Folksam. Partneraffär Finans. Ersättningsavtal för förmedlad affär. Version 7.0. Reviderad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folksam. Partneraffär Finans. Ersättningsavtal för förmedlad affär. Version 7.0. Reviderad 2014-08-01"

Transkript

1 Folksam Partneraffär Finans Ersättningsavtal för förmedlad affär Version 7.0 Reviderad gäller från och med 1 september, 2009

2 Innehåll 0 Nyheter Dokumentet innehåller Fondförsäkring Avtal med löpande avisering Avtal med engångsavisering och extra premier år och äldre Fondförsäkring Kapitalspar Traditionell försäkring från och med Avtal med löpande avisering Avtal med engångsavisering och extra premier år och äldre Traditionell försäkring till och med Avtal med löpande avisering Avtal med engångsavisering och extra premier år och äldre Försäkringsavtal som tecknats före Traditionell och Fondförsäkring Försäkringsavtal som tecknats till Försäkringsavtal som tecknats före Tjänstepension i Folksam Traditionell försäkring från och med Traditionell försäkring till och med Fondförsäkring från och med Fondförsäkring till och med Upphandlad Tjänstepension Tjänstepension, netto Alternativ Tjänstepension, ATF Löneväxling Fondförsäkring Avtal med löpande avisering Engångsbetalad och extra premier Löneväxling - Traditionell försäkring Avtal med löpande avisering Avtal med engångsavisering och extra premier Seniorkapital Riskförsäkring Riskförsäkring Företagarskydd, Gruppliv Utbetalning av ersättning

3 10.1 Up front ersättning Premiehöjning Premieersättning Engångsersättning Extra premier Beståndsvårdsersättning Folksams Förvaltningstjänst, Trend och Multi Tjänstegruppliv, TGL Flytt till Folksam Internflytt Barnförsäkring Bruten försäkringstid Försäkringstid Felaktiga utbetalningar Annullationsansvar Löpande avtal Engångsaviserade avtal Extra premie Höjning av löpande premie Sänkning av löpande premie Riskförsäkring Flytt från Folksam Premieuppehåll Försäkringsfall vid dödsfall Återbetalning under annullationsansvarstid24 12 Upphörande av förmedlarverksamhet

4 0 Nyheter Vårt ersättningsavtal är uppdaterat med följande: Ersättning för Tjänstepension i Folksam tecknad från och med Ersättning för Seniorkapital Under hösten 2014 kommer vi att se över våra ersättningsmodeller. Anpassningar kommer att göras utifrån de krav som kommer i nya förmedlardirektivet, samt övrig lagstiftning som har påverkan på ersättningen till Förmedlare. 4

5 1 Dokumentet innehåller Bestämmelser om ersättning till försäkringsförmedlare som godkänts och har förmedlarkod i Folksam. Bestämmelserna gäller för försäkringsavtal tecknade från och med 1 september Senast reviderad

6 2 Fondförsäkring 2.1 Avtal med löpande avisering Ersättning vid nyteckning av produkter med ordinarie kostnadsuttag 1. Löpande årspremie 20 % up front Beståndsvårdsersättning 0,25 % För full ersättning måste avtalad betalningstid vara minst 10 år. Vid kortare betalningstider reduceras ersättningen enligt tabell nedan. Betalningstid år Ersättning % Avtal med engångsavisering och extra premier Med försäkringstid på minst 10 år. Ersättning vid nyteckning av produkter med ordinarie kostnadsuttag 2. Engångspremie 3,5 % up front Beståndsvårdsersättning 0,25 % För full ersättning måste avtalad försäkringstid vara minst 10 år. Vid kortare försäkringstid reduceras ersättningen enligt tabell nedan. Försäkringstid år Ersättning % 9 3,15 8 2,80 7 2,45 6 2,10 5 1,75 4 1,40 3 1,05 2 0,70 1 0, kr/år och 0.7 % kapitalavgift 2 295kr/år och 0.7 % kapitalavgift 6

7 år och äldre Fondförsäkring För försäkrade som är äldre än 75 år lämnas ersättning enligt följande: Löpande avisering Engångsavisering och extra premier 3,5 % up front 3,5 % premieersättning 2.4 Kapitalspar Ersättning utbetalas som beståndsvårdsersättning och utan annullationsansvar. Beräkning sker på kapitalet vid varje månadsskifte. Ersättning utgår till förmedlare med giltig skötselfullmakt registrerad hos Folksam. Ersättning gäller samtliga avtal, även fribrev. Beståndsvårdsersättning, årlig 0,75 % 7

8 3 Traditionell försäkring från och med Avtal med löpande avisering Ersättning vid nyteckning av produkter med ordinarie kostnadsuttag 3. Löpande årspremie 18 % up front Beståndsvårdsersättning 0,25 % För full ersättning måste avtalad betalningstid vara minst 10 år. Vid kortare betalningstid reduceras ersättningen enligt tabell nedan. Betalningstid år Ersättning % Avtal med engångsavisering och extra premier Med försäkringstid på minst 10 år. Ersättning vid nyteckning av produkter med ordinarie kostnadsuttag 4. Engångspremie 3,0 % up front Beståndsvårdsersättning 0,25 % För full ersättning måste avtalad försäkringstid vara minst 10 år. Vid kortare försäkringstid reduceras ersättningen enligt tabell nedan. Försäkringstid Ersättning % 9 2,70 8 2,40 7 2,10 6 1,80 5 1,50 4 1,20 3 0,90 2 0,60 1 0, kr/år, 0.8 % kapitalavgift och 1 % premieavgift på premier upp till 1 miljon kr, däröver 0 % 4 288kr/år, 0.8 % kapitalavgift och 1 % premieavgift på premier upp till 1 miljon kr, däröver 0 % 8

9 år och äldre För försäkrade som är äldre än 75 år lämnas ersättning enligt följande: Löpande avisering Engångsavisering och extra premier 3,0 % up front 3,0 % premieersättning 9

10 4 Traditionell försäkring till och med Avtal med löpande avisering Ersättning vid nyteckning av produkter med ordinarie kostnadsuttag 5. Löpande årspremie 20 % up front Beståndsvårdsersättning 0,25 % För full ersättning måste avtalad betalningstid vara minst 10 år. Vid kortare betalningstid reduceras ersättningen enligt tabell nedan. Betalningstid år Ersättning % Avtal med engångsavisering och extra premier Med försäkringstid på minst 10 år. Ersättning vid nyteckning av produkter med ordinarie kostnadsuttag 6. Engångspremie 3,5 % up front Beståndsvårdsersättning 0,25 % För full ersättning måste avtalad försäkringstid vara minst 10 år. Vid kortare försäkringstid reduceras ersättningen enligt tabell nedan. Försäkringstid Ersättning % 9 3,15 8 2,80 7 2,45 6 2,10 5 1,75 4 1,40 3 1,05 2 0,70 1 0, kr/år, 0.8 % kapitalavgift och 3 % premieavgift 6 288kr/år, 0.8 % kapitalavgift och 3 % premieavgift 10

11 år och äldre För försäkrade som är äldre än 75 år lämnas ersättning enligt följande: Löpande avisering Engångsavisering och extra premier 3,5 % up front 3,5 % premieersättning 11

12 5 Försäkringsavtal som tecknats före Traditionell och Fondförsäkring Försäkringsavtal som tecknats till Extra premier och höjningar som inkommer från förmedlaren som tecknat försäkringsavtalet ersätts enligt tidigare ersättningsavtal med 3.0 % up front ersättning. Annullationsansvarstid 36 månader Extra premier och höjningar som inkommer från annan förmedlare än den som tecknat avtalet och fullmakt finns ersätts efter ny regel. 3,5 % up front För kortare avtalstid än 10 år gäller ersättningstrappan för löpande premie Beståndsvårdsersättning utgår inte Annullationsansvarstid 36 månader. Ersättning utgår inte för Kapitalspar Försäkringsavtal som tecknats före ,5 % up front ersättning Beståndsvårdsersättning utgår inte För kortare avtalstid än 10 år gäller ersättningstrappan för extra premie Annullationsansvarstiden är 36 månader. Ersättning utgår inte för Kapitalspar. 12

13 6 Tjänstepension i Folksam 6.1 Traditionell försäkring från och med Ersättning vid nyteckning vid ordinarie kostnadsuttag 7 ger följande ersättning beroende av försäkrads ålder och försäkringstid. Inget annullationsansvar utgår. Försäkringstid Försäkrad yngre är nf 61 år Försäkrad äldre än nf 61 år 10 år eller mer 4,0% premieersättning 2,0% premieersättning Kortare än 10 år 1,0% premieersättning 1,0% premieersättning Beståndsvårdsersättning 0,1% 0,1% 6.2 Traditionell försäkring till och med Ersättning vid nyteckning vid ordinarie kostnadsuttag 8 ger följande ersättning beroende av försäkrads ålder och försäkringstid. Inget annullationsansvar utgår. Försäkringstid Försäkrad yngre är nf 61 år Försäkrad äldre än nf 61 år 10 år eller mer 3,0% premieersättning 2,0% premieersättning Kortare än 10 år 1,0% premieersättning 1,0% premieersättning Beståndsvårdsersättning 0,1% 0,1% 6.3 Fondförsäkring från och med Ersättning vid nyteckning vid ordinarie kostnadsuttag 9 ger följande ersättning beroende av försäkrads ålder och försäkringstid. Inget annullationsansvar utgår. Försäkringstid Försäkrad yngre är nf 61 år Försäkrad äldre än nf 61 år 10 år eller mer 4,0% premieersättning 3,0% premieersättning Kortare än 10 år 2,0% premieersättning 2,0% premieersättning Beståndsvårdsersättning 0,25% 0,25% 6.4 Fondförsäkring till och med Ersättning vid nyteckning vid ordinarie kostnadsuttag 10 ger följande ersättning beroende av försäkrads ålder och försäkringstid. Inget annullationsansvar utgår. Försäkringstid Försäkrad yngre är nf 61 år Försäkrad äldre än nf 61 år 10 år eller mer 4,0% premieersättning 3,0% premieersättning Kortare än 10 år 2,0% premieersättning 2,0% premieersättning Beståndsvårdsersättning 0,25% 0,25% kr/år och 0.65% kapitalavgift kr/år och 0.65% kapitalavgift kr/år och 0,40 % kapitalavgift kr/år och 0,40 % kapitalavgift 13

14 6.5 Upphandlad Tjänstepension Kontakta vår Förmedlarsupport för mer information. 6.6 Tjänstepension, netto Kontakta vår Förmedlarsupport för mer information. 6.7 Alternativ Tjänstepension, ATF Denna produkt stängs för nyteckning av nya försäkringstagare från och med

15 6.8 Löneväxling Fondförsäkring Denna produkt stängs för nyteckning av gruppavtal från och med Nyteckning ersätts enligt punkt 6,1 och 6,2 från och med Avtal med löpande avisering Ersättning vid nyteckning av produkter med ordinarie kostnadsuttag. 11 Up front 14 % Beståndsvårdsersättning 0,25 % För full ersättning måste avtalad betalningstid vara minst 10 år. Vid kortare betalningstider reduceras ersättningen enligt tabell nedan. Betalningstid år Ersättning % 9 12, ,20 7 9,80 6 8,40 5 7,00 4 5,60 3 4,20 2 2,80 1 1, Engångsbetalad och extra premier Med försäkringstid på minst 10 år. Ersättning vid nyteckning av produkter med ordinarie kostnadsuttag. Engångspremie 2,45 % up front Beståndsvårdsersättning 0,25 % För full ersättning måste avtalad försäkringstid vara minst 10 år. Vid kortare försäkringstid reduceras ersättningen enligt tabell nedan. Försäkringstid Ersättning % 9 2,20 8 1,95 7 1,70 6 1,50 5 1,20 4 1,00 3 0,75 2 0,50 1 0, kr/år och 0,40 % kapitalavgift. 15

16 6.9 Löneväxling - Traditionell försäkring Denna produkt stängs för nyteckning av gruppavtal från och med Nyteckning ersätts enligt punkt 6,1 och 6,2 från och med Avtal med löpande avisering Ersättning vid nyteckning av produkter med ordinarie kostnadsuttag. 12 Up front 14 % Beståndsvårdsersättning 0,25 % För full ersättning måste avtalad betalningstid vara minst 10 år. Vid kortare betalningstider reduceras ersättningen enligt tabell nedan. Betalningstid år Ersättning % 9 12, ,20 7 9,80 6 8,40 5 7,00 4 5,60 3 4,20 2 2,80 1 1, Avtal med engångsavisering och extra premier Med försäkringstid på minst 10 år. Ersättning vid nyteckning av produkter med ordinarie kostnadsuttag. Engångspremie 2,1 % up front Beståndsvårdsersättning 0,25 % För full ersättning måste avtalad försäkringstid vara minst 10 år. Vid kortare försäkringstid reduceras ersättningen enligt tabell nedan. Försäkringstid Ersättning % 9 1,90 8 1,70 7 1,45 6 1,25 5 1,05 4 0,85 3 0,65 2 0,40 1 0, kr/år, 1,0 % försäkringsavgift och 0 % i premieavgift. 16

17 7 Seniorkapital 7.1 Fondförsäkring Avtal med engångsavisering och extra premier Försäkringstid på minst 10 år. Ersättning vid nyteckning av produkter med ordinarie kostnadsuttag. Försäkringstid Försäkrad yngre är nf 81 år Försäkrad äldre än nf 81 år 10 år eller mer 4,5% premieersättning 1,0% premieersättning Beståndsvårdsersättning 0,25% 0,25% 7.2 Traditionell försäkring Avtal med engångsavisering och extra premier Försäkringstid på minst 10 år. Ersättning vid nyteckning av produkter med ordinarie kostnadsuttag. Försäkringstid Försäkrad yngre är nf 81 år Försäkrad äldre än nf 81 år 10 år eller mer 3,0% premieersättning 1,0% premieersättning Beståndsvårdsersättning Utgår ej Utgår ej 17

18 8 Riskförsäkring Produkt Barnförsäkring Barn, sjuk och olycksfallsförsäkring, 50 pbb Barn, sjuk och olycksfallsförsäkring, 40 pbb Barn, sjuk och olycksfallsförsäkring, 30 pbb Barn, sjuk och olycksfallsfallsförsäkring, 20 pbb Barn, sjuk och olyckfallsförsäkring, 20 pbb med kvalificeringstid Barn, olycksfallsförsäkring, 20 pbb Olyckfallförsäkring, vuxen Årspremie 6000 kr och mer Årspremie upp till 5000 kr Årspremie upp till 4000 kr Årspremie upp till 3000 kr Årspremie upp till 2000 kr Årspremie upp till 1000 kr Livförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Företagarskydd, Gruppliv 5110 tom Sjukdom Tjänstesjukförsäkring Individuell sjukförsäkring Sjukvårdsförsäkring Företagspaketet (Förenade Liv) Företagare Anställd Grupplösning för anställda, fler än 10 personer Ersättning 1200 kr i engångsersättning 1000 kr i engångsersättning 850 kr i engångsersättning 700 kr i engångsersättning 700 kr i engångsersättning 300 kr i engångsersättning 1600 kr i engångsersättning 1400 kr i engångsersättning 1100 kr i engångsersättning 800 kr i engångsersättning 600 kr i engångsersättning 300 kr i engångsersättning 10 % premieersättning (gäller ej nettopremien) 25 % up front 8 % premieersättning 4 % premieersättning 10 % premieersättning 42 kr i premieersättning 18 kr i premieersättning 18 kr i premieersättning Ersättning för: Barnförsäkring och olyckfallsförsäkring utbetalas när första premie är inbetald Ersättningen för olyckfallförsäkring utgår ifrån den årliga premien och utbetalas när första premien är inbetald. Exempel: kundens årspremie är 4250 kr = engångsersättning 1400 kr Ersättning för Sjukförsäkring gäller från och med Tjänstegruppliv utbetalas en gång per år när företaget har gjort sin slutbetalning, dvs. under första kvartalet kommande avtalsperiod 18

19 9 Riskförsäkring 9.1 Företagarskydd, Gruppliv 5110 Försäkringsavtal som tecknas från och med ersätts enligt tabellen nedan. Engångsersättningen utbetalas när första premien är inbetald. Försäkringsbelopp i Engångsersättning antal prisbasbelopp kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 19

20 10 Utbetalning av ersättning 10.1 Up front ersättning Utbetalas för nytecknad försäkring månaden efter den första premien betalningsregistreras. Up front ersättning utbetalas till den som sålt försäkringsavtalet och har en förmedlarkod i Folksam Premiehöjning En premiehöjning är en höjning av en tidigare avtalad löpande premie. Ersättning för premiehöjningar lämnas enligt de regler som gäller för ett motsvarande nytecknat avtal. Ny annullationsansvarstid för höjningen gäller från ändringstidpunkten. Ersättning utbetalas till den som har giltig skötselfullmakt registrerad hos Folksam. För vissa partnerlösningar utgår ingen ersättning för premiehöjning Premieersättning Utbetalas på varje inkommen premie. Ersättning utbetalas månaden efter premien inkommit på försäkringsavtalet. Först ersättning utbetalas till den som tecknat avtalet och kommande ersättning till den som har giltig skötselfullmakt registrerad hos Folksam. För vissa partnerlösningar utgår ingen ersättning 10.4 Engångsersättning Engångsersättning utbetalas för nytecknad försäkring när den första premien betalningsregistrerats. Ersättning utbetalas månaden efter att premien inkommit på försäkringsavtalet, till den som tecknat försäkringen Extra premier En extrapremie är en extra inbetalning på ett befintligt försäkringsavtal. Utbetalning sker månaden efter Folksam registrerat inbetalningen. Ersättning för extra premier lämnas enligt de regler som gäller för ett motsvarande nytecknat avtal. Ny annullationsansvarstid för extra premien gäller från inbetalningsdagen. Ersättning utbetalas till den som har giltig skötselfullmakt registrerad hos Folksam. För vissa partnerlösningar utgår ingen ersättning för extrapremier. 20

21 10.6 Beståndsvårdsersättning Ersättning för försäkringar med kapitalvärde. Beräkning sker på kapitalet vid varje månadsskifte. Ersättning utgår till förmedlare med giltig skötselfullmakt registrerad hos Folksam. Ersättning utgår för samtliga avtal, även fribrev samt avtal under utbetalning till den som har giltig sköteselfullmakt registrerad hos Folksam. Ersättning utgår inte för fonder med förvaltningsavgift 0,5 procent eller lägre. För traditionell Livränta och Inkomstplan med periodisk utbetalning utgår ingen beståndsvårdsersättning. För avtal som tecknas före och för vissa partnerlösningar utgår ingen beståndsvårdsersättning Folksams Förvaltningstjänst, Trend och Multi För Fondväljaren Trend och Fondväljaren Multi betalar vi årlig Beståndsvårdsersättning 0,5 % till den som har skötselfullmakt Tjänstegruppliv, TGL Utbetalas när företaget har gjort sin slutbetalning, dvs. under första kvartalet kommande år Flytt till Folksam Flytt till Folksam från annan försäkringsgivare räknas som nyteckning och ersätts som engångsbetalda avtal, för det inflyttade kapitalet. Löpande premier på avtalet räknas som nyteckning, löpande avisering Internflytt För flytt inom eller mellan Folksams bolag utgår ingen premie- eller up frontersättning på befintligt kapital, endast för nya premier Barnförsäkring Vid byte mellan likvärdig barnförsäkringsprodukt i Folksam utgår ingen ersättning. Exempel. Kunden har en barnförsäkring genom sitt medlemskap i en facklig organisation på 50 pbb och vill ändra till Folksam barnförsäkring på 50 pbb. 21

22 10.12 Bruten försäkringstid I de fall försäkringstiden inte avtals på helt år tillämpar vi avrundning för ersättningen (se respektive tabell). 1 5 månader avrundas neråt och 6 11 månader avrundas uppåt, till närmaste helår Försäkringstid Försäkringstid = uppskovstid + utbetalningstid Felaktiga utbetalningar Om Folksam felaktigt betalar ut för hög ersättning ska ersättningen återbetalas till Folksam inom 15 dagar. I de fall Folksam betalat ut för lite ersättning ska pengarna vara förmedlaren tillhanda inom 15 dagar, från och med den dagen som Folksam och förmedlaren är överens om vilket belopp som ska utbetalas. 22

23 11 Annullationsansvar 11.1 Löpande avtal För löpande avtal tillämpas ett rakt annullationsansvar om 36 månader från och med teckningsdagen. Annullationsansvar inträder när premiebetalningen upphör eller när den inbetalade premien är lägre än den avtalade Engångsaviserade avtal För engångsbetalda avtal tillämpas ett rakt annullationsansvar om 36 månader från och med teckningsdagen. För engångsbetald försäkring inträder annullationsansvar om försäkringskapitalet utbetalas eller flyttas från Folksam Extra premie Annullationsansvarstid om 36 månader för extra premien gäller från inbetalningsdagen Höjning av löpande premie Annullationsansvarstiden om 36 månader gäller från och med ändringsdagen Sänkning av löpande premie Annullationsansvarstiden om 36 månader gäller om premien sänks under ansvarstiden Riskförsäkring För Riskförsäkringar tillämpas ett annullationsansvar om 24 månader från teckningsdagen. Hela ersättningsbeloppet återtas Flytt från Folksam Försäkring som flyttas till annat försäkringsbolag genom flytträtt aktualiserar annullationsansvaret omgående Premieuppehåll Uppehåll av premieinbetalning under annullationsansvarstiden innebär återtag av ersättning. 23

24 11.9 Försäkringsfall vid dödsfall Vid försäkringsfall på grund av dödsfall sker inget återtag av ersättning Återbetalning under annullationsansvarstid Återtag av ersättning sker i samband med ersättningsutbetalning. Underlag för återtag skickas separat. 24

25 12 Upphörande av förmedlarverksamhet Om förmedlaren inte längre har tillstånd för försäkringsverksamhet, Folksam valt att avregistrera förmedlaren eller av annan anledning upphör med verksamheten ska en avräkning göras. Vid avräkningen justeras förmedlarens innestående ersättning för nyteckning och höjning mot nuvärdet av uppskattade annullationer. Om Folksam står i skuld till förmedlaren, ska skulden regleras inom 30 dagar, från den tidpunkt som sluträkningen skett. Om förmedlaren står i skuld till Folksam ska skulden regleras inom 30 dagar, från den tidpunkt som Folksam fakturerat förmedlaren. Om betalningen inte sker i rätt tid, löper skulden med dröjsmålsränta. 25

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Pro Alternativ ITP AMF Pro Alternativ ITP är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som

Läs mer

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Försäkringsvillkor för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Gäller från och med 1 januari 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringens utformning en

Läs mer

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014 Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringens syfte Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2011-05-01 Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om PA 03 Med PA 03 hos AMF avses

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa AVTAL 8000 DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

privat livförsäkrin i Skandia Liv

privat livförsäkrin i Skandia Liv TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER privat livförsäkrin i Skandia Liv innehåll livförsäkringar är viktiga 3 bra att veta innan du väljer försäkring 4 närmare

Läs mer

Privat Pension Gäller från 2015-01-01

Privat Pension Gäller från 2015-01-01 PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2015-01-01 1 Så fungerar Privat Pension Det är klokt att ha ett eget sparande till pensionen. Inte minst med tanke på att många får inkomsten

Läs mer

SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd

SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2013-11-01 och tillsvidare. 1. Kort översikt av försäkringarna Låneskydd Omfattning Kvalificering Karens

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa OLYCKSFALLS- OCH BARNFÖRSÄKRING OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän

Läs mer

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN DEN 1 OKTOBER 2007 Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa Det här faktabladet innehåller översiktlig och allmän information om Preem olycksfalls- och barnförsäkring

Läs mer

PLUS BOLÅN. Villkor gruppförsäkring. Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01

PLUS BOLÅN. Villkor gruppförsäkring. Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01 PLUS BOLÅN Villkor gruppförsäkring Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01 Innehållsförteckning 1 Kort översikt av försäkringarna 1 2 Vad behövs för att du ska teckna en försäkring?

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Individuell sjukförsäkring i Storbritannien

Individuell sjukförsäkring i Storbritannien NFT 2/1995 STIPENDIATRESA TILL ENGLAND Individuell sjukförsäkring i Storbritannien av Inger Widén, Handelsbanken Liv försäkringsaktiebolag, Stockholm I takt med dels att sjukförmånerna från allmän och

Läs mer

Allt i Ett Kapitalförsäkring

Allt i Ett Kapitalförsäkring Allt i Ett Kapitalförsäkring Priser och allmänna teckningsregler, 2014 ILÅSE Skandia Liv är försäkringsgivare och Allt i Ett Kapitalförsäkring distribueras endast via Skandiabanken. Sparande och avgifter

Läs mer

Ansökan Skandia Gruppförsäkring

Ansökan Skandia Gruppförsäkring Ansökan Skandia Gruppförsäkring Avtal: 22500 Pingstförs.Pensionsst Enhet: 22501 Pingstförs.Pensionsstiftelse sid 1(8) *GM avser gruppmedlem, dvs. anställd på företaget. Premieberäkning sker normalt utifrån

Läs mer

Premie per månad Bolåneskyddförsäkring Trygg

Premie per månad Bolåneskyddförsäkring Trygg Ålandsbanken Bolåneskyddförsäkring Liv Har din familj råd att bo kvar ifall du skulle avlida? Med en livförsäkring kan du och din familj känna er ekonomiskt trygga ifall det som inte får hända faktiskt

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjunde reviderade

Läs mer

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag!

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! Innan äventyret börjar Snabb hjälp när du behöver den som

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjätte reviderade

Läs mer

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring,

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring, 1/5 Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619. Att Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag innebär att det ägs av försäkringstagarna. Huvudkontorets adress

Läs mer

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

bra att veta om din fondförsäkrin

bra att veta om din fondförsäkrin TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER bra att veta om din fondförsäkrin förköpsinformation privat fondförsäkrin välkommen till Skandia Vi hoppas att du är nöjd

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa (Uppdaterade per 2015-04-01) Översikt Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för dig

Läs mer

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1)

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Version 0.6 Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning

Läs mer

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 1 ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 Denna Sjöförsäkringsplan är antagen av Sjöassuradörernas Förening och Sveriges Ångfartygs Assurans Förening och är endast av vägledande karaktär. Inga hinder

Läs mer

Villkor Låneskyddsförsäkring

Villkor Låneskyddsförsäkring Villkor LS 400:3 Villkor Låneskyddsförsäkring Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar 3

Läs mer