Fredrik Lindström, Anundsjö SF. Foto: Marcus Eriksson, Bildbyrån - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fredrik Lindström, Anundsjö SF. Foto: Marcus Eriksson, Bildbyrån - 1 -"

Transkript

1 Fredrik Lindström, Anundsjö SF Foto: Marcus Eriksson, Bildbyrån - 1 -

2 Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande/chef har ordet 3 Styrelsens berättelse 4-21 Årsredovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning 24 Balansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter 33 Revisionsberättelse 34 Granskningsrapport

3 Distriktsordförande och Distriktsidrottschef om verksamhetsåret 2013 Arbetet med kanslisamordningen har fortsatt med en positiv utveckling. En hel del av arbetet återstår men det har varit övervägande positiva tongångar bland personal och styrelsen. Anställningen av en kommunikatör har också påverkat arbetet på ett positivt sätt. Större genomslag i media, tydligare anordnarskap, en ny hemsida och synlighet i sociala medier. Samverkan med flera SDF och Specialidrottsförbund (friidrott och badminton) har varit positivt och förhoppningsvis kan detta utvecklas ytterligare i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Idrottsförbundet bildade under 2012 ett bolag, Västernorrlands Idrottsservice AB (VIAB). Bolaget är helägt av idrottsförbundet och har som sin huvudsakliga verksamhet Medelpads Idrottsgala samt erbjuda föreningar och SDF hjälp med ekonomi- och löneadministration. Det har tagit tid att hitta formerna för bolagets verksamhet och marknadsföringen av dess tjänster har varit små. I dagsläget är det tre föreningar som nyttjar tjänsten med ekonomi- och löneadministration. Diskussioner har inletts med två kommuner (Härnösand och Örnsköldsvik) att i samarbete anställa personer för att kunna erbjuda dessa tjänster även i andra kommuner. VIAB är också den som hyr en loge i Fjällräven Center som nyttjas som kontor för idrottsförbundet/sisu. VIAB gjorde under 2013 ett underskott med kr varav kr utgörs av underskott på logen. Då valet från styrelsen blev att hyra en loge som kontor var en av anledningarna tillgången till konferensutrymmen. En uppskattning för 2013 är att vi skulle haft en hyreskostnad av konferensrum på drygt kr enligt prisuppgifter från ett av hotellen i Örnsköldsvik. Det ekonomiska resultatet för Idrottsförbundet under 2012 var ett överskott med 1,3 mkr medan resultatet för 2013 var ett underskott med kronor. Sammantaget under tvåårs perioden ett överskott med kronor. Tillsammans med SISU har vi startat en speciell satsning för att bli ett bättre stöd till länets elitidrottsföreningar där vi jobbar mer med hela föreningen. Detta leder förhoppningsvis till ett ännu större genomslag även på breddidrottsföreningarna. Under 2014 kommer vi att arbeta en hel del med valet 2014 där vi hoppas på samverkan med föreningar, SDF och föreningsrepresentanter. Ulf Näslund Ordförande Mats Hamberg Distriktsidrottschef - 3 -

4 Styrelsen för Västernorrlands Idrottsförbund, orgnr , avger härmed verksamhetsberättelse och årsredovisning för räkenskapsåret STYRELSENS BERÄTTELSE Från och med VIF-stämman 2012 har vi haft en personunion i styrelsen, dvs samma styrelse för Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Styrelsens sammansättning Ordförande: Vice Ordförande: Övriga ledamöter: Hedersledamot: Personalrepresentant: Sekr. och kassör (adj.) Ulf Näslund Ann-Christin Munther Pia Thoresson Lena Eriksson Anders Öhrn Pär Eriksson Sven-Erik Forsgren Sigge Åkerberg Andreas Johansson Mats Hamberg Revisor: Ersättare: Lekmannarevisor: Ersättare: Valberedningen Ordförande: Övriga ledamöter: Göran Ohlsson, PWC Lars Nordenö, PWC Bo-Anders Öberg Lars Sjölund Walter Rönmark Hans Backlund Mari Lundstedt Maria Jonsson Personal Distriktsidrottschef: Konsulenter: Mats Hamberg Ellen Forsberg Ingela Asplund Håkan Melker Per Jutterström Kommunikatör: Karin Sundquist, fr.o.m. augusti 2013 Ekonomiass./kanslist: Kanslist: Tina Eriksson, fr.o.m. maj 2013 Emeli Forsström, fr.o.m. maj 2013 IT/Vaktmästeri: Sven Eklund Projektanställda: Mattias Engelhardt, t.o.m. april 2013 Styrelsen. Styrelsen har under verksamhetsperioden sammanträtt fem gånger och däremellan haft telefonkontakt för att lösa övriga frågor

5 Idrotten i Västernorrland I Västernorrlands län fanns den 31 december stycken föreningar och 70 Specialdistriktsförbund som bedriver verksamhet i 62 idrotter. Idrotten i Västernorrland har cirka 300 anställda, ideella ledare (42% kvinnor) och engagerar inte mindre än av länets innevånare (49% kvinnor). Omsättningen för idrotten i Västernorrland är drygt 1,5 miljarder kronor. Västernorrland är ett av Norrlands största distrikt när det gäller anslutna föreningar, men kan också anses vara ett av de största i Sverige när det gäller den idrottsliga verksamheten. Vi har nationell elit i ett 20-tal olika idrotter och internationell elit i några. Elitmässigt har Västernorrland få, om ens några, konkurrenter när det gäller idrotter i den högsta Sverige-eliten med tanke på befolkningsunderlaget. Tre lag i ishockeyns högsta serier, elitlag i både basket, bowling och innebandy samt ett stort antal elitidrottare i boxning, friidrott, simning, skidor, skidskytte och curling för att nämna några idrotter. Under jubileumsåret 2005 instiftade styrelsen VIF-trofén som delas ut till aktiv idrottare, förening eller ledare som gjort något utöver det vanliga års trofé delades ut till Docksta BTK med motiveringen, Docksta BTK har varit en stor drivkraft för samhällsutvecklingen i både närområdet och i regionen och de ideella ledarna fortsätter med det som initiativtagarna startade för 50 år sedan. En motor som trots sin ålder fortsätter sitt arbete både inom idrotten och med utvecklingen av närområdet. När det gäller ungdomsidrotten kan vi konstatera att den håller hög klass såväl kvalitativt som kvantitativt. Under ett år genomförs ca sammankomster som redovisas för statligt lokalt aktivitetsstöd (7-20 år). Det innebär c:a 466 sammankomster per dag som året runt anordnas av idrottsföreningar i länet. Varje sammankomst omfattar i genomsnitt åtta ungdomar, vilket innebär att drygt 3700 unga människor varje dag deltar i någon idrottsaktivitet i distriktet. Genom Idrottsförbundet pågår även flera satsningar på breddidrotten inom länet, dvs. aktiveter där hälsa, trivsel och välbefinnande är normgivande. Dessutom riktas extra fokus riktas mot målgrupper som ofta har svårt att hitta till det traditionella föreningslivet eller fysisk aktivitet. Under året har dessa satsningar aktiverat över 4000 ungdomar, 3319 recept på fysisk aktivitet har skrivits ut. Idrottslyftet har haft över deltagartillfällen med 3053 unika deltagare och 195 ledare varav 65 är nyrekryterade. Flera idrottare har nått framgångar såväl nationellt som internationellt under perioden. En del av framgångarna kan utläsas på sidorna Med risk för att glömma några framstående idrottsprestationer så vill vi nämna VM-silver Emma Johansson Härnösands Cykelklubb, EM-guld Fredrik Svensson Sundsvalls Atletklubb, JEM-silver Ebba Andersson Sollefteå GIF, EM-silver Caroline Näslund KFUM Kometerna, NM-guld Lisa Rasmusson Sundsvalls Sportkarate, SM-guld Johannes Skagius Sundsvalls Simsällskap, VM-brons Fredrik Lindström Anundsjö SF. Vision Västernorrlands Idrottsförbund ska vara den ledande företrädaren för länets idrott och en resurs i samhällsutvecklingen

6 Verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Den idrott som Västernorrlands Idrottsförbund arbetar för ska bestå av träning och lek, tävling och uppvisning Västernorrlands Idrottsförbund vill också att idrotten utformas så att den ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll den sker inom ramarna för överenskommelser och god moral den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap Värdegrund Rätten att vara med Alla som vill ska ha möjlighet till deltagande inom idrottsrörelsen utifrån sina förutsättningar Kompetens Med branschkunnighet och positiv anda arbeta för att utveckla och stödja idrotten. Trovärdighet Arbetet ska genomföras professionellt, förtroendeingivande och med stor öppenhet. Engagemang Med stort engagemang i alla lägen arbeta för idrottens bästa. Övergripande mål Västernorrlands Idrottsförbund ska inom idrottens huvudområden driva för idrotten väsentliga utvecklingsfrågor (både ekonomiska- och andra resursfrågor), värna folkrörelseidén och skapa förutsättningar för mötet mellan människor samt ge SDF och föreningar efterfrågad service. Policydokument I arbetet med de fokuserade områdena och basverksamheten tar vi hänsyn tas till policydokument, instruktioner och arbetsordning som har fastställts av Västernorrlands Idrottsförbunds styrelse

7 Fokuserade områden Idrott Värdefullt Västernorrlands Idrottsförbund samverkar med SISU Idrottsutbildarna i det värdegrundsarbete som 2013 övergick i Idrottslyftet Idrotten Vill. Riktlinjerna kring det arbetet blev klart under våren 2013 och innebär att vi hjälper föreningar att analysera sin barn- och ungdomsverksamhet med utgångspunkt i idrottens idéprogram Idrotten Vill. Först görs en skattning av verksamheten, hur nöjd är vi med läget just nu inom sex olika områden: föreningens styrdokument och ledning, fysisk miljö, social miljö, tränare/ledare, aktiva/utövare och idrottsträningen. Varje område har ett antal underrubriker. Skattningen görs individuellt och därefter görs en analys av nuläget och hur föreningen vill ha det i framtiden. Arbetet mynnar ut i en handlingsplan. I Västernorrland har vi tagit beslutet att ovan nämnda skattning och analys ska göras i alla Idrottslyft som DF och SISU ansvarar för. Under 2013 har det genomförts skattningar och analyser i 69 föreningar. Utvecklingsarbetet är processinriktat så föreningen påverkar vilka områden som de vill försöka utveckla. De föreningar som genomfört skattning och analys kan därefter söka Idrottslyft för att utveckla sin verksamhet så att den rimmar med Idrotten Vill. Folkhälsa Idrottsförbundet har sedan 2006 ett samarbetsavtal med Landstinget när det gäller metoden Fysisk aktivitet på recept, FaR. Avtalet omförhandlas på årsbasis. I uppdraget ingår att utveckla metoden FaR. Detta görs i länsgruppen och samordningsgrupper där vi medverkar. Antalet förskrivna FaR ökar för varje år, 3319 skrevs ut under året, som en följd av detta och en mångårig upparbetad arbetsstruktur ökar antalet FaR patienter som börjar träna hos FaR mottagarna, 720 st år 2012 till 921 st år Av dessa beräknas ca 30 % fortsätta sin träning och får en förbättrad livsstil. I länet finns idag 55 FaR mottagare, och deras aktiviteter presenteras i kommunvisa aktivitetskataloger som uppdateras varje termin, se Samtliga aktörer bjuder på ett prova på kort som Idrottsförbundet distribuerar till vården. Prova på korten delas ut av förskrivarna tillsammans med ett FaR. Detta har blivit en uppskattad del av vårt uppdrag. För att hålla en hög kvalité certifieras FaR mottagarna, detta görs genom att ledarna går en FaR ledarutbildning certifiering samt inleder ett samarbete med närliggande vård- hälsocentral. Under 2013 gick 38 personer FaR-ledarutbildning. 21 st. nya FaR-mottagare blev certifierade, i länet finns totalt 37 certifierade mottagare. Det är viktigt att samarbetet mellan vården och FaR mottagarna fungerar för att patienten ska komma igång med sin fysiska aktivitet. Idrottsförbundet samordnar möten dem emellan och under året har vi arrangerat träffar vid tre olika tillfällen. Den 17 oktober arrangerades ett erfarenhetsutbyte med 25 deltagare, då mer djupgående framtidsfrågor diskuterades. Under året påbörjades även metoden FaR till barn detta genom samverkan med skolsköterskorna i framförallt Sundsvall och Timrå. Jämställdhet och likabehandling Arbetet med att jobba för jämställd idrott i Västernorrland fortsätter. Jämställdhetsfrågor ska integreras i varje område som hör till verksamheten och vara en naturlig del i vårt dagliga arbete. Under året har vi också varit involverade i särskilda insatser som: Genomförd jämställdhetsutbildning i lobben-projektet. Web-baserad utbildning för konsulenterna som heter allas rätt inom idrotten. Sundsvalls Atletklubb driver ett projekt kring jämställdhet där vi varit engagerade. Målet att arbeta fram en likabehandlingsplan internt i organisationen kvarstår

8 Nätverk och Kommunikation En kommunikatör anställdes under augusti för att bättre nå ut med information om vårt arbete samt att tydliggöra anordnarskapet. En ny hemsida lanserades under året. Vi har också jobbat vidare med att upprätta olika typer av nätverk och försöker bli bättre på att styra information till rätt målgrupp. Exempel på olika nätverk är elittränare, SDF, kommunträffar, föreningar med idrottsarrangemang. Elitidrott Västernorrlands Idrottsförbund driver projektet Optimus som finansieras av överskottet från Medelpads Idrottsgala. Optimus är ett talangprogram för lovande idrottare i gymnasiet. Under 2013 har det varit tre träffar där föreläsarna har jobbat med olika teman som vi hoppas både bidragit till att inspirera deltagarna men också tillfört ny kunskap. Föreläsningar har skett i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. 26 mars 2013 Träffens tema var inre motivation och tankens betydelse. Hur stor betydelse har inre motivation och tankar för idrottarens prestation? Går de att påverka? Inspiratör/utbildare Stefan Zell och han föreläste om att bli en vinnare för livet med underrubriken vad krävs för att du skall prestera långsiktigt med stor glädje och inre motivation. Stefan blandade teori med gruppdiskussioner. Dialogen med deltagarna var viktig för att de skulle göra kopplingar till sitt eget idrottande och hur de tänker kring att vara en idrottare. Andra passet lyssnade Optimusdeltagarna till Olof Röhlanders föreläsning Det blir alltid som man tänkt sig. Olof är tidigare elitidrottsman i bordtennis och numera cerifierad mental coach. Han blev 2011 utnämnd till årets talare. Föreläsningen genomfördes i samarbete med SISU där även hela föreningslivet erbjöds att delta. Föreläsningen lockade cirka 230 personer till Skönsbergs Salonger. 29 maj 2013 Den här gången var temat styrketräning. Utbildare denna gång var Staffan Fliesberg och Joakim Svedberg. Staffan är tränare hos Sundsvalls Atletklubb och har stor erfarenhet av tyngdlyftning från såväl eget tävlande som instruktörsuppdrag inom förbund och förening. Deltagarna instruerades praktiskt i delar av de olympiska lyften och teknikträningen filmades samt analyserades med hjälp av Richie Koria och Joakim Svedberg. Ambitionen är att fortsätta samarbetet med Staffan och Joakim för att fortsätta utbilda i lyftteknik. Joakim jobbar som fystränare åt bland andra Timrå IK och har anlitats flitigt av vår organisation för att föreläsa om idrottens träningslära. Under denna dag gav Joakim en teoretisk bakgrund till hur styrketräning kan påverka såväl idrottsprestation som hälsa. Västernorrlands Idrottsförbund driver även ett elittränarnätverk som under året har genomfört två fysiska träffar. Elittränarnätverket finansieras liksom Optimus av överskottet från Medelpads idrottsgala. Vid en frukostträff föreläste Mikael Mattsson (Karolinska Institutet & GIH) om aerob träning och under den andra träffen föreläste Ante Karlsson (assisterande tränare, Timrå IK) om sin syn på ledarskap. Idag ingår ca.50 tränare från en mängd olika idrotter i nätverket. Viss testverksamhet har också bedrivits under året. Kompetensen att genomföra tester inom ramen för SOK:s fysprofilen finns nu hos VIF

9 Kurs Västernorrlands Idrottsförbund samverkar med SISU Idrottsutbildarna när det gäller att sprida information kring utbildningar för ledare, tränare och aktiva samt vid genomförandet av dessa. I augusti anställdes en kommunikatör som ansvarar för marknadsföringen av utbildningar bland annat genom sociala medier, vilket lett till en större efterfrågan på ett flertal utbildningar som i sin tur genererat till färre inställda utbildningar. För att få en bättre organisation och struktur på kursverksamheten sker kursadministrationen för hela länet av en kursadministratör. Resurser Under Idrottslyftet 2013 har kronor fördelats till 33 idrottsföreningar via området Idrottslyftet rekrytera, i syfte att främja barn och ungdomsidrotten. Inom området anläggningar idrottsmiljöer har 17 föreningar i länet erhållit kronor. Syftet är att öka aktivitetsytorna för barn och ungdomar, ökad tillgänglighet och energisparande åtgärder. Anläggningsstödet har betytt oerhört mycket positivt i våra kommunkontakter. Det idrottspolitiska arbetet har fortsatt varit prioriterat i våra kontakter med kommunerna, Landstinget och riksdagsledamöterna från Västernorrland. Den årliga träffen med kommunens Kultur- och fritidsförvaltningar, eller motsvarande, arrangerades i Sollefteå den oktober. Utöver detta har samtliga kommuner besökts minst en gång för samtal kring deras stöd till den lokala idrotten. Samtal har även förts med Landstinget Västernorrland bland annat angående deras uteblivna stöd till SISU Idrottsutbildarna. I samverkan med SISU idrottsutbildarna ses Västernorrlands Idrottsförbund som en naturlig partner vid idrottsevenemang. SDF- stödet har varit oförändrat med 1 miljon kronor och utöver detta har ca kr avsatts till ett särskilt SDF- stöd. Stödet har gått till SDF som har ambitionen men kanske inte kraften/ekonomin till att komma igång med arbetet. Stödet kan vara del av kostnadstäckning, personella resurser m.m. Stödet under 2013 har använts till uppsökande verksamhet i syfte att stärka samarbetet med våra SDF. Västernorrlands Idrottsförbund har avsatt 2% av omsättningen under 2013 för kompetensutveckling av personalen. När det gäller utrymme i media, länets fyra tidningar och lokalradio/-tv, så har utrymmet i media varit ca 23 meter. Fördelningen är idrottspolitik 5 m, folkhälsa 2 m, och övrigt (idrottslyftet, projekt m.m.) 16 m. I lokalradio/-tv har förbundet medverkat ca 8 gånger. Stöd och service Vårt stöd till SDF och föreningarna i distriktet inom området föreningsjuridik har stärkts. En av våra konsulenter som har föreningsjuridik som spetskompetens stöttar och vidareutbildar de andra konsulenterna i distriktet. På det sättet får vi ytterligare kompetens inom området som är tillgänglig för idrotten i Västernorrland. Vi har ytterligare förstärkt kompetensen inom ämnet IdrottOnline bland personalen. Genom vår organisation med idrottskonsulenter i hela länet så har vi ökat möjligheterna till stöd till idrotten inom områdena föreningsutveckling, föreningsjuridik, IdrottOnline och LOK stöd

10 Inom området projekt och uppdrag har vi en verksamhetsansvarig idrottskonsulent som är kontaktperson med spetskompetens inom området. Föreningsskattning med efterföljande analys har genomförts i 69 föreningar i Västernorrland. Västernorrlands Idrottsförbund har utfört administrativt stöd till ett antal föreningar i distriktet när det gäller ekonomi och IdrottOnline. Samarbetet med SDF är ett prioriterat område där vi under året har genomfört en SDF-träff på Hotel Hallstaberget i Sollefteå med 15 deltagande SDF. Vi har även ett samarbete med flera SDF för att stödja föreningarna i föreningsutveckling och utbildningsfrågor. En konferens för anläggnings- och utbildningsansvariga i SDF och föreningar genomfördes i slutet av Alla SDF som är verksamma i Västernorrland skall ha kontaktats och ha en kontaktperson hos Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna i Västernorrland. Krafttag och PRODIS Krafttag är ett samarbete mellan Västernorrlands Idrottsförbund, Polismyndigheten i Västernorrland, SISU Idrottsutbildarna Västernorrland, dopingkontrollanter från Riksidrottsförbundet, Tullverket, Landstinget, samtliga kommuner i länet, friskvårdsanläggningar samt idrottsföreningar. I och med att Krafttag blev en del av samverkansprojektet PRODIS (Prevention av doping i samhället) hösten 2011 så gavs möjligheter till ett unikt samarbete där erfarenheter från olika regioner i landet ska leda fram till ett arbetssätt som ska användas för att arbeta preventivt mot hormondoping. De lokala nätverks-grupperna har träffats 10 gånger under året och styrgruppen har träffats fyra gånger för att leda och diskutera verksamheten. Under året har de lokala nätverksgrupperna i Sollefteå och Härnösand verkligen kommit igång på allvar. För att uppmärksamma problemet med dopingsanvändning men också hur träningsanläggningar kan arbeta förbyggande genomförde det nationella nätverket PRODIS, under v41, en uppmärksamhetsvecka på träningsanläggningar runt om Sverige. Chinstävlingar, utmaningar och prova på aktiviteter genomfördes på anläggningarna och på Facebook kunde tränande ta ställning mot doping och för 100 % ren hårdträning under hela veckan. Två utbildningar i 100 % Ren hård träning och PRODIS grundutbildning för att utbilda gympersonal, har genomförts i Härnösand och Sollefteå. Vid utbildningen i Härnösand deltog även gympersonal från Sundsvall. Den 7 november bjöd Länsstyrelsen Västernorrland, Västernorrlands idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna in till en konferens för att informera och höja den generella kunskapsnivån gällande doping ur ett samhällsperspektiv samt lyfta samhällsproblemet doping. Under konferensen diplomerades de första 14 gymmen i Västernorrland för sitt förebyggande arbetet. En förebyggande utbildning har genomförts för gymnasieungdomar i Härnösand. Förbundet har även deltagit i RF :s årliga Antidopingskonferens i Stockholm, samt deltagit i fyra träffar i Stockholm med nätverket PRODIS. Deltagande under 4th Nordic conference on abuse of Anabolic Androgenic Steroids and Anti- Doping work samt en konferens om antidopingsarbetet i Luleå. Antidopnigsansvarig har även verkat som en resurs för Jämtland/Härjedalens län då de började sitt arbete för att arbeta mot doping. Under året har vi medverkat i en arbetsgrupp inom Riksidrottsförbundet i syfte att ta fram grundläggande riktlinjer för antidopingsarbetet inom distriktsförbunden. 142 stycken dopingkontroller har genomförts i Västernorrland, ca 4 % av de totala genomförda kontrollerna i hela landet. Statistiken utgår ifrån vilket distrikt proverna tagits

11 Projekt Västernorrlands Idrottsförbund har erbjudit stöd och vägledning till föreningar och SDF som avsett söka projekt. Idrottsförbundet har även erbjudit föreningar att vara samarbetspart i projekt där Västernorrlands Idrottsförbund är projektägare. Projekt Lobben är ett samarbetsprojekt mellan idrottsförbunden i Jämtland/Härjedalen, Gästrikland och Västernorrland, Arbetsförmedlingen, kommunala skolor, Skol-IF och SISU Idrottsutbildarna. Lobben vänder sig till arbetslösa ungdomar mellan år. Där deltagande ungdomar under en fyramånadersperiod får gå idrottsledarutbildningar och genomför praktik med handledarstöd på en skola/skolidrottsförening. Utvärderingarna från projektdeltagarna i omgång ett och två visar att 90 % tycker att projektet stärkt den enskilde deltagaren i form av ökad självkänsla, ett bättre självförtroende och en större tro på sin egen förmåga till arbete. 56 % av deltagarna i omgång ett och 69 % av deltagarna i omgång två har fått arbete eller gått vidare till högre studier. En positiv bieffekt av projektet är antalet skol IF timmar ökat, vilket ger en förbättrad folkhälsa. Under våren deltog 15 ungdomar och under hösten 18 ungdomar fördelat på praktikplatser över åtta skolor. Av de ungdomar som deltagit i projektet, är 91 % nöjd med sitt deltagande. Några är aktiva idrottsledare redan idag men av de som inte är det kan 75 % tänka sig att blir det. Projektet pågår tom 30 juni Lobbendeltagare utbildas och inspireras på Järvsö tillsammans med deltagare från Jämtland och Gästrikland

12 Medelpads Idrottsgala är en ideell gala som arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund tillsammans med Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner samt sponsorer som samarbetspartners. Syftet är att uppmärksamma och belöna engagemang, ledarskap och prestationer. Den ska stimulera idrottare och ledare men också ge föreningar en möjlighet att belöna ledare eller idrottare inom sin förening. Galan är till för såväl elit som bredden inom idrotten. Galan har en oberoende jury som leds av Västernorrlands Idrottsförbunds ordförande. Tack vare våra samarbetsparters och supporters arrangerades en femte gala under Förutom en trevlig kväll för idrotten genereras ett överskott som går till projekten Optimus, Elittränarnätverk och Eldsjälar. Talangprogrammet Optimus riktar sig mot lovande idrottare i gymnasiet hyllade vi 33 eldsjälar genom att bjuda på föreläsningar och idrottsliga arrangemang. Året avslutades med att eldsjälarna fick en graverad ljuslykta som minne i samband med att Granlo BK spelade match. Eldsjälarna fick ta emot välförtjänt jubel från publiken. Energismart idrottens interregionala modell för energieffektivisering Energismart är ett interregionalt projekt, Europeiska regionala utvecklingsfonden, som drivs av Jämtland- Härjedalens Idrottsförbund, Västernorrlands Idrottsförbund och Nord Tröndelag Idrottsförbund i Norge. Idrottsrörelsens ideella krafter signalerar om höga kostnader för driften av anläggningar, bristen på arbetskraft till den dagliga verksamheten och avsaknaden av kompetens för att kartlägga, analysera och komma fram till tänkbara ekonomiska och miljövänliga åtgärder som sänker driftskostnaderna. Projektet skall generera en interregional arbetsmodell/manual som vägleder fler ideella föreningar/organisationer till att bli mer miljö, energi- och klimatsmarta men också vilket stöd och hjälp föreningar och organisationer kan få i processen fram till en ev. driftsoptimering. Genom att erbjuda idrottsföreningarna ett lättförståeligt och användbart verktyg kan idrottsrörelsen spara både pengar och minska belastningen på miljön. Pengarna kan istället användas till fler och bättre idrottsmiljöer, fler tider för motion, träning och tävling samt en ökad budget för att underhålla existerande anläggningar. Två pilotföreningar deltar i projektet i Västernorrland, Svedjeholmens IF och Söråkers IF Bandy. Föreningarna kopplas ihop med Energikontoret i Västernorrland och en av deras energirådgivare. Arbetsgruppen i Västernorrland har haft ett möte och den interregionala arbetsgruppen har träffats tre gånger. Föreningsutveckling Badminton Västernorrlands Idrottsförbund har ett uppdrag på 25% av en heltid att arbeta med föreningsutveckling åt Svenska Badmintonförbundet i region nord-syd (Västernorrland, Jämtland/Härjedalen, Hälsingland och Dalarna). Projektet som startade den första augusti 2013 pågår fram till sista december 2014 och är ett nationellt projekt där totalt sex föreningsutvecklare är involverade med ansvar för var sin region. Målsättningen är att badmintonsporten ska fördubbla all sin verksamhet till Ett tydligt delmål är att introducera SISU och DF hos föreningarna och göra dessa organisationer till naturliga samarbetspartners. Fokus i de första föreningsbesöken som genomförts har varit: Det nya SF-stödet och hur badmintonföreningarna bör använda IdrottOnline i framtiden. Kartläggning av antal medlemmar, licensierade spelare, tränare mm Behovsinventering vad behöver föreningen för att utvecklas? Flaskhalsar vad är det som idag hindrar föreningens utveckling? Sedan projektstart har 12 av de 27 föreningar besökts, varav sex av dessa föreningar finns i Västernorrland

13 Övriga aktiviteter som genomförts: Kickoff/utbildning tillsammans med övriga föreningsutvecklare i detta projekt, i Stockholm augusti. Utbildnings- och lägerhelg i Härnösand för badmintonungdomar från hela länet i slutet av augusti i samarbete med Västernorrlands Badmintonförbund. Medverkat vid RF konferensen Idrott hela livet i Jönköping tillsammans med övriga föreningsutvecklare. Kontaktat samtliga SISU-konsulenter med badmintonansvar i de fyra distrikten. Regionsträff i Örnsköldsvik den 14/11 med representanter från samtliga SDF + Svenska Badmintonförbundet. Friidrottslyftet i Västernorrland SISU Idrottsutbildarna har på uppdrag av Medelpads och Ångermanlands Friidrottsförbund samt Svenska Friidrottsförbundet svarat för genomförandet av Friidrottslyftet i Västernorrland. Friidrottslyftet med 16 deltagande föreningar i länet startade januari 2013 och är på sätt och vis en förlängning av Norrlandsprojektet som avslutades 31 dec Det är SDF i Medelpad och Ångermanland som är en del av UC Norrland, (utvecklingscentrum för de 5 nordligaste distrikten), som har initierat projektet. Vår projektledare Per Jutterström finns med centralt runt Svenska Friidrottsförbundets utbildning FOL- Organisationsledare med friidrottsprofil där ett ständigt utvecklingsarbete sker. En träff för erfarenhetsutbyte är genomförd med Svensk Friidrotts olika distriktsprojekt där Västernorrlandsprojektet är ett, övriga är Uppland, Dalarna, Småland och Norrbotten. Fokus under året har legat på skattning och analys av verksamheten. 7 av 16 projektföreningarna har påbörjat eller genomfört en Idrotten vill skattning och analys. Ambitionen är att envist fortsätta detta arbete och på olika sätt bättre kunna definiera samtliga föreningarnas efterfrågan och behov. Föreläsningar för aktivitetsledare har genomförts i samband med SSG Windsprint och Norrlandsmästerskapen. SDF utbildningsverksamhet är fortsatt starkt i länet sett till andelen utbildade i förhållande till övriga Norrland. Under 2013 har ny friidrottsverksamhet i Sollefteå kommit igång och stöttats med utbildningsinsatser. Samverkan med skolan har också gett att vi nu har stark samverkan med Nolaskolan i Ö-vik och Västermalms gymnasium tillsammans med Prolympia i Sundsvall för viktiga Skol-DM arrangemang och andra aktiviteter. Arenafrågan i Sundsvall där en hall för friidrott är på gång är också ett viktigt arbete att stödja. Genom projektet Vi deltar fler ungdomar till idrotten och fler från idrotten som påverkar har vi fått möjligheten att verka för grupper som idag står utanför idrottsrörelsen. Målgruppen är ungdomar i åldern år. Extra fokus har riktats till ungdomar från utomeuropiska länder eller med funktionshinder. Målet är att få fler ungdomar engagerade i idrottsrörelsen, som aktiv eller ledare samt skapa mötesplatser för idrott. Projektet har också en målsättning att kunna bidra till en ökad förståelse hos ungdomar om hur de kan påverka utformningen av samhällsfunktioner och lära sig hitta kanaler för en dialog med beslutsfattare i olika sammanhang. Via Prova på aktiviteter, Öppen hall och Inspirationsdagen har vi nått över ungdomar. Dessutom har 32 ungdomar utbildats till ledare via Plattformen. Inom ämnet Demokrati och delaktighet har över 170 föreläsningar genomförts och över 900 ungdomar har deltagit

14 Utmärkelser Västernorrlands Idrottsförbund administrerar ett antal stipendier och under den senaste verksamhetsperioden har det gällt VIF-trofén, Folksams Idrottsfond, Guldfonden och ett regionalt Fair Play pris. Folksams Idrottsfond, Ledarcamp 2013 Emma Svensson, Bergsåkers Badminton Joakim Gustafsson, Klockarbergets BK Gustav Forsberg, Friska Viljor Badminton Matilda Moström, Friska Viljor Alpina Amanda Norberg, Friska Viljor Alpina Paulina Svensson, Friska Viljor Alpina Josefin Mikaelsson, Friska Viljor Alpina Patrik Pettersson, Njurunda Simsällskap Marie Gustavsson, Sundsvalls Ridklubb Sally Ågebrant, SISU Emma Lindberg, Dansklubben Altira Dennis Bolstad, Härnösands Alpina Evelina Sjölander, Sollefteå Gymnastikklubb Josefin Näsholm, Sollefteå Gymnastikklubb Ksenia Jacobsson, Sollefteå Gymnastikklubb Fredrik Karlsson, Timrå SOK Jacques Lungu, IFK Timrå Jules Kakala, IFK Timrå Jean Elie, IFK Timrå Sara Andersson, Sundsvall Innebandyförening Guldfonden 2013 Evelina Höglund, Fagerviks Kanotklubb Rasmus Lindström, Solens IF VIF-trofén 2013 Docksta BTK Fair Play 2013 Mattias Bouvin, Timrå IBC

15 VIF:s Grattistelegram 2013 Västernorrlands Idrottsförbund försöker att uppmärksamma de idrottsliga framgångarna som nåtts av länets idrottare genom att skicka Grattis-telegram till guldmedaljörer vid Nordiska och Svenska Mästerskap seniorer och juniorer samt till medaljörer vid EM, VM och OS. JVM-Silver, Ishockey Timrå IK Jeremy Boyce-Rotevall VM-Brons, Skidskytte, Anundsjö SF Fredrik Lindström JVM-Silver, Ishockey MODO Hockey Robert Hägg SM-Guld, Curling Old Boys Örnsköldsviks Curlingklubb Wolger Johansson, Hans Öberg och Lars-Åke Andersson SM-Guld, Draghund Sundsvalls Brukshundsklubb Marie Israelsson, Släde 4-spann Mikael Henriksson, Herr A, 2 guld, Combined och Linkörning SM-Guld, Draghund Härnösands Brukshundsklubb Emmy Näslund, Ungdom Dam A, Linkörning Catharina Frölander, Veteraner Dam A, Linkörning Sandra Åsander, Dam A, Combined Niklas Sjölund, Juniorer Herr A, Combined SM-Guld, Styrkelyft/Bänkpress Sundsvalls Atletklubb Thomas Wulffeld, Styrkelyft 59kg-klassen Christoffer Öberg, Bänkpress och Styrkelyft 120kg-klassen SM-Guld, Tennis, Kramfors Tennis Susanne Celik, 2 guld, Singel och Dubbel JSM-Guld, Skidor, Hägglunds IoFK Simon Lageson, Skiathlon 20km SM-Guld, Skidskytte, Anundsjö SF Fredrik Lindström SM-Guld, Skidskytte, I 21 IF Sebastian Samuelsson, 2 guld, H16 Regina Oja, D19 Tara Geraghty-Moats, D 21 SM-Guld, Skicross, Kramfors Alpina Sandra Näslund NM-Guld, Karate, Sundsvalls Sportkarate Lisa Rasmusson SM-Guld, Ishockey, MODO Hockey Damjuniorerna SM-Guld, Brottning, Brännans IF Fanny Gradin SM-Guld, Brottning, Husums Brottningsklubb Naib Ilaldayev, 84kg-klassen

16 SM-Guld, Brottning, Skönsbergs Brottningsklubb Johan Storgärd, 120kg-klassen EM-Silver, Simning KFUM Kometerna Caroline Näslund, 50m bröst SM-Guld, Gymnastik, Örnsköldsviks Gymnastikklubb Jennifer Pettersson, 2 guld, månkamp och grenfinal Alma Wikström, Rosita Salvador, Wilma Jakobsson, Emma Gavelius och Wilma Hägglöf, guld trupp VM-Medaljer, Bänkpress Sundsvalls Atletklubb Christoffer Öberg, Guld, 120kg-klassen Mikael Lundin, Brons, 105kg-klassen SM-Guld, Cykel, Härnösands Cykelklubb Emma Johansson, Tempolopp Axel Lindh, Mountainbike EM-Guld, Bänkpress Sundsvalls Atletklubb Fredrik Svensson, +120kg-klassen VM-Medaljer, Simning Sundsvalls Simsällskap Johannes Skagius, Guld 50m bröst Silver 100m bröst, Brons Lagkapp SM-Guld, Styrkelyft Härnösands Atletklubb Ahmed Gliza, 83kg-klassen VM-Brons, Mountainbikeorientering, Skogslöparna Marcus Niemi SM-Guld, Discgolf lag Härnösands Discgolfclub Per Gylle, Anton Lindh, Kaj Larsson, Henrik Söderlind VM-Silver, Cykel, Härnösands Cykelklubb Emma Johansson, Linjelopp 140km SM-Guld, Gymnastik, Örnsköldsviks Gymnastikklubb Jennifer Pettersson, Cassandra Pettersson och Rosita Salvador, guld lag SM-Guld, Backhoppning, IF Friska Viljor Carl Nordin, K90 plast SM-Guld, Draghund barmark Härnösands Brukshundsklubb Emmy Näslund, 2 guld, Linkörning och stafett Sanna Näslund, Kickbike Sandra Åsander, Stafett Niklas Sjölund, Stafett VM-Silver, Styrkelyft Sundsvalls Atletklubb Fredrik Svensson, +120kg-klassen JVM-Brons, Draghund-barmark Härnösands Brukshundsklubb Emmy Näslund, Linlöpning Nora Berglund, Cykelkörning SM-Guld, Friidrott, Sollefteå GIF Ebba Andersson, Terränglöpning SM-Guld, Cykel, Härnösands Cykelklubb Emma Johansson, Cyclocross

17 SM-Guld, Simning Sundsvalls Simsällskap Johannes Skagius, 2 guld Guld 50m bröst, Guld 100m bröst SM-Guld, Bangolf, Örnsköldsviks MGK Birgitta Malmgren, Klass Oldtimers JEM-Silver, Friidrott, Sollefteå GIF Ebba Andersson, Terränglöpning SM-Guld, Karate, 4 guld Sundsvalls Sportkarate William Engman, -76kg Lisa Rasmusson, -68kg Herrlag: Ahmed Al-Wandi, Oskar Dackland och Kalle Dackland Mixedlag: Lisa Rasmusson, Linda Gradin, Johanna Persson, Matilda Persson, Ahmed Al- Wandi, Oskar Dackland och Kalle Dackland EM-Silver, Friidrott, Sollefteå GIF Ebba Andersson, Terränglöpning SM-Guld, Styrkelyft lag Sundsvalls Atletklubb Fredrik Svensson, Andreas Lind och Pelle Zackrisson SM-Guld, Bänkpress lag Sundsvalls Atletklubb Mattias Bouvin, Timrå IBC, tilldelades 2013-års Fair Play-pris

18 Statligt Lokalt Aktivitetsstöd Idrott Våren och hösten 2012 Våren 2013 Sammankomster Deltagartillfällen Sammankomster Deltagartillfällen Amerikansk Fotboll Badminton Bandy Bangolf Base-och Softboll Basket Bilsport Bordtennis Boule Bowling Boxning Brottning Budo & Kampsport Bågskytte Casting Curling Cykel Dans Draghund Dövidrott Flygsport Fotboll Friidrott Frisbee Fäktning Golf Gymnastik Handboll Handikappidrott Innebandy Ishockey Judo Kanot Karate Klättring Konståkning Korpen Motorcykel & Snöskoter Mångkamp Orientering Ridsport Rodd Segling

19 Statligt Lokalt Aktivitetsstöd Idrott Våren och hösten 2012 Våren 2013 Sammankomster Deltagartillfällen Sammankomster Deltagartillfällen Simning Skateboard Skidor Skidskytte Skolidrott Skridsko Skyttesport Sportdykning Squash Styrkelyft Taekwondo Tennis Tyngdlyftning Vattenskidor & Wakeboard Volleyboll Summa: Kronor: Bidragssummorna har för 2012 och våren 2013 varit 24 kr per sammankomst och 8 kronor per deltagartillfälle. Ebba Andersson, Sollefteå GIF Friidrott (i mitten) tog EM-silver i terränglöpning Foto: Hasse Sjögren DECA Text&Bild

20 STATISTIK SDF-Bidrag, kronor (Avser utbildningsbidrag, antalet redovisade lokstöds-sammankomster samt ett administrativt bidrag) Idrott Akademisk idrott Amerikansk Fotboll 0 0 Badminton Bandy, M Bandy, Å Bangolf Basketboll Base och Softboll Bilsport Bordtennis, M Bordtennis, Å Boule Bowling, M Bowling, Å Boxning Brottning Budo & Kampsport Bågskytte Casting Curling Cykel Danssport Draghundsport Dövidrott 0 0 Flygsport Fotboll, M Fotboll, Å Friidrott, M Friidrott, Å Frisbee 0 0 Fäktning Golf, M Golf, Å Gymnastik Gång & Vandring 0 0 Handboll Handikappidrott Innebandy Ishockey, M Ishockey, Å Judo Kanot Karate 0 0 Konståkning Korpen Motorcykel & Snöskoter

21 Orientering, M Orientering, Å Ridsport Rodd 0 0 Segling Simning, Mellannorrland Skidor, M Skidor, Å Skidskytte 0 0 Skolidrott, M Skolidrott, Å Skridsko Sportdykning 0 0 Skyttesport Styrkelyft Squash Taekwondo svensk Tennis Norr Triathlon Nord Tyngdlyftning Vattenskidor 0 0 Volleyboll Summa Särskilt SDF-stöd i form av kostnadstäckning, extra resurser i form av personal m.m. har under 2013 använts till uppsökande verksamhet i syfte att stärka samarbetet med våra SDF motsvarande ca kr Coaching inför match hos Bergsåkers Badmintonklubb

22 ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens art och inriktning Vår verksamhetsidé är att stimulera till idrottslig utveckling, företräda idrotten i Västernorrland och lyfta fram dess samhällsnytta. Medlemmar Förbundets medlemmar, idrottsföreningarna, uppgick vid årsskiftet till 677 stycken föreningar, med totalt 62 idrotter. Väsentliga händelser under räkenskapsårets och efter dess slut Under 2013 har arbetet med att skapa ett gemensamt kansli tillsammans med SISU Idrottsutbildarna fortsatt. Det har också inneburit att 2,5 tjänst har flyttats från SISU Idrottsutbildarna till Västernorrlands Idrottsförbund samt att en ny tjänst som kommunikatör har tillsatts. Distriktet gick in i året med en budget som visade ett överskott på kronor. Årets resultat stannade vid ett underskott om kronor. Till största delen beror det på omflyttning av tjänster till DF från SISU samt en nyinrättad tjänst. Idrottsförbundet har inlett ett samarbete med två specialidrottsförbund, Svenska Badmintonförbundet och Svenska Friidrottsförbundet, där vi totalt har en 75 % tjänst som jobbar med föreningsutveckling inom dessa idotter. Vi tror att detta samarbete kan utvecklas ytterligare Tillsammans med SISU Idrottsutbildarna har vi också påbörjat ytterligare samarbete med några SDF i syfte att nå fler föreningar i deras idrotter. Idrottsförbundets helägda bolag, Västernorrlands Idrottsservice AB (VIAB), bildades i syfte att kunna hantera verksamheten kring Medelpads Idrottsgala och erbjuda föreningar och SDF hjälp med ekonomi - och löneadministration. Vid årsskiftet 2013/2014 var det två föreningar som anlitade bolaget för denna service. Under 2014 räknar vi med att kunna hjälpa ytterligare föreningar och då troligen genom nyanställningar i andra kommuner. VIAB har totalt sett gått med ett underskott på kronor där logen i Örnsköldsvik står för kronor av underskottet

23 Framtida utveckling Samarbetet med Landstinget är numera inom Fysisk aktivitet på recept, FaR och regleras med ett-åriga avtal. Förbundet är aktiva inom projekt, Lobben (EU, sociala fonden) och Energismarta föreningar (förstudie EU, regionala fonden). Lobben är ett arbetsmarknadsprojekt för arbetslösa ungdomar som får utbildning och praktik på skolor där idrottslärarna är handledare. Under 2014 kommer projektet att avslutas men en förstudie för att kunna utveckla projektet kommer att starta 2014 med förhoppning om ett projekt Energismarta föreningar är ett Interreg projekt och startar med en förstudie under 2013 där några föreningar utgör en referensgrupp. Flerårsjämförelse Förbundets ekonomiska ställning Nettoomsättning tkr Offentliga bidrag tkr Årets resultat tkr Balansomslutning tkr Antal anställda st Soliditet * % * Eget kapital/balansomslutning FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att Balanserade vinstmedel Årets resultat i ny räkning överförs kronor

24 Resultaträkning Föreningens intäkter Not Nettoomsättning Offentliga bidrag Summa föreningens intäkter Föreningens kostnader Förbundskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar -1 0 Övriga verksamhetskostnader 0-1 Summa föreningens kostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Nedskrivning av andelar i dotterbolag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Årets resultat

25 Balansräkning Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Fordringar hos dotterbolag Övriga kortfristiga fordringar 7 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

26 Balansräkning Eget kapital och skulder Not Eget kapital Balanserat kapital Ändamålsbestämda medel/fonderingar Årets resultat Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga

27 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i tkr om inget annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Samma redovisningsprinciper som föregående år har tillämpats. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och små företag. Bidrag Bidragsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2002:11. Som bidrag räknas likvida medel som förbundet erhåller från arbetsgivare som är ett offentligrättsligt organ. Offentligrättsliga organ utgörs av staten, landsting, länsstyrelse, kommun, EU och Riksidrottsförbundet. Uppgifter om erhållna bidrag redovisas i not. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter

28 Avskrivningsprinciper för tillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn har tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar. Tillgångar Inventarier 20% Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta

29 NOTER Not 1 Nettoomsättning Serviceintäkter Intäkter hyra Leasingbil Deltagarintäkter 4 4 Summa Not 2 Offentliga, rättsliga bidrag RF- anslag Landstingsbidrag Bidrag för arbetskraft/ lönebidrag Projektbidrag Summa Not 3 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Medelantal anställda Kvinnor 4 2 Män 3 3 Totalt

30 Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Övriga arvoden Löner anställda Summa löner och arvoden Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader anställda Övriga ersättningar och kostnader Totalt Sjukfrånvaro - Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie - arbetstid % 0,0 0,0 * Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer Styrelsens könsfördelning Män % 57,0 57,0 Kvinnor % 43,0 43,0-30 -

31 Not 4 Inventarier Ingående anskaffningsvärden Årets inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 74 0 Ingående avskrivningar 0 0 Årets avskrivningar -1 0 Utgående ackumulerade avskrivning -1 0 Utgående restvärde enligt plan Not 5 Aktier i dotterbolag Aktiekapital Aktieägartillskott Nedskrivningar Utgående redovisat värde Västernorrlands Idrottsservice AB, VIAB, Organistionsnummer: Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga interimsfordringar Förskott Idrottslyftet anl. Dragons Förskott Idrottslyftet anl. Judo Sundsvall Upplupna intäkter 15 0 Upplupna kostnader

32 Not 7 Eget kapital Balanserat Periodens Totalt eget kapital resultat kapital Ingående balans Ändamålsbestämda medel Omf. föregående års resultat Årets resultat Utgående balans Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöner Upplupna sociala avgifter Projekt, Prodis Projekt, Vi Deltar Projekt, Lobben 0 28 Projekt, Badminton 5 0 Övriga förutbetalda intäker Övriga upplupna kostnader 8 82 Summa

33

34 - 34 -

35 - 35 -

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2012. Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken fick stöd av Idrottslyftet till sin nya träningslokal

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2012. Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken fick stöd av Idrottslyftet till sin nya träningslokal Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2012 Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken fick stöd av Idrottslyftet till sin nya träningslokal 2 Distriktsordförande och Distriktidrottschef om verksamhetsåret

Läs mer

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet För att få en bild av den barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs i Eskilstuna kommun har vi använt oss av olika källor.

Läs mer

Eldsjälar är ett program som möjliggjorts tack vare överskottet från Medelpads Idrottsgala. Galan arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund och

Eldsjälar är ett program som möjliggjorts tack vare överskottet från Medelpads Idrottsgala. Galan arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund och Eldsjälar är ett program som möjliggjorts tack vare överskottet från Medelpads Idrottsgala. Galan arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund och Sundsvall Arena AB. Syftet med Medelpads Idrottsgala är

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2014

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2014 Foto: Thommy Sjölund Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2014 Utegym i Husum - Idrott hela livet 1 Distriktsordförande och Distriktsidrottschef om verksamhetsåret 2014 Arbetet med kanslisamordningen

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

Korpen Stockholms Motionsidrottsförening

Korpen Stockholms Motionsidrottsförening 1(11) Korpen Stockholms Motionsidrottsförening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten SDF konferens 22-23 november 2013 Dokumentation av grupparbeten Vi finns till för er! Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna arbetar för att stötta och serva föreningar och SDF. Vi vill vara

Läs mer

Eskilstuna Ölkultur AB

Eskilstuna Ölkultur AB Eskilstuna Ölkultur AB 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2013 Gruppövning på aktiva föreläsningar 2013 2 Distriktsordförande och Distriktsidrottschef om verksamhetsåret 2013 Arbetet med kanslisamordningen

Läs mer

// idrotten i siffror//

// idrotten i siffror// // idrotten i siffror// Idrotten i samhället Andel personer i åldern 16 84 år som är medlemmar i olika organisationer % 6 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt

Läs mer

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida - verksamheten 1 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 6

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 2 Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 3 Vårt uppdrag Norrbottens Idrottsförbund är en samlande kraft för länets idrott. Vi stöder föreningar

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För Riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

Mountainbikebana på Skuleberget, delvis finansierad av Idrottslyftet

Mountainbikebana på Skuleberget, delvis finansierad av Idrottslyftet Mountainbikebana på Skuleberget, delvis finansierad av Idrottslyftet Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande/chef har ordet 2 Styrelsens berättelse 3-18 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 19-20 Resultaträkning

Läs mer

Svenska Budo & Kampsportförbundet. - Analys intresse Kampsport i Sverige

Svenska Budo & Kampsportförbundet. - Analys intresse Kampsport i Sverige 2014 Svenska Budo & Kampsportförbundet - Analys intresse Kampsport i Sverige Innehållsförteckning Sidnummer Innehållsförteckning 2 Bakgrund/Metod 3 Innan du läser rapporten 4 Generellt sportintresse 5-6

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix

Årsbokslut. Föreningen Fenix Årsbokslut för Föreningen Fenix 802406-1239 Räkenskapsåret 2014 Föreningen Fenix 1 (7) Styrelsen för Föreningen Fenix får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 1 2 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011 1(19) Göteborgs Curlingklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Dels häleri, som innefattade undersökning, debattartikel och övriga medieaktiviteter samt informationskampanj.

Dels häleri, som innefattade undersökning, debattartikel och övriga medieaktiviteter samt informationskampanj. 1 /15 ÅRSREDOVISNING 2010 FÖR SVENSKA STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Svenska Stöldskyddsföreningen får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret 2010-01-01- Styrelsen avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida - verksamheten 1 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 6 Höganäs Gymnastikförening

Läs mer

KONSTÅKNINGEN VILL 2014 2016 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen vid Förbundets Årsmöte 20 september 2014

KONSTÅKNINGEN VILL 2014 2016 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen vid Förbundets Årsmöte 20 september 2014 KONSTÅKNINGEN VILL 2014 2016 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen vid Förbundets Årsmöte 20 september 2014 1 Innehåll 4 SVENSK KONSTÅKNING FRAMGÅNGSRIK IDROTT 5 VERKSAMHETSIDÉ 6 VÄRDEGRUND

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Vi är där när idrotten lär! Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget

Läs mer

IF FRISKIS & SVETTIS VISBY. Org.nr. 834001-2882 ÅRSREDOVISNING 2013

IF FRISKIS & SVETTIS VISBY. Org.nr. 834001-2882 ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för IF Friskis & Svettis Visby får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01- 01--2013-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Technology Nexus AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Styrelsen för Dataföreningen i Sverige avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder.

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. Idrott för barn Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. - Idrott för barn skall ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Hur

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Slite Utveckling AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolaget ska hyra eller förvärva fast egendom eller aktier

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2014 Verksamhetsberättelse med årsredovisningar Innehåll 2014 ett turbulent år Idrotten fortsätter att beröra Uppgift och organisation RF 70 SF 20 000 föreningar DF SDF ca 3,2 miljoner medlemmar Styrelsens

Läs mer

JSM-Guld Stafett Sollefteå Skidor Fr. v. Frida Karlsson, Ebba Andersson och Jenny Solin

JSM-Guld Stafett Sollefteå Skidor Fr. v. Frida Karlsson, Ebba Andersson och Jenny Solin JSM-Guld Stafett Sollefteå Skidor Fr. v. Frida Karlsson, Ebba Andersson och Jenny Solin - 1 - Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande/chef har ordet 3 Styrelsens berättelse 4-23 Årsredovisning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 IF Friskis&Svettis Helsingborg

Verksamhetsberättelse 2011 IF Friskis&Svettis Helsingborg Verksamhetsberättelse 2011 IF Friskis&Svettis Helsingborg Träning mitt i city Inledning Friskis&Svettis är en ideell idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål, ett leende. Tack vare engagerade

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Akademigården

Bostadsrättsföreningen Akademigården Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Akademigården Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Akademigården 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Akademigården,

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

HÖSTEN 2014 - VÅREN 2015 WWW.SKANEIDROTTEN.SE

HÖSTEN 2014 - VÅREN 2015 WWW.SKANEIDROTTEN.SE HÖSTEN 2014 - VÅREN 2015 WWW.SKANEIDROTTEN.SE OM SKÅNEIDROTTEN Skåneidrotten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala företrädare i Skåne. Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes

Läs mer

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb Björklidens Golfklubb Årsredovisning och Koncernårsredovisning för Björklidens Golfklubb 897300-3844 Räkenskapsåret 2014 Björklidens Golfklubb 1(21) Styrelsen för ideella föreningen Björklidens Golfklubb

Läs mer

Idrott och fritid med GLÄDJE för alla

Idrott och fritid med GLÄDJE för alla Mål- och verksamhetsplan 2016 Idrott och fritid med GLÄDJE för alla Bild saknas Boccia Bordtennis Bänkpress Elhockey Floorhockey Fotboll Friidrott löpning Friidrott rullstol Goalball Innebandy Judo Kälkhockey

Läs mer

Årsbokslut. Svensk Förening För Allmänmedicin

Årsbokslut. Svensk Förening För Allmänmedicin Årsbokslut för Svensk Förening För Allmänmedicin 802009-5397 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 12 31 Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2010-07-01-2011-12-31. Svensk Förening För

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Storuman Energi AB Org.nr 556801-1729

ÅRSREDOVISNING. för. Storuman Energi AB Org.nr 556801-1729 ÅRSREDOVISNING för Storuman Energi AB Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för Storuman Energi AB för perioden 1 januari 2015-31 december 2015. Styrelsen och

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhets berättelse för 2010 Styrelsen för Örebro Läns Ridsportförbund får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010. Ändamålet är att främja och utveckla

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Krinova AB 556572-8812. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Krinova AB 556572-8812. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Krinova AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för Skurups folkhögskola 2015

Årsredovisning för Skurups folkhögskola 2015 Årsredovisning för Skurups folkhögskola 2015 2 (12) Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten grundades 1888

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 1 Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5-14 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning Brf Järven 8

Årsredovisning Brf Järven 8 Årsredovisning Brf Järven 8 Räkenskapsår 2013-01-01-2013-12-31 1 (10) Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Brf Järven 8 avger härmed följande årsredovisning. Alla belopp

Läs mer

Hammarby Bandy AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning Innehållsförteckning: Sida Hammarby Bandy AB (publ) Förvaltningsberättelse

Hammarby Bandy AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning Innehållsförteckning: Sida Hammarby Bandy AB (publ) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Hammarby Bandy AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

IT-Total Sweden AB (Org.nr. 556840-2480)

IT-Total Sweden AB (Org.nr. 556840-2480) ÅRSREDOVISNING IT-Total Sweden AB (Org.nr. ) Räkenskapsåret 2011-02-02--2012-04-30 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge följande redovisning för räkenskapsåret 2011-02-02--2012-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Kvismardalens Vind ek för

Årsredovisning. Kvismardalens Vind ek för Årsredovisning för Kvismardalens Vind ek för 769610-7247 Räkenskapsåret 2013 1 ( 9) Styrelsen för Kvismardalens Vind ek för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Equity Dynamics AB (publ) Org nr 556524-3051. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Equity Dynamics AB (publ) Org nr 556524-3051. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Equity Dynamics AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2007 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Marks Golfklubb

Årsredovisning. Marks Golfklubb Årsredovisning för Marks Golfklubb 865000-1749 Räkenskapsåret 2015 Marks Golfklubb 1 (9) Styrelsen för Marks Golfklubb får härmed avge åresredovinsing för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Väsentliga

Läs mer

BRF Kruthusbacken i Solna

BRF Kruthusbacken i Solna Årsredovisning för BRF Kruthusbacken i Solna Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Ågesta Golfklubb 814000-0392. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Ågesta Golfklubb 814000-0392. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Ågesta Golfklubb Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm 802407-7508

Föreningen HOPP Stockholm 802407-7508 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747 ÅRSREDOVISNING för SingöAffären AB (publ.) Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för SingöAffären AB för perioden 1 maj 2011-30 april 2012. 1 av 8 Styrelsen och

Läs mer

HÖSTEN 2013 - VÅREN 2014 WWW.SKANEIDROTTEN.SE

HÖSTEN 2013 - VÅREN 2014 WWW.SKANEIDROTTEN.SE SKÅNEIDROTTEN HÖSTEN 2013 - VÅREN 2014 WWW.SKANEIDROTTEN.SE SKÅNEIDROTTEN SKÅNEIDROTTEN Skåneidrotten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala företrädare i Skåne. Skåneidrotten är

Läs mer

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB Årsredovisning för Kinnaborg Golf AB 556569-0160 Räkenskapsåret 2015 Kinnaborg Golf AB 1 (7) Styrelsen för Kinnaborg Golf AB får härmed avge årsredovinsing för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Downföreningen

Årsredovisning. Svenska Downföreningen Årsredovisning för Svenska Downföreningen Räkenskapsåret 2009 Svenska Downföreningen 1(7) Styrelsen för Svenska Downföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Friidrott för 2010 talet Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Paulus i Malmö

Styrelsen för HSB Brf Paulus i Malmö Styrelsen för Org.nr: 716407-1479 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-09-01-2014-08-31 Resultaträkning 2014-08-31 2013-08-31 Nettoomsättning Not 1 3 072

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Sveriges Energirådgivare FSE

Årsredovisning. Föreningen Sveriges Energirådgivare FSE Årsredovisning för Föreningen Sveriges Energirådgivare FSE 829501-5161 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 (7) Resultaträkning 2 (7) Balansräkning 3 (7) Tilläggsupplysningar

Läs mer

org.nr. 769623-3357 Fastställelseintyg

org.nr. 769623-3357 Fastställelseintyg Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Stenkyrkafiber ekonomisk förening intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen

Läs mer

Årsredovisning 2012 Centrum för lättläst

Årsredovisning 2012 Centrum för lättläst Årsredovisning 2012 Centrum för lättläst 1 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 Ändamål enligt stadgar... 4 Ändamålsuppfyllelse... 4 Väsentliga händelser under året... 5 Väsentliga händelser efter årets

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010 Hedersordförande Olle Ollward Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Lars-Gunnar Dackeryd V. ordförande

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten

Läs mer

VISION SVENSK HANDBOLL

VISION SVENSK HANDBOLL VISION SVENSK HANDBOLL 2017 SVENSKA HANDBOLLFÖRBUNDET Idrottens Hus, 114 73 Stockholm Telefon +46 (0 ) 8-699 60 00 Mejl info@handboll.rf.se Webb www.svenskhandboll.se VISION 2017 Svensk handboll alltid

Läs mer

VISION SVENSK HANDBOLL

VISION SVENSK HANDBOLL VISION SVENSK HANDBOLL 2017 SVENSKA HANDBOLLFÖRBUNDET Idrottens Hus, 114 73 Stockholm Telefon +46 (0 ) 8-699 60 00 Mejl info@handboll.rf.se Webb www.svenskhandboll.se Vision2017.indd 1-2 2013-08-22 10:17

Läs mer

Årsredovisning. Lekebergs Kommunala Holding AB

Årsredovisning. Lekebergs Kommunala Holding AB Årsredovisning för Lekebergs Kommunala Holding AB Räkenskapsåret 2010 1 (8) Lekebergs Kommunala Holding AB Styrelsen och verkställande direktören för Lekebergs Kommunala Holding AB får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund

Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund Årsbokslut för Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Redovisnings- och

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

HSB:s Bostadsrättsförening 71 Ling i Uppsala 1(14) 716401-3299

HSB:s Bostadsrättsförening 71 Ling i Uppsala 1(14) 716401-3299 HSB:s Bostadsrättsförening 71 Ling i Uppsala 1(14) Årsredovisning Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening 71 Ling i Uppsala får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01-2005-08-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Resultaträkning Not 2015 2014

Årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Resultaträkning Not 2015 2014 1 (6) Årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31 Styrelsen för Föreningen Fyrisgården avger härmed följande årsbokslut. Alla belopp redovisas i tusentals kronor. Resultaträkning Not 2015 2014

Läs mer

Årsredovisning. Inspiration Gotland AB

Årsredovisning. Inspiration Gotland AB Årsredovisning för Inspiration Gotland AB 556306-3733 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Inspiration Gotland AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Tegeliften AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012 07 01 2013 08 31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Bolaget skall bedriva turistfrämjande

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse Föreningen s Servicebolag Aktiebolag Org nr 556507-5487 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter

Läs mer

n n n n n % % % % 60 %

n n n n n % % % % 60 % % 6 % 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt Föräldra- Annan Ej medlem förbund förening förening kooperativ org. organisation samfund parti kooperativ n n n

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006. HSB Bostadsrättsförening. VISITÖREN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2006. HSB Bostadsrättsförening. VISITÖREN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2006 HSB Bostadsrättsförening VISITÖREN i Helsingborg Visitören i Helsingborg 1(13) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Visitören i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för

Läs mer

Republikanska föreningen

Republikanska föreningen Årsredovisning för Republikanska föreningen 802411-5654 et 2015-01-01-2015-12-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Noter 7 Underskrifter 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

SDF KONFERENS. 27-28 november 2015. Dokumentation

SDF KONFERENS. 27-28 november 2015. Dokumentation SDF KONFERENS 27-28 november 2015 Dokumentation IDROTTENS STRATEGIARBETE Livslångt idrottande - Svenskidrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - tilläggsupplysningar 7 Om inte annat särskilt

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Stenslottet 769607-6376. Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåller. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Stenslottet 769607-6376. Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåller. Förvaltningsberättelse Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Stenslottet 769607-6376 Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Innehåller Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar Revisionsberättelse

Läs mer

HSB: s Brf Sjötungan i Tyresö

HSB: s Brf Sjötungan i Tyresö Org.nr 712400-1467 Sida 1 av 13 HSB: s Brf Sjötungan i Tyresö Org no:712400-1467 Årsredovisning För räkenskapsåret 2003 Org.nr 712400-1467 Sida 2 av 13 Årsredovisning Styrelsen för HSB:s Brf Sjötungan

Läs mer

Animal Spirits Årsredovisning 2015. 2015-01-01-2015-12-31 sid 1 av 20

Animal Spirits Årsredovisning 2015. 2015-01-01-2015-12-31 sid 1 av 20 Animal Spirits Årsredovisning 2015 2015-01-01-2015-12-31 sid 1 av 20 Hej, Animal Spirits årsredovisning sammanfattar i bild, text och siffror vårt verksamhetsår, 1 januari - 31 december 2015. Under året

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154 Årsredovisning för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB Styrelsen och verkställande direktören för N.P. Nilssons Trävaru AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Creador AB

Årsredovisning. Creador AB Årsredovisning för Creador AB 556832-1680 Räkenskapsåret 2013 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för Creador AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 2 (9) Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Tobo Golfklubb har nedtecknat följande verksamhetsberättelse för det gångna året. Styrelsens arbete under det gångna året har åter präglats av klubbens ekonomiska

Läs mer

Arsredovisning för. Brt Fågelbärslunden 769603-6784. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Arsredovisning för. Brt Fågelbärslunden 769603-6784. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Arsredovisning för Brt Fågelbärslunden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6 Redovisningsprinciper

Läs mer

UTBILDNINGAR VÅREN 2012

UTBILDNINGAR VÅREN 2012 UTBILDNINGAR VÅREN 2012 Foto : Björn Brännström www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm Vi är där när idrotten lär Vi är Stockholmsidrottens utbildningsorganisation. Det innebär att vi på olika sätt hjälper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(11) Fastigheter i Nybro AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

HAMMARÖ ENERGI AB Org nr 556245-1947 ÅRSREDOVISNING

HAMMARÖ ENERGI AB Org nr 556245-1947 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för HAMMARÖ ENERGI AB Org nr 556245-1947 får härmed avge ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012 Innehåll: Sida Förvatningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB 02whoigy Årsredovisning för Kopparhästen Fastigheter AB 556762-2195 Räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Moretime Professional Services AB (publ) 556654-5835

Moretime Professional Services AB (publ) 556654-5835 Moretime Professional Services AB (publ) Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Moretime Professional Services AB (publ) 1 (9) Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Redovisningskommentarer

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Org nr 802005-7132 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovising. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Sid 2(6]) Förvaltningsberättelse

Läs mer