Mountainbikebana på Skuleberget, delvis finansierad av Idrottslyftet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mountainbikebana på Skuleberget, delvis finansierad av Idrottslyftet"

Transkript

1 Mountainbikebana på Skuleberget, delvis finansierad av Idrottslyftet Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande/chef har ordet 2 Styrelsens berättelse 3-18 Årsredovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning 21 Balansräkning 22 Tilläggsupplysningar Underskrifter 27 Revisionsberättelse 28 Granskningsrapport 29

2 Distriktsordförande och Distriktsidrottschef om verksamhetsåret 2012 Efter anställning av gemensam chef och personunion i styrelserna har arbetet med kanslisamordningen tagit en stor del av kansliets kraft. Arbetet har genomförts på ett för den regionala idrotten positivt sätt genom att samordningen leder till ett förbättrat resursutnyttjande samt färre kontaktytor för de som vill ha kontakt med både DF och SISU. Samtidigt pågår ett centralt arbete med att se över DF:s basuppdrag och fördelning av resurserna till DF. För vårt distrikt innebär det att det centrala kontantstödet är i stort sett oförändrat medan distriktsidrottschefens lön betalas numera av RF centralt. Idrottsförbundet har under perioden, där diskussionerna startade redan under 2011, bildat ett aktiebolag, Västernorrlands Idrottsservice AB (VIAB). Den största anledningen var för att kunna hantera arrangörskapet av Medelpads Idrottsgala och erbjudandet om stöd med ekonomi- och löneadministration. När diskussionerna började om en flytt från Idrottens Hus i Örnsköldsvik påbörjades beslutade styrelsen efter många och långa diskussioner att ta ett alternativ som innebar att hyra en loge i Fjällräven Center. I beslutet finns både för- och nackdelar men styrelsen tycker att fördelarna överväger bland annat när det gäller tillgången av möteslokaler. Naturligtvis har även synpunkter från kanslipersonal som är huvudsakliga användare av lokalerna vägt tungt. Det blev även bestämt att det är VIAB som hyr logen och även sköter om uthyrning av logen vid olika evenemang vilket är en förutsättning för en ekonomiskt godtagbar lösning. VIAB gjorde under sin första verksamhetsperiod (maj december 2012) ett positivt resultat med kronor. Det ekonomiska resultatet för Idrottsförbundet under 2012 har gett ett överskott med 1,3 mkr. Största anledningen är att lönekostnaderna för distriktsidrottschefen har försvunnit i och med den centrala anställningen samt ett antal föräldraledigheter. Resultatet innebär att förbundet under 2013 kommer att anställa en kommunikatör som kommer att stärka det idrottspolitiska arbetet, informationen både internt och externt och ge en tydlighet när det t ex gäller anordnarskapet. Vi hoppas att vi skall kunna erbjuda flera SDF och föreningar hjälp med ekonomi- och löneadministration och i vissa fall kommer det kanske att ske i samarbete med kommunerna. SDF samarbetet där vi tillsammans med SDF besöker föreningarna har fungerat mycket bra inom vissa idrotter och där vill vi utveckla samarbetet ytterligare. Vi har även inlett ett samarbete med två Specialidrottsförbund (friidrott och badminton) som vi hoppas mycket på och det kan säkert utvecklas ytterligare. Under andra halvåret 2013 kommer vi också att intensifiera det idrottspolitiska arbetet med bland annat inriktning på valet Ulf Näslund Ordförande Mats Hamberg Distriktsidrottschef - 2 -

3 Styrelsen för Västernorrlands Idrottsförbund, orgnr , avger härmed verksamhetsberättelse och årsredovisning för räkenskapsåret STYRELSENS BERÄTTELSE Från och med VIF-stämman 2012 har vi haft en personunion i styrelsen, dvs samma styrelse för Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Styrelsens sammansättning Ordförande: Vice Ordförande: Övriga ledamöter: Hedersledamot: Personalrepresentant: Sekr. och kassör (adj.) Ulf Näslund Ann-Christin Munther Pia Thoresson Lena Eriksson Anders Öhrn Pär Eriksson Sven-Erik Forsgren Sigge Åkerberg Andreas Johansson Mats Hamberg Revisor: Ersättare: Lekmannarevisor: Ersättare: Göran Ohlsson, PWC Lars Nordenö, PWC Bo-Anders Öberg Lars Sjölund Valberedningen Ordförande: Walter Rönmark Övriga ledamöter: Pär Hällström, avled oktober 2012 Hans Backlund Mari Lundstedt Maria Jonsson Personal Distriktsidrottschef: Mats Hamberg Konsulenter: Ellen Forsberg Ingela Asplund Håkan Melker Ekonomiass./kanslist: Catarina Jonsson, t om oktober 2012 Kanslist: Margaretha Näsman IT/Vaktmästeri: Sven Eklund Projektanställda: Mattias Engelhardt, Vi Deltar Styrelsen. Styrelsen har under verksamhetsperioden sammanträtt sju gånger och däremellan haft telefonkontakt för att lösa övriga frågor

4 Idrotten i Västernorrland I Västernorrlands län fanns den 31 december st. föreningar och 75 Specialdistriktsförbund som bedriver verksamhet i 62 idrotter. Idrotten i Västernorrland har ca 300 anställda, ideella ledare (42% kvinnor) och engagerar inte mindre än av länets innevånare (49% kvinnor). Omsättningen för idrotten i Västernorrland är drygt 1,5 miljarder kronor. Västernorrland är ett av Norrlands största distrikt när det gäller anslutna föreningar, men kan också anses vara ett av de största i Sverige när det gäller den idrottsliga verksamheten. Vi har nationell elit i drygt ett 20-tal olika idrotter och internationell elit i några. Elitmässigt har Västernorrland få, om ens några, konkurrenter när det gäller idrotter i den högsta Sverige-eliten med tanke på befolkningsunderlaget. Tre lag i ishockeyns högsta serier, elitlag i både basket, bowling och innebandy samt ett stort antal elitidrottare i boxning, friidrott, simning, skidor, skidskytte och curling för att nämna några idrotter. Under jubileumsåret 2005 instiftade styrelsen VIF-trofén som delas ut till aktiv idrottare, förening eller ledare som gjort något utöver det vanliga års trofé delades ut till Sundsvalls Damfotbollsförening med motiveringen, VIF trofén 2012 tilldelas Sundsvalls Damfotbollsförening för ett bra och viktigt arbete med att integrera invandrarflickor i Nacksta. När det gäller ungdomsidrotten kan vi konstatera att den håller hög klass såväl kvalitativt som kvantitativt. Under ett år genomförs ca sammankomster som redovisas för statligt lokalt aktivitetsstöd (7-20 år). Det innebär c:a 466 sammankomster per dag som året runt anordnas av idrottsföreningar i länet. Varje sammankomst omfattar i genomsnitt åtta ungdomar, vilket innebär att drygt 3700 unga människor varje dag deltar i någon idrottsaktivitet i distriktet. Genom Idrottsförbundet pågår även flera satsningar på breddidrotten inom länet, dvs. aktiveter där hälsa, trivsel och välbefinnande är normgivande. Dessutom riktas extra fokus riktas mot målgrupper som ofta har svårt att hitta till det traditionella föreningslivet eller fysisk aktivitet. Under året har dessa satsningar aktiverat upp emot ca 1000 individer (varav 850 ungdomar), 3400 recept på fysisk aktivitet har skrivits ut och Idrottslyftet har haft över deltagartillfällen. Flera idrottare har nått framgångar såväl nationellt som internationellt under perioden. En del av framgångarna kan utläsas på sidorna Med risk för att glömma några framstående idrottsprestationer så vill vi nämna JVM-Guld till Max Friberg, Jeremy Boyce-Rotevall, Timrå IK och Anton Forsberg, MODO Hockey, Guld Ungdoms-OS i ishockey Maria Fuhrberg, Sundsvall Wild Cats, SM-Guld, Badminton Ebba Strid, Bergsåkers Badmintonklubb, VM-Guld, Innebandy, Robin Nilsberth och Johan Samuelsson, Granlo BK och EM-Brons, Curling, Maria Prytz, Härnösands Curlingklubb

5 Vision Västernorrlands Idrottsförbund ska vara den ledande företrädaren för länets idrott och en resurs i samhällsutvecklingen. Verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Den idrott som Västernorrlands Idrottsförbund arbetar för ska bestå av träning och lek, tävling och uppvisning Västernorrlands Idrottsförbund vill också att idrotten utformas så att den ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll den sker inom ramarna för överenskommelser och god moral den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap Värdegrund Rätten att vara med Alla som vill ska ha möjlighet till deltagande inom idrottsrörelsen utifrån sina förutsättningar Kompetens Med branschkunnighet och positiv anda arbeta för att utveckla och stödja idrotten. Trovärdighet Arbetet ska genomföras professionellt, förtroendeingivande och med stor öppenhet. Engagemang Med stort engagemang i alla lägen arbeta för idrottens bästa. Övergripande mål Västernorrlands Idrottsförbund ska inom idrottens huvudområden driva för idrotten väsentliga utvecklingsfrågor (både ekonomiska- och andra resursfrågor), värna folkrörelseidén och skapa förutsättningar för mötet mellan människor samt ge SDF och föreningar efterfrågad service. Policydokument I arbetet med de fokuserade områdena och basverksamheten ska hänsyn tas till policydokument, instruktioner och arbetsordning som fastställts av Västernorrlands Idrottsförbunds styrelse

6 Fokuserade områden Idrott I samverkan med SISU Idrottsutbildarna har det genomförts ett värdegrundsarbete i 50 föreningar och SDF. Under verksamhetsåret har Idrottsförbundet i samarbete med SISU Idrottsutbildarna haft en dialog med 309 SF-föreningar, målet var 325 föreningar. När det gäller dialogen med varje lokalt förankrat SDF finns det en del arbete som återstår. Under verksamhetsåret har vi haft kontakt med 40 SDF i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Under kommande år kommer vi att utöka verksamheten där vi tillsammans med SDF:en besöker deras föreningar. Arbetet med fysisk aktivitet (FaR) fungerar allt bättre och bättre utifrån ett tydligt separat 1-års avtal mellan Idrottsförbundet och Landstinget för Antalet utskrivna recept har ökat från 2191 st 2011 till 3400 recept Där en uppskattad del av verksamheten är möjligheten att dela ut prova på kort till patienterna. Totalt finns det 48 FaR-mottagare i länet och av dessa har 24 anläggningar/föreningar genomgått FaR ledarutbildningen certifiering. Under 2012 var det ca 720 unika FaR deltagare som provade på någon fysisk aktivitet hos våra mottagare, av dessa är det uppskattningsvis 30 % som fortsätter träna med regelbundenhet. Arbetet med att jobba för jämställd idrott i Västernorrland fortsätter. Under året har det genomförts: Utbildning i jämställdhet och jämlikhet för personal och styrelse i ämnet i samverkan med projektet SEMN Kompetens. Utbildning i Jämställdhet för de ungdomar som ingår i projektet Lobben. Utbildning av en konsulent som därigenom får en särskild kompetens inom området som sedan kan användas för att säkerställa att vi inom organisationen jobbar på rätt sätt med denna viktiga fråga. Jämställdhetsfrågor ska integreras i varje område som hör till verksamheten och vara en naturlig del i vårt dagliga arbete. Västernorrlands Idrottsförbund driver projektet Optimus som finansieras av överskottet från Medelpads Idrottsgala. Optimus är ett talangprogram för lovande idrottare i gymnasiet, åk 2 och 3. Under 2012 har det varit två stora träffar samt fem tillfällen där styrketräningsutbildning genomförts med hjälp av Johannes Sohlberg (Teamed) och Sundsvalls Atletklubb. Flera föreläsningar har skett i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. En föreläsning av Stefan Zell och han föreläste om: Målsättning Bli min egen tränare Framgång är ett medvetet val! Andra passet delades upp i två grupper där årskurs -94 övade skivstångsteknik med Stefan Keijser och Therese Nilsson (båda utbildade av Svenska Olympiska Kommittén). Årskurs -93 deltog i en rörelsescreening där syftet var att hitta eventuella begränsningar i rörlighet och funktion som hämmar idrottsutveckling och som ökar risken för framtida skador

7 I slutet av året startade en ny årskull (-95) och introducerades i programmet. Handikappsimmaren Anders Olsson medverkade som inspiratör. Han berättade om sin idrottskarriär och delade med sig av goda råd till Optimusdeltagarna som de kan ha nytta av i sin fortsatta satsning. Optimusdeltagarna undervisades också i träningslära och deltog i ett friidrottsinspirerat träningspass i Baldershallen. Elittränarnätverket har återuppstått. Två frukostträffar är genomförda under hösten 2012, med Håkan Andersson och Stefan Zell som föreläsare. 20 respektive 12 deltagare har besökt träffarna. Nätverket är tänkt att bidra till kunskapsöverföring och samarbete mellan de tränare som ingår i nätverket. SISU idrottsutbildarna är samarbetspartner i nätverket. Viss testverksamhet har förekommit under Västernorrlands Idrottsförbund har hjälpt bland annat Basketgymnasiets elever med fysiska tester (fysprofilen). Arbetet med att se över testverksamheten har börjat och en dialog kommer att föras med elitföreningar under kommande verksamhetsår för att utvärdera behovet av ett testcenter. Genom projektet Vi deltar har vi kommit i kontakt med ungdomar som annars stått utanför den organiserade idrotten. Inspirationsdagen för gymnasieelever i årskurs ett och två genomfördes under oktober månad via projektet Vi deltar. Syftet med denna dag är att korta avståndet mellan föreningslivet och de ungdomar som inte upptäckt, står utanför eller vill byta idrott. I syfte att öka ungdomars inflytande och delaktighet genomförs denna dag i nära samarbete med eleverna på Västermalms gymnasium. Den centrala satsningen Värdefullt med värdegrundsarbete på alla nivåer inom idrottsrörelsen fortsatte under I Västernorrland har vi genomfört 830 föreläsningar, varav de flesta för barn och ungdom i ämnet värdegrund. För ledare har vi haft 33 olika arrangemang på ämnet värdegrund. Det har handlat om Idrotten Vill, policyfrågor, föräldrautbildningar, alkohol, droger och dopning. Resurser Under Idrottslyftet år 5 ( ) har 3,5 miljoner kronor fördelats till 107 idrottsföreningar i Västernorrland via idrottslyftet skolsamverkan, i syfte att främja barn- och ungdomsidrotten. Inom området anläggningar idrottsmiljöer har föreningarna i länet erhållit 4,4 miljoner kronor. Syftet är att öka aktivitetsytorna för barn och ungdomar, ökad tillgänglighet och energisparande åtgärder. Anläggningsstödet har betytt oerhört mycket i våra kommunkontakter och mottas mycket positivt i kommunerna. Det idrottspolitiska arbetet har fortsatt varit prioriterat i våra kontakter med kommunerna, Landstinget och riksdagsledamöterna från Västernorrland. Den årliga träffen med kommunernas Kultur- och fritidsförvaltningar, eller motsvarande, arrangerades i Örnsköldsvik den 1-2 november. När det gäller utrymme i media, länets fyra tidningar och lokalradio/-tv, så har utrymmet i media varit ca 7 meter. Fördelningen är idrottspolitik 2 m, folkhälsa 4 m, och övrigt 1 m. I lokalradio/-tv har förbundet medverkat ca 10 gånger. SDF-stödet har varit oförändrat med 1 miljon kronor och utöver detta har ca kr avsatts till ett särskilt SDF-stöd. Stödet kan gå till SDF som har ambitionen men kanske inte kraften/ekonomin till att komma igång med arbetet. Stödet kan vara del av kostnadstäckning, personella resurser mm, stödet under 2012 har använts till uppsökande verksamhet i syfte att stärka samarbetet med våra SDF

8 Stöd och service Projekt Lobben Under våren 2012 arbetade Jämtland/Härjedalens, Gästriklands och Västernorrlands Idrottsförbund i en mobiliseringsfas, förberedelse för projektet Lobben. Ansökan blev beviljad under hösten. Lobben är ett samarbetsprojekt mellan idrottsförbunden, Arbetsförmedlingen, kommunala skolor, skol-if/föreningar och SISU Idrottsutbildarna. Lobben vänder sig till arbetslösa ungdomar mellan år. Där deltagande ungdomar under en fyramånadersperiod får idrottsledarutbildningar, praktik med handledarstöd på en skola/skolidrottsförening. Detta ska i sin tur stärka den enskilde deltagaren i form av ökad självkänsla, ett bättre självförtroende och en större tro på sin egen förmåga till arbete. Under hösten deltog 10 ungdomar och åtta skolor i projeket. Projektet pågår tom 30 juni SEMN Kompetens Vid årskiftet avslutades SEMN kompetent, ett socialfondsfinansierat projekt som utbildat anställda inom föreningar, kooperativ och studieförbund som ingår i den sociala ekonomi i Mellersta Norrland. Projeket var ett samverkansprojekt med Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund, Västernorrlands Idrottsförbund, ABF Jämtland, Studieförbundet Vuxenskolan Jämtland, Companion Jämtlands län. Social ekonomi är en sektor som jämsides med privat och offentlig sektor verkar i första hand för medlemsintresse och inte vinstintresse. Under projekets dryga ett år har 181 unika anställda och totalt 406 deltagare deltagit på utbildningar som arrangerats. Medelpads Idrottsgala Eldsjälar och Optimus Medelpads Idrottsgala är en ideell gala som arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund med Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner samt sponsorer som samarbetspartners. Syftet är att uppmärksamma och belöna engagemang, ledarskap och prestationer. Den ska stimulera idrottare och ledare men också ge föreningar en möjlighet att belöna ledare eller idrottare inom sin förening. Galan är till för såväl elit som bredden inom idrotten. Galan har en oberoende jury som leds av Västernorrlands Idrottsförbunds ordförande. Tack vare våra samarbetsparters och supporters arrangerades en fjärde gala under Förutom en trevlig kväll för idrotten genereras ett överskott som går till projekten Optimus och Eldsjälar. Talangprogrammet Optimus riktar sig mot lovande idrottare i gymnasiet. Årets 20 eldsjälar har under året varit på fyra arrangemang fyllt med matcher, middagar och föreläsning. I slutet av verksamhetsåret började vi med att erbjuda hjälp med ekonomi- och löneadministration. Verksamheten är i dagsläget i en mycket liten skala men där har vi förhoppningen att kunna utöka våra erbjudanden. PRODIS I Sundsvall, Timrå, Örnsköldsvik och Härnösand finns idag ett välfungerande nätverk mellan träningsanläggningarna, Idrottsförbund, Polis, tull och gymägare. Samtliga gym i Örnsköldsvik, Timrå och Härnösand är idag med i nätverket. I Sundsvall är nio gym med i nätverket, varav två är nya för i år. De lokala nätverksgrupperna har träffats fem gånger under året och styrgruppen har träffats tre gånger för att leda och diskutera projektet. I syfte att komma igång med antidopingarbete har nätverket genomfört informationsmöten med kommun och träningsanläggningar i Kramfors och Sollefteå. Genom nätverket har den ansvariga på träningsanläggningarna också fått en kanal till polisen som kan agera där inte idrottsförbundet kan utöva sin tillsynsverksamhet

9 Två utbildningar i 100 % Ren hårdträning, PRODIS grundutbildning för att utbilda gympersonal, har genomförts i Härnösand och Sollefteå. Vid utbildningen i Härnösand deltog även gympersonal från Sundsvall. Under våren 2012 samlades data in med hjälp av den enkät som PRODIS tagit fram. Enkätundersökningen genomfördes av Västernorrlands Idrottsförbund i samarbete med Mittuniversitetet i Sundsvall och resulterade i en C-uppsats som använts av PRODIS vid en nationell rapport. Förebyggande föreläsningar har genomförts för 200 gymnasieelever och dess lärare på Västermalms skola i Sundsvall samt två föreläsningar för ca 200 gymnasielever på Nolaskolan i Örnsköldsvik. Förbundet har deltagit i RF:s årliga Antidopingkonferens i Stockholm, samt deltagit under fyra träffar i Stockholm med det nätverket PRODIS. Deltagande i PRODIS konferensen Förebyggande arbete mot doping under december i Göteborg. 169 personer deltog i konferensen och den fick stor genomslagskraft i media. Under konferensen presenterades även resultatet av den stora enkätundersökningen som gjorts angående dopningsmedelsandvändning, kostillskott och narkotika inom samliga delprojekt. PRODIS var även med som utställare på den nationella konferensen Drogfokus i Norrköping. 126 dopingkontroller har genomförts i Västernorrland, ca 3 % av de totalt genomförda kontrollerna i hela riket. Statistiken utgår ifrån vilket distrikt provet tagits. Deltagare i projektet Lobben - 9 -

10 Utmärkelser Västernorrlands Idrottsförbund administrerar ett antal stipendier och under den senaste verksamhetsperioden har det gällt VIF-trofén, Folksams Idrottsfond, Guldfonden och ett regionalt Fair Play pris. Folksams Idrottsfond 2012 Timrå Hästsportförening KB65-Fotboll Guldfonden 2012 Caroline Näslund, KFUM Kometerna Sundsvall Fredrik Gerdsdorff, Sundsvalls Friidrottsförening VIF-trofén 2012 Sundsvalls Damfotbollsförening Fair Play 2012 Erika Grahm, Modo Hockey Utdelning av VIF-Trofén till Sundsvalls Damfotbollsförening FOTO: David Spak / SpaksMedia

11 VIF:s Grattistelegram 2012 Västernorrlands Idrottsförbund försöker att uppmärksamma de idrottsliga framgångarna som nåtts av länets idrottare genom att skicka Grattis-telegram till guldmedaljörer vid Nordiska och Svenska Mästerskap seniorer och juniorer samt till medaljörer vid EM, VM och OS. JVM-Guld, Ishockey Timrå IK Max Friberg och Jeremy Boyce-Rotevall JVM-Guld, Ishockey MODO Hockey Anton Forsberg OS-Guld, Ungdoms-OS Ishockey Sundsvall Wild Cats Maria Fuhrberg SM-Guld, Styrkelyft Sundsvalls Atletklubb Thomas Wulffeld SM-Guld, Curling Härnösand Team First Hotels Marcus Hasselborg, Peder Folke, Andreas Prytz och Anton Sandström JSM-Guld, Skidskytte stafett 3x7,5km, I 21 IF Emil Linell, Mattias Jonsson och Robert Sjöström JEM-Brons, Draghund, Härnösands Draghund BK Sandra Åsander, 2 brons, Linkörning och Combined Niklas Sjölund, Combined JSM-Guld, Bågskytte, Sundsvalls-Ortvikens BSK Tilda Österlund, Fristil Jacob Pettersson, Compound SM-Guld, Draghund Sundsvalls Brukshundsklubb Marie Israelsson, Släde 4-spann SM-Guld, Draghund, Härnösands Brukshundsklubb Johan Sjölund, 2 guld, Fri stil 10km, Klass MPJ, pulka och Masstart fri stil 4x2,5km, Klass MCJ combined Emmy Näslund, 2 guld, Fri stil 5km, Klass WSY, lina och Fri stil 5km, Klass WPY lina och pulka Gustav Flodin-Åström, 2 guld Fri stil 5km, Klass MSY, lina och Fri stil 5km, Klass MPY lina och pulka Sandra Åsander, Fri stil 10km, Klass WSJ, lina Niklas Sjölund, Fri stil 10km, Klass MSJ, lina Bengt Norberg, Fri stil 10km, Klass MS1C, lina Jonas Näslund, Fri stil 2,5km, Klass DH11 lina och pulka EM-Brons, Skidorientering, Sundsvalls OK Martin Hammarberg, Stafett SM-Guld, Backhoppning, IF Friska Viljor Carl Nordin, 2 guld, stor backe och lagguld Isak Grimholm, Lagguld Jakob Grimholm, Lagguld

12 NM-Guld, Gymnastik Örnsköldsviks Gymnastikklubb Jennifer Pettersson, Boll EM-Guld, Vintertriathlon, Stockviks SF Andreas Svanebo VM-Brons, Skidskytte 15km, I 21 IF Helena Ekholm SM-Guld, Skidskytte, I 21 IF Helena Ekholm, 3 guld Sprint, stafett och jaktstart Elisabeth Högberg, Stafett Marielle Molander, Stafett SM-Guld, Ishockey-dam, MODO JSM-Guld, Ishockey-dam, MODO JSM-Guld, Pistolskytte, Sundsvalls Pistolskytteklubb Viktor Sundberg SM-Guld, Boxning, Sundsvalls Boxningsklubb Erfan Kakahani, 49kg-klassen SM-Guld, Badminton Bergsåkers Badmintonklubb Ebba Strid, 2 guld dubbel och mixed dubbel SM-Guld, Bågskytte, IF Karlsvik Christa Bäckman, Klass DF60 SM-Guld, Bågskytte, Fagerviks Bågskyttesällskap Gullimar Åkerlund, Klass HC60 SM-Guld, Boxning, Sundsvalls Boxningsklubb Joni Lindeman, 57kg-klassen JSM-Guld, Snowboard, Boardercross Bjästa Alpina Tim Westerlund SM-Guld, Brottning, Husums Brottningsklubb Naib Itayev, 84kg-klassen SM-Guld, Gymnastik, Örnsköldsviks Gymnastikklubb Jennifer Pettersson, 4 guld Cassandra Pettersson, 1 guld VM-Silver, Bänkpress Sundsvalls Atletklubb Christoffer Alman SM-Guld, Cykel, linjelopp, Härnösands Cykelklubb Emma Johansson SM-Guld, Kanot, Vårby IK Josefin Nordlöw, K1 200m EM-Medaljer, Vattenskidor, Skags VSK Jennifer Täfvander, Silver slalom Brons Lag SM-Guld, Bågskytte Klass DLB21, IF Karlsvik Anette Sundin

13 EM-Medaljer, Simning, Sundsvalls Simsällskap Johannes Skagius, Silver 100m bröst, Brons 50m bröst SM-Medaljer, Vattenskidor, Skags VSK Jennifer Täfvander, 2 guld trick och slalom Matilda Moström, 1 guld, hopp SM-Guld, Fältskytte, Härnösands Skytteförening Arne Bergström JSM-Guld, Dragracing SMF Sollefteå Amanda Sjöström-Andersson EM-Guld, Draghund, barmark, linkörning med cykel Härnösands Brukshundsklubb Mirelle Andersson EM-Silver, Draghund, barmark, linkörning med cykel Härnösands Brukshundsklubb Emmy Näslund, Sandra Åsander VM-Guld, Orientering veteraner, Selånger SOK Maja-Lisa Bergström EM-Brons, Bangolf, Oldtimers, Sundsvalls Bangolf klubb Peter Nordin SM-Guld, Skidskytte, Rullskidor, Jaktstart I 21 IF Jenny Jonsson NM-Guld, Styrkelyft o Bänkpress Sundsvalls Atletklubb Tomas Wulffeld, Styrkelyft 56-kilo klassen Fredrik Bylund, Bänkpress 74-kilo klassen Jonas Nordin, Bänkpress 83-kilo klassen SM-Guld, Discgolf lag Härnösands Discgolfclub Per Gylle, Anton Lindh Kaj Larsson och Henrik Söderlind SM-Guld, Draghund, linlöpning i stafett Härnösands Brukshundsklubb Johan Sjölund, Peter Molander och Niklas Sjölund EM-Brons, Draghund, barmark, linkörning med cykel Härnösands Brukshundsklubb Nora Magnusson EM-Brons, Draghund, barmark, staffet, senior Härnösands Brukshundsklubb Niklas Sjölund EM-Brons, Draghund, barmark löpstafett o cykel, senior Sundsvalls Brukshundsklubb Mikael Henriksson, 2 brons SM-Guld, Simning Sundsvalls Simsällskap Johannes Skagius, 3 guld 200 m bröstsim, 100 m bröstsim, 50 m bröstsim SM-Guld, Bänkpress Härnösands Atletklubb Mats Rindemark, 105 kilo-klassen, kategori 40 år och äldre

14 SM-Guld, Taekwondo KemJoh Hapkido Taekwondo Amelia Dahllund, Dennis Dahllund Victor Hugee SM-Guld, Bänkpress Sundsvalls Atletklubb Amit Selberg, seniorklassen+lag Jonas Nordin, seniorklassen+lag Mikael Lundin, seniorklassen Christoffer Öberg, seniorklassen Christoffer Alman, juniorklassen Åsa Halvarsson, veteraner Kjell Isacsson, veteraner Andreas Lind, lag SM-Guld, Karate Sundsvalls Sportkarate Lisa Rasmusson, junior +59kg VM-Guld, Innebandy, Granlo BK Robin Nilsberth Johan Samuelsson EM-Brons, Curling Härnösands Curlingklubb Maria Prytz Marie Israelsson, SM-Guld, Sundsvalls Brukshundsklubb

15 Statligt Lokalt Aktivitetsstöd Idrott Våren och hösten 2011 Våren 2012 Sammankomster Deltagartillfällen Sammankomster Deltagartillfällen Amerikansk Fotboll Badminton Bandy Bangolf Base-och Softboll Basket Bilsport Bordtennis Boule Bowling Boxning Brottning Budo & Kampsport Bågskytte Casting Curling Cykel Dans Draghund Dövidrott Flygsport Fotboll Friidrott Frisbee Fäktning Golf Gymnastik Handboll Handikappidrott Innebandy Ishockey Judo Kanot Karate Klättring Konståkning Korpen Motorcykel & Snöskoter Mångkamp Orientering Ridsport Rodd Segling

16 Statligt Lokalt Aktivitetsstöd Idrott Våren och hösten 2011 Våren 2012 Sammankomster Deltagartillfällen Sammankomster Deltagartillfällen Simning Skidor Skidskytte Skolidrott Skridsko Skyttesport Sportdykning Squash Styrkelyft Taekwondo Tennis Tyngdlyftning Vattenskidor & Wakeboard Volleyboll Summa: Kronor: Bidragssummorna har för 2011 och våren 2012 varit 24 kr per sammankomst och 8 kronor per deltagartillfälle. Näridrottsplatsen i Indal

17 STATISTIK SDF-Bidrag, kronor (Avser utbildningsbidrag, antalet redovisade lokstöds-sammankomster samt ett administrativt bidrag) Idrott Akademisk idrott Amerikansk Fotboll 0 0 Badminton Bandy, M Bandy, Å Bangolf Basketboll Base och Softboll Bilsport Bordtennis, M Bordtennis, Å 0 0 Boule Bowling, M Bowling, Å Boxning 0 0 Brottning Budo & Kampsport Bågskytte Casting Curling Cykel Danssport Draghundsport Dövidrott 0 0 Flygsport Fotboll, M Fotboll, Å Friidrott, M Friidrott, Å Frisbee 0 0 Fäktning Golf, M Golf, Å Gymnastik Gång & Vandring 0 0 Handboll Handikappidrott Innebandy Ishockey, M Ishockey, Å Judo Kanot Karate Konståkning Korpen Motorcykel & Snöskoter

18 Mångkamp Orientering, M Orientering, Å Ridsport Rodd 0 0 Segling Simning, Mellannorrland Skidor, M Skidor, Å Skidskytte 0 0 Skolidrott, M Skolidrott, Å Skridsko Sportdykning 0 0 Skyttesport Styrkelyft 0 0 Squash Taekwondo svensk Tennis Norr Tyngdlyftning Vattenskidor 0 0 Volleyboll Summa Särskilt SDF-stöd i form av kostnadstäckning, extra resurser i form av personal m.m. har under 2012 använts till uppsökande verksamhet i syfte att stärka samarbetet med våra SDF motsvararande ca kr Konferens Utan äldre stannar Sverige

19 ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens art och inriktning Vår verksamhetsidé är att stimulera till idrottslig utveckling, företräda idrotten i Västernorrland och lyfta fram dess samhällsnytta. Medlemmar Förbundets medlemmar, idrottsföreningarna, uppgick vid årsskiftet 2012/2013 till 676 stycken föreningar, med totalt 62 idrotter. Väsentliga händelser under räkenskapsårets och efter dess slut Under 2012 har arbetet med att skapa ett gemensamt kansli tillsammans med SISU Idrottsutbildarna tagit en stor del av kraften men samtidigt har vi försökt att upprätthålla en acceptabel nivå på det ordinarie arbetet. Under året har Idrottsförbundet bildat ett aktiebolag, Västernorrlands Idrottsservice AB (VIAB), dels för att kunna hantera verksamheten kring Medelpads Idrottsgala och erbjuda föreningar och SDF hjälp med ekonomi- och löneadministration. Att erbjuda SDF och föreningar den hjälpen var också ett sätt att slippa varsla personal när kanslisamordningen blev ett faktum. När det blev aktuellt att flytta från Idrottens Hus i Örnsköldsvik fick styrelsen ta ställning till fyra olika alternativ där man till sist valde att hyra en loge i Fjällräven Center. Den används dels som kontor men även som mötes- och utbildningslokal. Den ekonomiska delen av att hyra en loge blev kr/år + moms och det är VIAB som hyr logen. Den hyrs sedan ut till både Idrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna men även till externa kunder. Den ekonomiska kalkylen bygger på att den hyrs ut vid evenemang under året. Under första delen av säsongen (maj - december) har bolaget genererat ett överskott på kronor. Att inte flytta med de som tidigare fanns på Idrottens Hus var inget lätt beslut för styrelsen där det negativa var att inte hålla ihop men där fördelarna med bra möteslokaler övervägde. Samarbetet med Landstinget är numera inom Fysisk aktivitet på recept, FaR och regleras med ett-åriga avtal. Förbundet är aktiva inom några projekt, Lobben (EU, sociala fonden) och Vi Deltar (Arvsfonden). Lobben är ett arbetsmarknadsprojekt för arbetslösa ungdomar som får utbildning och praktik på skolor där idrottslärarna är handledare. Vi Deltar är ett ungdomsprojekt som vänder sig till icke aktiva ungdomar där man också får en inblick i hur man kan påverka sin situation i samhället. I samband med kanslisamordningen med SISU Idrottsutbildarna har det blivit vissa förändringar på personalsidan under senare delen av 2012 och början av Det ekonomiska resultatet för Idrottsförbundet under 2012 har gett ett överskott med 1,3 mkr. Största anledningen är att lönekostnaderna för distriktsidrottschefen har försvunnit i och med den centrala anställningen samt ett antal föräldraledigheter. Resultatet innebär att förbundet under 2013 kommer att anställa en kommunikatör som kommer att stärka det idrottspolitiska arbetet, informationen både internt och externt och ge en tydlighet när det t ex gäller anordnarskapet

20 Framtida utveckling Vi hoppas att vi skall kunna erbjuda flera SDF och föreningar hjälp med ekonomi- och löneadministration och i vissa fall kommer det kanske att ske i samarbete med kommunerna. SDF samarbetet där vi tillsammans med SDF besöker föreningarna har fungerat mycket bra inom vissa idrotter och där vill vi utveckla samarbetet ytterligare. Vi har även inlett ett samarbete med två Specialidrottsförbund (friidrott och badminton) som vi hoppas mycket på och det kan säkert utvecklas ytterligare. Under andra halvåret 2013 kommer vi också att intensifiera det idrottspolitiska arbetet med bland annat inriktning på valet Vi kan också märka ett ökat behov av hjälp när det gäller idrottspolitiskt arbete från föreningar och SDF vilket vi ser som ett erkännande av förbundets roll i dessa frågor. Flerårsjämförelse Förbundets ekonomiska ställning Nettoomsättning, tkr Offentliga bidrag, tkr Årets resultat, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda, st Soliditet * % FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att Balanserade vinstmedel Årets överskott i ny räkning överförs

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

JSM-Guld Stafett Sollefteå Skidor Fr. v. Frida Karlsson, Ebba Andersson och Jenny Solin

JSM-Guld Stafett Sollefteå Skidor Fr. v. Frida Karlsson, Ebba Andersson och Jenny Solin JSM-Guld Stafett Sollefteå Skidor Fr. v. Frida Karlsson, Ebba Andersson och Jenny Solin - 1 - Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande/chef har ordet 3 Styrelsens berättelse 4-23 Årsredovisning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 1 Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5-14 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

// idrotten i siffror//

// idrotten i siffror// // idrotten i siffror// Idrotten i samhället Andel personer i åldern 16 84 år som är medlemmar i olika organisationer % 6 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2013 Gruppövning på aktiva föreläsningar 2013 2 Distriktsordförande och Distriktsidrottschef om verksamhetsåret 2013 Arbetet med kanslisamordningen

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA

VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA INNEHÅLL Föredragningslista 2 Röstlängd 3-4 VIF-styrelsens förslag till stadgeändringar 5 PROGRAM 17.30 Kaffe, registrering 18.30 Öppning av stämmorna Förhandlingar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund VERKSAMHET 2012... 2 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 3 FÖRENINGAR... 3 LICENSER...

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning.

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Årsbokslut för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 5

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Larminstallatör. Larmoperatör. Säkerhetsanalytiker. Flygplatskontrollant. Ordningsvakt Ronderande väktare

ÅRSREDOVISNING. Larminstallatör. Larmoperatör. Säkerhetsanalytiker. Flygplatskontrollant. Ordningsvakt Ronderande väktare ÅRSREDOVISNING 2011 Larmoperatör Larminstallatör Säkerhetsanalytiker Flygplatskontrollant Ordningsvakt Ronderande väktare Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Noter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

EV Karlstad Ejendom Holding AB

EV Karlstad Ejendom Holding AB Årsredovisning för EV Karlstad Ejendom Holding AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer