VALHANDLINGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS VÅR-SM 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALHANDLINGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS VÅR-SM 2013"

Transkript

1 VALHANDLINGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS VÅR-SM 2013

2 Kungliga Maskinsektionen, THS 2 Innehåll VÅR-SM Innehåll Sammansättning...3 Arbetssätt...3 Val av ledamöter till styrelsen...5 Ordförande...5 Vice ordförande...8 Kassör...9 Näringslivsnämndens ordförande (NNO) Sekreterare Smörjkammarnämndens Ordförande (SkO) Studienämndens Ordförande (SNO) Styrelseledamöter Val av funktionärer Busshusse Festledare (FL) Förste Kastare (FK) Idrottsledare Projektledare Moment Studiemiljöansvarig Spexdirecteur Tomtefar och Tomtemor Verkmester Verkstadsansvarig (VSA) Vice Studiemiljöansvarig Vice Studienämndsordförande M (MvSNO) Vice Studienämndsordförande P (PvSNO)

3 Kungliga Maskinsektionen, THS 3 VALHANDLINGAR Sammansättning för 2012/2013 tillsattes under Vår-SM 2012 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Sarah Abelin Viktor Eriksson Oscar Fehrm Kim Gartvall Carl Kyhlberg Lina Rylander Karin Sterndahl består därav av studenter från vitt skilda årskurser, två personer gör sitt femte år på KTH, en person gör sitt fjärde år, en person är inne på sitt tredje år och två personer gör sitt andra år. Till sammankallande för valdes Oscar Fehrm. Arbetssätt Förra årets Valberedning jobbade hårt med att skapa kravprofiler gällande de poster som ska tillsättas vid varje sektionsmöte. Utifrån dessa kravprofiler har årets Valberedning kompletterat med vad som ansetts behövligt. Till årets Vår-SM har det tillkommit ett antal val som har haft i uppgift att bereda. Kravprofil för Förste Kastare, Festledare, MvSNO, PvSNO samt Tomtefar&Tomtemor har därför tagits fram av årets Valberedning. För att ta fram kravprofilen konsulterades bland annat föregående års ordförande för att skulle kunna skapa sig en uppfattning om vad som krävs för rollen. Utifrån kravprofilerna togs ett intervjuunderlag fram för varje post som användes under intervjuerna. Underlagen som finns och tagits fram för posterna speglar förhoppningsvis sektionens gemensamma bild av hur deras verksamhet eller uppdrag bör utvecklas i framtiden. Marknadsföring om att ansökningsperioden hade öppnat startades den 4 mars, och nomineringsstop inför Vår-SM 2013 sattes till 24 mars. Marknadsföringen genomfördes i samband med Kommunikationsnämnden och gjordes för att öka antalet nomineringar. Följande kanaler användes för detta - affischering i M-korridoern - annonsering på Maskinsektionens hemsida - annonsering via Maskinsektionens styrelses Facebook-sida

4 Kungliga Maskinsektionen, THS 4 Ansökan har varit möjlig att göra både stängt via direkt till eller via listor i M- korridoren. Efter ansökan har genomfört intervjuer med de sökande samt talat med referenser vid behov

5 Kungliga Maskinsektionen, THS 5 Val av ledamöter till styrelsen Ordförande Eftersom ordföranden är högst ansvarig för allt arbete inom sektionen så krävs det en person med god initiativförmåga och organisationsförmåga. Posten som ordförande kräver framförallt en person som kan leda styrelsens arbete genom att motivera och agera bollplank åt styrelseledamöterna. God förståelse för sektionens struktur och kultur är en fördel. har sökt efter personer som uppvisar ett starkt intresse för sektionen och har planer på hur verksamheten kan förbättras i framtiden. Tidigare erfarenhet av projektledning eller styrelsearbete är inget krav men meriterande. Lisa Wohlfart Stefan Silver Totalt antal sökande vid nomineringsstopp: 2 Lisa Wohlfart väljer att förorda Lisa Wohlfart till posten som Ordförande. Hej! Jag heter Lisa Wohlfart och går mitt andra år på P. Jag har under min tid på maskin engagerat mig i flera olika delar av sektionen: Smörjkammarnämnden, Phösningen och som Smörjkammarnämndens ordförande i styrelsen. Jag har funnit att det jag brunnit mest för är just styrelsearbete och hur vår sektion styrs har varit en av de viktigaste frågorna för mig. Därför har jag sökt ordförande för Kungliga Maskinsektionen. Jag vill leda styrelsen för att kunna utveckla den i bästa möjliga riktning och skapa en sammansvetsad grupp som kommer ta de rätta besluten för sektionens framtid. Jag är lämplig att leda sektionen just för att jag varit med i många olika delar och därigenom sett alla dess sidor. Jag har varit med i den roliga mottagningen såväl som det strukturerade styrelsearbetet. Jag har god insyn i hur vår sektion ser ut idag och hur den är uppbyggd. Jag har deltagit i två SMART och fått idéer och input från andra maskinsektioner i Sverige. Jag anser att ordförandes viktigaste uppgift är att få styrelsen att fungera. Ordförande måste kunna leda och motivera gruppen och få varenda medlem att känna sig viktig. Ordförande måste få alla att aktivt delta i diskussioner för att generera ett optimalt diskussionsklimat. För att klara av detta krävs en ledarfigur i rollen. Jag har under ett år varit gruppchef i lumpen och har där genom lett en grupp i olika situationer. Jag är van att ta ledarrollen och få gruppen att fortsätta framåt

6 Kungliga Maskinsektionen, THS 6 Nästa år kommer styrelsen att arbeta efter en verksamhetsplan som beskriver vad sektionen och styrelsen ska göra. Den här verksamhetsplanen har jag varit med och arbetat fram. Jag vet syftet bakom samtliga punkter, varför vi vill genomföra vissa projekt och hur vi vill uppnå målen vi har för nästa år. Jag har flera idéer och mål för styrelsen nästa år. Mitt huvudsakliga mål är att styrelsen ska vara en grupp där alla känner att de bidrar och framför allt har kul. Jag vill att samtliga medlemmar ska vilja ta ansvar och ta på sig uppgifter under årets gång. Att få leda maskinsektionen ser jag som en otroligt stor ära och jag ser fram emot ett spännande och utvecklande arbete. s beskrivning Lisa Wohlfart går andra året på P-programmet. Lisa är uppvuxen i Dalarna och anser sig vara glad och framåt, hon säger bland annat hej till alla busschaufförer. Lisa ser sig även som driven och som får saker gjorde utan att man behöver säga till henne. Lisa har under sitt år som ordförande för Smörjkammarnämnden fått upp intresset för styrelsearbete. Som sittande ledamot i styrelsen fanns dock inte tillräckligt mycket tid för själva styrelsearbetet, och det är alltså något som Lisa vill kunna arbeta mer med. Innan Lisa började på Maskin gjorde hon lumpen där hon var vaktchef för sin trupp och ansvarade för kontakt med befälen bland annat. Övriga erfarenheter är det senaste året som ordförande för Smörjkammarnämnden. Smörjkammarnämnden har under året bland annat arbetat med att skapa rutiner och dokument för hur Smörjkammarnämnden ska arbeta i framtiden. Lisa ingår även i årets chefsgrupp i Phösningen där hon är C-nOg. Lisa vill fortsätta med arbetet att skapa en styrelse där styrelseledamöterna inte har ordföranderoller i nämnder eller föreningar, då hon tror att det är ett bättre sätt att sköta sektionen. Som Ordförande kommer Lisa att jobba för att skapa tight och sammansvetsad styrelse. Hon vill även införa mer brainstorming under styrelsemötena för att öka kreativiteten. s utlåtande väljer att förorda Lisa Wohlfart till posten som Ordförande. Lisa har relevanta erfarenheter från tidigare styrelsearbete och visar en vilja att utvecklas i posten som Ordförande. Hon är engagerad i och brinner för att utveckla Maskinsektionen. Stefan Silver väljer att förorda Stefan Silver till posten som Ordförande. Bästa Maskinsektionen, Maskinsektionen är en otrolig sektion med ett driv och engagemang som kan inget annat än att göra en maskin- are stolt. Men liksom hela organisationen THS kan vi utvecklas och jag vill vara en del av den utvecklingen. Med rötter inom sektionsengagemang och erfarenheter från THS centralt har jag ett unikt helhetsperspektiv som jag tror kan gynna sektionen fantastiskt mycket

7 Kungliga Maskinsektionen, THS 7 Mycket av det arbete jag gjorde som kommunikationschef i THS Ledningsgrupp och det jag gör idag som styrelseledamot i aktiebolaget Kårbokhandeln handlar om strategi. Värdet i en långsiktig investerad strategi är att organisationen kan genomföra förändringar och målbilder som sträcker sig över en lång tid, mål som mer eller mindre är orealistiska att genomföra på ett år. Även om man har en verksamhetsplan där mål förs över från ett år till ett annat kommer dessa mål att revideras och tolkas om. Den här typen av långsiktiga utvecklingsplaner är något jag vill arbeta mer med. Jag ser maskinsektionen som en av flera utgångspunkter där THS värdegrund: gemenskap, glädje och utveckling skall förankras djupt. Maskinsektionen för mig är en plattform där det ska finns någonting för alla medlemmar. Därför kommer medlemsnytta alltid att vara ett aktuellt ämne. Samtidigt som man kan arbeta utifrån den kännedom vi har idag vad medlemsnytta innefattar behöver denna förståelse bredas ut. Vi behöver lika mycket veta vad en medlem från årskurs ett anser vad medlemsnytta är såsom hur en medlem från årskurs fem tycker den bör vara. Genom att efterlysa, kommunicera och reagera efter denna typ av grundläggande insikter tror jag vi kan hjälpa sektionen ytterligare i sin verksamhet. Jag ser arbetsledning som ett av de främsta åtaganden som en ordförande bör bedriva tillsammans med den dagliga verksamheten. Med en effektiv arbetsledning och förståelse för verksamheten kan man uppnå ett hög- produktivt team, något som återspeglas i kvaliteten av det arbete som utförs. Viktigt att påpeka är att jag inte ser arbetsledning som detaljstyrning, jag har stor förståelse för att övriga förtroendevalda har stor erfarenhet och skall behandlas som experter på sina områden. Dock har målformulering, feedback och uppföljning en utvecklande inverkad både på individuella personer och på teamet. Mina erfarenheter av att leda sträcker sig långt tillbaka och har präglats av framgångar, motgångar, konflikter och tuffa beslut. Det som alltid har hjälpt mig är att jag har ett genuint och brinnande intresse för personer och den verksamhet de bedriver. Jag har ett brinnande engagemang, en stor erfarenhet och ett flertal idéer som kan föra verksamheten framåt. Ni och jag, tillsammans kan vi göra maskinsektionen till den ledsagande faktorn i organisationen THS. Med utomordentliga hälsningar, Stefan Silver s beskrivning Stefan söker posten som Maskinsektionens ordförande då det är genuint intresse från hans sida och att han ser potentialen i rollen. Via erfarenheter inom THS har han kunnat jämföra sektioners strukturer och konstaterat att maskin ligger i framkant. Därför ser han maskinsektionen som en potentiell ledsagare för övriga sektioner på campus. Stefan har varit PR-ansvarig för THS näringsliv och arbetade förra året på heltid som THS kommunikationschef. Han sitter även med i kårbokhandelns styrelse. Via ämbetena har han fått relevanta erfarenheter för rollen som Ordförande. De inkluderar ledarskap, kort- och långsiktigt strategiskt tänkande och hur man pratar med olika typer av personer. Under året som THS kommunikationschef var Stefan med och tog fram THS värdegrund. Skulle Stefan bli vald till Ordförande kommer han bland annat att satsa på kommunikation och transparens mot sektionen. Han vill också att maskin ska bli bättre på att dela och ta del av

8 Kungliga Maskinsektionen, THS 8 andra sektioners erfarenheter. Han skulle även vilja att styrelsens utformning förändras för att sittande ledamöter ska vara mer intresserade av styrelsearbetet. s utlåtande väljer att förorda Stefan Silver till posten som Ordförande. Med sin gedigna meritlista från sina poster på THS sitter han på den erfarenhet och kunskap som rollen kräver. Att han eftersträvar ökad transparens och kommunikation utåt är positivt för medlemmar som vill veta vad som styrelsen arbetar med. Referens har tagits som har instämt med valberedningens intryck av Stefan. Vice ordförande Till posten som Vice ordförande har letat efter någon som kan agera stöttande åt ordförande men samtidigt ha förmågan att ta egna initiativ för att driva sektionen framåt. Personen bör också ha idéer kring hur sektionen kan utvecklas i framtiden. Tidigare engagemang inom sektionen eller andra studentföreningar är meriterande. Eftersom Vice ordförande är ytterst ansvarig för den externa representation på sektionen så krävs det en person kan representera Maskinsektionen och dess åsikter utåt. Jonas Torstensson Totalt antal sökande vid nomineringsstopp: 1 Jonas Torstensson väljer att förorda Jonas Torstensson till posten som Vice ordförande. Hej! Här har ni en handlingskraftig Smålänning som har den konstiga böjelsen att tycka att styrelsearbete är riktigt roligt! Jag har nu arbetat som styrelseledamot sedan januari och känner mig nu redo för mer ansvar. Då jag redan sitter i styrelsen så har jag varit aktiv i utarbetandet av nästa års verksamhetsplan, detta betyder att verksamhetsplanen innehåller det som jag vill arbeta med. Jag känner mig extra taggad på att arbeta med att öka sammanhållningen inom sektionen. Att inarbeta fracken till ett sektionsplagg och uppmuntra dess användande på fler evenemang utöver phösningen ger en positiv effekt av detta. Ett starkt argument vid förhandlingar med till exempel sponsorer är vårt medlemsantal. Majoriteten av medlemmarna är mindre aktiva i sektionen, dessa måste vi värna om. Tillfällen då medlemmar kan engagera sig en kortare tid och enklare evenemang tror jag kommer locka även de medlemmar som inte kan eller vill lägga ner så mycket tid som de flesta av våra poster innebär

9 Kungliga Maskinsektionen, THS 9 Kassör Mina erfarenheter av att arbetsleda innefattar bland annat en vice ordförandepost under flera år i Camp Swampy MC. En motorcykelklubb med cirka 25 medlemmar i alla åldrar från år. Jag var även arbetsledare för 5 personer då jag arbetade som verktygsmakare på en mekanisk verkstad. Jag kommer också ha användning av min instruktörsutbildning från Sveriges Motorcyklister, en ideell intresseförening som arbetar med bland annat fortbildning och trafiksäkerhet. Stor vikt läggs på pedagogik och aktiverande ledarskap. s beskrivning Jonas går första året på Maskin och sitter i dagsläget med i Maskinsektionens styrelse som styrelseledamot. Jonas anser sig själv vara lugn och snäll och tycker om att påverka och bestämma. Jonas tycker om att se saker växa genom att sätta upp konkreta mål och sedan arbeta för att nå dessa. Jonas har suttit med i Sveriges Motorcyklisters styrelse som styrelseledamot, vice ordförande och vice sekreterare, och är även med i en annan styrelse för en motorcykelklubb. Jonas söker rollen som Vice Ordförande eftersom då han tycker att det varit kul att sitta med i styrelsen som styrelseledamot. Jonas har mycket idéer som han vill arbeta med, bland annat med att införa en funktionsstyrelse. Som styrelsen ser ut idag tycker Jonas att den inte är speciellt effektiv. Vissa projekt får inte tillräckligt mycket tid då mycket tid går åt att diskutera med nämnderna. En annan punkt som Jonas vill arbeta med är värnandet om dem medlemmar som inte är aktiva, och hur man kan ge mervärde åt alla sektionsmedlemmar. Jonas vill även göra fracken till ett sektionsplagg mer än ett phösningsplagg som Jonas tycker att det är idag. s utlåtande väljer att förorda Jonas till rollen som Vice ordförande då han har tidigare relevanta erfarenheter samt de kvalifikationer som en Vice ordförande för Maskinsektionen bör ha. Han har vidare klara ambitioner med vad han vill göra med rollen och sitt medverkande i Maskinsektionens styrelse. De referenser som har pratat med har imponerats av Jonas initiativförmåga och sitt engagemang i styrelsen. Till posten som Kassör har letat efter en noggrann, självgående och strukturerad person. Tidigare arbete med ekonomi och redovisning har varit meriterande men inte nödvändigt. Andra viktiga egenskaper har varit förmågan att resonera kring den ekonomiska ansvarsfördelningen på sektionen och inställningen till det stora ansvaret posten innebär, bland annat som ledamot i styrelsen. Peter Fjellander Totalt antal sökande vid nomineringsstopp:

10 Kungliga Maskinsektionen, THS 10 Peter Fjellander väljer att förorda Peter Fjellander till posten som Näringslivsnämndens ordförande. Jag heter Peter och går år 11 2 på M. Är inskriven 2012 på M, men gick året innan på F och har tillgodoräknat mig poäng därifrån. Under mina snart två år på KTH har jag engagerat mig i diverse föreningar och nämnder, både på Fysik och på Kåren (kassör i Fysiks Näringslivsutskott, medlem i FRUM (motsvarande smörjkammarnämnden), Osqstämman samt RN Eventteknik för att nämna några.). Detta har gett mig bokföringskunskap samt en insyn i hur studentföreningar/nämnder på campus driver sin verksamhet. Båda egenskaper är bra baskunskaper oavsett hur man engagerar sig på campus. Att jag söker rollen som kassör på Maskinsektionen har många bidragande orsaker. En av dem större är att jag under mitt engagemang i kårföreningar insåg vikten av att ha ekonomin som ett hjälpmedel för att planera och förbättra verksamheten. Sektionen består av dess medlemmars engagemang och tro på att man får ut något av den gemenskap vi tillsammans skapar. Därför anser jag att en bra kassör ska försöka minska mängden jobbig byråkrati. Det finns inget egenvärde att komplicera processer i onödan. En annan anledning till att jag söker till kassör är att jag är intresserad av att sitta i styrelsen. Jag har suttit i styrelser förut, men det har varit mindre föreningar som omsatte några prisbasbelopp var. Styrelsearbetet är det som driver sektionen som organisation framåt och därför måste det hela tiden rulla på, trots alla ledamöters sidouppgifter. Det är för mig en ära att sitta i Maskinsektionens styrelse, en av de ursprungliga sektionerna i THS och idag även den största. Med ett brinnande intresse för organisation och ekonomisk planering tror jag att med mig som kassör kommer 13/14 bli ännu ett grymt verksamhetsår där man med stolthet kan vara Maskinare! s beskrivning Peter Fjellander går första året på Maskinsektionen, men har till sommaren gått två år på KTH, då han spenderade sitt första år på Fysiksektionen. Som person är Peter rak på sak och är inte rädd att hamna i diskussioner. Han är även handlingskraftig och ser till att få saker gjorda, vilket är bekräftat av referensen. Peter söker posten som kassör då han tycker att ekonomi är kul och att han vill vara med och planera samt styra ekonomin på sektionen. Peter har tidigare erfarenheter av att vara kassör från tiden på Fysik där han bland annat satt som kassör för fysiks näringslivsnämnd och ansvarade för ekonomin för bland annat FArm, fysiks arbetsmarknadsdagar. Som kassör kommer Peter att planera sektionens ekonomi både kortsiktigt samt långsiktigt. Peter vill även att sektionens nämnder och föreningar ska ta större ansvar för ekonomiarbetet på sektionen i framtiden för att sektionen ska bli mer medvetna hur deras pengar används. Vad gäller rollen som styrelsemedlem är Peter medveten om att han kommer att behöva ta ansvar för fler områden än sektionens ekonomi, men det ser han bara som en intressant uppgift

11 Kungliga Maskinsektionen, THS 11 s utlåtande väljer att förorda Peter Fjellander till posten som kassör då han har bra och relevanta erfarenheter av ekonomistyrning och budgetering, samt ett intresse att vilja utveckla kunskaper och medvetenhet om ekonomi bland sektionens nämnder och föreningar. Peter är väl medveten om vad som krävs av Maskinsektionens kassör och har egenskaper som passar väl in. Referenser har tagits och har instämt i det Peter lade fram under intervjun. Näringslivsnämndens ordförande (NNO) Posten kräver någon som ser vikten av att leda sektionens näringslivsverksamhet och således verka för att studenter och företag kommer närmare varandra. Eftersom posten kräver en förmåga att samordna en grupp att arbeta mot samma mål har letat efter någon med tidigare ledarerfarenheter och som har tidigare erfarenhet av att jobba med näringslivsfrågor eller extern representation på andra sätt. Lisa Grunning Mikael Erneberg Totalt antal sökande vid nomineringsstopp: 2 Lisa Grunning väljer att förorda Lisa Grunning till posten som Näringslivsnämndens ordförande. Jag sitter för närvarande med i Näringslivsnämnden och söker nu posten som ordförande för samma nämnd. Jag söker denna post då jag ser en oerhörd utvecklingspotential i nämnden. Att posten samtidigt innebär ett arbete i sektionsstyrelsen är för mig bara positivt och jag anser att detta gör den än mer attraktiv. Jag tror att posten skulle passa mig bra då jag som person är väldigt driven och jag har sedan tidigare erfarenheter av att arbeta i, och leda, olika typer av grupper. s beskrivning Lisa är för tillfället med i Näringslivsnämnden och tycker att arbetet är mycket roligt. Hon har tidigare varit ordförande i elevrådet på sitt gymnasium och har även varit lagkapten i sitt innebandylag. Lisa har tidigare jobbat i projekt på Sandvik där hon har haft ansvar för att koordinera arbetet. På KTH har Lisa engagerat sig i många olika sammanhang och mycket av arbetet har hon gjort för maskinsektionen. Lisa söker till posten som näringslivsnämndens ordförande eftersom hon tycker att arbetet i nämnden är roligt men också för att vara med och bidra och förbättra verksamheten. Hon tycker att det är viktigt att studenterna ska få vara med och att fråga vad de skulle önska för

12 Kungliga Maskinsektionen, THS 12 företagsarrangemang. Ett mål Lisa vill sätta upp är en budget för nämnden så att det blir tydligt vad gruppen ska uppnå under verksamhetsåret. Lisa ser sig som en strukturerad ledare som är bra på att lyssna. Som ledare är hon inte rädd för att ta beslut och tycker att det är viktigt att man har en öppen diskussion i gruppen. Hon anser att hon jobbar som bäst under press och vill utvecklas i sin ledarroll genom att delegera uppgifter och ge medlemmarna i nämnden stort ansvar. utlåtande anser att Lisa skulle passa bra på posten som Näringslivsnämndens ordförande och väljer därför att förorda henne. Lisa är mån om Näringslivsnämnden och enligt referens utför hon sitt arbete mycket professionellt. tror att Lisas största utmaning kan bli våga delegera arbetet i gruppen och släppa kontrollen, vilket hon själv är medveten om. Mikael Erneberg väljer att förorda Mikael Erneberg till posten som Näringslivsnämndens ordförande. Hej! Mitt namn är Mikael Erneberg och jag går första året på Maskin. Under året har jag varit med i Näringslivsnämnden vilket jag funnit både intressant och lärorikt. Låt oss gå tillbaka några år för att se varför jag tror att jag skulle passa som Näringslivsnämndens ordförande. År 2009 gick jag ut nionde klass på Vasa Real i Stockholm. Under mina år på Vasa Real var jag ordförande i elevrådet samt ledamot i styrelsen för Blackebergs Sjöscoutkår. Detta var också året som jag flyttade till Cardiff, Wales för att läsa gymnasiet. Jag valde att inte gå det svenska gymnasiesystemet utan istället International Baccalaureate vilket är en international gymnasieutbildning. Jag blev kvar i Wales fram tills Sommaren 2011 då jag flyttade tillbaka till Sverige. Under åren i Wales engagerade jag mig i en volontär organisation likande den svenska sjöräddningen. I och med detta träffade jag på människor i olika situationer som jag annars aldrig skulle ha mött. Detta ändrade verkligen min syn på andra människor till det positiva. Varje sommar återvände jag dock hem till Sverige för att jobba som seglingsinstruktör på Vitsgarns Seglarskola varifrån jag fått en betydande del av mina ledarskapsegenskaper som jag tror att jag kommer ha stor nytta av som ordförande för Näringslivsnämnden. I september 2011 var jag åter tillbaka i Sverige och tog jobb som vikarie för en stor vikariepool. Jag tyckte att jobbet var kul till en början men tröttnade ganska snabbt på att hela tiden hoppa runt mellan olika skolor. Tidigt i januari 2012 fick jag chansen att börja jobba som elevassisten för en elev i årskurs 6 vilket jag också gjorde. Detta var mycket inspirerande och gjorde att jag utvecklade en acceptans för människor som jag tidigare inte haft. Jag märker idag hur mycket detta hjälper mig vid till exempel konflikthantering

13 Kungliga Maskinsektionen, THS 13 Jag hoppas att ni nu vet lite mer om mig som person. På SM den 23 april ska jag berätta om mina planer för Näringslivsnämnden och Maskinsektionen och framförallt om hur jag vill införa struktur med konkreta mål och uppföljningar. Vi ses där! Med vänliga hälsningar, Mikael Erneberg s beskrivning Mikael är för tillfället med i Näringslivsnämnden och tycker att arbetet är roligt. Mikael har bott i Storbritannien under många år och har där varit engagerad i Storbritanniens motsvarighet till sjöräddningen. Han har även varit mycket engagerad i sjöscouterna, som ledare och även som styrelseledamot. Mikael söker till posten som Näringslivsnämndens ordförande eftersom han ser stora möjligheter till förbättring inom nämnden. Han vill införa ett bättre överlämningssystem när Näringslivsnämndens medlemmar byts ut så att det blir lättare med uppstarten av arbetsuppgifter för nya medlemmar. Han vill även strukturera upp det egna arbetet så att Näringslivsnämnden har mål för den enskilde medlemmen och samtidigt se till att interaktionen mellan medlemmarna ökar för att skapa bra gruppdynamik. Mikael ser sig själv som en person med mycket driv och vill gärna uppnå resultat. Han anser att hans tidigare ledarerfarenheter och engagemang inom sjöscouterna bidrar till att ha skulle kunna passa som Näringslivsnämndens ordförande. Mikael ser styrelsearbetet som något positivt där han vill verka som representant för Maskinsektionens medlemmar och föra fram deras åsikter. utlåtande anser att Mikael har goda möjligheter att axla rollen som Näringslivsnämndens ordförande. Som medlem i Näringslivsnämnden har han idag en bra förståelse för hur Näringslivsverksamheten på sektionen bedrivs. Mikaels ambitioner att genomföra en bättre överlämning mellan Näringslivsnämndens gamla och nya medlemmar visar på ett driv och är en stor fördel då nya medlemmar snabbare kan komma igång med näringslivsverksamheten. Sekreterare Till posten som Sekreterare har sökt någon som finner intresse av att engagera sig i Styrelsearbetet samt varit intresserad av att genomföra de administrativa uppgifter som arbetet innebär. har inte fått in någon ansökan

14 Kungliga Maskinsektionen, THS 14 Smörjkammarnämndens Ordförande (SkO) Arbetet som Smörjkammarnämndens ordförande innebär mycket eget arbete och eget initiativtagande. Därför är det viktigt att man som person är en genomförare och är duktig på att planera. Då SkN fortfarande är en relativt ung nämnd är så är det också viktigt att man har en förmåga att motivera sina medlemmar och bidra till en bra stämning inom gruppen. Emma Grundén Totalt antal sökande vid nomineringsstopp: 1 Emma Grundén väljer att förorda Emma Grundén till posten som Smörjkammarnämndens Ordförande. Det senaste året har jag varit med I Smörjkammarnämden och det har varit hur kul som helst! Att pyssla och bygga är något jag alltid tyckt väldigt mycket om, och det är roligt att få använda sig av det i SkN. Nu ser jag fram emot att få ta större ansvar och påverka vår sektionslokal på en annan nivå. Jag tror jag skulle passa som SkO för att jag har många idéer om hur vi kan få fram charmen i smörjis och få fler personer från vår sektion att vilja hänga där! Emma Grundén s beskrivning Emma går sitt första år på P-programmet och är nu ansvarig för bokningarna av Smörjis inom Smörjkammarnämnden (SkN). Hon söker nu posten som SkO eftersom hon gillar att snickra, måla och fixa tillsammans med de andra medlemmarna i gruppen. Emma har inga tidigare ledarerfarenheter men tror att hennes driv och motivation kommer hjälpa henne att styra nämndens medlemmar mot samma mål. Emma tror att nyckeln för att lyckas bra i posten som SkO är att man kan få alla i gruppen att vara motiverade. Emma har inga tidigare erfarenheter av styrelsearbete men har försökt att skaffa sig en bild av arbetet genom att sitta med på ett styrelsemöte. Emma har som mål att försöka få Smörjis mer hemtrevligt än vad det är i dagsläget men presenterade inga specifika förslag på hur detta skulle kunna uppnås. utlåtande tror att Emma skulle kunna klara av posten som SkO. Även om hon inte är insatt i styrelsearbetet så har hon en vilja att lära sig kring det. Under intervjun gav Emma ibland fåordiga svar men i sin helhet så väljer valberedningen att förorda Emma till posten som SkO

15 Kungliga Maskinsektionen, THS 15 Studienämndens Ordförande (SNO) Posten som Studienämndens ordförande, SNO, kräver någon som är ansvarstagande och har god organisationsförmåga. Då SNO är medlem i Maskinsektionens styrelse är det en fördel om den sökande har insyn i sektionens struktur och funktion, och/eller har tidigare erfarenhet av styrelsearbete eller liknande. Som SNO måste man värna om teknologernas studieförutsättningar och vilja förbättra dem. Posten kräver således någon som är lyhörd. Vidare ska man som SNO kunna ge både konstruktiv kritik och beröm på möten med bland annat studievägledare, programansvariga och examinatorer. Axel Lison Almkvist Simon Johansson Totalt antal sökande vid nomineringsstopp: 2 Axel Lison Almkvist väljer att förorda Axel Lison Almkvist till posten som Studienämndens ordförande. Hej! Jag heter Axel Lison Almkvist och är sittande SNO. Anledningen till att jag vill sitta som SNO även nästkommande år är jag att vill genomföra ett par förändringar i Studienämnden som har sin grund i de problem och möjligheter som jag sett under året som SNO. - Studienämndens arbete är beroende av att folk att vet att SN finns och vilka man skall kontakta. Alla skall veta vem som är representant för sin årskurs. Jag vill under året arbeta för att öka medvetenheten om Studienämnden på sektionen. Ett sätt att göra detta är att synas mera under phösningen, till exempel genom en Studienämndslunch där nollan bjuds på lunch och informeras om Studienämndens verksamhet. - Som SNO är det väldigt svårt att sätta sig in i utvecklingen av kurserna för två program och tre årskurser samtidigt. Jag vill därför uppmuntra fler årskurser att arbeta mera självständigt som M2 representanterna gör idag med egna möten, utvärderingar och initiativ. - Kårens utbildningsråd, UR, är ett råd där Studienämndsordföranden och programansvariga studenter från alla sektioner träffas och utbyter erfarenheter och samarbetar kring frågor som rör alla. Jag tycker att detta utbyte med andra sektioner är givande och vill att SN drar ännu mera nytta av detta samarbete genom se till att även ett antal årskursrepresentanter deltar i UR, något som inte skett tidigare. - Studienämndens arbete handlar mycket om att avhjälpa problem som uppkommer i kurserna. Det är givetvis viktigt att dessa problem avhjälps men det är även viktigt att hela tiden arbeta för att förbättra de kurser som redan uppfattas som tillfredställande

16 Kungliga Maskinsektionen, THS 16 Jag vill under det kommande året arbeta för ett mera konstruktivt arbetsätt genom att uppmuntra årskursrepresentanterna att komma med positiva förändringsförslag till kurser som redan uppfattas som bra. - Eftersom Studienämnden är en ganska stor grupp på knappt 30 personer som träffas relativt sällan är det ganska svårt att skapa en känsla av tillhörighet i en grupp. Jag skulle vilja öka gruppkänslan genom att införa fler sociala aktiviteter utöver dagens kick-off, glöggkväll och avslutningsfest. - Dagens arbetssätt med förmöten på kvällarna som förberedelse inför länkmöten fungerar bra men har nackdelen att hela nämnden träffas relativt sällan. Jag skulle vilja byta dessa till lunchmöten varannan vecka. Genom att träffas oftare ökar gruppkänslan i Studienämnden. Meningen är även att dessa möten skall vara öppna för samtliga sektionsmedlemmar och därigenom underlätta för vem som helst att framföra sina åsikter till Studienämnden. Med dessa förbättringar hoppas jag att utbildningsbevakningen på M- och P-programmet blir ännu bättre. Vänliga Hälsningar Axel Lison Almkvist s beskrivning Axel läser fjärde året på maskinprogrammet och har sökt till posten som Studienämndsordförande. Axel är för tillfället ordförande i Studienämnden och väljer att söka till posten ett år till eftersom att han känner att en del saker har blivit ogjorda och att han, om han blir omvald, skulle kunna göra mer för Studienämnden. Axel har varit mycket engagerad i Studienämnden under sin tid på KTH och han har stor kunskap om hur nämnden fungerar. Axel tycker att styrelsearbetet är mycket roligt och vill gärna fortsätta att arbeta i styrelsen. Om Axel skulle bli omvald till posten skulle han vilja ge mer ansvar till de som är medlemmar i nämnden och öka deras engagemang. Axel anser att det är viktigt med en bra relation till ITM och föreläsarna och vill att detta ska genomsyra nämndens arbete. Axel vill att Studienämnden ska synas mer genom att medlemmarna ska få vara med mer och verka mot övriga studenter. utlåtande väljer att förorda Axel till posten som Studienämndsordförande då han har mycket erfarenhet ifrån nämndens arbete. Axel känner att han har mycket han vill arbeta vidare med i Studienämnden och han tycker att styrelsearbetet är mycket roligt. Dock nämnde Axel att han ibland känner att tiden inte alltid räcker till. Simon Johansson Jag går mitt tredje år på maskinteknikprogrammet och har under min tid på KTH lagt ner stort sektionsengagemang. Jag har under alla mina år här varit med i studienämnden och det senaste året som vice studienämndsordförande på maskinsidan (MvSNO). Jag vill fortsätta utveckla studienämnden och ser fram emot det styrelsearbete som posten innebär

17 Kungliga Maskinsektionen, THS 17 Jag passar bra för posten då jag har mycket erfarenhet inom studienämnden och vet som krävs för att leda organisationen. Mitt stora sektionsengagemang har givit mig bra koll på sektionen och därför kan jag bidra med bra idéer till styrelsen. s beskrivning Simon går tredje året på maskinprogrammet och har sökt till posten som Studienämndsordförande. Han har sökt posten då han tycker att det är viktigt att kontinuerligt utveckla studiebevakningen. Att posten innebär en plats i styrelsen ser han även som något mycket positivt. Simon har varit med i Studienämnden i tre år, där han under senaste året suttit som MvSNO. Simon är även en del av årets chefsgrupp för maskinsektionens mottagning men har inte någon konkret erfarenhet av styrelsearbete. För rollen som Studienämndsordförande värdesätter han organisationsförmåga, framförhållning och förmågan att delegera. Simon har själv lätt att få kontakt med folk, diskutera utan att fastna på små detaljer och skapa en bra överblick över situationer. Om Simon skulle bli vald till rollen som Studienämndsordförande skulle han arbeta med att förbättra kontakten mellan SNO och posterna Pv och MvSNO. Han vill även lyfta fram utbildningsbevakningen så att sektionsmedlemmar ser vad nämnden gör och på så sätt skapa ett större intresse bland studenterna. Simon skulle vilja att Studienämnden uppmärksammades mer genom bra marknadsföring under mottagningen och rekryteringen. En annan fråga som kommer behandlas under hans ledning skulle vara att förbättra P-programmets kontakt med ITM. utlåtande väljer att förorda Simon till posten som Studienämndsordförande. Han har relevant erfarenhet från tidigare år som aktiv i nämnden och är driven att föra arbetet vidare. Med sina ambitioner att skapa en Studienämnd som syns mer och verkar för bättre samarbete tror att han kommer göra ett bra arbete för att studenterna på Maskinsektionen. Referensen har stärkt bilden av Simon som fick vid intervjutillfället. Styrelseledamöter Till posterna som styrelseledamöter har letat efter personer som visar driv för att arbeta och genomföra förändringar inom sektionen, gärna genom att kunna belysa konkreta idéer på områden där man vill påverka. Tidigare erfarenhet av att jobba i projekt eller styrelseerfarenhet har varit meriterande. har inte fått in någon ansökan

18 Kungliga Maskinsektionen, THS 18 Val av funktionärer Busshusse har sökt en person som visar intresse för att underhålla M-bussen, dess uthyrning och de medel som är avsatta för Bussnämnden. Bilvana är högt meriterande och körkort är ett krav. har inte fått in någon ansökan. Festledare (FL) Festledaren ansvarar för Festgruppen, som ansvarar för att minst två fester per läsår arrangeras. För denna post krävs en person som har en god organisationsförmåga, som kan motivera grupper samt ett stort intresse av att anordna fester. Erfarenheter av att leda grupper samt att arrangera fester är meriterande för posten. Då Festgruppen är en ny grupp på Maskinsektionen bör Festledaren ha visioner för hur Festgruppens verksamhet ska utvecklas i framtiden. Daniel Mofors och Mikaela Kekkonen Totalt antal sökande vid nomineringsstopp: 1 (par) Daniel Mofors och Mikaela Kekkonen väljer att förorda Daniel Mofors och Mikaela Kekkonen till posten som Festledare. Vi heter Daniel och Mikaela och vi går andra respektive tredje året på maskin. Vi söker posten som festledare tillsammans, och det är tänkt att Mikaela ska vara den officiella festledaren och Daniel en side-kick. Vi var med under festgruppens första år och skulle nu vilja fortsätta med verksamheten för att få den mer stabil och allmänt känd på maskin, då den idag är ganska okänd. Eftersom att vi har varit med under första året så har vi fått en känsla av vad som skulle behöva förbättras för att få en effektivare festgrupp. Vi har även båda varit med i klubbnissarna tidigare, så vi har uppfattning om vad som behöver göras för att ordna en gasquer och fester

19 Kungliga Maskinsektionen, THS 19 Den främsta anledningen till att vi söker är för att vi är måna om att alla maskinare ska ha möjligheten att få gå på minst en gasque per termin, även om man inte är engagerad i någon nämnd eller liknande. Happy gasquing! Mikaela Kekkonen Daniel Mofors s beskrivning Mikaela går tredje året på maskin och söker posten som Festledare. Hon har sökt rollen då hon tycker Festgruppen var ett bra initiativ och har tyckt det var roligt att engagera sig i gruppen. Daniel går andra året på maskin och brinner för festgruppen då han själv upplever att den gör något roligt för studenterna. Daniel har liksom Mikaela suttit i Festgruppen ett år. Daniel har tidigare ledarskapserfarenheter efter att ha arbetat som chef för ett seglarläger. Han har även varit engagerad i Jubelspexet. Mikaela arbetar extra i växeln på Taxi Stockholm vilket innebär mycket kontakt med människor. Hon har utöver Festgruppen varit engagerad i Jubelspexet, Klubbnissarna och varit ansvarig för en serveringsgrupp på n0g. Blir Mikaela och Daniel valda till festledare skulle de troligtvis hålla sig till att anordna en fest per termin. Om det finns tid och plats skulle de dock inte vara främmande för att anordna fler fester. Båda sökanden anser att festgruppens arbete gått något ostadigt i uppstarten och de vill därför arbeta på att effektivisera arbetet genom att upprätta standarder och strukturer. De vill även arbeta mer med att göra reklam för Festgruppen. Mikaela och Daniel kommer, om de blir valda, motivera sin grupp genom att ge alla ansvar och sätta upp gemensamma mål för gruppen att arbeta mot. utlåtande väljer att förorda Mikaela Kekkonen och Daniel Mofors till posten som Festledare. Båda saknar tyngre ledarrollar men tror att Mikaela och Daniel skulle göra ett bra jobb som ledare för Festgruppen. Referenser har bekräftat att Mikaela och Daniel skulle göra ett bra arbete tillsammans och att de haft ansvarsroller i Festgruppen som de skött mycket bra. Förste Kastare (FK) Som Förste Kastare ansvarar du för Kungliga Maskinsektionens DarkKlubb (KMDK). Du bör ha en god organisationsförmåga och ha förmågan att motivera grupper. Som Förste Kastare bör du ha god insikt i föreningens verksamhet och verka som dess representant utåt mot sektionen. Då KMDK är en ny förening bör Förste Kastare ha planer för hur verksamheten ska utvecklas i framtiden. Görel Lundberg

20 Kungliga Maskinsektionen, THS 20 Totalt antal sökande vid nomineringsstopp: 1 Görel Lundberg Efter förra SM då KMDK blev godkänd som officiell förening i Maskinsektionen, och jag vald till Förste Kastare hade jag en hel del planer för året som skulle komma. En del blev infriade och riktigt lyckade, som KastuKlubben och KazzPuben, medan andra blev lagda på is. Jag är väldigt stolt över att många maskinare nu går runt med stora runda darttavlor på fracken, och att många känner sig delaktiga i det vi gör, men jag är inte nöjd än. Vi har fortfarande en deltagarlista under eventen som inte motsvarar det stora medlemsantalet. Därför vill jag åter söka posten som Förste Kastare, för att kunna få varje Kunglig Kastare att känna sig delaktig i det vi gör och uppskattad för sitt engagemang. Så att jag inför vår-sm 2014 ska kunna luta mig tillbaka och lämna över posten till någon som brinner lika mycket för föreningen som jag. s beskrivning Görel går andra året på Design och Produktframtagning och har sökt posten som Förste kastare. Görel startade själv Dartklubben och har i ett år suttit på posten som Förste kastare. Hon har valt att söka posten igen då hon inte känner sig färdig än. Hon känner sig inte helt nöjd med det arbete hon gjort under året utan vill fortsätta förbättra Dartklubben. Görel beskriver sig själv som mångsysslare och hon tycker om att ha många bollar i luften. Hon har under 2013 varit skådespelare i Jubelspexet. Görel arbetar även inom NärCon som är Nordens största multi-event för östasiatisk kultur och e-sport. Där ansvarar hon för artister. Blir Görel vald till Förste kastare så vill hon skapa en tydligare styrelse så att arbetet kan fördelas bättre. Hon vill även göra mer reklam för Dartklubben och arbeta för att åka på roliga event runt om i landet. Görel vill arbeta för att styra upp Dartklubben mer och även delegera arbete till medlemmar för att få ett smidigare arbetssätt. Hon vill satsa mer på kvalitet än kvantitet som har varit fokuset under det första året. Event som Kastuklubben har tidigare varit mycket uppskattade och fler sådana event vill Görel arbeta för. utlåtande väljer att förorda Görel till posten som Förste kastare då hon brinner för Dartklubben och vill arbeta ytterligare ett år med att förbättra klubbens verksamhet. Görel beskriver själv att en Förste Kastare bör kunna se till alla människor och vara välkomnande, något som stämmer väl in på Görel. Idrottsledare Posten som Idrottsledare kräver någon som har förmågan att kunna motivera och leda en grupp. Det är viktigt att personen har insyn i vad Idrottsnämnden gör och hur nämnden arbetar. Tidigare erfarenhet av ledarskap är bra. Eftersom posten är en ledarroll kräver den

Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Christoffer Bator, P13 Johanna Dolk, P11 Erik Hedin, M13 Gustav Johansson,

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Ida Nilsson, P10 Viktor Lindholm, M11 Rebecca Lind, M12 Joel Mars Bodell,

Läs mer

Valberedningen för 2013/2014 tillsattes under Vår-SM 2013 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2013/2014 tillsattes under Vår-SM 2013 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Valberedningen Sammansättning Valberedningen för 2013/2014 tillsattes under Vår-SM 2013 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: Carl Edman Linn Emilsson Nina Haskovec

Läs mer

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Vice Ordförande Oskar Giescke... 2 Vice Ordförande, Kommunikationsansvarig Helena Falk... 2 Ordförande Konstwerket Martin Gutsch... 3 Ordförande Jämlikhetsnämnden Elin

Läs mer

Postbeskrivningar inför SM-1

Postbeskrivningar inför SM-1 Postbeskrivningar inför SM-1 Innehåll Styrelsen... 2 Ettans representant... 2 Klubbmästare... 3 Andra förtroendevalda... 3 Vice SNO... 3 Sektionslokalsansvarig... 4 Valberedning... 4 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Christoffer Bator, P13 Johanna Dolk, P11 Erik Hedin, M13 Gustav Johansson,

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 Sekreterare... 4 Programansvarig student (PAS)... 4 Studienämndens Ordförande (SNO)... 4 Näringslivsgruppens

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Valberedningen för 2013/2014 tillsattes under Vår-SM 2013 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2013/2014 tillsattes under Vår-SM 2013 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Valberedningen Sammansättning Valberedningen för 2013/2014 tillsattes under Vår-SM 2013 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: Carl Edman Linn Emilsson Nina Haskovec

Läs mer

Projektgruppsområden:

Projektgruppsområden: Sök Projektgruppen Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar, CHARM, är Nordens ledande arbetsmarknadsdagar som arrangeras på Chalmers i februari varje år. Till CHARM kommer över 160 företag från många

Läs mer

har valberedningen genomfört intervjuer med de sökande samt talat med referenser vid behov

har valberedningen genomfört intervjuer med de sökande samt talat med referenser vid behov Sammansättning Valberedningen för 2013/2014 tillsattes under Vår-SM 2013 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: Carl Edman Linn Emilsson Nina Haskovec Johan Nilsson Johanna

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande tillika sekreterare... 2 Kassör... 2 Kommunikationsansvarig tillika webmaster... 3 Ledamot med ansvar för studiefrågor...

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL. Närvarande. Frånvarande. Styrelsemöte nr 3, 2012-09-20, Smörjkammaren. 1 Mötets öppnande. 2 Formalia. 2.1 Eventuella Adjungeringar

MÖTESPROTOKOLL. Närvarande. Frånvarande. Styrelsemöte nr 3, 2012-09-20, Smörjkammaren. 1 Mötets öppnande. 2 Formalia. 2.1 Eventuella Adjungeringar MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte nr 3, 2012-09-20, Smörjkammaren Närvarande Sofia Edberg, Ordförande Carl Edman, vice Ordförande Tommy Lunqvist, sekreterare Axel Lison Almkvist, SnO Lisa Wohlfart, SkO Gustav

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 Sekreterare... 4 Jämlikhetsnämndens ordförande... 4 Studienämndens Ordförande (SNO)... 4 Näringslivsgruppens

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM: Förtroendevalda

Postbeskrivningar inför Val-SM: Förtroendevalda Postbeskrivningar inför Val-SM: Förtroendevalda Innehåll: Vice SNO... 2 Vice NLG... 2 Den som säljer grejer (DSSG)... 3 Sektionslokalsansvarig... 3 Valberedning... 3 Boll-Kalle... 3 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Ida Nilsson, P10 Viktor Lindholm, M11 Rebecca Lind, M12 Joel Mars Bodell,

Läs mer

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Ida Nilsson, P10 Viktor Lindholm, M11 Rebecca Lind, M12 Joel Mars Bodell,

Läs mer

Sektionen för Medicinsk Teknik

Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionen för Medicinsk Teknik Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2016/2017 1 Introduktion Sektionen för Medicinsk Tekniks verksamhetsplan klubbas av sektionsmöte för att ge organisationen styrning. Allmänt

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Nomineringar Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande:

Nomineringar Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande: Nomineringar 2015 Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande: Ordförande: Gustaf Palmér Vice Ordförande: Karin Rehnberg Kassör: Oscar Lindquist

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Äskning till Tbi-sektionens 20års jubileum

Äskning till Tbi-sektionens 20års jubileum Äskning till Tbi-sektionens 20års jubileum Enligt Tbi-sektionens reglemente punkt 3.1.3 står det följande: Sektionsstyrelsen förvaltar ett jubileumssparande å medlemmarnas räkning på sektionens konton.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

Verksamhetsplan juli juni Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli juni Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2016 - juni 2017 Sektionen för Energi och miljö 1 Inledning Syfte En verksamhetsplan är en beskrivning av vad sektionen vill uppnå under kommande verksamhetsår. Den ger alltså ett

Läs mer

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-07- 23 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016. Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter.

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Innehåll. Om verksamhetsplanen 3. Utbildningspåverkan 4. Studiesocialt 5. Organisationsutveckling 6. Digital Utveckling 7.

Innehåll. Om verksamhetsplanen 3. Utbildningspåverkan 4. Studiesocialt 5. Organisationsutveckling 6. Digital Utveckling 7. Verksamhetsplan 2014 1 Innehåll Om verksamhetsplanen 3 Utbildningspåverkan 4 Studiesocialt 5 Organisationsutveckling 6 Digital Utveckling 7 Sektionslokalen 8 2 Om verksamhetsplanen Syftet med denna verksamhetsplan

Läs mer

Information om förtroendeuppdrag 2017

Information om förtroendeuppdrag 2017 Information om förtroendeuppdrag 2017 Såhär års börjar proceduren att välja folk till de olika förtroendeuppdragen inom Fältbiologerna. I det här dokumentet fnns all information som du behöver för att

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida Valberedningen har valt att nominera Karin Jerner till Kårordförande. Karin är en mycket strukturerad och stabil person som kan föra sig väl i olika sociala situationer och har god retorisk förmåga, något

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 Antaget av LinTeks fullmäktige den 3 mars 2015 2 (9) Inledning Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek.

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Adress: Roslagstullsbacken 13A Stockholm, (Hemma hos Vincent) Styrelsemöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-11-07 Tid: 18.59 21.22 Närvarande:

Läs mer

Utlysning av poster FEMJUR Uppsala Verksamhetsåret 2016

Utlysning av poster FEMJUR Uppsala Verksamhetsåret 2016 Utlysning av poster FEMJUR Uppsala Verksamhetsåret 2016 Feministiska Juriststudenter Härmed utlyses följande poster inom Feministiska Juriststudenter Uppsala för verksamhetsåret 2016. Sista ansökningsdag

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Nomineringar LP2 2013

Nomineringar LP2 2013 Nomineringar LP2 2013 Vid frågor, kontakta valberedningen@chalmers.it 28 november 2013 1 P.R.I.T.14 Valberedningen anser att de nominerade för P.R.I.T. kommer fungera väl ihop och att de kompletterar varandra

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN SEKTIONSSTYRELSEN 2015/2016 THS KEMISEKTIONEN

VERKSAMHETSPLAN SEKTIONSSTYRELSEN 2015/2016 THS KEMISEKTIONEN VERKSAMHETSPLAN SEKTIONSSTYRELSEN 2015/2016 THS KEMISEKTIONEN Sid! 2(! 5) Innehåll 1. Introduktion... 3 1.1. Allmänt om Sektionsstyrelsens verksamhet... 3 2. Fokusområden... 4 2.1. Ett värdefullt medlemskap...

Läs mer

Medlemsmöte, Novitas. Inledning. Information. Tid: 2015-04-29 16:30. 1. Mötets öppnande: 2. Sammanträdets behöriga utlysande:

Medlemsmöte, Novitas. Inledning. Information. Tid: 2015-04-29 16:30. 1. Mötets öppnande: 2. Sammanträdets behöriga utlysande: Medlemsmöte, Novitas Tid: 2015-04-29 16:30 Plats: M402 Närvarande: Inledning 1. Mötets öppnande: 2. Sammanträdets behöriga utlysande: 3. Val av mötespresidie: Förslag: Helny Malmborg som mötesordförande

Läs mer

Sandra Brakstad, nominerad till ledamot, kassör och ordförande (intervjun gjordes avseende sekreterarposten i det sedan inställda fyllnadsvalet)

Sandra Brakstad, nominerad till ledamot, kassör och ordförande (intervjun gjordes avseende sekreterarposten i det sedan inställda fyllnadsvalet) Sandra Brakstad, nominerad till ledamot, kassör och ordförande (intervjun gjordes avseende sekreterarposten i det sedan inställda fyllnadsvalet) Läser sjuksköterskeprogrammet, första terminen. Har grundläggande

Läs mer

BESKRIVNINGAR AV FÖRTROENDEPOSTER

BESKRIVNINGAR AV FÖRTROENDEPOSTER 1 BESKRIVNINGAR AV FÖRTROENDEPOSTER Det åligger alla förtroendevalda att; Vara engagerad i de frågor som föreningen driver Följa föreningens policys Vid förtroendeperiodens slut lämna in en verksamhetsberättelse

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport Under projektet har vi lärt oss otroligt mycket och växt så det knakar. 2008 var året då ungradio blev stora. Men vi har busigheten kvar, och vår organisation drivs fullt ut

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Motion 1- Motion om ST

Motion 1- Motion om ST Motion 1- Motion om ST Motion till Sektionen för Energi och miljö Till SM6 2014/2015 Motivering/bakgrund: Det har tidigare varit tal om att masterprogrammet Sustainable technology (på svenska Teknik och

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen Verksamhetsplan 2015 Konglig Datasektionen Inledning Syfte Utformning 1. Utbildningspåverkan 1.1. Synliggöra verksamheten 1.2. Övervakning 1.3. Övergripande 2. Studiesocialt 2.1. Internationellt 2.2. Jämlikhet,

Läs mer

Logistiksektionens Verksamhetsdokument

Logistiksektionens Verksamhetsdokument Logistiksektionens Verksamhetsdokument Senast reviderad: 2014-03-03 Lisa Roslund Ordförande 2013/2014 Erik Andersson Sekreterare 2013/2014 Logistiksektionen Linköpings universitet 601 74 Norrköping www.logistiksektionen.se

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vilka entreprenöriella förmågor-/kompetenser anser du att skolans elever behöver utveckla? Bergsnässkolan Att våga lita på sin förmåga att vara en kompetent människa med tankar och kunskap som verkligen

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7)

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP 63 personer deltog i undersökningen De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) 98,3 % rekommenderar MT-gruppen 93,3 % presterar bättre 95

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 1. INLEDNING 1 2. SEKTIONSSTYRELSEN 1 2.1 ORGANISATION 1 2.2 ANSVARSOMRÅDEN 1 ORDFÖRANDE 1 VICE ORDFÖRANDE 1 KASSÖR 1 SEKRETERARE 2 ARBETSMILJÖOMBUD

Läs mer

Protokoll. 1. Formalia. Protokoll SM3/1415 Mars 2015 Sid. 1 av 8

Protokoll. 1. Formalia. Protokoll SM3/1415 Mars 2015 Sid. 1 av 8 Sid. 1 av 8 Protokoll Mötets art: SM3 Datum: Tisdag 03 Tid: 17:17 Plats: M1 Närvarande: Jonathan Cressell (Mötesordförande) Tim Hallor (Koordinator) Övriga se bilaga. 1. Formalia 1.1. Mötets öppnades 17:24

Läs mer

Styrelsen. Ordförande. Sekreterare. Skattmästare. Hejsan

Styrelsen. Ordförande. Sekreterare. Skattmästare. Hejsan - sektionen Välkommen in i studentlivet blivande Maskiningenjör. Du har nu ditt livs absolut roligaste tid framför dig tillsammans med massor av vänner som du kommer att träffa under studietiden. Genom

Läs mer

Kandidaturtexter Val-SM

Kandidaturtexter Val-SM Kandidaturtexter Val-SM Ordförande Gabriella Molinder... 2 Sekreterare och Styrelseledamot Fanny Ahlberg... 3 Styrelseledamot Aisan Rasouli... 4 PAS Kajsa Lundgren... 5 BollKall(ar)e David Landmark och

Läs mer

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Ida Nilsson, P10 Viktor Lindholm, M11 Rebecca Lind, M12 Joel Mars Bodell,

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Kongliga Bergssektionen

Kongliga Bergssektionen Protokoll för sektionsmöte den 29 april 2012 (Vår-SM) Styrelsen: Ordförande Vice ordförande SNO PAS Sekreterare Ettans Post Klubbmästare Femten KOMMA Oscar Hessling Leo Carlsson Tomas Romson Fia Vikman

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Uppdaterade Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2015-06-03 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 4 1.1 Ändamål... 4 1.2 Reglementsändringar... 4 2 Förtroendevalda... 4 2.1 Ordförande... 4 2.2 Vice

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 INTRODUKTION Kungliga Maskinsektionen, THS verksamhetsplan fastställs av Sektionsmötet för att ge organisationen ledning inför kommande verksamhetsår. Verksamhetsplanen för 2014/2015

Läs mer

Verksamhetsplan Uppsala Datavetare 2016

Verksamhetsplan Uppsala Datavetare 2016 Verksamhetsplan Uppsala Datavetare 2016 Innehållsförteckning Verksamhetsplan för Uppsala Datavetare, 2016 3 Inledning 3 Syfte 3 Omfattning 3 Användning 3 Organisationsmål 3 Mål gällande organisationen

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-12-09 Stadgar Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 3 1.1 NAMN... 3 1.2 ÄNDAMÅL... 3 1.3 SAMMANSÄTTNING... 3 1.4 GRUNDPRINCIPER... 3 1.5 SÄTE... 3 1.6 VERKSAMHETSÅR...

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen Sida 1 av 5 Plats: Hemma hos Nina Nilsson Datum: 18 februari 2013 Tid: Kl. 18.30-22.30 Närvarande:Elin Hellmér (Ordförande), Johannes BedoireFivel (PAS), Josefin Wiking (NLG), Linn Fröström (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide. Samarbetsförmåga;

Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide. Samarbetsförmåga; Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide Samarbetsförmåga; Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013

Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013 Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013 Målet med utbildningen Få en inblick i vad ledarskap handlar om Förstå situationer där du behöver använda ditt ledarskap Förstå vad som krävs för att utöva ledarskap

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF Sid 1(10) Verksamhetsplan 20 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF-05 6.4 Sid 2(10) INTRODUKTION Tekniska Högskolans studentkårs verksamhetsplan

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR:

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR: POSTBESKRIVNINGAR ORDFÖRANDE Som ordförande i FF-styrelsen kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda möten för att samordna festeristvärlden. Dessa möten är till för att underlätta samarbetet

Läs mer

Valberedningens nomineringar inför sektionsmötet i LP2 2014

Valberedningens nomineringar inför sektionsmötet i LP2 2014 Valberedningens nomineringar inför sektionsmötet i LP2 2014 Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Vid frågor, kontakta valberedningen@chalmers.it FanbärerIT 15 Med stolt och härlig

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER.

VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER. VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER. Vad söker vi? Alumni Involverade från föregående år stöttar som mentorer åt årets två team. Projektteam Kontinuer Jobbar målfokuserat för att skapa

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer