Mätstyrning med M7005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mätstyrning med M7005"

Transkript

1 Matematikföretaget jz M7005.metem.se /150626/150721/SJn Mätstyrning med M7005 en översikt Mätstyrning med M7005, en översikt 1 (12)

2 Innehåll 1 Mätstyrning 4 2 M7005:s sätt att mätstyra 5 3 Anpassa M7005:s mätprogram för mätstyrning Programmera mätprogram Mätstyrning på provgruppsmedelvärde Mätstyrning på varje mått Mätstyrning på rullande medelvärde Övrigt 9 4 Programmera mått 10 5 Tipps och trix Ingen mätstyrning om samtliga mått inom testgräns 11 6 Mätstyrservern 12 Mätstyrning med M7005, en översikt 2 (12)

3 Matematikföretaget jz (Sverker Johansson) är under inga omständigheter ansvarigt för direkta skador eller följdskador uppkomna genom användning av detta dokument eller av programvara eller maskinvara beskriven i detta dokument. VARUMÄRKEN OCH PRODUKTNAMN Varumärken och produktnamn omnämnda i detta dokument används uteslutande i redaktionellt syfte och till fördel för dess ägare, utan avsikt att kränka varumärket/produktnamnet. Mätstyrning med M7005, en översikt 3 (12)

4 1 Mätstyrning Åtterkoppling av mätresultat till den tillverkande maskinen. Ett exempel En vanlig situation för mätprogrammet M7005 är den som visas i figuren nedan. En verktygsmaskin bearbetar en detalj, en axel i figuren. En robot laddar i och ur verktygsmaskinen. Roboten laddar också ur i mätfixturen. Mätfixturen mäter detaljen och M7005 beräknar, sparar och visa resultatet samt skickar det till verktygsmaskinen, mätstyrning. Utifrån de erhållna värdena kan sedan verktygsmaskinen anpassa tillverkningen av nästa detalj. En tillverkningscykel ser således ut Roboten laddar verktygsmaskinen med en detalj. Detaljen bearbetas Roboten laddar ur verktygsmaskinen Roboten laddar fixturen med detaljen Fixturen mäter detaljen Resultatet skickas till verktygsmaskinen som anpassar sin tillverkning Roboten laddar ur fixturen till godkänd/underkänd position Roboten hämtar ny detalj Och allt börjar om från början Figur 1. Ett exempel på en typisk mätsyrningsmiljö Mätstyrning med M7005, en översikt 4 (12)

5 2 M7005:s sätt att mätstyra För att mätvärden skall komma fram till verktygsmaskinen behövs det programvara, här kallad Mätstyrserver, som är länken mellan M7005 och programvaran/hårdvaran som utför den verkliga kommunikationen med verktygsmaskinen. Mätstyrserven tillhanda håller fixturleverantören eller Matematikföretaget jz. Övrig kommunikationsmjukvara håller respektive leverantör med. I fallet med ett Siemens Profibus nätverk är det Siemens som håller med drivrutinerna (Siemens Net ). För fallet med Windows nätverk är det Microsoft. Nedan visas en princip skiss på överföringen av information från enheter som producerar givar värden som ligger till grund för mätstyrning. De mätstyrvärden som skickas till verktygsmaskinen kallas ibland för korrektörer. Hårdvara som produserar givar värden t.exe IBR, Metem M7005 M7005 M7005. M7005 Metem Metem Metem Metem Mätsyrningsserver Mätsyrningsserver Mätsyrningsserver.. Mätsyrningsserver för profibus för sereikommunikation för delade filer kund spec. Siemens Seriekommunikation Drivrutiner för aktuellt Profibus drivrutiner via datorns com port Microsofts nätverk.. kommunikationsgränssnitt Data för mätstyrning Verktygsmaskin som mätsyrs Figur 2. Principskiss över i mätsyrningen ingående mjukvara. Mätstyrning med M7005, en översikt 5 (12)

6 3 Anpassa M7005:s mätprogram för mätstyrning. Då man sätter upp sitt mätprogram måste man ange vilka mått som skall mätstyras och med vilken strategis som kompensationerna skall beräknas. Man kommer åt formuläret från Definiera mätprograms menyrads som har valet Mätstyrning. Formuläret ser ut som i figur 3, 4 och 5 allt beroende på vilken mätstyrningsstrategi som man väljer. 3.1 Programmera mätprogram För mätprogram som skall mätstyra, måste man ange strategi och mätstyrserver. Figur 3. Definiera mätprogram Ut Till Här väljer man vilken mätstyrserver som skall sköta om kontakten med aktuell bearbetningsmaskin. Genom att klicka på nedpilen kommer en rullgardin fram med de mätstyrservrar som finns att välja på. Väljer man Ingen kan inte mätprogrammet utföra någon mätstyrning över huvud taget, dvs. det är som att markera Ingen i Strategi rutan. Strategi Special för Första detalj Första detalj Om M7005 digital bit H44 (Första detalj) är satt, åsidosätts vald strategi och det tills H44 blir noll (låg). Så länge som H44 är hög skickar M7005 de uppmätta okompenserade värdena, precis om de är, efter varje mätning. Funktionen är till för att efter ett stopp skall verktygsmaskinen kunna begära in 100% korrektörer för att snabbt komma rätt. Något måste väljas Ingen innebär att detta mätprogram inte skall användas för mätstyrning. Varje mätning: Då mätningen accepteras läggs det registrerade mätvärdet till grund för mätstyrningen. Rullande medelvärde: Då mätningen accepteras läggs medelvärdet av de tre senaste mätningarna till grund för mätstyrningen. Grupp medelv: När en kontrollgrupp blir full så ligger dess medelvärde till grund för mätstyrvärdet. Mätstyrning med M7005, en översikt 6 (12)

7 3.2 Mätstyrning på provgruppsmedelvärde Mätvärdena läggs samman i provgrupper som består av ett antal detaljer. Hur många anger man när man specificerar sitt mätprogram ( menyradens Sps och sedan Antal mätningar per grupp ). En provgrupp påbörjas enligt principerna nedan, och är full efter att angivet antal detaljer mätts. Måttens medelvärde beräknas och deras avvikelse från målvärdet ligger till grund för kompensationerna (mätstyrvärdena) som skickas till verktygsmaskinen. Ett måtts kompensation = (måttets provgruppsmedelvärde målvärdet) * ( kompensationen i % ) Antal detaljer som skall hoppas över innan ny provgrupp startas Man kan ange antalet detaljer som skall hoppas över efter att begäran om att en provgrupp skall påbörjas tills att den första biten i provgruppen sparas (provgruppen påbörjas). Det angivna antalet hoppas alltid över innan den nya gruppen börjar fyllas på. Undantaget är kontinuerlig drift och efter Första detalj H44 se nedan. Ny provgrupp påbörjas Efter att föregående provgrupp blev full och verktygsmaskinen kvitterat att den hämtat korrektörerna. Råkar gruppen då innehålla några nya värden, kommer dessa värden inte att ingå i den nya gruppen som startas i och med att verktygsmaskinen har kvitterat. Blir gruppen full utan att verktygsmaskinen kvitterat att den hämtat korrektörerna, påbörjas bara en ny grupp som om ingenting hänt och det utan eventuellt överhoppande. När den så blir full är det de nya korrektörerna som verktygsmaskinen får när den begär data. Mått som inte används för mätstyrning börjar fyllas på direkt utan eventuell överhoppning. När operatören klickar på Ny grupp Om tiden mellan mätning av två detaljer är större än angivet antal sekunder. Om maxtiden mellan två detaljer är satt till noll, sker ingen tidskontroll. Vid start av batch, dvs också vid start av mätprogram. Start av systemet H44 (första detalj) är satt. Varning Mätstyrning på grupp: Kappabilitetsmåtten Cp/Cpk, Pp/Ppk beräknas på de detaljer som ingår i en XBar/R grupp. XBar/R grupper sparas först då den blir full (antal ingående mått är = gruppstorleken). Startas en ny grupp innan den grupp som håller på att fyllas är full, förloras de värde som ingår i den ofullständiga gruppen. De förlorade värdena finns lagrad i databasen som vanligt men kommer inte att ingå i någon XBar/R grupp, Cp/Cpk, Pp/Ppk värden. Av detta skäl har Start av ny grupp om något mått är utanför tolerans tagits bort ur Windows 7 versionen av M7005, då den faciliteten kan ge en allt för felaktig bild av processens kappabilitet. Detta gjordes Histogrammets Cp/Cpk och Pp/Ppk beräknas på batchens samtliga värden oberoende av om de tillhör en fullständig XBar/R grupp eller ej. Om H44 (första detalj) är satt kommer nästa detalj att bli den första i gruppen, dvs detta är ett undantag från överhoppandet. Obs: Om antal överhoppade är satt till x st kommer första detaljen i provgruppen att var detalj x + 1. Mätstyrning utförs Dvs. kompensationerna skickas till verktygsmaskinen antingen Efter varje provgrupp. Kompensationer för samtliga mätstyrda mått skickas. eller Efter provgrupp där gruppmedelvärde (XBar) är utanför angiven styrgräns. Kompensationer skickas bara för det/de mått som ligger utanför sin/sina styrgräns /styrgränser. Mätstyrning med M7005, en översikt 7 (12)

8 Anm: Att kompensationer finns tillgängliga för verktygsmaskinen att hämta markeras i databasen för sist mätta detalj med ett S i position 2 i märkningsfältet. När sedan verktygsmaskinen hämtat kompensationerna skrivs S:et över av ett C. Om något av XBar eller R för något mått ligger utanför styrgräns markeras det med ett E i provgruppens andra mått, position 2 i dess märknings fält. För mer information om databasen och vilka markeringar som görs se handboken M7005 filer, bibliotek, databasstruktur.. Figur 4. Val vid styrning på provgruppsmedelvärden Om Visa varnings msg då är markerat kommer meddelande i figur 5 upp på skärmen när spridningen R kommer utanför sin styrgräns. Figur 5. Varningsskylten för mått utanför sin styrgräns. Mätstyrning med M7005, en översikt 8 (12)

9 3.3 Mätstyrning på varje mått Kompensationer skickas efter varje accepterad mätning och deras storlek = (mätvärdet målvärdet) * angivet procenttal. Grupperna i databasen fylls på kontinuerligt och ny grupp startas direkt efter att föregående har blivit full. 3.4 Mätstyrning på rullande medelvärde Figur 6. Mätstyrning på rullande medelvärde Antag att vi valt att medelvärdet skall beräknas på de tre senaste mätningarna. Då kommer kompensationen att vara = angivet procenttal *( (Vn + Vn-1 + Vn-2)/3 målvärdet) där Vn är det mätvärde vi just accepterat. Kompensationerna skickas efter varje accepterat värde. OBS: Rullande medelvärdet nollas vid batchbyte. Grupperna i databasen fylls på kontinuerligt och ny grupp startas direkt efter att föregående har blivit full. 3.5 Övrigt OBS: Kompensationerna är alltid avvikelser från målvärdena.. OBS: Ett nolltelegram (alla korrektörer är lika med noll) skickas alltid då mätprogrammet blir aktivt Resultatflaggorna S9 XBar utanför styrgräns och S10 spridningen R utanför styrgräns. Resultatet kontrolleras efter att sista detaljen i gruppen mätts och registrerats. Flaggorna S9 och S10 sätts vid registrering (reg.ordern går låg) och är beroende av resultatet. De är giltiga fram till nästa registrering (reg. ordern går hög). Flaggorna nollställs alltid vid systemstart och batchbyte. Mätstyrning med M7005, en översikt 9 (12)

10 4 Programmera mått Efter det att strategi och mätstyrserver valts för mätprogrammet måste man gå igenom måtten ett och ett och ange om just det måttet skall användas till att styra bearbetningsmaskinen och hur. Figur 7. Definiera mått Mätstyrning Kompensation i % av avvikelsen från målvärdet: Här anger man i procent hur stor del av mätvärdet som skall skickas vidare som mätstyrvärde. Antag att vi som ovan angett 50 % och att vi har strategin att styra på varje mätning. Om måttet har en avvikelse från målvärdet (mätvärdet målvärdet) på , då kommer mätstyrvärdet att minskas till hälften dvs. bli Riktning: Här kan det framräknade mätstyrvärdets tecken antingen behållas (+) eller bytas (-). Om vi kryssat för så blir det värde som skickas till bearbetningsmaskinen i exemplet ovan. Om vi däremot satt + hade mätstyrvärdet blivit oförändrat Kompensera verktyg nr: Här anger man numret på det verktyg som framräknat mätstyrvärde skall styra. Axel: Genom att klicka på ner pilen visas en rullgardin med axelbeteckningar som man kan välja mellan. Mätstyrning med M7005, en översikt 10 (12)

11 5 Tipps och tri 5.1 Ingen mätstyrning om samtliga mått inom testgräns M7005 har en digital hjälpbit, H42 mätstyrning avstängd. Är den på, skickar inte M7005 några korrektörer till verktygsmaskinen och det oberoende av vilken mätsyrningsstrategi som är vald. Undantaget är Noll telegram (alla korrektörer = 0) som alltid sänds över ( Detta enär det finns gamla installationer som stannar om verktygsmaskinen inte får några korrektörer). Vidare har M7005 resultatflaggorna, S2, något mått över sin testgräns och S3, något mått under sin testgräns. S2 och S3 påverkas bara av de mått som har testgränstesten aktiverad Figur 8. Programmera mått. Om man nu sätter lämpliga testgränser för de mått som skall påverka S2 och S3 och lägger till raden H42 =!S2 &!S3 i mätprogrammets plc-program. Dvs mätstyrning är avstängd om samtliga mått som har testgränstesten aktiverad, är mindre än sin övre gräns och större än sin undre gräns. Det kan vara lämpligt att förtydliga instruktionen med en kommentar och då kan tillägget få följande utseende. // H42 Metstyrning avstängd om alla mott inom sina testgrenser H42 =!S2 &!S3 Mätstyrning med M7005, en översikt 11 (12)

12 6 Mätstyrservern Programmet som är länken mellan M7005 och verktygsmaskinen, kallas här för Mätstyrserven. Mätstyrservern är ett självständigt program och vad den gör beror på hur verktygsmaskinen vill ha mätstyrvärdena presenterade. Mätstyrserven har oftast ett fönster med information om när mätstyrvärden finns från M7005 och när verktygsmaskinen hämtade senas. Figur 8. Ett exempel på hur en mätstyrservers fönster kan se ut. Mätstyrning med M7005, en översikt 12 (12)

M7005 Användarhandbok

M7005 Användarhandbok Matematikföretaget jz www.m7005.metem.se /150423/150608/150622/SJn M7005 Användarhandbok M7005 Användahandbok 1 (86) Matematikföretaget jz (Sverker Johansson) är under inga omständigheter ansvarigt för

Läs mer

Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram

Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram 150607/150716/151005/SJn Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram samt Anpassning av M7005:s utseende Installation och anpassning av M7005 sida 1 (18) Innehåll 1 M7005:s hemsida är M7005.Metem.se...

Läs mer

M7005 filer, bibliotek, databasstruktur

M7005 filer, bibliotek, databasstruktur Matematikföretaget jz www.m7005.metem.se. 150411/150726/160419Sjn M7005 filer, bibliotek, databasstruktur Databas Mätsystemet M7005 filer, bibliotek, databasstruktur Sida 1 Matematikföretaget jz (Sverker

Läs mer

Mäta rakhet Scanning med M7005

Mäta rakhet Scanning med M7005 Matematikföretaget jz M7005.metem.se 141121/150411/150704/SJn Mäta rakhet Scanning med M7005 Mätgivare Detalj Mäta rakhet - Scanning 1 (12) Innehåll 1 Ett exempel... 3 2 Beskrivning... 6 2.1 Scanna in

Läs mer

M7005 Fischer/Weisser mätstyrningsserver M9003 ersatt med Simens S7-1200 Plc

M7005 Fischer/Weisser mätstyrningsserver M9003 ersatt med Simens S7-1200 Plc Matematikföretaget jz www.m7005.metem.se 160121/SJn M7005 Fischer/Weisser mätstyrningsserver M9003 ersatt med Simens S7-1200 Plc M7005, Fischer/Weisser mätstyrningsserver M9003 ersatt med Siemens S7-1200

Läs mer

Uppdatera Metem 3005 till M7005

Uppdatera Metem 3005 till M7005 140119/141124/150411/SJn Uppdatera Metem 3005 till M7005 M7005 är kompatibelt med M3005 vad beträffar, mätprogram, databas, plc-program och flertalet IO servrar mm Checklista för övergång från M3005 till

Läs mer

Uppdatera Metem 3005 till M7005

Uppdatera Metem 3005 till M7005 141124/150411//151005SJn Uppdatera Metem 3005 till M7005 M7005 är kompatibelt med M3005 vad beträffar, mätprogram, databas, plc-program och flertalet IO servrar mm Checklista för övergång från M3005 till

Läs mer

M7005 Rundhetsmätning

M7005 Rundhetsmätning Matematikföretaget jz www.m7005.metem.se 1500702/SJn M7005 Rundhetsmätning M7005 - Rudhetsmätning 1 (23) Innehåll 1 Allmänt... 3 1.1 Ring... 4 1.2 Axel... 4 2 Att komma i gång - En mätning... 5 3 Programmera

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC kan köras under Windows 98, NT, 2000, XP. Rekommenderat minimikrav på datorn är internminne 1GB, processor

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för plock kontroll på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för plock kontroll på PC. PKS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för plock kontroll på PC. PKS5000PC kan köras under XP och Windows 7. Windows XP eller Windows 7 (32 bit). Minimum hårdvarukrav är interminne

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för räknevägning på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för räknevägning på PC. RVS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för räknevägning på PC. RVS5000PC kan köras under Windows 98, NT, 2000, XP. Rekommenderat minimikrav på datorn är internminne 1GB, processor

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator.

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator. Navirad User Tool 3,7 Manual för GPS 1 Easy, GPS 2, GPS 4 samt Navirad Elite. Du kan ladda ner programmet från följande websida: Leta upp fliken Download och följ instruktionerna. http://www.tmobilteknik.com

Läs mer

Bruksanvisning. Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se. För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: 2006-05 - 01

Bruksanvisning. Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se. För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: 2006-05 - 01 Bruksanvisning För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se 2006-05 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE PC

INSTALLATIONSGUIDE PC INSTALLATIONSGUIDE PC TELE2 MOBILT INTERNET Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp på Internet. 2 SYSTEMKRAV För att kunna

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för receptvägning på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för receptvägning på PC. RDS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för receptvägning på PC. RDS5000PC kan köras under Windows XP eller Windows 7. Minimum hårdvarukrav är interminne på 2GB, processor 2GHz

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 1 Innehållsförteckning Sidan Kalibrera Foxguard Alkolås A1...2 Kalibrera Foxguard Alkolås A2 & A3....5 Installera och konfigurera USB-converter 8 Installera

Läs mer

Detta sätt lämpar sig bra om man bara kort vill kommentera den inlämnade uppgifter som helhet. Gör så här:

Detta sätt lämpar sig bra om man bara kort vill kommentera den inlämnade uppgifter som helhet. Gör så här: FRONTER-LATHUND TRE OLIKA SÄTT ATT KOMMENTERA INLÄMNINGSUPPGIFTER PÅ Det finns tre olika möjligheter för att kommentera inlämningsuppgifter i Fronter Skriva i Fronters kommentarruta, kommentera direkt

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar

Lathund för att hantera kongresshandlingar Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator MAC Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder en

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Dator PC och Mac

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Dator PC och Mac Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator PC och Mac Inför och under kongressen 2015 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder

Läs mer

Visteon webbportal - Instruktioner

Visteon webbportal - Instruktioner Instruktionerna på följande sidor sammanfattas nedan: Inloggning Första lösenordsändring Användning av funktionen Formulär för begäran om direktreparation för att slutföra och skicka ett formulär för begäran

Läs mer

Kom igång med Skype (PC)

Kom igång med Skype (PC) Kom igång med Skype (PC) 1. För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer du till sidan där du kan ladda ner Skype

Läs mer

Installera USB-adapter

Installera USB-adapter Installera USB-adapter i Windows 7 Har du Windows XP, hitta installationsanvisningar på www.intab.se under kundsupport, vanliga frågor. OBS! Innan du påbörjar installationen sätt i din USB-kabel i datorn.

Läs mer

KARMATIC PROFILER 2000 Manual

KARMATIC PROFILER 2000 Manual KARMATIC PROFILER 2000 Manual Beskrivning Karmatic 2000.2 Instrument för rundhetsmätning av kommutator och släpringar. Mätnoggrannhet / repeterbarhet : 1,5 m förutom yttre störningar t.ex. vibrationer.

Läs mer

Termometer.se Quick-Start Manual TempKnappen

Termometer.se Quick-Start Manual TempKnappen Quick-Start Manual TempKnappen TempKnappen är ett välbeprövat system för att ta in temperaturmätdata och möjliggöra senare analys av dessa. IP-68 klassning gör TempKnappen okänslig mot fukt och väta. (ver.

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Windows dator M7005. I Q r r _I e e _Q s g g s e I1 - Q1 - e r I40 H Q40 r v r v e e e r g r H1 - H48. S reg S1 - S16

Windows dator M7005. I Q r r _I e e _Q s g g s e I1 - Q1 - e r I40 H Q40 r v r v e e e r g r H1 - H48. S reg S1 - S16 Matematikföretaget jz www.m7005.metem.se 140919/150411/150513/SJn Windows dator M7005 I Q r r _I e e _Q s g g s e I1 - Q1 - e r I40 H Q40 r v r v e e e r g r H1 - H48 S reg S1 - S16 T reg T1 - T80 Akt

Läs mer

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 9234594 Upplaga 2 Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter

Läs mer

Användarhandledning för koppling av dokument

Användarhandledning för koppling av dokument nvändarhandledning Modul: lla vser: Koppla dokument i 3L 2006 1[11] nvändarhandledning för koppling av dokument Olika typer av dokument kan kopplas till poster i en 3L-databas. Exempelvis kan en eller

Läs mer

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår hemsida

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Konfigurering och driftsättning

Konfigurering och driftsättning 1 (40) Ladok Nouveau Ändringshistorik Av Kommentar Granskare/Godk ännare 2010-03-15 sbm Utkast 2010-04-27 sbm Uppdaterat inför majleveransen 2010-06-10 2010-09-02 sbm sbm Visual C++ Runtime kräver Windows

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

AVCAD 4.0 för Windows

AVCAD 4.0 för Windows BILAGA A Installation och konfigurering av SQL-server. Applikationen kan antingen köras mot MS SQL-server eller MS Access. Koppling mot MS-ACCESS databas. MS Access installeras och konfigureras automatiskt

Läs mer

Skärminspelningsprogram Screencast-o-matic (med stimulated recall)

Skärminspelningsprogram Screencast-o-matic (med stimulated recall) Skärminspelningsprogram Screencast-o-matic (med stimulated recall) Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@humlab.lu.se 1 Skärminspelningsprogram Det finns fler skärminspelningsprogram

Läs mer

Arbeta med bilder. Lathund kring hur du fixar till bilder från digitalkamera eller Internet så att de går att använda i ett kommunikationsprogram.

Arbeta med bilder. Lathund kring hur du fixar till bilder från digitalkamera eller Internet så att de går att använda i ett kommunikationsprogram. Arbeta med bilder Lathund kring hur du fixar till bilder från digitalkamera eller Internet så att de går att använda i ett kommunikationsprogram. Habilitering & Hjälpmedel Installera PhotoFiltre Att installera

Läs mer

EasyCall MANUAL SVENSK MANUAL

EasyCall MANUAL SVENSK MANUAL EasyCall MANUAL SVENSK MANUAL INTAB Interface-Teknik AB Januari 1999 INNEHÅLL 1 INLEDNING...1 1.1 HÄMTA MÄTDATA AUTOMATISKT....1 1.2 SAMMANFOGA DATA...1 1.3 UTVÄRDERA DATA...1 2 FÖRUTSÄTTNINGAR...2 2.1

Läs mer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer 2 1. Installation 2.2 1.1 Förberedelser För att installera applikationen scanner.s32 i streckodsläsaren Opticon OPL9728,

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL

INSTALLATIONS MANUAL INSTALLATIONS MANUAL www.caddirekt.se 2013-03-01 1 Innehåll CADdirekt VVS Installation... 3 CADdirekt VVS Registrering... 5 CADdirekt VVS Reparera installation... 7 CADdirekt VVS Flytta licens... 7 CADdirekt

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar

Lathund för att hantera kongresshandlingar Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator PC Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder en dator/pc

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

MegTax CardCenterPro

MegTax CardCenterPro 09-09-25 n 1 1 (7) MegTax CardCenterPro 1. Installation... 2 2. Hantering... 3 2.1. Tömning... 3 2.2. Fliken Kortrutiner... 4 2.3. Visa logg & Visa ej tömda... 5 2.4. Fliken Fakturafil... 5 2.5. Fliken

Läs mer

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO Ingående delar I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem Väska för att transportera IDEA-SOLO Handkontroll, ett alternativ för zoomning istället för tangentbord, eller då kameran används

Läs mer

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-07-16 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-07-16 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Ert datum 2004-07-16 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Telefon 0243-445000 Telefax 0243-445497 www.banverket.se Instruktion Handdatorn Besiktningen

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsinstruktioner Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alla rättigheter förbehållna. Andra företagsnamn och produkter är varumärken eller

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Köra programportalen med Windows 8

Köra programportalen med Windows 8 1 (8) Köra programportalen med Windows 8 Landstinget i Uppsala län 2 (8) Innehåll 1 Versioner...2 2 Bilagor...2 3 Syfte...3 4 Förutsättningar...3 5 Tillvägagångsätt...4 Bilaga...7 1 Versioner 0.1 Dokument

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

FaceMouse Artikelnummer:

FaceMouse Artikelnummer: FaceMouse Artikelnummer: 12010 1 Claro FaceMouse Välkommen till Claro FaceMouse. Claro FaceMouse är ett kraftfullt sätt att styra datorn med dina ansiktsuttryck och huvudets rörelser. INSTALLATION AV MEDFÖLJANDE

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild.

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild. Bilder (11) Det går att lägga en eller flera bilder till varje föremålspost. Det enklaste är att lägga in en bild, från den registrerade föremålsposten. Det går också att lägga in ett större antal bilder

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Nashuatec GelSprinter GX7000. Snabbguide

Nashuatec GelSprinter GX7000. Snabbguide Nashuatec GelSprinter GX7000 Snabbguide Snabbguide till GX7000 Installation av GX7000 Mycket viktigt att skrivaren inte startas innan patronerna har installerats. 1. Ta bort skyddsplast och liknande från

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Lärarhandledning. Felix börjar skolan

Lärarhandledning. Felix börjar skolan Lärarhandledning för Felix börjar skolan Felixonline är en digital anpassning av barnboksserien Felix börjar skolan utgiven av Bonnier utbildning. Syftet med läromedlet är i första hand att skapa läsupplevelse

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

ROVBASE. Manual Registrera observation. Version 1.5 2016-01-08

ROVBASE. Manual Registrera observation. Version 1.5 2016-01-08 ROVBASE Manual Registrera observation Version 1.5 2016-01-08 Innehåll Förord 3 Logga in 4 Steg 1: Starta registrering av en rovdjursobservation 5 Steg 2: Fyll i uppgifter på alla flikar 6 Antal djur och

Läs mer

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland LANDSTINGET VÄSTMANLAND Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland Sida 0 av 23 Innehållsförteckning: 1. Hårdvara... 2 1.1 Operativsystem:...

Läs mer

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman installeras från det fönster, som automatiskt kommer upp, när CD-skivan sätts i datorn: Klicka till höger om INSTALLATION på flaggan för den version, som

Läs mer

ecampus min väg till KNX

ecampus min väg till KNX ecampus min väg till KNX Välkommen! Här följer en guide till hur man på egen hand med en dator och Internetåtkomst kan lära sig grunderna för KNX och hur verktyget ETS fungerar Lycka till! Side nr. 1 Innehåll

Läs mer

Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0

Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0 Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0 Kundservice LAN: 090-20 80 850 (vardagar 8-18) Felanmälan LAN: 090-20 80 850 (vardagar 8-20, lö & sö 10-16) www.bostream.com Innehålls förteckning

Läs mer

Användardokumentation för Rullande Resultatskärmar i lokalt nätverk

Användardokumentation för Rullande Resultatskärmar i lokalt nätverk Användardokumentation för Rullande Resultatskärmar i lokalt nätverk Cup- och Matchplaneringssystem för PC Efkon AB 2008-2014 Innehållsförteckning: 1 INLEDNING... 1 2 FÖRBEREDELSE OCH PLANERING AV NÄTVERKET...

Läs mer

Backup och återställning

Backup och återställning Backup och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

Guide för AirPrint. Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Version A SWE

Guide för AirPrint. Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Version A SWE Guide för AirPrint Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Version A SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående utseende på en anmärkning används i den här

Läs mer

Trust 56K USB Modem TRUST 56K USB MODEM. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0

Trust 56K USB Modem TRUST 56K USB MODEM. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0 TRUT 56K UB MODEM Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust 56K UB Modem. Det krävs en viss erfarenhet av datorer för att kunna installera

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version B SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

LC Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps

LC Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps LC500070 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Inledning Tack för att du har valt Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Med det här PC-kortet kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. PCkortet uppfyller

Läs mer

ICAP Karl Johansgatan 42 www.icap.nu. Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1

ICAP Karl Johansgatan 42 www.icap.nu. Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1 Snabbguide Duxbury Braille Translator Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1 Innehåll Installation... 3 Installera SWIFT mall för Word... 7 Anpassa DBT... 8 Registrera

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO För att registrera en ansökan eller offert går du in i EKO via Medarbetarportalen Verktyg. Logga in med ditt x-användarid samt ditt systemlösenord, obs använd gemener (små bokstäver) när du anger ditt

Läs mer

Installations- och startguide. För DataPage+ 2013

Installations- och startguide. För DataPage+ 2013 För DataPage+ 2013 Senast uppdaterad: 25 juli, 2013 Innehållsförteckning Installera komponenter som krävs... 1 Översikt... 1 Steg 1: Kör Setup.exe och starta guiden... 1 Steg 2: Godkänn licensavtalen...

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Så här startar du P-touch Editor

Så här startar du P-touch Editor Så här startar du P-touch Editor Version 0 SWE Introduktion Viktig kommentar Innehållet i det här dokumentet och produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Brother förbehåller sig

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

Optoisolerat USB Utgångskort

Optoisolerat USB Utgångskort Optoisolerat USB Utgångskort [USB-4X-BOB] Optiskt isolerat USB utgångskort för att enkelt koppla datorn till din CNC-styrning Anslutning USB. Styr upp till 4st axlar Utgångar: 16st + 1st PWM utgång Ingångar:

Läs mer

Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret

Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Användarmanual Upphandlingsverktyget OPIC tendsign ANBUDSGIVARE

Användarmanual Upphandlingsverktyget OPIC tendsign ANBUDSGIVARE Användarmanual Upphandlingsverktyget OPIC tendsign ANBUDSGIVARE OPIC tendsign anbudsgivarkonto Via anbudsgivarkontot så genomförs hela anbudsprocessen, från att titta på förfrågningsunderlag, skicka anbud,

Läs mer

1.2. Första starten av programmet Kontrollera att följande åtgärder är utförda innan anslutning till undercentral görs.

1.2. Första starten av programmet Kontrollera att följande åtgärder är utförda innan anslutning till undercentral görs. 2005-07-07 Ver.2006-03-01 Cetetherm IQHeat Användarmanual IQ rm Report IQHeat 100 IQ Report 100 Användarmanual Användarmanual... 1 1. Cetetherm IQ Report 100... 1 1.1. Vad är Cetetherm IQ Report 100...

Läs mer

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning SHARP TWAIN AR/DM Bruksanvisning Copyright 2001 av Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, adaptering eller översättning utan tidigare erhållen skriftlig tillåtelse är förbjuden,

Läs mer