VALHANDLINGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS VÅR-SM 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALHANDLINGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS VÅR-SM 2013"

Transkript

1 VALHANDLINGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS VÅR-SM 2013

2 Kungliga Maskinsektionen, THS 2 Innehåll VÅR-SM Innehåll Sammansättning...3 Arbetssätt...3 Val av ledamöter till styrelsen...5 Ordförande...5 Vice ordförande...8 Kassör...9 Näringslivsnämndens ordförande (NNO) Sekreterare Smörjkammarnämndens Ordförande (SkO) Studienämndens Ordförande (SNO) Styrelseledamöter Val av funktionärer Busshusse Festledare (FL) Förste Kastare (FK) Idrottsledare Projektledare Moment Studiemiljöansvarig Spexdirecteur Tomtefar och Tomtemor Verkmester Verkstadsansvarig (VSA) Vice Studiemiljöansvarig Vice Studienämndsordförande M (MvSNO) Vice Studienämndsordförande P (PvSNO)

3 Kungliga Maskinsektionen, THS 3 VALHANDLINGAR Sammansättning för 2012/2013 tillsattes under Vår-SM 2012 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Sarah Abelin Viktor Eriksson Oscar Fehrm Kim Gartvall Carl Kyhlberg Lina Rylander Karin Sterndahl består därav av studenter från vitt skilda årskurser, två personer gör sitt femte år på KTH, en person gör sitt fjärde år, en person är inne på sitt tredje år och två personer gör sitt andra år. Till sammankallande för valdes Oscar Fehrm. Arbetssätt Förra årets Valberedning jobbade hårt med att skapa kravprofiler gällande de poster som ska tillsättas vid varje sektionsmöte. Utifrån dessa kravprofiler har årets Valberedning kompletterat med vad som ansetts behövligt. Till årets Vår-SM har det tillkommit ett antal val som har haft i uppgift att bereda. Kravprofil för Förste Kastare, Festledare, MvSNO, PvSNO samt Tomtefar&Tomtemor har därför tagits fram av årets Valberedning. För att ta fram kravprofilen konsulterades bland annat föregående års ordförande för att skulle kunna skapa sig en uppfattning om vad som krävs för rollen. Utifrån kravprofilerna togs ett intervjuunderlag fram för varje post som användes under intervjuerna. Underlagen som finns och tagits fram för posterna speglar förhoppningsvis sektionens gemensamma bild av hur deras verksamhet eller uppdrag bör utvecklas i framtiden. Marknadsföring om att ansökningsperioden hade öppnat startades den 4 mars, och nomineringsstop inför Vår-SM 2013 sattes till 24 mars. Marknadsföringen genomfördes i samband med Kommunikationsnämnden och gjordes för att öka antalet nomineringar. Följande kanaler användes för detta - affischering i M-korridoern - annonsering på Maskinsektionens hemsida - annonsering via Maskinsektionens styrelses Facebook-sida

4 Kungliga Maskinsektionen, THS 4 Ansökan har varit möjlig att göra både stängt via direkt till eller via listor i M- korridoren. Efter ansökan har genomfört intervjuer med de sökande samt talat med referenser vid behov

5 Kungliga Maskinsektionen, THS 5 Val av ledamöter till styrelsen Ordförande Eftersom ordföranden är högst ansvarig för allt arbete inom sektionen så krävs det en person med god initiativförmåga och organisationsförmåga. Posten som ordförande kräver framförallt en person som kan leda styrelsens arbete genom att motivera och agera bollplank åt styrelseledamöterna. God förståelse för sektionens struktur och kultur är en fördel. har sökt efter personer som uppvisar ett starkt intresse för sektionen och har planer på hur verksamheten kan förbättras i framtiden. Tidigare erfarenhet av projektledning eller styrelsearbete är inget krav men meriterande. Lisa Wohlfart Stefan Silver Totalt antal sökande vid nomineringsstopp: 2 Lisa Wohlfart väljer att förorda Lisa Wohlfart till posten som Ordförande. Hej! Jag heter Lisa Wohlfart och går mitt andra år på P. Jag har under min tid på maskin engagerat mig i flera olika delar av sektionen: Smörjkammarnämnden, Phösningen och som Smörjkammarnämndens ordförande i styrelsen. Jag har funnit att det jag brunnit mest för är just styrelsearbete och hur vår sektion styrs har varit en av de viktigaste frågorna för mig. Därför har jag sökt ordförande för Kungliga Maskinsektionen. Jag vill leda styrelsen för att kunna utveckla den i bästa möjliga riktning och skapa en sammansvetsad grupp som kommer ta de rätta besluten för sektionens framtid. Jag är lämplig att leda sektionen just för att jag varit med i många olika delar och därigenom sett alla dess sidor. Jag har varit med i den roliga mottagningen såväl som det strukturerade styrelsearbetet. Jag har god insyn i hur vår sektion ser ut idag och hur den är uppbyggd. Jag har deltagit i två SMART och fått idéer och input från andra maskinsektioner i Sverige. Jag anser att ordförandes viktigaste uppgift är att få styrelsen att fungera. Ordförande måste kunna leda och motivera gruppen och få varenda medlem att känna sig viktig. Ordförande måste få alla att aktivt delta i diskussioner för att generera ett optimalt diskussionsklimat. För att klara av detta krävs en ledarfigur i rollen. Jag har under ett år varit gruppchef i lumpen och har där genom lett en grupp i olika situationer. Jag är van att ta ledarrollen och få gruppen att fortsätta framåt

6 Kungliga Maskinsektionen, THS 6 Nästa år kommer styrelsen att arbeta efter en verksamhetsplan som beskriver vad sektionen och styrelsen ska göra. Den här verksamhetsplanen har jag varit med och arbetat fram. Jag vet syftet bakom samtliga punkter, varför vi vill genomföra vissa projekt och hur vi vill uppnå målen vi har för nästa år. Jag har flera idéer och mål för styrelsen nästa år. Mitt huvudsakliga mål är att styrelsen ska vara en grupp där alla känner att de bidrar och framför allt har kul. Jag vill att samtliga medlemmar ska vilja ta ansvar och ta på sig uppgifter under årets gång. Att få leda maskinsektionen ser jag som en otroligt stor ära och jag ser fram emot ett spännande och utvecklande arbete. s beskrivning Lisa Wohlfart går andra året på P-programmet. Lisa är uppvuxen i Dalarna och anser sig vara glad och framåt, hon säger bland annat hej till alla busschaufförer. Lisa ser sig även som driven och som får saker gjorde utan att man behöver säga till henne. Lisa har under sitt år som ordförande för Smörjkammarnämnden fått upp intresset för styrelsearbete. Som sittande ledamot i styrelsen fanns dock inte tillräckligt mycket tid för själva styrelsearbetet, och det är alltså något som Lisa vill kunna arbeta mer med. Innan Lisa började på Maskin gjorde hon lumpen där hon var vaktchef för sin trupp och ansvarade för kontakt med befälen bland annat. Övriga erfarenheter är det senaste året som ordförande för Smörjkammarnämnden. Smörjkammarnämnden har under året bland annat arbetat med att skapa rutiner och dokument för hur Smörjkammarnämnden ska arbeta i framtiden. Lisa ingår även i årets chefsgrupp i Phösningen där hon är C-nOg. Lisa vill fortsätta med arbetet att skapa en styrelse där styrelseledamöterna inte har ordföranderoller i nämnder eller föreningar, då hon tror att det är ett bättre sätt att sköta sektionen. Som Ordförande kommer Lisa att jobba för att skapa tight och sammansvetsad styrelse. Hon vill även införa mer brainstorming under styrelsemötena för att öka kreativiteten. s utlåtande väljer att förorda Lisa Wohlfart till posten som Ordförande. Lisa har relevanta erfarenheter från tidigare styrelsearbete och visar en vilja att utvecklas i posten som Ordförande. Hon är engagerad i och brinner för att utveckla Maskinsektionen. Stefan Silver väljer att förorda Stefan Silver till posten som Ordförande. Bästa Maskinsektionen, Maskinsektionen är en otrolig sektion med ett driv och engagemang som kan inget annat än att göra en maskin- are stolt. Men liksom hela organisationen THS kan vi utvecklas och jag vill vara en del av den utvecklingen. Med rötter inom sektionsengagemang och erfarenheter från THS centralt har jag ett unikt helhetsperspektiv som jag tror kan gynna sektionen fantastiskt mycket

7 Kungliga Maskinsektionen, THS 7 Mycket av det arbete jag gjorde som kommunikationschef i THS Ledningsgrupp och det jag gör idag som styrelseledamot i aktiebolaget Kårbokhandeln handlar om strategi. Värdet i en långsiktig investerad strategi är att organisationen kan genomföra förändringar och målbilder som sträcker sig över en lång tid, mål som mer eller mindre är orealistiska att genomföra på ett år. Även om man har en verksamhetsplan där mål förs över från ett år till ett annat kommer dessa mål att revideras och tolkas om. Den här typen av långsiktiga utvecklingsplaner är något jag vill arbeta mer med. Jag ser maskinsektionen som en av flera utgångspunkter där THS värdegrund: gemenskap, glädje och utveckling skall förankras djupt. Maskinsektionen för mig är en plattform där det ska finns någonting för alla medlemmar. Därför kommer medlemsnytta alltid att vara ett aktuellt ämne. Samtidigt som man kan arbeta utifrån den kännedom vi har idag vad medlemsnytta innefattar behöver denna förståelse bredas ut. Vi behöver lika mycket veta vad en medlem från årskurs ett anser vad medlemsnytta är såsom hur en medlem från årskurs fem tycker den bör vara. Genom att efterlysa, kommunicera och reagera efter denna typ av grundläggande insikter tror jag vi kan hjälpa sektionen ytterligare i sin verksamhet. Jag ser arbetsledning som ett av de främsta åtaganden som en ordförande bör bedriva tillsammans med den dagliga verksamheten. Med en effektiv arbetsledning och förståelse för verksamheten kan man uppnå ett hög- produktivt team, något som återspeglas i kvaliteten av det arbete som utförs. Viktigt att påpeka är att jag inte ser arbetsledning som detaljstyrning, jag har stor förståelse för att övriga förtroendevalda har stor erfarenhet och skall behandlas som experter på sina områden. Dock har målformulering, feedback och uppföljning en utvecklande inverkad både på individuella personer och på teamet. Mina erfarenheter av att leda sträcker sig långt tillbaka och har präglats av framgångar, motgångar, konflikter och tuffa beslut. Det som alltid har hjälpt mig är att jag har ett genuint och brinnande intresse för personer och den verksamhet de bedriver. Jag har ett brinnande engagemang, en stor erfarenhet och ett flertal idéer som kan föra verksamheten framåt. Ni och jag, tillsammans kan vi göra maskinsektionen till den ledsagande faktorn i organisationen THS. Med utomordentliga hälsningar, Stefan Silver s beskrivning Stefan söker posten som Maskinsektionens ordförande då det är genuint intresse från hans sida och att han ser potentialen i rollen. Via erfarenheter inom THS har han kunnat jämföra sektioners strukturer och konstaterat att maskin ligger i framkant. Därför ser han maskinsektionen som en potentiell ledsagare för övriga sektioner på campus. Stefan har varit PR-ansvarig för THS näringsliv och arbetade förra året på heltid som THS kommunikationschef. Han sitter även med i kårbokhandelns styrelse. Via ämbetena har han fått relevanta erfarenheter för rollen som Ordförande. De inkluderar ledarskap, kort- och långsiktigt strategiskt tänkande och hur man pratar med olika typer av personer. Under året som THS kommunikationschef var Stefan med och tog fram THS värdegrund. Skulle Stefan bli vald till Ordförande kommer han bland annat att satsa på kommunikation och transparens mot sektionen. Han vill också att maskin ska bli bättre på att dela och ta del av

8 Kungliga Maskinsektionen, THS 8 andra sektioners erfarenheter. Han skulle även vilja att styrelsens utformning förändras för att sittande ledamöter ska vara mer intresserade av styrelsearbetet. s utlåtande väljer att förorda Stefan Silver till posten som Ordförande. Med sin gedigna meritlista från sina poster på THS sitter han på den erfarenhet och kunskap som rollen kräver. Att han eftersträvar ökad transparens och kommunikation utåt är positivt för medlemmar som vill veta vad som styrelsen arbetar med. Referens har tagits som har instämt med valberedningens intryck av Stefan. Vice ordförande Till posten som Vice ordförande har letat efter någon som kan agera stöttande åt ordförande men samtidigt ha förmågan att ta egna initiativ för att driva sektionen framåt. Personen bör också ha idéer kring hur sektionen kan utvecklas i framtiden. Tidigare engagemang inom sektionen eller andra studentföreningar är meriterande. Eftersom Vice ordförande är ytterst ansvarig för den externa representation på sektionen så krävs det en person kan representera Maskinsektionen och dess åsikter utåt. Jonas Torstensson Totalt antal sökande vid nomineringsstopp: 1 Jonas Torstensson väljer att förorda Jonas Torstensson till posten som Vice ordförande. Hej! Här har ni en handlingskraftig Smålänning som har den konstiga böjelsen att tycka att styrelsearbete är riktigt roligt! Jag har nu arbetat som styrelseledamot sedan januari och känner mig nu redo för mer ansvar. Då jag redan sitter i styrelsen så har jag varit aktiv i utarbetandet av nästa års verksamhetsplan, detta betyder att verksamhetsplanen innehåller det som jag vill arbeta med. Jag känner mig extra taggad på att arbeta med att öka sammanhållningen inom sektionen. Att inarbeta fracken till ett sektionsplagg och uppmuntra dess användande på fler evenemang utöver phösningen ger en positiv effekt av detta. Ett starkt argument vid förhandlingar med till exempel sponsorer är vårt medlemsantal. Majoriteten av medlemmarna är mindre aktiva i sektionen, dessa måste vi värna om. Tillfällen då medlemmar kan engagera sig en kortare tid och enklare evenemang tror jag kommer locka även de medlemmar som inte kan eller vill lägga ner så mycket tid som de flesta av våra poster innebär

9 Kungliga Maskinsektionen, THS 9 Kassör Mina erfarenheter av att arbetsleda innefattar bland annat en vice ordförandepost under flera år i Camp Swampy MC. En motorcykelklubb med cirka 25 medlemmar i alla åldrar från år. Jag var även arbetsledare för 5 personer då jag arbetade som verktygsmakare på en mekanisk verkstad. Jag kommer också ha användning av min instruktörsutbildning från Sveriges Motorcyklister, en ideell intresseförening som arbetar med bland annat fortbildning och trafiksäkerhet. Stor vikt läggs på pedagogik och aktiverande ledarskap. s beskrivning Jonas går första året på Maskin och sitter i dagsläget med i Maskinsektionens styrelse som styrelseledamot. Jonas anser sig själv vara lugn och snäll och tycker om att påverka och bestämma. Jonas tycker om att se saker växa genom att sätta upp konkreta mål och sedan arbeta för att nå dessa. Jonas har suttit med i Sveriges Motorcyklisters styrelse som styrelseledamot, vice ordförande och vice sekreterare, och är även med i en annan styrelse för en motorcykelklubb. Jonas söker rollen som Vice Ordförande eftersom då han tycker att det varit kul att sitta med i styrelsen som styrelseledamot. Jonas har mycket idéer som han vill arbeta med, bland annat med att införa en funktionsstyrelse. Som styrelsen ser ut idag tycker Jonas att den inte är speciellt effektiv. Vissa projekt får inte tillräckligt mycket tid då mycket tid går åt att diskutera med nämnderna. En annan punkt som Jonas vill arbeta med är värnandet om dem medlemmar som inte är aktiva, och hur man kan ge mervärde åt alla sektionsmedlemmar. Jonas vill även göra fracken till ett sektionsplagg mer än ett phösningsplagg som Jonas tycker att det är idag. s utlåtande väljer att förorda Jonas till rollen som Vice ordförande då han har tidigare relevanta erfarenheter samt de kvalifikationer som en Vice ordförande för Maskinsektionen bör ha. Han har vidare klara ambitioner med vad han vill göra med rollen och sitt medverkande i Maskinsektionens styrelse. De referenser som har pratat med har imponerats av Jonas initiativförmåga och sitt engagemang i styrelsen. Till posten som Kassör har letat efter en noggrann, självgående och strukturerad person. Tidigare arbete med ekonomi och redovisning har varit meriterande men inte nödvändigt. Andra viktiga egenskaper har varit förmågan att resonera kring den ekonomiska ansvarsfördelningen på sektionen och inställningen till det stora ansvaret posten innebär, bland annat som ledamot i styrelsen. Peter Fjellander Totalt antal sökande vid nomineringsstopp:

10 Kungliga Maskinsektionen, THS 10 Peter Fjellander väljer att förorda Peter Fjellander till posten som Näringslivsnämndens ordförande. Jag heter Peter och går år 11 2 på M. Är inskriven 2012 på M, men gick året innan på F och har tillgodoräknat mig poäng därifrån. Under mina snart två år på KTH har jag engagerat mig i diverse föreningar och nämnder, både på Fysik och på Kåren (kassör i Fysiks Näringslivsutskott, medlem i FRUM (motsvarande smörjkammarnämnden), Osqstämman samt RN Eventteknik för att nämna några.). Detta har gett mig bokföringskunskap samt en insyn i hur studentföreningar/nämnder på campus driver sin verksamhet. Båda egenskaper är bra baskunskaper oavsett hur man engagerar sig på campus. Att jag söker rollen som kassör på Maskinsektionen har många bidragande orsaker. En av dem större är att jag under mitt engagemang i kårföreningar insåg vikten av att ha ekonomin som ett hjälpmedel för att planera och förbättra verksamheten. Sektionen består av dess medlemmars engagemang och tro på att man får ut något av den gemenskap vi tillsammans skapar. Därför anser jag att en bra kassör ska försöka minska mängden jobbig byråkrati. Det finns inget egenvärde att komplicera processer i onödan. En annan anledning till att jag söker till kassör är att jag är intresserad av att sitta i styrelsen. Jag har suttit i styrelser förut, men det har varit mindre föreningar som omsatte några prisbasbelopp var. Styrelsearbetet är det som driver sektionen som organisation framåt och därför måste det hela tiden rulla på, trots alla ledamöters sidouppgifter. Det är för mig en ära att sitta i Maskinsektionens styrelse, en av de ursprungliga sektionerna i THS och idag även den största. Med ett brinnande intresse för organisation och ekonomisk planering tror jag att med mig som kassör kommer 13/14 bli ännu ett grymt verksamhetsår där man med stolthet kan vara Maskinare! s beskrivning Peter Fjellander går första året på Maskinsektionen, men har till sommaren gått två år på KTH, då han spenderade sitt första år på Fysiksektionen. Som person är Peter rak på sak och är inte rädd att hamna i diskussioner. Han är även handlingskraftig och ser till att få saker gjorda, vilket är bekräftat av referensen. Peter söker posten som kassör då han tycker att ekonomi är kul och att han vill vara med och planera samt styra ekonomin på sektionen. Peter har tidigare erfarenheter av att vara kassör från tiden på Fysik där han bland annat satt som kassör för fysiks näringslivsnämnd och ansvarade för ekonomin för bland annat FArm, fysiks arbetsmarknadsdagar. Som kassör kommer Peter att planera sektionens ekonomi både kortsiktigt samt långsiktigt. Peter vill även att sektionens nämnder och föreningar ska ta större ansvar för ekonomiarbetet på sektionen i framtiden för att sektionen ska bli mer medvetna hur deras pengar används. Vad gäller rollen som styrelsemedlem är Peter medveten om att han kommer att behöva ta ansvar för fler områden än sektionens ekonomi, men det ser han bara som en intressant uppgift

11 Kungliga Maskinsektionen, THS 11 s utlåtande väljer att förorda Peter Fjellander till posten som kassör då han har bra och relevanta erfarenheter av ekonomistyrning och budgetering, samt ett intresse att vilja utveckla kunskaper och medvetenhet om ekonomi bland sektionens nämnder och föreningar. Peter är väl medveten om vad som krävs av Maskinsektionens kassör och har egenskaper som passar väl in. Referenser har tagits och har instämt i det Peter lade fram under intervjun. Näringslivsnämndens ordförande (NNO) Posten kräver någon som ser vikten av att leda sektionens näringslivsverksamhet och således verka för att studenter och företag kommer närmare varandra. Eftersom posten kräver en förmåga att samordna en grupp att arbeta mot samma mål har letat efter någon med tidigare ledarerfarenheter och som har tidigare erfarenhet av att jobba med näringslivsfrågor eller extern representation på andra sätt. Lisa Grunning Mikael Erneberg Totalt antal sökande vid nomineringsstopp: 2 Lisa Grunning väljer att förorda Lisa Grunning till posten som Näringslivsnämndens ordförande. Jag sitter för närvarande med i Näringslivsnämnden och söker nu posten som ordförande för samma nämnd. Jag söker denna post då jag ser en oerhörd utvecklingspotential i nämnden. Att posten samtidigt innebär ett arbete i sektionsstyrelsen är för mig bara positivt och jag anser att detta gör den än mer attraktiv. Jag tror att posten skulle passa mig bra då jag som person är väldigt driven och jag har sedan tidigare erfarenheter av att arbeta i, och leda, olika typer av grupper. s beskrivning Lisa är för tillfället med i Näringslivsnämnden och tycker att arbetet är mycket roligt. Hon har tidigare varit ordförande i elevrådet på sitt gymnasium och har även varit lagkapten i sitt innebandylag. Lisa har tidigare jobbat i projekt på Sandvik där hon har haft ansvar för att koordinera arbetet. På KTH har Lisa engagerat sig i många olika sammanhang och mycket av arbetet har hon gjort för maskinsektionen. Lisa söker till posten som näringslivsnämndens ordförande eftersom hon tycker att arbetet i nämnden är roligt men också för att vara med och bidra och förbättra verksamheten. Hon tycker att det är viktigt att studenterna ska få vara med och att fråga vad de skulle önska för

12 Kungliga Maskinsektionen, THS 12 företagsarrangemang. Ett mål Lisa vill sätta upp är en budget för nämnden så att det blir tydligt vad gruppen ska uppnå under verksamhetsåret. Lisa ser sig som en strukturerad ledare som är bra på att lyssna. Som ledare är hon inte rädd för att ta beslut och tycker att det är viktigt att man har en öppen diskussion i gruppen. Hon anser att hon jobbar som bäst under press och vill utvecklas i sin ledarroll genom att delegera uppgifter och ge medlemmarna i nämnden stort ansvar. utlåtande anser att Lisa skulle passa bra på posten som Näringslivsnämndens ordförande och väljer därför att förorda henne. Lisa är mån om Näringslivsnämnden och enligt referens utför hon sitt arbete mycket professionellt. tror att Lisas största utmaning kan bli våga delegera arbetet i gruppen och släppa kontrollen, vilket hon själv är medveten om. Mikael Erneberg väljer att förorda Mikael Erneberg till posten som Näringslivsnämndens ordförande. Hej! Mitt namn är Mikael Erneberg och jag går första året på Maskin. Under året har jag varit med i Näringslivsnämnden vilket jag funnit både intressant och lärorikt. Låt oss gå tillbaka några år för att se varför jag tror att jag skulle passa som Näringslivsnämndens ordförande. År 2009 gick jag ut nionde klass på Vasa Real i Stockholm. Under mina år på Vasa Real var jag ordförande i elevrådet samt ledamot i styrelsen för Blackebergs Sjöscoutkår. Detta var också året som jag flyttade till Cardiff, Wales för att läsa gymnasiet. Jag valde att inte gå det svenska gymnasiesystemet utan istället International Baccalaureate vilket är en international gymnasieutbildning. Jag blev kvar i Wales fram tills Sommaren 2011 då jag flyttade tillbaka till Sverige. Under åren i Wales engagerade jag mig i en volontär organisation likande den svenska sjöräddningen. I och med detta träffade jag på människor i olika situationer som jag annars aldrig skulle ha mött. Detta ändrade verkligen min syn på andra människor till det positiva. Varje sommar återvände jag dock hem till Sverige för att jobba som seglingsinstruktör på Vitsgarns Seglarskola varifrån jag fått en betydande del av mina ledarskapsegenskaper som jag tror att jag kommer ha stor nytta av som ordförande för Näringslivsnämnden. I september 2011 var jag åter tillbaka i Sverige och tog jobb som vikarie för en stor vikariepool. Jag tyckte att jobbet var kul till en början men tröttnade ganska snabbt på att hela tiden hoppa runt mellan olika skolor. Tidigt i januari 2012 fick jag chansen att börja jobba som elevassisten för en elev i årskurs 6 vilket jag också gjorde. Detta var mycket inspirerande och gjorde att jag utvecklade en acceptans för människor som jag tidigare inte haft. Jag märker idag hur mycket detta hjälper mig vid till exempel konflikthantering

13 Kungliga Maskinsektionen, THS 13 Jag hoppas att ni nu vet lite mer om mig som person. På SM den 23 april ska jag berätta om mina planer för Näringslivsnämnden och Maskinsektionen och framförallt om hur jag vill införa struktur med konkreta mål och uppföljningar. Vi ses där! Med vänliga hälsningar, Mikael Erneberg s beskrivning Mikael är för tillfället med i Näringslivsnämnden och tycker att arbetet är roligt. Mikael har bott i Storbritannien under många år och har där varit engagerad i Storbritanniens motsvarighet till sjöräddningen. Han har även varit mycket engagerad i sjöscouterna, som ledare och även som styrelseledamot. Mikael söker till posten som Näringslivsnämndens ordförande eftersom han ser stora möjligheter till förbättring inom nämnden. Han vill införa ett bättre överlämningssystem när Näringslivsnämndens medlemmar byts ut så att det blir lättare med uppstarten av arbetsuppgifter för nya medlemmar. Han vill även strukturera upp det egna arbetet så att Näringslivsnämnden har mål för den enskilde medlemmen och samtidigt se till att interaktionen mellan medlemmarna ökar för att skapa bra gruppdynamik. Mikael ser sig själv som en person med mycket driv och vill gärna uppnå resultat. Han anser att hans tidigare ledarerfarenheter och engagemang inom sjöscouterna bidrar till att ha skulle kunna passa som Näringslivsnämndens ordförande. Mikael ser styrelsearbetet som något positivt där han vill verka som representant för Maskinsektionens medlemmar och föra fram deras åsikter. utlåtande anser att Mikael har goda möjligheter att axla rollen som Näringslivsnämndens ordförande. Som medlem i Näringslivsnämnden har han idag en bra förståelse för hur Näringslivsverksamheten på sektionen bedrivs. Mikaels ambitioner att genomföra en bättre överlämning mellan Näringslivsnämndens gamla och nya medlemmar visar på ett driv och är en stor fördel då nya medlemmar snabbare kan komma igång med näringslivsverksamheten. Sekreterare Till posten som Sekreterare har sökt någon som finner intresse av att engagera sig i Styrelsearbetet samt varit intresserad av att genomföra de administrativa uppgifter som arbetet innebär. har inte fått in någon ansökan

14 Kungliga Maskinsektionen, THS 14 Smörjkammarnämndens Ordförande (SkO) Arbetet som Smörjkammarnämndens ordförande innebär mycket eget arbete och eget initiativtagande. Därför är det viktigt att man som person är en genomförare och är duktig på att planera. Då SkN fortfarande är en relativt ung nämnd är så är det också viktigt att man har en förmåga att motivera sina medlemmar och bidra till en bra stämning inom gruppen. Emma Grundén Totalt antal sökande vid nomineringsstopp: 1 Emma Grundén väljer att förorda Emma Grundén till posten som Smörjkammarnämndens Ordförande. Det senaste året har jag varit med I Smörjkammarnämden och det har varit hur kul som helst! Att pyssla och bygga är något jag alltid tyckt väldigt mycket om, och det är roligt att få använda sig av det i SkN. Nu ser jag fram emot att få ta större ansvar och påverka vår sektionslokal på en annan nivå. Jag tror jag skulle passa som SkO för att jag har många idéer om hur vi kan få fram charmen i smörjis och få fler personer från vår sektion att vilja hänga där! Emma Grundén s beskrivning Emma går sitt första år på P-programmet och är nu ansvarig för bokningarna av Smörjis inom Smörjkammarnämnden (SkN). Hon söker nu posten som SkO eftersom hon gillar att snickra, måla och fixa tillsammans med de andra medlemmarna i gruppen. Emma har inga tidigare ledarerfarenheter men tror att hennes driv och motivation kommer hjälpa henne att styra nämndens medlemmar mot samma mål. Emma tror att nyckeln för att lyckas bra i posten som SkO är att man kan få alla i gruppen att vara motiverade. Emma har inga tidigare erfarenheter av styrelsearbete men har försökt att skaffa sig en bild av arbetet genom att sitta med på ett styrelsemöte. Emma har som mål att försöka få Smörjis mer hemtrevligt än vad det är i dagsläget men presenterade inga specifika förslag på hur detta skulle kunna uppnås. utlåtande tror att Emma skulle kunna klara av posten som SkO. Även om hon inte är insatt i styrelsearbetet så har hon en vilja att lära sig kring det. Under intervjun gav Emma ibland fåordiga svar men i sin helhet så väljer valberedningen att förorda Emma till posten som SkO

15 Kungliga Maskinsektionen, THS 15 Studienämndens Ordförande (SNO) Posten som Studienämndens ordförande, SNO, kräver någon som är ansvarstagande och har god organisationsförmåga. Då SNO är medlem i Maskinsektionens styrelse är det en fördel om den sökande har insyn i sektionens struktur och funktion, och/eller har tidigare erfarenhet av styrelsearbete eller liknande. Som SNO måste man värna om teknologernas studieförutsättningar och vilja förbättra dem. Posten kräver således någon som är lyhörd. Vidare ska man som SNO kunna ge både konstruktiv kritik och beröm på möten med bland annat studievägledare, programansvariga och examinatorer. Axel Lison Almkvist Simon Johansson Totalt antal sökande vid nomineringsstopp: 2 Axel Lison Almkvist väljer att förorda Axel Lison Almkvist till posten som Studienämndens ordförande. Hej! Jag heter Axel Lison Almkvist och är sittande SNO. Anledningen till att jag vill sitta som SNO även nästkommande år är jag att vill genomföra ett par förändringar i Studienämnden som har sin grund i de problem och möjligheter som jag sett under året som SNO. - Studienämndens arbete är beroende av att folk att vet att SN finns och vilka man skall kontakta. Alla skall veta vem som är representant för sin årskurs. Jag vill under året arbeta för att öka medvetenheten om Studienämnden på sektionen. Ett sätt att göra detta är att synas mera under phösningen, till exempel genom en Studienämndslunch där nollan bjuds på lunch och informeras om Studienämndens verksamhet. - Som SNO är det väldigt svårt att sätta sig in i utvecklingen av kurserna för två program och tre årskurser samtidigt. Jag vill därför uppmuntra fler årskurser att arbeta mera självständigt som M2 representanterna gör idag med egna möten, utvärderingar och initiativ. - Kårens utbildningsråd, UR, är ett råd där Studienämndsordföranden och programansvariga studenter från alla sektioner träffas och utbyter erfarenheter och samarbetar kring frågor som rör alla. Jag tycker att detta utbyte med andra sektioner är givande och vill att SN drar ännu mera nytta av detta samarbete genom se till att även ett antal årskursrepresentanter deltar i UR, något som inte skett tidigare. - Studienämndens arbete handlar mycket om att avhjälpa problem som uppkommer i kurserna. Det är givetvis viktigt att dessa problem avhjälps men det är även viktigt att hela tiden arbeta för att förbättra de kurser som redan uppfattas som tillfredställande

16 Kungliga Maskinsektionen, THS 16 Jag vill under det kommande året arbeta för ett mera konstruktivt arbetsätt genom att uppmuntra årskursrepresentanterna att komma med positiva förändringsförslag till kurser som redan uppfattas som bra. - Eftersom Studienämnden är en ganska stor grupp på knappt 30 personer som träffas relativt sällan är det ganska svårt att skapa en känsla av tillhörighet i en grupp. Jag skulle vilja öka gruppkänslan genom att införa fler sociala aktiviteter utöver dagens kick-off, glöggkväll och avslutningsfest. - Dagens arbetssätt med förmöten på kvällarna som förberedelse inför länkmöten fungerar bra men har nackdelen att hela nämnden träffas relativt sällan. Jag skulle vilja byta dessa till lunchmöten varannan vecka. Genom att träffas oftare ökar gruppkänslan i Studienämnden. Meningen är även att dessa möten skall vara öppna för samtliga sektionsmedlemmar och därigenom underlätta för vem som helst att framföra sina åsikter till Studienämnden. Med dessa förbättringar hoppas jag att utbildningsbevakningen på M- och P-programmet blir ännu bättre. Vänliga Hälsningar Axel Lison Almkvist s beskrivning Axel läser fjärde året på maskinprogrammet och har sökt till posten som Studienämndsordförande. Axel är för tillfället ordförande i Studienämnden och väljer att söka till posten ett år till eftersom att han känner att en del saker har blivit ogjorda och att han, om han blir omvald, skulle kunna göra mer för Studienämnden. Axel har varit mycket engagerad i Studienämnden under sin tid på KTH och han har stor kunskap om hur nämnden fungerar. Axel tycker att styrelsearbetet är mycket roligt och vill gärna fortsätta att arbeta i styrelsen. Om Axel skulle bli omvald till posten skulle han vilja ge mer ansvar till de som är medlemmar i nämnden och öka deras engagemang. Axel anser att det är viktigt med en bra relation till ITM och föreläsarna och vill att detta ska genomsyra nämndens arbete. Axel vill att Studienämnden ska synas mer genom att medlemmarna ska få vara med mer och verka mot övriga studenter. utlåtande väljer att förorda Axel till posten som Studienämndsordförande då han har mycket erfarenhet ifrån nämndens arbete. Axel känner att han har mycket han vill arbeta vidare med i Studienämnden och han tycker att styrelsearbetet är mycket roligt. Dock nämnde Axel att han ibland känner att tiden inte alltid räcker till. Simon Johansson Jag går mitt tredje år på maskinteknikprogrammet och har under min tid på KTH lagt ner stort sektionsengagemang. Jag har under alla mina år här varit med i studienämnden och det senaste året som vice studienämndsordförande på maskinsidan (MvSNO). Jag vill fortsätta utveckla studienämnden och ser fram emot det styrelsearbete som posten innebär

17 Kungliga Maskinsektionen, THS 17 Jag passar bra för posten då jag har mycket erfarenhet inom studienämnden och vet som krävs för att leda organisationen. Mitt stora sektionsengagemang har givit mig bra koll på sektionen och därför kan jag bidra med bra idéer till styrelsen. s beskrivning Simon går tredje året på maskinprogrammet och har sökt till posten som Studienämndsordförande. Han har sökt posten då han tycker att det är viktigt att kontinuerligt utveckla studiebevakningen. Att posten innebär en plats i styrelsen ser han även som något mycket positivt. Simon har varit med i Studienämnden i tre år, där han under senaste året suttit som MvSNO. Simon är även en del av årets chefsgrupp för maskinsektionens mottagning men har inte någon konkret erfarenhet av styrelsearbete. För rollen som Studienämndsordförande värdesätter han organisationsförmåga, framförhållning och förmågan att delegera. Simon har själv lätt att få kontakt med folk, diskutera utan att fastna på små detaljer och skapa en bra överblick över situationer. Om Simon skulle bli vald till rollen som Studienämndsordförande skulle han arbeta med att förbättra kontakten mellan SNO och posterna Pv och MvSNO. Han vill även lyfta fram utbildningsbevakningen så att sektionsmedlemmar ser vad nämnden gör och på så sätt skapa ett större intresse bland studenterna. Simon skulle vilja att Studienämnden uppmärksammades mer genom bra marknadsföring under mottagningen och rekryteringen. En annan fråga som kommer behandlas under hans ledning skulle vara att förbättra P-programmets kontakt med ITM. utlåtande väljer att förorda Simon till posten som Studienämndsordförande. Han har relevant erfarenhet från tidigare år som aktiv i nämnden och är driven att föra arbetet vidare. Med sina ambitioner att skapa en Studienämnd som syns mer och verkar för bättre samarbete tror att han kommer göra ett bra arbete för att studenterna på Maskinsektionen. Referensen har stärkt bilden av Simon som fick vid intervjutillfället. Styrelseledamöter Till posterna som styrelseledamöter har letat efter personer som visar driv för att arbeta och genomföra förändringar inom sektionen, gärna genom att kunna belysa konkreta idéer på områden där man vill påverka. Tidigare erfarenhet av att jobba i projekt eller styrelseerfarenhet har varit meriterande. har inte fått in någon ansökan

18 Kungliga Maskinsektionen, THS 18 Val av funktionärer Busshusse har sökt en person som visar intresse för att underhålla M-bussen, dess uthyrning och de medel som är avsatta för Bussnämnden. Bilvana är högt meriterande och körkort är ett krav. har inte fått in någon ansökan. Festledare (FL) Festledaren ansvarar för Festgruppen, som ansvarar för att minst två fester per läsår arrangeras. För denna post krävs en person som har en god organisationsförmåga, som kan motivera grupper samt ett stort intresse av att anordna fester. Erfarenheter av att leda grupper samt att arrangera fester är meriterande för posten. Då Festgruppen är en ny grupp på Maskinsektionen bör Festledaren ha visioner för hur Festgruppens verksamhet ska utvecklas i framtiden. Daniel Mofors och Mikaela Kekkonen Totalt antal sökande vid nomineringsstopp: 1 (par) Daniel Mofors och Mikaela Kekkonen väljer att förorda Daniel Mofors och Mikaela Kekkonen till posten som Festledare. Vi heter Daniel och Mikaela och vi går andra respektive tredje året på maskin. Vi söker posten som festledare tillsammans, och det är tänkt att Mikaela ska vara den officiella festledaren och Daniel en side-kick. Vi var med under festgruppens första år och skulle nu vilja fortsätta med verksamheten för att få den mer stabil och allmänt känd på maskin, då den idag är ganska okänd. Eftersom att vi har varit med under första året så har vi fått en känsla av vad som skulle behöva förbättras för att få en effektivare festgrupp. Vi har även båda varit med i klubbnissarna tidigare, så vi har uppfattning om vad som behöver göras för att ordna en gasquer och fester

19 Kungliga Maskinsektionen, THS 19 Den främsta anledningen till att vi söker är för att vi är måna om att alla maskinare ska ha möjligheten att få gå på minst en gasque per termin, även om man inte är engagerad i någon nämnd eller liknande. Happy gasquing! Mikaela Kekkonen Daniel Mofors s beskrivning Mikaela går tredje året på maskin och söker posten som Festledare. Hon har sökt rollen då hon tycker Festgruppen var ett bra initiativ och har tyckt det var roligt att engagera sig i gruppen. Daniel går andra året på maskin och brinner för festgruppen då han själv upplever att den gör något roligt för studenterna. Daniel har liksom Mikaela suttit i Festgruppen ett år. Daniel har tidigare ledarskapserfarenheter efter att ha arbetat som chef för ett seglarläger. Han har även varit engagerad i Jubelspexet. Mikaela arbetar extra i växeln på Taxi Stockholm vilket innebär mycket kontakt med människor. Hon har utöver Festgruppen varit engagerad i Jubelspexet, Klubbnissarna och varit ansvarig för en serveringsgrupp på n0g. Blir Mikaela och Daniel valda till festledare skulle de troligtvis hålla sig till att anordna en fest per termin. Om det finns tid och plats skulle de dock inte vara främmande för att anordna fler fester. Båda sökanden anser att festgruppens arbete gått något ostadigt i uppstarten och de vill därför arbeta på att effektivisera arbetet genom att upprätta standarder och strukturer. De vill även arbeta mer med att göra reklam för Festgruppen. Mikaela och Daniel kommer, om de blir valda, motivera sin grupp genom att ge alla ansvar och sätta upp gemensamma mål för gruppen att arbeta mot. utlåtande väljer att förorda Mikaela Kekkonen och Daniel Mofors till posten som Festledare. Båda saknar tyngre ledarrollar men tror att Mikaela och Daniel skulle göra ett bra jobb som ledare för Festgruppen. Referenser har bekräftat att Mikaela och Daniel skulle göra ett bra arbete tillsammans och att de haft ansvarsroller i Festgruppen som de skött mycket bra. Förste Kastare (FK) Som Förste Kastare ansvarar du för Kungliga Maskinsektionens DarkKlubb (KMDK). Du bör ha en god organisationsförmåga och ha förmågan att motivera grupper. Som Förste Kastare bör du ha god insikt i föreningens verksamhet och verka som dess representant utåt mot sektionen. Då KMDK är en ny förening bör Förste Kastare ha planer för hur verksamheten ska utvecklas i framtiden. Görel Lundberg

20 Kungliga Maskinsektionen, THS 20 Totalt antal sökande vid nomineringsstopp: 1 Görel Lundberg Efter förra SM då KMDK blev godkänd som officiell förening i Maskinsektionen, och jag vald till Förste Kastare hade jag en hel del planer för året som skulle komma. En del blev infriade och riktigt lyckade, som KastuKlubben och KazzPuben, medan andra blev lagda på is. Jag är väldigt stolt över att många maskinare nu går runt med stora runda darttavlor på fracken, och att många känner sig delaktiga i det vi gör, men jag är inte nöjd än. Vi har fortfarande en deltagarlista under eventen som inte motsvarar det stora medlemsantalet. Därför vill jag åter söka posten som Förste Kastare, för att kunna få varje Kunglig Kastare att känna sig delaktig i det vi gör och uppskattad för sitt engagemang. Så att jag inför vår-sm 2014 ska kunna luta mig tillbaka och lämna över posten till någon som brinner lika mycket för föreningen som jag. s beskrivning Görel går andra året på Design och Produktframtagning och har sökt posten som Förste kastare. Görel startade själv Dartklubben och har i ett år suttit på posten som Förste kastare. Hon har valt att söka posten igen då hon inte känner sig färdig än. Hon känner sig inte helt nöjd med det arbete hon gjort under året utan vill fortsätta förbättra Dartklubben. Görel beskriver sig själv som mångsysslare och hon tycker om att ha många bollar i luften. Hon har under 2013 varit skådespelare i Jubelspexet. Görel arbetar även inom NärCon som är Nordens största multi-event för östasiatisk kultur och e-sport. Där ansvarar hon för artister. Blir Görel vald till Förste kastare så vill hon skapa en tydligare styrelse så att arbetet kan fördelas bättre. Hon vill även göra mer reklam för Dartklubben och arbeta för att åka på roliga event runt om i landet. Görel vill arbeta för att styra upp Dartklubben mer och även delegera arbete till medlemmar för att få ett smidigare arbetssätt. Hon vill satsa mer på kvalitet än kvantitet som har varit fokuset under det första året. Event som Kastuklubben har tidigare varit mycket uppskattade och fler sådana event vill Görel arbeta för. utlåtande väljer att förorda Görel till posten som Förste kastare då hon brinner för Dartklubben och vill arbeta ytterligare ett år med att förbättra klubbens verksamhet. Görel beskriver själv att en Förste Kastare bör kunna se till alla människor och vara välkomnande, något som stämmer väl in på Görel. Idrottsledare Posten som Idrottsledare kräver någon som har förmågan att kunna motivera och leda en grupp. Det är viktigt att personen har insyn i vad Idrottsnämnden gör och hur nämnden arbetar. Tidigare erfarenhet av ledarskap är bra. Eftersom posten är en ledarroll kräver den

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Ida Nilsson, P10 Viktor Lindholm, M11 Rebecca Lind, M12 Joel Mars Bodell,

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Innehåll! Inledning... 4! Sammanfattning... 4!... 5! Internat... 5! SMART... 6! Höst-SM... 6! Röstningsförfarande... 6! Kandideringar... 6! Praxisändringar...

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Bilaga 21 Valbilaga Tisdag 9/4 2013 Gröjersalen, Hus 3 - Kräftriket Kl. 17:00 22:00 Sammanställning, sökande till styrelsen verksamhetsår 2013/2014: KANDIDATER

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Handlingarna SM 1 2013/2014

Handlingarna SM 1 2013/2014 Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sammanträdesdatum 2014-03-06 Sidan 1 av 2 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen,

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

LAG-arbetet i Leader Bergslagen

LAG-arbetet i Leader Bergslagen LAG-arbetet i Leader Bergslagen Kvalitativ utvärdering Helen Uliczka & Agneta Halvarsson Apel FoU September 2014 Innehåll Bakgrund för uppdraget... 2 Anvisningar från Jordbruksverket... 3 Rapportens utformning,

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Presentationer vårstämman 2011

Presentationer vårstämman 2011 Presentationer vårstämman 2011 Ordförande Namn: Jennifer Brattsell Det här är jag: Började mina studier vid Ekonomikum VT-09 och läser för tillfället Fek-B, målsättningen med mina studier är att genomföra

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar Årsmötet i Gävle 2014 Handlingar Styrelsen vill passa på att hälsa er varmt välkomna till Gävle och Årsmötet 2014 Tänk att det redan har gått ett år sedan ni gav oss uppdraget att vara er styrelse Inte

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer