Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:"

Transkript

1 VALHANDLINGAR Sammansättning för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Ida Nilsson, P10 Viktor Lindholm, M11 Rebecca Lind, M12 Joel Mars Bodell, M12 Christian Öhrman, P13 Linnea Kåwe, P13 Nils Henningsson, P13 Mark Ekvall, M13 Till sammankallande för valdes Ida Nilsson. Arbetssätt Inför läsårets andra SM har granskat befintliga intervjuunderlag och kravprofiler från tidigare år och därefter kompletterat och utvecklat materialet med vad som ansetts behövligt. Målsättningen för underlagen som tagits fram för posterna är att de ska spegla sektionens gemensamma bild av hur verksamheten bör utföras och utvecklas i framtiden. Ansökningsperioden för posterna var mellan 1 och 15 februari. Information kring valen nådde ut till sektionens medlemmar via: Maskinsektionens hemsida Maskinsektionens Facebook-sida Affischering på anslagstavlor i M-byggnaden och Smörjis Ansökan eller nominering till poster har gjorts via ett formulär på Maskinsektionens hemsida. Efter ansökan/nominering har kontaktat de sökande/nominerade och genomfört intervjuer samt talat med referenser vid behov Stockholm 1 (20)

2 Ordförande Ordföranden har det övergripande ansvaret för hela sektionens verksamhet och dess ekonomi. Därför har sökt en person som visar på stort ansvarstagande, engagemang för sektionen och god ledarskapsförmåga. Därtill bör kandidaten ha konkreta idéer och visioner för sektionens framtid. Tidigare erfarenhet av styrelsearbete är meriterande men inget krav. Totalt antal sökande: 1 Jonathan Cressell Jonathan Cressell Intervjuad av: Ida Nilsson och Rebecca Lind Personligt brev Hej, Mitt namn är Jonathan Cressell. Jag går mitt andra år på maskinteknik och sitter för närvarande som vice ordförande i Styrelsen, där jag tidigare suttit som ledamot sedan Höst-SM 2013 då jag valdes till Ettans post. Jag söker nu till posten som ordförande för Maskinsektionen. När jag först sökte Ettans post uttryckte jag att mitt intresse för administrativt arbete och min uppskattning av mottagningen var de två främsta anledningarna till att jag ville engagera mig. Detta förändrades efter ett par månader i styrelsen, och mitt fokus skiftades till den pågående utvecklingen av vår kära sektion. Detta har stått sig till idag och har om något har min motivation förstärkts ytterligare. Självfallet har jag kvar mitt intresse för det administrativa och efter en phösning ligger mottagningen mig ännu varmare om hjärtat. Men efter att jag har fått se vad vi kan åstadkomma önskar jag än mer att dedikera min tid till vår kära sektion och dess framtid, för att säkerställa en så fulländad studietid som möjligt för var och en av våra medlemmar. Ända sedan jag valdes till ledamot har jag fått se många delar av sektionens olika verksamheter, och jag har fått god inblick i vad THS centralt arbetar med efter ett år i Kårfullmäktige. Som vice ordförande har jag under året arbetat nära ordförande och tycker mig ha god förståelse för vad åtagandet som ordförande innebär. Som ordförande vill jag bland annat fortsätta arbetet med den interna kommunikationen. Min vision är att ingen på sektionen ska behöva gå miste om nyheter och information gällande event, rekryteringar, biljettsläpp med mera. Att det ska finnas en databas med allt du behöver veta för att kunna göra det bästa av din tid på Maskin. För att åstadkomma detta ska till att börja med en ny hemsida arbetas fram. Detta arbete har påbörjats, och vi behöver ta vara på medlemmarnas åsikter gällande funktionalitet samt kommunicera med andra sektioner för att dra nytta av deras erfarenheter. Vi behöver lägga upp en plan för lanseringen som ger oss möjlighet att sälja in denna nya informationskanal hos sektionen. En av de poster med stört arbetsbördan är kassören. För att balansera ut detta och underlätta för denne behöver ekonomiarbetet på sektionen utvecklas vidare, vilket även kunde leda till ett djupare samarbete mellan sektionens organ. I samarbete med de som har ekonomiska ansvar på sektionen vill jag som Stockholm 2 (20)

3 ordförande finna en lösning till detta och därmed ge kassören bättre förutsättningar för att arbeta strategiskt med sektionens ekonomi. Vår omgivning utvecklas och jag vill att Maskin ligger i framkant. Som ordförande önskar jag lägga vikt på att utbilda de på ansvarsposter inom aktuella ämnen så som Jämlikhet, Mångfald och Likabehandling (JML). Jag vill bredda antalet engagemangsformer på sektionen och variera de evenemang vi arrangerar. Det finns mycket för oss att arbeta med. Detta var några av de punkter jag vill lägga extra vikt vid. Med vänliga hälsningar, Jonathan Cressell s beskrivning Jonathan går andra året på Maskinprogrammet och har tidigare pluggat IT på KTH i Kista och pluggat i Japan. Där var han engagerad i studentlivet och han har under sin tid på Maskin engagerat sig i styrelsen, studienämnden, phösningen, spexet, internationella mottagningen och kårfullmäktige. I styrelsen hade han först Ettans post och nu i år posten som vice ordförande. Att kandidera till posten som ordförande ser han som ett naturligt steg då han vill fortsätta med styrelsens arbete. I rollen som ordförande vill Jonathan framförallt jobba med styrelsens arbetssätt, slutföra övergången från en funktionärsstyrelse till en fullt strategisk styrelse, etablera nämndrådet och förbättra sektionens interna kommunikation. Hans vision för sektionen är att den ska bli ännu större och att möjligheterna för medlemmar att engagera sig ska bli fler, utan att kvalitén för den sakens skull försämras. Han vill att Maskinsektionen ska vara en förebild för andra sektioner och bli bättre för varje år. Jonathan säger att han i rollen som ordförande skulle känna ett stort ansvar gentemot sektionen och styrelsen. Han ser även ordförandeposten som en möjlighet att få en fantastisk erfarenhet och ett tillfälle att utvecklas. Tidigare har Jonathan varit ledare i idrottssammanhang och i studentlivet i Japan. Det viktigaste i sitt ledarskap tycker han är att lyssna på de man leder, att alla ska känna sig välkomna och att jobba för en bra gruppdynamik. s utlåtande tycker att Jonathan är väl kvalificerad för rollen som ordförande. Han har bred erfarenhet från sektionen och övriga THS som han kan ta med sig erfarenhet ifrån. Han är väl insatt i vad rollen innebär efter sina två år i styrelsen och verkar beredd att ta på sig ansvaret den innebär. Därtill ger han ett ödmjukt intryck inför möjligheten att leda sektionen. Referenser som pratat med tror att Jonathan skulle göra ett utmärkt jobb på posten. tror på Jonathans engagemang och ser en tydlig vilja att göra ett bra jobb. väljer att förorda Jonathan Cressell till posten som ordförande Stockholm 3 (20)

4 Vice ordförande Vice ordförandes främsta roller är att vara ordföranden behjälplig, leda nämndrådet och ansvara för sektionens samt styrelsens externa representation. har letat efter en person som visar stort engagemang för sektionen, har förmågan att verka stöttande åt ordföranden och samtidigt kunna ta egna initiativ för att driva sektionen framåt. Totalt antal sökande: 1. Rebecca Borglund Rebecca Borglund Intervjuad av: Ida Nilsson och Rebecca Lind Personligt brev Hej SM! Jag heter Rebecca Borglund och innehar Ettans Post i Styrelsen under läsåret Efter några otroligt utvecklande och roliga månader känner jag mig inte klar med styrelsearbetet, det finns otroligt mycket att bygga vidare på. Jag har fått en unik inblick i sektionen, lärt mig hur den drivs och vad det faktiskt innebär att vara styrelse på en sektion. Därför tror jag att jag är mer än redo att axla rollen som Vice Ordförande med det utökade ansvarsområde det innebär. Jag ser det som en spännande utmaning att exempelvis hålla i NR, bistå Ordförande och ibland närvara vid evenemang som Ordförande inte kan närvara vid. Tiden som Ettans Post har varit mer givande än jag förväntat mig. Jag har jobbat mycket på att definiera Ettans Post, tydliggöra både den och övriga verksamhetens arbete för våra efterträdare. Det som driver mig är förändringar till det bättre, att göra skillnad. Att se att fler engagerar sig i sektionen är också oerhört drivande. Antalet sektionsmedlemmar har ökat stabilt de senaste åren och det är något jag tycker är viktigt att bibehålla. Utöver detta är det essentiellt att främja samarbetet inom sektionen, att skapa bra relationer utskotten och Styrelsen emellan. Att därefter stäcka sig ytterligare och förbättra samarbetet med övriga sektioner är ett långsiktigt och relevant mål. I nuläget är jag involverad i två stora projekt som jag gärna skulle fullfölja. Främst arbetet med den nya sektionslokalen men dessutom ett mentorprogram som jag tror skulle vara till stor nytta för studenterna på sektionen. Viktiga egenskaper hos en Vice Ordförande enligt mig är förmågan att se alla i en grupp och lyfta fram deras individuella egenskaper. Att gruppmedlemmarna känner sig välkomna och når sin fulla potential i det gemensamma arbetet är ett mål jag har. Detta är något jag anser mig ha goda erfarenheter inom efter att ha jobbat som reseledare, koordinator samt med att utbilda ungdomar inom ledarskap. Mina starka sidor är att kunna hålla många bollar i luften med struktur och ett stort engagemang vilket jag tror kan gynna mig som Vice Ordförande Stockholm 4 (20)

5 s beskrivning Rebecca går sitt första år på Design- och produktframtagning. Hon innehar för närvarande Ettans post i styrelsen, vilket hon tycker har varit väldigt roligt och givande. Hon vill nu fortsätta styrelsearbetet och även ta mer ansvar, och söker därför till vice ordförande. Innan KTH har hon arbetat med logistik, ekonomi och som skidguide. I styrelsen har hon bland annat arbetat med sektionslokalsflytten och undersökt möjligheterna att starta ett mentorprogram. Som vice ordförande skulle hon vilja fortsätta med sina projekt men ser rollen som övergripande snarare än projektspecifik. Att hålla i trådarna, organisera och se helheten i sitt arbete är något hon strävar efter och hon drivs av att se förbättringar och resultat av sitt och styrelsens arbete. Som vice ordförande anser hon att ens främsta roll är att vara ordförandens högra hand och att det därför är viktigt med ett nära samarbete så att båda håller koll på arbetsgången för att hon ska kunna ta över uppgifter om det krävs. I styrelsen tycker hon att det är viktigt med tydlig kommunikation, bra riktlinjer och att styrelsemedlemmarna stöttar varandra. Hon poängterar att det är viktigt med struktur och tydliga mål så att alla har en enhetlig bild av arbetet. Rebecca tycker att styrelsen har ansvar för att nivån av seriositet i sektionen är balanserad, så att det inte blir för mycket åt det ena eller andra hållet. Att leda nämndrådet är något hon ser ger ännu mer inblick i sektionen och skulle vilja arbeta för att få ett bättre samarbete med styrelsen. Hon poängterar att det är viktigt att lära känna varandra och har förslag på hur det kan ske. Något hon själv upplevde när hon tillträdde Ettans post var att det finns relativt lite underlag för hur sektionen fungerar internt och externt mot resten av THS. Hon tycker att det är onödigt svårt att komma in som ny och har arbetat för att förtydliga detta och vill fortsätta förbättringsarbetet framöver. s utlåtande anser att Rebecca är väl insatt i vad rollen som vice ordförande innebär och har en vilja att utföra ett bra arbete på posten. Hon ger intrycket av att vara driven, strukturerad och mån om gruppdynamiken i styrelsen. Hon verkar förstå vikten av en god sammanhållning i gruppen och ett tätt samarbete med ordföranden. Hon har konkreta idéer för arbetet, något som tycker är mycket positivt. Eftersom Rebecca går sitt första år ser det som naturligt att inte ha full koll på hur de olika organen i sektionen fungerar eller erfarenheten att kunna blicka så långt framåt och bakåt i tiden för sektionen, något som tycker är viktigt då styrelsens arbete främst är visionärt. Trots detta tycker att Rebecca är väl lämpad för posten då hon visar stort engagemang och vilja att lära sig mer om och förbättra sektionen. Hennes organisationsförmåga och tidigare erfarenheter gör henne kvalificerad för posten. Referenser som pratat med stärker denna bild och tror att Rebecca skulle passa väldigt bra som vice ordförande. väljer att förorda Rebecca Borglund till posten som vice ordförande Stockholm 5 (20)

6 Kassör Till posten som kassör har letat efter en noggrann, självgående och strukturerad person. Tidigare arbete med ekonomi och redovisning har varit meriterande men inte nödvändigt. Andra viktiga egenskaper har varit förmågan att resonera kring den ekonomiska ansvarsfördelningen på sektionen, inställningen till det stora ansvaret posten innebär och intresset av styrelsearbete. har inte fått in några ansökningar Stockholm 6 (20)

7 Koordinator Till posten som koordinator har sökt en person som finner intresse av att engagera sig i styrelsearbete samt är intresserad av att genomföra de administrativa uppgifter som arbetet innebär. Koordinatorn ansvarar för att information från styrelsemötena når KNO samt sektionens medlemmar, och därmed önskas den sökande vara strukturerad och kunna arbeta kontinuerligt. har inte fått in några ansökningar Stockholm 7 (20)

8 Styrelseledamöter, 3 stycken Till posterna som styrelseledamöter har sökt personer som visar intresse för att utveckla och driva sektionen framåt genom strategiskt arbete. Att presentera konkreta idéer för förbättringar, visa ansvarstagande och tidigare styrelseerfarenhet har sett som meriterande. Totalt antal sökande: 1. Emelie Andersson Emelie Andersson Intervjuad av: Linnea Kåwe och Nils Henningsson Personligt brev Hej! Emelie Andersson heter jag och jag går fösta året på P-programmet här på maskinsektionen. När jag inte är i skolan och hänger med alla sköna maskinare älskar jag att dansa och gör det så ofta jag har tid. Att måla/teckna är också ett stort intresse som jag pysslar på med när det passar. Jag har sökt till styrelseledamot för att jag tycker att det är roligt att engagera mig i sådana saker. Jag har på tidigare skolor alltid varit med i elevråd/elevkårer och tyckt att det varit både givande och väldigt roligt att få vara med och fatta beslut rörande skolans utveckling. Att vara med i styrelsen som styrelseledamot ser jag som en möjlighet att få lära mig nya saker men kanske framförallt som en möjlighet att få lära känna nya människor samtidigt som man är delaktig i sektionens utveckling. /Emelie s beskrivning Emelie går första året på Design och produktframtagningsprogrammet och har tidigare gått på gymnasium i Umeå där hon gick ut På fritiden renoverar hon sin lägenhet och dansar. Under högstadie- och gymnasietiden var hon engagerad i respektive skolas elevkår och har även suttit som ordförande i elevkåren på sitt gymnasium. Emelie har inte engagerat sig i något på sektionen innan hon sökte till ledamot då hon ville känna av hur sektionen fungerade. Som del av styrelsen hoppas hon kunna driva igenom förändringar och samtidigt ha roligt och lära känna andra sektionsaktiva. Arbetsbördan som styrelsen kommer innebära ser hon inte som ett problem, dock oroar hon sig för att hon kan ta på sig för många arbetsuppgifter. s utlåtande Emelies tidigare erfarenhet som engagerad i elevkår och styrelseordförande på hennes tidigare skolor ser som positivt och även fast hon inte är fullt insatt i hur styrelsearbete fungerar på Maskinsektionen tror att hon snabbt kommer anpassa sig. uppfattar Emelie som driven då hon hjälpt till att starta upp elevkåren på sitt gymnasium Stockholm 8 (20)

9 Under intervjun framkom det inte vad Emelie vill åstadkomma under året som styrelseledamot, uppmanar därför SM att fråga henne om konkreta exempel på saker hon vill förändra på sektionen. väljer att förorda Emelie Andersson till posten som styrelseledamot Stockholm 9 (20)

10 Studienämndens ordförande, 2 stycken Till posten som Studienämndens ordförande har sökt två personer som finner intresse av att förbättra nuvarande och kommande teknologers studieförutsättningar. Studienämnden ska vara länken mellan lärare och elev, därför söker personer som är lyhörda och en inte är rädda för att ge konstruktiv kritik på möten med bland annat studievägledare, programansvariga och examinatorer. Totalt antal sökande: 1. Olle Björkvall Olle Björkvall Intervjuad av: Linnea Kåwe och Mark Ekvall Personligt brev Jag heter Olle Björkvall och läser just nu mitt första år här på Maskin. Jag har tidigare arbetat inom industrin med bland annat skärande bearbetning. De senaste åren har jag ägnat åt reparation och felsökning av motorer. Intresset för teknik gjorde att jag tog beslutet att studera till civilingenjör. Jag har under året varit medlem i Studienämnden och har där upptäckt att jag känner ett stort engagemang för att förbättra de kurser vi läser. Jag söker studienämndsordförande för att jag skulle vilja ta ett större ansvar att göra maskinprogrammet till en ännu bättre utbildning. Jag tror att jag med min arbetslivserfarenhet har en viss insikt i de krav som ställs på en ingenjör i en tekniktung bransch och tror att jag därför har mycket att tillföra. Som person är jag ansvarstagande och tror att jag har förmåga att se saker ur ett helhetsperspektiv. Som studienämndsordförande skulle jag göra mitt bästa för att representera maskinsektionens studenter och jag skulle hantera förtroendet med största ansvar. s beskrivning Olle går just nu sitt första år på Maskinprogrammet och beskriver sig själv som lyhörd och har en stark ansvarskänsla. Han har tidigare jobbat på Scania och gjort lumpen och började här i höstas för att han kände ett starkt sug att börja studera. Han sitter just nu med i Studienämnden och berättar att han tagit initiativ till att bilda kursnämnder och pratat med föreläsare ifall det funnits problem för att orsaka förbättring. Olle har viss erfarenhet av ledarskap, och har även gått ledarskapsutbildning. Han är mån om att allas röst blir hörd och att den får gensvar och han tror att det är något som krävs för att hålla motivationen uppe. s utlåtande får intryck av att Olle har en god insikt i vad rollen som Studienämndens ordförande innebär och att han har den erfarenhet av ledarskap som krävs för att leda Studienämnden. tror att Olle har förmågan känna in och lyssna till sin omgivning och argumentera för gruppens åsikt före sin egen. Han har tidigare arbetat i kontakt med ingenjörer, en erfarenhet som vi ser kan vara till nytta i Studienämnden. ser att Olle har en stark vilja att göra det bättre för de som studerar här och att han brinner för arbetet i Studienämnden. väljer att förorda Olle Björkvall till posten som Studienämndens ordförande Stockholm 10 (20)

11 M-PAS och P-PAS Rollerna som Programansvarig student M och Programansvarig student P innebär att man representerar M- respektive P-programmet vid möten med ITM, programråd och utbildningsråd. Därför söker personer som är självgående och har ett stort ansvarstagande. De sökande bör även ha ett engagemang för att förstå hur skolan fungerar och är uppbyggd samt en vilja att förbättra kvalitén på utbildningen. har inte fått in några ansökningar Stockholm 11 (20)

12 Näringslivsnämndens ordförande Till posten som Näringslivsnämndens ordförande har letat efter en person som ser vikten av att leda sektionens näringslivsverksamhet och verka för att studenter och företag kommer närmare varandra. Eftersom posten kräver en förmåga att samordna en grupp för att arbeta mot samma mål har letat efter någon med tidigare ledarerfarenheter och som har tidigare erfarenhet av att jobba med näringslivsfrågor eller extern representation på andra sätt. har inte fått in några ansökningar Stockholm 12 (20)

13 Projektledare DoP Expo Till posten som projektledare för DoP Expo har sökt en driven person som har ett stort engagemang för projektet. Personen bör ha god organisationsförmåga och goda ledaregenskaper, samt vara initiativtagande. Som projektledare för DoP Expo är man ansvarig för de budgeterade medlen och har kontakten med lärare och företag. Därför bör personen även vara ansvarstagande, noggrann och bra på att samarbeta. har inte fått in några ansökningar Stockholm 13 (20)

14 Revisor, 2 stycken Maskinsektionens revisorer har som uppgift att granska sektionens verksamhet och ekonomiska förvaltning. Revisorerna kontrollerar att sektionen styrs och arbetar på ett korrekt sätt i enlighet med sektionens stadgar, SM:s beslut och svensk lag. Revisorerna är den instans som prövar frågan om ansvarsfrihet för sektionens styrelse innan SM tar beslut i frågan. Totalt antal sökande: 4. Karl Ingerstam och Carl Edman Jonas Torstensson Peter Fjellander Karl Ingerstam och Carl Edman Intervjuade av: Christian Öhrman och Mark Ekvall Personligt brev Hej! Vi heter Karl och Carl och går båda våra fjärde år på M-programmet. Sedan första början har vi båda två varit väldigt aktiva i sektionens arbete, men vi har valt lite olika vägar. Carl har fokuserat mycket på styrelsearbete och phösning, medan Karl har engagerat sig huvudsakligen i Jubelspexet, olika nämnder, phösningen och senaste året i styrelsen. Karl och Carl har i egenskap av ordförande respektive tidigare vice ordförande och ledamot god insikt i styrelsens arbete. Under vår eventuella tid som revisorer vill vi både finnas tillgängliga som stöd för styrelsen samtidigt som vår huvudsakliga uppgift kommer vara att granska sektionens verksamhet. Tillsammans har vi mycket erfarenhet och kunskap om sektionens olika delar. Den vill vi ställa till förfogande och därför söker vi posterna som revisorer. s beskrivning Karl och Carl läser båda sitt fjärde år på KTH. De har under de senaste åren hunnit med engagemang i såväl sektionens styrelse som nämnder, föreningar och kommissioner. Karl sitter just nu på posten som ordförande. Deras gemensamma entusiasm och intresse för Maskinsektionens välmående är tydligt. De båda ser uppdraget som ett naturligt steg efter sina tidigare poster vid sektionen. Förutom att axla ansvaret för sektionens revision och kontroll av dess verksamhet vill Karl och Carl lägga vikt vid att agera bollplank för sektionens styrelse. Att ha sektionens förtroende är viktigt för Karl och Carl. Det som driver dem att kandidera till posten som revisorer är att de vill ge tillbaka efter allt sektionen gett dem. Under sina uppdrag som styrelsemedlemmar har de fått en någorlunda tydlig bild av vad revisionsarbetet innefattar men anser sig inte vara fullärda på området. s utlåtande Karl och Carl är väl insatta i både styrelsens och övriga sektionsanknutna verksamheter. De söker posterna tillsammans då de arbetar bra ihop och deras olika engagemang i sektionen ger en djup och bred syn på verksamheten. De har en god kontakt med varandra vilket är vitalt då mycket av revisorernas arbete ofta Stockholm 14 (20)

15 sker under perioder då övriga sektionen inte är aktiv. De båda ger intryck av att vara seriösa och drivna att göra ett noggrant arbete som revisorer. väljer att förorda Karl Ingerstam och Carl Edman till posterna som revisorer. Jonas Torstensson Intervjuad av: Christian Öhrman och Mark Ekvall Personligt brev Ärade SM, Det är med stor glädje och stolthet jag söker detta åtråvärda åtagande. Ett åtagande jag inte tar lätt på då en revisor har inte bara Svea Rikes lag att följa utan även stadgar och till viss del praxis. Detta är någonting jag vågar hävda ha tillräcklig kunskap inom för att kunna granska nästa års styrelse på bästa sätt. När SM väljer revisor bör förtroende vara det som bör prioriteras högst. Ni ska välja en person som Ni litar på att alltid göra det som hen anser vara bäst för sektionen. Det är då nyckelegenskaper så som moral, etik och ett sinne för vad som är rätt och fel kommer in i bilden. Jag hoppas att ni på SM som redan känner mig också känner ett förtroende för mig och att jag är ärlig. Till er som inte känner mig så hoppas jag att ni med de meriter nämnda i valberedningens utlåtande ändå kan känna en viss trygghet i att jag är lämpad till uppdraget. Med utmärkt högaktning Jonas Torstensson s beskrivning Jonas läser Maskinteknik och sitter som ordförande i Maskineriet. Han har tidigare varit med i phösningen och suttit som vice ordförande i sektionens styrelse. Uppdraget som vice ordförande hävdar Jonas är väl behjälpligt i rollen som revisor då han har gjort arbetet från andra sidan och vet vad styrelsen förväntar sig av revisorerna och vice versa. Han vill som revisor jobba för att ha en god kontakt med styrelsen och göra det tydligt att revisorerna är närvarande och kontaktbara i alla frågor som rör regelverk och praxis. Jonas betonar att han är ärlig och pålitlig vilket han anser vara viktigt i rollen. Det som driver honom att kandidera är att han vill vara med och förvalta det sektionsmedlemmarna delar. Formalia är dock något Jonas anser vara mindre roligt. Något som oroar honom är faktumet att han kandiderar ensam och inte vet vem som skulle komma att dela uppdraget med honom. s utlåtande Jonas är väl införstådd i vad uppdraget som revisor innebär och han är tydlig med vad han anser vara relevant i rollen. Han ser posten som ett sätt att värna sektionens bästa. Jonas vill utöka kontakten med styrelsen för att få en effektivare och mer stabil sektion och hans tidigare engagemang i såväl styrelse som föreningar talar gott för honom. väljer att förorda Jonas Torstensson till posten som revisor Stockholm 15 (20)

16 Peter Fjellander Intervjuad av: Christian Öhrman och Linnea Kåwe Personligt brev Hej SM! Mitt namn är Peter och presentationen av mig kan ni läsa i valberedningens utlåtande. Jag söker revisor för att jag vill fortsätta arbetet jag började när jag blev kassör för Maskinsektionen. Jag vill tillföra en kontinuitet i det ekonomiska arbetet genom att vara ett bollplank för funderingar och idéer om både stort och smått eftersom jag har god kännedom om verksamheten och den ekonomiska strukturen fortfarande ser ut på samma sätt som när jag var kassör 13/14. I egenskap av sittande revisor tror jag mig även ha god koll på vilket arbete uppdraget kräver innan det är slutfört, eftersom revisorn idag enligt nuvarande maskinstandard sitter tills hen har granskat bokslutet för styrelsen som satt under samma verksamhetsår. s beskrivning Peter började på KTH 2012 och går tredje året på Maskin. Han har tidigare varit engagerad vid sektionen som kassör, som ekonomiansvarig för Moment och även haft uppdrag vid THS Centralt. Utöver detta är han även med i KMDK och Maskineriet. Han är just nu sittande revisor vid sektionen. Peter kandiderar till posten som revisor då det är ett uppdrag som är viktigt vid sektionen. Han är i egenskap av nuvarande revisor väl påläst på praxis och stadgar. Detta, i kombination med saklighet och god kännedom om sektionen och dess ekonomi, är något Peter anser vara viktigt i rollen som revisor. Han anser dock att arbetet är byråkratiskt, tråkigt och att den medför intressekonflikter med andra parallella uppdrag vid sektionen. Det som driver Peter på posten är att genom att förbättra revisionen få en sektion som har bättre koll på sin verksamhet. s utlåtande Peter har som sittande revisor visat prov på sin kunskap om sektionen och regelverk bundna till densamma. tror på Peters kunnande inom främst sektionens ekonomiska förvaltning men är osäkra på huruvida hans bristande intresse påverkar hans engagemang på posten. uppmanar därför SM att fråga Peter om detta. väljer att förorda Peter Fjellander till posten som revisor Stockholm 16 (20)

17 Projektledare Moment Som projektledare för Moment måste personen vara driven och ha ett brinnande engagemang för projektet. Eftersom projektets omfattning är stort krävs en god personkännedom och lyhördhet för att kunna motivera och engagera medarbetarna. Personen i fråga bör ha en god organisationsförmåga och vara en initiativtagande. Projektledaren ska vara beredd att lägga ner ett heltidsarbete under projektets gång och speciellt under mässan då arbetsbelastningen är stor. Personen bör ha erfarenhet av hur man arbetar mot företag och hur deras verksamhet fungerar. Personen ska med fördel vara noggrann eftersom det är mycket pengar och viktiga kontakter att hantera i denna verksamhet. Totalt antal sökande: 1. Dilom Robel Dilom Robel Intervjuad av: Viktor Lindholm och Nils Henningsson Personligt brev Jag läser andra året på civilingenjörsprogrammet i maskinteknik och första året på nationalekonomiprogrammet på Stockholms Universitet. På helger arbetar jag på 7-eleven och som läxhjälpslärare för en ideell organisation. Variationen på arbetena låter mig träffa olika människor och handskas med olika scenarion som ibland kan bli tuffa och ibland väldigt stressfulla. Detta hindrar dock inte mig från att ständigt utmana mig själv. Min passion har blivit att jag strävar efter en konstant förbättring, i mig själv och i det jag gör. Jag har länge varit engagerad i extraaktiviteter. I grundskolan har jag deltagit i trygghetsombudet och har ett flertal gånger varit delaktig och ordförande för elevrådet, detta även i gymnasiet. Väl på KTH har jag medverkat i Armada 2014 som företagsvärd. Jag deltog även i Moment 2015 som företagsansvarig där jag fått praktisera de kunskaper jag erhållit under en ledarskapsutbildning på gymnasiet. Min medverkan dessa aktiviteter har lett till att jag erhållit värdefulla erfarenheter och förståelse för projektarbeten, samt insikt i vikten av hur en god planering och ett gott samarbete löser problem. Att kommunicera, leda och vara tydlig har jag lärt mig är grundpelarna hos en god ledare. Deltaganden i dessa projekt har resulterat i färdigheter och möjligheter för mig att utvecklas till en mer strukturerad och effektiv person som gjort mig lämpad till projektledare för Moment Jag är väldigt innovativ och hoppas kunna bidra till det bästa för Moment Vänliga hälsningar, Dilom Robel s beskrivning Dilom går andra året på Maskin och beskriver sig själv som en driven och nyfiken person. Dilom kommer från Hudiksvall men bor numera i Solna. Han tycker om projekt och gillar att se resultat. Han har även ett stort musikintresse och spelar piano och saxofon samt DJ:ar Stockholm 17 (20)

Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Christoffer Bator, P13 Johanna Dolk, P11 Erik Hedin, M13 Gustav Johansson,

Läs mer

Protokoll. 1. Formalia. Protokoll SM3/1415 Mars 2015 Sid. 1 av 8

Protokoll. 1. Formalia. Protokoll SM3/1415 Mars 2015 Sid. 1 av 8 Sid. 1 av 8 Protokoll Mötets art: SM3 Datum: Tisdag 03 Tid: 17:17 Plats: M1 Närvarande: Jonathan Cressell (Mötesordförande) Tim Hallor (Koordinator) Övriga se bilaga. 1. Formalia 1.1. Mötets öppnades 17:24

Läs mer

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Ida Nilsson, P10 Viktor Lindholm, M11 Rebecca Lind, M12 Joel Mars Bodell,

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Ida Nilsson, P10 Viktor Lindholm, M11 Rebecca Lind, M12 Joel Mars Bodell,

Läs mer

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Ida Nilsson, P10 Viktor Lindholm, M11 Rebecca Lind, M12 Joel Mars Bodell,

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 Sekreterare... 4 Programansvarig student (PAS)... 4 Studienämndens Ordförande (SNO)... 4 Näringslivsgruppens

Läs mer

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Vice Ordförande Oskar Giescke... 2 Vice Ordförande, Kommunikationsansvarig Helena Falk... 2 Ordförande Konstwerket Martin Gutsch... 3 Ordförande Jämlikhetsnämnden Elin

Läs mer

har valberedningen genomfört intervjuer med de sökande samt talat med referenser vid behov

har valberedningen genomfört intervjuer med de sökande samt talat med referenser vid behov Sammansättning Valberedningen för 2013/2014 tillsattes under Vår-SM 2013 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: Carl Edman Linn Emilsson Nina Haskovec Johan Nilsson Johanna

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 Sekreterare... 4 Jämlikhetsnämndens ordförande... 4 Studienämndens Ordförande (SNO)... 4 Näringslivsgruppens

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER.

VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER. VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER. Vad söker vi? Alumni Involverade från föregående år stöttar som mentorer åt årets två team. Projektteam Kontinuer Jobbar målfokuserat för att skapa

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida Valberedningen har valt att nominera Karin Jerner till Kårordförande. Karin är en mycket strukturerad och stabil person som kan föra sig väl i olika sociala situationer och har god retorisk förmåga, något

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

VALHANDLINGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS VÅR-SM 2013

VALHANDLINGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS VÅR-SM 2013 VALHANDLINGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS VÅR-SM 2013 Kungliga Maskinsektionen, THS 2 Innehåll VÅR-SM 2013...1 Innehåll...2...3 Sammansättning...3 Arbetssätt...3 Val av ledamöter till styrelsen...5 Ordförande...5

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen. VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET Version: 1.0 Antagen: FS maj 2014 Nästa revision: FS aug 2015 Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

Läs mer

Sandra Brakstad, nominerad till ledamot, kassör och ordförande (intervjun gjordes avseende sekreterarposten i det sedan inställda fyllnadsvalet)

Sandra Brakstad, nominerad till ledamot, kassör och ordförande (intervjun gjordes avseende sekreterarposten i det sedan inställda fyllnadsvalet) Sandra Brakstad, nominerad till ledamot, kassör och ordförande (intervjun gjordes avseende sekreterarposten i det sedan inställda fyllnadsvalet) Läser sjuksköterskeprogrammet, första terminen. Har grundläggande

Läs mer

Kandidaturtexter Val-SM

Kandidaturtexter Val-SM Kandidaturtexter Val-SM Ordförande Gabriella Molinder... 2 Sekreterare och Styrelseledamot Fanny Ahlberg... 3 Styrelseledamot Aisan Rasouli... 4 PAS Kajsa Lundgren... 5 BollKall(ar)e David Landmark och

Läs mer

VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER.

VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER. VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER. Vad söker vi? Alumni Involverade från föregående år stöttar som mentorer åt årets två team. Mottagningsteam Kontinuer Jobbar för att skapa en heldag

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet vi får den styrelse vi förtjänar Vi får de ledare vi förtjänar! Arne Karlsson Kort presentation Augusti 1976 Valberedningens plats i Förbundet Revisorer

Läs mer

Projektgruppsområden:

Projektgruppsområden: Sök Projektgruppen Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar, CHARM, är Nordens ledande arbetsmarknadsdagar som arrangeras på Chalmers i februari varje år. Till CHARM kommer över 160 företag från många

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Motion 1- Motion om Detektivnämnden

Motion 1- Motion om Detektivnämnden Motion 1- Motion om Detektivnämnden Till SM 3 2014/2015 Motivering/bakgrund: Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt i dess inre. Var befinner sig den

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2014-03-12 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Fastställd av Sektionsmötet den 25 november 2003 Ändrad av Sektionsmötet den 22 november 2005 ( 5.7.2.7 infördes) Ändrad av Sektionsmötet den 20 april 2006 ( 3.1 ändrades)

Läs mer

GULA HÄFTET! Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet

GULA HÄFTET! Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet GULA HÄFTET! Innehåller punkt 24-37 Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet Här finns också förslag till förbundsstyrelsen, barnrättspolitiska

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2014-2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Sektionsstyrelsen... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Ansvarsområden... 3 2.2.1Ordförande...

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Nomineringar LP2 2013

Nomineringar LP2 2013 Nomineringar LP2 2013 Vid frågor, kontakta valberedningen@chalmers.it 28 november 2013 1 P.R.I.T.14 Valberedningen anser att de nominerade för P.R.I.T. kommer fungera väl ihop och att de kompletterar varandra

Läs mer

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld HR kompetens in i styrelserummet SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld 1 AGENDA Utgångspunkter för professionellt styrelsearbete Nyttan av en styrelse När är det dags för en aktiv styrelse utifrån

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Telefon: 031-772 39 28 ztyret@mtek.chalmers.se Sida 1 av 6

Telefon: 031-772 39 28 ztyret@mtek.chalmers.se Sida 1 av 6 Protokoll Ztyret 07/08 nr 12 2007-05-15 Konferensrummet i källaren Klockan 12-13 Närvarande: Christoffer Sernevi, Ordförande Alexander Östberg, Vice Ordförande Linda Rydén, Sekreterare Niklas Johansson,

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2012-03-13 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Logistiksektionens Verksamhetsdokument

Logistiksektionens Verksamhetsdokument Logistiksektionens Verksamhetsdokument Senast reviderad: 2014-03-03 Lisa Roslund Ordförande 2013/2014 Erik Andersson Sekreterare 2013/2014 Logistiksektionen Linköpings universitet 601 74 Norrköping www.logistiksektionen.se

Läs mer

Propositions: Reglemente tillägg ansökan om bidrag.

Propositions: Reglemente tillägg ansökan om bidrag. Propositions: Reglemente tillägg ansökan om bidrag. FÖREDRAGARE Pontus Ridderström Bakgrund Datasektionen har idag kapital på ett sparkonto som inte utnyttjas. Därmed skall Datasektionen med hjälp av detta

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016! Senast uppdaterad: 2015-08-19 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR:

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR: POSTBESKRIVNINGAR ORDFÖRANDE Som ordförande i FF-styrelsen kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda möten för att samordna festeristvärlden. Dessa möten är till för att underlätta samarbetet

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL. Närvarande. Frånvarande. Styrelsemöte nr 3, 2012-09-20, Smörjkammaren. 1 Mötets öppnande. 2 Formalia. 2.1 Eventuella Adjungeringar

MÖTESPROTOKOLL. Närvarande. Frånvarande. Styrelsemöte nr 3, 2012-09-20, Smörjkammaren. 1 Mötets öppnande. 2 Formalia. 2.1 Eventuella Adjungeringar MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte nr 3, 2012-09-20, Smörjkammaren Närvarande Sofia Edberg, Ordförande Carl Edman, vice Ordförande Tommy Lunqvist, sekreterare Axel Lison Almkvist, SnO Lisa Wohlfart, SkO Gustav

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28 FÖRENINGSPOLICY Reviderad 2013-06-28 1. ALLMÄNT Föreningen skall verka för ett gott samarbete med andra föreningar och organisationer, när detta faller inom ramen för föreningens verksamhet, ändamål och

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Jämställdhets-, Mångfalds- och Likabehandlingsplan. Sektionen för Energi och Miljö

Jämställdhets-, Mångfalds- och Likabehandlingsplan. Sektionen för Energi och Miljö Jämställdhets-, Mångfalds- och Likabehandlingsplan 2013 Sektionen för Energi och Miljö Kontakt Om du någon gång känner dig kränkt eller diskriminerad under din tid på KTH så kan du vända dig till Jämlikhetsnämden

Läs mer

Valberedningens förslag av förbundsstyrels för 2015

Valberedningens förslag av förbundsstyrels för 2015 Valberedningens förslag av förbundsstyrels för 2015 Valberedningen 2014 består av Vide Bergenholtz (sammankallande), Oskar Nordström, Stina Odlingson och Petronella Tillö. Enligt stadgarna ska styrelsen

Läs mer

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 2 2. STYRELSEN... 3 3. ORDFÖRANDE... 4 4. VICE ORDFÖRANDE... 5 5. SKATTMÄSTARE... 6 6. SEKRETERARE...

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Bilaga 1 Valbilaga Onsdag 8/5 2013 Gröjersalen, Hus 3 - Kräftriket Kl. 17:00 20:00 Sammanställning, sökande till styrelsen verksamhetsår 2013/2014: KANDIDATER

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Innehållsförteckning. Kandidaturlista SM1 HT14

Innehållsförteckning. Kandidaturlista SM1 HT14 Innehållsförteckning Ettans representant... 2 Monika Mizgalewicz... 2 Ebba Arvidsson... 3 Eveline Haugaard... 4 Klubbmästare... 5 Fredrika Frida Wahlström... 5 W-inter Ordförande... 6 Astrid Hartman...

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer