Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:"

Transkript

1 VALHANDLINGAR Sammansättning för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Ida Nilsson, P10 Viktor Lindholm, M11 Rebecca Lind, M12 Joel Mars Bodell, M12 Christian Öhrman, P13 Linnea Kåwe, P13 Nils Henningsson, P13 Mark Ekvall, M13 Till sammankallande för valdes Ida Nilsson. Arbetssätt träffades första gången 15 september. Inför läsårets första SM har granskat befintliga intervjuunderlag och kravprofiler från tidigare år och därefter kompletterat och utvecklat materialet med vad som ansetts behövligt. Målsättningen för underlagen som tagits fram för posterna är att de ska spegla sektionens gemensamma bild av hur verksamheten bör utföras och utvecklas i framtiden. Ansökningsperioden för posterna var mellan 15 och 28 september. Information kring valen nådde ut till sektionens medlemmar via: Maskinsektionens hemsida Maskinsektionens Facebook-sida Affischering på anslagstavlor i M-byggnaden och Smörjis Inspring för Ettan gjord av styrelsen Ansökan eller nominering till poster har gjorts via ett formulär på Maskinsektionens hemsida. Efter ansökan/nominering har kontaktat de sökande/nominerade och genomfört intervjuer samt talat med referenser vid behov. Vid nominering har personen som nominerar en kandidat betts om kontaktuppgifter, vilket inte är korrekt tillvägagångssätt enligt policydokumentet för. Personen som nominerar en kandidat ska ha rätt att vara anonym och detta kommer ändras inför nästa SM Stockholm 1 (10)

2 Ettans post (styrelseledamot) Önskad profil Till Ettans post har letat efter personer som visar stort intresse och engagemang för att utveckla sektionen, gärna genom att kunna belysa konkreta idéer på områden där man vill påverka. Sökande kandidater bör vara lyhörda för medlemmars, framförallt övriga Ettans, åsikter och önskemål samt visa ansvarstagande då besluten som tas i styrelsen påverkar hela sektionen. Ettans post är avsedd att vara en lärorik post och för att få in Ettans röst i styrelsen, därför har styrelseerfarenhet varit meriterande, men inget krav. Sökande Totalt antal sökande: 2 Nils Jörgensen Rebecca Borglund Nils Jörgensen Intervjuad av: Ida Nilsson och Viktor Lindholm Personligt brev Strukturerad och engagerad representant för Ettan i styrelsen Efter ett trevligt bemötande från styrelsemedlemmar vid introduktionen på Stadshusen var jag säker på att styrelsen vore rätt för mig. Jag söker mig till styrelsen för att jag vill driva frågor som berör min och mina klasskamraters vardag. Att få delta i samtalen och på så sätt framföra idéer och synpunkter på utbildningen och organisationen ser jag som ett ypperligt tillfälle att etablera mig i sektionen och ta del av gemenskapen, samt att faktiskt kunna göra positiva, betydelsefulla förändringar. Jag är övertygad om att just jag har mycket att tillföra diskussionen. Min arbetsbakgrund kommer från mina 3 år som arbetsledare på en McDonald s restaurang i södra Stockholm. Min viktigaste uppgift som arbetsledare var att säkerställa nöjda gäster och nöjda medarbetare. Den viktigaste färdigheten jag fått från det jobbet var att lyssna på människor på riktigt. Den viktigaste egenskapen jag fått därifrån är sättet jag planerar min tid. Några av mina favoritarbetsuppgifter var att motivera och inspirera medarbetare, kortsiktigt under lunchtimmar, liksom långsiktigt inom företaget. Att vinna tillbaka förtroendet från missnöjda gäster och hitta chanser att imponera på människor när de inte förväntar det var det jag gjorde bäst. Arbetet var för mig ett bra satt att träna på livsviktiga egenskaper. Det som gjorde det mest motiverande och lärorikt var de gånger mina misstag tvingade mig att inse vikten av att alltid tänka på vilken utstrålning man har, att planera i förväg och att alltid ha en b-plan. Efter ett tag lärde jag mig hur stress kan ge skärpa om man bara prioriterar rätt och tillämpar sitt fokus. Utöver skiftledning har jag även arbetat med administrativa system på restaurangen, så som internkommunikation, tekniskt underhåll, och utbildning av nya medarbetare. Det som gjort mest intryck på mig där är hur viktigt det är med en ledning som både söker och ger feedback, och litar på sitt team. Ursprungligen kommer jag från Sverige, men är född i Kapstaden, Sydafrika. Min far är svensk diplomat och anledningen att han valde att arbeta i Sydafrika var för att bevittna slutet av apartheid när tiden begavs sig. Jag har spenderat hela min skolgång i engelska eller internationellt inriktade skolor, bl.a. fyra år i Stockholm 2 (10)

3 Brittisk skola i Rom, Italien. Således har de flesta av mina vänner genom åren haft bakgrunder från runt hela världen. Jag har lätt för att prata med och komma överens med folk från andra kulturella och religiösa bakgrunder än min egna. Jag hoppas att jag med mitt brev lyckats ge lite klarhet kring vad jag är för sorts person och att ni kommer att överväga min lämplighet för Ettans post. Med vänliga hälsningar, Nils Jörgensen s beskrivning Nils går första året på Maskinprogrammet. Han har jobbat på McDonalds där han efter ett par år blev arbetsledare. Han kände dock att han behövde stimulans och utmaning i sitt arbete och ville som liten bli robottekniker. Därför sökte han Maskinteknik. I rollen som Ettans post vill Nils göra skillnad för folk och han nämner flera gånger under intervjun att han vill föra Ettans talan. Nils anser att en bra styrelseledamot ska vara lyhörd och bra på att tala inför folk. Han nämner även att vara professionell och någorlunda statsmannamässig som bra egenskaper. Nils vill som styrelseledamot lära känna folk och sektionen för att få en djupare inblick i hur man kan påverka. Han blev väldigt imponerad av styrelsen och deras arbete redan första dagen i Stadshuset och frågade då om möjlighet till att söka styrelsen. Nils nämner sin goda kontakt med klassen och övriga i Ettan samt sin förmåga att mingla som sina främsta styrkor. s utlåtande Nils visar stort intresse för sektionen och dess medlemmar. Att han flera gånger lyfter fram att det är viktigt att vara lyhörd och ta in andras åsikter i styrelsen ser som mycket positivt och tror därför att Nils skulle vara en bra representant för Ettan i styrelsen. får dock intrycket av att Nils är mer intresserad av sektionen i stort än av posten som styrelseledamot. Han verkar inte heller fullt insatt i styrelsens arbete. Då Nils även har planer på att engagera sig i andra delar på sektionen och att han dessutom är ny på KTH gör att är osäker på om han är medveten om hur mycket tid dessa uppdrag kommer ta i anspråk. uppmanar därför SM att fråga Nils mer om hur han ser på denna tidsåtgång samt hans prioriteringar. väljer att förorda Nils till Ettans post. Rebecca Borglund Intervjuad av: Ida Nilsson och Viktor Lindholm Personligt brev Hej! Jag heter Rebecca Borglund och söker Ettans Post. Främst söker jag posten för erfarenheten jag tror den kan ge mig. Vidare tycker jag att styrelsearbete är intressant och kan passa mig med alla utmaningar det innebär Stockholm 3 (10)

4 Som person är jag strukturerad, engagerad, ambitiös, snabblärd och med dessa egenskaper kan jag bidra till styrelsens arbete. Mina gymnasieår gjorde jag på Södra Latins Gymnasium där jag läste samhällsvetenskaplig linje med inriktning språk. Jag är en språkfantast som förutom svenska också pratar spanska, tyska, ryska och engelska. Under min gymnasietid volontärarbetade jag inom Katarina Församling på Södermalm i Stockholm där jag är uppvuxen. Jag jobbade med utbildning av ungdomar samt arrangerade diverse evenemang och resor. För två år sedan läste jag Tekniskt Basår på KTH samtidigt som jag jobbade som skidguide och reseledare i Alperna. Efter basåret ville jag göra något annat ett tag och började jobba med logistik på Apotekstjänst i Stockholm. Mitt ansvarsområde var att ta hand om alla inleveranser av läkemedel. Jag blev sedan tillfrågad av The Walt Disney Company Nordic att jobba som koordinator med ekonomi-, logistik- och kundfrågor mot Norge. Där skötte jag dessutom all orderhantering och hjälpte till att fakturera. På mina olika arbeten har jag jobbat mycket med ett flertal dataprogram, bland annat SAP, Axcapta, Visma och Excel. Jag hoppas mina erfarenheter och kunskaper kan ge mig en chans att prova på Ettans Post. s beskrivning Rebecca går sitt första år på Design och produktframtagning och har innan detta läst Tekniskt basår samt jobbat med logistik på Apotekstjänster och som koordinator på Disney. Hon blev intresserad av Ettans post då hon läste om den och tycker att styrelsearbete verkar spännande. Hon hoppas på att posten ska ge henne mer insikt i hur sektionen fungerar och styrs för att sedan förhoppningsvis vilja söka sig vidare inom styrelsen. Inför sin ansökan har Rebecca pratat med äldre studenter och en tidigare styrelseledamot för att skapa sig en bättre bild av posten eftersom hon inte har suttit i en styrelse tidigare. Hon har jobbat en del med ekonomi tidigare och ser det som en fördel i rollen som styrelseledamot. Till styrelsen tror hon att hon främst kan bidra med sitt engagemang, nya infallsvinklar och idéer och hon säger att hon går in helhjärtat i det hon tar sig för. s utlåtande anser att Rebecca har bra koll på vad Ettans post innebär då hon har pratat med äldre studenter och en tidigare ledamot om rollen och därefter bedömt att hon har tid och intresse nog för att söka. Hon ger ett positivt intryck och verkar intresserad av att testa på nya saker och projekt och hon är tydlig med att hon har en vilja att lära sig mer och att utvecklas på posten. Hon verkar fokuserad på styrelsearbetet i sig och pratar inte så mycket om övriga sektionen eller om att representera övriga Ettan i styrelsen, vilket tror främst handlar om att man som Ettan inte har hunnit få en övergripande bild av hur sektionens olika delar hänger ihop. uppmanar därför SM att fråga kandidaten mer om hur hon ser på rollen som representant för övriga Ettan. väljer att förorda Rebecca till Ettans post Stockholm 4 (10)

5 Head of international relations (HIR) Önskad profil Uppgiften för Head of international relations (HIR) är att förena de internationella studenterna med Maskinsektionen genom exempelvis evenemang och andra tillställningar under läsåret. Posten innefattar att representera sektionen i internationella sammanhang vid THS, att vara en länk mellan Maskinsektionen och THS international samt att i sitt arbete ta tillvara på sektionens intressen i internationella projekt. Önskvärt är att personen kontaktar de nyanlända internationella studenterna, ger dem ett välkomnande och en introduktion till Maskinsektionen och KTH. Till posten som HIR har sökt en person med erfarenhet av internationella studier i första hand, detta har dock inte varit ett krav. I och med att posten har varit relativt orörd tidigare år så har den sökande en stor möjlighet att utforma den som kandidaten själv vill och skapa nya mötesplatser mellan de internationella studenterna och sektionen. Sökande Totalt antal sökande: 2, varav 2 har dragit tillbaka sin ansökan Stockholm 5 (10)

6 Klubbmästare Önskad profil Klubbmästaren ska sköta den dagliga verksamheten inom KBM, därför bör Klubbmästaren ha erfarenhet av ledarskap samt tidigare erfarenhet av liknande verksamhet som KBM bedriver. Det är även viktigt att Klubbmästaren har en förmåga att motivera sin grupp då KBM:s arbete ofta sker på obekväma arbetstider. Klubbmästaren kommer att sitta i nämndrådet och det är därför viktigt att detta är ett prioriterat område för den som söker posten samt att denne har ett engagemang att diskutera frågor som berör sektionens verksamhet i stort. Posten kräver stort ansvarstagande då Klubbmästaren är ytterst ansvarig för all festverksamhet i Smörjis och detta kräver även att Klubbmästaren har en vilja att samarbeta med övriga sektionen. Sökande Totalt antal sökande: 1 Tom Lindström Tom Lindström Intervjuad av: Linnea Kåwe och Joel Mars Bodell Personligt brev Hej! Tom Lindström heter jag. Jag går fjärde året på P-programmet och gör min master inom Produktinnovation. Jag har idag suttit i Klubbmästeriet i 2 år och söker nu posten som Maskinsektionens Klubbmästare för verksamhetsåret Jag sitter för tillfället som Ekonomiansvarig och Vice Klubbmästare för KBM och har under min tid i KBM även gjort en del annat. Jag har under min tid på Maskinsektionen engagerat mig i en mängd andra nämnder och föreningar men Klubbmästeriet är det absolut roligaste jag gjort och det skulle vara ett rent och skärt nöje att få ta över ansvaret för denna nämnd. I rollen som Klubbmästare skulle jag vara demokratisk och organiserad. Jag vet att jag skulle ha grymt kul vilket jag är övertygad om skulle smitta av sig på resten av KBM. Jag vill att KBM ska fortsätta sträva efter att erbjuda ett brett sortiment som tilltalar alla typer av människor. Jag vill sätta igång en ordentlig kontakt med fler mindre leverantörer och importörer för att kunna erbjuda folk allt från amerikansk mikrobryggd öl till fransk cider. Jag tycker det skulle vara en rolig utmaning att ta sig an en ny sektionslokal med möjligheter som riktiga glas, fatöl och matlagning. Jag tycker även att det skulle var intressant att få vara en del utav nämnderådet där KBM kan få en närmare kommunikation med andra nämnder och föreningar. Jag tror att jag skulle bli en bra Klubbmästare och ser fram emot att få fortsätta arbetet med att fortsätta styra KBM i rätt riktning. s beskrivning Tom har varit med i KBM sedan 2 år tillbaka. Han har under senaste året suttit som vice Klubbmästare och vill nu ta nästa steg. Stort fokus ligger på att ha en bra sammanhållning inom gruppen och se till att alla har kul Stockholm 6 (10)

7 Tom är positivt inställd till att sitta med i nämndrådet och tror att KBM kan dra nytta av detta samtidigt som han kan bidra med erfarenhet till andra nämnder. Han har även erfarenhet av liknande arbete då han senaste året suttit med i klubbmästarrådet på THS. Tom säger sig ha en stor vilja att göra verksamheten roligare för Maskinsektionen, bland annat genom utveckling av sortiment och samarbete med andra nämnder. Han har även tänkt fortsätta att anordna ADA, eller liknande sittning, för Maskinsektionen. s utlåtande anser att Tom är väl insatt i vad rollen som Klubbmästare innebär efter 2 år i organisationen, varav det senaste som vice Klubbmästare. Han ger ett glatt och positivt intryck, och tror att detta kommer hjälpa honom att verka för god sammanhållning i gruppen. Tom har många konkreta idéer om hur han vill utveckla verksamheten, något som ser som mycket positivt. Kandidaten ger ett gott intryck och referenser som har pratat med har stärkt denna bild. Tom har inte tidigare haft en chefspost men tror att hans engagemang för KBM kommer vara tillräckligt för han ska kunna genomföra arbetet på ett bra sätt. Posten är väldigt ansvarskrävande och får intrycket av att han kommer kunna ta detta ansvar men denna fråga har inte behandlats djupare. uppmanar därför SM att fråga kandidaten mer om hur han ser på att inneha det övergripande ansvaret för all festverksamhet på sektionen och för KBM:s ekonomi som är en betydande del av sektionens omsättning. väljer att förorda Tom till rollen som Klubbmästare Stockholm 7 (10)

8 Sångledare Önskad profil Sångledaren har som uppgift att sångleda de gasquer som hålls inom Maskinsektionen och därför har sökt en person som är glad och positiv och kan skapa bra stämning på gasquer. Detta innebär god planeringsförmåga inför sittningar samt en förmåga att vara spontan och flexibel för oväntade situationer. Sångledaren bör ha tillräckligt med pondus för att kunna fånga gasquegästernas uppmärksamhet då det händer att det förekommer sämre gasquedisciplin på en del sittningar. Eftersom det är många gasquer som hålls under ett verksamhetsår bör Sångledaren ha intresse av att gå på dessa och kunna samarbeta med de som anordnar de olika sittningarna. Vidare bör kandidaten ha god insikt i Maskinsektionens traditioner och erfarenhet av Maskinsittningar. Sökande Totalt antal sökande: 3, varav 1 har dragit tillbaka sin ansökan Erik Hedin Linus Malmén Erik Hedin Intervjuad av: Christian Öhrman och Mark Ekvall Personligt brev Hej! Mitt namn är Erik Hedin och jag går andra året på maskinteknik. Jag är 22 år gammal och kommer från Sigtuna. Efter gymnasiet gick jag två år på folkhögskola och studerade musik med sång som huvudinstrument. Efter det började jag på maskin hösten 2013 och har sedan dess engagerat mig som A- skådis i jubelspexet, klubbnisse och phöst som SprÖPO. Jag ser mig själv som en glad och öppen person som tycker att det är roligt att umgås med andra och att träffa nya människor. På fritiden tycker jag, förutom att umgås med vänner, om att hålla på med musik och att jaga. Det värsta jag vet är blöta strumpor och det bästa jag vet är min familjs två taxar. Jag söker sångledare framför allt för att jag tycker att det verkar väldigt roligt. Jag minns att sångledaren gjorde ett starkt intryck på mig när jag började och jag skulle vilja bidra till att föra sektionens sångtradition vidare. Jag tycker det är jätteroligt att sjunga och har gjort det hela mitt liv, på olika seriös nivå. Som sagt tycker jag att sångledarämbetet verkar oerhört roligt och det man tycker är kul gör man bra! s beskrivning Erik söker Sångledarposten för att han tror att det kommer bli kul och att han kommer att göra ett bra jobb. Erik kände redan under sin egen mottagning att posten passade honom men att sångleda är något man gör först när man är lite mer erfarenhet på sektionen. Nu känner han sig redo att ta sig an uppdraget. Erik anser att Sångledarens främsta ansvarsområden är att samarbeta med personalen, fixa schema för kvällen och föra gasquen framåt. Därutöver anser han att det är viktigt att en sångledare sätter igång sången men sedan inte står i centrum och showar för mycket Stockholm 8 (10)

9 s utlåtande Erik verkar vara väl insatt i vad posten som Sångledare innebär. Han är taggad på att sjunga och föra sektionens traditioner framåt samt är beredd att lägga ned den tid som krävs för uppgiften. Eriks akilleshäl som Sångledare är enligt honom själv att han kan ha svårt att ge plats åt andra men detta ett beteende han är medveten om och tror därför att han kan motverka och hantera detta. Erik har planer på att engagera sig i andra föreningar på sektionen men detta är ingenting som tror kommer att påverka hans roll som Sångledare. Erik verkar driven, utåtriktad och musikalisk. väljer att förorda Erik till posten som Sångledare. Linus Malmén Intervjuad av: Mark Ekvall Personligt brev Hej! Jag heter Linus Malmén och går mitt andra år på M. Sedan jag började på sektionen har jag engagerat mig i det mesta. Min erfarenhet är att det blir både roligare och mer givande att komma till skolan om man associerar platsen med gasque, spex och andra studentikosa inslag. Just gasque är något som ligger mig varmt om hjärtat. Mottagningen när jag själv var n0llan fastnade jag, likt de flesta av mina vänner, för konceptet och dess varianter. Under senaste uppsättningen av Jubelspexet ingick jag i SM. Årets n0g var jag en del av sittningsgruppen, och ansvarig för själva sittningen. Självklart har jag inte bara ordnat gasque, jag har ju gått på så många jag kunnat! Intuitivt känns det dock som en viktig erfarenhet att som sångledare även veta hur det fungerar bakom kulisserna. En erfarenhet jag anser mig besitta. Vem ska då en sångledare vara? Enligt mig är sångledaren en underhållare, en anekdotkälla utan like, och en person som gör det roligt för alla sittande att festa tillsammans. En subfest skall kännas grå i jämförelse med ett präktigt tempo följt av ~120 klara, alternativt starka, stämmor. Detta leder mig slutligen till sången. Vad vore ballerina utan chokladklegg, och vad vore en sångledare utan sång? Troligtvis ett impopulärt ont. Teknologkören har ännu inte headhuntat mig, men jag kan sjunga starkt. Starkt är som bekant vackert. Nedan följer ett matematiskt bevis som styrker påståendet ovan. Låt Starkt betecknas ξ och låt hur vackert något uppfattas vara en endimensionell funktion av ordning två f (ϕ) där ϕ är graden av styrka med vilken en sång yppas. Vid optimering av f finner man endast en stationär punkt ϕ 0 för vilken f har ett maximum. Det visar sig att f (ϕ 0 ) = ξ och vi har att: Stark=Vackert max sånger sångboken. Högaktningsfullt (men inte för högt); Linus Malmén Stockholm 9 (10)

10 s beskrivning Linus söker posten som Sångledare då han tycker att det verkar väldigt kul och att det är ett naturligt steg för honom att ta inom sektionen. Tidigare har Linus engagerat sig i såväl styrelsen som Spexmästeriet och som sittningsansvarig på n0g vilket ska ha gett honom bra kunskap om sektionen och dess sittningar såväl framför som bakom kulisserna. Hans tidigare jobb på Coop har enligt honom själv givit honom stresstålighet. Linus anser att Sångledarens främsta ansvarsområden är phösningen, att visa n0llan hur man har kul och vara en förebild för hur man beter sig. Linus anser sig vara en person som kan hålla låda vilket han framhåller som en viktig egenskap för en Sångledare. s utlåtande får intrycket av att Linus är insatt i sektionens verksamhet, praxis och traditioner. Han har erfarenhet av att planera och genomföra en gasque. tror att han har tillräckligt med pondus för uppdraget och verkar ha lätt för att tala inför grupp. Han är entusiastisk till uppgiften som Sångledare och tror att han förstår vidden av uppdraget för hela verksamhetsåret. Linus är, utöver denna kandidatur, engagerad i Jubelspexets manusgrupp men detta är ingenting som tror kommer att påverka hans roll som Sångledare. Linus har, veterligen, ingen tidigare erfarenhet av sång. Därför uppmanar SM att fråga kandidaten om detta. väljer att förorda Linus till posten som Sångledare Stockholm 10 (10)

Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Christoffer Bator, P13 Johanna Dolk, P11 Erik Hedin, M13 Gustav Johansson,

Läs mer

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Ida Nilsson, P10 Viktor Lindholm, M11 Rebecca Lind, M12 Joel Mars Bodell,

Läs mer

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Ida Nilsson, P10 Viktor Lindholm, M11 Rebecca Lind, M12 Joel Mars Bodell,

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Vice Ordförande Oskar Giescke... 2 Vice Ordförande, Kommunikationsansvarig Helena Falk... 2 Ordförande Konstwerket Martin Gutsch... 3 Ordförande Jämlikhetsnämnden Elin

Läs mer

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Ida Nilsson, P10 Viktor Lindholm, M11 Rebecca Lind, M12 Joel Mars Bodell,

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 Sekreterare... 4 Programansvarig student (PAS)... 4 Studienämndens Ordförande (SNO)... 4 Näringslivsgruppens

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 Sekreterare... 4 Jämlikhetsnämndens ordförande... 4 Studienämndens Ordförande (SNO)... 4 Näringslivsgruppens

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

Sandra Brakstad, nominerad till ledamot, kassör och ordförande (intervjun gjordes avseende sekreterarposten i det sedan inställda fyllnadsvalet)

Sandra Brakstad, nominerad till ledamot, kassör och ordförande (intervjun gjordes avseende sekreterarposten i det sedan inställda fyllnadsvalet) Sandra Brakstad, nominerad till ledamot, kassör och ordförande (intervjun gjordes avseende sekreterarposten i det sedan inställda fyllnadsvalet) Läser sjuksköterskeprogrammet, första terminen. Har grundläggande

Läs mer

har valberedningen genomfört intervjuer med de sökande samt talat med referenser vid behov

har valberedningen genomfört intervjuer med de sökande samt talat med referenser vid behov Sammansättning Valberedningen för 2013/2014 tillsattes under Vår-SM 2013 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: Carl Edman Linn Emilsson Nina Haskovec Johan Nilsson Johanna

Läs mer

Innehållsförteckning. Kandidaturlista SM1 HT14

Innehållsförteckning. Kandidaturlista SM1 HT14 Innehållsförteckning Ettans representant... 2 Monika Mizgalewicz... 2 Ebba Arvidsson... 3 Eveline Haugaard... 4 Klubbmästare... 5 Fredrika Frida Wahlström... 5 W-inter Ordförande... 6 Astrid Hartman...

Läs mer

Kandidaturtexter Val-SM

Kandidaturtexter Val-SM Kandidaturtexter Val-SM Ordförande Gabriella Molinder... 2 Sekreterare och Styrelseledamot Fanny Ahlberg... 3 Styrelseledamot Aisan Rasouli... 4 PAS Kajsa Lundgren... 5 BollKall(ar)e David Landmark och

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv.

Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv. Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv.comsk Att skriva CV och Personligt brev rivacv.comskrivacv.comskrivacv.com

Läs mer

Protokoll. 1. Formalia. Protokoll SM3/1415 Mars 2015 Sid. 1 av 8

Protokoll. 1. Formalia. Protokoll SM3/1415 Mars 2015 Sid. 1 av 8 Sid. 1 av 8 Protokoll Mötets art: SM3 Datum: Tisdag 03 Tid: 17:17 Plats: M1 Närvarande: Jonathan Cressell (Mötesordförande) Tim Hallor (Koordinator) Övriga se bilaga. 1. Formalia 1.1. Mötets öppnades 17:24

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2014-2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Sektionsstyrelsen... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Ansvarsområden... 3 2.2.1Ordförande...

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

Verksamhetsplan F1 röj, Lund 2011 Ansvariga: Malin Sohlmér Alexander Fredh-Ojala 1 Verksamhetsplan: F1 röj 25 m 2 minröj F1 röj är en stor studentsammankomst som är planerad att inträffa under ett veckoslut

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 1. INLEDNING 1 2. SEKTIONSSTYRELSEN 1 2.1 ORGANISATION 1 2.2 ANSVARSOMRÅDEN 1 ORDFÖRANDE 1 VICE ORDFÖRANDE 1 KASSÖR 1 SEKRETERARE 2 ARBETSMILJÖOMBUD

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Hur du tacklar intervjusituationen!

Hur du tacklar intervjusituationen! Hur du tacklar intervjusituationen! Denna artikel är skriven av Linda U Johansson, KarriärCoachen Informationen får ej spridas eller kopieras utan författarens medgivande www.karriarcoachen.nu Inledning

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2014-09-18 Adress: (Hemma hos Amanda Sievers) Styrelsemöte nr 2, VÅ 2014/2015 Datum: 2014-09-18 Tid: 18.50 21.14 Närvarande: Amanda Sievers (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Nomineringar LP2 2013

Nomineringar LP2 2013 Nomineringar LP2 2013 Vid frågor, kontakta valberedningen@chalmers.it 28 november 2013 1 P.R.I.T.14 Valberedningen anser att de nominerade för P.R.I.T. kommer fungera väl ihop och att de kompletterar varandra

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr. 817606-6333) Föreningen Energisystemteknologerna ES-sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 23 november 2011 1 Mötets öppnande Styrelseordförande Martin

Läs mer

Projektgruppsområden:

Projektgruppsområden: Sök Projektgruppen Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar, CHARM, är Nordens ledande arbetsmarknadsdagar som arrangeras på Chalmers i februari varje år. Till CHARM kommer över 160 företag från många

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida Valberedningen har valt att nominera Karin Jerner till Kårordförande. Karin är en mycket strukturerad och stabil person som kan föra sig väl i olika sociala situationer och har god retorisk förmåga, något

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit?

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? Personligt varumärke Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? CV Korrekturläs! Framhäv dina kunskaper och din kompetens, men utan att skryta Ta med relevant erfarenhet för jobbet du söker Var ödmjuk Använd

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

Motion 1- Motion om Detektivnämnden

Motion 1- Motion om Detektivnämnden Motion 1- Motion om Detektivnämnden Till SM 3 2014/2015 Motivering/bakgrund: Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt i dess inre. Var befinner sig den

Läs mer

VALHANDLINGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS VÅR-SM 2013

VALHANDLINGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS VÅR-SM 2013 VALHANDLINGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS VÅR-SM 2013 Kungliga Maskinsektionen, THS 2 Innehåll VÅR-SM 2013...1 Innehåll...2...3 Sammansättning...3 Arbetssätt...3 Val av ledamöter till styrelsen...5 Ordförande...5

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Välkommen till KTH nøllan!

Välkommen till KTH nøllan! nøllan har övelevt sin första dag på KTH! Dagen började med spänd förväntan och avslutades med skönt barhäng. Nu vankas äventyr! Välkommen till KTH nøllan! Välkommen till nøllenytt! Tjenamors nøllan! Minns

Läs mer

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna!

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! CV Namn Adress Tfn bostad: Mobil: E-Mail: XXXXXXXX@com KARRIÄRMÅL Kort presentation som visar din AMBITION.VAD du VILL göra och VAD du

Läs mer

VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER.

VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER. VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER. Vad söker vi? Alumni Involverade från föregående år stöttar som mentorer åt årets två team. Mottagningsteam Kontinuer Jobbar för att skapa en heldag

Läs mer

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet vi får den styrelse vi förtjänar Vi får de ledare vi förtjänar! Arne Karlsson Kort presentation Augusti 1976 Valberedningens plats i Förbundet Revisorer

Läs mer

Att söka jobb Från annons till anställning

Att söka jobb Från annons till anställning Att söka jobb Från annons till anställning..för dig som vill få drömjobbet! Läsa annons Svara på Annons Vidimerade kopior Anställning! Syfte: För att du ska förstå vilka förväntningar som ställs på dig

Läs mer

Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete

Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete Text: Ola Österlund, Sören Eriksson och Eva Blomqvist Inledning Att vara valberedare är ett viktigt uppdrag i en organisation. Med ett

Läs mer

Träning och studier - en oslagbar kombination Samhällsvetenskap (SA) Träning och hälsa (BF) www.hbgsportgymnasium.com Utmana dig själv! Härlig gemenskap Vill du kombinera dina studier med tuff och rolig

Läs mer

VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING

VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING Premiär måndagen den 14 oktober klockan 16.00 - Höstens nya must- see serie VIOLETTA Violetta är en smart och levnadsglad tjej. Hon har en fantastisk sångröst som hon ärvt

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Våra program GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många elever

Läs mer

Innehåll. Om verksamhetsplanen 3. Utbildningspåverkan 4. Studiesocialt 5. Organisationsutveckling 6. Digital Utveckling 7.

Innehåll. Om verksamhetsplanen 3. Utbildningspåverkan 4. Studiesocialt 5. Organisationsutveckling 6. Digital Utveckling 7. Verksamhetsplan 2014 1 Innehåll Om verksamhetsplanen 3 Utbildningspåverkan 4 Studiesocialt 5 Organisationsutveckling 6 Digital Utveckling 7 Sektionslokalen 8 2 Om verksamhetsplanen Syftet med denna verksamhetsplan

Läs mer

Erik Lundgren 820419-1491. GarageLoppisen.se. Projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt, 1dv430

Erik Lundgren 820419-1491. GarageLoppisen.se. Projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt, 1dv430 Erik Lundgren 820419-1491 GarageLoppisen.se Projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt, 1dv430 Abstrakt En kort rapport om projektet GarageLoppisen.se. En applikation som skapats för att

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan ! Verksamhetsbeskrivning Ensammanfattningavtaktiskochstrategisk verksamhetsplan Sektionen och styrelsen Sektionen och styrelsen ska Verka för ökat sektionsengagemang Ett utbrett sektionsengagemang hos

Läs mer

Skaffa drömjobbet med din egna personliga reklamkampanj

Skaffa drömjobbet med din egna personliga reklamkampanj Skaffa drömjobbet med din egna personliga reklamkampanj Denna artikel är skriven av Linda U Johansson, KarriärCoachen Informationen får ej spridas eller kopieras utan författarens medgivande www.karriarcoachen.nu

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 februari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:16. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Justering av röstlängd Alla är närvarande.

Läs mer

Safeminds Intervjuguide

Safeminds Intervjuguide Safeminds Intervjuguide Inledning En anställningsintervju är att jämställa med en säljares kundbesök. Det handlar om att marknadsföra sig själv på ett professionellt sätt under en mycket begränsad tid.

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

Eventportfölj. Malvina 14/15

Eventportfölj. Malvina 14/15 Hej! Har du kommit så här långt är DU säkert nyfiken på vilket sätt din organisation kan samarbeta med Malvina? Malvina är nätverket för kvinnliga studenter på KTH och vi har över 1000 medlemmar som ni

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28 FÖRENINGSPOLICY Reviderad 2013-06-28 1. ALLMÄNT Föreningen skall verka för ett gott samarbete med andra föreningar och organisationer, när detta faller inom ramen för föreningens verksamhet, ändamål och

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas.

Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas. Katrinebergs folkhögskola Antagningskriterier Grundläggande förutsättningar för antagning Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas. Deltagarsammansättningen ska, om möjligt,

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Årsmötet 2015 2015-04-14. Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige. Information från valberedningen. Innehåll. Styrelsens sammansättning 2

Årsmötet 2015 2015-04-14. Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige. Information från valberedningen. Innehåll. Styrelsens sammansättning 2 Årsmötet 2015 2015-04-14 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Information från valberedningen Innehåll Styrelsens sammansättning 2 Valberedningen 6 Viktiga datum 7 Nominera och kandidera 7 Röstning 9 2(9)

Läs mer

Söka jobb - spontanansökningar

Söka jobb - spontanansökningar Sida 1/3 Söka jobb - spontanansökningar Karriär & utveckling Många brukar ofta poängtera att brev skall vara korta och koncisa. Några av nedanstående brev kan tyckas vara något långa. Det är dock bättre

Läs mer

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet Uppstart Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet VÄLKOMMEN INNEHÅLL Hej! Hej! Välkommen till oss rättsvetar- och juriststudenter

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016! Senast uppdaterad: 2015-08-19 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

Retorik & framförandeteknik

Retorik & framförandeteknik Introduktion Vi har läst Lärarhandledning: Våga tala - vilja lyssna, som är skriven av Karin Beronius, adjunkt i språk och retorikutbildare, tillsammans med Monica Ekenvall, universitetsadjunkt, på uppdrag

Läs mer

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR:

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR: POSTBESKRIVNINGAR ORDFÖRANDE Som ordförande i FF-styrelsen kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda möten för att samordna festeristvärlden. Dessa möten är till för att underlätta samarbetet

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Produktkatalog. Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet

Produktkatalog. Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet Produktkatalog Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet LULEÅ STUDENTKÅR 1 kår 6 sektioner Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Vårt ansvarsområde

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Vårsstämma 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Fastställd av Sektionsmötet den 25 november 2003 Ändrad av Sektionsmötet den 22 november 2005 ( 5.7.2.7 infördes) Ändrad av Sektionsmötet den 20 april 2006 ( 3.1 ändrades)

Läs mer