Jan Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society"

Transkript

1 KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Jan 2015 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

2 Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans!

3 Innehåll Var står vi idag? en kort översikt Avrapporteringsmöte på Smärtforum 2015 Stort intresse för nytt forskningsprogram Vägen framåt Grupper och gruppmedlemmar

4 Var står vi idag?

5 Var står vi idag? en kort översikt Styrgruppen och arbetsgrupperna har gjort en första avrapportering i samband med Smärtforum 2014 Styrgruppen har fått förnyat förtroende av Swedish Pain Society och Svenska smärtläkarföreningen att fortsätta projektet Kraftsamling kring svensk smärtvård Styrgruppen har bildat en samordningsgrupp SFAM, Reumatikerförbundet och RTP med syfte att säkerställa att profession och patientföreträdare tala med en och samma röst under gentemot SKL och andra intressenter under 2015 Dialog om utveckling av kronisk smärtvård inom ramen för den nationella kronikersatsningen är etablerad med relevanta intressenter, inklusive Avdelningen för vård och omsorg, SKL Nationella Samverkansgruppen för kunskapsstyrning (NSK) NSK-region (ledningsgrupp för de nationella programråden) En nationell endagdskonferens om en nationell strategi för kronisk smärtvård är preliminärt planerad till den 14 oktober, i anslutning till Smärtforum 2015 i Stockholm

6 Avrapporteringsmöte på Smärtforum 2015

7 Rekommendationer Ab Arbetsgrupp - Fortbildning i Sammankallande: Torsten Gordh Mål: Förbättrad utbildning om smärta på alla nivåer i sjukvården- en del av den nationella smärtplanen Nästa steg: Utveckling av enkla, genomförbara förslag som tar sin utgångspunkt i goda exempel: Regionala struktur- och utbildningsprogram: Västra Götalands utbildningsplan- kan bli en nationell modell för smärtutbildning i en region Nenad Stankovic knyts till gruppen Nystart av sjuksköterskeutbildningen i Uppsala smärta i centrum! Krav på interprofessionella moment i grundutbildningen av läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter. Gemensamt fokus på smärta lämpligt ämne för att uppnå det. Pågår i Uppsala Inventera befintliga utbildningar på alla nivåer fr grundutbildning, vidareutbildning och universitetskurser. Nätbaserade utbildningar Stimulera varje specialitet att ta tag i de närliggande smärtproblemen

8 Rekommendationer Ab Arbetsgrupp - Eid Evidensbaserade d riktlinjer iktlij Sammankallande: Anne Söderlund Mål: Erbjuda sjukvården tillgång till ett samma evidensbaserade innehåll oavsett användarens geografiska placering ett och samma digital beslutsstödssystem genom olika hårdvara (mobil, platta och dator) Nästa steg: Kartlägga landstingens digitala stöd i form av evidensbaserade riktlinjer för vård och behandling av långvarig smärta. Användbarheten av t ex Internetmedicins.se se och Medibas.sese

9 Rekommendationer Ab Arbetsgrupp - Kvalitetsregister t i t Sammankallande: BittM Britt-Marie i Stålnacke Situation: Multimodal rehabilitering för patienter med mindre komplexa smärttillstånd (MMR1) bedrivs i dag inom primärvården (pv), men enhetligt utvärderingssystem saknas. Kvalitetsregister kan vara ett viktig verktyg för detta ändamål Rekommenderad åtgärd: Utveckla ett kvalitetsregister för pv NRS Light med koppling till befintligt register för specialistvården, NRS Det goda exemplet: Baserat på urval av variabler från NRS och några tilläggsvariabler har NRS Light konstruerats. Det har testats i ett projekt i Östergötland och Västerbotten. Andra landsting kan nu delta. Anslutning av NRS Light till NRS pågår vid Uppsala Clinical Research Center (UCR), klart 1/1 2015

10 Rekommendationer Ab Arbetsgrupp - Kvalitetsregister t i t Situation: Det finns behov av att kvalitetssäkra rehabilitering av patienter med långvarig smärta inom pv. Kvalitetsregister kan vara ett viktigt verktyg, men det kan finnas osäkerhet kring det värde det tillför Rekommenderad åtgärd 1-3: Involvera SFAM i planering, utveckling och införande av NRS Light för pv. Prioritera/nyttja i teknisk k utveckling som underlättar inmatning i av data. Planera för hur registret ska användas vid bedömning och utvärdering på individ och gruppnivå Det goda exemplet: Individnivå- översiktliga resultat presenteras i en s.k. patientprofil vid bedömning, resultat finns vid avslutad rehabilitering. Gruppnivå- Rapporter med resultat för avslut och 1-årsuppföljning kommer att finnas för varje enhet

11 Smärtanalys och Diagnossättning vid Kroniska Smärtor inom Specialiserad Smärtvård Ansvarig: Björn Gerdle Förbättra diagnossättningen Öka jämförbarheten Enhetligare diagnostik (smärtanalys) Beskriva smärtanalysens principiella komponenter Algoritmer för olika smärtkategorier samt smärtkänslighet Föreslå en modifierad användning av Socialstyrelsens riktlinjer för diagnossättning inom specialiserad smärtvård

12 Smärtanalys och Diagnossättning vid Kroniska Smärtor inom Specialiserad Smärtvård Hitta rapporten... NRS hemsida (www.ucr.uu.se) uu Smärtforums hemsida (www.smartinformation.se) Swedish Pain Societys hemsida (www.swedishpainsociety.org)

13 Stort intresse för nytt forskningsprogram

14 Stort intresse för nytt forskningsprogram Många forskare vill delta i AFA Försäkrings smärtforskningsprogram som börjar nästa år. Syftet med det treåriga programmet är att hitta nya sätt att förebygga och behandla kronisk smärta Det treåriga forskningsprogrammet startar i augusti Det vänder sig till forskare från olika forskningsområden med olika infallsvinklar på kronisk smärta 90 projektskisser från forskare det första steget i ansökningsproceduren har kommit in till AFA Försäkring. För mer information: se/forskning/nyhetsbrev1/nyhetsbrev 2014/Nyhetsbrev-november-2014/Stort-intresse-for-nytt-forskningsprogramom-kronisk-smarta/

15 Vägen framåt för Kraftsamling kring svensk smärtvård

16 Våra mål 2015 Kronisk smärta ska prioriteras i det kommande förverkligandet av kronikersatsningen Ett nationellt programråd eller motsvarande ska formeras med uppdraget från sjukvårdshuvudmän eller myndighet att ta fram nationella behandlingsrekommendationer för kronisk smärtvård Smärtprofessionen ska i nära samarbete med SFAM, patientföreningar och andra yrkesföreningar spela en central och ledande d roll i utvecklingen av nationella behandlingsrekommendationer m.m

17 Prioriterade aktiviteter 2015 Fortsatt och samordnad dialog med centrala intressenter såsom SKL (Avdelningen för vård och omsorg, Nationella Samverkansgruppen för kunskapsstyrning och NSK-region) Socialdepartementet och Socialstyrelsen Konferens om en nationell strategi för kronisk smärtvård i samband med Smärtforum 2015 (14 oktober, Stockholm)

18 Frågor & Svar

19 Grupper

20 Grupper Styrgruppen för Kraftsamling kring svensk smärtvård Clas Mannheimer, Kungälvs sjukhus E-post: Mobil: Marcelo Rivano Fischer, Lunds universitetssjukhus E-post: Mobil: Björn Gerdle, Universitetssjukhuset i Linköping E-post: Mobil: Kommunikationsrådgivare till Styrgruppen för Kraftsamling kring svensk smärtvård Anders Cnattingius, Effector AB E-post: Mobil:

21 Grupper Samordningsgrupp för Intressentdialog Clas Mannheimer Kungälvs sjukhus E-post: se Mobil: Karin Träff Nordström SFAM E-post: se Mobil: Marcelo Rivano Fischer Lunds universitetssjukhus E-post: skane.se Mobil: Anne Carlsson Reumatikerförbundet E-post: Mobil: Björn Gerdle Universitetssjukhuset i Linköping E-post: Mobil: Gunilla Åhrén Personskadeförbundet-RTP E-post: Tfn:

22 Grupper Sammankallande ordförande har utsetts för tre arbetsgrupper med uppdraget att utveckla rekommendationer inom ramen för nuvarande smärtplan: Arbetsgrupp 1 - Fortbildning Sammankallande: Torsten Gordh, Akademiska sjukhuset, Uppsala Uppdrag: Utveckla rekommendationer för att understödja systematisk fortbildning i smärtkunskap inom primär- och specialistvård. Kontakt: uu se Arbetsgrupp 2 Evidensbaserade riktlinjer Sammankallande: Anne Söderlund, Mälardalens högskola, Västerås Uppdrag: Utveckla rekommendationer för att säkerställa tillgången till evidensbaserade riktlinjer för diagnostik och behandling. Kontakt: Bild! Arbetsgrupp 3 Kvalitetsregister Sammankallande: Britt-Marie Stålnacke, Norrlands universitetssjukhus, Umeå Uppdrag: Utveckla rekommendationer för utbyggnad av kvalitetsregister för behandling och smärtrehabilitering. Kontakt:

23 Vi behöver din kunskap och ditt engagemang! Kontakta oss i styrgruppen ifall du vill bidra aktivt med din kunskap och engagemang till Kraftsamling kring svensk smärtvård.

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Maj 2014 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Varför

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta KOMPETENSER OCH UPPGIFTER Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta 1 Förord Denna rapport är en komplettering till den tidigare rapporten Indikation

Läs mer

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2010 2012 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD DELRAPPORT 8 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården 1 Innehåll

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Bästa möjliga. Tony Holm, SKL

Bästa möjliga. Tony Holm, SKL Bästa möjliga. Hur arbetar landsting och regioner med kunskapsstyrning? Hur kan vi bidra till att fler patienter får tillgång till bästa tillgängliga vård? Hur hänger allt ihop och vem samordnar? Tony

Läs mer

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 2 VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Kunskapsstyrning leder till jämlik vård. Bodil Klintberg Sophia Björk Lillemor Fernström Helena Brändström

Kunskapsstyrning leder till jämlik vård. Bodil Klintberg Sophia Björk Lillemor Fernström Helena Brändström Kunskapsstyrning leder till jämlik vård Bodil Klintberg Sophia Björk Lillemor Fernström Helena Brändström Målbilden för kunskapsstyrning är att i mötet mellan professioner och patienter utgår man tillsammans

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin

Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TVÅ FÖRSTA KVARTALEN 2012 Rehabiliteringsgarantin 1 Rehabiliteringsgarantin 2 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller att förebygga sjukskrivning

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin Sektion i Svenska Läkaresällskapet Specialistförening i Sveriges Läkarförbund

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin Sektion i Svenska Läkaresällskapet Specialistförening i Sveriges Läkarförbund 1 Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin Sektion i Svenska Läkaresällskapet Specialistförening i Sveriges Läkarförbund Protokoll Datum Årsmöte 20131204 Närvarande: Vid start av årsmötet 20 deltagare

Läs mer

FÖRSTA STEGET I SKL:S FÖRSTUDIE OM UTVECKLING AV SOCIALTJÄNST PÅ 1177.SE

FÖRSTA STEGET I SKL:S FÖRSTUDIE OM UTVECKLING AV SOCIALTJÄNST PÅ 1177.SE FÖRSTA STEGET I SKL:S FÖRSTUDIE OM UTVECKLING AV SOCIALTJÄNST PÅ 1177.SE Del av ÖK 2013 om Stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten Mementor, 130512 Innehåll Uppdraget Omvärldsspaning

Läs mer

ACG förutsättningar för en nationell insats

ACG förutsättningar för en nationell insats 2014-06-04 Dnr:14/3321 1 (19) Avdelningen för ekonomi och styrning Agneta Rönn Avdelningen för vård och omsorg Olle Olsson ACG förutsättningar för en nationell insats Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Prövningen. Starka tillsammans från idé till verklighet

Prövningen. Starka tillsammans från idé till verklighet Prövningen Informationsblad från Apotekarsocietetens sektion för klinisk prövning juni 2015 Starka tillsammans från idé till verklighet NATIONELL KONFERENS OM KLINISK FORSKNING I GÖTEBORG den 14-15 april

Läs mer

Omvärldsbevakning landsting

Omvärldsbevakning landsting Omvärldsbevakning landsting Jean Odgaard Innehållsförteckning Barnkonventionen, * 1 Kortare väntetider i cancervården, Ny 1 Nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Historik Vi har nu ganska länge vetat att vi måste jobba hårt för att sluta gapet

Läs mer

Uppgifter och kompetensbehov Multimodal rehabilitering. Uppgifter och kompetensbehov vid. Multimodal rehabilitering

Uppgifter och kompetensbehov Multimodal rehabilitering. Uppgifter och kompetensbehov vid. Multimodal rehabilitering Uppgifter och kompetensbehov vid 1 2 Förord Indikationer för multimodal rehabilitering togs fram 2011 och var ett uppdrag som SKL hade tillsammans med Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Årsrapport 2012. 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser

Årsrapport 2012. 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Årsrapport 2012 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Årsrapport 2012 till Socialstyrelsen Hovås 21 februari 2013 2 Nationella Funktionen Sällsynta

Läs mer

Ett bättre och enklare intygsarbete

Ett bättre och enklare intygsarbete 1 (85) Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 Tel: Anna Dahlström anna.dahlstrom@inera.se www.cehis.se info@cehis.se Ett bättre och enklare intygsarbete Slutrapport

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Mars 2013. Vårdföretagarnas. modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg

Mars 2013. Vårdföretagarnas. modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg Mars 2013 Vårdföretagarnas modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg en rapport från framtidens vård, skola, omsorg för att kunna fortsätta utveckla välfärden krävs mer systematiska

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT 2010

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT 2010 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT 2010 1 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller för att förebygga en sjukskrivning i de fall där sjukskrivning är det vanligaste tecknade Sveriges Kommuner

Läs mer

Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation

Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation Hjärnkoll 2015 Delrapport från projekt till organisation Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll 2015 Myndigheten för delaktighet Serie A 2015:11 (diarienummer 2014/0164) Utredare: Rickard Bracken

Läs mer

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Bakgrund Ett nationellt nätverk för citylogistik har bildats med representanter för storstadsregionerna, Trafikverkets region Syd, Väst och Stockholm

Läs mer

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Nationella MEDICINSKA Indikationer Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Sammanfattning Frågeställningar: Under vilka förutsättningar är det relevant att erbjuda multimodal rehabilitering

Läs mer

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov , www.uka.se Rapport 2014:8 Specialistsjuksköterskor och vårdens behov - en intervjustudie Specialistsjuksköterskor och vårdens behov en intervjustudie 2014:8 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin), NKR14-062

Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin), NKR14-062 Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin), NKR14-062 Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin) Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna

Läs mer