Mountainbikebana på Skuleberget, delvis finansierad av Idrottslyftet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mountainbikebana på Skuleberget, delvis finansierad av Idrottslyftet"

Transkript

1 Mountainbikebana på Skuleberget, delvis finansierad av Idrottslyftet Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande/chef har ordet 2 Styrelsens berättelse 3-18 Årsredovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning 21 Balansräkning 22 Tilläggsupplysningar Underskrifter 27 Revisionsberättelse 28 Granskningsrapport 29

2 Distriktsordförande och Distriktsidrottschef om verksamhetsåret 2012 Efter anställning av gemensam chef och personunion i styrelserna har arbetet med kanslisamordningen tagit en stor del av kansliets kraft. Arbetet har genomförts på ett för den regionala idrotten positivt sätt genom att samordningen leder till ett förbättrat resursutnyttjande samt färre kontaktytor för de som vill ha kontakt med både DF och SISU. Samtidigt pågår ett centralt arbete med att se över DF:s basuppdrag och fördelning av resurserna till DF. För vårt distrikt innebär det att det centrala kontantstödet är i stort sett oförändrat medan distriktsidrottschefens lön betalas numera av RF centralt. Idrottsförbundet har under perioden, där diskussionerna startade redan under 2011, bildat ett aktiebolag, Västernorrlands Idrottsservice AB (VIAB). Den största anledningen var för att kunna hantera arrangörskapet av Medelpads Idrottsgala och erbjudandet om stöd med ekonomi- och löneadministration. När diskussionerna började om en flytt från Idrottens Hus i Örnsköldsvik påbörjades beslutade styrelsen efter många och långa diskussioner att ta ett alternativ som innebar att hyra en loge i Fjällräven Center. I beslutet finns både för- och nackdelar men styrelsen tycker att fördelarna överväger bland annat när det gäller tillgången av möteslokaler. Naturligtvis har även synpunkter från kanslipersonal som är huvudsakliga användare av lokalerna vägt tungt. Det blev även bestämt att det är VIAB som hyr logen och även sköter om uthyrning av logen vid olika evenemang vilket är en förutsättning för en ekonomiskt godtagbar lösning. VIAB gjorde under sin första verksamhetsperiod (maj december 2012) ett positivt resultat med kronor. Det ekonomiska resultatet för Idrottsförbundet under 2012 har gett ett överskott med 1,3 mkr. Största anledningen är att lönekostnaderna för distriktsidrottschefen har försvunnit i och med den centrala anställningen samt ett antal föräldraledigheter. Resultatet innebär att förbundet under 2013 kommer att anställa en kommunikatör som kommer att stärka det idrottspolitiska arbetet, informationen både internt och externt och ge en tydlighet när det t ex gäller anordnarskapet. Vi hoppas att vi skall kunna erbjuda flera SDF och föreningar hjälp med ekonomi- och löneadministration och i vissa fall kommer det kanske att ske i samarbete med kommunerna. SDF samarbetet där vi tillsammans med SDF besöker föreningarna har fungerat mycket bra inom vissa idrotter och där vill vi utveckla samarbetet ytterligare. Vi har även inlett ett samarbete med två Specialidrottsförbund (friidrott och badminton) som vi hoppas mycket på och det kan säkert utvecklas ytterligare. Under andra halvåret 2013 kommer vi också att intensifiera det idrottspolitiska arbetet med bland annat inriktning på valet Ulf Näslund Ordförande Mats Hamberg Distriktsidrottschef - 2 -

3 Styrelsen för Västernorrlands Idrottsförbund, orgnr , avger härmed verksamhetsberättelse och årsredovisning för räkenskapsåret STYRELSENS BERÄTTELSE Från och med VIF-stämman 2012 har vi haft en personunion i styrelsen, dvs samma styrelse för Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Styrelsens sammansättning Ordförande: Vice Ordförande: Övriga ledamöter: Hedersledamot: Personalrepresentant: Sekr. och kassör (adj.) Ulf Näslund Ann-Christin Munther Pia Thoresson Lena Eriksson Anders Öhrn Pär Eriksson Sven-Erik Forsgren Sigge Åkerberg Andreas Johansson Mats Hamberg Revisor: Ersättare: Lekmannarevisor: Ersättare: Göran Ohlsson, PWC Lars Nordenö, PWC Bo-Anders Öberg Lars Sjölund Valberedningen Ordförande: Walter Rönmark Övriga ledamöter: Pär Hällström, avled oktober 2012 Hans Backlund Mari Lundstedt Maria Jonsson Personal Distriktsidrottschef: Mats Hamberg Konsulenter: Ellen Forsberg Ingela Asplund Håkan Melker Ekonomiass./kanslist: Catarina Jonsson, t om oktober 2012 Kanslist: Margaretha Näsman IT/Vaktmästeri: Sven Eklund Projektanställda: Mattias Engelhardt, Vi Deltar Styrelsen. Styrelsen har under verksamhetsperioden sammanträtt sju gånger och däremellan haft telefonkontakt för att lösa övriga frågor

4 Idrotten i Västernorrland I Västernorrlands län fanns den 31 december st. föreningar och 75 Specialdistriktsförbund som bedriver verksamhet i 62 idrotter. Idrotten i Västernorrland har ca 300 anställda, ideella ledare (42% kvinnor) och engagerar inte mindre än av länets innevånare (49% kvinnor). Omsättningen för idrotten i Västernorrland är drygt 1,5 miljarder kronor. Västernorrland är ett av Norrlands största distrikt när det gäller anslutna föreningar, men kan också anses vara ett av de största i Sverige när det gäller den idrottsliga verksamheten. Vi har nationell elit i drygt ett 20-tal olika idrotter och internationell elit i några. Elitmässigt har Västernorrland få, om ens några, konkurrenter när det gäller idrotter i den högsta Sverige-eliten med tanke på befolkningsunderlaget. Tre lag i ishockeyns högsta serier, elitlag i både basket, bowling och innebandy samt ett stort antal elitidrottare i boxning, friidrott, simning, skidor, skidskytte och curling för att nämna några idrotter. Under jubileumsåret 2005 instiftade styrelsen VIF-trofén som delas ut till aktiv idrottare, förening eller ledare som gjort något utöver det vanliga års trofé delades ut till Sundsvalls Damfotbollsförening med motiveringen, VIF trofén 2012 tilldelas Sundsvalls Damfotbollsförening för ett bra och viktigt arbete med att integrera invandrarflickor i Nacksta. När det gäller ungdomsidrotten kan vi konstatera att den håller hög klass såväl kvalitativt som kvantitativt. Under ett år genomförs ca sammankomster som redovisas för statligt lokalt aktivitetsstöd (7-20 år). Det innebär c:a 466 sammankomster per dag som året runt anordnas av idrottsföreningar i länet. Varje sammankomst omfattar i genomsnitt åtta ungdomar, vilket innebär att drygt 3700 unga människor varje dag deltar i någon idrottsaktivitet i distriktet. Genom Idrottsförbundet pågår även flera satsningar på breddidrotten inom länet, dvs. aktiveter där hälsa, trivsel och välbefinnande är normgivande. Dessutom riktas extra fokus riktas mot målgrupper som ofta har svårt att hitta till det traditionella föreningslivet eller fysisk aktivitet. Under året har dessa satsningar aktiverat upp emot ca 1000 individer (varav 850 ungdomar), 3400 recept på fysisk aktivitet har skrivits ut och Idrottslyftet har haft över deltagartillfällen. Flera idrottare har nått framgångar såväl nationellt som internationellt under perioden. En del av framgångarna kan utläsas på sidorna Med risk för att glömma några framstående idrottsprestationer så vill vi nämna JVM-Guld till Max Friberg, Jeremy Boyce-Rotevall, Timrå IK och Anton Forsberg, MODO Hockey, Guld Ungdoms-OS i ishockey Maria Fuhrberg, Sundsvall Wild Cats, SM-Guld, Badminton Ebba Strid, Bergsåkers Badmintonklubb, VM-Guld, Innebandy, Robin Nilsberth och Johan Samuelsson, Granlo BK och EM-Brons, Curling, Maria Prytz, Härnösands Curlingklubb

5 Vision Västernorrlands Idrottsförbund ska vara den ledande företrädaren för länets idrott och en resurs i samhällsutvecklingen. Verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Den idrott som Västernorrlands Idrottsförbund arbetar för ska bestå av träning och lek, tävling och uppvisning Västernorrlands Idrottsförbund vill också att idrotten utformas så att den ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll den sker inom ramarna för överenskommelser och god moral den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap Värdegrund Rätten att vara med Alla som vill ska ha möjlighet till deltagande inom idrottsrörelsen utifrån sina förutsättningar Kompetens Med branschkunnighet och positiv anda arbeta för att utveckla och stödja idrotten. Trovärdighet Arbetet ska genomföras professionellt, förtroendeingivande och med stor öppenhet. Engagemang Med stort engagemang i alla lägen arbeta för idrottens bästa. Övergripande mål Västernorrlands Idrottsförbund ska inom idrottens huvudområden driva för idrotten väsentliga utvecklingsfrågor (både ekonomiska- och andra resursfrågor), värna folkrörelseidén och skapa förutsättningar för mötet mellan människor samt ge SDF och föreningar efterfrågad service. Policydokument I arbetet med de fokuserade områdena och basverksamheten ska hänsyn tas till policydokument, instruktioner och arbetsordning som fastställts av Västernorrlands Idrottsförbunds styrelse

6 Fokuserade områden Idrott I samverkan med SISU Idrottsutbildarna har det genomförts ett värdegrundsarbete i 50 föreningar och SDF. Under verksamhetsåret har Idrottsförbundet i samarbete med SISU Idrottsutbildarna haft en dialog med 309 SF-föreningar, målet var 325 föreningar. När det gäller dialogen med varje lokalt förankrat SDF finns det en del arbete som återstår. Under verksamhetsåret har vi haft kontakt med 40 SDF i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Under kommande år kommer vi att utöka verksamheten där vi tillsammans med SDF:en besöker deras föreningar. Arbetet med fysisk aktivitet (FaR) fungerar allt bättre och bättre utifrån ett tydligt separat 1-års avtal mellan Idrottsförbundet och Landstinget för Antalet utskrivna recept har ökat från 2191 st 2011 till 3400 recept Där en uppskattad del av verksamheten är möjligheten att dela ut prova på kort till patienterna. Totalt finns det 48 FaR-mottagare i länet och av dessa har 24 anläggningar/föreningar genomgått FaR ledarutbildningen certifiering. Under 2012 var det ca 720 unika FaR deltagare som provade på någon fysisk aktivitet hos våra mottagare, av dessa är det uppskattningsvis 30 % som fortsätter träna med regelbundenhet. Arbetet med att jobba för jämställd idrott i Västernorrland fortsätter. Under året har det genomförts: Utbildning i jämställdhet och jämlikhet för personal och styrelse i ämnet i samverkan med projektet SEMN Kompetens. Utbildning i Jämställdhet för de ungdomar som ingår i projektet Lobben. Utbildning av en konsulent som därigenom får en särskild kompetens inom området som sedan kan användas för att säkerställa att vi inom organisationen jobbar på rätt sätt med denna viktiga fråga. Jämställdhetsfrågor ska integreras i varje område som hör till verksamheten och vara en naturlig del i vårt dagliga arbete. Västernorrlands Idrottsförbund driver projektet Optimus som finansieras av överskottet från Medelpads Idrottsgala. Optimus är ett talangprogram för lovande idrottare i gymnasiet, åk 2 och 3. Under 2012 har det varit två stora träffar samt fem tillfällen där styrketräningsutbildning genomförts med hjälp av Johannes Sohlberg (Teamed) och Sundsvalls Atletklubb. Flera föreläsningar har skett i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. En föreläsning av Stefan Zell och han föreläste om: Målsättning Bli min egen tränare Framgång är ett medvetet val! Andra passet delades upp i två grupper där årskurs -94 övade skivstångsteknik med Stefan Keijser och Therese Nilsson (båda utbildade av Svenska Olympiska Kommittén). Årskurs -93 deltog i en rörelsescreening där syftet var att hitta eventuella begränsningar i rörlighet och funktion som hämmar idrottsutveckling och som ökar risken för framtida skador

7 I slutet av året startade en ny årskull (-95) och introducerades i programmet. Handikappsimmaren Anders Olsson medverkade som inspiratör. Han berättade om sin idrottskarriär och delade med sig av goda råd till Optimusdeltagarna som de kan ha nytta av i sin fortsatta satsning. Optimusdeltagarna undervisades också i träningslära och deltog i ett friidrottsinspirerat träningspass i Baldershallen. Elittränarnätverket har återuppstått. Två frukostträffar är genomförda under hösten 2012, med Håkan Andersson och Stefan Zell som föreläsare. 20 respektive 12 deltagare har besökt träffarna. Nätverket är tänkt att bidra till kunskapsöverföring och samarbete mellan de tränare som ingår i nätverket. SISU idrottsutbildarna är samarbetspartner i nätverket. Viss testverksamhet har förekommit under Västernorrlands Idrottsförbund har hjälpt bland annat Basketgymnasiets elever med fysiska tester (fysprofilen). Arbetet med att se över testverksamheten har börjat och en dialog kommer att föras med elitföreningar under kommande verksamhetsår för att utvärdera behovet av ett testcenter. Genom projektet Vi deltar har vi kommit i kontakt med ungdomar som annars stått utanför den organiserade idrotten. Inspirationsdagen för gymnasieelever i årskurs ett och två genomfördes under oktober månad via projektet Vi deltar. Syftet med denna dag är att korta avståndet mellan föreningslivet och de ungdomar som inte upptäckt, står utanför eller vill byta idrott. I syfte att öka ungdomars inflytande och delaktighet genomförs denna dag i nära samarbete med eleverna på Västermalms gymnasium. Den centrala satsningen Värdefullt med värdegrundsarbete på alla nivåer inom idrottsrörelsen fortsatte under I Västernorrland har vi genomfört 830 föreläsningar, varav de flesta för barn och ungdom i ämnet värdegrund. För ledare har vi haft 33 olika arrangemang på ämnet värdegrund. Det har handlat om Idrotten Vill, policyfrågor, föräldrautbildningar, alkohol, droger och dopning. Resurser Under Idrottslyftet år 5 ( ) har 3,5 miljoner kronor fördelats till 107 idrottsföreningar i Västernorrland via idrottslyftet skolsamverkan, i syfte att främja barn- och ungdomsidrotten. Inom området anläggningar idrottsmiljöer har föreningarna i länet erhållit 4,4 miljoner kronor. Syftet är att öka aktivitetsytorna för barn och ungdomar, ökad tillgänglighet och energisparande åtgärder. Anläggningsstödet har betytt oerhört mycket i våra kommunkontakter och mottas mycket positivt i kommunerna. Det idrottspolitiska arbetet har fortsatt varit prioriterat i våra kontakter med kommunerna, Landstinget och riksdagsledamöterna från Västernorrland. Den årliga träffen med kommunernas Kultur- och fritidsförvaltningar, eller motsvarande, arrangerades i Örnsköldsvik den 1-2 november. När det gäller utrymme i media, länets fyra tidningar och lokalradio/-tv, så har utrymmet i media varit ca 7 meter. Fördelningen är idrottspolitik 2 m, folkhälsa 4 m, och övrigt 1 m. I lokalradio/-tv har förbundet medverkat ca 10 gånger. SDF-stödet har varit oförändrat med 1 miljon kronor och utöver detta har ca kr avsatts till ett särskilt SDF-stöd. Stödet kan gå till SDF som har ambitionen men kanske inte kraften/ekonomin till att komma igång med arbetet. Stödet kan vara del av kostnadstäckning, personella resurser mm, stödet under 2012 har använts till uppsökande verksamhet i syfte att stärka samarbetet med våra SDF

8 Stöd och service Projekt Lobben Under våren 2012 arbetade Jämtland/Härjedalens, Gästriklands och Västernorrlands Idrottsförbund i en mobiliseringsfas, förberedelse för projektet Lobben. Ansökan blev beviljad under hösten. Lobben är ett samarbetsprojekt mellan idrottsförbunden, Arbetsförmedlingen, kommunala skolor, skol-if/föreningar och SISU Idrottsutbildarna. Lobben vänder sig till arbetslösa ungdomar mellan år. Där deltagande ungdomar under en fyramånadersperiod får idrottsledarutbildningar, praktik med handledarstöd på en skola/skolidrottsförening. Detta ska i sin tur stärka den enskilde deltagaren i form av ökad självkänsla, ett bättre självförtroende och en större tro på sin egen förmåga till arbete. Under hösten deltog 10 ungdomar och åtta skolor i projeket. Projektet pågår tom 30 juni SEMN Kompetens Vid årskiftet avslutades SEMN kompetent, ett socialfondsfinansierat projekt som utbildat anställda inom föreningar, kooperativ och studieförbund som ingår i den sociala ekonomi i Mellersta Norrland. Projeket var ett samverkansprojekt med Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund, Västernorrlands Idrottsförbund, ABF Jämtland, Studieförbundet Vuxenskolan Jämtland, Companion Jämtlands län. Social ekonomi är en sektor som jämsides med privat och offentlig sektor verkar i första hand för medlemsintresse och inte vinstintresse. Under projekets dryga ett år har 181 unika anställda och totalt 406 deltagare deltagit på utbildningar som arrangerats. Medelpads Idrottsgala Eldsjälar och Optimus Medelpads Idrottsgala är en ideell gala som arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund med Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner samt sponsorer som samarbetspartners. Syftet är att uppmärksamma och belöna engagemang, ledarskap och prestationer. Den ska stimulera idrottare och ledare men också ge föreningar en möjlighet att belöna ledare eller idrottare inom sin förening. Galan är till för såväl elit som bredden inom idrotten. Galan har en oberoende jury som leds av Västernorrlands Idrottsförbunds ordförande. Tack vare våra samarbetsparters och supporters arrangerades en fjärde gala under Förutom en trevlig kväll för idrotten genereras ett överskott som går till projekten Optimus och Eldsjälar. Talangprogrammet Optimus riktar sig mot lovande idrottare i gymnasiet. Årets 20 eldsjälar har under året varit på fyra arrangemang fyllt med matcher, middagar och föreläsning. I slutet av verksamhetsåret började vi med att erbjuda hjälp med ekonomi- och löneadministration. Verksamheten är i dagsläget i en mycket liten skala men där har vi förhoppningen att kunna utöka våra erbjudanden. PRODIS I Sundsvall, Timrå, Örnsköldsvik och Härnösand finns idag ett välfungerande nätverk mellan träningsanläggningarna, Idrottsförbund, Polis, tull och gymägare. Samtliga gym i Örnsköldsvik, Timrå och Härnösand är idag med i nätverket. I Sundsvall är nio gym med i nätverket, varav två är nya för i år. De lokala nätverksgrupperna har träffats fem gånger under året och styrgruppen har träffats tre gånger för att leda och diskutera projektet. I syfte att komma igång med antidopingarbete har nätverket genomfört informationsmöten med kommun och träningsanläggningar i Kramfors och Sollefteå. Genom nätverket har den ansvariga på träningsanläggningarna också fått en kanal till polisen som kan agera där inte idrottsförbundet kan utöva sin tillsynsverksamhet

9 Två utbildningar i 100 % Ren hårdträning, PRODIS grundutbildning för att utbilda gympersonal, har genomförts i Härnösand och Sollefteå. Vid utbildningen i Härnösand deltog även gympersonal från Sundsvall. Under våren 2012 samlades data in med hjälp av den enkät som PRODIS tagit fram. Enkätundersökningen genomfördes av Västernorrlands Idrottsförbund i samarbete med Mittuniversitetet i Sundsvall och resulterade i en C-uppsats som använts av PRODIS vid en nationell rapport. Förebyggande föreläsningar har genomförts för 200 gymnasieelever och dess lärare på Västermalms skola i Sundsvall samt två föreläsningar för ca 200 gymnasielever på Nolaskolan i Örnsköldsvik. Förbundet har deltagit i RF:s årliga Antidopingkonferens i Stockholm, samt deltagit under fyra träffar i Stockholm med det nätverket PRODIS. Deltagande i PRODIS konferensen Förebyggande arbete mot doping under december i Göteborg. 169 personer deltog i konferensen och den fick stor genomslagskraft i media. Under konferensen presenterades även resultatet av den stora enkätundersökningen som gjorts angående dopningsmedelsandvändning, kostillskott och narkotika inom samliga delprojekt. PRODIS var även med som utställare på den nationella konferensen Drogfokus i Norrköping. 126 dopingkontroller har genomförts i Västernorrland, ca 3 % av de totalt genomförda kontrollerna i hela riket. Statistiken utgår ifrån vilket distrikt provet tagits. Deltagare i projektet Lobben - 9 -

10 Utmärkelser Västernorrlands Idrottsförbund administrerar ett antal stipendier och under den senaste verksamhetsperioden har det gällt VIF-trofén, Folksams Idrottsfond, Guldfonden och ett regionalt Fair Play pris. Folksams Idrottsfond 2012 Timrå Hästsportförening KB65-Fotboll Guldfonden 2012 Caroline Näslund, KFUM Kometerna Sundsvall Fredrik Gerdsdorff, Sundsvalls Friidrottsförening VIF-trofén 2012 Sundsvalls Damfotbollsförening Fair Play 2012 Erika Grahm, Modo Hockey Utdelning av VIF-Trofén till Sundsvalls Damfotbollsförening FOTO: David Spak / SpaksMedia

11 VIF:s Grattistelegram 2012 Västernorrlands Idrottsförbund försöker att uppmärksamma de idrottsliga framgångarna som nåtts av länets idrottare genom att skicka Grattis-telegram till guldmedaljörer vid Nordiska och Svenska Mästerskap seniorer och juniorer samt till medaljörer vid EM, VM och OS. JVM-Guld, Ishockey Timrå IK Max Friberg och Jeremy Boyce-Rotevall JVM-Guld, Ishockey MODO Hockey Anton Forsberg OS-Guld, Ungdoms-OS Ishockey Sundsvall Wild Cats Maria Fuhrberg SM-Guld, Styrkelyft Sundsvalls Atletklubb Thomas Wulffeld SM-Guld, Curling Härnösand Team First Hotels Marcus Hasselborg, Peder Folke, Andreas Prytz och Anton Sandström JSM-Guld, Skidskytte stafett 3x7,5km, I 21 IF Emil Linell, Mattias Jonsson och Robert Sjöström JEM-Brons, Draghund, Härnösands Draghund BK Sandra Åsander, 2 brons, Linkörning och Combined Niklas Sjölund, Combined JSM-Guld, Bågskytte, Sundsvalls-Ortvikens BSK Tilda Österlund, Fristil Jacob Pettersson, Compound SM-Guld, Draghund Sundsvalls Brukshundsklubb Marie Israelsson, Släde 4-spann SM-Guld, Draghund, Härnösands Brukshundsklubb Johan Sjölund, 2 guld, Fri stil 10km, Klass MPJ, pulka och Masstart fri stil 4x2,5km, Klass MCJ combined Emmy Näslund, 2 guld, Fri stil 5km, Klass WSY, lina och Fri stil 5km, Klass WPY lina och pulka Gustav Flodin-Åström, 2 guld Fri stil 5km, Klass MSY, lina och Fri stil 5km, Klass MPY lina och pulka Sandra Åsander, Fri stil 10km, Klass WSJ, lina Niklas Sjölund, Fri stil 10km, Klass MSJ, lina Bengt Norberg, Fri stil 10km, Klass MS1C, lina Jonas Näslund, Fri stil 2,5km, Klass DH11 lina och pulka EM-Brons, Skidorientering, Sundsvalls OK Martin Hammarberg, Stafett SM-Guld, Backhoppning, IF Friska Viljor Carl Nordin, 2 guld, stor backe och lagguld Isak Grimholm, Lagguld Jakob Grimholm, Lagguld

12 NM-Guld, Gymnastik Örnsköldsviks Gymnastikklubb Jennifer Pettersson, Boll EM-Guld, Vintertriathlon, Stockviks SF Andreas Svanebo VM-Brons, Skidskytte 15km, I 21 IF Helena Ekholm SM-Guld, Skidskytte, I 21 IF Helena Ekholm, 3 guld Sprint, stafett och jaktstart Elisabeth Högberg, Stafett Marielle Molander, Stafett SM-Guld, Ishockey-dam, MODO JSM-Guld, Ishockey-dam, MODO JSM-Guld, Pistolskytte, Sundsvalls Pistolskytteklubb Viktor Sundberg SM-Guld, Boxning, Sundsvalls Boxningsklubb Erfan Kakahani, 49kg-klassen SM-Guld, Badminton Bergsåkers Badmintonklubb Ebba Strid, 2 guld dubbel och mixed dubbel SM-Guld, Bågskytte, IF Karlsvik Christa Bäckman, Klass DF60 SM-Guld, Bågskytte, Fagerviks Bågskyttesällskap Gullimar Åkerlund, Klass HC60 SM-Guld, Boxning, Sundsvalls Boxningsklubb Joni Lindeman, 57kg-klassen JSM-Guld, Snowboard, Boardercross Bjästa Alpina Tim Westerlund SM-Guld, Brottning, Husums Brottningsklubb Naib Itayev, 84kg-klassen SM-Guld, Gymnastik, Örnsköldsviks Gymnastikklubb Jennifer Pettersson, 4 guld Cassandra Pettersson, 1 guld VM-Silver, Bänkpress Sundsvalls Atletklubb Christoffer Alman SM-Guld, Cykel, linjelopp, Härnösands Cykelklubb Emma Johansson SM-Guld, Kanot, Vårby IK Josefin Nordlöw, K1 200m EM-Medaljer, Vattenskidor, Skags VSK Jennifer Täfvander, Silver slalom Brons Lag SM-Guld, Bågskytte Klass DLB21, IF Karlsvik Anette Sundin

13 EM-Medaljer, Simning, Sundsvalls Simsällskap Johannes Skagius, Silver 100m bröst, Brons 50m bröst SM-Medaljer, Vattenskidor, Skags VSK Jennifer Täfvander, 2 guld trick och slalom Matilda Moström, 1 guld, hopp SM-Guld, Fältskytte, Härnösands Skytteförening Arne Bergström JSM-Guld, Dragracing SMF Sollefteå Amanda Sjöström-Andersson EM-Guld, Draghund, barmark, linkörning med cykel Härnösands Brukshundsklubb Mirelle Andersson EM-Silver, Draghund, barmark, linkörning med cykel Härnösands Brukshundsklubb Emmy Näslund, Sandra Åsander VM-Guld, Orientering veteraner, Selånger SOK Maja-Lisa Bergström EM-Brons, Bangolf, Oldtimers, Sundsvalls Bangolf klubb Peter Nordin SM-Guld, Skidskytte, Rullskidor, Jaktstart I 21 IF Jenny Jonsson NM-Guld, Styrkelyft o Bänkpress Sundsvalls Atletklubb Tomas Wulffeld, Styrkelyft 56-kilo klassen Fredrik Bylund, Bänkpress 74-kilo klassen Jonas Nordin, Bänkpress 83-kilo klassen SM-Guld, Discgolf lag Härnösands Discgolfclub Per Gylle, Anton Lindh Kaj Larsson och Henrik Söderlind SM-Guld, Draghund, linlöpning i stafett Härnösands Brukshundsklubb Johan Sjölund, Peter Molander och Niklas Sjölund EM-Brons, Draghund, barmark, linkörning med cykel Härnösands Brukshundsklubb Nora Magnusson EM-Brons, Draghund, barmark, staffet, senior Härnösands Brukshundsklubb Niklas Sjölund EM-Brons, Draghund, barmark löpstafett o cykel, senior Sundsvalls Brukshundsklubb Mikael Henriksson, 2 brons SM-Guld, Simning Sundsvalls Simsällskap Johannes Skagius, 3 guld 200 m bröstsim, 100 m bröstsim, 50 m bröstsim SM-Guld, Bänkpress Härnösands Atletklubb Mats Rindemark, 105 kilo-klassen, kategori 40 år och äldre

14 SM-Guld, Taekwondo KemJoh Hapkido Taekwondo Amelia Dahllund, Dennis Dahllund Victor Hugee SM-Guld, Bänkpress Sundsvalls Atletklubb Amit Selberg, seniorklassen+lag Jonas Nordin, seniorklassen+lag Mikael Lundin, seniorklassen Christoffer Öberg, seniorklassen Christoffer Alman, juniorklassen Åsa Halvarsson, veteraner Kjell Isacsson, veteraner Andreas Lind, lag SM-Guld, Karate Sundsvalls Sportkarate Lisa Rasmusson, junior +59kg VM-Guld, Innebandy, Granlo BK Robin Nilsberth Johan Samuelsson EM-Brons, Curling Härnösands Curlingklubb Maria Prytz Marie Israelsson, SM-Guld, Sundsvalls Brukshundsklubb

15 Statligt Lokalt Aktivitetsstöd Idrott Våren och hösten 2011 Våren 2012 Sammankomster Deltagartillfällen Sammankomster Deltagartillfällen Amerikansk Fotboll Badminton Bandy Bangolf Base-och Softboll Basket Bilsport Bordtennis Boule Bowling Boxning Brottning Budo & Kampsport Bågskytte Casting Curling Cykel Dans Draghund Dövidrott Flygsport Fotboll Friidrott Frisbee Fäktning Golf Gymnastik Handboll Handikappidrott Innebandy Ishockey Judo Kanot Karate Klättring Konståkning Korpen Motorcykel & Snöskoter Mångkamp Orientering Ridsport Rodd Segling

16 Statligt Lokalt Aktivitetsstöd Idrott Våren och hösten 2011 Våren 2012 Sammankomster Deltagartillfällen Sammankomster Deltagartillfällen Simning Skidor Skidskytte Skolidrott Skridsko Skyttesport Sportdykning Squash Styrkelyft Taekwondo Tennis Tyngdlyftning Vattenskidor & Wakeboard Volleyboll Summa: Kronor: Bidragssummorna har för 2011 och våren 2012 varit 24 kr per sammankomst och 8 kronor per deltagartillfälle. Näridrottsplatsen i Indal

17 STATISTIK SDF-Bidrag, kronor (Avser utbildningsbidrag, antalet redovisade lokstöds-sammankomster samt ett administrativt bidrag) Idrott Akademisk idrott Amerikansk Fotboll 0 0 Badminton Bandy, M Bandy, Å Bangolf Basketboll Base och Softboll Bilsport Bordtennis, M Bordtennis, Å 0 0 Boule Bowling, M Bowling, Å Boxning 0 0 Brottning Budo & Kampsport Bågskytte Casting Curling Cykel Danssport Draghundsport Dövidrott 0 0 Flygsport Fotboll, M Fotboll, Å Friidrott, M Friidrott, Å Frisbee 0 0 Fäktning Golf, M Golf, Å Gymnastik Gång & Vandring 0 0 Handboll Handikappidrott Innebandy Ishockey, M Ishockey, Å Judo Kanot Karate Konståkning Korpen Motorcykel & Snöskoter

18 Mångkamp Orientering, M Orientering, Å Ridsport Rodd 0 0 Segling Simning, Mellannorrland Skidor, M Skidor, Å Skidskytte 0 0 Skolidrott, M Skolidrott, Å Skridsko Sportdykning 0 0 Skyttesport Styrkelyft 0 0 Squash Taekwondo svensk Tennis Norr Tyngdlyftning Vattenskidor 0 0 Volleyboll Summa Särskilt SDF-stöd i form av kostnadstäckning, extra resurser i form av personal m.m. har under 2012 använts till uppsökande verksamhet i syfte att stärka samarbetet med våra SDF motsvararande ca kr Konferens Utan äldre stannar Sverige

19 ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens art och inriktning Vår verksamhetsidé är att stimulera till idrottslig utveckling, företräda idrotten i Västernorrland och lyfta fram dess samhällsnytta. Medlemmar Förbundets medlemmar, idrottsföreningarna, uppgick vid årsskiftet 2012/2013 till 676 stycken föreningar, med totalt 62 idrotter. Väsentliga händelser under räkenskapsårets och efter dess slut Under 2012 har arbetet med att skapa ett gemensamt kansli tillsammans med SISU Idrottsutbildarna tagit en stor del av kraften men samtidigt har vi försökt att upprätthålla en acceptabel nivå på det ordinarie arbetet. Under året har Idrottsförbundet bildat ett aktiebolag, Västernorrlands Idrottsservice AB (VIAB), dels för att kunna hantera verksamheten kring Medelpads Idrottsgala och erbjuda föreningar och SDF hjälp med ekonomi- och löneadministration. Att erbjuda SDF och föreningar den hjälpen var också ett sätt att slippa varsla personal när kanslisamordningen blev ett faktum. När det blev aktuellt att flytta från Idrottens Hus i Örnsköldsvik fick styrelsen ta ställning till fyra olika alternativ där man till sist valde att hyra en loge i Fjällräven Center. Den används dels som kontor men även som mötes- och utbildningslokal. Den ekonomiska delen av att hyra en loge blev kr/år + moms och det är VIAB som hyr logen. Den hyrs sedan ut till både Idrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna men även till externa kunder. Den ekonomiska kalkylen bygger på att den hyrs ut vid evenemang under året. Under första delen av säsongen (maj - december) har bolaget genererat ett överskott på kronor. Att inte flytta med de som tidigare fanns på Idrottens Hus var inget lätt beslut för styrelsen där det negativa var att inte hålla ihop men där fördelarna med bra möteslokaler övervägde. Samarbetet med Landstinget är numera inom Fysisk aktivitet på recept, FaR och regleras med ett-åriga avtal. Förbundet är aktiva inom några projekt, Lobben (EU, sociala fonden) och Vi Deltar (Arvsfonden). Lobben är ett arbetsmarknadsprojekt för arbetslösa ungdomar som får utbildning och praktik på skolor där idrottslärarna är handledare. Vi Deltar är ett ungdomsprojekt som vänder sig till icke aktiva ungdomar där man också får en inblick i hur man kan påverka sin situation i samhället. I samband med kanslisamordningen med SISU Idrottsutbildarna har det blivit vissa förändringar på personalsidan under senare delen av 2012 och början av Det ekonomiska resultatet för Idrottsförbundet under 2012 har gett ett överskott med 1,3 mkr. Största anledningen är att lönekostnaderna för distriktsidrottschefen har försvunnit i och med den centrala anställningen samt ett antal föräldraledigheter. Resultatet innebär att förbundet under 2013 kommer att anställa en kommunikatör som kommer att stärka det idrottspolitiska arbetet, informationen både internt och externt och ge en tydlighet när det t ex gäller anordnarskapet

20 Framtida utveckling Vi hoppas att vi skall kunna erbjuda flera SDF och föreningar hjälp med ekonomi- och löneadministration och i vissa fall kommer det kanske att ske i samarbete med kommunerna. SDF samarbetet där vi tillsammans med SDF besöker föreningarna har fungerat mycket bra inom vissa idrotter och där vill vi utveckla samarbetet ytterligare. Vi har även inlett ett samarbete med två Specialidrottsförbund (friidrott och badminton) som vi hoppas mycket på och det kan säkert utvecklas ytterligare. Under andra halvåret 2013 kommer vi också att intensifiera det idrottspolitiska arbetet med bland annat inriktning på valet Vi kan också märka ett ökat behov av hjälp när det gäller idrottspolitiskt arbete från föreningar och SDF vilket vi ser som ett erkännande av förbundets roll i dessa frågor. Flerårsjämförelse Förbundets ekonomiska ställning Nettoomsättning, tkr Offentliga bidrag, tkr Årets resultat, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda, st Soliditet * % FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att Balanserade vinstmedel Årets överskott i ny räkning överförs

Ordförande har ordet - 2 -

Ordförande har ordet - 2 - Ungdomsledarstipendiet Vision 2010, stipendiater 2008 Therese Larsson, Örnsköldsviks Gymnastikklubb, Mahmoud Gharib, Sund IF Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande har ordet 2 Styrelsens berättelse

Läs mer

Innehåll. Framsidesfoto av Linnéa Johansson. Foto VIF där inget annat anges.

Innehåll. Framsidesfoto av Linnéa Johansson. Foto VIF där inget annat anges. Årsberättelse 2009 Innehåll 3-4 Styrelsens berättelse 5 Våra möten med SDF:n 6-10 Våra fem prioriterade verksamhetsområden 11 Kanslibemanning 12 Förvaltningsberättelse 20 Revisionsberättelse 22-24 Bidrag

Läs mer

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Ett år med Idrottslyftet Rapport om år 1 STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund...4 Handslaget...4 Riksdagsbeslut...5 RS inriktning/direktiv...5

Läs mer

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund.

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund. Årsberättelse 2012 Innehåll 3 Styrelsens förord 5 Våra möten med SDF:n 6 Idrotten 14 Resurserna 21 Stöd & service 24 Umeå 2014 25 Medarbetarna 27 Förvaltningsberättelse 34 Revisionsberättelse 36 Bidrag

Läs mer

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2012 Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till idrottsgalan Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till idrottsgalan: s B Omslagsbild: Håkan Håkansson, Blekinge Fotbollförbund

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen

SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen Verksamhetsberättelse 2010-2011 0 Innehåll Ordföranden har ordet 2 Verksamhetsberättelse 3 Mål och resultat 5 Idrott för barn 0-12 år 6 Idrott för ungdom 13-20

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ordföranden har ordet...2-3 Styrelse och personal...4 Idrottsservice...5-7 Jubileumsåret...8 Idrottsgala...9 Motionsidrott...10-11

Läs mer

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014 Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till Idrottsgalan SÖLVESBORG Omslagsbild 1: Årets Tränare - Ulf Schefvert, HIF Karlskrona Prisutdelare: Conny Nilsson, Vice ordförande

Läs mer

AU har ordet. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa! Gunnar Lindbom (ordförande) Carin Engblom (vice ordförande)

AU har ordet. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa! Gunnar Lindbom (ordförande) Carin Engblom (vice ordförande) SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011 2 SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011 AU har ordet Varje gång du öppnar tidningen, slår på dator, tv eller radio kan du se att idrotten

Läs mer

Blekinge Idrottsförbund 2009

Blekinge Idrottsförbund 2009 Blekinge Idrottsförbund 2009 Samla dina försäkringar och få rabatt! Vi hjälper dig gärna. Ring 0771-950 950 eller gå in på folksam.se/kombirabatt folksam.se/kombirabatt VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Omslagsbild:

Läs mer

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Innehåll SISU Idrottsutbildarna Halland, Box 93, 301 03 Halmstad, tel. 035-17 74 00 Besöksadress: Spetsvinkelgatan

Läs mer

Södertälje Sportklubb

Södertälje Sportklubb Södertälje Sportklubb Verksamhetsberättelse 2013-2014 2 SSK Årsberättelse Detta är SSK Södertälje Sportklubb bildades 1902, föreningen har vunnit 7 SM-guld och har flest år i högsta serien vilket sammantaget

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Idrott mer än fysisk aktivitet När man skriver en betraktelse över det gångna året ligger det nära till hands att lyfta fram glädjeämnena - de stora framgångarna

Läs mer

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2012 2013 Innehåll Förord 3 Alla föreningar har nu ett organisationsnummer 5 Organisationsutveckling 6 Breddverksamhet alla kan vara med 10 Utbildningsverksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisningar RF = Riksidrottsförbundet RS = riksidrottsstyrelsen SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialidrottsdistriktsförbund Riksidrottsförbundet

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 Innehåll Förord 3 Inriktningsmål för verksamhetsperioden 4 Föreningen Skolidrottsförbundets byggsten 4 Årets Vuxenstöd 6 Organisationsutveckling

Läs mer

Detta är Utvecklingsrådet

Detta är Utvecklingsrådet Detta är Utvecklingsrådet...2 Förord...3 Lokalt utvecklingsarbete...4 NYSTARTADE UTVECKLINGSOMRÅDEN Satsa friskt...7 Olikhet som tillgång...9 Lika möjligheter för kvinnor och män...9 UTVECKLINGSOMRÅDEN

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s ÅRSBERÄTTELSE 2014 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2015 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Årsredovisning Stiftelsen Friends verksamhet år 2011

Årsredovisning Stiftelsen Friends verksamhet år 2011 Årsredovisning Stiftelsen Friends verksamhet år 2011 Innehåll Fakta om Friends 5 8 Verksamhetsberättelse 9 17 Förvaltningsberättelse 18 19 Resultat- och Balansräkning 20 22 Noter 23 29 Revisionsberättelse

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU idrottsutbildarnas verksamhetsidé, värdegrund och vision: Att vara en eftertraktad resurs SOM stimulerar lärande stärker engagemang utvecklar

Läs mer

verksamhets- och Förvaltningsberättelse

verksamhets- och Förvaltningsberättelse verksamhets- och Förvaltningsberättelse 12 INNEHÅLL Året som gått... 3 Specialdistriktsförbund i distriktet... 4 Styrelse och uppdrag, personal... 5-6 Vision och värdegrund... 7 Idrotten i samhället...

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 www.vivida-assistans.se Innehåll Vivida Assistans i korthet... 2 Året i korthet... 3 Flerårsöversikt... 3 VD-ord - Målmedvetet och långsiktigt arbete ger framgång...

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 Ordförandens årskrönika 2014 Full rulle var orden! Massor med utbildningar, möten och träffar, närmare bestämt 2-3 stycken varenda vecka! Många tävlingar, i genomsnitt 9 per

Läs mer

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013.

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013. Verksamhetsberättelse och årsredovisning Siffror i korthet Härifrån kommer pengarna Så används pengarna Ordföranden har ordet Världens barn har inte bara rätt till mat och möjlighet att överleva. Viktigast

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 V ärdegrund Gymnastikförbundet vill på alla nivåer bedriva gymnastik så att den positivt utvecklar människan, fysiskt och psykiskt, socialt och kulturellt. Detta gör vi genom

Läs mer