Vejledning til programmerbar og manuel, topolet termostat.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vejledning til programmerbar og manuel, topolet termostat."

Transkript

1 Vejledning til programmerbar og manuel, topolet termostat _1 DK S DK Tekniske data: Spænding: VAC Frekvens: Hz Maks. belastning: 16 A (3600 W-230 VAC) Topolet afbryder Induktiv belastning: 1 A Tæthedsgrad: IP21 Temperaturområde: 5 C til 40 C Følertolerance: ±0,5 o C ved C Føleralternativ: Rum, gulv, kombineret Følertype: NTC C Terminaler: 1,5 mm ² 4,0 mm ² Overholder CE-direktiv: 89/336 73/23 I henhold til: EN EN RoHS Generel information Termostaten er en to-i-en -termostat, der gør det muligt for brugeren at vælge, om den skal anvendes som almindelig op/ned regulerende termostat eller som energibesparende termostat. Det er nemt at vælge, når termostaten er installeret. Valget foretages uden behov for en elinstallatør. Start som manuel termostat Når termostaten tilsluttes 230 V, starter den op som manuel termostat med gulvføleren aktiveret og med en gulvtemperatur, der er indstillet til 21 o C. Displayet viser 21 o C. Temperaturen i gulvet og dermed i rummet kan nu justeres op og ned ved hjælp af [ ][ ]-knapperne. Vær opmærksom på, at det er temperaturen i gulvet, som vises på displayet og kan indstilles. Normalt vil temperaturen i rummet være ca. 2 o C højere end, hvad temperaturen i gulvet viser. Dette kan variere lidt afhængigt af, hvor godt rummet er isoleret. Valg af føler Termostaten kan indstilles på tre forskellige indstillinger. Gulvføler (FL), rumføler (RO) og kombineret gulv- og rumføler. (CO) anbefales. Gulv- og rumføleren giver termostaten en tilbagemelding af temperaturen fra både rum og gulv. Rum- og gulvfølererne kan anvendes både hver for sig eller samtidigt. Gulvføler (FL) Rumføler (RO) Kombineret brug af rum- og gulvføler (CO). Ved valg af kombineret føler (CO) er rumføleren aktiv, samtidig med at gulvets temperatur overvåges af gulvføleren. Man kan dermed undgå hurtige temperaturændringer, som ellers kan forårsages af ventilation, sollys og lignende. Ved valg af kombineret føler (CO) aktiveres en maksimums-/minimumstemperatur i gulvet. Maks. 27 o C og min. 15 o C. 1

2 (CO) anbefales som følerindstilling, når gulvvarme er lagt under trægulv. På den måde beskyttes gulvet mod overophedning. Vær opmærksom på, at møbler og tæpper kan forårsage en termisk blokering, dvs. at varmen lagres under tæpper og lignende. Føleren kan ikke forhindre en sådan lokal lagring af varme. Hvordan vælger man føler? Tryk på [ ] i 4 sekunder. FL (gulv) blinker. Vælg føler ved hjælp af [ ][ ]. FL = gulvføler, CO = kombineret brug af gulv- og rumføler RO = rumføler Kvitter med tryk på OK. Ved valg af CO vil en maks./min. temperaturbegrænsning i gulvet være aktiveret til maks.: 27 o C, min.: 15 o C. Programmering af termostaten Tryk på P, og setting vises og blinker øverst i displayet. Du skal derefter bekræfte med et kort tryk på OK -knappen. Displayet viser nu: weekday 1; 22,0 o C; 0:00, og tiden (timer 0:00) blinker nederst i displayet OBS. Hvis OK -knappen holdes inde, viser displayet: Setting; Weekday 8; 18.0 o C; 0:00 Denne indstilling bruges kun i kombination med et eksternt ur. Genindstil termostaten ved at holde P + [ ] + [ ][ ] (pilknappen) inde. Du kan derefter starte forfra ved at trykke på P efterfulgt af et kort tryk på OK -knappen Indstil uret Indstil timetallet ved hjælp af [ ] [ ]. Derefter: Tryk på uret [ ], og minutterne blinker. Indstil minuttallet ved hjælp af [ ][ ]. Derefter: Tryk på uret [ ], og weekday 1 blinker øverst i displayet. Indstil ugedagen ved hjælp af [ ][ ]. 1 = Mandag; 2 = Tirsdag; 3 = Onsdag; 4 = Torsdag; 5 = Fredag; 6 = Lørdag(weekend); 7 = Søndag(weekend) Kvitter med tryk på OK. Termostaten er nu indstillet på de fabriksindstillede værdier: Se tabel Weekday Setting Tidszone Temperatur 1 05:00 08:30 22 C 2 08:30 15:00 18 C 3 15:00 22:00 22 C 4 22:00 05:00 18 C Weekend Setting Tidszone Temperatur 5 07:00 09:00 22 C 6 09:00 14:00 20 C 7 14:00 23:00 22 C 8 23:00 07:00 18 C Dvs. 4 tidszoner for hver ugedag (Setting 1-4) og 4 tidszoner for hver weekend (Setting 5-8). Ændring af fabriksindstillede tider og temperaturer. Bemærk: Inden du begynder at foretage dine ændringer, kan det være en god idé at notere, hvilke ændringer du ønsker at foretage. Tryk på P, og setting blinker øverst i displayet. Gå frem til den indstilling, som du ønsker at ændre ved hjælp af [ ], eller start med setting 1 Tid: Når setting 1 blinker, indstilles tiden ved: Tryk på uret [ ]. Timeren (05:00) blinker nu. Indstil ny tid (timer) ved hjælp af [ ] [ ]. Tryk igen på uret [ ]. Minutterne blinker nu. Indstil ny tid (minutter) ved hjælp af [ ] [ ]. Bemærk: Minutterne kan kun indstilles i intervaller af 15 min. 2

3 Kvitter med tryk på OK. Setting 1 blinker igen, og du kan nu vælge at justere temperaturen. Ændring af indstillet temperatur: Når setting 1 blinker, ændres den indstillede temperatur ved Tryk på [ ]. Temperaturen blinker nu i displayet. Øg eller sænk temperaturen ved hjælp af [ ] [ ]. Kvitter med tryk på OK og gå videre til næste Setting 2 ved hjælp af [ ]. Setting 2 og enheden blinker nu, gentag som ved Setting 1. Hvis Setting ikke skal ændres i forhold til fabriksindstillingen, gå til næste Setting ved hjælp af [ ]. Når alle ønskede indstillinger er foretaget, afslut med tryk på OK. Har du indstillet forkert? Tryk på P. Setting1 blinker. Gå derefter frem til den setting, som du ønsker at ændre ved hjælp af [ ]. Tiden ændres ved at trykke på uret [ ]. Kvitter med tryk på OK, eller vælg temperatur ved at trykke på [ ]. Kvitter med tryk på OK. Du kan nu gå til næste indstilling ved hjælp af [ ] og foretage en ny ændring. Kvitter med tryk på OK, og gå derefter ud af programmet ved at trykke på OK. Termostaten vender tilbage til programmet med dine ændrede indstillinger. Genindstil termostaten og start forfra. Alle indstillinger slettes. Tryk på [ P ] [ ] + [ ][ ] samtidigt Displayet slukker, og termostaten genstarter som manuel termostat indstillet som gulvføler med en temperatur på 21 o C. Fra programmerbar til manuel digital termostat Termostaten kan når som helst genindstilles til manuel indstilling, uden at de indstillede programmer går tabt. Tryk på [ ] og derefter på [ OK ]. Displayet viser nu 21 o C, og gulvføleren er aktiveret. Temperaturen kan manuelt justeres op og ned ved hjælp af [ ][ ]. Denne funktion kan også anvendes, når man er hjemme i dagtimerne og ønsker en jævn temperatur hele dagen. Fra manuel til programmerbar termostat. Tryk på [P] og derefter på [OK ]. Ingen indstillinger er ændret, og termostaten vil fortsat være i programtilstand. Slå termostaten til og fra: Tryk på [ ][ ]-knappen. Displayet slukker, og gulvvarmen slås fra. Alle indstillinger er gemt. Slå termostaten til ved tryk på en vilkårlig knap. Termostaten går tilbage med samme indstillinger og korrekt Setting. Alternativt kan du slukke termostaten ved hjælp af den topolede knap. Efter ca. 100 timer (gælder ved fuldt opladet batteri) går alle termostatens indstillinger tabt. Når den slås til igen, starter den i manuel indstilling med gulvføleren aktiveret og en temperatur på 21 o C. Ved strømafbrud: Backup-batteriet kan blive afladt ved strømafbrud i over 100 timer. Termostaten vil da genstarte i manuel tilstand, dvs. med en gulvføler på 21 o C i displayet. Eventuelle indstillinger må foretages på ny. Batteri Termostaten er udstyret med et backup-batteri, som varer i mindst 100 timer. Når termostaten får spænding første gang, skal batteriet lades op i ca. 48 timer for at opnå fuld kapacitet. Avancerede indstillinger: Ændre maks. og min. grænser. Denne funktion er kun aktiv, når termostaten er indstillet til at køre med kombineret gulv- og rumføler. (CO). Tryk på [P] Setting 1 blinker. Tryk på [ ], indtil H ses i displayet. Tryk derefter på [ ]. Temperaturen blinker. Tryk på [ ] for at ændre maks. temperaturen (H) i gulvet. Kvitter med tryk på OK. Bemærk: Maks. temperaturen må ikke sænkes til under 26 o C. Setting vil igen begynde at blinke. Tryk på [ ], indtil L vises. Tryk på [ ] og juster temperaturen. Afslut ved at trykke på OK i to sekunder. 3

4 Visning af rumtemperatur Tryk samtidigt på [ ] og OK i tre sekunder. Displayet viser rumtemperaturen. Skift tilbage igen på samme måde. NB: Denne funktion kan påvirkes af temperaturens placering, træk og væggens isolering. En forkert temperatur vil kunne blive vist. Termostaten er kalibreret ved 12 Amp. En højere belastning kan påvirke varmen i termostaten og dermed termostatens funktion. Skift til pm/am urværk Tryk på uret [ ], og hold knappen inde, imens du trykker på OK. Skift tilbage igen på samme måde. Aflæs gulvtemperatur Bemærk: Dette er kun muligt, i (FL) eller (CO) indstilling, og med gulvføler installeret. Tryk på: [ ], og gulvtemperaturen vises i 10 sekunder, dvs. FL + temp. Fejl kan her forekomme afhængigt af, hvor føleren er placeret i forhold til varmekablerne. Nogle tips til brug af termostaten Ønsker man at frostbeskytte, skal termostaten indstilles i manuel tilstand. Tryk på [ ] og derefter på [ OK ]. Nedjuster derefter temperaturen til f.eks grader. Termostaten stilles tilbage til programmet ved at trykke på en vilkårlig knap. Hjemme hele dagen: Hvis man er hjemme hele dagen og ønsker en jævn temperatur: Indstil termostaten til manuel indstilling ved at trykke på [ ] og derefter på [ OK ]. Juster til den ønskede temperatur. Termostaten stilles tilbage til programmet ved at trykke på en vilkårlig knap. Installation Placering og tilslutning af gulvføler Placer gulvføleren i gulvet og op igennem væggen i nærheden af termostaten. Føleren lægges i et rør ca. 0,5 m fra væggen. Sørg for, at føleren ikke får et for skarpt knæk ved overgangen fra væg til gulv. Kontroller, at den placeres midt mellem to varmekabler. Tilslut føleren som vist på diagram. Placering og montering af termostaten. Vigtigt! Termostaten må ikke tildækkes. Benyttes gulvføler, kan termostaten placeres hvor som helst uden at blive påvirket af sollys eller andre ydre påvirkninger. Benyttes rumføler (RO) eller kombineret rum- og gulvføler (CO), anbefales det, at termostaten placeres ca. 1,5 m over gulvet. Undgå: Påvirkning af radiatorer og andre varmekilder, ledninger der afgiver varme, træk fra kolde vægge og direkte sollys. Monteringen kan enten foretages i en monteringsboks indbygget i væggen eller i en monteringsboks monteret på væggen. Disse skal købes separat. Montering og tilslutning: Frontdækslet fjernes ved at presse en lille skruetrækker ind i det firkantede hul på hver side af termostathuset. Samtidig løftes termostathuset af rammen. Huset har fjedrende fingre på hver side, så rammen kan tilpasses ujævnheder i væggen. Tilslut ledninger og føler i henhold diagrammet. Tilslutning skal foretages af en autoriseret elinstallatør. Sæt til sidst rammen på ved at presse den forsigtigt ned over displayet. Dette gøres nemmest ved at have den topolede afbryder i on-tilstand. Sørg for, at ingen knapper sidder i klemme. For at sikre ventilation til rumføleren og en korrekt IP-grad skal ventilationshullerne i huset vende ned mod gulvet. Hvis en original multiramme fra Eljo anvendes, skal de indvendige hjørner i rammen fjernes. Eventuelle fejl. Hvis termostaten ikke fungerer, efter at spændingerne er tilsluttet, kan det skyldes, at backup-batteriet ikke er opladet. Da termostaten får sin driftsspænding via backup-batteriet, kan det skulle oplades i kort tid, inden termostaten starter. Hvis OFF vises i displayet, er der strømafbrud, og backup-batteriet aktiveres. Hvis displayet er blankt, kan det betyde, at termostaten har været uden i spænding i mere end 100 timer, eller at der er noget galt med termostaten. 4

5 Manual för programmeringsbar och manuell, tvåpolig termostat. S _1..1 S Teknisk data: Spänning: VAC Frekvens: Hz Max belastning: 16 A (3600 W-230 VAC) Topolig avbrudd. Induktiv belastning: 1 A Tetthets grad: IP21 Temperaturområde: 5 C to 40 C Toleranse sensor: ±0,5 o C ved C Sensoralternativ: Rum, Golv, Kombined Sensortyp: NTC C Terminaler: 1,5 mm ² 4,0 mm ² Møter CE Directive: 89/336 73/23 I h.h. til : EN EN RoHS Allmän information. Termostaten är en två-i-ett termostat som gör det möjligt för användaren att välja om den skall användas som en vanlig upp/ner reglerande termostat eller som en energisparande termostat. Valet gör man enkelt efter att termostaten är installerad. För att göra valet behövs ingen hjälp från en installatör. Starta som en manuell termostat. När termostaten ansluts till 230 V kommer den starta upp som en manuell termostat med golvsensor aktiv med en golvtemperatur inställt på 21 o C. Displayen kommer då att visa 21 o C. Temperaturen i golvet och därmed i rummet kan nu justeras upp eller ner med hjälp av [ ][ ] knapparna. Var obs på att det är temperaturen i golvet som visas i displayen och som ställs in. Normalt ligger temperaturen i rummet ca 2 o C högre än vad temperaturen i golvet visar. Detta kan variera lite beroende på hur bra rummet är isolerat. Val av sensor. Termostaten kan ställas in på tre olika val. Golvsensor (FL), rumsensor (RO) och kombinerad golv- och rumsensor. (CO) Rekommenderas. Golv- och rumsensorn ger termostaten en återkoppling på temperaturen från både rum och golv. Rum eller golvsensor kan användas var för sig eller i kombination. Golvsensor (FL) Rumsensor (RO) Rum- och golvsensor i kombination (CO). Med en kombinerad sensor (CO) är rumsensorn aktiv, samtidigt som temperaturen i golvet övervakas av golvsensorn. Därmed kan man undvika snabba temperaturändringar som annars orsakas av ventilation, solljus och liknande. Genom att välja en kombinerad sensor (CO) aktiveras en max./min.temperatur i gulvet. Max 27 o C och min 15 o C. Vid användning av golvvärme under trägolv rekommenderas (CO) som sensorinställning. På så sätt skyddas golvet från att bli överhettat. OBS på att möbler och mattor kan orsaka en termisk blockering, dvs att värmen lagras under mattor och liknande. Sensorn kan inte förhindra en sådan lokal reservering av värme. 5

6 Hur väljer man sensor? Tryck på [ ] i 4 sekunder. Så kommer FL (golv) att blinka. Välj sensor med hjälp av [ ][ ]. FL = golvsensor, CO = golv- och rumsensor i kombination, RO = rumsensor Bekräfta med OK Vid val av CO är det en max/min temperaturs begränsning i gulvet aktiverad med max: 27 o C, min: 15 o C Programmering av termostaten. Tryck P så kommer setting att visas och blinka på toppen av displayen. Därefter bekräftar du med ett kort tryck på OK knappen. Nu kommer displayen att visa: weekday 1; 22,0 o C; 0:00 och tiden(timer 0:00) kommer att blinka nederst i displayen OBS. Om OK knappen hålls inne för länge kommer displayen att visa: Setting; Weekday 8; 18.0 o C; 0:00 Den här inställningen används endast i kombination med ett externt ur. Återställ då termostaten genom att hålla inne P + [ ] + [ ][ ] (pilknappen). Sen kan du börja om genom att trycka på P och sen ett kort tryck på OK knappen Ställ in klockan Ändra timme med hjälp av [ ] [ ] Därefter: Tryck klocka [ ] så kommer minuter att blinka. Ändra minuter med hjälp av[ ][ ] Därefter: Tryck klocka[ ] så kommer weekday 1 att blinka överst i displayen. Ställ in veckodag med hjälp av [ ][ ] 1 = Måndag; 2 = Tisdag; 3 = Onsdag; 4 = Torsdag; 5 = Fredag; 6 = Lördag(weekend); 7 = Söndag(weekend) Bekräfta till sist med OK. Termostaten är nu inställd på fabriksinställning: Se tabell Weekday Setting Tidszon Temperatur 1 05:00 08:30 22 C 2 08:30 15:00 18 C 3 15:00 22:00 22 C 4 22:00 05:00 18 C Weekend Setting Tidszon Temperatur 5 07:00 09:00 22 C 6 09:00 14:00 20 C 7 14:00 23:00 22 C 8 23:00 07:00 18 C Dvs. i 4 tidszoner för varje veckodag (Setting 1-4) och 4 tidszoner för varje weekend (Setting 5-8). Ändra fabriksinställning, tid och temperatur. OBS. Innan du börjar med dina ändringar kan det vara bra att skriva ner vilka ändringar som du önskar att göra. Tryck P så kommer setting att blinka på toppen av displayen. Gå fram till den inställning som du vill ändra med hjälp av [ ] eller starta med setting 1 Tid: När setting 1 blinkar, ändrar du tiden genom att: Trycka på klockan [ ]. Då kommer timer (05:00) att blinka. Ställ in ny tid (timer) med hjälp av[ ] [ ] Tryck på klockan igen [ ]. Då kommer minuter att blinka. Ställ in ny tid (minuter) med hjälp av [ ] [ ] OBS. Minuter kan endast ställas in i per 15 min. Bekräfta till sist med OK Setting 1 blinkar sen igen och då kan du justera temperaturer om så önskas. 6

7 Ändring av inställd temperatur: När setting 1 blinkar kan den inställda temperaturen ändras genom att Trycka på [ ]. Då kommer temperatur att blinka i displayen. Ändra temperaturen uppåt eller neråt med hjälp av [ ] [ ] Bekräfta med OK och gå sedan till nästa Setting 2 med hjälp av [ ]. Setting 2 och enheten kommer att blinka, upprepa som för Setting 1. Om Setting ska vara oförändrat i förhållande till fabriksinställningen gå till nästa Setting med hjälp av [ ]. När alla önskade korrigeringar är utförda bekräftas till sist med OK Har du gjort ett fel? Tryck P Då kommer Setting1 att blinka. Gå därefter fram till den setting som du önskar att korrigera med hjälp av [ ] Korrigera tid genom att trycka på klocka [ ] Bekräfta med OK, eller temperatur genom att trycka [ ] Bekräfta med OK Nu kan du gå till nästa inställning med hjälp av [ ] och göra en ny korrigering. Bekräfta med OK och gå sedan ut ur programmet genom att trycka på OK. Termostaten är nu tillbaka i program med dina inställda korrigeringar. Återställ termostaten och börja om från start. Alla inställningar kommer att tas bort Tryck på [ P ] [ ] + [ ][ ] samtidigt Displayen kommer nu att släckas och termostaten startas om som en manuell termostat inställd som golvsensor med en temperatur på 21 o C Från programmeringsbar till manuell digital termostat Termostaten kan när som helst ställas tillbaka till manuell inställning, utan att inställda program går förlorade. Tryck [ ] och sen [ OK ]. Displayen kommer nu att visa 21 o C och golvsensorn är aktiverad. Temperaturen kan manuellt justeras upp eller ner med hjälp av [ ][ ]. Den här funktionen är också användbar när man är hemma på dagtid och önskar en jämn temperatur hela dagen. Från manuell till programmeringsbar termostat. Tryck [P] och sen [ OK ]. Inga inställningar är ändrade och termostaten fortsätter att vara i programläge. Slå av och på termostaten: Tryck på [ ][ ] knappen. Displayen slocknar och golvvärmen slås av. Alla inställningarna sparas. Slå på termostaten genom att trycka på vilken knapp som helst. Termostaten går tillbaka med samma inställningar och korrekt Setting Alternativt, kan du slå av termostaten med hjälp av den tvåpoliga knappen. Termostaten kommer då efter ca 100 timmar (gäller vid fulladdat batteri) att tappa alla inställningar. När den slås på igen kommer den att starta med manuell inställning med golvsensorn aktiverad och en temperatur på 21 o C. Vid strömavbrott: Om det skulle bli ett strömavbrott som varar i mer än 100 timmar kan backup-batteriet att laddas ur. Då kommer termostaten att starta om i manuellt läge, dvs med en golvsensor på 21 o C i displayen. Eventuella inställningar måste göras om. Batteri Termostaten är utrustat med ett backup-batteri som varar i minst 100 timmar. När termostaten får spänning första gången behöver batteriet en uppladdningstid på ca 48 timmar för att nå full kapacitet. Avancerade inställningar: Ändra max- och lägsta begränsning. Den här funktionen är endast aktiv när termostaten är inställd på kombinationen golv- och rumsensor. (CO). Tryck [P] Setting 1 kommer att blinka Tryck [ ] tills att H visas i displayen. Tryck sedan [ ] Så kommer Temperaturen att blinka. Tryck [ ] för att kunna ändra maxtemperaturen (H) i golvet. Bekräfta med OK. OBS. Maxtemperaturen får inte sänkas under 26 o C. Setting kommer att blinka igen Tryck [ ] tills L visas. Tryck[ ] och justera temperaturen. Gå ut genom att trycka OK i två sekunder. Visa temperaturen i rummet. Tryck på [ ] och OK samtidigt i tre sekunder. 7

8 Displayen kommer då att visa rumstemperaturen. Återställ på samma sätt. NB Den här funktionen kan påverkas av termostatens placering, drag och isolering i väggen ett. Då kan fel temperatur visas. Termostaten er kalibrerad till 12 Amp. En högre belastning kan påverka värmen i termostaten och därmed termostatens funktion. Ändra till pm/am Tryck klocka [ ]och håll knappen inne samtidigt som du trycker OK. Gå tillbaka på samma sätt. Kolla temperaturen i golvet. OBS. Endast möjligt med sensor (FL) eller (CO) inställd. Tryck: [ ] så kommer temperaturen i golvet att visas i 10 sekunder dvs. FL + temp. Här kan fel förekomma beroende på hur sensorn är placerad i förhållande till värmekablarna. Några tips i samband med användning av termostaten Om termostaten är inställd på program kan frostskydd enklast ske genom att termostaten ställs in i manuellt läge. Tryck [ ] och därefter [ OK ]. Justera sedan ner temperaturen till t ex grader. Termostaten ställs sedan tillbaka till program genom att du trycker på vilken knapp som helst. Hemma hela dagen: Om man är hemma hela dagen och vill ha en jämn temperatur: Ställ in termostaten till en manuell inställning genom att trycka [ ] och därefter [ OK ]. Justera temperaturen till en önskad nivå. Termostaten ställs tillbaka till program genom att trycka på vilken knapp som helst. Installation Placering och påkoppling av golvsensor Placera sensorn i golvet och upp i väggen i närheten av termostaten. Sensorn läggs i ett rör ca 0.5 m ut från väggen. Se till så sensorn inte får en för skarp böjning vid övergång till vägg och golv. Se till så att den placeras mitt emellan två kablar. Koppla golvsensorn så som diagrammet visar. Placering och montering av termostaten. Viktigt! Termostaten får inte övertäckas. Om golvsensor används kan termostaten placeras var som helst utan att påverkas av sol eller annan yttre påverkning. Om rum (RO) eller kombinerad rum- och golvsensor (CO) används rekommenderas att termostaten placeras ca 1,5 m ovanför golvet. Undvik: Påverkning av radiatorer och andra värmekällor, ledningar som ger värme, drag från kalla väggar och direkt solljus. Installationen kan antingen ske i en väggbox inne i väggen eller i en box som sitter utanpå väggen. Dessa måste köpas separat. Installation och anslutning: Ta av skalet genom att pressa en liten skruvmejsel in i det rektangulära hålet på varje sida av huset. Lyft samtidigt försiktigt av huset ut från ramen. Huset har på varje sida fjädrande fingrar som gör att ramen kan anpassas till ojämnheter i väggen. Anslut ledningar och sensor enligt diagrammet Anslutning ska göras av en certifierad elektriker Sätt till sist på ramen genom att pressa den försiktigt över displayen. Detta görs enklast med att ha den tvåpoliga brytaren i på-läge. Se till så att ingen av knapparna är i kläm. För att säkra ventilation till rumsensor och riktig IP grad måste ventilationshålen i huset vara riktade ned mot golvet. Om ett original multiram från Eljo används måste de invändiga hörnen i ramen tas bort. Eventuella fel. Om termostaten inte skulle fungera efter att spänningarna är påsatta kan det bero på att backup-batteriet inte är laddat. Eftersom att termostaten får sin driftspänning via backup-batteriet kan det behöva laddas en kort tid innan termostaten startar. Om OFF visas i displayen är det ett strömavbrott och då är backup batteriet aktivt. Om displayen är blank kan det betyda att termostaten har varit utan spänning i över 100 timmar, eller så är det något fel på termostaten. 8

Aug 2001. Wirsbo Genius. Installations- och bruksanvisning (SV) Wirsbo Genius. Installations- og brugsanvisning (DK)

Aug 2001. Wirsbo Genius. Installations- och bruksanvisning (SV) Wirsbo Genius. Installations- og brugsanvisning (DK) Aug 2001 Wirsbo Genius Installations- och bruksanvisning (SV) Wirsbo Genius Installations- og brugsanvisning (DK) INNEHÅLL/ INDHOLD Generellt för Wirsbo Genius systemet / Generelt for Wirsbo Genius system

Läs mer

Brugermanual til Hinke HT0415Vi

Brugermanual til Hinke HT0415Vi Model HT0415Vi Brugermanual til Hinke HT0415Vi 2 2 3 3 Produktet Tak fordi du valgte en Hinke HT0415Vi Boxer godkendt MPEG4 modtager med harddisk til digitalt terrestrisk tv. For at få den fulde udnyttelse

Läs mer

Installations- og vedligeholdelsesanvisning WP5 WP7

Installations- og vedligeholdelsesanvisning WP5 WP7 Installations- og vedligeholdelsesanvisning WP5 WP7 Indbygningsovn med pyrolyse DK (s. 2-20) Inbyggnadsugn med pyrolysprogram SE (s. 21-41) ADVARSEL: Når pyrolyseprogrammet er aktivt, kan ovnen nå en temperatur

Läs mer

L 89495 FL DA Brugsanvisning 2 SV Bruksanvisning 29

L 89495 FL DA Brugsanvisning 2 SV Bruksanvisning 29 L 89495 FL DA Brugsanvisning 2 SV Bruksanvisning 29 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Läs mer

EC2831AOW EC3231AOW EC4231AOW... DA FRYSEBOKS BRUGSANVISNING 2 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 20

EC2831AOW EC3231AOW EC4231AOW... DA FRYSEBOKS BRUGSANVISNING 2 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 20 EC2831AOW EC3231AOW EC4231AOW...... DA FRYSEBOKS BRUGSANVISNING 2 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 20 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED.............................................................. 3

Läs mer

Kitchen 5.0. DraughtMaster TM // draught beer dispenser // Serve cold beer in your own home // Ideal for parties, dinners and barbeques //

Kitchen 5.0. DraughtMaster TM // draught beer dispenser // Serve cold beer in your own home // Ideal for parties, dinners and barbeques // Kitchen DraughtMaster TM // draught beer dispenser // Serve cold beer in your own home // 5.0 5 litre beer keg is easily installed // Ideal for parties, dinners and barbeques // Cooling element ensures

Läs mer

19LED-DVD T2K GOCAMP

19LED-DVD T2K GOCAMP BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÖR 19LED-DVD T2K GOCAMP FARVE - TV MED FJERNETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL 50260147 Indhold Sikkerhedsforanstaltninger...

Läs mer

Lillevilla 37 3500 mm x 2830 mm 28 mm

Lillevilla 37 3500 mm x 2830 mm 28 mm Viktigt! Bespara denna. Vigtigt! Gem denne. Kontrollerad av Kontrolleret af: Garantinummer: Lillevilla 37 3500 mm x 2830 mm 28 mm S DK 28 = 14,6 m 2 = 760 kg ca. 2.00 m 890 x 1190 895 x 1820 ca. 2.66 m

Läs mer

Brugsanvisning De første skridt. Användarhandbok De första stegen. Dansk. Svensk

Brugsanvisning De første skridt. Användarhandbok De första stegen. Dansk. Svensk Brugsanvisning De første skridt Användarhandbok De första stegen Dansk Svensk 2 Frankeringssystem PostBase Om denne vejledning Læs denne vejledning, inden du opstiller og tager frankeringssystemet PostBase

Läs mer

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC3/DC5 kabel TV boks. Tilslutninger Kontroller at De har alle dele, og at apparaterne som skal forbindes med hinanden (TV, Forstærker

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

FE1-10-B FIG. A Copyright 2013 www.ford-tools.com

FE1-10-B FIG. A Copyright 2013 www.ford-tools.com FE1-10-B FIG. A Copyright 2013 www.ford-tools.com FE1-10-B DA 1 ANVENDELSE... 3 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 3 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 3 4 SYMBOLER... 4 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ...

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Borrhammare Borehammer Elektrisk slagboremaskin Poravasra Rotary Hammer

Borrhammare Borehammer Elektrisk slagboremaskin Poravasra Rotary Hammer Borrhammare Borehammer Elektrisk slagboremaskin Poravasra Rotary Hammer DH 40MRY Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

DUKA PRO MULTI. Brugs- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning User and Installation guide

DUKA PRO MULTI. Brugs- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning User and Installation guide DUKA PRO MULTI Brugs- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning User and Installation guide Indholdsfortegnelse / Innehåll / Contents TILBehØR / Tillbehör / Accessories Tilbehør Illustrationer

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.!

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.! Inledning Grattis till ditt köp av Nexa Gateway, den centrala punkten i ditt intelligenta hem. Nexa Gateway låter dig automatisera belysning och annat i ditt hem, på kontoret eller annan plats. Det ger

Läs mer

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel!

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Bruksanvisning Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noggrant innan användning och spara den för

Läs mer

š Döljnummerpresentation

š Döljnummerpresentation 23.10.2001 2015-EU1-SW-DK-N-Anfang.fm euroset 2015, A31008-E2015-B100-10-Y719 Bruks ksanvisning Betjeningsvejledni ledning Bruks ksanvisning euroset 2015 Snabbvalsknaar Kortnummertaster Kortnummertaster

Läs mer

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Tel. 031-762 07 01 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 1 3. Installation 2

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

LK GSM Switch. Utförande. 1. Programmering av SIM-kort. Installation av enheten sker i tre steg:

LK GSM Switch. Utförande. 1. Programmering av SIM-kort. Installation av enheten sker i tre steg: LK GSM Switch Utförande LK GSM Switch är främst avsedd för fjärrstyrning av LK:s Rumsregleringssystem ICS eller värmeregulatorn LK Styr v.3/v.3-ra. Enheten kommunicerar via GSM-nätet och styrs via mobiltelefon

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0 1 Innehållsförteckning: 1 Introduktion:... 5 1.1 Funktioner... 5 2 Kom igång... 6 2.1 Huvudenheten... 6 2.2 Sätt i SIM Kort... 9 Om SIM Kort och huvudenheten... 9 2.3 Starta huvudenheten... 9 2.4 Kodning

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

DELTA reflex DIN EN 14604 (10/05)

DELTA reflex DIN EN 14604 (10/05) A DELTA reflex DIN EN 14604 (10/05) Rökdetektor SD9, titanvit 5TC1 295 Røgalarm SD9, titanhvid Betjänings- och monteringshandledning Betjenings- og monteringsvejledning Utgåva: Augusti 2006 Dato: August

Läs mer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Spabad. Modell: Enjoy, Relax & Delight

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Spabad. Modell: Enjoy, Relax & Delight Bruksanvisning / Bruksanvisning Spabad Modell: Enjoy, Relax & Delight 1 Item. No 9610-0001, 9610-0002, 9610-0003, 9610-0004, 9610-0113-0101, 9610-0113-0102 Bruksanvisning / Bruksanvisning Läs igenom hela

Läs mer

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320 BAS-SMS RT Manual Vers. 1.0.17 140320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Kontakt, SIM-kort, tryckknapp, LED 4 Funktion 5 Kom igång snabbt 6 Inkoppling 7 SIM-kort pin-kod 8 Driftsättning 8 Programmering

Läs mer