Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "............................................."

Transkript

1

2 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN 2013! Nationella Kvalitetsregisterkonferensen är en samlingsplats för dig som arbetar med och använder kvalitetsregister och i år samlas runt 800 personer här på Sveriges Nationalarena. Konferensen är en möjlighet för erfarenhetsutbyte och mer kunskap och ger dig praktiska idéer och inspirerande föreläsningar om hur vi använder registren i patientnära förbättringsarbeten och i kunskapsstyrning. Vi diskuterar också hur forskning med registerdata bidrar till ny kunskap, och ger dig de senaste nyheterna som berör kvalitetsregister. Vi har även till denna konferens bjudit in morgondagens användare i ett separat Lärandespår. Blivande sjuksköterskor, vårdadministratörer, läkare, arbetsterapeuter med flera deltar i konferensen och gör sammanfattningar av våra seminarier. Vi vill främja ett interprofessionellt perspektiv på hur kvalitetsregister kan användas i utbildningen och även i verksamheterna. Ansvarig är Kvalitetsregisterkonferensen, Samverkansprojektet Lärmodeller och Nationell Plattform för förbättringskunskap, samt studentorganisationer och lärosäten. Det är tack vare er som besöker konferensen, som ställer ut med postrar, montrar och registertorg och är föreläsare som konferensen är så populär. Tack för att ni är med och förbättrar vården med hjälp av kvalitetsregister!

3 PRAKTISK INFORMATION Förutom våra plenumföreläsningar och seminarier kan du få mer information och inspiration i vår monterutställning och våra registertorg i Arenagången, Trapphuset och Konferensen. Vår posterutställning med goda exempel hittar du i Konferensen och Lilla Eventsalen. Möteslounge Vi välkomnar dig till vår möteslounge i Konferensen den 9 oktober mellan Här kan du köpa dig något att dricka och vi bjuder på tilltugg. Vårt virtuella kontor hittar du också i Konferensen, sal San Siro. Har du beställt hotellrum finns din nyckel i receptionen på hotellet. Middag De av er som valt att gå på middag på kvällen den 9 oktober är sedan välkommen till Stora Eventsalen kl Då serverar vi en tvårättersmiddag och vin/öl/alkoholfri dryck med underhållning av gruppen Made in Sweden. Twitter Vi finns på twitter #kvalreg13 Om du inte har twitter ladda ner twitterappen till din telefon via App-store eller PlayButik eller gå till twitter.com på din dator. sms Du kan även sms:a frågor till Skriv kvalreg följt av mellanslag innan ditt meddelande. Informationsdisk Har du några frågor vänder du dig till vår informationsdisk som finns vid ingången till Arenagången. Arbetsgrupp Programmet för konferensen har bland annat tagits fram med hjälp av en arbetsgrupp med representanter från Socialstyrelsen, Svensk Sjuksköterskeförening, Svenska Läkarsällskapet, QRC Registercentrum Stockholm samt företrädare från kvalitetsregister. Projektledare är Åsa Agerbring. Uppdragsgivare av Kvalitetsregisterkonferensen är Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister.

4 PROGRAM Onsdag 9 oktober FRÅN 8.30 REGISTRERING OCH KAFFE PLENUM LOKAL: STORA EVENTSALEN Med röster från världen Sverige registercenter registerhållare klinisk verksamhet personal patient får vi olika tankar och perspektiv hur kvalitetsregister förbättrar vården. Rätt bemötande gör hela skillnaden! Anna Bergholtz, moderator, journalist, filmrecensent, patient och kallas även för the blindchick Välkommen! Hur ser kvalitetsregisters roll ut nationellt? Henrik Almkvist, ordförande beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister Lena Furmark, statssekreterare Socialdepartementet Vad händer i våra projekt? Vad händer hos våra register? Bodil Klintberg, chef kansliet för Nationella Kvalitetsregister samt inbjudna registerhållare och verksamhetsansvariga LUNCH LOKAL: ARENAGÅNGEN, TRAPPHUSET OCH KONFERENSEN Passa på att besöka montrar, registertorg och posterutställningen PARALLELLA SEMINARIER A) Kan kvalitetsregister styra vården? LOKAL: STORA EVENTSALEN 1 B) Hur hittar jag mitt sätt att driva förbättringsarbete? LOKAL: STORA EVENTSALEN 3 C) Ta språnget över kunskapsluckorna och ta vara på möjligheterna! LOKAL: KONFERENSEN CAMP NOU D) Hur bra kvalitet är det på registerdata? LOKAL: STORA EVENTSALEN 2 E) Patientnytta och jämlik vård med psykiatriska kvalitetsregister LOKAL: LILLA EVENTSALEN FIKA LOKAL: ARENAGÅNGEN, TRAPPHUSET OCH KONFERENSEN Passa på att besöka montrar, registertorg och posterutställningen PARALLELLA SEMINARIER F) Hur många register kan vi ha? LOKAL: LILLA EVENTSALEN 5 G) Vad händer när vi fått resultaten? LOKAL: STORA EVENTSALEN 3 H) Hur kan vi tolka och använda data för att skapa ännu bättre vård? LOKAL: STORA EVENTSALEN 2 I) Hur kopplar vi forskningsresultat till bättre vård? LOKAL: STORA EVENTSALEN 4 J) Är jämlik vård att göra ojämlikt? LOKAL: KONFERENSEN CAMP NOU K) Patientmedverkan, vad ska patienten med det till? LOKAL: STORA EVENTSALEN EGEN TID LOKAL: KONFERENSEN Tid som kan spenderas i vår möteslounge, i vårt virtuella kontor eller på ditt hotellrum MIDDAG LOKAL: STORA EVENTSALEN För dig som bokat det. Fortsätt umgås med kollegor över en bit mat.

5 PROGRAM Torsdag 10 oktober PLENUM LOKAL: STORA EVENTSALEN Vi tillsammans! Nationalarenan till ära så har vi bjudit in en av Sveriges mest kända fotbollstränare, Tommy Söderberg, som berättar om laget, individen, samarbete och mål. Med ett stort hjärta delar han med sig av sina år med Zlatan, Henke och alla andra stjärnor. Föreläsningen avslutas med reflektion och frågor från inbjudna gäster och publik hur får vi fler att känna sig delaktiga i arbetet att förbättra vården med kvalitetsregister? FIKA LOKAL: ARENAGÅNGEN, TRAPPHUSET OCH KONFERENSEn Passa på att besöka montrar, registertorg och posterutställningen PLENUM LOKAL: STORA EVENTSALEN Projekt 4D forskningsresultat ska snabbare omsättas till nya behandlingar Catarina Andersson Forsman, hälso- och sjukvårdsdirektör Stockholms läns landsting och Kerstin Tham, professor och prorektor Karolinska Institutet Koll på läget så vill vi öka användningen av kvalitetsregister för användare och verksamhetschefer Peter Hedman, UCR Uppsala Clinical Research Center Nationella programråd samverkar nationellt för en mer jämlik och kunskapsbaserad diabetesvård Marie Lawrence, Tony Holm, Sophia Björk och Mats Bojestig Årets postervinnare! LUNCH LOKAL: ARENAGÅNGEN, TRAPPHUSET OCH KONFERENSEN Passa på att besöka montrar, registertorg och posterutställningen EXTRAINSATT LUNCHSEMINARIUM LOKAL: STORA EVENTSALEN 3 TAG MED DIN LUNCH TILL SEMINARIELOKALEN! Mätningar för kvalitetsförbättring i hälso- och sjukvård vad kan Sverige lära? Tillväxtanalys har på uppdrag av Socialdepartementet utfört en internationell studie om mätningar inom hälso- och sjukvård i flera intressanta länder. De viktigaste resultaten diskuteras, inklusive utmaningar vad gäller bland annat datainsamling, deltagande, integritet och användande av data. Martin Wikström och Andreas-Muranyi-Scheut, Tillväxtanalys PARALLELLA SEMINARIER L) Hur dela och presentera data på ett bra sätt? LOKAL: STORA EVENTSALEN 1 M) Granskning och utvärdering av register, vad händer? LOKAL: STORA EVENTSALEN 2 N) Patientrapporterade utfallsmått, vad kan vården lära av det? LOKAL: STORA EVENTSALEN 3 O) Vilka positiva effekter finns med samkörning av registerdata? LOKAL: STORA EVENTSALEN 4 P) Det ska inte handla om tur. LOKAL: LILLA EVENTSALEN 5 WORKSHOP) Utveckling av omvårdnadsvariabler förbättrar kvalitetsregistren. LOKAL: KONFERENSEN CAMP NOU AVSLUTSMINGEL LOKAL: STORA EVENTSALEN Vad tar vi med oss från dagarna?

6 PARALLELLA SEMINARIER Onsdag 9 oktober A) Kan kvalitetsregister styra vården? LOKAL: STORA EVENTSALEN 1 MODERATOR: Sven Oredsson, Region Skåne Visionen för Nationella Kvalitetsregistren är bland annat att de används integrerat och aktivt av svensk hälso- och sjukvård för kunskapsstyrning- men hur? Hur får vi en mer kunskapsbaserad och god vård? Hur kan kvalitetsregistren användas för komparativa studier för att analysera produktivitet och uppföljning av behandlingsmetoder? Hur kan organisering påverka aktiviteter och drivkrafter i förbättringsarbetet? Från ekonomistyrning till kunskapsstyrning. Sven Oredsson, Region Skåne Kvalitetsregistrens roll i kunskapsstyrning. Marie Lawrence, Socialstyrelsen, Tony Holm och Sophia Björk, SKL och Mats Bojestig, Landstinget i Jönköpings län. Jämförelse av kvalitet och kostnader baserat på kvalitetsregister. Clas Rehnberg, Karolinska Institutet Från kvalitetsregister till bättre vård och omsorg, komplexitetens utmaning. Beatrix Algurén, Klas Gäre och Boel Andersson Gäre Högskolan Jönköping B) Hur hittar jag mitt sätt att driva förbättringsarbete? LOKAL: STORA EVENTSALEN 3 MODERATOR: Marie Källman, kansliet för Nationella Kvalitetsregister Att bedriva verksamhetsnära förbättringsarbeten där kvalitetsregister används som underlag blir mer och mer vanligt. Men vad ska jag tänka på i mitt förbättringsarbete? Vilka frågeställningar ska jag ta hänsyn till? Hur kan man organisera sig för att få bästa resultat? Hur hittar jag mitt sätt att driva förbättringsarbeten? Innan, under och efter. Vad ska man tänka på i förbättringsarbetet? Marie Källman Goda resultat av systematiskt förbättringsarbete. Karin Åkesson, SWEDIABKIDS/ Barn-ungdomskliniken Linköping Teamcoaching i förbättringsarbetet ger bättre resultat. Anette Peterson, Anette Nilsson, Marjorie Godfrey, Qulturum Jönköping. C) Ta språnget över kunskapsluckorna och ta vara på möjligheterna! LOKAL: KONFERENSEN CAMP NOU MODERATOR: Annika Nordin, Nationella plattformen för förbättringskunskap En presentation av kunskapsluckor, men också idéer om hur kvalitetsregister, lärosäten och verksamheter kan växla upp förbättringsarbetet med hjälp av kvalitetsregister. Hur får vi studenter att delta i interprofessionella team i förbättrings- och patientsäkerhetsarbete vid kliniker och vårdcentraler. Seminariet är interaktivt och vänder sig till dig som vill hitta flera angreppssätt för att kunna dra nytta av kvalitetsregister. Projektet Lärmodeller, hur kan kunskap om kvalitetsregister integreras i utbildningar i förbättringskunskap? Annika Nordin, Bo Bergman och Torie Palm Ernsäter, Nationella plattformen för förbättringskunskap. Studenter som deltar i vårdens förbättringsarbete använder kvalitetsregister. Ebba Berglund Landstinget Östergötland och Johanna Dahlberg, Hälsouniversitetet Linköping D) Hur bra kvalitet är det på registerdata? LOKAL: STORA EVENTSALEN 2 MODERATOR: Birgitta Stegmayr, Norrlands Universitetssjukhus Hög nivå på datakvaliteten och täckningsgrad i kvalitetsregister är en förutsättning för att registren ska ge oss korrekt information. Vad görs för att säkerställa kvaliteten och få informationen i registren komplett och korrekt? Vilka problem och möjligheter finns i det kvalitetsarbetet som görs? Handbok för monitorering och validering av kvalitetsregisterdata. Birgitta Stegmayr Resultat och slutsatser av utförda täckningsgradsjämförelser mellan kvalitetsregistren och Socialstyrelsen register. Marcus Gry, Socialstyrelsen Riks-Strokes valideringsprogram. Anna Söderholm, Riks-Stroke Validering av datakvalitet i Svenska knäprotesregistren. Annette W-Dahl, Svenska Knäprotesregistret Verktyg för validering av kvalitetsregisterdata, Aldana Rosso, Registercentrum Syd E) Patientnytta och jämlik vård med psykiatriska kvalitetsregister LOKAL: LILLA EVENTSALEN 5 MODERATOR: Lise-Lotte Risö Bergerlind, regionalt kunskapscentrum psykisk hälsa i Västra Götaland Projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister arbetar för att öka användbarheten och patientnyttan med de Nationella Kvalitetsregistren inom psykiatrin. Vad är nytta ur patientens perspektiv och hur optimerar vi patientnyttan? Mest patientnytta för pengarna? Projekt Akka siktar på användbara kvalitets- och kostnadsanalyser. Andreas Gremyr Hur kan kvalitetsregister minska stigmatisering? Presentation av avhandling om ECT. Axel Nordenskjöld Film: Jämlik vård med hjälp av kvalitetsregister Stärk patienten genom att göra denne delaktig i behandlingen. Jimmie Trevett Ökad patientsäkerhet, mer jämlik vård och verksamhetsnära forskning med hjälp av kvalitetsregister BipoläR Är vi där? Kristina Lindwall Sundel

7 Onsdag 9 oktober F) Hur många register kan vi ha? LOKAL: LILLA EVENTSALEN 5 MODERATOR: Jonas Lekander, Registercentrum Västra Götaland Idag slår fler register ihop sig eller gör gemensamma insatser för att på så sätt göra det enklare för användarna. Vad ska man ta hänsyn till när man vill skapa ett register av flera? Hur ser samarbete och förbättringsmöjligheter ut? Vilka vägar finns för att hålla ihop ett medicinskt område och kunna registrera i flera register samtidigt? Fler föreläsare tillkommer. Tre register blir ett, det nya graviditetsregistret. Olof Stephansson och Gösta Hiller Nationella primärvårdsregistret, ett verktyg för förbättringsarbete på vårdcentraler. Eva Arvidsson och Malin André Gynop sju självständiga och samordnade register i en gemensam organisation. Mats Löfgren G) Vad händer när vi fått resultaten? LOKAL: STORA EVENTSALEN 3 MODERATOR: Maj Rom och Ejja Häman Aktell, Bättre liv för sjuka äldre I projektet Bättre liv för sjuka äldre börjar man få resultat från hur användningen av kvalitetsregistren SweDem, Senior Alert, Svenska Palliativregistret och BPSD förbättrar vården. Men resultat väcker också frågor. Hur får vi engagerade medarbetare, hur gör vi senioren delaktig och hur fortsätter vi ifrågasätta och förbättra verksamheten? Utifrån seniorens, professionens, verksamheten och den anhöriges perspektiv får vi konkreta exempel på resultat och nya frågor. SveDem Förbättring av demensvården i Värmland. Carina Stenmark och Susanne Norelius, Praktikertjänst i Karlstad BPSD- Arbetsätt som gör skillnad för den äldre och dess anhöriga. Eva Granvik, BPSD och Christina Grzechnik Mörk, läkare samt Roger Eriksson, anhörig med egen erfarenhet. Svenska Pallitativregistret tankar och resultat kring vård i livets slut. Monika Eriksson och Jerry Dahlberg, läkare Palliativ Medicin Alingsås Senior alert systematiskt och standardiserat arbetssätt minskar trycksår. Susanne Lundblad Senior Alert och Nina Sandgren, Lycksele kommun H) Hur kan vi tolka data för att skapa ännu bättre vård? LOKAL: STORA EVENTSALEN 2 MODERATOR: Bodil Klintberg, kansliet för Nationella Kvalitetsregister Mycket av informationen i Öppna jämförelser är hämtad från kvalitetsregister. Variationskällorna är många och det är viktigt att veta hur man kan använda variationen som underlag i beslut. Vilka analyser behövs? Hur kan man tolka data och variationen: över tid eller mellan olika organisatoriska enheter? Hur kan variationer i Öppna jämförelser och kvalitetsregister hjälpa till i förbättringsarbeten för ännu bättre vård? Så hanterar du variation. Källor, beskrivningar och fallgropar. Bo Bergman, Chalmers Hur jämföra äpplen och päron? Så ser öppna jämförelser ut i Sverige, nationellt och på kliniknivå. Fredrik Westander, SKL Hur tolkar vi variation? Birgitta Lindelius, Socialstyrelsen I) Hur kopplar vi forskningsresultat till bättre vård? LOKAL: STORA EVENTSALEN 4 MODERATOR: Bertil Lindahl, kansliet för Nationella Kvalitetsregister Det forskas mer och mer med stöd av kvalitetsregister och förhoppningen är att forskningsresultat ska få en konkret användning i verksamheten. Men hur tar vi vara på det vetenskapligt publicerade? Hur gör vi så att forskningsresultat återkopplas till verksamheten för att skapa bättre vård? Vad kan forskning göra för bättre vård? Bertil Lindahl Kliniskt utfall och måluppfyllelse för patienter med typ 2 diabetes och BMI 35 kg/m 2. En nationell studie av enheter med goda resultat. Soffia Gudbjörnsdottir och Lydia Lilja, Nationella Diabetes Registret Men hur gör vi då i praktiken? Tankar och erfarenheter från RCCs arbete. Lars Holmberg, RCC Uppsala Improvement science att tillämpa kunskap för att förbättra hälsa och vård. Johan Thor, The Jönköping Academy J) Är jämlik vård att göra ojämlikt? LOKAL: KONFERENSEN CAMP NOU MODERATOR: Marianne Granath, expert Jämlik vård Hur kan kvalitetsregister belysa ojämlik vård? Vilka frågor bör vi ställa? Hur ska materialet bearbetas och presenteras? Hur går man vidare när man fått resultat hur kan man med stöd av kvalitetsregister ge förslag på åtgärder för att minska ojämlik vård? Vad får ojämlik vård för konsekvenser? Bo Burström, Karolinska Institutet. Olika svårighetsgrad av psoriasis bland könen kan förklara ojämn vårdkonsumtion Marcus Schmitt-Egenolf, Umeå Universitet Kan vi se om det finns socioekonomiska skillnader inom cancervård? Gunilla Ringbäck Weitoft, Socialstyrelsen Är höftproteskirurgin i Sverige jämlik? Göran Garellick, Svenska höftprotesregistret Kan vi se om vårdgarantin påverkar återbesöksfrekvensen av diabetespatienter? Marianne Hanning, Socialstyrelsen. K) Patientmedverkan, vad ska patienterna med det till? LOKAL: STORA EVENTSALEN 1 MODERATOR: Sofia Kialt, kansliet för Nationella Kvalitetsregister Patientens medverkan är ett sätt att få in deras perspektiv och frågeställningar i arbetet men även en möjlighet att förbättra registren, vården och göra information tillgängligt för patienten. Men vilken medverkan vill patienten ha? Kan mätningar av patienternas upplevelser och tillfredsställelse ge oss bra information? Hur kan vi se öka patienternas möjlighet till att se sina resultat? E-hälsa, egenkontroll och patientdelaktighet, tillsammans utvecklar vi vården. Annika Alveflo, Västra Götalandsregionen Mätning av patienttillfredsställelse med och patientupplevelser av vården. Evalill Nilsson och Hanna Lindblom, PROM-center Diabetes ur patientens perspektiv, ser den ut så som vården ser den? Sixten Borg, Lunds Universitet/ Nationella Diabetesregistret Patienternas medverkan för att utveckla patientrapporterade utfallsmått. Maria Svedbo Engström, Högskolan Dalarna/ Nationella Diabetesregistret

8 PARALLELLA SEMINARIER Torsdag 10 oktober L) Hur dela och presentera data på ett bra sätt? LOKAL: STORA EVENTSALEN 1 MODERATOR: Åke Nilsson, kansliet för nationella kvalitetsregister Att presentera data överskådligt så att kvalitetsregister blir ett ännu bättre verktyg för forskning och förbättringar är ett av effektmålen för Nationella Kvalitetsregister. För att gör behöver vi veta vilket data som efterfrågas. Hur får man tillgång till data? Hur kan vi presentera och visualisera data så att den blir en gemensam korrekt utgångspunkt? Utan korrekt indata ingen korrekt utdata. Åke Nilsson Kontrollerad delning av registerdata. Pär Stattin och Christoffer Lagerros, Nationella Prostatacancerregistret Ledningskraftportalen presenterar kvalitetsdata från flera källor. Greger Fransson, Svenska Pallitativregistret Interaktivt kunskapsstöd för patienter och läkare i realtid. Staffan Lindblad, Svensk Reumatologis Kvalitetsregister Visualiserings- och analysplattform i Svenska MS-registret. Leszek Stawiarz och Håkan Eriksson M) Granskning och utvärdering av register, vad händer? LOKAL: STORA EVENTSALEN 2 MODERATOR: Inger Rising, QRC Registercentrum Stockholm Kvalitetsregister och kvalitetsregistersatsningen granskas och utvärderas från olika håll, och datainspektionen gör tillsynsbesök. Vad är det som utvärderas? Vilka krav har de på registren? Hur hanterar vi detta och vilka åtgärder kan vidtas? Hur ska kvalitetsregistersatsningen utvärderas? Joakim Ramsberg, Myndigheten för vårdanalys Vad är viktigt för våra tillsynsbesök? Victoria Söderqvist, Datainspektionen Efter datainspektionens tillsyn anpassning och utveckling av svenska ms-registret. Jan Hillert, Svenska MS registret. N) Patientrapporterade resultatmått, vad kan vården lära av det? LOKAL: STORA EVENTSALEN 3 MODERATOR: Margareta Kristenson, PROM-center Patienternas självrapporterade mått ger information som inte kan fångas med kliniska data, syftet kan vara att få systematisk kunskap om hälsan i en patientgrupp eller att jämföra olika behandlingars påverkan. Seminariet ger dig flera exempel på nyttan med patientrapporterade resultatmått och hur de kan användas för att förbättra vården. Hur PROM kan användas för att förbättra indikation för kataraktkirurgi. Mats Lundström PROM data som grund för utveckling av intensivvård. Folke Sjöberg Barn-PROM och förbättringsarbete i barndiabetesregistret. Christina Pettersson Ett nytt sätt att redovisa PROM variabler i Svenska Höftprotesregistret. Ola Rolfson O) Vilka positiva effekter finns med samkörning av registerdata? LOKAL: STORA EVENTSALEN 4 MODERATOR: Karl-Göran Thorngren, Skåne Kvalitetsregistercentrum För att få en bättre helhet över ett område krävs många gånger att vi kan komplettera de specifika resultat som kommer från kvalitetsregistren med andra register. Hur sambearbetar vi registerdata för att se täckningsgrad och underlätta validering? Vilka resultat får man fram genom samkörning? Finns skillnader i vård efter stroke och höftfraktur bland mest sjuka äldre i ordinärt och särskilt boende? Gudrun Jonasdottir Bergman, Socialstyrelsen Sambearbetning av register kan ge ökade kunskaper om de mest sjuka äldres situation. Anna Bennet, Socialstyrelsen Stora skillnader i långtidsöverlevnad efter stroke mellan diabetiker och icke-diabetiker. Marie Eriksson, Riks-Stroke Hur ansöker man om samkörningar? Lars Holm, Socialstyrelsen P) Det ska inte handla om tur LOKAL: LILLA EVENTSALEN 5 MODERATOR: Lise-Lotte Risö Bergerlind, Regionalt kunskapscentrum psykisk hälsa i Västra Götaland I projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister arbetar man för att öka användbarheten och patientnyttan med de Nationella Kvalitetsregistren inom psykiatrin. Under året genomför projektet i samarbete med Qulturum Det ska inte handla om tur! en lärandeseminarieserie där ledningsteam och förbättringsteam från hela landet deltar. I detta seminarium beskriver sju ledningsteam erfarenheter och arbetssätt där kvalitetsregister används i förbättringsarbete och kunskapsstyrning. Deltagande ledningsteam från Uppsala län, Jämtland, Sörmland, Västra Götaland, Värmland och Gotland. Workshop) Utveckling av omvårdnadsvariabler förbättrar kvalitetsregistren. LOKAL: KONFERENSEN CAMP NOU MODERATOR: Torie Palm Ernsäter, Svensk sjuksköterskeförening Det pågår ett intensivt arbete med att utveckla omvårdnadsvariabler som kan bidra till kvalitetsregistrens användbarhet i förbättringsarbete. Vi vill presentera de antagna generella omvårdnadsvariablerna samt specifika variabler som är under utarbetande förpersoner som vårdas för cancer samt för barn samt ta upp frågan om de har förslag på nya områden inom omvårdnad som variabler behöver utarbetas inom. MEDVERKANDE: Åsa Andersson Svensk sjuksköterskeförening, Maria Forsner Riksföreningen för barnsjukvård, Bodil Westman Sjuksköterskor i cancervård

9 MONTERUTSTÄLLNING Plats: Arenagången, Trapphuset, Konferensen Nationella Kvalitetsregister QRC Registercentrum Stockholm Registercentrum SYD Registercentrum Sydost / PROM-center Registercentrum Norr Registercentrum Västra Götaland Uppsala Clinical Research Center, UCR Svensk sjuksköterskeföreningen Socialstyrelsen Projektet Akka / KPP Sveriges Kommuner och Landsting Myndigheten för vårdanalys Projektet Bättre liv för sjuka äldre Projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister REGISTERTORG Plats: Arenagången, Trapphuset Kvalitetsregistret Senior alert SveDem, Svenska Demensregistret Svenska BPSD-registret Svenska Palliativregistret BUSA Nationellt Kvalitetsregister för behandlingsutvärdering för säkerställd ADHD Gynop, Nationellt kvalitetsregister för gynekologisk kirurgi Riks-Stroke, Nationella kvalitetsregistret för stroke Svenskt neonatalt kvalitetsregister (SNQ) (tidigare PNQn) Makularegistret Luftvägsregistret BOA-registret SNR, Svenskt Njurregister SWEDEHEART Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention NPCR Nationella prostatacancerregistret

10 POSTERUTSTÄLLNING Plats: Lilla Eventsalen, Konferensen ANDNINGSORGANEN 1) Luftvägsregistret LUFTVÄGSREGISTRET BARN OCH UNGDOM 2) Patientmedverkan i kvalitetsregister BARNNJURREGISTRET CANCER 3) Ett webbaserat kvalitetssäkringsinstrument för profylax mot och behandling av illamående och kräkningar vid cytostatikabehandling. SVENSKA EMESISREGISTRET 4) Återinläggning efter radikal prostatektomi. Rikstäckande, befolkningsbaserad studie. NATIONELLT REGISTER FÖR PENISCANCER 5) Whipple-resektioner vid malignitetsmisstanke i Sverige , pre- och postoperativa data. NATIONELLA REGISTRET FÖR TUMÖRER I PANKREAS OCH PERIAMPULLÄRT 6) Peniscancer: följsamhet till riktlinjer avseende lymfkörteldiagnostik i Sverige NATIONELLA KVALITETSREGIST- RET FÖR PENISCANCER 7) Information tillgänglig i kvalitetsregister för cancer visar att canceröverlevnaden i internationell jämförelse är hög i Sverige. KAROLINSKA INSTITUTET 8) Följsamhet för rekommenderad undersökning av portvaktskörtel vid tjocka melanom. En ny kvalitetsfaktor. REGIONALT CANCERCENTRUM SYDÖST KANSLI/ NATIONELLA MELANOMREGISTRET 9) Utveckling av PROM för implementering i bröstcancerregistret. NATIONELLA KVALITETSREGISTRET FÖR BRÖSTCANCER 10) Malignt hudmelanom hos unga vuxna: klinisk bild, handläggning och överlevnad. REGIONALT KVALITETSREGISTER FÖR MALIGNT HUDMELANOM I UPPSALA/ÖREBRO 11) Rapport från Nationella prostatacancerregistret i realtid online på INCA-plattformen NATIONELLA PROSTATACANCERREGISTRET CIRKULATIONSORGANEN 12) Förbättrar drogavgivande ballonger och stentar resultaten efter endovaskulär behandling av benartärsjukdom? SWEDEPAD 13) Dramatiskt minskad sårläkningstid och antibiotikabehandling då register används som strukturerat verktyg i den kliniska vardagen. RIKSSÅR 14) Socioekonomiska skillnader i behandling av ischemisk stroke, observationer från Riks-Stroke. UMEÅ UNIVERSITET 15) Förbättrade resultat för patienter som drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus en uppföljning från 1992 till SVENSKA HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSREGISTRET ENDOKRINA ORGANEN 16) Multifaktoriell intervention vid diabetes typ 2 LANDSTINGET SÖRMLAND ENDOKRINA 17) Multifaktoriell intervention vid diabetes typ 2 LANDSTINGET SÖRMLAND ENDOKRINA MAGE OCH TARM 18) Att studera heterogenitet i Crohns sjukdom med hjälp av registerdata. INSTITUTET FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSEKONOMI, LUND OCH MEDICINSK FAKULTET VID LUNDS UNIVERSITET OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI 19) Gynekologiskt opererade som fått vårdrelaterade skador ersatta via LÖF, kan de identifieras i registret? NATIONELLA KVALI- TETSREGISTRET INOM GYNEKOLOGISK KIRURGI 20) Inkontinenskirurgi hos äldre ger det också goda resultat? INKONTINENSDELEN AV GYNOP-REGISTRET 21) Barn med mycket låg födelsevikt (<1500 g): En populationsbaserad jämförelse av morbiditet och mortalitet mellan Kanada och Sverige. SNQ (SVENSKT NEONATALT KVALITETS- REGISTER), REGISTERCENTRUM NORR 22) Är patienterna välinformerade inför en gynekologisk operation? NORRLANDS UNI- VERSITETSSJUKHUS UMEÅ, GYNOP-REGISTRET 23) Graviditetsdata Hur bra är kvaliteten? SOCIALSTYRELSEN 24) Mödrahälsovårdsregistret Validitets och användarstudie MÖDRAHÄLSOVÅRDSRE- GISTRET, UCR 25) Vill man något så händer något. Från 10 till 50 % vaginala hysterektomier på tre år. KVINNOKLINIKEN NORRLANDS UNIVERSITETS- SJUKHUS UMEÅ 26) Vårdtid: Blir vi bättre, när siffrorna visar att det behövs? GYNOP-REGISTRET RÖRELSEORGANEN 27) Varför är vissa patienter inte nöjda med resultatet ett år efter höftprotesoperation? SVENSKA HÖFTPROTESREGISTRET 28) Förstärkning på Gotland tack vare goda siffror från BOAregistret HSF, HABREHAB SJUKGYMNASTMOTTAGNING PRIMÄRVÅRDEN VISBY 29) Smärtregister i klinisk verksamhet. NATIONELLA REGISTRET ÖVER SMÄRT- REHABILITERING (NRS)

11 TANDVÅRD 30) Modell för systematiskt förbättringsarbete med utgångspunkt från registerdata i SKaPa. SKAPA/ LANDSTINGEN I VÄRMLAND, JÖNKÖPING OCH ÖSTERGÖTLAND ÖVRIGT 31) Pilottest av kvalitetsindikatorer inom omvårdnad i barnsjukvården. RIKSFÖRENINGEN FÖR BARNSJUKSKÖTERSKOR 32) Hinder och möjligheter för kvalitetsförbättring en flernivåstudie av nationella kvalitetsregister. UPPSALA UNIVERSITET 33) Ett sjukhus speglat genom nationella kvalitetsregister. SOPHIAHEMMET HÖGSKOLA, SOPHIAHEMMET SJUKHUS 34) Pragmatisk modell för arbetet med uppföljning av medicinska resultat. LANDSTINGET SÖRMLAND 35) Implementering av kvalitetsregister i sjuksköterskeutbildningen. MITTUNIVERSITETET, AVDELNINGEN FÖR OMVÅRDNAD ÖSTERSUND 36) Skillnader i estimerad och uppmätt njurfunktion (egfr) vid avancerad njursvikt en registerstudie från SNR-CKD. SVENSKT NJURREGISTER (SNR) 37) Svenska registret för Terapeutisk Aferes (TA) integrerat med internationellt register. REGISTRET FÖR TERAPEUTISK AFERES 38) KPP Vård som bygger på kunskap. PROJEKT AKKA /SKL BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE 39) Kvalitetsregister bidrar till förbättringsarbete och lärande. BPSD-REGISTRET 40) Hjärtsviktpatienter en eftersatt grupp inom den palliativa vården. PALLIATIVREGISTRET 41) Verksamhetsbesök för journalgranskning kan ge så mycket mer. SVENSKA PALLIATIV- REGISTRET 42) Appar för bedömning av smärta hos dementa och för munhälsa ett nytt verktyg för undersköterskor. SVENSKA PALLIATIV- REGISTRET 43) Dödlighet bland patienter med demenssjukdomar: en studie av patienter i SveDem. SVENSKA DEMENSREGISTRET 44) Friskare Linneor i Älmhults kommun! ÄLMHULTS KOMMUN ) Nationellt kunskapsstöd för god vård i livets slutskede. SOCIALSTYRELSEN BÄTTRE PSYKIATRISK VÅRD MED KVALITETSREGISTER 46) Könsskillnader i behandling av bipolära patienter i Sverige. SAHLGRENSKA AKADEMIN, GÖTEBORGSUNIVERSITET/ BIPOLÄR 47) Möjligheter för systematiskt användande av kvalitetsregister inom psykiatrin- Psykiatri. NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 48) Integration av journal och kvalitetsregister inom psykiatrin. KVALITETREGISTER ECT 49) Litium efter Elektrokonvulsiv terapi. KVALITETSREGISTER ECT 50) Uni- och multimodal behandling för patienter med ADHD. KAROLINSKA INSTITU- TET OCH CENTRUM FÖR PSYKIATRIFORSKNING 51) Projekt Akka Användbara kvalitetsoch kostnadsanalyser. PROJEKT AKKA /SKL LÄRANDESPÅR 52) Tillsammans når vi längre! PROJEKTET LÄRMODELLER

12 KARTA Fika/ Lunch ARENAGÅNGEN Monterutställning Registertorg STORA EVENTSALEN Plenum Seminarierum 1, 2, 3, 4 Informationsdisk TRAPP- HUSET Registertorg Garderob Ingång LILLA EVENTSALEN Seminarierum 5 Posterutställning Seminarierum Camp Nou Föreläsarrum KONFERENSEN Lunch

Preliminärt program - Kvalitetsregisterkonferensen 2009

Preliminärt program - Kvalitetsregisterkonferensen 2009 Preliminärt program - Kvalitetsregisterkonferensen 2009 Dag 1 - Tisdag 6 oktober 09.00-10.00 Registrering och kaffe 10.00-12.00 Plenum I Inledning Socialstyrelsen Patientrapporterat utfall en självklarhet

Läs mer

BÄTTRE KVALITETSREGISTER- FORSKNING 2015 BERTIL LINDAHL, NATIONELLA KVALITETSREGISTER & SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

BÄTTRE KVALITETSREGISTER- FORSKNING 2015 BERTIL LINDAHL, NATIONELLA KVALITETSREGISTER & SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING BÄTTRE KVALITETSREGISTER- FORSKNING 2015 BERTIL LINDAHL, NATIONELLA KVALITETSREGISTER & SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Vision Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt av svensk hälso-

Läs mer

BESLUT MEDEL FÖR 2014 OCH 2015

BESLUT MEDEL FÖR 2014 OCH 2015 Sida 1 (7) 2013-12-13 Dnr:13/3914 BESLUT MEDEL FÖR 2014 OCH 2015 Detta är förteckningen över de Nationella Kvalitetsregister och registerkandidater som får nationellt stöd under 2014 och 2015. Registerkandidater

Läs mer

NATIONELLA KVALITETSREGISTER UR ETT NATIONELLT PERSPEKTIV

NATIONELLA KVALITETSREGISTER UR ETT NATIONELLT PERSPEKTIV NATIONELLA KVALITETSREGISTER UR ETT NATIONELLT PERSPEKTIV RC SYD REGISTERDAGAR 2014-09-26--27 Karin Christensson Kansliet för Nationella Kvalitetsregister VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat

Läs mer

Vad är kvalitet i vården? - kvalitetsbegreppet och kvalitetsregister

Vad är kvalitet i vården? - kvalitetsbegreppet och kvalitetsregister Vad är kvalitet i vården? - kvalitetsbegreppet och kvalitetsregister Peter Kammerlind Civ ing, Tech Lic, Utvecklingsledare, Landstinget i Jönköpings län Registercentrum Sydost QULTURUM här jobbar jag Mäta

Läs mer

Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 4 5 oktober 2011

Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 4 5 oktober 2011 Nationella konferensen 4 5 oktober 1 Forum för icinsk kvalitet & ständigt förbättringsarbete program tisdag 4 juli City Conference Centre, folkets Hus, Stockholm 09.00 10.00 Registrering och Kaffe Plenum

Läs mer

ARBETE MED KVALITETSREGISTERDATA RCO SYD REGISTERDAGAR

ARBETE MED KVALITETSREGISTERDATA RCO SYD REGISTERDAGAR ARBETE MED KVALITETSREGISTERDATA RCO SYD REGISTERDAGAR 2015-09-17 1 HISTORIK 1975 bildades det första kvalitetsregistret. 1995 började Socialstyrelsen och Landstingsförbundet ge ekonomiskt stöd till registren

Läs mer

Körschema 2013-04-26. 11:50 12:50 Lunch

Körschema 2013-04-26. 11:50 12:50 Lunch Körschema 2013-04-26 08:50 09:20 Vad påverkar patientperspektivet?, Joakim intro Bataldenbilden, grupparbete utifrån lappar 09.20 10:00 Kaffe 10:00 10:40 Presentera hemuppgift och börja jobba med den,

Läs mer

På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Samtala om Vad är (kvalitets-)register inom vården/omsorgen för dig? Det var en gång.....en

Läs mer

Kvalitet för den enskilde innebär att behov och förväntningar blir tillfredsställda.

Kvalitet för den enskilde innebär att behov och förväntningar blir tillfredsställda. Kvalitet Kvalitet för den enskilde innebär att behov och förväntningar blir tillfredsställda. Florence Nightingale Att vara delägare Amputation och Protesregistret Andningssviktregistrett AuriculA (Nationellt

Läs mer

VÄLKOMNA TILL RUNDA BORD 17 MARS

VÄLKOMNA TILL RUNDA BORD 17 MARS VÄLKOMNA TILL RUNDA BORD 17 MARS DAGENS SCHEMA 10-11 Aktuellt från Kansliet och korta rapporter över pågående nationella arbeten 11.00 Fika 11.10 Aktuellt från Registerservice och Socialstyrelsen 11.30

Läs mer

KVALITETSREGISTRENS ROLL FÖR FRÄMJANDE AV HÖGKVALITATIV VÅRD

KVALITETSREGISTRENS ROLL FÖR FRÄMJANDE AV HÖGKVALITATIV VÅRD KVALITETSREGISTRENS ROLL FÖR FRÄMJANDE AV HÖGKVALITATIV VÅRD KARIN CHRISTENSSON Chef kansliet för Nationella Kvalitetsregister www.kvalitetsregister.se EN NATIONELL SATSNING 2012-2016 PÅ 1 500 000 KR FÖR

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister Nationella Kvalitetsregister Presentation 2007-05-10 Bodil Klintberg Sektionen för verksamhetsutveckling Sveriges Kommuner och Landsting 1 Varför kvalitetsregister? All sjukvård skall omfattas av system

Läs mer

PROTOKOLL BESLUTSGRUPPEN

PROTOKOLL BESLUTSGRUPPEN PROTOKOLL BESLUTSGRUPPEN Nationella Kvalitetsregister 2016-01-21 Ärende nr 1 Bilaga 1 PROTOKOLL BESLUTSGRUPPSMÖTE 2016-01-21 NÄRVARANDE Henrik Almkvist, (Ordf.) Stockholms läns landsting Måns Belfrage,

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (4) Socialförvaltningen Monica Örmander Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-07-11 Socialnämnden Redovisning av resultat från kvalitetsregister En satsning och överenskommelse har

Läs mer

Jack Lysholm, strateg forskningsfrågor SKL, Kvalitetsregisterkansliet

Jack Lysholm, strateg forskningsfrågor SKL, Kvalitetsregisterkansliet Jack Lysholm, strateg forskningsfrågor SKL, Kvalitetsregisterkansliet Chef RC Norr Umeå Kvalitetsregisterbaserad forskning Nuläget, framtiden och metodologisk utveckling som ställer nya krav på infrastrukturen

Läs mer

Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete till nytta för patienterna

Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete till nytta för patienterna Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete till nytta för patienterna Susanna Lagersten programchef QRC Coachingakademi www.qrcstockholm.org Kvalitetsregistersatsningen Effektmål - Vid utgången av

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

Regionala diabetesrådet (RDR)

Regionala diabetesrådet (RDR) Regionala diabetesrådet (RDR) Vad har hänt det första året, (efter två möten)? Stefan Jansson, ordförande, med dr, specialist i allmänmedicin Örebro Representanter Stefan Jansson, ordf Jarl Hellman Lars

Läs mer

Nationella indikatorer

Nationella indikatorer Nationella indikatorer Marie Lawrence Hälso- och sjukvårdsavdelningen tel: : 075 247 35 06 e-post: marie.lawrence lawrence@socialstyrelsen.se Mål för hälso- och sjukvården enl. HSL Målet för hälso- och

Läs mer

RC syd och RCC syd kan de bli nåt? Björn Ohlsson Regional patientprocessledare kolorektal cancer RCC Syd samt blivande chef RC syd Karlskrona

RC syd och RCC syd kan de bli nåt? Björn Ohlsson Regional patientprocessledare kolorektal cancer RCC Syd samt blivande chef RC syd Karlskrona RC syd och RCC syd kan de bli nåt? Björn Ohlsson Regional patientprocessledare kolorektal cancer RCC Syd samt blivande chef RC syd Karlskrona Vad är RCC? Varför en nationell cancerstrategi? Dubblering

Läs mer

Protokoll Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister

Protokoll Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister 2013-04-25 1 (7) Protokoll Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister 2012-04-25 Närvarande: Henrik Almkvist, (Ordf.) Stockholms läns landsting Åsa Andersson, Svensk sjuksköterskeförening Margareta

Läs mer

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen 26 juni 2006 Bilaga till rapporten Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2006 Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Historik Vi har nu ganska länge vetat att vi måste jobba hårt för att sluta gapet

Läs mer

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Presentationen Innehållet i satsningen Resultat så här långt Primärvårdens roll för äldre Problembild Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet 1 Äldresamordning

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

Senior alert Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg om äldre

Senior alert Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg om äldre Senior alert Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg om äldre Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Senior alert en del av Bättre liv för sjuka äldre Lika vård och omsorg

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 Fastställd av: Datum: 2014-03-24 Författare: Pia Hernerud, Verksamhetschef HSL/MAS Förord Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att

Läs mer

God vård. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Institutionen för Medicin och Hälsa

God vård. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Institutionen för Medicin och Hälsa God vård Margareta Kristenson Professor/Överläkare Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Institutionen för Medicin och Hälsa 1 God vård Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälsooch sjukvård Säker hälso- och

Läs mer

Bättre demensvård med SveDem - Svenska Demensregistret

Bättre demensvård med SveDem - Svenska Demensregistret Bättre demensvård med SveDem - Svenska Demensregistret Maria Eriksdotter, registerhållare SveDem Geriatriska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Professor, prefekt; Inst Neurobiologi, vårdvetenskap

Läs mer

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Jan 2015 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Innehåll

Läs mer

GUIDE PATIENTERS MEDVERKAN I KVALITETSREGISTERARBETE

GUIDE PATIENTERS MEDVERKAN I KVALITETSREGISTERARBETE GUIDE PATIENTERS MEDVERKAN I KVALITETSREGISTERARBETE 1 VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt av svensk hälso- och sjukvård och omsorgsverksamhet för löpande lärande, förbättring,

Läs mer

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård FoUU-dagen 2015 En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård 12 november kl. 08:30-16:30 Varbergs kurort Dagen är kostnadsfri och anmälan sker via utbildningskatalogen på intranätet

Läs mer

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING Enkätsvaren skickas in senast den 29 februari. Upplysningar om enkäten Sakinnehåll: Kerstin Sjöberg, 08-452 76 67 eller kerstin.sjoberg@skl.se. Tekniska frågor: Kenneth

Läs mer

Nationella utvecklingsinsatser inom primärvården - en översikt med kommentarer från Sir John Oldham

Nationella utvecklingsinsatser inom primärvården - en översikt med kommentarer från Sir John Oldham Nationella utvecklingsinsatser inom primärvården - en översikt med kommentarer från Sir John Oldham Bodil Klintberg, samordnare för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård och insatserna inom ramen för strategin

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

Geriatrisk vård för framtiden

Geriatrisk vård för framtiden Lägg grunden för den framtida geriatriska vården! Geriatrisk vård för framtiden Stärk helhetssynen och teamarbetet för den äldre patienten på sjukhuset Så möjliggör du en personcentrerad vård av den geriatriska

Läs mer

Kunskapsstyrning Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Kunskapsstyrning Uppsala-Örebro sjukvårdsregion Kunskapsstyrning Uppsala-Örebro sjukvårdsregion Tony Holm svnuppsalaorebro.se Hur lyckas vi maxa resultaten av våra resurser och se till att befolkningen får vård efter behov? Målet.. Bästa aktuella kunskap

Läs mer

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi Staffan Winter NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi PROGRAMMETS MÅL Att få bort dubbelregisteringen i vården i samband med datainsamling till kvalitetsregister. FUNDAMENT Strategi med huvudfokus

Läs mer

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg Monica Forsberg Jag kan åldras i Västerbotten i trygghet, med tillgång till god vård och omsorg Uppföljningen av multisjuka äldre från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2010 visar att det saknas helhetsperspektiv

Läs mer

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till det personliga universitetssjukhuset USÖ är ett personligt universitetssjukhus med uppdrag att bedriva avancerad sjukvård, forskning

Läs mer

Ingång 21 Västmanlands sjukhus Västerås

Ingång 21 Västmanlands sjukhus Västerås MINNESANTECKNINGAR 1 (1) Mötesrubrik Plats Samordningsmöte med projektledningsgrupp/utvecklingsledare/teamsamordnare Ingång 21 Västmanlands sjukhus Västerås Tidpunkt 2013-08-27 Närvarande Projektgruppen:

Läs mer

Kvalitetsregister en viktig del av Hälso-och sjukvårdens kunskapsstyrning. Per-Anders Heedman Projektsamordnare RCC

Kvalitetsregister en viktig del av Hälso-och sjukvårdens kunskapsstyrning. Per-Anders Heedman Projektsamordnare RCC Kvalitetsregister en viktig del av Hälso-och sjukvårdens kunskapsstyrning Per-Anders Heedman Projektsamordnare RCC God vård? Hälso- och sjukvård ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig säker patientfokuserad

Läs mer

Inga onödiga sjukhusvistelser Ejja Häman Aktell 13 mars 2013

Inga onödiga sjukhusvistelser Ejja Häman Aktell 13 mars 2013 Inga onödiga sjukhusvistelser Ejja Häman Aktell 13 mars 2013 Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg Optimal läkemedelsbehandling Vårdpreventivt arbetssätt

Läs mer

Palliativ Syd -ett stöd för vårdutveckling och forskning inom palliativ vård

Palliativ Syd -ett stöd för vårdutveckling och forskning inom palliativ vård Palliativ Syd -ett stöd för vårdutveckling och forskning inom palliativ vård Bengt Sallerfors Medicinsk rådgivare, docent Palliativt Utvecklingscentrum Svenska Palliativregistret, kvalitetsresultat 2014

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

PROTOKOLL BESLUTSGRUPPEN

PROTOKOLL BESLUTSGRUPPEN NatonelIa Kvalitetsregister 2 PROTOKOLL BESLUTSGRUPPEN NATIONELLA KVALITETSREGISTER PROTOKOLL BESLUTSGRUPPSMÖTE 2014-11-04 NÄRVARAN DE Henrik Almkvist, (Ordf.) Stockholms läns landsting Åsa Andersson,

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om utvecklingsinsatser för psykiatrin med hjälp av de Nationella kvalitetsregistren

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om utvecklingsinsatser för psykiatrin med hjälp av de Nationella kvalitetsregistren Utdrag Protokoll I:9 vid regeringssammanträde 2011-10-13 S2011/8974/FS/(delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om utvecklingsinsatser för psykiatrin med hjälp av de Nationella kvalitetsregistren

Läs mer

Bättre kunskapsstyrning av diabetesvården - vad kan det nya nationella programrådet uträtta?

Bättre kunskapsstyrning av diabetesvården - vad kan det nya nationella programrådet uträtta? Bättre kunskapsstyrning av diabetesvården - vad kan det nya nationella programrådet uträtta? 14 november 2012 Tony Holm, Sophia Björk, Christian Berne Vad menas då med kunskapsstyrning? Ingen vedertagen

Läs mer

Länsdag palliativ vård

Länsdag palliativ vård Palliativa rådet i Dalarna Länsdag palliativ vård 15-04-15 Gunilla Lundquist Palliativa teamet Västerbergslagen Bakgrund Nationella cancerstrategi för framtiden 2009 Sex RCC Nationella riktlinjer palliativ

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR.

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Vision och mål RCC Norr och landstingen/regionen i den norra sjukvårdsregionen har en gemensam vision: Likvärdig

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Program: Lunch

Program: Lunch Nationellt kvalitetsregister för öron,- näs- och halssjukvård bjuder in till Registrerardag 2017 2017-02-03 Göteborg, Registercentrum Västra Götaland Kvalitetsregistret drivs på uppdrag av SFOHH Program:

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

Ännu bättre cancervård

Ännu bättre cancervård Ännu bättre cancervård Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om insatser i enlighet med nationella cancerstrategin Varför cancerstrategi? Dubblering av antalet personer som

Läs mer

ALLT DET GODA En värmländsk inspirationsdag med fokus på äldres hälsa SUNNE SPA 25 APRIL 2017

ALLT DET GODA En värmländsk inspirationsdag med fokus på äldres hälsa SUNNE SPA 25 APRIL 2017 Välkommen till ALLT DET GODA En värmländsk inspirationsdag med fokus på äldres hälsa SUNNE SPA 25 APRIL 2017 Många av de förändringar som görs i vård och omsorg leder till förbättringar som ger förutsättningar

Läs mer

Registrera flera eller analysera mera?

Registrera flera eller analysera mera? Rapport 2014:9 Registrera flera eller analysera mera? Delutvärdering av satsningen på nationella kvalitetsregister Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

www.ndr.nu Ulla-Britt Löfgren Diabetessjuksköterska Projektledare NDR Pär Samuelsson Utvecklingsledare NDR

www.ndr.nu Ulla-Britt Löfgren Diabetessjuksköterska Projektledare NDR Pär Samuelsson Utvecklingsledare NDR www.ndr.nu Ulla-Britt Löfgren Diabetessjuksköterska Projektledare NDR Pär Samuelsson Utvecklingsledare NDR Agenda Presentationsrunda- erfarenheter av NDR Organisation och finansiering Varför registrera?

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Styrgruppen... 4 Extra satsning... 4 Referensgrupp... 4 Utbildning... 5 Årligt möte för användarna... 5 IT-utveckling... 6 Samarbete med

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014 KorTVerSIoN AV HANdlINGSPlANeN riktad TIll KoMMUNerNA I KroNoBerGS län Bättre liv Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen är att uppnå ett bättre liv för de mest sjuka äldre i Kronobergs

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

Färre hjärtsviktspatienter i sjukvården

Färre hjärtsviktspatienter i sjukvården REGISTERCENTRUM SYDOST, LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN/QULTURUM, UPPSALA CLINICAL RESEARCH CENTER OCH RIKSSVIKT Färre hjärtsviktspatienter i sjukvården bättre hälsa hemma Maj 2013 november 2014 2014-12-03

Läs mer

Hälsofrämjande vårdmiljöer 16-17 november 2011 Jubileumsaulan, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Hälsofrämjande vårdmiljöer 16-17 november 2011 Jubileumsaulan, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Foto: Roger Lundholm, SUS (patientmöte), Kennet Ruona (nya akutmottagningen), Perry Nordeng (flygfoto över Malmös sjukhusområde). Inbjudan till konferens Hälsofrämjande vårdmiljöer 16-17 november 2011

Läs mer

Vårdkvalitet är mer än medicinska resultat

Vårdkvalitet är mer än medicinska resultat RSL 28 maj 2014 Ragnhild Holmberg 2 Vårdkvalitet är mer än medicinska resultat Upplevd kvalitet (kund) Processkvalitet Medicinsk kvalitet Patientens perspektiv 3 Regionalt cancercentrum, RCC Sydöst Vision:

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan 2014 Uppsala län Bättre liv för sjuka äldre 2014 Övergripande mål och resultat Det här vill vi uppnå Bilaga Så här mäter vi förbättringar Sammanhållen vård och

Läs mer

Registercentrum sydost (RCSO) till stöd för nya och befintliga kvalitetsregister. Göran Henriks Ref:Anders Tennlind, RCSO

Registercentrum sydost (RCSO) till stöd för nya och befintliga kvalitetsregister. Göran Henriks Ref:Anders Tennlind, RCSO Registercentrum sydost (RCSO) till stöd för nya och befintliga kvalitetsregister Göran Henriks Ref:Anders Tennlind, RCSO Vad är kvalitetsregister? Vad är kvalitetsregister? Definition av Nationellt Kvalitetsregister:

Läs mer

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet Uppdrag >ll myndigheter Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp Regionala cancercentra (RCC) Implementering av den nationella cancerstrategin Kjell Asplund Presentation på Socialstyrelsen mars

Läs mer

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området.

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Styrdokument Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Inledning Svensk förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet

Läs mer

Patientsäkerhet god och säker vård

Patientsäkerhet god och säker vård Patientsäkerhet god och säker vård Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland Sjukhusbiblioteket Västerås FACKLITTERATUR Att utveckla vården : erfarenheter av kvalitet, verksamhetsutveckling

Läs mer

Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Joakim Edvinsson och Magnus Rahm Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Joakim Edvinsson och Magnus Rahm Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg Det här gör vi ju redan Den verkliga upptäcktsresan består inte av att söka efter nya vyer och platser utan att se det gamla invanda med

Läs mer

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Socialstyrelsens Utvärdering Vård vid rörelseorganens sjukdomar - Nya indikatorer Artros A1 Artrosskola före höftprotesoperation*

Läs mer

Kunskapsstödsutredningen

Kunskapsstödsutredningen Kunskapsstödsutredningen QRC 17 oktober 2016 Bakgrund utredningen Vårt uppdrag Utredningen ska lämna förslag till hur ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården kan uppnås Syftet

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Värdebaserad vård inom Elektiv höftproteskirurgi Verksamhetsperspektiv

Värdebaserad vård inom Elektiv höftproteskirurgi Verksamhetsperspektiv Värdebaserad vård inom Elektiv höftproteskirurgi Verksamhetsperspektiv Registercentrum 5 September 2014 2014-07-01 Fast-track Presentationens namn 2 Indikationer Smärta Funktionsnedsättning Nedsatt livskvalitet

Läs mer

SveDem Svenska Demensregistret

SveDem Svenska Demensregistret SveDem Svenska Demensregistret Emma Timerdal Leg sjuksköterska Regional koordinator Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 2016-05-26 SveDem Svenskt nationellt kvalitetsregister avseende demenssjukdomar

Läs mer

Hur kan Öppna jämförelser tillgodose brukares behov av information? Joakim Ramsberg Myndigheten för Vårdanalys

Hur kan Öppna jämförelser tillgodose brukares behov av information? Joakim Ramsberg Myndigheten för Vårdanalys Hur kan Öppna jämförelser tillgodose brukares behov av information? Joakim Ramsberg Myndigheten för Vårdanalys Agenda 1. Vilka behov av information har brukare? 2. Kan ÖJ/Äldreguiden tillgodose det? 3.

Läs mer

Den 27 mars höll SBR sin årliga konferens. Denna gång innebar även konferensen startskottet för det nya SBR efter sammanslagningen med LAROS.

Den 27 mars höll SBR sin årliga konferens. Denna gång innebar även konferensen startskottet för det nya SBR efter sammanslagningen med LAROS. SBR konferens 2015 Den 27 mars höll SBR sin årliga konferens. Denna gång innebar även konferensen startskottet för det nya SBR efter sammanslagningen med LAROS. Deltagarna kom från hela landet och en stor

Läs mer

HFS-strategidagar 9-10 september 2015

HFS-strategidagar 9-10 september 2015 HFS-strategidagar 9-10 september 2015 2015-09-10 Nationell kompetensgrupp för Levnadsvanearbete inom hälso- och sjukvården Kerstin Troedsson Processledare/projektledare Målbilden för kunskapsstyrning är

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2016/2017

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2016/2017 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2016/2017 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg.

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Regional handlingsplan 2014 2015 med särskilt fokus på de mest

Läs mer

Implementering av artrosskolor

Implementering av artrosskolor Implementering av artrosskolor Thérése Olsson, Leg. sjukgymnast Ortopediska kliniken, Skånes Universitetssjukhus - Bättre Omhändertagande av patienter med Artros BOA tre delar Utbildning av patienter Evidensbaserad

Läs mer

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland Syfte En expertgrupp som består av olika yrkeskategorier med erfarenhet av vård, framför allt palliativ cancervård, från olika verksamheter, samt

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74 Socialnämnden 2012 10 25 170 21 Dnr 2012/471 74 Tema rörande vård om de mest sjuka äldre, kvalitetsregister inom hälso och sjukvård, sociala innehållet, rehabgruppens arbete och övertagande av hemsjukvården

Läs mer

Information om hemsjukvård

Information om hemsjukvård Information om hemsjukvård Version 9 20150116 Vård- och omsorg Vad är hemsjukvård? Den som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till vårdcentralen kan istället få hälso- och sjukvård

Läs mer

Långsiktig strategi för cancervården i norra regionen Regionalt Cancercentrum Norr

Långsiktig strategi för cancervården i norra regionen Regionalt Cancercentrum Norr Långsiktig strategi för cancervården i norra regionen - 2025 Regionalt Cancercentrum Norr Innehållsförteckning 1. Samordning av cancervården... 3 2. Strategi: Vård med patientens fokus... 4 3. Strategi:

Läs mer

RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp. Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017

RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp. Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017 RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017 RCC rapport SVF Revision av regionala cancerplanen-workshop Nivåstrukturering förslag till beslut Revision av regional cancerplan

Läs mer

Motivation till att registrera och förbättringsarbete som är på gång Annika Blom

Motivation till att registrera och förbättringsarbete som är på gång Annika Blom Motivation till att registrera och förbättringsarbete som är på gång 2016-09-08 VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning

Läs mer

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Sakkunnig i forskningsfrågor: Elisabeth Strandberg Grafisk form Losita Design AB, www.lositadesign.se

Läs mer

Implementering av kvalitetsregister inom demensvården i Trelleborgs kommun.

Implementering av kvalitetsregister inom demensvården i Trelleborgs kommun. Implementering av kvalitetsregister inom demensvården i Trelleborgs kommun. Författare Kristina Edvardsson, demenssjuksköterska Trelleborgs kommun Ann-Katrin Edlund, Landskoordinator, SveDem Eva Granvik,

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvård

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvård Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvård Ola Bratt Docent, överläkare Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Socialstyrelsens uppdrag från regeringen Nationella riktlinjer med

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 februari 2011 TALARE Örebro universitet Umeå kommun Jan Brännström Jan Hjelte Uppsala

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 i Uppsala län Vård-och omsorgsförvaltningen i Enköpings kommun. Foto: IBL Bildbyrå. Formgivning: Ida Ingemarsson Sedan 2010 har

Läs mer