Brugermanual til Hinke HT0415Vi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brugermanual til Hinke HT0415Vi"

Transkript

1 Model HT0415Vi Brugermanual til Hinke HT0415Vi

2 Produktet Tak fordi du valgte en Hinke HT0415Vi Boxer godkendt MPEG4 modtager med harddisk til digitalt terrestrisk tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales det, at du læser denne manual grundigt igennem før brug. I manualen vil HT0415Vi modtageren blive beskrevet som Modtageren. God fornøjelse Hinke 2009 A/S Beskrivelse af produktet Modtageren er beregnet til gengivelse og optagelse af digitalt terrestrisk tv, der modtages fra en tilsluttet terrestrisk antenne. Alle Modtagerens funktioner er beskrevet i denne manual. Alle Modtagerens opsætninger og funktioner kan betjenes via Modtagerens skærmmenuer. Al betjening sker via Fjernbetjeningen. Indhold i kassen Modtager HT0415Vi med indbygget 2,5 harddisk. Plastikhåndtag til montering på ekstra harddiske. Fjernbetjening med 2 x AAA batterier. Strømforsyning. Løst IR-modtager. Scartkabel. Brugermanual. Manufactured under license under U.S. Patent #: 5,451,942 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS Digital Out are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc DTS, Inc. All Rights Reserved. Manufactured under license from Dolby Laboratories Produktet 2 Beskrivelse af produktet 2 Indhold i kassen 2 Indholdsfortegnelse 3 Sikkerhed 4 Beskrivelse og tilslutning af Modtageren 6 Forsiden 6 Bagsiden 6 Installation af Harddisk 7 Intern harddisk 7 Ekstern esata harddisk 8 Opsætning af harddisk 8 Fjernbetjeningen 9 Programmerbare knapper 10 Første installation 11 Daglig Brug 12 Tænd og Sluk 12 Skift kanaler 12 Trinvis skift 12 Direkte kanalvalg 12 Ved hjælp af kanallisten 12 Ved hjælp af Boxer Navigator 12 Lyd og undertekster 12 Justering af lydstryken 12 Slå lyden fra 12 Valg af lydspor 13 Valg af undertekster 13 Programinformation 13 Programinformation på aktuelle kanal 13 Boxer Navigator 13 Tekst-tv 14 Optag og Timeshift 15 Optag 15 Timeshift 15 Gemte Optagelser 15 Afspilning 16 Administration af optagelser 16 Formatering af HDD 16 Indholdsfortegnelse Hovedmenu 17 Kanallister 17 Kanalliste: Gratis TV-kanaler 17 Kanalliste: Alle TV-kanaler 17 Kanalliste: Favoritter A F 17 Timere 18 Installation & Indstillinger 19 Brugerpræferencer 19 Indstilling af udgange 20 Regional indstilling 21 Adgangskontrol 22 Kanalsøgning 23 Vedligeholdelse 24 Programkortinformation 24 Systeminformation 25 Gemte Optagelser 25 Tekniske specifikationer 26

3 44 55 Sikkerhed Læs venligst nedenstående sikkerhedsinstruktioner før brug af Modtageren. Følg alle anvisninger. Elektrisk tilslutning Tilslut kun Modtageren til korrekt installerede stikkontakter med V, Hz. For at undgå brand og elektriske stød må modtageren ikke udsættes for regn eller anden form for fugt. Rør aldrig ved strømkablet med fugtige hænder. Ellers er der risiko for stød. Lad kun kvalificerede personer udføre reparationer og vedligeholdelse. For at undgå stød må Modtagerens kabinet aldrig afmonteres. Træk straks stikket ud af stikkontakten, hvis der kommer væske eller fremmedlegemer ind i Modtageren. Lad en kvalificeret person inspicere receiveren før den tilsluttes igen. Ellers er der fare for stød. Strømkablet må ikke bukkes eller krympes. Afbryd strømmen til Modtageren, hvis Modtageren viser driftsforstyrrelser. Hvis Modtageren ikke skal være i brug i længere tid tages den ud af stikkontakten. Træk altid i stikket og ikke i ledningen. Fugt kan opstå, hvis Modtageren tages fra et koldt til et varmt miljø. Lad derfor modtageren stå i to til tre timer inden den tages i brug. Placering af modtageren Tildæk aldrig ventilationshuller og sørg for at der er tilstrækkelig luft omkring Modtageren mindst 5 cm over og til siderne. Udsæt aldrig Modtageren for vand. Placer ikke vaser og lignende på Modtageren. Placer Modtageren på en plan og stabil overflade. Placer ikke Modtageren i nærheden af varmekilder som eksempelvis radiatorer eller enheder med stærk magnetisk udstråling som for eksempel højttalere. Placer ikke Modtageren i direkte sollys eller på steder med meget støv. Placer aldrig tunge ting på Modtageren. Børn Lad aldrig børn bruge Modtageren, når de ikke er under opsyn. Sørg for at børn ikke stikker objekter ind af ventilationshullerne, da der kan opstå fare for stød. Korrekt håndtering af batterier Batterierne er giftige for miljøet. Bortskaf derfor batterier i henhold til myndighedernes forskrifter og smid aldrig batterier i skraldespanden. Batterier kan indeholde giftige stoffer. Lad derfor aldrig batterier ligge inden for børns rækkevidde. Udskift batterierne mindst én gang om året. Udskift altid begge batterier samtidigt. EU direktiv for bortskaffelse af apparater i private husholdninger Produktet indeholder værdifulde materialer, der bør genanvendes. Elektroniske apparater er ikke husholdningsaffald i henhold til direktiv 2002/96/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL af 27. januar 2003 om brugte elektriske og elektroniske apparater skal disse bortskaffes forsvarligt. Når produktet skal bortskaffes skal det bortskaffes i henhold til officielle forskrifter. Deklaration om konformitet Hinke 2009 A/S, Tingbjervej 2, 4632 Bjæverskov, Danmark erklærer hermed at produktet overholder kravene om konformitet i de europæiske retningslinjer og standarder: EN :2002 EN :2001 +A1:2003 EN :2002 EN :2002 EN : A1:2001 Sikkerhed

4 66 77 Beskrivelse og tilslutning af Modtageren Forsiden 1. Diode: Dioden indikerer Modtagerens tilstand. Når Modtageren er tændt lyser dioden rødt, og når Modtageren er slukket eller i standby, er dioden slukket. 2. Kortlæser. Her sættes programkortet fra Boxer i, for at kunne se de betalingskanaler, man abonnerer på. Programkortet sættes i med chippen inderst og nedad. Bagsiden Installation af Harddisk Intern harddisk Modtageren leveres med en 2,5 harddisk installeret, som er klar til brug. Ønsker man at skifte harddisken ud, gøres det på følgende måde: Afbryd strømmen til Modtageren. Fjern HDD-dækslet (3) ved at tage fat med 2 fingre i toppen af dækslet og tryk forsigtigt ned og hiv ud. Tag harddisken ud ved at holde de to bøjler (1 a & 1 b ) i siderne forsigtigt væk fra harddisken. Træk forsigtigt men kraftfuldt i det lille håndtag (2) der er monteret på harddisken. Vrik eventuelt forsigtigt for at få harddisken løs. Herefter isættes en ny harddisk. Monter et af de medfølgende håndtag ved at klæbe det på harddiskens overside. Sæt harddisken med oversiden opad ind i chassiset på Modtageren. Skub harddisken helt i bund indtil de to bøjler (1 a & 1 b ) klikker rundt om harddisken. Efter montering sættes HDD-dækslet (3) på igen. 1. Harddisk: Indgang til 2,5 SATA harddisk. (Se afsnittet Installation af Harddisk for yderligere information.) 2. RF IN: Antenneindgang hvortil man skal forbinde antennekablet fra den digitale tag- eller stueantenne. 3. RF OUT: Antenneudgang med to funktioner: Gennemsløjfning af antennesignal til anden digital modtager. Modulation til analog signal så man kan sende signalet fra Modtageren videre ved hjælp af et antennekabel til tv uden digital modtager. (Se afsnittet RF kanal under Indstilling af udgange for yderligere information.) 4. USB: Kun til servicebrug. 5. esata: Her kan tilsluttes en ekstern esata harddisk. (Se afsnittet Installation af Harddisk for yderligere information.) 6. IR SENSOR: Her tilsluttes den medfølgende løse IR-modtager, hvis man ønsker at kunne betjene Modtageren, når den er placeret et sted, hvor der ikke er fri passage mellem Modtager og fjernbetjeningen, når man betjener Modtageren. Eksempelvis, hvis man ønsker at stille modtageren ind i et skab. Benyttes den løse IR-modtager skal man sikre, at der er fri passage mellem IR-modtageren og fjernbetjeningen for at kunne betjene Modtageren. 7. LAN tilslutning: Kun til servicebrug. 8. HDMI: Her tilsluttes et HDMI-kabel, hvis man ønsker at tilslutte Modtageren til et tv med HDMI-indgang. Tilslut Modtageren med et HDMI-kabel, hvis du ønsker den bedst mulige kvalitet. (Se afsnittet HDMI Udgang under Indstilling af udgange for yderligere information.) 9. AUDIO SPDIF: Digital lydudgang. Brug et coaxial-digital kabel med phono-stik for at tilslutte Modtageren til en digital forstærker. 10. AUDIO RIGHT: Højre lydkanal i den analoge lydudgang. Brug et phono-kabel til at tilslutte Modtageren til en analog forstærker. 11. AUDIO LEFT: Venstre lydkanal i den analoge lydudgang. Brug et phono-kabel til at tilslutte Modtageren til en analog forstærker. 12. TV: Scartudgang med RGB- eller CVBS-videosignal. Brug et scartkabel for at tilslutte Modtageren til et tv eller videoenhed med scartindgang. (Se afsnittet Indstilling af udgange for yderligere information.) 13. POWER: 12V strømforsyningsindgang. Tilslut 12V-stikket på til Modtageren og tilslut den medfølgende s trømforsyning til en 220V stikkontakt. OBS! Brug kun den medfølgende strømforsyning! 3 Når en ny harddisk tilsluttes, skal den formateres til Modtageren, før den kan bruges. Når man tilslutter en harddisk der ikke tidligere har været brugt i modtageren, vil man blive bedt om at formatere harddisken. Vælg [OK], for at formatere harddisken. Tryk [OK] igen for at bekræfte. Tryk [EXIT] for at afbryde uden at formatere harddisken. OBS! Formatering sletter alle data på harddisken. 1 a 2 1 b Formateringen tager et par minutter. Herefter trykkes [OK] for at bekræfte formatering. Harddisken i modtageren er nu klar til brug.

5 88 99 Installation af Harddisk (Ekstern) Ekstern esata harddisk Det er muligt at tilslutte en ekstern esata harddisk til Modtageren. Når den eksterne harddisk skal tilsluttes, skal strømmen til Modtageren være slukket. Tilslut den eksterne harddisk med et esata kabel. Tænd harddisken og derefter Modtageren. Den eksterne harddisk er nu klar til brug, såfremt Modtageren er indstillet til bruge en ekstern harddisk (Se afsnittet Opsætning af harddisk ). Når en ny harddisk tilsluttes, skal den formateres til Modtageren, før den kan bruges. Når man tilslutter en harddisk der ikke tidligere har været brugt i modtageren, vil man blive bedt om at formatere harddisken. Vælg [OK], for at formatere harddisken. Tryk [OK] igen for at bekræfte. Tryk [EXIT] for at afbryde uden at formatere harddisken. OBS! Formatering sletter alle data på harddisken. Formateringen tager et par minutter. Herefter trykkes [OK] for at bekræfte formatering. Harddisken er nu klar til brug. Opsætning af harddisk Vælg menupunktet Installation & Indstillinger og derefter Brugerpræferencer for at indstille præferencer for ekstern harddisk. Brug ekstern harddisk Skift indstillingen Brug ekstern harddisk efter ønske med [ ] og [ ]. Vælges JA vil Modtageren udelukkende bruge den eksterne harddisk. Ønsker man ikke at bruge en ekstern harddisk, vælges NEJ. Herefter bruger Modtageren udelukkende den interne harddisk. Vælges AUTO, finder Modtageren selv ud af, hvilke harddiske der er tilsluttet. Såfremt en ekstern harddisk er tilsluttet, vil Modtageren prioritere denne først. I fabriksindstillingen er Brug ekstern harddisk indstillet til NEJ. Ændres indstillingerne for Brug ekstern harddisk, skal strømmen til Modtageren afbrydes, før ændringerne træder i kraft. Fjernbetjeningen På billede er vist den medfølgende fjernbetjening. På næste side er en kort beskrivelse af knappernes funktioner, samt henvisninger til hvor i manualen, man kan få yderligere informationer. 1. [Power] Tænder eller slukker for Modtageren. (Se afsnittet Tænd og Sluk ) 2. [SET] Bruges til at programmere de programmerbare knapper [A], [B], [C] og [D]. (Se afsnittet Programmerbare knapper ) 3. [MUTE] Slår lyden helt fra eller til på én gang. (Se afsnittet Slå lyden fra ) 4. [0] [9] Vælger den tilsvarende kanal i den prioriterede kanalliste eller bruges til at taste cifre ind i menuerne og på tekst-tv. Derudover bruges tasterne til 4 at indtaste tekst. Tryk gentagende gange på [2] [9] for at få bogstaverne, der er vist på knappen under nummeret, frem. [0] indsætter mellemrum og 5 7 [1] bruges til tegnsætning. (Se afsnittene Skift kanaler og Administration af optagelser ) 5. [EPG] Elektronisk programguide. Viser Boxer Navigator, en 6 8 programoversigt for de kanaler man kan modtage. (Se afsnittet 9 Boxer Navigator ) 6. [INFO] Viser programinformation om det aktuelle program, eller uddybende information om nuværende og kommende programmer. (Se afsnittet Programinformation ) 7. [MENU] Åbner hovedmenuen. (Se afsnittet Hovedmenu ) [EXIT] Forlader funktion eller menu og går tilbage til foregående menu, hvis man befinder sig i en undermenu [ ] Skifter programmer i stigende rækkefølge eller flytter markøren op i menuerne. (Se afsnittet Skift kanaler ) 10. [OK] Viser aktuel kanalliste eller bekræfter valg i menuerne. (Se afsnittet Skift kanaler ) 11. [ ] Skruer op for volumen eller flytter markøren til højre i menuerne. (Se afsnittet Lyd og undertekster ) [ ] Skruer ned for volumen eller flytter markøren til venstre i menuerne. (Se afsnittet Lyd og undertekster ) 13. [ ] Skifter programmer i faldende rækkefølge eller rykker markøren ned i menuerne. (Se afsnittet Skift kanaler ) 14. [RØD] Bruges i menuer. De tilgængelige funktioner beskrives senere i denne manual og i skærmmenuerne. 15. [GRØN] Bruges i menuer. De tilgængelige funktioner beskrives senere i denne manual og i skærmmenuerne. 16. [BLÅ] Bruges i menuer. De tilgængelige funktioner beskrives senere i denne manual og i skærmmenuerne. 17. [GUL] Bruges i menuer. De tilgængelige funktioner beskrives senere i denne manual og i skærmmenuerne. 18. [ ] Starter afspilning af optagelser. Tryk én gang for at få vist Gemte Optagelser. Tryk igen for at afspille den markerede optagelse. (Se afsnittene Optag og Timeshift og Gemte Optagelser ) 19. [ ] Bruges til at starte Timeshift og sætte almindelige tv-udsendelser på pause. Under afspilning af gemte optagelser sættes afspilningen på pause. (Se afsnittene Optag og Timeshift og Gemte Optagelser ) 20. [ ] Stopper afspilning af gemte optagelser eller Timeshift. (Se afsnittene Optag og Timeshift og Gemte Optagelser ) 21. [ ] Bruges til at starte optagelser af tv-udsendelser og til at indstille en Timer i den elektroniske programguide Boxer Navigator. (Se afsnittene Optag og Timeshift, Gemte Optagelser og Boxer Navigator ) 22. [<<] Spoler tilbage i optagelser.

6 Fjernbetjeningen (Programmerbare knapper) 23. [>>] Spoler frem i optagelser. 24. [ <<] Springer til forrige kapitel i optagelser. 25. [>> ] Springer til næste kapitel i optagelser. 26. [ ] Viser den aktuelle kanals tekst-tv. De numeriske knapper [0] [9] bruges til at vælge ønskede sider. (Se afsnittet Tekst-tv ) 27. [SUBT] Vælger undertekster eller slå undertekster fra. (Se afsnittet Lyd og undertekster ) 28. [AUDIO] Ændre indstillingen for sprog. (Se afsnittet Lyd og undertekster ) 29. [ZOOM] Ændre indstillingen af skærmformat. (Se afsnittet Indstilling af udgange ) 30. [A] [D] Programmerbar knapper. (Se afsnittet Programmerbare knapper ) Programmerbare knapper Den medfølgende fjernbetjening har fire programmerbare knapper ([A], [B], [C], [D]), der kan programmeres til at betjene andre fjernbetjente produkter som eksempelvis et tv. Ønsker man for eksempel at kunne tænde og slukke for sit tv med Modtagerens fjernbetjening skal man overføre informationerne fra Standby-knappen på tv ets fjernbetjening til én af de fire programmerbare knapper på Modtagerens fjernbetjening. Første installation Når Modtageren er tilsluttet som tidligere beskrevet, tændes tv et og den benyttede AV indgang på tv et vælges. Når strømmen tilsluttes og Modtageren tændes første gang, vises nedenstående skærmbillede: Vælg det ønskede sprog ved brug af [ ] [ ] og tryk [OK] for at bekræfte, hvilket sprog du ønsker på menuerne. Herefter vises næste billede: Skift indstillingen Vælg land efter ønske ved brug af [ ] [ ]. Flyt derefter markøren til Vælg Tv-format med [ ] og vælg 4:3 eller 16:9 i overensstemmelse med det tv som Modtageren er tilsluttet. Hvis modtageren er tilsluttet en aktiv DVB-T antenne, der skal strømfødes med 5V fra Modtageren, vælges Til i Aktiv Antenne. Ellers vælges Fra. Tryk [OK] for at bekræfte indstillingerne. Herefter vises næste billede: Når man skal programmere de programmerbar knapper ([A], [B], [C], [D]) på fjernbetjeningen, placeres den medfølgende fjernbetjening overfor den fjernbetjening (fjernbetjening X), hvorfra man ønsker at overføre funktioner, som vist på eksemplet herunder. Placer fjernbetjeningerne på en plan overflade, eksempelvis et bord, når knapperne programmeres. Tryk på [INFO], hvis du ønsker at kontrollere signalstyrke og signalkvalitet. Herefter vises dette billede. Indtast kanalnummer på den frekvens du ønsker at kontrollere. Vær opmærksom på at der går et lille stykke tid, inden Modtageren tuner ind på signalet og viser Signalstyrke og Signalkvalitet. Fjernbetjening X Herefter gøres følgende: Tryk og hold [SET] nede i ca. 3 sekunder på Modtagerens fjernbetjening indtil [POWER] på fjernbetjening lyser rødt. Tryk kort på den knap på Modtagerens fjernbetjening du ønsker at programmere ([A], [B], [C], [D]), Herefter blinker [POWER]. Tryk og hold i 2 sekunder den knap nede på Fjernbetjening X du ønsker at overføre. Når [POWER] blinker hurtigt og derefter har lyst konstant i ca. 8 sekunder, er knappen programmeret. Herefter har den valgte programmerbar knap den funktion, som man har overført fra fjernbetjening X. Ønsker man at omprogrammere de programmerbare knapper gennemføres de ovenstående punkter igen. Vær opmærksom på at den nye funktion erstatter den funktion, man tidligere har haft programmeret. Tryk [EXIT] for at vende tilbage til installationen. Tryk [OK] for at starte kanalsøgningen. Herefter ses dette billede: Når billedet SØGERESULTAT vises, er kanalsøgningen gennemført. OBS! Vær opmærksom på at det ikke kan garanteres, at alle funktioner fra alle fabrikater af fjernbetjente produkter kan overføres til Modtagerens fjernbetjening. Tryk på [OK] og dette billede vises: Tryk [OK] for at se tv.

7 Daglig Brug Tænd og Sluk Modtageren tændes eller sættes i standby ved at trykke på [POWER]. Ved opstart søger Modtageren kortvarigt efter eventuelle opdateringer. Skift kanaler Der er forskellige måder, hvorpå man kan skifte kanaler. Alle kanalskift sker i forhold til den prioriterede kanalliste (se afsnittet Kanallister for at skifte den prioriterede kanalliste). Daglig Brug (Programinformation) Valg af lydspor Tryk gentagende gange på [AUDIO] for at vælge mellem de tilgængelige sprog. Vær opmærksom på at omfanget af valgmuligheder er afhængigt af kanaludbyderen. Valg af undertekster Tryk gentagende gange på [SUBT] for at vælge mellem de tilgængelige undertekstsprog eller for at slå underteksterne fra. Vær opmærksom på, at omfanget af valgmuligheder er afhængigt af kanaludbyderen. Trinvis skift Tryk på [ ] eller [ ] for at skifte kanaler i henholdsvis stigende eller faldende rækkefølge. Direkte kanalvalg Tryk på [0] [9] for at vælge den kanal der ligger på tilsvarende kanalnummer. For at vælge to- eller trecifrede kanalnummer trykkes cifrene, der indgår hurtigt efter hinanden. Eksempelvis [2] hurtigt efterfulgt af [5] for at vælge kanalnummer 25. Hvis der ikke er en kanal tilgængelig på det valgte kanalnummer, skifter Modtageren ikke kanal. Ved hjælp af kanallisten Tryk på [OK] for at få vist den prioriterede kanalliste. Brug [ ],[ ],[ ] og [ ] for at vælge den kanal du ønsker at se og tryk [OK] for at skifte til den valgte kanal. I øverste venstre hjørne kan du se, hvilken kanalliste der er den prioriterede. Programinformation Programinformation på aktuelle kanal Tryk en gang på [INFO] for at få vist titel på nuværende og næste program på den aktuelle kanal. Tryk på [INFO] igen for at få uddybende informationer om det nuværende og næste program. Brug [ ] og [ ] til at bladre i den uddybende information. Brug [ ] og [ ] for at skifte mellem uddybende informationer om nuværende og næste program. Tryk [INFO] eller [EXIT] for at forlade programinformationen. Vær opmærksom på at omfanget af informationerne er afhængigt af kanaludbyderen. Ved hjælp af Boxer Navigator Tryk på [EPG] for at gå ind i den elektroniske programoversigt Boxer Navigator. Brug [ ] og [ ] til at vælge den ønskede kanal og tryk [OK] for at skifte til den valgte kanal. (Se afsnittet Boxer Navigator for yderligere brug af programguiden). Boxer Navigator Tryk på [EPG] for at få vist den elektroniske programguide Boxer Navigator. Her vises programoversigten for den markerede kanal. Brug [ ] og [ ] for at få vist programoversigten for de tilgængelige kanaler. Tryk på [GRØN] for at bladre én dag frem og [RØD] for at bladre én dag tilbage. Lyd og undertekster Justering af lydstryken Tryk på [ ] for at øge Modtagerens lydstyrke eller [ ] for at sænke Modtagerens lydstyrke. Slå lyden fra Tryk på [MUTE] for at slå lyden helt fra på én gang. Tryk på [MUTE] igen eller [ ] eller [ ] for at få lyden tilbage. Søg Tryk på [GUL] for at søge i programoversigten. Der er kan søges efter følgende kriterier: Starttidspunkt, Sluttidspunkt, Ugedag, Kategori, Underkategori, Episode i serie, Titel, Instruktør, Skuespiller og Nøgleord. Man kan søge ud fra én kategori eller en vilkårlig sammensætning af de mulige kategorier. Brug [ ] og [ ] for at markere den kategori der skal indstilles. Indtast tidsangivelser med [0 9]. Brug [ ] og [ ] til at skifte mellem faste valgmuligheder for kriterierne, Ugedag, Kategori, Underkategori, Episode i serie. Indtast Titel, Instruktør, Skuespiller og Nøgleord som fri tekst med [0 9]. Tryk på [GRØN] for at aktivere søgningen eller [GUL] for at afbryde.

8 Daglig Brug (Tekst-TV) Filter Tryk på [BLÅ] for at filtrere programoversigten efter kategori. Vælg Kategori eller Underkategori med [ ] og [ ]. ( Underkategori kan først indstilles når en Kategori er indstillet). Flyt markøren til højre kolonne med [ ] og vælg den kategori eller underkategori, der skal filtreres efter og tryk på [OK]. Den valgte kategori er vist med fed. Når Kategori og/eller Underkategori er indstillet, trykkes på [GRØN] for at filtrere programoversigten efter kriterierne. Tryk [GUL] for at afbryde uden at bruge den opdaterede filtrering. Når programoversigten er filtreret, står der (filtreret) øverst i programoversigten. Daglig Brug (Optag og Timeshift) Optag og Timeshift Når der er installeret en harddisk i Modtageren er det muligt at optage programmer eller pause og spole ved hjælp af Timeshift i direkte tv. Optag Tryk på [ ] for at starte en optagelse af programmet der vises. Tryk [ ] for at stoppe optagelsen. Bekræft stop af optagelsen ved at trykke på [ ] igen. Optagelsen er nu gemt i Gemte Optagelser. Når en optagelse er i gang, er det muligt at skifte kanal og se en anden kanal, end den man optager fra, da Modtageren har to tunere. I kanallisten vises kanaler, der optages, med rød. Skifter man kanal, mens en optagelse er i gang, vises hvilken kanal, der optages fra, øverst i billedet. Se afsnittene Boxer Navigator og Timere for information om tidsindstillede optagelser. Uddybende programinformation Tryk på [ ] for at flytte markøren over i programoversigten og brug [ ] og [ ] for at flytte markøren henholdsvis op og ned i programoversigten. Timeshift Tryk på [ ] for at starte en Timeshift-optagelse af det program der vises. Når Timeshift-optagelsen er på pause, vises samt en tidsangivelse for hvor lang tid, der er optaget. Tryk på [ ] for at vende tilbage til kanallisten. Tryk på [EXIT] for at forlade den elektroniske programguide. Tryk på [INFO] for at få uddybende programinformation om det markerede program. Brug [ ] og [ ] til at bladre i den uddybende information. Tryk på [EXIT] for at vende tilbage til programoversigten. Indstilling af Timer Tryk på [ ] for at flytte markøren over i programoversigten og brug [ ] og [ ] for at flytte markøren henholdsvis op og ned i programoversigten. Når markøren står i programoversigten, kan man indstille en Timer for det markerede program ved at tykke på [ ]. Programmer, der er indstillet til optagelse, er markeret med en rød cirkel. Herefter fremgår optagelsen i Timer-listen (se afsnittet Timere ). Timeren fjernes ved at markere udsendelsen, der er sat til optagelse og trykke på [ ] igen. Tekst-tv Tryk på [ ] for at få tekst-tv vist. Brug [0] [9] til at gå til ønskede side. Brug [ ] og [ ] for at gå en side hhv. frem og tilbage. [ ] og [ ] bruges til at bladre i den valgte sides undersider, såfremt de er tilgængelige. Tryk på [ ] igen eller [EXIT] for at forlade tekst-tv. Tryk på [ ] for at afspille Timeshift-optagelsen. Spol i optagelsen med [<<] og [>>] i det omfang optagelsen tillader det. Tryk på [ ] for at stoppe Timeshift-optagelsen. Herefter bliver man spurgt, om man ønsker at gemme Timeshift-optagelsen. Tryk på [OK] for at gemme optagelsen. Optagelsen er nu gemt i Gemte Optagelser. Tryk [EXIT] for at slette Timeshift-optagelsen. OBS! Timeshift er ikke mulig når en anden optagelse er i gang. Gemte Optagelser Under menupunktet Gemte optagelser kan man se og redigere alle optagelser. Få adgang til Gemte optagelser ved at vælge menupunktet i hovedmenuen eller ved at trykke på [ ]. Tryk [EXIT] for at forlade Gemte optagelser.

9 Daglig Brug (Administration af optagelser) Afspilning For at afpille en optagelse markeres den og herefter trykkes på [OK]. Hvis optagelsen tidligere har været vist, skal man vælge, om man ønsker at genoptage afspilningen fra det punkt, hvor optagelsen sidst blev stoppet, eller om man ønsker at få optagelsen vist fra begyndelsen. Brug [ ] og [ ] til at markere det ønskede valg. Tryk [OK] for at starte afspilningen. Hovedmenu I hovedmenuen er følgende menupunkter: Kanallister, Timere, Installation & indstillinger, Systeminformation og Gemte Optagelser. Tryk på [MENU] for at få vist hovedmenuen. Flyt markøren med [ ] eller [ ] for at markere det ønskede menupunkt og vælg menupunktet ved at trykke på [OK]. Administration af optagelser Manuel timer Tryk på [GRØN] for at se aktuelle Timere og for at indstille manuelle Timere. Se afsnittet Timere for information om indstilling af en manuel Timer. Slet optagelser Optagelser slettes på følgende måde: Marker den optagelse, der skal slettes og tryk på [GUL] for at slette optagelsen. Tryk [OK] for at bekræfte sletning eller [EXIT] for at annullere sletning. Sorter optagelser Optagelser kan sorteres efter hhv. dato, navn og kanal. Tryk gentagende gange på [BLÅ] for at vælge den ønskede sortering. Titel Optagelsens titel kan ændres ved at markere optagelsen og trykke på [ ]. Den ønskede titel indtastes ved brug af [0 9]. Tryk på [RØD] for at slette indtastede bogstaver og tegn. Den ny titel bekræftes ved at trykke [OK]. Formatering af HDD Tryk på [RØD] for at formatere harddisken. Tryk [OK] for at bekræfte formateringen eller [EXIT] for at annullere formateringen. OBS! Formatering af harddisk sletter alle optagelser. Kanallister I Kanallister er det muligt at se alle tilgængelige kanallister, indstille favoritlister samt angive, hvilken kanalliste man ønsker, som den prioriterede kanalliste. Den prioriterede kanalliste er bestemmende for kanalplacering og for hvilke kanaler, der vises i den elektroniske programguide. Vælg Kanallister i hovedmenuen. Nu vises Alle Kanallister, med alle Modtagerens kanallister. Kanalliste: Gratis TV-kanaler Markér og vælg kanallisten Gratis TV-kanaler for at se en liste over tilgængelige gratiskanaler. Ønsker man at bruge denne liste som den prioriterede kanalliste, skal man markere den og trykke på [RØD]. Den prioriterede kanalliste er markeret med en stjerne. Kanalliste: Alle TV-kanaler Markér og vælg kanallisten Alle TV-kanaler for at se en liste over alle tilgængelige kanaler. Ønsker man at bruge denne liste som den prioriterede kanalliste, skal man markere den og trykke på [RØD]. Den prioriterede kanalliste er markeret med en stjerne. Kanalliste: Favoritter A F Markér og vælg Favoritter A F for at få vist de tilgængelige kanaler der er på den valgte favoritliste. Ønsker man at bruge denne liste som den prioriterede kanalliste, skal man markere den og trykke på [RØD]. Den prioriterede kanalliste er markeret med en stjerne. For at tilføje eller fjerne kanaler fra Favoritter A F markeres den ønskede liste. Tryk på [BLÅ] for at indstille eller ændre den valgte favoritliste. I den venstre kolonne er de tilgængelige tv-kanaler. Tryk på [RØD] eller [GRØN], mens markøren står i den venstre kolonne for at skifte mellem kanallisterne Gratis TV-kanaler og Alle TV-kanaler. I den højre kolonne er den aktuelle favoritliste. Tryk på [GUL] eller [BLÅ] mens markøren står i den venstre kolonne for at skifte mellem favoritlisterne A F i henholdsvis stigende eller faldende rækkefølge.

10 Hovedmenu (Timere) For at tilføje kanaler til den viste favoritliste, skal markøren være i den venstre kolonne. [ ] og [ ] bruges til at vælge den kanal, der skal tilføjes favoritlisten. Tryk på [OK] for at tilføje den markerede kanal til favoritlisten. Dette gentages indtil favoritlisten indeholder de ønskede kanaler. Flyt markøren til den højre kolonne for at redigere den aktuelle favoritliste. Tryk på [RØD] for at fjerne uønskede kanaler fra favoritlisten. Installation & Indstillinger Hovedmenu (Indstillinger) Under menupunktet Installation & Indstillinger er det muligt at ændre forskellige brugerdefinerede indstillinger i forbindelse med menuer, udgange og adgangskontrol. Derudover er det muligt at søge kanaler eller genetablere fabriksindstillngerne. For at ændre på rækkefølgen af kanalerne i favoritlisten flyttes markøren til den kanal man ønsker at flytte. Tryk på [OK]. Herefter vises kanalnavnet som >kanal< og kan nu flyttes til den ønskede kanalplads ved brug af [ ] og [ ]. Tryk på [OK] for at lægge kanalen fast på den ønskede plads. Dette gentages, indtil favoritlisten indeholder alle de ønskede kanaler i den ønskede rækkefølge. Tryk gentagende gange på [EXIT] for at forlade menuen Kanallister. Brugerpræferencer Vælg menupunkt Brugerpræferencer for at indstille præferencer for INFO og ekstern harddisk. Timere Vælg menupunktet Timere i hovedmenuen for at indstille op til 100 timere, der får Modtageren til at tænde og slukke på fastsatte tidspunkter. Se afsnittet Boxer Navigator for indstilling af Timere ved hjælp af Boxer Navigator. Flyt markøren til en tom timer og tryk på [OK] for at indstille timeren. Herefter indstilles: Kanal Brug [ ] eller [ ] til at vælge den ønskede kanal. Dato Datoen angives som År-Måned-Dag. Tallet der blinker kan ændres. [ ] eller [ ] bruges til at vælge det tal, man ønsker at ændre. Indtast det ønskede tal ved brug af [0] [9]. Starttidspunkt Indtast det ønskede starttidspunkt med [0] [9]. Tallet der blinker kan ændres. [ ] eller [ ] bruges til at vælge det tal, man ønsker at ændre. Visningstid for info Her indstilles hvor lang tid, man ønsker at få vist informationsbjælkerne i top og bunden af billedet, når man skifter kanal. Brug [ ] eller [ ] for indstille tiden fra 1 til 10 sekunder. Brug ekstern harddisk Skift indstillingen Brug ekstern harddisk efter ønske med [ ] og [ ]. Vælges JA vil Modtageren udelukkende bruge den eksterne harddisk. Ønsker man ikke at bruge en ekstern harddisk, vælges NEJ. Herefter bruger Modtageren udelukkende den interne harddisk. Vælges AUTO, finder Modtageren selv ud af, hvilke harddiske der er tilsluttet. Såfremt en ekstern harddisk er tilsluttet, vil Modtageren prioritere denne først. I fabriksindstillingen er Brug ekstern harddisk indstillet til NEJ. Ændres indstillingerne for Brug ekstern harddisk, skal strømmen til Modtageren afbrydes, før ændringerne træder i kraft. Sluttidspunkt Indtast det ønskede sluttidspunkt med [0] [9]. Tallet der blinker kan ændres. [ ] eller [ ] bruges til at vælge det tal, man ønsker at ændre. Tryk [OK] for at gemme timeren eller [EXIT] for at forlade timeren uden at gemme den. Ønsker du at ændre en indstillet timerbegivenhed, markeres denne i timeroversigten. Tryk på [OK] for at ændre timeren. Ønsker du at fjerne en indstillet timerbegivenhed markeres denne i timeroversigten. Tryk på [RØD] for at fjerne timeren. Tryk på [EXIT] for at forlade menuen Timere.

11 Hovedmenu (Indstilling af udgange) Indstilling af udgange Vælg Indstilling af udgange i Installation & indstillinger. Under dette menupunkt kan man sætte indstillingerne for Modtagerens billed- og lydudgange. Vær opmærksom på at Modtageren ikke har en separat indstilling for scartudgangen TV. Indstillingen for HDMI udgangen har indflydelse på, hvilket signal, der sendes ud via scartudgangen TV. Ønsker man et RGB signal fra scartudgangen TV, skal man stille HDMI-udgangen til 576i. Modtagerens HDMI-udgang indstilles automatisk til 576i ved første installation. Se næste afsnit for ændring af indstillingen for HDMIudgangen. HDMI Udgang Brug [ ] og [ ] for at vælge den ønskede opløsning. Modtageren kan indstilles til: Auto, 576i, 576p, 720p og 1080i. Den optimale indstilling afhænger af tv et, som Modtageren er tilsluttet. Se tv ets manual for yderligere information. Skærmformat Brug [ ] og [ ] for at vælge mellem 4:3 eller 16:9. Indstil Modtageren til det skærmformat som tv et, Modtageren er tilsluttet, har. Hovedmenu (Regional indstilling) RF kanal Denne indstilling bruges til at bestemme, hvilken kanal Modtageren skal sende det analoge tv-signal på. Brug [ ] og [ ] for at indstille kanalen fra CH21 til CH69 eller vælg Ingen hvis Modtageren ikke skal videresende et analoge tv-signal. Indstillingen bruges hvis man ønsker at sende den digitale tv-kanal som Modtageren aktuelt viser videre til tv uden digital Modtager. Indstilles kanalen eksempelvis til CH33, skal det tv, man har forbundet til Modtagerens RF-OUT med et antennekabel, indstilles til at modtage CH33. Se tv ets manual for, hvordan man indstiller tv et. Det er nu muligt at se den tv-kanal som Modtageren viser. Aktiv Antenne Denne indstilling bruges til at aktivere 5V fra modtageren til antenne via antennekablet. De 5V bruges til at strømføde en aktiv antenne. Hvis modtageren er tilsluttet en aktiv DVB-T antenne, vælges Til ellers vælges Fra. Brug [ ] og [ ] for at vælg Til eller Fra. Regional indstilling Under dette menupunkt er det muligt at indstille sprogpræferencer. Menusprog Brug [ ] eller [ ] for at vælge det ønskede sprog på Modtagerens grafiske menuer. Billedformat Denne indstilling bruges til at bestemme, hvordan billedet skal vises på tv et. Er 4:3 valgt som skærmformat kan man vælge mellem: Automatisk: Modtageren bruger automatisk den bedst mulige indstilling i forhold til udsendelsen og tv et. Letterbox: Viser sorte streger i top og bund ved 16:9 udsendelser. Pan & Scan: Fylder 4:3 skærmen ud ved 16:9 udsendelser. Dette sker ved at Modtageren skærer siderne væk i 16:9 udsendelser, så billedet passer i 4:3 formatet. Er 16:9 valgt som skærmformat kan man vælge mellem: Automatisk: Modtageren bruger automatisk den bedst mulige indstilling i forhold til udsendelsen og tv et. Sorte bjælker: Viser sorte bjælker i siderne, hvis udsendelsen er 4:3. Zoom: Fylder billedet ud, hvis udsendelsen er i 4:3. Dette sker ved at Modtageren skærer top og bund væk i 4:3 udsendelsen, så den passer til 16:9 tv et. Lydforsinkelse Denne indstilling kan benyttes, hvis man oplever, at lyd og billede ikke følges ad. Brug [ ] og [ ] for at indstille lydforsinkelsen fra 0 til 250 millisekunder i intervaller af 10ms. Standard indstillingen for Lydforsinkelse er 0ms. Digital lyd Denne indstilling bruges til at vælge, hvilket digitalt lydsignal, der sendes ud via den coaxiale digitale lydudgang SPDIF. Brug [ ] og [ ] for at vælge mellem Stereo eller Multikanal (surroundlyd). HDCP I denne indstilling er det muligt at slå HDCP, der sendes via HDMI, til eller fra. Brug [ ] og [ ] for at vælg Til eller Fra. Land Brug [ ] eller [ ] for at vælge det land, hvor Modtageren bruges. Sprog på undertekster 1 Brug [ ] eller [ ] for at vælge det sprog man ønsker Modtageren primært skal vælge, såfremt det er tilgængeligt fra kanaludbyderen. Vælges Standard, sættes sprog i overensstemmelse med angivelsen for Land. Sprog på undertekster 2 Brug [ ] eller [ ] for at vælge det sprog man ønsker Modtageren sekundært skal vælge, såfremt det er tilgængeligt fra kanaludbyderen. Vælges Standard, sættes sprog i overensstemmelse med angivelsen for Land. Undertekst Brug [ ] eller [ ] for at angive om man ønsker almindelige undertekster Normal eller undertekster specielt for hørehæmmede Hørehæmmede. Vær opmærksom på at tilgængelige undertekster er afhængigt af kanaludbyderen. Sprog på lydspor 1 Brug [ ] og [ ] for at vælge det sprog man ønsker Modtageren primært skal vælge, såfremt det er tilgængeligt fra kanaludbyderen. Vælges Standard, sættes sprog i overensstemmelse med angivelsen for Land. Sprog på Lydspor 2 Brug [ ] eller [ ] for at vælge det sprog man ønsker Modtageren sekundært skal vælge, såfremt det er tilgængeligt fra kanaludbyderen. Vælges Standard, sættes sprog i overensstemmelse med angivelsen for Land.

12 Hovedmenu (Adgangskontrol) Adgangskontrol Under dette menupunkt er det muligt at låse kanaler og menuer, så det kræver en adgangskode for at åbne dem. Derudover kan man indstille adgangskoden samt sætte præferencer for aldersbegrænsning. Kanalsøgning Hovedmenu (Kanalsøgning) Under dette menupunkt er det muligt at kontrollere kvaliteten på antennesignalet, og gennemføre en komplet eller manuel søgning. Lås/Åbne kanaler I kanallisten til venstre låses eller åbnes kanaler ved at markere kanalen og trykke på [OK]. Låste kanaler er markeret med et og kræver nu adgangskoden for at se kanalen. Vælg kanalliste med [RØD] eller [BLÅ]. Tryk [EXIT] for at gemme indstillingerne og forlade menuen. Forældrekontrol Brug [ ] eller [ ] for at indstille aldersbegrænsningen fra 4 til 18 år. Når aldersbegrænsningen er indstillet vil det kræve adgangskode for at se udsendelser, der i CSA systemet er sat til en højere alder. Denne indstilling kræver at kanaludbyderen benytter CSA system. Skift adgangskode Ønsker man at skifte adgangskoden, indtastes den nuværende kode i Gammel Adgangskode og den nye adgangskode i Ny adgangskode. Den ny adgangskode bekræftes i Bekræft adgangskode. OBS: Denne adgangskode er til Modtageren og kan ikke bruges i forbindelse med eventuelle programkort. Adgangskoden er sat til 0000 og er slået fra i fabriksindstillingerne. Signalkvalitet Vælg Signalkvalitet i undermenuen Installation & indstillinger. Indtast kanalnummer på den frekvens du ønsker at kontrollere. Vær opmærksom på at der går et lille stykke tid, inden Modtageren tuner ind på signalet og viser Signalstyrke og Signalkvalitet. Tryk [EXIT] for at vende tilbage til menuen. Komplet Kanalsøgning Flyt markøren til Komplet Kanalsøgning i menuen Kanalsøgning og tryk på [OK]. Herefter gennemføres en komplet kanalsøgning. Når menuen Søgeresultat vises trykkes på [OK] for at se tv. Tryk [EXIT] under kanalsøgningen, hvis du ønsker at afbryde. Vær opmærksom på at alle kanallister slettes når kanalsøgningen påbegyndes. Manuel søgning Vælg Manuel søgning. Indtast det kanalnummer du ønsker at søge med [0] [9] i linjen Kanalnummer. Lås/Åbne menu Brug [ ] eller [ ] til at slå menulås Til eller Fra. Slås menulåsen til, skal man indtaste adgangskoden for at få adgang til menuerne: Adgangskontrol, Kanalsøgning og Vedligeholdelse. Flyt markøren til Opdater kanalliste. Brug [ ] eller [ ] til at vælge én af følgende indstillinger: Tilføj: Kanaler der findes ved søgningen tilføjes til kanallisten Alle TV-kanaler. Erstat: Fundne kanaler der allerede eksisterer i kanallisten Alle TV-kanaler erstattes og nye tilføjes. Slet liste: Den eksisterede kanalliste Alle TV-kanaler slettes og de fundene kanaler udgør efter søgning kanallisten Alle TV-kanaler. Tryk [OK] for at starte den manuelle kanalsøgning. Når menuen Søgeresultat vises, trykkes på [OK] for at se tv.

13 24 25 Hovedmenu (Vedligeholdelse) Vedligeholdelse Under dette menupunkt er det muligt at søge efter softwareopdateringer og genetablere fabriksindstillingerne. Systeminformation Hovedmenu (Systeminformation) Under menupunktet Systeminformation kan du finde oplysninger om Modtagerens Produkt-Id, Bootloader-version, Softwareversion, Hardwareversion, Serienummer samt Revision. Softwareopdatering Flyt markøren til Softwareopdatering i menuen Vedligeholdelse og tryk på [OK]. Modtageren søger nu efter softwareopdateringer. Hvis Modtageren ikke finder opdateringer, gives besked herom. Tryk [EXIT] for at gå til foregående menu. Er der en softwareopdatering tilgængelig, vises nedenstående billede. Vælg Ja hvis du ønsker at opdatere softwaren. Modtageren slukker og tænder kort efter. Herefter vises et hvidt skærmbillede der beskriver opdateringsforløbet: Henter software Download OK Sletter Flash sektorer Skriver opdateringen i flashhukommelsen Download OK. Når nedenstående billede vises, skal man trykke på [OK] for at genstarte Modtageren og vende tilbage til tv-udsendelsen. Gemte Optagelser Se afsnittet Gemte Optagelser under Daglig Brug. OBS! Hvis der er en softwareopdatering tilgængelig anbefales det, at man installerer denne for at sikre at Modtageren fungerer optimalt. For at indstille Modtageren igen - se afsnittet Første installation. Fabriksindstillinger Ønsker man at genetablere Modtagerens fabriksindstillinger vælges Fabriksindstillinger i menuen Vedligeholdelse. Vælg Ja for at bekræfte at du ønsker at genetablere fabriksindstillingerne. Vær opmærksom på at genetablering sletter alle personlige indstillinger og alle kanallister. Gemte optagelser, der ligger på harddisken, bevares. Programkortinformation Under menupunktet Programkortinformation kan du finde oplysninger om modtager og programkort. Du kan indstille adgangskoder og aldersbegrænsninger på selve programkortet samt se rettigheder, køb og beskeder fra operatøren.

14 26 27 Tekniske specifikationer Tuner/Front-end Demodulator Nordig Standard EN Tuner 2 x DVB-T tuners med loop through og 5V til aktiv antenne RF Indgangsfrekvens Low, Mid og High Band: MHz, Dvs. VHF kanal 5-12 og UHF kanal Indgangsimpedans 75Ω Kanalbåndbredde 7, 8 MHz Demodulation QPSK, 16QAM, 64QAM Modi 2K, 8K Viterbi afkodningsfrekvens 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Guard Interval Modi 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 Parametre for videoafkodning MPEG-4 MPEG4/AVC video decoder high profile level 4.1 MPEG-2 MPEG2 video decoder 4:3 and 16:9 in PAL, letterbox and pan-scan. Dimensioner 4:3, 16:9 Opløsning 1080i, 720p, 576p & 576i Parametre for lydafkodning Lydafkodning Drift Samplingsfrekvens Mikroprocessor and Primær hukommelse Mikroprocessor Type Systemhukommelse Non-volatile hukommelse Forsiden Kortlæser Viaccess ACS 3.0 Bagsiden Harddisk slot-in RF Indgang RF udgang USB indgang esata indgang. RJ45 indgang RCA Phonolydudgang RCA lydudgang SCART-udgang HDMI Strømforsyning Ekstern IR Generelle Data MPEG-1 layer I/II, MPEG-2 layer II, AC3 Dolby Digital Mono, Stereo PCM 32, 44.1, 48 khz STi7101B-FWD Mbyte 200 MHz DDR SDRAM 8 MByte Flash Indgangsspænding DC +12V (Ekstern Adapter Type) Strømforbrug i i drift Maks.12 Watt Strømforbrug i i passiv standby Mindre end 1 Watt Dimensioner(B x D x H) mm Driftstemperatur 5 ~ 40 C Der tages forbehold for trykfejl og ændringer. 2,5 SATA harddisk. Hunstik. 5V til aktiv antenne. Hanstik Modulator: CH21-CH69 Gennemsløjfning: 47~862 MHz Kun til servicebrug esata hun Kun til servicebrug Venstre(hvid), Højre(Rød) Digital Ud (S/PDIF & AC3) TV (RGB, CVBS, Lyd H/V ud) 1 HDMI hun v1.2. Understøtter: YCC4:4:4/4:2:2, RGB, HDCP DC +12V Adapter 3,5 mm minijack Hun - for mere information...

15 Model HT0415Vi - Svenska Bruksanvisning till Hinke HT0415Vi

16 2 3 Produkten Tack för att du har valt en Hinke HT0415Vi, en Boxer-godkänd MPEG4-mottagare med hårddisk för digital terrestrial TV. För att du ska kunna utnyttja din nya digitala mottagare fullt ut, rekommenderar vi att läser igenom den här bruksanvisningen grundligt. I bruksanvisningen betecknas mottagaren HT0415Vi som mottagaren. Mycket nöje! Hinke 2009 A/S Beskrivning av produkten Mottagaren är avsedd för återgivning av digital terrestrial TV som tas emot från en ansluten terrestrial antenn. Alla mottagarens funktioner beskrivs i den här bruksanvisningen. Alla mottagarens inställningar och funktioner kan ställas in i mottagarens skärmmenyer. All styrning sker med fjärrkontrollen Innehåll i förpackningen Mottagaren HT0415Vi Plasthandtag för montering på extern hårddisk. Fjärrkontroll med 2 x AAA-batterier Strömförsörjning Separat IR-mottagare Scart-kabelBruksanvisning Tillverkad under licens under det amerikanska patentet nr: 5,451,942 och andra amerikansk och världsomfattande patent, både utfärdade och ansökta. DTS och DTS Digital Out är registrerade varumärken och DTS-logotyperna och -symbolen är varumärken som tillhör DTS, Inc DTS, Inc. Med ensamrätt. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories Innehållsförteckning Produkten 2 Beskrivning av produkten 2 Innehåll i förpackningen 2 Innehållsförteckning 3 Säkerhet 4 Beskrivning och anslutning av mottagaren 6 Framsidan 6 Baksidan 6 Installation av hårddisk 7 Intern hårddisk 7 Extern esata-hårddisk 7 Inställning av hårddisk 8 Fjärrkontroll 9 Programmerbara knappar 10 Första Installationen 11 Daglig Användning 12 Slå på och av mottagaren 12 Byta kanal 12 Stegvist byte 12 Direkt kanalval 12 Med hjälp av kanallistan 12 Med hjälp av Boxer Navigator 12 Ljud och undertexter 12 Justera ljudstyrkan 12 Slå av ljudet 12 Välja ljudspår 13 Välja undertexter 13 Programinformation 13 Programinformation på aktuell kanal 13 Boxer Navigator 13 Text-tv 14 Inspelning och Timeshift 15 Inspelning 15 Timeshift 15 Inspelningar 15 Avspelning 16 Hantering av inspelningar 16 Formatering av hårddisken 16 Huvudmeny 17 Kanallistor 17 Kanallista: Fria TV-kanaler 17 Kanallista: Alla TV-kanaler 17 Kanallista: Favoriter A F 17 Timer 18 Installation & Inställningar 19 Användarinställningar 19 Inställning av utgångar 20 Regionala inställningar 21 Behörighetsinställningar 22 Kanalsökning 23 Underhåll 24 Programkortsinformation 24 Systeminformation 25 Inspelningar 25 Tekniska specifikationer 26

17 4 5 Säkerhet Läg igenom de nedanstående säkerhetsinstruktionerna för användning av mottagaren. Följ alla anvisningar. Elektrisk anslutning Anslut endast mottagaren till korrekt installerade eluttag på V, Hz. Utsätt inte mottagaren för regn eller annan form av fukt för att undvika brand och elstötar. Rör aldrig vid strömkabeln med fuktiga händer. Risk för elstöt föreligger. Låt endast kvalificerade personer utföra reparationer och underhåll. Avlägsna aldrig mottagarens hölje. Du kan få elstötar. Dra snabbt ur kontakten ur eluttaget om vätska eller främmande föremål tar sig in i mottagaren. Låt en kvalificerad person inspektera mottagen innan den ansluts igen. Annar föreligger risk för elstöt. Strömkabeln får inte böjas eller klämmas. Koppla bort strömmen från mottagaren om mottagaren uppvisar driftstörningar. Dra ut kontakten om mottagren inte ska användas under en längre tid. Dra alltid i kontakten och inte i kabeln. Kondensation kan bildas om mottagaren flyttas från en kall till en varm miljö. Låt däför mottagaren stå i två till tre timmar innan den tas i bruk. Placering av mottagaren Täck aldrig över ventilationshålen och se till att det är tillräckligt med luft kring mottagaren minst 5 cm över och till sidorna. Utsätt aldrig mottagaren för vatten. Placera inte vaser och liknande på mottagaren. Placera mottagaren på en plan och stabil yta. Placera inte mottagaren i närheten av värmekällor som radiatorer eller enheter med stark magnetisk strålning som högtalare. Placera inte mottagaren i direkt solljus eller på mycket dammiga platser. Placera aldrig tunga objekt på mottagaren. EU-direktiv för bortskaffning av apparater från privata hushåll Produkten innehåller värdefulla material som bör återvinnas. Elektroniska apparater är inte hushållsavfall enligt EUROPAPARLAMENTETS OCH EUROPEISKA RÅDETS direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om använda elektriska och elektroniska apparater ska dessa bortskaffas på ett ansvarsfullt sätt. När produkten ska bortskaffas, ska detta ske i överensstämmelse med officiella föreskrifter. Deklaration om överensstämmelse Hinke 2009 A/S Tingbjervej 2, 4632 Bjæverskov, Danmark intygar härmed att produkten uppfyller kraven på konformitet i följande europeiska riktlinjer och standarder: EN :2002 EN :2001 +A1:2003 EN :2002 EN :2002 EN : A1:2001 Säkerhet Barn Låt aldrig barn använda mottagaren utan uppsyn. Se till att barn inte sticker in föremål i ventilationshålen eftersom fara för elstöt föreligger. Korrekt hantering av batterier Batterierna är skadliga för miljön. Kassera därför batterier i överensstämmelse med myndigheters föreskrifter och kasta aldrig batterier i hushållssoporna. Batterier kan innehålla giftiga ämnen. Låt därför aldrig batterier ligga inom räckhåll för barn. Byt batterierna minst en gång per år. Byt alltid båda batterierna samtidigt.

18 6 7 Beskrivning och anslutning av mottagaren Framsidan 1. Diod. Didoden visar mottagarens tillstånd. När mottagaren är påslagen lyser dioden rött och när mottagaren är avslagen eller i standby är dioden släckt. 2. Kortläsare. Här sätter du i programkortet från Boxer för att kunna se de betalkanaler som du abonnerar på. Programkortet förs in med chipet vänt neråt och mot apparaten. Baksidan Hårddisk: Ingång för 2,5-tums SATA-hårddisk. (Se avsnittet Installation av hårddisk för mer information.) 2. RF IN: Till den här antenningången ansluter du antennkablen från den digitala tak- eller inomhusantennen. 3. RF OUT: Antennutågng med två funktioner: Slinganslutning av antennsignal till annan digital mottagare. Modulering till analog signal så att signalen kan skickas vidare från mottagaren med hjälp av en antennkabel till TV utan digital mottagare. (Se avsnittet «RF-kanal» under «Inställning av utgångar» för mer information.). 4. USB: Endast för servicebruk. 5. esata: Här kan man ansluta en extern esata-hårddisk. (Se avsnittet Installation av hårddisk för mer information.) 6. IR SENSOR: Här ansluts den medföljande separata IR-mottagaren om man önskar kunna använda mottagaren när den är placerad på en plats där det inte är fri passage mellan mottagaren och fjärrkontrollen. Detta gäller om man t.ex. vill ställa mottagaren i ett skåp. Om du använder den separata IR-mottagaren, måste du säkerställa att det är fri passage mellan IR-mottagaren och fjärrkontrollen för att kunna använda mottagaren. 7. LAN-anslutning: Endast för servicebruk. 8. HDMI: Här ansluter du en HDMI-kabel om du vill ansluta mottagaren till en TV med HDMI-ingång. Anslut mottagaren med en HDMI-kabel om du önskar bästa möjliga kvalitet. (Se avsnittet «HDMI-utgång» under «Inställning av utgångar» för mer information.) 9. AUDIO SPDIF: Digital ljudutgång. Använd en koaxial digital kabel med phono-kontakt för att ansluta mottagaren till en digital förstärkare. 10. AUDIO RIGHT: Höger ljudkanal i den analoga ljudutgången. Använd en phono-kabel för att ansluta mottagaren till en analog förstärkare. 11. AUDIO LEFT: Vänster ljudkanal i den analoga ljudutgången. Använd en phono-kabel för att ansluta mottagaren till en analog förstärkare. 12. TV: Scart-utgång med RGB- eller CVBS-videosignal. Använd en scart-kabel för att ansluta mottagaren till en TV eller en videoenhet med scart-ingång. (Se avsnittet Inställning av utgångar för mer information.) 13. POWER: 12 V strömförsörjningsingång. Anslut 12 V-kontakten till mottagaren och anslut sedan den medföljande strömförsörjningen till ett 220 V eluttag. OBS! Använd endast den medföljande strömförsörjningen! Installation av hårddisk Intern hårddisk Innan mottagaren kan användas för inspelning måste en hårddisk installeras. Avlägsna locket till hårddisken genom att fatta tag i toppen av locket med två fingrar och försiktigt trycka det neråt och utåt. För in hårddisken i mottagarens chassi med ovansidan uppåt. Skjut in hårddisken så långt det går tills de två byglarna snäpper fast den. Sätt tillbaka locket igen efter monteringen. Nu är mottagaren färdig att användas. Stäng av strömmen till mottagaren. Avlägsna locket till hårddisken (3) genom att fatta tag i toppen av locket med två fingrar och försiktigt trycka det neråt och utåt. Ta ut hårddisken genom att försiktigt hålla undan de två byglarna (1 a & 1 b ) från sidorna på hårddisken. Dra försiktigt men bestämt i det lilla handtaget (2) som sitter på hårddisken. Vicka försiktigt hårddisken fram och tillbaka om den inte lossnar omedelbart. Installera sedan den nya hårddisken. Montera ett av de medföljande handtagen (2) genom att klistra fast det på hårddiskens ovansida. Sätt in hårddisken i mottagarens chassi med ovansidan uppåt. Skjut in hårddisken så långt det går tills de två byglarna (1 a & 1 b ) snäpper fast den. Sätt tillbaka locket (3) efter monteringen. 3 En ny hårddisk som installeras måste formatteras för mottagaren innan den kan användas. När man ansluter en hårddisk som inte har använts i mottagaren tidigare blir man uppmanad att formattera den. Välj [OK] om du vill formattera hårddisken. Bekräfta sedan genom att trycka på [OK] en gång till. Tryck på [EXIT] för att avbryta utan att formattera hårddisken. OBS! Formatteringen raderar alla data på hårddisken. 1 a 2 1 b Formatteringen tar ett par minuter. Bekräfta att formatteringen är avslutad genom att trycka på [OK]. Hårddisken i mottagaren är nu färdig att användas.

19 8 9 Installation av hårddisk (extern) Extern esata-hårddisk Man kan ansluta en extern esata-hårddisk till mottagaren. Strömmen till mottagaren måste stängas av innan den externa hårddisken ansluts. Anslut den externa hårddisken med en esata-kabel. Sätt på strömmen till hårddisken och sedan till mottagaren. Den externa hårddisken kan nu användas, under förutsättning att mottagaren har ställts in för att använda en extern hårddisk (se avsnittet Inställning av hårddisk ). En ny hårddisk som installeras måste formatteras för mottagaren innan den kan användas. När man ansluter en hårddisk som inte har använts i mottagaren tidigare blir man uppmanad att formattera den. Välj [OK] om du vill formattera hårddisken. Bekräfta sedan genom att trycka på [OK] en gång till. Tryck på [EXIT] för att avbryta utan att formattera hårddisken. OBS! Formatteringen raderar alla data på hårddisken. Formatteringen tar ett par minuter. Bekräfta att formatteringen är avslutad genom att trycka på [OK]. Hårddisken är nu färdig att användas. Inställning av hårddisk Utför inställningarna för den externa hårddisken genom att välja menyposten Installation och inställningar och sedan Användarinställningar. Extern hårddisk Ändra inställningen Extern hårddisk med [ ] och [ ]. Om du väljer JA kommer mottagaren bara att använda den externa hårddisken. Välj NEJ om du inte vill använda en extern hårddisk. Då använder mottagaren bara den interna hårddisken. Om du väljer AUTO detekterar mottagaren själv vilka hårddiskar som är anslutna. Om en extern hårddisk är ansluten kommer mottagaren att prioritera den. Fabriksinställningen för Extern hårddisk är NEJ. Om du ändrar inställningen för Extern hårddisk måste du aktivera den genom att stänga av strömmen till mottagaren. Fjärrkontroll På bilden visas den medföljande fjärrkontrollen. På nästa sida följer en kort beskrivning av knapparnas funktioner samt hänvisningar till var i bruksanvisningen man kan få mer information. 1. [Power] Slår på och av mottagaren. (Se avsnittet Slå på och av mottagaren ) [SET] Används för att programmera de programmeringsbara knapparna [A], [B], [C] och [D]. (Se avsnittet Programmerbara knappar ) 3. [MUTE] Slår av och på ljudet helt omedelbart. (Se avsnittet Slå av ljudet ) 4. [0] [9] Används för att välj motsvarande kanal i den prioriterade kanallistan eller för att mata in siffror i menyerna och på text-tv. Knapparna används 4 också till att skriva in text. Tryck upprepade gånger på [2] [9] för att få fram bokstäverna som visas på knappen under siffran. [0] ställer in mellanrum och 5 7 [1] används till teckeninställning. (Se avsnittet Byta kanal och Hantering av inspelningar ) [EPG] Elektronisk programguide. Visar Boxer Navigator en programöversikt 9 för de kanaler som man kan ta emot. (Se avsnittet Boxer Navigator ) 6. [INFO] Visar programinformation om det aktuella programmet eller detaljerad information om nuvarande och kommande program. (Se avsnittet Programinformation ) 7. [MENU] Öppnar huvudmenyn. (Se avsnittet Huvudmeny ) [EXIT] Lämnar funktion eller meny och går tillbaka till föregående meny om man befinner sig i en undermeny [ ] Byter program i stigande ordning eller flyttar markören uppåt i menyerna. (Se avsnittet Byta kanal ) [OK] Visar aktuell kanallista eller bekräftar val i menyerna. (Se avsnittet Byta kanal ) 11. [ ] Vrider upp volymen eller flyttar markören till höger i menyerna. (Se avsnittet Ljud och undertexter ) [ ] Vrider ned volymen eller flyttar markören till vänster i menyerna. (Se avsnittet Ljud och undertexter ) 13. [ ] Byter program i fallande ordning eller flyttar markören nedåt i menyerna. (Se avsnittet Byta kanal ) 14. [RÖD]Används i menyer. De tillgängliga funktionerna beskrivs senare i den här bruksanvisningen och i skärmmenyerna. 15. [GRÖN] Används i menyer. De tillgängliga funktionerna beskrivs senare i den här bruksanvisningen och i skärmmenyerna. 16. [BLÅ] Används i menyer. De tillgängliga funktionerna beskrivs senare i den här bruksanvisningen och i skärmmenyerna. 17. [GUL] Används i menyer. De tillgängliga funktionerna beskrivs senare i den här bruksanvisningen och i skärmmenyerna. 18. [ ] Startar avspelning av inspelningar. Tryck en gång för att visa Inspelningar. Tryck en gång till för avspelning av den markerade inspelningen. (Se avsnitten Inspelning och Timeshift och Inspelningar ) 19. [ ] Startar Timeshift och gör paus i vanliga tv-sändningar. Gör också paus under avspelning av sparade inspelningar. (Se avsnitten Inspelning och Timeshift och Inspelningar ) 20. [ ] Stoppar avspelningen av sparade inspelningar eller Timeshift. (Se avsnitten Inspelning och Timeshift och Inspelningar ) 21. [ ] Används till att starta inspelningen av tv-sändningar och ställa in en Timer i den elektroniska programguiden Boxer Navigator. (Se avsnitten Inspelning och Timeshift, Inspelningar och Boxer Navigator ) 22. [<<] Söker bakåt i en inspelning.

20 10 11 Fjärrkontroll (Programmerbara knappar) 23. [>>] Söker framåt i en inspelning. 24. [ <<] Hoppar till föregående kapitel i en inspelning. 25. [>> ] Hoppar till nästa kapitel i en inspelning. 26. [ ] Visar den aktuella kanalens text-tv. De numeriska knapparna [0] [9] används till att välja önskade sidor. (Se avsnittet Text-tv ) 27. [SUBT] Väljer undertexter eller slår av undertexter. (Se avsnittet Ljud och undertexter ) 28. [AUDIO] Används för att ändra språkinställningen. (Se avsnittet Ljud och undertexter ) 29. [ZOOM] Används för att ändra skärmformatsinställningen. (Se avsnittet Inställning av utgångar ) 30. [A] [D] Programmerbara knappar. (Se avsnittet Programmerbara knappar ) Programmerbara knappar Den medföljande fjärrkontrollen har fyra programmeringsbara knappar, [A], [B], [C] och [D], som kan programmeras till att styra andra fjärrstyrda produkter som t.ex. en TV. Om du t.ex. vill kunna slå på och av sin TV med mottagarens fjärrkontroll överför du informationen från Standby-knappen på TV:ns fjärrkontroll till en av de fyra programmeringsbara knapparna på mottagarens fjärrkontroll. När du ska programmera de programmeringsbara knapparna [A], [B], [C] och [D] på fjärrkontrollen, placerar du den medöljande fjärrkontrollen mittemot den fjärrkontroll (fjärrkontroll X) från vilken man vill överföra funktioner, så som det visas i exemplet nedan. Placera fjärrkontrollen på en plan yta, t.ex. ett bord, när du ska programmera knapparna. Första Installationen När mottagaren har anslutits enligt beskrivningen, slås TV:n på och den använda ingången på TV:n väljs. När strömmen ansluts och mottagaren slås på för första gången, visas nedanstående skärmbild. Välj önskat språk med hjälp av [ ] [ ] och tryck på [OK] för att bekräfta vilket språk som du vill att menyerna ska visas på. Därefter visas nedanstående skärmbild: Ändra inställningen för Välj land efter dina önskemål genom att trycka på [ ] [ ] Flytta därefter markören till Välj TV-format med [ ] och välj 4:3 eller 16:9 i överensstämmelse med den TV som mottagaren är ansluten till. Välj På under Aktiv antenn om mottagaren är ansluten till en aktiv DVB-T-antenn som ska matas med 5 V från mottagaren. Välj annars Av. Tryck på [OK] för att bekräfta inställningarna. Därefter visas nästa bild: Tryck på [INFO] om du vill kontrollera signalstyrka och signalkvalitet. Därefter visas nedanstående bild. Ange kanalnumret till den frekvens som du vill kontrollera. Fjärrkontroll X Gör sedan följande: Tryck på och håll in [SET] i ca 3 sekunder på mottagarens fjärrkontroll tills [POWER] på fjärrkontrollen lyser rött. Gör ett kort tryck på den knapp på fjärrkontrollen som du vill programmera [A], [B], [C] eller [D]. Då börjar [POWER] att blinka. Tryck på och håll in den knapp på fjärrkontroll X som du vill överföra information från i 2 sekunder. [POWER] blinkar snabbt och lyser med fast sken i ca 8 sekunder. Sedan är knappen programmerad. Nu har den valda programmerbara knappen den funktion som har överförts från fjärrkontrollen X. Om du vill programmera om de programmeringsbara knapparna följer du stegen ovan på nytt. Observera att den nya funktionen ersätter den funktion som tidigare har varit inprogrammerad. Tryck på [EXIT] för att återgå till installationen. Observera att det tar en stund innan mottagaren tar in signalen och visar Signalstyrka och Signalkvalité. Tryck på [OK] för att starta kanalsökningen. Därefter visas följande bild: OBS! Tänk på att det inte finns några garantier för att alla funktioner från alla fjärrkontrollsfabrikat kan överföras till mottagarens fjärrkontroll. När bilden SÖKRESULTAT visas har kanalsökningen genomförts. Tryck på [OK] så visas följande bild: Tryck på [OK] för att titta på TV.

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC3/DC5 kabel TV boks. Tilslutninger Kontroller at De har alle dele, og at apparaterne som skal forbindes med hinanden (TV, Forstærker

Läs mer

Elektronisk personvægt. Manual

Elektronisk personvægt. Manual Elektronisk personvægt Manual Batteri Batteri typen i vægten afhænger af produktets struktur. Find batteri typen af din vægt ifølge efterfølgende Type 1. 1x3V litium batteri (CR2032). Fjern isolations

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

TRÅDLØS RINGKLOKKE MED 16 MELODIER HN1770 MODEL: YK BRUGERVEJLEDNING. MODTAGER (LYD- og LYSDEL)

TRÅDLØS RINGKLOKKE MED 16 MELODIER HN1770 MODEL: YK BRUGERVEJLEDNING. MODTAGER (LYD- og LYSDEL) TRÅDLØS RINGKLOKKE MED 16 MELODIER HN1770 MODEL: 98105 + 98YK BRUGERVEJLEDNING MODTAGER (LYD- og LYSDEL) SENDER (RINGETRYK) 1. Modtageren (lyd- og lysdelen) drives af 3 stk. 1,5 V batterier type AA. Senderen

Läs mer

Manual - DK Model: VHW01B15W

Manual - DK Model: VHW01B15W Manual - DK Model: VHW01B15W Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug. Vigtige sikkerheds foranstaltninger: Læs denne vejledning grundig inden du tager

Läs mer

Taste illustration Tænd / sluk, vægtenhed konvertering, nulstil / tara

Taste illustration Tænd / sluk, vægtenhed konvertering, nulstil / tara Bagagevægt Manual Specifikationer 1. Nulstil / Tara 2. Lav effekt / overbelastnings indikation 3. LCD cifferhøjde: 11.3 mm (0,44") 4. Kapacitet: 50 kg / 110lb 5. Måleenhed: 50g / 0.1lb 6. Strøm: 1X3V (CR2032)

Läs mer

Vejledning til programmerbar og manuel, topolet termostat.

Vejledning til programmerbar og manuel, topolet termostat. Vejledning til programmerbar og manuel, topolet termostat. 02000066_1 DK S DK Tekniske data: Spænding: 230-240 VAC Frekvens: 50-60 Hz Maks. belastning: 16 A (3600 W-230 VAC) Topolet afbryder Induktiv belastning:

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T-HD505 VA Digital terrestrisk DVB-T/T2 modtager P/N: 305060. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T-HD505 VA Digital terrestrisk DVB-T/T2 modtager P/N: 305060. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX T-HD505 VA Digital terrestrisk DVB-T/T2 modtager P/N: 305060 Start Hurtigt i gang Daglig brug 10-2011-B Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Dansk Svenska English Start Hvad følger med

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

HT0100 Digital Terrestrial Receiver

HT0100 Digital Terrestrial Receiver User s Manual HT0100 Digital Terrestrial Receiver English Danish Swedish DT211_ENG_2.indd 1 25/09/2008 09:48:27 DT211_ENG_2.indd 27 25/09/2008 11:15:38 User s Manual HT0100 Digital Terrestrial Receiver

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Køkkenvægt med skål. Manual

Køkkenvægt med skål. Manual Køkkenvægt med skål Manual Funktioner 1. Angiv mængde vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer g, lb: oz konvertible 3. To volumen enhedssystemer ml, fl'oz konvertible 4. Lavt batteri / overbelastning indikation

Läs mer

Manual - DK Model: VCB46BCE3

Manual - DK Model: VCB46BCE3 Manual - DK Model: VCB46BCE3 Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug. Vigtige sikkerheds foranstaltninger: Læs denne vejledning grundig inden du tager

Läs mer

Manual - DK Model: 15C (VCB35B15C)

Manual - DK Model: 15C (VCB35B15C) Manual - DK Model: 15C (VCB35B15C) Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug. Vigtige sikkerheds foranstaltninger: Læs denne vejledning grundig inden

Läs mer

19LED-DVD T2K GOCAMP

19LED-DVD T2K GOCAMP BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÖR 19LED-DVD T2K GOCAMP FARVE - TV MED FJERNETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL 50260147 Indhold Sikkerhedsforanstaltninger...

Läs mer

Åbn batteridækslet i bunden af vægten:

Åbn batteridækslet i bunden af vægten: Køkkenvægt Manual Funktioner 1. Angiv mængde vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer g, lb: oz konvertible 3. To volumen enhedssystemer ml, fl'oz konvertible 4. Lavt batteri / overbelastning indikation

Läs mer

Vejledning til fjernbetjening. Systemindstillinger. INDLÆRINGS MODE - Instruktioner

Vejledning til fjernbetjening. Systemindstillinger. INDLÆRINGS MODE - Instruktioner DK Læs hele brugsanvisningen, før du starter installation og montage. Hvis du har nogen spørgsmål til de instruktioner eller advarsler du finder her i manualen, skal du kontakte din lokale forhandler for

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

Easytest Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8

Easytest Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 Easytest Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 El-nummer: 63 98 880 033 + 075 + 279 EAN-nummer: 5706445370092/177, 5703317601032 Indhold Dansk brugsanvisning... 3 Funktioner/knapper...

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Hvis du har problemer under installationen, kan du få mere at vide under Fejlfinding i sidste afsnit. bläckpatroner Blækpatroner

Hvis du har problemer under installationen, kan du få mere at vide under Fejlfinding i sidste afsnit. bläckpatroner Blækpatroner 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

HN mange års pålidelig og problemfri brug. Før Stramning brug af møtrikker / bolte / hjul.

HN mange års pålidelig og problemfri brug. Før Stramning brug af møtrikker / bolte / hjul. INTRODUKTION Diverse Tak Hvis fordi dette du produkt valgte vil at købe blive givet denne væk pedaltræner. eller solgt, Produktet er det vigtigt er lavet at tjekke af de alle bedste tilgængelige produktdele

Läs mer

Viktigt: Anslut inte USB-kabeln förrän i steg 15 för att vara säker på att programvaran installeras på rätt sätt.

Viktigt: Anslut inte USB-kabeln förrän i steg 15 för att vara säker på att programvaran installeras på rätt sätt. HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Börja här Start her 1 Viktigt: Anslut inte USB-kabeln förrän i steg 15 för att vara säker på att programvaran installeras på rätt sätt. Följ stegen

Läs mer

Användarmanual. Svenska DT-455HD. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2009-01-21

Användarmanual. Svenska DT-455HD. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2009-01-21 DT-455HD Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Svenska Version Svenska 2009-01-21 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll 4 3. Anslut

Läs mer

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning DS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

STYRA APP MANUAL

STYRA APP MANUAL www.markslojd.com STYRA APP MANUAL SE - KOM IGÅNG Ladda ner appen Markslöjd Styra Light Control från Google Play eller App store på din mobiltelefon eller surfplatta. Det går också bra att scanna respektive

Läs mer

TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare

TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare 305046 2 Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter...4 Kassering av batterier och mottagare...5 Översikt...6 Framsida Baksida...6 Sätt i batterier i fjärrkontrollen...7

Läs mer

El Ovn Bruger vejledning

El Ovn Bruger vejledning El Ovn Bruger vejledning Læs grundigt igennem inden ibrugtagning. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger: Når man bruger elektriske apparater, skal man altid følge almindelige forholdsregler, som inkludere

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

ZTE USB-modem Snabbguide MF651

ZTE USB-modem Snabbguide MF651 ZTE USB-modem Snabbguide MF651 1 Inledning ZTE USB-modem MF651 är ett multi-mode 3G USB-modem, som kan användas i HSPA/ WCDMA/EDGE/GPRS/GSM-närverk. Det fungerar både som modem och mobiltelefon (SMS) och

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

STYRA APP MANUAL

STYRA APP MANUAL www.markslojd.com STYRA APP MANUAL KOM IGÅNG / KOM I GANG / GET STARTED Ladda ner appen STYRA från Google Play eller App store på din mobiltelefon eller surfplatta. Det går också bra att scanna respektive

Läs mer

Viktigt! Anslut inte USB-kabeln före Steg 16, annars kanske inte programvaran installeras på rätt sätt. Följ stegen i ordningsföljd.

Viktigt! Anslut inte USB-kabeln före Steg 16, annars kanske inte programvaran installeras på rätt sätt. Följ stegen i ordningsföljd. 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Bruksanvisning Smartbox C-230

Bruksanvisning Smartbox C-230 Bruksanvisning Smartbox C-230 Smartbox C-230 är en produkt ifrån Emitor AB Förord Smartbox C-230 är en mottagare med dubbla mottagare för digitala kabel TVkanaler. Emitor AB friskriver sig från allt ansvar

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Model 42006. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 42006. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 42006 Brugsanvisning Bruksanvisning DK DK FLISKÆRER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye iseskærer, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

USER S GUIDE USB modem D-50

USER S GUIDE USB modem D-50 USER S GUIDE USB modem D-50 Tak for dit valg af USB modem D-50 dansk Tak for dit valg af USB modem D-50 og velkommen til ægte mobilt bredbånd hvor du end er Net 1s 3G net giver dig den enkleste og mest

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C

SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C I denna Snabbguide följer generella inkopplingsrutiner. Detaljerade inkopplingsförfaranden finner du alltid i den användarmanual som bifogas tillsammans med den digital-tv-box

Läs mer

Manual Røremaskine Model: MK-36

Manual Røremaskine Model: MK-36 Manual Røremaskine Model: MK-36 Læs grundigt igennem inden ibrugtagning og gem til senere brug Dele 1. Øvre kabinet 5. Bund cover 9. Æggepisker 2. Låg til skål 6. Gummi fødder 10. Dejkrog 3. Mixe skål

Läs mer

Register your product and get support at SDV6224/12. SV Användarhandbok

Register your product and get support at  SDV6224/12. SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6224/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 4 Säkerhet 4 Återvinning 4 2 Din SDV6224/12 5 Översikt 5 3 Komma igång 6 Installation

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Register your product and get support at SDV5118/12. SV Användarhandbok

Register your product and get support at  SDV5118/12. SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5118/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 4 Säkerhet 4 Återvinning 4 Svenska 2 Din SDV5118 5 Översikt 5 3 Komma igång 6

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Digitalbox för HD FiberLAN. Arris VIP1113

INSTALLATIONSGUIDE Digitalbox för HD FiberLAN. Arris VIP1113 INSTALLATIONSGUIDE Digitalbox för HD FiberLAN Arris VIP1113 FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER: Digitalbox för HD FiberLAN Installationsguide Nätverkskabel HDMI-kabel 1 2 MNO PQR WXYZ TEXT INFO EPG OK TV REC VOD

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. Placering af kontrolknapper Basen. Regnmåleren (trådløs regnmåler)

INSTRUKTIONSMANUAL. Placering af kontrolknapper Basen. Regnmåleren (trådløs regnmåler) INSTRUKTIONSMANUAL Placering af kontrolknapper Basen Isætning af batterier og aktivering Advarsel Bland ikke nye og gamle batterier Bland ikke alkaline, standard (carbon zink) eller genopladelige (nikkel

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

X-DS301-K. Högtalarsystem med dockningsstation och väckarklocka Docking-højtaler med alarmur. Bruksanvisning Brugsanvisning

X-DS301-K. Högtalarsystem med dockningsstation och väckarklocka Docking-højtaler med alarmur. Bruksanvisning Brugsanvisning X-DS301-K Högtalarsystem med dockningsstation och väckarklocka Docking-højtaler med alarmur Bruksanvisning Brugsanvisning VIKTIGT Denna blixtsymbol med pilspets i en liksidig triangel står som en varning

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

Telis 4 RTS fjärrkontroll

Telis 4 RTS fjärrkontroll Telis 4 RTS fjärrkontroll Bruksanvisning Telis 4 RTS Pure Artnr. 8063 Telis 4 RTS Silver Artnr. 80638 Telis 4 RTS Patio Artnr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Artnr. 8065 Telis 4 RTS fjärrkontroll 5 Kanal fjärrkontroll

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING ISMASKINE GELATISSIMO Ismaskinen sælges komplet med alt tilbehør til anvendelse sammen med fast eller udtagelig skål. Den udtagelige skål sidder ved købet inden i den faste

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll 4 3. Anslut

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

Sladdlampor/Kabellygter

Sladdlampor/Kabellygter Rohrlux handlampor, halogenljus och specialsystem för bl a verkstäder, byggarbetsplatser och laboratorier visar Rohrlux specialistkunnade på ljus. Rohrlux utvecklingsavdelning kounicerar kontinuerligt

Läs mer

Macab HD-EASY. Installation drivrutiner och program. USB-mottagare för digital-tv

Macab HD-EASY. Installation drivrutiner och program. USB-mottagare för digital-tv Macab HD-EASY Installation drivrutiner och program USB-mottagare för digital-tv Macab HD-Easy Är en USB-mottagare för digital-tv i marknätet (DVB-T). Plugga in i din PC eller Laptop och du har digital-tv

Läs mer

Bruksanvisning. Art och Medicinblandare

Bruksanvisning. Art och Medicinblandare Bruksanvisning Art. 9027066 och 9027067 Medicinblandare Medicinblandare Vattentrycksdriven Beskrivning: De här medicinblandarna är vattentrycksdrivna, de behöver därför ingen ström tillkopplad. Det är

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare 305011 Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

CARE. Letvægtsrollator i aluminium, model Napoli Brugsanvisning. Lättviktsrollator i aluminium, modell Napoli Bruksanvisning

CARE. Letvægtsrollator i aluminium, model Napoli Brugsanvisning. Lättviktsrollator i aluminium, modell Napoli Bruksanvisning CARE DK SE Letvægtsrollator i aluminium, model Napoli Brugsanvisning Lättviktsrollator i aluminium, modell Napoli Bruksanvisning DK Specifikationer Mål: 690 650 (845-960) mm Sædebredde: 450 mm Sædehøjde:

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Kanalprocessor Ref: 5179

Kanalprocessor Ref: 5179 Kanalprocessor Ref: 5179 Svensk...2 15 DigiSmart 5179 måste programmeras med PCT-4.0 VHF/UHF Innehåll Kanalprocessor...2 T-05 serien...3 Montering...3 Anslutningar...4 Handprogrammerare...5 Programmering...

Läs mer

Brugsanvisning / Bruksanvisning Flydende pumpe FP3000 Flytande pump FP3000

Brugsanvisning / Bruksanvisning Flydende pumpe FP3000 Flytande pump FP3000 Brugsanvisning / Bruksanvisning Flydende pumpe FP3000 Flytande pump FP3000 DANSK Brugsanvisning Pondfriend flydende fontæne med pumpe Brugsanvisningen bør læses omhyggeligt igennem, inden pumpen tages

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3. Generell karaktäristik och funktioner...(5) 4. Anslutning...(7) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual Tv när du vill TA92 849 16-02 användarmanual SIFFERKNAPPAR Används för val av kanal eller för att skriva text i sökfunktionen. Om fler av dina tilltänkta bokstäver finns på samma knapp väntar du bara någon

Läs mer

42.MST 1/D (E4210405)

42.MST 1/D (E4210405) BRUKSANVISNING Fältstyrkemätare 42.MST 1/D (E4210405) Råsundavägen 15 169 67 Solna, Tel. 08-705 65 95 Fax. 08-705 65 99 info@elmanet.se www.elmanet.se Innehållsförteckning 1 INFORMATION... 3 2 INTRODUKTION...

Läs mer

Manual - DK Model: VCM40A16L

Manual - DK Model: VCM40A16L Manual - DK Model: VCM40A16L Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug. Vigtige sikkerheds foranstaltninger: Læs denne vejledning grundig inden du tager

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

SVENSK MANUAL ID KODE:M-1561.2014

SVENSK MANUAL ID KODE:M-1561.2014 DANSK MANUAL SVENSK MANUAL ID KODE:M-1561.2014 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 DANSK MANUAL Montage af poolens skimmerfilter Vigtigt: Denne manual indeholder vigtige sikkerhedsinformationer

Läs mer

Scangrip, som produceras i Danmark, har allt sedan 1946 varit en trotjänare för hantverkarna i Sverige.

Scangrip, som produceras i Danmark, har allt sedan 1946 varit en trotjänare för hantverkarna i Sverige. SCANGRIP Sveriges nationaltång sedan 1946. Den enda låstången som kan manövreras med en hand. Fördelen är att man alltid har en hand fri att fixera, justera eller att hålla arbetstycket med. SCANGRIP Sveriges

Läs mer

MAXIMUM TS-4000 CX CI+ PVR Item no.: 7857 MAXIMUM TS-4000 CX CI+ PVR. Brugervejledning

MAXIMUM TS-4000 CX CI+ PVR Item no.: 7857 MAXIMUM TS-4000 CX CI+ PVR. Brugervejledning MAXIMUM TS-4000 CX CI+ PVR Item no.: 7857 MAXIMUM TS-4000 CX CI+ PVR English Dansk Svenska User manual Brugervejledning Användarhandbok Certificate of Compliance We Kjaerulff 1 Digital A/S C.F. Tietgens

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

CoaguChek INRange Brugermanual Bruksanvisning

CoaguChek INRange Brugermanual Bruksanvisning CoaguChek INRange Brugermanual Bruksanvisning 2016 Roche Diagnostics GmbH Indholdet i dette dokument, herunder alle illustrationer, ejes af Roche Diagnostics. Ingen del af dette dokument må gengives eller

Läs mer