JSM-Guld Stafett Sollefteå Skidor Fr. v. Frida Karlsson, Ebba Andersson och Jenny Solin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JSM-Guld Stafett Sollefteå Skidor Fr. v. Frida Karlsson, Ebba Andersson och Jenny Solin"

Transkript

1 JSM-Guld Stafett Sollefteå Skidor Fr. v. Frida Karlsson, Ebba Andersson och Jenny Solin - 1 -

2 Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande/chef har ordet 3 Styrelsens berättelse 4-23 Årsredovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning 27 Balansräkning 28 Tilläggsupplysningar Underskrifter 33 Revisionsberättelse 34 Granskningsrapport

3 Distriktsordförande och Distriktsidrottschef om verksamhetsåret 2014 Arbetet med kanslisamordningen har fortsatt med en positiv utveckling. En hel del av arbetet återstår men det har varit övervägande positiva tongångar bland personal och styrelsen. Samverkan med flera SDF och Specialidrottsförbund (friidrott och badminton) har varit positivt och förhoppningsvis kan detta utvecklas ytterligare i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Idrottsförbundet bildade under 2012 ett bolag, Västernorrlands Idrottsservice AB (VIAB). Bolaget är helägt av idrottsförbundet och har som sin huvudsakliga verksamhet Medelpads Idrottsgala samt erbjuda föreningar och SDF hjälp med ekonomi- och löneadministration. Det har tagit tid att hitta formerna för bolagets verksamhet och marknadsföringen av dess tjänster har varit små. Vid årsskiftet 2014/2015 är det fem föreningar som nyttjar tjänsten med ekonomi- och löneadministration. Ytterligare två föreningar har tillkommit under början av Diskussioner har inletts med två kommuner (Härnösand och Örnsköldsvik) att i samarbete anställa personer för att kunna erbjuda dessa tjänster även i andra kommuner. I Örnsköldsvik anställdes en person på prov i sex månader och i början av 2015 anställdes en person i Härnösand. VIAB är också den som hyr en loge i Fjällräven Center som nyttjas som kontor för idrottsförbundet/sisu. VIAB gjorde under 2014 ett överskott med kr. En särskild redovisning av VIAB:s verksamhet kommer att skickas ut till samtliga SDF. Det ekonomiska resultatet för Idrottsförbundet under 2014 var ett underskott med kr mot ett budgeterat underskott på kr. Tillsammans med SISU har vi startat en speciell satsning för att bli ett bättre stöd till länets elitidrottsföreningar där vi jobbar mer med hela föreningen. Detta leder förhoppningsvis till ett ännu större genomslag även på breddidrottsföreningarna. Tillsammans med SISU Idrottsutbildarna genomfördes en hel del aktiviteter under supervalåret. En del av det idrottspolitiska arbetet var inriktat på stödet från Landstinget till SISU Idrottsutbildarna. I slutet av 2014 kom beslutet att stödet till SISU under 2015 blir kr! Mycket positivt då det sedan 2008 har varit noll kronor. Ulf Näslund Ordförande Mats Hamberg Distriktsidrottschef - 3 -

4 Styrelsen för Västernorrlands Idrottsförbund, orgnr , avger härmed verksamhetsberättelse och årsredovisning för räkenskapsåret STYRELSENS BERÄTTELSE Från och med VIF-stämman 2012 har vi haft en personunion i styrelsen, dvs samma styrelse för Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Styrelsens sammansättning Ordförande: Ulf Näslund Vice Ordförande: Ann-Christin Munther Övriga ledamöter: Pia Thoresson Lena Eriksson Anders Öhrn Pär Eriksson Sven-Erik Forsgren Hedersledamot: Sigge Åkerberg (avliden april 2014) Personalrepresentant: Andreas Johansson Sekr. och kassör (adj.) Mats Hamberg Revisor: Ersättare: Lekmannarevisor: Ersättare: Valberedningen Ordförande: Övriga ledamöter: Personal Distriktsidrottschef: Konsulenter: Kommunikatör: Ekonomiass./kanslist: Kanslist: IT/Vaktmästeri: Göran Ohlsson, PWC Lars Nordenö, PWC Bo-Anders Öberg Lars Sjölund Walter Rönmark Hans Backlund Mari Lundstedt Lena Schmidt Jan Gradin Mats Hamberg Ellen Forsberg Ingela Asplund Håkan Melker Per Jutterström Karin Sundquist Tina Eriksson Emeli Forsström Sven Eklund Styrelsen. Styrelsen har under verksamhetsperioden sammanträtt sex gånger och däremellan haft telefonkontakt för att lösa övriga frågor

5 Idrotten i Västernorrland I Västernorrlands län fanns den 31 december stycken föreningar och 70 Specialdistriktsförbund som bedriver verksamhet i 62 idrotter. Idrotten i Västernorrland har cirka 300 anställda, ideella ledare (42% kvinnor) och engagerar inte mindre än av länets innevånare (49% kvinnor). Omsättningen för idrotten i Västernorrland är drygt 1,5 miljarder kronor. Västernorrland är ett av Norrlands största distrikt när det gäller anslutna föreningar, men kan också anses vara ett av de största i Sverige när det gäller den idrottsliga verksamheten. Vi har nationell elit i ett 20-tal olika idrotter och internationell elit i några. Elitmässigt har Västernorrland få, om ens några, konkurrenter när det gäller idrotter i den högsta Sverige-eliten med tanke på befolkningsunderlaget. Tre lag i ishockeyns högsta serier, elitlag i både basket, bowling och innebandy samt ett stort antal elitidrottare i boxning, friidrott, simning, skidor, skidskytte och curling för att nämna några idrotter. Under jubileumsåret 2005 instiftade styrelsen VIF-trofén som delas ut till aktiv idrottare, förening eller ledare som gjort något utöver det vanliga års trofé delades ut till Sollefteå Skidor med motiveringen: En förening som ligger i framkant både när det gäller arrangemang och att ta hand om både elit och bredd. Samtidigt har man arbetat med en sammanslagning med Remsele UIF skidor som brukar ta en hel del kraft från samtliga som är berörda. När det gäller ungdomsidrotten kan vi konstatera att den håller hög klass såväl kvalitativt som kvantitativt. Under ett år genomförs ca sammankomster som redovisas för statligt lokalt aktivitetsstöd (7-25 år). Det innebär c:a 450 sammankomster per dag som året runt anordnas av idrottsföreningar i länet. Varje sammankomst omfattar i genomsnitt åtta ungdomar, vilket innebär att drygt 3700 unga människor varje dag deltar i någon idrottsaktivitet i distriktet. Genom Idrottsförbundet pågår även flera satsningar på breddidrotten inom länet, dvs. aktiveter där hälsa, trivsel och välbefinnande är normgivande. Dessutom riktas extra fokus mot målgrupper som ofta har svårt att hitta till det traditionella föreningslivet eller fysisk aktivitet. Under året har dessa satsningar aktiverat över 4000 ungdomar, 6090 recept på fysisk aktivitet har skrivits ut. Idrottslyftet har haft över deltagartillfällen med unika deltagare och 167 ledare varav 79 är nyrekryterade. Flera idrottare har nått framgångar såväl nationellt som internationellt under perioden. En del av framgångarna kan utläsas på sidorna Med risk för att glömma några framstående idrottsprestationer så vill vi nämna OS-Brons Anna Holmlund Sundsvalls Slalomklubb, EM-Silver Sanna Näslund Härnösands Brukshundsklubb, SM-Guld Emma Johansson Härnösands Cykelklubb, VM-Silver Malin Persson och Sandra Timan Söråker Bandy, JSM-Guld Ebba Andersson Sollefteå SK, JVM-Silver och Robert Hägg MODO Hockey. Vision Västernorrlands Idrottsförbund ska vara den ledande företrädaren för länets idrott och en resurs i samhällsutvecklingen

6 Verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Den idrott som Västernorrlands Idrottsförbund arbetar för ska bestå av träning och lek, tävling och uppvisning Västernorrlands Idrottsförbund vill också att idrotten utformas så att den ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll den sker inom ramarna för överenskommelser och god moral den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap Värdegrund Rätten att vara med Alla som vill ska ha möjlighet till deltagande inom idrottsrörelsen utifrån sina förutsättningar Kompetens Med branschkunnighet och positiv anda arbeta för att utveckla och stödja idrotten. Trovärdighet Arbetet ska genomföras professionellt, förtroendeingivande och med stor öppenhet. Engagemang Med stort engagemang i alla lägen arbeta för idrottens bästa. Övergripande mål Västernorrlands Idrottsförbund ska inom idrottens huvudområden driva för idrotten väsentliga utvecklingsfrågor (både ekonomiska- och andra resursfrågor), värna folkrörelseidén och skapa förutsättningar för mötet mellan människor samt ge SDF och föreningar efterfrågad service. Policydokument I arbetet med de fokuserade områdena och basverksamheten tar vi hänsyn tas till policydokument, instruktioner och arbetsordning som har fastställts av Västernorrlands Idrottsförbunds styrelse

7 Fokuserade områden Idrott Idrotten är en viktig del av livet för många barn och ungdomar. Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar har någon gång under sin uppväxt varit med i någon förening. Detta ger idrottsrörelsen ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt. All idrott för barn skall bedrivas ur ett barnrättsperspektiv. Där står svensk idrott inför stora utmaningar. Utmaningar påverkade av såväl samhällets utveckling och förväntningar som dagens och morgondagens idrottsliga förutsättningar. Under 2014 har en rad mötesplatser, olika forum och samtal handlat om hur barn och ungdomsidrotten bör bedrivas samt hur idrottsföreningarna kan möta framtidens utmaningar. VIF/SISU har fört en dialog med idrottsföreningarna inom Medelpads Ishockeyförbund och Ångermanlands Fotbollsförbund om att rekrytera och behålla barn och ungdomar samt genomfört utbildningar kring grunderna i Idrotten Vill. För att ytterligare stärka ishockeyföreningarnas tankar kring hur barn och ungdomsidrotten bör bedrivas har ett antal föräldrautbildningar genomförts. Sundsvall Hockey och Njurunda SK har genomfört föräldrautbildningar inom samtliga av föreningarnas lag. Föräldrarna till samtliga U14 spelare i Medelpad har utbildats. I Örnsköldsvik genomfördes en stor öppen utbildningskväll där föräldrar inom samtliga idrotter deltog. Framtidens idrottsförening samt Idrotten vill var temat under de Idrottsbufféer som genomfördes inom samtliga kommuner under september och oktober månad. Under kvällen fick deltagarna välja på tre olika seminarier varav två lade fokus på dessa frågor. I april påbörjade ett samverkansarbete mellan Specialidrottsförbunden i Medelpad för idrotterna fotboll, ishockey och innebandy. VIF/SISU bjöd in till två träffar där målgruppen var ansvariga för distriktslagsverksamheten. Syftet med träffarna var erfarenhetsutbyte, kunskapspåfyllnad med målet att gemensamt uppmuntra till att ungdomarna i vårt distrikt fortsätter inom flera idrotter så länge som möjligt. Arbetet fortsätter under 2015 samt påbörjas i Ångermanland där distrikten gemensamt kommer att arbeta med samsyn kring riktlinjer för barn och ungdomsidrotten. Under 2014 har 62 föreningsanalyser gjort inom ramen för Idrottslyftet- Idrotten Vill. En stor del analysen kretsar till hur föreningen kan utveckla sin verksamhet till att fler börjar inom idrotten oavsett ålder samt att de som börjat fortsätter sitt idrottande hela livet. Idrottens himmel och helvete ett bra samtalsunderlag Under 2014 har Utbildningsradion (UR) sänt programserien Idrottens himmel och helvete. I åtta tvprogram i SVT och lika många uppföljande radioprogram i P4 belyses positiva och negativa exempel ur barn- och ungdomsidrotten. Serien visar exempel på idrottens styrka och utmaningar och har varit en bra en tändgnista för konstruktiva och utvecklande arbeten för att skapa en bättre barn- och ungdomsidrott i linje med de anvisningar som finns. VIF/SISU har använt serien som en språngbräda för att komma ut i föreningarna och ta de viktiga diskussionerna kring engagemang, värdegrund, barnrättsperspektivet och andra intressanta ämnen. Vi besökte under året fem arrangemang, Selånger gruscup i fotboll, Sundsvalls handbollscup, Öbacka smashen i badminton, Mitt Nordic Cup i fotboll och ett seriesammandrag i innebandy. I Idrottens himmel och helvete-tröjor minglade vi runt bland föräldrar och ledare och diskuterade serien och på vilket sätt VIF/SISU kan stötta föreningarna

8 UR:s programserie gjorde också att barn och ungdomsidrott debatterades flitigt i media. Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna har under 2014 medverkat i både tidningar, radio och TV. I Radio Västernorrland, Sundsvalls Tidning och Tidningen Ångermanland har vi bland annat pratat om hur en bra idrottsförälder ska vara. SVT:s Mittnytt bjöd in oss i studion för att prata om hur viktigt det är att värdegrunden diskuteras i idrottsföreningarna. Att vi lyft Idrottens himmel och helvete i våra egna kanaler, som exempelvis på våra hemsidor och i media har fått konkreta resultat. Bland annat fick vi via nyheten om serien på vår webb kontakt med en mamma som rapporterade om en förening där anvisningarna kring barn- och ungdomsidrott inte efterlevdes. Hennes brev till oss ledde i slutändan till ett arbete i föreningen kring föreningspolicy och värdegrund. Rätt bedriven ger idrotten fysiskt och psykiskt utveckling samt en gemenskap som kan vara svår att finna i andra sammanhang. Tyvärr slutar många ungdomar, av olika anledningar, idrotta i tonåren. Dess bättre vet vi att det finns många föreningar som gärna tar emot nybörjare även i den åldern. Inspirationsdagen syftar till att föra samman dessa föreningar med elever i syfte att finna passande idrotter. Dagen arrangerades den 30/ i Sundsvalls Sporthall i samarbete med Ledarskapsprogram på Västermalms skola och Västernorrlands idrottsförbund. 19 föreningar visade upp sina idrotter för ca 800 elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet. Utvärdering efter denna Inspirationsdag visar att flera föreningar direkt fått fler gymnasieelever som besökt deras verksamhet på kvällstid. VIF/SISU var även med och arrangerade Olympic Day under maj månad i Kramfors och Timrå. Olympic Day sammanför barn och ungdomar och lokala idrottsföreningar under avslappnade, glädjefyllda former. Under dagen fick barn och ungdomar kostnadsfritt prova på idrotter, träffa olympier och utmana sig själva. Dagarna var fulla med barn, 20-talet idrottsföreningar och sex olympier var på plats. Sedan var vi med på Olympic Day, en slags prova på och inspirationsdag som Sveriges Olympiska Kommitté arrangerade tillsammans med kommunen och ett tiotal idrottsföreningar. Det var verkligen hur bra som helst för oss. Det var många nya som kom och ville prova efter det och några av dem blev kvar i verksamheten, säger Urban Rosdahl från Fagerviks Kanotklubb. Under året har även arbetet med Idrottskul/Skoj påbörjats där vi tillsammans med idrottsföreningar vill ge barn och ungdomar möjligheten att få prova på och upptäcka fler olika idrotter under organiserade former. Allt är gratis för deltagarna och det finns inga krav på medlemskap, närvaro eller föranmälan. Målet är att få så många barn som möjligt i rörelse. Genom att testa en mängd olika idrotter skall barnen ges möjlighet att hitta en fysisk aktivitet som de vill fortsätta med eller återuppta. Idrottskoj kan vara ett sätt för inaktiva barn att hitta sin eller sina idrotter. Detta arbete kommer att utvecklas mer under Värdegrundsarbete Under året har vi genomfört 833 Aktiva Föreläsningar i 46 olika idrottsföreningar. Då arbetar vi med värderingsfrågor för barn och ungdomar. Det handlar om kamratskap, attityd, självkänsla, demokrati, kost och sociala medier. Aktiviteterna sker framför allt i samband med olika idrottsskolor under sommaren under ledning av 60 unga ledare som vi utbildat. Vi har genomfört 62 föreningsanalyser under Då skattar föreningen först sin verksamhet utifrån 6 områden kopplat till Idrotten Vill. Därefter analyserar vi resultatet tillsammans med föreningen och de prioriterar områden som de vill och behöver utveckla. Analysen leder i flera fall till att föreningen jobbar vidare med värderingsfrågor i någon form. Det kan handla om föräldrautbildningar, policyarbete eller ledarutbildning. Hösten 2014 hade vi Idrottsbufféer i länets alla kommuner. Där fokuserade vi både på Idrotten Vill och Framtidens Idrottsförening. Det var också temat på några idrottsvisa konferenser under året med bland annat föreningar från innebandy, handikappidrott, fotboll, ishockey och friidrott

9 För att nå ut med budskapet i Idrotten Vill direkt i barn- och ungdomsverksamheten så har vi deltagit på fyra stora cuper i olika idrotter (handboll, badminton, innebandy och fotboll). Vi diskuterade innehållet i Utbildningsradions Idrottens Himmel och Helvete med föräldrar och idrottsledare med förhoppningen om fortsatt diskussion hemma i föreningen. Folkhälsa Fysisk aktivitet på recept - FaR Idrottsförbundet har sedan 2006 ett samarbetsavtal med Landstinget när det gäller metoden Fysisk aktivitet på recept, FaR. Avtalet omförhandlas på årsbasis. I uppdraget ingår att utveckla metoden FaR. Detta görs i länsgruppen och samordningsgrupper där Idrottsförbundet medverkar. Antalet förskrivna FaR ökar för varje år, 6090 FaR skrevs ut under året, nästan en fördubbling mot tidigare år. Av dessa är det ca 950 personer som börjat träna hos någon av FaR mottagarna. I länet finns idag 50 FaR mottagare, och deras aktiviteter presenteras i kommunvisa aktivitetskataloger som uppdateras varje termin, se Samtliga aktörer bjuder på prova på tillfällen. Dessa sammanställt på ett prova på kort som Idrottsförbundet distribuerar till vården. Prova på korten delas ut av förskrivarna tillsammans med ett FaR. Detta har blivit en uppskattad del av vårt uppdrag. Många aktörer har även skräddarsytt verksamhet för FaR samt subventionerade priser. För att säkerhetsställa kunskapen om metoden FaR, certifieras FaR mottagarna. Detta görs genom att ledarna går en FaR ledarutbildning certifiering samt inleder ett samarbete med närliggande vård-/ hälsocentral. Under 2014 genomfördes FaR ledarutbildningen vid fyra tillfällen. Det är viktigt att samarbetet mellan vården och FaR mottagarna fungerar för att patienten ska komma igång med sin fysiska aktivitet. Idrottsförbundet samordnar möten dem emellan och under året har vi arrangerat träffar vid sex olika tillfällen. Den 10 april arrangerades föreläsning tillsammans med erfarenhetsutbyte på fem orter i länet samtidigt. Möjligt tack vare dagens teknik. Totalt medverkade 33 deltagare. Elitidrott Medelpads Elitidrottsnätverk Medelpads Elittränarnätverk har under 2014 bytt namn till Medelpads Elitidrottsnätverk. Detta för att nätverket idag, förutom tränare, även innehåller dietist, naprapater, sjukgymnaster och sportchefer. Under året har nätverket genomfört två egna träffar med föreläsning, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Den första träffen hade vi besök utav John Jansson, idrottspsykolog vid Umeå Universitet. John pratade om ledarskap ur ett psykologiskt perspektiv och berättade mycket om hur de jobbade med J-VM laget i ishockey som vann guld 2012 i Canada. Den andra träffen föreläste Sandra Persson om nutrition. Dessutom köpte nätverket platser till två föreläsningar som ingick i en serie av föreläsningar i samband med Sundsvall Dragons 75-års jubileum(åke Fjällström, Bengt Wiström) Ett utökat samarbete med talangprogrammet Optimus innebär att från 2014 så bjuds tränare till de talanger som ingår i Optimus in till Elitidrottnätverkets träffar. Dessutom har Optimus ingått ett avtal med Teamed som innebär att deltagarna för stöd och hjälp vid eventuella skador, samt att Teamed har två platser i Elitidrottsnätverket. Medelpads Elitidrottsnätverk är möjligt genom en del av överskottet från Medelpads Idrottsgala - 9 -

10 Optimus Den 30/1 genomfördes en träff med Optimusdeltagare födda -96. En hemläxa från träffen innan redovisades och sedan fick idrottarna besök av fd hockeyproffset Peter Forsberg som berättade om sin idrottskarriär och vad som kan ha varit avgörande faktorer i steget från lovande junior till seniorelit. Under maj och juni 2014 genomfördes en styrketräningsutbildning för Optimusidrottarna (födda -96)och deras tränare. Under ledning av Joakim Svedberg och Staffan Fliesberg genomfördes några obligatoriska pass och några valfria pass. Totalt 7 tillfällen där varje deltagare fick möjlighet till 1 teoripass och 3 praktikpass. September 2014 hade vi en ny ansökningsperiod för idrottare födda -97. Nytt från i höst är samarbetet med Teamed AB i Sundsvall som innebär att idrottarna får tillgång till snabbt omhändertagande vid skada och även behandling vid behov. Vi köper en tjänst av Teamed som innefattar en screening av idrottarnas rörlighet/koordination i syfte att förebygga skador och förbättra den idrottsliga prestationen. Rekordmånga 30 sökande, varav vi antagit 28 stycken från 13 olika idrotter. 19/10 genomfördes första träffen med de nyantagna Optimusdeltagarna där Stefan Zell föreläste kring att bli en vinnare för livet och vad som är viktigt om du vill prestera i ett långsiktigt perspektiv. Eleverna fick även i hemläxa att fundera över hur de hanterar olika pusselbitar i livet som har betydelse för idrottsprestationen. 7/12 genomfördes en träff med deltagare födda -96, där naprapater från Teamed testade deltagarnas rörlighet/koordination och gav direkta träningstips/åtgärder för att förbättra vissa svagheter som visades under testerna i förhållande till varje deltagares idrottsliga krav. Optimus är möjligt genom en del av överskottet från Medelpads Idrottsgala Elitidrottsvänligt lärosäte (EVL) Under 2014 fick universitet och högskolor söka för att bli Riksidrottsuniversitet (RIU) eller ett elitidrottsvänligt lärosäte (EVL). Mittuniversitetet sökte och kommer under 2015 erbjudas möjligheten att bli ett elitidrottsvänligt lärosäte (EVL). Det innebär framförallt att underlätta kombinationen av studier och elitsatsning inom idrotten. Resurser Under Idrottslyftet 2014 har kr fördelats mellan 22 föreningar i Västernorrland via Idrottslyftet- Rekrytera, i syfte att främja barn- och ungdomsidrotten unika deltagare har varit med i de olika projekten och aktiviteterna har genererat över deltagartillfällen. 167 ledare har medverkat varav 79 är nyrekryterade ledare. 73 % av medlen har gått till föreningar med skolsamverkan. Inom området anläggningar idrottsmiljöer har 14 föreningar i länet erhållit kronor. Syftet är att öka aktivitetsytorna för barn och ungdomar, ökad tillgänglighet och energisparande åtgärder. Anläggningsstödet har betytt oerhört mycket positivt i våra kommunkontakter. Det idrottspolitiska arbetet har fortsatt varit prioriterat i våra kontakter med kommunerna, Landstinget och riksdagsledamöterna från Västernorrland. I och med supervalåret var kontakterna mer intensiva än vanligt. Genom bland annat det idrottspolitiska arbetet ledde det till att Landstinget meddelade i slutet av året att från och med 2015 kommer SISU Idrottsutbildarna Västernorrland att få ett stöd med kr! Mycket positivt då stödet har varit noll kronor sedan Den årliga träffen med kommunernas kultur- och fritidsförvaltningar, eller motsvarande arrangerades i Ånge den 8-9 maj

11 SDF-stödet har varit oförändrat med 1 miljon kronor och utöver detta har ca kronor avsatts till ett särskilt SDF-stöd. Stödet går till SDF som har ambitionen men kanske inte kraften/ekonomi till att komma igång med arbetet. Stödet kan vara del av kostnadstäckning, personella resurser mm. Stödet under 2014 har använts till uppsökande verksamhet i syfte att stärka samarbetet med våra SDF. Idrotter som har tagit del av extra stöd under 2014 har varit friidrott, badminton och handikappidrott. Västernorrlands Idrottsförbund har avsatt ca 2% av omsättningen för kompetensutveckling av personalen. När det gäller utrymme i media, länets fyra tidningar och lokalradio/-tv, så har utrymmet i media varit ca 8,5 meter. Fördelningen är idrottspolitik 1,5 m, folkhälsa 3,5 m, och övrigt (idrottslyftet, projekt m.m.) 3,5 m. I lokalradio/-tv har förbundet medverkat ca 7 gånger. Stöd och service Projekt Under året har Västernorrlands idrottsförbund undersökt och kartlagt möjligheten för att tillsammans med Sveriges nordligaste län och sju länsidrottsförbund skapa en storregion där vi tillsammans arbetar med och driver utvecklingsfrågor och där idrotten får möjlighet att utgöra den tillväxtfaktorn som man har förmåga att vara. Samarbetet grundar sig i idrottens organisation och förmågan att samverka regionsöverskridande samt med en tydlig koppling till näringslivet i regionen, forskningsinstitutioner och offentligheten. Därtill bygga upp en samverkansstruktur mellan distrikten där vi delar på ansvars- och specialområden inom EU:s stödprogram mellan distrikten. Under året har idrottsförbundet deltagit i flera stora konferenser och mötesplatser gällande EU Västernorrlands Idrottsförbund har erbjudit stöd och vägledning till föreningar och SDF som avsett att söka projekt. Idrottsförbundet har även erbjudit föreningarna att vara samarbetspart i projekt där Västernorrlands Idrottsförbund är projektägare. Krafttag och PRODIS Krafttag är ett samarbete mellan Västernorrlands Idrottsförbund, Polismyndigheten i Västernorrland, SISU Idrottsutbildarna Västernorrland, dopingkontrollanter från Riksidrottsförbundet, Tullverket, Landstinget, samtliga kommuner i länet, friskvårdsanläggningar samt idrottsföreningar med gymverksamhet. Krafttag ingår i det nationella samverkansprojektet PRODIS (Prevention av dopning i Sverige) och arbetet sker enligt arbetsmetoden 100 % Ren hårdträning. Vilket är en samverkansmetod som syftar till att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider (AAS) och andra dopningspreparat bland tränande på träningsanläggningar. Arbetet syftar även till att; utveckla och sprida ett samordnat och långsiktigt förebyggande arbete mot dopning på träningsanläggningar, ge en ökad kunskap om effekterna av dopningspreparat och om metoder som har en påvisad effekt i det förebyggande arbetet, diplomera träningsanläggningar, utveckla ett aktivt samarbete mellan olika aktörer i regionen. Västernorrlands län är en av de 17 aktörer inom PRODIS som har beviljats utvecklingsmedel av Statens folkhälsoinstitut under Under 2014 har styrgruppen träffats vid fyra tillfällen. I länet finns nu sex lokala nätverksgrupper (Sundsvall, Timrå, Härnösand, Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge) där representanter från träningsanläggningarna, polis, kommuner och idrottsförbundet träffas ca 4 gånger per år. Två utbildningstillfällen för träningsansvariga, ägare och gyminstruktörer genomförts, totalt gick 45 personer utbildningen 100 % Ren träning. Under mars månad gick gymmen i Örnsköldsvik ihop och bemannade chinnerspark, pratade om träning och drivkraft och hur de ser på träning. På ett positivt sätt visa de upp hur de arbetar dopingförebyggande och vad deras anläggningar står för

12 Det hölls en föreläsning med Musse Hasselvall samt ett ruffiepass. Föreläsningen kretsade kring träning, drivkraft och motivation. Charlotta Rehnman Wigstad föreläste kring PRODIS i samband med arrangemanget. Syftet var att lyfta träning och hälsa på ett för målgruppen positivt sätt samt att få dem att tänka till gällande deras egen drivkraft. Kostnaderna för eventet delades mellan projektet och lokala BRÅ i Örnsköldsvik. Chinnerspark har även arrangerats i Sollefteå kommun den 26 juli under Nipanyran. Samt i Härnösands kommun under sommaren I september höll Johan Öhman i föreläsningen Tror du att du är dopad? för ungdomar på Timrå gymnasium. Han föreläste även i december i Örnsköldsvik i syfte att lyfta frågan kring doping för allmänheten samt våra unga vuxna. Under v.41 genomförde vi den andra nationella uppmärksamhetsveckan i samverkan med träningsanläggningarna. Under denna vecka hade träningsanläggningarna extra information om dopning ute i gymmet och de genomförde tävlingar, tipspromenader m.m. Den uppföljande kartläggningen genomfördes under hösten Enkätstudien visa mycket goda resultat i Västernorrland. På gym som arbetar med arbetsmetoden 100 % ren hårdträning har andelen män som uppger att de använt anabola androgena steroider (AAS) någon gång i livet halverats från 4 procent till 0,5 procent. Vi ser även denna minskning bland kvinnorna från 2 procent till 0 procent. I den uppföljande mätningen instämmer 89 procent av de tränande helt eller delvis i påståendet det är viktigt att gymmet som jag tränar på arbetar aktivt för att motverka dopning. Vid baslinjemätningen var det 76 % av de tränande som instämde i samma påstående. Boksport och lagläsning Boksport och lagläsning är ett samarbete för bättre läsfärdighet. Kulturrådet har beviljat medel till VIF/SISU och Länsbiblioteket för att tillsammans med våra idrottsföreningar och folkbibliotek förbättra läskunnigheten hos unga. Projektet skall prova olika metoder och modeller där idrotten och kulturen samverkar för att vända den negativa trenden kring läsfärdighet. Projektet ska skapa så goda förutsättningar som möjligt för att locka fler av regionens unga att läsa. Idrottsrörelsen och kulturen ska komplettera varandra och ge de ideella föreningarna och dess ledare i regionen de bästa förutsättningarna för att i närmiljö erbjuda barn och unga en plattform för att diskutera böcker och värderingar inom idrotten och i samhället i stort

13 Lobben Våren 2014 avslutades ett två årigt arbetslöshetsprojekt, Lobben. Ett samarbetsprojekt mellan idrottsförbunden i Jämtland/Härjedalen, Gävleborg och Västernorrland, Arbetsförmedlingen, kommunala skolor, skol-if/föreningar och SISU Idrottsutbildarna. Lobben riktade sig till arbetslösa ungdomar mellan år. Där deltagande ungdomar under en fyramånadersperiod fick praktisera med handledarstöd på en skola/skolidrottsförening samt gå idrottsledarutbildningar. Under våren 2014 deltog 22 ungdomar, 15 st slutförde hela projekttiden, övriga fick arbete eller började studera. I mars fick deltagande ungdomar besöka Irland i ett transnationellt utbyte, vilket var väldigt uppskattat. Under projektets två år deltog 71 ungdomar i Västernorrland. Målet var 64. Projektet har goda resultat 69 % har efter projekttiden fått arbete eller har börjat studera. Majoriteten av de kommentarer som lämnats utvärderingen är mycket positiva. Några av de viktigaste är de som uttrycker att Lobben gett dem ett kontaktnät och/eller har varit ett steg in i arbetslivet vilket är det främsta syftet med Socialfondsfinansierade projekt. För att sprida projektets positiva resultat bjöd vi in till en föreläsningsdag med Igor Ardoris, pedagog och mental tränare, innan föreläsningen presenterade Pelle Tjärnlund vår följeutvärderare projektets resultat. Totalt deltog 65 personer på föreläsningarna som arrangerades både i Sundsvall och Härnösand. Energismart idrottens interregionala modell för energieffektivisering "Energismart" -idrottens interregionala modell/manual för energieffektivisering, är ett samarbetsprojekt mellan tre idrotts-distrikt: Jämtland-Härjedalen, Västernorrland och Nord Tröndelag. Projektet finansierades av Interreg Sverige Norge. Bakgrunden till projektet är den gemensamma utmaning som idrottsrörelsen står inför; driftskostnaderna för idrottens anläggningar är i dagsläget höga och förväntas stiga ytterligare, detta innebär att arenor och andra idrottsmiljöer riskerar att bli nedlagda eller lämnade åt sitt eget öde, föreningarna har helt enkelt inte ekonomiska och personella resurser för att klara av detta. Om idrottsrörelsen ska kunna fortsätta att verka i såväl stad/by som glesbygd behövs stöd och kompetensutveckling i hur föreningarna kan kartlägga sin verksamhet, göra en energikartläggning och förhoppningsvis en driftsoptimering. Denna interregionala modell/manual för energieffektivisering ska vägleda fler idrottsföreningar och andra ideella organisationer till att bli mer miljö, energi och klimatsmarta. Målet inför nästa programperiod EU 2020 är att söka ett treårigt projekt där denna modell/manual ska användas som verktyg i ett vidare arbete på förbunds- och föreningsnivå med fokus på miljö, energi och klimat frågorna i ett gränsöverskridande arbete med t ex driftsoptimering, transportfrågor och grön energi. Arbetet med att ta fram denna ansökan har påbörjats under Föreningsutveckling Badminton Föreningsutveckling region nord-syd Badminton. Västernorrlands Idrottsförbund har ett uppdrag på 25 % av en heltid att arbeta med föreningsutveckling åt Svenska Badmintonförbundet i region nord-syd (Västernorrland, Jämtland/Härjedalen, Hälsingland och Dalarna). Projektet är ett nationellt projekt där totalt sex föreningsutvecklare är involverade med ansvar för var sin region. Målsättningen är att badmintonsporten ska fördubbla all sin verksamhet till Ett tydligt delmål är att introducera SISU och DF hos föreningarna och göra dessa organisationer till naturliga samarbetspartners. Fokus under 2014 är Ledarrekrytering, Samverkan och utbildning. Under våren startades därför en satsning som kallades Ledarprojekt Parallellt med ledarprojektet har föreningsbesöken fortgått. 19 av 27 föreningar har fått ett eller flera besök. Återstående åtta föreningar har ingen eller väldigt liten verksamhet. 10 utbildningar har genomförs inom ramen för Ledarprojekt Totalt har minst 70 unika ledare utbildats under året, varav ca 20 är nya ledare. Några av de 70 ledarna har deltagit i flera utbildningar

14 Friidrottslyftet i Västernorrland Med Medelpads FIF och Ångermanlands FIF som projektägare finansierat av Idrottslyft från Svenska Friidrottsförbundets, Västernorrlands IF och de båda Special distriktsförbunden startade Friidrottslyftet Västernorrland i jan Projektets huvudfokus var föreningsutveckling och Idrotten vill. 16 föreningar deltog i projektet. I de större arenaföreningarna IF Vingarna, Sundsvalls FI, Timrå AIF, Brännans IF och N88 har det gjorts flera goda insatser och utvecklingsaktiviteter. Nystart med friidrott i Sollefteå GIF har varit en framgång. I feb 2014 genomfördes en mycket lyckad träff med 6 av föreningarna tillsammans med SDF i samband med XL-galan i Stockholm för att starkare och tillsammans kunna utveckla föreningarna och friidrotten i länet. Projektet avslutades 31 dec 2014 och samtliga SDF i UC Norrland (även Jämtland/Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten) hade då gått in i samtal med Svenska Friidrottsförbundet att med stöd av Idrottslyftet få starta ett första Kraftcentra för föreningsutveckling i Norrland. Vi hoppas att detta kan bli verklighet senast under föreningar har genomfört aktiviteter med SISU Idrottsutbildarna tränare har genomfört Svenska Friidrottsförbundets utbildning. - Friidrottskampen, en ny breddtävlingsform planerades och startades upp under Ca 160 deltagare genomförde 7 st helt nya enkla tävlingar i friidrott på 6 orter i länet. Medelpads Idrottsgala Medelpads Idrottsgala är en ideell gala som arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund med Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner samt sponsorer som samarbetspartners. Syftet är att uppmärksamma och belöna engagemang, ledarskap och prestationer. Den ska stimulera idrottare och ledare men också ge föreningar en möjlighet att belöna ledare eller idrottare inom sin förening. Galan är till för såväl elit som bredden inom idrotten. Galan har en oberoende jury som leds av Västernorrlands Idrottsförbunds ordförande. Tack vare våra samarbetsparters och supporters arrangerades en sjätte gala under Den årliga enkäten som skickas ut visar mycket nöjda galagäster. Förutom en trevlig kväll för idrotten genereras ett överskott som går till projekten Optimus, elitidrottsnätverk och Eldsjälar. Talangprogrammet Optimus riktar sig mot lovande idrottare i gymnasiet. Årets 28 eldsjälar har under året varit på tre arrangemang fyllt med matcher, middagar och föreläsning. Året avlutades traditionsenligt med utdelning av eldsjälslyktan, detta skedde i samband med att Granlo BK spelade match mot Linköping. Två av eldsjälarna 2014 Susanne Forsberg Ånge MK och Kickan Brandström KFUM Kometerna

15 Utmärkelser Västernorrlands Idrottsförbund administrerar ett antal stipendier och under den senaste verksamhetsperioden har det gällt Guldfonden, VIF-trofén och ett regionalt Fair Play pris. Guldfonden 2014 Tindra Sjöberg, SAIK Brottning Teo Renlund, Solens IF VIF-trofén 2014 Sollefteå Skidor Fair Play 2014 Magnus Engberg, Sundsvalls Orienteringsklubb Norrskogssvängen i Sollefteå

16 VIF:s Grattistelegram 2014 Västernorrlands Idrottsförbund försöker att uppmärksamma de idrottsliga framgångarna som nåtts av länets idrottare genom att skicka Grattis-telegram till guldmedaljörer vid Nordiska och Svenska Mästerskap seniorer och juniorer samt till medaljörer vid EM, VM och OS. JVM-Silver, Ishockey MODO Hockey Robert Hägg JSM-Guld, Curling Härnösands Curlingklubb Johannes Prytz, Victor Martinsson, Simon Granbom och Fredrik Nyman SM-Guld, Draghund Härnösands Brukshundsklubb Sanna Näslund, 2 guld, Combined och linkörning Sandra Åsander, Combined Emmy Näslund, Linkörning Frida Åsander, Linkörning Jonas Åsander, Linkörning SM-Guld, Bänkpress Sundsvalls Atletklubb Christoffer Öberg VM-Silver, Bandy Söråkers Bandy Malin Persson och Sandra Timan JSM-Guld H20-21, Skidskytte Anundsjö SF Victor Olsson JSM-Guld H18-19, Skidskytte I 21 IF Sebastian Samuelsson JSM-Guld Dubbel, Badminton Bergsåkers Badmintonklubb Ebba Strid SM-Guld Veteran-SM, Skidor Hägglunds SK Bengt-Olof Hagström, 60-årsklassen OS-Brons, Skicross Sundsvalls Slalomklubb Anna Holmlund JSM-Guld, Snowboardcross Bjästa Alpina Tim Westerlund SM-Guld, Draghund Sundsvalls Brukshundsklubb Marie Israelsson, 6-spann och Malin Granqvist, 4-spann SM-Guld, Curling Sundsvalls Curlingklubb Fredrik Carlsén JSM-Guld, Skidor Sollefteå Skidor Ebba Andersson, 5km skate EM-Silver, Draghund Härnösands Brukshundsklubb Sanna Näslund, Combined SM-Guld, Badminton Bergsåkers Badmintonklubb Ebba Strid, 2 guld, Dubbel och mixed SM-Guld, Skidskytte sprint Anundsjö SF Fredrik Lindström

17 SM-Guld, Skidskytte sprint I 21 IF Jenny Jonsson SM-Guld, Curling Sollefteå Curlingklubb Patrik Burman, Kristina Ulander, Bernt Sjöberg och Michael Sahlén SM-Guld, Simning Sundsvalls Simsällskap Johannes Skagius, 2 guld, 50m bröst 1 SM-guld, 1 JSM-guld SM-Guld, Frisbee Härnösands Discgolfclub Kaj Larsson, Juniorklassen JVM-Silver, Skicross, Kramfors Alpina Sandra Näslund SM-Guld, Ishockey J18 MODO Hockey SM-Guld, Ishockey J19 Damer MODO Hockey NM-Guld, Karate Lag Sundsvalls Sportkarate Lisa Rasmusson SM-Guld, Gymnastik, käglor Örnsköldsviks Gymnastikklubb Jennifer Pettersson NM-Guld, Taekwondo Kemjoh TKD Hapkido Linus Dahllund SM-Guld, Tyngdlyftning, 105kg-klassen Härnösands Atletklubb Stefan Ågren, 2 guld, Tyngdlyftning och styrkelyft SM-Guld, Mountainbike Härnösands Cykelklubb Jakub Sarota, P13/14-klassen Jakub Sarota, Vilgot Lindh, Edvin Lindh,XCO-lag Helena Lindh, D50-klassen SM-Guld, Varpa, Oldgirls Kovlands IF Karin Ring, 2 guld, individuell kula och centimeter SM-Guld, Boule, damtrippel Sundsvalls Bouleklubb Berit Åslin, Lena Hansen och Helene Rosenholm SM-Guld, Cykel, tempo Härnösands Cykelklubb Emma Johansson EM-Brons, Bänkpress, 93kg-klassen Sundsvalls Atletklubb Fredrik Jäder SM-Guld, Styrkelyft, 59kg-klassen Sundsvalls Atletklubb Thomas Wulffeld EM-Guld, Bänkpress, +120kg-klassen Sundsvalls Atletklubb Fredrik Svensson

18 JSM-Guld, Friidrott, P19, 200m Sundsvalls Friidrottsförening Johan Lilja JSM-Guld, Friidrott, 3000m Sollefteå GIF Ebba Andersson SM-Guld, Bågskytte IF Karlsvik Robert Lindgren, Klass HRE SM-Guld, Skidskytte, rullskidor Anundsjö SF Fredrik Lindström EM-Guld, Simning, Special Olympics, 100m bröst, Solens IF Teo Renlund SM-Guld, Bågskytte, HI50 Sundsvall/Ortvikens BSK Lennart Carlsson VM-Medaljer, Cykel Härnösands Cykelklubb Emma Johansson, Silver lag och Brons linjelopp SM-Guld, Backhoppning, plastbacke IF Friska Viljor Carl Nordin, 2 guld, senior och lag Jonas Sandell, 2 guld, junior och lag SM-Guld, Draghund barmark Härnösands Brukshundsklubb Johan Sjölund, Sparkcykel med hund Emmy Näslund, Löpning med hund NM-Guld, Simning Örnsköldsviks Allmänna Simsällskap Andreas Edlund, 3 guld 200m fjäril, 200m bröst och 400m medley EM-Guld, Bänkpress, veteraner, Sundsvalls Atletklubb Åsa Halvarsson JSM-Guld, Gymnastik Örnsköldsviks Gymnastikklubb Wilma Jakobsson, 2 guld, mångkamp och tunnband VM-Medaljer, Bänkpress/Styrkelyft, +120kg-klassen Sundsvalls Atletklubb Fredrik Svensson, Guld bänkpress och Brons styrkelyft SM-Guld, Bilsport, Drifting SHRA Sundsvall Fredrik Sjödin SM-Guld, Gymnastik, lag Örnsköldsviks Gymnastikklubb Jennifer Pettersson, Cassandra Pettersson och Wilma Jakobsson VM-Guld, Simning, simmare med Downs syndrom, KFUK-KFUM Kometerna Caroline Näslund, 2 guld, 25m fritt och 25m bröst SM-Guld, Simning, 100m bröst kortbana, Sundsvalls Simsällskap Johannes Skagius

19 SM-Guld, Karate, Sundsvalls Sportkarate Lisa Rasmusson, 2 guld, U21 Kumite 60kg och Senior 68kg SM-Guld, Brottning, Beach wrestling, Husums IF Brottningsklubb Khavaj Ilaldayev, 130kg-klassen och Javad Waldsdeh, 84kg-klassen JEM-Guld, Draghund, barmark Härnösands Brukshundsklubb Emmy Näslund VM-Guld, Innebandy, Granlo BK Robin Nilsberth och Johan Samuelsson Elias Pettersson, Timrå IK Rankad 1:a i Sverige bland spelare födda

20 Statligt Lokalt Aktivitetsstöd Idrott Våren och hösten 2013 Våren 2014 Sammankomster Deltagartillfällen Sammankomster Deltagartillfällen Amerikansk Fotboll Badminton Bandy Bangolf Base-och Softboll Basket Bilsport Bordtennis Boule Bowling Boxning Brottning Budo & Kampsport Bågskytte Casting Curling Cykel Dans Draghund Dövidrott Flygsport Fotboll Friidrott Frisbee Fäktning Golf Gymnastik Handboll Handikappidrott Innebandy Ishockey Judo Kanot Karate Klättring Konståkning Korpen Motorcykel & Snöskoter Mångkamp Orientering Ridsport Rodd Segling

Eldsjälar är ett program som möjliggjorts tack vare överskottet från Medelpads Idrottsgala. Galan arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund och

Eldsjälar är ett program som möjliggjorts tack vare överskottet från Medelpads Idrottsgala. Galan arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund och Eldsjälar är ett program som möjliggjorts tack vare överskottet från Medelpads Idrottsgala. Galan arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund och Sundsvall Arena AB. Syftet med Medelpads Idrottsgala är

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2014

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2014 Foto: Thommy Sjölund Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2014 Utegym i Husum - Idrott hela livet 1 Distriktsordförande och Distriktsidrottschef om verksamhetsåret 2014 Arbetet med kanslisamordningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Idrotten i siffror ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Facklig organisation (16 64 år) Idrotts- eller friluftsförening ( 16 år) Kultur-, musik-, danseller

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Fredrik Lindström, Anundsjö SF. Foto: Marcus Eriksson, Bildbyrån - 1 -

Fredrik Lindström, Anundsjö SF. Foto: Marcus Eriksson, Bildbyrån - 1 - Fredrik Lindström, Anundsjö SF Foto: Marcus Eriksson, Bildbyrån - 1 - Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande/chef har ordet 3 Styrelsens berättelse 4-21 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 22-23 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(6) ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 883201-6227 Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. SAIK Bandy Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. SAIK Bandy Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för SAIK Bandy Räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Mountainbikebana på Skuleberget, delvis finansierad av Idrottslyftet

Mountainbikebana på Skuleberget, delvis finansierad av Idrottslyftet Mountainbikebana på Skuleberget, delvis finansierad av Idrottslyftet Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande/chef har ordet 2 Styrelsens berättelse 3-18 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 19-20 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2012. Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken fick stöd av Idrottslyftet till sin nya träningslokal

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2012. Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken fick stöd av Idrottslyftet till sin nya träningslokal Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2012 Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken fick stöd av Idrottslyftet till sin nya träningslokal 2 Distriktsordförande och Distriktidrottschef om verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund Org nr 825000-6460 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Innehåll sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. SAIK Bandy Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. SAIK Bandy Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för SAIK Bandy Räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31 Styrelsen avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida - verksamheten 1 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 6

Läs mer

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund Org nr 825000-6460 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(5) ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 883201-6227 Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för Nyköpings Tennisklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

Årsredovisning för. SAIK Bandy Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. SAIK Bandy Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för SAIK Bandy Räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor Årsredovisning för Svenska Stadskärnor 826001-6756 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Stadskärnor, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning.

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Årsbokslut för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 5

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för Svenska judoförbundet. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31 Styrelsen för Svenska Judoförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll: Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

70* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Kansli.

70* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Kansli. IDROTTEN I SIFFROR IDROTTENS ORGANISATION RF = Riksidrottsförbundet SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialdistriktsidrottsförbund RF 7* SF 2 föreningar DF SDF Cirka 3 miljoner

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(5) Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Styrelsens säte: Stockholm Föreningens redovisningsvaluta är Svenska kronor (SEK). Alla belopp

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01 2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Svenska Baseboll och Softboll Förbundet (SBSF), bildat 1956,

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer