Vejledning til programmerbar og manuel, topolet termostat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vejledning til programmerbar og manuel, topolet termostat."

Transkript

1 Vejledning til programmerbar og manuel, topolet termostat _1 DK S DK Tekniske data: Spænding: VAC Frekvens: Hz Maks. belastning: 16 A (3600 W-230 VAC) Topolet afbryder Induktiv belastning: 1 A Tæthedsgrad: IP21 Temperaturområde: 5 C til 40 C Følertolerance: ±0,5 o C ved C Føleralternativ: Rum, gulv, kombineret Følertype: NTC C Terminaler: 1,5 mm ² 4,0 mm ² Overholder CE-direktiv: 89/336 73/23 I henhold til: EN EN RoHS Generel information Termostaten er en to-i-en -termostat, der gør det muligt for brugeren at vælge, om den skal anvendes som almindelig op/ned regulerende termostat eller som energibesparende termostat. Det er nemt at vælge, når termostaten er installeret. Valget foretages uden behov for en elinstallatør. Start som manuel termostat Når termostaten tilsluttes 230 V, starter den op som manuel termostat med gulvføleren aktiveret og med en gulvtemperatur, der er indstillet til 21 o C. Displayet viser 21 o C. Temperaturen i gulvet og dermed i rummet kan nu justeres op og ned ved hjælp af [ ][ ]-knapperne. Vær opmærksom på, at det er temperaturen i gulvet, som vises på displayet og kan indstilles. Normalt vil temperaturen i rummet være ca. 2 o C højere end, hvad temperaturen i gulvet viser. Dette kan variere lidt afhængigt af, hvor godt rummet er isoleret. Valg af føler Termostaten kan indstilles på tre forskellige indstillinger. Gulvføler (FL), rumføler (RO) og kombineret gulv- og rumføler. (CO) anbefales. Gulv- og rumføleren giver termostaten en tilbagemelding af temperaturen fra både rum og gulv. Rum- og gulvfølererne kan anvendes både hver for sig eller samtidigt. Gulvføler (FL) Rumføler (RO) Kombineret brug af rum- og gulvføler (CO). Ved valg af kombineret føler (CO) er rumføleren aktiv, samtidig med at gulvets temperatur overvåges af gulvføleren. Man kan dermed undgå hurtige temperaturændringer, som ellers kan forårsages af ventilation, sollys og lignende. Ved valg af kombineret føler (CO) aktiveres en maksimums-/minimumstemperatur i gulvet. Maks. 27 o C og min. 15 o C. 1

2 (CO) anbefales som følerindstilling, når gulvvarme er lagt under trægulv. På den måde beskyttes gulvet mod overophedning. Vær opmærksom på, at møbler og tæpper kan forårsage en termisk blokering, dvs. at varmen lagres under tæpper og lignende. Føleren kan ikke forhindre en sådan lokal lagring af varme. Hvordan vælger man føler? Tryk på [ ] i 4 sekunder. FL (gulv) blinker. Vælg føler ved hjælp af [ ][ ]. FL = gulvføler, CO = kombineret brug af gulv- og rumføler RO = rumføler Kvitter med tryk på OK. Ved valg af CO vil en maks./min. temperaturbegrænsning i gulvet være aktiveret til maks.: 27 o C, min.: 15 o C. Programmering af termostaten Tryk på P, og setting vises og blinker øverst i displayet. Du skal derefter bekræfte med et kort tryk på OK -knappen. Displayet viser nu: weekday 1; 22,0 o C; 0:00, og tiden (timer 0:00) blinker nederst i displayet OBS. Hvis OK -knappen holdes inde, viser displayet: Setting; Weekday 8; 18.0 o C; 0:00 Denne indstilling bruges kun i kombination med et eksternt ur. Genindstil termostaten ved at holde P + [ ] + [ ][ ] (pilknappen) inde. Du kan derefter starte forfra ved at trykke på P efterfulgt af et kort tryk på OK -knappen Indstil uret Indstil timetallet ved hjælp af [ ] [ ]. Derefter: Tryk på uret [ ], og minutterne blinker. Indstil minuttallet ved hjælp af [ ][ ]. Derefter: Tryk på uret [ ], og weekday 1 blinker øverst i displayet. Indstil ugedagen ved hjælp af [ ][ ]. 1 = Mandag; 2 = Tirsdag; 3 = Onsdag; 4 = Torsdag; 5 = Fredag; 6 = Lørdag(weekend); 7 = Søndag(weekend) Kvitter med tryk på OK. Termostaten er nu indstillet på de fabriksindstillede værdier: Se tabel Weekday Setting Tidszone Temperatur 1 05:00 08:30 22 C 2 08:30 15:00 18 C 3 15:00 22:00 22 C 4 22:00 05:00 18 C Weekend Setting Tidszone Temperatur 5 07:00 09:00 22 C 6 09:00 14:00 20 C 7 14:00 23:00 22 C 8 23:00 07:00 18 C Dvs. 4 tidszoner for hver ugedag (Setting 1-4) og 4 tidszoner for hver weekend (Setting 5-8). Ændring af fabriksindstillede tider og temperaturer. Bemærk: Inden du begynder at foretage dine ændringer, kan det være en god idé at notere, hvilke ændringer du ønsker at foretage. Tryk på P, og setting blinker øverst i displayet. Gå frem til den indstilling, som du ønsker at ændre ved hjælp af [ ], eller start med setting 1 Tid: Når setting 1 blinker, indstilles tiden ved: Tryk på uret [ ]. Timeren (05:00) blinker nu. Indstil ny tid (timer) ved hjælp af [ ] [ ]. Tryk igen på uret [ ]. Minutterne blinker nu. Indstil ny tid (minutter) ved hjælp af [ ] [ ]. Bemærk: Minutterne kan kun indstilles i intervaller af 15 min. 2

3 Kvitter med tryk på OK. Setting 1 blinker igen, og du kan nu vælge at justere temperaturen. Ændring af indstillet temperatur: Når setting 1 blinker, ændres den indstillede temperatur ved Tryk på [ ]. Temperaturen blinker nu i displayet. Øg eller sænk temperaturen ved hjælp af [ ] [ ]. Kvitter med tryk på OK og gå videre til næste Setting 2 ved hjælp af [ ]. Setting 2 og enheden blinker nu, gentag som ved Setting 1. Hvis Setting ikke skal ændres i forhold til fabriksindstillingen, gå til næste Setting ved hjælp af [ ]. Når alle ønskede indstillinger er foretaget, afslut med tryk på OK. Har du indstillet forkert? Tryk på P. Setting1 blinker. Gå derefter frem til den setting, som du ønsker at ændre ved hjælp af [ ]. Tiden ændres ved at trykke på uret [ ]. Kvitter med tryk på OK, eller vælg temperatur ved at trykke på [ ]. Kvitter med tryk på OK. Du kan nu gå til næste indstilling ved hjælp af [ ] og foretage en ny ændring. Kvitter med tryk på OK, og gå derefter ud af programmet ved at trykke på OK. Termostaten vender tilbage til programmet med dine ændrede indstillinger. Genindstil termostaten og start forfra. Alle indstillinger slettes. Tryk på [ P ] [ ] + [ ][ ] samtidigt Displayet slukker, og termostaten genstarter som manuel termostat indstillet som gulvføler med en temperatur på 21 o C. Fra programmerbar til manuel digital termostat Termostaten kan når som helst genindstilles til manuel indstilling, uden at de indstillede programmer går tabt. Tryk på [ ] og derefter på [ OK ]. Displayet viser nu 21 o C, og gulvføleren er aktiveret. Temperaturen kan manuelt justeres op og ned ved hjælp af [ ][ ]. Denne funktion kan også anvendes, når man er hjemme i dagtimerne og ønsker en jævn temperatur hele dagen. Fra manuel til programmerbar termostat. Tryk på [P] og derefter på [OK ]. Ingen indstillinger er ændret, og termostaten vil fortsat være i programtilstand. Slå termostaten til og fra: Tryk på [ ][ ]-knappen. Displayet slukker, og gulvvarmen slås fra. Alle indstillinger er gemt. Slå termostaten til ved tryk på en vilkårlig knap. Termostaten går tilbage med samme indstillinger og korrekt Setting. Alternativt kan du slukke termostaten ved hjælp af den topolede knap. Efter ca. 100 timer (gælder ved fuldt opladet batteri) går alle termostatens indstillinger tabt. Når den slås til igen, starter den i manuel indstilling med gulvføleren aktiveret og en temperatur på 21 o C. Ved strømafbrud: Backup-batteriet kan blive afladt ved strømafbrud i over 100 timer. Termostaten vil da genstarte i manuel tilstand, dvs. med en gulvføler på 21 o C i displayet. Eventuelle indstillinger må foretages på ny. Batteri Termostaten er udstyret med et backup-batteri, som varer i mindst 100 timer. Når termostaten får spænding første gang, skal batteriet lades op i ca. 48 timer for at opnå fuld kapacitet. Avancerede indstillinger: Ændre maks. og min. grænser. Denne funktion er kun aktiv, når termostaten er indstillet til at køre med kombineret gulv- og rumføler. (CO). Tryk på [P] Setting 1 blinker. Tryk på [ ], indtil H ses i displayet. Tryk derefter på [ ]. Temperaturen blinker. Tryk på [ ] for at ændre maks. temperaturen (H) i gulvet. Kvitter med tryk på OK. Bemærk: Maks. temperaturen må ikke sænkes til under 26 o C. Setting vil igen begynde at blinke. Tryk på [ ], indtil L vises. Tryk på [ ] og juster temperaturen. Afslut ved at trykke på OK i to sekunder. 3

4 Visning af rumtemperatur Tryk samtidigt på [ ] og OK i tre sekunder. Displayet viser rumtemperaturen. Skift tilbage igen på samme måde. NB: Denne funktion kan påvirkes af temperaturens placering, træk og væggens isolering. En forkert temperatur vil kunne blive vist. Termostaten er kalibreret ved 12 Amp. En højere belastning kan påvirke varmen i termostaten og dermed termostatens funktion. Skift til pm/am urværk Tryk på uret [ ], og hold knappen inde, imens du trykker på OK. Skift tilbage igen på samme måde. Aflæs gulvtemperatur Bemærk: Dette er kun muligt, i (FL) eller (CO) indstilling, og med gulvføler installeret. Tryk på: [ ], og gulvtemperaturen vises i 10 sekunder, dvs. FL + temp. Fejl kan her forekomme afhængigt af, hvor føleren er placeret i forhold til varmekablerne. Nogle tips til brug af termostaten Ønsker man at frostbeskytte, skal termostaten indstilles i manuel tilstand. Tryk på [ ] og derefter på [ OK ]. Nedjuster derefter temperaturen til f.eks grader. Termostaten stilles tilbage til programmet ved at trykke på en vilkårlig knap. Hjemme hele dagen: Hvis man er hjemme hele dagen og ønsker en jævn temperatur: Indstil termostaten til manuel indstilling ved at trykke på [ ] og derefter på [ OK ]. Juster til den ønskede temperatur. Termostaten stilles tilbage til programmet ved at trykke på en vilkårlig knap. Installation Placering og tilslutning af gulvføler Placer gulvføleren i gulvet og op igennem væggen i nærheden af termostaten. Føleren lægges i et rør ca. 0,5 m fra væggen. Sørg for, at føleren ikke får et for skarpt knæk ved overgangen fra væg til gulv. Kontroller, at den placeres midt mellem to varmekabler. Tilslut føleren som vist på diagram. Placering og montering af termostaten. Vigtigt! Termostaten må ikke tildækkes. Benyttes gulvføler, kan termostaten placeres hvor som helst uden at blive påvirket af sollys eller andre ydre påvirkninger. Benyttes rumføler (RO) eller kombineret rum- og gulvføler (CO), anbefales det, at termostaten placeres ca. 1,5 m over gulvet. Undgå: Påvirkning af radiatorer og andre varmekilder, ledninger der afgiver varme, træk fra kolde vægge og direkte sollys. Monteringen kan enten foretages i en monteringsboks indbygget i væggen eller i en monteringsboks monteret på væggen. Disse skal købes separat. Montering og tilslutning: Frontdækslet fjernes ved at presse en lille skruetrækker ind i det firkantede hul på hver side af termostathuset. Samtidig løftes termostathuset af rammen. Huset har fjedrende fingre på hver side, så rammen kan tilpasses ujævnheder i væggen. Tilslut ledninger og føler i henhold diagrammet. Tilslutning skal foretages af en autoriseret elinstallatør. Sæt til sidst rammen på ved at presse den forsigtigt ned over displayet. Dette gøres nemmest ved at have den topolede afbryder i on-tilstand. Sørg for, at ingen knapper sidder i klemme. For at sikre ventilation til rumføleren og en korrekt IP-grad skal ventilationshullerne i huset vende ned mod gulvet. Hvis en original multiramme fra Eljo anvendes, skal de indvendige hjørner i rammen fjernes. Eventuelle fejl. Hvis termostaten ikke fungerer, efter at spændingerne er tilsluttet, kan det skyldes, at backup-batteriet ikke er opladet. Da termostaten får sin driftsspænding via backup-batteriet, kan det skulle oplades i kort tid, inden termostaten starter. Hvis OFF vises i displayet, er der strømafbrud, og backup-batteriet aktiveres. Hvis displayet er blankt, kan det betyde, at termostaten har været uden i spænding i mere end 100 timer, eller at der er noget galt med termostaten. 4

5 Manual för programmeringsbar och manuell, tvåpolig termostat. S _1..1 S Teknisk data: Spänning: VAC Frekvens: Hz Max belastning: 16 A (3600 W-230 VAC) Topolig avbrudd. Induktiv belastning: 1 A Tetthets grad: IP21 Temperaturområde: 5 C to 40 C Toleranse sensor: ±0,5 o C ved C Sensoralternativ: Rum, Golv, Kombined Sensortyp: NTC C Terminaler: 1,5 mm ² 4,0 mm ² Møter CE Directive: 89/336 73/23 I h.h. til : EN EN RoHS Allmän information. Termostaten är en två-i-ett termostat som gör det möjligt för användaren att välja om den skall användas som en vanlig upp/ner reglerande termostat eller som en energisparande termostat. Valet gör man enkelt efter att termostaten är installerad. För att göra valet behövs ingen hjälp från en installatör. Starta som en manuell termostat. När termostaten ansluts till 230 V kommer den starta upp som en manuell termostat med golvsensor aktiv med en golvtemperatur inställt på 21 o C. Displayen kommer då att visa 21 o C. Temperaturen i golvet och därmed i rummet kan nu justeras upp eller ner med hjälp av [ ][ ] knapparna. Var obs på att det är temperaturen i golvet som visas i displayen och som ställs in. Normalt ligger temperaturen i rummet ca 2 o C högre än vad temperaturen i golvet visar. Detta kan variera lite beroende på hur bra rummet är isolerat. Val av sensor. Termostaten kan ställas in på tre olika val. Golvsensor (FL), rumsensor (RO) och kombinerad golv- och rumsensor. (CO) Rekommenderas. Golv- och rumsensorn ger termostaten en återkoppling på temperaturen från både rum och golv. Rum eller golvsensor kan användas var för sig eller i kombination. Golvsensor (FL) Rumsensor (RO) Rum- och golvsensor i kombination (CO). Med en kombinerad sensor (CO) är rumsensorn aktiv, samtidigt som temperaturen i golvet övervakas av golvsensorn. Därmed kan man undvika snabba temperaturändringar som annars orsakas av ventilation, solljus och liknande. Genom att välja en kombinerad sensor (CO) aktiveras en max./min.temperatur i gulvet. Max 27 o C och min 15 o C. Vid användning av golvvärme under trägolv rekommenderas (CO) som sensorinställning. På så sätt skyddas golvet från att bli överhettat. OBS på att möbler och mattor kan orsaka en termisk blockering, dvs att värmen lagras under mattor och liknande. Sensorn kan inte förhindra en sådan lokal reservering av värme. 5

6 Hur väljer man sensor? Tryck på [ ] i 4 sekunder. Så kommer FL (golv) att blinka. Välj sensor med hjälp av [ ][ ]. FL = golvsensor, CO = golv- och rumsensor i kombination, RO = rumsensor Bekräfta med OK Vid val av CO är det en max/min temperaturs begränsning i gulvet aktiverad med max: 27 o C, min: 15 o C Programmering av termostaten. Tryck P så kommer setting att visas och blinka på toppen av displayen. Därefter bekräftar du med ett kort tryck på OK knappen. Nu kommer displayen att visa: weekday 1; 22,0 o C; 0:00 och tiden(timer 0:00) kommer att blinka nederst i displayen OBS. Om OK knappen hålls inne för länge kommer displayen att visa: Setting; Weekday 8; 18.0 o C; 0:00 Den här inställningen används endast i kombination med ett externt ur. Återställ då termostaten genom att hålla inne P + [ ] + [ ][ ] (pilknappen). Sen kan du börja om genom att trycka på P och sen ett kort tryck på OK knappen Ställ in klockan Ändra timme med hjälp av [ ] [ ] Därefter: Tryck klocka [ ] så kommer minuter att blinka. Ändra minuter med hjälp av[ ][ ] Därefter: Tryck klocka[ ] så kommer weekday 1 att blinka överst i displayen. Ställ in veckodag med hjälp av [ ][ ] 1 = Måndag; 2 = Tisdag; 3 = Onsdag; 4 = Torsdag; 5 = Fredag; 6 = Lördag(weekend); 7 = Söndag(weekend) Bekräfta till sist med OK. Termostaten är nu inställd på fabriksinställning: Se tabell Weekday Setting Tidszon Temperatur 1 05:00 08:30 22 C 2 08:30 15:00 18 C 3 15:00 22:00 22 C 4 22:00 05:00 18 C Weekend Setting Tidszon Temperatur 5 07:00 09:00 22 C 6 09:00 14:00 20 C 7 14:00 23:00 22 C 8 23:00 07:00 18 C Dvs. i 4 tidszoner för varje veckodag (Setting 1-4) och 4 tidszoner för varje weekend (Setting 5-8). Ändra fabriksinställning, tid och temperatur. OBS. Innan du börjar med dina ändringar kan det vara bra att skriva ner vilka ändringar som du önskar att göra. Tryck P så kommer setting att blinka på toppen av displayen. Gå fram till den inställning som du vill ändra med hjälp av [ ] eller starta med setting 1 Tid: När setting 1 blinkar, ändrar du tiden genom att: Trycka på klockan [ ]. Då kommer timer (05:00) att blinka. Ställ in ny tid (timer) med hjälp av[ ] [ ] Tryck på klockan igen [ ]. Då kommer minuter att blinka. Ställ in ny tid (minuter) med hjälp av [ ] [ ] OBS. Minuter kan endast ställas in i per 15 min. Bekräfta till sist med OK Setting 1 blinkar sen igen och då kan du justera temperaturer om så önskas. 6

7 Ändring av inställd temperatur: När setting 1 blinkar kan den inställda temperaturen ändras genom att Trycka på [ ]. Då kommer temperatur att blinka i displayen. Ändra temperaturen uppåt eller neråt med hjälp av [ ] [ ] Bekräfta med OK och gå sedan till nästa Setting 2 med hjälp av [ ]. Setting 2 och enheten kommer att blinka, upprepa som för Setting 1. Om Setting ska vara oförändrat i förhållande till fabriksinställningen gå till nästa Setting med hjälp av [ ]. När alla önskade korrigeringar är utförda bekräftas till sist med OK Har du gjort ett fel? Tryck P Då kommer Setting1 att blinka. Gå därefter fram till den setting som du önskar att korrigera med hjälp av [ ] Korrigera tid genom att trycka på klocka [ ] Bekräfta med OK, eller temperatur genom att trycka [ ] Bekräfta med OK Nu kan du gå till nästa inställning med hjälp av [ ] och göra en ny korrigering. Bekräfta med OK och gå sedan ut ur programmet genom att trycka på OK. Termostaten är nu tillbaka i program med dina inställda korrigeringar. Återställ termostaten och börja om från start. Alla inställningar kommer att tas bort Tryck på [ P ] [ ] + [ ][ ] samtidigt Displayen kommer nu att släckas och termostaten startas om som en manuell termostat inställd som golvsensor med en temperatur på 21 o C Från programmeringsbar till manuell digital termostat Termostaten kan när som helst ställas tillbaka till manuell inställning, utan att inställda program går förlorade. Tryck [ ] och sen [ OK ]. Displayen kommer nu att visa 21 o C och golvsensorn är aktiverad. Temperaturen kan manuellt justeras upp eller ner med hjälp av [ ][ ]. Den här funktionen är också användbar när man är hemma på dagtid och önskar en jämn temperatur hela dagen. Från manuell till programmeringsbar termostat. Tryck [P] och sen [ OK ]. Inga inställningar är ändrade och termostaten fortsätter att vara i programläge. Slå av och på termostaten: Tryck på [ ][ ] knappen. Displayen slocknar och golvvärmen slås av. Alla inställningarna sparas. Slå på termostaten genom att trycka på vilken knapp som helst. Termostaten går tillbaka med samma inställningar och korrekt Setting Alternativt, kan du slå av termostaten med hjälp av den tvåpoliga knappen. Termostaten kommer då efter ca 100 timmar (gäller vid fulladdat batteri) att tappa alla inställningar. När den slås på igen kommer den att starta med manuell inställning med golvsensorn aktiverad och en temperatur på 21 o C. Vid strömavbrott: Om det skulle bli ett strömavbrott som varar i mer än 100 timmar kan backup-batteriet att laddas ur. Då kommer termostaten att starta om i manuellt läge, dvs med en golvsensor på 21 o C i displayen. Eventuella inställningar måste göras om. Batteri Termostaten är utrustat med ett backup-batteri som varar i minst 100 timmar. När termostaten får spänning första gången behöver batteriet en uppladdningstid på ca 48 timmar för att nå full kapacitet. Avancerade inställningar: Ändra max- och lägsta begränsning. Den här funktionen är endast aktiv när termostaten är inställd på kombinationen golv- och rumsensor. (CO). Tryck [P] Setting 1 kommer att blinka Tryck [ ] tills att H visas i displayen. Tryck sedan [ ] Så kommer Temperaturen att blinka. Tryck [ ] för att kunna ändra maxtemperaturen (H) i golvet. Bekräfta med OK. OBS. Maxtemperaturen får inte sänkas under 26 o C. Setting kommer att blinka igen Tryck [ ] tills L visas. Tryck[ ] och justera temperaturen. Gå ut genom att trycka OK i två sekunder. Visa temperaturen i rummet. Tryck på [ ] och OK samtidigt i tre sekunder. 7

8 Displayen kommer då att visa rumstemperaturen. Återställ på samma sätt. NB Den här funktionen kan påverkas av termostatens placering, drag och isolering i väggen ett. Då kan fel temperatur visas. Termostaten er kalibrerad till 12 Amp. En högre belastning kan påverka värmen i termostaten och därmed termostatens funktion. Ändra till pm/am Tryck klocka [ ]och håll knappen inne samtidigt som du trycker OK. Gå tillbaka på samma sätt. Kolla temperaturen i golvet. OBS. Endast möjligt med sensor (FL) eller (CO) inställd. Tryck: [ ] så kommer temperaturen i golvet att visas i 10 sekunder dvs. FL + temp. Här kan fel förekomma beroende på hur sensorn är placerad i förhållande till värmekablarna. Några tips i samband med användning av termostaten Om termostaten är inställd på program kan frostskydd enklast ske genom att termostaten ställs in i manuellt läge. Tryck [ ] och därefter [ OK ]. Justera sedan ner temperaturen till t ex grader. Termostaten ställs sedan tillbaka till program genom att du trycker på vilken knapp som helst. Hemma hela dagen: Om man är hemma hela dagen och vill ha en jämn temperatur: Ställ in termostaten till en manuell inställning genom att trycka [ ] och därefter [ OK ]. Justera temperaturen till en önskad nivå. Termostaten ställs tillbaka till program genom att trycka på vilken knapp som helst. Installation Placering och påkoppling av golvsensor Placera sensorn i golvet och upp i väggen i närheten av termostaten. Sensorn läggs i ett rör ca 0.5 m ut från väggen. Se till så sensorn inte får en för skarp böjning vid övergång till vägg och golv. Se till så att den placeras mitt emellan två kablar. Koppla golvsensorn så som diagrammet visar. Placering och montering av termostaten. Viktigt! Termostaten får inte övertäckas. Om golvsensor används kan termostaten placeras var som helst utan att påverkas av sol eller annan yttre påverkning. Om rum (RO) eller kombinerad rum- och golvsensor (CO) används rekommenderas att termostaten placeras ca 1,5 m ovanför golvet. Undvik: Påverkning av radiatorer och andra värmekällor, ledningar som ger värme, drag från kalla väggar och direkt solljus. Installationen kan antingen ske i en väggbox inne i väggen eller i en box som sitter utanpå väggen. Dessa måste köpas separat. Installation och anslutning: Ta av skalet genom att pressa en liten skruvmejsel in i det rektangulära hålet på varje sida av huset. Lyft samtidigt försiktigt av huset ut från ramen. Huset har på varje sida fjädrande fingrar som gör att ramen kan anpassas till ojämnheter i väggen. Anslut ledningar och sensor enligt diagrammet Anslutning ska göras av en certifierad elektriker Sätt till sist på ramen genom att pressa den försiktigt över displayen. Detta görs enklast med att ha den tvåpoliga brytaren i på-läge. Se till så att ingen av knapparna är i kläm. För att säkra ventilation till rumsensor och riktig IP grad måste ventilationshålen i huset vara riktade ned mot golvet. Om ett original multiram från Eljo används måste de invändiga hörnen i ramen tas bort. Eventuella fel. Om termostaten inte skulle fungera efter att spänningarna är påsatta kan det bero på att backup-batteriet inte är laddat. Eftersom att termostaten får sin driftspänning via backup-batteriet kan det behöva laddas en kort tid innan termostaten startar. Om OFF visas i displayen är det ett strömavbrott och då är backup batteriet aktivt. Om displayen är blank kan det betyda att termostaten har varit utan spänning i över 100 timmar, eller så är det något fel på termostaten. 8

Bruksanvisning för termostat med snabbstart.

Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Termostat med snabbstart visar 21 C i displayen efter anslutning eller vid nollställning. (se fig. 1) A) Vad kan termostaten Termostaten är en digital termostat

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

Elektronisk personvægt. Manual

Elektronisk personvægt. Manual Elektronisk personvægt Manual Batteri Batteri typen i vægten afhænger af produktets struktur. Find batteri typen af din vægt ifølge efterfølgende Type 1. 1x3V litium batteri (CR2032). Fjern isolations

Läs mer

Digital termostat LCD skärm med ur

Digital termostat LCD skärm med ur Instruktion Blueline 505 Digital termostat LCD skärm med ur Teknisk specifikation: Driftspänning: Huvudströmbrytare Omgivning temp luft Omgivning temp golv Mått Färg 100-240VAC 50/60HZ 2- pol. 250VAC.

Läs mer

Installationsanvisning. deviheat 550 08095218 01.02

Installationsanvisning. deviheat 550 08095218 01.02 GB SE Installationsanvisning Instruction deviheat 550 08095218 01.02 Ž Innehållsförteckning Installation av deviheat 550 4 Aktivering av deviheat 550 13 Ändring av grundinställning 15 Fabriksinställningar

Läs mer

Taste illustration Tænd / sluk, vægtenhed konvertering, nulstil / tara

Taste illustration Tænd / sluk, vægtenhed konvertering, nulstil / tara Bagagevægt Manual Specifikationer 1. Nulstil / Tara 2. Lav effekt / overbelastnings indikation 3. LCD cifferhøjde: 11.3 mm (0,44") 4. Kapacitet: 50 kg / 110lb 5. Måleenhed: 50g / 0.1lb 6. Strøm: 1X3V (CR2032)

Läs mer

Manual - DK Model: VHW01B15W

Manual - DK Model: VHW01B15W Manual - DK Model: VHW01B15W Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug. Vigtige sikkerheds foranstaltninger: Læs denne vejledning grundig inden du tager

Läs mer

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC3/DC5 kabel TV boks. Tilslutninger Kontroller at De har alle dele, og at apparaterne som skal forbindes med hinanden (TV, Forstærker

Läs mer

Vejledning til fjernbetjening. Systemindstillinger. INDLÆRINGS MODE - Instruktioner

Vejledning til fjernbetjening. Systemindstillinger. INDLÆRINGS MODE - Instruktioner DK Læs hele brugsanvisningen, før du starter installation og montage. Hvis du har nogen spørgsmål til de instruktioner eller advarsler du finder her i manualen, skal du kontakte din lokale forhandler for

Läs mer

Åbn batteridækslet i bunden af vægten:

Åbn batteridækslet i bunden af vægten: Køkkenvægt Manual Funktioner 1. Angiv mængde vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer g, lb: oz konvertible 3. To volumen enhedssystemer ml, fl'oz konvertible 4. Lavt batteri / overbelastning indikation

Läs mer

Køkkenvægt med skål. Manual

Køkkenvægt med skål. Manual Køkkenvægt med skål Manual Funktioner 1. Angiv mængde vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer g, lb: oz konvertible 3. To volumen enhedssystemer ml, fl'oz konvertible 4. Lavt batteri / overbelastning indikation

Läs mer

easy&cosy digital thermostat Installationsguide

easy&cosy digital thermostat Installationsguide easy&cosy digital thermostat Installationsguide SE SE Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning av display och knapparnas funktioner 4 Installation av termostat och ledningsdragning 5 Basfunktioner

Läs mer

ZTE USB-modem Snabbguide MF651

ZTE USB-modem Snabbguide MF651 ZTE USB-modem Snabbguide MF651 1 Inledning ZTE USB-modem MF651 är ett multi-mode 3G USB-modem, som kan användas i HSPA/ WCDMA/EDGE/GPRS/GSM-närverk. Det fungerar både som modem och mobiltelefon (SMS) och

Läs mer

Article: 08095873 Version: 01.01

Article: 08095873 Version: 01.01 Article: 08095873 Version: 01.01 SE Devireg TM 535 Installationsanvisning och manual Gratulerar till... ditt golvvärmesystem från DEVI Du har fått ett golvvärmesystem från DEVI installerat. DEVI är Europas

Läs mer

Svenska 5. Komfortläge (Co) 6. Läge EcoHome och EcoOffice

Svenska 5. Komfortläge (Co) 6. Läge EcoHome och EcoOffice NRG-Temp Svenska 1. Tekniska data...187 2. Beskrivning...188 3. Montering och installation...189 4. Programalternativ...192 5. Komfortläge (Co)...196 5.1 Komma igång...196 5.2 Alternativa funktioner...198

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. Placering af kontrolknapper Basen. Regnmåleren (trådløs regnmåler)

INSTRUKTIONSMANUAL. Placering af kontrolknapper Basen. Regnmåleren (trådløs regnmåler) INSTRUKTIONSMANUAL Placering af kontrolknapper Basen Isætning af batterier og aktivering Advarsel Bland ikke nye og gamle batterier Bland ikke alkaline, standard (carbon zink) eller genopladelige (nikkel

Läs mer

CARE. Letvægtsrollator i aluminium, model Napoli Brugsanvisning. Lättviktsrollator i aluminium, modell Napoli Bruksanvisning

CARE. Letvægtsrollator i aluminium, model Napoli Brugsanvisning. Lättviktsrollator i aluminium, modell Napoli Bruksanvisning CARE DK SE Letvægtsrollator i aluminium, model Napoli Brugsanvisning Lättviktsrollator i aluminium, modell Napoli Bruksanvisning DK Specifikationer Mål: 690 650 (845-960) mm Sædebredde: 450 mm Sædehøjde:

Läs mer

Easytest Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8

Easytest Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 Easytest Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 El-nummer: 63 98 880 033 + 075 + 279 EAN-nummer: 5706445370092/177, 5703317601032 Indhold Dansk brugsanvisning... 3 Funktioner/knapper...

Läs mer

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Användarhandbok DEVIreg 535 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 4 1.1 Säkerhetsanvisningar...... 5 2 Inställningar............... 6 2.1 Höja/sänka

Läs mer

TRÅDLØS RINGKLOKKE MED 16 MELODIER HN1770 MODEL: YK BRUGERVEJLEDNING. MODTAGER (LYD- og LYSDEL)

TRÅDLØS RINGKLOKKE MED 16 MELODIER HN1770 MODEL: YK BRUGERVEJLEDNING. MODTAGER (LYD- og LYSDEL) TRÅDLØS RINGKLOKKE MED 16 MELODIER HN1770 MODEL: 98105 + 98YK BRUGERVEJLEDNING MODTAGER (LYD- og LYSDEL) SENDER (RINGETRYK) 1. Modtageren (lyd- og lysdelen) drives af 3 stk. 1,5 V batterier type AA. Senderen

Läs mer

Bruksanvisning. deviheat 550

Bruksanvisning. deviheat 550 SE Bruksanvisning deviheat 550 Ž Innehåll Inledning 3 Introduktion av deviheat 550 4 Funktioner för deviheat 550 6 Normala inställningar 7 Inställning av ur och veckodag 10 Programmering av timer 11 Garantibevis

Läs mer

Manual - DK Model: VCB46BCE3

Manual - DK Model: VCB46BCE3 Manual - DK Model: VCB46BCE3 Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug. Vigtige sikkerheds foranstaltninger: Læs denne vejledning grundig inden du tager

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Manual - DK Model: 15C (VCB35B15C)

Manual - DK Model: 15C (VCB35B15C) Manual - DK Model: 15C (VCB35B15C) Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug. Vigtige sikkerheds foranstaltninger: Læs denne vejledning grundig inden

Läs mer

STYRA APP MANUAL

STYRA APP MANUAL www.markslojd.com STYRA APP MANUAL KOM IGÅNG / KOM I GANG / GET STARTED Ladda ner appen STYRA från Google Play eller App store på din mobiltelefon eller surfplatta. Det går också bra att scanna respektive

Läs mer

STYRA APP MANUAL

STYRA APP MANUAL www.markslojd.com STYRA APP MANUAL SE - KOM IGÅNG Ladda ner appen Markslöjd Styra Light Control från Google Play eller App store på din mobiltelefon eller surfplatta. Det går också bra att scanna respektive

Läs mer

Installationsguide. DEVIreg 530. Elektronisk termostat.

Installationsguide. DEVIreg 530. Elektronisk termostat. Installationsguide DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

HN mange års pålidelig og problemfri brug. Før Stramning brug af møtrikker / bolte / hjul.

HN mange års pålidelig og problemfri brug. Før Stramning brug af møtrikker / bolte / hjul. INTRODUKTION Diverse Tak Hvis fordi dette du produkt valgte vil at købe blive givet denne væk pedaltræner. eller solgt, Produktet er det vigtigt er lavet at tjekke af de alle bedste tilgængelige produktdele

Läs mer

Bruksanvisning. Art och Medicinblandare

Bruksanvisning. Art och Medicinblandare Bruksanvisning Art. 9027066 och 9027067 Medicinblandare Medicinblandare Vattentrycksdriven Beskrivning: De här medicinblandarna är vattentrycksdrivna, de behöver därför ingen ström tillkopplad. Det är

Läs mer

El Ovn Bruger vejledning

El Ovn Bruger vejledning El Ovn Bruger vejledning Læs grundigt igennem inden ibrugtagning. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger: Når man bruger elektriske apparater, skal man altid følge almindelige forholdsregler, som inkludere

Läs mer

LASER AFSTANDSMÅLER. Best.nr. 6869. Betjeningsvejledning

LASER AFSTANDSMÅLER. Best.nr. 6869. Betjeningsvejledning LASER AFSTANDSMÅLER Best.nr. 6869 Betjeningsvejledning Elektronisk afstandsmåler Model: KC-100C Betjeningsvejledning OVERSIGT KC-100C Elektronisk afstandsmåler bestemmer hurtigt afstanden til et objekt

Läs mer

Avisoleringsverktyg/Afisoleringsværktøj

Avisoleringsverktyg/Afisoleringsværktøj Varumärket Weicon ägs av WEICON GmbH & Co. KG Münster Tyskland. Weicon avisoleringsverktyg har tillverkats i över 30 år och är ett ledande märke i Tyskland. Varemærket Weicon ejes af WEICON GmbH & Co.

Läs mer

Model 42006. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 42006. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 42006 Brugsanvisning Bruksanvisning DK DK FLISKÆRER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye iseskærer, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

BRUKSANVISNING NEO. En kort beskrivning av olika funktioner på Adax Neo

BRUKSANVISNING NEO. En kort beskrivning av olika funktioner på Adax Neo NEO BRUKSANVISNING 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator för dagsänkning 2 Önskad temperatur 3 Indikator för värmeavgivelse 4 Indikator för nattsänkning 5 Funktionsknapp 6 Knapp för start av dagsänkning (5 dagar i

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Installationsguide. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Installationsguide. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Installationsguide DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 3 1.1 Tekniska specifikationer..... 4 1.2 Säkerhetsanvisningar...... 7

Läs mer

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING ISMASKINE GELATISSIMO Ismaskinen sælges komplet med alt tilbehør til anvendelse sammen med fast eller udtagelig skål. Den udtagelige skål sidder ved købet inden i den faste

Läs mer

Bruksanvisning: för Warmup tempo digital programmerbar termostat En del av Elementserien Inledning

Bruksanvisning: för Warmup tempo digital programmerbar termostat En del av Elementserien Inledning Bruksanvisning: för Warmup tempo digital programmerbar termostat En del av Elementserien Inledning tempo har utformats med tanke på enkelhet är mycket intuitiv vid programmeringen. Det enkla vridreglaget

Läs mer

Devireg TM 550. Observera! Installationskod: 0044 Vid Installation se sidan 21

Devireg TM 550. Observera! Installationskod: 0044 Vid Installation se sidan 21 SE Devireg TM 550 Observera! Installationskod: 0044 Vid Installation se sidan 21 Tack för att du har köpt denna DEVI produkt. Genom detta köp har du fått en kvalitetsprodukt, designad för högsta komfort

Läs mer

Manual för digital CPU-styrning

Manual för digital CPU-styrning Manual för digital CPU-styrning TX Control ADOTECH AB Strandgatan 9 70 Skellefteå Tel. 090-77 Fax 090-8 E-mail: adotech@skebo.ac TX Control STATUSVISNING TEMP. UPP TEMP. NER LUFTVOL. UPP LUFTVOL. NER TIMER

Läs mer

Hvis du har problemer under installationen, kan du få mere at vide under Fejlfinding i sidste afsnit. bläckpatroner Blækpatroner

Hvis du har problemer under installationen, kan du få mere at vide under Fejlfinding i sidste afsnit. bläckpatroner Blækpatroner 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Läs mer

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 BRUKSANVISNING KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTROLLSKÅP WM Sid. El installation 1 Att komma igång med Weathermate 2 Introduktion 3 Funktioner 3 Att ställa in datum och tid 3 Grundläggande

Läs mer

INDHOLD. Din induktionskogeplade Indledning 4 Betjeningspanel 5 Beskrivelse 6

INDHOLD. Din induktionskogeplade Indledning 4 Betjeningspanel 5 Beskrivelse 6 INDHOLD Din induktionskogeplade Indledning 4 Betjeningspanel 5 Beskrivelse 6 Sikkerhedsforskrifter Vær opmærksom på følgende 7 Tilslutning og reparation 7 Under brug 7 Temperatursikring 9 Begrænsning af

Läs mer

Installationsguide. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installationsguide. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installationsguide DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com DEVIreg 316 Innehållsförteckning 1 Inledning................. 3 1.1 Tekniska specifikationer..... 4 1.2 Säkerhetsanvisningar...... 6 2

Läs mer

Flexi garderobe og skohylder

Flexi garderobe og skohylder garderobe og skohylder Denne serie af garderobe- og skohylder i birkekrydsfinér er præcis som navnet antyder: fleksibel og tilpasses til alle behov. Serien er udviklet kontinuerligt i samarbejde med vores

Läs mer

Viktigt: Anslut inte USB-kabeln förrän i steg 15 för att vara säker på att programvaran installeras på rätt sätt.

Viktigt: Anslut inte USB-kabeln förrän i steg 15 för att vara säker på att programvaran installeras på rätt sätt. HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Börja här Start her 1 Viktigt: Anslut inte USB-kabeln förrän i steg 15 för att vara säker på att programvaran installeras på rätt sätt. Följ stegen

Läs mer

Manual. Danfoss termostat

Manual. Danfoss termostat Manual Danfoss termostat Innehållsförteckning Installera Danfoss termostat 1 Installera en termostat i taget 2 Montering av termostat 3 Konfigurera termostaten med Fortum Hemkontroll 4 Lägga till termostat

Läs mer

Installations- och användarhandbok living eco Elektronisk radiatortermostat

Installations- och användarhandbok living eco Elektronisk radiatortermostat Elektronisk radiatortermostat Danfoss Heating Solutions VIIDB107 01/2013 1 Grattis till inköpet av din radiatortermostat är en elektronisk radiatortermostat med program för att automatiskt sänka rumstemperaturen

Läs mer

Kvartshuvudur WDP-Y mini Art. nr

Kvartshuvudur WDP-Y mini Art. nr Sida: 1 av 12 Bruksanvisning Kvartshuvudur WDP-Y mini Art. nr 121346-00 R F P L N Allmänt 2 Optioner 2 Installation 3 Inställningar 4 DCF synkronisering 4 RDS/GPS synkronisering 4 Minutimpulssynk 4 Programmering

Läs mer

HQ-TH40. Programmerbar termostat med touch screen ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING

HQ-TH40. Programmerbar termostat med touch screen ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING HQ-TH40 Programmerbar termostat med touch screen MANUAL ANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE MANUAL DE USO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NÁVOD K POUŽITÍ Bruksanvisning 1.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

INSTRUKTION Installation av automatik till Kombi 2-Kanaligt kopplingsur

INSTRUKTION Installation av automatik till Kombi 2-Kanaligt kopplingsur INSTRUKTION Installation av automatik till Kombi 2-Kanaligt kopplingsur Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 10-1 Sid 1 Tider för 2 kanaligt kopplingsur. C1 C2 Reglermotor

Läs mer

088U0215. Bruksanvisning för CF-RF rumstermostat med infraröd golvgivare

088U0215. Bruksanvisning för CF-RF rumstermostat med infraröd golvgivare 088U0215 SE Bruksanvisning för 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR407 Danfoss 05/2011 Innehåll 1. Funktionsöversikt.................................. 4 2. Installation.........................................

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

Brugermanual til Hinke HT0415Vi

Brugermanual til Hinke HT0415Vi Model HT0415Vi Brugermanual til Hinke HT0415Vi 2 2 3 3 Produktet Tak fordi du valgte en Hinke HT0415Vi Boxer godkendt MPEG4 modtager med harddisk til digitalt terrestrisk tv. For at få den fulde udnyttelse

Läs mer

Viktigt! Anslut inte USB-kabeln före Steg 16, annars kanske inte programvaran installeras på rätt sätt. Följ stegen i ordningsföljd.

Viktigt! Anslut inte USB-kabeln före Steg 16, annars kanske inte programvaran installeras på rätt sätt. Följ stegen i ordningsföljd. 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

LK Rumstermostat S1, 24V NO

LK Rumstermostat S1, 24V NO LK Rumstermostat S1, 24V NO LK Rumstermostat S1 är en elektronisk rumstermostat med triacutgång anpassad för LK Golvvärmesystem. Rumstermostaten används tillsammans med elektrotermiska ställdon med energilöst

Läs mer

EB-Therm 55 SE EN NO FI RU PL

EB-Therm 55 SE EN NO FI RU PL EB-Therm 55 SE EN NO FI RU PL MANUAL EB-Therm 55 MANUAL FOR EB-Therm 55 BRUKSANVISNING EB-Therm 55 KÄYTTÖOHJE EB-Therm 55 РУКОВОДСТВО ДЛЯ EB-Therm 55 INSTRUKCJA EB-Therm 55 Svenska... 2 SE English...

Läs mer

Uponor Smatrix Wave PLUS Quick Manual

Uponor Smatrix Wave PLUS Quick Manual Uponor Smatrix Wave PLUS Quick Manual Uponor Smatrix Wave PLUS Reglercentral X-165 Koppla in styrdon i reglercentralen Varje styrdon monteras på en unik kanal. Kanal 1 och 2 har plats för två styrdon per

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

27.6.2013. Varberg 90

27.6.2013. Varberg 90 27.6.2013 Varberg 90 Varberg 90 Tack för att du har köpt en Hasselö produkt. Av säkerhetsskäl ber vi dig att läsa igenom denna installations- och bruksanvisning noggrant innan du installerar och använder

Läs mer

Aug 2001. Wirsbo Genius. Installations- och bruksanvisning (SV) Wirsbo Genius. Installations- og brugsanvisning (DK)

Aug 2001. Wirsbo Genius. Installations- och bruksanvisning (SV) Wirsbo Genius. Installations- og brugsanvisning (DK) Aug 2001 Wirsbo Genius Installations- och bruksanvisning (SV) Wirsbo Genius Installations- og brugsanvisning (DK) INNEHÅLL/ INDHOLD Generellt för Wirsbo Genius systemet / Generelt for Wirsbo Genius system

Läs mer

variera/vælger du et alternativt garn, så tænk på at Strumpstickor/Pinde: 5 och/og 6 mm

variera/vælger du et alternativt garn, så tænk på at Strumpstickor/Pinde: 5 och/og 6 mm 985010000048 ECOLOGICO Basmönster tröja och kofta barn, dam, herr/sweater og trøje til børn, dame, herre Vid garnbyte: tänk på att garnåtgång och stickor kan Rundstickor/Rundpind: 5 och 6 mm, 40, 60, 80

Läs mer

X-DS301-K. Högtalarsystem med dockningsstation och väckarklocka Docking-højtaler med alarmur. Bruksanvisning Brugsanvisning

X-DS301-K. Högtalarsystem med dockningsstation och väckarklocka Docking-højtaler med alarmur. Bruksanvisning Brugsanvisning X-DS301-K Högtalarsystem med dockningsstation och väckarklocka Docking-højtaler med alarmur Bruksanvisning Brugsanvisning VIKTIGT Denna blixtsymbol med pilspets i en liksidig triangel står som en varning

Läs mer

Installationsanvisning Automatik J40-J175

Installationsanvisning Automatik J40-J175 Installationsanvisning Automatik J40-J175 Beskrivning meny hantering i Zelio Logic Huvudbild vid normalt läge: Huvudbilden växlar mellan visning av Filtrering och Datum/tid Automatiken är fabriksinställd:

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

USER S GUIDE USB modem D-50

USER S GUIDE USB modem D-50 USER S GUIDE USB modem D-50 Tak for dit valg af USB modem D-50 dansk Tak for dit valg af USB modem D-50 og velkommen til ægte mobilt bredbånd hvor du end er Net 1s 3G net giver dig den enkleste og mest

Läs mer

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 En unik universal-dimmermottagare för fjärrstyrning av husets dimringsbara ledlampor (230 V), energisparlampor (CFL/ESL), glödlampor, halogenlampor, induktiva

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA LOG DATA LOG 2

Digitala Kopplingsur DATA LOG DATA LOG 2 DATA LOG En snabbguide för båda kopplingsur kan du hitta längst bak i denna beskrivning (sid 11) Instruktioner Beskrivning DATA LOG är ett digitalt kopplingsur med 1 kanal med LCD-display. Dess möjligheter

Läs mer

Användarhandbok. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat.

Användarhandbok. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat. Användarhandbok DEVIreg 550 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 4 1.1 Säkerhetsanvisningar...... 6 2 Inställningar............... 7 2.1 Frostskydd............

Läs mer

Klockslag resp. kopplingstid

Klockslag resp. kopplingstid 1. Bruksanvisning 2 1.0 Förord Läs igenom bruksanvisningen noggrant, så att alla urets fördelar kan utnyttjas optimalt. Programmeringen av detta mikroprocessortyrda ur sker enkelt och logiskt. Uret kan

Läs mer

Integreret i egen cup-portal Sid 1

Integreret i egen cup-portal Sid 1 Integreret i egen cup-portal Sid 1 Forskellen mellem fristående og integreret cup-portal Et lille vigtig synspunkt inden du går videre: Det går hurtigt og enkelt at skifte mellem den fristående og integrerede

Läs mer

SVENSKA FÖRKLARING TILL HUVUDENHETEN MODEL: RGR 122H SPECIFIKATIONER SWE

SVENSKA FÖRKLARING TILL HUVUDENHETEN MODEL: RGR 122H SPECIFIKATIONER SWE SVENSKA MODEL: RGR 122H FÖRKLARING TILL HUVUDENHETEN SPECIFIKATIONER - Mäter daglig samt total regnmängd - 9 dagars regnhistorik - Larm vid viss regnmängd - Visar inomhustemperatur - Visar min/max temperatur

Läs mer

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Dubbla Bevattningsprogram med: - Tre starttider per dag - 1 minut till 9 timmars bevattningstid Batteri backup uppladdningsbart Ni-MH Automatisk pumpstart Säsongs

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

Installationsguide. DEVIreg 535. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsguide. DEVIreg 535. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsguide DEVIreg 535 Elektronisk termostat www.devi.com Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

Börja med att ligga dessa delar på ett bord framför dig. Sätt klisterlappar med framtida lokalisering av enheterna, dette lättar din programmering.

Börja med att ligga dessa delar på ett bord framför dig. Sätt klisterlappar med framtida lokalisering av enheterna, dette lättar din programmering. 6850 Quickguide Innan du fortsätter att ta ut delarna i lådan, är det fördelaktigt att hitta några etiketter med lim till märkning av dina systemdele. Find ett lämpligt bord där man kan sitta och joba.

Läs mer

Aug 2001. Wirsbo Genius. Installations- och bruksanvisning (SV) Wirsbo Genius. Installations- og brugsanvisning (DK)

Aug 2001. Wirsbo Genius. Installations- och bruksanvisning (SV) Wirsbo Genius. Installations- og brugsanvisning (DK) Aug 2001 Wirsbo Genius Installations- och bruksanvisning (SV) Wirsbo Genius Installations- og brugsanvisning (DK) INNEHÅLL/ INDHOLD Generellt för Wirsbo Genius systemet / Generelt for Wirsbo Genius system

Läs mer

RS485-gateway Trådlöst

RS485-gateway Trådlöst Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Anslutningar... 3 3.2 Start... 5

Läs mer

Model 66256. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 66256. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 66256 Brugsanvisning Bruksanvisning DK DK PLADEHEJS For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladehejs, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før

Läs mer

Manual Røremaskine Model: MK-36

Manual Røremaskine Model: MK-36 Manual Røremaskine Model: MK-36 Læs grundigt igennem inden ibrugtagning og gem til senere brug Dele 1. Øvre kabinet 5. Bund cover 9. Æggepisker 2. Låg til skål 6. Gummi fødder 10. Dejkrog 3. Mixe skål

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

77 95 cm. 24,5 cm 20 cm. 67 cm 20 cm cm cm cm

77 95 cm. 24,5 cm 20 cm. 67 cm 20 cm cm cm cm LET S GO OUT 1 77 95 cm 24,5 cm 20 cm 67 cm 20 cm 59.5 cm 40.5 cm 58.5 cm 2 1. 2. 3. 4. 3 DANSK Lets Go udendørs rollator Tillykke med købte af Deres nye udendørs rollator, der vil gøre livet lettere,

Läs mer

Intelligent heating system

Intelligent heating system SWEDEN Intelligent heating system DIGI LINE IHS MANUAL Uppstart av radiatorn Digi-Line IHS: 1. Anslut strömkabel till strömkälla. OBS: Fast installation skall utföras av behörig elektriker. 2. Sätt igång

Läs mer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

Manual - DK Model: VCM40A16L

Manual - DK Model: VCM40A16L Manual - DK Model: VCM40A16L Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug. Vigtige sikkerheds foranstaltninger: Læs denne vejledning grundig inden du tager

Läs mer

NaviTEK II - Kvikmanual Dansk/norsk manual Side 3-8 Svensk manual Sida 9-14 English usermanual Page 15-21

NaviTEK II - Kvikmanual Dansk/norsk manual Side 3-8 Svensk manual Sida 9-14 English usermanual Page 15-21 NaviTEK II - Kvikmanual Dansk/norsk manual Side 3-8 Svensk manual Sida 9-14 English usermanual Page 15-21 DK: 6398932415/431/444/473 SE: 42 09 590/591/592/593 NO: 80 62 510/511/512/513 EAN: 5706445471270/287/294/317

Läs mer

EUN2244AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 19

EUN2244AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 19 EUN2244AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 19 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................... 3 2. BETJENINGSPANEL......................................................

Läs mer

Instruktionsbok Instruktionshåndbog. Model K. Programmerbar radiatortermostat Classic (S. 2) Programmerbar regulator til varmeelement Classic (p.

Instruktionsbok Instruktionshåndbog. Model K. Programmerbar radiatortermostat Classic (S. 2) Programmerbar regulator til varmeelement Classic (p. Instruktionsbok Instruktionshåndbog Model K Se Programmerbar radiatortermostat Classic (S. 2) DK Programmerbar regulator til varmeelement Classic (p. 21) 1 2 Innehållsförteckning I. Styrning och display...3

Läs mer

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1 KomfortEl Bruksanvisning VABA 02.01 1 INNOVATION Så här fungerar KomfortEl KomfortEl består av en reglercentral, en utegivare och en eller flera rumsgivare. Reglercentralen pulsar ut energi till elradiatorerna

Läs mer

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel!

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Bruksanvisning Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noggrant innan användning och spara den för

Läs mer

088U0214. SE Bruksanvisning för CF-RD rumstermostat med display

088U0214. SE Bruksanvisning för CF-RD rumstermostat med display 088U0214 SE Bruksanvisning för 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ607 Danfoss 2011/03 Innehåll 1. Funktionsöversikt.................................. 4 2. Installation.........................................

Läs mer

pfoli~ëéê= MPKOMMU lééê~íáåö=fåëíêìåíáçåë= _ÉíàÉåáåÖëîÉàäÉÇåáåÖ= _êìâë~åîáëåáåö= h óíí çüàé= _êìâë~åîáëåáåö=

pfoli~ëéê= MPKOMMU lééê~íáåö=fåëíêìåíáçåë= _ÉíàÉåáåÖëîÉàäÉÇåáåÖ= _êìâë~åîáëåáåö= h óíí çüàé= _êìâë~åîáëåáåö= kéì=~äw kéï=ëáååéw kçìîé~ì=çééìáëw kìéîç=çéëçéw pfoli~ëéê= MPKOMMU lééê~íáåö=fåëíêìåíáçåë= _ÉíàÉåáåÖëîÉàäÉÇåáåÖ= _êìâë~åîáëåáåö= h óíí çüàé= _êìâë~åîáëåáåö= a~åëâ=l=båöäáëü=l=pîéåëâ~=l=pìçãá=l=kçêëâ Sirona

Läs mer

Bruksanvisning MicroProgel TC 323

Bruksanvisning MicroProgel TC 323 Bruksanvisning MicroProgel TC KONTAKTINFORMATION 9 fasta och 9 valfria program med vardera segment CEBEX Keramikexperterna AB Malmö Erlandsrovägen S-8 5 VINTRIE Tel +6 0-67 77 60 Fax +6 0-67 77 6 Stockholm

Läs mer

easy&cosy NYHET! högkvalitativa värmelösningar för hemmet kostnads-och energieffektiva, miljövänliga enkla att installera och underhålla

easy&cosy NYHET! högkvalitativa värmelösningar för hemmet kostnads-och energieffektiva, miljövänliga enkla att installera och underhålla VBKZB107 189F9911 NYHET! högkvalitativa värmelösningar för hemmet kostnads-och energieffektiva, miljövänliga enkla att installera och underhålla Home Heating Ulvehavevej 61 7100 Vejle Danmark E-post: contact@hh-homeheating.se

Läs mer