Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:"

Transkript

1 VALHANDLINGAR Sammansättning för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Ida Nilsson, P10 Viktor Lindholm, M11 Rebecca Lind, M12 Joel Mars Bodell, M12 Christian Öhrman, P13 Linnea Kåwe, P13 Nils Henningsson, P13 Mark Ekvall, M13 Till sammankallande för valdes Ida Nilsson. Arbetssätt Inför läsårets andra SM har granskat befintliga intervjuunderlag och kravprofiler från tidigare år och därefter kompletterat och utvecklat materialet med vad som ansetts behövligt. Målsättningen för underlagen som tagits fram för posterna är att de ska spegla sektionens gemensamma bild av hur verksamheten bör utföras och utvecklas i framtiden. Ansökningsperioden för posterna var mellan 1 och 15 februari. Information kring valen nådde ut till sektionens medlemmar via: Maskinsektionens hemsida Maskinsektionens Facebook-sida Affischering på anslagstavlor i M-byggnaden och Smörjis Ansökan eller nominering till poster har gjorts via ett formulär på Maskinsektionens hemsida. Efter ansökan/nominering har kontaktat de sökande/nominerade och genomfört intervjuer samt talat med referenser vid behov Stockholm 1 (20)

2 Ordförande Ordföranden har det övergripande ansvaret för hela sektionens verksamhet och dess ekonomi. Därför har sökt en person som visar på stort ansvarstagande, engagemang för sektionen och god ledarskapsförmåga. Därtill bör kandidaten ha konkreta idéer och visioner för sektionens framtid. Tidigare erfarenhet av styrelsearbete är meriterande men inget krav. Totalt antal sökande: 1 Jonathan Cressell Jonathan Cressell Intervjuad av: Ida Nilsson och Rebecca Lind Personligt brev Hej, Mitt namn är Jonathan Cressell. Jag går mitt andra år på maskinteknik och sitter för närvarande som vice ordförande i Styrelsen, där jag tidigare suttit som ledamot sedan Höst-SM 2013 då jag valdes till Ettans post. Jag söker nu till posten som ordförande för Maskinsektionen. När jag först sökte Ettans post uttryckte jag att mitt intresse för administrativt arbete och min uppskattning av mottagningen var de två främsta anledningarna till att jag ville engagera mig. Detta förändrades efter ett par månader i styrelsen, och mitt fokus skiftades till den pågående utvecklingen av vår kära sektion. Detta har stått sig till idag och har om något har min motivation förstärkts ytterligare. Självfallet har jag kvar mitt intresse för det administrativa och efter en phösning ligger mottagningen mig ännu varmare om hjärtat. Men efter att jag har fått se vad vi kan åstadkomma önskar jag än mer att dedikera min tid till vår kära sektion och dess framtid, för att säkerställa en så fulländad studietid som möjligt för var och en av våra medlemmar. Ända sedan jag valdes till ledamot har jag fått se många delar av sektionens olika verksamheter, och jag har fått god inblick i vad THS centralt arbetar med efter ett år i Kårfullmäktige. Som vice ordförande har jag under året arbetat nära ordförande och tycker mig ha god förståelse för vad åtagandet som ordförande innebär. Som ordförande vill jag bland annat fortsätta arbetet med den interna kommunikationen. Min vision är att ingen på sektionen ska behöva gå miste om nyheter och information gällande event, rekryteringar, biljettsläpp med mera. Att det ska finnas en databas med allt du behöver veta för att kunna göra det bästa av din tid på Maskin. För att åstadkomma detta ska till att börja med en ny hemsida arbetas fram. Detta arbete har påbörjats, och vi behöver ta vara på medlemmarnas åsikter gällande funktionalitet samt kommunicera med andra sektioner för att dra nytta av deras erfarenheter. Vi behöver lägga upp en plan för lanseringen som ger oss möjlighet att sälja in denna nya informationskanal hos sektionen. En av de poster med stört arbetsbördan är kassören. För att balansera ut detta och underlätta för denne behöver ekonomiarbetet på sektionen utvecklas vidare, vilket även kunde leda till ett djupare samarbete mellan sektionens organ. I samarbete med de som har ekonomiska ansvar på sektionen vill jag som Stockholm 2 (20)

3 ordförande finna en lösning till detta och därmed ge kassören bättre förutsättningar för att arbeta strategiskt med sektionens ekonomi. Vår omgivning utvecklas och jag vill att Maskin ligger i framkant. Som ordförande önskar jag lägga vikt på att utbilda de på ansvarsposter inom aktuella ämnen så som Jämlikhet, Mångfald och Likabehandling (JML). Jag vill bredda antalet engagemangsformer på sektionen och variera de evenemang vi arrangerar. Det finns mycket för oss att arbeta med. Detta var några av de punkter jag vill lägga extra vikt vid. Med vänliga hälsningar, Jonathan Cressell s beskrivning Jonathan går andra året på Maskinprogrammet och har tidigare pluggat IT på KTH i Kista och pluggat i Japan. Där var han engagerad i studentlivet och han har under sin tid på Maskin engagerat sig i styrelsen, studienämnden, phösningen, spexet, internationella mottagningen och kårfullmäktige. I styrelsen hade han först Ettans post och nu i år posten som vice ordförande. Att kandidera till posten som ordförande ser han som ett naturligt steg då han vill fortsätta med styrelsens arbete. I rollen som ordförande vill Jonathan framförallt jobba med styrelsens arbetssätt, slutföra övergången från en funktionärsstyrelse till en fullt strategisk styrelse, etablera nämndrådet och förbättra sektionens interna kommunikation. Hans vision för sektionen är att den ska bli ännu större och att möjligheterna för medlemmar att engagera sig ska bli fler, utan att kvalitén för den sakens skull försämras. Han vill att Maskinsektionen ska vara en förebild för andra sektioner och bli bättre för varje år. Jonathan säger att han i rollen som ordförande skulle känna ett stort ansvar gentemot sektionen och styrelsen. Han ser även ordförandeposten som en möjlighet att få en fantastisk erfarenhet och ett tillfälle att utvecklas. Tidigare har Jonathan varit ledare i idrottssammanhang och i studentlivet i Japan. Det viktigaste i sitt ledarskap tycker han är att lyssna på de man leder, att alla ska känna sig välkomna och att jobba för en bra gruppdynamik. s utlåtande tycker att Jonathan är väl kvalificerad för rollen som ordförande. Han har bred erfarenhet från sektionen och övriga THS som han kan ta med sig erfarenhet ifrån. Han är väl insatt i vad rollen innebär efter sina två år i styrelsen och verkar beredd att ta på sig ansvaret den innebär. Därtill ger han ett ödmjukt intryck inför möjligheten att leda sektionen. Referenser som pratat med tror att Jonathan skulle göra ett utmärkt jobb på posten. tror på Jonathans engagemang och ser en tydlig vilja att göra ett bra jobb. väljer att förorda Jonathan Cressell till posten som ordförande Stockholm 3 (20)

4 Vice ordförande Vice ordförandes främsta roller är att vara ordföranden behjälplig, leda nämndrådet och ansvara för sektionens samt styrelsens externa representation. har letat efter en person som visar stort engagemang för sektionen, har förmågan att verka stöttande åt ordföranden och samtidigt kunna ta egna initiativ för att driva sektionen framåt. Totalt antal sökande: 1. Rebecca Borglund Rebecca Borglund Intervjuad av: Ida Nilsson och Rebecca Lind Personligt brev Hej SM! Jag heter Rebecca Borglund och innehar Ettans Post i Styrelsen under läsåret Efter några otroligt utvecklande och roliga månader känner jag mig inte klar med styrelsearbetet, det finns otroligt mycket att bygga vidare på. Jag har fått en unik inblick i sektionen, lärt mig hur den drivs och vad det faktiskt innebär att vara styrelse på en sektion. Därför tror jag att jag är mer än redo att axla rollen som Vice Ordförande med det utökade ansvarsområde det innebär. Jag ser det som en spännande utmaning att exempelvis hålla i NR, bistå Ordförande och ibland närvara vid evenemang som Ordförande inte kan närvara vid. Tiden som Ettans Post har varit mer givande än jag förväntat mig. Jag har jobbat mycket på att definiera Ettans Post, tydliggöra både den och övriga verksamhetens arbete för våra efterträdare. Det som driver mig är förändringar till det bättre, att göra skillnad. Att se att fler engagerar sig i sektionen är också oerhört drivande. Antalet sektionsmedlemmar har ökat stabilt de senaste åren och det är något jag tycker är viktigt att bibehålla. Utöver detta är det essentiellt att främja samarbetet inom sektionen, att skapa bra relationer utskotten och Styrelsen emellan. Att därefter stäcka sig ytterligare och förbättra samarbetet med övriga sektioner är ett långsiktigt och relevant mål. I nuläget är jag involverad i två stora projekt som jag gärna skulle fullfölja. Främst arbetet med den nya sektionslokalen men dessutom ett mentorprogram som jag tror skulle vara till stor nytta för studenterna på sektionen. Viktiga egenskaper hos en Vice Ordförande enligt mig är förmågan att se alla i en grupp och lyfta fram deras individuella egenskaper. Att gruppmedlemmarna känner sig välkomna och når sin fulla potential i det gemensamma arbetet är ett mål jag har. Detta är något jag anser mig ha goda erfarenheter inom efter att ha jobbat som reseledare, koordinator samt med att utbilda ungdomar inom ledarskap. Mina starka sidor är att kunna hålla många bollar i luften med struktur och ett stort engagemang vilket jag tror kan gynna mig som Vice Ordförande Stockholm 4 (20)

5 s beskrivning Rebecca går sitt första år på Design- och produktframtagning. Hon innehar för närvarande Ettans post i styrelsen, vilket hon tycker har varit väldigt roligt och givande. Hon vill nu fortsätta styrelsearbetet och även ta mer ansvar, och söker därför till vice ordförande. Innan KTH har hon arbetat med logistik, ekonomi och som skidguide. I styrelsen har hon bland annat arbetat med sektionslokalsflytten och undersökt möjligheterna att starta ett mentorprogram. Som vice ordförande skulle hon vilja fortsätta med sina projekt men ser rollen som övergripande snarare än projektspecifik. Att hålla i trådarna, organisera och se helheten i sitt arbete är något hon strävar efter och hon drivs av att se förbättringar och resultat av sitt och styrelsens arbete. Som vice ordförande anser hon att ens främsta roll är att vara ordförandens högra hand och att det därför är viktigt med ett nära samarbete så att båda håller koll på arbetsgången för att hon ska kunna ta över uppgifter om det krävs. I styrelsen tycker hon att det är viktigt med tydlig kommunikation, bra riktlinjer och att styrelsemedlemmarna stöttar varandra. Hon poängterar att det är viktigt med struktur och tydliga mål så att alla har en enhetlig bild av arbetet. Rebecca tycker att styrelsen har ansvar för att nivån av seriositet i sektionen är balanserad, så att det inte blir för mycket åt det ena eller andra hållet. Att leda nämndrådet är något hon ser ger ännu mer inblick i sektionen och skulle vilja arbeta för att få ett bättre samarbete med styrelsen. Hon poängterar att det är viktigt att lära känna varandra och har förslag på hur det kan ske. Något hon själv upplevde när hon tillträdde Ettans post var att det finns relativt lite underlag för hur sektionen fungerar internt och externt mot resten av THS. Hon tycker att det är onödigt svårt att komma in som ny och har arbetat för att förtydliga detta och vill fortsätta förbättringsarbetet framöver. s utlåtande anser att Rebecca är väl insatt i vad rollen som vice ordförande innebär och har en vilja att utföra ett bra arbete på posten. Hon ger intrycket av att vara driven, strukturerad och mån om gruppdynamiken i styrelsen. Hon verkar förstå vikten av en god sammanhållning i gruppen och ett tätt samarbete med ordföranden. Hon har konkreta idéer för arbetet, något som tycker är mycket positivt. Eftersom Rebecca går sitt första år ser det som naturligt att inte ha full koll på hur de olika organen i sektionen fungerar eller erfarenheten att kunna blicka så långt framåt och bakåt i tiden för sektionen, något som tycker är viktigt då styrelsens arbete främst är visionärt. Trots detta tycker att Rebecca är väl lämpad för posten då hon visar stort engagemang och vilja att lära sig mer om och förbättra sektionen. Hennes organisationsförmåga och tidigare erfarenheter gör henne kvalificerad för posten. Referenser som pratat med stärker denna bild och tror att Rebecca skulle passa väldigt bra som vice ordförande. väljer att förorda Rebecca Borglund till posten som vice ordförande Stockholm 5 (20)

6 Kassör Till posten som kassör har letat efter en noggrann, självgående och strukturerad person. Tidigare arbete med ekonomi och redovisning har varit meriterande men inte nödvändigt. Andra viktiga egenskaper har varit förmågan att resonera kring den ekonomiska ansvarsfördelningen på sektionen, inställningen till det stora ansvaret posten innebär och intresset av styrelsearbete. har inte fått in några ansökningar Stockholm 6 (20)

7 Koordinator Till posten som koordinator har sökt en person som finner intresse av att engagera sig i styrelsearbete samt är intresserad av att genomföra de administrativa uppgifter som arbetet innebär. Koordinatorn ansvarar för att information från styrelsemötena når KNO samt sektionens medlemmar, och därmed önskas den sökande vara strukturerad och kunna arbeta kontinuerligt. har inte fått in några ansökningar Stockholm 7 (20)

8 Styrelseledamöter, 3 stycken Till posterna som styrelseledamöter har sökt personer som visar intresse för att utveckla och driva sektionen framåt genom strategiskt arbete. Att presentera konkreta idéer för förbättringar, visa ansvarstagande och tidigare styrelseerfarenhet har sett som meriterande. Totalt antal sökande: 1. Emelie Andersson Emelie Andersson Intervjuad av: Linnea Kåwe och Nils Henningsson Personligt brev Hej! Emelie Andersson heter jag och jag går fösta året på P-programmet här på maskinsektionen. När jag inte är i skolan och hänger med alla sköna maskinare älskar jag att dansa och gör det så ofta jag har tid. Att måla/teckna är också ett stort intresse som jag pysslar på med när det passar. Jag har sökt till styrelseledamot för att jag tycker att det är roligt att engagera mig i sådana saker. Jag har på tidigare skolor alltid varit med i elevråd/elevkårer och tyckt att det varit både givande och väldigt roligt att få vara med och fatta beslut rörande skolans utveckling. Att vara med i styrelsen som styrelseledamot ser jag som en möjlighet att få lära mig nya saker men kanske framförallt som en möjlighet att få lära känna nya människor samtidigt som man är delaktig i sektionens utveckling. /Emelie s beskrivning Emelie går första året på Design och produktframtagningsprogrammet och har tidigare gått på gymnasium i Umeå där hon gick ut På fritiden renoverar hon sin lägenhet och dansar. Under högstadie- och gymnasietiden var hon engagerad i respektive skolas elevkår och har även suttit som ordförande i elevkåren på sitt gymnasium. Emelie har inte engagerat sig i något på sektionen innan hon sökte till ledamot då hon ville känna av hur sektionen fungerade. Som del av styrelsen hoppas hon kunna driva igenom förändringar och samtidigt ha roligt och lära känna andra sektionsaktiva. Arbetsbördan som styrelsen kommer innebära ser hon inte som ett problem, dock oroar hon sig för att hon kan ta på sig för många arbetsuppgifter. s utlåtande Emelies tidigare erfarenhet som engagerad i elevkår och styrelseordförande på hennes tidigare skolor ser som positivt och även fast hon inte är fullt insatt i hur styrelsearbete fungerar på Maskinsektionen tror att hon snabbt kommer anpassa sig. uppfattar Emelie som driven då hon hjälpt till att starta upp elevkåren på sitt gymnasium Stockholm 8 (20)

9 Under intervjun framkom det inte vad Emelie vill åstadkomma under året som styrelseledamot, uppmanar därför SM att fråga henne om konkreta exempel på saker hon vill förändra på sektionen. väljer att förorda Emelie Andersson till posten som styrelseledamot Stockholm 9 (20)

10 Studienämndens ordförande, 2 stycken Till posten som Studienämndens ordförande har sökt två personer som finner intresse av att förbättra nuvarande och kommande teknologers studieförutsättningar. Studienämnden ska vara länken mellan lärare och elev, därför söker personer som är lyhörda och en inte är rädda för att ge konstruktiv kritik på möten med bland annat studievägledare, programansvariga och examinatorer. Totalt antal sökande: 1. Olle Björkvall Olle Björkvall Intervjuad av: Linnea Kåwe och Mark Ekvall Personligt brev Jag heter Olle Björkvall och läser just nu mitt första år här på Maskin. Jag har tidigare arbetat inom industrin med bland annat skärande bearbetning. De senaste åren har jag ägnat åt reparation och felsökning av motorer. Intresset för teknik gjorde att jag tog beslutet att studera till civilingenjör. Jag har under året varit medlem i Studienämnden och har där upptäckt att jag känner ett stort engagemang för att förbättra de kurser vi läser. Jag söker studienämndsordförande för att jag skulle vilja ta ett större ansvar att göra maskinprogrammet till en ännu bättre utbildning. Jag tror att jag med min arbetslivserfarenhet har en viss insikt i de krav som ställs på en ingenjör i en tekniktung bransch och tror att jag därför har mycket att tillföra. Som person är jag ansvarstagande och tror att jag har förmåga att se saker ur ett helhetsperspektiv. Som studienämndsordförande skulle jag göra mitt bästa för att representera maskinsektionens studenter och jag skulle hantera förtroendet med största ansvar. s beskrivning Olle går just nu sitt första år på Maskinprogrammet och beskriver sig själv som lyhörd och har en stark ansvarskänsla. Han har tidigare jobbat på Scania och gjort lumpen och började här i höstas för att han kände ett starkt sug att börja studera. Han sitter just nu med i Studienämnden och berättar att han tagit initiativ till att bilda kursnämnder och pratat med föreläsare ifall det funnits problem för att orsaka förbättring. Olle har viss erfarenhet av ledarskap, och har även gått ledarskapsutbildning. Han är mån om att allas röst blir hörd och att den får gensvar och han tror att det är något som krävs för att hålla motivationen uppe. s utlåtande får intryck av att Olle har en god insikt i vad rollen som Studienämndens ordförande innebär och att han har den erfarenhet av ledarskap som krävs för att leda Studienämnden. tror att Olle har förmågan känna in och lyssna till sin omgivning och argumentera för gruppens åsikt före sin egen. Han har tidigare arbetat i kontakt med ingenjörer, en erfarenhet som vi ser kan vara till nytta i Studienämnden. ser att Olle har en stark vilja att göra det bättre för de som studerar här och att han brinner för arbetet i Studienämnden. väljer att förorda Olle Björkvall till posten som Studienämndens ordförande Stockholm 10 (20)

11 M-PAS och P-PAS Rollerna som Programansvarig student M och Programansvarig student P innebär att man representerar M- respektive P-programmet vid möten med ITM, programråd och utbildningsråd. Därför söker personer som är självgående och har ett stort ansvarstagande. De sökande bör även ha ett engagemang för att förstå hur skolan fungerar och är uppbyggd samt en vilja att förbättra kvalitén på utbildningen. har inte fått in några ansökningar Stockholm 11 (20)

12 Näringslivsnämndens ordförande Till posten som Näringslivsnämndens ordförande har letat efter en person som ser vikten av att leda sektionens näringslivsverksamhet och verka för att studenter och företag kommer närmare varandra. Eftersom posten kräver en förmåga att samordna en grupp för att arbeta mot samma mål har letat efter någon med tidigare ledarerfarenheter och som har tidigare erfarenhet av att jobba med näringslivsfrågor eller extern representation på andra sätt. har inte fått in några ansökningar Stockholm 12 (20)

13 Projektledare DoP Expo Till posten som projektledare för DoP Expo har sökt en driven person som har ett stort engagemang för projektet. Personen bör ha god organisationsförmåga och goda ledaregenskaper, samt vara initiativtagande. Som projektledare för DoP Expo är man ansvarig för de budgeterade medlen och har kontakten med lärare och företag. Därför bör personen även vara ansvarstagande, noggrann och bra på att samarbeta. har inte fått in några ansökningar Stockholm 13 (20)

14 Revisor, 2 stycken Maskinsektionens revisorer har som uppgift att granska sektionens verksamhet och ekonomiska förvaltning. Revisorerna kontrollerar att sektionen styrs och arbetar på ett korrekt sätt i enlighet med sektionens stadgar, SM:s beslut och svensk lag. Revisorerna är den instans som prövar frågan om ansvarsfrihet för sektionens styrelse innan SM tar beslut i frågan. Totalt antal sökande: 4. Karl Ingerstam och Carl Edman Jonas Torstensson Peter Fjellander Karl Ingerstam och Carl Edman Intervjuade av: Christian Öhrman och Mark Ekvall Personligt brev Hej! Vi heter Karl och Carl och går båda våra fjärde år på M-programmet. Sedan första början har vi båda två varit väldigt aktiva i sektionens arbete, men vi har valt lite olika vägar. Carl har fokuserat mycket på styrelsearbete och phösning, medan Karl har engagerat sig huvudsakligen i Jubelspexet, olika nämnder, phösningen och senaste året i styrelsen. Karl och Carl har i egenskap av ordförande respektive tidigare vice ordförande och ledamot god insikt i styrelsens arbete. Under vår eventuella tid som revisorer vill vi både finnas tillgängliga som stöd för styrelsen samtidigt som vår huvudsakliga uppgift kommer vara att granska sektionens verksamhet. Tillsammans har vi mycket erfarenhet och kunskap om sektionens olika delar. Den vill vi ställa till förfogande och därför söker vi posterna som revisorer. s beskrivning Karl och Carl läser båda sitt fjärde år på KTH. De har under de senaste åren hunnit med engagemang i såväl sektionens styrelse som nämnder, föreningar och kommissioner. Karl sitter just nu på posten som ordförande. Deras gemensamma entusiasm och intresse för Maskinsektionens välmående är tydligt. De båda ser uppdraget som ett naturligt steg efter sina tidigare poster vid sektionen. Förutom att axla ansvaret för sektionens revision och kontroll av dess verksamhet vill Karl och Carl lägga vikt vid att agera bollplank för sektionens styrelse. Att ha sektionens förtroende är viktigt för Karl och Carl. Det som driver dem att kandidera till posten som revisorer är att de vill ge tillbaka efter allt sektionen gett dem. Under sina uppdrag som styrelsemedlemmar har de fått en någorlunda tydlig bild av vad revisionsarbetet innefattar men anser sig inte vara fullärda på området. s utlåtande Karl och Carl är väl insatta i både styrelsens och övriga sektionsanknutna verksamheter. De söker posterna tillsammans då de arbetar bra ihop och deras olika engagemang i sektionen ger en djup och bred syn på verksamheten. De har en god kontakt med varandra vilket är vitalt då mycket av revisorernas arbete ofta Stockholm 14 (20)

15 sker under perioder då övriga sektionen inte är aktiv. De båda ger intryck av att vara seriösa och drivna att göra ett noggrant arbete som revisorer. väljer att förorda Karl Ingerstam och Carl Edman till posterna som revisorer. Jonas Torstensson Intervjuad av: Christian Öhrman och Mark Ekvall Personligt brev Ärade SM, Det är med stor glädje och stolthet jag söker detta åtråvärda åtagande. Ett åtagande jag inte tar lätt på då en revisor har inte bara Svea Rikes lag att följa utan även stadgar och till viss del praxis. Detta är någonting jag vågar hävda ha tillräcklig kunskap inom för att kunna granska nästa års styrelse på bästa sätt. När SM väljer revisor bör förtroende vara det som bör prioriteras högst. Ni ska välja en person som Ni litar på att alltid göra det som hen anser vara bäst för sektionen. Det är då nyckelegenskaper så som moral, etik och ett sinne för vad som är rätt och fel kommer in i bilden. Jag hoppas att ni på SM som redan känner mig också känner ett förtroende för mig och att jag är ärlig. Till er som inte känner mig så hoppas jag att ni med de meriter nämnda i valberedningens utlåtande ändå kan känna en viss trygghet i att jag är lämpad till uppdraget. Med utmärkt högaktning Jonas Torstensson s beskrivning Jonas läser Maskinteknik och sitter som ordförande i Maskineriet. Han har tidigare varit med i phösningen och suttit som vice ordförande i sektionens styrelse. Uppdraget som vice ordförande hävdar Jonas är väl behjälpligt i rollen som revisor då han har gjort arbetet från andra sidan och vet vad styrelsen förväntar sig av revisorerna och vice versa. Han vill som revisor jobba för att ha en god kontakt med styrelsen och göra det tydligt att revisorerna är närvarande och kontaktbara i alla frågor som rör regelverk och praxis. Jonas betonar att han är ärlig och pålitlig vilket han anser vara viktigt i rollen. Det som driver honom att kandidera är att han vill vara med och förvalta det sektionsmedlemmarna delar. Formalia är dock något Jonas anser vara mindre roligt. Något som oroar honom är faktumet att han kandiderar ensam och inte vet vem som skulle komma att dela uppdraget med honom. s utlåtande Jonas är väl införstådd i vad uppdraget som revisor innebär och han är tydlig med vad han anser vara relevant i rollen. Han ser posten som ett sätt att värna sektionens bästa. Jonas vill utöka kontakten med styrelsen för att få en effektivare och mer stabil sektion och hans tidigare engagemang i såväl styrelse som föreningar talar gott för honom. väljer att förorda Jonas Torstensson till posten som revisor Stockholm 15 (20)

16 Peter Fjellander Intervjuad av: Christian Öhrman och Linnea Kåwe Personligt brev Hej SM! Mitt namn är Peter och presentationen av mig kan ni läsa i valberedningens utlåtande. Jag söker revisor för att jag vill fortsätta arbetet jag började när jag blev kassör för Maskinsektionen. Jag vill tillföra en kontinuitet i det ekonomiska arbetet genom att vara ett bollplank för funderingar och idéer om både stort och smått eftersom jag har god kännedom om verksamheten och den ekonomiska strukturen fortfarande ser ut på samma sätt som när jag var kassör 13/14. I egenskap av sittande revisor tror jag mig även ha god koll på vilket arbete uppdraget kräver innan det är slutfört, eftersom revisorn idag enligt nuvarande maskinstandard sitter tills hen har granskat bokslutet för styrelsen som satt under samma verksamhetsår. s beskrivning Peter började på KTH 2012 och går tredje året på Maskin. Han har tidigare varit engagerad vid sektionen som kassör, som ekonomiansvarig för Moment och även haft uppdrag vid THS Centralt. Utöver detta är han även med i KMDK och Maskineriet. Han är just nu sittande revisor vid sektionen. Peter kandiderar till posten som revisor då det är ett uppdrag som är viktigt vid sektionen. Han är i egenskap av nuvarande revisor väl påläst på praxis och stadgar. Detta, i kombination med saklighet och god kännedom om sektionen och dess ekonomi, är något Peter anser vara viktigt i rollen som revisor. Han anser dock att arbetet är byråkratiskt, tråkigt och att den medför intressekonflikter med andra parallella uppdrag vid sektionen. Det som driver Peter på posten är att genom att förbättra revisionen få en sektion som har bättre koll på sin verksamhet. s utlåtande Peter har som sittande revisor visat prov på sin kunskap om sektionen och regelverk bundna till densamma. tror på Peters kunnande inom främst sektionens ekonomiska förvaltning men är osäkra på huruvida hans bristande intresse påverkar hans engagemang på posten. uppmanar därför SM att fråga Peter om detta. väljer att förorda Peter Fjellander till posten som revisor Stockholm 16 (20)

17 Projektledare Moment Som projektledare för Moment måste personen vara driven och ha ett brinnande engagemang för projektet. Eftersom projektets omfattning är stort krävs en god personkännedom och lyhördhet för att kunna motivera och engagera medarbetarna. Personen i fråga bör ha en god organisationsförmåga och vara en initiativtagande. Projektledaren ska vara beredd att lägga ner ett heltidsarbete under projektets gång och speciellt under mässan då arbetsbelastningen är stor. Personen bör ha erfarenhet av hur man arbetar mot företag och hur deras verksamhet fungerar. Personen ska med fördel vara noggrann eftersom det är mycket pengar och viktiga kontakter att hantera i denna verksamhet. Totalt antal sökande: 1. Dilom Robel Dilom Robel Intervjuad av: Viktor Lindholm och Nils Henningsson Personligt brev Jag läser andra året på civilingenjörsprogrammet i maskinteknik och första året på nationalekonomiprogrammet på Stockholms Universitet. På helger arbetar jag på 7-eleven och som läxhjälpslärare för en ideell organisation. Variationen på arbetena låter mig träffa olika människor och handskas med olika scenarion som ibland kan bli tuffa och ibland väldigt stressfulla. Detta hindrar dock inte mig från att ständigt utmana mig själv. Min passion har blivit att jag strävar efter en konstant förbättring, i mig själv och i det jag gör. Jag har länge varit engagerad i extraaktiviteter. I grundskolan har jag deltagit i trygghetsombudet och har ett flertal gånger varit delaktig och ordförande för elevrådet, detta även i gymnasiet. Väl på KTH har jag medverkat i Armada 2014 som företagsvärd. Jag deltog även i Moment 2015 som företagsansvarig där jag fått praktisera de kunskaper jag erhållit under en ledarskapsutbildning på gymnasiet. Min medverkan dessa aktiviteter har lett till att jag erhållit värdefulla erfarenheter och förståelse för projektarbeten, samt insikt i vikten av hur en god planering och ett gott samarbete löser problem. Att kommunicera, leda och vara tydlig har jag lärt mig är grundpelarna hos en god ledare. Deltaganden i dessa projekt har resulterat i färdigheter och möjligheter för mig att utvecklas till en mer strukturerad och effektiv person som gjort mig lämpad till projektledare för Moment Jag är väldigt innovativ och hoppas kunna bidra till det bästa för Moment Vänliga hälsningar, Dilom Robel s beskrivning Dilom går andra året på Maskin och beskriver sig själv som en driven och nyfiken person. Dilom kommer från Hudiksvall men bor numera i Solna. Han tycker om projekt och gillar att se resultat. Han har även ett stort musikintresse och spelar piano och saxofon samt DJ:ar Stockholm 17 (20)

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Valbilaga. Kongress14

Valbilaga. Kongress14 Valbilaga Hej! Först och främst vill valberedningen återigen tacka för det förtroende ni medlemmar gav oss under Årsmötet 13. Vi har sedan vi tillträde 1 januari 2014 arbetat aktivt med att få fram ett

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Handlingarna SM 1 2013/2014

Handlingarna SM 1 2013/2014 Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Stämmotexter, Vårstämma 2013

Stämmotexter, Vårstämma 2013 Stämmotexter, Vårstämma 2013 Ordförande Namn: Therese Björklund Jag läser just nu min femte termin på ekonomprogrammet, är 25 år och ursprungligen från Stockholm. Jag blir lätt otålig när jag inte har

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 214 Her place at the table av Deborah Kolb, Judith Williams & Carol Frohlinger 14/2005 Har hon fått jobbet bara för att

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

LAG-arbetet i Leader Bergslagen

LAG-arbetet i Leader Bergslagen LAG-arbetet i Leader Bergslagen Kvalitativ utvärdering Helen Uliczka & Agneta Halvarsson Apel FoU September 2014 Innehåll Bakgrund för uppdraget... 2 Anvisningar från Jordbruksverket... 3 Rapportens utformning,

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

FSS Manual åt elevkårer

FSS Manual åt elevkårer FSS Manual åt elevkårer 1 Sisällys FSS Manual åt elevkårer... 1 Vem bestämmer i skolan?... 5 Elevkåren och elevkårsstyrelsen... 5 Lärarkåren och lärarmöten... 5 Rektor... 5 Övrig personal... 6 Direktion

Läs mer

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG Projekt Strategiskt styrelsearbete kompetensutveckling och kunskapsöverföring Projekt

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

! Ordförande! Sökande: Sevgi Camuz! Valberedningens förslag: Sevgi Camuz!

! Ordförande! Sökande: Sevgi Camuz! Valberedningens förslag: Sevgi Camuz! Ordförande Sökande: Sevgi Camuz Valberedningens förslag: Sevgi Camuz Valberedningens nomineringar Radio Shore 2014 Sevgi har under det gångna året suttit som programansvarig i Radio Shore. Under året har

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Innehåll! Inledning... 4! Sammanfattning... 4!... 5! Internat... 5! SMART... 6! Höst-SM... 6! Röstningsförfarande... 6! Kandideringar... 6! Praxisändringar...

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer