Pensionsavsättning Lön Jourkompensation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pensionsavsättning Lön Jourkompensation"

Transkript

1 Nr 10/01 Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar Pensionsavsättning Lön Jourkompensation Synpunkter på kompletterande tjänstepensionslösningar med användande av jourkompensation eller genom löneavstående (löneväxling) Intresse har tidigare visats från några arbetsgivare att finna kompletterande tjänstepensionslösningar där läkarna genom löneavstående (löneväxling) eller användande av jourkompensation kan få förbättrad pension. Med tjänstepension menas i denna handling pensionslösning som arbetsgivaren tillhandahåller utöver den avtalade pensionen PFA. Tjänstepension finansieras genom bruttolöneavdrag eller genom avstående från jourkompensation. Till skillnad från privat pensionsförsäkring har individen inte avdragsrätt för den inbetalda premien vid deklarationen. Utfallande pension blir föremål för beskattning på vanligt sätt. Viss tvekan har rått om pensionsavtalet PFA medger sådana lösningar. I årets avtal öppnas nu formellt denna möjlighet. I BOL punkt 6 A skrivs in att arbetsgivaren och lokal arbetstagarorganisation får träffa överenskommelse om att kompensation

2 2 för bundenhet och arbetad tid under jour och beredskap även kan utges i form av avsättning till pensionsförmån. Då sådan överenskommelse träffats kan arbetsgivaren och enskild läkare överenskomma om pensionsavsättning. Innebörden är att först måste de lokala parterna komma överens om att möjligheten ska finnas. Att parterna valt denna väg beror på att det finns ett antal frågor som bör lösas i lokala förhandlingar innan individerna väljer denna lösning. Det är därför lämpligt att de lokala parterna söker komma överens om hur modellen ska se ut innan den erbjuds de enskilda läkarna. Detta kan troligen ske tidigast under hösten 2001 efter, eller möjligen i samband med, årets löneöversyn. Sannolikt kommer också formellt möjligheten att växla lön mot pensionsförmån att öppnas i de nu pågående förhandlingarna om ändringar i pensionsavtalet PFA. De centrala parterna är överens om att under 2001 gemensamt göra en konsekvensanalys av att växla lön mot pension. Rent generellt kan sägas att tjänstepensionslösning är av intresse för de läkare som vill bygga upp möjlighet att gå tidigare i pension eller få större pension. Lösningarna kan, lite beroende på konstruktion, ses kom komplement till eller ersättning för privata pensionsförsäkringar. Det är fullt möjligt att ha privata pensionsförsäkringar upp till avdragstaket samtidigt med tjänstepension. Effekten blir då att individen har: allmänna pensionssystemet, avtalspensionen (PFA), tjänstepension (betald med löneavstående eller jourkompensation) och privat pensionsförsäkring. Valet att avsätta pengar till de två sistnämnda pensionslösningarna måste individen göra själv. Alternativ till sådana lösningar kan vara att bygga upp den ekonomiska tryggheten på annat sätt genom t ex fast egendom eller annat sparande. Ett par landsting har under hösten 2000 fört diskussioner med läkarföreningarna om lämpliga modeller. Förhandlingsavdelningen har därvid kopplats in. Avdelningen har därvid också fört en diskussion med försäkringsbolaget KPA om några praktiska frågor i sammanhanget och fått nedanstående synpunkter, vilka bör beaktas då lokalföreningarna förhandlar om lämplig modell. Gammal jourkomp. går inte att använda för pensionsändamål eftersom pengarna varit tillgängliga för lyftning och därmed belastas av såväl skatt, sociala

3 3 avgifter som särskild löneskatt (premieskatten) om de förs över till pensionssparande. Denna jourkomp. måste därför tas ut som ekonomisk ersättning eller ledig tid. Jourkomp som successivt tjänas in framöver och löneavståenden (löneväxling) kan däremot användas för premie till tjänstepension. För bolag (t ex sjukvårdsbolagen i Stockholm och Skåne) gäller att max. 35 % av lönen är avdragsgill för pensionsändamål. Denna begränsning finns inte för landsting eftersom dessa inte har avdragsmöjlighet. Avsättning till tjänstepension kan ske parallellt med att individen har egna privata pensionsförsäkringar. Pengarna som avsätts till tjänstepensionen kan användas till såväl eget pensionssparande som till efterlevandepension. Eget pensionssparande kan vara såväl att höja sin pension som att tidigarelägga pensionen. Tidigaste tidpunkt att ta ut pensionen är enligt lag från 55 års ålder. Rekommendationen är dock att man i normalfallet siktar på 61 års ålder dvs den tidigaste pensionsåldern enligt PFA. Då finns möjlighet att kombinera förtida uttag av avtalspensionen med tjänstepensionen eller privata pensionsförsäkringar. Det behövs någon form av grundavtal i kollektivavtalsform som möjliggör systemet. Därefter träffas individuella avtal för de som är intresserade. Dessa kan då få råd och hjälp från läkarföreningen och läkarförbundet. Modellen med löneavstående är bara intressant om läkaren även efter avståendet ligger över 8,06 basbelopp i lön dvs ca kr/mån. I annat fall påverkas pensionen från det allmänna systemet negativt. Detta betyder att systemet i princip är intressant från ST och uppåt. Eftersom lön belastas med 34,62 % sociala avgifter och en avsättning till tjänstepension belastas med en särskild löneskatt på 24,26 % ska beloppet som avstås höjas med faktorn 1,08 för att kostnadsneutralitet ska uppstå för arbetsgivaren. Den lön som rapporteras som pensionsgrundande till KPA (eller annan administratör som arbetsgivaren har) ska vara lönen före löneavståendet. I fallet att jourkompensation används till pensionsavsättning så ska ändå dessa pengar inräknas i det rapporterade pensionsunderlaget. Om lönen efter löneavståendet eller utan jourkompensationen rapporteras som pensionsmedförande lön så kan den kompletterande pensionen (förmånsbestämd till 62,5 % av slutlönen

4 4 gånger tidsfaktorn) komma att påverkas och då minskas arbetsgivarens åtagande (kostnader) för denna. Individen kan då göra en förlust på modellen eftersom den kompletterande pensionen på löneavståendet kan vara mer värd än tjänstepensionen. Det är således viktigt och dessutom kostnadsneutralt att arbetsgivaren rapporterar in lönen före löneavståendet/jourkompen som underlag för PFA-pensionen. Störst effekt har detta om individen befinner sig i beräkningsperioden (de nio sista åren), men den som byter arbetsgivare kan ju i princip ha sin beräkningsperiod var som helst åldersmässigt. Om arbetsgivaren vill att lönen efter löneavståendet eller utan jourkompensationen ska redovisas som pensionsgrundande så minskar arbetsgivarens kostnad för den kompletterande pensionen genom att årsmedelpoängen sjunker. I så fall måste beloppet till tjänstepensionen ökas mycket mer än de ovan angivna ca 8 %. KPA kan vara behjälplig att räkna på effekterna men anser att detta är en dålig modell som man avråder från. Det finns ingen anledning att konstruera helt nytt pensionssystem för att hantera tjänstepensioner. Normalt bör dessa vara ett komplement till PFA. Det kan också vara en fördel om avsättningen till tjänstepensionen kombineras med avsättningarna till PFA så att dessa avsättningar görs större än avtalets 3,5 procent under taket och 1,1 procent över. Sannolikt blir individens kostnader lägre i en sådan lösning än om helt ny pensionsförsäkring ska öppnas. Finns dock inga krav på att tjänstepensionslösning måste kombineras med PFA-pengarna. Tjänstepensionslösning är främst intressant om individen vill göra större pensionsavsättningar än vad som medges vid privat pensionsförsäkring. Dessa har ju ett avdragstak på 5 % av inkomsten dock högst ett basbelopp. Man kan göra maximala avsättningar till privat pensionsförsäkring och sedan bygga vidare med tjänstepension. En pluseffekt är också den ovan nämnda skillnaden mellan sociala avgifter och den särskilda löneskatten, vilket bör höja beloppet med drygt 8 %. En negativ effekt av löneavstående är att alla lönerelaterade ersättningar beräknas på den nya lönen och därmed blir lägre. Samma effekt som för de s k personaldatorerna uppkommer. Dessa effekter bör individen uppmärksammas på.

5 5 Förhandlingsavdelningen står självfallet till tjänst med råd och synpunkter när det gäller lokalföreningarnas förhandlingar om lämpliga modeller för tjänstepensionslösningar. Vid behov kan vi också biträda i de direkta förhandlingarna om önskemål om detta finns.

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA 1 (18) Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2009, 188 Dnr: 1032/09-902 Nr: BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA Sammanfattning Beslutsordning Beslutanderätt i specifika pensionsfrågor regleras

Läs mer

2014 Ossian Wennström. Föräldraledighet och den framtida pensionen. - En vägledning genom lag och avtal

2014 Ossian Wennström. Föräldraledighet och den framtida pensionen. - En vägledning genom lag och avtal 2014 Ossian Wennström Föräldraledighet och den framtida pensionen - En vägledning genom lag och avtal Föräldraledighet och den framtida pensionen - En vägledning genom lag och avtal Ossian Wennström Ossian

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser

Läs mer

Ökad jämställdhet men fortfarande sämre pension för kvinnor

Ökad jämställdhet men fortfarande sämre pension för kvinnor De nya avtals- och tjänstepensionerna: Ökad jämställdhet men fortfarande sämre pension för kvinnor LENA GRANQVIST ANN-CHARLOTTE STÅHLBERG FÖRFATTARNAS FÖRORD Under arbetet med denna skrift har vi fått

Läs mer

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION Förstå och planera din pension Förstå och planera din pension Pensionen kan kännas svår att förstå, men den är viktig att sätta sig in i eftersom det är den du ska leva av

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

Fällor och fallgropar i pensionsdjungeln Maj 2008

Fällor och fallgropar i pensionsdjungeln Maj 2008 Fällor och fallgropar i pensionsdjungeln Maj 2008 Harald Mårtensson Gunnar Wetterberg Omslag: Michael Jäderlind är personalvetare och utbildad vid Stockholms universitet. Han har tidigare varit anställd

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 110, Dokumentägare: Personaldirektör Ersätter dokument: Pensionspolicy KF 207/2010 Dokumentnamn: Pensionspolicy

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

03'9 11 26Z6 I 23)5. NoriscorrnkOMOVO Koncernstab HR. bkib. _okalt avtal OM löneväxling tdpenslonsavsättning. Parrim' Region Skåne å ena sidan.

03'9 11 26Z6 I 23)5. NoriscorrnkOMOVO Koncernstab HR. bkib. _okalt avtal OM löneväxling tdpenslonsavsättning. Parrim' Region Skåne å ena sidan. NoriscorrnkOMOVO Koncernstab HR Lina Månsdotter Förhandlare PROTOKOLL 040-675 30 37 lina.mansdotter skane.se Datum 2015-02-13 26Z6 I 23)5 03'9 11 bkib _okalt avtal OM löneväxling tdpenslonsavsättning Parrim'

Läs mer

Promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen

Promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande Stockholm 2014-05-06 Promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015; Dnr. Fi2014/1430 Svensk Försäkring har beretts tillfälle att yttra sig

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

Grundskydd Företagare

Grundskydd Företagare Kortfakta Genom erbjuds både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5

Läs mer

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet.

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet. Populärordlista 1 2 Administrationsavgift Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapital och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den

Läs mer

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar Personalenheten Webb: www.ange.se Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhets Antaget av kommunstyrelsen 15 april 2014 Postadress Besöksadress

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR EN BILAGA FRÅN PTK 2015 23 300 FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR ÄR 35 400 FÅR STINA UT NÄR HON BLIR ÄR LYFTET S Så kan du höja din pension med 12 000 i månaden DIN TJÄNSTE DIN TJÄNSTE är producerad av OTW Communication

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Våga satsa. Smaforetag. Så påverkas du av regeringens nya skattepolitik. Varning för pensionsförsäkring. du har aktiebolag

Våga satsa. Smaforetag. Så påverkas du av regeringens nya skattepolitik. Varning för pensionsförsäkring. du har aktiebolag Omslag_SF2_Klart1 07-05-08 09.35 Sida 1 Smaforetag Smarta råd för dig och ditt företag Smarta råd för dig och ditt företag Nr 2 2007 Pris: 59:- Så påverkas du av regeringens nya skattepolitik Varning för

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Om man nu har rätt till allmän pension och en tjänstepension, finns det överhuvudtaget någon anledning att spara på egen hand?

Om man nu har rätt till allmän pension och en tjänstepension, finns det överhuvudtaget någon anledning att spara på egen hand? 1 Om man nu har rätt till allmän pension och en tjänstepension, finns det överhuvudtaget någon anledning att spara på egen hand? 2 Ja, det kan finnas olika anledningar till att man behöver fylla på med

Läs mer

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker Institutet för privatekonomi (1) Rapport ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Januari

Läs mer