Folksam. Partneraffär Finans. Ersättningsavtal för förmedlad affär. Version 7.0. Reviderad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folksam. Partneraffär Finans. Ersättningsavtal för förmedlad affär. Version 7.0. Reviderad 2014-08-01"

Transkript

1 Folksam Partneraffär Finans Ersättningsavtal för förmedlad affär Version 7.0 Reviderad gäller från och med 1 september, 2009

2 Innehåll 0 Nyheter Dokumentet innehåller Fondförsäkring Avtal med löpande avisering Avtal med engångsavisering och extra premier år och äldre Fondförsäkring Kapitalspar Traditionell försäkring från och med Avtal med löpande avisering Avtal med engångsavisering och extra premier år och äldre Traditionell försäkring till och med Avtal med löpande avisering Avtal med engångsavisering och extra premier år och äldre Försäkringsavtal som tecknats före Traditionell och Fondförsäkring Försäkringsavtal som tecknats till Försäkringsavtal som tecknats före Tjänstepension i Folksam Traditionell försäkring från och med Traditionell försäkring till och med Fondförsäkring från och med Fondförsäkring till och med Upphandlad Tjänstepension Tjänstepension, netto Alternativ Tjänstepension, ATF Löneväxling Fondförsäkring Avtal med löpande avisering Engångsbetalad och extra premier Löneväxling - Traditionell försäkring Avtal med löpande avisering Avtal med engångsavisering och extra premier Seniorkapital Riskförsäkring Riskförsäkring Företagarskydd, Gruppliv Utbetalning av ersättning

3 10.1 Up front ersättning Premiehöjning Premieersättning Engångsersättning Extra premier Beståndsvårdsersättning Folksams Förvaltningstjänst, Trend och Multi Tjänstegruppliv, TGL Flytt till Folksam Internflytt Barnförsäkring Bruten försäkringstid Försäkringstid Felaktiga utbetalningar Annullationsansvar Löpande avtal Engångsaviserade avtal Extra premie Höjning av löpande premie Sänkning av löpande premie Riskförsäkring Flytt från Folksam Premieuppehåll Försäkringsfall vid dödsfall Återbetalning under annullationsansvarstid24 12 Upphörande av förmedlarverksamhet

4 0 Nyheter Vårt ersättningsavtal är uppdaterat med följande: Ersättning för Tjänstepension i Folksam tecknad från och med Ersättning för Seniorkapital Under hösten 2014 kommer vi att se över våra ersättningsmodeller. Anpassningar kommer att göras utifrån de krav som kommer i nya förmedlardirektivet, samt övrig lagstiftning som har påverkan på ersättningen till Förmedlare. 4

5 1 Dokumentet innehåller Bestämmelser om ersättning till försäkringsförmedlare som godkänts och har förmedlarkod i Folksam. Bestämmelserna gäller för försäkringsavtal tecknade från och med 1 september Senast reviderad

6 2 Fondförsäkring 2.1 Avtal med löpande avisering Ersättning vid nyteckning av produkter med ordinarie kostnadsuttag 1. Löpande årspremie 20 % up front Beståndsvårdsersättning 0,25 % För full ersättning måste avtalad betalningstid vara minst 10 år. Vid kortare betalningstider reduceras ersättningen enligt tabell nedan. Betalningstid år Ersättning % Avtal med engångsavisering och extra premier Med försäkringstid på minst 10 år. Ersättning vid nyteckning av produkter med ordinarie kostnadsuttag 2. Engångspremie 3,5 % up front Beståndsvårdsersättning 0,25 % För full ersättning måste avtalad försäkringstid vara minst 10 år. Vid kortare försäkringstid reduceras ersättningen enligt tabell nedan. Försäkringstid år Ersättning % 9 3,15 8 2,80 7 2,45 6 2,10 5 1,75 4 1,40 3 1,05 2 0,70 1 0, kr/år och 0.7 % kapitalavgift 2 295kr/år och 0.7 % kapitalavgift 6

7 år och äldre Fondförsäkring För försäkrade som är äldre än 75 år lämnas ersättning enligt följande: Löpande avisering Engångsavisering och extra premier 3,5 % up front 3,5 % premieersättning 2.4 Kapitalspar Ersättning utbetalas som beståndsvårdsersättning och utan annullationsansvar. Beräkning sker på kapitalet vid varje månadsskifte. Ersättning utgår till förmedlare med giltig skötselfullmakt registrerad hos Folksam. Ersättning gäller samtliga avtal, även fribrev. Beståndsvårdsersättning, årlig 0,75 % 7

8 3 Traditionell försäkring från och med Avtal med löpande avisering Ersättning vid nyteckning av produkter med ordinarie kostnadsuttag 3. Löpande årspremie 18 % up front Beståndsvårdsersättning 0,25 % För full ersättning måste avtalad betalningstid vara minst 10 år. Vid kortare betalningstid reduceras ersättningen enligt tabell nedan. Betalningstid år Ersättning % Avtal med engångsavisering och extra premier Med försäkringstid på minst 10 år. Ersättning vid nyteckning av produkter med ordinarie kostnadsuttag 4. Engångspremie 3,0 % up front Beståndsvårdsersättning 0,25 % För full ersättning måste avtalad försäkringstid vara minst 10 år. Vid kortare försäkringstid reduceras ersättningen enligt tabell nedan. Försäkringstid Ersättning % 9 2,70 8 2,40 7 2,10 6 1,80 5 1,50 4 1,20 3 0,90 2 0,60 1 0, kr/år, 0.8 % kapitalavgift och 1 % premieavgift på premier upp till 1 miljon kr, däröver 0 % 4 288kr/år, 0.8 % kapitalavgift och 1 % premieavgift på premier upp till 1 miljon kr, däröver 0 % 8

9 år och äldre För försäkrade som är äldre än 75 år lämnas ersättning enligt följande: Löpande avisering Engångsavisering och extra premier 3,0 % up front 3,0 % premieersättning 9

10 4 Traditionell försäkring till och med Avtal med löpande avisering Ersättning vid nyteckning av produkter med ordinarie kostnadsuttag 5. Löpande årspremie 20 % up front Beståndsvårdsersättning 0,25 % För full ersättning måste avtalad betalningstid vara minst 10 år. Vid kortare betalningstid reduceras ersättningen enligt tabell nedan. Betalningstid år Ersättning % Avtal med engångsavisering och extra premier Med försäkringstid på minst 10 år. Ersättning vid nyteckning av produkter med ordinarie kostnadsuttag 6. Engångspremie 3,5 % up front Beståndsvårdsersättning 0,25 % För full ersättning måste avtalad försäkringstid vara minst 10 år. Vid kortare försäkringstid reduceras ersättningen enligt tabell nedan. Försäkringstid Ersättning % 9 3,15 8 2,80 7 2,45 6 2,10 5 1,75 4 1,40 3 1,05 2 0,70 1 0, kr/år, 0.8 % kapitalavgift och 3 % premieavgift 6 288kr/år, 0.8 % kapitalavgift och 3 % premieavgift 10

11 år och äldre För försäkrade som är äldre än 75 år lämnas ersättning enligt följande: Löpande avisering Engångsavisering och extra premier 3,5 % up front 3,5 % premieersättning 11

12 5 Försäkringsavtal som tecknats före Traditionell och Fondförsäkring Försäkringsavtal som tecknats till Extra premier och höjningar som inkommer från förmedlaren som tecknat försäkringsavtalet ersätts enligt tidigare ersättningsavtal med 3.0 % up front ersättning. Annullationsansvarstid 36 månader Extra premier och höjningar som inkommer från annan förmedlare än den som tecknat avtalet och fullmakt finns ersätts efter ny regel. 3,5 % up front För kortare avtalstid än 10 år gäller ersättningstrappan för löpande premie Beståndsvårdsersättning utgår inte Annullationsansvarstid 36 månader. Ersättning utgår inte för Kapitalspar Försäkringsavtal som tecknats före ,5 % up front ersättning Beståndsvårdsersättning utgår inte För kortare avtalstid än 10 år gäller ersättningstrappan för extra premie Annullationsansvarstiden är 36 månader. Ersättning utgår inte för Kapitalspar. 12

13 6 Tjänstepension i Folksam 6.1 Traditionell försäkring från och med Ersättning vid nyteckning vid ordinarie kostnadsuttag 7 ger följande ersättning beroende av försäkrads ålder och försäkringstid. Inget annullationsansvar utgår. Försäkringstid Försäkrad yngre är nf 61 år Försäkrad äldre än nf 61 år 10 år eller mer 4,0% premieersättning 2,0% premieersättning Kortare än 10 år 1,0% premieersättning 1,0% premieersättning Beståndsvårdsersättning 0,1% 0,1% 6.2 Traditionell försäkring till och med Ersättning vid nyteckning vid ordinarie kostnadsuttag 8 ger följande ersättning beroende av försäkrads ålder och försäkringstid. Inget annullationsansvar utgår. Försäkringstid Försäkrad yngre är nf 61 år Försäkrad äldre än nf 61 år 10 år eller mer 3,0% premieersättning 2,0% premieersättning Kortare än 10 år 1,0% premieersättning 1,0% premieersättning Beståndsvårdsersättning 0,1% 0,1% 6.3 Fondförsäkring från och med Ersättning vid nyteckning vid ordinarie kostnadsuttag 9 ger följande ersättning beroende av försäkrads ålder och försäkringstid. Inget annullationsansvar utgår. Försäkringstid Försäkrad yngre är nf 61 år Försäkrad äldre än nf 61 år 10 år eller mer 4,0% premieersättning 3,0% premieersättning Kortare än 10 år 2,0% premieersättning 2,0% premieersättning Beståndsvårdsersättning 0,25% 0,25% 6.4 Fondförsäkring till och med Ersättning vid nyteckning vid ordinarie kostnadsuttag 10 ger följande ersättning beroende av försäkrads ålder och försäkringstid. Inget annullationsansvar utgår. Försäkringstid Försäkrad yngre är nf 61 år Försäkrad äldre än nf 61 år 10 år eller mer 4,0% premieersättning 3,0% premieersättning Kortare än 10 år 2,0% premieersättning 2,0% premieersättning Beståndsvårdsersättning 0,25% 0,25% kr/år och 0.65% kapitalavgift kr/år och 0.65% kapitalavgift kr/år och 0,40 % kapitalavgift kr/år och 0,40 % kapitalavgift 13

14 6.5 Upphandlad Tjänstepension Kontakta vår Förmedlarsupport för mer information. 6.6 Tjänstepension, netto Kontakta vår Förmedlarsupport för mer information. 6.7 Alternativ Tjänstepension, ATF Denna produkt stängs för nyteckning av nya försäkringstagare från och med

15 6.8 Löneväxling Fondförsäkring Denna produkt stängs för nyteckning av gruppavtal från och med Nyteckning ersätts enligt punkt 6,1 och 6,2 från och med Avtal med löpande avisering Ersättning vid nyteckning av produkter med ordinarie kostnadsuttag. 11 Up front 14 % Beståndsvårdsersättning 0,25 % För full ersättning måste avtalad betalningstid vara minst 10 år. Vid kortare betalningstider reduceras ersättningen enligt tabell nedan. Betalningstid år Ersättning % 9 12, ,20 7 9,80 6 8,40 5 7,00 4 5,60 3 4,20 2 2,80 1 1, Engångsbetalad och extra premier Med försäkringstid på minst 10 år. Ersättning vid nyteckning av produkter med ordinarie kostnadsuttag. Engångspremie 2,45 % up front Beståndsvårdsersättning 0,25 % För full ersättning måste avtalad försäkringstid vara minst 10 år. Vid kortare försäkringstid reduceras ersättningen enligt tabell nedan. Försäkringstid Ersättning % 9 2,20 8 1,95 7 1,70 6 1,50 5 1,20 4 1,00 3 0,75 2 0,50 1 0, kr/år och 0,40 % kapitalavgift. 15

16 6.9 Löneväxling - Traditionell försäkring Denna produkt stängs för nyteckning av gruppavtal från och med Nyteckning ersätts enligt punkt 6,1 och 6,2 från och med Avtal med löpande avisering Ersättning vid nyteckning av produkter med ordinarie kostnadsuttag. 12 Up front 14 % Beståndsvårdsersättning 0,25 % För full ersättning måste avtalad betalningstid vara minst 10 år. Vid kortare betalningstider reduceras ersättningen enligt tabell nedan. Betalningstid år Ersättning % 9 12, ,20 7 9,80 6 8,40 5 7,00 4 5,60 3 4,20 2 2,80 1 1, Avtal med engångsavisering och extra premier Med försäkringstid på minst 10 år. Ersättning vid nyteckning av produkter med ordinarie kostnadsuttag. Engångspremie 2,1 % up front Beståndsvårdsersättning 0,25 % För full ersättning måste avtalad försäkringstid vara minst 10 år. Vid kortare försäkringstid reduceras ersättningen enligt tabell nedan. Försäkringstid Ersättning % 9 1,90 8 1,70 7 1,45 6 1,25 5 1,05 4 0,85 3 0,65 2 0,40 1 0, kr/år, 1,0 % försäkringsavgift och 0 % i premieavgift. 16

17 7 Seniorkapital 7.1 Fondförsäkring Avtal med engångsavisering och extra premier Försäkringstid på minst 10 år. Ersättning vid nyteckning av produkter med ordinarie kostnadsuttag. Försäkringstid Försäkrad yngre är nf 81 år Försäkrad äldre än nf 81 år 10 år eller mer 4,5% premieersättning 1,0% premieersättning Beståndsvårdsersättning 0,25% 0,25% 7.2 Traditionell försäkring Avtal med engångsavisering och extra premier Försäkringstid på minst 10 år. Ersättning vid nyteckning av produkter med ordinarie kostnadsuttag. Försäkringstid Försäkrad yngre är nf 81 år Försäkrad äldre än nf 81 år 10 år eller mer 3,0% premieersättning 1,0% premieersättning Beståndsvårdsersättning Utgår ej Utgår ej 17

18 8 Riskförsäkring Produkt Barnförsäkring Barn, sjuk och olycksfallsförsäkring, 50 pbb Barn, sjuk och olycksfallsförsäkring, 40 pbb Barn, sjuk och olycksfallsförsäkring, 30 pbb Barn, sjuk och olycksfallsfallsförsäkring, 20 pbb Barn, sjuk och olyckfallsförsäkring, 20 pbb med kvalificeringstid Barn, olycksfallsförsäkring, 20 pbb Olyckfallförsäkring, vuxen Årspremie 6000 kr och mer Årspremie upp till 5000 kr Årspremie upp till 4000 kr Årspremie upp till 3000 kr Årspremie upp till 2000 kr Årspremie upp till 1000 kr Livförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Företagarskydd, Gruppliv 5110 tom Sjukdom Tjänstesjukförsäkring Individuell sjukförsäkring Sjukvårdsförsäkring Företagspaketet (Förenade Liv) Företagare Anställd Grupplösning för anställda, fler än 10 personer Ersättning 1200 kr i engångsersättning 1000 kr i engångsersättning 850 kr i engångsersättning 700 kr i engångsersättning 700 kr i engångsersättning 300 kr i engångsersättning 1600 kr i engångsersättning 1400 kr i engångsersättning 1100 kr i engångsersättning 800 kr i engångsersättning 600 kr i engångsersättning 300 kr i engångsersättning 10 % premieersättning (gäller ej nettopremien) 25 % up front 8 % premieersättning 4 % premieersättning 10 % premieersättning 42 kr i premieersättning 18 kr i premieersättning 18 kr i premieersättning Ersättning för: Barnförsäkring och olyckfallsförsäkring utbetalas när första premie är inbetald Ersättningen för olyckfallförsäkring utgår ifrån den årliga premien och utbetalas när första premien är inbetald. Exempel: kundens årspremie är 4250 kr = engångsersättning 1400 kr Ersättning för Sjukförsäkring gäller från och med Tjänstegruppliv utbetalas en gång per år när företaget har gjort sin slutbetalning, dvs. under första kvartalet kommande avtalsperiod 18

19 9 Riskförsäkring 9.1 Företagarskydd, Gruppliv 5110 Försäkringsavtal som tecknas från och med ersätts enligt tabellen nedan. Engångsersättningen utbetalas när första premien är inbetald. Försäkringsbelopp i Engångsersättning antal prisbasbelopp kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 19

20 10 Utbetalning av ersättning 10.1 Up front ersättning Utbetalas för nytecknad försäkring månaden efter den första premien betalningsregistreras. Up front ersättning utbetalas till den som sålt försäkringsavtalet och har en förmedlarkod i Folksam Premiehöjning En premiehöjning är en höjning av en tidigare avtalad löpande premie. Ersättning för premiehöjningar lämnas enligt de regler som gäller för ett motsvarande nytecknat avtal. Ny annullationsansvarstid för höjningen gäller från ändringstidpunkten. Ersättning utbetalas till den som har giltig skötselfullmakt registrerad hos Folksam. För vissa partnerlösningar utgår ingen ersättning för premiehöjning Premieersättning Utbetalas på varje inkommen premie. Ersättning utbetalas månaden efter premien inkommit på försäkringsavtalet. Först ersättning utbetalas till den som tecknat avtalet och kommande ersättning till den som har giltig skötselfullmakt registrerad hos Folksam. För vissa partnerlösningar utgår ingen ersättning 10.4 Engångsersättning Engångsersättning utbetalas för nytecknad försäkring när den första premien betalningsregistrerats. Ersättning utbetalas månaden efter att premien inkommit på försäkringsavtalet, till den som tecknat försäkringen Extra premier En extrapremie är en extra inbetalning på ett befintligt försäkringsavtal. Utbetalning sker månaden efter Folksam registrerat inbetalningen. Ersättning för extra premier lämnas enligt de regler som gäller för ett motsvarande nytecknat avtal. Ny annullationsansvarstid för extra premien gäller från inbetalningsdagen. Ersättning utbetalas till den som har giltig skötselfullmakt registrerad hos Folksam. För vissa partnerlösningar utgår ingen ersättning för extrapremier. 20

21 10.6 Beståndsvårdsersättning Ersättning för försäkringar med kapitalvärde. Beräkning sker på kapitalet vid varje månadsskifte. Ersättning utgår till förmedlare med giltig skötselfullmakt registrerad hos Folksam. Ersättning utgår för samtliga avtal, även fribrev samt avtal under utbetalning till den som har giltig sköteselfullmakt registrerad hos Folksam. Ersättning utgår inte för fonder med förvaltningsavgift 0,5 procent eller lägre. För traditionell Livränta och Inkomstplan med periodisk utbetalning utgår ingen beståndsvårdsersättning. För avtal som tecknas före och för vissa partnerlösningar utgår ingen beståndsvårdsersättning Folksams Förvaltningstjänst, Trend och Multi För Fondväljaren Trend och Fondväljaren Multi betalar vi årlig Beståndsvårdsersättning 0,5 % till den som har skötselfullmakt Tjänstegruppliv, TGL Utbetalas när företaget har gjort sin slutbetalning, dvs. under första kvartalet kommande år Flytt till Folksam Flytt till Folksam från annan försäkringsgivare räknas som nyteckning och ersätts som engångsbetalda avtal, för det inflyttade kapitalet. Löpande premier på avtalet räknas som nyteckning, löpande avisering Internflytt För flytt inom eller mellan Folksams bolag utgår ingen premie- eller up frontersättning på befintligt kapital, endast för nya premier Barnförsäkring Vid byte mellan likvärdig barnförsäkringsprodukt i Folksam utgår ingen ersättning. Exempel. Kunden har en barnförsäkring genom sitt medlemskap i en facklig organisation på 50 pbb och vill ändra till Folksam barnförsäkring på 50 pbb. 21

22 10.12 Bruten försäkringstid I de fall försäkringstiden inte avtals på helt år tillämpar vi avrundning för ersättningen (se respektive tabell). 1 5 månader avrundas neråt och 6 11 månader avrundas uppåt, till närmaste helår Försäkringstid Försäkringstid = uppskovstid + utbetalningstid Felaktiga utbetalningar Om Folksam felaktigt betalar ut för hög ersättning ska ersättningen återbetalas till Folksam inom 15 dagar. I de fall Folksam betalat ut för lite ersättning ska pengarna vara förmedlaren tillhanda inom 15 dagar, från och med den dagen som Folksam och förmedlaren är överens om vilket belopp som ska utbetalas. 22

23 11 Annullationsansvar 11.1 Löpande avtal För löpande avtal tillämpas ett rakt annullationsansvar om 36 månader från och med teckningsdagen. Annullationsansvar inträder när premiebetalningen upphör eller när den inbetalade premien är lägre än den avtalade Engångsaviserade avtal För engångsbetalda avtal tillämpas ett rakt annullationsansvar om 36 månader från och med teckningsdagen. För engångsbetald försäkring inträder annullationsansvar om försäkringskapitalet utbetalas eller flyttas från Folksam Extra premie Annullationsansvarstid om 36 månader för extra premien gäller från inbetalningsdagen Höjning av löpande premie Annullationsansvarstiden om 36 månader gäller från och med ändringsdagen Sänkning av löpande premie Annullationsansvarstiden om 36 månader gäller om premien sänks under ansvarstiden Riskförsäkring För Riskförsäkringar tillämpas ett annullationsansvar om 24 månader från teckningsdagen. Hela ersättningsbeloppet återtas Flytt från Folksam Försäkring som flyttas till annat försäkringsbolag genom flytträtt aktualiserar annullationsansvaret omgående Premieuppehåll Uppehåll av premieinbetalning under annullationsansvarstiden innebär återtag av ersättning. 23

24 11.9 Försäkringsfall vid dödsfall Vid försäkringsfall på grund av dödsfall sker inget återtag av ersättning Återbetalning under annullationsansvarstid Återtag av ersättning sker i samband med ersättningsutbetalning. Underlag för återtag skickas separat. 24

25 12 Upphörande av förmedlarverksamhet Om förmedlaren inte längre har tillstånd för försäkringsverksamhet, Folksam valt att avregistrera förmedlaren eller av annan anledning upphör med verksamheten ska en avräkning göras. Vid avräkningen justeras förmedlarens innestående ersättning för nyteckning och höjning mot nuvärdet av uppskattade annullationer. Om Folksam står i skuld till förmedlaren, ska skulden regleras inom 30 dagar, från den tidpunkt som sluträkningen skett. Om förmedlaren står i skuld till Folksam ska skulden regleras inom 30 dagar, från den tidpunkt som Folksam fakturerat förmedlaren. Om betalningen inte sker i rätt tid, löper skulden med dröjsmålsränta. 25

Folksam. Partneraffär Finans. Ersättningsavtal för förmedlad affär. Version 6.0. Reviderad 2013-07-01

Folksam. Partneraffär Finans. Ersättningsavtal för förmedlad affär. Version 6.0. Reviderad 2013-07-01 Folksam Partneraffär Finans Ersättningsavtal för förmedlad affär Version 6.0 Reviderad 2013-07-01 gäller från och med 1 september, 2009 Innehåll 0 Nyheter... 4 1 Dokumentet innehåller... 5 2 Fondförsäkring...

Läs mer

Folksam Partneraffär Finans

Folksam Partneraffär Finans Folksam Partneraffär Finans Ersättningsavtal för förmedlad affär Reviderad 2015-08-01 gäller från och med 1 september, 2009 Innehåll 0 Nyheter... 4 1 Dokumentet innehåller... 5 2 Fondförsäkring... 6 2.1

Läs mer

Folksam. Version 5.0. Reviderad 2012-05-01. gäller från

Folksam. Version 5.0. Reviderad 2012-05-01. gäller från Folksam Partneraffär Finans Ersättning för förmedlad försäkring Version 5.0 Reviderad 2012-05-01 gäller från och med 1 september, 2009 Innehåll 0 Nyheter... 4 1 Dokumentet innehåller... 5 2 Fondförsäkring...

Läs mer

Folksam. Partneraffär Finans. Ersättningsavtal för förmedlad affär. Version Reviderad

Folksam. Partneraffär Finans. Ersättningsavtal för förmedlad affär. Version Reviderad Folksam Partneraffär Finans Ersättningsavtal för förmedlad affär Version 9.03 Reviderad 2016-02-01 gäller från och med 1 september, 2009 Innehåll 0 Nyheter... 4 1 Dokumentet innehåller... 5 2 Fondförsäkring...

Läs mer

Folksam Ersättningsavtal för förmedlad affär. Gäller från och med 1 september 2016

Folksam Ersättningsavtal för förmedlad affär. Gäller från och med 1 september 2016 Folksam Ersättningsavtal för förmedlad affär Gäller från och med 1 september 2016 Innehåll 0 Nyheter... 3 1 Dokumentet innehåller... 4 2 Erbjudanden mot arbetsgivare och dess anställda... 5 Folksamplan...

Läs mer

5. 2. Riskförsäkring... 9 6. Privatvård- och gruppförsäkring... 10 7. Kompetensförsäkring... 10

5. 2. Riskförsäkring... 9 6. Privatvård- och gruppförsäkring... 10 7. Kompetensförsäkring... 10 1. Definitioner och terminologi... 2 1. 1. Översikt... 2 Försäljningsersättning (FÖ)... 2 på betald premie (KVP)... 2 på kapital (KVK)... 2 Annullation (AN) Gäller seriebetald försäkring daterad före 2015-01-01

Läs mer

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Rådgivning (F & F) räknas ut

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Rådgivning (F & F) räknas ut Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Rådgivning (F & F) räknas ut I det följande redogör F&F för hur företaget får betalt för sitt arbete. F&F:s förmedlare/rådgivare

Läs mer

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till FörsäkringsInvest räknas ut

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till FörsäkringsInvest räknas ut Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till FörsäkringsInvest räknas ut Förutsättningar för FörsäkringsInvests ersättningar I det följande redogör FörsäkringsInvest för hur företaget får

Läs mer

Provisioner och ersättningar

Provisioner och ersättningar Provisioner och ersättningar Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Försäkring (F&F) räknas ut. I det följande redogör F&F för hur företaget får betalt för sitt arbete.

Läs mer

Ersättningsbestämmelser

Ersättningsbestämmelser Ersättningsbestämmelser AVSEENDE AVTAL OM FÖRMEDLINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE 2012-11-01 1(33) 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 MÅNATLIG AVRÄKNING... 3 1.2 SLUTAVRÄKNING AV FÖRMEDLINGSERSÄTTNING...

Läs mer

ERSÄTTNINGSREGLER Gäller från och med 1 januari 2008

ERSÄTTNINGSREGLER Gäller från och med 1 januari 2008 ERSÄTTNINGSREGLER Produktgrupp Produkt Nyteckning/utökning Beståndsersättning Värde Kapitalersättning Årlig Annullationsansvarstid Engångs Löpande från år 2 Inflyttat kapital Styckeersätt- ning Friplan

Läs mer

Nyteckning/Utökning. Premiebaserad. provision 2. 50 kr 3% 1% - Nya Tradförvaltning 0,10% - Nya Tradförvaltning 0,10%

Nyteckning/Utökning. Premiebaserad. provision 2. 50 kr 3% 1% - Nya Tradförvaltning 0,10% - Nya Tradförvaltning 0,10% PROVISIONSREGLER Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar Fondliv Produktgrupp Produkt / Förvaltning Nyteckning/Utökning Engångsavtal Premiebaserad provision 2 Inflyttat kapital Annullationsansvarstid

Läs mer

1.1Ersättningsbestämmelser. 1.2 Definitioner

1.1Ersättningsbestämmelser. 1.2 Definitioner 1.1Ersättningsbestämmelser Rapporten innehåller ersättningsbestämmelser till försäkringsmäklare för tjänstepension och försäkring hos: SPP SEB Informationen om ersättning från respektive bolag är inhämtad

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:30) om svenska livförsäkringsföretags

Läs mer

Ersättningsbestämmelser

Ersättningsbestämmelser sbestämmelser sbestämmelser n Allmänna villkor n Movestic Pensionsplan n Movestic Pension Privat n Movestic Spar Privat & Movestic Spar Företag n Kundvårdsersättning sbestämmelser Allmänna bestämmelser

Läs mer

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde 2015-06-10 REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Inledning

Läs mer

Klicka på loggan för att se flyttinformation

Klicka på loggan för att se flyttinformation Klicka på loggan för att se flyttinformation För att flytta krävs att du har på din nuvarande pensionsförsäkring. Innan du gör en flyttbegäran är det bra om du kontaktar ditt försäkringsbolag och frågar

Läs mer

HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA

HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA 2016 HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA BROSCHYREN GES UT AV Cerberus AB KONTAKTUPPGIFTER Cerberus AB Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm Tfn: +46 8 550 565

Läs mer

Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA

Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA 2014 Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA BROSCHYREN GES UT AV Cerberus AB KONTAKTUPPGIFTER Cerberus AB Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm Tfn: +46

Läs mer

Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring

Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring Allmänt Carnegie Pension & Försäkring är en enhet inom Carnegie Investment Bank AB (publ) ( Carnegie ). Vi verkar på den svenska pensionsmarknaden med målsättningen

Läs mer

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Information till dig som har en pensionsförsäkring eller tjänstepensionsförsäkring i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Avvecklingen av Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! I din anställning har du rätt till en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepensionen

Läs mer

Försäkringsförmedlare 18 anställda i Göteborg 60 anställda totalt

Försäkringsförmedlare 18 anställda i Göteborg 60 anställda totalt Försäkringsförmedlare 18 anställda i Göteborg 60 anställda totalt Program Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på!

Läs mer

Förmåner kopplade till liv, ålder och hälsa

Förmåner kopplade till liv, ålder och hälsa Förmåner kopplade till liv, ålder och hälsa Bilaga A: Terminologi Version 1.1 OMFATTNING Livförsäkring, d v s försäkring som faller ut beroende av den försäkrades liv, ålder eller hälsa, kan tecknas privat

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 2 Datum: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om en ny försäkring Här finns information om den nya försäkring som du funderar på att flytta till. Du får motsvarande

Läs mer

Förköpsinformation. Företagsplan. Företagsplanen är avsedd för företagare och för företag som saknar kollektivavtal.

Förköpsinformation. Företagsplan. Företagsplanen är avsedd för företagare och för företag som saknar kollektivavtal. Fplan förk, 1501 Förköpsinformation Företagsplan Tryggt och enkelt för Dig och Dina medarbetare Företagsplanen är avsedd för företagare och för företag som saknar kollektivavtal. Du som företagare har

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

Program. Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på!

Program. Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på! 2010 Rikard Nagy Program Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på! Löneförmåner Frukost/Frukt Företagsaktiviteter

Läs mer

Försäkringsvillkor för Tjänstepensionsplan i Folksam

Försäkringsvillkor för Tjänstepensionsplan i Folksam Försäkringsvillkor för Tjänstepensionsplan i Folksam Gäller från och med den 1 juni 2014 1 Innehåll 1. FÖRSÄKRINGSAVTALET... 5 1.1 FÖRSÄKRINGSGIVARE... 5 1.2 ALLMÄNT OM FÖRSÄKRINGSAVTALET... 5 1.3 FÖRMÅNSGRUPP...

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 1 Datum: Försäkringsnummer: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om din nuvarande försäkring Här finns information om den pensionsförsäkring som du funderar på att

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. Förenade Liv Gruppförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer. Förenade Liv Gruppförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer Förenade Liv Gruppförsäkring AB Bolag: Förenade Liv Gruppförsäkring AB Beslutad av: Styrelsen Förenade Liv Fastställd: 2014-03-06 Ersätter tidigare version fastställd den:

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 02-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 20:39) om information

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Inledning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en Pensionsförsäkring med

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. Fondförsäkring. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2006. Fondförsäkring. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2006 Fondförsäkring (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga för livförsäkring med anknytning till investeringsfonder tecknad i SEB Pension

Läs mer

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 2 SYFTE... 2 FÖRSÄKRINGSADMINISTRATÖR... 2 PERSONKRETS/AVTALSOMRÅDE... 2 LÖNENIVÅER... 3 PENSIONSGRUNDANDE LÖN... 3

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! I din anställning har du rätt till en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepensionen

Läs mer

Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA

Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA 2013 Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA BROSCHYREN GES UT AV Cerberus AB KONTAKTUPPGIFTER Cerberus AB Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm Tfn: +46

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 407 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

16. Försäkringstekniska riktlinjer

16. Försäkringstekniska riktlinjer 16. Försäkringstekniska riktlinjer FÖR ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN I SVERIGE Beslutade av styrelsen den 16 april 2015 Gäller från den 1 maj 2015 Innehållsförteckning I Direkt meddelad livförsäkring

Läs mer

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel

Läs mer

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Bliwas riskförsäkringar i AI Plan SJUKDOM Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för Bliwas riskförsäkringspaket för

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Nu är det dags att välja! Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din arbetsgivare

Läs mer

Livförsäkringsmatematik II

Livförsäkringsmatematik II Produkter Erik Alm Hannover Life Re Sweden Disclaimer Denna presentation är avsedd enbart som ett allmänt diskussionsunderlag. Den kan inte användas som underlag för beslut. Avsikten är att den information

Läs mer

Svensk Handel Försäkringar Företagsplan Försäkringsvillkor 2015-01-01

Svensk Handel Försäkringar Företagsplan Försäkringsvillkor 2015-01-01 Fplan villk, 1501 1 Svensk Handel Försäkringar Företagsplan Försäkringsvillkor 2015-01-01 1. Allmänt 2. Försäkringsmoment som kan ingå i Svensk Handel Försäkringar Företagsplan 3. Vem/vilka kan teckna

Läs mer

SH Pension Företagsplan Försäkringsvillkor 2016-01-01

SH Pension Företagsplan Försäkringsvillkor 2016-01-01 1 SH Pension Företagsplan Försäkringsvillkor 2016-01-01 1. Allmänt 2. Försäkringsmoment som kan ingå i SH Pension Företagsplan 3. Vem/vilka kan teckna SH Pension Företagsplan 4. Ikraftträdande av avtal

Läs mer

Villkor om kompletterande premier till ITP

Villkor om kompletterande premier till ITP Villkor om kompletterande premier till ITP 1 Bakgrund... 2 2 Avtal om kompletterande premier... 2 2.1 Löpande premier... 2 2.2 Engångspremier... 3 2.3 Livsarbetstidspremier... 3 3 Allmänna förutsättningar...

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer

ITP Ålderspension med premiegaranti

ITP Ålderspension med premiegaranti Försäkringsvillkor 1 november 2013 ITP Ålderspension med premiegaranti ITP avdelning 1 och ITPK avdelning 2 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Bolaget, 516401-8508,

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Inledning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en Pensionsförsäkring med

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ Det börjar nu Sparliv 60+ ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan

Läs mer

Pensionsförsäkring med fondförvaltning

Pensionsförsäkring med fondförvaltning Förk fond 1404 Förköpsinformation Pensionsförsäkring med fondförvaltning Svensk Handel Fondförsäkring AB är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel Pensionskassan som är en del av Svensk Handel Försäkringar,

Läs mer

Utkast till REKOMMENDATION

Utkast till REKOMMENDATION Bilaga 1 Utkast till REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Denna rekommendation antogs av Svensk Försäkrings styrelse den 2014-xx-xx xx och träder i kraft

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 373 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för - premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för. - inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Allmänna Villkor år 2015

Allmänna Villkor år 2015 Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för traditionell livförsäkring som är tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, organisationsnummer 516401-8243, nedan kallat Försäkringsbolaget.

Läs mer

1. AI Pension, Försäkringsförening, org. nr , Nybrogatan 7, Stockholm (nedan kallat AI Pension )

1. AI Pension, Försäkringsförening, org. nr , Nybrogatan 7, Stockholm (nedan kallat AI Pension ) Löneväxlingsavtal Parter 1. AI Pension, Försäkringsförening, org. nr. 802004-8008, Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm (nedan kallat AI Pension ) och 2. Företagsnamn: Org.nr: Löneväxling Löneväxlingsavtalet

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen.

Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen. Stockholm 2010-02-23 TEST EFLY UIG3 DUMMYGATAN 99 11388 STOCKHOLM Hej! Vi på AMF är glada över att få ta hand om dina pengar, och hoppas att du känner dig trygg och nöjd med oss. Pensioner och långsiktigt

Läs mer

Traditionell Livförsäkring Tecknad i SEB Pension och Försäkring AB

Traditionell Livförsäkring Tecknad i SEB Pension och Försäkring AB Allmänna villkor år 2006 Traditionell Livförsäkring Tecknad i SEB Pension och Försäkring AB (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för traditionell

Läs mer

VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION

VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av

Läs mer

Svensk Handel Försäkringar Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning - Engångspremier i serie Försäkringsvillkor 2015-01-01:02

Svensk Handel Försäkringar Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning - Engångspremier i serie Försäkringsvillkor 2015-01-01:02 Svensk Handel Försäkringar Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning - Engångspremier i serie Försäkringsvillkor 2015-01-01:02 1. Inledande bestämmelser... 3 2. Försäkringsavtalet... 3 Försäkringsformer.3

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Förköpsinformation för Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) 2008:2

Förköpsinformation för Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) 2008:2 Förköpsinformation för Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) 2008:2 Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), 516403-6997, Registrerat i Bolagsverkets filialregister

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor för Traditionell Livförsäkring Tecknad före 2002-01-01 i SEB Pension och Försäkring AB (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för traditionell

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Tack för att du sparar i Folksam Liv Vi är glada över att du är kund hos

Läs mer

Anvisning för Svensk Livfaktura

Anvisning för Svensk Livfaktura Anvisning för Svensk Livfaktura Bilaga F: Kodlistor Version 1.0 Upphovsrätt Den här anvisningen för Livfaktura BIS 5A 2.0 är baserad på PEPPOL BIS 5A 2.0 som i sin tur baseras på CEN CWA framtagen av BII

Läs mer

INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2013-01-01)

INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2013-01-01) Förköpsinformation INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2013-01-01) Denna förköpsinformation är ett komplement till de villkor

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

Så har undersökningen gjorts. Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten. Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader

Så har undersökningen gjorts. Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten. Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader Dyrast att flytta kapitalet från Skandia Det skiljer 72 800 kronor mellan det dyraste och billigaste alternativet i

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 391 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget p-sparkonto Pensionssparavdrag

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09 Nu är det dags att välja Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din arbetsgivare

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Referensnummer: 7777777, datum: 2011-01-11 PER PERSON Torget 1 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening pension är viktigt för alla! 20150901 AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och

Läs mer

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och Jämför privat pensionsförsäing Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter och som är öppna för nyteckning. Allmänt Traditionell

Läs mer

Information som lämnas till kund INFORMATION OM BOLAGET/ANSTÄLLDA/INCITAMENT/ERSÄTTNINGAR

Information som lämnas till kund INFORMATION OM BOLAGET/ANSTÄLLDA/INCITAMENT/ERSÄTTNINGAR INFORMATION OM BOLAGET/ANSTÄLLDA/INCITAMENT/ERSÄTTNINGAR Förmedlarföretag Kansligatan 1 21122 Malmö Tel: 040-6160701 Fax: 0735-276208 E-post: info@aderakapital.se Förmedlarföretagets registrering har tillstånd

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring

Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2012-09-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Volvo Företagspension 3 Försäkringsgivare

Läs mer

Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta

Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta 1/5 Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta Försäkringsinformation Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig livförsäkring, organisationsnummer 502006-1585, nedan kallat Folksam. Att Folksam

Läs mer

Livåterförsäkring II Lönsamhetsanalys

Livåterförsäkring II Lönsamhetsanalys Livåterförsäkring II Lönsamhetsanalys Erik Alm Livåterförsäkringschef Hannover Life Re Sweden Stockholm November 2007 Fondförsäkring Kostnader Nuvärde Portoföljtänkande Känslighetsanalys Tillstånd Portföljvärde

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet att ändra villkor till

Läs mer

Förköpsinformation Januari 2016

Förköpsinformation Januari 2016 Förköpsinformation Januari 2016 Företagarskyddet Nordea Företagarskyddet är för dig som driver eget företag. En enkel försäkringslösning som ger dig ekonomisk trygghet. Gör det enkelt att ta hand om dig

Läs mer

Allmänna villkor år 2014

Allmänna villkor år 2014 Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga fall för fondförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, organisationsnummer 516401-8243. Allmänna villkor år 2014 Fondförsäkring Uppdaterad

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan Total (Uppdaterade per 2016-03-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation BLIWAS RISKFÖRSÄKRINGAR T:1 EFTERLEVANDEPENSION OCH PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING Gäller från 1

Läs mer

5 Förmånstagare 8 Förvaltning 8.1 Placeringsregler 8.2 Investeringsprofil och omplacering 8.3 Placeringstidpunkt 6 Premien 8.

5 Förmånstagare 8 Förvaltning 8.1 Placeringsregler 8.2 Investeringsprofil och omplacering 8.3 Placeringstidpunkt 6 Premien 8. Försäkringsvillkor 1 november 2013 ITP Ålderspension med fondförvaltning ITP avdelning 1 och ITPK avdelning 2 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Bolaget, 516401-8508,

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Gäller från 1 maj 2014 forenadeliv.se/vision Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam

FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam Förköpsinformation 1/6 Innan du bestämmer dig för att teckna försäkring är det viktigt att du tar del av den förköpsinformation

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO - Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2010-03-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Avtalspension SAF-LO 3 Försäkringsgivare

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med premiegaranti

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med premiegaranti Avtalspension SAF-LO Ålderspension med premiegaranti Försäkringsvillkor 1 januari 2011 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Bolaget, 516401-8508, med säte i

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243, ("Pension

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension?

Vem ska förvalta din avtalspension? Vem ska förvalta din avtalspension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! Det här kan du välja I din anställning har du rätt till en avtalspension som betalas av din arbetsgivare.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 02-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 20:39) om information

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Medlemsförsäkringar. Försäkringsgivare till försäkringarna i medlemsförsäkringen är

Medlemsförsäkringar. Försäkringsgivare till försäkringarna i medlemsförsäkringen är Spelarföreningen Fotboll i Sverige Medlemsförsäkringar i samarbete med försäkringsmäklare Försäkringsgivare till försäkringarna i medlemsförsäkringen är Box 5149, SE-402 23 Göteborg, Sweden Teleph: +46

Läs mer

Allmänna villkor år 2013. BTP 1 Avtalspension för anställda inom bank och finans (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2013. BTP 1 Avtalspension för anställda inom bank och finans (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2013 BTP 1 Avtalspension för anställda inom bank och finans (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB

Läs mer