Uttag av pension på deltid kan göras tidigast från 61 års ålder.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uttag av pension på deltid kan göras tidigast från 61 års ålder."

Transkript

1 Sida 1/5 Policy för pension 1. Inledning Pensionsvillkor för kommunens anställda regleras av kollektivavtalet Kollektiv Avtalad Pension KAP-KL. Pensionsvillkor för förtroendevalda regleras i kommunens bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda PBF. I pensionspolicyn återges kommunens lokala beslut och tillämpningar inom pensionsområdet. 2. Pension till anställda samt åtgärder vid omställning För att möjliggöra för medarbetare att successivt minska sin arbetstid finns alternativen dels med uttag av pension på deltid och dels särskild anställning. 2.1 Uttag av pension på deltid Kungsbacka kommun ska i möjligaste mån låta medarbetare ta ut del av pension och möjliggöra fortsatt arbete på deltid. Uttag av pension på deltid kan göras tidigast från 61 års ålder. Då medarbetare önskar minska sin sysselsättningsgrad så kan möjligheten till uttag av pension på deltid undersökas. Beslut fattas av respektive förvaltning. 2.2 Särskild anställning Möjligheten till särskild anställning är ett försök som pågår till och med år 2012 och skall utvärderas. Särskild anställning kan erbjudas av arbetsgivaren när behov finns inom verksamheten för att medarbetare skall kunna välja att arbeta kvar. Villkoren för den särskilda anställningen gäller fram till dess den anställde fyller 65 år eller annat överenskommes. Syftet är att uppnå en mjukare generationsväxling och samtidigt kunna bibehålla den kompetens som den äldre arbetskraften har. För att få särskild anställning ska medarbetaren ha fyllt 61 år. 2.3 Särskild pension Anställd kan av arbetsgivaren erbjudas särskild pension.

2 Villkor Medarbetarens anställning ska kunna dras in eller användas till omplacering av arbetstagare, som är övertalig. Även ej efterfrågad kompetens kan vara ett kriterium för att få särskild pension. Medarbetare som uppfyller dessa villkor kan erbjudas särskild pension under förutsättning att han/ hon har fyllt 62 år, är tillsvidareanställd och har en anställningstid på minst 180 månader och omfattas av pensionsavtalet KAP KL. Sida 2/5 Förmånsnivå Särskild pension utges med 80 % av vid avgångstillfället aktuella avlöningsförmåner. Till avlöningsförmånerna räknas den fasta kontanta lönen liksom tillägg som OB, jour och beredskap. Andra kontanta ersättningar som t.ex. övertidsersättning skall inte räknas med i underlaget. Särskild pension utges tidigast från den månad medarbetaren fyller 62 år och längst till den månad medarbetaren fyller 65 år. Arbetsgivaren kan inte påtvinga en anställd särskild pension. En anställd kan inte kräva att få särskild pension. Samordning Särskild pension skall minskas med 73,5 % av samtliga förvärvsinkomster. Minskningen görs endast på inkomster som överstiger ett prisbasbelopp. Detta samordningsfria belopp gäller alla slag av förvärvsinkomster. Ansökan Ansökan om särskild pension görs vid två tillfällen per år. I mars för beslut som ska gälla from 1 juli och i oktober för beslut som ska gälla 1 januari påföljande år. Beslut Beslut om särskild pension fattas av kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott, efter ansökan av medarbetaren och efter yttrande av respektive förvaltning. 2.4 Löneväxling till pension Löneväxling innebär att medarbetare avstår från en del av lönen och istället använder pengarna till att betala en pensionspremie.

3 Väljer medarbetaren pensionspremie istället för kontant lön så lägger arbetsgivaren till mellanskillnaden mellan sociala avgifter och särskild löneskatt. Medarbetaren kan komplettera med en premiebefrielseförsäkring så att medarbetarens pensionspremie betalas även vid långvarig sjukdom. Premien belastar bruttolöneavdraget och bekostas således av den anställde själv. Sida 3/5 I försäkringen ingår ett återbetalningsskydd vilket innebär att medarbetarens sparade pensionspengar tillfäller make/sambo i första hand och barn i andra hand om medarbetaren avlider under den tid han/hon sparar. Vid löneväxling räknas tjänstepensionen på inkomsten före löneväxlingen. Det är valfritt för medarbetaren att välja vilket försäkringsbolag och försäkringsform traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring. 2.5 Värdesäkring av livränta Medarbetare som inte var anställda i kommun eller landsting över årsskiftet 1997/ 1998 men som varit anställd sammanhängande under minst ett år och har minst 3 års pensionsgrundande tid har rätt till livränta. Detta gäller anställningar till och med Livräntan värdesäkras om medarbetaren dessutom arbetat minst 3 år från Sammanhängande på PFA eller KAP-KL avtalen. 3. Pension till förtroendevalda 3.1 Förtroendevalda på hel- och deltid Kommunfullmäktige har beslutat om bestämmelser om pension och avgångsersättning till förtroendevalda (PBF) att gälla från den 1 januari Bestämmelserna omfattar förtroendevalda på heltid samt förtroendevalda som i ett eller flera förtroendeuppdrag har en uppdragstid på minst 40 procent av heltid. 3.2 Övriga förtroendevalda, fritidspolitiker Ersättning för förlorad tjäntstepensionsförmån från den 1 januari 2008 Fritidspolitiker, som kan styrka förlorad tjänstepensionsförmån, erhåller från och med den 1 januari 2008 ersättning för förlorad tjänstepension. Ersättningen motsvarar 4,25 procent av utbetalda årsarvoden samt sammanträdes- och förrättningsarvoden och höjs till 4,5 procent från och med 2010.

4 Ersättning för förlorad tjäntstepensionsförmån före den 1 januari 2008 Fritidspolitiker som kan styrka förlorad tjänstepensionsförmån före rubricerad tidpunkt har rätt till ersättning för faktisk förlust under förutsättning att beloppet kan styrkas på ett för kommunen godtagbart sätt. Sida 4/5 4. Information till anställda och förtroendevalda Nyanställda Nyanställda som anställs för en tid av minst 6 månader deltar i central introduktion och får då en skriftlig information om tjänstepensioner samt information om vart det kan vända sig för att få mer information. Kommunens anställda som ska välja försäkringsbolag för den avgiftsbestämda ålderspensionen, erhåller information och valblankett av Pensionsvalet AB eller annan valcentral. Under anställningen/uppdraget Information om den avgiftsbestämda ålderspensionen får respektive anställd från det försäkringsbolag som valts. Informationen skickas till arbetstagaren årligen. Kommunen bjuder årligen in till information om tjänstepensioner. Anställda och förtroendevalda kan vända sig till sin pensionshandläggare för att få svar på frågor om pensioner och försäkringar. Det år medarbetaren fyller 60 år skickas information till medarbetaren med uppgift om olika möjligheter att ta ut pensionen m.m. 5. Uppdatering Pensionspolicyn ska ses över vart tredje år och uppdateras om det finns behov av det. Pensionspolicyn ska också revideras om det skett förändringar i lagar och avtal inom pensionsområdet. 6. Beslutsordning Kommunfullmäktige är pensionsmyndighet när det gäller anställdas och förtroendevaldas pensionsvillkor. Kommunfullmäktige beslutar om pensionspolicy. Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott beslutar om särskild pension enligt överenskommelse.

5 Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott beslutar om särskild anställning enligt överenskommelse. Sida 5/5 Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott tolkar pensionsbestämmelserna för förtroendevalda. Respektive förvaltning beslutar om arbetstagare kan beviljas uttag av pension på deltid och ges en deltidsanställning på den del av anställningen som återstår. Pensionshandläggare beslutar om normala och löpande ärenden. Beslutad av: Kommunfullmäktige i protokoll KF 37/08 Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning Kontakt: Kungsbacka direkt ,

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2008-05-21. Kristianstad kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2008-05-21. Kristianstad kommun Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2008-05-21 Kristianstad kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 MÖJLIGHET TILL

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 Pensionspolicy Antagen av regionfullmäktige 2008-05-30 Justering under rubriken Löneväxling av regionstyrelsen 2008-07-03 Redaktionell uppdatering gjord 2012-04-02 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21 Orsa Kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda

Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda Titel: Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda 1 (10) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2007-12-18, 141 KS 2009-12-16, 111 Uppdateras: 2013 Riktlinjer

Läs mer

Beslut om särskild avtalspension och pensionsförstärkning fattas av kommunstyrelsens personalutskott.

Beslut om särskild avtalspension och pensionsförstärkning fattas av kommunstyrelsens personalutskott. 1 Sammanfattning 1.1 Beslutsordning Kommunfullmäktige beslutar om pensionspolicyn, kommunstyrelsen är pensionsmyndighet. Beslut om särskild avtalspension och pensionsförstärkning fattas av kommunstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda

Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda 1 (10) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2015-02-25, 6 Uppdateras: 2019 Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2.

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12. Tjörns kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12. Tjörns kommun Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 Tjörns kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA... 5 SÄRSKILD AVTALSPENSION

Läs mer

Pensionspolicy. för. Ängelholms kommun

Pensionspolicy. för. Ängelholms kommun Ängelholms kommun Pensionspolicy för Ängelholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-08-24, 123 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...5 UPPDATERING...5 BESLUTSORDNING...5 PENSION TILL

Läs mer

Policy och riktlinjer för pensionshantering i

Policy och riktlinjer för pensionshantering i FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.30 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-23, 15 Policy och riktlinjer för pensionshantering i Vingåkers Kommun I samarbete med INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT...

Läs mer

Pensionspolicy. För Motala kommun perioden 2015-2018

Pensionspolicy. För Motala kommun perioden 2015-2018 Pensionspolicy För Motala kommun perioden 2015-2018 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS 0181 Datum: 2014-08-25 Paragraf: 88 Reviderande instans: PN Datum: Gäller från: 2015-01-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Svedala Kommuns 1:10 Författningssamling 1(13)

Svedala Kommuns 1:10 Författningssamling 1(13) Författningssamling 1(13) Pensionspolicy för kommunens anställställda och förtroendevalda antagen av kommunfullmäktige 2012-05-14, 104 Gäller från 2012-07-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 2

Läs mer

PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37

PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37 PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Allmänt... 3 3. Uppdatering... 4 4. Beslutsordning... 4 5. Pension till anställda...

Läs mer

PENSIONSPOLICY 0:24. Sammanfattning 1 (11)

PENSIONSPOLICY 0:24. Sammanfattning 1 (11) 1 (11) PENSIONSPOLICY Sammanfattning Pension till anställda Särskild avtalspension på heltid eller deltid kan i enlighet med fastställda riktlinjer beviljas efter individuell prövning. Samtliga tillsvidareanställda

Läs mer

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun Pensionstillämpning Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun hanterar pensionsfrågor för medarbetare och förtroendevalda. De pensionsavtal som

Läs mer

Pensionspolicy 1/13. Styrdokument, policy HR- och löner 2014-09-29 Karin Kraftman 08-590 971 08. Karin.kraftman@upplandsvasby.se.

Pensionspolicy 1/13. Styrdokument, policy HR- och löner 2014-09-29 Karin Kraftman 08-590 971 08. Karin.kraftman@upplandsvasby.se. 1/13 Styrdokument, policy HR- och löner 2014-09-29 Karin Kraftman 08-590 971 08 Dnr KS/2014:39 Karin.kraftman@upplandsvasby.se Pensionspolicy Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige den 17 december

Läs mer

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 110, Dokumentägare: Personaldirektör Ersätter dokument: Pensionspolicy KF 207/2010 Dokumentnamn: Pensionspolicy

Läs mer

Pensionsriktlinje. Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24. I samarbete med

Pensionsriktlinje. Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24. I samarbete med Pensionsriktlinje Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24 I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

(KF 129/2009) Pensionspolicy. Fastställd av Kommunfullmäktige 2009-09-24 med giltighet från och med 2009-10-01. Falkenbergs kommun.

(KF 129/2009) Pensionspolicy. Fastställd av Kommunfullmäktige 2009-09-24 med giltighet från och med 2009-10-01. Falkenbergs kommun. (KF 129/2009) Pensionspolicy Fastställd av Kommunfullmäktige 2009-09-24 med giltighet från och med 2009-10-01 Falkenbergs kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 SYFTE...4

Läs mer

Munkedals kommun. Regler för pension. Dokumentnamn: Regler för pension Dnr KS 2004-147. Typ av dokument: Regel. Handläggare: Personalchef

Munkedals kommun. Regler för pension. Dokumentnamn: Regler för pension Dnr KS 2004-147. Typ av dokument: Regel. Handläggare: Personalchef Regler för pension Munkedals kommun Dokumentnamn: Regler för pension Dnr KS 2004-147 Typ av dokument: Regel Handläggare: Personalchef Reviderad av : KS KF Revisionshistorik: Antagen av kommunstyrelsen

Läs mer

Åstorps kommuns. Pensionspolicy. Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406

Åstorps kommuns. Pensionspolicy. Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406 Åstorps kommuns Pensionspolicy Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406 2(12) 3(12) Innehållsförteckning 1 INLEDNING 4 2 UPPDATERING 4 3 BESLUTSORDNING 4 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA 5 41 SÄRSKILD

Läs mer

Pensionspolicy. I samarbete med

Pensionspolicy. I samarbete med Pensionspolicy I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 ALLMÄNT...5 MÖJLIGHET TILL MINSKAD ARBETSTID FÖR ÄLDRE

Läs mer

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11 Bollebygds kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...

Läs mer

Pensionsriktlinjer. Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27

Pensionsriktlinjer. Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Pensionsriktlinjer Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND...

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-03 64

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-03 64 Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-03 64 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund och syfte...4 Uppdatering...4 Beslutsordning...4 Pension till anställda...5 Allmänt...5

Läs mer

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet gällande de förtroendevaldas pensionsvillkor.

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet gällande de förtroendevaldas pensionsvillkor. Pensionspolicy antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2003, 110, reviderat den 19 december 2007, 198, den 25 september 2008, 93, den 27 november 2008, 121 och den 27 november 2008, 121 Inledning

Läs mer

Pensionspolicy för Nässjö kommun

Pensionspolicy för Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-12-09 163 Reviderad: 2014-04-24 70 Pensionspolicy för Nässjö kommun 2 (21) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND OCH SYFTE...

Läs mer

Pensionspolicy för Vimmerby kommun

Pensionspolicy för Vimmerby kommun Pensionspolicy för Vimmerby kommun Antagen av kommmunfullmäktige 2007-09-24 139 KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 2 INLEDNING... 4 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Uppdatering... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION FÖR ANSTÄLLDA...

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING...3 KOLLEKTIVAVTALET...3 UPPDATERING...3 BESLUTSORDNING...3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...4 A.1 LÖNEVÄXLING

Läs mer

024-3. Pensionspolicy. Denna policy är antagen av kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun den 10 november 2004, 118

024-3. Pensionspolicy. Denna policy är antagen av kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun den 10 november 2004, 118 024-3 Pensionspolicy Denna policy är antagen av kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun den 10 november 2004, 118 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 BAKGRUND OCH SYFTE...4 UPPDATERING...4

Läs mer

Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun

Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun Antagen KF 070910 63 2 (19) INLEDNING... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdatering... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 3 Individuell

Läs mer