PaQi Production And Quality Information

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PaQi Production And Quality Information"

Transkript

1 PaQi Production And Quality Information Systemuppbyggnad PaQi Client: Presentationsprogram PaQi Server: Datainsamling PaQi modul: PLC programmerad, gränssnitt till operatör/maskin Hur bibehåller och ökar man marginal när konkurrens ökar och priser sjunker? Vi har verktygen som hjälper dig en bra bit på vägen! Produktionsuppföljning i realtid ger dig ett kraftfullt verktyg att öka maskinutnyttjande och därmed produktivitet. _

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Historik & bakgrund... 3 Datainsamling... 4 Realtidsinformation... 5 Utnyttjandegrad... 6 Produktionsdata... 7 Stoppdata, orsaker... 8 Larm... 9 Artikelregistret Kalendern Rapportmodul Teknisk specifikation

3 Historik & bakgrund Maskinutnyttjande Källa NUTEK Tiden efter 2:a världskriget fram till mitten av 70-talet hade svensk verkstadsindustri en tillväxt som låg bland de högsta i världen. Tiden från dess och fram till millennieskiftet/början på 2000 talet har haft ett stort inslag av nedläggningar samt utflyttning av tillverkning till utlandet. Som orsak anges ofta det höga kostnadsläget i Sverige men det är inte hela svaret. Undersökningar visar att det finns outnyttjad produktionspotential hos svenska företag som rätt utnyttjad ger en konkurrenskraftig produktion som garanterar och genererar både jobb och tillväxt. Den svenska maskinparken hos tillverkande företag är generellt av modern standard med hög automatiseringsgrad. Utbildningsnivå hos produktionsansvariga och maskinoperatörer är också hög i Sverige. Sedan 2005 har efterfrågan på arbetskraft inom produktion ökat. Sveriges tillväxt (BNP) under perioden är klart högre än genomsnittet inom EU. Förutsättningarna för svensk tillverkningsindustri idag ser med andra ord rätt bra ut. För att höja produktivitet och öka maskinutnyttjandet arbetar många företag idag med åtgärder inom produktion. Termer som produktionslyftet, resurssnål produktion, Lean produktion är alla exempel på åtgärder som syftar till ökad produktivitet och kvalitet. PaQi är ett komplement till dessa åtgärder som ger företaget ett verktyg att mäta och synliggöra processer inom tillverkning och därmed kunna styra insatser för ökad produktivitet. 3

4 Datainsamling PaQi insamlingsmodul placeras vid produktionscell, den samlar in data från maskin/robot och operatör samt vidarebefordrar data till PaQi server för bearbetning och lagring. Systemet kan arbeta helt automatiskt utan manuella ingrepp från operatör och registrerar då tid/antal vid produktion samt klockslag och längd för ev. stopp. För maximalt utbyte av systemet rekommenderar vi att ansvarig operatör involveras genom inloggning för spårbarhet och kvittens med stopporsak vid ev. stopp. Förutom anslutning för mätning av produktionspuls finns det möjlighet att ansluta upp till sex digitala och fyra analoga externa givare för larm eller annan information. Handhavande är enkelt och kräver endast en kort introduktion av operatör. Stor vikt har lagts på att göra inmatning enkel för operatörer. Ett system som upplevs som komplicerat kommer inte att användas. C:a 15 minuters instruktion är tillräckligt för operatör att kunna använda systemet. Genom att koppla en streckkodsläsare förenklas inmatningen ytterligare. 4

5 Realtidsinformation PaQi clientprogram analyserar data från PaQi server och visar information i realtid eller lagrad data från tidigare produktion. Ovanstående bild visar i realtid status för anslutna produktionsceller. Vid annan status än normal produktion uppmärksammas användare genom olika färgkoder och text. Klockslag för ev. stopp eller annan åtgärd (ställ, service) visas liksom hur länge stoppet har varat. Annan information som visas är order, artikelnummer hur många som är kvar att tillverka samt när det beräknas färdigt, cykeltid för senast tillverkad detalj samt vem som är ansvarig operatör för tillfället. Då flera användare kan vara uppkopplad samtidigt ger denna översiktsbild på produktion i realtid fler personer möjlighet att agera vid stopp och därmed minska tid för stillestånd. En maskinoperatör kan ansvara för flera maskiner och ha full kontroll över vad som sker vid varje produktionscell. 5

6 Utnyttjandegrad Diagram från clientprogram som visar utnyttjandegrad och kassation per dygn från de anslutna produktionscellerna. Kassation kan registreras automatiskt om räknare finns vid produktionscell eller skrivas in i efterhand i clientprogrammet. Den blå linjen vid 100 % är baserad på verklig utnyttjandegrad d.v.s. den tid som finns tillgänglig enligt kalender när raster, helger samt tid för stopp som anses giltiga (t.ex. planerad service) är borträknade. Exakta siffervärden för varje produktionscell fås genom att markera cell i diagram. Stillestånd beror ofta på slentrianmässiga rutiner. Genom att sätta fokus på produktion kan rutiner ändras och därmed öka produktivitet. Det är inte ovanligt med 5-10 % ökning direkt efter installation av PaQi. Personal känner sig delta i tillverkningsprocessen på ett helt annat sätt och tar större ansvar. Problem som framkommer är baserade på fakta i stället för uppskattningar. Fakta gör det enklare att fatta beslut och sätta in åtgärder 6

7 Produktionsdata Produktionsdata kan visas i tabellformat eller som diagram. Här ovan presenteras produktionsdata för varje timme under ett dygn i tabellformat. Vi kan även läsa av maskinutnyttjande för dygnet i detta fall 68,7 %. I tabellen ser vi ordernummer, artikel vi har tillverkat, inloggad personal, antal godkända och ev. kasserade samt utnyttjandegrad/timme baserat på ideal och verklig cykeltid för maskinen. Cykeltid mäts vid maskinen och jämförs med angiven idealtid från artikelregistret. Med denna presentation är det enkelt att följa hur utförda justeringar påverkar maskinutnyttjandet. 30 % stillestånd motsvarar 7 timmar per dygn vid 24 timmars produktion. 7

8 Stoppdata, orsaker Stopporsaker visas i tabell eller som här i diagramformat av clientprogrammet. Stoppkoder består av två siffror varav den första beskriver grupp och den andra orsaken. Grupper och koder definieras av användare för varje produktionscell. Vanligtvis motsvarar varje grupp en del i produktionscellen (t.ex. robot). I detta exempel har vi markerat stoppkod 20 i diagrammet och kan då läsa av uppe till vänster total stopptid, medelvärde stopptid, antal stopp samt orsak. Användare kan enkelt skifta mellan dygn, vecko eller månadsvärden. Förutom att undersöka en tidsperiod kan vi också välja en order, artikel eller gruppnummer som kriterium för sökning. Uppföljning av stopporsaker bidrar i hög grad till ökning av maskinutnyttjande. 8

9 Larm Larm utfärdas automatiskt från PaQi modul för ett antal i förhand definierade tillstånd hos produktionscell och PaQi system. Dessa kan t.ex. vara materialtomt, låg oljenivå eller hög temperatur. Larmen används för att indikera fel eller stoppa maskinen om så behövs. Runt cykeltiden kan ett produktionsfönster skapas och larma för kort eller lång cykeltid. Larmstatus visas i clientprogrammet, olika färger i tabell visar när larm har gått på, från och när det är kvitterat. Operatör registreras automatiskt. Standardversion av PaQi insamlingsmodul klarar att ansluta upp till sex digitala och två analoga insignaler för larm från maskin/robot. Programmet klarar sex digitala och upp till fyra analoga insignaler, man måste då komplettera med hårdvara för de två extra insignalerna. Utlösta larm behöver inte betyda att produktion står stilla men kan vara en indikation på att något behöver åtgärdas. 9

10 Artikelregistret I detta formulär kan artiklar läggas till, ändras eller raderas. Till varje artikel hör artikelnummer, beskrivning, ev. alias, cykeltider samt antal detaljer per produktionspuls. Parametrar kan anges som fritext och innehåller t.ex. information om ställparametrar till maskinoperatör. Här avgör vi också hur produktionsdata skall loggas, om t.ex. intervall väljs sparas data från PaQi insamlingsmodul efter angivet 1, 2, 4, 8, 12 eller 24 timmar, de flesta beräkningar i rapporter är baserade på 1 timmes intervall, att logga på en timmas intervall ger därför de noggrannaste värdena i rapporterna. Produktionsdata sparad på antal t.ex. efter 100 st är bra om man vill se hur cykeltider ändras eller beräkna genomsnittlig cykeltid för en bestämd artikel. Man kan också välja att spara på fasta klockslag s.k. skifttider. Artikelregistret kan kopplas till befintliga databaser (t.ex. i affärssystem) för enkelt underhåll. 10

11 Kalendern Kalendern anger tid för raster och ledigheter då maskiner inte är i drift under ett kalenderår. I ovanstående exempel står produktion stilla från 00:00 till 06:15 då första skiftet startar, de har lunch 12:30 till 13:00. Andra skiftet slutar 22:15 och maskin står resten av dygnet. Vi kan enkelt programmera en normal arbetsvecka och därefter kopiera den för den period vi vill t.ex. ett år. Undantag för extra helger kan också enkelt anges. Kalender kan vara gemensam för alla anslutna insamlingsmoduler eller skapas enskilt för varje modul. Om vi t.ex. har skiftgång på delar av produktionen kan kalendrar skapas individuellt för varje produktionscell. 11

12 Rapportmodul Rapportmodul är en option till clientprogrammet som ger ett antal i förväg skapade standardrapporter med möjlighet att lägga in företagets logotyp. F.n. finns sju standardrapporter som presenteras i Access 2003 samt två i Excel. Användare kan enkelt göra egna modeller med data från Excel. Exempel på rapport är OEE/TAK. I option ingår även en kundspecifik rapport definierad av användare. Användare med supportavtal har fri tillgång till nya rapporter via vår hemsida allteftersom nya rapporter skapas. 12

13 Teknisk specifikation PaQi insamlingsmodul. Anslutning av PaQi modul till maskinen sker via elektriskt kablage. Minimum för anslutning är: Spänningsmatning 24 Volt DC. (Finns i de flesta maskiner) En potential fri kontakt som mäter cykeltiden Kommunikation mellan PaQi modul och server sker via lokalt nätverk TCP/IP. Redan befintligt kontorsnätverk kan användas. Finns inte anslutningar ute i maskinparken kan trådlöst nätverk vara ett alternativ. Programvara PaQi Server och PaQi Client kan installeras på redan befintliga datorer. En rekommendation är att serverprogrammet installeras på dator som kontinuerligt är i drift. Serverdator: Minimikrav Dator Pentium4 1,7 GHz SuperVGA (1024 x 768) med minst 256 färger Datormus CD-ROM Minimum RAM 512 Mb Operativsystem Windows 2000 eller Windows XP Ledigt hårddiskutrymme 20 Mb. Clientdator: Minimikrav Dator Pentium4 1,7 GHz SuperVGA (1024 x 768) med minst 256 färger Datormus CD-ROM Minimum RAM 512 Mb Operativsystem Windows 2000 eller Windows XP Ledigt hårddiskutrymme 10 Mb. 13

14 14

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Test- och mätsystem för kärnkraftverk.

Test- och mätsystem för kärnkraftverk. Test- och mätsystem för kärnkraftverk. Ovärderlig hjälp att analysera och förebygga driftstörningar. Redan i början av 1990-talet utvecklade vi på Cactus, tillsammans med Forsmarks kärnkraftverk, ett specialanpassat

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Solution Description - Purchase Management

Solution Description - Purchase Management Solution Description - Purchase Management PaletteBuyer PaletteCapex PaletteExpense PaletteSpendManagement PalettePunchoutLayer Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till betalning...

Läs mer

Pyramid TID Handbok Tidstämpling / Tidrapportering Gemensamma rutiner. Gäller från version 3.38B

Pyramid TID Handbok Tidstämpling / Tidrapportering Gemensamma rutiner. Gäller från version 3.38B Pyramid Tid kan hantera tidrapportering i ett företag på flera sätt: Tidstämpling på vanliga terminaler (Ersätter stämpelkort) - Tidrapportering i efterhand, speciellt veckorapportering I denna handbok

Läs mer

KVALITETSVERKTYG I PRODUKTIONEN

KVALITETSVERKTYG I PRODUKTIONEN Examensarbete 10 poäng C-nivå KVALITETSVERKTYG I PRODUKTIONEN Reg.kod: Oru-Te-EXD083-D107/04 Jan Korpela Dataingenjörsprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2004 Examinator: Jack Pencz QUALITY TOOL IN THE

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Användarmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Solution Description -Invoice Processing

Solution Description -Invoice Processing Solution Description -Invoice Processing PaletteInvoice PaletteContract PaletteOrdermatching PaletteMobile/Mail PaletteSupplierPortal Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till

Läs mer

1 INLEDNING... 8. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV...

1 INLEDNING... 8. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV... INNEHÅLL 1 INLEDNING... 8 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV... 10 2.1 Webbläsare... 10 2.2 Hårdvara... 11 2.3 Internet... 11

Läs mer

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad: 2012-02-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande

Läs mer

1 INLEDNING... 7. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...7 1.2 Typografiskt i manualen...8 1.3 TeamViewer...8 2 SYSTEMKRAV...

1 INLEDNING... 7. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...7 1.2 Typografiskt i manualen...8 1.3 TeamViewer...8 2 SYSTEMKRAV... INNEHÅLL 1 INLEDNING... 7 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...7 1.2 Typografiskt i manualen...8 1.3 TeamViewer...8 2 SYSTEMKRAV... 9 2.1 Webbläsare...9 2.2 Hårdvara... 10 2.3 Internet... 10 3

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

1 INLEDNING... 8. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV...

1 INLEDNING... 8. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV... INNEHÅLL 1 INLEDNING... 8 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV... 10 2.1 Webbläsare... 10 2.2 Hårdvara... 11 2.3 Internet... 11

Läs mer

Användarmanual för grundfunktioner

Användarmanual för grundfunktioner Användarmanual för grundfunktioner Innehållsförteckning Introduktion... 3 Inloggning och huvudmeny... 3 Navigera till ett projekt... 3 Starta ett projekt... 3 Projektets inställningar... 4 Projektdeltagare...

Läs mer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Författare: Johnny Leidegren Projektledare DTLS BoråsStad Version nr Datum

Läs mer

Vanliga frågor om EasyCashier

Vanliga frågor om EasyCashier Vanliga frågor om EasyCashier Streckkoder Kan jag använda EAN-koder? Svar: Ja EasyCashier stödjer alla vanliga typer av streckkoder. När du lägger upp en artikel kan du välja en valfri streckkod till artikeln.

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

UTVÄRDERING OCH IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEM

UTVÄRDERING OCH IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEM UTVÄRDERING OCH IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEM Författare: Ulrika Svensson EXAMENSARBETE 2006 MASKINTEKNIK UTVÄRDERING OCH IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEM Evaluation and implementation of a Maintenance

Läs mer

Mediabank introduktion

Mediabank introduktion Mediabank introduktion Mediabank är en webbaserad mediabank som gör ditt interna och externt marknadsmaterial tillgängligt för alla med behörighet. Du kan lagra, administrera, organisera, granska och hämta

Läs mer

Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT

Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT NFT 4/1999 Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT av Isabella Fogelström Det i uppsatsen redovisade materialet baseras på ett stort antal intervjuer och diskussioner med kunder (Risk Managers),

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

ServIT Manual användargränsnitt 2010-12-17 Rel. 4.2

ServIT Manual användargränsnitt 2010-12-17 Rel. 4.2 ServIT Manual användargränsnitt 2010-12-17 Rel. 4.2 Innehåll 1. Allmänt... 5 1.1 Färgkoder... 5 2. Windows klient... 5 2.1 Översikt... 5 2.2 Flöde... 6 2.2.1 Uppstart... 6 2.2.2 Val av svarsgrupper...

Läs mer

Bruksanvisning Prator

Bruksanvisning Prator Version: 7 Skapad: 2011-12-02 Godkänd Datum/Sign: 2015-03-27/Monica Bofred Ansvarig: Monica Bofred evry.com Bruksanvisning Bruksanvisning Prator Versionshistorik Ändring nr. Ändring datum Förändringar

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer