har valberedningen genomfört intervjuer med de sökande samt talat med referenser vid behov

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "har valberedningen genomfört intervjuer med de sökande samt talat med referenser vid behov"

Transkript

1 Sammansättning Valberedningen för 2013/2014 tillsattes under Vår-SM 2013 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: Carl Edman Linn Emilsson Nina Haskovec Johan Nilsson Johanna Nordlöf Albin Risfelt André Sahlsten Maria Toresson Valberedningen består av studenter från vitt skilda årskurser, två personer gör sitt femte år på KTH, fyra personer är inne på sitt tredje år och två personer har påbörjat sitt andra år. Till sammankallande för Valberedningen valdes Albin Risfelt. Arbetssätt Inför årets fjärde SM har valberedningen jobbat med att utveckla och granska befintliga intervjuunderlag och kravprofiler, som tidigare valberedningar jobbat hårt med att skapa. Utifrån dessa kravprofiler har årets valberedning kompletterat med vad som ansetts behövligt. Underlagen som tagits fram för posterna speglar förhoppningsvis sektionens gemensamma bild av hur deras verksamhet eller uppdrag bör utvecklas i framtiden. Till sm 4 var inte André Sahlsten med och röstade om förordning eller ej på samtilga beslut. Johan Nilsson och Nina Haskovec har inte heller varigt närvarande eller haft rösträtt i beslutet om förordning eller ej av styrelseledarmot posterna. Liksom inför föregående SM var det möjligt för Maskinsektionens medlemmar att nominera andra medlemmar till posterna på SM. Detta gjordes via ett formulär som fanns på Maskinsektionens hemsida. Valberedningens arbete var därefter att kontakta de nominerade och ta reda på huruvida nomineringen godtagits eller ej. Marknadsföringen inför SM fyra sköttes i samarbete med styrelsen för att arbeta med att öka antalet nomineringar. Informationen nådde ut till sektionens medlemmar via: Maskinsektionens hemsida Maskinsektionens Kungliga Maskinsektionen THS Facebook-grupp Maskinsektionens nyhetsbrev Kaffebord i M-korridoren där delar av styrelsen och valberedningen fanns tillgänglig Kanidatorg där man kan träffa och fråga ut de sökande till posterna Kallelser på anslagstavlor i M-byggnaden Ansökningsperioden började den 7 april och nomineringsstop inför SM fyra sattes till 25 april men förlängdes till 30 april då det fanns dåligt med sökande kanidater. Detta visade sig ge bra utlag då ett flera ansökningar och nomineringar kom in efter det. Ansökan har varit möjlig att göra via direkt till valberedningen. Efter ansökan

2 har valberedningen genomfört intervjuer med de sökande samt talat med referenser vid behov

3 Styrelseledamot Önskad profil Styrelseledamöten har rösträtt vid Sektionsstyrelsen möten. Som Styrelseledamot bör man därav ha ett stort intresse för hur beslut påverkar sektionen och dess medlemmar. Att vara intresserad av styrelsearbete är av stor vikt, men erfarheter inom detta är inte ett krav. Styrelseledamot är avsedd att vara en lärorik post för styrelsearbete. Som sökande bör man vara tillgänglig för den tid arbetet kräver, med för närvarande ett möte per vecka. Sökande bör även vara villig att utföra olika typer av arbetsuppgifter, då det är upp till Sektionsstyrelsen att internt tilldela Styrelseledamöten arbetsuppgifter. Sökande Totalt antal sökande: 4 Oscar Hällfors Personligt brev Hej! Mitt namn är Oscar Hällfors. Jag är 21 år och går andra året på maskin. För er som inte känner mig så är jag en glad, social och positiv person som inte gillar att se problem utan fokuserar mer på lösningarna på dessa problem. Jag har sedan jag var sju år gammal varit aktiv inom scouterna och är idag scoutledare för ungdomar i åldern år vilket jag varit nu i fyra år. Innan jag började här på KTH gick jag ett år på maskintekniklinjen på Uppsala Universitet men Uppsala passade tyvärr inte mig och därför bytte jag till KTH. På KTH känner jag däremot mig hemma. Jag trivs väldigt bra på maskinsektionen och känner mig väldigt hemma där nu. Därför söker jag nu ledamot för att bli ytterligare en del av maskin. Jag vill som ledamot vara med och ta alla de beslut som styrelsen måste ta och därmed försöka göra maskin till en bättre plats för alla. Som de flesta kanske har hört så kommer maskin eventuellt att flytta och om detta sker så är det något jag skulle vilja jobba lite extra med så att saker och ting blir tip top och som vi vill ha det. Vi ses på SM! Hälsningar Oscar Hällfors Valberedningens beskrivning Intervjuad av: Carl Edman och Johanna Nordlöf Oscar, som går sitt andra år på Maskin, är en friluftsintresserad kille som har scoutat sedan har var sju år gammal. Idag är han scoutledare för en grupp på fritiden, och det tycker han är väldigt kul. Innan han pluggade på KTH testade han på att plugga till

4 högskoleingenjör i Maskinteknik i Uppsala, men kände att det inte var helt rätt så tillslut hamnade han på M. Oscar är intresserad av att se vad som händer i kärnan av maskinsektionen. Han har tidigare varit med i Smörjkammarnämnden, men har nu sökt sig till styrelsen för att få vara med och påverka. Han ser det som en bra möjlighet till att få vara med och göra något bra för sektionen. Som styrelseledamot väntar han sig att man får jobba med mindre projekt inom styrelsen, och att få ha åsikter och tycka till om större projekt. Hans hjärtefråga är flytten av sektionslokalen och det hoppas han kunna jobba med som styrelseledamot. Valberedningens utlåtande Oscar har ingen erfarenhet av styrelsearbete sedan tidigare men då detta inte är ett krav, och då han visar intresse för att lära sig, är valberedningen positiv. Vår referens menar att han arbetar bra i grupp där han peppar, såväl som ser till att få saker gjorda. Vid intervjutillfället är han dock dåligt förberedd och verkar ha måttlig koll på vad styrelsearbetet egentligen innebär och även om han är medveten om att det är tidskrävande så verkar han inte fullt insatt. Valberedningen tror att Oscar kommer klara sitt arbete som styrelseledamot då han uppfyller de kravspecifikationer som finns utarbetade. Vid förordningen råder viss oenighet då hans dåligt förberedda intervju kan tala mot honom, men eftersom han uppfyller kravspec och får stöd från referens väljer valberedningen att förorda Oscar till styrelseledamot. Karl Ingerstam Personligt brev Hej! Jag heter Karl Ingerstam och jag går mitt tredje år på Maskinteknikprogrammet. Redan från början har jag varit delaktig i sektionens arbete och fått ta del av det stora utbud av möjligheter som sektionen erbjuder. Under den tiden har jag haft många väldigt roliga åtaganden. Men över allt annat har det lärt mig att Maskinsektionen är består av en grupp människor med otroligt mycket driv och engagemang. För varje termin som går utvecklas sektionen och arbetet som görs blir alltmer långsiktigt. Det långsiktiga arbetet är något jag vill vara en del av och jag söker därför posten som ledamot i Maskinsektionens styrelse. Genom tidigare erfarenheter från Jubelspexet, NN och KN, Moment och mottagningen har jag sett och arbetat med en stor del av sektionen. Det gör att jag skulle kunna bidra med värdefulla tankar i diskussionerna om hur sektionens arbete ska bedrivas. En av mina hjärtefrågor att driva är att centralisera sektionens ekonomi. Jag tycker också att information och kommunikation är viktiga områden där sektionens arbete kan stärkas och vill även gärna arbeta med dem. Som medlem av styrelsen är det viktigt att främja öppenhet och att låta alla framföra sina åsikter. Jag tycker om ett arbetsklimat som bygger på att alla har roligt tillsammans och trivs med sina roller och det kommer jag att arbeta för som ledamot. Med ett brinnande engagemang och bred erfarenhet från Maskinsektionen vill jag fortsätta att utveckla och driva organisationen framåt som ledamot i styrelsen. Vänliga hälsningar

5 Karl Valberedningens beskrivning Intervjuad av: Carl Edman, Linn Emilsson och Nina Haskovec Karl går just nu i trean på maskinteknikprogrammet och har dessförinnan jobbat några år på Scania. Han har engagerat sig mycket i Jubelspexet och har där innehaft två chefsposter, han har även varit med i uppstarten av Moment, aktiv i mottagningen och medlem i KN. Karl söker posten som Styrelseledamot i Maskinsektionens styrelse då han, efter att ha varit med i flera olika delar av sektionen, anser sig ha en bra inblick i arbetet som görs. Nu önskar han arbeta mer strategiskt än vad han tidigare gjort. Som en bra ledamot anser Karl att det är viktigt att vara en god lyssnare och samla in flera olika åsikter för att sedan komma fram till vad sektionen vill. Han var delprojektledare under sin tid på Scania och är van vid att, med lugn, hantera de stressiga situationer som kan uppkomma då man får mycket att göra. Ibland tar Karl på sig för mycket att göra då han tycker om att göra mycket, som Styrelseledamot är han medveten om att han kommer behöva delegera mer. Karls hjärtefrågor är att fortsätta arbeta med centraliseringen av sektionens ekonomi. Han vill också gärna öka styrelsens synlighet utåt mot medlemmarna och synas mer under till exempel mottagningen. Valberedningens utlåtande Karl önskar nu arbeta mer strategiskt än vad han gjort tidigare på sektionen. Han har klara ambitioner för nästkommande verksamhetsår och är väl medveten om vad rollen som Styrelseledamot kommer innebära både vad gäller tid och engagemang. Valberedningen väljer därför att förorda Karl Ingerstam i rollen som Styrelseledamot. Nina Haskovec Personligt brev Jag brukar av andra beskrivas som en snäll och trevlig person som har lätt för att umgås med nya människor. Detta är styrkor som jag tror kommer vara användbara i rollen som Styrelseledamot i Maskinsektionens styrelse. Jag har några frågar som jag skulle vilja fokusera på men ser även fram emot att få bättre inblick i sektionens strategiska arbete i stort och att bli en del av detta. Mina tidigare engagemang på sektionen har lett mig närmre styrelsen och nu känns det därför som ett naturligt steg att söka posten som ledamot. I Jubelspexets dekorgrupp lärde jag känna många nya människor när jag var ny i Stockholm, som medlem i DoPexpos projektgrupp fick jag lära mig att jobba i ett stort projekt och som ordförande för Studiemiljönämnden startade jag upp en nämnd för att sedan leda den. Innan jag flyttade till Stockholm för att börja studera på KTH var jag aktiv i scouterna och satt där med i min kårs styrelse som just ledamot. Det var ett tag sen och det ska bli spännande att gå in i den rollen igen om SM vill ge mig den chansen, vilket jag hoppas! Valberedningens beskrivning

6 Intervjuad av: Carl Edman Nina går sitt tredje år på P-programmet och håller just nu på att avsluta sin kandidatexamen inom Energiteknik där hon har gjort en fältstudie och spenderat en månad på Seychellerna. Hon har under sin tid på sektionen hunnit engagera på många olika sätt, hon har varit ordförande och vice ordförande för Studiemiljönämnden, varit med i dekoren under två år och ska vara med i mottagningen som HVM i år. Nina söker nu posten som ledamot då hon har fått upp intresset för det strategiska arbetet som finns på sektionen. Under sin tid i Studiemiljönämnden har hon varit med i nämndrådet och där fått ett större perspektiv av vad som händer på sektionen. Hon vill under sitt år arbeta mycket med öppenhet, både från sektionens sida mot sina medlemmar men även mot andra sektioner inom THS. Hon vill även att sektionen ska arbeta för fler alkoholfria evenemang samt försöka engagera fler medlemmar i sektionen. Valberedningens utlåtande Nina är väl insatt vad som förväntas av henne som styrelseledamot och vad arbetet innebär. Hon har under sin tid på sektionen fått en bra uppfattning om sektionen och har tydliga idéer för vilka frågor hon vill jobba med. Hon är beredd att lägga ner den tid som posten kräver och ger ett seriöst intryck under intervjun. Valberedningen väljer därför att förorda Nina till posten som styrelseledamot. Jonas Torstensson Personligt brev Valberedningens beskrivning Intervjuad av: Carl Edman Jonas sitt andra på M-programmet och har under sin tid sektionen varit med i styrelsen som ledamot och vice ordförande, han har även varit med i mottagningen. Innan Jonas började på KTH arbetade han i verkstadsmiljö framförallt med skärande bearbetning, han har också varit vice ordförande i en MC-klubb i Jönköping. Jonas söker nu posten som styrelseledamot då han inte riktigt är redo att släppa styrelsen. Han vill vara med och se till så att allting fungerar och känner att det är bra att ha personer i styrelsen som vet hur man har gjort saker förr för att kunna värdera saker lite annorlunda. Jonas är väldigt insatt i vad posten innebär tack vare sin tidigare tid i styrelsen. Han har även sökt Verkstadsansvarig, vilket är en post som han verkligen brinner för, och känner att om han skulle få den kommer han kanske inte kunna lägga all den tid som krävs för att jobbet ska bli gjort på bästa möjliga sätt. Jonas kommer också åka till Tyskland i april 2015 och vara där på utbytesstudier till augusti, det innebär att han inte kommer kunna vara på plats för att delta i det dagliga arbetet men kan närvara på möten via Skype.

7 Valberedningens utlåtande Jonas har en god erfarenhet av styrelsearbete och har väldigt bra insikt i vad posten innebär, det gör honom väl lämpad till posten. Valberedningen tror att även om Jonas blir vald till Verkstadsansvarig och åker på utbyte till Tyskland kommer ha den tid som krävs för att göra ett bra arbete. Valberedningen väljer däför att förorda Jonas till posten som styrelseledamot.

8 Ordförande Önskad profil Eftersom ordföranden är högst ansvarig för allt arbete inom sektionen så krävs det en person med god initiativförmåga och organisationsförmåga. Posten som ordförande kräver framförallt en person som kan leda styrelsens arbete genom att motivera och agera bollplank åt styrelseledamöterna. God förståelse för sektionens struktur och kultur är en fördel. Valberedningen har sökt efter personer som uppvisar ett starkt intresse för sektionen och har planer på hur verksamheten kan förbättras i framtiden. Tidigare erfarenhet av projektledning eller styrelsearbete är inget krav men meriterande. Sökande Totalt antal sökande: 1 Karl Ingerstam Personligt brev Hej! Jag heter Karl Ingerstam och jag går mitt tredje år på Maskinteknikprogrammet. Redan från början har jag varit delaktig i sektionens arbete och fått ta del av det stora utbud av möjligheter som sektionen erbjuder. Under den tiden har jag haft många väldigt roliga åtaganden. Men över allt annat har det lärt mig att Maskinsektionen är består av en grupp människor med otroligt mycket driv och engagemang. För varje termin som går utvecklas sektionen och arbetet som görs blir alltmer långsiktigt. Det långsiktiga arbetet är något jag vill vara en del av och jag söker därför posten som Maskinsektionens ordförande. Jag anser att ordförandens främsta roll är att sammanhålla styrelsen och övervaka den dagliga verksamheten. Eftersom vi alla i grunden är här för att studera är det viktigt att visa att sektionen finns och arbetar för alla medlemmar, vare sig man är delaktig i det ideella engagemanget eller inte. Därför måste också utbildningsbevakning och kommunikation med KTH alltid vara en central del i ordförandens arbete. Som ordförande är det också min uppgift att se till att varje styrelsemedlem känner sig trygg i sin roll och trivs med arbetet. Jag vill att alla ska få komma till tals och känna sig delaktiga, samtidigt som gruppen har roligt tillsammans. Därför värderar jag öppenhet och glädje mycket högt i mitt ledarskap. Jag tror att kontinuitet ökar arbetsglädjen och jag vill därför att varje styrelsemedlem får en eller ett par uppgifter som de brinner för och arbetar extra mycket med. Med tidigare erfarenheter som chef i Jubelspexet och från arbetslivet där jag varit delprojektledare och koordinerat arbetsgrupper känner jag mig bekväm i ledarrollen. I och med kommande verksamhetsår kommer styrelsen att få en mer strategisk roll medan nämndrådet arbetar mer operativt. Det ger styrelsen möjlighet att fokusera på långsiktighet och utveckling. Övergripande för sektionen har jag ett par målsättningar som jag tror skulle stärka sektionen och vårt arbete. Främst vill jag fortsätta att centralisera sektionens ekonomi och jag vill att vi i största möjliga mån har en enda

9 kontaktväg med näringslivet. Jag vill också göra sektionens arbete tydligare för alla medlemmar. Det ska vara lätt att få information om vad som pågår just nu och det måste vara tydligt var och hur man får veta mer. Med ett brinnande engagemang för sektionen och bred erfarenhet från dess olika delar vill jag med medlemmarnas stöd fortsätta att leda och utveckla organisationen framåt. Vänliga hälsningar Karl Valberedningens beskrivning Intervjuad av: Carl Edman, Linn Emilsson och Nina Haskovec Karl går just nu i trean på maskinteknikprogrammet och har dessförinnan jobbat några år på Scania. Han har engagerat sig mycket i Jubelspexet och har där innehaft två chefsposter, han har även varit med i uppstarten av Moment, aktiv i mottagningen och medlem i KN. Karl söker posten som Ordförande för Maskinsektionen då han, efter att ha varit med i flera olika delar av sektionen, anser sig ha en bra inblick i arbetet som görs. Nu önskar han arbeta mer strategiskt än vad han tidigare gjort. Som en bra Ordförande anser Karl att det är viktigt att vara en god lyssnare och samla in flera olika åsikter för att sedan komma fram till vad sektionen vill. Sektionens målsättningen bör enligt honom vara att alla studenter som finns på sektionen är här för att klara sina studier, utbildningsbevakning är det viktigaste sektionen gör och det måste vara tydligt. Karl har varit delprojektledare under sin tid på Scania och är van vid att, med lugn, hantera de stressiga situationer som kan uppkomma då man får mycket att göra. Ibland tar Karl på sig för mycket att göra, då han tycker om att göra mycket, som Ordförande är han dock medveten om att han kommer behöva lära sig att delegera mer. I rollen som Ordförande för nästkommande verksamhetsår önskar Karl fortsätta arbetet med att centralisera sektionens ekonomi. Han vill även öka styrelsens synlighet utåt mot medlemmarna och har en ambition att alla ska veta vilka som gör vad på sektionen. I styrelsen tycker Karl att varje ledamot bör få en eller två frågor som de arbetar speciellt mycket med. Han anser att styrelsen kommer gynnas av att Nämndrådet jobbar mer operativt och ser fram emot att arbeta mot mer strategiska mål. Valberedningens utlåtande Karl ger en stadig och trygg bild i hans vision för rollen som Ordförande för Maskinsektionen. Även om han inte har tidigare erfarenheter av styrelsearbete ser Valberedningen inga hinder i detta. Han har klara ambitioner för nästkommande verksamhetsår och är väl medveten om vad rollen kommer innebära både vad gäller tid och engagemang. Valberedningen väljer därför att förorda Karl Ingerstam i rollen som Ordförande.

10

11 Koordinator Önskad profil Till posten som koordinator har Valberedningen sökt någon som finner intresse av att engagera sig i Styrelsearbetet samt varit intresserad av att genomföra de administrativa uppgifter som arbetet innebär. Koordinatorn ansvarar för att information från styrelsemötena når KNO samt sektionens medlemmar, och därmed önskas den sökande vara strukturerad och kunna arbeta kontinuerligt. Sökande Totalt antal sökande: 1 Tim Hallor Personligt brev Hej! Jag har valt att söka till koordinator då jag tycker det är otroligt roligt att vara med och påverka det som händer på sektionen. Tidigare erfarenhet av liknande arbete i idrottsstyrelser gör att jag vet att det är något jag vill syssla med. Jag är för närvarande med i studienämnden då jag tycker det är viktigt med studiefrågor samt så är jag årets Sektionsgeneral så jag vill även verka för sektionens medlemmars engagemang i sociala sammanhang. Jag tror jag skulle göra ett bra jobb p.g.a. mitt intresse för sektionen och min tidigare erfarenhet. Arbetsuppgifterna och arbetsbördan tror jag mig klara då jag har en god bild av dessa sedan jag har pratat med tidigare sekreterare. Det är enligt mig väldigt positivt att även sitta som ledamot så jag kan verka för andra frågor inom sektionen. Mvh Tim Valberedningens beskrivning Intervjuad av: Johanna Nordlöf och Maria Toresson Tim går första året på Maskin. Tidigare har Tim suttit som valberedningsledamot i Järfälla fäktklubb och sitter just nu som sekreterare för Järfällas Atletklubbs styrelse. För närvarande är Tim engagerad i Studienämnden men har också varit Sektionsgeneral det här Quarnevalsåret. Tim har sökt posten som koordinator då han tycker det är kul med styrelsearbete och vill vara med att se och påverka vad som

12 händer på Maskin. Tim tycker att en bra koordinator ska vara noggrann och ha ett öga för detaljer samtidigt som det är viktigt att kunna se en helhet. Hans styrkor i relation till posten säger Tim sig vara hans erfarenheter av liknande arbeten med styrelsearbete, där han till exempel skrivit protokoll. Tim tycker det är viktigt att protokollen om vad styrelsen gör når ut till medlemmarna och att det skulle kunna göras mer reklam för dem. Om Tim blir vald kommer han i första hand se till så att han utför Koordinatorns tilldelade arbetsuppgifter men skulle gärna engagera sig i andras ledamotfrågor och då speciellt inom studiesociala frågor. Valberedningens utlåtande Tim vill gärna vara med att påverka vad som händer på Maskinsektionen och han visar på att ha tidigare erfarenheter av styrelsearbete. Tim har också pratat med Maskinsektionens sittande sekreterare för att få bättre inblick i vad rollen som koordinator innebär. Valberedningen väljer att förorda Tim Hallor till posten som koordinator.

13 Kommunikationsnämndens ordförande Önskad profil Kommunikationsnämndens ordförande, KNO, är med fördel någon som har erfarenhet av projektledning och ska kunna motivera en grupp. Då KNO är en medlem i Maskinsektionens styrelse är det en fördel om sökande har insyn i sektionens struktur och funktion, och/eller har tidigare erfarenhet av styrelsearbete eller liknande. Förmågan att hålla många bollar i luften och grafiska kunskaper är meriterande. Då Kommunikationsnämnden är en ung nämnd på Maskinsektionen finns det möjligheter att utveckla verksamheten och utnyttja den grund som byggts upp i enighet med det som står i praxis. Det är en fördel för sökande att ha en bild av hur Kommunikationsnämnden ska arbeta i framtiden. Sökande Totalt antal sökande: 1 Ludvig Michaelsson Personligt brev Hej! Jag heter Ludvig, är 22 år, och går för närvarande mitt tredje år på Design och Produktframtagning där jag gör mitt kandidatexamensarbete inom Mekatronik. Jag har sökt posten som Kommunikationsnämndens ordförande då jag med två års erfarenhet av KN har god insikt i vår verksamhet och konkreta idéer över hur den kan förbättras. Jag är en lugn och metodisk person, men samtidigt väldigt drivande och initiativtagande samt lägger alltid ned hjärta och själ i det jag gör. Jag assisterar även i grundläggande Elektroteknik, har tidigare varit med i Phösningen som KPH och tar ofta projektledarroller i utbildningen. Detta har resulterat i en gedigen vana i planering, att tala inför en grupp samt att leda dialoger.under de gångna två åren har jag gjort lite utav det mesta i KN och varit med och arbetat med våra olika uppgifter på flertalet varierande sätt. Huvudsakligen har mina regelbundna åtaganden bestått av att arbeta med andra nämnder och föreningar på sektionen med affischering, logotyper, märken och andra beställningar vi fått in, samt försäljning av profilartiklar, mm. Vid diskussion av nya idéer och övriga uppdrag har jag alltid ställt upp med mina tankar, kunskaper samt annan hjälp jag kunnat bistå med. Arbetet har varit oerhört roligt och lärorikt och jag känner mig väldigt hemma i KN. Mina erfarenheter har gjort att jag vet vad jag skulle vilja göra både inom KN som grupp och även med våra arbetsuppgifter. Att arbeta närmare varandra inom nämnden, att hitta bättre informationskanaler samt öka transparensen av det som händer inom sektionen är några av mina hjärtefrågor. Med mina erfarenheter av KN är jag övertygad om att jag kommer göra ett bra arbete som KNO och ser fram emot allt vad det innebär.

14 Med vänliga hälsningar, Ludvig Michaëlsson Valberedningens beskrivning Intervjuad av: Nina Haskovec och Maria Toresson Ludvig går tredje året på Design och Produktframtagning och håller just nu på med mekatronikkexet. Han beskriver sig själv som en lugn och sansad person som löser problem logiskt. Att söka posten som KNO är något Ludvig har funderat på en tid då han nu suttit med i Kommunikationsnämnden i två år och ser det som en spännande utmaning. Ludvigs hjärtefråga är kommunikation och han önskar utöka sektionens kommunikationskanaler, kanske med ett nyhetsbrev. Som det ser ut idag är KN lite för stor i förhållande till mängden arbetsuppgifter och Ludvig ämnar därför minska gruppens storlek och uppmuntra arbete i grupp. Detta kommer göra nämnden mer effektiv och sammanhållen. Han ser positivt på att sitta med i Nämndrådet och hoppas att detta kommer förbättra kommunikationen nämnder emellan och minska risken för korta deadlines när det kommer till affischering. Valberedningens utlåtande Ludvig har en bra uppfattning om vad rollen som Kommunikationsnämndens ordförande innebär och har en tydlig vision om vad han vill förändra under kommande verksamhetsår. Valberedningen väljer därför att förorda Ludvig som Kommunikationsnämndens ordförande.

15 Programansvarigstudent M Önskad profil Som M-Pas arbetar man som representant för Maskinprogrammet vid möten med ITM, programråd och utbildningsråd. Posten som M-Pas kräver någon som både är självgående och ansvarsfull. Som M-Pas bör man även ha skinn på näsan och säga till och ifrågasätta saker som uppdagas under möten med ITM, som kan vara negativa för programmet. Sökande till M-Pas bör även ha ett intresse för att förstå hur skolan är uppbyggd, hur det fungerar med exempelvis schema- och programhandläggning. Det är även viktigt att sökande har ett intresse för att förbättra kvalitén på utbildningen. Att sökande är med i Studienämnden är en fördel men inget krav. Sökande Totalt antal sökande: 1 Hanna Fogdal Personligt brev Jag går andra året på maskin, och pluggade innan dess på tekniskt basår här på campus. Jag har suttit med i studienämnden två år. Där har jag förutom att ha deltagit på länkmöten och skrivit kursutvärderingar, även arbetat med ett masterkontaktnät. Idén med masterkontaktnätet är att ha studenter på varje master som yngre elever kan ställa frågor till angående utbildningen. Jag tycker att arbetet med studienämnden är otroligt viktigt för att hålla kvaliteten hög på utbildningen. Jag vill därför fortsätta och även förbättra kontakten med ITM-skolan, och att söka posten som PAS känns därför som ett naturligt steg. Något som jag skulle vilja förbättra under länkmötena är att ha bättre uppföljning från tidigare länkmöten, för att se till att man alltid strävar framåt och lär av sina misstag. Att hjälpa studienämndsordförande med kursutvärderingar samt att bli bättre på att informera övriga studenter om vad studienämnden jobbar med, ser jag också som något jag kommer att vara delaktig i. Valberedningens beskrivning Intervjuad av: Linn Emilsson och Nina Haskovec Hanna går tvåan på maskin och har sedan hon började varit med i flertal engagemang på sektionen. Hon har bland annat varit med i phösningen som NOG och i spexet som Doku samt suttit med i Studienämnden i två år där hon under det senaste året varit med och startat ett masterkontaktnät. Hon söker nu posten MPAS då hon vill fortsätta sitt arbete kring utbildningsfrågor och har ideer på hur utbildningsbevakningen kan bli bättre. Exempelvis vill hon förbättra uppföljningen efter länkmöten. Hanna anser sig vara bra på att analysera information och uttrycka sig väl på konkreta sätt men känner att hon ibland kan vara otålig.

16 Valberedningens utlåtande Efter två år i studienämnden har Hanna inblick i rollen som PAS och intresset och ideer som kan driva arbetet framåt. Valberedningen väljer därför att förorda Hanna till posten MPAS.

17 Programansvarigstudent P Önskad profil Som P-Pas arbetar man som representant för Design och Produktframtagningsprogrammet vid möten med ITM, programråd och utbildningsråd. Posten som P-Pas kräver någon som både är självgående och ansvarsfull. Som P-Pas bör man även ha skinn på näsan och säga till och ifrågasätta saker som uppdagas under möten med ITM, som kan vara negativa för programmet. Sökande till P-Pas bör även ha ett intresse för att förstå hur skolan är uppbyggd, hur det fungerar med exempelvis schema- och programhandläggning. Det är även viktigt att sökande har ett intresse för att förbättra kvalitén på utbildningen. Att sökande är med i Studienämnden är en fördel men inget krav. Sökande Totalt antal sökande: 1 Lisa Wohlfart Intervjuad av: André Sahlsten, Linn Emilsson och Nina Haskovec Personligt brev Valberedningens beskrivning Lisa går trean på P-programmet och har varit engagerad i mycket på Maskinsektionen. Hon har bland annat suttit med ett år i styrelsen som nämndördförande för Smörjkammarnämnden och som ledamot i Kårfullmäktige. Lisa har även haft en chefspost i Phösningen. Under det senaste året har hon suttit med i Studienämnden där ett extra ansvarsområde har varit att starta upp ett masterkontaktnät. Nu söker hon posten som P-PAS eftersom hon tycker att utbildningsfrågor är det viktigaste vi gör samt för att vara delaktig i det nya pedagogiska programmet. Hon vill fortsätta arbeta med de uppgifter som PAS har startat upp i år. Lisa är mån om att hålla en god kontakt med Studienämnden och har en önskan om att få fler studenter att svara på kursutvärderingsenkäterna. Hon är en person som får saker gjorda och agerar gärna drivande i ett projekt, men anser sig kunna arbeta på att ta en mer framstående roll i större sammanhang med nya människor. Valberedningens utlåtande Lisa är väl insatt i rollen, visar stort engagemang och har många ideer på hur rollen kan utvecklas det kommande året, därför väljer valberedningen att förorda henne för posten som PPAS.

18 Projektledare Moment Önskad profil En projektledare måste vara driven och ha ett brinnande engagemang för projektet. Då projektets omfattning är stort krävs god personkännedom och lyhördhet för att kunna motivera och engagera medarbetarna. Personen i fråga ska ha god organisationsförmåga och vara initiativtagande. En projektledare ska vara beredd att lägga ner ett heltidsarbete under projektets gång. Personen bör ha erfarenhet av hur man arbetar mot företag och hur deras verksamhet fungerar. Personen ska med fördel vara noggrann eftersom det är mycket pengar och viktiga kontakter i denna verksamhet. Sökande Totalt antal sökande: 1 Mikael Erneberg Personligt brev Hej Maskinsektionen! Jag heter Mikael Erneberg och läser för tillfället årskurs två på Maskin. Under det senaste året har jag suttit som Näringslivsnämndens Ordförande vilket varit ett av de roligaste uppdragen jag haft hittills. Under året har jag lyckats genomföra alla de förändringar som jag lovade er när jag sökte posten. Något som jag både är mycket stolt och glad över. Jag känner nu att jag vill ta mitt engagemang i sektionen ett steg vidare och därför söker jag nu till projektledare för Moment Jag tror att de ledaregenskaper som jag utvecklat som Näringslivsnämndens Ordförande och under alla de år som jag jobbat som seglingsinstruktör kommer att hjälpa mig att leda Moment på ett sätt som får projektet att fortsätta växa och utvecklas i minst samma takt som det hittills gjort. Min vision för Moment 2015 är att skapa en levande arbetsmarknadsmässa där fokus ligger på oss studenters nytta av mässan. Jag tror starkt på att nöjda studenter skapar nöjda företag och vill att det ska finnas något som intresserar varje enskild student. Hälsningar, Mikael Erneberg Valberedningens beskrivning Intervjuad av:

19 Mikael började läsa Maskinteknik hösten 2012 och innan han började på KTH läste han sin gymnasieutbildning i Storbritannien. Han har varit engagerad i Näringslivsnämnden sedan han började på Maskinsektionen, första året som medlem i nämnden och det andra året som ordförande i NN vilket också har inneburit en plats som ledamot i styrelsen. Mikael var även med under Moment som företagsvärd i år. Mikael ser fram emot arbetet med Moment, han tror att det kommer innebära mer projektledning än vad som har krävts under hans tid som NNO. Han har pratat med tidigare projektledare för Moment och därigenom fått en god bild av vad posten kräver. Det viktigaste under sin tid på posten tror han det kommer vara att delegera till projektgruppen och våga släppa taget om vissa delar. Som ledare beskriver Mikael sig som tydlig, hjälpsam och strukturerad men att han ibland kan ha svårt att säga till. Han vill själv ta en roll där organiserar mycket av arbetet och låter andra komma med kreativa idéer. Han har tydliga mål med projektet och har redan klart för sig vilka förändringar han vill genomföra, samt hur arbetsgången fram till mässan ska se ut. Valberedningens utlåtande Mikael har väldigt bra insyn i vad posten som projektledare för Moment innebär och han har de ledaregenskaper som krävs, vilket bekräftas av referenser. Han är beredd att lägga ner tiden som behövs och har en väldigt tydlig bild av vad han vill göra. Valberedningen väljer att förorda Mikael till posten som projektledare för Moment.

20 Verkstadsansvarig Önskad profil Personen som axlar rollen som Verkstadsansvarig bör ha ett stort intresse för verkstadsarbete samtidigt som den bör äga organisationsförmåga och en förmåga att motivera och leda en grupp människor. I och med att det fortfarande är en relativt ny verksamhet bör man ha idéer kring hur utvecklingen av Maskineriet kan gå till. Sökande Totalt antal sökande: 1 Jonas Torstensson Personligt brev Kära Maskinsektionen Jag är en man på många jordsnurr med skinn på näsan. Jag gillar promenader på sandstränder och mysiga hemmakvällar med god mat och vin. Jag har suttit i styrelsen i snart tre terminer och tycker att arbetet är väldigt kul. Jag är nog inte riktigt redo att lämna över styrelsearbetet helt ännu utan vill vara med som ledamot för att se till att den nya styrelsen inte gör någonting dumt. Jag har arbetat som verktygsmakare på en mekanisk verkstad i flera år och har då ackumulerat nog med kunskap att kunna driva Maskineriet framåt. Må det längsta skägget vinna! Jonas Valberedningens beskrivning Intervjuad av: Carl Edman Jonas går sitt andra år på M-programmet och har under sin tid på sektionen varit med i styrelsen som både ledamot och vice ordförande. Han har även varit med i mottagningen och utöver det har han varit vice ordförande i en MC-klubb i Jönköping. Innan Jonas började på KTH arbetade han i verkstadsmiljö med framförallt skärande bearbetning. Joans söker nu posten som Verkstadsansvarig då han saknar det praktiska arbetet som det innebär att jobba i en verkstad. Han har under året varit med i Maskineriet och känner sig lämplig att leda verksamheten. Jonas vill utveckla verksamheten och bland annat börja samarbeta med bussnämnden för att reparationskostnaderna av M-bussen ska minska. Han vill fortsätta hålla god kontakt med ITM-skolan och utveckla kursen MG1000. Jonas kommer åka till Tyskland i april 2015 och vara där till augusti vilket innebär att han kommer missa sista delen av sitt verksamhetsår, samt att överlämningen till nästa Verkstadsansvarig kommer ske i augusti när han är tillbaka. Han har dessutom sökt en post som styrelseledamot men uttrycker under intervjun att det är verkstadsansvarig som han brinner starkast för.

21 Valberedningens utlåtande Med sina tidigare erfarenheter och intresse för verkstadsteknik tillsmans med det faktum att han har läst introkursen MG1000 anser valberedningen att Jonas har de praktiska kunskaperna som krävs för att klara av posten. Jonas har också klara idéer för hur verksamheten kan utvecklas. Valberedningen tror att trots det faktum att Jonas kan komma att sitta i styrelsen som ledamot, samt ska åka på utbytesstudier under slutet av sitt verksamhetsår, att han kommer ha den tid som krävs för posten. Valberedningen väljer därför att förorda Jonas till posten som verkstadsansvarig.

22 Studienämndsordförande Önskad profil Posten som Studienämndens ordförande, SNO, kräver någon som är ansvarstagande och har god organisationsförmåga. Då SNO är medlem i Maskinsektionens styrelse är det en fördel om den sökande har insyn i sektionens struktur och funktion, och/eller har tidigare erfarenhet av styrelsearbete eller liknande. Som SNO måste man värna om teknologernas studieförutsättningar och vilja förbättra dem. Posten kräver således någon som är lyhörd. Vidare ska man som SNO kunna ge både konstruktiv kritik och beröm på möten med bland annat studievägledare, programansvariga och examinatorer. Sökande Totalt antal sökande: 1 Amanda Fagerström Personligt brev Hej! Jag heter Amanda Fagerström, är 21 år och läser mitt första år på M. Under året har jag hunnit engagera mig en del på sektionen, bland annat inom Studienämnden. Då jag tycker att nämndens arbete är extremt viktigt, men också väldigt givande och kul söker jag nu rollen som SNO. Jag har under hela mitt liv haft handboll som mitt stora intresse där jag även varit tränare. Som tränare är jag van att leda grupper vilket kan vara till en stor fördel i arbetet som SNO. Som person älskar jag utmaningar och jag är övertygad om att jag kommer att göra ett bra arbete. Mina ambitioner är att framförallt få nämnden att synas mer utåt, men även stärka sammanhållningen inom gruppen. Genom att bygga vidare på våra nyligen uppstartade projekt tror jag att vi kan uppnå detta. Valberedningens beskrivning Intervjuad av: Amanda går första året på maskinteknikprogrammet och är från början från Skåne. Hon har varit med i studienämnden i ett år och har där haft ansvar för nämndens olika event både interna och externa. Under det gångna läsåret har Amanda har även varit med som värd i moment samt varit en del av Jubelspexet. Hon tycker att arbetet i Studienämnden har varit kul och vill nu fortsätta som SNO. Amanda vill jobba med att få nämnden att synas mer utåt, studenterna ska veta vem man ska vända sig till för att få stöd i utbildningsfrågor. Hon vill också att nämndmedlemmarna ska sammarbeta mer och få bättre sammanhållning. Som handbollstränare är Amanda van vid att leda större grupper mot ett gemensamt mål men hon tar lätt på sig lite mycket

23 arbete och måste bli bättre på att delegera, något hon kommer lära sig i rollen som SNO. Valberedningens utlåtande Amanda verkar motiverad och vill gärna fortsätta förbättra Studienämnden, både för dess medlemmar såväl som för samtliga studenter. Hon ser positivt på ett kommande utbildningsutskott för enklare kontakt mot styrelsen nu när strukturen görs om. Valberedningen väljer att förorda Amanda Fagerström i rollen som SNO.

24 Tomtemor/Tomtefar Önskad profil Tomtefar och Tomtemor ansvarar för Klubbnissarna som arrangerar ett Tackkör för Phöseriet samt Ettans fest. Det främsta arbetet ligger i att introducera ettan till att arrangera fester samt att agera bollplank med Klubbnissarna. Tomtefar och Tomtemor bör ha erfarenheter av att arrangera fester samt att leda grupper. Sökande Totalt antal sökande: 1 Sophie Geijer och Astrid Ingels Personliga brev Astrid Jag heter Astrid Ingels, går första året på P och söker till posten som tomtemor. Under det gångna läsåret har jag engagerat mig inom sektionen som klubbnisse, varit med i Kommunikationsnämnden, i Jubelspexet som SKOJ (smink- och kostymgruppen) och till hösten kommer jag att phösa som HVM. Utöver det är jag även med i årets Quarneval. Jag söker till posten som tomtemor för att jag har haft väldigt kul som klubbnisse och gärna vill föra den upplevelsen vidare till kommande läsårs nissar. Som klubbnisse har jag inför Tackköret och Ettans fått planera och laga mat, göra affischer, sälja biljetter, beställa märken, hyra lokal, köpa alkohol m.m. Att få ha varit med i alla dessa undergruppen har gett mig en bra helhetssyn på vad som krävs för att anordna en sittning. I gymnasiet var jag till stor del ansvarig för vår klasskiva, hyrning av flak och engagerad som en av fyra Yearbook Presidents. Jag tog studenten 2012 och efter det har jag jobbat i matbutik som kvällsjour samt läst 30hp konstvetenskap vid Stockholms Universitet. Som kvällsjour i butik hade jag ansvar för butiken och alla som jobbade under mina stängningspass vilket har gett mig en god ledarförmåga som jag tror är en bra egenskap hos en tomteförälder.jag tycker att det skulle vara superkul om jag och Sophie tillsammans fick guida nissarna 14/15 till att ordna tidernas bästa tackkör och ettans! Sophie Jag heter Sophie Geijer, går första året på P och söker till posten Tomtefar. Under läsåret har jag varit Klubbnisse, och därför varit med och anordnat både tackkör och ettans fest. Som nisse har jag provat på det mesta; dekor, pr, skrivit på kontrakt för lokal och fixat dricka. Att ha hjälpt till med lite allt möjligt har gett mig en bra överblick av vad som krävs inför dessa fester vilket kan vara till stor hjälp som tomteförälder. Under året har jag även varit med i spexet samt kommunikationsnämnden. Innan KTH tog jag studenten från Sigtuna 2012 där jag under två år var fritidsförman vilket innebar att jag hjälpte till att anordna hemserien (matcher och träningar) mellan internatets tjejhem. Jag var även sektionsansvarig för skolans volleyboll och simlag. Mitt sista år på Sigtuna var jag med i sista rings kommittén som anordnade fyra fester under läsåret. Två av dessa fester var temafester

25 och de andra två var sittningar. Allt detta har gett mig ledarskapserfarenhet, gjort mig strukturerad, ansvarsfull och framförallt lärt mig hantera konflikter som lätt uppstår i grupper vilket är några av de saker som gör att jag tror att jag skulle passa till posten som tomtefar. Det att jag har en del erfarenhet av att styra upp stora sittningar är nog också en fördel. Största anledningen till att jag söker till denna post är att min erfarenhet som nisse var extremt rolig och positiv, därför skulle jag gärna få chansen att hjälpa nästa års nissar så att dem får en minst lika rolig upplevelse. Valberedningens beskrivning Intervjuad av: Albin Risfelt och André Sahlsten Sophie och Astrid har båda sökt till tomteförälder då de tycker det har varit väldigt roligt att vara klubbnisse och vill att nästa års nissar ska få det minst lika roligt i år. Sophie och Astrid sammarbetar väldigt bra tillsammans då de har gjort flera projekt och liknande tillsammans sen de började på maskin båda i samma klass. Trots att de båda endast gått på maskin i ett år så har de hunnit beta av de flesta sektionsaktiviteterna så som spex, nämnder och phösning. Under sitt år som klubbnissar har de haft olika ansvarsområden så de anser sig ha bra koll på vad som behöver göras och hur det ska gå till. De har som mål att i år se till att nissarna vet exakt vad de behöver göra och finnas till hands om de skulle stöta på några problem. Sophie och Astrid har båda tidigare erfarenhet av att leda grupper och ha ansvar. Ett av deras huvudmål är att nissarna ska ha roligt tillsammans och ses mer än tidigare år då man sammarbetar bättre då. Valberedningens utlåtande Valberedningen anser att Sophie och Astrid har de erfarenheter som krävs för att vara Tomteföräldrar då de båda varit nissar i år. Då de båda är med i phösningen kommer nästa års nissar att lära känna dem redan under nollningen vilket valberedningen anser vara ett plus. Valberedningen väljer därför att förorda Sophie och Astrid till posten som Tomtefar och Tomtemor.

26 Tomtemor/Tomtefar Önskad profil Tomtefar och Tomtemor ansvarar för Klubbnissarna som arrangerar ett Tackkör för Phöseriet samt Ettans fest. Det främsta arbetet ligger i att introducera ettan till att arrangera fester samt att agera bollplank med Klubbnissarna. Tomtefar och Tomtemor bör ha erfarenheter av att arrangera fester samt att leda grupper. Sökande Totalt antal sökande: 1 Sophie Geijer och Astrid Ingels Personliga brev Astrid Jag heter Astrid Ingels, går första året på P och söker till posten som tomtemor. Under det gångna läsåret har jag engagerat mig inom sektionen som klubbnisse, varit med i Kommunikationsnämnden, i Jubelspexet som SKOJ (smink- och kostymgruppen) och till hösten kommer jag att phösa som HVM. Utöver det är jag även med i årets Quarneval. Jag söker till posten som tomtemor för att jag har haft väldigt kul som klubbnisse och gärna vill föra den upplevelsen vidare till kommande läsårs nissar. Som klubbnisse har jag inför Tackköret och Ettans fått planera och laga mat, göra affischer, sälja biljetter, beställa märken, hyra lokal, köpa alkohol m.m. Att få ha varit med i alla dessa undergruppen har gett mig en bra helhetssyn på vad som krävs för att anordna en sittning. I gymnasiet var jag till stor del ansvarig för vår klasskiva, hyrning av flak och engagerad som en av fyra Yearbook Presidents. Jag tog studenten 2012 och efter det har jag jobbat i matbutik som kvällsjour samt läst 30hp konstvetenskap vid Stockholms Universitet. Som kvällsjour i butik hade jag ansvar för butiken och alla som jobbade under mina stängningspass vilket har gett mig en god ledarförmåga som jag tror är en bra egenskap hos en tomteförälder.jag tycker att det skulle vara superkul om jag och Sophie tillsammans fick guida nissarna 14/15 till att ordna tidernas bästa tackkör och ettans! Sophie Jag heter Sophie Geijer, går första året på P och söker till posten Tomtefar. Under läsåret har jag varit Klubbnisse, och därför varit med och anordnat både tackkör och ettans fest. Som nisse har jag provat på det mesta; dekor, pr, skrivit på kontrakt för lokal och fixat dricka. Att ha hjälpt till med lite allt möjligt har gett mig en bra överblick av vad som krävs inför dessa fester vilket kan vara till stor hjälp som tomteförälder. Under året har jag även varit med i spexet samt kommunikationsnämnden. Innan KTH tog jag studenten från Sigtuna 2012 där jag under två år var fritidsförman vilket innebar att jag hjälpte till att anordna hemserien (matcher och träningar) mellan internatets tjejhem. Jag var även sektionsansvarig för skolans volleyboll och simlag. Mitt sista år på Sigtuna var jag med i sista rings kommittén som anordnade fyra fester under läsåret. Två av dessa fester var temafester

27 och de andra två var sittningar. Allt detta har gett mig ledarskapserfarenhet, gjort mig strukturerad, ansvarsfull och framförallt lärt mig hantera konflikter som lätt uppstår i grupper vilket är några av de saker som gör att jag tror att jag skulle passa till posten som tomtefar. Det att jag har en del erfarenhet av att styra upp stora sittningar är nog också en fördel. Största anledningen till att jag söker till denna post är att min erfarenhet som nisse var extremt rolig och positiv, därför skulle jag gärna få chansen att hjälpa nästa års nissar så att dem får en minst lika rolig upplevelse. Valberedningens beskrivning Intervjuad av: Albin Risfelt och André Sahlsten Sophie och Astrid har båda sökt till tomteförälder då de tycker det har varit väldigt roligt att vara klubbnisse och vill att nästa års nissar ska få det minst lika roligt i år. Sophie och Astrid sammarbetar väldigt bra tillsammans då de har gjort flera projekt och liknande tillsammans sen de började på maskin båda i samma klass. Trots att de båda endast gått på maskin i ett år så har de hunnit beta av de flesta sektionsaktiviteterna så som spex, nämnder och phösning. Under sitt år som klubbnissar har de haft olika ansvarsområden så de anser sig ha bra koll på vad som behöver göras och hur det ska gå till. De har som mål att i år se till att nissarna vet exakt vad de behöver göra och finnas till hands om de skulle stöta på några problem. Sophie och Astrid har båda tidigare erfarenhet av att leda grupper och ha ansvar. Ett av deras huvudmål är att nissarna ska ha roligt tillsammans och ses mer än tidigare år då man sammarbetar bättre då. Valberedningens utlåtande Valberedningen anser att Sophie och Astrid har de erfarenheter som krävs för att vara Tomteföräldrar då de båda varit nissar i år. Då de båda är med i phösningen kommer nästa års nissar att lära känna dem redan under nollningen vilket valberedningen anser vara ett plus. Valberedningen väljer därför att förorda Sophie och Astrid till posten som Tomtefar och Tomtemor.

28 Verkmester Önskad profil Som Verkmester bör man vara insatt i Osquar Mutters verksamhet och ha en förmåga att samordna gruppen och agera som representant mot resten av sektionen. Man bör även ha en bild för hur Osquar Mutters verksamhet ska utvecklas. Sökande Totalt antal sökande: 1 Ruben Svensson Personligt brev Hej Jag heter Ruben är intresserad av att söka till verkmäster i osquar mutter! Jag har tidigare spelar gitarr i jubelspexets orquester, deltagit i flertalet band samt studerat musik på gymnasiet. Jag har erfarenhet av att leda ett band och även stor gengrebredd samt kunskap om instrumentering och arrangemang. Min vision för osquar mutter är en maskinorquester, där samtliga medlemmar väljs via auditions från sektionen. En maskinorquester som rör sig i musikaliskt bredare territorium än vad som är fallet nu och en maskinorquester som är tillgänglig som komplement eller substitut för DJ på gasquer och evenemang! Hoppas att ni är intresserade av min vision! Valberedningens beskrivning Intervjuad av: Albin Risfelt och André Sahlsten Ruben har sökt posten som verkmester efter att ha lockats av Osquar mutter under Ärtan och känner att det vore väldigt roligt att göra så sektionsorquestern spelar lite mer varierad musik som kan tilltala alla utan att helt förlora fokuseringen som finns nu. Ruben har tidigare varit bandledare och hållt på med musik väldigt länge så han skulle inte ha några problem med att leda den musikaliska delen och hans huvudinstrument är elgitarren. Han säger själv att han inte har så bra koll på ekonomi och sådant men att han har väldigt lätt för att lära sig snabbt. Ruben anser att det vore bra att få in fler av maskinsektionens medlemmar i bandet då det i grunden är maskins sektionsorquester. Han anser även att det vore väldigt roligt om Osquar mutter kunde närvara på fler event under året för att visa upp sig för sektionens medlemmar. Valberedningens utlåtande Valberedningen anser att Ruben har den erfarenhet som krävs för att leda Osquar mutter och att han med sina mål kommer kunna åstadkomma bästa möjliga resultat för Osquar mutter. Rubens referens stödjer valberedningens åsikt och valberedningen väljer att förorda Ruben till posten som Verkmester.

Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Christoffer Bator, P13 Johanna Dolk, P11 Erik Hedin, M13 Gustav Johansson,

Läs mer

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Ida Nilsson, P10 Viktor Lindholm, M11 Rebecca Lind, M12 Joel Mars Bodell,

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 Sekreterare... 4 Programansvarig student (PAS)... 4 Studienämndens Ordförande (SNO)... 4 Näringslivsgruppens

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 Sekreterare... 4 Jämlikhetsnämndens ordförande... 4 Studienämndens Ordförande (SNO)... 4 Näringslivsgruppens

Läs mer

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Ida Nilsson, P10 Viktor Lindholm, M11 Rebecca Lind, M12 Joel Mars Bodell,

Läs mer

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Vice Ordförande Oskar Giescke... 2 Vice Ordförande, Kommunikationsansvarig Helena Falk... 2 Ordförande Konstwerket Martin Gutsch... 3 Ordförande Jämlikhetsnämnden Elin

Läs mer

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Ida Nilsson, P10 Viktor Lindholm, M11 Rebecca Lind, M12 Joel Mars Bodell,

Läs mer

Protokoll. 1. Formalia. Protokoll SM3/1415 Mars 2015 Sid. 1 av 8

Protokoll. 1. Formalia. Protokoll SM3/1415 Mars 2015 Sid. 1 av 8 Sid. 1 av 8 Protokoll Mötets art: SM3 Datum: Tisdag 03 Tid: 17:17 Plats: M1 Närvarande: Jonathan Cressell (Mötesordförande) Tim Hallor (Koordinator) Övriga se bilaga. 1. Formalia 1.1. Mötets öppnades 17:24

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

VALHANDLINGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS VÅR-SM 2013

VALHANDLINGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS VÅR-SM 2013 VALHANDLINGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS VÅR-SM 2013 Kungliga Maskinsektionen, THS 2 Innehåll VÅR-SM 2013...1 Innehåll...2...3 Sammansättning...3 Arbetssätt...3 Val av ledamöter till styrelsen...5 Ordförande...5

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Kandidaturtexter Val-SM

Kandidaturtexter Val-SM Kandidaturtexter Val-SM Ordförande Gabriella Molinder... 2 Sekreterare och Styrelseledamot Fanny Ahlberg... 3 Styrelseledamot Aisan Rasouli... 4 PAS Kajsa Lundgren... 5 BollKall(ar)e David Landmark och

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Ida Nilsson, P10 Viktor Lindholm, M11 Rebecca Lind, M12 Joel Mars Bodell,

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Sandra Brakstad, nominerad till ledamot, kassör och ordförande (intervjun gjordes avseende sekreterarposten i det sedan inställda fyllnadsvalet)

Sandra Brakstad, nominerad till ledamot, kassör och ordförande (intervjun gjordes avseende sekreterarposten i det sedan inställda fyllnadsvalet) Sandra Brakstad, nominerad till ledamot, kassör och ordförande (intervjun gjordes avseende sekreterarposten i det sedan inställda fyllnadsvalet) Läser sjuksköterskeprogrammet, första terminen. Har grundläggande

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Projektgruppsområden:

Projektgruppsområden: Sök Projektgruppen Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar, CHARM, är Nordens ledande arbetsmarknadsdagar som arrangeras på Chalmers i februari varje år. Till CHARM kommer över 160 företag från många

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2014-2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Sektionsstyrelsen... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Ansvarsområden... 3 2.2.1Ordförande...

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL. Närvarande. Frånvarande. Styrelsemöte nr 3, 2012-09-20, Smörjkammaren. 1 Mötets öppnande. 2 Formalia. 2.1 Eventuella Adjungeringar

MÖTESPROTOKOLL. Närvarande. Frånvarande. Styrelsemöte nr 3, 2012-09-20, Smörjkammaren. 1 Mötets öppnande. 2 Formalia. 2.1 Eventuella Adjungeringar MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte nr 3, 2012-09-20, Smörjkammaren Närvarande Sofia Edberg, Ordförande Carl Edman, vice Ordförande Tommy Lunqvist, sekreterare Axel Lison Almkvist, SnO Lisa Wohlfart, SkO Gustav

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen Sida 1 av 5 Plats: Hemma hos Nina Nilsson Datum: 18 februari 2013 Tid: Kl. 18.30-22.30 Närvarande:Elin Hellmér (Ordförande), Johannes BedoireFivel (PAS), Josefin Wiking (NLG), Linn Fröström (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida Valberedningen har valt att nominera Karin Jerner till Kårordförande. Karin är en mycket strukturerad och stabil person som kan föra sig väl i olika sociala situationer och har god retorisk förmåga, något

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Innehållsförteckning. Kandidaturlista SM1 HT14

Innehållsförteckning. Kandidaturlista SM1 HT14 Innehållsförteckning Ettans representant... 2 Monika Mizgalewicz... 2 Ebba Arvidsson... 3 Eveline Haugaard... 4 Klubbmästare... 5 Fredrika Frida Wahlström... 5 W-inter Ordförande... 6 Astrid Hartman...

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

Logistiksektionens Verksamhetsdokument

Logistiksektionens Verksamhetsdokument Logistiksektionens Verksamhetsdokument Senast reviderad: 2014-03-03 Lisa Roslund Ordförande 2013/2014 Erik Andersson Sekreterare 2013/2014 Logistiksektionen Linköpings universitet 601 74 Norrköping www.logistiksektionen.se

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Motion 1- Motion om Detektivnämnden

Motion 1- Motion om Detektivnämnden Motion 1- Motion om Detektivnämnden Till SM 3 2014/2015 Motivering/bakgrund: Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt i dess inre. Var befinner sig den

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Telefon: 031-772 39 28 ztyret@mtek.chalmers.se Sida 1 av 6

Telefon: 031-772 39 28 ztyret@mtek.chalmers.se Sida 1 av 6 Protokoll Ztyret 07/08 nr 12 2007-05-15 Konferensrummet i källaren Klockan 12-13 Närvarande: Christoffer Sernevi, Ordförande Alexander Östberg, Vice Ordförande Linda Rydén, Sekreterare Niklas Johansson,

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2014-09-18 Adress: (Hemma hos Amanda Sievers) Styrelsemöte nr 2, VÅ 2014/2015 Datum: 2014-09-18 Tid: 18.50 21.14 Närvarande: Amanda Sievers (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 1. INLEDNING 1 2. SEKTIONSSTYRELSEN 1 2.1 ORGANISATION 1 2.2 ANSVARSOMRÅDEN 1 ORDFÖRANDE 1 VICE ORDFÖRANDE 1 KASSÖR 1 SEKRETERARE 2 ARBETSMILJÖOMBUD

Läs mer

Nomineringar LP2 2013

Nomineringar LP2 2013 Nomineringar LP2 2013 Vid frågor, kontakta valberedningen@chalmers.it 28 november 2013 1 P.R.I.T.14 Valberedningen anser att de nominerade för P.R.I.T. kommer fungera väl ihop och att de kompletterar varandra

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Fastställd av Sektionsmötet den 25 november 2003 Ändrad av Sektionsmötet den 22 november 2005 ( 5.7.2.7 infördes) Ändrad av Sektionsmötet den 20 april 2006 ( 3.1 ändrades)

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2013 2014 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 130320 Inledning Denna verksamhetsplan är något mindre betungande än tidigare års och samtidigt som vi har begränsat

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26 Styrelsemöte 26 november 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Beteendevetare i Lund EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Vad är BiL? BiL (Beteendevetare i Lund) är programföreningen för alla oss som läser på Lunds Universitets beteendevetenskapliga kandidatprogram,

Läs mer

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR:

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR: POSTBESKRIVNINGAR ORDFÖRANDE Som ordförande i FF-styrelsen kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda möten för att samordna festeristvärlden. Dessa möten är till för att underlätta samarbetet

Läs mer

Reglemente för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet

Reglemente för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Reglemente för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Versionsdatum: 2013-12-02 Inledning Enligt Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitets stadgar skall

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 150302 Samhällsvetarsektionen

Protokoll styrelsemöte 150302 Samhällsvetarsektionen Närvaro Eva Vargas, ordförande Ebba Jacobsson, vice ordförande Anton Rundström, ledamot Jonathan Thor, ledamot Eric Insulahn, ledamot Karolina Mildgrim, ledamot. Anslöt 13.25 Joel Furvik, ledamot. Lämnade

Läs mer

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen. VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET Version: 1.0 Antagen: FS maj 2014 Nästa revision: FS aug 2015 Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan ! Verksamhetsbeskrivning Ensammanfattningavtaktiskochstrategisk verksamhetsplan Sektionen och styrelsen Sektionen och styrelsen ska Verka för ökat sektionsengagemang Ett utbrett sektionsengagemang hos

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 2 2. STYRELSEN... 3 3. ORDFÖRANDE... 4 4. VICE ORDFÖRANDE... 5 5. SKATTMÄSTARE... 6 6. SEKRETERARE...

Läs mer

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning Protokoll Datum: 15 april 2014 Tid: 18:00 Plats: Telefonkonferens Protokoll nr: 6 Närvarande med rösträtt: Agnes Back, Niklas Kühnemann, Zorba Hållsten, Klara Blomqvist, Linn Broman Ordförande: Agnes Back

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa.

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa. Verksamhetsberättelse för Uppsala Peace- and Development Students Association April-Oktober 2012 1. Föreningen i korthet Medlemskap i föreningen: 74 Antal betalande fullvärdiga medlemmar vid årets slut:

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 februari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:16. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Justering av röstlängd Alla är närvarande.

Läs mer

Verksamhetsplan för D-sektionen, 2003

Verksamhetsplan för D-sektionen, 2003 Verksamhetsplan för D-sektionen, 2003 Styrelsen Styrelsens syfte är att agera som ett samarbetsorgan för sektionens olika mästerier och verksamheter, samt att behandla de frågor som av någon anledning

Läs mer

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet vi får den styrelse vi förtjänar Vi får de ledare vi förtjänar! Arne Karlsson Kort presentation Augusti 1976 Valberedningens plats i Förbundet Revisorer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 Antaget av LinTeks fullmäktige den 3 mars 2015 2 (9) Inledning Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek.

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 06 Sammanträdesdatum 2015-02-20 Sidan 1 av 3 Teknologkårens fullmäktige Förslag till beslut om ny policy 16. Policy för

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:22. 1.2. Mötets behöriga utlysande Anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla är närvarande. 1.4. Frånvarande Ingen.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet Uppstart Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet VÄLKOMMEN INNEHÅLL Hej! Hej! Välkommen till oss rättsvetar- och juriststudenter

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

D-Chips reglemente. 27 mars 2015

D-Chips reglemente. 27 mars 2015 D-Chips reglemente 27 mars 2015 1. Hederomnämnande Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl (invald 2012) Anu Uus (invald okänt datum) Björn Nilsson (Chip N Dale 2007, 2008) Erik Iveroth (Chip N

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

ANNA LINDH POSITIV & KOMMUNIKATIV ENTREPRENÖR(D)

ANNA LINDH POSITIV & KOMMUNIKATIV ENTREPRENÖR(D) ANNA LINDH POSITIV & KOMMUNIKATIV ENTREPRENÖR(D) Hej! Det är jag som är Anna Lindh. Ska vi förändra världen tillsammans? KONTAKTUPPGIFTER ADRESS Anna Lindh Tyghusvägen 10 415 27 Göteborg TELEFON 0704-807

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN Innan du börjar läsa platsannonser och skriva ansökningar är det bra att fundera över vad det är du vill arbeta med. I kapitlet går du igenom din kompetens för att

Läs mer

D-Chips reglemente. 27 mars 2015

D-Chips reglemente. 27 mars 2015 D-Chips reglemente 27 mars 2015 1. Hederomnämnande Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl (invald 2012) Anu Uus (invald okänt datum) Björn Nilsson (Chip N Dale 2007, 2008) Erik Iveroth (Chip N

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Hampus Ragnar Andreas Stagnebo Julia Lennartsson Karl Borg Martin Sigvardsson

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Jämställdhets-, Mångfalds- och Likabehandlingsplan. Sektionen för Energi och Miljö

Jämställdhets-, Mångfalds- och Likabehandlingsplan. Sektionen för Energi och Miljö Jämställdhets-, Mångfalds- och Likabehandlingsplan 2013 Sektionen för Energi och Miljö Kontakt Om du någon gång känner dig kränkt eller diskriminerad under din tid på KTH så kan du vända dig till Jämlikhetsnämden

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28 FÖRENINGSPOLICY Reviderad 2013-06-28 1. ALLMÄNT Föreningen skall verka för ett gott samarbete med andra föreningar och organisationer, när detta faller inom ramen för föreningens verksamhet, ändamål och

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte mars 2014 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas 16:25 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande och frånvarande Terese, Robin, Mikael, Anton,

Läs mer

Årsmötet 2015 2015-04-14. Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige. Information från valberedningen. Innehåll. Styrelsens sammansättning 2

Årsmötet 2015 2015-04-14. Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige. Information från valberedningen. Innehåll. Styrelsens sammansättning 2 Årsmötet 2015 2015-04-14 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Information från valberedningen Innehåll Styrelsens sammansättning 2 Valberedningen 6 Viktiga datum 7 Nominera och kandidera 7 Röstning 9 2(9)

Läs mer