Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA"

Transkript

1 2014 Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA

2 BROSCHYREN GES UT AV Cerberus AB KONTAKTUPPGIFTER Cerberus AB Engelbrektsgatan Stockholm Tfn: Fax: E-post: Cerberus Skåne AB Stortorget Malmö Tfn: Fax: E-post: Innehållet i broschyren baseras på källor som Cerberus har bedömt som tillförlitliga. Cerberus tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Innehållet i broschyren är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan Cerberus tillstånd. Underlaget till detta nummer färdigställdes den 29 oktober 2014.

3 INNEHÅLL 4 Vi redovisar ersättningen 6 Privat kapitalförsäkring - engångsbetald 7 Privat kapitalförsäkring - löpande sparande 8 Privat pensionsförsäkring - löpande sparande 9 Privat pensionsförsäkring - engångsbetald 10 Företagsbetald tjänstepensionsförsäkring - löpande sparande 11 Företagsbetald tjänstepensionsförsäkring - engångsbetald 11 Företagsbetald kapitalförsäkring - engångsbetald 12 Företagsbetald kapitalförsäkring - löpande sparande 13 Strukturerad produkt 14 Fondallokeringstjänst 15 Riskförsäkring 16 Värdepappersdepå 17 Investeringssparkonto Annulationsansvar vid löpande sparande Ordförklaringar Engångsersättning Premieersättning Beståndsersättning Up-front Ersättning som utbetalas vid försäkringens tecknande - procent av engångsbeloppet. Ersättning som utbetalas årligen - procent av premien. Ersättning som utbetalas årligen - procent av försäkringens värde. Engångsersättning som utbetalas vid försäkringens tecknande - procent av årspremien.

4 VI REDOVISAR ERSÄTTNINGEN Vi är övertygade om att en öppen och tydlig redovisning av vår ersättning bidrar till starkare konsumentskydd, större förståelse, bättre beslut och ökad trygghet. Därför har vi valt att redovisa vår ersättning i denna broschyr och i varje enskild dokumentation som upprättas i samband med rådgivningsoch förmedlingstillfällen. Vi rekommenderar produkter som är anpassade till rådgivning. Det innebär att en del av avgiften för varje produkt finns till för att finansiera rådgivningen. Rekommendationer presenteras både muntligt och skriftligt. Rådgivaren förklarar varje rekommenderad produkts; egenskaper, risker, villkor, avgift och ersättning i kronor till Cerberus vid upphandling. Klienten betalar enbart avgiften för den produkt som klienten väljer att använda sig av. Avgiften betalas direkt till det bolag som tillhandahåller produkten. Det innebär att avgiften inkluderar såväl produkten som vår service i form av rådgivning, analys, förmedling och administration. När klienten har betalat för produkten avstår produktbolaget en del av sin intäkt till förmån för oss. Den ersättningen utbetalas initialt i form av engångsersättning och/eller kontinuerligt i form av beståndsersättning. I denna broschyr framgår vilken ersättning som vi erhåller initialt och/eller kontinuerligt. I broschyren redovisas de produkter som vi kan förmedla och som har en avgift som delvis finns till för att finansiera vårt arbete med rådgivning/ förmedling. Denna broschyr uppdateras minst var sjätte månad. Det innebär att den ersättning som redovisas i broschyren kan vara skild från den ersättning som vi erhåller vid upphandling. I regel är det frågan om mindre avvikelser. Den korrekta ersättningen framgår emellertid ständigt av den dokumentation som upprättas i samband med rådgivningsoch förmedlingstillfällen. I varje enskild dokumentation redovisas den ersättning som produktbolaget betalar till oss, under de första tolv månaderna efter upphandling, i kronor. Den ersättning som produktbolaget betalar till oss därefter redovisas i procent. Alexander Strömstedt VD, Cerberus AB Stockholm,

5

6 Privat kapitalförsäkring - engångsbetald Försäkringsbolag Ersättning Traditionell Förvaltning Ersättning Fond- och Depåförsäkring Engångsersättning Premieersättning Beståndsersättning Engångsersättning Premieersättning Beståndsersättning Altraplan 7,00% Avanza 0,60% Danica 2,50% 0,65% Folksam 3,00% 0,25% 4,50% 0,25% Länsförsäkringar 4,00% 4,00% Movestic 5,00% 0,30%** Nordea Life 5,00% Nordnet 2,00% 0,60% 2,00% 0,60% Royal Skandia 5,00% SEB Trygg Liv 4,00% 0,30% SEB Life 4,80% 0,40% Skandia Link 3,50% 0,30% Skandia Depåförsäkring 5,25% 0,30%* Skandia Liv 3,00% 0,25% Skandia Leben 5,00% Skandia Irland 5,00% Vesta Life 7,00% 0,40% *Ersättningen beräknas på fondkapital. Från och med år 5 är ersättningen 0,65% av totalt kapital. **Ersättningen beräknas på fondkapital. Från och med år 3 är ersättningen 0,1%, från år 4 0.2% och från år 5 0,65% av totalt kapital. 6

7 Privat kapitalförsäkring - löpande sparande Försäkringsbolag Ersättning Traditionell Förvaltning Ersättning Fond- och Depåförsäkring Up-front Premieersättning Beståndsersättning Up-front Premieersättning Beståndsersättning Danica 0,80% Folksam 18,00% 0,25% 25,00% 0,25% Länsförsäkringar 4,00% 4,00% Movestic 4,00% 0,30% Nordnet 2,00% 0,60% 2,00% 0,60% SEB Trygg Liv 2,00% 0,60% 10,00% 1,50% 0,15% Skandia Link 3,50% 0,30% Skandia Liv 3,00% 0,25% 7

8 Privat pensionsförsäkring - löpande sparande Försäkringsbolag Ersättning Traditionell Förvaltning Ersättning Fond- och Depåförsäkring Up-front Premieersättning Beståndsersättning Up-front Premieersättning Beståndsersättning Amf 3,00% 3,00% Avanza 0,60% Danica 0,65% Folksam 18,00% 0,25% 26,00% 0,25% Länsförsäkringar 6,00% 1,00% Movestic 15,00% 0,60% Nordnet 2,00% 0,60% 2,00% 0,60% SEB Trygg Liv 12,00% 2,60% 0,15% Skandia Link 25,00% 0,30% Skandia Liv 25,00% 25,00% 8

9 Privat pensionsförsäkring - engångsbetald Försäkringsbolag Ersättning Traditionell Förvaltning Ersättning Fond- och Depåförsäkring Engångsersättning Premieersättning Beståndsersättning Engångsersättning Premieersättning Beståndsersättning Amf 3,00% 3,00% Altraplan 7,00% Avanza 0,60% Danica 2,50% 0,65% Folksam 3,00% 0,25% 4,50% 0,25% Länsförsäkringar 6,00% 6,00% Movestic 5,00% 0,30%** Nordea life 5,00% Nordnet 2,00% 0,60% 2,00% 0,60% SEB Trygg Liv 4,00% 0,15% Skandia Link 3,50% 0,30% Skandia Depåförsäkring 5,00% 0,30%* Skandia Liv 3,00% 0,25% Skandia Leben 5,00% Skandia Irland 5,00% Vesta Life 7,00% 0,40% *Ersättningen beräknas på fondkapital. Från och med år 5 är ersättningen 0,65% av totalt kapital. **Ersättningen beräknas på fondkapital. Från och med år 3 är ersättningen 0,1%, från år 4 0.2% och från år 5 0,65% av totalt kapital. 9

10 Företagsbetald tjänstepensionsförsäkring - löpande sparande Försäkringsbolag Ersättning Traditionell Förvaltning Ersättning Fond- och Depåförsäkring Up-front Premieersättning Beståndsersättning Up-front Premieersättning Beståndsersättning Amf 2,50% 2,50% Avanza 0,60% Danica 0,65% Folksam 18,00% 0,25% 26,00% 0,25% Länsförsäkringar 0,25% 16,00% 4,00% Movestic 15,00% 0,60% Nordnet 2,00% 0,60% 2,00% 0,60% SEB Trygg Liv 12,00% 2,60% 0,15% Skandia Link 25,00% 0,30% Skandia Liv 25,00% 0,25% SPP 15,00% 2,00% 0,15% 15,00% 2,00% 0,20% Tjänstepensionsavtal Försäkringsbolag Itpk Kp-kl AMF kr 450 kr 10

11 Företagsbetald tjänstepensionsförsäkring - engångsbetald Försäkringsbolag Ersättning Traditionell Förvaltning Ersättning Fond- och Depåförsäkring Engångsersättning Premieersättning Beståndsersättning Engångsersättning Premieersättning Beståndsersättning Amf 3,00% 3,00% Altraplan 7,00% Avanza 0,60% Danica Depå 2,50% 0,65% Folksam 3,00% 0,25% 4,50% 0,25% Länsförsäkringar 4,00% Movestic 5,00% 0,30%** Nordea Life 5,00% Nordnet 2,00% 0,60% 2,00% 0,60% SEB Trygg Liv 2,50% 1,50% 0,15% Skandia Depåförsäkring 5,00% 0,30%* Skandia TPS 3,50% 0,25% 3,50% 0,30% Skandia Leben 5,00% Skandia Irland 5,00% Vesta Life 7,00% 0,40% *Ersättningen beräknas på fondkapital. Från och med år 5 är ersättningen 0,65% av totalt kapital. **Ersättningen beräknas på fondkapital. Från och med år 3 är ersättningen 0,1%, från år 4 0.2% och från år 5 0,65% av totalt kapital. 11

12 Företagsbetald kapitalförsäkring - engångsbetald Försäkringsbolag Ersättning Traditionell Förvaltning Ersättning Fond- och Depåförsäkring Engångsersättning Premieersättning Beståndsersättning Engångsersättning Premieersättning Beståndsersättning Altraplan 7,00% Avanza 0,60% Danica 2,50% 0,65% Folksam 3,00% 0,25% 4.50% 0,25% Länsförsäkringar 4,00% 4,00% Movestic 5,00% 0,30%** Nordea Life 5,00% Nordnet 2,00% 0,60% 2,00% 0,60% Royal Skandia 5,00% SEB Trygg Liv 4,00% 0,30% SEB Life 4,80% 0,40% Skandia Link 3,50% 0,30% Skandia Depåförsäkring 5,25% 0,30%* Skandia Liv 3,00% 0,25% Skandia Leben 5,00% Skandia Irland 5,00% Vesta Life 7,00% 0,40% *Ersättningen beräknas på fondkapital. Från och med år 5 är ersättningen 0,65% av totalt kapital. **Ersättningen beräknas på fondkapital. Från och med år 3 är ersättningen 0,1%, från år 4 0.2% och från år 5 0,65% av totalt kapital. 12

13 Företagsbetald kapitalförsäkring - löpande sparande Försäkringsbolag Ersättning Traditionell Förvaltning Ersättning Fond- och Depåförsäkring Up-front Premieersättning Beståndsersättning Up-front Premieersättning Beståndsersättning Danica 0,80% Folksam 18,00% 0,25% 25,00% 0,25% Länsförsäkringar 4,00% 4,00% Movestic 4,00% 0,30% Nordnet 2,00% 0,60% 2,00% 0,60% SEB Trygg Liv 2,00% 0,60% 10,00% 1,50% 0,15% Skandia Link 3,50% 0,30% Skandia Liv 3,00% 0,25% 13

14 Strukturerad produkt Cerberus engångsersättning uttryckt i procent av det nominella beloppet. Produktbolag Erik Penser Strukturinvest Skandia Garantum Carnegie OAK Capital RBS/SIP Nordic Mangold SEB 2%+0,4% per löptidsår 2%+0,4% per löptidsår 2%+0,4% per löptidsår 2%+0,4% per löptidsår 2%+0,4% per löptidsår 2%+0,4% per löptidsår 2%+0,5% per löptidsår 2%+0,4% per löptidsår 2%+0,4% per löptidsår 14

15 Fonder och fondallokeringstjänster Fonder Beståndersättning Atlas Fonder 0,6%-1,85% Cicero Fonder 0,4%-0,8% Granit Fonder 0,1%-1,25% Fondplaceringstjänst Produktbolag Beståndersättning Fondservice 0,3%-0,6% IKC/Fondbytesprogrammet 0,4 %-0,6% Naventi 0,3 %-0,7% PPM-Förvaltning Produktbolag Fondservice Cicero Fonder IKC/Fondbytesprogrammet Naventi Årlig fast ersättning 316,00 kr 240,00 kr 180,00 kr 250,00 kr 15

16 Riskförsäkring Livförsäkring Försäkringsbolag Barn - sjuk - och olycksförsäkring Försäkringsbolag Engångsersättning Premieersättning Engångsersättning Premieersättning Folksam 25,00% Skandia 42,00% Folksam kr Skandia 65,00% Tjänstegrupplivförsäkring - TGL Försäkringsbolag Privatvårdsprodukt Försäkringsbolag Engångsersättning Premieersättning Engångsersättning Premieersättning Folksam 10,00% Skandia 1,00% SEB 4,00% Movestic 9,00% Skandia 10,00% 10,00% SEB 10,00% 10,00% Movestic 10,00% LF 10,00% Olycksfallsförsäkring - Vuxen Försäkringsbolag Engångsersättning Premieersättning Folksam 26-30% Skandia 10,00% LF 10,00% 16

17 Värdepappersdepå Depåinstitut Garantum 0,95% Penser 0,75% Carnegie 0,95% Beståndsersättning Investeringssparkonto Bank Engångsersättning Premieersättning Beståndsersättning Skandia 2,00 % 0,52% 17

18 ANNULATIONSANSVAR VID LÖPANDE SPARANDE Annullationsansvar innebär att den ersättning som försäkringsförmedlaren får för att förmedlad försäkring är villkorad under en viss period. Det innebär att försäkringsförmedlaren blir helt eller delvis återbetalningsskyldig om försäkringen avbryts, flyttas eller återköps under den period annullationsansvaret föreligger. Annullationsansvar är rakt eller periodiserat. Ett rakt annullationsansvar innebär att annullationsansvaret minskar linjärt under perioden. Exempel: om annullationsansvaret är rakt och perioden är 36 månader minskar andelen försäkringsförmedlaren blir återbetalningsskyldig med 1/36 per månad. Ett periodiserat annullationsansvar innebär att annullationsansvaret minskar stegvis i förutbestämda intervaller. Exempel: 100 % från 1:a till 12:e månaden, 50% från 13:e till 24:e månaden och 30% från 25:e till 36:e månaden. På nästa sida anges Cerberus annullationsansvar för de bolagen som vi kan få up front-ersättning ifrån. 18

19 Bolag Kapitalförsäkring Privat pensionsförsäkring Tjänstepensionsförsäkring Riskförsäkring AMF Periodiserat annullationsansvar i 60 månader enligt följande: år 1 100%, år 2 66%, år 3 50%, år 4 33%, år 5 0%. Periodiserat annullationsansvar i 60 månader enligt följande: år 1 100%, år 2 66%, år 3 50%, år 4 33%, år 5 0%. Danica Rakt annullationsansvar i 36 månader. Folksam Rakt annullationsansvar i 36 månader. Rakt annullationsansvar i 36 månader. Rakt annullationsansvar i 36 månader. Rakt annullationsansvar i 24 månader. Länsförsäkringar Vid nyteckning: Rakt annullationsansvar i 36 månader. Om premien utökas och därefter återställs till tidigare nivå eller lägre under perioden med annulationsansvar måste bolaget återbetala 1/3 av erhållen ersättning per år i maximalt tre år. Vid nyteckning: Rakt annullationsansvar i 36 månader. Om premien utökas och därefter återställs till tidigare nivå eller lägre under perioden med annulationsansvar måste bolaget återbetala 1/3 av erhållen ersättning per år i maximalt tre år. Vid nyteckning: Rakt annullationsansvar i 36 månader. Om premien utökas och därefter återställs till tidigare nivå eller lägre under perioden med annulationsansvar måste bolaget återbetala 1/3 av erhållen ersättning per år i maximalt tre år. Movestic Rakt annullationsansvar i 60 månader. Rakt annullationsansvar i 60 månader. SEB Trygg liv Rakt annullationsansvar i 60 månader. Rakt annullationsansvar i 36 månader. Rakt annullationsansvar i 36 månader. Rakt annullationsansvar i 24 månader för sjukförsäkring. Skandia Link & Skandia Liv Periodiserat annullationsansvar i 36 månader enligt följande: månad %, månad %, månad %. Periodiserat annullationsansvar i 36 månader enligt följande: månad %, månad %, månad %. Periodiserat annullationsansvar i 36 månader enligt följande: månad %, månad %, månad %. Rakt annullationsansvar i 36 månader. SPP Rakt annullationsansvar i 36 månader. Rakt annullationsansvar i 36 månader. Rakt annullationsansvar i 36 månader. 19

20 ETT AV SVERIGES STÖRSTA FRISTÅENDE RÅDGIVNINGSFÖRETAG Cerberus är ett av Sveriges största fristående rådgivningsföretag inom spar- och trygghetslösningar. Vi erbjuder rådgivning till privatpersoner, företag och institutioner. Rådgivningen syftar till att hjälpa klienter att skapa och vårda en finansiell planering för att uppnå personliga och finansiella mål. Det innebär att klienter får hjälp att samordna pensioner, placeringar, försäkringsskydd, juridik och hantering av skatt. Cerberus är ägarlett och fristående från samtliga aktörer inom den finansiella sektorn. Vi rekommenderar spar- och trygghetslösningar som är anpassade till rådgivning. Klienter betalar enbart för de produkter som de vill använda sig av. Vi är transparenta avseende avgifter och ersättning. Verksamheten baseras på att vi och våra klienter har ett ömsesidigt ekonomiskt intresse av långsiktig finansiell framgång. Cerberus har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och försäkringsförmedling. Cerberus är anslutet till SwedSec Licensiering AB och står under tillsyn av Finansinspektionen. Cerberus grundades Idag har Cerberus 180 medarbetare, klienter och ett förmedlat kapital på sju miljarder kronor. Cerberus utsågs till ett Gasellföretag

21 Likheten mellan Cerberus och Kerberos Många av våra klienter har frågat vad likheten är mellan Cerberus AB och den trehövdade hunden Kerberos i grekisk mytologi. Faktum är att det finns flera symboliska likheter. Dessa likheter är skälet till att namnet Cerberus valdes när bolaget grundades år Den mest uppenbara likheten är kanske att Kerberos hade tre huvuden och att Cerberus hade tre grundare. En viktigare parallell är att Kerberos var allseende och att en av Cerberus primära uppgifter är att kontinuerligt bevaka finansmarknaden och löpande informera våra klienter om förbättringsmöjligheter. Avslutningsvis finns en analogi mellan att Kerberos var en väktare och att Cerberus viktigaste uppgift, som fristående aktör, också är att vara selektiv. I vårt fall innebär det att enbart rekommendera de lösningar och den sammansättning av finansiella produkter som skapar mest värde för varje klient.

22

Vår ersättning. Personlig Öppen Analytisk

Vår ersättning. Personlig Öppen Analytisk Vår ersättning Personlig Öppen Analytisk vår ersättning Söderberg & Partners Du ska veta vad vi tjänar Söderberg & Partners har tre ledord Personlig, Öppen och Analytisk Vi kör med öppna kort. Inget hemlighetsmakeri.

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna. massfondbyten den 1 december 2011

Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna. massfondbyten den 1 december 2011 Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna ser ut efter stoppet av massfondbyten den 1 december 2011 Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna ser ut efter stoppet av massfondbyten den 1 december 2011

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan försäkrin inlednin Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld och pensionskostnader,

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

BOLAGSBESKRIVNING INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRST NORTH PREMIER JULI 2012

BOLAGSBESKRIVNING INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRST NORTH PREMIER JULI 2012 BOLAGSBESKRIVNING INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRST NORTH PREMIER JULI 2012 Vissa definitioner Med Mangold eller Bolaget avses, beroende på sammanhanget Mangold AB (publ), org. nr 556628-5408, den koncern

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Försäkringsguiden

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Försäkringsguiden ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Oktober 2007 Försäkringsguiden Se till att du är rätt försäkrad! Nyligen beslutade riksdagen att en skatt ska införas på den premie man

Läs mer

God försäkringsförmedlingssed

God försäkringsförmedlingssed sida 1 God försäkringsförmedlingssed En försäkringsförmedlare är skyldig att i sin verksamhet iaktta god försäkringsförmedlingssed. Ett handlande i strid med god försäkringsförmedlingssed kan medföra en

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 12 MAJ 2015 12 maj 2015 Dnr 15-6895 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 4 Konsumenterna behöver skyddas 4 Flera steg för stärkt konsumentskydd 6 RÅDGIVNING

Läs mer

ERSÄTTNINGSREGLER Gäller från och med 1 januari 2008

ERSÄTTNINGSREGLER Gäller från och med 1 januari 2008 ERSÄTTNINGSREGLER Produktgrupp Produkt Nyteckning/utökning Beståndsersättning Värde Kapitalersättning Årlig Annullationsansvarstid Engångs Löpande från år 2 Inflyttat kapital Styckeersätt- ning Friplan

Läs mer

Folksam. Partneraffär Finans. Ersättningsavtal för förmedlad affär. Version 7.0. Reviderad 2014-08-01

Folksam. Partneraffär Finans. Ersättningsavtal för förmedlad affär. Version 7.0. Reviderad 2014-08-01 Folksam Partneraffär Finans Ersättningsavtal för förmedlad affär Version 7.0 Reviderad 2014-08-01 gäller från och med 1 september, 2009 Innehåll 0 Nyheter... 4 1 Dokumentet innehåller... 5 2 Fondförsäkring...

Läs mer

Faktablad Nordnet Privatpension

Faktablad Nordnet Privatpension Faktablad Nordnet Privatpension 1. Inledning Produktbeteckning och försäkringsgivare a) Nordnet Privatpension tillhandahålls av Nordnet Pensionsförsäkring AB, nedan kallat Nordnet Pension och värdepappersdepån

Läs mer

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund 1 Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor Beloppsökning under pension* -5 % % 5 % 1 % 15 % Analytiker: Kajsa Brundin och Christopher Tempelman Branschgenomsnitt Högsta & lägsta * Inflationsjusterad

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2014

Skandia Årsredovisning 2014 Skandia Årsredovisning 2014 Innehåll Vill du bli kund eller komma i kontakt med Skandia? gå in på skandia.se eller ring: Skandia kundservice 0771-55 55 00 du kan också skriva till oss: Skandia 106 55 Stockholm

Läs mer

Informationsdokument

Informationsdokument Informationsdokument Om Real Finans och Försäkring Real Finans och Försäkring är ett fristående företag som arbetar med skräddarsydd ekonomisk rådgivning mot privatpersoner och företag. Vi arbetar inom

Läs mer

Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Rapport 2010:16 Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Läs mer

Alecta året i korthet

Alecta året i korthet Årsredovisning 2012 Innehåll Alecta året i korthet 3 Vd-ord 4 Detta är Alecta 6 Förvaltningsberättelse 11 Femårsöversikt 22 Förslag till vinstdisposition 23 Finansiella rapporter 24 Styrelsens undertecknande

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande 3 Trafikljusrapport 2013 Stigande börser och sjunkande oro Stärkt fondsparande Ljusare framtid för livbolagen Företagsobligationer populära hos fondtorgen Tillväxten finns i Asien Aldrig har möjligheterna

Läs mer

Inledning. endast som referens. Vision för en ljus framtid

Inledning. endast som referens. Vision för en ljus framtid Inledning Vision för en ljus framtid Om Du tar Dig lite tid att fundera över Din framtid, vad ser Du då? Ett bekvämt och angenämt liv som pensionär, att Dina barn kan få den bästa utbildning som kan köpas

Läs mer

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i?

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? För dig som ger finansiella råd finns det flera skyldigheter att beakta enligt lagen, bland annat att dokumentera vad som har skett vid rådgivningstillfället.

Läs mer

Skandia Liv årsredovisnin

Skandia Liv årsredovisnin Skandia Liv årsredovisnin 2006 fakta om Skandia Liv Skandia Liv är Sveriges största livbolag. Vi är verksamma inom såväl privat- som tjänstepensionsområdet och förvaltar 293 miljarder kronor åt cirka 1,3

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven

Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven Vid långvarig sjukdom kan din ekonomi påverkas avsevärt. Det inkomstbortfall som en längre tids sjukdom medför blir ofta en ekonomisk påfrestning

Läs mer