JSM-Guld Stafett Sollefteå Skidor Fr. v. Frida Karlsson, Ebba Andersson och Jenny Solin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JSM-Guld Stafett Sollefteå Skidor Fr. v. Frida Karlsson, Ebba Andersson och Jenny Solin"

Transkript

1 JSM-Guld Stafett Sollefteå Skidor Fr. v. Frida Karlsson, Ebba Andersson och Jenny Solin - 1 -

2 Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande/chef har ordet 3 Styrelsens berättelse 4-23 Årsredovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning 27 Balansräkning 28 Tilläggsupplysningar Underskrifter 33 Revisionsberättelse 34 Granskningsrapport

3 Distriktsordförande och Distriktsidrottschef om verksamhetsåret 2014 Arbetet med kanslisamordningen har fortsatt med en positiv utveckling. En hel del av arbetet återstår men det har varit övervägande positiva tongångar bland personal och styrelsen. Samverkan med flera SDF och Specialidrottsförbund (friidrott och badminton) har varit positivt och förhoppningsvis kan detta utvecklas ytterligare i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Idrottsförbundet bildade under 2012 ett bolag, Västernorrlands Idrottsservice AB (VIAB). Bolaget är helägt av idrottsförbundet och har som sin huvudsakliga verksamhet Medelpads Idrottsgala samt erbjuda föreningar och SDF hjälp med ekonomi- och löneadministration. Det har tagit tid att hitta formerna för bolagets verksamhet och marknadsföringen av dess tjänster har varit små. Vid årsskiftet 2014/2015 är det fem föreningar som nyttjar tjänsten med ekonomi- och löneadministration. Ytterligare två föreningar har tillkommit under början av Diskussioner har inletts med två kommuner (Härnösand och Örnsköldsvik) att i samarbete anställa personer för att kunna erbjuda dessa tjänster även i andra kommuner. I Örnsköldsvik anställdes en person på prov i sex månader och i början av 2015 anställdes en person i Härnösand. VIAB är också den som hyr en loge i Fjällräven Center som nyttjas som kontor för idrottsförbundet/sisu. VIAB gjorde under 2014 ett överskott med kr. En särskild redovisning av VIAB:s verksamhet kommer att skickas ut till samtliga SDF. Det ekonomiska resultatet för Idrottsförbundet under 2014 var ett underskott med kr mot ett budgeterat underskott på kr. Tillsammans med SISU har vi startat en speciell satsning för att bli ett bättre stöd till länets elitidrottsföreningar där vi jobbar mer med hela föreningen. Detta leder förhoppningsvis till ett ännu större genomslag även på breddidrottsföreningarna. Tillsammans med SISU Idrottsutbildarna genomfördes en hel del aktiviteter under supervalåret. En del av det idrottspolitiska arbetet var inriktat på stödet från Landstinget till SISU Idrottsutbildarna. I slutet av 2014 kom beslutet att stödet till SISU under 2015 blir kr! Mycket positivt då det sedan 2008 har varit noll kronor. Ulf Näslund Ordförande Mats Hamberg Distriktsidrottschef - 3 -

4 Styrelsen för Västernorrlands Idrottsförbund, orgnr , avger härmed verksamhetsberättelse och årsredovisning för räkenskapsåret STYRELSENS BERÄTTELSE Från och med VIF-stämman 2012 har vi haft en personunion i styrelsen, dvs samma styrelse för Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Styrelsens sammansättning Ordförande: Ulf Näslund Vice Ordförande: Ann-Christin Munther Övriga ledamöter: Pia Thoresson Lena Eriksson Anders Öhrn Pär Eriksson Sven-Erik Forsgren Hedersledamot: Sigge Åkerberg (avliden april 2014) Personalrepresentant: Andreas Johansson Sekr. och kassör (adj.) Mats Hamberg Revisor: Ersättare: Lekmannarevisor: Ersättare: Valberedningen Ordförande: Övriga ledamöter: Personal Distriktsidrottschef: Konsulenter: Kommunikatör: Ekonomiass./kanslist: Kanslist: IT/Vaktmästeri: Göran Ohlsson, PWC Lars Nordenö, PWC Bo-Anders Öberg Lars Sjölund Walter Rönmark Hans Backlund Mari Lundstedt Lena Schmidt Jan Gradin Mats Hamberg Ellen Forsberg Ingela Asplund Håkan Melker Per Jutterström Karin Sundquist Tina Eriksson Emeli Forsström Sven Eklund Styrelsen. Styrelsen har under verksamhetsperioden sammanträtt sex gånger och däremellan haft telefonkontakt för att lösa övriga frågor

5 Idrotten i Västernorrland I Västernorrlands län fanns den 31 december stycken föreningar och 70 Specialdistriktsförbund som bedriver verksamhet i 62 idrotter. Idrotten i Västernorrland har cirka 300 anställda, ideella ledare (42% kvinnor) och engagerar inte mindre än av länets innevånare (49% kvinnor). Omsättningen för idrotten i Västernorrland är drygt 1,5 miljarder kronor. Västernorrland är ett av Norrlands största distrikt när det gäller anslutna föreningar, men kan också anses vara ett av de största i Sverige när det gäller den idrottsliga verksamheten. Vi har nationell elit i ett 20-tal olika idrotter och internationell elit i några. Elitmässigt har Västernorrland få, om ens några, konkurrenter när det gäller idrotter i den högsta Sverige-eliten med tanke på befolkningsunderlaget. Tre lag i ishockeyns högsta serier, elitlag i både basket, bowling och innebandy samt ett stort antal elitidrottare i boxning, friidrott, simning, skidor, skidskytte och curling för att nämna några idrotter. Under jubileumsåret 2005 instiftade styrelsen VIF-trofén som delas ut till aktiv idrottare, förening eller ledare som gjort något utöver det vanliga års trofé delades ut till Sollefteå Skidor med motiveringen: En förening som ligger i framkant både när det gäller arrangemang och att ta hand om både elit och bredd. Samtidigt har man arbetat med en sammanslagning med Remsele UIF skidor som brukar ta en hel del kraft från samtliga som är berörda. När det gäller ungdomsidrotten kan vi konstatera att den håller hög klass såväl kvalitativt som kvantitativt. Under ett år genomförs ca sammankomster som redovisas för statligt lokalt aktivitetsstöd (7-25 år). Det innebär c:a 450 sammankomster per dag som året runt anordnas av idrottsföreningar i länet. Varje sammankomst omfattar i genomsnitt åtta ungdomar, vilket innebär att drygt 3700 unga människor varje dag deltar i någon idrottsaktivitet i distriktet. Genom Idrottsförbundet pågår även flera satsningar på breddidrotten inom länet, dvs. aktiveter där hälsa, trivsel och välbefinnande är normgivande. Dessutom riktas extra fokus mot målgrupper som ofta har svårt att hitta till det traditionella föreningslivet eller fysisk aktivitet. Under året har dessa satsningar aktiverat över 4000 ungdomar, 6090 recept på fysisk aktivitet har skrivits ut. Idrottslyftet har haft över deltagartillfällen med unika deltagare och 167 ledare varav 79 är nyrekryterade. Flera idrottare har nått framgångar såväl nationellt som internationellt under perioden. En del av framgångarna kan utläsas på sidorna Med risk för att glömma några framstående idrottsprestationer så vill vi nämna OS-Brons Anna Holmlund Sundsvalls Slalomklubb, EM-Silver Sanna Näslund Härnösands Brukshundsklubb, SM-Guld Emma Johansson Härnösands Cykelklubb, VM-Silver Malin Persson och Sandra Timan Söråker Bandy, JSM-Guld Ebba Andersson Sollefteå SK, JVM-Silver och Robert Hägg MODO Hockey. Vision Västernorrlands Idrottsförbund ska vara den ledande företrädaren för länets idrott och en resurs i samhällsutvecklingen

6 Verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Den idrott som Västernorrlands Idrottsförbund arbetar för ska bestå av träning och lek, tävling och uppvisning Västernorrlands Idrottsförbund vill också att idrotten utformas så att den ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll den sker inom ramarna för överenskommelser och god moral den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap Värdegrund Rätten att vara med Alla som vill ska ha möjlighet till deltagande inom idrottsrörelsen utifrån sina förutsättningar Kompetens Med branschkunnighet och positiv anda arbeta för att utveckla och stödja idrotten. Trovärdighet Arbetet ska genomföras professionellt, förtroendeingivande och med stor öppenhet. Engagemang Med stort engagemang i alla lägen arbeta för idrottens bästa. Övergripande mål Västernorrlands Idrottsförbund ska inom idrottens huvudområden driva för idrotten väsentliga utvecklingsfrågor (både ekonomiska- och andra resursfrågor), värna folkrörelseidén och skapa förutsättningar för mötet mellan människor samt ge SDF och föreningar efterfrågad service. Policydokument I arbetet med de fokuserade områdena och basverksamheten tar vi hänsyn tas till policydokument, instruktioner och arbetsordning som har fastställts av Västernorrlands Idrottsförbunds styrelse

7 Fokuserade områden Idrott Idrotten är en viktig del av livet för många barn och ungdomar. Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar har någon gång under sin uppväxt varit med i någon förening. Detta ger idrottsrörelsen ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt. All idrott för barn skall bedrivas ur ett barnrättsperspektiv. Där står svensk idrott inför stora utmaningar. Utmaningar påverkade av såväl samhällets utveckling och förväntningar som dagens och morgondagens idrottsliga förutsättningar. Under 2014 har en rad mötesplatser, olika forum och samtal handlat om hur barn och ungdomsidrotten bör bedrivas samt hur idrottsföreningarna kan möta framtidens utmaningar. VIF/SISU har fört en dialog med idrottsföreningarna inom Medelpads Ishockeyförbund och Ångermanlands Fotbollsförbund om att rekrytera och behålla barn och ungdomar samt genomfört utbildningar kring grunderna i Idrotten Vill. För att ytterligare stärka ishockeyföreningarnas tankar kring hur barn och ungdomsidrotten bör bedrivas har ett antal föräldrautbildningar genomförts. Sundsvall Hockey och Njurunda SK har genomfört föräldrautbildningar inom samtliga av föreningarnas lag. Föräldrarna till samtliga U14 spelare i Medelpad har utbildats. I Örnsköldsvik genomfördes en stor öppen utbildningskväll där föräldrar inom samtliga idrotter deltog. Framtidens idrottsförening samt Idrotten vill var temat under de Idrottsbufféer som genomfördes inom samtliga kommuner under september och oktober månad. Under kvällen fick deltagarna välja på tre olika seminarier varav två lade fokus på dessa frågor. I april påbörjade ett samverkansarbete mellan Specialidrottsförbunden i Medelpad för idrotterna fotboll, ishockey och innebandy. VIF/SISU bjöd in till två träffar där målgruppen var ansvariga för distriktslagsverksamheten. Syftet med träffarna var erfarenhetsutbyte, kunskapspåfyllnad med målet att gemensamt uppmuntra till att ungdomarna i vårt distrikt fortsätter inom flera idrotter så länge som möjligt. Arbetet fortsätter under 2015 samt påbörjas i Ångermanland där distrikten gemensamt kommer att arbeta med samsyn kring riktlinjer för barn och ungdomsidrotten. Under 2014 har 62 föreningsanalyser gjort inom ramen för Idrottslyftet- Idrotten Vill. En stor del analysen kretsar till hur föreningen kan utveckla sin verksamhet till att fler börjar inom idrotten oavsett ålder samt att de som börjat fortsätter sitt idrottande hela livet. Idrottens himmel och helvete ett bra samtalsunderlag Under 2014 har Utbildningsradion (UR) sänt programserien Idrottens himmel och helvete. I åtta tvprogram i SVT och lika många uppföljande radioprogram i P4 belyses positiva och negativa exempel ur barn- och ungdomsidrotten. Serien visar exempel på idrottens styrka och utmaningar och har varit en bra en tändgnista för konstruktiva och utvecklande arbeten för att skapa en bättre barn- och ungdomsidrott i linje med de anvisningar som finns. VIF/SISU har använt serien som en språngbräda för att komma ut i föreningarna och ta de viktiga diskussionerna kring engagemang, värdegrund, barnrättsperspektivet och andra intressanta ämnen. Vi besökte under året fem arrangemang, Selånger gruscup i fotboll, Sundsvalls handbollscup, Öbacka smashen i badminton, Mitt Nordic Cup i fotboll och ett seriesammandrag i innebandy. I Idrottens himmel och helvete-tröjor minglade vi runt bland föräldrar och ledare och diskuterade serien och på vilket sätt VIF/SISU kan stötta föreningarna

8 UR:s programserie gjorde också att barn och ungdomsidrott debatterades flitigt i media. Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna har under 2014 medverkat i både tidningar, radio och TV. I Radio Västernorrland, Sundsvalls Tidning och Tidningen Ångermanland har vi bland annat pratat om hur en bra idrottsförälder ska vara. SVT:s Mittnytt bjöd in oss i studion för att prata om hur viktigt det är att värdegrunden diskuteras i idrottsföreningarna. Att vi lyft Idrottens himmel och helvete i våra egna kanaler, som exempelvis på våra hemsidor och i media har fått konkreta resultat. Bland annat fick vi via nyheten om serien på vår webb kontakt med en mamma som rapporterade om en förening där anvisningarna kring barn- och ungdomsidrott inte efterlevdes. Hennes brev till oss ledde i slutändan till ett arbete i föreningen kring föreningspolicy och värdegrund. Rätt bedriven ger idrotten fysiskt och psykiskt utveckling samt en gemenskap som kan vara svår att finna i andra sammanhang. Tyvärr slutar många ungdomar, av olika anledningar, idrotta i tonåren. Dess bättre vet vi att det finns många föreningar som gärna tar emot nybörjare även i den åldern. Inspirationsdagen syftar till att föra samman dessa föreningar med elever i syfte att finna passande idrotter. Dagen arrangerades den 30/ i Sundsvalls Sporthall i samarbete med Ledarskapsprogram på Västermalms skola och Västernorrlands idrottsförbund. 19 föreningar visade upp sina idrotter för ca 800 elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet. Utvärdering efter denna Inspirationsdag visar att flera föreningar direkt fått fler gymnasieelever som besökt deras verksamhet på kvällstid. VIF/SISU var även med och arrangerade Olympic Day under maj månad i Kramfors och Timrå. Olympic Day sammanför barn och ungdomar och lokala idrottsföreningar under avslappnade, glädjefyllda former. Under dagen fick barn och ungdomar kostnadsfritt prova på idrotter, träffa olympier och utmana sig själva. Dagarna var fulla med barn, 20-talet idrottsföreningar och sex olympier var på plats. Sedan var vi med på Olympic Day, en slags prova på och inspirationsdag som Sveriges Olympiska Kommitté arrangerade tillsammans med kommunen och ett tiotal idrottsföreningar. Det var verkligen hur bra som helst för oss. Det var många nya som kom och ville prova efter det och några av dem blev kvar i verksamheten, säger Urban Rosdahl från Fagerviks Kanotklubb. Under året har även arbetet med Idrottskul/Skoj påbörjats där vi tillsammans med idrottsföreningar vill ge barn och ungdomar möjligheten att få prova på och upptäcka fler olika idrotter under organiserade former. Allt är gratis för deltagarna och det finns inga krav på medlemskap, närvaro eller föranmälan. Målet är att få så många barn som möjligt i rörelse. Genom att testa en mängd olika idrotter skall barnen ges möjlighet att hitta en fysisk aktivitet som de vill fortsätta med eller återuppta. Idrottskoj kan vara ett sätt för inaktiva barn att hitta sin eller sina idrotter. Detta arbete kommer att utvecklas mer under Värdegrundsarbete Under året har vi genomfört 833 Aktiva Föreläsningar i 46 olika idrottsföreningar. Då arbetar vi med värderingsfrågor för barn och ungdomar. Det handlar om kamratskap, attityd, självkänsla, demokrati, kost och sociala medier. Aktiviteterna sker framför allt i samband med olika idrottsskolor under sommaren under ledning av 60 unga ledare som vi utbildat. Vi har genomfört 62 föreningsanalyser under Då skattar föreningen först sin verksamhet utifrån 6 områden kopplat till Idrotten Vill. Därefter analyserar vi resultatet tillsammans med föreningen och de prioriterar områden som de vill och behöver utveckla. Analysen leder i flera fall till att föreningen jobbar vidare med värderingsfrågor i någon form. Det kan handla om föräldrautbildningar, policyarbete eller ledarutbildning. Hösten 2014 hade vi Idrottsbufféer i länets alla kommuner. Där fokuserade vi både på Idrotten Vill och Framtidens Idrottsförening. Det var också temat på några idrottsvisa konferenser under året med bland annat föreningar från innebandy, handikappidrott, fotboll, ishockey och friidrott

9 För att nå ut med budskapet i Idrotten Vill direkt i barn- och ungdomsverksamheten så har vi deltagit på fyra stora cuper i olika idrotter (handboll, badminton, innebandy och fotboll). Vi diskuterade innehållet i Utbildningsradions Idrottens Himmel och Helvete med föräldrar och idrottsledare med förhoppningen om fortsatt diskussion hemma i föreningen. Folkhälsa Fysisk aktivitet på recept - FaR Idrottsförbundet har sedan 2006 ett samarbetsavtal med Landstinget när det gäller metoden Fysisk aktivitet på recept, FaR. Avtalet omförhandlas på årsbasis. I uppdraget ingår att utveckla metoden FaR. Detta görs i länsgruppen och samordningsgrupper där Idrottsförbundet medverkar. Antalet förskrivna FaR ökar för varje år, 6090 FaR skrevs ut under året, nästan en fördubbling mot tidigare år. Av dessa är det ca 950 personer som börjat träna hos någon av FaR mottagarna. I länet finns idag 50 FaR mottagare, och deras aktiviteter presenteras i kommunvisa aktivitetskataloger som uppdateras varje termin, se Samtliga aktörer bjuder på prova på tillfällen. Dessa sammanställt på ett prova på kort som Idrottsförbundet distribuerar till vården. Prova på korten delas ut av förskrivarna tillsammans med ett FaR. Detta har blivit en uppskattad del av vårt uppdrag. Många aktörer har även skräddarsytt verksamhet för FaR samt subventionerade priser. För att säkerhetsställa kunskapen om metoden FaR, certifieras FaR mottagarna. Detta görs genom att ledarna går en FaR ledarutbildning certifiering samt inleder ett samarbete med närliggande vård-/ hälsocentral. Under 2014 genomfördes FaR ledarutbildningen vid fyra tillfällen. Det är viktigt att samarbetet mellan vården och FaR mottagarna fungerar för att patienten ska komma igång med sin fysiska aktivitet. Idrottsförbundet samordnar möten dem emellan och under året har vi arrangerat träffar vid sex olika tillfällen. Den 10 april arrangerades föreläsning tillsammans med erfarenhetsutbyte på fem orter i länet samtidigt. Möjligt tack vare dagens teknik. Totalt medverkade 33 deltagare. Elitidrott Medelpads Elitidrottsnätverk Medelpads Elittränarnätverk har under 2014 bytt namn till Medelpads Elitidrottsnätverk. Detta för att nätverket idag, förutom tränare, även innehåller dietist, naprapater, sjukgymnaster och sportchefer. Under året har nätverket genomfört två egna träffar med föreläsning, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Den första träffen hade vi besök utav John Jansson, idrottspsykolog vid Umeå Universitet. John pratade om ledarskap ur ett psykologiskt perspektiv och berättade mycket om hur de jobbade med J-VM laget i ishockey som vann guld 2012 i Canada. Den andra träffen föreläste Sandra Persson om nutrition. Dessutom köpte nätverket platser till två föreläsningar som ingick i en serie av föreläsningar i samband med Sundsvall Dragons 75-års jubileum(åke Fjällström, Bengt Wiström) Ett utökat samarbete med talangprogrammet Optimus innebär att från 2014 så bjuds tränare till de talanger som ingår i Optimus in till Elitidrottnätverkets träffar. Dessutom har Optimus ingått ett avtal med Teamed som innebär att deltagarna för stöd och hjälp vid eventuella skador, samt att Teamed har två platser i Elitidrottsnätverket. Medelpads Elitidrottsnätverk är möjligt genom en del av överskottet från Medelpads Idrottsgala - 9 -

10 Optimus Den 30/1 genomfördes en träff med Optimusdeltagare födda -96. En hemläxa från träffen innan redovisades och sedan fick idrottarna besök av fd hockeyproffset Peter Forsberg som berättade om sin idrottskarriär och vad som kan ha varit avgörande faktorer i steget från lovande junior till seniorelit. Under maj och juni 2014 genomfördes en styrketräningsutbildning för Optimusidrottarna (födda -96)och deras tränare. Under ledning av Joakim Svedberg och Staffan Fliesberg genomfördes några obligatoriska pass och några valfria pass. Totalt 7 tillfällen där varje deltagare fick möjlighet till 1 teoripass och 3 praktikpass. September 2014 hade vi en ny ansökningsperiod för idrottare födda -97. Nytt från i höst är samarbetet med Teamed AB i Sundsvall som innebär att idrottarna får tillgång till snabbt omhändertagande vid skada och även behandling vid behov. Vi köper en tjänst av Teamed som innefattar en screening av idrottarnas rörlighet/koordination i syfte att förebygga skador och förbättra den idrottsliga prestationen. Rekordmånga 30 sökande, varav vi antagit 28 stycken från 13 olika idrotter. 19/10 genomfördes första träffen med de nyantagna Optimusdeltagarna där Stefan Zell föreläste kring att bli en vinnare för livet och vad som är viktigt om du vill prestera i ett långsiktigt perspektiv. Eleverna fick även i hemläxa att fundera över hur de hanterar olika pusselbitar i livet som har betydelse för idrottsprestationen. 7/12 genomfördes en träff med deltagare födda -96, där naprapater från Teamed testade deltagarnas rörlighet/koordination och gav direkta träningstips/åtgärder för att förbättra vissa svagheter som visades under testerna i förhållande till varje deltagares idrottsliga krav. Optimus är möjligt genom en del av överskottet från Medelpads Idrottsgala Elitidrottsvänligt lärosäte (EVL) Under 2014 fick universitet och högskolor söka för att bli Riksidrottsuniversitet (RIU) eller ett elitidrottsvänligt lärosäte (EVL). Mittuniversitetet sökte och kommer under 2015 erbjudas möjligheten att bli ett elitidrottsvänligt lärosäte (EVL). Det innebär framförallt att underlätta kombinationen av studier och elitsatsning inom idrotten. Resurser Under Idrottslyftet 2014 har kr fördelats mellan 22 föreningar i Västernorrland via Idrottslyftet- Rekrytera, i syfte att främja barn- och ungdomsidrotten unika deltagare har varit med i de olika projekten och aktiviteterna har genererat över deltagartillfällen. 167 ledare har medverkat varav 79 är nyrekryterade ledare. 73 % av medlen har gått till föreningar med skolsamverkan. Inom området anläggningar idrottsmiljöer har 14 föreningar i länet erhållit kronor. Syftet är att öka aktivitetsytorna för barn och ungdomar, ökad tillgänglighet och energisparande åtgärder. Anläggningsstödet har betytt oerhört mycket positivt i våra kommunkontakter. Det idrottspolitiska arbetet har fortsatt varit prioriterat i våra kontakter med kommunerna, Landstinget och riksdagsledamöterna från Västernorrland. I och med supervalåret var kontakterna mer intensiva än vanligt. Genom bland annat det idrottspolitiska arbetet ledde det till att Landstinget meddelade i slutet av året att från och med 2015 kommer SISU Idrottsutbildarna Västernorrland att få ett stöd med kr! Mycket positivt då stödet har varit noll kronor sedan Den årliga träffen med kommunernas kultur- och fritidsförvaltningar, eller motsvarande arrangerades i Ånge den 8-9 maj

11 SDF-stödet har varit oförändrat med 1 miljon kronor och utöver detta har ca kronor avsatts till ett särskilt SDF-stöd. Stödet går till SDF som har ambitionen men kanske inte kraften/ekonomi till att komma igång med arbetet. Stödet kan vara del av kostnadstäckning, personella resurser mm. Stödet under 2014 har använts till uppsökande verksamhet i syfte att stärka samarbetet med våra SDF. Idrotter som har tagit del av extra stöd under 2014 har varit friidrott, badminton och handikappidrott. Västernorrlands Idrottsförbund har avsatt ca 2% av omsättningen för kompetensutveckling av personalen. När det gäller utrymme i media, länets fyra tidningar och lokalradio/-tv, så har utrymmet i media varit ca 8,5 meter. Fördelningen är idrottspolitik 1,5 m, folkhälsa 3,5 m, och övrigt (idrottslyftet, projekt m.m.) 3,5 m. I lokalradio/-tv har förbundet medverkat ca 7 gånger. Stöd och service Projekt Under året har Västernorrlands idrottsförbund undersökt och kartlagt möjligheten för att tillsammans med Sveriges nordligaste län och sju länsidrottsförbund skapa en storregion där vi tillsammans arbetar med och driver utvecklingsfrågor och där idrotten får möjlighet att utgöra den tillväxtfaktorn som man har förmåga att vara. Samarbetet grundar sig i idrottens organisation och förmågan att samverka regionsöverskridande samt med en tydlig koppling till näringslivet i regionen, forskningsinstitutioner och offentligheten. Därtill bygga upp en samverkansstruktur mellan distrikten där vi delar på ansvars- och specialområden inom EU:s stödprogram mellan distrikten. Under året har idrottsförbundet deltagit i flera stora konferenser och mötesplatser gällande EU Västernorrlands Idrottsförbund har erbjudit stöd och vägledning till föreningar och SDF som avsett att söka projekt. Idrottsförbundet har även erbjudit föreningarna att vara samarbetspart i projekt där Västernorrlands Idrottsförbund är projektägare. Krafttag och PRODIS Krafttag är ett samarbete mellan Västernorrlands Idrottsförbund, Polismyndigheten i Västernorrland, SISU Idrottsutbildarna Västernorrland, dopingkontrollanter från Riksidrottsförbundet, Tullverket, Landstinget, samtliga kommuner i länet, friskvårdsanläggningar samt idrottsföreningar med gymverksamhet. Krafttag ingår i det nationella samverkansprojektet PRODIS (Prevention av dopning i Sverige) och arbetet sker enligt arbetsmetoden 100 % Ren hårdträning. Vilket är en samverkansmetod som syftar till att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider (AAS) och andra dopningspreparat bland tränande på träningsanläggningar. Arbetet syftar även till att; utveckla och sprida ett samordnat och långsiktigt förebyggande arbete mot dopning på träningsanläggningar, ge en ökad kunskap om effekterna av dopningspreparat och om metoder som har en påvisad effekt i det förebyggande arbetet, diplomera träningsanläggningar, utveckla ett aktivt samarbete mellan olika aktörer i regionen. Västernorrlands län är en av de 17 aktörer inom PRODIS som har beviljats utvecklingsmedel av Statens folkhälsoinstitut under Under 2014 har styrgruppen träffats vid fyra tillfällen. I länet finns nu sex lokala nätverksgrupper (Sundsvall, Timrå, Härnösand, Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge) där representanter från träningsanläggningarna, polis, kommuner och idrottsförbundet träffas ca 4 gånger per år. Två utbildningstillfällen för träningsansvariga, ägare och gyminstruktörer genomförts, totalt gick 45 personer utbildningen 100 % Ren träning. Under mars månad gick gymmen i Örnsköldsvik ihop och bemannade chinnerspark, pratade om träning och drivkraft och hur de ser på träning. På ett positivt sätt visa de upp hur de arbetar dopingförebyggande och vad deras anläggningar står för

12 Det hölls en föreläsning med Musse Hasselvall samt ett ruffiepass. Föreläsningen kretsade kring träning, drivkraft och motivation. Charlotta Rehnman Wigstad föreläste kring PRODIS i samband med arrangemanget. Syftet var att lyfta träning och hälsa på ett för målgruppen positivt sätt samt att få dem att tänka till gällande deras egen drivkraft. Kostnaderna för eventet delades mellan projektet och lokala BRÅ i Örnsköldsvik. Chinnerspark har även arrangerats i Sollefteå kommun den 26 juli under Nipanyran. Samt i Härnösands kommun under sommaren I september höll Johan Öhman i föreläsningen Tror du att du är dopad? för ungdomar på Timrå gymnasium. Han föreläste även i december i Örnsköldsvik i syfte att lyfta frågan kring doping för allmänheten samt våra unga vuxna. Under v.41 genomförde vi den andra nationella uppmärksamhetsveckan i samverkan med träningsanläggningarna. Under denna vecka hade träningsanläggningarna extra information om dopning ute i gymmet och de genomförde tävlingar, tipspromenader m.m. Den uppföljande kartläggningen genomfördes under hösten Enkätstudien visa mycket goda resultat i Västernorrland. På gym som arbetar med arbetsmetoden 100 % ren hårdträning har andelen män som uppger att de använt anabola androgena steroider (AAS) någon gång i livet halverats från 4 procent till 0,5 procent. Vi ser även denna minskning bland kvinnorna från 2 procent till 0 procent. I den uppföljande mätningen instämmer 89 procent av de tränande helt eller delvis i påståendet det är viktigt att gymmet som jag tränar på arbetar aktivt för att motverka dopning. Vid baslinjemätningen var det 76 % av de tränande som instämde i samma påstående. Boksport och lagläsning Boksport och lagläsning är ett samarbete för bättre läsfärdighet. Kulturrådet har beviljat medel till VIF/SISU och Länsbiblioteket för att tillsammans med våra idrottsföreningar och folkbibliotek förbättra läskunnigheten hos unga. Projektet skall prova olika metoder och modeller där idrotten och kulturen samverkar för att vända den negativa trenden kring läsfärdighet. Projektet ska skapa så goda förutsättningar som möjligt för att locka fler av regionens unga att läsa. Idrottsrörelsen och kulturen ska komplettera varandra och ge de ideella föreningarna och dess ledare i regionen de bästa förutsättningarna för att i närmiljö erbjuda barn och unga en plattform för att diskutera böcker och värderingar inom idrotten och i samhället i stort

13 Lobben Våren 2014 avslutades ett två årigt arbetslöshetsprojekt, Lobben. Ett samarbetsprojekt mellan idrottsförbunden i Jämtland/Härjedalen, Gävleborg och Västernorrland, Arbetsförmedlingen, kommunala skolor, skol-if/föreningar och SISU Idrottsutbildarna. Lobben riktade sig till arbetslösa ungdomar mellan år. Där deltagande ungdomar under en fyramånadersperiod fick praktisera med handledarstöd på en skola/skolidrottsförening samt gå idrottsledarutbildningar. Under våren 2014 deltog 22 ungdomar, 15 st slutförde hela projekttiden, övriga fick arbete eller började studera. I mars fick deltagande ungdomar besöka Irland i ett transnationellt utbyte, vilket var väldigt uppskattat. Under projektets två år deltog 71 ungdomar i Västernorrland. Målet var 64. Projektet har goda resultat 69 % har efter projekttiden fått arbete eller har börjat studera. Majoriteten av de kommentarer som lämnats utvärderingen är mycket positiva. Några av de viktigaste är de som uttrycker att Lobben gett dem ett kontaktnät och/eller har varit ett steg in i arbetslivet vilket är det främsta syftet med Socialfondsfinansierade projekt. För att sprida projektets positiva resultat bjöd vi in till en föreläsningsdag med Igor Ardoris, pedagog och mental tränare, innan föreläsningen presenterade Pelle Tjärnlund vår följeutvärderare projektets resultat. Totalt deltog 65 personer på föreläsningarna som arrangerades både i Sundsvall och Härnösand. Energismart idrottens interregionala modell för energieffektivisering "Energismart" -idrottens interregionala modell/manual för energieffektivisering, är ett samarbetsprojekt mellan tre idrotts-distrikt: Jämtland-Härjedalen, Västernorrland och Nord Tröndelag. Projektet finansierades av Interreg Sverige Norge. Bakgrunden till projektet är den gemensamma utmaning som idrottsrörelsen står inför; driftskostnaderna för idrottens anläggningar är i dagsläget höga och förväntas stiga ytterligare, detta innebär att arenor och andra idrottsmiljöer riskerar att bli nedlagda eller lämnade åt sitt eget öde, föreningarna har helt enkelt inte ekonomiska och personella resurser för att klara av detta. Om idrottsrörelsen ska kunna fortsätta att verka i såväl stad/by som glesbygd behövs stöd och kompetensutveckling i hur föreningarna kan kartlägga sin verksamhet, göra en energikartläggning och förhoppningsvis en driftsoptimering. Denna interregionala modell/manual för energieffektivisering ska vägleda fler idrottsföreningar och andra ideella organisationer till att bli mer miljö, energi och klimatsmarta. Målet inför nästa programperiod EU 2020 är att söka ett treårigt projekt där denna modell/manual ska användas som verktyg i ett vidare arbete på förbunds- och föreningsnivå med fokus på miljö, energi och klimat frågorna i ett gränsöverskridande arbete med t ex driftsoptimering, transportfrågor och grön energi. Arbetet med att ta fram denna ansökan har påbörjats under Föreningsutveckling Badminton Föreningsutveckling region nord-syd Badminton. Västernorrlands Idrottsförbund har ett uppdrag på 25 % av en heltid att arbeta med föreningsutveckling åt Svenska Badmintonförbundet i region nord-syd (Västernorrland, Jämtland/Härjedalen, Hälsingland och Dalarna). Projektet är ett nationellt projekt där totalt sex föreningsutvecklare är involverade med ansvar för var sin region. Målsättningen är att badmintonsporten ska fördubbla all sin verksamhet till Ett tydligt delmål är att introducera SISU och DF hos föreningarna och göra dessa organisationer till naturliga samarbetspartners. Fokus under 2014 är Ledarrekrytering, Samverkan och utbildning. Under våren startades därför en satsning som kallades Ledarprojekt Parallellt med ledarprojektet har föreningsbesöken fortgått. 19 av 27 föreningar har fått ett eller flera besök. Återstående åtta föreningar har ingen eller väldigt liten verksamhet. 10 utbildningar har genomförs inom ramen för Ledarprojekt Totalt har minst 70 unika ledare utbildats under året, varav ca 20 är nya ledare. Några av de 70 ledarna har deltagit i flera utbildningar

14 Friidrottslyftet i Västernorrland Med Medelpads FIF och Ångermanlands FIF som projektägare finansierat av Idrottslyft från Svenska Friidrottsförbundets, Västernorrlands IF och de båda Special distriktsförbunden startade Friidrottslyftet Västernorrland i jan Projektets huvudfokus var föreningsutveckling och Idrotten vill. 16 föreningar deltog i projektet. I de större arenaföreningarna IF Vingarna, Sundsvalls FI, Timrå AIF, Brännans IF och N88 har det gjorts flera goda insatser och utvecklingsaktiviteter. Nystart med friidrott i Sollefteå GIF har varit en framgång. I feb 2014 genomfördes en mycket lyckad träff med 6 av föreningarna tillsammans med SDF i samband med XL-galan i Stockholm för att starkare och tillsammans kunna utveckla föreningarna och friidrotten i länet. Projektet avslutades 31 dec 2014 och samtliga SDF i UC Norrland (även Jämtland/Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten) hade då gått in i samtal med Svenska Friidrottsförbundet att med stöd av Idrottslyftet få starta ett första Kraftcentra för föreningsutveckling i Norrland. Vi hoppas att detta kan bli verklighet senast under föreningar har genomfört aktiviteter med SISU Idrottsutbildarna tränare har genomfört Svenska Friidrottsförbundets utbildning. - Friidrottskampen, en ny breddtävlingsform planerades och startades upp under Ca 160 deltagare genomförde 7 st helt nya enkla tävlingar i friidrott på 6 orter i länet. Medelpads Idrottsgala Medelpads Idrottsgala är en ideell gala som arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund med Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner samt sponsorer som samarbetspartners. Syftet är att uppmärksamma och belöna engagemang, ledarskap och prestationer. Den ska stimulera idrottare och ledare men också ge föreningar en möjlighet att belöna ledare eller idrottare inom sin förening. Galan är till för såväl elit som bredden inom idrotten. Galan har en oberoende jury som leds av Västernorrlands Idrottsförbunds ordförande. Tack vare våra samarbetsparters och supporters arrangerades en sjätte gala under Den årliga enkäten som skickas ut visar mycket nöjda galagäster. Förutom en trevlig kväll för idrotten genereras ett överskott som går till projekten Optimus, elitidrottsnätverk och Eldsjälar. Talangprogrammet Optimus riktar sig mot lovande idrottare i gymnasiet. Årets 28 eldsjälar har under året varit på tre arrangemang fyllt med matcher, middagar och föreläsning. Året avlutades traditionsenligt med utdelning av eldsjälslyktan, detta skedde i samband med att Granlo BK spelade match mot Linköping. Två av eldsjälarna 2014 Susanne Forsberg Ånge MK och Kickan Brandström KFUM Kometerna

15 Utmärkelser Västernorrlands Idrottsförbund administrerar ett antal stipendier och under den senaste verksamhetsperioden har det gällt Guldfonden, VIF-trofén och ett regionalt Fair Play pris. Guldfonden 2014 Tindra Sjöberg, SAIK Brottning Teo Renlund, Solens IF VIF-trofén 2014 Sollefteå Skidor Fair Play 2014 Magnus Engberg, Sundsvalls Orienteringsklubb Norrskogssvängen i Sollefteå

16 VIF:s Grattistelegram 2014 Västernorrlands Idrottsförbund försöker att uppmärksamma de idrottsliga framgångarna som nåtts av länets idrottare genom att skicka Grattis-telegram till guldmedaljörer vid Nordiska och Svenska Mästerskap seniorer och juniorer samt till medaljörer vid EM, VM och OS. JVM-Silver, Ishockey MODO Hockey Robert Hägg JSM-Guld, Curling Härnösands Curlingklubb Johannes Prytz, Victor Martinsson, Simon Granbom och Fredrik Nyman SM-Guld, Draghund Härnösands Brukshundsklubb Sanna Näslund, 2 guld, Combined och linkörning Sandra Åsander, Combined Emmy Näslund, Linkörning Frida Åsander, Linkörning Jonas Åsander, Linkörning SM-Guld, Bänkpress Sundsvalls Atletklubb Christoffer Öberg VM-Silver, Bandy Söråkers Bandy Malin Persson och Sandra Timan JSM-Guld H20-21, Skidskytte Anundsjö SF Victor Olsson JSM-Guld H18-19, Skidskytte I 21 IF Sebastian Samuelsson JSM-Guld Dubbel, Badminton Bergsåkers Badmintonklubb Ebba Strid SM-Guld Veteran-SM, Skidor Hägglunds SK Bengt-Olof Hagström, 60-årsklassen OS-Brons, Skicross Sundsvalls Slalomklubb Anna Holmlund JSM-Guld, Snowboardcross Bjästa Alpina Tim Westerlund SM-Guld, Draghund Sundsvalls Brukshundsklubb Marie Israelsson, 6-spann och Malin Granqvist, 4-spann SM-Guld, Curling Sundsvalls Curlingklubb Fredrik Carlsén JSM-Guld, Skidor Sollefteå Skidor Ebba Andersson, 5km skate EM-Silver, Draghund Härnösands Brukshundsklubb Sanna Näslund, Combined SM-Guld, Badminton Bergsåkers Badmintonklubb Ebba Strid, 2 guld, Dubbel och mixed SM-Guld, Skidskytte sprint Anundsjö SF Fredrik Lindström

17 SM-Guld, Skidskytte sprint I 21 IF Jenny Jonsson SM-Guld, Curling Sollefteå Curlingklubb Patrik Burman, Kristina Ulander, Bernt Sjöberg och Michael Sahlén SM-Guld, Simning Sundsvalls Simsällskap Johannes Skagius, 2 guld, 50m bröst 1 SM-guld, 1 JSM-guld SM-Guld, Frisbee Härnösands Discgolfclub Kaj Larsson, Juniorklassen JVM-Silver, Skicross, Kramfors Alpina Sandra Näslund SM-Guld, Ishockey J18 MODO Hockey SM-Guld, Ishockey J19 Damer MODO Hockey NM-Guld, Karate Lag Sundsvalls Sportkarate Lisa Rasmusson SM-Guld, Gymnastik, käglor Örnsköldsviks Gymnastikklubb Jennifer Pettersson NM-Guld, Taekwondo Kemjoh TKD Hapkido Linus Dahllund SM-Guld, Tyngdlyftning, 105kg-klassen Härnösands Atletklubb Stefan Ågren, 2 guld, Tyngdlyftning och styrkelyft SM-Guld, Mountainbike Härnösands Cykelklubb Jakub Sarota, P13/14-klassen Jakub Sarota, Vilgot Lindh, Edvin Lindh,XCO-lag Helena Lindh, D50-klassen SM-Guld, Varpa, Oldgirls Kovlands IF Karin Ring, 2 guld, individuell kula och centimeter SM-Guld, Boule, damtrippel Sundsvalls Bouleklubb Berit Åslin, Lena Hansen och Helene Rosenholm SM-Guld, Cykel, tempo Härnösands Cykelklubb Emma Johansson EM-Brons, Bänkpress, 93kg-klassen Sundsvalls Atletklubb Fredrik Jäder SM-Guld, Styrkelyft, 59kg-klassen Sundsvalls Atletklubb Thomas Wulffeld EM-Guld, Bänkpress, +120kg-klassen Sundsvalls Atletklubb Fredrik Svensson

18 JSM-Guld, Friidrott, P19, 200m Sundsvalls Friidrottsförening Johan Lilja JSM-Guld, Friidrott, 3000m Sollefteå GIF Ebba Andersson SM-Guld, Bågskytte IF Karlsvik Robert Lindgren, Klass HRE SM-Guld, Skidskytte, rullskidor Anundsjö SF Fredrik Lindström EM-Guld, Simning, Special Olympics, 100m bröst, Solens IF Teo Renlund SM-Guld, Bågskytte, HI50 Sundsvall/Ortvikens BSK Lennart Carlsson VM-Medaljer, Cykel Härnösands Cykelklubb Emma Johansson, Silver lag och Brons linjelopp SM-Guld, Backhoppning, plastbacke IF Friska Viljor Carl Nordin, 2 guld, senior och lag Jonas Sandell, 2 guld, junior och lag SM-Guld, Draghund barmark Härnösands Brukshundsklubb Johan Sjölund, Sparkcykel med hund Emmy Näslund, Löpning med hund NM-Guld, Simning Örnsköldsviks Allmänna Simsällskap Andreas Edlund, 3 guld 200m fjäril, 200m bröst och 400m medley EM-Guld, Bänkpress, veteraner, Sundsvalls Atletklubb Åsa Halvarsson JSM-Guld, Gymnastik Örnsköldsviks Gymnastikklubb Wilma Jakobsson, 2 guld, mångkamp och tunnband VM-Medaljer, Bänkpress/Styrkelyft, +120kg-klassen Sundsvalls Atletklubb Fredrik Svensson, Guld bänkpress och Brons styrkelyft SM-Guld, Bilsport, Drifting SHRA Sundsvall Fredrik Sjödin SM-Guld, Gymnastik, lag Örnsköldsviks Gymnastikklubb Jennifer Pettersson, Cassandra Pettersson och Wilma Jakobsson VM-Guld, Simning, simmare med Downs syndrom, KFUK-KFUM Kometerna Caroline Näslund, 2 guld, 25m fritt och 25m bröst SM-Guld, Simning, 100m bröst kortbana, Sundsvalls Simsällskap Johannes Skagius

19 SM-Guld, Karate, Sundsvalls Sportkarate Lisa Rasmusson, 2 guld, U21 Kumite 60kg och Senior 68kg SM-Guld, Brottning, Beach wrestling, Husums IF Brottningsklubb Khavaj Ilaldayev, 130kg-klassen och Javad Waldsdeh, 84kg-klassen JEM-Guld, Draghund, barmark Härnösands Brukshundsklubb Emmy Näslund VM-Guld, Innebandy, Granlo BK Robin Nilsberth och Johan Samuelsson Elias Pettersson, Timrå IK Rankad 1:a i Sverige bland spelare födda

20 Statligt Lokalt Aktivitetsstöd Idrott Våren och hösten 2013 Våren 2014 Sammankomster Deltagartillfällen Sammankomster Deltagartillfällen Amerikansk Fotboll Badminton Bandy Bangolf Base-och Softboll Basket Bilsport Bordtennis Boule Bowling Boxning Brottning Budo & Kampsport Bågskytte Casting Curling Cykel Dans Draghund Dövidrott Flygsport Fotboll Friidrott Frisbee Fäktning Golf Gymnastik Handboll Handikappidrott Innebandy Ishockey Judo Kanot Karate Klättring Konståkning Korpen Motorcykel & Snöskoter Mångkamp Orientering Ridsport Rodd Segling

Ordförande har ordet - 2 -

Ordförande har ordet - 2 - Ungdomsledarstipendiet Vision 2010, stipendiater 2008 Therese Larsson, Örnsköldsviks Gymnastikklubb, Mahmoud Gharib, Sund IF Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande har ordet 2 Styrelsens berättelse

Läs mer

Innehåll. Framsidesfoto av Linnéa Johansson. Foto VIF där inget annat anges.

Innehåll. Framsidesfoto av Linnéa Johansson. Foto VIF där inget annat anges. Årsberättelse 2009 Innehåll 3-4 Styrelsens berättelse 5 Våra möten med SDF:n 6-10 Våra fem prioriterade verksamhetsområden 11 Kanslibemanning 12 Förvaltningsberättelse 20 Revisionsberättelse 22-24 Bidrag

Läs mer

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund.

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund. Årsberättelse 2012 Innehåll 3 Styrelsens förord 5 Våra möten med SDF:n 6 Idrotten 14 Resurserna 21 Stöd & service 24 Umeå 2014 25 Medarbetarna 27 Förvaltningsberättelse 34 Revisionsberättelse 36 Bidrag

Läs mer

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2012 Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till idrottsgalan Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till idrottsgalan: s B Omslagsbild: Håkan Håkansson, Blekinge Fotbollförbund

Läs mer

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Ett år med Idrottslyftet Rapport om år 1 STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund...4 Handslaget...4 Riksdagsbeslut...5 RS inriktning/direktiv...5

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ordföranden har ordet...2-3 Styrelse och personal...4 Idrottsservice...5-7 Jubileumsåret...8 Idrottsgala...9 Motionsidrott...10-11

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen

SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen Verksamhetsberättelse 2010-2011 0 Innehåll Ordföranden har ordet 2 Verksamhetsberättelse 3 Mål och resultat 5 Idrott för barn 0-12 år 6 Idrott för ungdom 13-20

Läs mer

AU har ordet. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa! Gunnar Lindbom (ordförande) Carin Engblom (vice ordförande)

AU har ordet. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa! Gunnar Lindbom (ordförande) Carin Engblom (vice ordförande) SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011 2 SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011 AU har ordet Varje gång du öppnar tidningen, slår på dator, tv eller radio kan du se att idrotten

Läs mer

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Innehåll SISU Idrottsutbildarna Halland, Box 93, 301 03 Halmstad, tel. 035-17 74 00 Besöksadress: Spetsvinkelgatan

Läs mer

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014 Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till Idrottsgalan SÖLVESBORG Omslagsbild 1: Årets Tränare - Ulf Schefvert, HIF Karlskrona Prisutdelare: Conny Nilsson, Vice ordförande

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisningar RF = Riksidrottsförbundet RS = riksidrottsstyrelsen SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialidrottsdistriktsförbund Riksidrottsförbundet

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

Blekinge Idrottsförbund 2009

Blekinge Idrottsförbund 2009 Blekinge Idrottsförbund 2009 Samla dina försäkringar och få rabatt! Vi hjälper dig gärna. Ring 0771-950 950 eller gå in på folksam.se/kombirabatt folksam.se/kombirabatt VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Omslagsbild:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Idrott mer än fysisk aktivitet När man skriver en betraktelse över det gångna året ligger det nära till hands att lyfta fram glädjeämnena - de stora framgångarna

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 Innehåll Förord 3 Inriktningsmål för verksamhetsperioden 4 Föreningen Skolidrottsförbundets byggsten 4 Årets Vuxenstöd 6 Organisationsutveckling

Läs mer

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2012 2013 Innehåll Förord 3 Alla föreningar har nu ett organisationsnummer 5 Organisationsutveckling 6 Breddverksamhet alla kan vara med 10 Utbildningsverksamhet

Läs mer

Södertälje Sportklubb

Södertälje Sportklubb Södertälje Sportklubb Verksamhetsberättelse 2013-2014 2 SSK Årsberättelse Detta är SSK Södertälje Sportklubb bildades 1902, föreningen har vunnit 7 SM-guld och har flest år i högsta serien vilket sammantaget

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING 2012 1 Innehåll MEDBORGARSKOLaN 2012... 3 VERKSaMHET... 9 HR...12 marknad och kommunikation...14 ADMINISTRATION...16 EKONOMI...19

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

verksamhets- och Förvaltningsberättelse

verksamhets- och Förvaltningsberättelse verksamhets- och Förvaltningsberättelse 12 INNEHÅLL Året som gått... 3 Specialdistriktsförbund i distriktet... 4 Styrelse och uppdrag, personal... 5-6 Vision och värdegrund... 7 Idrotten i samhället...

Läs mer

Årsredovisning Stiftelsen Friends verksamhet år 2011

Årsredovisning Stiftelsen Friends verksamhet år 2011 Årsredovisning Stiftelsen Friends verksamhet år 2011 Innehåll Fakta om Friends 5 8 Verksamhetsberättelse 9 17 Förvaltningsberättelse 18 19 Resultat- och Balansräkning 20 22 Noter 23 29 Revisionsberättelse

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Citera oss gärna, men ange källa. Papper / Munken Polar 200 gram (omslag) / Munken Polar 120 gram

Läs mer

Detta är Utvecklingsrådet

Detta är Utvecklingsrådet Detta är Utvecklingsrådet...2 Förord...3 Lokalt utvecklingsarbete...4 NYSTARTADE UTVECKLINGSOMRÅDEN Satsa friskt...7 Olikhet som tillgång...9 Lika möjligheter för kvinnor och män...9 UTVECKLINGSOMRÅDEN

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU idrottsutbildarnas verksamhetsidé, värdegrund och vision: Att vara en eftertraktad resurs SOM stimulerar lärande stärker engagemang utvecklar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten vill 12 Idrottslyftet 13

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Innehåll 3 Förbundsrektor har ordet 4 Det här är Sensus 5 Vad gör riksförbundet 6 Strategiarbetet: Destination Framtiden 7 Sensus önskvärda läge 8 Detta

Läs mer