Bruksanvisning. deviheat 550

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. deviheat 550"

Transkript

1 SE Bruksanvisning deviheat 550 Ž

2 Innehåll Inledning 3 Introduktion av deviheat Funktioner för deviheat Normala inställningar 7 Inställning av ur och veckodag 10 Programmering av timer 11 Garantibevis 16 Termostaten får ej övertäckas! 2

3 Inledning Du har köpt en deviheat 550 termostat som är en integrerad del av ett deviheat värmesystem. Ž har utvecklat deviheat 550 för att göra uppvärmningen av ert hem ännu mera miljövänligt, tillsammans med golvvärme. deviheat 550 arbetar med både rums och golvtemperatur för att skapa högsta möjliga komfort på ett så ekonomiskt sätt som möjligt. deviheat 550 kommer under de första dagarna att registrera hur uppvärmningen av rummet sker på ett så optimalt sätt som möjligt. Men deviheat 550 kommer även i fortsättningen att lära sig rummets egenskaper för att förbättra sin reglering och därmed er komfort och ekonomi. Vi tillönskar er många år av god komfort med ert nya deviheat system. 3

4 Introduktion av deviheat 550 deviheat 550 är en intelligent termostat, speciellt utvecklad för golvvärmesystem. deviheat 550 lär sig hur temperaturen i rummet och golvet samspelar med yttertemperaturen för att värma rummet. Vi människor uppfattar komfort som en kombination av golvtemperatur och omgivande lufttemperatur. Genom att ha kontroll på samspelet mellan golv och lufttemperatur så erhåller vi därmed en så hög komfort som möjligt. Vetskapen om att en relativt högre golvtemperatur kan kompensera för en lägre rumstemperatur ger oss möjligheten att reducera driftkostnader utan att göra avkall på komforten. Detta gör att så fort ni har ställt in deviheat 550 enligt era önskemål så kommer deviheat 550 att automatiskt justera värmen för att tillgodose era krav gällande komfort och ekonomi, oavsett hur utomhusklimatet förändras. 4

5 Till exempel så känner deviheat 550 av en plötslig temperatursänkning i rummet. Men istället för att starta med att värma direkt så använder deviheat 550 sin lagrade information och erfarenheter för att se om det bara är så att det är t ex ett fönster som står öppet en stund för att vädra och väntar med att värma. Även inställning av temperatursänkning ( nattsänkning ) är väldigt enkel. Ni behöver inte räkna ut när värmen måste gå igång för att komma upp i önskad temperatur på rätt tidpunkt. Ställ in deviheat 550 på önskad tid för normaltemperatur och allt detta kommer att ske automatiskt. Eftersom deviheat 550 känner till rummets egenskaper så vet den när värmen måste gå igång för att temperaturen skall vara den rätta vid önskad tidpunkt. deviheat den intelligenta termostaten! 5

6 Funktioner för deviheat 550 Knappens funktion Knappen kan vridas fram och åter, det visas med... eller knappen kan tryckas in eller hållas inne, det visas med... Översikt av symboler i display Symbol för timer till Symbol för frostskydd Display för text, tid, temp, mm Veckodagar Symbol för att rumstemperatur är under inställt värde Symbol för grader Visning av AM / PM vid 12 tim ur Blinkande indikering visar aktuell tid Symbol för inställning av ur 6 24 timmars ur-ring, för aktuell tid och timer programmering Symbol för programmering av timer

7 Normala inställningar deviheat 550 har två temperaturinställningslägen : Konstant temperatur utan temperatursänkning. Indikeras med obruten ur-ring. Kan även användas då man vill sänka temperaturen en längre tid, t ex då man reser bort. Timer läge med automatisk sänkning av temperatur. Indikeras med timersymbol och urring som visar programmerade tider. Ur och timer skall vara programmerade! (Displayen visar önskad normaltemperatur även då termostaten har sänkt temperaturen enl programmerade värden.) 7

8 Höjning av temperatur... Vrid knappen medsols för att höja temperaturen. Sänkning av temperatur... Vrid knappen motsols för att sänka temperaturen. Till och frånkoppling av timer för temperatursänkning... Tryck på knappen för att koppla in timerläge. Tryck på knappen för att koppla från timerläge. Temperatursänkning mellan och Aktuell tid är mellan och

9 Indikeringen på ur-ringen visar när det är normaltemperatur eller temperatursänkning. En blinkande indikering visar aktuell tid (varje halvtimme). Om temperaturen vrids ner till +5 C skiftar termostaten till frostskyddsläge, som visas i display. Om temperaturen vrids ner ytterligare kommer termostaten att slå ifrån helt. (Endast möjligt med frånkopplad timer). När temperaturen vrids upp igen slår termostaten automatiskt till. Om deviheat 550 endast används med golvgivare så visar displayen inte önskad temperatur (5 till 35 C). Då visas i stället en skala från 0 till 10. 9

10 Inställning av ur och veckodag Inställning av ur... (Uret är inte fabriksinställt) Håll knappen intryckt i 3 sekunder. 3 sek. Uret kan nu ställas genom att vrida knappen åt höger eller vänster. Veckodag ändras genom att man fortsätter vrida tills man passerar 0:00 antingen framåt eller bakåt. Nummer 1-7 hör inte ihop med en bestämd veckodag, så du kan fritt välja vilken dag i veckan som skall vara nr 1 och så vidare. När uret är inställt. Tryck på knappen för att spara inställningen. 10

11 Programmering av timer Inställning / ändring av timer för temperatursänkning... (Timern är inte fabriksinställd) Håll knappen intryckt i 6 sekunder... Timern för temperatursänkning kan nu programmeras. 6 sek. Vrid först på knappen för att välja vilken veckodag som programmeringen skall starta... Tryck på knappen för att starta programmeringen... 11

12 Därefter vrider och trycker man växlingsvis på knappen för att välja vilka perioder som skall sänkas eller inte sänkas. Programmeringen skiftar mellan låg och normal temperatur för varje gång man trycker på knappen. Mellan tryckningarna vrids knappen för att välja den aktuella tidsperioden. 12

13 Exempel I programmeringsläge väljs dag 1. Tryck på knappen... Vrid nu fram till den första tidpunkten då normaltemperatur önskas t ex klockan 06:00. Tryck på knappen... Vrid fram till tidpunkten då temperaturen skall sänkas t ex 07:30. Tryck på knappen... 13

14 Vrid fram till nästa tidpunkt då normaltemperatur önskas t ex 15:30. Tryck på knappen... Vrid fram till den tidpunkt då nästa sänkning önskas t ex 22:30. Tryck på knappen... 14

15 Vrider man vidare så fortsätter programmet automatiskt med nästa dag. Så kan programmeringen fortsätta för hela veckan. Avslutning När programmeringen är avslutad skall inställningarna sparas. Detta gör man genom att hålla knappen intryckt i 3 sekunder, då återgår displayen till normal visning. 3 sek. OBS! Med deviheat 550 behöver man inte räkna ut när värmen skall starta efter en sänkning för att ha normaltemperatur vid önskad tidpunkt. Man behöver alltså bara ställa önskad tid så tar deviheat 550 hand om resten. 15

16 Ž Garanti: Vi gratulerar till ditt köp av en deviheat 550 termostat som är en integrerad del av ett deviheat värmesystem. Vi är övertygade om att du kommer att bli nöjd. deviheat är ett komplett uppvärmningssystem med deviflex eller devimat värmekabel och devireg eller deviheat 550 termostat. deviheat är marknadens kanske säkraste system. Om mot all förmodan ett fel uppstår på ditt deviheat system, så kan du känna dig i trygga händer. Ž Elektrovärme AB är medlem i Ž gruppen, som har huvudkontor och tillverkning i Danmark. Det ger dig den varugaranti, som gäller för leverantörer inom Europeiska Unionen (EU), Directive 8/374/ CEE samt naturligtvis de garantilagar som gäller i Sverige. Ž lämnar materialfelsgaranti på deviflex och devimat i 10 år och för deviheat 550, devireg och övriga Ž produkter i 2 år. Garantin gäller under förutsättning att garantisedeln är Svensk och korrekt ifylld av behörig elinstallatör samt att produkten är förlagd och installerad av behörig elinstallatör. Vid eventuellt fel skall i första hand den elinstallatör som har utfört installationen kontaktas. Vi på Ž Elektrovärme AB åtar oss, när fel som faller under garantin uppstår, att reparera eller ersätta det felaktiga materialet utan kostnad för köparen vare sig det gäller reparation, ersatt material eller andra kostnader relaterade till felet. I det fallet det uppstår ett fel på en devireg termostat eller en deviheat 550 termostat så förbehåller vi oss rätten till att reparera termostaten kostnadsfritt för köparen. Garantin gäller inte förläggningar eller installationer som är utförda av icke behörig elinstallatör eller annan icke behörig person. Garantin gäller inte fel som uppstått genom felaktigt materialval eller annan persons misstag eller åverkan. Om behörig elinstallatör anlitas för att åtgärda fel som uppstått då garantin inte gäller, kommer alla kostnader relaterade till detta att debiteras kunden till fullt pris. Garantin gäller inte om betalning för materialet ej är erlagd. Vi på Ž Elektrovärme AB kommer att stå till förfogande ärligt, effektivt och så fort vi har en möjlighet, vid det tillfälle köparen har en rimlig önskan eller förfrågan. Anders Allmér VD Ž Elektrovärme AB

17 Namn: Garantibevis Ž garantin gäller för: Adress: Postnummer/Ort: Telefon: Var vänlig observera! För att Ž Garantin skall gälla måste följande uppgifter vara ifyllda. Övrig information gällande Ž Garantin finns på andra sidan. El - installationen utförd av: Installations datum: Termostattyp: Produktionskod: Återförsäljarens stämpel: Ž Elektrovärme AB Box 2, Vällingby Telefon Telefax