AB Bostäder i Lidköping SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sammanträdesdatum 1 Styrelsen kl. 13:35-15:45

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AB Bostäder i Lidköping SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sammanträdesdatum 1 Styrelsen kl. 13:35-15:45"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 1 Plats och Tid: AB Bostäders Konferensrum kl. 13:35-15:45 Tomas Lidberg, Ordf. Johan Calmestrand, vice Ordf. Marita Bengtsson Kjell Hedvall Britt-Marie Gustafsson Sara Gallus Claes Englund Deltagande Suppleanter: Deltagande personalrepr. Lena Blomgren Eva Lager Anna Wallgren Youssef Hannoun Stefan Lenntun, pers repr. Unionen Övriga deltagare: Karl Alexanderson, VD Malin Gustafsson, Marknadschef 52 Underskrifter Sekreterare: d1_~l Karl Alexanderson Ordförande: Justerande:

2 Sammanträdesdatum 2 49 Justerare Sara Gal lus valdes till att justera dagens protokoll. 50 Föregående protokoll Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll efter rättelse med att 43 A inflyttning av Sjölunda sker 1/ Jäv Ingen styrelseledamot anmälde jäv för ärende på detta möte. 52 Marknad A) Lägesrapport lägenheter & lokaler, Se Bilaga 1, 2 Marknadschefen Malin Gustafsson informerade om bolagets marknad och vakanser. Första oktober uppgick bolagets lägenhetsbestånd till lägenheter och av dessa var tre lediga för omgående uthyrning. Under helåret 2019 har 344 lägenheter blivit uppsagda och tillgängliga för nya hyresgäster med inflyttning, vilket är en flyttomsättning på 13,96 %. Varje månad har vi en omflyttning på knappt 29 lägenheter i hela vårt bestånd. Avseende lokaler kommer de två redovisade vakanta lokalerna att byggas om för nya hyresgäster. Mellbygatan(f.d. Sterns) byggs om till tre mindre lägenheter och plan 1 på Kv. Argus kommer att anpassas för en ny lokalhyresgäst och en lägenhet. Vård och Omsorg har uttryckt önskemål om att även hyra butiksytan på Kv. Bifrost. B) Info från Marknadschef Marknadschefen informerade om olika marknadsaktiviteter inom bolaget. Vår monter på Bomässan var mycket välbesökt och vi fick många positiva uttalande på det arbete våra kvartersvärdar utför. Marknadsavdelningen har initierat trygghetsinventeringar ute i våra områden och har nu bland annat startat upp fysiska hyresgästbesök tillsammans med våra kvartersvärdar. 20/11 planeras en kunddag med bandy enligt tidigare upplägg som ett samarbete mellan bandyklubben Villa och bolaget.

3 Sammanträdesdatum 3 C) Hyressättning vid nyproduktion VD gick igenom tre vägar för att bestämma hyra vid nyproduktion. Hyresgästföreningen(HGF) har uttryckt att förhandlade hyror på nyproducerade lägenheter bör inkludera presumtionstid. Lägenheter med presumtionstid kan inte bruksvärdesjämföras under presumtionstid. Informationen lades till handlingarna. 53 Ekonomi A) Månadsrapport september 2019, Se Bilaga 3 VD redovisade det ackumulerade resultatet fram till september Omsättningen har ökat med 10,8 mkr, vilket är en ökning på 7,8 % jämfört med Omsättningsökningen beror på nytillkomna lägenheter och lokaler med 8 mkr, och 2,8 mkr från hyreshöjning per den 1 januari. Bokförda kostnader för EL +Värme ligger 1,57 mkr lägre än 2018, medan VA+Avfall ligger 1,95 mkr högre. Den varma vintern och våren har starkt bidragit till kostnadsminskningen jämfört med budget. De löpande finanskostnaderna ligger 1,5 mkr lägre än 2018, vilket är en följd av de lösta derivaten, fortsatt låga räntenivåerna och minskad skuld. Resultatet har också fått ett tillskott med en reavinst på 5 mkr som kom efter försäljningen av Bele i januari. Detta gör att det ackumulerade resultatet överträffar budgeten. Informationen lades till handlingarna. B) Finanspolicy Som en följd av bedömt låga långsiktiga räntenivåer kommer kommunfullmäktige ta ställning till ett förslag om att justera gällande finanspolicy. Då bolaget också hanterar sin finansiering enligt denna policy kommer detta även påverka möjligheter för bolaget. VD menar att inriktningen med långa låga räntenivåer skapar en trygghet för bolaget, varför en justering av policy är bra. Informationen lades till handlingarna. C) Jämförelse Sveriges Allmännytta, Se Bilaga 4 Styrelsen har fått sammanställning på genomgång från förra mötet i kallelse och någon ytterligare genomgång gjordes inte på mötet.

4 Sammanträdesdatum 4 D) Finansiering Kv Argus VD gick igenom investeringskalkyl för anpassning av lokaldelen och meddelade att tilltänkt hyresgäst har accepterat hyresnivå och en tioårig hyresperiod. Att bygga en ny lägenhet underskrider sällan 2 mkr idag och ombyggnaden av denna lägenhet kommer klart underskrida detta, varför det också är en välmotiverad åtgärd. Styrelsen var nöjd med redovisningen och gav VD i uppdrag att genomföra laka/anpassningar och teckna hyresavtal. 54 Lägesrapporter Pågående projekt: VD informerade om pågående projekt enligt nedan. Sjölunda Äng: Bitrost: Fönsterbyte; Projektet löper på helt enligt plan tidsmässigt och inflyttning kommer att ske under januari Entreprenadkostnaden överstiger kontraktskalkyl och projektet är ansträngt ekonomiskt. Entreprenaden har inte genomförts till full belåtenhet, men den långsiktiga driftsekonomin för området ser ändå ut att bli positivt för bolaget. Upphandling av underentreprenörer och material pågår liksom slutprojektering. Rivning av befintliga byggnader påbörjas under november. VD informerade att upphandling har gjorts enligt LOU, vår entreprenör är medlem i Sveriges Byggindustrier och att enfreprenör har ett systematiskt arbetsmöjlöarbete. Planerade projekt: Skäran/Spettet: Leoparden: Kommunen har kallat till ny genomgång av planförutsättningar, vilket kan komma att påverka bolagets möjlighet att genomföra en omvandling av området. Bolaget har inte begärt planändring ännu, eftersom grund och konstruktiva förutsättningar behöver studeras lite mer först. -ftj..s ikten är dock att gå med en ansökan då detta är klart.

5 Sammanträdesdatum 5 Förvärv och köp/försäljning: Lovene: Bolaget har fått ett positivt förhandsbesked på att bygga sju lägenheter. VD redovisar en maximal årlig ekonomisk risk på 800 tkr och en bedömd investering på ca 15 mnkr. Styrelsen gav VD i uppdrag att gå vidare med att försöka köpa de tre tomterna och genomföra projektet. Bräddegården/Råda: Kommunen har tagit tillbaka ansvar för planläggning, eftersom detta ska göras på uppdrag av markägare. Bolaget kommer att ge input i planarbetet och VD räknar med att det ska kunna byggas relativt standardiserade byggnader, men anpassade till omgivningen. 55 Ägaren A) Samordnad fastighetsförvaltning, Fastighetsväxling VD informerade om ett möjligt scenario avseende en samlad fastighetsaffär med kommunen. Styrelsen såg klara fördelar med en fastighetsväxling, men var tveksamma till att inkludera vissa objekt. Styrelsen har ambition att genomföra en affär med kommunen om den bedöms positiv för bolaget. Innan styrelsens slutliga ställningstagande behöver förutsättningar vara helt klarlagda. B) Yttrande bolagsordning/ägardirektiv och bolagspolicy. VD har varit delaktiga i en arbetsgrupp som har gått igenom berörda styrdokument. Det är upp till kommunen att bestämma hur dessa nu ska hanteras. 56 Organisation & Personal Personal har genomgått ett antal utbildningar och fått inspiration under hösten bl. a. Inomhusklimat, besök på parkmässa, HLR-utbildning, och verksamhetsutvecklande samtal för chefer. Vi har haft en lägenhetsbrand på Skaragatan och denna hyresgäst är nu uppsagd av flera orsaker. Det upplevs vara många bränder jämfört tidigare, vilket VD hade svårt att bekräfta. En styrelseledamot upplyser om att det verkar försiggå andrahandsuthyrning av våra lägenheter på Facebook, vilket bör hanteras.

6 Sammanträdesdatum 6 Informationen lades till handlingarna 57 Extra ärende, Firmatecknare Styrelsen har i beslut enligt 33 på möte beslutat om firmatecknare. Detta beslut följer inte gällande bolagsordning, varför ett nytt beslut tas på detta möte. Styrelsen beslutar att Tomas Lidberg, Johan Calmestrand och Karl Alexanderson, två i förening, får teckna firma för AB Bostäder i Lidköping. 58 Övriga frågor A) Kv Laken Frenbo har köpt en del av Hjertbergs fastighetsbolag som avser att exploatera berörd fastighet. Bolaget har tidigare försökt köpa denna fastighet, utan att komma överens om köpeskilling. Informationen lades till handlingarna B) Bolagets Energiförsörjning Styrelsen förde resonemang om bolagets möjligheter att minska vårt koldioxidavtryck. Diskussion fördes om ev. egen produktion av elenergi med ett antal goda synpunkter från styrelseledamöter. Styrelsen beslutade att ordförande bör initiera en dialog med vår ägare för bästa möjliga samordning inom kommunkoncernen och förankra bolagets egna ambitioner. C) NKI - Nöjd Kund Index VD informerade om att bolaget har 77 % nöjda kunder över löpande 12 månader. Målet 2023 är satt till 85 %. Det finns individuella prioriteringsplaner för att höja NKI på de olika kvartersområdena. Informationen lades till handlingarna D) Nästa möte Nästa ordinarie möte äger rum 12 november. Mötet avslutades

kl. 13:45-15:00

kl. 13:45-15:00 SAMMANTRADESPROTOKOLL Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och Tid: AB Bostäders Konferensrum kl. 13:45-15:00 Marita Bengtsson, Ordf. Pär Johnson, Vice ordf. Christer Karlsson Lena Blomgren Lennart Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sidan 1

Sammanträdesprotokoll Sidan 1 Sammanträdesprotokoll Sidan 1 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2019-01-28, kl. 13:30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Tommy Englund (TE) Håkan Spärlin

Läs mer

Konstituerande styrelsemöte

Konstituerande styrelsemöte 2013-05-29 39 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset kl 13.15 15.40 Konstituerande styrelsemöte Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sidan 1

Sammanträdesprotokoll Sidan 1 Sammanträdesprotokoll Sidan 1 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2018-01-29, kl. 13:30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Tommy Englund (TE) Håkan Spärlin

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL nr 3/2015

STYRELSEPROTOKOLL nr 3/2015 Sida 1 av 6 STYRELSEPROTOKOLL nr 3/2015 Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem Datum: 2015-04-23 Plats: Styrelserummet, AB Stockholmshem, Hornsgatan 128 Närvarande: Ordföranden Kadir Kasirga Ledamöter

Läs mer

fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 9 oktober 2018 kl. 08:15-09:00, Hammarby Allé 150, Lokal Landsort

fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 9 oktober 2018 kl. 08:15-09:00, Hammarby Allé 150, Lokal Landsort KONTAKT Annika Hejde Palm 087372160 Annika.HejdePalm@familjebostader.com Protokoll 6/2018 fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 9 oktober 2018 kl. 08:15-09:00, Hammarby Allé 150, Lokal

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sidan 87

Sammanträdesprotokoll Sidan 87 Sammanträdesprotokoll Sidan 87 Plats och tid Beslutande Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2017-09-25, kl. 13:30 Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Waileth Elmersson (WE) Håkan Spärlin

Läs mer

Styrelsen 2003-06-10 1 (10)

Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal tisdagen den 10 juni 2003 kl 14.30-16.25 Beslutande Monica Ingvarson, ordf Roger Svensson, 1:e v ordf Bengt Wihlstrand, 2:e v ordf Åke

Läs mer

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-09-29, kl. 13.30

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-09-29, kl. 13.30 Sidan 36 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-09-29, kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Göran Sjögren (GS) Lars Magnusson (LM) Fredrik Lindqvist

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

MÖTESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Plats och tid kl. 15:50-16:00 Ledamöter Jonas Sundström (S) Rasmus Möller (M) Kajsa Ezelius (S) Robert Andersson (SD) Frida Nilsson (C) Pär Johnson (L) Christian Poucette (M) Carina Ohlsson

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Mötesdatum Ånge Fastighets & Industri AB

MÖTESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Mötesdatum Ånge Fastighets & Industri AB 1 / 12 Plats och tid Flataklocken kl. 09:00 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Stiven Wiklund (S) (ordförande) Mikael Johansson (S) Ingeborg Torung (S) Mikael Granlund (S) ersätter Karin

Läs mer

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-06-02, kl. 13.30

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-06-02, kl. 13.30 Sidan 26 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-06-02, kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Ingemar Jansson (IJ) Lars Magnusson (LM) Fredrik Lindqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sidan 114

Sammanträdesprotokoll Sidan 114 Sammanträdesprotokoll Sidan 114 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2017-12-20, kl. 13:30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Fredrik Lindquist (FL) Tommy Englund

Läs mer

Västerviks Bostadsbolag, Västervik kl. 10.00

Västerviks Bostadsbolag, Västervik kl. 10.00 Sidan 45 Plats och tid Beslutande Västerviks Bostadsbolag, Västervik kl. 10.00 Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ) Göran Sjögren (GS)... Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08 Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Marks Bostads AB:s kontor, klockan 17.00 18.55 Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 4 december 2018 kl. 08:15-09:30, Hammarby Allé 150, Lokal Landsort

fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 4 december 2018 kl. 08:15-09:30, Hammarby Allé 150, Lokal Landsort KONTAKT Annika Hejde Palm 087372160 Annika.HejdePalm@familjebostader.com Protokoll 7/2018 fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 4 december 2018 kl. 08:15-09:30, Hammarby Allé 150, Lokal

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sidan 94

Sammanträdesprotokoll Sidan 94 Sammanträdesprotokoll Sidan 94 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2017-10-30, kl. 13:30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Fredrik Lindquist (FL) Tommy Englund

Läs mer

AB TIMRÅBO. Styrelsen

AB TIMRÅBO. Styrelsen Beslutsförteckning Föredragande 1 15 1 Mötets öppnande och val av justerare 2 Godkännande av dagordning 3 Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll 4 Periodrapport 2018-01 - 2018-12 ML 5 Rapport

Läs mer

Övriga deltagande Klas Palmqvist, VD (KP) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)...

Övriga deltagande Klas Palmqvist, VD (KP) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)... Sidan 83 - Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius, ordf. (VB) Lennart Karlsson (LK) Anders Johansson (AJ) Jan Englund (JE) Björn Nilsson (BN) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson

Läs mer

Övriga deltagande Klas Palmqvist, VD (KP) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL) Jenny Svendsby (JS), 54B...

Övriga deltagande Klas Palmqvist, VD (KP) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL) Jenny Svendsby (JS), 54B... Sidan 58 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius, ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Alexandra Norman (AN) Fredrik Lindquist (FL) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ)... Övriga

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson

Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson Sidan 1 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Lennart Karlsson (LK) Waileth Elmersson (WE) Jan Englund (JE) Ingemar Jansson (IJ) Reidun Ullström

Läs mer

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-01-27, kl. 13.30

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-01-27, kl. 13.30 Sidan 1 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-01-27, kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Göran Sjögren (GS) Ingemar Jansson (IJ) Lars Magnusson

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-30 38 Plats och tid Stadshuset, sammanträdeslokal Gunnern, kl 13.15-15.50 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Inger Hjerpe, ledamot Åge Zetterberg,

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(9) Styrelsen för Gamla Byn AB Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 23 oktober 2018 kl 14:35-16:00 Beslutande Ledamöter Laila Borger, Ordförande Kurt Kvarnström, Vice ordförande

Läs mer

Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan , kl

Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan , kl Mönsterås Bostäder AB Styrelsen Datum 2013-12-16 Sidan 78 Plats och tid Beslutande Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2013-12-16, kl. 13.30 Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Waileth

Läs mer

Örjan Bengs, ekonomichef, sekreterare Jan Näslund, VD Ann-Christin Suneson, vision Kjell Lindberg, kommunal

Örjan Bengs, ekonomichef, sekreterare Jan Näslund, VD Ann-Christin Suneson, vision Kjell Lindberg, kommunal Styrelsen för Gamla Byn AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 20 februari 2018 kl 15:50 Beslutande Ledamöter Laila Borger, Ordförande Kurt Kvarnström,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT AB BOSTÄDER I LIDKÖPING

DELÅRSRAPPORT AB BOSTÄDER I LIDKÖPING DELÅRSRAPPORT 2 AB BOSTÄDER I LIDKÖPING Viktiga händelser Färdigställda lägenheter I samband ned renovering och byte av tak har 2 vindslägenheter färdigställts på Mellbygatan. På Vinbergsgatan (f.d. skattehuset)

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Styrelsen för Gamla Byn AB 1(10) Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 28 augusti 2018 kl 15:10 16,10 Beslutande Ledamöter Laila Borger, Ordförande Kurt Kvarnström, Vice ordförande

Läs mer

Förvärv av fastighetsbolag med tomträtterna Kylfacket 1 och Kylrummet 1 i Slakthusområdet

Förvärv av fastighetsbolag med tomträtterna Kylfacket 1 och Kylrummet 1 i Slakthusområdet Styrelse 2011-09-01 Ärende 3 2011-08-29 Sid. 1(6) Peter Kvarnhem 08-508 29 390 Förvärv av fastighetsbolag med tomträtterna Kylfacket 1 och Kylrummet 1 i Slakthusområdet Förslag till beslut Styrelsen föreslås

Läs mer

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-09-19 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-09-19 1 STYRELSEN 2006-09-19 1 Plats och tid Kommunala bolagens sammanträdesrum Sjögatan 28, Tisdag 19 september, klockan 13.15 16.45 Beslutande Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén Bror

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 16,15 17,30 Beslutande Laila Borger, Ordförande Rune Berg Roy Uppgård Kalle Hedin Kurt Kvarnström Ruth Johansson Leif Eriksson Bo Brännström Martti

Läs mer

Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30

Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Sidan 52 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ) Fredrik Lindquist (FL) Lars Magnusson (LM)... Övriga deltagande

Läs mer

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsen 175-198 Tid: 2017-10-24, kl 09:00-16:20 Plats: Regionens hus, sal A 183 Försäljning av Sävsjö Branten 1 Diarienummer: RJL 2017/110 Vid protokollet Beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Kontorshotellets konferensrum Koppardalen, kl 13.40 15.00 Beslutande Rune Berg Rut Johansson Kalle Hedin Kurt Kvarnström Lennart Karlsson Leif Eriksson Martti Hopponen Laila Borger,

Läs mer

Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)...

Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)... Sidan 78 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Fredrik Lindquist (FL) Anders Johansson (AJ) Alexandra Norman (AN) Waileth Elmersson (WE) Ingemar

Läs mer

Styrelsemöte 2014-12-08

Styrelsemöte 2014-12-08 Plats och tid: Konferensrum, ABRI, kl 13.00-18.00 Beslutande: Anders Bromée, ordförande Olle Olsson, 1 :e vice ordförande Monika Lindqvist, 2:e vice ordförande Richard Ådal Gilbert Nilsson Tommy Mårtensson

Läs mer

Plats och tid Mönsterås Bostäder , kl

Plats och tid Mönsterås Bostäder , kl Sidan 58 Plats och tid Mönsterås Bostäder 2016-09-26, kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Anders Johansson (AJ) Jessica Hult (JH) Fredrik Lindqvist (FL) Gerd Johansson (GJ)

Läs mer

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 14:00 16:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 14:00 16:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 Tjörns Bostads AB Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 14:00 16:30 Utses att justera Leif Göbel Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

Övriga deltagande Klas Palmqvist, VD (KP) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)...

Övriga deltagande Klas Palmqvist, VD (KP) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)... Sidan 1 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Anders Johansson (AJ) Lennart Karlsson (LK) Waileth Elmersson (WE) Jan Englund (JE) Ingemar Jansson

Läs mer

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan , kl

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan , kl Sidan 11 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2016-02-22, kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Waileth Elmersson (WE) Björn Nilsson (BN) Tommy Englund (TE) Jessica Hult

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson

Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson Sidan 11 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Anders Johansson (AJ) Lennart Karlsson (LK) Waileth Elmersson (WE) Jan Englund (JE) Ingemar Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sidan 13

Sammanträdesprotokoll Sidan 13 Sammanträdesprotokoll Sidan 13 Plats och tid Hotell Kronobäck Timmernabbsvägen 2, Mönsterås 2019-02-25, kl. 12:30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Tommy Englund (TE) Håkan Spärlin

Läs mer

184 Godkännande av AB Stora Tunabyggens förvärv av fastigheten Edvard 1 / dnr 2018/1859

184 Godkännande av AB Stora Tunabyggens förvärv av fastigheten Edvard 1 / dnr 2018/1859 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (39) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2018-11-05 184 Godkännande av AB Stora Tunabyggens förvärv av fastigheten Edvard 1 / dnr 2018/1859 Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Mönsterås Bostäder AB Styrelsen Datum Sammanträdesprotokoll Sidan 79

Mönsterås Bostäder AB Styrelsen Datum Sammanträdesprotokoll Sidan 79 Sammanträdesprotokoll Sidan 79 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2018-10-29, kl. 13:30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Håkan Spärlin (HS) Tommy Englund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 15,50 17,10 Beslutande Laila Borger, Ordförande Rune Berg Martti Hopponen Anders Eriksson Kurt Kvarnström Lars-Olov Eriksson Leif Eriksson Bo Brännström

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson

Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson Sidan 29 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Anders Johansson (AJ) Fredrik Lindquist (FL) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ)... Övriga

Läs mer

Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)...

Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)... Sidan 11 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Anders Johansson (AJ) Alexandra Norman (AN) Fredrik Lindquist (FL) Waileth Elmersson (WE) Ingemar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden Servicenämnden 2015-09-24 1-8 Plats och tid Ankarskolan, kl. 13:00 16:30 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Harald Lagerstedt (C) Lennart Johansson (S) Göran Dahl

Läs mer

Plats och tid Mönsterås Bostäder , kl

Plats och tid Mönsterås Bostäder , kl Sidan 70 Plats och tid Mönsterås Bostäder 2016-11-28, kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Anders Johansson (AJ) Carina Holmberg Olofsson (tjänstgörande ersättare) Tommy Englund

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson

Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson Sidan 1 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Anders Johansson (AJ) Alexandra Norman (AN) Fredrik Lindquist (FL) Göran Sjögren (GS) Ingemar Jansson

Läs mer

KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL Tid: Den 15 december 2014, kl Karlshamnsbostäders kontor

KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL Tid: Den 15 december 2014, kl Karlshamnsbostäders kontor 1 KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL 7 FÖRSTASIDA TILL PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED STYRELSEN FÖR KARLSHAMNSBOSTÄDER AB Tid: Den 15 december 2014, kl 09.20 11.15 Plats: Närvarande: Ledamöter: Karlshamnsbostäders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons Väg 73, kl 13.30 14,50 Beslutande Rune Berg Rut Johansson Kalle Hedin Kurt Kvarnström Lennart Karlsson Leif Eriksson Martti Hopponen Laila Borger, Ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Lindesberg

Kommunhuset, Lindesberg 114AB SAMMANTRÄDESPROD)KOLL 1 Plats: Kommunhuset, Lindesberg Tid: 16.00 18.00 Närvarande Styrelse: Anders Ceder, ordf Tina Morling Greger Nilsson Övriga: Stefan Eriksson, vd Justerare: Tina Morling Underskrift

Läs mer

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.50 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Läs mer

Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Säterhöjden i Rågsved

Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Säterhöjden i Rågsved Stadsledningskontoret Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-11-07 Ärende 14 Handläggare Stadshus AB: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29 758 SLK: Ebba Agerman Telefon: 08-508 29 790 Till

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson

Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson Sidan 35 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Lennart Karlsson (LK) Anders Johansson (AJ) Jan Englund (JE) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ) Conny Fransson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons Väg 73 kl 15,20 17,20 Beslutande Laila Borger, Ordförande Rune Berg Martti Hopponen Rut Johansson Kurt Kvarnström Anders Eriksson Leif Eriksson Roy Uppgård

Läs mer

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-04-19 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-04-19 1 STYRELSEN 2006-04-19 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 292, Onsdag 19 april, klockan 13.15 17.10 Beslutande Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén Bror Sterner Maud Linder

Läs mer

Ärendeförteckning

Ärendeförteckning Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 154-165 154 Mötet öppnas 155 Justeringsperson (vid förvaltningsärende) 156 Fastställa dagordningen 157 Inkomna/avsända handlingar 158 Minnesanteckningar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 3/2015 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 3/2015 1 2015-05-22 3/2015 1 Ärendeförteckning 18 Stämmans öppnande... 3 19 Val av ordförande för stämman... 3 20 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 21 Val av protokollsjusterare... 3 22 Godkännande

Läs mer

Övriga deltagande Klas Palmqvist, VD (KP) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL) Berth Larsson (BL), 59-62A...

Övriga deltagande Klas Palmqvist, VD (KP) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL) Berth Larsson (BL), 59-62A... Sidan 68 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Björn Nilsson, ordf (BN) Anders Johansson (AJ) Fredrik Lindquist (FL) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ)... Övriga deltagande Klas Palmqvist,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Årsstämma för Sundsvall Oljehamn AB den 19 maj 2017 Sid nr /2017

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Årsstämma för Sundsvall Oljehamn AB den 19 maj 2017 Sid nr /2017 2017-05-19 3/2017 för Sundsvall Oljehamn AB den 19 maj 2017 Sid nr 18 ns öppnande... 2 19 Val av ordförande för stämman... 2 20 Upprättande och godkännande av röstlängd... 2 21 Val av en eller två justerare...

Läs mer

Övriga deltagande Klas Palmqvist, VD (KP) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)...

Övriga deltagande Klas Palmqvist, VD (KP) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)... Sidan 71 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius, ordf. (VB) Lennart Karlsson (LK) Anders Johansson (AJ) Jan Englund (JE) Björn Nilsson (BN) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 4/2015 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 4/2015 1 2015-05-22 4/2015 1 Ärendeförteckning 34 Stämmans öppnande... 3 35 Val av ordförande för stämman... 3 36 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 37 Val av protokollsjusterare... 3 38 Godkännande

Läs mer

Övriga deltagande Klas Palmqvist, VD (KP) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)...

Övriga deltagande Klas Palmqvist, VD (KP) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)... Sidan 19 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Anders Johansson (AJ) Alexandra Elonen (AE) Fredrik Lindquist (FL) Waileth Elmersson (WE) Ingemar

Läs mer

Plats och tid Mönsterås Bostäder , kl

Plats och tid Mönsterås Bostäder , kl Sidan 61 Plats och tid Mönsterås Bostäder 2016-10-31, kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Anders Johansson (AJ) Fredrik Lindqvist (FL) Tommy Englund (TE) Wailth Elmersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (13) 2009-10-13. Ingvar Larsson Paul Brusk

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (13) 2009-10-13. Ingvar Larsson Paul Brusk Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Strömmarummet, kommunhuset, Kinna, klockan 16.00-17.00 ande S Göran Andersson, ordförande C Kent Persson, vice ordförande S Bernt Andersson S FP Ingvar Larsson

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-25 56

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-25 56 2013-09-25 56 Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, Sadelmakaren kl 12.30 15.45. Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande

Läs mer

Genomförandebeslut Micasa Fastigheter avseende renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7

Genomförandebeslut Micasa Fastigheter avseende renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7 Stadsledningskontoret Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-05-26 Ärende 7 Handläggare Stadshus AB: Andreas Jaeger Telefon: 08-508 29 369 SLK: Sverker Henriksson Telefon: 08-508 29 394

Läs mer

Lars-Ove Jansson, Ordförande Jenny Boquist, Vice ordförande Peter Joensuu, Vice ordförande Stefan Jonsson Ulf Jonsson

Lars-Ove Jansson, Ordförande Jenny Boquist, Vice ordförande Peter Joensuu, Vice ordförande Stefan Jonsson Ulf Jonsson Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.00 12.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Lars-Ove Jansson, Ordförande Jenny Boquist, Vice

Läs mer

Huge Fastigheter AB april 2010

Huge Fastigheter AB april 2010 Åsa Hedenberg VD Uppsalahem AB (2001-2010) AP Fastigheter AB, Hiby, SEB Fastighetsförvaltning, Skanska Diverse styrelseuppdrag Husbyggnadsvaror HBV förening, vice ordf. Fastigo Byggherrarna Stockholms

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för inhyrning och hyressättning av lokaler m.m. inom Sollentuna kommunkoncern Antagna av fullmäktige 2018-09-20 100, Dnr 2018/0023 KS Innehållsförteckning 1. Syfte... 2 2. Vilka lokaler som omfattas...

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

BEVIS. Onsdag den 21 maj kl. 13.00 16:30 Wallhamn

BEVIS. Onsdag den 21 maj kl. 13.00 16:30 Wallhamn TJÖRNS BOSTADS AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsemöte nr 2 2008-05-21 1 Blad Tid och plats Onsdag den 21 maj kl. 13.00 16:30 Wallhamn Beslutande Ledamöter Martin Johansen (fp) ordf tom

Läs mer

Plats och tid Mönsterås Bostäder , kl

Plats och tid Mönsterås Bostäder , kl Sidan 78 Plats och tid Mönsterås Bostäder 2016-12-19, kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Nils-Bertil Johansson ( tjänstgörande ersättare) Fredrik Lindqvist (FL) Tommy Englund

Läs mer

Styrelsen 2000-06-19 1 (13)

Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 19 juni 2000 kl 13.30-15.50 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Gunnar

Läs mer

Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Dan-Olof Andersson, (s), tj ers. Johan Åsberg, (fp) Annelie Bjurén, (s) Janne Norén, (c) ...

Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Dan-Olof Andersson, (s), tj ers. Johan Åsberg, (fp) Annelie Bjurén, (s) Janne Norén, (c) ... 2013-06-11 1(8) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, den 11 juni 2013, kl 13.30-14.55 Beslutande Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Dan-Olof Andersson, (s), tj

Läs mer

Anders Norrby, VD Johan Åkerman, Sekreterare Malin Skärskog, Administrativ chef. Johan Åkerman. Anders Söderström

Anders Norrby, VD Johan Åkerman, Sekreterare Malin Skärskog, Administrativ chef. Johan Åkerman. Anders Söderström Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 10.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Anders Söderström, Ordförande Lisa Levin, Vice ordförande

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Styrelsen för Gamla Byn AB 1(14) Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 12 juni 2018 kl 14:45-17:00 Beslutande Ledamöter Laila Borger, Ordförande Kurt Kvarnström, Vice ordförande

Läs mer

Styrelsemöte

Styrelsemöte Plats och tid: Konferensrum, ABRI, kl 14.00-17.50 Beslutande: Anders Bromée, ordförande Monika Lindqvist, 2:e vice ordförande, 16.10-17.50 Richard Ådahl Gilbert Nilsson Tommy Mårtensson WillyPersson, 14.00-16.50

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sidan 15

Sammanträdesprotokoll Sidan 15 Sammanträdesprotokoll Sidan 15 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2018-02-26, kl. 13:30 Beslutande Anmält förhinder Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Tommy Englund

Läs mer

LIVSKVALITET ATT HYRA

LIVSKVALITET ATT HYRA LIVSKVALITET ATT HYRA PERSONAL NYPRODUKTION NYA SAMARBETS- FORMER GOD EKONOMI BOSTADS- SOCIALT HYRESGÄSTEN I CENTRUM Bildades: 1942 Antal lägenheter (st): 9 771 (636 069 kvm) HFAB i siffror 2013 Antal

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sidan 41 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius, ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Alexandra Elonen (AE) Lars Magnusson (LM) Anders Johansson (AJ) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ordförande... Anslags uppsättande Anslags nedtagande

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ordförande... Anslags uppsättande Anslags nedtagande Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 16,15 18,20 Beslutande Anders Eriksson Rune Berg Roy Uppgård med till klockan 18,00 Kalle Hedin Kurt Kvarnström, Ordförande Ruth Johansson Leif

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Mötesdatum Ånge Fastighets & Industri AB

MÖTESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Mötesdatum Ånge Fastighets & Industri AB 1 / 11 Plats och tid rum Flataklocken kl. 09:00 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Stiven Wiklund (S) (ordförande) Mikael Johansson (S) Mai Karlsson (VF) Mikael Granlund (S) ersätter Karin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 09:00 12:00. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 09:00 12:00. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 09:00 12:00 Utses att justera Jan Berndtsson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset Skärhamn 2015-05-26 Paragrafer 14-25 Underskrifter

Läs mer

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-04-28, kl. 13.30

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-04-28, kl. 13.30 Sidan 17 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-04-28, kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Ingemar Jansson (IJ) Lars Magnusson (LM) Fredrik Lindqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OXELÖSUNDS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-09-18 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OXELÖSUNDS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-09-18 1 STYRELSEN 2006-09-18 1 Plats och tid Kommunala bolagens sammanträdesrum Sjögatan 28, Måndag 18 september 2006, klockan 13.15-16.00 Beslutande Styrelseledamöterna Emil Carlsson, ordförande Catharina Fredriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 14.00 15.30 Beslutande Laila Borger, Ordförande Rune Berg Rut Johansson Kalle Hedin Kurt Kvarnström Roy Uppgård Leif Eriksson Bo Brännström Martti

Läs mer

Ledamöter: x Ulf Lind

Ledamöter: x Ulf Lind 1 KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL 5 FÖRSTASIDA TILL PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED STYRELSEN FÖR KARLSHAMNSBOSTÄDER AB Tid: Den 21 maj 2015, kl 10.40 11.15 Plats: Karlshamnsbostäders kontor Närvarande:

Läs mer

Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7 Genomförandebeslut

Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7 Genomförandebeslut Utlåtande 2015:81 RI+VIII (Dnr 112-937/2015) Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7 Genomförandebeslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Investerings-PM. Reinvestering Tvingande investering

Investerings-PM. Reinvestering Tvingande investering Ärendeinformation: Investerings-PM Ärendenamn: Skansvägen Nyproduktion Projektnummer: 105601 Projektledare: Henrik Smedberg PM-författare: Henrik Smedberg Datum för ansökan: 2018-05-10 Mottagare: Investering:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sidan 84 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Anders Johansson (AJ) Alexandra Norman (AN) Fredrik Lindquist (FL) Waileth Elmersson (WE) Ingemar

Läs mer

Genomförandebeslut gällande ombyggnad av Kv. Skarpa By 2, Skarpnäck

Genomförandebeslut gällande ombyggnad av Kv. Skarpa By 2, Skarpnäck ÄRENDE 12 vid styrelsemöte 2012-06-14 Till Styrelsen för AB Stockholmshem Genomförandebeslut gällande ombyggnad av Kv. Skarpa By 2, Skarpnäck Bakgrund I Vision 2030 etablerade Stockholms stad ambitionen

Läs mer

kl. 13.00 Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK)... Utses att justera: Waileth Elmersson

kl. 13.00 Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK)... Utses att justera: Waileth Elmersson Sidan 46 Plats och tid Beslutande Nybro Bostad AB, Nybro kl. 13.00 Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Fredrik Lindquist (FL) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ) Kjell Quarfot (KQ) Göran

Läs mer

KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL 3 2013-05-23. Karlshamnsbostäders kontor. (Markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx)

KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL 3 2013-05-23. Karlshamnsbostäders kontor. (Markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx) 1 KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL 3 FÖRSTASIDA TILL PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED STYRELSEN FÖR KARLSHAMNSBOSTÄDER AB Tid: Den 23 maj 2013, kl 09.15-11.00 Plats: Närvarande: Ledamöter: Karlshamnsbostäders

Läs mer

Ulf Richardson, VD Mikael Engstig, Vice VD Sven-Inge Eriksson, ekonomichef Per-Anders Thuresson, arbetstagarrepresentant Johan Åkerman, sekreterare

Ulf Richardson, VD Mikael Engstig, Vice VD Sven-Inge Eriksson, ekonomichef Per-Anders Thuresson, arbetstagarrepresentant Johan Åkerman, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 11.30 Lars-Ove Jansson, ordförande Peter Joensuu, vice

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl 14.00 16.40. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Lars-Ola Andersson (M)

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl 14.00 16.40. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Lars-Ola Andersson (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) 2015-03-18 Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl 14.00 16.40 Utses att justera Rigmor Friis (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-03-26 kl. 16.00 Paragrafer

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 13-15.00. Kenneth Nygren, ekonom Bengt Åberg (s), ersättare. Kommunkontoret, 2006-03-20, kl 10.

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 13-15.00. Kenneth Nygren, ekonom Bengt Åberg (s), ersättare. Kommunkontoret, 2006-03-20, kl 10. 1 (10) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 13-15.00 Beslutande: Övriga närvarande: Assar Nilsson (s), ordförande Inger Israelsson (v) Chatarina Gustafsson (m) Christer Holm (s) Anders Jonsson

Läs mer