Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "............................................."

Transkript

1

2 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN 2013! Nationella Kvalitetsregisterkonferensen är en samlingsplats för dig som arbetar med och använder kvalitetsregister och i år samlas runt 800 personer här på Sveriges Nationalarena. Konferensen är en möjlighet för erfarenhetsutbyte och mer kunskap och ger dig praktiska idéer och inspirerande föreläsningar om hur vi använder registren i patientnära förbättringsarbeten och i kunskapsstyrning. Vi diskuterar också hur forskning med registerdata bidrar till ny kunskap, och ger dig de senaste nyheterna som berör kvalitetsregister. Vi har även till denna konferens bjudit in morgondagens användare i ett separat Lärandespår. Blivande sjuksköterskor, vårdadministratörer, läkare, arbetsterapeuter med flera deltar i konferensen och gör sammanfattningar av våra seminarier. Vi vill främja ett interprofessionellt perspektiv på hur kvalitetsregister kan användas i utbildningen och även i verksamheterna. Ansvarig är Kvalitetsregisterkonferensen, Samverkansprojektet Lärmodeller och Nationell Plattform för förbättringskunskap, samt studentorganisationer och lärosäten. Det är tack vare er som besöker konferensen, som ställer ut med postrar, montrar och registertorg och är föreläsare som konferensen är så populär. Tack för att ni är med och förbättrar vården med hjälp av kvalitetsregister!

3 PRAKTISK INFORMATION Förutom våra plenumföreläsningar och seminarier kan du få mer information och inspiration i vår monterutställning och våra registertorg i Arenagången, Trapphuset och Konferensen. Vår posterutställning med goda exempel hittar du i Konferensen och Lilla Eventsalen. Möteslounge Vi välkomnar dig till vår möteslounge i Konferensen den 9 oktober mellan Här kan du köpa dig något att dricka och vi bjuder på tilltugg. Vårt virtuella kontor hittar du också i Konferensen, sal San Siro. Har du beställt hotellrum finns din nyckel i receptionen på hotellet. Middag De av er som valt att gå på middag på kvällen den 9 oktober är sedan välkommen till Stora Eventsalen kl Då serverar vi en tvårättersmiddag och vin/öl/alkoholfri dryck med underhållning av gruppen Made in Sweden. Twitter Vi finns på twitter #kvalreg13 Om du inte har twitter ladda ner twitterappen till din telefon via App-store eller PlayButik eller gå till twitter.com på din dator. sms Du kan även sms:a frågor till Skriv kvalreg följt av mellanslag innan ditt meddelande. Informationsdisk Har du några frågor vänder du dig till vår informationsdisk som finns vid ingången till Arenagången. Arbetsgrupp Programmet för konferensen har bland annat tagits fram med hjälp av en arbetsgrupp med representanter från Socialstyrelsen, Svensk Sjuksköterskeförening, Svenska Läkarsällskapet, QRC Registercentrum Stockholm samt företrädare från kvalitetsregister. Projektledare är Åsa Agerbring. Uppdragsgivare av Kvalitetsregisterkonferensen är Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister.

4 PROGRAM Onsdag 9 oktober FRÅN 8.30 REGISTRERING OCH KAFFE PLENUM LOKAL: STORA EVENTSALEN Med röster från världen Sverige registercenter registerhållare klinisk verksamhet personal patient får vi olika tankar och perspektiv hur kvalitetsregister förbättrar vården. Rätt bemötande gör hela skillnaden! Anna Bergholtz, moderator, journalist, filmrecensent, patient och kallas även för the blindchick Välkommen! Hur ser kvalitetsregisters roll ut nationellt? Henrik Almkvist, ordförande beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister Lena Furmark, statssekreterare Socialdepartementet Vad händer i våra projekt? Vad händer hos våra register? Bodil Klintberg, chef kansliet för Nationella Kvalitetsregister samt inbjudna registerhållare och verksamhetsansvariga LUNCH LOKAL: ARENAGÅNGEN, TRAPPHUSET OCH KONFERENSEN Passa på att besöka montrar, registertorg och posterutställningen PARALLELLA SEMINARIER A) Kan kvalitetsregister styra vården? LOKAL: STORA EVENTSALEN 1 B) Hur hittar jag mitt sätt att driva förbättringsarbete? LOKAL: STORA EVENTSALEN 3 C) Ta språnget över kunskapsluckorna och ta vara på möjligheterna! LOKAL: KONFERENSEN CAMP NOU D) Hur bra kvalitet är det på registerdata? LOKAL: STORA EVENTSALEN 2 E) Patientnytta och jämlik vård med psykiatriska kvalitetsregister LOKAL: LILLA EVENTSALEN FIKA LOKAL: ARENAGÅNGEN, TRAPPHUSET OCH KONFERENSEN Passa på att besöka montrar, registertorg och posterutställningen PARALLELLA SEMINARIER F) Hur många register kan vi ha? LOKAL: LILLA EVENTSALEN 5 G) Vad händer när vi fått resultaten? LOKAL: STORA EVENTSALEN 3 H) Hur kan vi tolka och använda data för att skapa ännu bättre vård? LOKAL: STORA EVENTSALEN 2 I) Hur kopplar vi forskningsresultat till bättre vård? LOKAL: STORA EVENTSALEN 4 J) Är jämlik vård att göra ojämlikt? LOKAL: KONFERENSEN CAMP NOU K) Patientmedverkan, vad ska patienten med det till? LOKAL: STORA EVENTSALEN EGEN TID LOKAL: KONFERENSEN Tid som kan spenderas i vår möteslounge, i vårt virtuella kontor eller på ditt hotellrum MIDDAG LOKAL: STORA EVENTSALEN För dig som bokat det. Fortsätt umgås med kollegor över en bit mat.

5 PROGRAM Torsdag 10 oktober PLENUM LOKAL: STORA EVENTSALEN Vi tillsammans! Nationalarenan till ära så har vi bjudit in en av Sveriges mest kända fotbollstränare, Tommy Söderberg, som berättar om laget, individen, samarbete och mål. Med ett stort hjärta delar han med sig av sina år med Zlatan, Henke och alla andra stjärnor. Föreläsningen avslutas med reflektion och frågor från inbjudna gäster och publik hur får vi fler att känna sig delaktiga i arbetet att förbättra vården med kvalitetsregister? FIKA LOKAL: ARENAGÅNGEN, TRAPPHUSET OCH KONFERENSEn Passa på att besöka montrar, registertorg och posterutställningen PLENUM LOKAL: STORA EVENTSALEN Projekt 4D forskningsresultat ska snabbare omsättas till nya behandlingar Catarina Andersson Forsman, hälso- och sjukvårdsdirektör Stockholms läns landsting och Kerstin Tham, professor och prorektor Karolinska Institutet Koll på läget så vill vi öka användningen av kvalitetsregister för användare och verksamhetschefer Peter Hedman, UCR Uppsala Clinical Research Center Nationella programråd samverkar nationellt för en mer jämlik och kunskapsbaserad diabetesvård Marie Lawrence, Tony Holm, Sophia Björk och Mats Bojestig Årets postervinnare! LUNCH LOKAL: ARENAGÅNGEN, TRAPPHUSET OCH KONFERENSEN Passa på att besöka montrar, registertorg och posterutställningen EXTRAINSATT LUNCHSEMINARIUM LOKAL: STORA EVENTSALEN 3 TAG MED DIN LUNCH TILL SEMINARIELOKALEN! Mätningar för kvalitetsförbättring i hälso- och sjukvård vad kan Sverige lära? Tillväxtanalys har på uppdrag av Socialdepartementet utfört en internationell studie om mätningar inom hälso- och sjukvård i flera intressanta länder. De viktigaste resultaten diskuteras, inklusive utmaningar vad gäller bland annat datainsamling, deltagande, integritet och användande av data. Martin Wikström och Andreas-Muranyi-Scheut, Tillväxtanalys PARALLELLA SEMINARIER L) Hur dela och presentera data på ett bra sätt? LOKAL: STORA EVENTSALEN 1 M) Granskning och utvärdering av register, vad händer? LOKAL: STORA EVENTSALEN 2 N) Patientrapporterade utfallsmått, vad kan vården lära av det? LOKAL: STORA EVENTSALEN 3 O) Vilka positiva effekter finns med samkörning av registerdata? LOKAL: STORA EVENTSALEN 4 P) Det ska inte handla om tur. LOKAL: LILLA EVENTSALEN 5 WORKSHOP) Utveckling av omvårdnadsvariabler förbättrar kvalitetsregistren. LOKAL: KONFERENSEN CAMP NOU AVSLUTSMINGEL LOKAL: STORA EVENTSALEN Vad tar vi med oss från dagarna?

6 PARALLELLA SEMINARIER Onsdag 9 oktober A) Kan kvalitetsregister styra vården? LOKAL: STORA EVENTSALEN 1 MODERATOR: Sven Oredsson, Region Skåne Visionen för Nationella Kvalitetsregistren är bland annat att de används integrerat och aktivt av svensk hälso- och sjukvård för kunskapsstyrning- men hur? Hur får vi en mer kunskapsbaserad och god vård? Hur kan kvalitetsregistren användas för komparativa studier för att analysera produktivitet och uppföljning av behandlingsmetoder? Hur kan organisering påverka aktiviteter och drivkrafter i förbättringsarbetet? Från ekonomistyrning till kunskapsstyrning. Sven Oredsson, Region Skåne Kvalitetsregistrens roll i kunskapsstyrning. Marie Lawrence, Socialstyrelsen, Tony Holm och Sophia Björk, SKL och Mats Bojestig, Landstinget i Jönköpings län. Jämförelse av kvalitet och kostnader baserat på kvalitetsregister. Clas Rehnberg, Karolinska Institutet Från kvalitetsregister till bättre vård och omsorg, komplexitetens utmaning. Beatrix Algurén, Klas Gäre och Boel Andersson Gäre Högskolan Jönköping B) Hur hittar jag mitt sätt att driva förbättringsarbete? LOKAL: STORA EVENTSALEN 3 MODERATOR: Marie Källman, kansliet för Nationella Kvalitetsregister Att bedriva verksamhetsnära förbättringsarbeten där kvalitetsregister används som underlag blir mer och mer vanligt. Men vad ska jag tänka på i mitt förbättringsarbete? Vilka frågeställningar ska jag ta hänsyn till? Hur kan man organisera sig för att få bästa resultat? Hur hittar jag mitt sätt att driva förbättringsarbeten? Innan, under och efter. Vad ska man tänka på i förbättringsarbetet? Marie Källman Goda resultat av systematiskt förbättringsarbete. Karin Åkesson, SWEDIABKIDS/ Barn-ungdomskliniken Linköping Teamcoaching i förbättringsarbetet ger bättre resultat. Anette Peterson, Anette Nilsson, Marjorie Godfrey, Qulturum Jönköping. C) Ta språnget över kunskapsluckorna och ta vara på möjligheterna! LOKAL: KONFERENSEN CAMP NOU MODERATOR: Annika Nordin, Nationella plattformen för förbättringskunskap En presentation av kunskapsluckor, men också idéer om hur kvalitetsregister, lärosäten och verksamheter kan växla upp förbättringsarbetet med hjälp av kvalitetsregister. Hur får vi studenter att delta i interprofessionella team i förbättrings- och patientsäkerhetsarbete vid kliniker och vårdcentraler. Seminariet är interaktivt och vänder sig till dig som vill hitta flera angreppssätt för att kunna dra nytta av kvalitetsregister. Projektet Lärmodeller, hur kan kunskap om kvalitetsregister integreras i utbildningar i förbättringskunskap? Annika Nordin, Bo Bergman och Torie Palm Ernsäter, Nationella plattformen för förbättringskunskap. Studenter som deltar i vårdens förbättringsarbete använder kvalitetsregister. Ebba Berglund Landstinget Östergötland och Johanna Dahlberg, Hälsouniversitetet Linköping D) Hur bra kvalitet är det på registerdata? LOKAL: STORA EVENTSALEN 2 MODERATOR: Birgitta Stegmayr, Norrlands Universitetssjukhus Hög nivå på datakvaliteten och täckningsgrad i kvalitetsregister är en förutsättning för att registren ska ge oss korrekt information. Vad görs för att säkerställa kvaliteten och få informationen i registren komplett och korrekt? Vilka problem och möjligheter finns i det kvalitetsarbetet som görs? Handbok för monitorering och validering av kvalitetsregisterdata. Birgitta Stegmayr Resultat och slutsatser av utförda täckningsgradsjämförelser mellan kvalitetsregistren och Socialstyrelsen register. Marcus Gry, Socialstyrelsen Riks-Strokes valideringsprogram. Anna Söderholm, Riks-Stroke Validering av datakvalitet i Svenska knäprotesregistren. Annette W-Dahl, Svenska Knäprotesregistret Verktyg för validering av kvalitetsregisterdata, Aldana Rosso, Registercentrum Syd E) Patientnytta och jämlik vård med psykiatriska kvalitetsregister LOKAL: LILLA EVENTSALEN 5 MODERATOR: Lise-Lotte Risö Bergerlind, regionalt kunskapscentrum psykisk hälsa i Västra Götaland Projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister arbetar för att öka användbarheten och patientnyttan med de Nationella Kvalitetsregistren inom psykiatrin. Vad är nytta ur patientens perspektiv och hur optimerar vi patientnyttan? Mest patientnytta för pengarna? Projekt Akka siktar på användbara kvalitets- och kostnadsanalyser. Andreas Gremyr Hur kan kvalitetsregister minska stigmatisering? Presentation av avhandling om ECT. Axel Nordenskjöld Film: Jämlik vård med hjälp av kvalitetsregister Stärk patienten genom att göra denne delaktig i behandlingen. Jimmie Trevett Ökad patientsäkerhet, mer jämlik vård och verksamhetsnära forskning med hjälp av kvalitetsregister BipoläR Är vi där? Kristina Lindwall Sundel

7 Onsdag 9 oktober F) Hur många register kan vi ha? LOKAL: LILLA EVENTSALEN 5 MODERATOR: Jonas Lekander, Registercentrum Västra Götaland Idag slår fler register ihop sig eller gör gemensamma insatser för att på så sätt göra det enklare för användarna. Vad ska man ta hänsyn till när man vill skapa ett register av flera? Hur ser samarbete och förbättringsmöjligheter ut? Vilka vägar finns för att hålla ihop ett medicinskt område och kunna registrera i flera register samtidigt? Fler föreläsare tillkommer. Tre register blir ett, det nya graviditetsregistret. Olof Stephansson och Gösta Hiller Nationella primärvårdsregistret, ett verktyg för förbättringsarbete på vårdcentraler. Eva Arvidsson och Malin André Gynop sju självständiga och samordnade register i en gemensam organisation. Mats Löfgren G) Vad händer när vi fått resultaten? LOKAL: STORA EVENTSALEN 3 MODERATOR: Maj Rom och Ejja Häman Aktell, Bättre liv för sjuka äldre I projektet Bättre liv för sjuka äldre börjar man få resultat från hur användningen av kvalitetsregistren SweDem, Senior Alert, Svenska Palliativregistret och BPSD förbättrar vården. Men resultat väcker också frågor. Hur får vi engagerade medarbetare, hur gör vi senioren delaktig och hur fortsätter vi ifrågasätta och förbättra verksamheten? Utifrån seniorens, professionens, verksamheten och den anhöriges perspektiv får vi konkreta exempel på resultat och nya frågor. SveDem Förbättring av demensvården i Värmland. Carina Stenmark och Susanne Norelius, Praktikertjänst i Karlstad BPSD- Arbetsätt som gör skillnad för den äldre och dess anhöriga. Eva Granvik, BPSD och Christina Grzechnik Mörk, läkare samt Roger Eriksson, anhörig med egen erfarenhet. Svenska Pallitativregistret tankar och resultat kring vård i livets slut. Monika Eriksson och Jerry Dahlberg, läkare Palliativ Medicin Alingsås Senior alert systematiskt och standardiserat arbetssätt minskar trycksår. Susanne Lundblad Senior Alert och Nina Sandgren, Lycksele kommun H) Hur kan vi tolka data för att skapa ännu bättre vård? LOKAL: STORA EVENTSALEN 2 MODERATOR: Bodil Klintberg, kansliet för Nationella Kvalitetsregister Mycket av informationen i Öppna jämförelser är hämtad från kvalitetsregister. Variationskällorna är många och det är viktigt att veta hur man kan använda variationen som underlag i beslut. Vilka analyser behövs? Hur kan man tolka data och variationen: över tid eller mellan olika organisatoriska enheter? Hur kan variationer i Öppna jämförelser och kvalitetsregister hjälpa till i förbättringsarbeten för ännu bättre vård? Så hanterar du variation. Källor, beskrivningar och fallgropar. Bo Bergman, Chalmers Hur jämföra äpplen och päron? Så ser öppna jämförelser ut i Sverige, nationellt och på kliniknivå. Fredrik Westander, SKL Hur tolkar vi variation? Birgitta Lindelius, Socialstyrelsen I) Hur kopplar vi forskningsresultat till bättre vård? LOKAL: STORA EVENTSALEN 4 MODERATOR: Bertil Lindahl, kansliet för Nationella Kvalitetsregister Det forskas mer och mer med stöd av kvalitetsregister och förhoppningen är att forskningsresultat ska få en konkret användning i verksamheten. Men hur tar vi vara på det vetenskapligt publicerade? Hur gör vi så att forskningsresultat återkopplas till verksamheten för att skapa bättre vård? Vad kan forskning göra för bättre vård? Bertil Lindahl Kliniskt utfall och måluppfyllelse för patienter med typ 2 diabetes och BMI 35 kg/m 2. En nationell studie av enheter med goda resultat. Soffia Gudbjörnsdottir och Lydia Lilja, Nationella Diabetes Registret Men hur gör vi då i praktiken? Tankar och erfarenheter från RCCs arbete. Lars Holmberg, RCC Uppsala Improvement science att tillämpa kunskap för att förbättra hälsa och vård. Johan Thor, The Jönköping Academy J) Är jämlik vård att göra ojämlikt? LOKAL: KONFERENSEN CAMP NOU MODERATOR: Marianne Granath, expert Jämlik vård Hur kan kvalitetsregister belysa ojämlik vård? Vilka frågor bör vi ställa? Hur ska materialet bearbetas och presenteras? Hur går man vidare när man fått resultat hur kan man med stöd av kvalitetsregister ge förslag på åtgärder för att minska ojämlik vård? Vad får ojämlik vård för konsekvenser? Bo Burström, Karolinska Institutet. Olika svårighetsgrad av psoriasis bland könen kan förklara ojämn vårdkonsumtion Marcus Schmitt-Egenolf, Umeå Universitet Kan vi se om det finns socioekonomiska skillnader inom cancervård? Gunilla Ringbäck Weitoft, Socialstyrelsen Är höftproteskirurgin i Sverige jämlik? Göran Garellick, Svenska höftprotesregistret Kan vi se om vårdgarantin påverkar återbesöksfrekvensen av diabetespatienter? Marianne Hanning, Socialstyrelsen. K) Patientmedverkan, vad ska patienterna med det till? LOKAL: STORA EVENTSALEN 1 MODERATOR: Sofia Kialt, kansliet för Nationella Kvalitetsregister Patientens medverkan är ett sätt att få in deras perspektiv och frågeställningar i arbetet men även en möjlighet att förbättra registren, vården och göra information tillgängligt för patienten. Men vilken medverkan vill patienten ha? Kan mätningar av patienternas upplevelser och tillfredsställelse ge oss bra information? Hur kan vi se öka patienternas möjlighet till att se sina resultat? E-hälsa, egenkontroll och patientdelaktighet, tillsammans utvecklar vi vården. Annika Alveflo, Västra Götalandsregionen Mätning av patienttillfredsställelse med och patientupplevelser av vården. Evalill Nilsson och Hanna Lindblom, PROM-center Diabetes ur patientens perspektiv, ser den ut så som vården ser den? Sixten Borg, Lunds Universitet/ Nationella Diabetesregistret Patienternas medverkan för att utveckla patientrapporterade utfallsmått. Maria Svedbo Engström, Högskolan Dalarna/ Nationella Diabetesregistret

8 PARALLELLA SEMINARIER Torsdag 10 oktober L) Hur dela och presentera data på ett bra sätt? LOKAL: STORA EVENTSALEN 1 MODERATOR: Åke Nilsson, kansliet för nationella kvalitetsregister Att presentera data överskådligt så att kvalitetsregister blir ett ännu bättre verktyg för forskning och förbättringar är ett av effektmålen för Nationella Kvalitetsregister. För att gör behöver vi veta vilket data som efterfrågas. Hur får man tillgång till data? Hur kan vi presentera och visualisera data så att den blir en gemensam korrekt utgångspunkt? Utan korrekt indata ingen korrekt utdata. Åke Nilsson Kontrollerad delning av registerdata. Pär Stattin och Christoffer Lagerros, Nationella Prostatacancerregistret Ledningskraftportalen presenterar kvalitetsdata från flera källor. Greger Fransson, Svenska Pallitativregistret Interaktivt kunskapsstöd för patienter och läkare i realtid. Staffan Lindblad, Svensk Reumatologis Kvalitetsregister Visualiserings- och analysplattform i Svenska MS-registret. Leszek Stawiarz och Håkan Eriksson M) Granskning och utvärdering av register, vad händer? LOKAL: STORA EVENTSALEN 2 MODERATOR: Inger Rising, QRC Registercentrum Stockholm Kvalitetsregister och kvalitetsregistersatsningen granskas och utvärderas från olika håll, och datainspektionen gör tillsynsbesök. Vad är det som utvärderas? Vilka krav har de på registren? Hur hanterar vi detta och vilka åtgärder kan vidtas? Hur ska kvalitetsregistersatsningen utvärderas? Joakim Ramsberg, Myndigheten för vårdanalys Vad är viktigt för våra tillsynsbesök? Victoria Söderqvist, Datainspektionen Efter datainspektionens tillsyn anpassning och utveckling av svenska ms-registret. Jan Hillert, Svenska MS registret. N) Patientrapporterade resultatmått, vad kan vården lära av det? LOKAL: STORA EVENTSALEN 3 MODERATOR: Margareta Kristenson, PROM-center Patienternas självrapporterade mått ger information som inte kan fångas med kliniska data, syftet kan vara att få systematisk kunskap om hälsan i en patientgrupp eller att jämföra olika behandlingars påverkan. Seminariet ger dig flera exempel på nyttan med patientrapporterade resultatmått och hur de kan användas för att förbättra vården. Hur PROM kan användas för att förbättra indikation för kataraktkirurgi. Mats Lundström PROM data som grund för utveckling av intensivvård. Folke Sjöberg Barn-PROM och förbättringsarbete i barndiabetesregistret. Christina Pettersson Ett nytt sätt att redovisa PROM variabler i Svenska Höftprotesregistret. Ola Rolfson O) Vilka positiva effekter finns med samkörning av registerdata? LOKAL: STORA EVENTSALEN 4 MODERATOR: Karl-Göran Thorngren, Skåne Kvalitetsregistercentrum För att få en bättre helhet över ett område krävs många gånger att vi kan komplettera de specifika resultat som kommer från kvalitetsregistren med andra register. Hur sambearbetar vi registerdata för att se täckningsgrad och underlätta validering? Vilka resultat får man fram genom samkörning? Finns skillnader i vård efter stroke och höftfraktur bland mest sjuka äldre i ordinärt och särskilt boende? Gudrun Jonasdottir Bergman, Socialstyrelsen Sambearbetning av register kan ge ökade kunskaper om de mest sjuka äldres situation. Anna Bennet, Socialstyrelsen Stora skillnader i långtidsöverlevnad efter stroke mellan diabetiker och icke-diabetiker. Marie Eriksson, Riks-Stroke Hur ansöker man om samkörningar? Lars Holm, Socialstyrelsen P) Det ska inte handla om tur LOKAL: LILLA EVENTSALEN 5 MODERATOR: Lise-Lotte Risö Bergerlind, Regionalt kunskapscentrum psykisk hälsa i Västra Götaland I projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister arbetar man för att öka användbarheten och patientnyttan med de Nationella Kvalitetsregistren inom psykiatrin. Under året genomför projektet i samarbete med Qulturum Det ska inte handla om tur! en lärandeseminarieserie där ledningsteam och förbättringsteam från hela landet deltar. I detta seminarium beskriver sju ledningsteam erfarenheter och arbetssätt där kvalitetsregister används i förbättringsarbete och kunskapsstyrning. Deltagande ledningsteam från Uppsala län, Jämtland, Sörmland, Västra Götaland, Värmland och Gotland. Workshop) Utveckling av omvårdnadsvariabler förbättrar kvalitetsregistren. LOKAL: KONFERENSEN CAMP NOU MODERATOR: Torie Palm Ernsäter, Svensk sjuksköterskeförening Det pågår ett intensivt arbete med att utveckla omvårdnadsvariabler som kan bidra till kvalitetsregistrens användbarhet i förbättringsarbete. Vi vill presentera de antagna generella omvårdnadsvariablerna samt specifika variabler som är under utarbetande förpersoner som vårdas för cancer samt för barn samt ta upp frågan om de har förslag på nya områden inom omvårdnad som variabler behöver utarbetas inom. MEDVERKANDE: Åsa Andersson Svensk sjuksköterskeförening, Maria Forsner Riksföreningen för barnsjukvård, Bodil Westman Sjuksköterskor i cancervård

9 MONTERUTSTÄLLNING Plats: Arenagången, Trapphuset, Konferensen Nationella Kvalitetsregister QRC Registercentrum Stockholm Registercentrum SYD Registercentrum Sydost / PROM-center Registercentrum Norr Registercentrum Västra Götaland Uppsala Clinical Research Center, UCR Svensk sjuksköterskeföreningen Socialstyrelsen Projektet Akka / KPP Sveriges Kommuner och Landsting Myndigheten för vårdanalys Projektet Bättre liv för sjuka äldre Projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister REGISTERTORG Plats: Arenagången, Trapphuset Kvalitetsregistret Senior alert SveDem, Svenska Demensregistret Svenska BPSD-registret Svenska Palliativregistret BUSA Nationellt Kvalitetsregister för behandlingsutvärdering för säkerställd ADHD Gynop, Nationellt kvalitetsregister för gynekologisk kirurgi Riks-Stroke, Nationella kvalitetsregistret för stroke Svenskt neonatalt kvalitetsregister (SNQ) (tidigare PNQn) Makularegistret Luftvägsregistret BOA-registret SNR, Svenskt Njurregister SWEDEHEART Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention NPCR Nationella prostatacancerregistret

10 POSTERUTSTÄLLNING Plats: Lilla Eventsalen, Konferensen ANDNINGSORGANEN 1) Luftvägsregistret LUFTVÄGSREGISTRET BARN OCH UNGDOM 2) Patientmedverkan i kvalitetsregister BARNNJURREGISTRET CANCER 3) Ett webbaserat kvalitetssäkringsinstrument för profylax mot och behandling av illamående och kräkningar vid cytostatikabehandling. SVENSKA EMESISREGISTRET 4) Återinläggning efter radikal prostatektomi. Rikstäckande, befolkningsbaserad studie. NATIONELLT REGISTER FÖR PENISCANCER 5) Whipple-resektioner vid malignitetsmisstanke i Sverige , pre- och postoperativa data. NATIONELLA REGISTRET FÖR TUMÖRER I PANKREAS OCH PERIAMPULLÄRT 6) Peniscancer: följsamhet till riktlinjer avseende lymfkörteldiagnostik i Sverige NATIONELLA KVALITETSREGIST- RET FÖR PENISCANCER 7) Information tillgänglig i kvalitetsregister för cancer visar att canceröverlevnaden i internationell jämförelse är hög i Sverige. KAROLINSKA INSTITUTET 8) Följsamhet för rekommenderad undersökning av portvaktskörtel vid tjocka melanom. En ny kvalitetsfaktor. REGIONALT CANCERCENTRUM SYDÖST KANSLI/ NATIONELLA MELANOMREGISTRET 9) Utveckling av PROM för implementering i bröstcancerregistret. NATIONELLA KVALITETSREGISTRET FÖR BRÖSTCANCER 10) Malignt hudmelanom hos unga vuxna: klinisk bild, handläggning och överlevnad. REGIONALT KVALITETSREGISTER FÖR MALIGNT HUDMELANOM I UPPSALA/ÖREBRO 11) Rapport från Nationella prostatacancerregistret i realtid online på INCA-plattformen NATIONELLA PROSTATACANCERREGISTRET CIRKULATIONSORGANEN 12) Förbättrar drogavgivande ballonger och stentar resultaten efter endovaskulär behandling av benartärsjukdom? SWEDEPAD 13) Dramatiskt minskad sårläkningstid och antibiotikabehandling då register används som strukturerat verktyg i den kliniska vardagen. RIKSSÅR 14) Socioekonomiska skillnader i behandling av ischemisk stroke, observationer från Riks-Stroke. UMEÅ UNIVERSITET 15) Förbättrade resultat för patienter som drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus en uppföljning från 1992 till SVENSKA HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSREGISTRET ENDOKRINA ORGANEN 16) Multifaktoriell intervention vid diabetes typ 2 LANDSTINGET SÖRMLAND ENDOKRINA 17) Multifaktoriell intervention vid diabetes typ 2 LANDSTINGET SÖRMLAND ENDOKRINA MAGE OCH TARM 18) Att studera heterogenitet i Crohns sjukdom med hjälp av registerdata. INSTITUTET FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSEKONOMI, LUND OCH MEDICINSK FAKULTET VID LUNDS UNIVERSITET OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI 19) Gynekologiskt opererade som fått vårdrelaterade skador ersatta via LÖF, kan de identifieras i registret? NATIONELLA KVALI- TETSREGISTRET INOM GYNEKOLOGISK KIRURGI 20) Inkontinenskirurgi hos äldre ger det också goda resultat? INKONTINENSDELEN AV GYNOP-REGISTRET 21) Barn med mycket låg födelsevikt (<1500 g): En populationsbaserad jämförelse av morbiditet och mortalitet mellan Kanada och Sverige. SNQ (SVENSKT NEONATALT KVALITETS- REGISTER), REGISTERCENTRUM NORR 22) Är patienterna välinformerade inför en gynekologisk operation? NORRLANDS UNI- VERSITETSSJUKHUS UMEÅ, GYNOP-REGISTRET 23) Graviditetsdata Hur bra är kvaliteten? SOCIALSTYRELSEN 24) Mödrahälsovårdsregistret Validitets och användarstudie MÖDRAHÄLSOVÅRDSRE- GISTRET, UCR 25) Vill man något så händer något. Från 10 till 50 % vaginala hysterektomier på tre år. KVINNOKLINIKEN NORRLANDS UNIVERSITETS- SJUKHUS UMEÅ 26) Vårdtid: Blir vi bättre, när siffrorna visar att det behövs? GYNOP-REGISTRET RÖRELSEORGANEN 27) Varför är vissa patienter inte nöjda med resultatet ett år efter höftprotesoperation? SVENSKA HÖFTPROTESREGISTRET 28) Förstärkning på Gotland tack vare goda siffror från BOAregistret HSF, HABREHAB SJUKGYMNASTMOTTAGNING PRIMÄRVÅRDEN VISBY 29) Smärtregister i klinisk verksamhet. NATIONELLA REGISTRET ÖVER SMÄRT- REHABILITERING (NRS)

11 TANDVÅRD 30) Modell för systematiskt förbättringsarbete med utgångspunkt från registerdata i SKaPa. SKAPA/ LANDSTINGEN I VÄRMLAND, JÖNKÖPING OCH ÖSTERGÖTLAND ÖVRIGT 31) Pilottest av kvalitetsindikatorer inom omvårdnad i barnsjukvården. RIKSFÖRENINGEN FÖR BARNSJUKSKÖTERSKOR 32) Hinder och möjligheter för kvalitetsförbättring en flernivåstudie av nationella kvalitetsregister. UPPSALA UNIVERSITET 33) Ett sjukhus speglat genom nationella kvalitetsregister. SOPHIAHEMMET HÖGSKOLA, SOPHIAHEMMET SJUKHUS 34) Pragmatisk modell för arbetet med uppföljning av medicinska resultat. LANDSTINGET SÖRMLAND 35) Implementering av kvalitetsregister i sjuksköterskeutbildningen. MITTUNIVERSITETET, AVDELNINGEN FÖR OMVÅRDNAD ÖSTERSUND 36) Skillnader i estimerad och uppmätt njurfunktion (egfr) vid avancerad njursvikt en registerstudie från SNR-CKD. SVENSKT NJURREGISTER (SNR) 37) Svenska registret för Terapeutisk Aferes (TA) integrerat med internationellt register. REGISTRET FÖR TERAPEUTISK AFERES 38) KPP Vård som bygger på kunskap. PROJEKT AKKA /SKL BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE 39) Kvalitetsregister bidrar till förbättringsarbete och lärande. BPSD-REGISTRET 40) Hjärtsviktpatienter en eftersatt grupp inom den palliativa vården. PALLIATIVREGISTRET 41) Verksamhetsbesök för journalgranskning kan ge så mycket mer. SVENSKA PALLIATIV- REGISTRET 42) Appar för bedömning av smärta hos dementa och för munhälsa ett nytt verktyg för undersköterskor. SVENSKA PALLIATIV- REGISTRET 43) Dödlighet bland patienter med demenssjukdomar: en studie av patienter i SveDem. SVENSKA DEMENSREGISTRET 44) Friskare Linneor i Älmhults kommun! ÄLMHULTS KOMMUN ) Nationellt kunskapsstöd för god vård i livets slutskede. SOCIALSTYRELSEN BÄTTRE PSYKIATRISK VÅRD MED KVALITETSREGISTER 46) Könsskillnader i behandling av bipolära patienter i Sverige. SAHLGRENSKA AKADEMIN, GÖTEBORGSUNIVERSITET/ BIPOLÄR 47) Möjligheter för systematiskt användande av kvalitetsregister inom psykiatrin- Psykiatri. NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 48) Integration av journal och kvalitetsregister inom psykiatrin. KVALITETREGISTER ECT 49) Litium efter Elektrokonvulsiv terapi. KVALITETSREGISTER ECT 50) Uni- och multimodal behandling för patienter med ADHD. KAROLINSKA INSTITU- TET OCH CENTRUM FÖR PSYKIATRIFORSKNING 51) Projekt Akka Användbara kvalitetsoch kostnadsanalyser. PROJEKT AKKA /SKL LÄRANDESPÅR 52) Tillsammans når vi längre! PROJEKTET LÄRMODELLER

12 KARTA Fika/ Lunch ARENAGÅNGEN Monterutställning Registertorg STORA EVENTSALEN Plenum Seminarierum 1, 2, 3, 4 Informationsdisk TRAPP- HUSET Registertorg Garderob Ingång LILLA EVENTSALEN Seminarierum 5 Posterutställning Seminarierum Camp Nou Föreläsarrum KONFERENSEN Lunch

Vad är kvalitet i vården? - kvalitetsbegreppet och kvalitetsregister

Vad är kvalitet i vården? - kvalitetsbegreppet och kvalitetsregister Vad är kvalitet i vården? - kvalitetsbegreppet och kvalitetsregister Peter Kammerlind Civ ing, Tech Lic, Utvecklingsledare, Landstinget i Jönköpings län Registercentrum Sydost QULTURUM här jobbar jag Mäta

Läs mer

På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Samtala om Vad är (kvalitets-)register inom vården/omsorgen för dig? Det var en gång.....en

Läs mer

Kvalitet för den enskilde innebär att behov och förväntningar blir tillfredsställda.

Kvalitet för den enskilde innebär att behov och förväntningar blir tillfredsställda. Kvalitet Kvalitet för den enskilde innebär att behov och förväntningar blir tillfredsställda. Florence Nightingale Att vara delägare Amputation och Protesregistret Andningssviktregistrett AuriculA (Nationellt

Läs mer

VÄLKOMNA TILL RUNDA BORD 17 MARS

VÄLKOMNA TILL RUNDA BORD 17 MARS VÄLKOMNA TILL RUNDA BORD 17 MARS DAGENS SCHEMA 10-11 Aktuellt från Kansliet och korta rapporter över pågående nationella arbeten 11.00 Fika 11.10 Aktuellt från Registerservice och Socialstyrelsen 11.30

Läs mer

Körschema 2013-04-26. 11:50 12:50 Lunch

Körschema 2013-04-26. 11:50 12:50 Lunch Körschema 2013-04-26 08:50 09:20 Vad påverkar patientperspektivet?, Joakim intro Bataldenbilden, grupparbete utifrån lappar 09.20 10:00 Kaffe 10:00 10:40 Presentera hemuppgift och börja jobba med den,

Läs mer

Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete till nytta för patienterna

Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete till nytta för patienterna Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete till nytta för patienterna Susanna Lagersten programchef QRC Coachingakademi www.qrcstockholm.org Kvalitetsregistersatsningen Effektmål - Vid utgången av

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Historik Vi har nu ganska länge vetat att vi måste jobba hårt för att sluta gapet

Läs mer

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi Staffan Winter NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi PROGRAMMETS MÅL Att få bort dubbelregisteringen i vården i samband med datainsamling till kvalitetsregister. FUNDAMENT Strategi med huvudfokus

Läs mer

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Jan 2015 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Innehåll

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Styrgruppen... 4 Extra satsning... 4 Referensgrupp... 4 Utbildning... 5 Årligt möte för användarna... 5 IT-utveckling... 6 Samarbete med

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74 Socialnämnden 2012 10 25 170 21 Dnr 2012/471 74 Tema rörande vård om de mest sjuka äldre, kvalitetsregister inom hälso och sjukvård, sociala innehållet, rehabgruppens arbete och övertagande av hemsjukvården

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området.

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Styrdokument Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Inledning Svensk förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet

Läs mer

www.ndr.nu Ulla-Britt Löfgren Diabetessjuksköterska Projektledare NDR Pär Samuelsson Utvecklingsledare NDR

www.ndr.nu Ulla-Britt Löfgren Diabetessjuksköterska Projektledare NDR Pär Samuelsson Utvecklingsledare NDR www.ndr.nu Ulla-Britt Löfgren Diabetessjuksköterska Projektledare NDR Pär Samuelsson Utvecklingsledare NDR Agenda Presentationsrunda- erfarenheter av NDR Organisation och finansiering Varför registrera?

Läs mer

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet Uppdrag >ll myndigheter Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp Regionala cancercentra (RCC) Implementering av den nationella cancerstrategin Kjell Asplund Presentation på Socialstyrelsen mars

Läs mer

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland Syfte En expertgrupp som består av olika yrkeskategorier med erfarenhet av vård, framför allt palliativ cancervård, från olika verksamheter, samt

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Den 27 mars höll SBR sin årliga konferens. Denna gång innebar även konferensen startskottet för det nya SBR efter sammanslagningen med LAROS.

Den 27 mars höll SBR sin årliga konferens. Denna gång innebar även konferensen startskottet för det nya SBR efter sammanslagningen med LAROS. SBR konferens 2015 Den 27 mars höll SBR sin årliga konferens. Denna gång innebar även konferensen startskottet för det nya SBR efter sammanslagningen med LAROS. Deltagarna kom från hela landet och en stor

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM

REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM Här redovisas den muntliga redovisningen, antecknat av Rolf B. Frågeställningar i fet stil. ST-läkarnas delmål 20 - vilka lär-möjligheter kan vara till hjälp? Att ha en kvalitetsdel

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Kunskapsunderlag Mätsystem Stöd till förbättring Ej kategoriserat

Kunskapsunderlag Mätsystem Stöd till förbättring Ej kategoriserat Dokumentation från regional konferens kroniska sjukdomar (Västervik, Gränsö 13-14 november) Dokumentation har fördelats mellan Kunskapsunderlag, Mätsystem och Stöd till förbättring, men inte på MIKRO (Vårdteam/klinik),

Läs mer

Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes;

Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes; Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes; Plats: Sir Frederick G Banting Square, London,Ontario, Canada Nationella

Läs mer

Bästa möjliga. Tony Holm, SKL

Bästa möjliga. Tony Holm, SKL Bästa möjliga. Hur arbetar landsting och regioner med kunskapsstyrning? Hur kan vi bidra till att fler patienter får tillgång till bästa tillgängliga vård? Hur hänger allt ihop och vem samordnar? Tony

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE Kvalitetsbokslut 2014 Vårdplatsenheten MSE Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 7 Tillgänglighet... 7 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013 Bättre liv för sjuka äldre Överenskommelsen 2013 Vision Esther Esther ska uppleva trygghet och oberoende samt leva ett självständigt liv som förstärks av ett handlingskraftigt nätverk. Esther: Vet vart

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte 30 augusti 2006

Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte 30 augusti 2006 NKO Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte 30 augusti 2006 - Lars Lidgren (ordf.), Lund - Olle Hägg, Göteborg - Johan Kärrholm, Göteborg - K-G Thorngren, Lund - Olle Nilsson, Uppsala - Olle

Läs mer

Värdebaserad vård inom Elektiv höftproteskirurgi Verksamhetsperspektiv

Värdebaserad vård inom Elektiv höftproteskirurgi Verksamhetsperspektiv Värdebaserad vård inom Elektiv höftproteskirurgi Verksamhetsperspektiv Registercentrum 5 September 2014 2014-07-01 Fast-track Presentationens namn 2 Indikationer Smärta Funktionsnedsättning Nedsatt livskvalitet

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Kunskapsstyrning leder till jämlik vård. Bodil Klintberg Sophia Björk Lillemor Fernström Helena Brändström

Kunskapsstyrning leder till jämlik vård. Bodil Klintberg Sophia Björk Lillemor Fernström Helena Brändström Kunskapsstyrning leder till jämlik vård Bodil Klintberg Sophia Björk Lillemor Fernström Helena Brändström Målbilden för kunskapsstyrning är att i mötet mellan professioner och patienter utgår man tillsammans

Läs mer

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM Nationell konferens för sjuksköterskor i äldrevård och geriatrik. Ett samarbete mellan Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård och tidningen Äldreomsorg/Gothia Fortbildning. SJUKSKÖTERSKAN GÖR

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Nationella kvalitetsregisters täckningsgrad

Nationella kvalitetsregisters täckningsgrad PM 2014:3 Nationella kvalitetsregisters täckningsgrad beskrivning, beräkning och bedömning Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se

Läs mer

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset Diabetes 2011 Aktuell forskningen kring diabetes och nya läkemedel hur kan du implementera nya rön i ditt vardagliga arbete? Hur motiverar du diabetespatienten till ökad motion och andra livsstilsförändringar?

Läs mer

Studiedagar Conventum, Örebro 2013

Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Onsdagen den 20 mars 10.00-11.30 Registrering och utställning 11.30-12.30 Lunch och utställning 12.30-12.45 Inledning - Välkomna 12.45-14.15 Stick- och skärskador och

Läs mer

Capio i Almedalen 2015

Capio i Almedalen 2015 Capio i Almedalen 2015 Modern Medicin Modern Organisation Modernt Ledarskap Välkommen att möta Capio i Almedalen Capios ledning och medarbetare finns på plats mitt i Visby och vi vill dela med oss av våra

Läs mer

Evidensbaserad socialtjänst

Evidensbaserad socialtjänst Evidensbaserad socialtjänst - till nytta för individen Känner du till att du har ett regeringsuppdrag att följa gällande ett evidensbaserat arbete? ill: ida brogren Den verkliga upptäcksresan består inte

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-03-01 Susanna Wahlman-Sjöbring, Verksamhetschef Inger Andersson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 1 Innehållsförteckning

Läs mer

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 2 VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och

Läs mer

HISTORIK. MOA skapades av Landstinget i Jönköpings län och användes fram till och med mars 2008

HISTORIK. MOA skapades av Landstinget i Jönköpings län och användes fram till och med mars 2008 HISTORIK MOA skapades av Landstinget i Jönköpings län och användes fram till och med mars 2008 Senior alert som register påbörjades den 1 april samma år som ett nationellt och webbaserat register. Vid

Läs mer

Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer

Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer Inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 juni 2010 TALARE FRÅN Nils Oscarson Marianne Appelquist Andreas Cederlund Landstinget Östergötland

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

4 perspektiv på patientmedverkan i praktiken

4 perspektiv på patientmedverkan i praktiken Memeologen White Paper 2014:01 4 perspektiv på patientmedverkan i praktiken 2014:01 Memeologen White Paper Memeologen Västerbottens läns landsting E-post: memeologen@vll.se Hemsida: www.memeologen.se Memeologen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 2012-02-27 Tina Forsgren, Verksamhetschef Vård och Omsorg Elisabeth Sjöberg, Verksamhetschef Funktionshinder Mallen är framtagen

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister

Nationellt kvalitetsregister Nationellt kvalitetsregister Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 108 nationella kvalitetsregister löpande lärande, förbättring, forskning samt kunskapsstyrning för att tillsammans med individen skapa

Läs mer

Hur jämlik är vården?

Hur jämlik är vården? Hur jämlik är vården? Nätverk uppdrag hälsa 6 maj 2011 Bengt Göran Emtinger Hur får vi en jämlik vård? Strategier för en jämlik vård 1. Ökad kunskap om hur vården ser ut i länet 2. Minskad skillnad i hjärt-

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Regeringens skrivelse 2013/14:204

Regeringens skrivelse 2013/14:204 Regeringens skrivelse 2013/14:204 Riksrevisionens rapport om statens satsningar på nationella kvalitetsregister Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Skr. 2013/14:204

Läs mer

Kvalitetsregister för ständiga förbättringar av barnhälso-och sjukvården i Sverige

Kvalitetsregister för ständiga förbättringar av barnhälso-och sjukvården i Sverige Kvalitetsregister för ständiga förbättringar av barnhälso-och sjukvården i Sverige Samspel mellan kunskapsbaserad vård, kvalitetsregister och bättre resultat för barns hälsa Boel Andersson Gäre, Jönköping

Läs mer

Protokoll Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister

Protokoll Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister 2013-02-14 1 (12) Protokoll Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister 2012-02-11 Närvarande: Henrik Almkvist, (Ordf.) Stockholms läns landsting Åsa Andersson, Svensk sjuksköterskeförening Måns Belfrage,

Läs mer

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson RCC Norrs styrning och ledning Politisk nivå Tjänstemannanivå Linjeorganisation Professionen Förbundsdirektion

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 20 april 2010 Folkets Hus i Umeå Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i Sverige! Runt om i landet

Läs mer

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Information om Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Varför ett nationellt projekt? Det finns många goda skäl att tillsammans

Läs mer

2014-09-29. Månadsbrev nr 8

2014-09-29. Månadsbrev nr 8 2014-09-29 Månadsbrev nr 8 Vad tycker vårdgivarna om patientnämnden? Höstens första sammanträde med patientnämnden, som ägde rum den 22 september, inleddes med en presentation av en enkät som sänts ut

Läs mer

Styrdokument. Riktlinjer för nationella vårdprogram inom cancersjukvården

Styrdokument. Riktlinjer för nationella vårdprogram inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för nationella vårdprogram inom cancersjukvården December 2011 Versionshantering Datum 2011-12-07 Beskrivning

Läs mer

Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå

Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå Gick av stapeln i Umeå och det var runt 50 deltagare som lyssnade på mycket intressanta och bra föreläsare. Vi tackade även av Elenor Granström från

Läs mer

Bruk av data i kvalitetsforbedring: Kvalitetsregistre i kvalitetsforbedringsarbeid

Bruk av data i kvalitetsforbedring: Kvalitetsregistre i kvalitetsforbedringsarbeid Syftet är att belyse fordelene og utfordringene med å benytte data fra medisinske kvalitetsregistre i klinisk kvalitetsforbedringsarbeid. Bruk av data i kvalitetsforbedring: Kvalitetsregistre i kvalitetsforbedringsarbeid

Läs mer

Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen?

Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen? Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen? Carina Andrén, vårddesigner, patientrepresentant Staffan Lindblad, SRQ registerhållare, QRC-chef Svensk Reumatologis

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

Verksamhetsplan Registercentrumorganisation Uppsala-Örebro

Verksamhetsplan Registercentrumorganisation Uppsala-Örebro Verksamhetsplan Registercentrumorganisation Uppsala-Örebro Inledning och bakgrund RCO Uppsala Örebro utgörs av enheterna UCR och RCC Uppsala Örebro. Redan innan bildandet av RCO, finns sedan flera år tillbaka

Läs mer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer BAKGRUND Njurcancerregistret startade 2004 och är ett nationellt kvalitetsregister för patienter med njurcancer (ICD-10, C649).

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Värdebaserad vård är en strategi för sjukvårdens styrning och arbetssätt som syftar till att åstadkomma så friska patienter

Läs mer

Nationell konferens för ST-läkare

Nationell konferens för ST-läkare Nationell konferens för ST-läkare 2-4 februari 2011 Varbergs Kurort SLUP Sveriges Läkare under Utbildning i Psykiatri har nöjet att inbjuda Dig till årets ST-konferens 2-4 februari 2011 Varbergs kurort

Läs mer

Stärk din roll som ledare FRAMTIDENS CHEF I HEMSJUKVÅRDEN

Stärk din roll som ledare FRAMTIDENS CHEF I HEMSJUKVÅRDEN FRAMTIDENS CHEF I inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 oktober 2014 SPECIELLT INBJUDNA Nestor Eva Karlsson Projektledare, fil. dr etnologi Telia Niklas Sundler Business Developer Executive Lunds

Läs mer

Schema och tidsplan. 26/3 Kursstart Registrering till kursledare på PING PONG. PING PONG Agneta Öhlén

Schema och tidsplan. 26/3 Kursstart Registrering till kursledare på PING PONG. PING PONG Agneta Öhlén Kursansvarig: Om inget annat anges är adressen Alfred Nobels allé 23 Preliminärt schema Tider och innehåll kan komma att ändras V 13 Innehåll Lokal Lärare 26/3 Kursstart Registrering till kursledare på

Läs mer

3-4 juni 2015. Samhällsorientering och Hälsokommunikation. Välkommen på en konferens om. Garnisonen konferens Karlavägen 100 i Stockholm

3-4 juni 2015. Samhällsorientering och Hälsokommunikation. Välkommen på en konferens om. Garnisonen konferens Karlavägen 100 i Stockholm Välkommen på en konferens om Samhällsorientering och Hälsokommunikation 3-4 juni 2015 Garnisonen konferens Karlavägen 100 i Stockholm Konferensen genomförs i samarbete mellan länsstyrelserna och projekt

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Kartläggning Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Syfte Att beskriva landstingens rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada, för att därigenom bidra till lokalt, regionalt

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-05-07 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 24 april 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes År 2008 Årg 21 Nr 3 Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes Bästa Diabetes-kollega! Hjärtligt välkomna till vackra Härnösand vid porten till Höga kusten den 15-16 maj 2008. Programmet

Läs mer

Implementeringsprojekt

Implementeringsprojekt Implementeringsprojekt REGIONALT VÅRDPROGRAM FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED AD/HD BUP SKÅNE BUP-KONGRESSEN 2014 GUNILLA GRANHOLM, PROJEKTLEDARE Vårdprogram för GOD VÅRD! Mål: En robust implementering av nivådifferentierad

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1/8 2010 31/7 2011

Verksamhetsberättelse 1/8 2010 31/7 2011 Svenskt register för BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) Verksamhetsberättelse 1/8 2010 31/7 2011 Bakgrund I Sverige finns idag ca 148 000 personer med demenssjukdom och ca 50 % av dessa

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Nationella Diabetesregistret

Nationella Diabetesregistret Nationella Diabetes Registret (NDR), FAR14-009 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Nationella Diabetes Registret (NDR) Registrets

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

Stort 30-års jubileum 1983-2013

Stort 30-års jubileum 1983-2013 RSMH Mittpunkten Malmö RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA Stort 30-års jubileum 1983-2013 Vi är alla människor, ej bara diagnoser Inflytande - Återhämtning - Självbestämmande Välkomna på konferens,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder 1(10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder År 2012 2(10) Innehållsförteckning Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Läs mer

I utveckling 2013. KBT i tandvården. Senaste gerodontologiska forskningen Patientsäkerhet Vård av dementa patienter VÅRA TALARE

I utveckling 2013. KBT i tandvården. Senaste gerodontologiska forskningen Patientsäkerhet Vård av dementa patienter VÅRA TALARE gerodonti I utveckling 2013 inbjudan till konferens i Stockholm den 24-25 april 2013 VÅRA TALARE Oral Care Mikael Zimmerman Docent Klinisk oral diagnostik & övergripande odontologiskt ansvarig Mun-H-Center

Läs mer