Brugermanual til Hinke HT0415Vi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brugermanual til Hinke HT0415Vi"

Transkript

1 Model HT0415Vi Brugermanual til Hinke HT0415Vi

2 Produktet Tak fordi du valgte en Hinke HT0415Vi Boxer godkendt MPEG4 modtager med harddisk til digitalt terrestrisk tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales det, at du læser denne manual grundigt igennem før brug. I manualen vil HT0415Vi modtageren blive beskrevet som Modtageren. God fornøjelse Hinke 2009 A/S Beskrivelse af produktet Modtageren er beregnet til gengivelse og optagelse af digitalt terrestrisk tv, der modtages fra en tilsluttet terrestrisk antenne. Alle Modtagerens funktioner er beskrevet i denne manual. Alle Modtagerens opsætninger og funktioner kan betjenes via Modtagerens skærmmenuer. Al betjening sker via Fjernbetjeningen. Indhold i kassen Modtager HT0415Vi med indbygget 2,5 harddisk. Plastikhåndtag til montering på ekstra harddiske. Fjernbetjening med 2 x AAA batterier. Strømforsyning. Løst IR-modtager. Scartkabel. Brugermanual. Manufactured under license under U.S. Patent #: 5,451,942 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS Digital Out are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc DTS, Inc. All Rights Reserved. Manufactured under license from Dolby Laboratories Produktet 2 Beskrivelse af produktet 2 Indhold i kassen 2 Indholdsfortegnelse 3 Sikkerhed 4 Beskrivelse og tilslutning af Modtageren 6 Forsiden 6 Bagsiden 6 Installation af Harddisk 7 Intern harddisk 7 Ekstern esata harddisk 8 Opsætning af harddisk 8 Fjernbetjeningen 9 Programmerbare knapper 10 Første installation 11 Daglig Brug 12 Tænd og Sluk 12 Skift kanaler 12 Trinvis skift 12 Direkte kanalvalg 12 Ved hjælp af kanallisten 12 Ved hjælp af Boxer Navigator 12 Lyd og undertekster 12 Justering af lydstryken 12 Slå lyden fra 12 Valg af lydspor 13 Valg af undertekster 13 Programinformation 13 Programinformation på aktuelle kanal 13 Boxer Navigator 13 Tekst-tv 14 Optag og Timeshift 15 Optag 15 Timeshift 15 Gemte Optagelser 15 Afspilning 16 Administration af optagelser 16 Formatering af HDD 16 Indholdsfortegnelse Hovedmenu 17 Kanallister 17 Kanalliste: Gratis TV-kanaler 17 Kanalliste: Alle TV-kanaler 17 Kanalliste: Favoritter A F 17 Timere 18 Installation & Indstillinger 19 Brugerpræferencer 19 Indstilling af udgange 20 Regional indstilling 21 Adgangskontrol 22 Kanalsøgning 23 Vedligeholdelse 24 Programkortinformation 24 Systeminformation 25 Gemte Optagelser 25 Tekniske specifikationer 26

3 44 55 Sikkerhed Læs venligst nedenstående sikkerhedsinstruktioner før brug af Modtageren. Følg alle anvisninger. Elektrisk tilslutning Tilslut kun Modtageren til korrekt installerede stikkontakter med V, Hz. For at undgå brand og elektriske stød må modtageren ikke udsættes for regn eller anden form for fugt. Rør aldrig ved strømkablet med fugtige hænder. Ellers er der risiko for stød. Lad kun kvalificerede personer udføre reparationer og vedligeholdelse. For at undgå stød må Modtagerens kabinet aldrig afmonteres. Træk straks stikket ud af stikkontakten, hvis der kommer væske eller fremmedlegemer ind i Modtageren. Lad en kvalificeret person inspicere receiveren før den tilsluttes igen. Ellers er der fare for stød. Strømkablet må ikke bukkes eller krympes. Afbryd strømmen til Modtageren, hvis Modtageren viser driftsforstyrrelser. Hvis Modtageren ikke skal være i brug i længere tid tages den ud af stikkontakten. Træk altid i stikket og ikke i ledningen. Fugt kan opstå, hvis Modtageren tages fra et koldt til et varmt miljø. Lad derfor modtageren stå i to til tre timer inden den tages i brug. Placering af modtageren Tildæk aldrig ventilationshuller og sørg for at der er tilstrækkelig luft omkring Modtageren mindst 5 cm over og til siderne. Udsæt aldrig Modtageren for vand. Placer ikke vaser og lignende på Modtageren. Placer Modtageren på en plan og stabil overflade. Placer ikke Modtageren i nærheden af varmekilder som eksempelvis radiatorer eller enheder med stærk magnetisk udstråling som for eksempel højttalere. Placer ikke Modtageren i direkte sollys eller på steder med meget støv. Placer aldrig tunge ting på Modtageren. Børn Lad aldrig børn bruge Modtageren, når de ikke er under opsyn. Sørg for at børn ikke stikker objekter ind af ventilationshullerne, da der kan opstå fare for stød. Korrekt håndtering af batterier Batterierne er giftige for miljøet. Bortskaf derfor batterier i henhold til myndighedernes forskrifter og smid aldrig batterier i skraldespanden. Batterier kan indeholde giftige stoffer. Lad derfor aldrig batterier ligge inden for børns rækkevidde. Udskift batterierne mindst én gang om året. Udskift altid begge batterier samtidigt. EU direktiv for bortskaffelse af apparater i private husholdninger Produktet indeholder værdifulde materialer, der bør genanvendes. Elektroniske apparater er ikke husholdningsaffald i henhold til direktiv 2002/96/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL af 27. januar 2003 om brugte elektriske og elektroniske apparater skal disse bortskaffes forsvarligt. Når produktet skal bortskaffes skal det bortskaffes i henhold til officielle forskrifter. Deklaration om konformitet Hinke 2009 A/S, Tingbjervej 2, 4632 Bjæverskov, Danmark erklærer hermed at produktet overholder kravene om konformitet i de europæiske retningslinjer og standarder: EN :2002 EN :2001 +A1:2003 EN :2002 EN :2002 EN : A1:2001 Sikkerhed

4 66 77 Beskrivelse og tilslutning af Modtageren Forsiden 1. Diode: Dioden indikerer Modtagerens tilstand. Når Modtageren er tændt lyser dioden rødt, og når Modtageren er slukket eller i standby, er dioden slukket. 2. Kortlæser. Her sættes programkortet fra Boxer i, for at kunne se de betalingskanaler, man abonnerer på. Programkortet sættes i med chippen inderst og nedad. Bagsiden Installation af Harddisk Intern harddisk Modtageren leveres med en 2,5 harddisk installeret, som er klar til brug. Ønsker man at skifte harddisken ud, gøres det på følgende måde: Afbryd strømmen til Modtageren. Fjern HDD-dækslet (3) ved at tage fat med 2 fingre i toppen af dækslet og tryk forsigtigt ned og hiv ud. Tag harddisken ud ved at holde de to bøjler (1 a & 1 b ) i siderne forsigtigt væk fra harddisken. Træk forsigtigt men kraftfuldt i det lille håndtag (2) der er monteret på harddisken. Vrik eventuelt forsigtigt for at få harddisken løs. Herefter isættes en ny harddisk. Monter et af de medfølgende håndtag ved at klæbe det på harddiskens overside. Sæt harddisken med oversiden opad ind i chassiset på Modtageren. Skub harddisken helt i bund indtil de to bøjler (1 a & 1 b ) klikker rundt om harddisken. Efter montering sættes HDD-dækslet (3) på igen. 1. Harddisk: Indgang til 2,5 SATA harddisk. (Se afsnittet Installation af Harddisk for yderligere information.) 2. RF IN: Antenneindgang hvortil man skal forbinde antennekablet fra den digitale tag- eller stueantenne. 3. RF OUT: Antenneudgang med to funktioner: Gennemsløjfning af antennesignal til anden digital modtager. Modulation til analog signal så man kan sende signalet fra Modtageren videre ved hjælp af et antennekabel til tv uden digital modtager. (Se afsnittet RF kanal under Indstilling af udgange for yderligere information.) 4. USB: Kun til servicebrug. 5. esata: Her kan tilsluttes en ekstern esata harddisk. (Se afsnittet Installation af Harddisk for yderligere information.) 6. IR SENSOR: Her tilsluttes den medfølgende løse IR-modtager, hvis man ønsker at kunne betjene Modtageren, når den er placeret et sted, hvor der ikke er fri passage mellem Modtager og fjernbetjeningen, når man betjener Modtageren. Eksempelvis, hvis man ønsker at stille modtageren ind i et skab. Benyttes den løse IR-modtager skal man sikre, at der er fri passage mellem IR-modtageren og fjernbetjeningen for at kunne betjene Modtageren. 7. LAN tilslutning: Kun til servicebrug. 8. HDMI: Her tilsluttes et HDMI-kabel, hvis man ønsker at tilslutte Modtageren til et tv med HDMI-indgang. Tilslut Modtageren med et HDMI-kabel, hvis du ønsker den bedst mulige kvalitet. (Se afsnittet HDMI Udgang under Indstilling af udgange for yderligere information.) 9. AUDIO SPDIF: Digital lydudgang. Brug et coaxial-digital kabel med phono-stik for at tilslutte Modtageren til en digital forstærker. 10. AUDIO RIGHT: Højre lydkanal i den analoge lydudgang. Brug et phono-kabel til at tilslutte Modtageren til en analog forstærker. 11. AUDIO LEFT: Venstre lydkanal i den analoge lydudgang. Brug et phono-kabel til at tilslutte Modtageren til en analog forstærker. 12. TV: Scartudgang med RGB- eller CVBS-videosignal. Brug et scartkabel for at tilslutte Modtageren til et tv eller videoenhed med scartindgang. (Se afsnittet Indstilling af udgange for yderligere information.) 13. POWER: 12V strømforsyningsindgang. Tilslut 12V-stikket på til Modtageren og tilslut den medfølgende s trømforsyning til en 220V stikkontakt. OBS! Brug kun den medfølgende strømforsyning! 3 Når en ny harddisk tilsluttes, skal den formateres til Modtageren, før den kan bruges. Når man tilslutter en harddisk der ikke tidligere har været brugt i modtageren, vil man blive bedt om at formatere harddisken. Vælg [OK], for at formatere harddisken. Tryk [OK] igen for at bekræfte. Tryk [EXIT] for at afbryde uden at formatere harddisken. OBS! Formatering sletter alle data på harddisken. 1 a 2 1 b Formateringen tager et par minutter. Herefter trykkes [OK] for at bekræfte formatering. Harddisken i modtageren er nu klar til brug.

5 88 99 Installation af Harddisk (Ekstern) Ekstern esata harddisk Det er muligt at tilslutte en ekstern esata harddisk til Modtageren. Når den eksterne harddisk skal tilsluttes, skal strømmen til Modtageren være slukket. Tilslut den eksterne harddisk med et esata kabel. Tænd harddisken og derefter Modtageren. Den eksterne harddisk er nu klar til brug, såfremt Modtageren er indstillet til bruge en ekstern harddisk (Se afsnittet Opsætning af harddisk ). Når en ny harddisk tilsluttes, skal den formateres til Modtageren, før den kan bruges. Når man tilslutter en harddisk der ikke tidligere har været brugt i modtageren, vil man blive bedt om at formatere harddisken. Vælg [OK], for at formatere harddisken. Tryk [OK] igen for at bekræfte. Tryk [EXIT] for at afbryde uden at formatere harddisken. OBS! Formatering sletter alle data på harddisken. Formateringen tager et par minutter. Herefter trykkes [OK] for at bekræfte formatering. Harddisken er nu klar til brug. Opsætning af harddisk Vælg menupunktet Installation & Indstillinger og derefter Brugerpræferencer for at indstille præferencer for ekstern harddisk. Brug ekstern harddisk Skift indstillingen Brug ekstern harddisk efter ønske med [ ] og [ ]. Vælges JA vil Modtageren udelukkende bruge den eksterne harddisk. Ønsker man ikke at bruge en ekstern harddisk, vælges NEJ. Herefter bruger Modtageren udelukkende den interne harddisk. Vælges AUTO, finder Modtageren selv ud af, hvilke harddiske der er tilsluttet. Såfremt en ekstern harddisk er tilsluttet, vil Modtageren prioritere denne først. I fabriksindstillingen er Brug ekstern harddisk indstillet til NEJ. Ændres indstillingerne for Brug ekstern harddisk, skal strømmen til Modtageren afbrydes, før ændringerne træder i kraft. Fjernbetjeningen På billede er vist den medfølgende fjernbetjening. På næste side er en kort beskrivelse af knappernes funktioner, samt henvisninger til hvor i manualen, man kan få yderligere informationer. 1. [Power] Tænder eller slukker for Modtageren. (Se afsnittet Tænd og Sluk ) 2. [SET] Bruges til at programmere de programmerbare knapper [A], [B], [C] og [D]. (Se afsnittet Programmerbare knapper ) 3. [MUTE] Slår lyden helt fra eller til på én gang. (Se afsnittet Slå lyden fra ) 4. [0] [9] Vælger den tilsvarende kanal i den prioriterede kanalliste eller bruges til at taste cifre ind i menuerne og på tekst-tv. Derudover bruges tasterne til 4 at indtaste tekst. Tryk gentagende gange på [2] [9] for at få bogstaverne, der er vist på knappen under nummeret, frem. [0] indsætter mellemrum og 5 7 [1] bruges til tegnsætning. (Se afsnittene Skift kanaler og Administration af optagelser ) 5. [EPG] Elektronisk programguide. Viser Boxer Navigator, en 6 8 programoversigt for de kanaler man kan modtage. (Se afsnittet 9 Boxer Navigator ) 6. [INFO] Viser programinformation om det aktuelle program, eller uddybende information om nuværende og kommende programmer. (Se afsnittet Programinformation ) 7. [MENU] Åbner hovedmenuen. (Se afsnittet Hovedmenu ) [EXIT] Forlader funktion eller menu og går tilbage til foregående menu, hvis man befinder sig i en undermenu [ ] Skifter programmer i stigende rækkefølge eller flytter markøren op i menuerne. (Se afsnittet Skift kanaler ) 10. [OK] Viser aktuel kanalliste eller bekræfter valg i menuerne. (Se afsnittet Skift kanaler ) 11. [ ] Skruer op for volumen eller flytter markøren til højre i menuerne. (Se afsnittet Lyd og undertekster ) [ ] Skruer ned for volumen eller flytter markøren til venstre i menuerne. (Se afsnittet Lyd og undertekster ) 13. [ ] Skifter programmer i faldende rækkefølge eller rykker markøren ned i menuerne. (Se afsnittet Skift kanaler ) 14. [RØD] Bruges i menuer. De tilgængelige funktioner beskrives senere i denne manual og i skærmmenuerne. 15. [GRØN] Bruges i menuer. De tilgængelige funktioner beskrives senere i denne manual og i skærmmenuerne. 16. [BLÅ] Bruges i menuer. De tilgængelige funktioner beskrives senere i denne manual og i skærmmenuerne. 17. [GUL] Bruges i menuer. De tilgængelige funktioner beskrives senere i denne manual og i skærmmenuerne. 18. [ ] Starter afspilning af optagelser. Tryk én gang for at få vist Gemte Optagelser. Tryk igen for at afspille den markerede optagelse. (Se afsnittene Optag og Timeshift og Gemte Optagelser ) 19. [ ] Bruges til at starte Timeshift og sætte almindelige tv-udsendelser på pause. Under afspilning af gemte optagelser sættes afspilningen på pause. (Se afsnittene Optag og Timeshift og Gemte Optagelser ) 20. [ ] Stopper afspilning af gemte optagelser eller Timeshift. (Se afsnittene Optag og Timeshift og Gemte Optagelser ) 21. [ ] Bruges til at starte optagelser af tv-udsendelser og til at indstille en Timer i den elektroniske programguide Boxer Navigator. (Se afsnittene Optag og Timeshift, Gemte Optagelser og Boxer Navigator ) 22. [<<] Spoler tilbage i optagelser.

6 Fjernbetjeningen (Programmerbare knapper) 23. [>>] Spoler frem i optagelser. 24. [ <<] Springer til forrige kapitel i optagelser. 25. [>> ] Springer til næste kapitel i optagelser. 26. [ ] Viser den aktuelle kanals tekst-tv. De numeriske knapper [0] [9] bruges til at vælge ønskede sider. (Se afsnittet Tekst-tv ) 27. [SUBT] Vælger undertekster eller slå undertekster fra. (Se afsnittet Lyd og undertekster ) 28. [AUDIO] Ændre indstillingen for sprog. (Se afsnittet Lyd og undertekster ) 29. [ZOOM] Ændre indstillingen af skærmformat. (Se afsnittet Indstilling af udgange ) 30. [A] [D] Programmerbar knapper. (Se afsnittet Programmerbare knapper ) Programmerbare knapper Den medfølgende fjernbetjening har fire programmerbare knapper ([A], [B], [C], [D]), der kan programmeres til at betjene andre fjernbetjente produkter som eksempelvis et tv. Ønsker man for eksempel at kunne tænde og slukke for sit tv med Modtagerens fjernbetjening skal man overføre informationerne fra Standby-knappen på tv ets fjernbetjening til én af de fire programmerbare knapper på Modtagerens fjernbetjening. Første installation Når Modtageren er tilsluttet som tidligere beskrevet, tændes tv et og den benyttede AV indgang på tv et vælges. Når strømmen tilsluttes og Modtageren tændes første gang, vises nedenstående skærmbillede: Vælg det ønskede sprog ved brug af [ ] [ ] og tryk [OK] for at bekræfte, hvilket sprog du ønsker på menuerne. Herefter vises næste billede: Skift indstillingen Vælg land efter ønske ved brug af [ ] [ ]. Flyt derefter markøren til Vælg Tv-format med [ ] og vælg 4:3 eller 16:9 i overensstemmelse med det tv som Modtageren er tilsluttet. Hvis modtageren er tilsluttet en aktiv DVB-T antenne, der skal strømfødes med 5V fra Modtageren, vælges Til i Aktiv Antenne. Ellers vælges Fra. Tryk [OK] for at bekræfte indstillingerne. Herefter vises næste billede: Når man skal programmere de programmerbar knapper ([A], [B], [C], [D]) på fjernbetjeningen, placeres den medfølgende fjernbetjening overfor den fjernbetjening (fjernbetjening X), hvorfra man ønsker at overføre funktioner, som vist på eksemplet herunder. Placer fjernbetjeningerne på en plan overflade, eksempelvis et bord, når knapperne programmeres. Tryk på [INFO], hvis du ønsker at kontrollere signalstyrke og signalkvalitet. Herefter vises dette billede. Indtast kanalnummer på den frekvens du ønsker at kontrollere. Vær opmærksom på at der går et lille stykke tid, inden Modtageren tuner ind på signalet og viser Signalstyrke og Signalkvalitet. Fjernbetjening X Herefter gøres følgende: Tryk og hold [SET] nede i ca. 3 sekunder på Modtagerens fjernbetjening indtil [POWER] på fjernbetjening lyser rødt. Tryk kort på den knap på Modtagerens fjernbetjening du ønsker at programmere ([A], [B], [C], [D]), Herefter blinker [POWER]. Tryk og hold i 2 sekunder den knap nede på Fjernbetjening X du ønsker at overføre. Når [POWER] blinker hurtigt og derefter har lyst konstant i ca. 8 sekunder, er knappen programmeret. Herefter har den valgte programmerbar knap den funktion, som man har overført fra fjernbetjening X. Ønsker man at omprogrammere de programmerbare knapper gennemføres de ovenstående punkter igen. Vær opmærksom på at den nye funktion erstatter den funktion, man tidligere har haft programmeret. Tryk [EXIT] for at vende tilbage til installationen. Tryk [OK] for at starte kanalsøgningen. Herefter ses dette billede: Når billedet SØGERESULTAT vises, er kanalsøgningen gennemført. OBS! Vær opmærksom på at det ikke kan garanteres, at alle funktioner fra alle fabrikater af fjernbetjente produkter kan overføres til Modtagerens fjernbetjening. Tryk på [OK] og dette billede vises: Tryk [OK] for at se tv.

7 Daglig Brug Tænd og Sluk Modtageren tændes eller sættes i standby ved at trykke på [POWER]. Ved opstart søger Modtageren kortvarigt efter eventuelle opdateringer. Skift kanaler Der er forskellige måder, hvorpå man kan skifte kanaler. Alle kanalskift sker i forhold til den prioriterede kanalliste (se afsnittet Kanallister for at skifte den prioriterede kanalliste). Daglig Brug (Programinformation) Valg af lydspor Tryk gentagende gange på [AUDIO] for at vælge mellem de tilgængelige sprog. Vær opmærksom på at omfanget af valgmuligheder er afhængigt af kanaludbyderen. Valg af undertekster Tryk gentagende gange på [SUBT] for at vælge mellem de tilgængelige undertekstsprog eller for at slå underteksterne fra. Vær opmærksom på, at omfanget af valgmuligheder er afhængigt af kanaludbyderen. Trinvis skift Tryk på [ ] eller [ ] for at skifte kanaler i henholdsvis stigende eller faldende rækkefølge. Direkte kanalvalg Tryk på [0] [9] for at vælge den kanal der ligger på tilsvarende kanalnummer. For at vælge to- eller trecifrede kanalnummer trykkes cifrene, der indgår hurtigt efter hinanden. Eksempelvis [2] hurtigt efterfulgt af [5] for at vælge kanalnummer 25. Hvis der ikke er en kanal tilgængelig på det valgte kanalnummer, skifter Modtageren ikke kanal. Ved hjælp af kanallisten Tryk på [OK] for at få vist den prioriterede kanalliste. Brug [ ],[ ],[ ] og [ ] for at vælge den kanal du ønsker at se og tryk [OK] for at skifte til den valgte kanal. I øverste venstre hjørne kan du se, hvilken kanalliste der er den prioriterede. Programinformation Programinformation på aktuelle kanal Tryk en gang på [INFO] for at få vist titel på nuværende og næste program på den aktuelle kanal. Tryk på [INFO] igen for at få uddybende informationer om det nuværende og næste program. Brug [ ] og [ ] til at bladre i den uddybende information. Brug [ ] og [ ] for at skifte mellem uddybende informationer om nuværende og næste program. Tryk [INFO] eller [EXIT] for at forlade programinformationen. Vær opmærksom på at omfanget af informationerne er afhængigt af kanaludbyderen. Ved hjælp af Boxer Navigator Tryk på [EPG] for at gå ind i den elektroniske programoversigt Boxer Navigator. Brug [ ] og [ ] til at vælge den ønskede kanal og tryk [OK] for at skifte til den valgte kanal. (Se afsnittet Boxer Navigator for yderligere brug af programguiden). Boxer Navigator Tryk på [EPG] for at få vist den elektroniske programguide Boxer Navigator. Her vises programoversigten for den markerede kanal. Brug [ ] og [ ] for at få vist programoversigten for de tilgængelige kanaler. Tryk på [GRØN] for at bladre én dag frem og [RØD] for at bladre én dag tilbage. Lyd og undertekster Justering af lydstryken Tryk på [ ] for at øge Modtagerens lydstyrke eller [ ] for at sænke Modtagerens lydstyrke. Slå lyden fra Tryk på [MUTE] for at slå lyden helt fra på én gang. Tryk på [MUTE] igen eller [ ] eller [ ] for at få lyden tilbage. Søg Tryk på [GUL] for at søge i programoversigten. Der er kan søges efter følgende kriterier: Starttidspunkt, Sluttidspunkt, Ugedag, Kategori, Underkategori, Episode i serie, Titel, Instruktør, Skuespiller og Nøgleord. Man kan søge ud fra én kategori eller en vilkårlig sammensætning af de mulige kategorier. Brug [ ] og [ ] for at markere den kategori der skal indstilles. Indtast tidsangivelser med [0 9]. Brug [ ] og [ ] til at skifte mellem faste valgmuligheder for kriterierne, Ugedag, Kategori, Underkategori, Episode i serie. Indtast Titel, Instruktør, Skuespiller og Nøgleord som fri tekst med [0 9]. Tryk på [GRØN] for at aktivere søgningen eller [GUL] for at afbryde.

8 Daglig Brug (Tekst-TV) Filter Tryk på [BLÅ] for at filtrere programoversigten efter kategori. Vælg Kategori eller Underkategori med [ ] og [ ]. ( Underkategori kan først indstilles når en Kategori er indstillet). Flyt markøren til højre kolonne med [ ] og vælg den kategori eller underkategori, der skal filtreres efter og tryk på [OK]. Den valgte kategori er vist med fed. Når Kategori og/eller Underkategori er indstillet, trykkes på [GRØN] for at filtrere programoversigten efter kriterierne. Tryk [GUL] for at afbryde uden at bruge den opdaterede filtrering. Når programoversigten er filtreret, står der (filtreret) øverst i programoversigten. Daglig Brug (Optag og Timeshift) Optag og Timeshift Når der er installeret en harddisk i Modtageren er det muligt at optage programmer eller pause og spole ved hjælp af Timeshift i direkte tv. Optag Tryk på [ ] for at starte en optagelse af programmet der vises. Tryk [ ] for at stoppe optagelsen. Bekræft stop af optagelsen ved at trykke på [ ] igen. Optagelsen er nu gemt i Gemte Optagelser. Når en optagelse er i gang, er det muligt at skifte kanal og se en anden kanal, end den man optager fra, da Modtageren har to tunere. I kanallisten vises kanaler, der optages, med rød. Skifter man kanal, mens en optagelse er i gang, vises hvilken kanal, der optages fra, øverst i billedet. Se afsnittene Boxer Navigator og Timere for information om tidsindstillede optagelser. Uddybende programinformation Tryk på [ ] for at flytte markøren over i programoversigten og brug [ ] og [ ] for at flytte markøren henholdsvis op og ned i programoversigten. Timeshift Tryk på [ ] for at starte en Timeshift-optagelse af det program der vises. Når Timeshift-optagelsen er på pause, vises samt en tidsangivelse for hvor lang tid, der er optaget. Tryk på [ ] for at vende tilbage til kanallisten. Tryk på [EXIT] for at forlade den elektroniske programguide. Tryk på [INFO] for at få uddybende programinformation om det markerede program. Brug [ ] og [ ] til at bladre i den uddybende information. Tryk på [EXIT] for at vende tilbage til programoversigten. Indstilling af Timer Tryk på [ ] for at flytte markøren over i programoversigten og brug [ ] og [ ] for at flytte markøren henholdsvis op og ned i programoversigten. Når markøren står i programoversigten, kan man indstille en Timer for det markerede program ved at tykke på [ ]. Programmer, der er indstillet til optagelse, er markeret med en rød cirkel. Herefter fremgår optagelsen i Timer-listen (se afsnittet Timere ). Timeren fjernes ved at markere udsendelsen, der er sat til optagelse og trykke på [ ] igen. Tekst-tv Tryk på [ ] for at få tekst-tv vist. Brug [0] [9] til at gå til ønskede side. Brug [ ] og [ ] for at gå en side hhv. frem og tilbage. [ ] og [ ] bruges til at bladre i den valgte sides undersider, såfremt de er tilgængelige. Tryk på [ ] igen eller [EXIT] for at forlade tekst-tv. Tryk på [ ] for at afspille Timeshift-optagelsen. Spol i optagelsen med [<<] og [>>] i det omfang optagelsen tillader det. Tryk på [ ] for at stoppe Timeshift-optagelsen. Herefter bliver man spurgt, om man ønsker at gemme Timeshift-optagelsen. Tryk på [OK] for at gemme optagelsen. Optagelsen er nu gemt i Gemte Optagelser. Tryk [EXIT] for at slette Timeshift-optagelsen. OBS! Timeshift er ikke mulig når en anden optagelse er i gang. Gemte Optagelser Under menupunktet Gemte optagelser kan man se og redigere alle optagelser. Få adgang til Gemte optagelser ved at vælge menupunktet i hovedmenuen eller ved at trykke på [ ]. Tryk [EXIT] for at forlade Gemte optagelser.

9 Daglig Brug (Administration af optagelser) Afspilning For at afpille en optagelse markeres den og herefter trykkes på [OK]. Hvis optagelsen tidligere har været vist, skal man vælge, om man ønsker at genoptage afspilningen fra det punkt, hvor optagelsen sidst blev stoppet, eller om man ønsker at få optagelsen vist fra begyndelsen. Brug [ ] og [ ] til at markere det ønskede valg. Tryk [OK] for at starte afspilningen. Hovedmenu I hovedmenuen er følgende menupunkter: Kanallister, Timere, Installation & indstillinger, Systeminformation og Gemte Optagelser. Tryk på [MENU] for at få vist hovedmenuen. Flyt markøren med [ ] eller [ ] for at markere det ønskede menupunkt og vælg menupunktet ved at trykke på [OK]. Administration af optagelser Manuel timer Tryk på [GRØN] for at se aktuelle Timere og for at indstille manuelle Timere. Se afsnittet Timere for information om indstilling af en manuel Timer. Slet optagelser Optagelser slettes på følgende måde: Marker den optagelse, der skal slettes og tryk på [GUL] for at slette optagelsen. Tryk [OK] for at bekræfte sletning eller [EXIT] for at annullere sletning. Sorter optagelser Optagelser kan sorteres efter hhv. dato, navn og kanal. Tryk gentagende gange på [BLÅ] for at vælge den ønskede sortering. Titel Optagelsens titel kan ændres ved at markere optagelsen og trykke på [ ]. Den ønskede titel indtastes ved brug af [0 9]. Tryk på [RØD] for at slette indtastede bogstaver og tegn. Den ny titel bekræftes ved at trykke [OK]. Formatering af HDD Tryk på [RØD] for at formatere harddisken. Tryk [OK] for at bekræfte formateringen eller [EXIT] for at annullere formateringen. OBS! Formatering af harddisk sletter alle optagelser. Kanallister I Kanallister er det muligt at se alle tilgængelige kanallister, indstille favoritlister samt angive, hvilken kanalliste man ønsker, som den prioriterede kanalliste. Den prioriterede kanalliste er bestemmende for kanalplacering og for hvilke kanaler, der vises i den elektroniske programguide. Vælg Kanallister i hovedmenuen. Nu vises Alle Kanallister, med alle Modtagerens kanallister. Kanalliste: Gratis TV-kanaler Markér og vælg kanallisten Gratis TV-kanaler for at se en liste over tilgængelige gratiskanaler. Ønsker man at bruge denne liste som den prioriterede kanalliste, skal man markere den og trykke på [RØD]. Den prioriterede kanalliste er markeret med en stjerne. Kanalliste: Alle TV-kanaler Markér og vælg kanallisten Alle TV-kanaler for at se en liste over alle tilgængelige kanaler. Ønsker man at bruge denne liste som den prioriterede kanalliste, skal man markere den og trykke på [RØD]. Den prioriterede kanalliste er markeret med en stjerne. Kanalliste: Favoritter A F Markér og vælg Favoritter A F for at få vist de tilgængelige kanaler der er på den valgte favoritliste. Ønsker man at bruge denne liste som den prioriterede kanalliste, skal man markere den og trykke på [RØD]. Den prioriterede kanalliste er markeret med en stjerne. For at tilføje eller fjerne kanaler fra Favoritter A F markeres den ønskede liste. Tryk på [BLÅ] for at indstille eller ændre den valgte favoritliste. I den venstre kolonne er de tilgængelige tv-kanaler. Tryk på [RØD] eller [GRØN], mens markøren står i den venstre kolonne for at skifte mellem kanallisterne Gratis TV-kanaler og Alle TV-kanaler. I den højre kolonne er den aktuelle favoritliste. Tryk på [GUL] eller [BLÅ] mens markøren står i den venstre kolonne for at skifte mellem favoritlisterne A F i henholdsvis stigende eller faldende rækkefølge.

10 Hovedmenu (Timere) For at tilføje kanaler til den viste favoritliste, skal markøren være i den venstre kolonne. [ ] og [ ] bruges til at vælge den kanal, der skal tilføjes favoritlisten. Tryk på [OK] for at tilføje den markerede kanal til favoritlisten. Dette gentages indtil favoritlisten indeholder de ønskede kanaler. Flyt markøren til den højre kolonne for at redigere den aktuelle favoritliste. Tryk på [RØD] for at fjerne uønskede kanaler fra favoritlisten. Installation & Indstillinger Hovedmenu (Indstillinger) Under menupunktet Installation & Indstillinger er det muligt at ændre forskellige brugerdefinerede indstillinger i forbindelse med menuer, udgange og adgangskontrol. Derudover er det muligt at søge kanaler eller genetablere fabriksindstillngerne. For at ændre på rækkefølgen af kanalerne i favoritlisten flyttes markøren til den kanal man ønsker at flytte. Tryk på [OK]. Herefter vises kanalnavnet som >kanal< og kan nu flyttes til den ønskede kanalplads ved brug af [ ] og [ ]. Tryk på [OK] for at lægge kanalen fast på den ønskede plads. Dette gentages, indtil favoritlisten indeholder alle de ønskede kanaler i den ønskede rækkefølge. Tryk gentagende gange på [EXIT] for at forlade menuen Kanallister. Brugerpræferencer Vælg menupunkt Brugerpræferencer for at indstille præferencer for INFO og ekstern harddisk. Timere Vælg menupunktet Timere i hovedmenuen for at indstille op til 100 timere, der får Modtageren til at tænde og slukke på fastsatte tidspunkter. Se afsnittet Boxer Navigator for indstilling af Timere ved hjælp af Boxer Navigator. Flyt markøren til en tom timer og tryk på [OK] for at indstille timeren. Herefter indstilles: Kanal Brug [ ] eller [ ] til at vælge den ønskede kanal. Dato Datoen angives som År-Måned-Dag. Tallet der blinker kan ændres. [ ] eller [ ] bruges til at vælge det tal, man ønsker at ændre. Indtast det ønskede tal ved brug af [0] [9]. Starttidspunkt Indtast det ønskede starttidspunkt med [0] [9]. Tallet der blinker kan ændres. [ ] eller [ ] bruges til at vælge det tal, man ønsker at ændre. Visningstid for info Her indstilles hvor lang tid, man ønsker at få vist informationsbjælkerne i top og bunden af billedet, når man skifter kanal. Brug [ ] eller [ ] for indstille tiden fra 1 til 10 sekunder. Brug ekstern harddisk Skift indstillingen Brug ekstern harddisk efter ønske med [ ] og [ ]. Vælges JA vil Modtageren udelukkende bruge den eksterne harddisk. Ønsker man ikke at bruge en ekstern harddisk, vælges NEJ. Herefter bruger Modtageren udelukkende den interne harddisk. Vælges AUTO, finder Modtageren selv ud af, hvilke harddiske der er tilsluttet. Såfremt en ekstern harddisk er tilsluttet, vil Modtageren prioritere denne først. I fabriksindstillingen er Brug ekstern harddisk indstillet til NEJ. Ændres indstillingerne for Brug ekstern harddisk, skal strømmen til Modtageren afbrydes, før ændringerne træder i kraft. Sluttidspunkt Indtast det ønskede sluttidspunkt med [0] [9]. Tallet der blinker kan ændres. [ ] eller [ ] bruges til at vælge det tal, man ønsker at ændre. Tryk [OK] for at gemme timeren eller [EXIT] for at forlade timeren uden at gemme den. Ønsker du at ændre en indstillet timerbegivenhed, markeres denne i timeroversigten. Tryk på [OK] for at ændre timeren. Ønsker du at fjerne en indstillet timerbegivenhed markeres denne i timeroversigten. Tryk på [RØD] for at fjerne timeren. Tryk på [EXIT] for at forlade menuen Timere.

19LED-DVD T2K GOCAMP

19LED-DVD T2K GOCAMP BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÖR 19LED-DVD T2K GOCAMP FARVE - TV MED FJERNETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL 50260147 Indhold Sikkerhedsforanstaltninger...

Läs mer

HT0100 Digital Terrestrial Receiver

HT0100 Digital Terrestrial Receiver User s Manual HT0100 Digital Terrestrial Receiver English Danish Swedish DT211_ENG_2.indd 1 25/09/2008 09:48:27 DT211_ENG_2.indd 27 25/09/2008 11:15:38 User s Manual HT0100 Digital Terrestrial Receiver

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

Aug 2001. Wirsbo Genius. Installations- och bruksanvisning (SV) Wirsbo Genius. Installations- og brugsanvisning (DK)

Aug 2001. Wirsbo Genius. Installations- och bruksanvisning (SV) Wirsbo Genius. Installations- og brugsanvisning (DK) Aug 2001 Wirsbo Genius Installations- och bruksanvisning (SV) Wirsbo Genius Installations- og brugsanvisning (DK) INNEHÅLL/ INDHOLD Generellt för Wirsbo Genius systemet / Generelt for Wirsbo Genius system

Läs mer

Brugsanvisning De første skridt. Användarhandbok De första stegen. Dansk. Svensk

Brugsanvisning De første skridt. Användarhandbok De första stegen. Dansk. Svensk Brugsanvisning De første skridt Användarhandbok De första stegen Dansk Svensk 2 Frankeringssystem PostBase Om denne vejledning Læs denne vejledning, inden du opstiller og tager frankeringssystemet PostBase

Läs mer

Installations- og vedligeholdelsesanvisning WP5 WP7

Installations- og vedligeholdelsesanvisning WP5 WP7 Installations- og vedligeholdelsesanvisning WP5 WP7 Indbygningsovn med pyrolyse DK (s. 2-20) Inbyggnadsugn med pyrolysprogram SE (s. 21-41) ADVARSEL: Når pyrolyseprogrammet er aktivt, kan ovnen nå en temperatur

Läs mer

FE1-10-B FIG. A Copyright 2013 www.ford-tools.com

FE1-10-B FIG. A Copyright 2013 www.ford-tools.com FE1-10-B FIG. A Copyright 2013 www.ford-tools.com FE1-10-B DA 1 ANVENDELSE... 3 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 3 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 3 4 SYMBOLER... 4 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ...

Läs mer

Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se

Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se SE / v1 / sw0.43 / Sept 2011 / CDASnbr / Strålfors Canal Digital AS är Nordens största digital-tv-distributör. Runt

Läs mer

Användarmanual HD 104 C. Digital HD-box MPEG2/MPEG4

Användarmanual HD 104 C. Digital HD-box MPEG2/MPEG4 Användarmanual HD 104 C Digital HD-box MPEG2/MPEG4 Snabbinstallation Förpackningens innehåll Kontrollera att du har fått alla delar innan du installerar HD-boxen. Kartongen ska innehålla följande: 1 HD-box

Läs mer

HD-digitalbox För TV via antenn Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn

HD-digitalbox För TV via antenn Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn Draft 1.2-21/10/10 LU 253374178-A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 1 Jeudi, 21. octobre 2010 1:27 13 DT90 HD Boxer HD-digitalbox För TV via antenn RT90 HD Boxer Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DT-250HD Användarmanual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DT-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DT-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Användarmanual DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll

Läs mer

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2013-12-18

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2013-12-18 Användarmanual DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2013-12-18 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2.

Läs mer

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen.

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

Digital DVB-C/T2-Mottagare

Digital DVB-C/T2-Mottagare Digital DVB-C/T2-Mottagare TT-micro TC821 HDTV Instruktionsmanual TechnoTrend Görler GmbH Ing.-Anton-Kathrein-Straße 2 D-83101 Rohrdorf-Thansau, Tyskland www.ttgoerler.com Rätten att ändra tekniska specifikationer

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 3 2. HÅRDVARUBESKRIVNING 5 3. ANSLUTNING AV MOTTAGAREN 9 4. MENYSTRUKTUR 10 5. FÖRSTA INSTALLATION 11 6. MENYANVÄNDNING 15 7. YTTERLIGARE

Läs mer

DC260HD. Användarmanual. Svenska. PVR Ready. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2010-10-24

DC260HD. Användarmanual. Svenska. PVR Ready. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2010-10-24 DC260HD PVR Ready Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2010-10-24 Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard.

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll Ägarmanual Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA Innehåll Innehåll 2 Övergripande instruktioner 3 Säkerhetsföreskrifter 4 Koppla in mottagaren 5 Kontrollpanel, fram och bak 6 Fjärrkontroll 7 Installation

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

Ett stort tack från People of Lava

Ett stort tack från People of Lava royal Sweden DEN kompromisslösa TV:n FÖR BILDCONNOISSEUREN Royal Sweden modeller:ld-40nlh-s, LD-40NLH-B, LD-46NLH-S, LD-46NLH-B, LD-55NLH-S, LD-55NLH-B Ett stort tack från People of Lava Tack! Vi på People

Läs mer