Körschema :50 12:50 Lunch

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Körschema 2013-04-26. 11:50 12:50 Lunch"

Transkript

1 Körschema :50 09:20 Vad påverkar patientperspektivet?, Joakim intro Bataldenbilden, grupparbete utifrån lappar :00 Kaffe 10:00 10:40 Presentera hemuppgift och börja jobba med den, vad och hur?? Mari Bergeling och Joakim Edvinsson 10:40 11:20 Registertorg posterpresentation av register med frågor och svar 11:20 11:50 Kan kvalitetsregister utveckla demokratin? Mårten Jansson, projektledare, NSPH 11:50 12:50 Lunch 12:50 14:00 Handlingsplan för fortsatt arbete förbättringsteam och ledningsteam, Joakim och Mari intro med tips kring vad som behöver vara på plats för att lyckas att genomföra arbetet 14:00 14:45 Förbättringsteam och ledningsteam rapporterar till varandra - gruppvis Mari Bergeling och Joakim Edvinsson

2 Agenda - torsdagen 25 april :00 13:00 Lunch 13:00 13:20 Välkommen Bakgrund och inledning Ulrika Frithiofsson, projektledare och Göran Henriks 13:20 13:40 Syfte, mål och kvalitet som genomförande kraft Göran Henriks 13:40 14:00 Patientmedverkan i kvalitetsregister? Robert Ekman, IBIS och styrgruppsmedlem BipoläR 14:00 14:30 Värde, behov och vem vi är till för Göran Henriks 14:30 15:00 Kaffe och utdelning av rumsnycklar 15:00 15:30 Får personer med psykisk sjukdom sämre somatisk vård än övriga befolkningen? Peter Salmi, Utredare, Socialstyrelsen 15:30 16:00 Presentation av registren Kristina Lindwall Sundel, biträdande projektledare 16:00 17:15 Presentation av teamen Mari Bergeling 17:15 18:00 Min resa Jan Nordström 19:00 Gemensam middag

3 Agenda - fredagen 26 april :00 08:15 Reflektioner från gårdagen 08:15 08:30 En reflektion om kvalitet Jimmy Trevert, förbundsordförande, RSMH 08:30 08:50 Om kvalitetsregister Bodil Klintberg, Chef för Kansliet för Nationella kvalitetsregister, SKL 08:50 10:40 Vad påverkar patientperspektivet? Workshop inkl kaffe (framdukat mellan 9:00 10:00) Mari Bergeling och Joakim Edvinsson 10:40 11:20 Registertorg posterpresentation av register med frågor och svar 11:20 11:50 Kan kvalitetsregister utveckla demokratin? Mårten Jansson, projektledare, NSPH 11:50 12:50 Lunch 12:50 14:00 Handlingsplan för fortsatt arbete ledningsteam och förbättringsteam Workshop (kaffe finns att hämta 13:30 14:00) 14:00 14:45 Förbättringsteam och ledningsteam rapporterar till varandra Mari Bergeling och Joakim Edvinsson 14:45 15:00 Kommande aktiviteter och hållplatser Tack för den här gången!

4 läranderesa 2013 Mål innan utgången av oktober 2013 Förbättringsteam utveckla patientprocessen och dess resultat - 90% av deltagande team uppvisar förbättrade resultatmått (utifrån Värdekompass) OBS! coacher och kontaktpersoner start kl Ledningsteam skapa förutsättningar, efterfråga resultat - Uppvisar förbättrad täckningsgrad i aktuella psykiatriska kvalitetsregister. - Säkerställt att förbättringsteam med koppling till vårdprocesserna visar att de kontinuerligt använder resultat ur register (mått i BSC/motsvarande) Coach/ kontaktpersoner 9 och 15 april Adobe-möte Introduktion och förberedande hemuppgift LS april 2013 Ledningsteam och förbättringsteam Patientperspektivet Vad behöver vi veta? LS 2 23 maj 2013 Förbättringsteam Utifrån vår process, vad vet vi och vad behöver vi veta? Coach/ kontaktpersoner 26 aug Adobe-möte Introduktion inför LS3 LS sep 2013 Ledningsteam och förbättringsteam Redovisning tillsammans/ region Mäta över tid och visualisering LS 4 22 okt 2013 Förbättringsteam Återkoppling med registerhållare Från mätning till förbättring Coach/ kontaktpersoner 11 nov Adobe-möte Introduktion inför LS3 LS nov 2013 Ledningsteam och förbättringsteam Redovisning och lärande Nästa steg C o a c h s t ö d A k t i v a a r b e t s p e r i o d e r

5 Arbetsuppgift inför LS2 och LS3 2013

6 LS1-LS3 Ledningsteam Vilka register använder ni i er verksamhet? Är de utvalda med utgångspunkt från de grupper och personer med psykisk ohälsa som finns i er verksamhet? Hur ser täckningsgraden i dessa register ut? Genomför en påverkansanalys på följande områden: God täckningsgrad i kvalitetsregister kopplade till verksamhetens kliniska processer Goda förutsättningar för kontinuerlig resultatåterkoppling i verksamhetens kliniska processer

7 Påverkansanalys ihi En påverkansanalys görs för att: 1. synliggöra ett mål/målområde 2. identifiera bakomliggande faktorer som skapar förutsättningar för att uppnå ett gott resultat 3. fastställa mått som påverkar målet/målområdets resultat Analysen bygger på att beskriva ett övergripande mål/målområde, som följs av primära (svarar på frågan vad? ) och sekundära (svarar på frågan hur? ) påverkansfaktorer. Utifrån de sekundära påverkansfaktorerna identifieras förbättringsområden.

8 Påverkansanalys Primär påverkan (2-4) Vad? Sekundär påverkan Hur? Mål/ målområde God täckningsgrad i kvalitetsregister kopplade till verksamhetens kliniska processer ihi

9 Påverkansanalys Primär påverkan (2-4) Vad? Sekundär påverkan Hur? Mål/ målområde Goda förutsättningar för kontinuerlig resultatåterkoppling i verksamhetens kliniska processer ihi

10 LS1-LS2 Förbättringsteam Vilken information är värdefull för att få svar på hur väl vi når God vård? patientfokuserad, jämlik, i rimlig tid, säker, kunskapsbaserad och ändamålsenlig, effektiv. Lyssna in patienters erfarenheter Lyssna in närståendes erfarenheter Patientprocessorienterad vård din vägledning till mer välmående och nöjdare patienter, F Nilsson, utvecklingscentrum Skåne, mars 2013 Vilken information och data finns i kvalitetsregister kopplat till vald process? Vilken information saknas? Använd mallen för dokumentation.

11 God vård SOSFS 2005:12, SOSFS 2011:9 Information tillgänglig i kvalitetsregistret Ytterligare information som är värdefull utifrån patient- och närståendes erfarenheter Patientfokuserad Jämlik I rimlig tid Säker Kunskapsbaserad och ändamålsenlig Effektiv

12 Tips för att skapa goda förutsättningar i förbättringsarbetet

13 Handlingsplan - Ledningsteam Identifierat område Mål Åtgärder Ansvar för genomförande Tidsplan/mätningar/ resultat Reflektioner Skapa förutsättning för genomförande Informera Tid- och mötesplanering Färdigställ arbetsuppgift inför LS3

14 Handlingsplan - Förbättringsteam Identifierat område Mål Åtgärder Ansvar för genomförande Tidsplan/mätningar/ resultat Reflektioner Skapa förutsättning för genomförande Informera Tid- och mötesplanering Färdigställ arbetsuppgift inför LS2