Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "............................................."

Transkript

1

2 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN 2013! Nationella Kvalitetsregisterkonferensen är en samlingsplats för dig som arbetar med och använder kvalitetsregister och i år samlas runt 800 personer här på Sveriges Nationalarena. Konferensen är en möjlighet för erfarenhetsutbyte och mer kunskap och ger dig praktiska idéer och inspirerande föreläsningar om hur vi använder registren i patientnära förbättringsarbeten och i kunskapsstyrning. Vi diskuterar också hur forskning med registerdata bidrar till ny kunskap, och ger dig de senaste nyheterna som berör kvalitetsregister. Vi har även till denna konferens bjudit in morgondagens användare i ett separat Lärandespår. Blivande sjuksköterskor, vårdadministratörer, läkare, arbetsterapeuter med flera deltar i konferensen och gör sammanfattningar av våra seminarier. Vi vill främja ett interprofessionellt perspektiv på hur kvalitetsregister kan användas i utbildningen och även i verksamheterna. Ansvarig är Kvalitetsregisterkonferensen, Samverkansprojektet Lärmodeller och Nationell Plattform för förbättringskunskap, samt studentorganisationer och lärosäten. Det är tack vare er som besöker konferensen, som ställer ut med postrar, montrar och registertorg och är föreläsare som konferensen är så populär. Tack för att ni är med och förbättrar vården med hjälp av kvalitetsregister!

3 PRAKTISK INFORMATION Förutom våra plenumföreläsningar och seminarier kan du få mer information och inspiration i vår monterutställning och våra registertorg i Arenagången, Trapphuset och Konferensen. Vår posterutställning med goda exempel hittar du i Konferensen och Lilla Eventsalen. Möteslounge Vi välkomnar dig till vår möteslounge i Konferensen den 9 oktober mellan Här kan du köpa dig något att dricka och vi bjuder på tilltugg. Vårt virtuella kontor hittar du också i Konferensen, sal San Siro. Har du beställt hotellrum finns din nyckel i receptionen på hotellet. Middag De av er som valt att gå på middag på kvällen den 9 oktober är sedan välkommen till Stora Eventsalen kl Då serverar vi en tvårättersmiddag och vin/öl/alkoholfri dryck med underhållning av gruppen Made in Sweden. Twitter Vi finns på twitter #kvalreg13 Om du inte har twitter ladda ner twitterappen till din telefon via App-store eller PlayButik eller gå till twitter.com på din dator. sms Du kan även sms:a frågor till Skriv kvalreg följt av mellanslag innan ditt meddelande. Informationsdisk Har du några frågor vänder du dig till vår informationsdisk som finns vid ingången till Arenagången. Arbetsgrupp Programmet för konferensen har bland annat tagits fram med hjälp av en arbetsgrupp med representanter från Socialstyrelsen, Svensk Sjuksköterskeförening, Svenska Läkarsällskapet, QRC Registercentrum Stockholm samt företrädare från kvalitetsregister. Projektledare är Åsa Agerbring. Uppdragsgivare av Kvalitetsregisterkonferensen är Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister.

4 PROGRAM Onsdag 9 oktober FRÅN 8.30 REGISTRERING OCH KAFFE PLENUM LOKAL: STORA EVENTSALEN Med röster från världen Sverige registercenter registerhållare klinisk verksamhet personal patient får vi olika tankar och perspektiv hur kvalitetsregister förbättrar vården. Rätt bemötande gör hela skillnaden! Anna Bergholtz, moderator, journalist, filmrecensent, patient och kallas även för the blindchick Välkommen! Hur ser kvalitetsregisters roll ut nationellt? Henrik Almkvist, ordförande beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister Lena Furmark, statssekreterare Socialdepartementet Vad händer i våra projekt? Vad händer hos våra register? Bodil Klintberg, chef kansliet för Nationella Kvalitetsregister samt inbjudna registerhållare och verksamhetsansvariga LUNCH LOKAL: ARENAGÅNGEN, TRAPPHUSET OCH KONFERENSEN Passa på att besöka montrar, registertorg och posterutställningen PARALLELLA SEMINARIER A) Kan kvalitetsregister styra vården? LOKAL: STORA EVENTSALEN 1 B) Hur hittar jag mitt sätt att driva förbättringsarbete? LOKAL: STORA EVENTSALEN 3 C) Ta språnget över kunskapsluckorna och ta vara på möjligheterna! LOKAL: KONFERENSEN CAMP NOU D) Hur bra kvalitet är det på registerdata? LOKAL: STORA EVENTSALEN 2 E) Patientnytta och jämlik vård med psykiatriska kvalitetsregister LOKAL: LILLA EVENTSALEN FIKA LOKAL: ARENAGÅNGEN, TRAPPHUSET OCH KONFERENSEN Passa på att besöka montrar, registertorg och posterutställningen PARALLELLA SEMINARIER F) Hur många register kan vi ha? LOKAL: LILLA EVENTSALEN 5 G) Vad händer när vi fått resultaten? LOKAL: STORA EVENTSALEN 3 H) Hur kan vi tolka och använda data för att skapa ännu bättre vård? LOKAL: STORA EVENTSALEN 2 I) Hur kopplar vi forskningsresultat till bättre vård? LOKAL: STORA EVENTSALEN 4 J) Är jämlik vård att göra ojämlikt? LOKAL: KONFERENSEN CAMP NOU K) Patientmedverkan, vad ska patienten med det till? LOKAL: STORA EVENTSALEN EGEN TID LOKAL: KONFERENSEN Tid som kan spenderas i vår möteslounge, i vårt virtuella kontor eller på ditt hotellrum MIDDAG LOKAL: STORA EVENTSALEN För dig som bokat det. Fortsätt umgås med kollegor över en bit mat.

5 PROGRAM Torsdag 10 oktober PLENUM LOKAL: STORA EVENTSALEN Vi tillsammans! Nationalarenan till ära så har vi bjudit in en av Sveriges mest kända fotbollstränare, Tommy Söderberg, som berättar om laget, individen, samarbete och mål. Med ett stort hjärta delar han med sig av sina år med Zlatan, Henke och alla andra stjärnor. Föreläsningen avslutas med reflektion och frågor från inbjudna gäster och publik hur får vi fler att känna sig delaktiga i arbetet att förbättra vården med kvalitetsregister? FIKA LOKAL: ARENAGÅNGEN, TRAPPHUSET OCH KONFERENSEn Passa på att besöka montrar, registertorg och posterutställningen PLENUM LOKAL: STORA EVENTSALEN Projekt 4D forskningsresultat ska snabbare omsättas till nya behandlingar Catarina Andersson Forsman, hälso- och sjukvårdsdirektör Stockholms läns landsting och Kerstin Tham, professor och prorektor Karolinska Institutet Koll på läget så vill vi öka användningen av kvalitetsregister för användare och verksamhetschefer Peter Hedman, UCR Uppsala Clinical Research Center Nationella programråd samverkar nationellt för en mer jämlik och kunskapsbaserad diabetesvård Marie Lawrence, Tony Holm, Sophia Björk och Mats Bojestig Årets postervinnare! LUNCH LOKAL: ARENAGÅNGEN, TRAPPHUSET OCH KONFERENSEN Passa på att besöka montrar, registertorg och posterutställningen EXTRAINSATT LUNCHSEMINARIUM LOKAL: STORA EVENTSALEN 3 TAG MED DIN LUNCH TILL SEMINARIELOKALEN! Mätningar för kvalitetsförbättring i hälso- och sjukvård vad kan Sverige lära? Tillväxtanalys har på uppdrag av Socialdepartementet utfört en internationell studie om mätningar inom hälso- och sjukvård i flera intressanta länder. De viktigaste resultaten diskuteras, inklusive utmaningar vad gäller bland annat datainsamling, deltagande, integritet och användande av data. Martin Wikström och Andreas-Muranyi-Scheut, Tillväxtanalys PARALLELLA SEMINARIER L) Hur dela och presentera data på ett bra sätt? LOKAL: STORA EVENTSALEN 1 M) Granskning och utvärdering av register, vad händer? LOKAL: STORA EVENTSALEN 2 N) Patientrapporterade utfallsmått, vad kan vården lära av det? LOKAL: STORA EVENTSALEN 3 O) Vilka positiva effekter finns med samkörning av registerdata? LOKAL: STORA EVENTSALEN 4 P) Det ska inte handla om tur. LOKAL: LILLA EVENTSALEN 5 WORKSHOP) Utveckling av omvårdnadsvariabler förbättrar kvalitetsregistren. LOKAL: KONFERENSEN CAMP NOU AVSLUTSMINGEL LOKAL: STORA EVENTSALEN Vad tar vi med oss från dagarna?

6 PARALLELLA SEMINARIER Onsdag 9 oktober A) Kan kvalitetsregister styra vården? LOKAL: STORA EVENTSALEN 1 MODERATOR: Sven Oredsson, Region Skåne Visionen för Nationella Kvalitetsregistren är bland annat att de används integrerat och aktivt av svensk hälso- och sjukvård för kunskapsstyrning- men hur? Hur får vi en mer kunskapsbaserad och god vård? Hur kan kvalitetsregistren användas för komparativa studier för att analysera produktivitet och uppföljning av behandlingsmetoder? Hur kan organisering påverka aktiviteter och drivkrafter i förbättringsarbetet? Från ekonomistyrning till kunskapsstyrning. Sven Oredsson, Region Skåne Kvalitetsregistrens roll i kunskapsstyrning. Marie Lawrence, Socialstyrelsen, Tony Holm och Sophia Björk, SKL och Mats Bojestig, Landstinget i Jönköpings län. Jämförelse av kvalitet och kostnader baserat på kvalitetsregister. Clas Rehnberg, Karolinska Institutet Från kvalitetsregister till bättre vård och omsorg, komplexitetens utmaning. Beatrix Algurén, Klas Gäre och Boel Andersson Gäre Högskolan Jönköping B) Hur hittar jag mitt sätt att driva förbättringsarbete? LOKAL: STORA EVENTSALEN 3 MODERATOR: Marie Källman, kansliet för Nationella Kvalitetsregister Att bedriva verksamhetsnära förbättringsarbeten där kvalitetsregister används som underlag blir mer och mer vanligt. Men vad ska jag tänka på i mitt förbättringsarbete? Vilka frågeställningar ska jag ta hänsyn till? Hur kan man organisera sig för att få bästa resultat? Hur hittar jag mitt sätt att driva förbättringsarbeten? Innan, under och efter. Vad ska man tänka på i förbättringsarbetet? Marie Källman Goda resultat av systematiskt förbättringsarbete. Karin Åkesson, SWEDIABKIDS/ Barn-ungdomskliniken Linköping Teamcoaching i förbättringsarbetet ger bättre resultat. Anette Peterson, Anette Nilsson, Marjorie Godfrey, Qulturum Jönköping. C) Ta språnget över kunskapsluckorna och ta vara på möjligheterna! LOKAL: KONFERENSEN CAMP NOU MODERATOR: Annika Nordin, Nationella plattformen för förbättringskunskap En presentation av kunskapsluckor, men också idéer om hur kvalitetsregister, lärosäten och verksamheter kan växla upp förbättringsarbetet med hjälp av kvalitetsregister. Hur får vi studenter att delta i interprofessionella team i förbättrings- och patientsäkerhetsarbete vid kliniker och vårdcentraler. Seminariet är interaktivt och vänder sig till dig som vill hitta flera angreppssätt för att kunna dra nytta av kvalitetsregister. Projektet Lärmodeller, hur kan kunskap om kvalitetsregister integreras i utbildningar i förbättringskunskap? Annika Nordin, Bo Bergman och Torie Palm Ernsäter, Nationella plattformen för förbättringskunskap. Studenter som deltar i vårdens förbättringsarbete använder kvalitetsregister. Ebba Berglund Landstinget Östergötland och Johanna Dahlberg, Hälsouniversitetet Linköping D) Hur bra kvalitet är det på registerdata? LOKAL: STORA EVENTSALEN 2 MODERATOR: Birgitta Stegmayr, Norrlands Universitetssjukhus Hög nivå på datakvaliteten och täckningsgrad i kvalitetsregister är en förutsättning för att registren ska ge oss korrekt information. Vad görs för att säkerställa kvaliteten och få informationen i registren komplett och korrekt? Vilka problem och möjligheter finns i det kvalitetsarbetet som görs? Handbok för monitorering och validering av kvalitetsregisterdata. Birgitta Stegmayr Resultat och slutsatser av utförda täckningsgradsjämförelser mellan kvalitetsregistren och Socialstyrelsen register. Marcus Gry, Socialstyrelsen Riks-Strokes valideringsprogram. Anna Söderholm, Riks-Stroke Validering av datakvalitet i Svenska knäprotesregistren. Annette W-Dahl, Svenska Knäprotesregistret Verktyg för validering av kvalitetsregisterdata, Aldana Rosso, Registercentrum Syd E) Patientnytta och jämlik vård med psykiatriska kvalitetsregister LOKAL: LILLA EVENTSALEN 5 MODERATOR: Lise-Lotte Risö Bergerlind, regionalt kunskapscentrum psykisk hälsa i Västra Götaland Projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister arbetar för att öka användbarheten och patientnyttan med de Nationella Kvalitetsregistren inom psykiatrin. Vad är nytta ur patientens perspektiv och hur optimerar vi patientnyttan? Mest patientnytta för pengarna? Projekt Akka siktar på användbara kvalitets- och kostnadsanalyser. Andreas Gremyr Hur kan kvalitetsregister minska stigmatisering? Presentation av avhandling om ECT. Axel Nordenskjöld Film: Jämlik vård med hjälp av kvalitetsregister Stärk patienten genom att göra denne delaktig i behandlingen. Jimmie Trevett Ökad patientsäkerhet, mer jämlik vård och verksamhetsnära forskning med hjälp av kvalitetsregister BipoläR Är vi där? Kristina Lindwall Sundel

7 Onsdag 9 oktober F) Hur många register kan vi ha? LOKAL: LILLA EVENTSALEN 5 MODERATOR: Jonas Lekander, Registercentrum Västra Götaland Idag slår fler register ihop sig eller gör gemensamma insatser för att på så sätt göra det enklare för användarna. Vad ska man ta hänsyn till när man vill skapa ett register av flera? Hur ser samarbete och förbättringsmöjligheter ut? Vilka vägar finns för att hålla ihop ett medicinskt område och kunna registrera i flera register samtidigt? Fler föreläsare tillkommer. Tre register blir ett, det nya graviditetsregistret. Olof Stephansson och Gösta Hiller Nationella primärvårdsregistret, ett verktyg för förbättringsarbete på vårdcentraler. Eva Arvidsson och Malin André Gynop sju självständiga och samordnade register i en gemensam organisation. Mats Löfgren G) Vad händer när vi fått resultaten? LOKAL: STORA EVENTSALEN 3 MODERATOR: Maj Rom och Ejja Häman Aktell, Bättre liv för sjuka äldre I projektet Bättre liv för sjuka äldre börjar man få resultat från hur användningen av kvalitetsregistren SweDem, Senior Alert, Svenska Palliativregistret och BPSD förbättrar vården. Men resultat väcker också frågor. Hur får vi engagerade medarbetare, hur gör vi senioren delaktig och hur fortsätter vi ifrågasätta och förbättra verksamheten? Utifrån seniorens, professionens, verksamheten och den anhöriges perspektiv får vi konkreta exempel på resultat och nya frågor. SveDem Förbättring av demensvården i Värmland. Carina Stenmark och Susanne Norelius, Praktikertjänst i Karlstad BPSD- Arbetsätt som gör skillnad för den äldre och dess anhöriga. Eva Granvik, BPSD och Christina Grzechnik Mörk, läkare samt Roger Eriksson, anhörig med egen erfarenhet. Svenska Pallitativregistret tankar och resultat kring vård i livets slut. Monika Eriksson och Jerry Dahlberg, läkare Palliativ Medicin Alingsås Senior alert systematiskt och standardiserat arbetssätt minskar trycksår. Susanne Lundblad Senior Alert och Nina Sandgren, Lycksele kommun H) Hur kan vi tolka data för att skapa ännu bättre vård? LOKAL: STORA EVENTSALEN 2 MODERATOR: Bodil Klintberg, kansliet för Nationella Kvalitetsregister Mycket av informationen i Öppna jämförelser är hämtad från kvalitetsregister. Variationskällorna är många och det är viktigt att veta hur man kan använda variationen som underlag i beslut. Vilka analyser behövs? Hur kan man tolka data och variationen: över tid eller mellan olika organisatoriska enheter? Hur kan variationer i Öppna jämförelser och kvalitetsregister hjälpa till i förbättringsarbeten för ännu bättre vård? Så hanterar du variation. Källor, beskrivningar och fallgropar. Bo Bergman, Chalmers Hur jämföra äpplen och päron? Så ser öppna jämförelser ut i Sverige, nationellt och på kliniknivå. Fredrik Westander, SKL Hur tolkar vi variation? Birgitta Lindelius, Socialstyrelsen I) Hur kopplar vi forskningsresultat till bättre vård? LOKAL: STORA EVENTSALEN 4 MODERATOR: Bertil Lindahl, kansliet för Nationella Kvalitetsregister Det forskas mer och mer med stöd av kvalitetsregister och förhoppningen är att forskningsresultat ska få en konkret användning i verksamheten. Men hur tar vi vara på det vetenskapligt publicerade? Hur gör vi så att forskningsresultat återkopplas till verksamheten för att skapa bättre vård? Vad kan forskning göra för bättre vård? Bertil Lindahl Kliniskt utfall och måluppfyllelse för patienter med typ 2 diabetes och BMI 35 kg/m 2. En nationell studie av enheter med goda resultat. Soffia Gudbjörnsdottir och Lydia Lilja, Nationella Diabetes Registret Men hur gör vi då i praktiken? Tankar och erfarenheter från RCCs arbete. Lars Holmberg, RCC Uppsala Improvement science att tillämpa kunskap för att förbättra hälsa och vård. Johan Thor, The Jönköping Academy J) Är jämlik vård att göra ojämlikt? LOKAL: KONFERENSEN CAMP NOU MODERATOR: Marianne Granath, expert Jämlik vård Hur kan kvalitetsregister belysa ojämlik vård? Vilka frågor bör vi ställa? Hur ska materialet bearbetas och presenteras? Hur går man vidare när man fått resultat hur kan man med stöd av kvalitetsregister ge förslag på åtgärder för att minska ojämlik vård? Vad får ojämlik vård för konsekvenser? Bo Burström, Karolinska Institutet. Olika svårighetsgrad av psoriasis bland könen kan förklara ojämn vårdkonsumtion Marcus Schmitt-Egenolf, Umeå Universitet Kan vi se om det finns socioekonomiska skillnader inom cancervård? Gunilla Ringbäck Weitoft, Socialstyrelsen Är höftproteskirurgin i Sverige jämlik? Göran Garellick, Svenska höftprotesregistret Kan vi se om vårdgarantin påverkar återbesöksfrekvensen av diabetespatienter? Marianne Hanning, Socialstyrelsen. K) Patientmedverkan, vad ska patienterna med det till? LOKAL: STORA EVENTSALEN 1 MODERATOR: Sofia Kialt, kansliet för Nationella Kvalitetsregister Patientens medverkan är ett sätt att få in deras perspektiv och frågeställningar i arbetet men även en möjlighet att förbättra registren, vården och göra information tillgängligt för patienten. Men vilken medverkan vill patienten ha? Kan mätningar av patienternas upplevelser och tillfredsställelse ge oss bra information? Hur kan vi se öka patienternas möjlighet till att se sina resultat? E-hälsa, egenkontroll och patientdelaktighet, tillsammans utvecklar vi vården. Annika Alveflo, Västra Götalandsregionen Mätning av patienttillfredsställelse med och patientupplevelser av vården. Evalill Nilsson och Hanna Lindblom, PROM-center Diabetes ur patientens perspektiv, ser den ut så som vården ser den? Sixten Borg, Lunds Universitet/ Nationella Diabetesregistret Patienternas medverkan för att utveckla patientrapporterade utfallsmått. Maria Svedbo Engström, Högskolan Dalarna/ Nationella Diabetesregistret

8 PARALLELLA SEMINARIER Torsdag 10 oktober L) Hur dela och presentera data på ett bra sätt? LOKAL: STORA EVENTSALEN 1 MODERATOR: Åke Nilsson, kansliet för nationella kvalitetsregister Att presentera data överskådligt så att kvalitetsregister blir ett ännu bättre verktyg för forskning och förbättringar är ett av effektmålen för Nationella Kvalitetsregister. För att gör behöver vi veta vilket data som efterfrågas. Hur får man tillgång till data? Hur kan vi presentera och visualisera data så att den blir en gemensam korrekt utgångspunkt? Utan korrekt indata ingen korrekt utdata. Åke Nilsson Kontrollerad delning av registerdata. Pär Stattin och Christoffer Lagerros, Nationella Prostatacancerregistret Ledningskraftportalen presenterar kvalitetsdata från flera källor. Greger Fransson, Svenska Pallitativregistret Interaktivt kunskapsstöd för patienter och läkare i realtid. Staffan Lindblad, Svensk Reumatologis Kvalitetsregister Visualiserings- och analysplattform i Svenska MS-registret. Leszek Stawiarz och Håkan Eriksson M) Granskning och utvärdering av register, vad händer? LOKAL: STORA EVENTSALEN 2 MODERATOR: Inger Rising, QRC Registercentrum Stockholm Kvalitetsregister och kvalitetsregistersatsningen granskas och utvärderas från olika håll, och datainspektionen gör tillsynsbesök. Vad är det som utvärderas? Vilka krav har de på registren? Hur hanterar vi detta och vilka åtgärder kan vidtas? Hur ska kvalitetsregistersatsningen utvärderas? Joakim Ramsberg, Myndigheten för vårdanalys Vad är viktigt för våra tillsynsbesök? Victoria Söderqvist, Datainspektionen Efter datainspektionens tillsyn anpassning och utveckling av svenska ms-registret. Jan Hillert, Svenska MS registret. N) Patientrapporterade resultatmått, vad kan vården lära av det? LOKAL: STORA EVENTSALEN 3 MODERATOR: Margareta Kristenson, PROM-center Patienternas självrapporterade mått ger information som inte kan fångas med kliniska data, syftet kan vara att få systematisk kunskap om hälsan i en patientgrupp eller att jämföra olika behandlingars påverkan. Seminariet ger dig flera exempel på nyttan med patientrapporterade resultatmått och hur de kan användas för att förbättra vården. Hur PROM kan användas för att förbättra indikation för kataraktkirurgi. Mats Lundström PROM data som grund för utveckling av intensivvård. Folke Sjöberg Barn-PROM och förbättringsarbete i barndiabetesregistret. Christina Pettersson Ett nytt sätt att redovisa PROM variabler i Svenska Höftprotesregistret. Ola Rolfson O) Vilka positiva effekter finns med samkörning av registerdata? LOKAL: STORA EVENTSALEN 4 MODERATOR: Karl-Göran Thorngren, Skåne Kvalitetsregistercentrum För att få en bättre helhet över ett område krävs många gånger att vi kan komplettera de specifika resultat som kommer från kvalitetsregistren med andra register. Hur sambearbetar vi registerdata för att se täckningsgrad och underlätta validering? Vilka resultat får man fram genom samkörning? Finns skillnader i vård efter stroke och höftfraktur bland mest sjuka äldre i ordinärt och särskilt boende? Gudrun Jonasdottir Bergman, Socialstyrelsen Sambearbetning av register kan ge ökade kunskaper om de mest sjuka äldres situation. Anna Bennet, Socialstyrelsen Stora skillnader i långtidsöverlevnad efter stroke mellan diabetiker och icke-diabetiker. Marie Eriksson, Riks-Stroke Hur ansöker man om samkörningar? Lars Holm, Socialstyrelsen P) Det ska inte handla om tur LOKAL: LILLA EVENTSALEN 5 MODERATOR: Lise-Lotte Risö Bergerlind, Regionalt kunskapscentrum psykisk hälsa i Västra Götaland I projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister arbetar man för att öka användbarheten och patientnyttan med de Nationella Kvalitetsregistren inom psykiatrin. Under året genomför projektet i samarbete med Qulturum Det ska inte handla om tur! en lärandeseminarieserie där ledningsteam och förbättringsteam från hela landet deltar. I detta seminarium beskriver sju ledningsteam erfarenheter och arbetssätt där kvalitetsregister används i förbättringsarbete och kunskapsstyrning. Deltagande ledningsteam från Uppsala län, Jämtland, Sörmland, Västra Götaland, Värmland och Gotland. Workshop) Utveckling av omvårdnadsvariabler förbättrar kvalitetsregistren. LOKAL: KONFERENSEN CAMP NOU MODERATOR: Torie Palm Ernsäter, Svensk sjuksköterskeförening Det pågår ett intensivt arbete med att utveckla omvårdnadsvariabler som kan bidra till kvalitetsregistrens användbarhet i förbättringsarbete. Vi vill presentera de antagna generella omvårdnadsvariablerna samt specifika variabler som är under utarbetande förpersoner som vårdas för cancer samt för barn samt ta upp frågan om de har förslag på nya områden inom omvårdnad som variabler behöver utarbetas inom. MEDVERKANDE: Åsa Andersson Svensk sjuksköterskeförening, Maria Forsner Riksföreningen för barnsjukvård, Bodil Westman Sjuksköterskor i cancervård

9 MONTERUTSTÄLLNING Plats: Arenagången, Trapphuset, Konferensen Nationella Kvalitetsregister QRC Registercentrum Stockholm Registercentrum SYD Registercentrum Sydost / PROM-center Registercentrum Norr Registercentrum Västra Götaland Uppsala Clinical Research Center, UCR Svensk sjuksköterskeföreningen Socialstyrelsen Projektet Akka / KPP Sveriges Kommuner och Landsting Myndigheten för vårdanalys Projektet Bättre liv för sjuka äldre Projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister REGISTERTORG Plats: Arenagången, Trapphuset Kvalitetsregistret Senior alert SveDem, Svenska Demensregistret Svenska BPSD-registret Svenska Palliativregistret BUSA Nationellt Kvalitetsregister för behandlingsutvärdering för säkerställd ADHD Gynop, Nationellt kvalitetsregister för gynekologisk kirurgi Riks-Stroke, Nationella kvalitetsregistret för stroke Svenskt neonatalt kvalitetsregister (SNQ) (tidigare PNQn) Makularegistret Luftvägsregistret BOA-registret SNR, Svenskt Njurregister SWEDEHEART Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention NPCR Nationella prostatacancerregistret

10 POSTERUTSTÄLLNING Plats: Lilla Eventsalen, Konferensen ANDNINGSORGANEN 1) Luftvägsregistret LUFTVÄGSREGISTRET BARN OCH UNGDOM 2) Patientmedverkan i kvalitetsregister BARNNJURREGISTRET CANCER 3) Ett webbaserat kvalitetssäkringsinstrument för profylax mot och behandling av illamående och kräkningar vid cytostatikabehandling. SVENSKA EMESISREGISTRET 4) Återinläggning efter radikal prostatektomi. Rikstäckande, befolkningsbaserad studie. NATIONELLT REGISTER FÖR PENISCANCER 5) Whipple-resektioner vid malignitetsmisstanke i Sverige , pre- och postoperativa data. NATIONELLA REGISTRET FÖR TUMÖRER I PANKREAS OCH PERIAMPULLÄRT 6) Peniscancer: följsamhet till riktlinjer avseende lymfkörteldiagnostik i Sverige NATIONELLA KVALITETSREGIST- RET FÖR PENISCANCER 7) Information tillgänglig i kvalitetsregister för cancer visar att canceröverlevnaden i internationell jämförelse är hög i Sverige. KAROLINSKA INSTITUTET 8) Följsamhet för rekommenderad undersökning av portvaktskörtel vid tjocka melanom. En ny kvalitetsfaktor. REGIONALT CANCERCENTRUM SYDÖST KANSLI/ NATIONELLA MELANOMREGISTRET 9) Utveckling av PROM för implementering i bröstcancerregistret. NATIONELLA KVALITETSREGISTRET FÖR BRÖSTCANCER 10) Malignt hudmelanom hos unga vuxna: klinisk bild, handläggning och överlevnad. REGIONALT KVALITETSREGISTER FÖR MALIGNT HUDMELANOM I UPPSALA/ÖREBRO 11) Rapport från Nationella prostatacancerregistret i realtid online på INCA-plattformen NATIONELLA PROSTATACANCERREGISTRET CIRKULATIONSORGANEN 12) Förbättrar drogavgivande ballonger och stentar resultaten efter endovaskulär behandling av benartärsjukdom? SWEDEPAD 13) Dramatiskt minskad sårläkningstid och antibiotikabehandling då register används som strukturerat verktyg i den kliniska vardagen. RIKSSÅR 14) Socioekonomiska skillnader i behandling av ischemisk stroke, observationer från Riks-Stroke. UMEÅ UNIVERSITET 15) Förbättrade resultat för patienter som drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus en uppföljning från 1992 till SVENSKA HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSREGISTRET ENDOKRINA ORGANEN 16) Multifaktoriell intervention vid diabetes typ 2 LANDSTINGET SÖRMLAND ENDOKRINA 17) Multifaktoriell intervention vid diabetes typ 2 LANDSTINGET SÖRMLAND ENDOKRINA MAGE OCH TARM 18) Att studera heterogenitet i Crohns sjukdom med hjälp av registerdata. INSTITUTET FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSEKONOMI, LUND OCH MEDICINSK FAKULTET VID LUNDS UNIVERSITET OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI 19) Gynekologiskt opererade som fått vårdrelaterade skador ersatta via LÖF, kan de identifieras i registret? NATIONELLA KVALI- TETSREGISTRET INOM GYNEKOLOGISK KIRURGI 20) Inkontinenskirurgi hos äldre ger det också goda resultat? INKONTINENSDELEN AV GYNOP-REGISTRET 21) Barn med mycket låg födelsevikt (<1500 g): En populationsbaserad jämförelse av morbiditet och mortalitet mellan Kanada och Sverige. SNQ (SVENSKT NEONATALT KVALITETS- REGISTER), REGISTERCENTRUM NORR 22) Är patienterna välinformerade inför en gynekologisk operation? NORRLANDS UNI- VERSITETSSJUKHUS UMEÅ, GYNOP-REGISTRET 23) Graviditetsdata Hur bra är kvaliteten? SOCIALSTYRELSEN 24) Mödrahälsovårdsregistret Validitets och användarstudie MÖDRAHÄLSOVÅRDSRE- GISTRET, UCR 25) Vill man något så händer något. Från 10 till 50 % vaginala hysterektomier på tre år. KVINNOKLINIKEN NORRLANDS UNIVERSITETS- SJUKHUS UMEÅ 26) Vårdtid: Blir vi bättre, när siffrorna visar att det behövs? GYNOP-REGISTRET RÖRELSEORGANEN 27) Varför är vissa patienter inte nöjda med resultatet ett år efter höftprotesoperation? SVENSKA HÖFTPROTESREGISTRET 28) Förstärkning på Gotland tack vare goda siffror från BOAregistret HSF, HABREHAB SJUKGYMNASTMOTTAGNING PRIMÄRVÅRDEN VISBY 29) Smärtregister i klinisk verksamhet. NATIONELLA REGISTRET ÖVER SMÄRT- REHABILITERING (NRS)

11 TANDVÅRD 30) Modell för systematiskt förbättringsarbete med utgångspunkt från registerdata i SKaPa. SKAPA/ LANDSTINGEN I VÄRMLAND, JÖNKÖPING OCH ÖSTERGÖTLAND ÖVRIGT 31) Pilottest av kvalitetsindikatorer inom omvårdnad i barnsjukvården. RIKSFÖRENINGEN FÖR BARNSJUKSKÖTERSKOR 32) Hinder och möjligheter för kvalitetsförbättring en flernivåstudie av nationella kvalitetsregister. UPPSALA UNIVERSITET 33) Ett sjukhus speglat genom nationella kvalitetsregister. SOPHIAHEMMET HÖGSKOLA, SOPHIAHEMMET SJUKHUS 34) Pragmatisk modell för arbetet med uppföljning av medicinska resultat. LANDSTINGET SÖRMLAND 35) Implementering av kvalitetsregister i sjuksköterskeutbildningen. MITTUNIVERSITETET, AVDELNINGEN FÖR OMVÅRDNAD ÖSTERSUND 36) Skillnader i estimerad och uppmätt njurfunktion (egfr) vid avancerad njursvikt en registerstudie från SNR-CKD. SVENSKT NJURREGISTER (SNR) 37) Svenska registret för Terapeutisk Aferes (TA) integrerat med internationellt register. REGISTRET FÖR TERAPEUTISK AFERES 38) KPP Vård som bygger på kunskap. PROJEKT AKKA /SKL BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE 39) Kvalitetsregister bidrar till förbättringsarbete och lärande. BPSD-REGISTRET 40) Hjärtsviktpatienter en eftersatt grupp inom den palliativa vården. PALLIATIVREGISTRET 41) Verksamhetsbesök för journalgranskning kan ge så mycket mer. SVENSKA PALLIATIV- REGISTRET 42) Appar för bedömning av smärta hos dementa och för munhälsa ett nytt verktyg för undersköterskor. SVENSKA PALLIATIV- REGISTRET 43) Dödlighet bland patienter med demenssjukdomar: en studie av patienter i SveDem. SVENSKA DEMENSREGISTRET 44) Friskare Linneor i Älmhults kommun! ÄLMHULTS KOMMUN ) Nationellt kunskapsstöd för god vård i livets slutskede. SOCIALSTYRELSEN BÄTTRE PSYKIATRISK VÅRD MED KVALITETSREGISTER 46) Könsskillnader i behandling av bipolära patienter i Sverige. SAHLGRENSKA AKADEMIN, GÖTEBORGSUNIVERSITET/ BIPOLÄR 47) Möjligheter för systematiskt användande av kvalitetsregister inom psykiatrin- Psykiatri. NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 48) Integration av journal och kvalitetsregister inom psykiatrin. KVALITETREGISTER ECT 49) Litium efter Elektrokonvulsiv terapi. KVALITETSREGISTER ECT 50) Uni- och multimodal behandling för patienter med ADHD. KAROLINSKA INSTITU- TET OCH CENTRUM FÖR PSYKIATRIFORSKNING 51) Projekt Akka Användbara kvalitetsoch kostnadsanalyser. PROJEKT AKKA /SKL LÄRANDESPÅR 52) Tillsammans når vi längre! PROJEKTET LÄRMODELLER

12 KARTA Fika/ Lunch ARENAGÅNGEN Monterutställning Registertorg STORA EVENTSALEN Plenum Seminarierum 1, 2, 3, 4 Informationsdisk TRAPP- HUSET Registertorg Garderob Ingång LILLA EVENTSALEN Seminarierum 5 Posterutställning Seminarierum Camp Nou Föreläsarrum KONFERENSEN Lunch

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister NYTTAN #2014 En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister INTERVJU De psykiatriska kvalitetsregistren är på väg att bli användbara verktyg för största patientnytta. Det säger

Läs mer

HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER. Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan

HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER. Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan Handbok för utveckling av kvalitetsregister text: Registercentrum Syd, Karlskrona

Läs mer

Handbok. för start och utveckling av kvalitetsregister. andra upplagan

Handbok. för start och utveckling av kvalitetsregister. andra upplagan andra upplagan Handbok för start och utveckling av kvalitetsregister Framtagen av EyeNet Sweden 2009 på uppdrag av Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister Innehåll Förord 3 Bakgrund 5 Framgångsfaktorer

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Patientrapporterade utfallsmått (PROM) i kvalitetsregister för långvariga sjukdomstillstånd. Generella mått och indikatorer - utvecklingsförslag

Patientrapporterade utfallsmått (PROM) i kvalitetsregister för långvariga sjukdomstillstånd. Generella mått och indikatorer - utvecklingsförslag Patientrapporterade utfallsmått (PROM) i kvalitetsregister för långvariga sjukdomstillstånd Generella mått och indikatorer - utvecklingsförslag Rekommendationerna i denna rapport är baserade på en omfattande

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 med verksamhetsplanering 2014

Verksamhetsberättelse 2013 med verksamhetsplanering 2014 Verksamhetsberättelse 2013 med verksamhetsplanering 2014 2014-03-26 Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) har under 2013 fortsatt utvecklas via en mångfald aktiviteter, som beskrivs nedan. Styrgruppen

Läs mer

BOA-registret, NKR14-174

BOA-registret, NKR14-174 BOA-registret, NKR14-174 BOA-registret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att den lätt kan

Läs mer

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister PM 2013:1 Satsningen på Nationella Kvalitetsregister Tidiga iakttagelser av läget i satsningen 2013 Vårdanalys PM-serie Myndigheten för vårdanalys produkter redovisas i olika serier. Vårdanalys analyser,

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

Nya vägar mot framtidens psykiatri

Nya vägar mot framtidens psykiatri Nya vägar mot framtidens psykiatri I USB-minnet hittar du material från projektet Bättre vård mindre tvång Rör mig annars dör jag Varken inom psykiatrin eller i samband med olika satsningar har heldygnsvården

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002

RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002 RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002 RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister) Steg 1 - Återkoppling till deltagande verksamheter Finns webbmodul för utdata som individuella kliniker kan

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsrapport 2009

Hälso- och sjukvårdsrapport 2009 Hälso- och sjukvårdsrapport 2009 ISBN 978-91-978065-9-6 Artikelnr 2009-126-72 Omslag Foto Socialstyrelsen/Fhebe Hjälm Bleking Bildreportage, Hans-Peter Blom Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra

Läs mer

Kartläggning av Nationella Kvalitetsregister ur ett fysioterapeutiskt perspektiv:

Kartläggning av Nationella Kvalitetsregister ur ett fysioterapeutiskt perspektiv: Kartläggning av Nationella Kvalitetsregister ur ett fysioterapeutiskt perspektiv: En förstudie 1 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Kvalitetsregister- en kort historik... 4 Vad registreras

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Ta del av goda exempel, framgångsfaktorer och värdefulla tips! Dokumentation från Kvalitetsregisterkonferensen 10 april 2014 på Parken i Härnösand. 1 INNEHÅLL Innehåll Om satsningen

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård

Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård 2015 Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård INNEHÅLL Lite bättre varje dag... 5 God och trygg vård... 6 Kvalitetsmått inom primärvården... 9 De största folksjukdomarna... 11 Mäta och följa upp

Läs mer

FoUU-chefen har ordet

FoUU-chefen har ordet Nr 3 december 2012 I det här numret 1 FoUU-chefen har ordet 2 Konferensinbjudan 3 Temaåret 2012 5 Ippi-projektet 9 Fortsatt satsning på teknik för äldre 11 Bättre liv för de mest sjuka äldre - Norrtäljes

Läs mer

5 SKRÄDDARSYDDA SPÅR PROGRAM 15 16 OKTOBER 2015. www.gothiafortbildning.se/ao-dagarna ARRANGERAS I ÅR FÖR FJORTONDE GÅNGEN!

5 SKRÄDDARSYDDA SPÅR PROGRAM 15 16 OKTOBER 2015. www.gothiafortbildning.se/ao-dagarna ARRANGERAS I ÅR FÖR FJORTONDE GÅNGEN! ARRANGERAS I ÅR FÖR FJORTONDE GÅNGEN! TEMA: Att främja det friska 15 16 OKTOBER 2015 PROGRAM 5 SKRÄDDARSYDDA SPÅR Välj de föreläsningar som passar dig! Frivillig kvällsaktivitet på Oscarsteatern: LADYKILLERS

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2010 2012 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD DELRAPPORT 8 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården 1 Innehåll

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

En mer jämlik vård är möjlig

En mer jämlik vård är möjlig Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande Vårdanalys har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Men alla skillnader som

Läs mer

Famnas forum för ledarskap och kvalitet i vård och social omsorg 4 juni 2013 Ersta konferens, Stockholm

Famnas forum för ledarskap och kvalitet i vård och social omsorg 4 juni 2013 Ersta konferens, Stockholm Famnas forum för ledarskap och kvalitet i vård och social omsorg 4 juni 2013 Ersta konferens, Stockholm Tillsammans tar vi nya steg i vårdens och omsorgens utveckling Hur utvecklar vi vårdens och omsorgens

Läs mer

Det akademiska vårdboendet

Det akademiska vårdboendet Det akademiska vårdboendet Stureby vård- och omsorgsboende Stureby vård- och omsorgsboende Tussmötevägen 175 122 64 Enskede Telefon 08-508 160 07 Hyresgäster På Stureby bor cirka 200 äldre personer, de

Läs mer

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Ledande frågor 13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel Karlsson och Per Gunnar Holmgren &1 Vi kan styra

Läs mer

CANCERVÅRDEN. Inför Onkologidagarna. Extranummer. Rapport från EONS-9 & Sjuksköterskedagarna. Sjuksköterskor i Cancervård

CANCERVÅRDEN. Inför Onkologidagarna. Extranummer. Rapport från EONS-9 & Sjuksköterskedagarna. Sjuksköterskor i Cancervård RAPPORT // CILLA WÄNDEL Från EONS-9 i Istanbul, sid 11. RAPPORT // MARIA ROOS Från sjuksköterskedagarna, sid 6. Extranummer Inför Onkologidagarna Rapport från EONS-9 & Sjuksköterskedagarna Sjuksköterskor

Läs mer

öppna jämförelser 2013 Hälso- och sjukvård Jämförelser mellan landsting

öppna jämförelser 2013 Hälso- och sjukvård Jämförelser mellan landsting öppna jämförelser 2013 Hälso- och sjukvård Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser 2013 Hälso- och sjukvård JÄMFÖRELSER MELLAN LANDSTING Du får gärna citera rapportens texter eller diagram om du

Läs mer