Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:"

Transkript

1 VALHANDLINGAR Sammansättning för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Ida Nilsson, P10 Viktor Lindholm, M11 Rebecca Lind, M12 Joel Mars Bodell, M12 Christian Öhrman, P13 Linnea Kåwe, P13 Nils Henningsson, P13 Mark Ekvall, M13 Till sammankallande för valdes Ida Nilsson. Arbetssätt träffades första gången 15 september. Inför läsårets första SM har granskat befintliga intervjuunderlag och kravprofiler från tidigare år och därefter kompletterat och utvecklat materialet med vad som ansetts behövligt. Målsättningen för underlagen som tagits fram för posterna är att de ska spegla sektionens gemensamma bild av hur verksamheten bör utföras och utvecklas i framtiden. Ansökningsperioden för posterna var mellan 15 och 28 september. Information kring valen nådde ut till sektionens medlemmar via: Maskinsektionens hemsida Maskinsektionens Facebook-sida Affischering på anslagstavlor i M-byggnaden och Smörjis Inspring för Ettan gjord av styrelsen Ansökan eller nominering till poster har gjorts via ett formulär på Maskinsektionens hemsida. Efter ansökan/nominering har kontaktat de sökande/nominerade och genomfört intervjuer samt talat med referenser vid behov. Vid nominering har personen som nominerar en kandidat betts om kontaktuppgifter, vilket inte är korrekt tillvägagångssätt enligt policydokumentet för. Personen som nominerar en kandidat ska ha rätt att vara anonym och detta kommer ändras inför nästa SM Stockholm 1 (10)

2 Ettans post (styrelseledamot) Önskad profil Till Ettans post har letat efter personer som visar stort intresse och engagemang för att utveckla sektionen, gärna genom att kunna belysa konkreta idéer på områden där man vill påverka. Sökande kandidater bör vara lyhörda för medlemmars, framförallt övriga Ettans, åsikter och önskemål samt visa ansvarstagande då besluten som tas i styrelsen påverkar hela sektionen. Ettans post är avsedd att vara en lärorik post och för att få in Ettans röst i styrelsen, därför har styrelseerfarenhet varit meriterande, men inget krav. Sökande Totalt antal sökande: 2 Nils Jörgensen Rebecca Borglund Nils Jörgensen Intervjuad av: Ida Nilsson och Viktor Lindholm Personligt brev Strukturerad och engagerad representant för Ettan i styrelsen Efter ett trevligt bemötande från styrelsemedlemmar vid introduktionen på Stadshusen var jag säker på att styrelsen vore rätt för mig. Jag söker mig till styrelsen för att jag vill driva frågor som berör min och mina klasskamraters vardag. Att få delta i samtalen och på så sätt framföra idéer och synpunkter på utbildningen och organisationen ser jag som ett ypperligt tillfälle att etablera mig i sektionen och ta del av gemenskapen, samt att faktiskt kunna göra positiva, betydelsefulla förändringar. Jag är övertygad om att just jag har mycket att tillföra diskussionen. Min arbetsbakgrund kommer från mina 3 år som arbetsledare på en McDonald s restaurang i södra Stockholm. Min viktigaste uppgift som arbetsledare var att säkerställa nöjda gäster och nöjda medarbetare. Den viktigaste färdigheten jag fått från det jobbet var att lyssna på människor på riktigt. Den viktigaste egenskapen jag fått därifrån är sättet jag planerar min tid. Några av mina favoritarbetsuppgifter var att motivera och inspirera medarbetare, kortsiktigt under lunchtimmar, liksom långsiktigt inom företaget. Att vinna tillbaka förtroendet från missnöjda gäster och hitta chanser att imponera på människor när de inte förväntar det var det jag gjorde bäst. Arbetet var för mig ett bra satt att träna på livsviktiga egenskaper. Det som gjorde det mest motiverande och lärorikt var de gånger mina misstag tvingade mig att inse vikten av att alltid tänka på vilken utstrålning man har, att planera i förväg och att alltid ha en b-plan. Efter ett tag lärde jag mig hur stress kan ge skärpa om man bara prioriterar rätt och tillämpar sitt fokus. Utöver skiftledning har jag även arbetat med administrativa system på restaurangen, så som internkommunikation, tekniskt underhåll, och utbildning av nya medarbetare. Det som gjort mest intryck på mig där är hur viktigt det är med en ledning som både söker och ger feedback, och litar på sitt team. Ursprungligen kommer jag från Sverige, men är född i Kapstaden, Sydafrika. Min far är svensk diplomat och anledningen att han valde att arbeta i Sydafrika var för att bevittna slutet av apartheid när tiden begavs sig. Jag har spenderat hela min skolgång i engelska eller internationellt inriktade skolor, bl.a. fyra år i Stockholm 2 (10)

3 Brittisk skola i Rom, Italien. Således har de flesta av mina vänner genom åren haft bakgrunder från runt hela världen. Jag har lätt för att prata med och komma överens med folk från andra kulturella och religiösa bakgrunder än min egna. Jag hoppas att jag med mitt brev lyckats ge lite klarhet kring vad jag är för sorts person och att ni kommer att överväga min lämplighet för Ettans post. Med vänliga hälsningar, Nils Jörgensen s beskrivning Nils går första året på Maskinprogrammet. Han har jobbat på McDonalds där han efter ett par år blev arbetsledare. Han kände dock att han behövde stimulans och utmaning i sitt arbete och ville som liten bli robottekniker. Därför sökte han Maskinteknik. I rollen som Ettans post vill Nils göra skillnad för folk och han nämner flera gånger under intervjun att han vill föra Ettans talan. Nils anser att en bra styrelseledamot ska vara lyhörd och bra på att tala inför folk. Han nämner även att vara professionell och någorlunda statsmannamässig som bra egenskaper. Nils vill som styrelseledamot lära känna folk och sektionen för att få en djupare inblick i hur man kan påverka. Han blev väldigt imponerad av styrelsen och deras arbete redan första dagen i Stadshuset och frågade då om möjlighet till att söka styrelsen. Nils nämner sin goda kontakt med klassen och övriga i Ettan samt sin förmåga att mingla som sina främsta styrkor. s utlåtande Nils visar stort intresse för sektionen och dess medlemmar. Att han flera gånger lyfter fram att det är viktigt att vara lyhörd och ta in andras åsikter i styrelsen ser som mycket positivt och tror därför att Nils skulle vara en bra representant för Ettan i styrelsen. får dock intrycket av att Nils är mer intresserad av sektionen i stort än av posten som styrelseledamot. Han verkar inte heller fullt insatt i styrelsens arbete. Då Nils även har planer på att engagera sig i andra delar på sektionen och att han dessutom är ny på KTH gör att är osäker på om han är medveten om hur mycket tid dessa uppdrag kommer ta i anspråk. uppmanar därför SM att fråga Nils mer om hur han ser på denna tidsåtgång samt hans prioriteringar. väljer att förorda Nils till Ettans post. Rebecca Borglund Intervjuad av: Ida Nilsson och Viktor Lindholm Personligt brev Hej! Jag heter Rebecca Borglund och söker Ettans Post. Främst söker jag posten för erfarenheten jag tror den kan ge mig. Vidare tycker jag att styrelsearbete är intressant och kan passa mig med alla utmaningar det innebär Stockholm 3 (10)

4 Som person är jag strukturerad, engagerad, ambitiös, snabblärd och med dessa egenskaper kan jag bidra till styrelsens arbete. Mina gymnasieår gjorde jag på Södra Latins Gymnasium där jag läste samhällsvetenskaplig linje med inriktning språk. Jag är en språkfantast som förutom svenska också pratar spanska, tyska, ryska och engelska. Under min gymnasietid volontärarbetade jag inom Katarina Församling på Södermalm i Stockholm där jag är uppvuxen. Jag jobbade med utbildning av ungdomar samt arrangerade diverse evenemang och resor. För två år sedan läste jag Tekniskt Basår på KTH samtidigt som jag jobbade som skidguide och reseledare i Alperna. Efter basåret ville jag göra något annat ett tag och började jobba med logistik på Apotekstjänst i Stockholm. Mitt ansvarsområde var att ta hand om alla inleveranser av läkemedel. Jag blev sedan tillfrågad av The Walt Disney Company Nordic att jobba som koordinator med ekonomi-, logistik- och kundfrågor mot Norge. Där skötte jag dessutom all orderhantering och hjälpte till att fakturera. På mina olika arbeten har jag jobbat mycket med ett flertal dataprogram, bland annat SAP, Axcapta, Visma och Excel. Jag hoppas mina erfarenheter och kunskaper kan ge mig en chans att prova på Ettans Post. s beskrivning Rebecca går sitt första år på Design och produktframtagning och har innan detta läst Tekniskt basår samt jobbat med logistik på Apotekstjänster och som koordinator på Disney. Hon blev intresserad av Ettans post då hon läste om den och tycker att styrelsearbete verkar spännande. Hon hoppas på att posten ska ge henne mer insikt i hur sektionen fungerar och styrs för att sedan förhoppningsvis vilja söka sig vidare inom styrelsen. Inför sin ansökan har Rebecca pratat med äldre studenter och en tidigare styrelseledamot för att skapa sig en bättre bild av posten eftersom hon inte har suttit i en styrelse tidigare. Hon har jobbat en del med ekonomi tidigare och ser det som en fördel i rollen som styrelseledamot. Till styrelsen tror hon att hon främst kan bidra med sitt engagemang, nya infallsvinklar och idéer och hon säger att hon går in helhjärtat i det hon tar sig för. s utlåtande anser att Rebecca har bra koll på vad Ettans post innebär då hon har pratat med äldre studenter och en tidigare ledamot om rollen och därefter bedömt att hon har tid och intresse nog för att söka. Hon ger ett positivt intryck och verkar intresserad av att testa på nya saker och projekt och hon är tydlig med att hon har en vilja att lära sig mer och att utvecklas på posten. Hon verkar fokuserad på styrelsearbetet i sig och pratar inte så mycket om övriga sektionen eller om att representera övriga Ettan i styrelsen, vilket tror främst handlar om att man som Ettan inte har hunnit få en övergripande bild av hur sektionens olika delar hänger ihop. uppmanar därför SM att fråga kandidaten mer om hur hon ser på rollen som representant för övriga Ettan. väljer att förorda Rebecca till Ettans post Stockholm 4 (10)

5 Head of international relations (HIR) Önskad profil Uppgiften för Head of international relations (HIR) är att förena de internationella studenterna med Maskinsektionen genom exempelvis evenemang och andra tillställningar under läsåret. Posten innefattar att representera sektionen i internationella sammanhang vid THS, att vara en länk mellan Maskinsektionen och THS international samt att i sitt arbete ta tillvara på sektionens intressen i internationella projekt. Önskvärt är att personen kontaktar de nyanlända internationella studenterna, ger dem ett välkomnande och en introduktion till Maskinsektionen och KTH. Till posten som HIR har sökt en person med erfarenhet av internationella studier i första hand, detta har dock inte varit ett krav. I och med att posten har varit relativt orörd tidigare år så har den sökande en stor möjlighet att utforma den som kandidaten själv vill och skapa nya mötesplatser mellan de internationella studenterna och sektionen. Sökande Totalt antal sökande: 2, varav 2 har dragit tillbaka sin ansökan Stockholm 5 (10)

6 Klubbmästare Önskad profil Klubbmästaren ska sköta den dagliga verksamheten inom KBM, därför bör Klubbmästaren ha erfarenhet av ledarskap samt tidigare erfarenhet av liknande verksamhet som KBM bedriver. Det är även viktigt att Klubbmästaren har en förmåga att motivera sin grupp då KBM:s arbete ofta sker på obekväma arbetstider. Klubbmästaren kommer att sitta i nämndrådet och det är därför viktigt att detta är ett prioriterat område för den som söker posten samt att denne har ett engagemang att diskutera frågor som berör sektionens verksamhet i stort. Posten kräver stort ansvarstagande då Klubbmästaren är ytterst ansvarig för all festverksamhet i Smörjis och detta kräver även att Klubbmästaren har en vilja att samarbeta med övriga sektionen. Sökande Totalt antal sökande: 1 Tom Lindström Tom Lindström Intervjuad av: Linnea Kåwe och Joel Mars Bodell Personligt brev Hej! Tom Lindström heter jag. Jag går fjärde året på P-programmet och gör min master inom Produktinnovation. Jag har idag suttit i Klubbmästeriet i 2 år och söker nu posten som Maskinsektionens Klubbmästare för verksamhetsåret Jag sitter för tillfället som Ekonomiansvarig och Vice Klubbmästare för KBM och har under min tid i KBM även gjort en del annat. Jag har under min tid på Maskinsektionen engagerat mig i en mängd andra nämnder och föreningar men Klubbmästeriet är det absolut roligaste jag gjort och det skulle vara ett rent och skärt nöje att få ta över ansvaret för denna nämnd. I rollen som Klubbmästare skulle jag vara demokratisk och organiserad. Jag vet att jag skulle ha grymt kul vilket jag är övertygad om skulle smitta av sig på resten av KBM. Jag vill att KBM ska fortsätta sträva efter att erbjuda ett brett sortiment som tilltalar alla typer av människor. Jag vill sätta igång en ordentlig kontakt med fler mindre leverantörer och importörer för att kunna erbjuda folk allt från amerikansk mikrobryggd öl till fransk cider. Jag tycker det skulle vara en rolig utmaning att ta sig an en ny sektionslokal med möjligheter som riktiga glas, fatöl och matlagning. Jag tycker även att det skulle var intressant att få vara en del utav nämnderådet där KBM kan få en närmare kommunikation med andra nämnder och föreningar. Jag tror att jag skulle bli en bra Klubbmästare och ser fram emot att få fortsätta arbetet med att fortsätta styra KBM i rätt riktning. s beskrivning Tom har varit med i KBM sedan 2 år tillbaka. Han har under senaste året suttit som vice Klubbmästare och vill nu ta nästa steg. Stort fokus ligger på att ha en bra sammanhållning inom gruppen och se till att alla har kul Stockholm 6 (10)

7 Tom är positivt inställd till att sitta med i nämndrådet och tror att KBM kan dra nytta av detta samtidigt som han kan bidra med erfarenhet till andra nämnder. Han har även erfarenhet av liknande arbete då han senaste året suttit med i klubbmästarrådet på THS. Tom säger sig ha en stor vilja att göra verksamheten roligare för Maskinsektionen, bland annat genom utveckling av sortiment och samarbete med andra nämnder. Han har även tänkt fortsätta att anordna ADA, eller liknande sittning, för Maskinsektionen. s utlåtande anser att Tom är väl insatt i vad rollen som Klubbmästare innebär efter 2 år i organisationen, varav det senaste som vice Klubbmästare. Han ger ett glatt och positivt intryck, och tror att detta kommer hjälpa honom att verka för god sammanhållning i gruppen. Tom har många konkreta idéer om hur han vill utveckla verksamheten, något som ser som mycket positivt. Kandidaten ger ett gott intryck och referenser som har pratat med har stärkt denna bild. Tom har inte tidigare haft en chefspost men tror att hans engagemang för KBM kommer vara tillräckligt för han ska kunna genomföra arbetet på ett bra sätt. Posten är väldigt ansvarskrävande och får intrycket av att han kommer kunna ta detta ansvar men denna fråga har inte behandlats djupare. uppmanar därför SM att fråga kandidaten mer om hur han ser på att inneha det övergripande ansvaret för all festverksamhet på sektionen och för KBM:s ekonomi som är en betydande del av sektionens omsättning. väljer att förorda Tom till rollen som Klubbmästare Stockholm 7 (10)

8 Sångledare Önskad profil Sångledaren har som uppgift att sångleda de gasquer som hålls inom Maskinsektionen och därför har sökt en person som är glad och positiv och kan skapa bra stämning på gasquer. Detta innebär god planeringsförmåga inför sittningar samt en förmåga att vara spontan och flexibel för oväntade situationer. Sångledaren bör ha tillräckligt med pondus för att kunna fånga gasquegästernas uppmärksamhet då det händer att det förekommer sämre gasquedisciplin på en del sittningar. Eftersom det är många gasquer som hålls under ett verksamhetsår bör Sångledaren ha intresse av att gå på dessa och kunna samarbeta med de som anordnar de olika sittningarna. Vidare bör kandidaten ha god insikt i Maskinsektionens traditioner och erfarenhet av Maskinsittningar. Sökande Totalt antal sökande: 3, varav 1 har dragit tillbaka sin ansökan Erik Hedin Linus Malmén Erik Hedin Intervjuad av: Christian Öhrman och Mark Ekvall Personligt brev Hej! Mitt namn är Erik Hedin och jag går andra året på maskinteknik. Jag är 22 år gammal och kommer från Sigtuna. Efter gymnasiet gick jag två år på folkhögskola och studerade musik med sång som huvudinstrument. Efter det började jag på maskin hösten 2013 och har sedan dess engagerat mig som A- skådis i jubelspexet, klubbnisse och phöst som SprÖPO. Jag ser mig själv som en glad och öppen person som tycker att det är roligt att umgås med andra och att träffa nya människor. På fritiden tycker jag, förutom att umgås med vänner, om att hålla på med musik och att jaga. Det värsta jag vet är blöta strumpor och det bästa jag vet är min familjs två taxar. Jag söker sångledare framför allt för att jag tycker att det verkar väldigt roligt. Jag minns att sångledaren gjorde ett starkt intryck på mig när jag började och jag skulle vilja bidra till att föra sektionens sångtradition vidare. Jag tycker det är jätteroligt att sjunga och har gjort det hela mitt liv, på olika seriös nivå. Som sagt tycker jag att sångledarämbetet verkar oerhört roligt och det man tycker är kul gör man bra! s beskrivning Erik söker Sångledarposten för att han tror att det kommer bli kul och att han kommer att göra ett bra jobb. Erik kände redan under sin egen mottagning att posten passade honom men att sångleda är något man gör först när man är lite mer erfarenhet på sektionen. Nu känner han sig redo att ta sig an uppdraget. Erik anser att Sångledarens främsta ansvarsområden är att samarbeta med personalen, fixa schema för kvällen och föra gasquen framåt. Därutöver anser han att det är viktigt att en sångledare sätter igång sången men sedan inte står i centrum och showar för mycket Stockholm 8 (10)

9 s utlåtande Erik verkar vara väl insatt i vad posten som Sångledare innebär. Han är taggad på att sjunga och föra sektionens traditioner framåt samt är beredd att lägga ned den tid som krävs för uppgiften. Eriks akilleshäl som Sångledare är enligt honom själv att han kan ha svårt att ge plats åt andra men detta ett beteende han är medveten om och tror därför att han kan motverka och hantera detta. Erik har planer på att engagera sig i andra föreningar på sektionen men detta är ingenting som tror kommer att påverka hans roll som Sångledare. Erik verkar driven, utåtriktad och musikalisk. väljer att förorda Erik till posten som Sångledare. Linus Malmén Intervjuad av: Mark Ekvall Personligt brev Hej! Jag heter Linus Malmén och går mitt andra år på M. Sedan jag började på sektionen har jag engagerat mig i det mesta. Min erfarenhet är att det blir både roligare och mer givande att komma till skolan om man associerar platsen med gasque, spex och andra studentikosa inslag. Just gasque är något som ligger mig varmt om hjärtat. Mottagningen när jag själv var n0llan fastnade jag, likt de flesta av mina vänner, för konceptet och dess varianter. Under senaste uppsättningen av Jubelspexet ingick jag i SM. Årets n0g var jag en del av sittningsgruppen, och ansvarig för själva sittningen. Självklart har jag inte bara ordnat gasque, jag har ju gått på så många jag kunnat! Intuitivt känns det dock som en viktig erfarenhet att som sångledare även veta hur det fungerar bakom kulisserna. En erfarenhet jag anser mig besitta. Vem ska då en sångledare vara? Enligt mig är sångledaren en underhållare, en anekdotkälla utan like, och en person som gör det roligt för alla sittande att festa tillsammans. En subfest skall kännas grå i jämförelse med ett präktigt tempo följt av ~120 klara, alternativt starka, stämmor. Detta leder mig slutligen till sången. Vad vore ballerina utan chokladklegg, och vad vore en sångledare utan sång? Troligtvis ett impopulärt ont. Teknologkören har ännu inte headhuntat mig, men jag kan sjunga starkt. Starkt är som bekant vackert. Nedan följer ett matematiskt bevis som styrker påståendet ovan. Låt Starkt betecknas ξ och låt hur vackert något uppfattas vara en endimensionell funktion av ordning två f (ϕ) där ϕ är graden av styrka med vilken en sång yppas. Vid optimering av f finner man endast en stationär punkt ϕ 0 för vilken f har ett maximum. Det visar sig att f (ϕ 0 ) = ξ och vi har att: Stark=Vackert max sånger sångboken. Högaktningsfullt (men inte för högt); Linus Malmén Stockholm 9 (10)

10 s beskrivning Linus söker posten som Sångledare då han tycker att det verkar väldigt kul och att det är ett naturligt steg för honom att ta inom sektionen. Tidigare har Linus engagerat sig i såväl styrelsen som Spexmästeriet och som sittningsansvarig på n0g vilket ska ha gett honom bra kunskap om sektionen och dess sittningar såväl framför som bakom kulisserna. Hans tidigare jobb på Coop har enligt honom själv givit honom stresstålighet. Linus anser att Sångledarens främsta ansvarsområden är phösningen, att visa n0llan hur man har kul och vara en förebild för hur man beter sig. Linus anser sig vara en person som kan hålla låda vilket han framhåller som en viktig egenskap för en Sångledare. s utlåtande får intrycket av att Linus är insatt i sektionens verksamhet, praxis och traditioner. Han har erfarenhet av att planera och genomföra en gasque. tror att han har tillräckligt med pondus för uppdraget och verkar ha lätt för att tala inför grupp. Han är entusiastisk till uppgiften som Sångledare och tror att han förstår vidden av uppdraget för hela verksamhetsåret. Linus är, utöver denna kandidatur, engagerad i Jubelspexets manusgrupp men detta är ingenting som tror kommer att påverka hans roll som Sångledare. Linus har, veterligen, ingen tidigare erfarenhet av sång. Därför uppmanar SM att fråga kandidaten om detta. väljer att förorda Linus till posten som Sångledare Stockholm 10 (10)

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Ida Nilsson, P10 Viktor Lindholm, M11 Rebecca Lind, M12 Joel Mars Bodell,

Läs mer

VALHANDLINGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS VÅR-SM 2013

VALHANDLINGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS VÅR-SM 2013 VALHANDLINGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS VÅR-SM 2013 Kungliga Maskinsektionen, THS 2 Innehåll VÅR-SM 2013...1 Innehåll...2...3 Sammansättning...3 Arbetssätt...3 Val av ledamöter till styrelsen...5 Ordförande...5

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 Sekreterare... 4 Jämlikhetsnämndens ordförande... 4 Studienämndens Ordförande (SNO)... 4 Näringslivsgruppens

Läs mer

Dagordning SM 3, 11 november 2013, L1 Klockan 17:00

Dagordning SM 3, 11 november 2013, L1 Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 3, 11 november 2013, L1 Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Vice Ordförande Oskar Giescke... 2 Vice Ordförande, Kommunikationsansvarig Helena Falk... 2 Ordförande Konstwerket Martin Gutsch... 3 Ordförande Jämlikhetsnämnden Elin

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016! Senast uppdaterad: 2015-08-19 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Bilaga 21 Valbilaga Tisdag 9/4 2013 Gröjersalen, Hus 3 - Kräftriket Kl. 17:00 22:00 Sammanställning, sökande till styrelsen verksamhetsår 2013/2014: KANDIDATER

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Presentationer vårstämman 2011

Presentationer vårstämman 2011 Presentationer vårstämman 2011 Ordförande Namn: Jennifer Brattsell Det här är jag: Började mina studier vid Ekonomikum VT-09 och läser för tillfället Fek-B, målsättningen med mina studier är att genomföra

Läs mer

Meddelande Bilaga fumm13-6.6a. Umeå, 2014-03-19 Sid 1(1)

Meddelande Bilaga fumm13-6.6a. Umeå, 2014-03-19 Sid 1(1) Meddelande Bilaga fumm13-6.6a Sid 1(1) Bilaga fumv13-6.1a Sid 1(5) Emil Manninen 890128-0159 +46708277222 Emma0052@student.umu.se se.linkedin.com/pub/emil-manninen/60/363/803/ Projektledare, Uniaden Kom

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Charlotte Akej. Namn: Charlotte Akej Termin: Termin 6 Telefon: 0768-58 22 60 Mailadress: lottah_@hotmail.com

Charlotte Akej. Namn: Charlotte Akej Termin: Termin 6 Telefon: 0768-58 22 60 Mailadress: lottah_@hotmail.com Fullmäktigekandidater 2011/2012 1 Charlotte Akej Namn: Charlotte Akej Termin: Termin 6 Telefon: 0768-58 22 60 Mailadress: lottah_@hotmail.com Chefredaktör för Dissidenten, JF:s kårtidning Kursombud, T6

Läs mer

Stämmotexter Uppsalaekonomernas Vårstämma 2014

Stämmotexter Uppsalaekonomernas Vårstämma 2014 Stämmotexter Uppsalaekonomernas Vårstämma 2014 Ordförande Namn: Sofia (Fia) Björklöv Det här är jag: Jag är 23 år gammal, kommer ursprungligen från Stockholm och läser termin 4 på Ekonomiprogrammet här

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte

Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte Valberedningens förslag till förtroendeposter. Innehåll Valberedningens nomineringar till Saco Studentråd, verksamhetsåret 2015 4 Ordförande 4 Kristin Öster, Psykologförbundets

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg. Teambuilding- En aktivitet i tiden?

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg. Teambuilding- En aktivitet i tiden? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg Teambuilding- En aktivitet i tiden? Företagsekonomi D-uppsats Datum/Termin: 06-06-09 Handledare: Karin Brunsson

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Stämmotexter, Vårstämma 2013

Stämmotexter, Vårstämma 2013 Stämmotexter, Vårstämma 2013 Ordförande Namn: Therese Björklund Jag läser just nu min femte termin på ekonomprogrammet, är 25 år och ursprungligen från Stockholm. Jag blir lätt otålig när jag inte har

Läs mer

Handlingarna SM 1 2013/2014

Handlingarna SM 1 2013/2014 Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Stämmotexter, Vårstämma 2013

Stämmotexter, Vårstämma 2013 Stämmotexter, Vårstämma 2013 Styrelseledamöter (4 poster) Namn: Erik Brorson Det här är jag: Jag heter Erik Brorson, är född i Göteborg och sitter just nu som tidningen Reversens chefredaktör. Jag läser

Läs mer

Ledarskap ur olika perspektiv Innehåll

Ledarskap ur olika perspektiv Innehåll Ledarskap ur olika perspektiv Innehåll Ledarskap definition Varför har vi ledare? Måste vi ha ledare? Inom vilka områden finns det ledare? Då och nu Chefen och kommunikationen Sambandet mellan kommunikation

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktige 2011-04-09

Handlingar till LinTeks fullmäktige 2011-04-09 1 Handlingar till LinTeks fullmäktige 2011-04-09 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between the

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Bra respektive dåliga ledaregenskaper utifrån ett chef- och medarbetarperspektiv Sara Nilsson Handledare: Anna-Lena Erixon PSYKOLOGI III, VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 hp 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA

Läs mer