen som tagits fram för posterna är att de ska spegla sektionens gemensamma bild av hur verksamheten bör utföras och utvecklas i framtiden. Ansökningsperioden för posterna var mellan 1 och 15 februari. Information kring valen nådde ut till sektionens medlemmar via: Maskinsektionens hemsida Maskinsektionens Facebook-sida Affischering på anslagstavlor i M-byggnaden och Smörjis Ansökan eller nominering till poster har gjorts via ett formulär på Maskinsektionens hemsida. Efter ansökan/nominering har kontaktat de sökande/nominerade och genomfört intervjuer samt talat med referenser vid behov Stockholm 1 (20)

2 Ordförande Ordföranden har det övergripande ansvaret för hela sektionens verksamhet och dess ekonomi. Därför har sökt en person som visar på stort ansvarstagande, engagemang för sektionen och god ledarskapsförmåga. Därtill bör kandidaten ha konkreta idéer och visioner för sektionens framtid. Tidigare erfarenhet av styrelsearbete är meriterande men inget krav. Totalt antal sökande: 1 Jonathan Cressell Jonathan Cressell Intervjuad av: Ida Nilsson och Rebecca Lind Personligt brev Hej, Mitt namn är Jonathan Cressell. Jag går mitt andra år på maskinteknik och sitter för närvarande som vice ordförande i Styrelsen, där jag tidigare suttit som ledamot sedan Höst-SM 2013 då jag valdes till Ettans post. Jag söker nu till posten som ordförande för Maskinsektionen. När jag först sökte Ettans post uttryckte jag att mitt intresse för administrativt arbete och min uppskattning av mottagningen var de två främsta anledningarna till att jag ville engagera mig. Detta förändrades efter ett par månader i styrelsen, och mitt fokus skiftades till den pågående utvecklingen av vår kära sektion. Detta har stått sig till idag och har om något har min motivation förstärkts ytterligare. Självfallet har jag kvar mitt intresse för det administrativa och efter en phösning ligger mottagningen mig ännu varmare om hjärtat. Men efter att jag har fått se vad vi kan åstadkomma önskar jag än mer att dedikera min tid till vår kära sektion och dess framtid, för att säkerställa en så fulländad studietid som möjligt för var och en av våra medlemmar. Ända sedan jag valdes till ledamot har jag fått se många delar av sektionens olika verksamheter, och jag har fått god inblick i vad THS centralt arbetar med efter ett år i Kårfullmäktige. Som vice ordförande har jag under året arbetat nära ordförande och tycker mig ha god förståelse för vad åtagandet som ordförande innebär. Som ordförande vill jag bland annat fortsätta arbetet med den interna kommunikationen. Min vision är att ingen på sektionen ska behöva gå miste om nyheter och information gällande event, rekryteringar, biljettsläpp med mera. Att det ska finnas en databas med allt du behöver veta för att kunna göra det bästa av din tid på Maskin. För att åstadkomma detta ska till att börja med en ny hemsida arbetas fram. Detta arbete har påbörjats, och vi behöver ta vara på medlemmarnas åsikter gällande funktionalitet samt kommunicera med andra sektioner för att dra nytta av deras erfarenheter. Vi behöver lägga upp en plan för lanseringen som ger oss möjlighet att sälja in denna nya informationskanal hos sektionen. En av de poster med stört arbetsbördan är kassören. För att balansera ut detta och underlätta för denne behöver ekonomiarbetet på sektionen utvecklas vidare, vilket även kunde leda till ett djupare samarbete mellan sektionens organ. I samarbete med de som har ekonomiska ansvar på sektionen vill jag som Stockholm 2 (20)

3 ordförande finna en lösning till detta och därmed ge kassören bättre förutsättningar för att arbeta strategiskt med sektionens ekonomi. Vår omgivning utvecklas och jag vill att Maskin ligger i framkant. Som ordförande önskar jag lägga vikt på att utbilda de på ansvarsposter inom aktuella ämnen så som Jämlikhet, Mångfald och Likabehandling (JML). Jag vill bredda antalet engagemangsformer på sektionen och variera de evenemang vi arrangerar. Det finns mycket för oss att arbeta med. Detta var några av de punkter jag vill lägga extra vikt vid. Med vänliga hälsningar, Jonathan Cressell s beskrivning Jonathan går andra året på Maskinprogrammet och har tidigare pluggat IT på KTH i Kista och pluggat i Japan. Där var han engagerad i studentlivet och han har under sin tid på Maskin engagerat sig i styrelsen, studienämnden, phösningen, spexet, internationella mottagningen och kårfullmäktige. I styrelsen hade han först Ettans post och nu i år posten som vice ordförande. Att kandidera till posten som ordförande ser han som ett naturligt steg då han vill fortsätta med styrelsens arbete. I rollen som ordförande vill Jonathan framförallt jobba med styrelsens arbetssätt, slutföra övergången från en funktionärsstyrelse till en fullt strategisk styrelse, etablera nämndrådet och förbättra sektionens interna kommunikation. Hans vision för sektionen är att den ska bli ännu större och att möjligheterna för medlemmar att engagera sig ska bli fler, utan att kvalitén för den sakens skull försämras. Han vill att Maskinsektionen ska vara en förebild för andra sektioner och bli bättre för varje år. Jonathan säger att han i rollen som ordförande skulle känna ett stort ansvar gentemot sektionen och styrelsen. Han ser även ordförandeposten som en möjlighet att få en fantastisk erfarenhet och ett tillfälle att utvecklas. Tidigare har Jonathan varit ledare i idrottssammanhang och i studentlivet i Japan. Det viktigaste i sitt ledarskap tycker han är att lyssna på de man leder, att alla ska känna sig välkomna och att jobba för en bra gruppdynamik. s utlåtande tycker att Jonathan är väl kvalificerad för rollen som ordförande. Han har bred erfarenhet från sektionen och övriga THS som han kan ta med sig erfarenhet ifrån. Han är väl insatt i vad rollen innebär efter sina två år i styrelsen och verkar beredd att ta på sig ansvaret den innebär. Därtill ger han ett ödmjukt intryck inför möjligheten att leda sektionen. Referenser som pratat med tror att Jonathan skulle göra ett utmärkt jobb på posten. tror på Jonathans engagemang och ser en tydlig vilja att göra ett bra jobb. väljer att förorda Jonathan Cressell till posten som ordförande Stockholm 3 (20)

4 Vice ordförande Vice ordförandes främsta roller är att vara ordföranden behjälplig, leda nämndrådet och ansvara för sektionens samt styrelsens externa representation. har letat efter en person som visar stort engagemang för sektionen, har förmågan att verka stöttande åt ordföranden och samtidigt kunna ta egna initiativ för att driva sektionen framåt. Totalt antal sökande: 1. Rebecca Borglund Rebecca Borglund Intervjuad av: Ida Nilsson och Rebecca Lind Personligt brev Hej SM! Jag heter Rebecca Borglund och innehar Ettans Post i Styrelsen under läsåret Efter några otroligt utvecklande och roliga månader känner jag mig inte klar med styrelsearbetet, det finns otroligt mycket att bygga vidare på. Jag har fått en unik inblick i sektionen, lärt mig hur den drivs och vad det faktiskt innebär att vara styrelse på en sektion. Därför tror jag att jag är mer än redo att axla rollen som Vice Ordförande med det utökade ansvarsområde det innebär. Jag ser det som en spännande utmaning att exempelvis hålla i NR, bistå Ordförande och ibland närvara vid evenemang som Ordförande inte kan närvara vid. Tiden som Ettans Post har varit mer givande än jag förväntat mig. Jag har jobbat mycket på att definiera Ettans Post, tydliggöra både den och övriga verksamhetens arbete för våra efterträdare. Det som driver mig är förändringar till det bättre, att göra skillnad. Att se att fler engagerar sig i sektionen är också oerhört drivande. Antalet sektionsmedlemmar har ökat stabilt de senaste åren och det är något jag tycker är viktigt att bibehålla. Utöver detta är det essentiellt att främja samarbetet inom sektionen, att skapa bra relationer utskotten och Styrelsen emellan. Att därefter stäcka sig ytterligare och förbättra samarbetet med övriga sektioner är ett långsiktigt och relevant mål. I nuläget är jag involverad i två stora projekt som jag gärna skulle fullfölja. Främst arbetet med den nya sektionslokalen men dessutom ett mentorprogram som jag tror skulle vara till stor nytta för studenterna på sektionen. Viktiga egenskaper hos en Vice Ordförande enligt mig är förmågan att se alla i en grupp och lyfta fram deras individuella egenskaper. Att gruppmedlemmarna känner sig välkomna och når sin fulla potential i det gemensamma arbetet är ett mål jag har. Detta är något jag anser mig ha goda erfarenheter inom efter att ha jobbat som reseledare, koordinator samt med att utbilda ungdomar inom ledarskap. Mina starka sidor är att kunna hålla många bollar i luften med struktur och ett stort engagemang vilket jag tror kan gynna mig som Vice Ordförande Stockholm 4 (20)

5 s beskrivning Rebecca går sitt första år på Design- och produktframtagning. Hon innehar för närvarande Ettans post i styrelsen, vilket hon tycker har varit väldigt roligt och givande. Hon vill nu fortsätta styrelsearbetet och även ta mer ansvar, och söker därför till vice ordförande. Innan KTH har hon arbetat med logistik, ekonomi och som skidguide. I styrelsen har hon bland annat arbetat med sektionslokalsflytten och undersökt möjligheterna att starta ett mentorprogram. Som vice ordförande skulle hon vilja fortsätta med sina projekt men ser rollen som övergripande snarare än projektspecifik. Att hålla i trådarna, organisera och se helheten i sitt arbete är något hon strävar efter och hon drivs av att se förbättringar och resultat av sitt och styrelsens arbete. Som vice ordförande anser hon att ens främsta roll är att vara ordförandens högra hand och att det därför är viktigt med ett nära samarbete så att båda håller koll på arbetsgången för att hon ska kunna ta över uppgifter om det krävs. I styrelsen tycker hon att det är viktigt med tydlig kommunikation, bra riktlinjer och att styrelsemedlemmarna stöttar varandra. Hon poängterar att det är viktigt med struktur och tydliga mål så att alla har en enhetlig bild av arbetet. Rebecca tycker att styrelsen har ansvar för att nivån av seriositet i sektionen är balanserad, så att det inte blir för mycket åt det ena eller andra hållet. Att leda nämndrådet är något hon ser ger ännu mer inblick i sektionen och skulle vilja arbeta för att få ett bättre samarbete med styrelsen. Hon poängterar att det är viktigt att lära känna varandra och har förslag på hur det kan ske. Något hon själv upplevde när hon tillträdde Ettans post var att det finns relativt lite underlag för hur sektionen fungerar internt och externt mot resten av THS. Hon tycker att det är onödigt svårt att komma in som ny och har arbetat för att förtydliga detta och vill fortsätta förbättringsarbetet framöver. s utlåtande anser att Rebecca är väl insatt i vad rollen som vice ordförande innebär och har en vilja att utföra ett bra arbete på posten. Hon ger intrycket av att vara driven, strukturerad och mån om gruppdynamiken i styrelsen. Hon verkar förstå vikten av en god sammanhållning i gruppen och ett tätt samarbete med ordföranden. Hon har konkreta idéer för arbetet, något som tycker är mycket positivt. Eftersom Rebecca går sitt första år ser det som naturligt att inte ha full koll på hur de olika organen i sektionen fungerar eller erfarenheten att kunna blicka så långt framåt och bakåt i tiden för sektionen, något som tycker är viktigt då styrelsens arbete främst är visionärt. Trots detta tycker att Rebecca är väl lämpad för posten då hon visar stort engagemang och vilja att lära sig mer om och förbättra sektionen. Hennes organisationsförmåga och tidigare erfarenheter gör henne kvalificerad för posten. Referenser som pratat med stärker denna bild och tror att Rebecca skulle passa väldigt bra som vice ordförande. väljer att förorda Rebecca Borglund till posten som vice ordförande Stockholm 5 (20)

6 Kassör Till posten som kassör har letat efter en noggrann, självgående och strukturerad person. Tidigare arbete med ekonomi och redovisning har varit meriterande men inte nödvändigt. Andra viktiga egenskaper har varit förmågan att resonera kring den ekonomiska ansvarsfördelningen på sektionen, inställningen till det stora ansvaret posten innebär och intresset av styrelsearbete. har inte fått in några ansökningar Stockholm 6 (20)

7 Koordinator Till posten som koordinator har sökt en person som finner intresse av att engagera sig i styrelsearbete samt är intresserad av att genomföra de administrativa uppgifter som arbetet innebär. Koordinatorn ansvarar för att information från styrelsemötena når KNO samt sektionens medlemmar, och därmed önskas den sökande vara strukturerad och kunna arbeta kontinuerligt. har inte fått in några ansökningar Stockholm 7 (20)

8 Styrelseledamöter, 3 stycken Till posterna som styrelseledamöter har sökt personer som visar intresse för att utveckla och driva sektionen framåt genom strategiskt arbete. Att presentera konkreta idéer för förbättringar, visa ansvarstagande och tidigare styrelseerfarenhet har sett som meriterande. Totalt antal sökande: 1. Emelie Andersson Emelie Andersson Intervjuad av: Linnea Kåwe och Nils Henningsson Personligt brev Hej! Emelie Andersson heter jag och jag går fösta året på P-programmet här på maskinsektionen. När jag inte är i skolan och hänger med alla sköna maskinare älskar jag att dansa och gör det så ofta jag har tid. Att måla/teckna är också ett stort intresse som jag pysslar på med när det passar. Jag har sökt till styrelseledamot för att jag tycker att det är roligt att engagera mig i sådana saker. Jag har på tidigare skolor alltid varit med i elevråd/elevkårer och tyckt att det varit både givande och väldigt roligt att få vara med och fatta beslut rörande skolans utveckling. Att vara med i styrelsen som styrelseledamot ser jag som en möjlighet att få lära mig nya saker men kanske framförallt som en möjlighet att få lära känna nya människor samtidigt som man är delaktig i sektionens utveckling. /Emelie s beskrivning Emelie går första året på Design och produktframtagningsprogrammet och har tidigare gått på gymnasium i Umeå där hon gick ut På fritiden renoverar hon sin lägenhet och dansar. Under högstadie- och gymnasietiden var hon engagerad i respektive skolas elevkår och har även suttit som ordförande i elevkåren på sitt gymnasium. Emelie har inte engagerat sig i något på sektionen innan hon sökte till ledamot då hon ville känna av hur sektionen fungerade. Som del av styrelsen hoppas hon kunna driva igenom förändringar och samtidigt ha roligt och lära känna andra sektionsaktiva. Arbetsbördan som styrelsen kommer innebära ser hon inte som ett problem, dock oroar hon sig för att hon kan ta på sig för många arbetsuppgifter. s utlåtande Emelies tidigare erfarenhet som engagerad i elevkår och styrelseordförande på hennes tidigare skolor ser som positivt och även fast hon inte är fullt insatt i hur styrelsearbete fungerar på Maskinsektionen tror att hon snabbt kommer anpassa sig. uppfattar Emelie som driven då hon hjälpt till att starta upp elevkåren på sitt gymnasium Stockholm 8 (20)

9 Under intervjun framkom det inte vad Emelie vill åstadkomma under året som styrelseledamot, uppmanar därför SM att fråga henne om konkreta exempel på saker hon vill förändra på sektionen. väljer att förorda Emelie Andersson till posten som styrelseledamot Stockholm 9 (20)

10 Studienämndens ordförande, 2 stycken Till posten som Studienämndens ordförande har sökt två personer som finner intresse av att förbättra nuvarande och kommande teknologers studieförutsättningar. Studienämnden ska vara länken mellan lärare och elev, därför söker personer som är lyhörda och en inte är rädda för att ge konstruktiv kritik på möten med bland annat studievägledare, programansvariga och examinatorer. Totalt antal sökande: 1. Olle Björkvall Olle Björkvall Intervjuad av: Linnea Kåwe och Mark Ekvall Personligt brev Jag heter Olle Björkvall och läser just nu mitt första år här på Maskin. Jag har tidigare arbetat inom industrin med bland annat skärande bearbetning. De senaste åren har jag ägnat åt reparation och felsökning av motorer. Intresset för teknik gjorde att jag tog beslutet att studera till civilingenjör. Jag har under året varit medlem i Studienämnden och har där upptäckt att jag känner ett stort engagemang för att förbättra de kurser vi läser. Jag söker studienämndsordförande för att jag skulle vilja ta ett större ansvar att göra maskinprogrammet till en ännu bättre utbildning. Jag tror att jag med min arbetslivserfarenhet har en viss insikt i de krav som ställs på en ingenjör i en tekniktung bransch och tror att jag därför har mycket att tillföra. Som person är jag ansvarstagande och tror att jag har förmåga att se saker ur ett helhetsperspektiv. Som studienämndsordförande skulle jag göra mitt bästa för att representera maskinsektionens studenter och jag skulle hantera förtroendet med största ansvar. s beskrivning Olle går just nu sitt första år på Maskinprogrammet och beskriver sig själv som lyhörd och har en stark ansvarskänsla. Han har tidigare jobbat på Scania och gjort lumpen och började här i höstas för att han kände ett starkt sug att börja studera. Han sitter just nu med i Studienämnden och berättar att han tagit initiativ till att bilda kursnämnder och pratat med föreläsare ifall det funnits problem för att orsaka förbättring. Olle har viss erfarenhet av ledarskap, och har även gått ledarskapsutbildning. Han är mån om att allas röst blir hörd och att den får gensvar och han tror att det är något som krävs för att hålla motivationen uppe. s utlåtande får intryck av att Olle har en god insikt i vad rollen som Studienämndens ordförande innebär och att han har den erfarenhet av ledarskap som krävs för att leda Studienämnden. tror att Olle har förmågan känna in och lyssna till sin omgivning och argumentera för gruppens åsikt före sin egen. Han har tidigare arbetat i kontakt med ingenjörer, en erfarenhet som vi ser kan vara till nytta i Studienämnden. ser att Olle har en stark vilja att göra det bättre för de som studerar här och att han brinner för arbetet i Studienämnden. väljer att förorda Olle Björkvall till posten som Studienämndens ordförande Stockholm 10 (20)

11 M-PAS och P-PAS Rollerna som Programansvarig student M och Programansvarig student P innebär att man representerar M- respektive P-programmet vid möten med ITM, programråd och utbildningsråd. Därför söker personer som är självgående och har ett stort ansvarstagande. De sökande bör även ha ett engagemang för att förstå hur skolan fungerar och är uppbyggd samt en vilja att förbättra kvalitén på utbildningen. har inte fått in några ansökningar Stockholm 11 (20)

12 Näringslivsnämndens ordförande Till posten som Näringslivsnämndens ordförande har letat efter en person som ser vikten av att leda sektionens näringslivsverksamhet och verka för att studenter och företag kommer närmare varandra. Eftersom posten kräver en förmåga att samordna en grupp för att arbeta mot samma mål har letat efter någon med tidigare ledarerfarenheter och som har tidigare erfarenhet av att jobba med näringslivsfrågor eller extern representation på andra sätt. har inte fått in några ansökningar Stockholm 12 (20)

13 Projektledare DoP Expo Till posten som projektledare för DoP Expo har sökt en driven person som har ett stort engagemang för projektet. Personen bör ha god organisationsförmåga och goda ledaregenskaper, samt vara initiativtagande. Som projektledare för DoP Expo är man ansvarig för de budgeterade medlen och har kontakten med lärare och företag. Därför bör personen även vara ansvarstagande, noggrann och bra på att samarbeta. har inte fått in några ansökningar Stockholm 13 (20)

14 Revisor, 2 stycken Maskinsektionens revisorer har som uppgift att granska sektionens verksamhet och ekonomiska förvaltning. Revisorerna kontrollerar att sektionen styrs och arbetar på ett korrekt sätt i enlighet med sektionens stadgar, SM:s beslut och svensk lag. Revisorerna är den instans som prövar frågan om ansvarsfrihet för sektionens styrelse innan SM tar beslut i frågan. Totalt antal sökande: 4. Karl Ingerstam och Carl Edman Jonas Torstensson Peter Fjellander Karl Ingerstam och Carl Edman Intervjuade av: Christian Öhrman och Mark Ekvall Personligt brev Hej! Vi heter Karl och Carl och går båda våra fjärde år på M-programmet. Sedan första början har vi båda två varit väldigt aktiva i sektionens arbete, men vi har valt lite olika vägar. Carl har fokuserat mycket på styrelsearbete och phösning, medan Karl har engagerat sig huvudsakligen i Jubelspexet, olika nämnder, phösningen och senaste året i styrelsen. Karl och Carl har i egenskap av ordförande respektive tidigare vice ordförande och ledamot god insikt i styrelsens arbete. Under vår eventuella tid som revisorer vill vi både finnas tillgängliga som stöd för styrelsen samtidigt som vår huvudsakliga uppgift kommer vara att granska sektionens verksamhet. Tillsammans har vi mycket erfarenhet och kunskap om sektionens olika delar. Den vill vi ställa till förfogande och därför söker vi posterna som revisorer. s beskrivning Karl och Carl läser båda sitt fjärde år på KTH. De har under de senaste åren hunnit med engagemang i såväl sektionens styrelse som nämnder, föreningar och kommissioner. Karl sitter just nu på posten som ordförande. Deras gemensamma entusiasm och intresse för Maskinsektionens välmående är tydligt. De båda ser uppdraget som ett naturligt steg efter sina tidigare poster vid sektionen. Förutom att axla ansvaret för sektionens revision och kontroll av dess verksamhet vill Karl och Carl lägga vikt vid att agera bollplank för sektionens styrelse. Att ha sektionens förtroende är viktigt för Karl och Carl. Det som driver dem att kandidera till posten som revisorer är att de vill ge tillbaka efter allt sektionen gett dem. Under sina uppdrag som styrelsemedlemmar har de fått en någorlunda tydlig bild av vad revisionsarbetet innefattar men anser sig inte vara fullärda på området. s utlåtande Karl och Carl är väl insatta i både styrelsens och övriga sektionsanknutna verksamheter. De söker posterna tillsammans då de arbetar bra ihop och deras olika engagemang i sektionen ger en djup och bred syn på verksamheten. De har en god kontakt med varandra vilket är vitalt då mycket av revisorernas arbete ofta Stockholm 14 (20)

15 sker under perioder då övriga sektionen inte är aktiv. De båda ger intryck av att vara seriösa och drivna att göra ett noggrant arbete som revisorer. väljer att förorda Karl Ingerstam och Carl Edman till posterna som revisorer. Jonas Torstensson Intervjuad av: Christian Öhrman och Mark Ekvall Personligt brev Ärade SM, Det är med stor glädje och stolthet jag söker detta åtråvärda åtagande. Ett åtagande jag inte tar lätt på då en revisor har inte bara Svea Rikes lag att följa utan även stadgar och till viss del praxis. Detta är någonting jag vågar hävda ha tillräcklig kunskap inom för att kunna granska nästa års styrelse på bästa sätt. När SM väljer revisor bör förtroende vara det som bör prioriteras högst. Ni ska välja en person som Ni litar på att alltid göra det som hen anser vara bäst för sektionen. Det är då nyckelegenskaper så som moral, etik och ett sinne för vad som är rätt och fel kommer in i bilden. Jag hoppas att ni på SM som redan känner mig också känner ett förtroende för mig och att jag är ärlig. Till er som inte känner mig så hoppas jag att ni med de meriter nämnda i valberedningens utlåtande ändå kan känna en viss trygghet i att jag är lämpad till uppdraget. Med utmärkt högaktning Jonas Torstensson s beskrivning Jonas läser Maskinteknik och sitter som ordförande i Maskineriet. Han har tidigare varit med i phösningen och suttit som vice ordförande i sektionens styrelse. Uppdraget som vice ordförande hävdar Jonas är väl behjälpligt i rollen som revisor då han har gjort arbetet från andra sidan och vet vad styrelsen förväntar sig av revisorerna och vice versa. Han vill som revisor jobba för att ha en god kontakt med styrelsen och göra det tydligt att revisorerna är närvarande och kontaktbara i alla frågor som rör regelverk och praxis. Jonas betonar att han är ärlig och pålitlig vilket han anser vara viktigt i rollen. Det som driver honom att kandidera är att han vill vara med och förvalta det sektionsmedlemmarna delar. Formalia är dock något Jonas anser vara mindre roligt. Något som oroar honom är faktumet att han kandiderar ensam och inte vet vem som skulle komma att dela uppdraget med honom. s utlåtande Jonas är väl införstådd i vad uppdraget som revisor innebär och han är tydlig med vad han anser vara relevant i rollen. Han ser posten som ett sätt att värna sektionens bästa. Jonas vill utöka kontakten med styrelsen för att få en effektivare och mer stabil sektion och hans tidigare engagemang i såväl styrelse som föreningar talar gott för honom. väljer att förorda Jonas Torstensson till posten som revisor Stockholm 15 (20)

16 Peter Fjellander Intervjuad av: Christian Öhrman och Linnea Kåwe Personligt brev Hej SM! Mitt namn är Peter och presentationen av mig kan ni läsa i valberedningens utlåtande. Jag söker revisor för att jag vill fortsätta arbetet jag började när jag blev kassör för Maskinsektionen. Jag vill tillföra en kontinuitet i det ekonomiska arbetet genom att vara ett bollplank för funderingar och idéer om både stort och smått eftersom jag har god kännedom om verksamheten och den ekonomiska strukturen fortfarande ser ut på samma sätt som när jag var kassör 13/14. I egenskap av sittande revisor tror jag mig även ha god koll på vilket arbete uppdraget kräver innan det är slutfört, eftersom revisorn idag enligt nuvarande maskinstandard sitter tills hen har granskat bokslutet för styrelsen som satt under samma verksamhetsår. s beskrivning Peter började på KTH 2012 och går tredje året på Maskin. Han har tidigare varit engagerad vid sektionen som kassör, som ekonomiansvarig för Moment och även haft uppdrag vid THS Centralt. Utöver detta är han även med i KMDK och Maskineriet. Han är just nu sittande revisor vid sektionen. Peter kandiderar till posten som revisor då det är ett uppdrag som är viktigt vid sektionen. Han är i egenskap av nuvarande revisor väl påläst på praxis och stadgar. Detta, i kombination med saklighet och god kännedom om sektionen och dess ekonomi, är något Peter anser vara viktigt i rollen som revisor. Han anser dock att arbetet är byråkratiskt, tråkigt och att den medför intressekonflikter med andra parallella uppdrag vid sektionen. Det som driver Peter på posten är att genom att förbättra revisionen få en sektion som har bättre koll på sin verksamhet. s utlåtande Peter har som sittande revisor visat prov på sin kunskap om sektionen och regelverk bundna till densamma. tror på Peters kunnande inom främst sektionens ekonomiska förvaltning men är osäkra på huruvida hans bristande intresse påverkar hans engagemang på posten. uppmanar därför SM att fråga Peter om detta. väljer att förorda Peter Fjellander till posten som revisor Stockholm 16 (20)

17 Projektledare Moment Som projektledare för Moment måste personen vara driven och ha ett brinnande engagemang för projektet. Eftersom projektets omfattning är stort krävs en god personkännedom och lyhördhet för att kunna motivera och engagera medarbetarna. Personen i fråga bör ha en god organisationsförmåga och vara en initiativtagande. Projektledaren ska vara beredd att lägga ner ett heltidsarbete under projektets gång och speciellt under mässan då arbetsbelastningen är stor. Personen bör ha erfarenhet av hur man arbetar mot företag och hur deras verksamhet fungerar. Personen ska med fördel vara noggrann eftersom det är mycket pengar och viktiga kontakter att hantera i denna verksamhet. Totalt antal sökande: 1. Dilom Robel Dilom Robel Intervjuad av: Viktor Lindholm och Nils Henningsson Personligt brev Jag läser andra året på civilingenjörsprogrammet i maskinteknik och första året på nationalekonomiprogrammet på Stockholms Universitet. På helger arbetar jag på 7-eleven och som läxhjälpslärare för en ideell organisation. Variationen på arbetena låter mig träffa olika människor och handskas med olika scenarion som ibland kan bli tuffa och ibland väldigt stressfulla. Detta hindrar dock inte mig från att ständigt utmana mig själv. Min passion har blivit att jag strävar efter en konstant förbättring, i mig själv och i det jag gör. Jag har länge varit engagerad i extraaktiviteter. I grundskolan har jag deltagit i trygghetsombudet och har ett flertal gånger varit delaktig och ordförande för elevrådet, detta även i gymnasiet. Väl på KTH har jag medverkat i Armada 2014 som företagsvärd. Jag deltog även i Moment 2015 som företagsansvarig där jag fått praktisera de kunskaper jag erhållit under en ledarskapsutbildning på gymnasiet. Min medverkan dessa aktiviteter har lett till att jag erhållit värdefulla erfarenheter och förståelse för projektarbeten, samt insikt i vikten av hur en god planering och ett gott samarbete löser problem. Att kommunicera, leda och vara tydlig har jag lärt mig är grundpelarna hos en god ledare. Deltaganden i dessa projekt har resulterat i färdigheter och möjligheter för mig att utvecklas till en mer strukturerad och effektiv person som gjort mig lämpad till projektledare för Moment Jag är väldigt innovativ och hoppas kunna bidra till det bästa för Moment Vänliga hälsningar, Dilom Robel s beskrivning Dilom går andra året på Maskin och beskriver sig själv som en driven och nyfiken person. Dilom kommer från Hudiksvall men bor numera i Solna. Han tycker om projekt och gillar att se resultat. Han har även ett stort musikintresse och spelar piano och saxofon samt DJ:ar Stockholm 17 (20)

Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Christoffer Bator, P13 Johanna Dolk, P11 Erik Hedin, M13 Gustav Johansson,

Läs mer

Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Christoffer Bator, P13 Johanna Dolk, P11 Erik Hedin, M13 Gustav Johansson,

Läs mer

Protokoll. 1. Formalia. Protokoll SM3/1415 Mars 2015 Sid. 1 av 8

Protokoll. 1. Formalia. Protokoll SM3/1415 Mars 2015 Sid. 1 av 8 Sid. 1 av 8 Protokoll Mötets art: SM3 Datum: Tisdag 03 Tid: 17:17 Plats: M1 Närvarande: Jonathan Cressell (Mötesordförande) Tim Hallor (Koordinator) Övriga se bilaga. 1. Formalia 1.1. Mötets öppnades 17:24

Läs mer

Valberedningen för 2013/2014 tillsattes under Vår-SM 2013 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2013/2014 tillsattes under Vår-SM 2013 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Valberedningen Sammansättning Valberedningen för 2013/2014 tillsattes under Vår-SM 2013 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: Carl Edman Linn Emilsson Nina Haskovec

Läs mer

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Vice Ordförande Oskar Giescke... 2 Vice Ordförande, Kommunikationsansvarig Helena Falk... 2 Ordförande Konstwerket Martin Gutsch... 3 Ordförande Jämlikhetsnämnden Elin

Läs mer

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Ida Nilsson, P10 Viktor Lindholm, M11 Rebecca Lind, M12 Joel Mars Bodell,

Läs mer

Postbeskrivningar inför SM-1

Postbeskrivningar inför SM-1 Postbeskrivningar inför SM-1 Innehåll Styrelsen... 2 Ettans representant... 2 Klubbmästare... 3 Andra förtroendevalda... 3 Vice SNO... 3 Sektionslokalsansvarig... 4 Valberedning... 4 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Ida Nilsson, P10 Viktor Lindholm, M11 Rebecca Lind, M12 Joel Mars Bodell,

Läs mer

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Ida Nilsson, P10 Viktor Lindholm, M11 Rebecca Lind, M12 Joel Mars Bodell,

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 Sekreterare... 4 Programansvarig student (PAS)... 4 Studienämndens Ordförande (SNO)... 4 Näringslivsgruppens

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida Valberedningen har valt att nominera Karin Jerner till Kårordförande. Karin är en mycket strukturerad och stabil person som kan föra sig väl i olika sociala situationer och har god retorisk förmåga, något

Läs mer

Sektionen för Medicinsk Teknik

Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionen för Medicinsk Teknik Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2016/2017 1 Introduktion Sektionen för Medicinsk Tekniks verksamhetsplan klubbas av sektionsmöte för att ge organisationen styrning. Allmänt

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

har valberedningen genomfört intervjuer med de sökande samt talat med referenser vid behov

har valberedningen genomfört intervjuer med de sökande samt talat med referenser vid behov Sammansättning Valberedningen för 2013/2014 tillsattes under Vår-SM 2013 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: Carl Edman Linn Emilsson Nina Haskovec Johan Nilsson Johanna

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM: Förtroendevalda

Postbeskrivningar inför Val-SM: Förtroendevalda Postbeskrivningar inför Val-SM: Förtroendevalda Innehåll: Vice SNO... 2 Vice NLG... 2 Den som säljer grejer (DSSG)... 3 Sektionslokalsansvarig... 3 Valberedning... 3 Boll-Kalle... 3 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

BESKRIVNINGAR AV FÖRTROENDEPOSTER

BESKRIVNINGAR AV FÖRTROENDEPOSTER 1 BESKRIVNINGAR AV FÖRTROENDEPOSTER Det åligger alla förtroendevalda att; Vara engagerad i de frågor som föreningen driver Följa föreningens policys Vid förtroendeperiodens slut lämna in en verksamhetsberättelse

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 Sekreterare... 4 Jämlikhetsnämndens ordförande... 4 Studienämndens Ordförande (SNO)... 4 Näringslivsgruppens

Läs mer

Valberedningen för 2013/2014 tillsattes under Vår-SM 2013 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2013/2014 tillsattes under Vår-SM 2013 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Valberedningen Sammansättning Valberedningen för 2013/2014 tillsattes under Vår-SM 2013 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: Carl Edman Linn Emilsson Nina Haskovec

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Projektgruppsområden:

Projektgruppsområden: Sök Projektgruppen Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar, CHARM, är Nordens ledande arbetsmarknadsdagar som arrangeras på Chalmers i februari varje år. Till CHARM kommer över 160 företag från många

Läs mer

VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER.

VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER. VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER. Vad söker vi? Alumni Involverade från föregående år stöttar som mentorer åt årets två team. Projektteam Kontinuer Jobbar målfokuserat för att skapa

Läs mer

Sandra Brakstad, nominerad till ledamot, kassör och ordförande (intervjun gjordes avseende sekreterarposten i det sedan inställda fyllnadsvalet)

Sandra Brakstad, nominerad till ledamot, kassör och ordförande (intervjun gjordes avseende sekreterarposten i det sedan inställda fyllnadsvalet) Sandra Brakstad, nominerad till ledamot, kassör och ordförande (intervjun gjordes avseende sekreterarposten i det sedan inställda fyllnadsvalet) Läser sjuksköterskeprogrammet, första terminen. Har grundläggande

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER.

VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER. VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER. Vad söker vi? Alumni Involverade från föregående år stöttar som mentorer åt årets två team. Mottagningsteam Kontinuer Jobbar för att skapa en heldag

Läs mer

Kandidaturtexter Val-SM

Kandidaturtexter Val-SM Kandidaturtexter Val-SM Ordförande Gabriella Molinder... 2 Sekreterare och Styrelseledamot Fanny Ahlberg... 3 Styrelseledamot Aisan Rasouli... 4 PAS Kajsa Lundgren... 5 BollKall(ar)e David Landmark och

Läs mer

Information om förtroendeuppdrag 2017

Information om förtroendeuppdrag 2017 Information om förtroendeuppdrag 2017 Såhär års börjar proceduren att välja folk till de olika förtroendeuppdragen inom Fältbiologerna. I det här dokumentet fnns all information som du behöver för att

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Göteborg Valberedningens förslag 1/5 Valberedningens förslag Följande dokument redovisar valberedningens förslag till val av styrelse för Röda Korsets Ungdomsförbund i Göteborg (RKUF Göteborg). Styrelse

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande tillika sekreterare... 2 Kassör... 2 Kommunikationsansvarig tillika webmaster... 3 Ledamot med ansvar för studiefrågor...

Läs mer

VALHANDLINGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS VÅR-SM 2013

VALHANDLINGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS VÅR-SM 2013 VALHANDLINGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS VÅR-SM 2013 Kungliga Maskinsektionen, THS 2 Innehåll VÅR-SM 2013...1 Innehåll...2...3 Sammansättning...3 Arbetssätt...3 Val av ledamöter till styrelsen...5 Ordförande...5

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF Sid 1(10) Verksamhetsplan 20 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF-05 6.4 Sid 2(10) INTRODUKTION Tekniska Högskolans studentkårs verksamhetsplan

Läs mer

Utlysning av poster FEMJUR Uppsala Verksamhetsåret 2016

Utlysning av poster FEMJUR Uppsala Verksamhetsåret 2016 Utlysning av poster FEMJUR Uppsala Verksamhetsåret 2016 Feministiska Juriststudenter Härmed utlyses följande poster inom Feministiska Juriststudenter Uppsala för verksamhetsåret 2016. Sista ansökningsdag

Läs mer

Vice- /Ordförande. Valberedningen har valt att till posten som Vice/Ordförande 2016/2017 nominera Herman Svensk.

Vice- /Ordförande. Valberedningen har valt att till posten som Vice/Ordförande 2016/2017 nominera Herman Svensk. Vice- /Ordförande har valt att till posten som Vice/Ordförande 2016/2017 nominera Herman Svensk. Herman läser just nu sitt första år på Industriell Ekonomi. Han är en lugn, ambitiös och driftig person

Läs mer

Äskning till Tbi-sektionens 20års jubileum

Äskning till Tbi-sektionens 20års jubileum Äskning till Tbi-sektionens 20års jubileum Enligt Tbi-sektionens reglemente punkt 3.1.3 står det följande: Sektionsstyrelsen förvaltar ett jubileumssparande å medlemmarnas räkning på sektionens konton.

Läs mer

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen. VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET Version: 1.0 Antagen: FS maj 2014 Nästa revision: FS aug 2015 Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

Läs mer

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet vi får den styrelse vi förtjänar Vi får de ledare vi förtjänar! Arne Karlsson Kort presentation Augusti 1976 Valberedningens plats i Förbundet Revisorer

Läs mer

Verksamhetsplan juli juni Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli juni Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2016 - juni 2017 Sektionen för Energi och miljö 1 Inledning Syfte En verksamhetsplan är en beskrivning av vad sektionen vill uppnå under kommande verksamhetsår. Den ger alltså ett

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-07- 23 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen Verksamhetsplan 2015 Konglig Datasektionen Inledning Syfte Utformning 1. Utbildningspåverkan 1.1. Synliggöra verksamheten 1.2. Övervakning 1.3. Övergripande 2. Studiesocialt 2.1. Internationellt 2.2. Jämlikhet,

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Motion 1- Motion om ST

Motion 1- Motion om ST Motion 1- Motion om ST Motion till Sektionen för Energi och miljö Till SM6 2014/2015 Motivering/bakgrund: Det har tidigare varit tal om att masterprogrammet Sustainable technology (på svenska Teknik och

Läs mer

Utbildningsföreningen EKEN. Årsmöte

Utbildningsföreningen EKEN. Årsmöte Agenda Formalia 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av sekreterare 4 Val av justeringspersoner tillika rösträknare 5 Behörighetsutlysande 6 Beslutsmässighet 7 Fastställande av dagordning Ärenden

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

Nomineringar LP2 2013

Nomineringar LP2 2013 Nomineringar LP2 2013 Vid frågor, kontakta valberedningen@chalmers.it 28 november 2013 1 P.R.I.T.14 Valberedningen anser att de nominerade för P.R.I.T. kommer fungera väl ihop och att de kompletterar varandra

Läs mer

Valberedningens arbete under året

Valberedningens arbete under året Valberedningens arbete under året Här är valberedningens förslag till Riksårsmötet 2016. Valberedningen har till uppgift att ta fram kandidater, intervjua och lägga förslag på personer som årsmötet väljer.

Läs mer

Nomineringar Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande:

Nomineringar Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande: Nomineringar 2015 Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande: Ordförande: Gustaf Palmér Vice Ordförande: Karin Rehnberg Kassör: Oscar Lindquist

Läs mer

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN INNEHÅLL 3 Vilka sitter i valberedningen? 4 Vad gör valberedarna? 7 Liten checklista för valberedningen 8 Världens bästa styrelse 10

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Daniel Brodecki Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

HANDLEDARENS INSTRUKTIONER

HANDLEDARENS INSTRUKTIONER HANDLEDARENS INSTRUKTIONER Grundutbildningen för scoutledare 1.1.2015 Utbildningsgruppen Innehållsförteckning 1. Vad är ledarskapsövningen?... 3 2. Valet av handledare... 3 3. Valet av ett lämpligt projekt...

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2014-03-12 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Motion 1- Motion om Detektivnämnden

Motion 1- Motion om Detektivnämnden Motion 1- Motion om Detektivnämnden Till SM 3 2014/2015 Motivering/bakgrund: Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt i dess inre. Var befinner sig den

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Kandidater till kårfullmäktige

Kandidater till kårfullmäktige Datasektionen D August Janse Jag heter August, gör första året av datalogimastern, vill vara kårfullmäktige! Jag tycker inte det är helt rimligt att Konglig Datasektionen har 4 tomma platser. Dessutom

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016. Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter.

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Nomineringar. för verksamhetsåret ) Ordförande. 2) Vice ordförande

Nomineringar. för verksamhetsåret ) Ordförande. 2) Vice ordförande Nomineringar för verksamhetsåret 2016 Feministiska Juriststudenter Meddelande från valberedningen: Valberedningen har valt att nominera alla sökanden, som inte varit direkt olämpliga, till de poster som

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

om demokrati och föreningskunskap

om demokrati och föreningskunskap Lärgruppsplan Vår förening om demokrati och föreningskunskap Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet

Läs mer

Förslag på styrelse 2016

Förslag på styrelse 2016 Förslag på styrelse 2016 Ordförande Yusra Imsheiel Yusra läser pol kand-programmet och siktar på en ekonomikandidat i juni 2016. Hon har tidigare varit engagerad i Tamams läxhjälp och eftermiddagsverksamhet,

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Förslaget i sin helhet:

Förslaget i sin helhet: Förslaget i sin helhet: Valberedningen föreslår följande förslag till Kungsholmens Gymnasiums Elevkårs årsmöte i sin helhet. I beaktning har valberedningen tagit följande personers kompletterande förmågor

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna!

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Kompetensloggboken Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Att använda din kompetensloggbok Under hela din studietid kommer du att samla på dig en mängd värdefull kompetens i form av

Läs mer

Syfte och övergripande långsiktiga mål

Syfte och övergripande långsiktiga mål Syfte och övergripande långsiktiga mål Sektionen för Industriell ekonomi Inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Antagna 2014-04-10 Senaste ändringar tagna 2014-04-10 SektionenförIndustriellekonomi

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Datum Senast uppdaterad Daphne Sevelin 2015-08-17 2015-08-18 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

VALBEREDD! ELEVRÅDS- KONGRESSEN 2017

VALBEREDD! ELEVRÅDS- KONGRESSEN 2017 VALBEREDD! ELEVRÅDS- KONGRESSEN 2017 VALBEREDD DIN GUIDE TILL VALET VAD ÄR VALET? På måndagen den 20/11 kommer vi på Elevrådskongressen besluta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen för verksamhetsåret

Läs mer

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-12-09 Stadgar Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 3 1.1 NAMN... 3 1.2 ÄNDAMÅL... 3 1.3 SAMMANSÄTTNING... 3 1.4 GRUNDPRINCIPER... 3 1.5 SÄTE... 3 1.6 VERKSAMHETSÅR...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD Innehåll SAMMANFATTNING... 1 SAMARBETE med RÖDA KORSET... 1 MEDLEMMAR... 1 STYRELSEN... 2 FÖRTROENDEVALDA... 2 STYRELSENS ARBETE...

Läs mer

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Erik Aspeqvist, Emma Jarbo, Oskar Foldevi, Fredric Malmros och Hanna Stapleton 2011-11-11 Bakgrund Om utvärderingen Växthus

Läs mer

Medlemsmöte, Novitas. Inledning. Information. Tid: 2015-04-29 16:30. 1. Mötets öppnande: 2. Sammanträdets behöriga utlysande:

Medlemsmöte, Novitas. Inledning. Information. Tid: 2015-04-29 16:30. 1. Mötets öppnande: 2. Sammanträdets behöriga utlysande: Medlemsmöte, Novitas Tid: 2015-04-29 16:30 Plats: M402 Närvarande: Inledning 1. Mötets öppnande: 2. Sammanträdets behöriga utlysande: 3. Val av mötespresidie: Förslag: Helny Malmborg som mötesordförande

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer